Sunteți pe pagina 1din 1

Absolvenții promoției 2022 și absolvenții 2022 ai

programelor de pregătire psihopedagogică oferite de


departamentele pentru pregătirea personalului didactic/
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic au
obligația de a prezenta adeverința de absolvire a studiilor/
programelor de pregătire psihopedagogică în perioada 6-8 iulie
2022.
Completarea dosarelor de înscriere și validarea fișelor de
înscriere la concursul național de ocupare a posturilor/ catedrelor
vacante/rezervate, sesiunea 2022, pentru candidații din promoția
curentă se realizează după următorul proogram:

Miercuri, 6 iulie 2022: interval orar: 9.00-14.00


Joi, 7 iulie 2022: interval orar: 9.00-14.00
Vineri, 8 iulie 2022: interval orar: 9.00-14.00

Validarea se face personal, de către candidații care au depus


dosar de înscriere, sau printr-un împuternicit, desemnat prin
procură notarială în original.
Nevalidarea fișei de înscriere atrage după sine anularea
înscrierii candidatului la proba scrisă din 13 iulie 2022.