Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Data: 31.05.2022
Şcoala: Colegiul National Pedagogic „Regina Maria” Ploiesti
Clasa: a VI-a M
Profesor: Paveliu Cristina Denisa
Disciplina: Educatie sociala – Educatie Interculturala
Tema / Subiectul lecţiei: Persoana in societatea interculturala
Tipul lecţiei: Recapitulare
Scopul lecţiei: Actualizare a cunostiintelor

Competenţe specifice:
1.3. Analizarea unor situatii in acord/ dezacord cu valorile si principiile societatii
interculturale;
2.3. Rezolvarea in perechi/ echipa a unor sarcini de lucru referitoare la viata intr-o societate
interculturala;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive fata de sine si fata de ceilalti, fata de identitatea
culturala proprie si fata de identitatea celor care apartin unor culturi diferite;
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunitatii, manifestand empatie culturala in
relatiile cu persoane apartinand unor culturi diferite.

Competențe derivate:
1. Sa identifice, pe baza filmuletelor, cel putin o calitate proprie;
2. Sa stabileasaca cum pot depasi obstacolele si barierele ridicate in calea comunicarii
interculturale;
3. Sa determine, pe baza prezentarii PowerPoint, care sunt conditiile unei comunicari
interculturale eficiente;
4. Sa stabileasca, pe baza prezentarii PowerPoint si a discutiilor cu profesorul, cum pot
depasii obstacolele si barierele ridicate in calea comunicarii interculturale;
5. Sa opereze corect cu termenii specifici unitatii de invatare: flexibilitate, cooperare,
comunicare interculturala, bariere ale comunicarii, stereotipuri, prejudecati;
6. Sa exerseze deprinderi de participare in situatii diferite;

1
7. Sa descopere, pe baza aplicatiilor din manual si a discutiilor cu profesorul si colegii,
avantajele comunicarii interculturale;
8. Sa dezvolte competente de munca in echipa, de cooperare si competitie.

Elemente de strategie didactică:


1. Metode și procedee: conversatia euristica, expunerea, lucrul cu manualul, metoda
studiului de caz
2. Mijloace: videoproiector, laptop, fise de lucru, manual
3. Forme de organizare: frontal, individual, in perechi
4. Resurse temporale: 50 de minute
5. Locul: sala de clasa

Evaluare: continuă, pe tot parcursul activității, prin observarea sistematică a


comportamentului elevilor și oferirea de feedback permanent, ca bază a procesului de
învățare.

Bibliografie:
1. Programa scolara pentru disciplina Educatie sociala, clasa a VI-a;
2. Manualul de Educatie sociala, clasa a VI-a, editura Didactica si pedagogica.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele Ob. Conținutul învățării Elemente de strategie didactică Evaluare


crt. lecției op. Activitatea Activitatea Metode și Mijloace Forme de
profesorului elevilor procedee organizare
1. Moment Profesorul salută elevii. Elevii răspund la Conversatia Frontal
organizatoric Solicită elevului de salut, iar elevul de
(2 min.) serviciu să specifice serviciu specifica
numele absenților. numele absentilor.

2. Anunțarea Profesorul anunță titlul Elevii notează data și Expunerea Tabla, caietele Frontal Observarea
lectiei și a lecției și notează pe titlul lecției în caiete elevilor sistematică a
obiectivelor tablă data și titlul și ascultă cu atenție comportamentului
lecției acesteia. De asemenea, explicațiile elevilor
(1 min.) le specifică elevilor profesorului.
obiectivele lecției, pe
înțelesul lor.

3. Captarea O1 Profesorul proiecteaza Elevii privesc Conversația Videoproiector, Frontal Observarea


atenției cu ajutorul filmuletele proiectate euristica laptop sistematică a
(10 min.) O2 videoproiectorului doua si raspund la comportamentului
filmulete intitulate intrebarile elevilor
„Trasaturi ale persoanei profesorului.
in societatea
interculturala” si
„Bariere in comunicarea
interculturala”. Acesta
le pune intrebari elevilor
pe baza filmuletelor.

4. Reactualizarea O3 Profesorul le expune Elevii sunt atenti la Conversația Videoproiector, Frontal Aprecieri verbale,
cunostintelor elevilor o prezentare prezentarea laptop observarea
(15 min.) O4 PowerPoint intitulata PowerPoint si sistematică a
„Persoana in societatea participa activ la comportamentului
3
interculturala” care rezolvarea aplicatiilor elevilor
cuprinde informatii si din cadrul prezentarii
aplicatii pe baza unitatii si raspund la
de invatare cu acelasi intrebarile
nume. Prezentarea profesorului. Fișe de lucru
PowerPoint are scopul
de reactualizare a Completeaza fisele de
cunostintelor si este lucru.
structurata astfel:
1. Trasaturi ale
persoanei in societatea
interculturala;
2. Comunicarea
interculturala;
3. Bariere ale
comunicarii
(stereotipuri si
prejudecati);
4. Reguli si principii
pentru facilitarea
comunicarii
interculturale.
Profesorul le ofera
elevilor o fisa de lucru
pentru a o completa cu
calitatile lor si inca una
cu aplicatii pentru a le
rezolva.

5. Dirijarea O5 Profesorul le oferă Elevii rezolva Conversația Fișe de lucru Frontal, Aprecieri verbale,
învățării elevilor fișe de lucru cu cerintele din fisele de individual observarea
(10 min.) O6 aplicatii si ii roaga pe lucru si raspund sistematică a
profesorului. comportamentului
acestia sa le completeze,
elevilor
4
apoi le verifica
impreuna.
6. Obtinerea O7 Profesorul solicită Elevii rezolvă Conversația Manual Frontal, Observarea
performantei elevilor să rezolve, pe aplicatiile indicate de perechi sistematică a
(10 min.) O8 perechi, cerința de la profesor si participa Lucrul cu comportamentului
exercițiul 1/pag. 66 din activ la ora. manualul elevilor
manual, apoi discută
modul de rezolvare a Studiul de
cerinței. Dupa aceea, caz
profesorul le solicita
elevilor sa citeasca
textul „De ce
comunicam” de la
pagina 67 si sa rezolve
cele 2 exercitii de pe
baza lui, iar apoi
exercitiul 1 de la aceasi
pagina. In cele din urma
profesorul le cere
elevilor sa isi indrepte
atentia catre exercitiile 1
si 2 de la pagina 70 si sa
le rezolve, numind cate
un elev pentru a
raspunde.
7. Feedback Profesorul face Elevii ascultă cu Conversația Frontal Aprecieri verbale
(2 min.) aprecieri generale și atenție.
individuale privind
pregătirea elevilor
pentru lecție și
implicarea lor la ora.

S-ar putea să vă placă și