Sunteți pe pagina 1din 21

1

Echilibrul
de rotaţie

În viaţă e ca atunci când mergi pe bicicletă. Pentru


a păstra echilibrul, trebuie să continui să mergi
mereu înainte !
Albert Einstein
2
CUPRINS
1. Reactualizare (din lecțiile precedente)

• Deschide 2. Mișcarea de rotație


lecţia, sau 3. Echilibrul de rotație
alege unul
dintre 4. Dispozitiv de studiu experimental
capitolele 5. Momentul forței

6. Condiția de echilibru de rotație

7. Exerciții interactive

8. Probleme rezolvate
9. Bibliografie
3 Reactualizare
Cum se comportă un corp sub dreaptă suport
acțiunea a două forțe, egale
dreaptă suport
ca mărime, cu aceeași direcție
și dreaptă suport, dar de sens
opus?
Alegeți Este în
rãspunsul echilibru
dreaptă suport
corect! de translație
Stă în
Se mișcă Nu se poate Depinde Depinde
echilibru
mișca, de direcția de mărimea
accelerat sau se mișcă
Stă fix. forței forței
uniform
Nu-i chiar rău, GREŞIT !
GREŞIT ! GREŞIT !
CORECT! dar se putea Ai răspuns
Ce-a fost în Unde ți-a
FELICITĂRI! mult mai bine. la
capul tău?! fost capul?
Mai încearcă! întâmplare?
4 Reactualizare

Cum se comportă un corp sub


acțiunea unei singure forțe ?
NU CORECT
Dar este sau nu
în echilibru DA GREŞIT !
De translație? Depinde GREŞIT !
Alegeţi rãspunsul corect!

Se mișcă Depinde Depinde


Stă în Se mișcă
de direcția de mărimea
echilibru uniform accelerat forței forței
GREŞIT !
GREŞIT ! GREŞIT ! GREŞIT !
CORECT Ai răspuns
Te-ai gândit Ce-a fost în Nu pot să cred!
FELICITĂRI! Cum ai spus asta?! la
puțin înainte? capul tău?!
întâmplare?
5

OBIECTIVE: Astăzi vom învăța:


• 1. Ce este mișcarea de rotație
• 2. Ce este echilibrul de rotație,
și condițiile de echilibru de rotație
• 3. Ce este momentul forței
• 4. Să rezolvăm probleme în care intervine
echilibrul de rotație.
6
Mișcarea de rotație
• DEFINIȚIE: Un corp este în mișcare de rotație în
jurul unei axe de rotație dacă orice punct al său
descrie un arc de cerc cu centrul pe axa de rotație.

Exemple de mișcare de rotație


• A) deschiderea unei uși (vezi imaginea 1),
• B) mișcarea unei mașini într-un sens
giratoriu (vezi imaginea 2)
5
Echilibrul de rotație
• Mișcarea de rotație poate fi uniformă (cu viteză unghiulară
constantă) , sau neuniformă(accelerată sau încetinită) .
Echilibru de rotație Echilibru de rotație Nu este echilibru de rotație

1. Roata nu se rotește 2.Roata se rotește uniform 1.Roata se rotește neuniform


(accelerat)
Din imagini, observăm că atunci când roata începe să se miște
accelerat(neuniform), micile feline își pierd echilibrul și cad.
CONCLUZII- 11. Un corp e în echilibru de rotație dacă:
1-Răspuns… dacă nu se rotește sau dacă se rotește uniform

1 2. Un corp nu este în echilibru de rotație dacă:


1-Răspuns… dacă se rotește neuniform(accelerat sau încetinit).
8
Dispozitiv experimental (1)
pentru studiul echilibrului de rotaţie

PIESE NECESARE – 1. Bara cu perforații echidistante


2. Etaloane de masa (de 10-100g)
3. trepied cu tijă
9

TEMĂ DE LUCRU
Folosind bara perforată ca
balanță, o puteți echilibra (să
rămână orizontală) agățând
de o parte un etalon de 20g
si de cealaltă parte unul de
100g ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

MOD DE LUCRU
Folosind bara perforată ca balanță(cu brațe inegale!), o puteți echilibra cu
etaloanele de 20g si de 100g :
1.Realizati montajul agățând de bara perforata etalonul de 20g la a 10-a
perforație a barei(de lângă centrul 0), iar etalonul de 100g la altă perforație,
până obțineti echilibru !
CONSTATARE EXPERIMENTALĂ: … echilibrul se obține când etalonul de 100g
e agățat la a doua perforație(de lângă centrul 0)!
CUM VĂ EXPLICAȚI CĂ, în imagine corpurile sunt in echilibru, ca pe
“balanță” deși unul e mare si altul mic? (verificați în laborator!)
11

b2
b2 =2cm 0
b1 =10cm
brațul (brațul forței 1
forței 2

F2 = G2 = …?
m2g =…1N F1 = G1 = …?
m1g =… 0,2N
forța 2 forța 1

EXPLICAȚIA-
1. CALCULAȚI forțele de greutate ale etaloanelor de 20g si 100g ! (aproximati g ~ 10N/kg)
~
2. MĂSURAȚI brațul fiecărei forțe (DEFINIȚIE: BRAȚUL forței este distanța de la dreapta
suport a forței la punctul O centrul de rotație)
3. OBSERVAȚI că dacă înmulțiți forța1 cu brațul forței1 obțineți același rezultat ca atunci când
înmulțiți forța2 cu brațul forței2. VERIFICAȚI !
4. DEFINIȚIE: Produsul dintre forță si brațul forței se numește MOMENTUL FORȚEI:
5. CONCLUZIE: Când sistemul e în echilibru de rotație (repaus) MOMENTELE FORȚELOR
care acționează sunt egale dar de sens opus
12
MOMENTUL FORȚEI
• Pentru a înțelege mai bine noțiunea de MOMENT AL FORȚEI, faceți un
experiment simplu- încercați să deschideți(să rotiți) o ușa în 3 moduri:
1-împingând-o întâi din punctul C(clanța), 2-apoi din punctul M(mijloc) ,
3-apoi din punctul B(de lângă axa balamalelor).

OBSERVAȚII- 1. Ușa se rotește mai ușor când acționezi din punctul C (clanța)
2. Brațul forței (b) e mai mare când acționezi din punctul C
3. MOMENTUL FORȚEI e mai mare când acționezi din punctul C C M B
CONCLUZII- Rotația se face mai ușor când MOMENTUL FORȚEI e mai mare.

INTUITIV, MOMENTUL FORȚEI reprezintă capacitatea


unei forțe de a produce rotația corpului asupra căruia
acționează!

DEFINIȚIE: MOMENTUL FORȚEI este mărimea vectorială


egală cu produsul vectorial dintre forță si brațul forței :

Unitatea de măsură pentru MOMENTUL FORȚEI:


13 MOMENTUL FORȚEI
• Alt experiment simplu- De o bară perforată
B
C A 0 fixată pe trepied, agațați, pe rând un corp în:
• 1- în punctul O (chiar în centru)
2- în punctul A (la o distanța de
centru)

OBSERVAȚII- 1. Balanța NU se rotește deloc când forța acționează din punctul O


(centru), iar brațul forței e zero.
2. Balanța se rotește mult(si rapid) când forța acționează din punctul A (la distanța
0 B
mare de centru), iar brațul forței (b) e mai mare
CONCLUZIE: MOMENTUL FORȚEI este zero când brațul forței e zero!
(corpul nu se rotește)
14 Sensul (semnul + sau -) al momentului forței

b20 b1 =10cm
b2 =2cm (brațul forței 1
brațul
forței 2

MOMENTUL FORȚEI 2 ar roti MOMENTUL FORȚEI 1 ar roti


balanța în sens trigonometric
F2 = G 2 F1 = G 1 balanța în sensul acelor de
(invers acelor de ceas), și se forța 2 forța 1 ceas, de aceea se condideră
condideră POZITIV: M > 0 NEGATIV : M < 0

În cazul în care sistemul nu se rotește, stabilim semnul plus sau minus al momentului unei
forțe analizând în ce sens s-ar roti sistemul în cazul în care forța respectiva ar acționa singură.
Dacă rotația este(sau ar fi) în sens trigonometric (invers acelor de ceas), atunci : M > 0 (POZITIV)
Dacă rotația e în sensul acelor de ceas), atunci : M < 0 (NEGATIV)
15 Condiția de echilibru de rotație

b2
b2 =1cm0
b1=10cm
M<0 brațul M<0
brațul forței 1
forței 2

F2 = G2 = …?
m2g =1N F1 = G 1 = …
m1?g =… 0,1N
forța 2 forța 1
Repetați experimentul 1 folosind doua etaloane de masa: unul de 10g si altul de 100g !
Folosind bara perforată ca balanță, o puteți echilibra cu etaloanele de 10g si de 100g ?
1. Agățați etalonul de 100g la prima perforație de lângă centrul 0(nu pe centru!)
2. Echilibrul se obține când etalonul de 100g e agățat la a 10-a perforație de lângă centru!
3. MĂSURAȚI brațul fiecărei forțe, și CALCULAȚI MOMENTELE FORȚELOR 1 și 2 (aproximati g ~ 10N/kg)
~
4. VERIFICAȚI că suma momentelor forțelor este zero!.

Notă- În funcție de piesele folosite în laborator, rezultatele măsurătorilor pot diferi (la b1 si b2) sau pot apărea erori de măsură.
CONCLUZIA-2-: Condiția de echilibru de rotație: Când sistemul e în echilibru de rotație suma
vectorială a MOMENTELOR FORȚELOR care acționează este ZERO
16 Dispozitiv experimental 2 pentru
studiul echilibrului de rotaţie

PIESE NECESARE – 1.Disc cu perforații echidistante


2.Cârlige cu discuri crestate etalonate(de 10g sau
5g)
sau Etaloane de masa (de 10-100g)
3. trepied cu tijă
MOD DE LUCRU- asemănător ca la dispozitivul experimental 1 descris la pagina 10
17 Exerciții interactive
Întrebat ce este mișcarea de rotație, un elev nu a spus
definiția din manualul lui alternativ, dar a formulat în propriile
cuvinte răspunsul: “mișcarea de rotație reprezintă mișcarea
unui corp în jurul unei axe fixe”. A răspuns bine sau rău?
Faceți click pe răspunsul bun !
Depinde ce Răspunsul e
înțelegea el prin
A răspuns A răspuns destul de bun,
termenul “axă fixă” bine greșit. dar nu perfect!

CORECT ! CE EXIGENT(Ă) CE EXIGENT(Ă)


GREȘIT. E o altă EȘTI ! EȘTI !
TE-AI PĂCĂLIT definiție dar DAR TU AI BINE, DAR ATUNCI
PERFECȚIONEAZĂ TU
COMPLET ! bună. GREȘIT MAI DEFINIȚIA LUI; ȘI SPUNE-
NE!
FELICITĂRI ! MULT!
18 Exerciții interactive
Întrebat care este condiția de echilibru de rotație, un elev nu a spus
definiția din manual, dar a formulat în propriile cuvinte răspunsul:
“condiția de echilibru de rotație este ca momentul forțelor ce rotesc
corpul într-un sens, să fie egal în modul cu momentul forțelor ce rotesc
corpul în celălalt sens”. A răspuns bine sau rău?
Faceți click pe răspunsul bun !
Răspunsul e
Trebuia să Aici chiar a
corecteze puțin. A
A răspuns destul de bun,
răspuns dar nu
zis “în modul” dar greșit. bine
perfect! A
momentul forței e
uitat sa spună
vectorial!
ca…

CE EXIGENT(Ă)
EȘTI ! CORECT ! AI RĂSPUNS LA
DAR TU AI FELICITĂRI ! ÎNTÂMPLARE !
GREȘIT. FOARTE
GREȘIT NU EL!
TE-AI PĂCĂLIT EXIGENT(Ă)
COMPLET ! EȘTI ! DAR AI
DAT ÎN BARĂ!
19 Probleme
• Fratele mai mare(de 25kg), si sora mai mică(de 20kg) vor să stea în
echilibru (orizontal) pe un balansoar cu lungimea totală 2m.
• A) Vor reuși? Cum?
• B) Calculați momentul forței de greutate a fetiței în raport cu punctul
din centrul balansoarului (O).
• C) Calculați la ce distanța de centrul balansoarului trebuie să stea
fratele mai mare astfel încât balansoarul să rămână orizontal în
echilibru?

O
20 Rezolvarea problemei
Fratele mai mare(de 25kg), si sora mai mică(de 20kg) vor să stea în echilibru pe un balansoar cu lungimea
totală 2m. A) Vor reuși? Cum? B) Calculați momentul forței de greutate a fetiței (față de centrul O).
C) Calculați la ce distanța (b2) de centrul balansoarului trebuie să stea fratele mai mare astfel încât
balansoarul să rămână orizontal în echilibru?

M2>0 M1<0
G2
O G1
b2 b1
REZOLVARE
A) Vor reuși dacă fratele mai mare stă mai aproape de centrul balansoarului, iar sora la capăt
B) Greutatea sorei
Brațul forței de greutate a fetiței e jumătate din lungimea balansoarului
Momentul forței de greutate a fetiței:
C) Greutatea fratelui:

Momentul forței de greutate al fratelui:

Condiția de echilibru de rotație: , sau în modul:

Rezultă deci
21

BIBLIOGRAFIE
• Manual de fizica, de clasa a VII-a, Editura Radical
• Manuale de fizica, de clasa a VII-a, Editura All
• Manuale de fizica, de clasa a IX-a
• www.citatcelebru.ro

Lecţie realizată de prof. Laurenţiu Roşu pentru a


veni în sprijinul elevilor care învaţă fizica.