Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ

ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
14 IANUARIE 2017
VI
SUBIECTE
Pagina 1 din 2
Subiectul I: Fizică pentru șoricei

La o fabrică de brânzeturi se produce un sortiment de brânză telemea care conține în medie într-un
20 goluri aproximativ identice, volumul mediu al unui gol fiind . Brânza se taie în calupuri
(bucăți) identice cu formă de cub, cu latura . Calupurile se păstrează întregi, nedeformate, în
recipiente paralelipipedice cu dimensiunile: . Pentru conservare, după
umplerea cu bucăți de brânză întregi, în recipiente se toarnă lent o soluție de apă cu sare (saramură). Aceasta se
achiziționează în bidoane închise, fiecare bidon având volumul 5 litri. În final, toate golurile sunt
pline cu saramură iar recipientele se umplu complet.
a) Calculați numărul maxim de calupuri de brânză care intră într-un recipient;
b) Determinați volumul total al golurilor dintr-un calup;
c) Câte bidoane cu saramură vor fi necesare pentru a umple un recipient în care se află depozitată brânza?

Subiectul II: Pe locuri… Fiți gata… START!

Mihai se antrenează pentru participarea la o probă sportivă complexă ce constă în alergare, ciclism și
înot. Pentru a fi mai amuzant, la antrenament Mihai folosește patine cu rotile la proba de alergare, ceea ce îi
asigură o viteză constantă o dată și jumătate mai mare decât cea pe care o are atunci când aleargă, iar proba de
înot o înlocuiește cu una de vâslit, viteza de înot fiind trei sferturi din cea pe care o poate menține constantă
prin vâslire. Valorile vitezelor pe care le poate menține constante Mihai pentru probele clasice sunt:
= 12 , = 0,5 = 0,36

Traseul pe care se antrenează are următoarea formă simplificată: Din punctul A (START), el parcurge
succesiv următoarele porțiuni rectilinii: 1. Mers pe role: 800 m spre Est, apoi 400 m spre Nord, în continuare
2. Mers pe bicicletă: 600 m spre Est, 1000 m spre Nord și 2000 m spre Vest, apoi 3. Vâslire: 900 m spre
Sud și ajunge în B (FINISH).
a) Folosind o scară aleasă convenabil, reprezentați traseul total parcurs de Mihai și determinați distanța
dintre punctele A (START) și B (FINISH);
b) Calculați viteza medie pe care o are Mihai pe întregul traseu pe parcursul antrenamentului distractiv și
exprimați-o în unități ale Sistemului Internațional (SI);
c) Cu ce viteză ar trebui să vâslească pentru a-și depăși propriul record de viteză medie pe întregul
traseu: = 3 , dacă vitezele pe celelalte porțiuni ale traseului se mențin nemodificate?

Considerăm că toate valorile vitezelor se mențin constante pe diferitele porțiuni ale traseului și că Mihai nu
pierde timp la trecerea de la o probă la alta.

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
14 IANUARIE 2017
VI
SUBIECTE
Pagina 2 din 2

Doar dacă ați uitat poziția punctelor cardinale:

Subiectul III: Măsurând prin laborator…

a) La ora de fizică elevii clasei au fost împărțiți pe grupe pentru efectuarea unor lucrări de laborator. Ei au
avut de completat un tabel, iar grupa nr.5 s-a prezentat astfel:

Nr. Prenume elev Data nașterii Înălțimea Culoarea Timp pentru


crt. ochilor pregătirea
temei la fizică
1. Andrei 14.06.2004 150 cm albaștri 20 minute și
600 secunde
2. Cristina 07.03.2004 1m și 38 cm căprui un sfert de oră
3. Radu 01.12.2004 140 cm căprui 45 minute
4. Ina 18.02.2004 1m și 62 cm albaștri o jumătate de
oră

Pe baza acestui tabel:


- găsiți două criterii de clasificare și clasificați elevii grupei după acestea;
- găsiți două criterii de ordonare și ordonați elevii grupei după acestea;
- stabiliți diferența de vârstă, în zile, dintre Ina și Cristina.

b) O altă grupă a avut de măsurat lățimea unui perete al laboratorului, folosind o riglă cu lungimea de 50
cm. Elevii au observat că rezultatele măsurătorilor nu coincid: 261 cm, 262 cm, 275 cm, 258 cm, 259
cm, 260 cm.
Folosind setul de date de mai sus, realizați un tabel de date experimentale, determinați valoarea cea mai
apropiată de valoarea reală și prezentați rezultatul final al prelucrării datelor. Precizați cel puțin o sursă
de erori și modul de reducere a acesteia.

c) Materialele puse la dispoziția unei alte grupe au fost: un cilindru negradat, o riglă, un marker, un cub
din metal care poate intra în cilindru, apă și o piatră. Explicați cum procedați pentru a determina
volumul pietrei.

Subiecte propuse de:


Prof. Diana Cristina Bejan – Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț
Prof. Carmen Florescu – Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
14 IANUARIE 2017
VII
SUBIECTE
Pagina 1 din 2

Subiectul I: E
 
A) Se consideră circuitul electric din figura 3.A, format din K3
4 becuri, 3 întrerupătoare, o sursă de tensiune electromotoare
K1 B1
continuă ideală şi conductoarele necesare.Ce becuri se aprind B3
B4
dacă toate întrerupătoarele sunt deschise? Dar dacă toate B2

întrerupătoarele sunt înschise? Care trebuie să fie poziţia


întrerupătoarelor astfel încât să funcţioneze doar becurile B1 şi K2

B4? Fig. 3. A
B) Se consideră circuitul electric din figura 3.B în care B1 ( 2,5V; 0,2A ), B3,4 ( 6V ; 0,3A ).
a. Demonstrați ce valori nominale trebuie să aibă B2 pentru ca toate becurile să poată funcționa
normal.
b. Explicați ce tensiune electromotoare
trebuie să aibă un generator legat între
M și N pentru ca becurile să
funcționeze normal. Ce valoare indică
un ampermetru ideal legat în serie cu
generatorul în condițiile din problemă? Fig. 3. B

Subiectul II:
A) Un elev trimite un fascicul de lumină foarte subţire, provenit de la un LASER, pe două oglinzi
plane O1 şi O2 ce fac între ele un unghi diedru   900 . Fasciculul de lumină se reflectă succesiv pe
cele două oglinzi plane astfel încât raza incidentă a LASER-ului trimisă pe oglinda O1 este
perpendiculară pe raza reflectată de oglinda O2, iar razele de lumină se află în același plan. Trasează
razele de lumină incidentă (pe oglinda O1) și reflectată (de oglinda O2). Determină unghiul  dintre
cele două oglinzi.
B) Matei se află în sala de sport care are un perete vertical acoperit cu o oglindă plană. El se
apropie de acel perete pe o direcție ce face unghiul de α=300 cu acesta, cu o viteză de 0,8 m/s.
Presupunând că Matei ajunge lângă oglindă în zece secunde, se cer:

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
14 IANUARIE 2017
VII
SUBIECTE
Pagina 2 din 2
a. Trasați mersul razelor de lumină pentru obținerea imaginii în oglindă, considerând copilul un
obiect punctiform.
b. Reprezentați, pe aceeași diagramă, dependența de timp a distanței dintre Matei și oglindă,
precum și a distanței dintre Matei și imaginea sa.

Subiectul III:
A) Sorin doreşte să traverseze cu șalupa apa unui râu ce curge cu o viteză de 5 m/ s pe toată
lățimea acestuia.
a. Cunoscând că viteza şalupei faţă de apă este de 10 m/ s, determinaţi unghiul format de direcţia
şalupei cu malul râului pentru ca traversarea să se facă perpendicular pe mal.
b. Cum ar trebui să poziționeze șalupa față de mal pentru ca traversarea râului să se realizeze cu
un consum minim de benzină? Justificaţi.

B) Se dă sistemul din figură:

m1
K

μ1
m2 F

μ2

Știind că forța de frecare la alunecare se exprima prin relația Fc= µ·N și cunoscând: µ1=0,1, µ2= 0,2,
m1= 1kg, m2= 2kg, K= 100 N/ m, g= 10 N/kg, se cere:
a. Valoarea minimă a forţei orizontale F care pune sistemul de corpuri în mişcare, ştiind ca iniţial
resortul este nedeformat.
b. Sub acțiunea forței F sistemul se deplasează, la un moment dat corpul cu masa m1 alunecă pe
corpul cu masa m2. Determinaţi alungirea resortului în acest moment.

Subiecte propuse de: prof. Mariana Frenți, Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” Piatra Neamț
prof. Constantin Cristinel Băicănescu, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Tîrgu Neamț

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.
INSPECTORATUL OLIMPIADA DE FIZICĂ
ŞCOLAR
JUDEŢEAN
NEAMŢ
ETAPA LOCALĂ
14 IANUARIE 2017
VIII
SUBIECTE
Pagina 1 din 1

Subiectul I: Povestea sfântului Ilie

Credința populară susține că ”Sfântul Ilie, cel care cutreieră norii intr-o trăsură cu roți de
foc trasă de doi sau de patru cai albi înaripați, fulgeră si trăsnește cu biciul său de
foc.” Presupunând valabilă această afirmație determină:
a) la ce distanță se afla sf. Ilie față de un observator care aude tunetul la după ce a
văzut fulgerul? Veți considera că sunetul se propagă prin aer cu viteza iar durata
necesară luminii pentru a parcurge această distanță este neglijabilă.
b) cu ce viteză se deplasează trăsura rectiliniu și uniform pe o traiectorie orizontală la altitudinea
dacă sf. Ilie aude ecoul (sunetul reflectat de suprafața orizontală a pământului) după
de la folosirea biciului?
c) masa totală a echipajului (caii, trăsura și sf. Ilie) dacă vitezei calculate la punctul b) îi
corespunde energia cinetică .

Subiectul II: Încălzirea apei pentru duș

Pentru a face un duș, Cristinel folosește un volum de apă la temperatura . Apa


utilizată se obține prin amestecul unui jet ce vine pe conducta de apă rece a rețelei de distribuție, la temperatura
și a unui jet de apă caldă ce provine de la un încălzitor instant cu gaz metan, care furnizează apă la
temperatura . Cunoscând că apa are densitatea , căldura specifică
, iar puterea calorică a gazului metan este , determină:
a) masele și de apă rece, respectiv caldă ce sunt folosite pentru realizarea amestecului de volum ;
b) raportul debitelor ⁄ de apă rece și caldă ce realizează amestecul;
c) masa de gaz metan necesară încălzirii apei, dacă încălzitorul funcționează cu un randament
și preia apa tot din rețea la temperatura .

Subiectul III: Cazanul cu dop de siguranță

Un cazan cilindric are aria bazei și înălțimea . La baza cazanului


este plasat un orificiu cu aria secțiunii transversale √ , închis cu un dop de cauciuc.
Deasupra sa este plasat un robinet prin care poate curge apă cu debitul volumic
. Cunoscând densitatea apei , determină:
a) dependența de timp a presiunii hidrostatice pe baza cazanului, considerând că la
momentul inițial, când se deschide robinetul de umplere, cazanul este gol;
b) forța de frecare dintre dop și pereții orificiului pe care-l închide, dacă dopul sare
când cazanul tinde a se umple;
c) cum se modifică nivelul apei din cazan după deschiderea orificiului de la baza sa.
Observație: Pentru a determina expresia vitezei de evacuare a apei din cazan prin orificiul de
la bază, folosește conservarea energiei la curgerea unei mase de apă mult mai mică decât masa totală a
apei din cazan.

Subiecte propuse de: prof. Constantin Ailincăi Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț
prof. Constantin Ostafe Colegiul Național. „Roman Vodă”, Roman

1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează.


2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c.
3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi.
4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile.
5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora.