Sunteți pe pagina 1din 26

Regulament desfasurare campanie

„Rabla pentru Electrocasnice”


finantata de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU
in magazinele Altex Romania si Media Galaxy

1. DENUMIREA CAMPANIEI: „Rabla pentru electrocasnice”, program finantat de Ministerul


Mediului, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), denumit in continuare Emitent al
Programului sau ORGANIZATOR.

2. COMERCIANT PARTICIPANT:
ALTEX ROMANIA S.R.L. cu sediul social in Voluntari, soseaua Bucuresti Nord nr.10, cladirea
Global City Business Park, corp O1.1, etajele 9 si 10, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov cu nr. J23/2611/2016, avand cod de identificare fiscala
RO2864518.

3. SCOPUL CAMPANIEI:
Emitentului programului si Comerciantului Participant le revine obligatia si responsabilitatea
pentru constientizarea consumatorilor privind deseurile de echipamente electrice si electronice (in
continuare denumite „DEE”), precum si preluarea acestora de la clienti.
Programul “Rabla pentru electrocasnice” se adreseaza consumatorilor din Romania si are doua
directii de actiune:
(a) Informarea publicului si implicarea lui in problematica actuala a preocuparilor pentru reducerea
eliminarilor de deseuri in natura, cu deosebire privind efectele nocive la debarasarea de deseurile
electrice, context in care progresele industriei in reproiectarea produselor si solutiile inovative ce le
fac mai usor reciclabile, sunt teme centrale.
(b) Interactiunea activa cu publicul consumator, pentru a-l antrena in miscarea de inlocuire a vechilor
aparate electrice din gospodaria sa, adesea mari consumatoare de energie, cu cele moderne,
confortabile in exploatare si eficiente energetic, oferindu-i totodata solutii practice pentru degajarea
celor vechi, ceea ce va stimula si colectarea deseurilor electrice din gospodariile particulare.

4. PERIOADA DE DESFASURARE: Campania se desfasoara etapizat, incepand cu data de


17.06.2022 in limita bugetului disponibil si se incheie la data stabilita de Ministerul Mediului ca
fiind data de final a programului. In situatia in care Organizatorul decide sa modifice durata
Programului, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul
www.afm.ro; www.mediagalaxy.ro si www.altex.ro, prezentul Regulament fiind actualizat
corespunzator.

Calendarul lansării primei ediții din 2022 a programului Rabla pentru Electrocasnice:
- 17 Iunie 2022, ora 10.00 – 23 Iunie 2022, ora 23.59- pentru înregistrarea beneficiarilor;

- 24 iunie 2022, ora 10.00 – 30 iunie 2022, ora 23.59 (sau până la epuizarea bugetului) - pentru
prima etapă (echipamente: mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și categoria frigidere).
Buget alocat: 25 milioane de lei.

- 01 iulie 2022, ora 10.00 – 07 iulie 2022, ora 23.59 (sau până la epuizarea bugetului) - pentru a
doua etapă (echipamente: laptopuri și tablete).
Buget alocat: 10 milioane de lei.

- 08 iulie 2022, ora 10.00 – 14 iulie 2022, ora 23.59 (sau până la epuizarea bugetului) - pentru a
treia etapă (echipamente: aparatele de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare).
Buget alocat: 15 milioane de lei.

1
5. ARIA DE DESFASURARE
Campania se desfasoara la nivel national, in toate magazinele Altex si Media Galaxy din Romania
si pe www.altex.ro, respectiv www.mediagalaxy.ro .

6. DREPTUL DE PARTICIPARE
Conform criteriilor de eligilibitate stabilite de Organizator, poate beneficia de finanţare (voucher)
solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul în România;
b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în
vigoare, la data achiziţionării EEE;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică;
d) este posesor al unui/unei buletin/cărţi de identitate valabil/(e) în momentul înscrierii în
program;
e) se obligă să predea, în momentul achiziţionării unui EEE nou, un EEE uzat echivalent, din
aceeaşi categorie, respectiv: categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/ congelatoare;
categoria aparate de aer condiţionat/aparate de aer condiţionat portabile; categoria maşini de spălat
vase; categoria maşini de spălat rufe; categoria uscătoare de rufe; categoria aspiratoare.
f) îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către ORGANIZATOR (ADMINISTRATIA
FONDULUI PENTRU MEDIU) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la
transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii
tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

În schimbul achiziţionării maşinilor de spălat vase având clasa energetică cel puţin D, precum şi a
uscătoarelor de rufe cu clasă de eficienţă energetică veche cel puţin A++, se poate preda oricare
dintre echipamentele electrice şi electronice de uz casnic prevăzute la punctul 7.7 (maşini de spălat
rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat, frigidere/combine frigorifice/lăzi
frigorifice/congelatoare, uscătoare de rufe, aspiratoare), cu excepţia laptopurilor si tabletelor.
În schimbul achiziţionării oricăruia dintre echipamentele laptopuri si tablete se va preda fie un
echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrală şi monitor, fie un alt echipament
descris la punctul 7.7 lit. a)-f) (maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat,
frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, uscătoare de rufe, aspiratoare).

Criterii de eligibilitate a echipamentelor achiziţionate în cadrul programului


a) Sunt eligibile în cadrul programului achiziţiile de EEE-uri noi, care au ca rezultat creşterea
eficienţei energetice.
b) Prin program se finanţează maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe, maşini de spălat vase,
aparate de aer condiţionat (inclusiv aparate de aer condiţionat portabile), frigidere/combine
frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, aspiratoare, laptopuri si tablete.
Persoanele care doresc să beneficieze de voucher trebuie să acceseze aplicația electronică de pe
website-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro) și să urmeze pașii indicați,
completând cu atenție datele care li se solicită.

Ulterior completării, cumpărătorul se prezintă direct in magazinele Altex sau Media Galaxy sau pe
www.altex.ro, repectiv www.mediagalaxy.ro și își achiziționează echipamentul dorit, pe baza
voucherului primit. Suma din voucher se scade din valoarea finală a facturii, iar predarea
echipamentului vechi se face odată cu primirea celui nou.
Cei ce sunt interesați să primească voucherele oferite de Administratia Fondului Pentru Mediu
prin care își pot cumpăra produse electrocasnice trebuie să știe că schimbul se face în sistem de
reducere la achiziția unui aparat nou în schimbul unuia predat.
Implicit, pentru achiziționarea mai multor echipamente cu vouchere de reducere trebuie predate tot
atâtea aparate câte sunt cumpărate, cu precizarea că se poate achiziționa prin program un singur
produs din fiecare categorie. De exemplu, un client poate cumpăra de la Altex sau Media Galaxy
prin programul “Rabla pentru Electrocasnice” maşini de spălat rufe, uscătoare de rufe, maşini de
spălat vase, aparate de aer condiţionat, frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare,
aspiratoare, laptopuri, tablete, oferind la schimb acelasi numar de produse vechi.

2
Produsele eligibile sunt cele care au o valoare cu minimum 50% mai mare fata de valoarea
voucherului (de exemplu, un voucher de 400 lei poate fi folosit pentru un produs cu o valoare minima
de 800 lei).

7. MECANISMUL CAMPANIEI
7.1. Înscrierea persoanei fizice în cadrul programului se realizează în aplicaţia informatică de pe
site-ul www.afm.ro, numai dupa publicarea listei cuprinzand comerciantii validati si anterior lansarii
primei etape de generare a voucherelor, prin crearea unui cont de utilizator pe baza datelor de
identificare (nume, prenume, localitate, judeţ şi CNP), conform actului de identitate, inclusiv data
expirării acestuia. Se vor introduce toate datele solicitate, inclusiv adresa de e-mail, numărul de
telefon valid. Etapa de introducere a datelor va fi urmata de recepţionarea unui sms de confirmare.
Ulterior crearii contului, solicitantul va introduce urmatoarele informatii:
a) declaraţia pe propria răspundere potrivit căreia nu înregistrează obligaţii de plată la bugetul
de stat şi bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;
b) acordul cu privire la prelucrarea de către ORGANIZATOR (ADMINISTRATIA FONDULUI
PENTRU MEDIU) a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea
acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor
obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

7.2. Înscrierea solicitanţilor se realizează după completarea tuturor câmpurilor din aplicaţia
informatică, aceasta generând automat un mesaj de confirmare în acest sens.
Ulterior parcurgerii etapelor de mai sus, persoanele fizice procedeaza la selectarea prin completarea
in aplicatia informatica a tipului de EEE care se achizitioneaza, precum si a declaraţiei pe propria
răspundere prin care se obligă să predea un EEE uzat, în momentul achiziţionării. Echipamentele
incluse în program vor fi disponibile etapizat. Fiecare etapă cuprinde trei categorii de echipamente
definite conform prevederilor art. 7.7. și va avea un buget stabilit prin dispoziție a președintelui
Autorității. În cazul în care bugetul alocat etapei de înscriere nu este consumat, acesta se reportează
și devine disponibil la organizarea unei noi sesiuni de înscriere.
7.3. În contul de utilizator este disponibilă opţiunea de încărcare a documentelor, respectiv CI/BI şi
declaraţia pe propria răspundere.Declaraţia trebuie însuşită prin semnătură de către solicitant şi
încărcată în aplicaţia informatică în contul de utilizator, până la momentul utilizării voucherului,
inclusiv.
7.4. În contul de utilizator solicitantul va încărca şi o copie a BI/CI, până la momentul utilizării
voucherului, inclusiv.
7.5. Declaraţia pe propria răspundere şi copia BI/CI al/a solicitantului pot fi încărcate şi de către
comerciantul validat, până la momentul utilizării voucherului inclusiv. Până la momentul utilizării
voucherului la comerciantul validat, solicitantul poate corecta eventualele erori ale datelor introduse
în aplicaţia informatică, prin accesarea contului de utilizator, cu excepţia voucherului şi a CNP-ului.
7.6. După înscrierea solicitantului şi primirea unui mesaj de confirmare, ADMINISTRATIA
FONDULUI PENTRU MEDIU procedează la aprobarea finanţării. Lista solicitanţilor aprobaţi se
afişează pe pagina de internet a ORGANIZATORULUI (ADMINISTRATIA FONDULUI
PENTRU MEDIU) şi conţine numele şi prenumele persoanelor fizice, localitatea şi judeţul,
categoriile de EEE-uri aprobate şi sumele aferente.
7.7. Finanţarea este oferita de Ministerul Mediului, prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU
MEDIU, pentru achiziționarea produselor electrocasnice din categoria maşini de spălat rufe,
uscătoare de rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer condiţionat (inclusiv aparate de aer
condiţionat portabile), frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare, aspiratoare,
laptopuri, tablete și au valori între 200 și 500 de lei, în funcție de tipul de aparat cumpărat:
a) 400 de lei pentru maşini de spălat rufe, inclusiv cu uscător având cel puţin noua clasa energetică
C;
b) 400 de lei pentru maşini de spălat vase având cel puţin noua clasă energetică D;
c) 400 de lei pentru aparate de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu
eficienţă energetică la răcire cel puţin A++;

3
d) 400 de lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare având cel
puţin noua clasă energetică E;
e) 400 de lei pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică cel puţin A++;
f) 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an;
g) 500 de lei pentru laptopuri;
h) 300 de lei pentru tablete.

7.8. Voucherul este generat aleatoriu de aplicaţie, şi are următoarele atribute:


– un cod alfanumeric format din minimum 5 caractere (majuscule), generat aleatoriu în aplicaţie;
– data emiterii şi data expirării;
– clasa de eficienţă energetică;
– categoria pentru care se aplică;
– valoarea.

7.9. Voucherul este valabil 7 zile de la data publicării listei solicitanţilor aprobaţi, perioadă în care
trebuie utilizat la un comerciant validat, sub sancţiunea pierderii dreptului de utilizare. Voucherul
este nominal şi netransmisibil şi nu poate fi utilizat decât de persoana căreia i-a fost emis, în urma
înscrierii în aplicaţia informatică.

7.10. Persoana fizică beneficiază de valoarea unui voucher la achiziţionarea unui echipament electric
și electronic eligibil, în schimbul predării unui echipament uzat echivalent. Schimbul se face în
sistem unu la unu. Persoana fizică care a selectat, dar nu a utilizat voucherul nu mai poate selecta
un voucher pentru aceeași categorie pe parcursul aceluiași an calendaristic.
Persoana fizică poate achiziţiona mai multe echipamente în schimbul predării unui număr echivalent
de echipamente uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe vouchere, dar nu mai
mult de unul pentru fiecare categorie din cele mentionate mai sus,pe parcursul aceluiași an
calendaristic.

7.11. Suma finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu se scade din valoarea totală a
facturii echipamentelor achiziționate prin programul national “Rabla pentru Electrocasnice”, iar
diferența este suportată de către persoana fizică, din surse financiare proprii.
Reducerea se scade din pretul produsului achizitionat direct pe factura si se aplica la valoarea de raft
a produsului.

7.12. Voucherul se cumuleaza cu alte campanii de reducere de pret, dar nu cu alte vouchere de tip
“rabla” sau “buy back” existente in magazinele Altex, Media Galaxy si pe www.altex.ro, respectiv
www.mediagalaxy.ro pentru produsele electrocasnice.
7.13. Voucherul nu se poate cumula cu un alt voucher în momentul plasării comenzii.

7.14. Prevederile prezentului Regulament nu aduc atingere drepturilor cumparatorilor acordate de


Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

7.15. Comerciantul se obligă să asigure, cu titlu gratuit, preluarea EEE-uzat de la persoana fizică.
Livrarea/predarea produselor noi si preluarea produselor buy-back se face in spatiul comun, in fata
domiciliului clientului. Echipajul de transport nu face instalari pentru produsele noi si respectiv
demontari pentru produsele vechi (deseuri).

8. FORTA MAJORA
Pentru scopul acestor Conditii de participare, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate
fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizatori si a carui aparitie pune pe acestia din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt
incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte
catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a
Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora, etc.

4
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de
vointa lor, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea actiunii,
Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in
care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.
Organizatorii, daca invoca forta majora, sunt obligati sa comunice participantilor cumparatori, in
termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

9. LITIGII SI LEGISLATIE
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula,
celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu
legislatia romana.
In cazul unor litigii aparute intre Comerciantul Participant la program si participantii cumparatori,
acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale
conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale
participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

10. CLAUZE FINALE


Prezentele Conditii de participare pentru cumparatorii din actiunea „Rabla pentru Electrocasnice”
vor fi disponibile in magazinele Altex, Media Galaxy si pe www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro .

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE


11.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Comerciantul participant la program se obliga sa respecte
prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’).

11.2 Comerciantul Participant la program actioneaza in calitate de operator independent conform


GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor persoane fizice care,
dupa inscrierea in Programul “Rabla pentru Electrocasnice” pe site-ul ORGANIZATORULUI
(ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) vin in magazinele ALTEX sau Media Galaxy
pentru a achizitiona produsele care fac parte din categoriile celor participante, conform Ghidului
Programului disponibil pe www.afm.ro .
Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii
Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in acest Regulament.
Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al
prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu
caracter personal) in temeiul obtinerii consimtamantului in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR
sau a intereselor legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
a. participarea in calitate de Comerciant Participant la Programul “Rabla pentru
Electrocasnice” organizat si finantat de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI
PENTRU MEDIU, in scopul vanzarii electrocasnicelor noi, mai performante din punct de vedere
energetic; in scopul colectarii deseurilor predate;
b. inregistrarea si scaderea valorii voucherelor din pretul de achizitie al echipamentelor noi;
facturare corespunzatoare;
c. utilizarea datelor cu caracter personal ale cumparatorilor participanti, in scopuri promotionale
si publicitare in legatura cu ofertele Comerciantului participant (doar cu consimtamantul persoanei
vizate);
d. transmiterea de comunicari comerciale in scop de marketing cum ar fi oferte cu privire la
produsele Comerciantului Participant, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare,
chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);
e. prelucrari automate, inclusiv profilare (consimtamantul persoanei vizate);

5
f. plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice
competente, validarea voucherelor acordate (obligatia legala a Organizatorului, interes legitim);
g. in vederea incheierii si executarii unui contract (vanzarea produsului participant) pe care
persoana vizata l-a incheiat cu Altex Romania SRL in scopul participarii la Campanie/Program,
solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor, inclusiv aspectele legate de comenzi,
precum livrare, facturare, retur produse, solutionarea potentialelor litigii inaintate instantelor,
recuperarea creantelor;
h. solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei;
i. punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare in instanta si/sau alte
proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea
diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si
succesul acestora (interesul legitim al Comerciantului participant);
j. Activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (Obligatia legala a Comerciantului
participant).

In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice
moment. In cazul in care persoanele vizate/clientii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva
prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac
in baza altor temeiuri juridice.
Persoanele fizice/clientii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie/Program nu vor fi eligibili sa
participe.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal


Comerciantul Participant la program poate dezvalui datele cu caracter personal catre:
 Partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici/
avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei/Programului.
 Alte societati din Grup;
 Furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing (agentii de marketing, societati de
furnizare a serviciilor de e-mail marketing, daca persoana vizata/clientul si-a dat consimtamantul sa
primeasca comunicari comerciale prin e-mail sau alte cai de comunicatie electronica);
 Furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila;
 Furnizorii produselor participante la Campanie/Program;
 Autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din Grup, daca
dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau
interesul legitim).

Durata de pastrare a datelor


Datele cu caracter personal se pastreaza cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de
arhivare aplicabile.
Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei/Programului vor fi
stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de
prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele persoanelor vizate/clientilor pentru care
avem diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, aceste vor fi pastrate pentru
intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

Drepturile persoanelor vizate


Conform legii, clientii/participantii inscrisi in Programul “Rabla pentru Electrocasnice” beneficiaza
de o serie de drepturi, in calitate de persoane vizate. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR,
persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

6
a. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca
prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum
ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru
care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii.
Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si
contracost orice copii suplimentare;
b. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor
lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

c. Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter
personal atunci cand:
 Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si se prelucreaza;
 Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu
le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;

d. Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si


retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe
baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing,
inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al
Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

e. Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in


urmatoarele situatii:
 In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii
permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
 In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu
caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
 In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se
verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de
persoana vizata.

f. Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin


mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu
caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat.
Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter
personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul
utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O11, Clobal City Business Park,
Voluntari, Jud. Ilfov, Etaj 10

E-mail: dpo@altex.ro

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru
a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

7
g. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele
vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul
in care considera ca le-au fost incalcate drepturilor:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;


Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti;
e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

12 - CONDITII GENERALE
12.1. Campania/Programul inceteaza de drept la data implinirii termenului sau la decizia
Organizatorului (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) care poate reduce sau inceta
durata Programului “Rabla pentru Electrocasnice”, aceste modificari vor aparea pe site-ul
Organizatorului (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU), www.afm.ro , iar noi in
calitate de Comerciant Participant va vom anunta acest lucru prin actualizarea prezentului
Regulament.
12.2. Comerciantul Participant isi rezerva dreptul de a descalifica orice persoana care falsifica
procedura de functionare a Campaniei/Programului, care incalca prezentul Regulament, care nu
respecta conditiile de validitate si validare vouchere; care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau
perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui
orice persoana.

12.3. Daca, din orice motiv, aceasta Campanie aferenta Programului ADMINISTRATIA
FONDULUI PENTRU MEDIU ”Rabla pentru Electrocasnice” nu se poate desfasura conform
planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Comerciantului Participant, din cauza
fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care corup sau afecteaza administrarea, securitatea,
corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei/Programului,
Comerciantul Participant va aduce la cunostinta Organizatorului aceasta situatie si va informa
clientii asupra aspectelor perturbatoare. In situatia in care Campania/Programul inceteaza din cauza
fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei/Programului,
iar acest lucru va fi anuntat oficial de Organizator (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU
MEDIU), se va face un anunt de informare pe site-ul www.altex.ro, www.mediagalaxy.ro si in
magazinele ALTEX, Media Galaxy.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII


In niciun caz Comerciantul Participant nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de
daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive,
rezultate ca urmare a participarii dvs. la acest Campanie/ inscrierii in Program pe site-ul
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Comerciantul participant
la program, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite
sau implicite, in conditile de participare si conform regulilor descrise de Organizator
(ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU).

14. DISPOZITII FINALE


14.1. Prin participarea la Campania/Programul “Rabla pentru Electrocasnice” finantata de
Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, participantii declara
ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor regasite
in prezentul Regulament, cat si in actele aditionale la acesta.
14.2. Comerciantul participant la program isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in
care se desfasoara campania/Programul ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU.
14.3. Comerciantul Participant la program isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant
in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, poate afecta bunul mers al Campaniei/
Programului.

8
14.4. Comerciantul Participant la program nu-si asuma niciun neajuns creat de
intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern
datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens in momentul accesarii aplicatiei
Ministerului Mediului la adresa www.afm.ro . Inregistrarea participantilor este o etapa esentiala,
Organizatorul (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU) fiind singurul in masura sa
emita si sa valideze voucherul.
14.5. Eventualele neintelegeri aparute intre Comerciantul Participant la program si participantii la
Campanie/Program se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
14.6. Regulamentul campaniei detaliaza conditiile de participare si validare instituite de Ministerul
Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, urmeaza Ghidul Programului
“Rabla pentru Electrocasnice” si informeaza asupra condiitor cumpararii produselor electrocasnice
mai eficiente din punct de vedere energetic din magazinele ALTEX si Media Galaxy si inlocuirii
celor vechi in urma decontarii voucherelor, calitatea de ORGANIZATOR avand-o Administratia
Fondului pentru Mediu (ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU).

14.7. Regulamentul este afisat si disponibil in magazinele Altex si Media Galaxy si pe www.altex.ro,
respectiv www.mediagalaxy.ro, pe toata Perioada Campaniei/Programului “Rabla pentru
Electrocasnice”.
14.8 Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti al ALTEX
Romania S.R.L. la numarul de telefon: 021.9196.

16. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Relatii Clienti al


ALTEX Romania S.R.L. la numarul de telefon: 021.9196.

Altex Romania S.R.L.


Comerciant Participant
la Programul “Rabla pentru Electrocasnice”
finantat si organizat de Ministerul Mediului prin ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU
MEDIU (Administratia Fondului pentru Mediu)
editia iunie - iulie 2022

9
Anexa 1

Produsele participante in campania ,,Rabla pentru Electrocasnice” sunt:

LAPALLBOOKH LAPNXADDEX00E LAPK3500PAL1074


LAP3C6P9EA LAP82H800WBRM LAP82NL001VRM
LAP81WQ0041RM LAP53012QNY LAP82H800WLRM
LAP82KR0090RM LAPNHQESEX002 LAP3A8Z3EA
LAPX515EABQ950W LAP55115992 LAPUM425QKI009T
LAP82K2007LRM LAP53012RVR LAPM515DABQ1243
LAPX415FAEB037 LAPK413EAEB1533 LAP81WB00L2RM
LAPX515FABQ139W LAP53013AWA LAPNHQBAEX00F
LAP82FE00H1RM LAPNXADUEX005 LAPGF7612UD056
LAP82NL001URM LAP55153593 LAP2X7Y1EA
LAP82JU0065RM LAP82L3007TRM LAPX515EABQ950
LAPX515JABQ2540 LAPE5510M0003RO LAPX515EABQ878
LAP82KV0021RM LAPFX506HEHN018 LAPX515EABQ1834
LAPX415EAEB577 LAPMGN63ZEA LAPK513EAL12253
LAPX515EABQ1114 LAPNXA83EX00M LAP27K36EA
LAPX515EABQ1096 LAPNXA83EX007 LAPK513EABN2230
LAP1K9U5EA LAPNXA84EX00N LAPGV301QCK6003
LAP5D5Z0EA LAPUP5401KN110X LAP82KU00VDRM
LAP53011TTJ LAP82CY001NRM LAP82KU00VERM
LAP82FG01PURM LAPK413EEB1533T LAPUM425QKI180W
LAP82KU010FRM LAP17LL12026 LAPUM425QKI171W
LAPX515FABQ022T LAPG513RCHN106 LAPX415EAEB531
LAPX415EAEB522 LAPNXA18EX00K LAP5D4L1EA
LAPX515FABQ022 LAP35114293 LAP35110490
LAP53013AWC LAP53012XGG LAP158112644
LAPK413EAEK1730 LAPX415FAEK016 LAPUP5401KN107X
LAPFA506IHHN039 LAP82KU010GRM LAPX515EABQ850
LAPFA507REHN036 LAPX515EABQ1832 LAPG513RWHF034
LAP82K2008KRM LAP53012LVG LAP53011PTP
LAPE410MAEK1284 LAPK3500PAL1266 LAPX515EABQ1835
LAPNXHVTEX00D LAP53012PHJ LAPE55100460
LAP82HU0070RM LAPFX706HCHX148 LAPFA506ICHN105
LAP53012TPN LAPNXA83EX00A LAPUM5500KY203X
LAP35114279 LAPS435EAKC085 LAPG713RWKH027
LAPGF6612UD285 LAPFX507ZEHN012 LAP81W000HJPB
LAP5D614EA LAP3A8Z8EA LAPNXHS7EX008
LAP53011TTQ LAP155L26246 LAPNXK66EX002
LAP53012HWR LAPFA506ICHN042 LAPG513RWHQ035
LAP82H800WJRM LAPMYD82ZEA LAPX515EABQ955
LAP5D5Y7EA LAPK413EAAM1696 LAPX515EABQ869
LAP82L500ETRM LAPX515EABQ882 LAPTP1401EC022W
LAP82K1003ERM LAPX571LIBQ336 LAPNXK3SEX002
LAPX415MAEK397 LAP35114286 LAPNXK2UEX004
LAP5D4N2EA LAPS433EAEB030 LAPGA401IHK2040
LAP3A8S6EA LAPE410KAEK246 LAPX515EBQ1104W
LAP3A8S5EA LAP2W9A5EA LAP16R612299
LAPFA706ICHX008 LAPNHQBCEX00F LAPFA507RRHQ007
LAPMGND3ZEA LAPK513EABN1938 LAPNXA5JEX001
LAPG513ICHN002 LAPNXA18EX006 LAPNXA18EX00A
LAPFX506HCHN144 LAPFX706HEHX114 LAPK3400PKM040W

10
LAPUM5500KY204X LAPFA507RMHQ057 LAP3A8X6EA
LAPUP5401KN701R LAPGA402RKL4071 LAPG713RWLL029
LAPE210MGJ200TS LAPMNEH3ZEA LAP54900317
LAPK513EAEJ2363 LAPK513EAL12289 LAPMGNE3ZEA
LAPT3300KLQ028W LAP155L26245 LAPGZ301ZLD092W
LAPUX325EKG395W LAPUM5401L7224W LAPX409FABV312
LAP2E9H8EA LAPUX564EH2051W LAP53011WDU
LAPNHQBREX007 LAPUN5401KN161X TPC54061959
LAPFA507RMHF055 LAP82L7007MRM LAP55054965
LAPUX564EH2052W LAPK3500PAL1318 LAP54155471
LAP17LL12025 LAPFA507RMHQ056 LAP9HP72EA
LAPUX363EHP521X LAPG513QCHF061 LAP53012BNJ
LAP14B11MOU LAPUX425EKI356W LAPUM325UKG012T
LAPK3400PKM013T LAP3A8Y1EA LAPUX325EKG347T
LAPN7600PCL2026 LAP27J56EA LAP4Q6X5EA
LAPNXAYCEX00H LAPNXA0TAA005 LAP15CK11074
LAPUX363EHP539X LAP53012MRN LAPX413FAEB858
LAPTP470EEC368W LAPK3400PKM080T LAPNXHW8EX005
LAPM7400QKM008W LAP55055887 LAPK3400PAKP024
LAPUX5400KN122X LAPGU603ZELS012 LAP55154125
LAPUX582HH2010X LAP3A8S4EA LAP35002394
LAPX409FABV621 LAP53011EBB TPC2T294EA
LAP4Z8Z1EA LAP5D5X6EA LAPM3502QAMA018
LAP5D4K7EA LAP81WE00R3RM LAP427K0EA
LAPN7400PKM007R LAP55103654 LAPK3400PKM013R
LAPMNEH3ROA LAPX712EABX571 LAP4Q6X4EA
LAPK513EABN2249 LAP14Z90P4456 LAPFX507ZMHF049
LAPFX506LHHN042 LAPGL7617L31422 LAPFX507ZMHF090
LAPFA507RMHF043 LAPGF6612UG251 LAP53012CUW
LAP1F3Q5EA LAP5D4P6EA LAP53012BMY
LAPUX425EKI840W LAPX515EABQ943 LAP55103685
LAPUX482EHY222R LAP662G0EA LAP54154033
LAPUX5401L7015X LAP662F9EA TPC73064781
LAPK3500PAL1042 LAP3A8Y0EA LAPFA507RCHN006
LAPFX517ZCHN005 LAPFX706HMHX032 LAPFX517ZCHN044
LAP3A9E8EA LAPGA402RJL4045 LAP3A8Y6EA
LAPNXA7SEX001 LAP3A9C3EA LAPM7400QKM007W
LAPX513EABQ2886 LAPNHQDQEX00J LAPUM325UKG013T
LAP55153586 LAPG513RMHQ003 LAP1K1W6EA
LAPGP6612UE297 LAPX515EBQ1104T LAPMGN73ZEA
LAP1K5W2EA LAPX515JEJ1586T LAPMYDA2ZEA
LAPK3400PAKP007 LAP238Y4EA LAPGA401QCHZ003
LAPUX325EKG257W LAPMQD3201 LAP53011QSS
LAPUX5400KN178W LAPG513RMHF187 LAPGZ301ZLC180W
LAP3A8X8EA LAPUX482EHY221R LAPZ124001SA
LAPG533ZSLN009 LAPNHQAJEX009 LAPG533QSHQ122T
LAPK3400PKM013W LAP55053715 LAPMK183ROA
LAPUP5401KN094X LAP74002000 LAPE510MABR610
LAPX415EAEK613 LAPUX325EKG230 LAP82C600GPRM
LAP55055894 LAP82L500ERRM LAP2E9H3EA
LAP82N5001MRM LAPN7600PCKV055 LAPM515DABQ1249
LAPGF6612UD228 LAPMGN93ZEA LAP4Z8Z0EA
LAPUX482EHY383X LAPNHQAREX00C LAPNXHT8EX002
LAPGZ301ZLD220W LAPNHQC2EX00G LAP53012GDQ
LAPK3400PKM122W LAPMNEJ3ZEA LAP3A8R3EA

11
LAP55154101 LAP82CU004MRM LAPG713RWKH005W
LAPFX517ZEHN002 LAPGA401QMK2039 LAPNHQC1EX00A
LAP14Z90P4463 LAPMYD92ZEA LAPZ1250015T
LAP17Z90P4616 LAPGZ301ZLD111W LAPUX582ZH2022X
LAPMKGP3ROA LAPN7600PL2010X LAPGX650RLO203W
LAPG713RSKH015 LAPUX535LH2310R LAPX509UAEJ356
LAP4Z8Z3EA LAPGA401QMK2040 LAPX409FABV620
LAPUX425EKI573T LAPFX517ZRHF011 LAPX712FABX1117
LAP53011QPK LAPMKGP3ZEA LAPS333EAEG004
TPC82ND0030RM LAPG513RSHF001 LAP20T60030RI
LAP55053722 LAPG513RSHQ014 LAPM513UAL1298
LAPGF6611UD LAPGX650RLS103W LAP255C6ES
LAPNXA18EX00D LAP14B4MW408 LAP55024674
LAPG513IHHN004 LAP81YM00C8RM LAP5D4L3EA
LAPK3400PKM020T LAP20VG006CRM LAPX513EABQ2887
LAPGV301RLJ037W LAP1K9Y5EA LAP82KC004ERM
TPC3A8S1EA LAP34106075 LAP54153296
LAP16Z90P4524 LAP82KD0043RM LAP27J86EA
LAPG733ZSKH007 LAP54154026 LAP1K5W6EA
LAP322K8EA LAPK3400PKP033X LAP3A8S2EA
LAP82L70036RM LAP3A8R4EA LAP81WE00R4RM
LAP82EY00RURM LAP27H83EA LAP55054958
LAP54154064 LAPS433EAKI2070 LAPNHQ7PEX005
LAP54154040 LAP54017197 LAP35001611
LAP9S714C612079 LAPUX435EA5046R LAPS435EAKC048T
LAPUX482GHY256R LAPN7600PKV032X LAP3A8Q8EA
LAPM7600QL2035R LAPGV301RLJ051W LAPUX535LH2238R
LAPGU603ZLS001W LAP82JQ00B7RM LAPM3500QCL1258
LAPX515EABQ1104 LAPFX517ZMHN003 TPC4S9T0EA
LAPM513UAL1297 LAPGA401QHZ063T LAPN7600PL2029X
LAPGA401IHHZ027 LAP15CK11075 LAP3A9G4EA
LAP55105801 LAP20W000ASRI LAP5BT00043
TPC3A8W3EA LAP81W00055PB LAPGU603ZMK8042
LAP54154019 LAPX413EAEK995 LAPNXA2QEX001
LAPGA401QMK2019 TPCSTQ00016 LAPNXA2REX001
LAPUX425EKI841W LAP81W4004ARM LAP55513869
LAPM3401CKM019T LAP14Z75EA LAPGU603ZK8003W
LAPUX435EA5005T LAPK413FAEB859 LAP1L6V1EA
LAPK3500PCL1348 LAPX515EABQ136T LAPG513RSHF016
LAPMYDC2ZEA LAPX513EABQ1871 LAPH7600HL2033X
LAP20YM0009RM LAPNXHW3EX003 LAPGX703HKF018T
LAPM515DABQ1058 LAP55024667 LAPM515DABQ1245
LAPNXA9AEX004 LAPTHJ00046 LAP3A8T5EA
LAP27K26EA LAP82A300BTRM TPC54106341
LAP203B1EA LAPUX5401KU153X LAP82C7001LRM
LAPM3500QAL1165 LAPN7600PL2029R LAPM413IAEB370
LAPUX325EAKG264 LAPUX482EHY357X LAP81W100PVRM
LAP21052417 LAP5AI00032 LAP20TA002JRI
LAP3A8T2EA LAPGA401QK2064T LAP27J62EA
TPCTP1401EC062W LAPGL7611UEK LAP3A8S7EA
LAP54154057 LAPZ11B0011X LAPNXHQWEX00E
LAP55053975 LAPM7600QL2014R LAP238V9EA
LAPK3500PHL1353 LAPNHQB6EX001 LAP1K5W3EA
LAP82NL0011RM LAPGA402RL4007W LAPK3500PHKJ062
LAP55153609 LAPMNEQ3ZEA LAPK3400PKM009T

12
LAPUX325EKG257T LAP3A9M7EA LAPK513EAL12004
LAPGF6510UE LAPGA401QMK2051 LAP27J99EA
LAP82JN000FRM LAP1K9R5EA LAP2X7V1EA
LAP1K9K6EA LAPS435EAKC049T LAP2D242EA
LAPUX435EA5021T LAP3A9A1EA LAPMWTK2ZEA
LAPUX425EKI414T LAPGA401QHZ052T LAP82A2004FRM
LAPK3500PAL1257 LAPFX706HMHX006 TPC82A2001TRM
LAP3A8Q9EA LAP5BT00009 LAP81WF000NUS
LAP82BH00ADRM LAPGF6611UE LAP82KU010HRM
TPC82BH00CERM LAPFX507ZMHN042 LAPM513IABQ171
LAPN7400PKM010R LAP5W600032 LAPK513EAL11139
LAPMGNA3ZEA LAP55104934 LAP3A8R1EA
LAP3A8X9EA LAPMVVJ2ZEA LAP4Q6U6EA
LAPFX516PHN008T LAP5AI00009 LAPNXABDEX007
LAPUM3402KM096W LAP55154682 LAPM3401QCKM137
LAPNHQ7YEX00B LAPNHQBSEX00A LAP35008934
LAPFA707RRHX006 LAPG513QYHQ008 LAPK3500PAKJ267
LAP3A9C2EA LAPGA402RL4011W LAP3A8W4EA
LAP3A9C4EA LAPGA503RLN031W LAP55103678
LAPMNEP3ZEA LAPGA503RWLN024 LAP35003243
LAPFA507RHQ019W LAPG513RWHF022W LAP2M0G2EA
LAPGA401QK2023T LAPNHQB7EX00W LAPM513UAL1304W
LAPG713RWLL015W LAPMKGQ3ZEA LAPU7410M172FBA
LAPGA503RWLN056 LAPMK183ZEA LAP20S00012RI
LAPGX502LWHF062 LAPG513RSHQ014W LAPK3500PHKJ186
LAPH7600HL2040X LAPG733QSK4200 LAP82EY007VRM
LAPG533ZWLN066 LAPUX582ZH2009X LAPFA706IUHX391
LAPG533QSHQ122 LAPGV301QK5151T LAP82L5007NRM
LAPGU603ZWK8063 LAPGX650RLB049W LAP4T005EA
LAPX515MABR092 LAPZ15K001YY LAPS533EBQ022T
LAPX515FAEJ017 LAPZ14X001HY LAPG713RCHX011
LAP54906457 TPCSTV00016 LAPK3500PCL1171
LAPE510MABQ589 LAP35004605 LAP20C99EA
LAPX415EAEB172 LAP35053330 LAP82A1009RRM
LAPTHH00046 LAPX515MABR468 LAPG513RCHN038
LAP2L9W4EA LAP55024681 LAP35002400
LAPNXHSEEX00T LAPM415UAEB143 LAPG713ICHX010
LAPNHQB0EX002 LAP238P8EA LAPM3500QCL1268
LAPK513EAL12022 LAP35008927 LAPMGND3ROA
LAP1K9V9EA LAP1ZO00024 LAPB9450BM0962T
LAP3A8T0EA LAPSTV00003 LAPUX425EKI458
LAP82LN00A0RM TPC54061928 LAP82A300C1RM
LAP55024650 LAP35004612 LAPUX425EAKI458
LAPA4DDR216XRO LAPNXHSEEX00S TPC3A9P8EA
LAP55154118 LAPNXAB1EX00F LAPGA503QMHQ018
LAPS435EAKC049 LAPM515DABQ888 LAPM7600QL2007X
LAP3A8R2EA LAPE11518074 LAP1K9H6EA
LAPNHQ8LEX002 LAPTM420UEC004T LAP3A8U1EA
LAPM3401QCKM008 LAP3A8T6EA LAP20YM0008RM
LAP20S6000SRI LAPK413EAEB891 LAPUX482EHY028R
LAP53012BGM LAPX515EABQ950T LAPUX363HP322R
TPC82HS00EJRM LAP81YM0053RM LAPG533ZMLN040
LAPN7400PCKM128 LAPUX325JAH050T LAPMWP52ZEA
LAP5PB00009 LAP1K9N6EA LAPNHQBREX00C
LAPGF6611UC LAP82H9005ERM LAP3A8X7EA

13
LAPZ11B001ER AERBEEPI120 AERS12EQ
LAPGA401QMK2231 AERCL500012I AERS09EQ
LAP16Z90P4562 AERCL3000I12 AERS18ET
LAP20S6000URI AERCL3000I18 AERS24EQNSK
LAPGU603HEKR002 AERCLC60001I12 AERAC12BK
LAP55104903 AERCL50009I AERS24ET
LAPG733ZMKH005 AERCL3000I24 AERAC09BK
LAPFX507ZMHQ113 AERCL3000I9 AERF12MTNSM
LAPGA401QHZ080T AERCLC60001I9 AERDC12RT
LAPGV301QK5197T AERCLC80001I12R AERAC18BK
LAPGV301QK5243T AERCLC80001I12S AERF09MTNSM
LAPGX502LXHF027 AERCLC80001I12T AERAC24BK
LAPGV301RLJ129W AERMULTI27I5 AERDC09RT
LAPGA402RL4003W AERMULTI18I5 AERDC24RK
LAP1K9U2EA AERMULTI27I3 AERDC18RK
LAPNHQBHEX007 AERMULTI18I3 AERA12FTNFS
LAPGA402RL8018W AERCLC80001I12 AERAP12RTNSJ
LAPZ11B001ZS AERCLIMATE50018 AERS12ESNSJ
LAPGV301RLI100W AERMULTI21I5 AERAP09RTNSJ
LAPMKGR3ROA AERMULTI21I3 AERAB09BK
LAPGE6612UGS AERDAC12CHSDW AERAB12BK
LAPAWM155016 AERDAC09CHSDW AERAB18BK
LAPMKGT3ZEA AERDSBH1802JLHV AERAB24BK
LAPG733ZWKH070 AERDSBH1801JLHV AER12NXD0
LAPGA503RHQ018W AERDAC12CHSDB AERPRIMEN12
LAPG513RSHF016W AERGRVPI12022 AER09NXD
LAPG713RSKH015W AERGREPE120 AERPRIMEN24
LAPZ15G005AZ AERGRVPI120 AER24NXD0
LAPG533QSHF134 AERGRHPI120 AER18NXD0
LAPUX582LH2017R AER81AC0219 AERAR12TXEAAWKN
LAPW7600HL2031X AER81AC0220 AERAR09TXEAAWKN
LAPAWM154996 AER81AC0221 AERAR12AXKAAWK
LAPGZ301ZLC178W AER81AC0218 N
LAPZ14X001FT AER81AC0214 AERAR12TXHZAWKN
AERAW12IT1 AER81AC0216 AERAR09TXHZAWKN
AERAW24IT1 AER81AC0217 AERAR09TXCAAWK
AERACECOW912 AERCD35YR3C N
AERACECOW99 AERTE35VE3C AERAR09TXFYAWKN
AERALYS50 AERCD25YR3C AERAR12TXFYAWKN
AERALYS35 AERQD25XU0E AERAR18TXEAAWKN
AERALYS25 AERKA25MR0E AERAR24TXFYAWKN
AERBRVPF120 AERCD50XS1C AERAR24TXHZAWKN
AERBRVPF090 AERQD35XU0E AERAR12NXFPEWQN
AERBRHPG090 AERTE25VE3C AERAR12TXHQASI
AERBRHPG120 AERQE25XV0E AERAR09TXHQASI
AERBEVPI18022 AERKA35XR0E AERTA36FFUL
AERBEVPI180 AERKA50BS0E AERTA53FFUL
AERBEVPI240 AERKA70KT0E AERTT34EX82BM
AERBEUPC090 AERTD35VE03 AERTA36FFLL
AERBEUPC180 AERQE35XV0E AERTA71FFCL
AERBRWPG090 AERS12EG AERTT34EXC1
AERBEEPI090 AERS12ET AERTM53I13
AERBEVPI24022 AERS18EQ AERTM36I13
AERBEHPGH090 AERS09EG AERTM36AF21
AERBEHPGH120 AERS09ET AERTT34EX82SM

14
AERTT68TP21 CBFRCNA406E6XBH CBFNRC6203SW4
AERTA53FFLL1832 CBFRB36T672CS9 CBFCPEL4813
AERTT37AF CBFGKN26265HFXR CBFCND5223
AERVAI1222FA CBFRB38T676CS9 CBFCBNSFD26133
AERVAI1222FJMRW CBFGBB72SAUCN CBFCNSDD5253
AERVAIH1222FV CBFRB38T672CS9 CBFCBN4835
AERVAI1822FAW CBFKGE36AWCA CBFNRC6193SXL5
AERVAI1222JAW CBFKGE49AICA CBFCNSFD5733
AERVAI1222QW CBFKGE39AICA CBFCNSFD5734
AERVAI1222JPW CBFGBB92MCACP CBFICNDI5153
AERVAI1822JAW CBFNRC6194SXL4 CBFICBSD5122
AERVAI0922QW CBFKGE36ALCA CBFCNEF4335
AERVAI0922FJW CBFNRC6204SXL4 CBFCP4813
AERVAI1222FJW CBFKGE39ALCA CBFKG7493ID0
AERVAI1222FJSVW CBFCNSDC5223 CBFGBP61DSPFN
AERVAI1222FFWR CBFRB38A6B3DB1 CBFRCNA366E4XBN
AERVAI2422JAW CBFGBP61DSPGN CBFAK60406M4NFM
AERVAI2422FFWR CBFRB38T602DSA CBFRCNA406E4XBN
AERVAI0922FA CBFGBP62DSNGN CBFRCNA406E4DXB
AERVAI2421JAW CBFCNP4813 CBFAK60406M4NFW
AERVAI2421FFWR CBFCNPEF4813 CBFRCNA406E4XBR
AERVAI1221FA CBFRB38A6B1DCE CBFRCSA366K4XBN
AERVAI1221FJMRW CBFGBB72MCEGN CBFBCNA306E4SN
AERVAI0921FA CBFBRB26713DWW CBFRCSA366K40WN
AERVAI1221JPW CBFRB34T670DSA CBFRCNA406E4DWN
AERVAI0922FFWR CBFGKNI6950FHN CBFRCNE560E4XBN
AERVAI0921FJW CBFGBB72MCVGN CBFGBB62PZJMN
AERVAI1220FA CBFWHC18T573 CBFRCSA406K4DWN
AERVAI1220JPMRB CBFRB38A6B1DCS CBFRCNE560E4DMN
AERVAI1221HEW CBFRB38A6B1DS9 CBFRCNA386E4XBN
AERVAI1220FJSVW CBFKGN86AIDP CBFAK60406E4NFM
AERVAI1222HEW CBFKGN56XIDP CBFRCNA406E4ZMN
AERVAI1822QW CBFCP4313 CBFRCNA366K4XBN
AERVAI2422QW CBFW9931DKS CBFRCSA406K4WRN
AERSPIW309A2WF CBFKGF56PIDP CBFRB34T670ESA
AERSPIW309A3WF1 CBFW9931DBH CBFAK60366M40NF
AERSPIW309A3WF2 CBFGBB72MCEFN CBFAK60366E4NFM
AERSPIW312L CBFHAFC9TT43SXO CBFRCSA406K4XBN
AERSPIW422 CBFICND5123 CBFGBP31DSLZN
AERSPIW312A3WF2 CBFCND5734 CBFAK60406E4NFW
AERSPIW324A2WF CBFKGF39PIDP CBFRCNA366E4XBR
AERSPIW309L CBFICBDI5122 CBFRCNE560E4DXB
AERSPIW312A3WF1 CBFCNEF4835 CBFNRK6192AXL4
AERSPIW312A2WF CBFC3FE844CGJ CBFNRK6202AXL4
CBFICBB5152 CBFCPEL4313 CBFKGV58VLEAS
CBFRB34T600CSA CBFICNDI5173 CBFGKNE262E40FX
CBFRCNA406E6XBN CBFCND5723 CBFGKN26840XN
CBFRB36T600CSA CBFCBND5723 CBFRCNE560E4XBR
CBFRB38T602CSA CBFCBNSFD5723 CBFBCHA306E4SN
CBFRB38A7B6CS9 CBFW7X93AW CBFRB34A7B5E22
CBFGBB92STACP CBFNRK6203TX CBFRL436EFBASL
CBFRB38A7B5322 CBFW7X93TKS CBFRCSA406K4DXB
CBFRB38A7B5312 CBFW7X93AOX1 CBFGBB62MCJMN
CBFKGE584ICP CBFCNEF5745 CBFNRK6192AS4
CBFRCNA406E6LBR CBFCNBDD5733 CBFCCE4T618EW

15
CBFAK60386M4NFM CBFSJBA32DHDAE CBFGBB566PZHZN
CBFRB38T600ESA CBFNRK6192SYBK CBFCN3515
CBFGKN27940FXN CBFENT6TE18S CBFCNEL4713
CBFBCNE400E40SN CBFCCE4T618ES CBFKIS87AFE0
CBFGKNI25942FHN CBFLNS8TE19S CBFCN4015
CBFGBB566PZHMN CBFCNEF4005 CBFCNBS4015
CBFNRK6192CLI CBFKGV39VLEAS CBFW7X82OOX
CBFRB38T672ESA CBFNRK418ECS4 CBFKI6863FE0
CBFRCNA406I4XBN CBFKGN397LEP CBFRCB632E5MX
CBFRL435ERBAS8 CBFRCNE560E4ZLX CBFCNBS3915
CBFGBB62SEHMN CBFNRK6192AR4 CBFA3FE743CPJ
CBFRB34T652ESA CBFCCE7T618ES CBFCBL3518EVW
CBFRB34T600ESA CBFLNT7ME34X2 CBFCCE7T618EX
CBFHAFC9TO32SK CBFNRK620EABXL4 CBFICNE5133
CBFRB36T675ESA CBFCNEF3515 CBFFCB360VNEE
CBFGBB72PZDMN CBFGRRB500WEPMJ CBFRB34T630ESA
CBFAK60366M4NFM CBFSJBA31IEBGE CBFW7X92OWH
CBFW5921EOX CBFNRK620EABG4 CBFCN4813
CBFSJBA05DMXBE CBFGBB62DSHMN CBFCN4713
CBFW7921OKAQUA CBFLNT7ME34G1 CBFKIF86PFE0
CBFW9921DOX CBFRK6192EC4 CBFRCB736E5MB
CBFRB38T630ESA CBFENS6TE19S CBFICBNEI5123
CBFRK6202ES4 CBFKGN56XLEA CBFCN4213
CBFCHICS5184XN CBFKGV39VWEA CBFW7811IW
CBFRB38T650EB1 CBFKGN49XLEA CBFKGN39HIEP
CBFSJBA05DMXJE CBFCNEF4313 CBFNRK6192ABK4
CBFHA70BE72X CBFRK6192PS4 CBFLNT7ME32M1
CBFKGN49XIEA CBFRCB732E5MB CBFCCE4T620ES
CBFSJBA10DMDIE CBFCNBE4015 CBFW7X82OK
CBFINFC9TO32X CBFWB70E972X CBFW7X92OOX
CBFWB70I952XAQU CBFKIV86VFE1 CGLGP1486
CBFKGN49MIEB CBFCNEF3915 CGLH3F320WTAAU1
CBFRK6192EW4 CBFNRK6202CLI CGLSIGN3556
CBFLI8SN2EW CBFNRK6192ACR4 CGLRFNE448E41XB
CBFGBB569MCAMB CBFCN3915 CGLGW855
CBFRK6192EBK4 CBFRCB646E3MX CGLFN4172CW
CBFNRK619EAXL4W CBFISKG5Z1EA3 CGLCCTUS544WHN
CBFSJBA31DHDAE CBFRB33J3315SA CGLCHTF544IXHN
CBFHAFC8TO32SX CBFKIN86VFE0 CGLFN6192PX
CBFGKN283740XRN CBFFCB320VNEE CGLGSN33VWEP
CBFRK6192PW4 CBFGRRB449WEPMJ CGLLUB3AE88S
CBFCN4005 CBFCNEL4213 CGLGSN36BIEP
CBFKGV36VLEAS CBFKI5872FE0 CGLGP1376
CBFNRK418ECW4 CBFW7X82OW CGLCMIOUS5144N
CBFGBF62PZHMN CBFCBT5518EW CGLGPESF1476
CBFRCB646E3MB CBFFCB400VNEE CGLGP1213
CBFSJBA31DHXIE CBFHAFC9TI32SX CGLGP1476
CBFKGN39AIEQ CBFICSE5122 CGLIGN1064
CBFNRK6192AC4 CBFCNEL4313 CGLLYB1AE8W0
CBFSP40802EU2 CBFHTW7720ENMB CGLCFF1864
CBFLNT7ME32X2 CBFCCE4T620EW CGLSJSC41CHXAE
CBFKGN49LBEA CBFKGN39VWEP CGLCFF1864X
CBFW84BE72X CBFNRK619EABXL4 CGLCNF1726EEEW
CBFKGN39IJEA CBFSCE818E6TS CGLFNE5227
CBFNRK6202AC4 CBFCNEL4813 CGLGIV21AFE0

16
CGLIGN1624 FRGTP1764 SBSGSJV91BSAE
CGLSUIGN1554 FRGKSV33NWEP SBSNRS918EMB
CGLIGN1664 FRGIRF5101 SBSVS49NSS02V
CGLIG1024 FRGIRDE5120 SBSHB18FGSAAA
CGLSUIG1514 FRGIRBE5120 SBSHSR3918ENPG
CGLG1223 FRGLRB2AE88S SBSHB17FPAAA
CGLFNS28463EBBN FRGTP1760 SBSHB26FSSAAA
CGLGI1113FE0 FRGIRE5100 SBSKFF96PIEP
CGLGP1223 FRGUIKP1554 SBSKAG93AIEP
FRDGTF916PZPYD FRGIRSE4101 SBSKA3923IE0
FRDGTF744PZPZD FRGIRE3920 SBSXRFSD5220
FRDRT50K633PSL FRGKIF51AFE0 SBSHB26FSNAAA
FRDRT35K553PS9 FRGIRE4021 SBSXRFSF5245
FRDWT70E952X FRGKIR81AFE0 SBSHSR3918ENPB
FRDRDNE65E4DXBR FRGIRSE4100 SBSHFW7720ENMB
FRDRDNE65E4XBRN FRGIRBE4851 SBSRS68A8531B1
FRDGTF744BLPZD FRGIRBE5121 SBSVS49NBK01V
FRDW84TE72XAQUA FRGUIKP1550 MSVSMS6TCI00E
FRGH3R330WNA FRGIRE4020 MSVSMD6TCX00E
FRGVBC13SGD01S FRGRE5220 MSVSMI6TCS00E
FRGSUIB1550 FRGIRE3921 MSVSPV6YMX11E
FRGSIBP1650 LZFCFD2085 MSVEEM68510W
FRGIRBDI5150 LZFCFD2505 MSVWIO3O540PELG
FRGIRBD4120 LZFAO23P40 MSVBDIN38643C
FRGIRBD4570 LZFHSA29540N MSVBDIN38644D
FRGIRBD4151 LZFHSA37540N MSVGF63C
FRGIRBD4551 LZFHSA24540N MSVGS620C10S
FRGIRBD4520 LZFVCF25SWH02M MSVGNVP4631B
FRGIRBDI5151 LZFVCF30SWH01M MSVSMV4EVX14E
FRGIRBD4020 SBSRS68A8522S9 MSVHFC3C41CWX
FRGIRBD4150 SBSRS68A8842B1 MSVSMV6ZCX42E
FRGIRBD4550 SBSSBSES8496 MSVGS620C10W
FRGIRD4151 SBSSBSBS8683 MSVBDFN36640XC
FRGIRBD4050 SBSGNO4331XPN MSVBDFN26640XC
FRGIRD3951 SBSGNO4031GS MSVGNVP3630B
FRGIRD4150 SBSCHSBSO6174B MSVGV661C60
FRGIRBD4571 SBSNRS9182VB MSVSPV6ZMX23E
FRGIRD3950 SBSCHSBSO6174X MSVGU63CW
FRGIRBD4521 SBSRS68A8831S9 MSVFDW614D10PC
FRGIRBD4121 SBSGN160314ZHXB MSVGV671C60
FRGATF905WN SBSRS66A8101B1 MSVGU63CX
FRGATL905WN SBSNRS918EMX MSVFSE74737P
FRGAF125M40W SBSWQ9B2L MSVEEG69410W
FRGCCTOS544WHN SBSWQ9U2L MSVSPS6ZMI35E
FRGSJLC41CHDAE SBSVS52NSS01M MSVGS671C60X
FRGRR39A746322 SBSGSLV70PZTE MSVEEM69410L
FRGR6192FX SBSRF65A967ESR MSVGNFP3630XB
FRGR6192FW SBSGN162341XBRN MSVGV672C60
FRGR6192LW SBSNRS9182VX MSVCDPN4S603PX
FRGORB153C SBSGSJV91MCAE MSVFDW614D10LPC
FRGR6192LX SBSGN163140ZGBN MSVSMV6ZCX49E
FRGTP1724 SBSGSJV71PZTE MSVGNVP4630BW
FRGKSV36BIEP SBSGN163240ZXBR MSVBDIN39640A
FRGORB153R SBSKFN96VPEA MSVFSE74608P
FRGTP1720 SBSGN162341XBN MSVWIF5O41PLEGT

17
MSVFEE84706PM MSVSGV4HCX48E MSFGW7P58418M
MSVCDPN4S603PWE MSVESF8635ROX MSFWUE7626XBW
MSVEEG69410L MSVWIO3T133PE65 MSFB5WFU78418WB
MSVEEG67410L MSVEES47310IX MSFB3WFU510418M
MSVFSE74617P MSVSPV6EMX11E MSFL6FLG41S
MSVSMS4EVW14E MSVFFB73517ZM MSFEW8FN148B
MSVHFO3T241WFGX MSVEEM69300IX MSFEW8FN248B
MSVHFC3C41CW MSVEEM63301L MSFEW8F249PSC
MSVEEG48300L MSVKEMB9310L MSFEW7F349PW
MSVGS541D10X MSVDVN06430W MSFEW7F348AW
MSVEEG62310L MSVQWNA34F42DI MSFEW7F249PS
MSVWIO3T133PLE MSVGV631D60 MSFEW6F349BSA
MSVBDIN38531D MSVHCF3C7LFX MSFL8FNC68S
MSVBDFN26430W MSVSMV4HCX48E MSFL8FEC69PS
MSVDFN363 MSVESG62300SX MSFL7FEE49PS
MSVEEM48321L MSVSMI6ECS69E MSFL7FEC41PS
MSVWSIP4O33PFE MSVESG62300SW MSFF2WV9S8P2E
MSVWFO3O32NPX MSVDFN38530DX MSFCS1411TXME1S
MSVBDFN26430X MSVFES5396XZM MSFL7FBE49BSA
MSVWFO3T233P65X MSVKEZA9310W MSFEW8F169ASA
MSVHIC3O33WLEG MSVHCF3C7LFW MSFWW90T504DAX
MSVEEM48320L MSVFSE73507P MSFHES1410TWME1
MSVWSBO3O34PFX MSVHIC3C33CW MSFHE129TXME1S
MSVGV541D10 MSVKECB7310L MSFHE128TXME1S
MSVHSFO3T235WCX MSVFEE73517PM MSFHE4127TXME1S
MSVGS541D10W MSVMDFN26431W MSFW8W046WBEE
MSVWBC3C34PFX MSVEES47300IX MSFW8W946WBEE
MSVESF9516LOW MSVWSIO3O34PFEX MSFHW80B14979S
MSVDFS28131X MSVKEZA9315L MSFHW90B14979S
MSVGV662D60 MSVFSE73527P MSFHW100B14979S
MSVBDFN36530XC MSVFSE83847P MSFHW120B14979S
MSVEEG62300L MSVFSB53637P MSFF4WV910P2SE
MSVDFO3T133AFX MSVSMS6EDI06E MSFWAV28KH1BY
MSVDIN28430 MSVSPI6EMS23E MSFWAV28EH0BY
MSVDFI76950 MSVSMV6EDX57E MSFRO41274DWMCE
MSVHI5030W MSVFSK93717P MSFCBW48TWMES
MSVQWNI27I47DX MSVGNFP4540XDW MSFCBWO49TWMES
MSVFSB53907Z MSVFFB53630ZW MSFCS4127TXME2S
MSVEEM48300IX MSVFSK73767P MSFWTE10746CHT
MSVSPS4EMI28E MSVDEN38530WAD MSFEW9F161B
MSVDVN06430X MSVFSK73768P MSFRO14106DWMCR
MSVDW60A6092IB MSVS855EMX16E MSFRO41276DWMCR
MSVFSB53927Z MSVFEE53610ZM MSFRO14116DWMCE
MSVWSFO3O34PFX MSVQWNS24F44DI MSFRO41274DWME1
MSVWIP4T233PFEB MSVFFB53630ZM MSFRO1496DWME1S
MSVDW60A6082FS MSVWIC3C33PFE MSFRO16106DWMCE
MSVESM63300SX MSVWIP4T233PFEG MSFWUE8746N
MSVSPS4EMW28E MSFRP4106BWMR1S MSFRO14146DWMCE
MSVEES47320L MSFRO1486DWMCE MSFWWV980WPS
MSVSMS6ECI07E MSFWW90TA046AT MSFWWR860PWS
MSVFFB53610ZM MSFWW90T534DAT MSFWCR870WPS
MSVFSE73727P MSFHW90B14959U MSFWEI875WPS
MSVEEM43300IX MSFHW80B14959U MSFWWI860WPS
MSVSPV4EMX20E MSFHW80B14959S8 MSFWSI863WCS
MSVGV661D60 MSFHW100B14959 MSFWWG660WPS

18
MSFWEG675WPS MSFF4WV509S1E MSFWS168LNST
MSFWWD320WPSLW MSFFFD9458BVEE MSFWA824
MSFWED135WPSLOW MSFFFD9458SBSVE MSFWEI62S3
MSFWWD120WCS MSFFFD9458BCVEE MSFL8FEC68S
MSFWSD123WCS MSFFFB9458WVEE MSFWAU28PH1BY
MSFWW10T534DAW MSFFFD8458BCVEE MSFWAU24U61BY
MSFWW90T554DAW MSFFFB8458BVEE MSFWAN28262BY
MSFWW90T654DLX MSFFFB8258WVEE MSFWAN24164BY
MSFWW90T734DBH MSFBWE91485XWSE MSFWAJ24063BY
MSFWW90T754DBX MSFBWE81485XWSE MSFAPL91223XLW6
MSFWW90T734DBX MSFBWE81285XWEE MSFWUE9736XST
MSFWW80T854DBT MSFWHE94BAS MSFWIW28541EU
MSFWW90T854DBX MSFWTV10744X MSFWW8NK52E0VW
MSFWW90T986ASH MSFWTV10746XDW MSFL7FEC48S
MSFCS1410TXME1S MSFF4WV510S0E MSFFFD8448BCVEE
MSFRO1284DWME1S MSFGWN39442STC MSFBIWMWG81484E
MSFWUE8736XN MSFF4WV309N4E MSFFFD9448SBSVE
MSFWTE9744N MSFAB91223XLAB MSFFFD9448BCVEE
MSFWTE10744N MSFAB101223XLAB MSFFFB8248WVEE
MSFL9FEA69S MSFNLCD10448 MSFAB81223XLW5
MSFWS846LN MSFNLCD945SSAE MSFAPL81013XLW3
MSFAWG1212PRO MSFNLCD945WSAE MSFAPL81023XLW0
MSFF4WV3S8AIDD MSFNLCD945BSAE MSFWAN24291BY
MSFL7FNE48S MSFNM11845WSAE MSFFFD9448BVEE
MSFL7FNC48S MSFAQ104D497SD MSFFFB9448WVEE
MSFGWPE69E4210W MSFAQ94D497SD MSFFFB8448BVEE
MSFB3WFU71042WB MSFWAV28L90BY MSFWAN24165BY
MSFB3WFR79425WB MSFAB91223XLW5 MSFAPL81223XLW2
MSFWNPI72SB MSFWW70TA026AX MSFWUE8736XCM
MSFWNPI62SB MSFWW80TA026TT MSFWUE8633XST
MSFWNEI94BS MSFWW80T534DAW MSFWUE8746XWST
MSFWNEI86BS MSFWW80T534DAX MSFL7FBE69SA
MSFWNEI84BS MSFWW80T754DBT MSFWITC7612B0W
MSFWNEI74SBS MSFWA84CS MSFWITV8712X0W
MSFWNEI72SB MSFWEWI72S3S MSFEW7F249S
MSFWNEI62SBS MSFWEI84CPS MSFEW7F348W
MSFWCA030WCS MSFWEI74SDS MSFL6FEG49S
MSFWEI72SBDS MSFWA94CS MSFWE723
MSFF4WV310S6E MSFWTV9716DXST MSFWE703
MSFWF81493M MSFWEI863S MSFEW8F228S
MSFWEI74SBDS MSFWA963PS MSFL6FBG41S
MSFWEI94BDS MSFWEI72S3S MSFL7FEC41S
MSFWEI84BDS MSFEW8F169SA MSFL7FBE48S
MSFTWBK100S2 MSFWEI943 MSUTWL760WP
MSFTWBJ90S2 MSFWTV9612XSN MSUB3T68239MG
MSFTWBJ80S2K MSFWEI843R MSUB3T67230
MSFTWBJ80S2 MSFWEI843B MSUB3T42242
MSFEW6F348W MSFWEI843A MSUB3T41242
MSFW6W945SBEE MSFEW8F148B MSUTWV780WP
MSFW6W045WBEE MSFEW8F248B MSUTWL780WP
MSFW6W945WBEE MSFWS947LN MSUTWC560WP
MSFW6XW845WBEE MSFWEI843 MSUTWC220WP
MSFW7XW845WBEE MSFWEI823 MSUTCC230WP
MSFGWN69P432 MSFWA946 MSUDV90TA240AE
MSFF4WV329S0E MSFWA926 MSUHD80A3959S

19
MSUB5T89243W MSUTWJ660WP MSUWTW855H0BY
MSUB5T68247 MSUTEJ675WP MSUDE82ILB
MSUB5T68243 MSUTEF655WP MSUWTW85491BY
MSUB3T68230 MSUTSF643WP MSUWTW85461BY
MSUB5T69233 MSUTWF640WP MSUWTR85V11BY
MSUB5T68233 MSUTWD440WP MSUDH9444RXWST
MSUB3T60230 MSUTWB140WP MSUDE72G
MSUDE82GD MSUTEB155WP MSUDS92ILS
MSUWT8H90M MSUDH8444RXM MSUNTM1182SKY
MSUFFTM229X2BEE MSUDF7412PA MSUNTM1192SKY
MSUFFTM228X3BEE MSURH90V5AV6Q MSUFTM1182Y
MSUFFTM1182EE MSUDV90TA040AX MSUFTM2282Y
MSUFFTD8X3BEE MSUDV90T7240BH MSUFTM229X2WSY
MSUDV90TA020DE MSUDV90T6240LX MSUT8DBG49S
MSUGTP5823GN MSUDV80TA020TT MSUKDGHB8S7GW2E
MSUCSO4H7A2DES MSUDV80T5220AW MSUKDGHB7S7GW2E
MSUCSOEH10A2TRE MSUKDHHH8S7GW2E MSUEW8HS259S
MSUROEH8A2TES MSURO4H7A2TCEXS MSUEW8H359S
MSUROEH9A2TES MSURO4H7A2TEXS MSUEW8H259ST
MSUCSOEH10A2TES MSUDE82W MSUEW8H258B
MSUCSOEH7A2TES MSUNTM118X3SKEU MSURC90U2AV2W
MSUCSOEH8A2DES MSUNTM1182SKEU MSUGTN482617GCH
MSUEW7H458B MSUFTD8X3WSEU MSUT8DEA68S
MSUGTP5923BN MSUFTM228X3BEU MSUGTN38250MGC
MSUGTP5824BN MSUSTU83XEU MSUDE92G
MSUHD100A2979S MSUSTU82EU MSUDE82G
MSUHD90A3979S MSUDAPLH842PB MSUDE72
MSUDV80T5220AX MSUDAPLH732PB MSUDA92IL
MSUDV70TA200AE MSUGVSH10A2TCES MSUDA83ILI
MSUROEH10A2TCEX MSUROH10A2TCEXS MSUDH8544RX
MSUWTM85251BY MSUROH9A2TES MSUDH8444RX
MSUDS8440SXM MSUCSOH8A2DES MSUEW9H378S
MSUDH9519GU MSUCSOH7A2TES MSUEW8H458B
MSUKDNHH9S8GW3E MSUTKS893HWHITE MSUT8DBC49S
MSUKDNHH8S8GW3E MSUGVSH9A2TCES MSUDV80M5010QW
MSUKDNHH7S7GW2E MSURC90V9AV2Q MSUDV70M5020QW
MSUROEH9A3TSEX MSURC90V9JV2Q MSUDS8433RX
MSUROH8A3TSEX MSUR8580X2EU MSUGTN38267GC
MSUWTH85204BY MSUDV90M5010QX MSUDPS7405GXB2
MSUDS8452TA MSUDV80N62532W MSUT8DBE48S
MSUKDHHH8S8GW3E MSUSTU92XEU MSUDPY8506GXB1
MSUDS9430SX MSUFTM229X2BEU MSTCSTG38TMCE1S
MSUVUR8PWH1V MSUFTM1182EU MSTEW7TN3272
MSUDPE92W MSURC90U2AV4Q MSTCSTG48TME1S
MSUCSOH10A2TRER MSURC80U2AV4Q MSTCSTG47TME1S
MSUKDHHH9S8GW3E MSURC80U2AV4D MSTEW7TN3372
MSUDS8440SXW MSUWTX87M90BY MSTLTN7E273E
MSUKDGHB9S7GW2E MSUWTX87KH0BY MSTWL71291M
MSUWTX87KH1BY MSUWTX87EH0EU MSTTDLRB65242BS
MSUWTH85202BY MSUWTR87TW0BY MSTTDLRB6241BS
MSUDS8439TX MSUWTR85V10BY ASP2765BKR
MSUDF7439SX MSUWTR85V00BY ASPVCC34801AR
MSUDV90M52103W MSUWTR85T00BY ASPVCC44820AB
MSUTWV680WP MSUT9DBC68S ASPVCC44824AW
MSUTSJ663WP MSUEW9H188SC ASPVCW62803BG

20
ASPVCO32802AD ASPBGLS4X200 ASPRCC-164R
ASPVCO62607AD ASPBCS612W ASPDEALDIGROBO8
ASPVRR60110VW ASPBCH3K255 ASPM613
ASPVRT61821VD ASPBGL6HYG1 ASP16453701
ASPBKS1430C ASPBGB6X300 ASP22760701
ASPVRT70925VB ASPBCH3ALL21 ASP22761001
ASPVRT82821BV ASPBCH86HYG1 ASP22761301
ASPVRT61818VW ASPBCH86SIL2 ASP26004101
ASPVCC34803AD ASPBGB8PET1 ASP26880401
ASPVCC5325AR ASPBGL6PET1 ASP22842801
ASPVRT51225VB ASPBGB6SIL1 ASP269054-01
ASPVCO32803AF ASPBGL8POW2 ASP28208801
ASPVCC6480T ASPBGS7PET ASP29887401
ASPVCW62801BR ASPBCH6ZOOO ASP29888401
ASPVCO32801AR ASPBCS8214BL ASP34779601
ASPVCO42701AR ASUBWD41740 ASP36953501
ASPVRT61814VR ASUBWD421PRO ASP41962301
ASPVRT95929VI ASPBCS82POW15 ASPCINETIC
ASPVRT82821DV ASPBCS82G31 ASPV10ABSOLUTE
ASPVRT94929VI ASPBBS81PET ASPV8ABSOLUTE
ASPVCM71605AP ASPBBH87POW1 ASPV8ANMP
ASPVRT71025VW ASPBCS8224WA ASP35332301
ASPBKS1360C ASCBHN14090 ASP39800601
ASCDVA315JF ASCBHN14N ASP38590801
ASCNSVA315J ASCBHN16L ASP230309-01
ASCNVC115JL ASCBHN1840L ASP34471001
ASCPD1420LP ASCBHN20110 ASP37105001
ASCWDA315J ASCBHN20L ASP22636401
ASPBGL25A100 ASCBHN2140L ASPDA5G11
ASPBZGL2X100 ASCBHN24L ASPDEEBOT600
ASPBGC05AAA1 ASCBKS4003 ASPDEEBOT601
ASPBGS41FAM ASPBCS812KA2 ASPDEEBOT605
ASPBGS41PET1 ASPBCH86PET2 ASPDEEBOT710
ASPBGS7MS64 ASPBBH21630R ASPDEEBOZMO610
ASPBBH3ZOO25 ASPBBH21830L ASPDEEOZMSLIM10
ASPBBH52550 ASPBBH22042 ASPZSPALLFLR
ASPBBH85B1 ASPBBH22454 ASPZB5003W
ASPBBHF214R ASPBBH2P14L ASPEEG43IGM
ASPBCH3K210 ASPBBHL21435 ASPEPF62IS
ASPBCH6ATH25 ASPBBHL21841 ASPEPF6ANIMAL
ASPBCH6L2561 ASPBBHMOVE4N ASPPD914DB
ASPBCHF216B ASPBCH65PET ASPEC41ANIM
ASPBCHF2MX20 ASPBCH7ATH32K ASPECC212IW
ASPBCS611P4A ASPBCS1ALL ASPESC61LR
ASPBCS81EXC ASPBCS1ULTD ASPESPC72RR
ASPBSS81POW ASUBWD421PET ASPEER77MBM
ASPBGS05A221 ASUBWD41720 ASPEERC72EB
ASPBGS05A220 ASUBWD420HYG ASPEERC73SW
ASPBGS05A222 ASPVR2000 ASPEERC75DB
ASPBGC05AAA2 ASPVR3000 ASPEP81HB25SH
ASPBGC41Q69 ASPVP6000 ASPEP81UB25GG
ASPBGS05X240 ASPRC-224R-2A ASPPF916IBM
ASPBGLS4SIL1 ASPRC410L3A ASPPF91ANIMA
ASPBGL6POW2 ASURCW-403 ASPPQ9140GG
ASPBGL8SIL6 ASPRCC-120R-2A ASPPQ9150MB

21
ASPWQ7150IB ASPBRAAVA390 ASPM13837
ASPWQ71P52SS ASPBRAAVAJET240 ASP10687060
ASPWQ81PALRS ASPROOMBA605 ASP10693600
ASPEERC70IW ASPROOMBA676 ASP10699430
ASPROBOVAC15C ASPROOMBA696 ASP11534370
ASPROBOVAC35C ASPROOMBA896 ASP11534390
ASPROBOVACG10 ASPROOMBA976 ASP11761650
ASPROBOVACL70 ASPROOMBA980 ASP11761670
ASPHOMEVACS11 ASPROOMBAE5 ASPC1POWERMAN
ASPVCED11HG ASPI315840 ASPC3PARQPOWER
ASPVCK1901WF ASPI355840 ASP10687110
ASUSC1601BUWD ASPJ7 ASP10687120
ASCMVC148FW ASPJ7PLUS ASP10687130
ASCMVC72FW ASPROOMBAS9PL ASP10693660
ASPVCEA11CMBK ASPBRAAVAJETM6 ASP10693670
ASPVCEA11CMBU ASPROOMBAI7PL ASP11666930
ASPVCEA11CXWII ASPROOMBAI7 ASP11694680
ASPVCEA21GLW ASPR676B240 ASP11694700
ASPVCEA21GPLRCY ASPR698040 ASP10673800
ASPVCEA21GPLW ASPR966B240 ASP10673810
ASPVCEA24GPRA ASPROOMBA866 ASP11713550
ASPVCEB21DWB ASPAD2EU ASP11713560
ASPVCEB01GAWWF ASPWD5PREMIUM ASP11713580
ASPVB01TBKRCYII ASU1100130 ASP11333410
ASPVCEA01GACBUC ASUSE4002 ASP11333420
ASPVCEA02GALWCY ASUSE5100 ASP11333430
ASPVCEA03GALBKC ASUWD5SV25522 ASP11514450
ASPVCEA03GAPRAC ASUWD5V25522 ASP11514470
ASPRVC216BK ASPCVH2 ASP734000EE
ASPSVC144FBK ASP15271500 ASP734050EE
ASPSVC216FGD ASPWD2 ASUMOD22
ASPSVC216FR ASPWD2PREMIUM ASUMOD30
ASPSVC252FMWT ASPWD3 ASPMY4518
ASPSVC252GFA ASPWD3P ASPMY4522
ASPSVC180FW ASPWD3PREMIUM ASPMY4538
ASPVCEA01GACWCY ASPWD4 ASPMY4539
ASPSVC144FW ASPWD4PREMIUM ASCMY4542
ASPSVC219FMW ASUDS6 ASPMY4521
ASPBV71BV10011 ASUWD3SV17420 ASPMY4524
ASCSJ24DWO6 ASUWD3V17420 ASPMY4525
ASCSJ48WWE6 ASUWD4SV20522 ASPMY4535
ASCSJ60WWR61011 ASUWD4V20522 ASPMY4523
ASPLA11011 ASPVC3 ASPMY4540
ASPSR71SR01011 ASPVC4MYHOME ASPMY4541
ASPBR11011 ASPVC5W ASPMY4505BL
ASPBR122PAR011 ASPVC6MYFAMILY ASPMY4505VL
ASPCH50PET011 ASPFC7 ASPMY4519BL
ASPRC26PAR011 ASPKB5 ASPMY4519VL
ASPRBC030 ASP11926 ASPFC8458-91
ASPRBT001011 ASPE1L ASCFC6142
ASPFD22DDB011 ASPT1S ASPFC8822-01
ASPFE144LG ASPT1SPRO ASPFC8245-09
ASPFM18LI011 ASPLYDSTOR1 ASPFC8246-09
ASPFM216LI011 ASPLYDSTOR1BL ASPFC836609
ASPHF18GH011 ASPMAMIBOTEX660 ASPFC8373-09

22
ASPFC878109 ASPZ1AIR ASPRR7245WH
ASPFC878509 ASPRO6441EA ASPRR7267WH
ASPFC878609 ASCAC2320 ASPRR7387WH
ASPFC878709 ASCAC4769 ASPRR7447WH
ASPFC8956-09 ASCAC9736WO ASPRR7455WH
ASPFC933209 ASPRR8021WH ASPRR7675WH
ASPFC9744-09 ASPRO3125EA ASPRY7777WH
ASPFC8794-01 ASPRO3142EA ASPRR7687WH
ASPFC6162-02 ASPRO3186EA ASPRR7865WH
ASPFC6171 ASPRO3951EA ASPRR7867WH
ASPFC6404-01 ASPRO3953EA ASPRR7987WH
ASPFC682301 ASPRO6487EA ASPRR8277WH
ASPXC814701 ASPRO6856EA ASPRH1129WO
ASPFC8240-09 ASPRO6881EA ASPRH6543WH
ASPFC9330-09 ASPRO6899EA ASPRH6735WO
ASPFC9331-09 ASPRO7321EA ASPRH6751WO
ASPFC8243-09 ASPRO7366EA ASPRH6753WO
ASPFC8575-09 ASPRO7386EA ASPRH6756WO
ASPXD311009 ASPRO7473EA ASPRH6837WO
ASPFC9334-09 ASPRO7485EA ASPRH6878WO
ASPFC878409 ASPRY7535WH ASPRH6879WO
ASPFC955609 ASPRY7731WH ASPRH6933WO
ASPFC974709 ASPRY7757WH ASPRH6973WO
ASPFC955709 ASPRO7762EA ASPRH7233WO
ASPFC9729-09 ASPRO7783EA ASPRH7329WO
ASPFC8578-09 ASPRO7793EA ASPRH8776WP
ASPFC672701 ASPRO2910EA ASPRH8970WO
ASPFC671901 ASPRO2913EA ASPRH8977WO
ASPFC672801 ASPRO2933EA ASPRH9051WO
ASPFC6408 ASPRO2957EA ASPRH9079WO
ASPFC690401 ASPRO3724EA ASPRH9172WO
ASPXC704301 ASPRO3731EA ASPRH9174WO
ASPFC6150-01 ASPRO3753EA ASPRH9471WO
ASPXC834901 ASPRO3786EA ASPRH9490WO
ASPS50 ASPRO4825EA ASPRH9679WO
ASPS55 ASPRO4855EA ASPRH9690WO
ASPE4 ASPRO4871EA ASPRH9879WO
ASPS5MAX ASPRO4873EA ASPRH9890WO
ASPS5MAXBL ASPRO4886EA ASPRH9990WO
ASPS6 ASPRO6963EA ASPRH99F1W0
ASPS6MAXV ASPRO7212EA ASPRH99F1WORO
ASPS6PURE ASPRO7253EA ASPVCC54F5V3R
ASPS6PUREBL ASPRO7262EA ASPVS60M6010KG
ASPS7 ASPRO7283EA ASPVC079HNJGGD
ASPS7BL ASPRO7612EA ASPVC07M25E0WB
ASPH7 ASPRO7643EA ASPVC07M25E0WR
ASPR157 ASPRO7647EA ASPVC07M25M9WD
ASCP1 ASPRO7649EA ASPVC07M21A0VN
ASPF8 ASPRO7689EA ASPVC07M21N9VD
ASPS1E ASPRO8388EA ASPVCC43Q0V3D
ASPS1SPECIAL ASPRR6825WH ASPVCC45T0S3R
ASPS2 ASPRR6875WH ASPVR05R5050WK
ASPX20 ASPRR6925WH ASPVR10M701HUW
ASPX30PRO ASPRR6925WHS ASPVR20M707HWS
ASPZ1 ASPRR7126WH ASPVR30T85513W

23
ASPVS03R6523J1 TAB4X304FWI10BK TABMUQW2HCA
ASPVS15A6031R1 TABM5LITEWIFISG TABMUQX2HCA
ASPVS15T7031R1 TABMATEPADWIFIB TABMUQY2HCA
ASPVS15T7036R5 TABMATEPADWIFIG TABMUU32HCA
ASPVS20A95823W TABMATEPAPER TABMUU52HCA
ASPVS20A95943N TABMHNF3HCA TABMUU62HCA
ASPVS20A95973B TABMHNG3HCA TABMUUK2HCA
ASPVS20R9046T3 TABMHNH3HCA TABMUUL2HCA
ASPVS20T7538T5 TABMHNJ3HCA TABMUUQ2HCA
ASPVS60K6050KW TABMHNK3HCA TABMUUR2HCA
ASPVC07M3110VB TABMHNL3HCA TABMUUT2HCA
ASPVR30T80313W TABMHNM3HCA TABMW752HCA
ASU138C TABMHNN3HCA TABMW762HCA
ASU1448 TABMHNP3HCA TABMW772HCA
ASU144S TABMHNQ3HCA TABMW782HCA
ASU786526 TABMHQR3HCA TABMW792HCA
ASU786550 TABMHQT3HCA TABMXAT2HCA
ASU788568 TABMHQU3HCA TABMXAU2HCA
ASU788577 TABMHQV3HCA TABMXAV2HCA
ASP788500 TABMHQW3HCA TABMXAW2HCA
ASPVIOMIV2BLACK TABMHQX3HCA TABMXAX2HCA
ASPVIOMIV2PRO TABMHQY3HCA TABMXAY2HCA
ASPVIOMIS9 TABMHR03HCA TABMXDC2HCA
ASPVIOMIS9BL TABMHR23HCA TABMXDD2HCA
ASPVIOMISE TABMHR33HCA TABMXDE2HCA
ASPVIOMIV3 TABMK2K3HCA TABMXDF2HCA
ASPVO4501 TABMK2L3HCA TABMXDG2HCA
ASPVO4503 TABMK2N3HCA TABMXDH2HCA
ASPVO4504 TABMK2P3HCA TABMY232HCA
ASPVO4505 TABMK7M3HCA TABMY252HCA
ASPVO4508 TABMK7P3HCA TABMY2H2HCA
ASPVO4507RD TABMK7R3HCA TABMY2J2HCA
ASPVT5555 TABMK7T3HCA TABMYFM2HCA
ASPWVCC1B200NEW TABMK7V3HCA TABMYFN2HCA
ASCMIMINI TABMK7X3HCA TABMYFP2HCA
ASPC102 TABMLWL3HCA TABMYFQ2HCA
ASPE202 TABMLWR3HCA TABMYFR2HCA
ASPMIMOP2EU TABMM9C3HCA TABMYFT2HCA
ASPMIMOP2LITEEU TABMM9D3HCA TABMYFW2HCA
ASPMIMOP2ULTRAE TABMM9E3HCA TABMYFX2HCA
ASPMIMOP2ULTRAS TABMM9F3HCA TABMYFY2HCA
ASPMIMOPPRO2EUB TABMM9L3HCA TABMYG02HCA
ASPMIMOPPRO2W TABMM9M3HCA TABMYL92HCA
ASPBHR4636GL TABMM9N3HCA TABMYLA2HCA
ASPMIHANDHELD TABMM9P3HCA TABMYLC2HCA
ASPMI1 TABMME23HCA TABMYLD2HCA
ASPMIMOP TABMME63HCA TABMYLE2HCA
ASPMIMOPESSEN TABMPADT10SWBL TABMYLF2HCA
ASPMIMOPPRO TABMPADT10WBL TABT10SWIFIBL
ASPMIMOPPRO2PLU TABMPADW2022 TABT500GR
ASPMIMOPPROBL TABMPADWIFI128G TABT500SL
ASPPROG10 TABMPGL2HCA TABT510BK
ASPV9PRO TABMPRO10WIFIGR TABT510GD
ASU829.0SP TABMTXN2HCA TABT560BK
ASUZVC764CT TABMTXV2HCA TABT560WH

24
TABT733BK TABMK8H3HCA TABMYH12HCA
TABT733GR TABMK8K3HCA TABMYH22HCA
TABT733PK TABMLX43HCA TABMYH42HCA
TABT733SL TABMLX93HCA TABMYH52HCA
TABT870WIFIBK TABMM6R3HCA TABMYH62HCA
TABT870WIFIBL TABMM6T3HCA TABMYH72HCA
TABT870WIFISL TABMM6U3HCA TABMYMH2HCA
TABT970WIFIBK TABMM6V3HCA TABMYMJ2HCA
TABT970WIFIBL TABMM713HCA TABMYMK2HCA
TABT970WIFISL TABMM723HCA TABMYML2HCA
TABTB2-X30F2GBG TABMM733HCA TABMYMM2HCA
TABX200NIPK TABMM743HCA TABMYMN2HCA
TABX200NZAGY TABMME93HCA TABNOT20BL
TABX200NZSIL TABMMED3HCA TABP115GWH
TABX700WIFIGR TABMPADT10LBL TABP11PLUS4GGR
TABX700WIFIPKG TABMPRO10LTEGR TABP12PRO5GGR
TABX700WIFISL TABMU1V2HCA TABP615LTEBL
TABX800WIFIGR TABMUX52HCA TABP615LTEGR
TABX800WIFIPKG TABMUX62HCA TABT225GR
TABX800WIFISL TABMUX72HCA TABT225SL
TABX900WIFIGR TABMUXC2HCA TABT505GD
TABXIAOMIPAD5 TABMUXD2HCA TABT505GR
TABXIAOMIPAD5WH TABMUXE2HCA TABT505SL
TABYOGAWIFIGR TABMV0D2HCA TABT515SL
TABYT-X750FBK TABMV0E2HCA TABT516LTEBK
TABM5LITELTESG TABMV0F2HCA TABT561BK
TABMATEPADLTEBL TABMV0N2HCA TABT561WH
TABMHR43HCA TABMV0P2HCA TABT585LTE32BK
TABMHR53HCA TABMV0Q2HCA TABT5LTE10BK
TABMHR63HCA TABMW6A2HCA TABT725BK
TABMHR73HCA TABMW6C2HCA TABT725GD
TABMHR83HCA TABMW6D2HCA TABT725SL
TABMHR93HCA TABMW6E2HCA TABT736BK
TABMHRA3HCA TABMW6F2HCA TABT736GR
TABMHRC3HCA TABMW6G2HCA TABT736PK
TABMHRD3HCA TABMXE42HCA TABT736SL
TABMHRE3HCA TABMXE52HCA TABT865BL
TABMHW53HCA TABMXE62HCA TABT865BR
TABMHW63HCA TABMXE72HCA TABT865GR
TABMHW73HCA TABMXE82HCA TABT875LTEBK
TABMHW83HCA TABMXE92HCA TABT875LTEBL
TABMHW93HCA TABMXF52HCA TABT875LTESL
TABMHWA3HCA TABMXF62HCA TABT976BK5G
TABMHWC3HCA TABMXF72HCA TABT976LTEBL
TABMHWD3HCA TABMXF82HCA TABT976SL5G
TABMHWE3HCA TABMXF92HCA TABTB2-X30LBL
TABMHWF3HCA TABMXFA2HCA TABX205NIDGD
TABMK473HCA TABMY2V2HCA TABX205NZGR
TABMK493HCA TABMY2W2HCA TABX205NZSL
TABMK4E3HCA TABMY3C2HCA TABX7065GGR
TABMK4H3HCA TABMY3D2HCA TABX7065GPKG
TABMK893HCA TABMYGW2HCA TABX7065GSL
TABMK8C3HCA TABMYGX2HCA TABX8065GGR
TABMK8E3HCA TABMYGY2HCA TABX8065GPKG
TABMK8F3HCA TABMYH02HCA TABX8065GSL

25
TABX9005GGR
TABM10FHDPLUSBK
TABP12PROWIFIGR
TABM10LTE10BK
TABYOGA4GGR
TABMUUJ2HCA
TABMATEPAD11DG
TABTBX505L
TABMW742HCA
TABMU0M2HCA
TABM10WIFI32GB
TABM1032GB4GGR
TABM10PL4GGR

26