Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Diafragma perineală:
A. Separă cavitatea toracică de cea abdominală
B. Vine în contact cu pleura și pericardul
C. Mărginește o cavitate aflată în dreptul hipogastrului
D. Este străbătută de orificiul vaginal
2. Sunt separate astfel:
A. Ficatul de stomac printr-un plan sagital
B. Trahea de esofag printr-un plan frontal
C. Diafragma de intestinul gros printr-un plan transversal
D. Rinichii de intestinul subțire printr-un plan sagital
3. Axul sagital:
A. Are un pol superior cranial și unul inferior caudal
B. Face parte alături de axul transversal dintr-un plan ce separă plămânul stâng de
plămânul drept
C. Aparține planului metameriei, dar și planului simetriei bilaterale
D. Care străbate spațiul stâng intercostal 10 trece prin ficat
4. Un ax longitudinal poate străbate concomitent puncte din:
A. Ficat, stomac, vezică urinară
B. Intestin subțire, intestin gros
C. Colon ascendent, colon descendent
D. Cavitate pericardică, diafragmă, diafragmă perineală
5. Referitor la forma celulelor:
A. Depinde de starea fiziologică a organismului și de vârstă
B. Rămân globuloase unele celule epiteliale
C. Pot fi cubice în mucoasa bronhiolelor și în canalele glandelor exocrine
D. Pot fi cilindrice în mucoasa digestivă, traheală și în canalele glandelor exocrine
6. Celulele au:
A. O dimensiune medie de 3-20 microni
B. Organite de 150-250 A care sintetizează toate tipurile de substanțe celulare
C. Nucleu de 20-30 microni
D. Mitocondrii de 30 microni
7. Se poate găsi colesterol în structura:
A. Mitocondriilor, centrozomului
B. Dictiozomilor, lizozomilor
C. Ribozomilor, reticulului endoplasmatic
D. Mitocondriilor, aparatului Golgi
8. Celulele prezintă diferite prelungiri citoplasmatice, precum:
A. Neordonate – în țesutul conjunctiv fluid
B. Desmozomi – în mucoasa bronhiolelor
C. Temporare – în epiteliul tubilor renali
D. Cili – în epiteliul pseudostratificat
9. În timp ce acul unui voltmetru conectat la membrana neuronului arată trecerea
de la - 20mv la - 10 mv, se întâmplă următoarele:
A. Se deschid canalele voltaj-dependente de K+
B. Sunt închise canalele voltaj dependente de Na+
C. Se desfășoară perioada refractară relativă
D. Se produc fenomene ce se întind pe durata a 2ms
10. Receptori pentru mediatori chimici se află în:
A. Neurilemă
B. Partea terminală a axonului
C. Dendrite
D. Butoni terminali
11. Prelungirile celulipete ale neuronilor:
A. Sunt întotdeauna lipsite de mielină
B. Conduc întotdeauna impulsul nervos spre pericarion intr-o sinapsa chimica
C. Pot participa la sinapse în care conducerea este bidirecțională
D. Pot fi duble (în număr de două) la neuronii bipolari

12. Primul nerv spinal:


A. Are emergența între vertebrele C1- C2
B. Se distribuie periferic prin plexul brahial
C. Are în constituția lui fibre vegetative preganglionare
D. Fibrele sale au origine comună cu cele ale unui nerv cranian
13. Meningele spinale:
A. Dura mater este fibroasă și conține vase arteriale
B. Sunt inervate de o ramură mixtă a nervului spinal
C. Spațiul subdural conține lichid cefalo-rahidian
D. Între arahnoidă și duramater se află spațiul epidural
14. În măduva spinării:
A. Substanța reticulată periependimară este prezentă pe toată lungimea ei
B. Coarnele anterioare sunt mai dezvoltate în regiunile cervicală și lombară
C. Substanța reticulată din cordoanele laterale este mai bine individualizată cervical
D. Coarnele laterale sunt vizibile cervical inferior, toracic și lombar superior
15. Măduva conține:
A. Comisura cenușie sub forma barei transversale a ”H”-lui
B. Substanța cenușie dispusă în coloane în secțiune longitudinală și ca porțiuni laterale
ale H-lui în secțiune transversală
C. Comisura albă aflată în substanța albă, între coarnele posterioare
D. Fasciculele Gracillis în imediata apropiere a fisurii mediane posterioare
16. Al doilea neuron al căilor ascendente medulare:
A. Poate avea traseu direct sau încrucișat
B. Are mereu originea în cornul posterior
C. Străbate măduva prin toate cordoanele sale
D. Poartă mereu denumirea de lemnisc medial
17. Secționarea cordonului lateral drept afectează:
A. Termia părții drepte a trunchiului
B. Durerea părții stângi a trunchiului
C. Tactului părții drepte a trunchiului
D. Propriorecepția de control a mișcării pe ambele părți ale trunchiului
18. Secționarea cordonului posterior drept în regiunea toracală inferioară afectează:
A. Kinestezia membrului superior drept
B. Kinestezia membrului superior stâng
C. Tactul epicritic al membrului inferior drept
D. Tactul epicritic al membrului inferior stâng
19. Fibrele parasimpatice cu originea în:
A. nucleul dorsal al vagului -inervează rectul
B. nucleul accesor al oculomotorului -sunt colinergice
C. coarnele laterale sacrate -sinapsează în ganglioni intramurali
D. ganglioni intramurali- formează plexuri mixte cu fibrele simpatice
20. Referitor la șanțurile de pe suprafața unor organe ale nevraxului:
A. cele două șanțuri adânci de pe suprafața cerebelului delimitează cele trei folii
cerebeloase
B. sunt vizibile pe suprafața emisferelor cerebrală -șanțul central Rolando pe fața
medială, iar cel parieto-occipital pe fața laterală
C. șanțul preolivar reprezintă originea unui nerv care conține fibre viscerosenzitive
provenite de la chemoreceptorii sinusului carotidian
D. imediat lângă fisura mediană anterioară se află fasciculul piramidal indirect
21. Fibre ale nervului spinal T9:
A. care părăsesc trunchiul nervului prin ramura comunicantă albă sinapsează într-un
ganglion paravertebral
B. conduc impulsuri prin care motilitatea gastrică este inhibată, iar glicogenoliza
stimulată
C. din componența ramurii ventrale formează un nerv intercostal ce inervează pielea și
musculatura somatică corespunzătoare hipocondrului și epigastrului
D. din componența ramurii dorsale se distribuie la pielea spatelui și la mușchii
jgheaburilor intervertebrale
22. Micul nerv splanhnic:
A. conduce impulsuri prin care glandele intestinale sunt inhibate
B. este constituit din fibre cu originea în coarnele anterioare T10-T12
C. fibrele sale sinapsează în doi ganglioni prevertebrali
D. are ramuri dorsale și ventrale somatice
23. Referitor la ramurile nervilor cranieni:
A. Axonii ramurii mandibulare a nervului VII inervează musculatura mimicii din regiunea
bărbiei
B. Axonii senzitivi ce culeg informații exteroceptive de la pielea bărbiei formează ramura
mandibulară a nervului V
C. Dendritele ramurii vestibulare conduc informații senzoriale de la ganglionul Scarpa
D. Axonii ramurii externe a nervilor accesori inervează mușchi ai gâtului și ai spatelui
24. Diencefalul:
A. Se află în jurul ventriculului III, care conține lichid cefalorahidian
B. În cadrul său talamusul este releu pentru sensibilitatea exteroceptivă, proprioceptivă
și interoceptivă
C. Conține corpii geniculați superiori și inferiori – releu pentru sensibilitățile vizuală și
auditivă
D. Prezintă inferioar și anterior hipotalamusul- centru superior de reglare a
metabolismului intemediar
25.Despre fibrele de asociație din nevrax se poate afirma că:
A. Intră în constituția celor șase fascicule fundamentale medulare
B. Prin ele se realizează iradierea răspunsului reflex în cadrul reflexelor nociceptive
C. Intră în constituția corpului calos și a trigonului cerebral (fornixul)
D. Prin ele se realizează legătura dintre trunchiul cerebral și cerebel
26. Diminuarea tonusului muscular:
A. Dispare după câteva zile dacă este cauzată de extirparea cerebelului
B. Se mai numenește astenie și se poate solda cu astazie
C. Poate fi consecința secționării unor pedunculi cerebeloși
D. Poate fi cauzată de secționarea unor nuclei situați deasupra și lateral de talamus
27. Originea reală a unor fibre ale nervilor cranieni se află în:
A. Nucleul ambiguu – fibre somatice care inervează faringele și laringele
B. Nucleul salivator superior bulbar – fibre vegetative care inervează glandele salivare
parotide
C. Un ganglion din fața punții lui Varolio – fibre senzitive distribuite la pielea feței
D. Pe fața posterioară mezencefalică, sub lama cvadrigemina – fibre somatice pentru
mușchiul oblic superior
28. Mezencefalul este străbătut de fibre ale fasciculelor:
A. piramidale indirecte care se încrucișează la acest nivel
B. corticospinale anterioare care nu se încrucișează la acest nivel
C. tuturor căilor exteroceptive și de fasciculul Gowers
D. ce conduc informații spre talamus de la nuclei senzitivi
29. Partea anterioară a unui cordon lateral conține fasciculele:
A. vestibulospinal lateral, rubrospinal, olivospinal
B. corticospinal lateral
C. spinocerebelos contralateral
D. spinocerebelos de pe aceeași parte
30. Pe fața bazală a emisferelor cerebrale se observă:
A. lobii orbital și temporo-occipital separați de fisura Rolando
B. giri orbitali în care se află bulbul olfactiv
C. șanțurile hipocampic, occipito-temporal medial, occipito-temporal lateral
D. girusurile hipocampic, colateral, occipito-temporal

S-ar putea să vă placă și