Sunteți pe pagina 1din 10

Comisioane si dobanzi de functionare a cardurilor de debit

oferite de CEC Bank


- ofertă valabilă începând cu 01 iulie 2022, inclusiv-

Cuprins
Comisioane si dobanzi carduri de debit Standard
tandard ......................................................................................................... 1
Comisioane si dobanzi carduri de debit Visa Gold........................................................................................................ 5
Comisioane si dobanzi carduri de debit aferente conturilor de plati cu servicii de baza pentru persoane
fizi
fizice vulnerabile si nevulnerabile .......................................................................................................................................... 8

Carduri
Carduri de debit
debit Standard
Standard

Carduri de debit in lei pentru persoane fizice (1)


A. Parametrii specifici
specifici de produs Tip card
(Cardurile Visa/
Visa/Visa Classic si Masterc
Mastercard Standard se Visa / Masterc
Mastercard Master
sterc
ercard
ataseaz
ataseaza
aza pe cont comun ) Visa Classic Standard World
1. Depunere minima in cont la deschiderea de cont Card non salariu: 15 lei/cont cu card Visa
si emiterea de carduri atasat
Card non-salariu: 1000 lei/cont cu card 0 (zero) lei
Mastercard Standard/ Visa Classic
atasat (clienti fara istoric cu Banca)
Card salariu: 0 (zero) lei
2. Sold minim intangibil pe cont ( suma blocata la Nu se constituie
utilizare )
3. Plafon zilnic de cheltuiala pentru tranzactii Disponibilul din cont
comerciale
4. Plafon zilnic de retrageri de numerar per card In Romania: 3.500 lei; In strainatate: 1.500 EUR (echiv. lei)
B. Comisioane si dobanzi aplicabile contului de card
I.Comisioane
I.Comisioane aplicabile contului de card
5. Deschidere cont de card 0 (zero) lei
6. Administrare lunara cont de card 0 lei ** 0 (zero) lei
7. Administrare lunara card principal 3 lei** 25 lei
8. Alimentare cont de card (din salarii sau alte Depunere numerar : 0 lei
surse), in numerar sau prin virament Incasare Intrabancara lei: 0 lei *
Incasare Interbancara lei: 0 lei
Incasare Interbancara alta valuta: Comision banca
corespondenta (in lei sau echiv. lei)
9. Plati intrabancare in lei Efectuate la ghiseu: 7 lei
Efectuate prin Internet Banking/Mobile
Banking/Phone Banking: 0 lei
10. Plati interbancare in lei din cont de card Efectuate din cont de card la ghiseu
< 500 lei: 7 lei
≥500 lei: 12 lei
in regim de urgenta: 30 lei

11. Plati interbancare in lei efectuate prin utilizarea < 500 lei: 7 lei
cardului**** ≥500 lei: 12 lei

12. Plati interbancare in lei din cont de card Phone < 500 lei: 2,8 lei
Banking TeleCEC / Internet Banking CEC ≥500 lei: 4,8 lei
Online/CEC Bank Mobile Banking (reducere 60% in regim de urgenta: 12 lei
fata de ghiseu)
13. Retragere numerar fara utilizare card, ghiseu Programate si neprogramate (plafon <5.000 lei): 0,85% min
CEC Bank 6,5 lei/operatiune
Neprogramate (plafon >5.000 lei): 1%/operatiune
14. Emiterea /furnizarea extraselor de cont La ghiseul bancii/ prin email: 0 (zero) lei /
extras 0 (zero) lei
Expediat prin posta: 2 lei /extras**

II. Dobanzi ( achitate / incasate)


15. Dobanda bonificata la sold creditor La vedere (0,30% p.a.)
16. Dobanda perceputa la sold debitor neautorizat 31 % pe an
III. Comisioane initiale si curente de utilizare card Visa / Maste
Mastercard Mastercard
Visa Classic Standard World
17. Emitere initiala carduri principale/suplimentare 0 ( zero ) lei 10 lei 10 lei
Visa/MC Standard atasate pe acelasi cont
18. Emitere card pe alt produs 7 lei*** 0 (zero ) lei
19. Reinnoire card la expirare 0 (zero) lei
20.
20. Utilizare anuala card 0 (zero) lei
21.
21. Interogari disponibil prin ATM/EPOS in retea CEC 0 (zero) lei 0 (zero ) lei
Bank
22.
22. Interogare disponibil cont prin ATM in reteaua 0 (zero) lei 4 lei
altor banci din Romania
23.
23. Interogare disponibil cont prin ATM in reteaua 4 lei 4 lei
altor banci din strainatate care ofera aceasta
facilitate
24.
24. Emitere miniraport tranzactii card, retea ATM 1 leu 0 (zero) lei
CEC Bank
25.
25. Schimbare de catre client cod PIN, retea ATM 1 leu 0 (zero) lei
CEC Bank
IV. Comisioane de utilizare card (tranzactionare) Visa
Visa / Mastercard Mastercard
Visa Classic Standard World
26. Comision tranzactii comerciale (internationale, 0%
locale )
27. Comision eliberari de numerar
27.1.
.1. Banci din strainatate non UE: - numerar prin 1% plus 3,50 EUR (echiv lei)
ghiseu
27.2. Banci din strainatate non UE: - numerar prin 1% plus 2,50 EUR (echiv lei)
ATM
27.3 Banci din UE: - numerar prin ghiseu 0 (zero) lei 0 (zero) lei
27.4
27.4 Banci din UE: - numerar prin ATM 0 (zero) lei 0 (zero) lei
27.5
27.5 Banci din Romania: - numerar prin ghiseu si/sau 0 (zero) lei 0 (zero) lei
ATM
27.6. Retea CEC Bank S.A.- numerar prin ATM 0 (zero) lei 0 (zero) lei
27.7 Retea CEC Bank S.A.- numerar prin EPOS ghiseu 0 (zero) lei 0 (zero) lei
28. Inrolare card pentru serviciul 3 D Secure Gratuit
29. Plata facturi utilitati si/sau servicii in retea ATM Gratuit
CEC Bank
V. Comisioane pentru servicii speciale si de Visa / Mastercard Mastercard
asistenta Visa Classic Standard World
30.
30. Reemitere cod PIN 1 leu 5 lei
31.
31. Blocare card la utilizare (card anuntat 0 (zero ) lei
pierdut/furat)
32.
32. Inlocuire card declarat pierdut/furat/distrus in 10 lei 10 lei
Romania
33.
33. Inlocuire card in regim de urgenta (card anuntat pierdut/furat ), inclusiv expedierea
33.1.
33.1. In Romania 10 lei 10 lei
33.2
33.2 In strainatate Serviciu neaplicabil 120 EUR (echiv lei)
pentru Visa
160 EUR (echiv
lei) pentru Visa
Classic

34. Eliberare numerar in regim de urgenta ( card anuntat pierdut/furat )


34.1.
34 .1. In Romania, ghiseu CEC Bank 0 (zero) lei
34.2
34.2 In strainatate Serviciu neaplicabil 80 EUR (echiv lei)
pentru Visa
100 EUR (echiv
lei) pentru Visa
Classic

35. Refuzuri nejustificate la plata


35.1.
35 .1. Tranzactia contestata a avut loc in Romania 10 lei 20 lei
35.2.
35.2. Tranzactia contestata a avut loc in strainatate 20 lei 30 lei
36. Remitere in strainatate plastice card reinnoite/inlocuite (cu exceptia cazurilor card pierdut/furat) si/sau a
codurilor PIN
36.1 Remitere prin posta securizata plastice card Europa: 300 lei / remitere; Alte destinatii: 400 lei /
remitere
36.
36.2 Remitere nesecurizata, prin posta simpla, a 5 lei / remitere
codurilor PIN
37. Comisioane serviciu MoneySend Mastercard Visa / Mastercard Mastercard
Visa Classic Standard World
37.1 Trimitere sume - national Serviciu 1 leu + 0,1%
neaplicabil
37.2
37.2 Trimitere sume - international Serviciu - 6,75 lei pentru remiteri de pana la 800
neaplicabil lei inclusiv
- 1,5% din suma trimisa pentru remiteri
peste 800 lei
Suma maxima ce poate fi trimisa prin
ATM-urile CEC Bank este de 4.500
lei/luna/card
37.3 Primire sume Serviciu 0 (zero) lei
neaplicabil
38.
38. Transferuri de bani efectuate cu cardul prin 3 lei
aplicatia bancii Card2Card Transfer
39. Serviciul Info SMS Vis
Visa / Mastercard Mastercard
(Serviciul presupune contract distinct) Visa Classic Standard
Standard Wor
World
39.1. Abonament lunar/cont inrolat numere nationale 0,95 EUR (echivalent lei)** Gratuit
39.2 Abonament lunar/cont inrolat numere 3 EUR (echivalent lei) 3 EUR
internationale (echivalent) lei)
Costu
Costurile facilitatii de descoperire de cont
cont atasate la Tip card
con
conturile de carduri
carduri de debit persoane fizice
Visa / Mastercard Mastercard
Visa Classic Standard World
1. Cost
analiza/acordare/redimensionare/administrare Gratuit
facilitate
2. Dobanda anuala standard perceputa la sold IRCC + 7,92 pp/an Marja de Risc IRCC + 7,5
debitor autorizat curent (descoperire de cont (actualmente in total 10,57 % / an) pp/an Marja de
autorizata, acordata de banca utilizatorului de Nivelul Marjei de Risc pentru Risc
descoperitul de cont autorizat este
card in baza unui contract distinct de acordare / (actualmente in
negociabil de catre banca in relatia cu
redimensionare limita de descoperire cont ) angajatorul platitor de salarii, functie total 10,15 % pe
3. Dobanda penalizatoare pentru sold debitor 31 % pe an an)
neautorizat
4. Dobanda penalizatoare pentru sume restante la Dobanda anuala
anuala standard + 3 pp pe an,
plata/exigibilizate pentru sume restante
SAU
Dobanda anuala standard
standard + 2 pp pe an,
pentru cazurile prevazute de lege

IRCC - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor

* cu exceptia incasarilor din subventii agricole (ex: subventii APIA - comision 4 lei)
**nu se aplica pentru pachetele destinate persoanelor fizice
***se aplica numai in cazul conventiilor de virare salarii, pentru cardurile emise inainte de expirarea valabilitatii
cardurilor initiale
**** tranzactiile de transfer de bani efectuate prin diverse canale prin utilizarea cardurilor emise de CEC Bank
Nota:
1. Comisioanele pentru plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre conturile in
aceeasi valuta apartinand aceluiasi client
2. Comisioanele aferente operatiunilor de retragere numerar fara utilizarea cardului la ghiseu CEC Bank sunt
cele aplicabile contului curent prevazute in Tariful de comisioane si speze pentru persoane
fizice(operatiuni in numerar/retragere numerar) cu exceptia retragerii a 80% din soldul disponibil al
contului de card declarat deteriorat/pierdut/furat
3. Cardul Mastercard World beneficiaza de abonament lunar gratuit pentru serviciile Mobile
Banking/Internet Banking/Info SMS

Carduri de debit Visa


Visa Gold

Card de debit Visa Gold in lei pentru persoane fizic


fizice
A. Parametrii specifici de produs Tip card
(Cardull Visa Gold se
(Cardu se ataseaza pe acelasi tip de co
cont cu
Mastercard
Mastercard World insa
insa nu pot fi ambele produse Visa Gold
impreuna)
impreuna)
Depunere minima in cont la deschiderea de cont si
1. 0 (zero) lei
emiterea de carduri
Sold minim intangibil pe cont ( suma blocata la
2. Nu se constituie
utilizare )
Plafon zilnic de cheltuiala pentru tranzactii
3. Disponibilul din cont
comerciale
In Romania: 3.500 lei; In strainatate: 1.500 EUR (echiv
4. Plafon zilnic de retrageri de numerar per card
lei)
B. Comisioane si dobanzi aplicabile contului
contului de card
I.Comisioane
.Comisioane aplicabile contului
contului de card
5. Deschidere cont de card 0 (zero) lei
6. Administrare lunara cont de card 0 (zero) lei***
7. Administrare/utilizare lunara card principal 25 lei***
Depunere numerar: 0 lei
Incasare Intrabancara lei: 0 lei*
Alimentare cont de card (din salarii sau alte surse),
8. Incasare Interbancara lei: 0 lei
in numerar sau prin virament Incasare Interbancara alta valuta: Comision banca
corespondenta (in lei sau echiv. lei)
Efectuate la ghiseu: 7 lei
9. Plati intrabancare in lei Efectuate prin Internet Banking/Mobile
Banking/Phone Banking: 0 lei
Efectuate din cont de card la ghiseu
< 500 lei: 7 lei
10. Plati interbancare in lei din cont de card
≥500 lei: 12 lei
in regim de urgenta: 30 lei
Plati interbancare in lei efectuate prin utilizarea < 500 lei: 7 lei
11.
cardului** ≥500 lei: 12 lei
Plati interbancare in lei din cont de card Phone < 500 lei: 2,8 lei
Banking TeleCEC / Internet Banking CEC ≥500 lei: 4,8 lei
12.
Online/CEC Bank Mobile Banking (reducere 60% in regim de urgenta: 12 lei
fata de ghiseu)
Retragere numerar fara utilizare card, ghiseu CEC Programate si neprogramate (plafon <5.000 lei):
13. 0,85%min 6,5 lei/ operatiune
Bank
Neprogramate (plafon>5.000 lei): 1%/ operatiune
14.
14. Emiterea /furnizarea extraselor de cont 0 (zero) lei
II. Dobanzi ( achitate / incasate)
incasate)
15. Dobanda bonificata la sold creditor La vedere (0,30% p.a.)
16. Dobanda perceputa la sold debitor neautorizat 31 % pe an
III. Comisioane initiale si curente de utilizare card
17.
17. Emitere initiala card principal 0 (zero) lei
Reinnoire card la expirare/emiterea de carduri
18. 0 (zero) lei
suplimentare
19. Utilizare anuala card 0 (zero) lei
Interogari disponibil prin ATM/EPOS in retea CEC
20.
20. 0 (zero) lei
Bank
Interogare disponibil cont prin ATM in reteaua altor
21.
21.
banci din Romania 0 (zero) lei
Interogare disponibil cont prin ATM in reteaua altor
22.
22. 4 lei
banci din strainatate care ofera aceasta facilitate
Emitere miniraport tranzactii card, retea ATM CEC
23.
23. 0 (zero) lei
Bank
Schimbare de catre client cod PIN, retea ATM CEC
24.
24. 0 (zero) lei
Bank
IV. Comisioane de utilizare
utilizare card (tranzactionare)
Comision tranzactii comerciale (internationale,
25. 0%
locale )
26. Comision eliberari de numerar
26.1. Banci din strainatate non UE: - numerar prin ghiseu 1% plus 3,50 EUR (echiv. lei)
26.2. Banci din strainatate non UE: - numerar prin ATM 1% plus 2,50 EUR (echiv. lei)
26.3
26.3 Banci din UE: - numerar prin ghiseu 0 (zero) lei
26.4
26.4 Banci din UE: - numerar prin ATM 0 (zero) lei
Banci din Romania: - numerar prin ghiseu si/sau
26.5
26.5 0 (zero) lei
ATM
26.6.
26.6. Retea CEC Bank S.A.- numerar prin ATM 0 (zero) lei
26.7
26.7 Retea CEC Bank S.A.- numerar prin EPOS ghiseu 0 (zero) lei
27. Inrolare card pentru serviciul 3 D Secure Gratuit
Plata facturi utilitati si/sau servicii in retea ATM CEC
28. Gratuit
Bank
V. Comisioane pentru servicii speciale
speciale si de asistenta
asistenta
29.
29. Reemitere cod PIN 5 lei
30.
30. Blocare card la utilizare (card anuntat pierdut/furat) 0 (zero) lei
Inlocuire card declarat pierdut/furat/distrus in
31.
31. 10 lei
Romania
Inlocuire card in regim de urgenta (card anuntat
32.
32.
pierdut/furat ), inclusiv expedierea
32.1.
32.1. In Romania 10 lei
32.2
32.2 In strainatate 160 EUR (echiv. lei)
33. Eliberare numerar in regim de urgenta ( card anuntat pierdut/furat )
33.1.
33.1. In Romania, ghiseu CEC Bank 0 (zero) lei
33.2
33.2 In strainatate 100 EUR (echiv. lei)
34. Refuzuri nejustificate la plata
20 lei
34.1.
34.1. Tranzactia contestata a avut loc in Romania

34.
34.2. Tranzactia contestata a avut loc in strainatate 30 lei
Remitere in strainatate plastice card reinnoite/inlocuite (cu exceptia cazurilor card pierdut/furat) si/sau a
35.
codurilor PIN
Europa: 300 lei / remitere; Alte destinatii: 400 lei /
35.1
35.1 Remitere prin posta securizata plastice card
remitere
Remitere nesecurizata, prin posta simpla, a
35.2
35.2 5 lei / remitere
codurilor PIN
Transferuri de bani efectuate cu cardul prin
36. 3 lei
aplicatia bancii Card2Card Transfer
Serviciul Info SMS
37.
37.
(Serviciul presupune contract distinct)
37.1. Abonament lunar/cont inrolat numere nationale Gratuit***
Abonament lunar/cont inrolat numere
37.2 3 EUR (echivalent lei)
internationale
Acces in Business Lounge-urile Lounge Key
38. 28 EUR (echiv lei)/vizita/persoana ****
(pentru detinatorul de card si invitati)
VI.
VI. Costurile
Costurile facilitatii de descoperire de cont atasate la conturile de carduri de debit persoane
persoane fizice
Cost analiza/acordare/redimensionare/administrare
1. Gratuit
facilitate
Dobanda anuala standard perceputa la sold debitor
autorizat curent (descoperire de cont autorizata,
IRCC + 7,5 pp/an Marja de Risc (actualmente in
2. acordata de banca utilizatorului de card in baza
total 10,15% pe an)
unui contract distinct de acordare / redimensionare
limita de descoperire cont)
Dobanda penalizatoare pentru sold debitor 31 % pe an
3.
neautorizat
Dobanda
Dobanda anuala standard
standard + 3 pp pe an,
pentru sume restante
Dobanda penalizatoare pentru sume restante la SAU
4. Dobanda anuala standard + 2 pp pe an,
plata/exigibilizate
pentru cazurile prevazute de lege

IRCC - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor

* cu exceptia incasarilor din subventii agricole (ex: subventii APIA - comision 4 lei)
** tranzactiile de transfer de bani efectuate prin diverse canale prin utilizarea cardurilor emise de CEC Bank
***nu se aplica pentru Pachetul Premium
***
**** 1 vizita pe an oferita gratuit de catre Banca (pentru detinatorul de card)
Nota:
1. Comisioanele pentru plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre conturile in
aceeasi valuta apartinand aceluiasi client
2. Comisioanele aferente operatiunilor de retragere numerar fara utilizarea cardului la ghiseu CEC Bank sunt
cele aplicabile contului curent prevazute in Tariful de comisioane si speze pentru persoane fizice(operatiuni in
numerar/retragere numerar) cu exceptia retragerii a 80% din soldul disponibil al contului de card declarat
deteriorat/pierdut/furat.
3. Abonament lunar gratuit pentru serviciile Mobile Banking/Info SMS

Carduri
Carduri de debit – aferente conturil
conturilor
ilor de plati cu servicii de baza pentru
persoanele
persoanele fizice vulnerabile si nevulnerabile
nevulnerabile

Card de debit in lei pentru persoane fizic


fizice
A. Parametrii specifici de produs Tip card
Visa
Depunere minima in cont la deschiderea de cont si Card non salariu: 15 lei/cont
1.
emiterea de carduri Card salariu: 0 (zero) lei
Sold minim intangibil pe cont ( suma blocata la
2. Nu se constituie
utilizare )
Plafon zilnic de cheltuiala pentru tranzactii
3. Disponibilul din cont
comerciale
Plafon zilnic de retrageri de numerar per card la In Romania: 3.500 lei; In strainatate: 1.500 EUR
4.
ATM/POS (echiv lei)
B. Comisioane si dobanzi aplicabile contului de card
I.Comisioane aplicabile contului de card
5. Deschidere cont de card 0 (zero) lei
6. Administrare lunara cont de card 0 (zero) lei
7. Administrare lunara card principal 2,5 lei / card emis
Depunere numerar : 0 lei
Incasare Intrabancara lei: 0 lei*
Alimentare cont de card ( din salarii sau alte surse ),
8. Incasare Interbancara lei: 0 lei
in numerar sau prin virament Incasare Interbancar alta valuta: Comision
banca corespondenta (in lei sau echiv. Lei)
Efectuate la ghiseu: 7 lei
9. Plati intrabancare in lei Efectuate prin Internet Banking/Mobile
Banking/Phone Banking: 0 lei
Efectuate din cont de card la ghiseu
< 500 lei: 7 lei
10. Plati interbancare in lei din cont de card
≥500 lei: 12 lei
in regim de urgenta: 30 lei
Plati interbancare in lei efectuate prin utilizarea < 500 lei: 7 lei
11.
cardului** ≥500 lei: 12 lei
Plati interbancare in lei din cont de card Phone < 500 lei: 2,8 lei
Banking TeleCEC / Internet Banking CEC ≥500 lei: 4,8 lei
12.
Online/CEC Bank Mobile Banking (reducere 60% in regim de urgenta: 12 lei
fata de ghiseu)
Retragere numerar fara utilizare card, ghiseu
13.
13. 0 (zero) lei
CEC Bank
La ghiseul bancii/ prin email: 0 (zero) lei / extras
14. Emiterea /furnizarea extraselor de cont
14.
Expediat prin posta: 2 lei /extras
II. Dobanzi/
Dobanzi/ Comisioane ( achitate / incasate)
incasate)
15. Dobanda bonificata la sold creditor La vedere (0,30% p.a.)
31 % pe an , dar nu mai mult de 0,01% pe zi de
intarziere din salariul de baza minim brut pe tara
16. Comision perceput pentru sold debitor neautorizat garantat in plata in cazul clientilor vulnerabili, respectiv
din castigul salarial mediu brut pe economie in cazul
clientilor nevulnerabili
III. Comisioane initiale si curente de
de utilizare card Visa
17. Emitere initiala carduri principale / suplimentare 5 lei / card
18. Emitere card pe alt produs Neaplicabil
19. Reinnoire card la expirare principal / suplimentar 5 lei
20.
20. Reemitere card declarat pierdut/furat 5 lei
21.
21. Utilizare anuala card 0 (zero) lei
Interogari disponibil prin ATM/EPOS in retea CEC
22.
22. 0 (zero) lei
Bank
Interogare disponibil cont prin ATM in reteaua
23. altor banci din strainatate care ofera aceasta
23. 1,50 lei
facilitate
Interogare disponibil cont prin ATM in reteaua
24. altor banci din Romania care ofera aceasta
24. 0 (zero) lei
facilitate
Emitere miniraport tranzactii card, retea ATM CEC
25.
25. 1 leu
Bank
Schimbare de catre client cod PIN, retea ATM CEC
26. 1 leu
Bank
IV. Comisioane de utilizare card (tranzactionare) Visa
Comision tranzactii comerciale (internationale,
27. 0%
locale)
28. Comision eliberari de numerar
Banci din strainatate NON-UE: - numerar prin
28.1. 1% plus 3,50 EUR (echiv lei)
ghiseu
28.2. Banci din strainatate NON-UE: - numerar prin ATM 1% plus 2,50 EUR (echiv lei)
Banci din UE si Romania: - numerar prin ghiseu
28.3 0 (zero) lei
si/sau ATM
29. Inrolare card pentru serviciul 3 D Secure Gratuit
Plata facturi utilitati si/sau servicii in retea ATM CEC
30. Gratuit
Bank
V. Comisioane pentru
pentru servicii speciale si de
Visa
asistenta
31. Reemitere cod PIN 1 leu
32. Blocare card la utilizare (card anuntat pierdut/furat ) 0 (zero) lei
33. Inlocuire card in regim de urgenta (card anuntat pierdut/furat ), inclusiv expedierea
33.1.
33.1. In Romania 10 lei
33.2
33.2 In strainatate Serviciu neaplicabil pentru cardul Visa
34.
34. Eliberare numerar in regim de urgenta ( card anuntat pierdut/furat )
34.
34.1. In Romania, ghiseu CEC Bank 0 (zero) lei
34.2
34.2 In strainatate Serviciu neaplicabil pentru cardul Visa
35.
35. Refuzuri nejustificate la plata
35.1.
35.1. Tranzactia contestata a avut loc in Romania 10 lei
35.2.
35.2. Tranzactia contestata a avut loc in strainatate 20 lei
Remitere in strainatate plastice card reinnoite/inlocuite (cu exceptia cazurilor card pierdut/furat) si/sau a
36.
36.
codurilor PIN
Europa: 300 lei / remitere; Alte destinatii: 400 lei /
36.1
36.1 Remitere prin posta securizata plastice card
remitere
Remitere nesecurizata, prin posta simpla, a
36.2
36.2 5 lei / remitere
codurilor PIN
Serviciul Info SMS
Visa
(Serviciul presupune contract distinct)
37. Abonament lunar/cont inrolat Serviciu neaplicabil
Transferuri de bani efectuate cu cardul prin
38.
38. 3 lei
aplicatia bancii Card2Card Transfer
VI.
VI. Costurile
Costurile facilitatii
facilitatii de descoperire de cont atasate la conturile de cardur
carduri
rduri de debit persoane
persoane fizice
Cost analiza/acordare/redimensionare/administrare
1. Gratuit
facilitate
Dobanda anuala standard perceputa la sold debitor IRCC + 7,92 pp/an Marja de Risc
autorizat curent (descoperire de cont autorizata, (actualmente in total 10,57 % pe an)
Nivelul Marjei de Risc pentru descoperitul de cont
2. acordata de banca utilizatorului de card in baza
autorizat este negociabil de catre banca in relatia cu
unui contract distinct de acordare / redimensionare
angajatorul platitor de salarii, functie de complexitatea
limita de descoperire cont) relatiilor de afaceri intre parti
Dobanda anuala
anuala standard + 3 pp pe an,
pentru sume restante
Dobanda penalizatoare pentru sume restante la SAU
3. Dobanda anuala standard + 2 pp pe an,
plata/exigibilizate
pentru cazurile prevazute de lege

IRCC - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor

* cu exceptia incasarilor din subventii agricole (ex: subventii APIA - comision 4lei)
** tranzactiile de transfer de bani efectuate prin diverse canale prin utilizarea cardurilor emise de CEC Bank

Nota:
1. Comisioanele pentru plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre conturile in
aceeasi valuta apartinand aceluiasi client
2. Comisioanele aferente operatiunilor de retragere numerar fara utilizarea cardului la ghiseu CEC Bank sunt
cele aplicabile contului curent prevazute in Tariful de comisioane si speze pentru persoane
fizice(operatiuni in numerar/retragere numerar) cu exceptia retragerii a 80% din soldul disponibil al
contului de card declarat deteriorat/pierdut/furat.