Sunteți pe pagina 1din 4

mÎn grădina primăverii

Grupa mare
DLC- JOC DIDACTIC
Obiective operaționale:
o să formeze propoziţii cu un cuvânt dat;
o să specifice ordinea cuvintelor în propoziţie;
o să reprezinte grafic propoziţiile;
o să despartă cuvinte în silabe, precizând numărul silabelor;
o să dea exemple de cuvinte cu un anumit număr de silabe;
o să recunoască sunetul iniţial, median sau final al cuvintelor;
o să formeze cuvinte scurte cu literele cunoscute.

Sarcina didactică:
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale..
Regulile jocului:
 Câte un copil de la fiecare echipă va rezolva cerinţa jocului. Fiecare răspuns corect va
fi aplaudat şi recompensat cu câte o piesă de puzzle, ce va fi asamblat la sfârşitul
jocului, reprezentând doua imagini de primăvară.
 Câştigă echipa care acumulează cele mai multe puncte şi asamblează întregul puzzle.
 În cazul unui răspuns greşit, un copil din cealaltă echipă va putea răspunde.
Elementele de joc:
 surpriza, ghicirea mesajului de la Zâna Primăvară, aplauzele, apariţia Zânei Primăvara.
Strategii didactice:
1. Metode și procedee: explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea,
jocul didactic.
2. Material didactic:coşuleţe, jetoane cu imagini de primăvară, videoproiector, materiale
de primăvară, beţisoare de lemn, litere magnetice, puzzle, baghetă, recompense.

Strategie stimulativ – evaluativă:


• Aprecieri, recompense
Resurse temporale : 30-35 de minute
Momentele Conținutul activității
activității Activitatea educatoarei Activitatea copiilor
Introducerea în -organizează spaţiul şi climatul -intră ordonat în sala de grupă și își
joc educativ într-un mod optim ocupă locurile
Pregătirea clasei desfăşurării activităţii propuse
pentru activitate -aerisește sala de grupă;
-aranjează mobilierul sub formă
de careu;
-pregătește materialul didactic
Captarea atenţiei -le prezintă copiilor cadpurile -receptează, participă emoțional la
lăsate în grupă de Zâna descoperirea surprizelor din partea
Primăvara Zânei Primăvara
-stimulează interesul copiilor
prin elemente surpriză:
coşuleţele cu elemente de
primăvară şi felicitarea de la
Zâna Primăvară.
Anunţarea temei - anunţă titlul şi obiectivele -receptează, participă emoțional la
şi a obiectivelor jocului, în termeni accesibili descoperirea scrisorii din partea Zânei
copiilor, prin intermediul Primăvara
felicitării de la Zâna Primăvara

-titlul jocului: ”În grădina -repetă titlul jocului ”În grădina


primăverii” primăverii”

-citește scrisoarea de la Zână -ascultă cu atenție mesajul de la Zână


„Zâna Primăvară şi-a pierdut
bagheta magică şi nu mai poate
intra în Grădina Fermecată.
Pentru a o ajuta trebuie să trecem
nişte probe ale jocului „În
grădina primăverii” iar la fiecare
răspuns corect vom primi câte o
piesă de puzzle care o va ajuta
pe Zâna Primăvară să-şi recapete
bagheta. Ca să o putem ajuta mai
bine astăzi vom lucra în echipă şi
vom fi ghiocei şi fluturaşi.”
Reactualizarea -anunță titlul jocului: ” În
cunoştinţelor grădina primăverii”

-îi ajută pe copii să intuiască -intuiesc materialele didactice necesare


materialele didactice necesare jocului si se realizează câteva exerciţii
jocului de pronunţie prin reproducerea unor
onomatopee.
-îi îndeamnă la câteva exerciții
de pronunție prin onomatopee
Explicarea şi -prezintă copiilor regulile jocului -receptează cu atenție ceea ce
demonstrarea şi elementele de joc. transmite educatoarea
jocului
-descoperă pe felicitare regulile
jocului transmise de Zâna
Primăvară : un copil va alege o
imagine din coşuleţul fermecat,
o va denumi, va forma o
propoziţie, va număra cuvintele
şi o va reprezenta grafic pe tablă.
Cei care vor răspunde corect vor
fi aplaudaţi şi vor primi drept
recompensă o piesă din puzzle.

Jocul de probă -îi îndeamnă pe copii să -execută jocul demonstrativ


realizeze jocul de probă pentru
asigurarea înțelegerii sale
Jocul propriu-zis Varianta I
Dirijarea învățării -solicită copiii pentru realizarea -câte un copil din fiecare echipă alege
sarcinii o imagine din coşuleţ, o denumeşte,
formulează o propoziţie şi număra
cuvintele acesteia.
-apoi merge la tablă şi o reprezintă
grafic.
- precizeză că în cazul în care un
copil nu va putea realiza sarcina
va putea primi ajutor de la
echipa sa iar în cazul unui
răspuns greşit un copil din
cealaltă echipă va putea
răspunde.

Varianta a II-a

-prezintă cu ajutorul -denumesc imaginile, despart cuvintele


videoproiectorului câteva în silabe, menţionează numărul
imagini acestora şi dau exemple de alte cuvinte
care încep cu aceeaşi silabă şi au un
anumit număr de silabe ( ex: Cuvântul
„fluture” – Daţi exemplu de alt cuvânt
care începe cu silaba „flu” şi are două
silabe! Răspuns: fluier

Varianta a III-a
-descoperă cel de-al doilea coş -recunosc obiectele, precizează cu ce
de la Zâna Primăvară în care să sunet începe fiecare cuvânt şi dau
regăsesc diverse obiecte. exemple de alte cuvinte care încep cu
acelaşi sunet.

Obţinerea Varianta a IV-a


performanţei -le înmânează copiilor bețișoare -Din beţişoare mari şi mici copiii
colorate, de diverse dimensiuni, formează litere mari de tipar (ex. L,M,
pentru a forma litere cu ele, pe etc.) iar apoi cuvinte care încep cu
urmă le cere să formeze cuvinte aceste litere.
cu literele obținute - dau exemple verbale de alte cuvinte
care încep cu acelaşi sunet și formează
-cere formarea unor propoziţii cu propoziții simple cu aceste cuvinte
acestea
Evaluarea -cere copiilor să formeze cu -vor îmbina piesele câştigate de fiecare
performanţei piesele de puzzle obținute,titlul echipă pentru a realiza puzzle-ul „ În
jocului grădina primăverii”.Echipa care va
-face aprecieri generale asupra avea puzzle-ul complet va câştiga şi va
modului de lucru şi asupra primi bagheta Zânei Primăvară.
comportamentului echipelor.
Încheierea -încheie prin apariţia surpriză a
activiţăţii Zânei Primăvară,care va veni să
le multumească copiilor pentru
ajutorul acordat şi le va aduce
recompense.

-repetă titlul jocului -repetă în cor titlul jocului și îi


mulțumesc Zânei Primăvara pentru
recompense
-pentru activitatea de completare -intonează cântecul ”Înfloresc
va intona cântecul “ Înfloresc grădinile”
grădinile”.