Sunteți pe pagina 1din 7

http://sorinborodi.yeahost.

com
Test de evaluare sumativa - 23.11.2006 Elev (a)…………………………….
U.I. Segmente proportionale Clasa a VII-a B
Se acorda 3p din oficiu Varianta A Nota ...............................................

(2p)I. Alegeti raspunsurile corecte ! N


NA 3 NA
1) In figura alaturata  . Raportul este egal cu : A B
NB 4 AB
4 3
a) b) 3 c) M N
3 7
2) In desenul alaturat PQ ║ EF ║ MN .Atunci :
i) DF este egal cu : a) 21 b) 8 c) 14 2
D
ii) MD este egal cu : a) 9 b) 6 c) 3
8 12

P Q
6
E F

(2p)II.Completati spatiile libere pentru a obtine afirmatii adevarate !

1) In figura alaturata Segmentul AB a fost impartit A M N P Q B


in 10 segmente congruente.Atunci :
AP MQ
a)  b) 
AB NB
........................ ..............................
2) Stiind ca in triunghiul ABC , DE ║ BC , D  (AB) , E  (AC) si folosind teorema lui Thales :
AE ........ AD ..........
a)  b) 
EC .......... ........... AC

3) In ΔDEF , G  (DE) , H  (DF) . Stiind ca DE = 5 , DF = 12 , DG = 2,5 si DH = 6 , atunci :

DG .......... DH .......... ....... ........


 si     GH ║ EF
DE .......... DF .......... ........ ........

(3p)III.Pentru fiecare problema realizati un desen corespunzator si apoi treceti pe foaie


rezolvarile complete!
1) In paralelogramul ABCD punctul
M  (AC) si MP ║ AB , P  (BC) , MQ ║ AD,
CP DQ
Q  (CD). Aratati ca  1 .
BC CD

2) Aflati a din figura alaturata stiind ca MN ║ BC , N


NP ║ AB , AM = 3 , AN = 15 , NC = 8 , BP = a M C
si ca AB = BC.
B P

Test de evaluare sumativa - 23.11.2006 Elev (a)…………………………….


U.I. Segmente proportionale Clasa a VII-a B
Se acorda 3p din oficiu Varianta B Nota ...............................................

(2p)I. Alegeti raspunsurile corecte ! N


NA 3 NB
1) In figura alaturata  . Raportul este egal cu : A B
NB 4 AB
3 4 1
a) b) c) M N
4 7 7
2) In desenul alaturat PQ ║ EF ║ MN .Atunci :
i) QF este egal cu : a) 3 b) 6 c) 9 2
D
ii) MQ este egal cu : a) 18 b) 15 c) 21
8 12

P Q
6
E F
(2p)II.Completati spatiile libere pentru a obtine afirmatii adevarate !

1) In figura alaturata Segmentul AB a fost impartit A M N P Q B


in 10 segmente congruente.Atunci :
AM MN
a)  b) QB 
AN
........................ ..............................
2) Stiind ca in triunghiul ABC , DE ║ BC , D  (AB) , E  (AC) si folosind teorema lui Thales :

AD ...... EC ..........
a)  b) 
DB ........ ........... AB

3) In ΔDEF , G  (DE) , H  (DF) . Stiind ca DE = 3 , DF = 14 , DG = 1,5 si DH = 7 , atunci :

DG .......... DH .......... ....... ........


 si     GH ║ EF
DE .......... DF .......... ........ ........

(3p)III.Pentru fiecare problema realizati un desen corespunzator si apoi treceti pe foaie


rezolvarile complete!

1) In paralelogramul ABCD punctul


M  (AC) si MP ║ AB , P  (BC) , MQ ║ CD,
BP CQ
Q  (CD). Aratati ca  1 .
BC CD

2) Aflati a din figura alaturata stiind ca MN ║ BC , N


NP ║ AB , AM = 3 , AN = 15 , NC = 8 , BP = a M C
si ca AB = BC.
B P
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 18 SIBIU prof. Liviu Ardelean

Test de evaluare Test de evaluare


Asemănarea triunghiurilor – clasa a VII-a Asemănarea triunghiurilor – clasa a VII-a

Testul 1 Testul 2

1. Se dau triunghiurile asemenea ABC şi MNP . Dacă 1. Se dau triunghiurile asemenea ABC şi DEF . Dacă
AB = 7 cm , BC = 9 cm , AC = 11 cm şi MN = 21 cm , să AB = 7 cm , BC = 9 cm , AC = 11 cm şi DE = 21 cm , să
se afle lungimile laturilor NP şi MP . se afle lungimile laturilor EF şi DF .

2. Scrieţi teorema lui Thales şi criteriul L.U.L. de 2. Scrieţi teorema fundamentală a asemănării şi
asemănare a triunghiurilor (enunţ şi desen). criteriul U.U. de asemănare a triunghiurilor
(enunţ şi desen).
3. În triunghiul ABC , DE // BC , D ∈ ( AB ) şi E ∈ ( AC ) .
Dacă AD = 5 cm , DB = 15 cm , DE = 6 cm şi 3. În triunghiul ABC , DE // BC , D ∈ ( AB ) şi E ∈ ( AC ) .
AE = 8 cm , să se afle lungimile laturilor AB, Dacă AD = 5 cm , DB = 15 cm , DE = 6 cm şi
BC , AC . AE = 8 cm , să se afle lungimile laturilor AB,
BC , AC .
4. Trapezul ABCD are bazele AB // CD , AB = 36 cm ,
CD = 12 cm , AD = 10 cm , iar BC = 16 cm . Dacă 4. Trapezul ABCD are bazele AB // CD , AB = 36 cm ,
AD ∩ BC = {M } , calculaţi perimetrul triunghiului CD = 12 cm , AD = 10 cm , iar BC = 16 cm . Dacă
MDC AD ∩ BC = {N }, calculaţi perimetrul triunghiului
NDC

Punctaj: 3p din oficiu; Punctaj: 3p din oficiu;


1. 1,5p; 2. 1,5p; 3. 2p; 4. 2p 1. 1,5p; 2. 1,5p; 3. 2p; 4. 2p
jud. Galaţi / prof. Cerchez I.
Nume: .................................................

Fişa de lucru

1. a) În ∆ABC latura BC = 10 cm şi M, N sunt mijloacele laturilor AB şi respectiv AC. Calculaţi MN.


b) În ∆ABC avem M, N mijloacele laturilor AB şi respectiv AC. Ştiind că MN = 3 cm calculaţi
BC.
A A
pr. 1.a) pr. 1.b)

M N M N
3

B C B C
10
2. ABC este un triunghi echilateral iar M, N, P mijloacele laturilor AB, AC şi BC. Calculaţi
perimetrul triunghiului MNP ştiind că AB = 8 cm.
A pr. 3
A
pr. 2
6
8 M 7 N
M N
C
B
B C
P
3. ABC este un triunghi M şi N sunt mijloacele laturilor AB şi AC, AB = 6 cm, MN = 7 cm, iar
perimetrul triunghiului este 30 cm. Aflaţi lungimile laturilor BC şi AC.
4. În triunghiul MNP punctele Q şi R sunt mijloacele laturilor MN şi MP. Dacă măsura unghiului
MQR este 45 şi măsura unghiului MRQ este 75, aflaţi măsurile unghiurilor MNP, MPN, RQN,
QRP.
M
pr. 4 A pr. 5

45 75
Q R M 4 P
3 5
C
P B N
N
5. Prin mijlocul M al laturii AB a triunghiului ABC se construiesc paralelele MN şi MP la laturile AC
şi BC, PAC, NBC. Dacă MP = 4 cm, MN = 3 cm, PN = 5 cm, aflaţi perimetrul triunghiului ABC.
AM 2
(10p) 1. Daca M∈(AB) astfel incit AM=12cm si = , atunci sa se calculeze AB.
MB 3

(10p) 2. In ∆ ABC , M ∈ ( AB ) , N ∈ ( AC ) , MN ∥ BC .Daca AM=5cm, MB=6cm, AN=4cm, atunci sa se


calculeze NC.

(10p) 3. Demonstraţi că două triunghiuri echilaterale sunt asemenea.

(10p) 4. Daca ∆ ABC ∆≝, AB=10cm, BC=6cm, DE=15cm atunci sa se calculeze segmentul EF.

AM 1
(25p) 5. In paralelogramul ABCD, avem AB=20 cm, BC=16 cm , M∈( AC ) astfel incit =
MC 3
MP∥AB , P∈ ( BC ) si MQ∥BC , Q∈( AB). Sa se calculeze perimetrul paralelogramului MPBQ.

(25p) 6. In ∆ ABC , (AD este bisectoarea ∢BAC, D∈ ( BC ) , DE ∥ AB , E ∈ ( AC ) . Calculati DE stiind


ca AB=10 cm si AC=15 cm.

AM 2
(10p) 1. Daca M∈(AB) astfel incit AM=18cm si = , atunci sa se calculeze AB.
MB 3

(10p) 2. In ∆ ABC , M ∈ ( AB ) , N ∈ ( AC ) , MN ∥ BC .Daca AM=5cm, MB=7cm, AN=2cm, atunci sa se


calculeze NC.

(10p) 3. Arătaţi că două triunghiuri dreptunghice isoscele sunt asemenea.


(10p) 4. Daca ∆ ABC ∆≝,AB=8cm, BC=6cm, DE=6cm atunci sa se calculeze segmentul EF.

AM 1
(25p) 5. In paralelogramul ABCD, avem AB=20 cm, BC=16 cm , M∈( AC ) astfel incit =
MC 3
MP∥AB , P∈ ( BC ) si MQ∥BC , Q∈( AB). Sa se calculeze perimetrul paralelogramului MPBQ.

(25p) 6. In ∆ ABC , (AD este bisectoarea ∢BAC, D∈ ( BC ) , DE ∥ AB , E ∈ ( AC ) . Calculati DE stiind


ca AB=10 cm si AC=15 cm.

AM 2
(10p) 1. Daca M∈(AB) astfel incit AM=12cm si = , atunci sa se calculeze AB.
MB 3

(10p) 2. In ∆ ABC , M ∈ ( AB ) , N ∈ ( AC ) , MN ∥ BC .Daca AM=5cm, MB=6cm, AN=4cm, atunci sa se


calculeze NC.

(10p) 3. Demonstraţi că două triunghiuri echilaterale sunt asemenea.

(10p) 4. Daca ∆ ABC ∆≝, AB=10cm, BC=6cm, DE=15cm atunci sa se calculeze segmentul EF.

AM 1
(25p) 5. In paralelogramul ABCD, avem AB=20 cm, BC=16 cm , M∈( AC ) astfel incit =
MC 3
MP∥AB , P∈ ( BC ) si MQ∥BC , Q∈( AB). Sa se calculeze perimetrul paralelogramului MPBQ.

(25p) 6. In ∆ ABC , (AD este bisectoarea ∢BAC, D∈ ( BC ) , DE ∥ AB , E ∈ ( AC ) . Calculati DE stiind


ca AB=10 cm si AC=15 cm.

AM 2
(10p) 1. Daca M∈(AB) astfel incit AM=18cm si = , atunci sa se calculeze AB.
MB 3

(10p) 2. In ∆ ABC , M ∈ ( AB ) , N ∈ ( AC ) , MN ∥ BC .Daca AM=5cm, MB=7cm, AN=2cm, atunci sa se


calculeze NC.
(10p) 3. Arătaţi că două triunghiuri dreptunghice isoscele sunt asemenea.
(10p) 4. Daca ∆ ABC ∆≝,AB=8cm, BC=6cm, DE=6cm atunci sa se calculeze segmentul EF.

AM 1
(25p) 5. In paralelogramul ABCD, avem AB=20 cm, BC=16 cm , M∈( AC ) astfel incit =
MC 3
MP∥AB , P∈ ( BC ) si MQ∥BC , Q∈( AB). Sa se calculeze perimetrul paralelogramului MPBQ.

(25p) 6. In ∆ ABC , (AD este bisectoarea ∢BAC, D∈ ( BC ) , DE ∥ AB , E ∈ ( AC ) . Calculati DE stiind


ca AB=10 cm si AC=15 cm.

S-ar putea să vă placă și