Sunteți pe pagina 1din 4

IP Liceul Teoretic ,,A.

Mateevici”

PROIECT DIDACTIC
la disciplina Limba și literatura română în clasa a V-a
Atelier de discuție ,,Valorile familiei mele”

Realizat:
Tiron Adriana,
profesor, gr.did. II

Șoldănești, 2021
Data:

Instituția: IP LT ,,Alexei Mateevici”


Profesor: Tiron A
Clasa: a VI-a
Subiectul: ,,Valorile familiei mele” Atelier de discuție

Unități de competențe:
1.1. Formularea argumentelor despre limba română ca limbă maternă și ca limbă de stat;
3.1. Confrmarea înțelegerii unui text prin răspuns la întrebări în baza lui;
6.1. Identificarea informațiilor esențiale receptate din cotidian.
La sfârșit de lecție elevii vor fi capabili:
O1. Să definească noțiunea de valoare;
O2. Să opereze cu valori precum: familia, limba, credința, prietenia, dragostea, toleranța;
O3. Să identifice propriile valori și valorile familiei sale;
O4. Să argumenteze de ce familia este o valoare.

Tipul lecţiei: acumulare de noi cunoștințe, de aplicare a cunoștințelor


Metode și tehnici de lucru: Acrostih, conversația, discuția ghidată, pixuri în pahar;
Forme de organizare: lucru în perechi, individual
Resurse: fişe de lucru, tabla, planșe, pahar, pixurile elevilor

Metode, te
ETAPE ACTIVITATEA de lucru ș
PROFESORULUI/ ELEVILOR Evaluare
formativă
APRECIE
Evocare Se asigură condițiile necesare desfășurării activității.
Elevii își pregătesc cele necesare începerii orei de limba și literatura română.
Se propun elevilor fișuțe cu cifre.
Fiecare elev își extrage fișa și își caută perechea conform numărului.
- Se explică elevilor că pentru activitatea în cadrul lecției vor fi
apreciați și pentru a beneficia de un bine sau foarte bine (8,9,10)
este nevoie să acumuleze niște steluțe colorate: Convers
euristică
Roșu – 10
Portocaliu - 9 Aprec
Galben – 8 verbal
Verde – 7 califica
- Se propun elevilor fișele (Anexa I) conform cărora vor lucra în
perechi formând un acrostih al calităților și viciilor, ex:
Virtute/vanitate
Apreciere/ambiție
Loialitate/ lene
Onestitate/obrăznicie/ostilitate
Autoritate/apatie
Responsabilitate/ respect/răutate
Educație/empatie/emotivitate

-Câteva perechi își prezintă produsul, apoii ceilalți completează cu ceea ce


nu s-a spus.

Întrebări: cum credeți, de ce am scris noi aceste calități, vicii? Despre ce


vom discuta astăzi?

Anunțarea subiectului de lecție.


Se dă DEX/ul la una din perechi pentru a căuta explicația cuvântului Oferi
valoare. steluțe
- Din activitatea anterioară, ați putea acum să explicați ce înseamnă : pentr
Valoare ? răspun
Elevii ghidați de profesor formulează o definiție.
- Se dă cititre definiției din text și se face comparație.
- Profesorul propune elevilor (Anexa 2) la tablă niște expresii în baza
cărora se va realiza discuția ghidată pentru scoaterea în evidență a
sensurilor.
- Elevii vor crea în perechi propoziții cu aceste expresii pentru
Realizarea demonstrarea înțelegerii.
sensului
-Elevilor li se propune să completeze Arborele valorilor familiei mele,
crengile de sus cu 3 valori pe care le posedă familia din care provine.
- Elevii vor expune exemple de valori printre care va adăuga și valori
materiale, profesorul va nota 10 valori la tablă,
- apoi va propune elevilor să ierarhizeze/prioritizeze individual aceste
valori.
Concluzie : Valorile spirituale sunt mai importante decât cele materiale,
dacă familia dezvoltă anumite valori, copiii vor putea căpăta și valori
materiale, care le vor satisface anumite nevoi existențiale. Fiecare membru
de familie trebuie să-și asume anumite responsabilități/sarcini ca familie să
devină una integră, sănătoasă.
Reflecție Pe tablă se afișează o schemă (Anexa 3) care va facilita înțelegerea textului
expus. Discuția
ghidată
- Profesorull citește/povestește Parabola sufletelor.
- Discuția ghidată: Ce lecție vroia să însușească Sufletul curajos?
Ce valori puteți desprinde din text? (Se citesc
fragmente ca elevii să identifice valori)
Care din aceste valori sunt importante pentru ca
familia să fie unită?
Ce rol are fiecare membru a familiei? Da voi în
familiile din care faceți parte?
Noi, la școală putem integra aceleași valori pe
care le aveți în familie? Pe care? Cum?
Concluzie: Fiecare membru al familiei are un rol aparte și succesul sau insuccesul
de multe ori vine din ceea ce are sau ce nu are ca valoare o familie, de aceea
trebuie să ne asumăm rolurile și responsabilitățile și să ne acceptăm așa cum
suntem, doar să ne învățăm cum să cooperăm astfel încât să culegem numai roade
utile, bogate spiritual.

Asigurarea Se propune elevilor un pahar în care să-și plaseze stiloruirle/pixurile/creio ce l/ar


feed-backului identifica. Dupăce profesorul a colectat pixurile se anunță sarcina: Al cui pix se
ridică din pahar acel elev trebuie să răspundă la întrebare:
- Ce este o valoare?
- Ce expresii cunoașteți cu acest cuvânt?
- Ce valoari trebuie puse pe prim plan în viață? Care sun ele?
- Ce valoare trebuie să stea la baza familiei?
- Ce este o familie?
- Ce roluri au membrii unei familii?
- Ce valori trebuie folosite în comunicarea cu elevii, colegii?
Etc.
Tema pentru Se propune elevilor să completeze acasă cu părinții arborele valorilor. Aprecier
acasă verbale

S-ar putea să vă placă și