Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

OBIECTIVE :
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 să recunoască substantivele articulate cu articol hotărât sau nehotărât;
 să identifice articolele hotărâte şi nehotărâte;
 să treacă la plural anumite substantive articulate cu articol hotărât sau nehotărât;
 să articuleze cu articol hotărât şi nehotărât substantivele;
 să completeze un text cu articole potrivite.

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire,


problematizarea, explicaţia, fişa de lucru, ciorchinele.

1. FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: activitate frontală alternativ cu


activitate independentă sau activităţi combinate, inclusiv munca pe grupe.
2. RESURSE: -număr de elevi: 25
-fişe de lucru, prezentare Powerpoint;
-programa şi planificarea semestrială a curriculumului de limba
română, clasa a V-a.
4. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMĂNT:
a. resurse materiale: material bibliografic, portofoliile elevilor, calculatorul, flipchart.
b. materiale de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back-ul
raportat contribuţiei elevilor, autoevaluarea, notarea.
5. MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
Editura Paralela 45, Piteşti, 2007.
Oprea, Crenguţa- Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, EDP, 2009.
SCENARIU DIDACTIC

1. ORGANIZAREA CLASEI: notarea absenţilor, asigurarea celor necesare lecţiei


1’
2. ACTUALIZAREA CUNOŞTINTELOR: verificarea temei şi a cunoştintelor
referitoare la substantiv
5’
3. CAPTAREA ATENŢIEI: elevii şi profesorul scriu pe foi substantive care le vin în
minte în legătură cu copilăria; aceste postituri se lipesc pe flipchart .
1’
4. ANUNŢAREA SUBIECTULUI ŞI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE:
- se scrie pe tablă şi în caiete titlul lecţiei şi se enunţă obiectivele.
1’

Articolul

5. PREZENTAREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE


5’
Elevii sunt solicitaţi să sublinieze substantivele din cele trei enunţuri scrise pe tablă.
Se identifică substantivele, precizându-se în ce măsură obiectele denumite de ele sunt
cunoscute vorbitorului.

6. CONDUCEREA ÎNVĂŢĂRII ŞI DOBÂNDIREA NOILOR CUNOŞTINTE


15’
Se prezintă slide-urile cu articolul hotărât şi nehotărât
Formele articolului hotărât şi nehotărât sunt scrise pe tablă, insistându-se asupra
ortografiei unor cuvinte articulate cu articol hotărât ( copiii, show-ul).

7. ASIGURAREA PERFORMANŢEI
10’
Se rezolvă fişele de lucru 1şi 2.

8. ASIGURAREA FEED- BACK-ULUI


Se realizează pe parcursul întregii ore.

9. EVALUAREA PERFORMANŢEI
10’
Se rezolvă fişa de lucru 3.
10. ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI A TRANSFERULUI
Tema pentru acasă:
Fişa de lucru 1

Grupa 1: Articulaţi cu articol hotărât substantivele următoare, fiind atenţi la gen şi


număr.

Brazi Coperte Pixuri


Ospeţi Guri Telefon
Fii Mâini Tobogane
Copii Rochii Braţ

Grupa 2: Articulaţi cu articol nehotărât următoarele substantive, fiind atenţi la gen şi


număr:

Carte Pinguin Calculatoare


Inimi Pereţi Luminiş
Maşini Cocor Garduri
Minciunaă Copii Foc

Grupa 3: Articulaţi cu articol hotărât substantivele următoare, fiind atenţi la gen şi număr:

Fată Băiat Măr


Picături Ciobani Ceasuri
Găini Marinar Penar
Ninsoare Copii Râu
4: Articulaţi cu articol nehotărât următoarele substantive, fiind atenţi la gen şi număr:

Profesor Poartă Microfon


Tată Clanţă Scaune
Unchi Scândură Raft
Perete Cutie Deget

Fişa de lucru 2

Alegeţi din săculeţul cu articole şase biletele şi lipiţi pe coala de flipchart, acolo
unde se potriveşte, în funcţie de articolul care se regăseşte pe bilet.

-l

-i
lui
-lor

-a
unei nişte
-le o
unui
Fişa de lucru 3

1. Scrie formele substantivelor: ochi, arici, brad, ţară


articulate cu articol hotărât şi nehotărât, la singular şi plural:
Substantivele Articulat cu Articulat cu Articulat cu Articulat cu
date articol articol articol hotărât articol hotărât
nehotărât (sg.) nehotărât (pl.) (sg.) (pl.)

2. Formulează un dialog purtat într-un autobuz, în care să foloseşti cel puţin nouă
substantive diferite articulate cu articol hotărât şi nehotărât şi subliniază substantivele.

3. Completaţi spaţiile punctate cu articolele potrivite şi precizaţi felul lor:

a) …….fluture şi….albina zburau deasupra….flori şi a….copaci.


b) Admir holdele aurii…câmpiilor,brazii trufaşi…..munţilor, albastrul pur….cerului,
privirea senină…..copiilor. Toate sunt marea frumuseţe….ţării mele.
c) Crestele….mai înalţi munţi erau acoperite de zăpadă……..mai bun atlet şi….mai bune
atlete li s-au acordat medalii.

3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din contextele următoare:

O fată se joaca într-o curte, iar două privesc.


Un copil citeşte un basm, iar trei îl ascultă.
I-a spus lui Mihai că răspunsul lui a fost greşit.

S-ar putea să vă placă și