Sunteți pe pagina 1din 7

Sunt Ion Druță născut pe data de 3 septembrie 1928, sunt fiul lui

Pentelei Druță, zugrav bisericesc, și al Soficăi, de origine ucraineană.


Sunt din Horodiște. „Acolo mi-a fost dat să văd lumina zilei, acolo am crescut pe lângă
vatra părintească, în preajma bisericii celei vechi de bârne mi-a trecut copilăria, ceva mai la deal,
peste drum, mă așteptau alfabetul și tabla înmulțirii. Acolo, în Horodiște, am cunoscut taina
roditoarelor tăceri îndelungate, când mergeam cu bunica Ana la pădure după ierburi de leac și
porumbrele, dar, pe când împlinisem zece ani, tata și-a urcat familia în trăsură, a dat bici cailor,
mutându-ne cu traiul ceva mai la sud, unde, se zicea, era ceva mai cald, verile mai lungi și
toamnele mai îmbelșugate...” în satul Ghica Vodă unde am făcut clasele primare.

În 1945, urmez cursurile unei școli de tractoriști, am absolvit școala de silvicultură și


Cursurile superioare de pe lîngă Institutul de Literatură "Maxim Capsa" al Uniunii Scriitorilor din
U.R.S.S.
Încep să public primele povestiri la începutul anilor '50. Primul volum de schiţe şi nuvele,
La noi în sat, vede lumina zilei în 1953, fiind urmat de alte povestiri, apoi de romanul Frunze de
dor (scris în 1955, publicat în 1957). Colaboreaz la ziarele Ţăranul Sovietic, Moldova socialistă şi
la revista Femeia Moldovei. În 1957 am absolvit Cursurile superioare de literatură de pe lîngă
Institutul de Literatură „A. M. Gorki” al Uniunii Scriitorilor din URSS.

Criticile distrugătoare din partea oficialităţilor comuniste de pe atunci vizînd, mai ales


romanul Povara bunătăţii noastre, precum şi filmul Ultima lună de toamnă, mă fac să mă
stabileasc cu traiul la Moscova.
Piese mele au fost montate cu succes atît în Moldova, cît şi pe scenele multor teatre din fosta
URSS şi din străinătate: Casa mare (1962), Păsările tinereţii
noastre (1971), Horia (1973), Frumos şi sfînt (Sfînta sfintelor; 1974), Întoarcerea ţărînii în
pămînt (Plecarea lui Tolstoi; 1978) şi multe altele. 
În 1967 mi se decernează Premiul de Stat al RSS Moldoveneşti pentru nuvela Ultima lună
de toamnă şi romanul Balade din cîmpie. 
  Deţin titlurile de Scriitor al Poporului (1988), membru de onoare al Academiei Române
(1990) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). Laureat
al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii (1988).
Opera sa, din care mai menţionăm romanele Clopotniţa (1972) şi Biserica Albă (1983), ocupă
unul dintre cele mai de seamă locuri în literatura contemporană a Republicii Moldova
La 26 august 2008 i-a fost acordat Premiul de Stat și titlul de ”Laureat al Premiului de Stat”
pentru contribuția de excepție la dezvoltarea culturii și literaturii naționale și universale.
La 11 septembrie 2009, Ion Druță a devenit primul cavaler al Ordinului „Bogdan
Întemeietorul”.
Harta
lecturii
Titlul

Autorul:

Personajul
principal:

Indicii de timp:

Indicii de spaţiu:

Problema:

Soluţia:

Părerea despre
text:
Milă, grijă,
compasiune,
atașament,
admirație,
duioșie,
dragoste,
tristețe,
nedumerire
1.Anul nașterii:

2. Părinți:
5.Primele povestiri le publică...

3.Satul natal:

6.Primul volum de schițe și 4.Satul în care se mută cu traiul


nuvele: Ion Druță și urmează clasele primare

7.Opere:
8.Premiii:

1.Anul nașterii:

2. Părinți:
5.Primele povestiri le publică...

3.Satul natal:

6.Primul volum de schițe și 4.Satul în care se mută cu traiul


nuvele: Ion Druță și urmează clasele primare

7.Opere:
8.Premiii:
Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită

Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită

Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită

Să Să
obeservăm
Forma neliterară
completăm
Forma literară
Sară Seară
Asta aceasta
zbârlită
Cine?

Cum? Unde?

Din ce Când?
cauză?

S-ar putea să vă placă și