Sunteți pe pagina 1din 15

Observarea textului

Balada celor cinci


motănași
de Ion Druță
Emoţii:Milă/compătimire,
grijă, atașament,
admirație, dezgust
duioșie,
dragoste,
tristețe, nedumerire
Autorul textului:
Ion Druță

Copilul
Tânărul
Maturul
1.Anul,data nașterii:
2. Părinții:

3. Satul natal:
6. Primele povestiri
le publică...
4. Satul în care se mută și
Ion Druță
urmează clasele primare:
7. Primul volum de
schițe și nuvele...

8. Opere: 5.Studii:
9.Premii:
Cuvinte explicate:

baladă, balade, s. f. 1. Povestire în versuri care relatează o


acțiune eroică , o legendă , o întâ mplare istorică etc.

Utilizați aceste cuvinte în propoziții


rai
amurg
Sinonime gustos
Găsește dezmierdat

perechea
rai
amurg
Antonime gustos
dezmierdat cuvinte mâță
populare - sfadă
cuvinte pesemne
literare
rai eden
amurg înserare
gustos apetisant
Găsește dezmierdat răsfățat

perechea
rai infern
amurg zori
gustos fad/searbăd
dezmierdat dojenit/mustrat
mâță pisică
sfadă ceartă
pesemne se vede că.../
se pare că
Să obesrvăm
Să completăm
Forma neliterară Forma literară
sară seară

asta aceasta
zbârlită
Explozia stelară Cine?

Cum? Unde?

Ce? Când?
Pisica mamă rămâne singură

Alcă tuiţi un dialog imaginar cu pisica mamă


Monolog din perspectiva unui motă naş:
-Primul motă naş
-Al doilea şi al treilea motă naş
-al patrulea motă naş
-al cincilea motă naş
Tema de acasă

Exersarea lecturii expresive a unui


pasaj de text (ca narator sau dialog)

De completat Harta lecturii


(1, 2, 3,4)
Harta
lecturii
Harta lecturii:
Titlul:„Balada celor cinci motănași”
Autorul: Ion Druță
Personajul principal: Pisica
Indicii de spațiu:
...
Indicii de timp:
...

...

...
Problema:

Soluția: Pisica hotărăște să găsească adăpost motănașilor ca


să nu sufere de foame și frig pe timp de iarnă.
Starea postlectorală, părerea despre text:
este interesant textul?de ce?
Pușculița cuvintelor
Mi-a reușit, mi-a plăcut...

Mai am rezerve,
aș vrea să
cunosc...

S-ar putea să vă placă și