Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECȚIE

Data: 20.04.18
Profesor: Cigolea Olesea
Aria curriculară: Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a
Unitatea de învăţare: 13
Tema: Atelier de scriere creativă. Aventura
Tipul lecţiei: Fixarea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor
Timpul: 45 min.
Competenţe specifice:
- Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.
- Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente.
Subcompetențe specifice:
5.1. Producerea unui discurs în limita unei pagini de caiet (o impresie; o opinie personală; relatarea unei
întâmplări; argumentarea unui punct de vedere; aprecieri simple privind textele lirice studiate).
14.1. Reflectarea propriei experienţe într-un text scris de elev, în limita unei pagini (editaţie „Comportamentul
meu”).
Obiective operaţionale:
O.1 să comenteze un citat și comentariul colegului său;
O.2 să alcătuiască o aventură, respectând pașii indicați;
O.3 să citească și să evalueze aventurile colegilor săi.
STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee:
- Conversaţia, argumentarea, explicaţia, învăţarea prin cooperare, imaginația ghidată, jurnalul triplu.
- Mijloace de învăţământ: tablă, caiete, cretă colorată, proiector, laptop.
Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, în grup, activitatea individuală.
Bibliografie:
1. Cartaleanu ,T. Suport de curs. Dezvoltarea creativităţii elevilor, 2015-2016.
2. Cartaleanu ,T.,Cosovan,O. Lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice.
3. Sâmihăian, F., Norel, M. Didactica limbii şi literaturii române. 2011.
4. Curriculumul Naţional. Limba şi literatura română. Curriculum pentru clasele aV-a -aIX-a.
Chişinău: Ştiinţa, 2010.
5. 5.State, L., Nicolaescu-Onofrei.L., Onofrei. D., Limba şi literatura română. Manual pentru
clasa a VI-a , Cartier.
NR. ETAPELE CONTINUTUL INFORMATIONAL AL LECTIEI STRATEGIA DIDACTICA
CRT. LECTIEI
DOZARE ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE ŞI FORME RESURSE
PROFESORULUI ELEVILOR PROCEDEE DE MATERIALE
ORGANIZARE
1. EVOCARE Profesorul stabileşte un contact vizual Elevii devin disponibili pentru oră;
şi verbal cu elevii;; Îşi pregătesc cele necesare pentru Conversaţia Activitate Caiete
Verifică tema de acasă; desfăşurarea orei;
individuală și Tablă
Profesorul propune elevilor mai multe
citate care vor face legătura cu Prezintă tema pentru acasă; frontală Proiector
subiectul lecţie de astăzi, ex: Tehnica Laptop
“Călătoritul te lasă fără cuvinte, iar
10 min Jurnalul triplu
ulterior te transformă într-un Ascultă demersul tehnicii și
povestitor” comentează citatul ales
Ion Batuta Elevii scriu
Prin intermediul tehnicii jurnalul triplu tema.
elevii comentează un citat la alegere
(PowerPoint) -
Anunță tema și obiectivele lecției.
REALIZAREA -profesorul vine în fața elevilor cu o Elevii ascultă ce au de facut.
SENSULUI serie de întrebări ce ţin de călătorii şi Argumentarea
aventuri:
Conversaţia Frontală
20 min -Vă plac sau nu textele cu subiect Răspund la întrebări şi
adventurist? Argumentaţi.
argumentează răspunsurile. Explicaţia
-Aţi vizionat filme cu subiecte similar?
Ce vă place/ ce nu vă place în filele cu
subiect adventurist?

-Numiţi 3-4 texte cu subiect


adventurist, pe care le-aţi studiat sau
citit independent.
-Ce te-a impresionat?

a) Ce ţi-a atras atenţia?

b) Ce amintiri îţi provoacă?

Profesorul le propune elevilor o


sarcină de tip creativ, elevii vor fi în Caiete
rol de autor şi narator în acelaşi timp.
Proiector
-le propune situaţia:
Este ziua de 1 iunie, Ziua Laptop
internaţională a copiilor, dar voi vă
plictisiţi şi decideţi să mergeţi în
Elevii își aleg un personaj din Imaginația Activitate
căutarea unei aventuri, tot căutând, aţi
întâlnit următoarele situaţii şi prima listă prezentată de profesor ghidată individuală
personaje: Eu -personaj (Power Point) și scriu timp de trei
a. Ursul
minute, apoi se opresc și li se
b. bicicletă
c. Un stub de albine propune alte personaje care o să
d. Miere apară în aventura lor, așa până în a
a. Îngeraş patra schimbare.
b. Un covor zburător
c. Un poni
d. Un sunet de clopoţel
e. Fiica de împărat
a. Piratul
b. Corabia
c. Prinț
d. Prinţesa
Rândunica
Rolele
Parcul din centrul oraşului
Obraznicul băiat
3. REFLECŢIE Profesorul împarte elevii în grupuri a Elevii așezați în grup citesc
câte patru, numărându-se de la 1 la 4. Conversaţia
aventurile colegilor, apoi o aleg pe Activitate în Caiete
Profesorul înaintează sarcina: ghidată
cea mai reușită și o citesc în glas. grup Foi
Circulând în cerc lucrările, lecturați
aventurile colegilor voștri, după Creioane
13 min. lectură, alegeți una sau două cele mai Carioci
reușite pentru a le citi în fața clasei.

4. EXTINDERE Profesorul notează elevii și explică Elevii îşi notează tema de acasă. Conversaţia Agenda
tema pentru acasă: De alcătuit un text
2 min.
narativ, povestire, întâmplare
pentru revistă, o pagină.
Călătoritul te lasă
fără cuvinte, iar
ulterior te transformă
într-un povestitor.
Ion Batuta
Fiecare aventură
necesită să faci
un prim pas.
Motanul Cheshire
Dacă te sperie,
ar putea fi un
lucru bun de
încercat.
Seth Godin
Numai în aventură unii
oameni reușesc să
ajungă să se cunoască
pe sine, să se
găsească pe sine .
Andre Gide

S-ar putea să vă placă și