Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial Mihai Viteazul, Trgovite


Propuntor: Lia Diana Ioana
Data: 20.01.2017
Obiectul: Limba i literatura romn
Clasa: a V-a B
Aria curriculara: Limba i comunicare
Disciplina: Limba si literatura romana
Subiectul lectiei: Cazul genitiv.
Tipul leciei: predare nvare - evaluare
Timp alocat: 50 de minute.
Competene generale:

2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat ;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare i nonliterare, n scopuri diverse ;
4. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise, n diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse;

Competene specifice Coninuturi asociate


Cazul genitiv (la ce intrebari raspunde , articole
2.1 asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un
posesive, prepoziii i locuiuni prepoziionale
mesaj oral si aplicabilitatea acestora
care il preceda)
Construirea corecta a unor enunturi din punct de
2.3 respectarea normelor morfosintactice in
propozitii si fraze vedere morfosintactic cu substantive in cazul
genitiv.
3.3 sesizarea corectitudinii si valorii expresive a Deosebirea cazului genitiv de cel dativ.
categoriilor gramaticale. Prile de vorbire determinate de acestea.

Obiective operationale : La sfarsitul orei, elevii vor fi capabili :


O1 : Sa descopere formele flexionare specifice genitivului si sa le deosebeasca de cele ale dativului.
O2 : Sa sesiseze rolul articolului posesiv genitival si sa-l foloseasca corect in comunicare.
O3 : Sa construiasca enunturi proprii utilizand cazul genitiv.
O4 : Sa identifice cu usurinta substantivele in cazul genitiv si sa le analizeze sintactic si morfologic.

STRATEGIA DIDACTIC:

Metode i procedee didactice: conversatia euristica,explicatia,demonstratia,exercitiul variat

Forme de organizare a activitii: frontal,individual,pe grupe

Metode i tehnici de evaluare: exercitii ,observarea sistematica.


Resurse:
a umane: clasa de elevi
b materiale / mijloace de nvmnt: manualul,tabla,creta,caietele elevilor,pixurile.
c De timp: 50 de minute.

Locul desfurrii activitii: sala de clas

BIBLIOGRAFIE
1. Programa colar Limba i literatura romn pentru clasa a V-a
2. Manualul de limba i literatura romn de clasa a V-a
3. Gramatica practic a limbii romane
DESFURAREA ACTIVITII

Momentele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Evaluare


leciei procedee nvmnt organizare
a
activitii
1. Moment Profesorul intr n clas,se prezinta i i Elevii rspund Conversaia Frontal
organizatoric salut pe elevi. salutului.

1
2.
Reactualizarea
Elevii dau definitia
cunostintelor Profesorul ii intreaba pe elevi daca acestia Aprecieri
cazului enitiv : Cazul Conversaia
invatate stiu definitia cazului genitiv si la ce Frontal verbale:
anterior intrebari rapunde acesta. genitiv este cazul Individuala Bine!
Profesorul le explica elevilor ce parte de care exprima Foarte
2 vorbire determina cazul genitiv si ii roaga posesia,apartenenta bine!
sa dea definitia acesteia. sau dependenta si Corect! Da!
Elevii vor da un exemplu. raspunde la Perfect !
(Fiind lectie noua,acestia vor raspunde doar intrebarile : al,a,ai,ale Bravo!
daca stiu) cui ?
Exemplu : Cartea
Mariei.

(A cui carte ? A
Mariei)

3. Captarea Profesorul scrie la tabla titlul,data,definitia Elevii scriu definitia


atentiei/discutii cazului genitiv si intrebarile la care si intrebarile in caiete
pregatitoare raspunde acesta,dandu-le exemple elevilor. cu alta culoare la Tabla Observarea
Profesorul ii atentioneaza pe elevi : A nu se cererea profesorului Conversaia Creta Frontal sistematica
10 confunda cazul genitiv cu cel dativ : la urmand ca acestia sa Caietele a elevilor
cazul genitiv substantivele au aceleasi fie verificati de catre
forme ca si la cazul dativ. Deosebirea intre profesor.
aceste 2 cazuri cu forme comune consta in Elevii asculta si iau
faptul ca substantivul la genitiv determina notite la cererea
un substantiv si raspunde la intrebarile profesorului cu
(al,a,ai,ale cui ?) si are functia de atribut exemple :
genitival,pe cand substantivul la dativ Caz Genitiv : Da-mi
determina un verb,raspunde la intrebarea cartea Mariei. ( A cui
(cui?) si are functie de complement. carte ? A Mariei )
determina un
substantiv
Caz Dativ :I-am dat
Mariei creionul. ( Cui
am dat ? Mariei)
determina un verb.
4.Anuntarea Astazi vom invata cum recunoastem un Elevii asculta cu Conversaia Frontal
subiectului substantiv in cazul genitiv in 2 situatii : atentie si iau notite,
lectiei noi si a cand arata si mai ales,cand nu arata odata cu profesorul.
obiectivelor posesorul obiectului. La sfarsit , profesorul
propuse Cand arata : Cartea (obiectul posedat) verifica daca acestia
Mariei (posesorul obiectului cartea). au notat corect
15 Cand nu arata : Plecarea trenului. ( A cui informatiile primite.
plecare ? A trenului).
Substantivul la genitiv poate sta imediat
dupa substantivul pe care il determina ( ex:
copilul vecinului) sau poate fi legat de
acesta prin articolul posesiv ( ex : un copil
al vecinului ).
Articolul posesiv-marca gramaticala a
cazului genitiv,folosirea acestuia este
obligatorie cand intre substantivul la genitiv
si substantivul determinat se afla alte parti
de vorbire(ex:Malul inalt si abrupt al
raului).
Cand substantivul in genitiv nu are nici
articol hotarat,nici nehotarat,cazul este
indicat prin forma adjectivului care preceda
substantivul : (al) frumosului
(acestui,acelui) rau.
Prepozitii si locutiuni prepozitionale :
asupra,deasupra,impotriva,inaintea,contra,i
n contra,inapoia,de-a lungul, in jurul.
Functii sintactice :
-nume predicativ
-complement direct
-cc de loc
-atribut prepozitional
-atribut substantival genitival

5. Obtinerea Profesorul imparte sarcinile elevilor dandu-


performantei le propozitii si fraze din care trebuie sa :
-sa sublinieze substantivele in cazul genitiv
10 si sa indice printr-o sageata substantivele Elevii indeplinesc Lucrul cu Individual Aprecieri
determinate sarcina, in timpul manualul Frontal verbale
-sa faca analiza lor morfologica si sintactica acordat. Exerciiul
-sa contruiasca enunturi cu substantive in
cazul genitiv
-sa denumeasca articolele posesive
-sa denumeasca prepozitiile si locutiunile
prepozitionale
-sa identifice articolele hotarate si nehotate
6. Asigurarea Profesorul precizeaza tema pentru acasa
transferului cerandu-le elevilor sa construiasca cate un Elevii i noteaz
informatiilor enunt cu substantive in cazul genitiv pentru tema pe caiete. Conversatia Caietele Individual
fiecare functie sintactica . Exercitiul
5

7. . Evaluarea La sfarsitul lectiei, profesorul intreaba ce nu


activitii au inteles elevii si corecteaza lipsurile, apoi Elevii ascult ceea ce
didactice le multumeste elevilor pentru participarea la le spune profesorul si Conversaia
ora. raspund
5 ntrebarilor,apoi saluta
profesorul.