Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL 9

COSTUL CAPITALURILOR ÎNTREPRINDERII

9.1. Concepte teoretice

Capitalurile întreprinderii sunt reflectate de pasivul bilanţier. Acesta se


împarte în capitaluri proprii şi capitaluri împrumutate (datorii totale). Datoriile se
împart, la rândul lor, în datorii pe ternmen scurt şi în datorii pe termen mediu şi
lung (financiare). Fiecare sursă de finanţare are însă un cost, indiferent de sursa de
provenienţă. Costul capitalurilor este un cost de oportunitate pentru fiecare dintre
deţinători , altfel spus rentabilitatea cerută de investitori.
Costul capitalurilor întreprinderii reprezintă media ponderată a costului de
piaţă al surselor de capital (capital propriu şi împrumuturi).

I) Calculul costului surselor împrumutate


În practica economică există 2 sisteme de ecvhivalenţă a dobânzilor:
a) simplă: ranuală = 2 rsemestrială = 4 rtrimestrială = 12 rlunară = 360 rzilnică
b) compusă: 1+ ranuală = (1+ rsemestrială)2 = (1+ rtrimestrială)4 = (1+ rlunară)12

Calculul dobânzii simple anuale:

Cxtxr
D=
100
D = dobânda;
C = capitalul împrumutat;
t = durata împrumutului, exprimată în ani;
r = rata auală a dobânzii.
Calculul dobânzii simple lunare:

Cxtxr
D=
12 x 100

D = dobânda;
C = capitalul împrumutat;
t = durata împrumutului, exprimată în luni;
r = rata auală a dobânzii.
Calculul dobânzii simple zilnice:

Cxtxr
D=
360 x 100

D = dobânda;
C = capitalul împrumutat;
t = durata împrumutului, exprimată în zile;
r = rata auală a dobânzii.

Calculul dobânzii compuse:

D=Cx (1+ r ) − C
n

D = dobânda;
C = capitalul împrumutat;
n = durata împrumutului, exprimată în ani;
r = rata auală a dobânzii.
II) Calculul costului capitalului propriu:

dividende distribuite
K% = x 100
capital propriu

Costul capitalului propriu calculat pe baza modelului Gordon-Shapiro


(modelul cu rată anuală de creştere constantă a dividendelor):

D1
K= + gs
P0

D0 – ultimul dividend plătit;


D1 – dividendul aşteptat pentru anul următor; conform acestui model
D1= D0 (1+gs)
P0 – cursul unei acţiuni la momentul actual;
gs – rata de creştere a dividendului;
Formula rezultă din presupunerea unui orizont de timp nelimitat, adică n
(numărul de ani) tinde către + infinit.

III) Calculul costului mediu ponderat al capitalului:

Cmp (%) =
∑ (p x C )
s s

100

ps = ponderea fiecărei surse de capital în total capital;


Cs = costul, în procente, a fiecărei surse de capital.
9.2. Aplicaţii rezolvate

1. Să se determine care va fi suma de dobândă plătită de o întreprindere


în urma contractării unui împrumut de 500.000 pe o perioadă de 1 an, la o rată a
dobânzii de 28%.
Rezolvare:
C x t x r 500.000 x 1 x 28
D= = = 140.000
100 100

2. Să se determine care va fi suma de dobândă plătită de o întreprindere


în urma contractării unui împrumut de 400.000 pe o perioadă de 8 luni, la o rată a
dobânzii de 35%.
Rezolvare:

C x t x r 400.000 x 8 x 35
D= = = 93.333
100 12 x 100

3. Să se determine care va fi suma de dobândă plătită de o întreprindere


în urma contractării unui împrumut de 360.000 pe o perioadă de 200 zile, la o rată a
dobânzii de 45%.
Rezolvare:

C x t x r 360.000 x 200 x 45
D= = = 90.000
100 360 x 100
4. Să se determine care va fi dobânda plătită pentru un împrumut

contractat pe 5 ani dacă dobânda se capitalizează şi este plătită la sfârşitul


perioadei, capitalul împrumutat este 100.000, iar rata dobânzii este 10%.

Rezolvare:

D=Cx (1+ r ) − C = 100.000 x (1 + 0,1) − 100.000 = 61.051


n 5

5. Să se determine costul capitalului social al unei firme care cotează la


bursă, cunoscând următoarele: ultimul dividend plătit = 285,714, cursul bursier este
1.500, iar rata de creştere anuală a dividendului, presupusă constantă pe întreaga
perioadă, este 5%.
Rezolvare:
D1 = D0 (1+0.05) =
D1 300
K= + gs = + 5% = 0.2 + 0.05 = 0.25 = 25%
P0 1500

6. Să se determine costul mediu ponderat al capitalului cunoscând

următoarele:
pondere Cost
Capital propriu 20% 15%
Datorii pe termen mediu şi lung 70% 20%
Datorii pe termen scurt 10% 22%

Rezolvare:

Cmp (%) =
∑ (p x C ) = 20 x 15 + 70 x 20 + 10 x 22 = 19,2%
s s

100 100
9.3. Aplicaţii propuse spre rezolvare

1. Să se determine care va fi suma de dobândă plătită de o întreprindere


în urma contractării unui împrumut de 1.500.000 pe o perioadă de 2 ani, la o rată a
dobânzii de 30%, dobânda fiind calculată sub forma dobânzii simple.

2. Să se determine care va fi suma de dobândă plătită de o întreprindere


în urma contractării unui împrumut de 850.000 pe o perioadă de 9 luni, la o rată a
dobânzii de 32%.

3. Să se determine care va fi suma de dobândă plătită de o întreprindere


în urma contractării unui împrumut de 560.000 pe o perioadă de 270 zile, la o rată a
dobânzii de 52%.

4. Să se determine care va fi dobânda plătită pentru un împrumut

contractat pe 3 ani dacă dobânda se capitalizează şi este plătită la sfârşitul


perioadei, capitalul împrumutat este 2.300.000, iar rata dobânzii este 15%.

5. Să se determine costul capitalului social al unei firme care cotează la


bursă, cunoscând următoarele: ultimul dividend plătit = 848.256, cursul bursier este
3.562, iar rata de creştere anuală a dividendului previzionată, presupusă constantă
pentru întreaga perioadă, este de 6,1%.
6. Să se determine costul mediu ponderat al capitalului cunoscând

următoarele:
pondere Cost
Capital propriu 25% 26%
Datorii pe termen mediu şi lung 62% 23%
Datorii pe termen scurt 13% 24%

7. Să se determine costul mediu ponderat al capitalului cunoscând

următoarele:
pondere Cost
Capital propriu 10% 18%
Datorii pe termen mediu şi lung 65% 20%
Datorii pe termen scurt 25% 26%

S-ar putea să vă placă și