Sunteți pe pagina 1din 20

Interpretarea unei diagrame de rețea

Diagramele de rețea sunt ajutoare vizuale pentru înțelegerea modului în care este proiectată o
rețea și pentru a arăta cum funcționează. În esență, sunt hărți ale rețelei. Ele ilustrează
dispozitivele fizice și logice și interconexiunile lor. În funcție de cantitatea de informații pe
care doriți să o prezentați, puteți avea mai multe diagrame pentru o rețea. Cele mai comune
diagrame sunt diagramele fizice și cele logice. Alte diagrame utilizate în rețele sunt
diagramele secvențe, care ilustrează schimbul cronologic de mesaje între două sau mai multe
dispozitive.
Atât diagramele fizice, cât și cele logice folosesc pictograme pentru a reprezenta dispozitivele
și mediile. De obicei, există informații suplimentare despre dispozitive, cum ar fi numele și
modelele dispozitivelor.
Diagramele fizice se concentrează pe modul în care sunt așezate interconexiunile fizice și
includ etichete de interfață a dispozitivului (pentru a indica porturile fizice la care este
conectat media) și identificatori de locație (pentru a indica unde pot fi găsite dispozitivele
fizic). Diagramele de rețea logică includ, de asemenea, simboluri de încercuire (ovale, cercuri
și dreptunghiuri), care indică modul în care sunt grupate dispozitivele sau cablurile. Aceste
simboluri includ în plus identificatori logici de dispozitiv și de rețea, cum ar fi adrese. Aceste
simboluri indică, de asemenea, ce procese de rețea sunt configurate, cum ar fi protocoalele de
rutare, și oferă parametrii lor de bază.

În exemplu, puteți vedea etichetele de interfață „S0/0/0”, „Fa0/5” și „Gi0/1”. Eticheta este
compusă din litere urmate de cifre. Literele indică tipul de interfață. În exemplu, „S”
înseamnă Serial, „Fa” înseamnă Fast Ethernet și „Gi” pentru Gigabit Ethernet.
Dispozitivele pot avea mai multe interfețe de același tip. Poziția exactă a interfeței este
indicată de numerele care urmează, care sunt supuse convențiilor. De exemplu, eticheta
S0/0/0 indică portul serial 0 (ultimul zero din etichetă), în slotul cardului de interfață 0 (al
doilea zero) în slotul modulului 0 (primul zero).
Notă
Numele Fast Ethernet indică o legătură Ethernet cu o viteză de 100 Mbps.
Diagrama include și adresa IPv4 a întregii rețele date de 192.168.1.0/24. Acest format de
număr indică adresa rețelei, 192.168.1.0, și prefixul rețelei, o reprezentare a măștii de
subrețea, care este /24. Adresele IPv4 ale dispozitivelor individuale sunt afișate ca „.1” și
„.2”. Aceste numere sunt doar părți ale adresei complete, care este construită prin combinarea
adresei întregii rețele cu numărul afișat. Adresa rezultată a dispozitivului din diagramă ar fi
192.168.1.1.
Întrebare de examinare a conținutului
Corect
Ce interfață este definită în formatul S0/0/0?
Interfață Ethernet
Interfață Gigabit Ethernet
Interfață serială
Interfață Fast Ethernet
Trimite
Întrebare de examinare a conținutului
Corect
Care două opțiuni reprezintă semnificația etichetei Gi2/1? (Alege doua.)
Interfața este o interfață Gigabit Ethernet.
Interfața este o interfață FastEthernet.
Există mai mult de un slot pentru carduri de interfață pe hardware.
Dispozitivul este un router.
Cablul care este conectat la această interfață este un cablu de cupru.

Introducing the Host-To-Host Communications Model


Când un utilizator de acasă de pe un smartphone dorește să trimită un e-mail unui utilizator
din biroul întreprinderii, aplicația de e-mail de pe o gazdă trimite un e-mail unei aplicații de
e-mail de pe cealaltă gazdă. Se pare că odată ce un buton de trimitere a fost apăsat pe o parte,
aproape imediat, mesajul este primit pe partea de primire. Dar există o serie de procese care
au loc între ele, inclusiv utilizarea suportului fizic pe dispozitivele finale, pregătirea unui e-
mail pentru a fi trimis prin rețea către cealaltă parte și apoi, de asemenea, pe fiecare dispozitiv
care conectează dispozitive și rețele împreună. Pentru a descrie logic procesele pe gazde
individuale și pentru a ne asigura că ambele părți sunt compatibile, folosim modele de
comunicare care constau din diferite straturi.

Model de arhitectură Cisco Enterprise

Într-un model de comunicare, un strat nu definește un singur protocol; definește o funcție de


comunicare a datelor care poate fi efectuată de orice număr de protocoale. Deoarece fiecare
strat definește o funcție, acesta poate conține mai multe protocoale, fiecare dintre acestea
oferind un serviciu adecvat funcției acelui nivel.
Fiecare protocol comunică cu egalul său. Un peer este o implementare a aceluiași protocol în
stratul echivalent pe un computer la distanță. Comunicațiile la nivel de egali sunt
standardizate pentru a se asigura că are loc comunicarea de succes.
Protocoalele și mecanismele sunt implementate în diferite dispozitive, de la gazde la
dispozitive de rețea între ele. În modelul Cisco Enterprise Architecture, arhitectura de rețea și
decizia de a plasa diferite dispozitive sunt adesea influențate de funcțiile pe care le
îndeplinesc dispozitivele de rețea și de protocoalele pe care le rulează, așa că este, de
asemenea, important să înțelegem funcțiile diferitelor straturi din această perspectivă.
Ca inginer de rețea, trebuie să înțelegeți ideea modelului de comunicații gazdă la gazdă, care
include concepte importante:
Identificarea straturilor și funcțiilor suitei de protocoale Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), straturile și funcțiile acesteia.
Comparație cu modelul de referință Open Systems Interconnection (OSI), deoarece este o
alternativă la suita de protocoale TCP/IP.
Cum sunt transmise informațiile de la emițător la receptor prin rețea.
Procese de încapsulare și dezcapsulare pe dispozitive de rețea și terminale.

Host-To-Host Communications Overview


Comunicarea poate fi descrisă ca împărtășire sau schimb de informații cu succes. Ea implică
o sursă și o destinație a informațiilor. Informația este reprezentată într-o formă de mesaj. În
rețelele de calculatoare, sursele mesajelor sunt dispozitivele finale, numite și puncte terminale
sau gazde. Mesajele sunt create la sursă, transferate prin rețea și livrate la destinație. Pentru
ca comunicarea să aibă succes, mesajul trebuie să traverseze una sau mai multe rețele. O rețea
interconectează un număr mare de dispozitive produse de diferiți producători de hardware și
software pe mai multe medii de transmisie diferite, fiecare având specificul său. Toți acești
parametri fac rețeaua foarte complexă.
Modelele de comunicare au fost create pentru a organiza complexitatea interconectarii. Două
modele utilizate în mod obișnuit astăzi sunt ISO, OSI și TCP/IP. Ambele oferă un model de
rețea care descrie funcțiile de interconectare și un set de reguli numite protocoale care
stabilesc cerințele pentru funcțiile de interconectare.
Ambele modele prezintă o rețea din punct de vedere al straturilor. Straturile grupează
sarcinile de rețea în funcție de funcțiile pe care le îndeplinesc în implementarea unei rețele.
Fiecare strat are un rol anume. În îndeplinirea funcțiilor sale, un strat se ocupă de stratul de
deasupra lui și de stratul de sub acesta, care se numește comunicare „verticală”. Un strat la
sursă creează date care sunt destinate aceluiași strat pe dispozitivul de destinație. Această
comunicare a două straturi corespunzătoare este, de asemenea, numită „orizontală”.
Al doilea aspect al modelelor de comunicare sunt protocoalele. În același mod în care
funcțiile de comunicare sunt grupate pe straturi, la fel sunt și protocoalele. Oamenii vorbesc
de obicei despre protocoalele anumitor straturi, arhitecturi de protocol sau suite de
protocoale. De fapt, TCP/IP este o suită de protocoale.
Un protocol de rețea este un set de reguli care descriu un tip de comunicare. Toate
dispozitivele care participă la interconectarea sunt de acord cu aceste reguli, iar acest acord
face comunicarea de succes. Protocoalele definesc regulile utilizate pentru implementarea
funcțiilor de comunicare.
Notă
După cum este definit de standardul ISO/Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) 7498-
1:1994, cuvântul „deschis” din acronimul OSI indică sistemele care sunt deschise pentru
schimbul de informații folosind standardele aplicabile. Deschis nu implică implementarea
anumitor sisteme, tehnologie sau mijloace de interconectare, dar se referă la recunoașterea și
sprijinirea reciprocă a standardelor aplicabile.
În timp ce ambele modele ISO OSI și TCP/IP definesc protocoale, protocoalele care sunt
incluse în TCP/IP sunt implementate pe scară largă în rețele de astăzi. Cu toate acestea, ca
model general, ISO OSI își propune să ofere îndrumări pentru orice tip de sistem informatic
și este utilizat în compararea și contrastarea diferitelor sisteme. Prin urmare, ISO OSI este
numit model de referință.
Modelele stratificate bazate pe standarde oferă mai multe beneficii:
Faceți complexitatea gestionabilă prin împărțirea sarcinilor de comunicare în grupuri
funcționale mai mici și mai simple.
Definiți și specificați sarcinile de comunicare pentru a oferi aceeași bază pentru ca fiecare să
își dezvolte propriile soluții.
Facilitați inginerie modulară, permițând diferitelor tipuri de hardware și software de rețea să
comunice între ele.
Preveniți modificările dintr-un strat să afecteze celelalte straturi.
Accelerați evoluția, oferind actualizări și îmbunătățiri eficiente ale componentelor individuale
fără a afecta alte componente sau a fi nevoit să rescrie întregul protocol.
Simplificați predarea și învățarea.
Notă
Cunoașterea straturilor și a funcțiilor de rețea pe care le descriu ajută la depanarea
problemelor de rețea, făcând posibilă restrângerea problemei la un strat sau un set de straturi.
Rețelele de calculatoare au fost inițial preocupate doar de transferul de date. Termenul de
date se referă la informații într-o formă electronică care ar putea fi stocate și prelucrate de un
computer. În plus, diferite protocoale de transfer de date au necesitat topologii de rețea,
echipamente și interconexiuni complet diferite. IP, AppleTalk, Token Ring și FDDI sunt
exemple de protocoale de comunicații de transfer de date care necesitau diferite hardware,
topologii și echipamente pentru a funcționa corect. Pe lângă transferul de date, au existat și
alte rețele de comunicații în paralel. De exemplu, rețelele de telefonie au fost construite
folosind echipamente separate și au implementat protocoale și standarde diferite. De-a lungul
anilor, rețelele de calculatoare au evoluat astfel încât IP a devenit un standard comun de
comunicații de date. De asemenea, tehnologia a fost extinsă pentru a include și alte tipuri de
comunicare, cum ar fi conversațiile vocale și video. Deoarece doar protocoalele și standardele
de rețea de computere sunt acum utilizate pentru voce, video și date computerizate „pure”,
rețeaua a fost numită rețea convergentă.
Necesitatea interconectarii dispozitivelor nu este exclusivă rețelelor de calculatoare.
Companiile industriale de producție au folosit standarde și protocoale special concepute
pentru a oferi automatizare și control asupra procesului de producție. Conducerea și
monitorizarea fabricii de producție au fost în mod tradițional sarcina departamentelor de
Tehnologie operațională (OT). Departamentele IT, care gestionează aplicațiile de afaceri și
departamentele OT au funcționat independent. Astăzi, datorită internetului industrial al
obiectelor (IoT), producătorii colectează mai multe date de la fabrică decât oricând. Cu toate
acestea, aceste date sunt la fel de valoroase ca și deciziile pe care le poate sprijini.
Departamentele OT și IT colaborează pentru a face datele semnificative și accesibile pentru
utilizare în întreaga organizație.

Rezultatul este un alt exemplu de rețea convergentă, numită Factory Network, care
conectează sistemele de automatizare și control ale fabricilor cu sisteme IT folosind rețele
bazate pe standarde. Rețeaua fabricii oferă acces în timp real la datele esențiale pentru
misiune la nivel de fabrică, în timp ce împărtășește cunoștințele în întreaga întreprindere,
ajutând liderii operațiunilor să ia decizii care pot contribui la siguranță și eficacitate
operațională.

Întrebare de examinare a conținutului


Corect
Care dintre acestea nu este un beneficiu al unui model stratificat de comunicare?
O mai bună gestionare a comunicării prin împărțirea acesteia în sarcini mai mici.

Permite diverse tipuri de dispozitive și software să comunice între ele.

Nicio suprasarcină a datelor din cauza atașării unui singur antet la date.

Preveniți modificările dintr-un strat să afecteze celelalte straturi.

Trimite

Necesitatea interconectarii dispozitivelor nu este exclusivă rețelelor de calculatoare.


Companiile industriale de producție au folosit standarde și protocoale special concepute
pentru a oferi automatizare și control asupra procesului de producție. Conducerea și
monitorizarea fabricii de producție au fost în mod tradițional sarcina departamentelor de
Tehnologie operațională (OT). Departamentele IT, care gestionează aplicațiile de afaceri și
departamentele OT au funcționat independent. Astăzi, datorită internetului industrial al
obiectelor (IoT), producătorii se prezintă mai multe date fabrică decât oricând. Cu toate
acestea, aceste date sunt la fel de valoroase ca și deciziile pe care le poate sprijini.
Departamentele OT și IT colaborează pentru a face datele semnificative și accesibile pentru
utilizare în întreaga organizație.

Rezultatul este o rețea convergentă, numită Factory Network, care conectează sistemele de
automatizare și control ale fabricilor cu exemplul IT utilizează alte rețele bazate pe standarde.
Rețeaua fabricii oferă acces în timp real la date esențiale pentru misiune la nivel fabrică, în
timp ce împărtășește cunoștințele în întreaga întreprindere, ajutând liderii operațiunilor să iau
decizii care pot contribui la siguranță și eficacitate operațională.

Întrebare de examinare a conținutului


Corect
Care dintre acestea nu este un beneficiu al unui model stratificat de comunicare?
O mai bună gestionare a comunicării prin împărțirea în sarcini mai mici.

Permite diverse tipuri de dispozitive și software să comunice între ele.

Nicio suprasarcină a datelor din cauza atașării unui singur antet la date.

Preveniți modificările dintr-un strat să afecteze celelalte straturi.

Trimite

ISO OSI Reference Model 


Pentru a aborda problemele legate de interoperabilitatea rețelei, ISO a cercetat diferite
sisteme de comunicații. Ca rezultat al acestei cercetări, ISO a creat modelul ISO OSI pentru a
servi drept cadru pe care poate fi construită o suită de protocoale. Viziunea a fost ca acest set
de protocoale să fie folosit pentru a dezvolta o rețea internațională care să nu depindă de
sistemele proprietare. În industria calculatoarelor, proprietatea înseamnă că o companie sau
un grup mic de companii utilizează propria interpretare a sarcinilor și proceselor pentru a
implementa rețelele. De obicei, interpretarea nu este împărtășită altora, astfel încât soluțiile
lor nu sunt compatibile; deci nu comunică. Între timp, suita de protocoale TCP/IP a fost
folosită în primele implementări de rețea. A devenit rapid un standard, ceea ce înseamnă că a
fost suita de protocol implementată în practică. În consecință, a fost ales față de suita de
protocoale OSI și a devenit standardul în implementările de rețea de astăzi.

Notă
ISO, Organizația Internațională pentru Standardizare, este o organizație independentă,
neguvernamentală. Este cel mai mare dezvoltator de standarde internaționale voluntare din
lume. Aceste standarde ajută companiile să crească productivitatea, reducând în același timp
erorile și risipa.
Modelul de referință OSI descrie modul în care datele sunt transferate într-o rețea. Modelul se
adresează echipamentelor hardware și software și transmisiei.

Modelul OSI oferă o listă extinsă de funcții și servicii care pot apărea la fiecare nivel. De
asemenea, descrie interacțiunea fiecărui strat cu straturile direct deasupra și dedesubtul
acestuia. Mai important, modelul OSI facilitează înțelegerea modului în care informațiile
circulă în rețea. Oferă furnizorilor un set de standarde care asigură compatibilitatea și
interoperabilitatea între diferitele tipuri de tehnologii de rețea pe care companiile le produc în
întreaga lume. Modelul OSI este, de asemenea, utilizat pentru proiectarea rețelei de
calculatoare, specificațiile de funcționare și depanarea.

Aproximativ, straturile modelului pot fi grupate în straturi superioare și inferioare. Straturile


5 până la 7, sau straturile superioare, sunt preocupate de interacțiunea utilizatorului și de
informațiile care sunt comunicate, de prezentarea acesteia și de modul în care se desfășoară
comunicarea. Straturile de la 1 la 4, straturile inferioare, sunt preocupate de modul în care
acest conținut este transferat în rețea.

Activitate de învățare

Modelul de referință OSI separă sarcinile de rețea în șapte straturi, care sunt denumite și
numerotate.

Stratul 1: Stratul fizic definește specificațiile electrice, mecanice, procedurale și funcționale


pentru activarea, menținerea și dezactivarea conexiunii fizice dintre dispozitive. Acest strat se
ocupă de reprezentarea electromagnetică a biților de date și transmiterea acestora.
Specificațiile stratului fizic definesc codificarea liniei, nivelurile de tensiune, sincronizarea
schimbărilor de tensiune, ratele de date fizice, distanțele maxime de transmisie, conectorii
fizici și alte atribute. Acest strat este singurul strat implementat exclusiv în hardware.

Stratul 2: Stratul de legătură de date definește modul în care datele sunt formatate pentru
transmisie și acces controlat la mediile fizice. Acest strat include de obicei detectarea și
corectarea erorilor pentru a asigura livrarea fiabilă a datelor. Stratul de legătură de date
implică comunicarea de la controler de interfață de rețea la controler de interfață de rețea
(NIC-la-NIC) în cadrul aceleiași rețele sau subrețea. Acest nivel folosește o adresă fizică,
uneori numită adresă MAC, pentru a identifica gazdele din rețeaua locală.
Stratul 3: Stratul de rețea oferă conectivitate și selecție de cale dincolo de segmentul local, de
la sursă până la destinația finală. Stratul de rețea folosește adresarea logică pentru a gestiona
conectivitatea. În rețea, adresa logică este folosită pentru a identifica expeditorul și
destinatarul. Sistemul poștal este un alt sistem comun care utilizează adresarea pentru a
identifica expeditorul și destinatarul. Adresele poștale urmează formatul care include numele,
numele străzii și numărul, orașul, statul și țara. Adresele logice de rețea au un format diferit
de adresele poștale; sunt determinate de regulile stratului de rețea. Adresarea logică asigură
că o gazdă are o adresă unică sau că poate fi identificată în mod unic în ceea ce privește
comunicarea în rețea.
Stratul 4: Stratul de transport definește segmentarea și reasamblarea datelor aparținând mai
multor comunicații individuale, definește controlul fluxului și definește mecanismele pentru
un transport fiabil, dacă este necesar. Stratul de transport deservește straturile superioare,
care, la rândul lor, interacționează cu multe aplicații de utilizator. Pentru a distinge între
aceste procese de aplicație, stratul de transport folosește propria sa adresare. Această adresare
este valabilă local, într-o singură gazdă, spre deosebire de adresarea la nivelul rețelei.
Serviciile de transport pot fi fiabile sau nesigure. Alegerea serviciului adecvat depinde de
cerințele aplicației. De exemplu, transferul de fișiere poate fi de încredere pentru a garanta că
fișierul ajunge intact și întreg. Pe de altă parte, un pixel lipsă atunci când vizionați un
videoclip poate trece neobservat. În rețea, acest lucru se numește un serviciu nesigur.

Stratul 5: Stratul de sesiune stabilește, gestionează și încheie sesiuni între două gazde care
comunică pentru a le permite să schimbe date pe o perioadă de timp prelungită. Nivelul de
sesiune este preocupat în principal de problemele pe care procesele de aplicație le pot întâlni
și nu de problemele de conectivitate de nivel inferior. Sesiunile, numite și dialoguri, pot
determina dacă să gestioneze datele în ambele direcții simultan sau să gestioneze doar fluxul
de date într-o direcție la un moment dat. De asemenea, are grijă de punctele de control și
mecanismele de recuperare. Stratul de sesiune este implementat în mod explicit cu aplicații
care utilizează apeluri de procedură la distanță.

Stratul 6: Stratul de prezentare asigură că datele trimise de stratul de aplicație al unui sistem
sunt „cizibile” de stratul de aplicare al altui sistem. Acest lucru se realizează prin traducerea
datelor într-un format standard înainte de transmitere și conversia acestora într-un format
cunoscut stratului de aplicație receptor. De asemenea, oferă o prelucrare specială a datelor
care trebuie făcută înainte de transmitere. Poate comprima și decomprima datele pentru a
îmbunătăți debitul și poate cripta și decripta datele pentru a îmbunătăți securitatea.
Comprimarea/decompresia și criptarea/decriptarea se pot face, de asemenea, la straturile
inferioare.

Stratul 7: Stratul de aplicație este stratul OSI care este cel mai apropiat de utilizator. Oferă
servicii aplicațiilor utilizatorilor care doresc să utilizeze rețeaua. Serviciile includ e-mail,
transfer de fișiere și emularea terminalului. Un exemplu de aplicație utilizator este browserul
web. Nu se află la nivelul aplicației, dar utilizează protocoale care operează la nivelul
aplicației. Sistemele de operare folosesc, de asemenea, stratul de aplicație atunci când execută
sarcini declanșate de acțiuni care de obicei nu implică comunicarea prin rețea. Exemple de
astfel de acțiuni sunt deschiderea unui fișier localizat de la distanță cu un editor de text sau
importarea unui fișier localizat de la distanță într-o foaie de calcul. Stratul de aplicație diferă
de alte straturi prin faptul că nu oferă servicii niciunui alt nivel OSI.
Întrebare de examinare a conținutului
Corect
Care strat din modelul OSI oferă conectivitate de cale dincolo de segmentul local?
stratul de legătură de date
stratul de rețea
strat de transport
stratul de sesiune
strat de aplicație

Suita de protocol TCP/IP


Modelul TCP/IP reprezintă o suită de protocoale. Este similar cu modelul ISO OSI prin faptul
că folosește straturi pentru a organiza protocoalele și a explica ce funcții îndeplinesc.
Protocoalele TCP/IP sunt utilizate în mod activ în rețelele actuale astăzi.

Modelul TCP/IP definește și descrie cerințele pentru implementarea sistemelor gazdă.


Acestea includ protocoale standard pe care aceste sisteme ar trebui să le folosească. Nu
specifică modul de implementare a funcțiilor de protocol, ci mai degrabă oferă îndrumări
pentru furnizori, implementatori și utilizatori a ceea ce ar trebui furnizat în cadrul sistemului.

Suita de protocoale TCP/IP are patru straturi și include multe protocoale, deși numele său
înseamnă doar două: TCP, care înseamnă Transmission Control Protocol și IP, care înseamnă
Internet Protocol. Motivul este că straturile reprezentate de aceste două protocoale
îndeplinesc funcții cruciale pentru comunicarea de succes în rețea.

Notă
Deși acest curs se referă la stiva de protocoale TCP/IP sau la suita de protocoale, este obișnuit
în industrie să se scurteze acest termen la „stiva IP”.

Priviți cele patru straturi ale modelului TCP/IP:


Strat de legătură: acest strat este cunoscut și sub numele de strat de acces media. Acesta
definește protocoalele utilizate pentru interfața rețelei conectate direct. Sarcinile protocoalelor
de la acest nivel sunt strâns legate de caracteristicile mediului fizic și se ocupă în primul rând
de detaliile rețelei fizice. Stratul de legătură mai este denumit și interfață de rețea, acces la
rețea sau chiar strat de legătură de date. Deoarece există multe tipuri diferite de rețele fizice,
există multe protocoale de nivel de legătură. Un exemplu de protocol de nivel de legătură
TCP/IP este Ethernet. Stratul de legătură introduce adrese fizice, uneori numite adrese
hardware sau adrese MAC, pentru a identifica dispozitivele care partajează un anumit
segment fizic de rețea.

Stratul Internet: Acest strat direcționează datele de la sursă la destinație, oferă un mijloc de a
obține informații despre ajungerea la alte rețele și se ocupă de raportarea erorilor. Stratul
Internet oferă adresare logică. Adresarea logică asigură că o gazdă este identificată în mod
unic. O adresă logică de nivel Internet, numită adresă IP, este utilizată pentru a identifica o
gazdă. Această adresă este valabilă la nivel global și are ca scop identificarea unică a gazdei.
Dispozitivele finale, cum ar fi laptopurile, telefoanele mobile și serverele sunt configurate cu
o adresă logică înainte de a se conecta la rețea. Protocoalele IP - și anume, IPv4 și versiunea
mai nouă, IPv6 - se află în acest nivel. Acest strat servește stratul superior de transport și
transmite informații la stratul Link.

Stratul de transport: Acest strat este nucleul arhitecturii TCP/IP și al stratului Internet. Este
plasat între protocoalele „data mover” ale straturilor de legătură și internet și protocoalele
orientate spre software ale stratului de aplicație. Există două protocoale principale la acest
nivel, TCP și UDP. Aceste protocoale servesc multe protocoale de nivel de aplicație.
Serviciile de transport „pregătesc” datele aplicației pentru transferul prin rețea, urmează
procesul de transfer și se asigură că datele din diferite aplicații nu sunt amestecate. Pentru a
face distincția între aplicații, stratul de transport identifică fiecare aplicație cu propria sa
adresare. Această adresare este valabilă local, în cadrul unei gazde, spre deosebire de
adresarea la nivelul Internetului, care este valabilă la nivel global.

Stratul de aplicație: funcțiile acestui strat se ocupă în principal de interacțiunea utilizatorului.


Acceptă aplicațiile utilizatorilor prin furnizarea de protocoale și servicii care vă permit să
utilizați efectiv rețeaua. De asemenea, acceptă interfețe de programare a aplicațiilor de rețea
(API) care permit programelor să acceseze serviciile de rețea, indiferent de sistemul de
operare pe care rulează. Acest strat găzduiește protocoale precum HTTP, HTTPS, Domain
Name System (DNS), FTP, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Secure Shell (SSH) și
multe altele. Aceste protocoale facilitează aplicațiile pentru navigarea pe web, transferul de
fișiere, rezoluția numelor către adrese IP, trimiterea de e-mailuri, accesul de la distanță la
dispozitive și multe alte funcții pe care le îndeplinesc utilizatorii de rețea.

Întrebare de examinare a conținutului


Corect
Care patru afirmații despre cele trei straturi inferioare (Link, Internet și Transport) ale suitei
de protocoale TCP/IP sunt adevărate? (Alege patru.)
Protocoalele de nivel inferior TCP/IP au fost concepute pentru a se asigura că biții sunt
mutați peste fire sau aer.
Protocoalele de nivel inferior TCP/IP interacționează direct cu utilizatorii.
Protocoalele de nivel inferior TCP/IP au fost concepute pentru a se asigura că datele ajung la
gazda de destinație, indiferent unde se află.
Protocoalele de nivel inferior TCP/IP au fost concepute pentru a se asigura că datele sunt
adaptate la mediul fizic utilizat, indiferent de câte rețele diferite trebuie să traverseze datele.
Protocoalele de nivel inferior TCP/IP au fost concepute pentru a se asigura că fiecare
aplicație primește datele sale și nu pe cele ale celeilalte aplicații.
Straturile inferioare TCP/IP nu includ nicio raportare a erorilor.
Comunicații peer-to-peer
Rulează video
Deschide transcrierea
Termenul egal înseamnă egalul unei persoane sau al unui obiect. Prin analogie, comunicarea
peer-to-peer înseamnă comunicare între egali. Acest concept se află la baza modelării
stratificate a unui proces de comunicare. Deși un strat se ocupă de straturi direct deasupra și
dedesubtul lui în îndeplinirea funcțiilor sale, datele pe care le creează sunt destinate stratului
corespunzător de la gazda receptoare. Conceptul se mai numește și comunicare orizontală.

Cu excepția stratului fizic, funcțiile tuturor straturilor sunt de obicei implementate în


software. Prin urmare, auziți despre comunicarea logică a straturilor. Procesele software de la
diferite gazde nu comunică direct. Cel mai probabil, gazdele nici măcar nu sunt conectate
direct. Cu toate acestea, procesele de pe o gazdă reușesc să realizeze o comunicare logică cu
procesele corespunzătoare de pe o altă gazdă.

Notă
Termenul peer-to-peer este adesea folosit în calcul pentru a indica o arhitectură de aplicație în
care sarcinile și sarcinile de lucru ale aplicației sunt distribuite în mod egal între egali. Spre
deosebire de peer-to-peer este arhitectura client-server în care sarcinile și volumul de lucru
sunt împărțite inegal.

Aplicațiile creează date. Destinatarul vizat al acestor date este aplicația de la gazda de
destinație, care poate fi la distanță. Pentru ca datele aplicației să ajungă la destinatar, acesta
trebuie mai întâi să ajungă la rețeaua fizică conectată direct. În acest proces, se spune că
datele trec în stiva de protocoale locale. În primul rând, un protocol de aplicație preia datele
utilizatorului și le procesează. Când se termină procesarea prin protocolul de aplicație,
aceasta transmite datele procesate în stratul de transport, care le procesează. Logica continuă
în restul stivei de protocoale până când datele sunt gata pentru transmisia fizică. Procesarea
datelor care are loc pe măsură ce datele traversează stiva de protocoale modifică datele
inițiale, ceea ce înseamnă că datele aplicației originale nu sunt aceleași cu datele reprezentate
în semnalul electromagnetic transmis. Pe partea de recepție, procesul este invers. Semnalele
care ajung la gazda de destinație sunt primite de la media de către stratul de legătură, care
servește date stratului de internet. De acolo, datele sunt transmise în stiva până la aplicația de
primire. Apoi, datele primite ca semnal electromagnetic sunt diferite de datele care vor fi
livrate aplicației. Dar datele pe care le vede aplicația sunt aceleași date pe care le-a creat
aplicația de trimitere.

Trecerea datelor în sus și în jos pe stivă se mai numește și comunicare verticală. Pentru ca
comunicarea orizontală, peer-to-peer a straturilor să aibă loc, este nevoie mai întâi de
comunicare verticală în jos pe stivă și în sus.

Pe măsură ce datele trec în jos sau în sus, unitatea de date se schimbă - la fel și numele.
Termenul generic folosit pentru o unitate de date, indiferent de locul în care se găsește în
stivă, este o unitate de date de protocol. Numele său depinde de locul în care există în stiva de
protocoale

Deși nu există o convenție universală de denumire pentru PDU, acestea sunt de obicei
denumite după cum urmează:

Date: termen general pentru PDU care este utilizat la nivelul Aplicație

Segment: strat de transport PDU


Pachetul: stratul de internet PDU

Cadru: PDU layer de legătură

Pentru a analiza PDU-urile din comunicarea peer-to-peer, puteți utiliza un analizor de


pachete, cum ar fi Wireshark, care este un analizor de pachete gratuit și open-source.
Analizoarele de pachete captează toate PDU-urile de pe o interfață selectată. Apoi își
examinează conținutul, îl interpretează și îl afișează în text sau folosind o interfață grafică.
Analizoarele de pachete, uneori numite și sniffer, sunt utilizate pentru depanarea rețelei,
analiză, dezvoltarea de software și protocoale de comunicații și educație.

Figura prezintă o captură de ecran a unei capturi Wireshark, care a fost pornită pe o interfață
LAN Ethernet. Wireshark organizează informațiile capturate în trei ferestre. Fereastra de sus
arată un tabel care listează toate cadrele capturate. Această listă poate fi filtrată pentru a ușura
analiza. În exemplu, filtrul este setat să arate numai cadrele care transportă date de protocol
DNS. În panoul de detalii, a doua fereastră din mijloc arată detaliile unui cadru selectat din
listă. Informațiile sunt date mai întâi pentru straturile inferioare. Pentru fiecare strat,
informațiile includ date adăugate de protocol la nivelul respectiv. În a treia fereastră
(neprezentată în figură), panoul de octeți afișează informațiile selectate în panoul de detalii,
așa cum au fost capturate, în octeți.
În figură, puteți vedea și modul în care Wireshark organizează informațiile analizate. În
panoul de detalii, afișează datele pe care le găsește în anteturi. Acesta organizează
informațiile din antet pe straturi, începând cu antetul stratului Link și trecând la stratul de
aplicație. Dacă vă uitați îndeaproape la afișarea fiecărui antet, veți vedea că informațiile sunt
organizate în grupuri semnificative - aceste grupuri sunt recunoscute după nume, urmate de
două puncte și o valoare, de exemplu, „Sursa: Cisco_29:ec:52 (04:fe:7f:29:ec:52)” sau „Timp
de trăit: 127”. Aceste grupări corespund modului în care sunt organizate informațiile din
antet. Antetele au câmpuri, iar numele pe care le folosește Wireshark corespund numelor
câmpurilor antet. De exemplu, Sursă și Destinație în Wireshark corespund câmpurilor Adresă
sursă și Adresă destinație ale unui antet.

Întrebare de examinare a conținutului


Corect
Cum se numește PDU la nivelul Internetului?
pachet
date
segment
cadru

Encapsulation and De-Encapsulation 

Information that is transmitted over a network must undergo a process of conversion at the
sending and receiving ends of the communication. The conversion process is known as
encapsulation and de-encapsulation of data. Both processes provide means for
implementation of the concept of horizontal communication where the layer on the
transmitting side is communicating with the corresponding layer on the receiving side.

Have you ever opened a very large present and found a smaller box inside? And then an even
smaller box inside that one, until you got to the smallest box and, finally, to your present?
The process of encapsulation operates similarly in the TCP/IP model. The application layer
receives the user data and adds to it its information in the form of a header. It then sends it to
the transport layer. This process corresponds to putting a present (user data) into the first box
(a header), and adding some information on the box (application layer data). The transport
layer also adds its own header before sending the package to the Internet layer, placing the
first box into the second box and writing some transport-related information on it. This
second box must be larger than the first one to fit the content. This process continues at each
layer. The link layer adds a trailer in addition to the header. The data is then sent across the
physical media.

Note
Encapsulation increases the size of the PDU. The added information is required for handling
the PDU and is called overhead to distinguish it from user data.
The figure represents the encapsulation process. It shows how data passes through the layers
down the stack. The data is encapsulated as follows:

1. The user data is sent from a user application to the application layer, where the
application layer protocol adds its header. The PDU is now called data.
2. The transport layer adds the transport layer header to the data. This header includes its
own information, indicating which application layer protocol has sent the data. The
new data unit is now called a segment. The segment will be further treated by the
Internet layer, which is the next to process it.
3. The Internet layer encapsulates the received segment and adds its own header to the
data. The header and the previous data become a packet. The Internet layer adds the
information used to send the encapsulated data from the source of the message across
one or more networks to the final destination. The packet is then passed down to the
Link layer.
4. The Link layer adds its own header and also a trailer to form a frame. The trailer is
usually a data-dependent sequence, which is used to check for transmission errors. An
example of such a sequence is a Frame Check Sequence (FCS.) The receiver will use
it to detect errors. This layer also converts the frame to a physical signal and sends it
across the network using physical media.
At the destination, each layer looks at the information in the header added by its counterpart
layer at the source. Based on this information, each layer performs its functions and removes
the header before passing it up the stack. This process is equivalent to unpacking a box. In
networking, this process is called de-encapsulation.

The de-encapsulation process is like reading the address on a package to see if it is addressed
to you and then, if you are the recipient, opening the package and removing the contents of
the package.

The following is an example of how the destination device de-encapsulates a sequence of


bits:

1. The link layer reads the whole frame and looks at both the frame header and the trailer
to check if the data has any errors. Typically, if an error is detected, the frame is
discarded, and other layers may ask for the data to be retransmitted. If the data has no
errors, the link layer reads and interprets the information in the frame header. The
frame header contains information relevant for further processing, such as the type of
encapsulated protocol. If the frame header information indicates that the frame should
be passed to upper layers, the link layer strips the frame header and trailer and then
passes the remaining data up to the Internet layer to the appropriate protocol.
2. The internet layer examines the internet header in the packet received from the link
layer. Based on the information it finds in the header, it decides either to process the
packet at the same layer or to pass it up to the transport layer. Before the internet layer
passes the message to the appropriate protocol on the transport layer, it first removes
the packet header.
3. The transport layer examines the segment header of the received segment. The
information included in the segment header indicates which application layer protocol
should receive the data. The transport layer strips the segment header from the
segment and hands over data to the appropriate application layer protocol.
4. The application layer protocol strips the data header. It uses the information in the
header to process the data before passing it to the user application.
Not all devices process PDUs at all layers. For instance, a switch might only process a PDU
at the link layer, meaning that it will “read” only frame information that is contained in the
frame header and trailer. Based on the information found in the frame header and trailer, the
switch will either forward the frame unchanged out of a specific port, forward it out all ports
except for the incoming port, or discard the frame if it detects errors. Routers might look
"deeper" into the PDU. A router de-encapsulates the frame header and trailer and relies on the
information contained in the packet header to make their forwarding decisions. If the router is
filtering the packets, it may also look even deeper, into the information contained in the
segment header before it decides on what to do with the packet.

A host performs encapsulation as it sends data and performs de-encapsulation as it receives it;
it can perform both functions simultaneously as part of multiple communications it maintains.

Note
In networking, you will often encounter the usage of both OSI and TCP/IP models,
sometimes even interchangeably. You should be familiar with both, so you can competently
communicate with network engineers.

Content Review Question


At which TCP/IP layer does de-encapsulation first occur?

Application

Link

Transport

Internet

Physical
Submit

TCP/IP Stack vs OSI Reference Model 

The OSI model and the TCP/IP stack were developed by different organizations at
approximately the same time. The purpose was to organize and communicate the components
that guide the transmission of data.

The speed at which the TCP/IP-based Internet was adopted and the rate at which it expanded
caused the OSI protocol suite development and acceptance to lag behind. Although few of the
protocols that were developed using the OSI specifications are in widespread use today, the
seven-layer OSI model has made major contributions to the development of other protocols
and products for all types of new networks.
The layers of the TCP/IP stack correspond to the layers of the OSI model:

 The TCP/IP link layer corresponds to the OSI physical and data link layers and is
concerned primarily with interfacing with network hardware and accessing the
transmission media. Like layer two of the OSI model, the link layer of the TCP/IP
model is concerned with hardware addresses.
 The TCP/IP internet layer aligns with the network layer of the OSI model and
manages the addressing of and routing between network devices.
 The TCP/IP transport layer, like the OSI transport layer, provides the means for
multiple host applications to access the network layer in a best-effort mode or through
a reliable delivery mode.
 The TCP/IP application layer supports applications that communicate with the lower
layers of the TCP/IP model and corresponds to the separate application, presentation,
and session layers of the OSI model.
Because the functions of each OSI layer are clearly defined, the OSI layers are used when
referring to devices and protocols.

Take, for example, a “Layer 2 switch,” which is a LAN switch. The “Layer 2” in this case
refers to the OSI Layer 2, making it easy for people to know what is meant, as they associate
the OSI Layer 2 with a clearly defined set of functions.

Similarly, it is often said that IP is a “network layer protocol” or a “Layer 3 protocol” as the
TCP/IP’s internet layer can be matched to the OSI network layer.

Next, look at the TCP/IP transport layer, which corresponds to the OSI transport layer. The
functions defined at both layers are the same. However, different specific protocols are
involved. Because of this, it is common to refer to the TCP and UDP as “Layer 4 protocols”
again using the OSI layer number.

Another example is the term “Layer 3 switch.” A switch was traditionally thought of as a
device that works on the link layer level (Layer 2 of the OSI model). A Layer 3 switch is also
capable of providing Internet Layer (Layer 3 of the OSI model) services, which were
traditionally provided by routers.

It is very important to remember that the OSI model terminology and layer numbers are often
used rather than the TCP/IP model terminology and layer numbers when referring to devices
and protocols.

Content Review Question


Correct
Which of the TCP/IP layers would the ISO OSI session layer fit?


Link layer


Internet layer


Transport layer


Application layer
Subm

S-ar putea să vă placă și