Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar de autoevaluare al cursului

de Sisteme de Operare
Profesor Dr. Mihai Jalobeanu

Lista întrebărilor:
1. Cum definim nucleul unui sistem de operare? Care sunt sarcinile sale?
2. Ce înţelegem prin multi-tasking?
3. Explicaţi denumirea "Sistem de operare în timp real pe disc" şi prescurtarea
RTDOS.
4. Ce sisteme de operare există pentru calculatoarele personale?
5. Din ce se compune o distribuţie de Linux?
6. Când spunem că două programe rulează concurent? Când două procese sunt
concurente?
7. Concurenţa în sistemele de introducere şi scoatere a datelor.
8. Cum definim şi prin ce caracterizăm un proces, într-un sistem de operare de tip
UNIX ?
9. Atributele şi filiaţia proceselor. Firele de execuţie.
10. Ce înţelegem prin demoni. Exemple.
11. Menţionaţi şi discutaţi câteva comenzi specifice gestiunii proceselor în Linux
12. Evidenţa şi stările proceselor.
13. Sisteme de fişiere în Linux; tipuri, structura standard,
14. Fişierele din /dev (exemple)
15. Crearea şi montarea unui sistem de fişiere. Alte comenzi de lucru cu sistemele de
fişiere.
16. Rolul, sintaxa şi semnificaţia fişierului /etc/fstab
17. Comenzi de lucru cu fişiere: exemple
18. Fişierele stdin, stdout, stderr, /dev/null - explicaţi rolul şi folosirea lor.
19. Atributele fişierelor în sistemele de tip UNIX. Comenzile de setare sau modificare
a acestor atribute.
20. Tipuri de fişiere (ordinare, text, binare, legături, directori, dispozitive) - explicaţi.
21. Reguli la denumirea fişierelor în Linux (comparaţie cu Windows)
22. Instrumente pentru gestiunea fişierelor, exemple.
23. Utilizatorii intr-un sistem de operare tip UNIX. Fişierul /etc/passwd
24. Comenzi specifice gestiunii utilizatorilor. Exemple.
25. Noţiunea de server în sistemul de operare, exemple.
26. Interpretorul de comenzi (shell), facilităţi şi comenzi interne. Exemple.
27. Redirectarea intrărilor şi ieşirilor, mecanismul pipe, filtre.
28. Sistemul de asistenţă din Linux. Comenzile man, info, whatis, apropos, atributul
help.
29. Explicaţi comenzile grep , alias, at, quit
30. Tehnicile de gestiune a evenimentelor şi erorilor, fişiere catalog.
31. Procese şi semnale. Oprirea forţată şi relansarea unui proces.
32. Configurarea interfeţei Ethernet. Conectarea în reţea.
33. Instalarea de module nucleu pentru conectarea de noi dispozitive.
34. Configurarea şi (re)compilarea nucleului, etape şi justificări.
35. Instalarea de noi pachete într-o distribuţie Linux.
36. Sistemul de operare multiuser şi modelul client - server.
37. Accesul la distanţă şi calculul distribuit.
38. Servere, rutere şi staţii de lucru. Diferenţe în configurare.
39. Adrese, domenii, subdomenii, serverele de domenii. Comenzi DNS - bind.
40. Serviciile de bază de comunicaţie în reţea.
41. Livrarea mesajelor e-mail. Serverul SMTP, mecanismul MTA+POP.
42. Serverul FTP şi transferul de fişiere.
43. Instruirea şi cooperarea în reţea. Grupuri româneşti de dezbateri despre Linux.
44. Knoppix şi alte variante de Linux pe Live-CD. Particularităţi.
45. Sisteme dedicate cu Linux:
o rutere,
o servere de protecţie,
o servere Web,
o staţii multimedia,
o staţii în reţea...
46. Aplicaţii grafice: Gimp, digiKam, KView, Gqview, KGostView, KPDF
47. Procesoarele de texte Abiword, OpenOffice, Scribus, LaTeX, LyX, Kile
48. Navigatoarele Konqueror, Firefox, Netscape
49. Instrumentele de poştă: pine, mutt, Evolution, KMail
50. Procedee de conectare la distanţă.

S-ar putea să vă placă și