Sunteți pe pagina 1din 397

Anne Ri ce

Cr oni ci l e vampi r i l or 3
Regi na damna{i lor
IEPURE TRAGIC
Iepure tragic, un tablou.
Urechi ciulite, verzi, ca f runza de porumb,
fruntea ntunecatu spre stele a;inti tu...
Doar un tablou la mine pe perete, singuratic
ua cum i iepurii sunt,
ua cum nici mucar nu sunt. Fulci roii, durdulii,
totul numai artu, botul adul mecu-n zare,
un obicei greu de pierdut sau nu...
Iepure tragic po;i f i tu nsu;i; verzui-rocatu
spinarea, pieptul mic, dar viguros, albastru.
Dar dacu eti vreodatu ispi tit de astf el de schi mbare,
su te puzeti de Trupul cel Adevurat, el
te rustoarnu de pe armusarul tragic,
;i spulberu culoarea tragicu, aa, ca o nulucu
ce spulberu i marmura; i orice ranu ;i se nchi de atunci
att de repede, nct pnu i apa
te poate pizmui
Picta;i pe f oaia albu de hrtie, iepurii sporesc
mai mult dect blestemul aruncat sulbaticei lor nmul;iri,
iar urechile ciulite li se preschimbu n coarne.
Dar tu nu te l usa vrujit de tragicul vie;ii;
Cnd te nha;u aceastu capcanu pentru iepuri
toate culorile par subii de luminu,
iar f oarf ecele Dumnezeul viu.
STAN RICE
Some Lamb (1975)
SUNT EU, Lest at , vampi r ul . M mai {i ne{i mi nt e? Vampi r ul acel a
aj uns mar e cnt r e{ de r ock i care i -a scr i s povest ea vi e{i i . Un bl ond
cu ochi cenui i , st pni t de dor i n{a nest vi l i t de-a fi n vzul l umi i
nt r egi ! Si gur c {i ne{i mi nt e! Tot ce mi -am dor i t eu a fost s
nt r uchi pez r ul n acest secol st r l uci t , n car e o fpt ur i nfer nal ca
mi ne nu-i mai gset e l ocul . Ba chi ar mi -am nchi pui t c fac o fapt
bun j ucnd r ol ul di avol ul ui .
Si t ocmai por ni sem pe cal ea cea dr eapt cnd am st at ul t i ma oar
de vor b. Tocmai m l ansasem l a San Fr anci sco mpr eun cu o
or chest r de bi e{i mur i t or i .
Di scul concer t ul ui a avut un for mi dabi l succes. Iar povest ea vi e{i i
mel e a fost bi ne pr i mi t , at t de mor {i i -vi i , ct i de mur i t or i .
Apoi s-a pet r ecut ceva nepr evzut . Eu, cel pu{i n, nu m at ept am
l a aa ceva. Iar cnd v-am prsi t , er am, cum se zi ce, l a mar gi nea
pr past i ei .
Ei bi ne, s-a t er mi nat . Dup cum se vede, chi ar de t ot nu m-am
pr di t . Al t fel , nu v-a mai {i ne de vor b. Si pest e t oat e s-a aezat n
cel e di n ur m pul ber e de st el e; i ar gaur a nensemnat di n pnza
convi nger i l or r a{i onal e a fost i ea cr pi t de bi ne, de r u.
Iat -m acum mai t r i st , dar mai cumpni t i mai scr upul os. Si
mul t mai put er ni c t ot odat , dei par t ea mea omeneasc nu mai e at t
de ascuns pe ct er a odi ni oar , o fpt ur fr mnt at i nest ul ,
car e i ador i i det est t ot odat goacea nepi er i t oar e i de
nept r uns n car e e fer ecat .
Set ea nu mi s-a pot ol i t ni ci acum, dei ni ci odat n-am avut mai
pu{i n nevoi e de snge. A put ea chi ar s r enun{ de-a bi nel ea. ns
dor i n{a ce mi -o st r nest e or i ce fpt ur vi e e at t de nes{i oas, nct
t i u c n-am s m pot opr i vr eodat .
De fapt , ni ci n-a fost cndva numai nevoi a de snge, dei sngel e e
t ot ce i poat e dor i o fpt ur . E mai degr ab t ai na fapt ei : sor bi t ul
sngelui , omor ul , i ni mi l e nl n{ui t e n dansul n car e vi ct i ma i pi erde
vl aga, i ar eu spor esc, sor bi nd moar t ea ce ar de o cl i p asemenea vi e{i i .
Amgi r e, or i cum. Ni ci o moar t e nu poat e fi t ot at t de nct oar e
ca vi a{a. Al t fel , l a ce bun m-a nfr upt a di n vi a{a al t or a, nu? Iar
i zbvi r ea mea e t ot at t de ndepr t at pe ct a fost vr eodat . Cu at t
mai r u pent r u mi ne c t i u t oat e ast ea.
Fi r et e, t r ec n cont i nuar e dr ept om ca t o{i oameni i ; noi sunt em n
st ar e de ast a, nt r -un fel sau al t ul , or i ct de vr st ni ci am fi . Gul er
r i di cat , plr i e pe ochi , ochel ar i negr i , mi ni l e-n buzunar e ast a-i
t ot . Mai nou, m schi mb n hai n de pi el e aj ust at pe t al i e, pant al oni
st r m{i i ghet e pot r i vi t e l a or i ce ocazi e. Dar , di n vr eme n vr eme,
mbr ac i l ucr ur i de mt ase, pl cut e cel or de pr i n pr{i l e sudul ui ,
unde l ocui esc acum.
Dac ci neva se ui t l a mi ne pr ea ndeapr oape, un mi c t r uc
t el epat i c e de aj uns: Su nu te miri de ce vezi! Adaug i un zmbet ca pe
vr emur i , at ent s nu mi se zr easc t ot ui col {i i , i ar omul i vede
l i ni t i t de dr um.
Uneor i l as deopar t e or i ce deghi zar e i mi dezvl ui adevr at a
nf{iar e. Pl et e, hai na de cat i fea care-mi ami nt et e t i mpul de-
al t dat , n deget e dou-t r ei i nel e cu smar agde. M st r ecor n gr ab
pr i n mul {i mea di n cent r ul acest ui fr umos i cor upt or a sudi c sau
esc pe ni si pur i l unar e de-a l ungul {r mul ui i r espir br i za fi er bi nt e
a sudul ui .
Ni meni nu m pr i vet e mai mul t de-o cl i p. Pr ea mul t e l ucr ur i
nedesl ui t e ne nconj oar , spai me, ameni n{r i , t ai ne car e ne at r ag o
cl i p, apoi ne l as r eci . napoi l a pr evi zi bi l , l a cot i di an. Pr i n{ul nu mai
soset e, or i ci ne o t i e; i poat e c Fr umoasa di n Pdur ea Ador mi t a
mur i t .
La fel st au l ucr ur i l e i cu cei l al {i supr avi e{ui t or i asemenea mi e, cu
car e mpar t col {ul st a de l ume, cl dur os i nver zi t , capt ul sud-est i c
al Amer i ci i de Nor d, cu or aul st r l uci t or , Mi ami . Dac exi st un l oc
i deal de vnt oar e pent r u nemur i t ori i nset a{i de snge, acest a t r ebui e
s fi e.
E bi ne c i cei l al {i sunt l ng mi ne; e esen{i al , zu aa e t ot ce
mi -am dor i t mai mul t : o adunar e i nfer nal de n{el ep{i , de st at or ni ci ,
de vr st ni ci i de t i ner i znat i ci .
Di n pcat e, n-am fost ni ci odat chi nui t mai cumpl i t l a gndul c
a r mne un necunoscut pr i nt r e mur i t or i , monst r u l acom ce sunt !
Nu gsesc vr eo mngi er e ni ci mcar n mur mur ul dul ce al gl asur i l or
de di ncol o de l ume. Gust ul gl or i ei t r ect oar e a fost pr ea i spi t i t or
vi t r i ne pl i ne de di scur i , admi r at or i car e {opi e i apl aud ngr ndi {i
n fa{a scenei ... Ce i mpor t an{ avea c nu cr edeau c-a fi vampi r cu
adevr at ! n cl i pel e acel ea er am l aol al t . Iar numele meu er a pe buzele
l or !
De-acum di scur i l e s-au epui zat , i ar eu n-am s mai ascul t
ni ci odat cnt ecel e acel ea. Rmne doar ce am scr i s, mpr eun cu
Interviu cu un Vampir, pr ezent at cu gr i j dr ept fi c{i une. Pr obabi l c aa
i t r ebui e s fi e. Am pr i cinui t pr ea mul t e necazur i , o s vi n vr emea
s vor bi m.
Jocur i l e mel e de-a vampi r ul er ou i mar t i r au pr i ci nui t un
dezast r u, i t ot ul doar ca s dau o cl i p l a i veal adevr ul gol -gol u{...
Cr ede{i c ast a mi -a ser vi t dr ept l ec{i e, nu? Ei bi ne, chi ar aa s-a
i nt mpl at , zu c da!
At t de dur er os t ot ui s t e pi er zi nc o dat n umbr , s fi i i ar
Lest at , bandi t ul f{ar ni c, st r i goi ul net i ut , l a pnd dup bi e{i
mur i t or i neaj ut or a{i i fr habar de exi st en{a unor mont r i ca mi ne!
E chi nui t or s r edevi i un st r i n, nt r una r et r as, n l upt cu bi nel e i
cu r ul di n i adul veni c al t r upul ui i al sufl et ul ui !
n si ngur t at ea de acum, vi sez l a o camer bt ut de l un n car e
ar fi o fpt ur fer mect oar e ce m-ar dor i al t ur i de ea; o adol escent
fr aged car e s-mi fi ci t i t cart ea i s-mi fi ascul t at cnt ecel e; o
fr umuse{e hr ni t cu i deal ur i , una di nt r e admi r at oar el e car e, n
scur t ul r st i mp al gl or i ei mel e dear t e, mi t r i mi t eau pe hr t i e
par fumat gndur i l e l or despr e poezi e i despr e put er ea i l uzi i l or ; vi sez
s m st r ecor n camer a nt unecoas unde pe o nopt i er se gset e
poat e car t ea mea, cu un mi nunat semn de cat i fea nt r e foi ; vi sez s-i
mngi umr ul i s-i sur d cnd pr i vi r i l e noast r e se nt l nesc.
Lest at ! Am cr ezut mer eu n t i ne. Am t i ut mer eu c vei veni !
i cupr i nd obr aj i i n pal me i m apl ec s o sr ut . Desi gur , dr aga
mea, r spund eu, t u ni ci nu t i i ct nevoi e am de t i ne, ct mi
l i pset i , ct de mul t t e i ubesc.
Poat e c ul t i mel e nt mpl r i , gr ozvi i nebnui t e l a car e am fost
mar t or , dur er ea i nevi t abi l pe car e am ndur at -o m-ar face i mai
at r gt or n ochi i unei ast fel de fi i n{e. E cumpl i t de adevr at c
sufer i n{a ne face mai pr ofunzi , d un pl us de st r l ucir e cul or i lor i un
mai l ar g ecou cuvi nt el or . Ast a ns dac nu ne st r i vet e, dac nu ne
consum opt i mi smul i spi r i t ul , put er ea vi zi onar i r espect ul pent r u
l ucr ur i l e si mpl e, dar i ndi spensabi l e.
mi cer i er t ar e pent r u amrci unea vor bel or mel e.
N-am ni ci un dr ept l a aa ceva. De l a mi ne a por ni t t ot ul ; i am
scos-o l a capt , cum se zi ce. Sunt at {i a al {i i car e n-au r eui t . Pe
deasupr a, au sufer i t i mur i t or i i . Si e de nei er t at . Pent r u ast a o s
pl t esc veni c.
Dar eu t ot n-am pr i ceput bi ne ce s-a nt mpl at . Nu t i u dac a fost
o t r agedi e or i doar nt mpl ar e fr r ost . Ni ci dac di n boacna mea n-
ar fi put ut s i as ceva mr e{, car e s-mi ngdui e s scap de r i si pi r e
i de comar i s aj ung n l umi na ar zt oar e a mnt ui r i i .
Poat e c ni ci cnd n-o s afl u adevr ul . Si gur e c t ot ul s-a
t er mi nat . Iar i mper i ul nost r u, mi cul nost r u t r m par t i cul ar , e acum
mai mpu{i nat , mai nt unecat i mai nt emei at dect or i cnd. Ce-a fost
s-a dus pent r u t ot deauna.
Ci udat e c n-am pr evzut cat acl i smul , dar ni ci odat nu-mi dau
seama ce sfr i t va avea ce-am nceput. M fasci neaz r i scul , cl i pa
cnd t ot ul e cu put i n{. Doar ast a m mai at r age n t r aver sar ea
et er ni t {i i , cnd ni mi c nu mai ar e far mec.
De fapt , aa er am i -n t i mpul vie{i i , acum dou sut e de ani , fr
st ar e, nel i ni t i t , ddeam or i ce pent r u o cl i p de i ubi r e sau pent r u o
nci er ar e. Cnd am pl ecat l a Par i s s fac t eat r u, pr i n 1780, doar
nceput ur i l e m fceau s vi sez, r i di carea cor t i nei r epet at sear de
sear .
Poat e c cei vr st ni ci au dr ept at e. M gndesc l a adevr a{i i
nemur i t or i , but or i i de snge car e-au st r lt ut un mi l eni u, car e
afi r m c ni meni nu se schi mb, or i c{i ani ar fi s t r eac; nu facem
dect s deveni m t ot mai mul t noi ni ne.
Al t fel spus, de n{el ep{i t , t e n{el ep{ct i dup secol e de-a r ndul ,
dar ai i vr eme s dai l a i veal t oat t i cl oi a de car e t e cr ed capabi l
dumani i nc de l a nceput ul nceput ul ui .
Iar eu sunt t ot di avol ul de at unci , t nr ul car e se dor et e n
l umi ni l e r ampei , unde s fi u vzut ct mai bi ne, poat e i ndr gi t . Una
nu-mi e dest ul fr ceal al t . Iar eu {i n at t de mul t s amuz, s
ncnt , s fac aa, nct s mi se i er t e t oat e pcat el e... M t em c
moment el e nt mpl t oar e de i nt i mi t at e i de secr et r ecunoat er e nu-
mi vor fi ni ci odat de aj uns.
Am sr i t ns pest e o seam de l ucr ur i , nu-i aa?
Dac mi -a{i ci t i t povest ea vi e{i i , a{i vr ea s t i {i l a ce m r efer .
Despr e ce dezast r u vor besc nt r una?
Pi , hai s ar uncm o pr i vi r e n ur m. Cum v-am spus, am scr i s
car t ea i am i mpr i mat di scul pent r u c voi am s fi u n vzul l umi i , s
fi u l uat dr ept ceea ce sunt , chi ar dac nu neapr at n sensul pr opr i u
al cuvnt ul ui .
Ct pr i vet e r i scul ca mur i t or i i s pr i ceap, s i dea seama c
sunt exact ceea ce zi ceam c sunt ni ci ast a nu m l sa i ndi fer ent .
S ne vneze, s ne di st r ug, er a nt r -un fel dor i n{a mea cea mai
fi er bi nt e. Uni i ca noi nu mer i t s exi st e; ar t r ebui s fi m st r pi {i .
nchi pui {i -v o asemenea bil i e! Ah, s-i nfr unt pe cei car e t i u ci ne
sunt eu de fapt !
Ni ci cnd nu m-am at ept at ns chi ar l a o ast fel de confr unt ar e,
i ar r ol ul cnt r e{ul ui de r ock er a o masc pr ea fr umoas pent r u un
monst r u.
Numai cei asemenea mi e m-au l uat n ser i os i au hot r t s m
pedepseasc. Si de bun seam c am cont at i pe ast a.
De fapt , i st or ia noast r am povest i t -o n aut obi ogr afi a mea, am dat
pe fa{ secr et el e cel e mai ascunse, pe car e j ur asem s nu l e dest i nui
ni ci odat . M-am seme{i t n fa{a obi ect i vel or i n l umi ni l e r ampei . Nu
t i u ce s-ar fi nt mpl at ns dac m-ar fi di bui t vr eun om de t i i n{,
or i dac vr eun pol i {i st mai zel os m-ar fi opr i t pent r u vr eo gr eeal de
conducer e cu ci nci mi nut e nai nt e de r sr i t ul soar el ui , or i dac a fi
ni mer i t l a pucr i e, pus sub l up, i dent i fi cat i cl asi fi cat , i t oat e
ast ea, spr e sat i sfac{i a cel or mai nver una{i scept i ci di nt r e mur i t or i ,
s se fi pet r ecut n t i mpul zi l ei , cnd sunt l i psi t de put er i .
Adevr at , pu{i n pr obabi l s mi se fi nt mpl at aa ceva. Ni ci
at unci , ni ci acum. (Dei ar put ea fi t ar e nost i m, zu aa!)
Tot ui , er a i nevi t abi l ca r i scul s-i nfur i e pe cei l al {i , s dor easc
t o{i s m ar d de vi u sau s m ci opr {easc nt r -o mi e de buc{el e
nemur i t oar e. Cei mai mul {i di nt r e cei foar t e t i ner i sunt pr ea i di o{i ca
s pr i ceap ct de si gur e pozi {i a noastr . Pe msur ce se apr opi a
noapt ea concer t ul ui , m-am apucat s vi sez l a ast fel de bil i i . Ce
pl cer e s-i di st r ug pe t i cl oi i car e-mi seamn, s t ai pot ec pr i nt r e
vi nova{i , s-mi di st r ug l a nesfr i t pr opr i a i magi ne.
Cu t oat e ast ea, t i {i , bucur i a de-a fi acol o, cnt nd, j ucnd,
ncnt nd, ast a er a i mpor t ant , l a ur ma ur mel or . De fapt , voi am s
t r i esc. Act or ul mur i t or , car e pl ecase cu dou sut e de ani n ur m l a
Par i s i i gsi se moar t ea pe bul evar d, put ea, n sfr i t , s ai b cl i pa
l ui de gl or i e.
Dar s-mi cont i nuu povest i r ea. Concer tul a avut succes. Mi -am
t r i t t r i umful n fa{a a ci nci spr ezece mi i de fani mur i t or i car e ur l au
di n r sput er i ; mai er au acol o i doi di nt r e nemur i t or i i ndr gi {i de
mi ne, Gabr i el l e i Loui s, cr ea{i i l e mel e, i ubi r i l e de car e fusesem
despr{i t de at t a amar de ani .
nai nt e de sfr i t ul nop{i i , vampi r i i car e ncer caser s m
pedepseasc au fost zdr obi{i . At t a doar c n acest e hr{ui el i am avut
un al i at nevzut ; dumani i not r i s-au t r ezi t n fl cr i nai nt e de-a fi
n st ar e s ne fac cel mai mi c r u.
n pr eaj ma zor i l or , er am pr ea mbt at de vi ct or i e ca s m gndesc
l a vr eo pr i mej di e. N-am {i nut seam de aver t i sment el e nfocat e al e l ui
Gabr i el l e m si m{eam at t de bi ne cu ea n br a{e di n nou; ct
pr i vet e pr esi m{i r i l e negr e al e l ui Loui s, l e-am r espi ns ca nt ot deauna.
Apoi nvl meal a, escal ada munt el ui ...
Si n vr eme ce soar el e se r i di ca pest e Val ea Car mel ul ui , i ar eu
nchi deam ochi i , aa cum or i ce vampi r tr ebui e s fac n acel e cl i pe,
mi -am dat seama c nu mai er am si ngur n cot l onul meu
subpmnt ean. Nu numai pe cei mai t i ner i di nt r e vampi r i i st r ni sem
cu muzi ca mea; cnt ecel e mel e i t r ezi ser di n amor {i r e i pe cei mai
vr st ni ci di nt r e noi .
M-am pomeni t nt r -una di nt r e acel e cl i pe de cumpn nt r e r i sc i
posi bl i t at e. Ce-avea s ur meze? Aveam s di spar , n sfr i t , or i s
r enasc?
Ca s povest esc ur mar ea, t r ebui e s ne nt oar cem pu{i n n t r ecut .
S ncep cu vr eo zece nop{i nai nt e de concer t ul fat al i s v l as
s v st r ecur a{i n mi nt ea i n sufl et ul cel or at r ai de muzi ca i de
car t ea mea nt r -un fel sau al t ul , per soane de car e pe-at unci nu t i am
chi ar ni mi c.
Cu al t e cuvi nt e, s-au t ot pet r ecut nt mplr i pe car e a t r ebui t s l e
r econst i t ui mai t r zi u. Ceea ce v ofer acum e aceast r econst i t ui r e.
S prsi m, aadar , gr ani {el e st r mt e i l i r i ce al e per soanei nt i
si ngul ar ; ca al t e mi i de scr i i t or i mur i t or i , s sr i m n mi n{i l e i n
sufl et el e a numer oase per sonaj e. S gal opm n l umea per soanei a
t r ei a i a punct el or de veder e mul t i pl e.
Si , fi i ndc veni vor ba, cnd per sonaj el e acest ea gndesc or i spun
despr e mi ne c a fi ar t os or i i r ezi st i bi l i aa mai depar t e, nu v
nchipui {i c eu l e-a fi pus i dei l e ast ea n cap. Ni ci pomeneal ! E ceea
ce mi s-a i st or i si t sau ceea ce eu nsumi am afl at dat or i t put er i i fr
gr e a t el epat i ei ; n-a spune bal i ver ne nici n pr i vi n{a ast a, ni ci n or i -
car e al t a. Ast a e, ce s fac: sunt un monst r u chi pe. Acest a-i l ozul t r as
de mi ne. Ti cl osul , car e m-a fcut s devi n ce sunt acum, dup
nf{iar e m-a al es. Ast a-i t ot . Acci dent e de-ast ea se pr oduc nt r una.
n defi ni t i v, t r i m nt r -o l ume a acci dent el or , unde numai
pr i nci pi i l e est et i ce au t r i ni ci e. Veni c o s ne nfr unt m cu bi nel e i
cu r ul , nzui nd un echi l i br u mor al ; ns pl pi r ea pl oi i vr at i ce n
l umi na l ampi oanel or sau st r l uci r ea or bi t oar e a unei canonade n
noapt e, ast fel de fr umuse{e cr ud e di ncol o de or i ce di scu{i e.
Iar acum, fi {i ncr edi n{a{i : chi ar dac v prsesc, o s t i u s m
nt or c l a moment ul cuveni t . Adevr ul e c nu pot s sufr s nu fi u eu
cel car e povest et e l a per soana nt i de l a un capt l a al t ul ! Cum ar
zi ce Davi d Copper fi el d, habar n-am dac sunt er oul sau vi ct i ma
acest ei povest i r i . Or i cum, cel mai nsemnat sunt eu, nu? Eu sunt cel
car e i st or i set e de fapt .
Ce s-i faci , nu-i t ot ul s fi i un James Bond pr i nt r e vampi r i . Tr ufi a
s mai r abde ni {el . Chi ar dac n-o s cr ede{i o i ot di n ce v spun,
vr eau s t i {i ce ni s-a nt mpl at cu adevr at . Dac nt r -al t par t e nu,
ncar n fi c{i une s am i r , al t fel o s o i au de-a bi nel ea r azna.
Pn l a ur mt oar ea noast r nt l ni r e, aadar , v pst r ez n gnd;
v i ubesc; a dor i s fi {i ai ci ... n br a{el e mel e.
CUVNT NAINTE
DECLARATIE
scrisu cu creion negru pe un perete rou dintr-o cameru dosnicu a
unui bar din San Francisco numit
FIICA LUI DRACULA
Copi i ai nt uner i cul ui !
Lua{i ami nt e l a cel e ce ur meaz:
PRIMA CARTE: Intervi u cu un Vampir, publ i cat n 1976, er a o
i st or i e adevr at . Or i car e di nt r e noi put ea s o scr i e e povest ea
fel ul ui n car e am deveni t ceea ce sunt em, povest ea nefer i ci r i l or i a
cut r i l or noast r e. Doar c Loui s, nemur i t or ul n vr st de dou sut e
de ani car e d t ot ul pe fa{, cer e n{el eger e di n par t ea mur i t or i l or .
Lest at , t i cl osul car e i -a t r ansmi s l ui Loui s Dar ul nt unecat , nu i -a
mai ofer i t apr oape ni mi c n pl us: ni ci l mur i r i , ni ci al i nar e. Par c a{i
mai auzi t ast a, nu? Loui s n-a r enun{at ni ci acum s i caut e
sal var ea, dei ni ci mcar Ar mand, cel mai vr st ni c nemur i t or pe car e
l -a nt l ni t el vr eodat , n-a t i ut s-i spun ce-i cu noi i di n ci ne ne
t r agem. Ni ci ast a nu v mi r , nu-i aa, vampi r i de ambe sexe? La
ur ma ur mel or , n-a exi st at ni ci odat o coal de vampi r i cat i he{i l a
Bal t i mor e.
Aa a fost pn l a publ i car ea:
CFTII A DOUA: Vampirul Lestat, apr ut chi ar spt mna ast a.
Cu subt i t l ul : "Educa{i a i pr i mel e l ui avent ur i ". Nu v vi ne s cr ede{i ?
Mer ge{i i ver i fi ca{i spusel e mel e l a pr i ma l i br r i e de mur i t or i car e v
i ese n cal e. Si apoi i nt r a{i n cel mai apr opi at magazi n de muzi c i
cer e{i di scul car e t ocmai a sosi t i nt i t ul at cu aceeai modest i e
Vampirul Lestat. Dar dac nu r eui{i s l e gsi {i , deschi de{i -v
t el evi zor ul , n cazul n car e nu v e si l de-aa ceva, i at ept a{i s se
pr ezi nt e vr eunul di nt r e nenumr at el e fi l me cu muzi ca r ock a l ui
Lest at . ncepnd cu zi ua de i er i , el e se ni r ui e nt r -un mod
dezgust t or pe mi cul ecr an. O s pr i cepe{i pe l oc ci ne e Lest at . Si n-o
s v mi r e s afl a{i c pl nui et e ceva ce t r ece pn i di ncol o de
acest e nemai pomeni t e j i gni r i : vr ea s i as chi ar pe scen s debut eze
cu un concer t chi ar ai ci , l a noi n ora. Da, t ocmai n sear a de
Hal l oween, a{i ghi ci t !
S l sm ns pent r u moment ner ui nar ea bol nav di n ochi i l ui
pr et er nat ur al i , ochi ce st r l ucesc n t oat e vi t r inel e magazi nel or de
di scur i . Sau gl asul l ui pt r unzt or ce i nt oneaz nume t ai ni ce i
i st or i si r i l egat e de cei mai vr st ni ci di nt r e noi . De ce oar e face el t oat e
ast ea? Ce ne spun cnt ecel e l ui ? n car t ea l ui t ot ul e pomeni t . El nu
ne-a ofer i t numai un cat ehi sm, ci o adevr at Bi bl i e.
Sunt em pur t a{i n negur a t i mpur i l or bi bl i ce, n fa{a pr i n{i l or
not r i di nt i , Enki l i Akasha, st pni t or i ai vi i Ni l ul ui nai nt e de a se
fi numi t Egi pt . Ct pr i vet e scor nel i l e pr i vi t oar e l a fel ul n car e ar fi
deveni t ei pr i mi i but or i de snge de pe fa{a pmnt ul ui , t r ece{i
ngdui t or i pest e el e, abi a dac au ceva mai mul t noi m dect
l egendel e despr e apar i {i a vi e{i i pe pmnt sau despr e dezvol t ar ea
ft ul ui di n cel ul e mi cr oscopi ce n pnt ecel e mur i t oar el or . Adevr ul
est e c di n aceast per eche vener abi l ne t r agem i c, ne pl ace sau
nu, sunt dest ul e mot i ve s cr edem c t oat e put eri l e mi nunat e, de car e
nu ne put em l i psi , pur ced di n t r upul unui a di nt r e ei doi . Ast a
nseamn c, dac Akasha i Enki l i nt r mn-n mn nt r -un cupt or
nci ns, ar dem i noi o dat cu ei . Iar dac ei se fac pr af i pul ber e, i
noi sunt em spul ber a{i !
Nu ne l i pset e ns ndej dea. Cei doi nu s-au cl i nt i t di n l oc de mai
bi ne de ci nci zeci de secol e! Da, da, chi ar aa! Lsnd, bi nen{el es,
deopar t e afi r ma{i a ner ui nat a l ui Lest at , dup car e el i -ar fi t r ezi t pe
amndoi cnt ndu-l e di n vi oar l a pi ci oar el e t r onul ui . Dac ns nu
{i nem seama de povest i rea l ui smi nt it , dup car e Akasha l -ar fi pr i ns
n br a{e i l -ar fi mpr t i t cu sngel e ei , sngel e nost r u cel di nt i ,
rmn t ot ui unel e l ucr ur i mai demne de cr ezar e, nt r i t e de i st or i si r i
di n vechi me, anume c cei doi ni ci mcar n-au mai cl i pi t nc di nai nt e
de pr bui r ea Imper i ul ui Roman. Tot t i mpul acest a au st at nt r -o
cr i pt , aeza{i acol o de ct r e Mar i us, un st r vechi vampi r r oman, car e
t i e, fr ndoi al , ce e bi ne pent r u noi t o{i . Si t ocmai el est e cel car e i -
a cer ut l ui Lest at s nu dezvl ui e n r upt ul capul ui t ai na.
O per soan de ncr eder e cam necr edi ncioas, acest Lest at . Car e s
fi e r ost ul cr{i i , al di scul ui , al fi l melor , al concer t ul ui ? Apr oape
i mposi bi l s afl i cum i mer ge mi nt ea t i cl osul ui st ui a, ns un l ucr u
e l i mpede: cnd vr ea s fac ceva, nu se l as pn n-o scoat e l a capt .
La ur ma ur mel or , nu-i el acel a car e a fcut vampi r un copi l ? Ba i pe
pr opr i a l ui mam, pe Gabr i el l e, car e ani de zi l e dup ast a i -a fost
i ubi t . Di avol ul st a mpi el i {at i -ar pune ochi i pn i pe papa de l a
Roma, doar ca s i fac un hat r !
Cam ast a e; Loui s, un fi l osof vagabond, de car e ni ci unul di nt r e
noi n-a fost n st ar e s dea, a dezvl ui t pent r u nenumr a{i st r i ni cel e
mai ascunse t ai ne al e mor al ei noast r e. Iar Lest at a cut ezat s ne dea
pe fa{ i st or i a, fcnd n acel ai t i mp par ad de dar ur i l e sal e
supr anat ur al e n fa{a mar el ui publ i c de mur i t or i .
Ur meaz nt r ebar ea: De ce n-au di spr ut nc acet i doi nel egi ui {i ?
De ce nu i -am t er s de pe fa{a pmnt ul ui ? Pr i mej di a pe car e o
r epr ezi nt pent r u noi hoar da nesfr i t a mur i t or i l or nu e ni ci pe
depar t e de neocol i t . St eni i nu sunt nc l a ua cast el ul ui cu t or {e
apr i nse n mi ni , ameni n{nd s dea foc l a t ot ce nt l nesc n cal e.
Dar monst r ul caut cu l umnar ea o schi mbar e a at i t udi ni i
mur i t or i l or . Si chi ar dac noi sunt em mul t pr ea n{el ep{i ca s mai
punem pai e pe foc i ast fel s-i cr ead uni i i al {i i scor nel i l e,
obr zni ci a ast a nt r ece or i ce msur . Ni mi c nu-l poat e scpa de
pedeaps.
Al t e obser va{i i : Dac povest ea l ui Lest at e adevr at i mul {i
sunt cei car e j ur c aa ar fi , fr s fi e n st ar e s spun pe ce l i se
bi zui e cr edi n{a n-ar fi oar e cu put i n{ ca Mar i us, cel n vr st de
dou mi i de ani , s vi n i s-l pedepseasc pe Lest at pent r u
neascul t ar e? Sau poat e c r egel e i r egi na, de-or avea ur echi de auzi t ,
se vor t r ezi chi ar ei ascul t nd cum l i se r epet numel e l a nesfr i t pe
t oat e undel e r adi o de j ur mpr ej ur ul pl anet ei . Si ce se va nt mpl a n
cazul acest a cu noi ? O s pr osper m sub noul l or r egi m? Sau vor
hot r zi ua di st r uger i i t ot al e? Or i cum, n-am put ea ocol i t oat e ast ea
dac l -am di st r uge r api d pe Lest at ?
Pl anul , pr i n ur mar e: Di st r uge{i -l pe Lest at mpr eun cu banda l ui
de ndat ce ar ndr zni s se ar at e! Di str uge{i -i pe t o{i cei car e-i j ur
cr edi n{!
Un aver t i sment : E cu neput i n{ s nu se afl e pr i n j ur ul nost r u
vechi but or i de snge. Fi ecar e di nt r e noi i va fi zr it uneor i sau l e va
fi si m{i t pr ezen{a. La ur ma ur mel or , dezvl ui r i l e l ui Lest at nu doar c
ne t ul bur , dar mai i dau l a i veal anume por ni r i oar be di n noi . Si e
si gur c aj ut a{i de put er i l e l or nemsur at e, cel or vr st ni ci nu l e scap
ni mi c di n muzi ca l ui Lest at . Ce fpt ur i st r vechi , cumpl i t e,
cunoscndu-ne t r ecut ul , at r ase de ci ne t i e ce {i nt sau doar de poft a
de-a se face cunoscut e, s-or fi mi cnd pe nesi m{i t e, ns fr gr e, ca
s r spund chemr i i l ui ?
Copi i al e acest ei Decl ar a{i i au fost t r imi se l a t oat e l ocur i l e de
nt l ni r e al e vampi r i l or i spr e ascunzi ur i l e noast r e di n l umea
nt r eag. Dar fi ecar e t r ebui e s i a ami nt e i s duc vor ba mai
depar t e: Lest at t r ebui e di st r us i o dat cu el mama l ui , Gabr i el l e,
banda l ui , Loui s i Ar mand, i or i ce al t nemur i t or car e-i j ur cr edi n{.
Pet r ecer e bun de Hal l oween, vampi r i de ambe sexe. Ne vedem l a
concer t . S facem ast fel , nct Lest at s nu mai coboar e ni ci odat de
pe scena pe car e cut eaz s ur ce.
Di n col {ul sl i i , unde se aezase, un i ndi vi d bl ond, mbr cat cu o
hai n de cat i fea r oi e, ci t i i r sci t i Decl ar a{i a. Nu i se vedeau ochi i n
spat el e ochel ar i l or nt uneca{i i sub bor ul l ar g al plr i ei cenui i .
Mnui l e di n pi el e de cpr i oar er au t ot cenui i , i ar br a{el e i l e {i nea
ncr uci at e pe pi ept . St t ea r ezemat de l ambr i ul nal t , l cui t n negr u,
i ar cu t ocul ghet ei se spr i j i nea de st i nghi a unui scaun.
Mar e afur i si t mai et i t u, Lest at ! Un pr i n{ t r engar ! opt i el i
pufni n r s, apoi scr ut sal a l ar g i nt unecat . Nu er a ur t desenul
acel a fi n i compl i cat , fcut cu cer neal neagr, asemenea unor pnze
de pi anj en pe zi dul al b. i pl ceau i cast el ul n r ui n i ci mi t i r ul , i
copacul uscat car e par c se ag{a de luna pl i n. Nu er a mai mul t
dect un cl i eu, fcut ns ast fel , nct s nu par , un gest ar t i st i c
apr eci at nt ot deauna de el . Ar t os er a i t avanul de st uc pe fr i za
cr ui a dansau dr cusor i i vr j i t oar e cl ar e pe mt ur oai e. Iar
be{ioar e apr i nse r spndeau n aer mir eazm de mi r odeni i i ndi ene
fol osi t e de el nsui dr ept t mi e cndva, cu secol e n ur m, n cr i pt a
Cel or Ce Tr ebui e Pzi {i .
Da, er a unul di nt r e cel e mai mi nunat e locur i t ai ni ce de nt l ni r e.
Mai pu{i n pl cu{i er au cei ce se gseau ai ci , gr upur i de si l uet e pal i de
st r nse l a mesel e negr e, n j ur ul l umnr i l or . Er au mul t pr ea mul {i
pent r u or aul acest a moder n i ci vi l i zat . St i au i ei ast a. Ca s
gseasc n aceast sear vr eo pr ad, aveau s fi e si l i {i s se duc
depar t e, de j ur mpr ej ur ul or aul ui , i ar cei nevr st ni ci t r ebui au s
vneze. Cei t i ner i sunt nevoi{i s uci d. Fl mnzesc pr ea t ar e i n-au
ncot r o.
n cl i pa de fa{ ns t o{i cei de acol o nu se gndeau dect l a el .
Ci ne er a, de unde veni se? Er a oar e foar t e vr st ni c i foar t e vi gur os?
Ce avea de gnd? nt r una acel eai nt r ebr i , dei nt ot deauna ncer ca,
asemeni or i cr ui al t ui a n t r ecer e pe acol o, s se st r ecoar e cu pr i vi r i
fur i at e, cu mi nt ea fer ecat , n bar ur i l e pent r u vampi r i .
Put ea acum s-i l ase cu nt r ebr il e pe buze. Ob{i nuse ceea ce
dor ea, l e cunot ea i nt en{i i l e. Si mai avea n buzunar i caset a cu
muzi ca l ui Lest at . nai nt e de-a se napoia acas, avea s fac r ost i
de o caset vi deo cu fi l mel e l ui r ock.
Se r i di c s pl ece. n acel ai moment se l u dup el unul di nt r e
t i ner i . n vr eme ce se apr opiau de u, de j ur mpr ej ur se l s o l i ni t e
for {at , nu se mai auzeau ni ci gndur i , ni ci vor be.
De unde vi i dumneat a? Nu par i s fi i de pe-ai ci , spuse pol i t i cos
t nr ul .
Nu put ea s fi avut mai mul t de douzeci de ani l a moar t e, i ar ast a
nu pr ea s se fi pet r ecut cu mai mul t de zece ani n urm. i
ncondei a ochi i , i vopsea buzel e i i cni se ct eva uvi {e de pr n
cul or i bar bar e, de par c nu-i er au deaj uns put er i l e pr et er nat ur al e.
Ct de i ei t di n comun put ea s ar at e, ct de nepot r i vi t cu ceea ce er a
de fapt , un st r i goi usc{i v i vnj os, car e, cu pu{i n nor oc, put ea s
t r eac i de mi a de ani .
Ce-i fgdui ser oar e n t er meni i acet i a de azi ? C va cunoat e
t r ept el e t r ecer i i numi t e Bar do, c ar e s pl ut easc pr i nt r e ast r e, c va
nt l ni t r mur i l e et er i ce, c o s aud muzi ca sfer el or i apl auzel e
unei si ngur e pal me?
Tnr ul vor bi i ari :
Car e-i pozi {i a t a n pr i vi n{a l ui Lest at i a Decl ar a{i ei ?
mi par e r u, ns acum t r ebui e s pl ec.
Et i ns de bun seam l a cur ent cu fapt el e l ui Lest at , st r ui
t nr ul , t i ndu-i dr umul spr e u.
Aa ceva nu mai er a pol i t i cos.
l cer cet ceva mai at ent pe ndr zne{. Er a oar e cazul s-i
st r neasc pe t o{i ? S nu mai ncet eze apoi vor bel e secol e de-a
r ndul ? Nu i put u r e{i ne un zmbet . Mai bi ne nu. Avea s fi e dest ul
har ababur pe-ai ci n cur nd, mul {umi t dr agul ui su Lest at .
Dr ept r spuns, pr i met e-mi sfat ul mai bi ne, zi se el bl nd
t nr ul ui i nchi zi t or . Nu put e{i s-l di str uge{i pe Lest at ; ni meni nu
poat e. Dar di n ce pr i ci n, dr ept s fi u, nu pot s spun ni mi c.
Luat pe nepr egt i t e, t nr ul se si m{i oar ecum ofensat .
Acum ngdui e-mi i mi e o nt r ebar e, cont i nu cel l al t . De unde
por ni r ea ast a mpot r i va l ui Lest at ? N-ar fi mai fi r esc s v dea de gnd
mi ezul dezvl ui r i l or sal e? Voi , novi ci i , nu nzui {i s-l nt l ni {i pe
Mar i us, gar di anul Cel or Ce Tr ebui e Pzi {i ? S-i vede{i cu pr opr i i i
vot r i ochi pe pr i n{i i not r i di nt i ?
Pus n ncur ct ur , t nr ul deveni oar ecum di spr e{ui t or . De gsi t
o vor b i st ea{ de r spuns, nu fu n st ar e. De fapt , r spunsul er a
dest ul de l i mpede n sufl et ul l ui i n sufl et el e t ut ur or cel or ce-i
obser vau. Poat e c Cei Ce Tr ebui e Pzi {i exi st , poat e c nu; poat e c
ni ci Mar i us nu exi st . n schi mb, exi st en{a l ui Lest at er a de
net gdui t , ai doma cel or t i ut e de acest nemur i t or nepr i ceput , i ar
exi st en{a bl est emat ul ui i nes{i osul ui de Lest at punea n pr i mej di e
pr osper i t at ea t ai ni c a t ut ur or cel or de-un neam cu el . Si ast a doar
pent r u a fi i ubi t i apl audat de mur i t or i .
Ct pe-aci s-i r d n obr az! Ce bil i e fr r ost ! Cum s nu vezi
ct de adnc n{el egea Lest at t i mpur i l e ast ea fr st r op de cr edi n{.
Adevr at , dduse n vi l eag secr et e pe car e t r ebui a s l e pst r eze ca pe
ochi i di n cap, dar cu ast a nu t r dase pe ni meni i ni mi c.
Ti n-t e bi ne, s nu dai pest e Lest at , spuse el zmbi t or nt r -un
sfri t . Pe l umea ast a se afl pu{i ni nemur i t or i adevr a{i . E cu put i n{
s se numer e pr i nt r e ei .
Apoi l l u pe sus, l ddu l a o par t e di n cal ea l ui i t r ecu di ncol o,
n sal a pr opr i u-zi s a bar ul ui .
Sal onul di n fa{, spa{i os i cu bogat e or nament e dr aper i i de
cat i fea neagr i apl i ce de al am l ust r uit er a n{esat de mur i t or i
glgi oi . Di n r amel e aur i t e de pe zi dur i l e t api sat e cu sat i n pr i veau
vampi r i cunoscu{i di n fi l me. Pe fondul conver sa{i i l or amest ecat e i al
hohot el or st r i dent e de r s al e be{i vi l or , o or g r spndea sunet el e
pasi onat e al e Toccat ei i Fugi i de Bach. l at r gea aceast at mosfer
dezl n{ui t . i pl ceau pn i ar omel e mal {ul ui nvechi t , al e vi nul ui
sau i zul {i gr i l or . Si -n vr eme ce i croi a dr um pr i n mul {i me spr e
i ei r e, se bucur a s si mt n nghesui al cont act ul oameni l or acest or a
fr agi l i i bi ne-mi r osi t or i . Ce pl cer e t ot odat c mur i t or i i nu-i ddeau
ni ci o at en{i e!
n fi ne, aer ul umed al st r zi i Cast r o, pl i n de l ume l a or a ast a de
nceput de sear , cnd cer ul nc mai pst r eaz o st r l uci r e ar gi nt i e.
De j ur mpr ej ur , br ba{i i femei se grbeau s nu fi e st r opi {i de
pi ct ur i l e de pl oai e car e cdeau di nt r -o par t e, dar se opr eau l a
t r aver sr i l e de l a i nt er sec{i i , at ept nd s se schi mbe cul oar ea
semafor ul ui ca s t r eac dr umul . Megafoanel e de l a magazi nul de
di scur i di n fa{ di fuzau un cnt ec de-al l ui Lest at , at t de put er ni c,
nct acoper ea zgomot ul aut obuzel or i fi t ul cauci ucur i l or pe
oseaua ud:
n vis o ;in n bra;e,
Iubire, nger, mamu.
Si o surut ntruna,
Iubi tu, muzu, f iicu.
Ea m-a adus pe lume,
Eu moartea i -am adus
Marchizei preaf rumoase.
Si am porni t spre di avol
Ca doi orf ani, de mnu.
Mi-aude ea cntarea, cntarea din vechi me,
Cntarea despre rege, despre a sa reginu,
Si despre legumntul culcat, despre triste;e ?
Ori e pierdutu-n zare
Unde ni mic n-ajunge?
Revino, Gabrielle,
Frumoasa mea marchi zu.
Castelul e-n ruinu,
Pierdut n nea e satul,
Dar tu a mea eti venic.
Er a oar e dej a pe ai ci mai c-sa?
Vocea se st i nse nt r -o sui t de not e di mi nuat e, ca apoi s fi e
acoper i t ncet ul cu-ncet ul de zgomot el e di n j ur . nfr unt nd vnt ul
umed de-afar , i fcu dr um spr e col {ul st r zi i . Si mpat i c, st r du{a
ast a pl i n de l ume. Vnzt or ul de fl or i nc i mai ofer ea buchet el e
sub pr el at a t ar abei . Mcel arul er a asal t at de cumprt or i i car e t ocmai
i ei ser de l a sl uj b. Iar n br aser i i muri t or i i i l uau masa de sear
sau nt r zi au cu un zi ar n mn. Ct eva zeci de oameni at ept au
aut obuzul , i ar pe t r ot uar ul di n fa{ se for mase o coad l a i nt r ar ea
unui ci nemat ogr af.
Gabr i el l e er a i ea pe-acol o. Si m{ea ast a nt r -un fel t ul bur e, ns
nendoi el ni c.
Cnd aj unse l a col {ul st r zi i , se spr i j i ni cu spat el e de st l pul
fel i nar ul ui ca s r espi r e aer ul pr oaspt cobor t de l a munt e. O
agr eabi l pr i vel i t e a cent r ul ui se deschidea de-a l ungul i de-a l at ul
st r zi i Mar ket . Ai fi zi s un bul evar d par i zi an. Iar de j ur mpr ej ur se-
ni r au col i nel e dul ci al e or aul ui i fer est r el e vesel e, scl dat e n
l umi n.
Da, dar n ce l oc pr eci s se gsea ea oar e? Gabr i el l e, opt i el . i
nchi se ochi i . Ascul t . La nceput nu desl ui dect vacar mul mi i l or de
voci , i magi ni ngr ndi t e unel e pest e al tel e. Lumea nt r eag ameni n{a
s l soar b cu nesfr i t a ei j el ani e. Gabrielle. Tumul t ul se st i nse
t r ept at . Fu i zbi t de un val de dur er e pl ecat de l a un mur it or car e t r ecu
pr i n apr opi er e. La fer east r a unei cl di r i nal t e, coco{at e pe deal , o
femei e pe moar t e vi sa l a copi l r i a ei . Apoi , cupr i ns de o t cer e gr oas
i nt unecat , vzu ce cut a: Gabr i el l e se opr i se br usc. i auzi se
chemar ea. St i a c e obser vat . O femei e nal t , bl ond, cu pr ul
mpl et i t nt r -o si ngur coad pe spat e, undeva pe o st r ad cur at di n
cent r u, cu l ume pu{i n, nu pr ea depar t e de l ocul unde se afl a el . n
pant al oni , pur t a o j achet kaki pest e un pul over mar oni u uzat . O
lr i e dest ul de asemnt oar e cu a l ui i acoper ea ochi i n aa fel ,
nct abi a dac i se vedea o par t e a fe{ei deasupr a gul er ul ui r i di cat .
Tocmai i punea gndur i l e l a adpost , nconj ur ndu-se cu un scut
i nvi zi bi l . Imagi nea di spr u.
Da, chi ar ai ci , i at ept a fi ul , pe Lest at . De ce oar e se t emuse
nt ot deauna el pent r u o fi i n{ r ece, fr fr i c? Ea doar pent r u Lest at
se t emea. Bi ne. Er a mul {umi t . Si Lest at avea s fi e mul {umi t .
Dar cel l al t ? Loui s, bl ndul Loui s, cu pr ul negr u i ochi i ver zi , al
cr ui pas zgomot os i fl ui er at ul n t i mpul mer sul ui at r geau at en{i a
t ut ur or t r ect or i l or . Louis, unde eti?
Pe l oc avu i magi nea l ui Loui s i nt r nd nt r -o camer goal . Tocmai
ur case scar a di nspr e pi vni {a unde i fcuse somnul de pest e zi , sub o
bol t ascuns de un per et e. Nu i ddea seama c e obser vat . Cu
gr i j , fcu c{i va pai pr i n camer a pl i n de pr af i se opr i l ng
fer east r a mur dar , ca s pr i veasc i r ul nesfr i t al mai ni l or . Aceeai
cas pe st r ada Di vi sader o. De fapt , ni mic nu se schi mbase nt re t i mp
l a fpt ur a aceast a el egant i senzual , car e st r ni se oar ece t umul t cu
povest ea di n Interviu cu un Vampir. At t a doar c acum l at ept a pe
Lest at . l t ul bur aser vi sel e; se t emea pent r u Lest at i er a r scol i t de
vechi i mbol dur i nedesl ui t e.
Fr voi e, l s imagi nea s se t ear g. Avea o adevr at sl bi ci une
pent r u acest Loui s. Dar sl bi ci unea ast a nu er a n{el eapt , pent r u c,
dei Loui s er a educat i pl i n de t andr e{e, i l i pseau put er i l e ui mi t oar e
al e l ui Gabr i el l e sau al e afur i si t ul ui ei de fi u. Loui s put ea s
supr avi e{ui asc t ot ui l a fel de mul t ca i ei , de ast a er a si gur . Ci udat e
mai sunt ndr znel i l e l a car e t r ebui e s r ecur gi pent r u a r ezi st a
t i mpul ui ! Poat e c e i fel ul n car e t e supui sor {i i . Dar at unci , cum se
expl i c ce se pet r ecuse cu Lest at , nvi ns, prsi t , pl i n de r ni , t ot ui
di n nou n pi ci oar e? Lest at , car e nu se supune ni ci cnd.
Gabr i el l e i Loui s nc nu se nt l ni ser . Dar t ot ul er a n r egul .
Oar e ce-avea de fcut ? S l e nl esneasc nt l ni r ea? Ce i dee... La
ur ma ur mel or , Lest at avea s o fac n cur nd.
Si i ar zmbi . "Mar e afur i si t mai et i t u, Lest at ! Da, da, un pr i n{
t r engar ." Pe r nd, i evoc si l uet a i fi ece amnunt al chi pul ui . Ochi i
al bat r i , de ghea{, spor i ndu-i cul oar ea cnd r de; zmbet ul gener os;
fel ul n car e i mbina spr ncenel e cu o mbufnar e copi l r easc;
moment el e de vesel i e i de umor sar doni c. Pn i {i nut a l ui fel i n
put ea s i -o nf{ieze. At t de neobi nui t l a un t r up at t de vnj os.
At t a vi goar e, veni c aceast vi goar e mbi nat cu un opt i mi sm
ne{r mur i t .
Adevr ul e c ni ci nu t i a ce at i t udi ne s adopt e fa{ de ce se
nt mpl a, dar t ot ul er a fasci nant i di str act i v. Nu-i t r ecea, de bun
seam, pr i n mi nt e s-l pedepseasc pe Lest at pent r u dezvl ui r ea
secr et el or . Iar Lest at cont ase, desi gur , i pe aa ceva, dar nu po{i
ni ci odat s fi i si gur ... Poat e c, de fapt , lui Lest at ni ci nu-i pr ea psa.
n pr i vi n{a ast a ni ci el nu t i a mai mul t dect smi nt i {i i acei a di n bar .
Ceea ce avea nsemnt at e acum pent r u el er a c, pent r u pr i ma
dat dup at t a amar de ani , se sur pr indea gndi nd n t er meni de
t r ecut i de vi i t or , c di nt r -o dat pr i cepea cu l i mpezi me car e er a
nat ura acest or noi vr emur i . Cei Ce Tr ebui e Pzi {i deveni ser o fi c{i une
pn i pent r u pr opr i i i l or copi i ! Tr ecuse vr emea cnd but or i i de
snge, car e semnau pr et ut i ndeni t er oar ea, l e cut au mor mnt ul ca
s soar b di n sngel e l or dit or de puter i . Ni meni nu mai cr edea n
ei , ni mnui nu-i mai psa!
Esen{a epoci i ai ci se afl a: mur it or ii aveau acum un spi ri t mul t mai
pr act i c i r espi ngeau l a fi ecar e pas mi r acul osul . Cu un cur aj
nemai nt l ni t , au nt emei at o r emar cabi l spi r i t ual i t at e numai pe
adevr ur i afl at e n snul l umi i mat er i al e.
Dou sut e de ani se scur seser de cnd, pe o i nsul di n
Medi t er ana, st t use de vor b cu Lest at chi ar despr e ast fel de l ucr ur i
nfpt ui r ea vi sul ui unei l umi fr zei , dar cu o mor al devr at , n
car e i ubi r ea apr oapel ui s fi e si ngur a dogm. O lume curei a noi nu-i
apar;inem. Iar acum o ast fel de l ume er a apr oape r eal i zat . Lest at
i nt r ase n l egend, unde-ar t r ebui s fi e t o{i bt r ni i di avol i , i ar fi
vr ut s i a dup el t ot t r i bul bl est emat , i ncl usi v pe Cei Ce Tr ebui e
Pzi {i , chi ar dac ei poat e c ni ci nu t r ebui au s afl e ast a vr eodat .
Si met r i a l ucr ur i l or l fcu s zmbeasc. Nu numai c ceea ce
fcea Lest at l nfr i coa i l umpl ea t ot odat de admi r a{i e, dar er a pe
de-a-nt r egul ct i gat de par t ea l ui . Put ea s n{el eag per fect momeal a
pe car e o r epr ezent a fai ma.
Pi , el nsui fusese ncnt at nt r -un fel de-a dr ept ul r ui nos de
fapt ul c i vzuse numel e scr i j el i t pe un per et e de cr ci um. Rsese
bat j ocor i t or , e dr ept , ns i fcuse mar e pl cer e s r d de aa ceva.
Doar l ui Lest at i put ea t r ece pr i n cap i nt r i ga unei ast fel de pi ese,
l a ur ma ur mel or , ast a i er a, ni mi c al t ceva, un act or de bul evar d al
vechi ul ui r egi m, deveni t o vedet n epoca aceast a pl i n de fr umuse{i
i de i nocen{!
Avusese el ns dr ept at e s-l mut r ul uiasc pe {ncul di n bar i
s-i spun c ni meni nu-l poat e di st r uge pe pr i n{ul t r engar ? Tot ul
er a doar i magi na{i e r omant i c. Publ i ci t at e de bun cal i t at e. Adevurul e
cu oricare dintre noi poate f i distrus... ntr-un f el sau al tul. Pnu i Cei
Ce Trebuie Puzi;i, asta e de netugudui t.
Iar novi ci i acet i a, t o{i Copiii ntunericului cum i zi ceau ei nii ,
er au apr oape neput i nci oi . Nu pr i n numr ar fi mai put er ni ci . Dar n
pr i vin{a cel or vr st ni ci ? Cel pu{i n, dac Lest at n-ar fi pomeni t de Mael
i de Pandor a. Dar nu exi st au oar e but or i de snge i mai vechi dect
acet i a, uni i de car e ni ci mcar el n-a afl at vr eodat ? Se gndi l a
ameni n{ar ea zgr i at pe per et e: "fpt ur i st r vechi , cumpl i t e...
cunoscndu-ne t r ecut ul , at r ase de ci ne t i e ce {i nt sau doar de poft a
de-a se face cunoscut e, s-or fi mi cnd pe nesi m{i t e, ns fr gr e, ca
s r spund chemr i i l ui ?"
Fu sur pr i ns s si mt c-l t r ec fi or i i ; er a fr i g, dar pr e{ de o cl i p
avu i mpr esi a c vede o j ungl un l oc pl i n de ver dea{, de mi r osur i
t ar i , unde cl dur a er a nesnt oas, sufocant . Imagi nea se t er se fr
ni ci o expl i ca{i e, ca at t ea al t e semnal e i mesaj e ful ger t oar e pe car e
l e pr i mea. De mul t vr eme nv{ase cum s i fer ece mi nt ea di nai nt ea
nesfr i t ul ui fl ux de voci i de i magi ni pe car e put er i l e sal e i
ngdui au s l e per ceap; t ot ui , di n cnd n cnd, ceva vi ol ent sau
neat ept at , ca un {i pt ascu{i t , t r ecea di ncol o de bar i er .
Or i cum, r nsese dest ul vr eme n or aul acest a. N-avea ni ci cea
mai mi c dor i n{ s se amest ece, or i ce ar fi fost s se nt mpl e! Se
si m{ea ncur cat de pr opr i i l e sent i ment e. I se fcuse dor de cas.
St t use pr ea mul t vr eme depar t e de Cei Ce Tr ebui e Pzi {i .
Dar ce mul t i pl cea s ur mr easc act i vi t at ea mul {i mi i de
mur i t or i , par ada dezor donat a mai ni l or l uci oase. Ni ci mcar
duhor i l e ot r vi t oar e al e or aul ui nu-l der anj au. Nu er au mai
nepl cut e dect put oar ea Romei ant i ce, a Ant i ohi ei sau a At enei
cnd mor manel e de gunoai e hrneau mut el e or i unde t e ui t ai , i ar
aer ul duhnea a boal i a foamet e. Da, da, or ael e ast ea cal i for ni ene,
cur at e, pl i ne de cul or i past el at e, l ncnt au. Ar fi put ut s nt r zi e l a
nesfr i t pr i nt r e l ocui t or i i l or cu ochi l i mpezi i hot r {i .
Tr ebui a t ot ui s se nt oar c acas. Mai er au dest ul e zi l e pn l a
concer t , avea s-l vad at unci pe Lest at , dac se hot r a... Ce pl cut e
s nu t i i pr eci s ce ai de gnd s faci , or i cum, nu mai mul t dect t oat
l umea ast a car e ni ci mcar nu cr edea n exi st en{a l ui !
Tr aver s st r ada Cast r o i o l u gr abni c n sus pe t r ot uar ul l at al
st r zi i Mar ket . Vnt ul mai sl bi se; aer ul er a apr oape cl du{. Mer gea
cu un pas egal , i ut e, ba chi ar se i puse pe fl ui er at , aa cum fcea
adesea Loui s. Se si m{ea bi ne. Uman. Apoi se opr i n fa{a magazi nul ui
de t el evi zoar e i apar at e de r adi o. Pe fi ecar e ecr an, mi c i mar e, se
vedea Lest at cnt nd.
Rse di n nou, pe fur i , de t ot acel amest ec de gest ur i . Sunet ul nu
se auzea, ngr opat fi i nd n mr unt ai el e apar at el or . Ar fi fost nevoi e s
caut e fr ecven{a ca s poat auzi ceva. Dar nu er a oar e mi nunat s
pr i veasc n cea mai t ot al i nemi l oas l i ni t e scl mbi al a bl ondul ui
pr i n{ t r engar ?
Camer a de l uat veder i se r et rsese ca s-l fi l meze pe Lest at n
pi ci oar e, par c n vi d, cnt nd l a vi oar . O noapt e nst el at l
nconj ur a di n cnd n cnd. Apoi , apr oape br usc, se deschi se o u
dubl i apr u cr i pt a Cel or Ce Tr ebui e Pzi {i , apr oape ai doma cu
cea r eal ! Iar nunt r u Akasha i Enki l , adi c ni t e act or i n
cost ume egi pt ene, cu pi el ea al b, cu l ungi pl et e negr e i mpodobi {i cu
bi j ut er i i scl i pi t oar e.
Bi nen{el es. Cum de nu-i dduse seama c Lest at o s mpi ng
pn l a l i mi t vul gar i t at ea i amgi r ea chi nui t oar e? Se ncl i n i
ncepu s ascul t e emi si unea. Vocea l ui Lest at acoper ea vi oar a:
O, Akasha! O, Enkil!
Taina n-o dezvului;i,
Adevurul nu-l rosti;i,
Tucerea e-un dar mai util!
Si -n vr eme ce, cu ochi i nchi i , vi ol oni st ul cont i nu s cnt e,
Akasha se r i di c l i n de pe t r on. Cnd i deschi de ochi i , l ui Lest at i
scap vi oar a di n mn; cu mi cr i de bal er i n, Akasha l at r age, se
apl eac s-i sug sngel e i t ot odat i ofer pr opr i ul ei gt .
Fi l mul er a fcut mai bi ne dect i -ar fi imagi nat el vr eodat ce
ni est r i e! Cnd vi ne moment ul s se t r ezeasc i Enki l , acest a se
r i di c i nai nt eaz ca o ppu mecani c spr e cei doi ca s i
r ecapet e r egi na. Lest at e ar uncat pe par doseal a cr i pt ei . Ai cea fi l mul se
sfr ea. Apar i {i a sal vat oar e a l ui Mar i us nu fcea par t e di n fi l m.
Aha, va s zi c eu nu devi n o cel ebr i t at e a mi cul ui ecr an,
mur mur el i zmbi cam acr u.
nai nt spr e i nt r ar ea n magazi n, unde l umi ni l e fuseser st i nse.
Ca s poat i nt r a, t nr a femei e l at ept a n fa{a ui i , cu caset a
vi deo n mn.
Sunt ai ci t oat e douspr ezece, spuse ea. O pi el e msl i ni e de t oat
fr umuse{ea i ochi cpr ui somnol en{i . Br{ar a de ar gi nt de l a mn i
st r l ucea. Ce i spi t i t or ! Ea pr i mi bani i cu mul {umi r i , fr s-i numer e.
S-au dat pe vr eo zece post ur i . Le-am gsi t pest e t ot . Am i spr vi t cu
nr egi st r ar ea nc de i er i sear .
Ai fcut o t r eab bun, spuse el . Mul {umesc.
Mai scoase un t eanc de bani .
N-a fost mar e bt ai e de cap, spuse ea.
Nu voi a s i a baci.
Ba o su pri meti!
Lu bani i , r i di cnd di n umer i , i -i puse n buzunar .
N-a fost mar e bt ai e de cap. l at r geau expr esi i l e ast ea col or at e de
azi . l at r ase i mi car ea br usc a sni l or ei mbel uga{i , pr odus de
nl{ar ea umer i l or, ca i r sucir ea r api d a ol dur il or sub pnza aspr
a bl ugi l or , car e i subl i ni a supl e{ea i frgezi mea. O fl oar e n fl cr i .
Cnd deschi se ua, i at i nse uor prul nt unecat i misos. De
neconceput s t e hr net i cu sngel e cui va car e t ocmai {i -a dat o
mn de aj ut or , o fi i n{ i nocent . N-o s fac aa ceva! Tot ui , o r suci
spr e el , cu mna nmnuat st r ecur at n pr s-i spr i j i ne capul :
Doar un mi c sr ut , scumpa mea.
Ea i nchi se ochi i ; nt r -o cl i pi t el i str punse ar t er a i i si m{i
sngel e pe l i mb. Doar un st r op. O scnt ei e mi nuscul de cl dur n
i ni m, car e se i st i nse pe l oc. Apoi r mase cu buzel e pe gt ul fr aged.
i si m{ea pul sul . Dor i n{a de a sor bi t ot ul deveni gr eu de supor t at .
Cr i m i pedeaps. i ddu dr umul . i net ezi bucl el e moi i i a{i nt i
ochi i t ul bur i .
Ai su ui;i totul.
At unci , l a r eveder e, i spuse ea, zmbi nd.
Fmase nemi cat pe t r ot uar ul pust i u. Iar set ea, ui t at , {i nut n
fr u, se est omp t r ept at . Pr i vi cut i a de car t on n car e er a caset a.
"Pe vr eo zece post ur i , spusese ea. Le-am gsi t pe pest e t ot ."
Vaszi c, dac aa st t eau l ucr ur i l e, n mod i nevi t abi l cei ce er au n
paza l ui l vzuser dej a pe Lest at pe enor mul t el evi zor di n fa{a
t r onul ui . Er a mul t de cnd fi xase sus, deasupr a acoper i ul ui , far fur i a
ant enei r adi al e car e pr i ndea t oat e emi siuni l e pr i n sat el i t di n l umea
nt r eag. Un mecani sm mi nuscul al cal cul at or ul ui schi mba post ur i l e o
dat pe or . De ani de zi l e st t eau i fi xau cu ochi i l or mor {i i magi ni l e
col or at e n per manent mi car e. Oar e cl i pi ser mcar auzi nd vocea l ui
Lest at sau vzndu-se pe ei nii ogl i ndi {i pe ecr an? i auzi ser ei
oar e numel e i nt onat e ca nt r -un i mn?
Ei bi ne, o s afl e foar t e cur nd. O s l e pun caset a. O s se ui t e
at ent l a fe{el e l or nghe{at e i l uci oase ca s sur pr i nd ceva vr eo
r eac{i e nu numai r efl exel e l umi ni i .
"Ah, Mar i us, Mar i us, n-ai s t e dai bt ut ni ci odat , nu-i aa?"
Ni ci t u, cu vi sur i l e t al e pr ost et i , nu et i mai bun dect Lest at .
Er a mi ezul nop{i i cnd aj unse acas.
nchi se ua bl i ndat , l snd n spat e fur t una de zpad, i , t i mp
de o cl i p, se l s nvl ui t de aer ul cal d. Vi scol ul i nghe{ase fa{a i
ur echi l e, pr ecum i deget el e nmnuat e. Ce pl cut er a cl dur a!
Nu se auzea dect zgomot ul fami l i ar al ur i ael or gener at oar e i
pul sa{i i l e sl abe veni nd de l a t el evi zor ul di n cr i pt , de l a mul t e sut e de
met ri adnci me. Nu er a oar e chi ar vocea l ui Lest at ? Ba da. Fr ni ci o
ndoi al , er au ul t i mel e cuvi nt e mel ancol i ce al e vr eunui a di nt r e
cnt ece.
Fr gr ab, i scoase mnui l e. Se descoper i i i ar anj pr ul cu
mna. i pl i mb at ent pr i vi r ea pr i n hol ul cel mar e i pr i n sal onul
al t ur at , cut nd cea mai nensemnat ur m a t r ecer i i cui va pe-acol o.
De bun seam c una ca ast a era apr oape cu neput i n{. Se gsea
l a mul {i ki l omet r i de l umea moder n, nt r -o nesfr i t nt i nder e
nghe{at i acoper i t de zpad. Di n obi nui n{, se ui t a ns
nt ot deauna ndeapr oape l a t ot ce-l nconj ur a. Exi st au uni i car e ar fi
put ut s pt r und n aceast for t r ea{, numai s fi t i ut unde se
afl .
Tot ul er a n r egul . Se opr i n fa{a i mensul ui acvar i u, un bazi n de
di mensi uni l e unei camer e, spr i j i ni t de zidul sudi c al const r uc{i ei . Cu
ct gr i j const r ui se el bazi nul acest a, cu panour i di n cea mai sol i d
st i cl , cu echi pament el e cel e mai fi ne. Se ui t l a cr dur i l e de pet i
mul t i col or i ce dansau di ncol o de geam i apoi se pi er deau n fal sel e
adncur i . O i mens al g de mar e se l egna, o pdur e cupr i ns de un
r i t m hi pnot i c, dup cum pr esi unea aerat or ul ui o mpi ngea di nt r -un
l oc nt r -al t ul . Spect acol ul acest a l capt i va nt ot deauna, se l sa pr i ns
de far mecul monot oni ei . Ochi i negr i i r ot unzi ai pet i l or i ddeau
fi or i , t ufi ur i l e acel ea mar i ne, ml di oase, cu fr unze galbene, l
t ul bur au nt r uct va, dar mai mul t dect or i ce er a fasci nat de micar e,
de mi car ea aceea nencet at .
n cel e di n ur m, se ndepr t de acvar i u dup ce mai ar unc o
pr i vi r e l umi i acel ei a at t de pur e, i ncont i ent e de pr opr i i l e ei
fr umuse{i .
Da, t ot ul er a aa cum se cuvi ne.
Ce pl cut er a n camer el e ast ea bi ne ncl zi t e. Ct pr i vet e
mobi l el e mbr cat e n pi el e, mpr t i at e n j ur ul i mensul ui covor gr os,
r ubi ni u, ni ci una nu fusese depl asat , n cmi n, l emne ndeaj uns.
Cr{i l e al i ni at e pe et aj er el e de pe per e{i . Iar col o, magnet oscopul , gat a
pent r u a pr i mi caset a cu Lest at . Ast a dor ea, s se aeze l ng foc i s
pr i veasc fi l mel e vi deo, unul dup al t ul . Nu-l i nt r i gau numai cnt ecel e
n si ne, dar i met eugul , amest ecul di nt r e nou i vechi fel ul n
car e Lest at fol osi se mi j l oacel e vi deo ca s t r eac dr ept un cnt r e{ de
r ock, un mur i t or ca or i car e al t ul car e vr ea s t r eac dr ept zeu.
i scoase l unga pel er i n cenui e i o azvr l i pe un scaun. De ce
oar e i fcea at t a pl cer e povest ea ast a? Nut r i m cu t o{i i cumva
dor i n{a de a hul i cel e sfi nt e, de a ameni n{a zei i cu pumnul ? Poat e c
ast a er a. Cu secol e n ur m, pe vr emea Romei ant i ce, cum se spune
acum, el , copi l bi ne cr escut , se di st r ase nt ot deauna de ner ui nar ea
der bedei l or .
nai nt e de or i ce al t ceva, ar t r ebui , desi gur , s coboar e n cr i pt .
Doar ct eva cl i pe, at t ct s se asi gure c t ot ul er a n r egul . S
ver i fi ce t el evi zor ul , cl dur a, compl exel e sist eme el ect r i ce. S mai pun
c{i va cr buni i mi r odeni i . Er a at t de uor acum s fi e ngr i j i t
gr di na ast a de r ai cu aj ut or ul sur sel or ur i ae de l umi n car e
nt r e{i neau copaci i i fl or i l e asemenea soar el ui de a cr ui l umi n ns
nu se bucur aser ni ci cnd. Mi r odeni i l e t ot ui er au pr esr at e pe
cr bunii nci ni , ca nt ot deauna, cu mna. Si mer eu se gndea l a acea
pr i m dat cnd o fcuse.
Er a vr emea s i a i o cr p moal e ca s-i t ear g cu gr i j , cu
r espect , pe pr i n{i s cur e{e pr aful de pe cor puri l e l or , de pe buze i
de pe ochi , de pe ochi i acei a nemi ca{i , de ghea{. Cnd t e gndet i c
a mai t r ecut o l un. Un adevr at sacr i l egi u.
Mi-a;i dus dorul, iubi;ii mei Akasha i Enki l? Aceeai povest e.
Se gndea, ca i al t e da{i , c ei n-aveau habar , c pu{i n l e psa
l or , fi e c venea, fi e c pl eca. Mndr i a ns i ofer ea i o al t
posi bi l i t at e: oar e nebunul nchi s cu apte l act e l a bal amuc nu si mt e
chi ar ni mi c pent r u ser vi t or ul car e i aduce ap? Compar a{i a nu e
pot r i vi t pr obabi l . Cu si gur an{ c nu e o compar a{i e pl cut .
Adevr at , se puseser n mi car e pent r u Lest at , pr i n{ul t r engar ,
da, da Akasha ca s-i ofer e sngel e ei mi r acul os, Enki l ca s se
rzbune. Iar Lest at put ea s cont i nue l a nesfr i t s fac fi l me vi deo
despr e aa ceva. Dar ast a nu dovedi se oar e, o dat pent r u t ot deauna,
c ni ci unul di nt r e ei nu mai er a n t oat e mi n{i l e? Desi gur , un moment
l i cr i se n ei o scnt ei e de vi a{, nu mai mul t ; nu fusese apoi pr ea
gr eu s-i r eaduc l a l i ni t e i l a nemi car e pe t r onul deer t ci uni i l or .
Cu t oat e acest ea, se si m{i se pr ofund mhni t . La ur ma ur mel or , el
nu ur mr i se ni ci odat s depeasc emo{i i l e mur i t or i l or , ci s l e
r afi neze mai degr ab, s l e descoper e i ari i i ar i , s se bucur e de
el e cu o cupri nder e t ot mai adnc.. n moment ul acel a fusese gat a s
se nt oar c mpot r i va l ui Lest at cu o fur i e t ot al uman.
Tinere, de ce nu i-ai lua tu n grij u pe Cei Ce Trebuie Puzi;i, de vreme
ce ei ;i aratu atta bunuvoin;u? Acum mi-ar cudea bine su scap de
corvoadu. Povara asta n-o duc dect de pri n zorii cretinismului
Adevr ul e c, pr i vi ndu-se mai at ent , nu ast a si m{ea. Ni ci at unci ,
ni ci acum. At t a doar c se l sase o cl i p pur t at de mni e. Cont i nua
s l i ubeasc pe Lest at . Fi ecar e mpr{i e ar e nevoi e de un pr i n{
t r engar . Iar t cer ea r egelui i a r egi nei er a poat e o bi necuvnt ar e, dar
n egal msur i un bl est em. In pr i vi n{a ast a cnt ecul l ui Lest at
dezvl ui a adevr ul . Dar ci ne-ar put ea oar e s spun car e e r eal i t at ea?
O s coboar e si ngur mai t r zi u cu caset a vi deo i , de bun seam,
o s vad el dac ceva se pet r ece, dac sur pr i nde fi e i cea mai
nensemnat t r esr i r e, cea mai uoar scl i pi r e n pr i vi r i l e l or .
Ui t e c i ar o i ei r azna... Lest at t e face s t e si m{i t nr i ner od.
Gat a s t e hr net i pe seama i nocen{ei i s vi sezi dezast r e.
De ct e or i , de-a l ungul secol el or , nu i se i vi ser ast fel de sper an{e,
pent r u ca s i se fr ng apoi i ni ma de dur er e. Tr ecuser ceva ani de
cnd l e adusese fi l me n cul or i cu r sr it ul soar el ui , cu cer al bast r u,
cu pi r ami del e Egi pt ul ui . Ah, ce mi nune! n fa{a l or cur gea Ni l ul , cu
undel e scl i pi nd n soar e. El nsui pl nsese, at t de per fect er a i l uzi a:
i fusese chi ar t eam s nu-i fac r u soar el e di n fi l m, dei t i a bi ne
c nu er a cu put i n{. Dar nscoci r ea er a n st ar e de una ca ast a: s
st ea acol o, pr i vi nd r sr i t ul soar el ui , pe car e nu-l mai vzuse de pe
cnd er a mur i t or .
Dar Cei Ce Tr ebui e Pzi {i r nseser n cont i nuar e cu o pr i vi r e
goal , t ot al i ndi fer ent , dac nu cumva sur pr i ns, o nesfr i t mi r ar e
fr obi ect , car e l ua pn i dansul fi r el or de pr af di n aer dr ept
nesecat i zvor de fasci na{i e?
Ci ne-ar put ea s t i e? Ei aveau mai mul t de pat r u mi i de ani
nai nt e mcar ca el s se fi nscut . Poat e c voci l e omeni r i i i
asur zeau, at t de ascu{i t l e er a si m{ul tel epat i c; poat e c mi l i ar de de
i magi ni n veni c schi mbar e i or beau cu desvr i r e. De al t fel , t i a el
cum asemenea l ucr ur i fuseser gat a s-l scoat di n mi n{i i pe el
pn ce nv{ase s fi l t r eze sunet e i i magi ni .
i t r ecuse pr i n mi nt e chi ar s aduc apar at e medi cal e sofi st i cat e
car e s-i ngdui e s afl e ce se nt mpl , s l e fi xeze el ect r ozi pe cap,
s l e ur mr easc act i vi t at ea cer ebr al ! Dar i se pr use dezgust t oar e
fol osi r ea unor ast fel de unel t e ur t e i nensufl e{i t e. La ur ma ur mel or ,
er a vor ba de r egel e i de r egi na l ui , de Tat l i de Mama neamul ui
su. Ei domneau sub acoper i ul l ui n pace, fr s fi e pui l a
ndoi al , de dou mi l eni i .
O si ngur gr eeal i r ecunot ea. n t i mpul di n ur m er a foar t e
agr esi v. Nu mai j uca r ol ul de mar e pr eot cnd l e i nt r a n camer . Nu.
Avea un t on bi ci ui t or i sar cast i c, i ar asta nu er a demn de el . Poat e c
er a ceea ce se numet e "fi r e moder n". Cum ar fi put ut ci neva s
t r i asc nt r -o l ume a r achet el or spr e lun fr o cont i i n{ de si ne
i r asci bi l , gat a s socot easc dr ept ameni n{ar e or i ce vor bul i { de
pr ost gust ? Iar el nu dduse ni ci odat ui t r i i secol ul n car e se afl a.
Or i cum, mai nt i er a necesar s coboar e n cr i pt . Si s i
pur i fi ce gndur i l e aa cum se cuvi ne. Nu se va duce l a ei pl i n de
i ndi gnar e i ni ci di sper at . Mai t r zi u, dup ce avea s vad fi l mul de
pe caset , o s-l dea i pent r u ei . O s r mn acol o, s-i obser ve. Dar
acum er a l i psi t de put er i .
Int r n ascensor ul de o{el i aps pe but on. Scr net ul apar at ur i i
el ect r oni ce i br usca senza{i e de pi er dere a gr avi t a{i ei i pr oduser o
uoar senza{i e de pl cer e. Epoca ast a de azi er a pl i n de at t ea
zgomot e noi ! Te si m{eai nvi or at . Mai er a i super ba uur i n{ cu car e
cobor a at t ea sut e de met r i pr i nt r -un pu{ cu per e{i i de ghea{ pent r u
a aj unge l a camer el e l umi nat e el ect r i c de dedesubt .
Deschi se ua i i nt r n cor i dor ul acoper i t de covoar e. Di n cr i pt
se auzea i ar i Lest at cnt nd, un r i t m mai vi oi , mai vesel , i ar vocea
l ui acoper ea suspi nel e r suci t e, ml diat e el ect r oni c i t obel e car e
rsunau ca ni t e t unet e.
Ceva nu er a t ot ui cum se cuvenea. nai nt nd pe cor i dor , i ddu
pe l oc seama. Muzi ca se auzea pr ea t ar e, pr ea l i mpede. Iar ui l e de l a
ant i camer a cr i pt ei er au l ar g deschi se!
Aj uns l a i nt r ar e, const at c ui l e comandat e el ect r oni c fuseser
mpi nse ct col o. Cum fusese oar e cu put i n{? El er a si ngur ul car e
cunot ea codul pent r u t oat e i r ur i l e acel ea de but oane de pe
cal cul at or . A doua per eche de ui fusese l a r ndul ei deschi s, i -a
t r ei a l a fel . De fapt , se ui t a de-a dr ept ul n cr i pt , pr i vi r ea i se opr ea
di r ect pe per et el e al b de mar mur . Lumi ni l e col or at e pr oi ect at e de
t el evi zor par c er au al e focul ui di n cmi n.
Iar vocea l ui Lest at pr i ndea ecou n ncper ea aceea cu per e{i de
mar mur i cu t avan bol t i t .
Zdrobi;i-ne, f ra;i i surori,
lupta a nceput.
Pricep ce vede;i voi atunci
cnd mu privi ;i pe mine.
Tr ase ncet aer n pi ept . Ni ci un al t sunet n afar de mel odi e, car e
acum se est ompa, nl ocui t de fl ecr eal a mur i t oar e. Dar nu er a pr i n
pr eaj m ni ci un i nt r us. Nu, i -ar fi dat seama. Ni meni nu pt r unsese
n vi zui na l ui . Inst i nct ul i -o spunea cl ar .
Si m{i o dur er e ascu{i t n pi ept . Apoi un sufl u fi erbi nt e pe fa{.
Nemai pomeni t !
Tr ecu pr i n ant i camer el e de mar mur i se opr i l a u. Se r uga
oar e? Vi sa? St i a c ur ma s-i vad pe Cei Ce Tr ebui e Pzi {i n {i nut a
l or obi nui t . Si n cur nd o s gseasc i o expl i ca{i e a ui l or
deschi se, vr eun scur t ci r cui t sau vr eo si gur an{ ar s.
Cu t oat e ast ea, br usc, fu cupri ns nu de fr i c, ci de o pr esi m{i r e, ca
un t nr mi st i c pe cal e s i vad zeul n car ne i oase sau s-i apar
n pal me st i gmat el e.
Pt r unse cal m n sal a t r onul ui .
Ti mp de-o cl i p nu i ddu seama de ni mi c. Vedea ceea ce se
at ept a s vad, camer a l ung, pl i n de copaci i de fl or i , banca de
pi at r car e sl uj ea dr ept t r on, i ar mai depar t e enor mul ecr an de
t el evi zor pe car e se per i ndau ochi i gur i i de unde se auzeau r set e
fr i mpor t an{. Apoi nr egi st r r eal i t at ea: pe t r on nu mai er a aezat
dect un cor p; i ar cor pul acest a er a apr oape compl et t r anspar ent !
Cul or i l e vi ol ent e car e veneau de l a ecr anul t el evi zor ul ui ndepr t at se
vedeau di r ect pr i n el !
Nu se poat e, nu er a cu put i n{! Mari us, uitu-te atent Pnu i
si m;urile tale se pot nel a. Asemenea unui mur i t or t ul bur at , i duse
mi ni l e l a cap, s se concent r eze.
Ce vedea er a spat el e l ui Enki l , car e deveni se un soi de st at ui e de
st i cl l pt oas, pr i n car e se fi l t r au l umi ni col orat e. Doar pr ul negr u i
rnsese neschi mbat . Br usc, o pl pi r e i czu pe chi p, car e st rl uci
pal i d.
El cl t i n di n cap. Nu e cu put i n{. Apoi i fcu si ngur cur aj :
"Pst r eaz-{i cal mul , Mar i us, opt i , i a-o cu bi ni or ul ."
Dar i se amest ecau n mi nt e o mul {i me de bnui el i . Veni se ci neva,
ci neva mai st r vechi i mai put er ni c dect el , ci neva car e dduse de
Cei Ce Tr ebui e Pzi {i i car e svr i se ceva nfi or t or ! Si ast a numai
di n vi na l ui Lest at ! Lest at , car e dest i nui se secr et ul l umi i nt r egi .
Si m{i cum i se nmoai e genunchi i . Ini magi nabi l ! Nu mai avusese
ast fel de sl bi ci uni omenet i de at t de mul t vr eme, nct l e ui t ase cu
desvr i r e. Fr gr ab, scoase o bat i st fi n di n buzunar . i t er se
br oboanel e snger i i de sudoar e de pe fr unt e. Por ni apoi spr e t r on i i
ddu ocol pn ce, n fi ne, se afl chi ar n fa{a cor pul ui r egel ui .
Er a Enki l , aa cum fusese de dou mi i de ani , cu pr ul l ui negr u
mpl et i t n codi {e l ungi at r nndu-i pn l a umer i . Mar el e gul er de aur
aezat pe pi ept ul net ed, fr pr , fust i {a de pnz fi n i macul at , cu
pl i seur i l e bi ne ar anj at e, i nel el e de pe deget el e nemi cat e, t oat e er au l a
l ocur i l e l or .
Dar cor pul par c er a de st i cl ! Si compl et gol it pe di nunt ru! Pn
i or bi t el e mar i , scl i pi t oar e, al e ochi l or , er au t r anspar ent e, cer cul e{e
est ompat e defi ni nd i r i sul . Nu, i a st ai . Ui t -t e bi ne. Da, i at , se pot
vedea oasel e, par c sunt t ot di n car ne, sunt acol o, l a fel ca i fi na
r e{ea de vene i ar t er e, par c e i ceva ce seamn a pl mni nun-
t r u, dar sunt t r ansparen{i acum, t ot ul ar e aceeai consist en{. Oar ece
i se nt mpl ase?
Iar t r ansfor mar ea cont i nua. Chi ar sub ochi i l ui , cul oar ea l pt oas
pi er ea. Tr upul se usca, devenea i mai t r anspar ent .
l at i nse cu gr i j . Nu er a del oc st i cl . O coaj .
Dar at i nger ea dezechi l i br ase cor pul , car e se cl t i n, apoi czu pe
par doseal a de mar mur , cu ochi i acei a deschi i , cu membr el e
n{epeni t e n vechea l or pozi{i e. Sunet ul pr odus aducea cu cel al unei
i nsect e car e se aaz di n zbor .
Doar pr ul se mi c. Pr ul moal e i negr u. Dar i el se
t r ansfor mase. Se desfcea n buc{el e. Se fr ngea n {epue mi ci i
scl i pi t oar e. Cur ent ul pr odus de vent i l at oar e l e mpr t i e ca pe ni t e
pai e. Si cum pr ul nu mai acoper ea gt ul , vzu acol o dou ur me
nnegr i t e de col {i . Er au r ni car e nu se vindecaser nc, aa cum ar fi
t r ebui t , cci t ot sngel e t ndui t or fusese ext r as di n cor p.
"Ci ne-a fcut ast a?", mur mur el , st r ngnd mna dr eapt n
pumn, de par c ast a put ea s-l mpi edi ce s {i pe. Ci ne-i fur ase pn
i ul t i ma pi ct ur de vi a{?
Moar t ea se cui br i se n t r upul acel a. Nu mai er a ni ci o ndoi al .
Dar ce se ascundea oar e n spat el e acest ui or i bi l spect acol ?
Regel e nost r u, Tat l nost r u, a fost di st r us. Iar eu cont i nuu s fi u
n vi a{; r espi r . Ast a nu poat e nsemna dect c pr i nci pi ul pr i mor di al
e con{i nut n ea. Ea a fost cea di nt i , n ea a fost sur sa di nt ot deauna.
Si pe ea a luat-o cineva!
S caut e n pi vni {. S caut pr i n cas. Dar ast ea er au doar ni t e
gndur i r ici t e, nebunet i . Nu i nt r ase ni meni , t i a bi ne ast a. Doar o
fi i n{ ar fi put ut svr i cumpl i t a fapt . Doar o fi i n{ put ea s t i e c
l ucr ul er a cu put i n{!
Fmase nemi cat . Cu ochi i fi xa{i pe corpul de pe j os, vzu cum
devenea n nt r egi me t r anspar ent . De-ar put ea mcar s-l pl ng, ar
t r ebui s-l pl ng ci neva. S-a dus, s-a dus cu t ot ce a t i ut el cndva,
cu t ot ce a vzut i a t r i t . Pn i ast a se t er mi na. Dar i se pr ea cu
neput i n{, de neacept at .
ns nu er a si ngur . Ci neva sau ceva t ocmai i ei se di n sal a
t r onul ui , se si m{ea obser vat .
Ti mp de-un moment un moment de t ot al nebuni e r mase cu
ochi i a{i nt i {i asupr a t r upul ui r egel ui pr bui t . ncer ca s n{el eag pe
ct put ea, n l i ni t e, ce se pet r ecea n j ur . Fpt ur a se apr opi a de el
acum, fr ni ci un sunet ; cu coada ochi ul ui ghi ci o pr ezen{ gr a{i oas,
car e ocol i t r onul i se opr i l ng el .
St i a ci ne er a umbr a, ci ne t r ebui a s fi e, er a, de asemenea,
cont i ent c se apr opi ase de el cu pai i unei fi i n{e n vi a{. Cu t oat e
acest ea, cnd r i di c ochi i , nu er a n ni ci un fel pr egt i t pent r u o
asemenea sur pr i z.
Akasha, n pi ci oar e, l a c{i va cent i metr i de el . Cu pi el ea ei de
t ot deauna, al b, fer m i opac. Zmbi nd, obr aj i i i st r l uceau si defi i ,
avea ochi i vi i i umezi , cu uoar e r i dur i n j ur . Ochi i i scl i peau de o
evi dent vi t al i t at e.
O pr i vi n t cer e. i vzu deget el e pl i ne de i nel e r i di cndu-se spr e
umr ul l ui . nchi se ochi i , apoi i deschi se di n nou. De dou mi i de ani
i vor bi se n t oat e l i mbi l e pmnt ul ui i adr esase r ugmi n{i , o
i mpl or ase, se pl nsese, i fcuse mr t ur i si r i i ar acum nu gsea
ni mi c de spus. i pr i vea doar fr eamt ul buzel or , scl i pi r ea cani ni l or ,
r ecunoat er ea nghe{at di n ochi i adnci t ur a dul ce di nt r e sni , sub
col i er ul de aur .
Ai fcut o t r eab bun, spuse ea. Mul {umesc!
Avea o voce j oas, pr ofund, fr umoas. Dar i nt ona{i a, vor bel e
spuse... er au al e l ui ! Er au vor bel e pe car e el l e spusese fet ei de l a
magazi nul de di scur i , n or a, cu ct eva or e n ur m!
Deget el e l st r nser de umr .
Ah, Mar i us, Mar i us, cont i nu ea s-l i mi t e, n-ai s t e dai bt ut
ni ci odat , nu-i aa? Ni ci t u, cu vi sur i l e t al e pr ost et i , nu et i mai bun
dect Lest at .
Iar i r ost ea chi ar vor bel e l ui , exact ce i spusese si ngur l a San
Fr anci sco, pe st r ad. Rdea de el !
Si el ce si m{ea? O fr i c t er i bi l ? Ur , poat e? O ur car e zcuse n
el t i mp de secol e, amest ecat cu mhni re i cu pl i ct i seal , cu r egr et e
pent r u i ni ma l ui de mur i t or , o ur car e se umfl a acum n el cum nu
ii nchi pui se ni ci cnd. Nu ndr znea ni ci s se mi t e, ni ci s
vor beasc. Ur a ast a er a at t de neat ept at i de ui mi t oar e, i i
cupr i nsese nt r -at t nt r eaga fpt ur , nct nu put ea face ni mi c ni ci s
o st pneasc, ni ci s o pr i ceap. i er a cu neput i n{ s i for mul eze
vr eun gnd.
Dar ea t i a. Desi gur . St i a t ot ul , i cunot ea or i ce gnd, or i ce
cuvnt , or i ce fapt , ast a i comuni ca de fapt . St i use t ot ul
di nt ot deauna, t ot ul , or i ce voi se s t i e, t i use! St i use i c acel cor p
i ner t de l ng ea nu se mai put ea apr a. Iar cl i pa car e ar fi t r ebui t s
r epr ezi nt e un adevr at t r i umf er a cumpl i t !
Rse ncet i or , pr i vi ndu-l . Pent r u el , rsul acest a er a gr eu de
supor t at . Dor ea di n t oat fi i n{a s-i fac r u, s o di st r ug, mpr eun
cu t o{i ur mai i ei bl est ema{i i monst r uoi ! S pi er i m t o{i o dat cu ea!
De i -ar fi st at n put i n{, ar fi di st r us-o pe l oc!
I se pr ea c ea ar cl t i na capul n semn de apr obar e, ar t ndu-i
c l n{el egea. Ce t er i bi l i nsul t . Ei bi ne, nu n{el egea. Nu-i mai
t r ebui a mul t i avea s i zbucneasc n l acr i mi , ca un copi l . Se fcuse
o gr eeal nemai pomeni t , se pr odusese ceva t er i bi l .
Scumpul meu ser vi t or , spuse ea, cu un zmbet pl i n de fal s
amrci une, t i i bi ne c n-ai put ut ni ci odat s m opr et i .
Dar ce dor et i ? Ce pl anur i ai ?
mi par e r u, r ost i ea cu nespus pol i t e{e, aa cum i zi sese el
t nr ul ui di n bar . Acum t r ebui e s pl ec.
Auzi zgomot ul nai nt e de a vedea cum se cr ap par doseal a, cu un
scr net de met al sfi at . Cdea, i ar ecr anul t el evi zorul ui expl odase i
ci obur i fi ne i pt r undeau n pi el e ca nenumr at e mi ci pumnal e. Ur l
ca un om, de dat a ast a chi ar de fr i c. Ghea{a se cr pa, mugi nd,
pr bui ndu-se apoi pest e el .
Akasha! Cdea nt r -o cr t ur i mens, se scufunda nt r -un fr i g
ar zt or . Akasha! ur l el i ar i .
Dar ea di spr use, i ar el i cont i nua cder ea. Apoi ghe{ur i l e spar t e,
pr bui ndu-se, l pr i nser sub el e, l ngr opar , st r i vi ndu-i br a{el e,
pi ci oar el e, fa{a. Si m{i cum i se scur gea sngel e di n r ni i nghe{a. Nu
put ea s se mi t e. Nu put ea s r espi r e. Dur er ea er a t er i bi l , i nsupor -
t abi l . n mod i nexpl i cabi l , r evzu o cl ip aceeai j ungl pe car e o
per cepuse mai devr eme. Jungl a umed, fi er bi nt e, pr i n car e nai nt a o
umbr . Apoi i magi nea di spr u. Cnd ur l di n nou, de dat a ast a er a
pent r u a-l pr eveni pe Lest at : Primejdie. Lestat, i a aminte! Suntem cu
to;ii n pri mejdie.
Apoi nu mai si m{i dect fr i gul i dur er ea i i pi er du cunot i n{a.
Vi sa, soar el e st r l ucea deasupr a unei paj i t i ver zi . Da, soar el e cel
bi necuvnt at . Er a n mr ej el e vi sul ui acum. Si femei l e, ce fr umos er a
r ul l or r ou. Dar ce er a oar e acol o, sub fr unzel e ofi l i t e de pe
cat afal c?
PARTEA NTI
CALEA SPRE VAMPI RUL LESTAT
Nuzuind su potrivesc ntr-un col aj
albina, zarea muntoasu, umbra copitei mele Nuzuind su le
rnduiesc laol al tu, legate prin f irul
gndului ra;ional, strulucit, molecular ntins
de-a lungul a tot ce existu
Nuzuind
su spun cu vud n tot ce vud
locul unde andreaua
a nceput tapiseria nsu, vai,
totul pare i parte, i ntreg
trui ascu lumina ochi lor i ini ma seni nu.
STAN RICE
di n "Four Days i n Anot her Ci t y"
Some Lamb (1975)
1
LEGENDA GEMENELOR
Su o rosteti
n ritmicu
nl un;uire.
Fupturile vii
amununt cu amununt.
Su o rosteti
cum se cuvine, cu ri tmul
nchegat n f ormu.
Femeie. Bra;e ridicate. Devornd umbre.
STAN RICE
di n "El egy"
Whiteboy (1976)
Sun-o n l ocul meu, t e r og, spuse el . Spune-i c am avut vi se
ext r em de ci udat e, c er au n l egt ur cu gemenel e. Tr ebui e s-o suni !
Fi i c-sa nu avea chef s-o fac. Se ui t a la el cum se chinui a s-i
{i n car t ea. Mi ni l e i er au acum dumani , aa zi cea adesea. La
nouzeci i unu de ani de-abi a mai put ea {i ne n mn un cr ei on, de-
abi a mai nt or cea o pagi n.
Dar , t at , femei a aceea poat e c ni ci nu mai e n vi a{.
To{i cei pe car e-i cunoscuse er au mor {i . El supr avi e{ui se col egi l or ,
sur ori l or i fr a{i l or l ui , t r i se mai mul t chi ar dect doi di nt re copi i i l ui .
nt r -un fel t r agi c, supr avi e{ui se i gemenel or , cci ni meni nu-i mai
ci t ea acum car t ea. Ni mnui nu-i mai psa de "l egenda gemenel or ".
Nu, nu, sun-o, i spuse i ar . Tr ebui e s-o suni . S-i spui c am
avut un vi s despr e gemene. Le-am vzut n vi s.
De ce-ar put ea s-o i nt er eseze aa ceva?
Fi i c-sa l u agenda t el efoni c i ncepu s o r sfoi asc pe ndel et e.
Mor {i , t o{i oameni i acet i a, mor {i de mul t . Cei car e col abor aser cu
t at l ei n at t ea expedi {i i , edi t or i i fot ogr afi car e l ucr aser mpr eun
cu el l a car t e. Dar i adver sar i i , de l a cei car e zi seser c i r i si pet e
vi a{a degeaba, c cer cet r i l e l ui nu au dus l a ni mi c, pn l a cei mai
vi r ul en{i , car e l acuzaser c fal si fi case fot ogr afi i l e i c mi n{i se cu
pr i vi r e l a gr ot e, l ucr ur i pe car e t at l ei nu l e fcuse ni ci cnd.
Ea de ce-ar mai fi n vi a{, femei a car e fi nan{ase t oat e expedi {i i l e
de demul t , femei a bogat car e l e t r i mi sese at {i a bani t i mp de-at {i a
ani ?
Tr ebui e s-o r ogi s vi n! S-i spui c e foar t e i mpor t ant , s-i
descr i i ce am vzut n vi s.
S vi n? Tocmai l a Ri o de Janei r o, pent r u c un bt r n avusese
vi se ci udat e? Fi i ca descoper i pagi na bun, desi gur , er a acol o i
numel e, i numr ul de t el efon. Si dat au de numai doi ani , dat a er a
not at al t ur i .
Tr i et e l a Bangkok, t at .
Oar e ct o fi ceasul l a Bangkok? N-avea ni ci o i dee.
O s vi n pn l a mi ne. Sunt si gur c-o s vi n.
nchi se ochi i i se spr i j i ni i ar de per n. Er a at t de mi cu{ acum,
par c i nt r ase l a ap. Dar cnd deschi se ochi i , cel car e o pr i vea er a di n
nou t at l ei , n ci uda pi el i i ngl beni t e i aspr i t e, cu pet e negr e pe
dosul mi ni l or zbr ci t e, cu cr ani ul pl euv.
Ddea i mpr esi a c ascul t a muzi ca acum, c auzea vocea cat i fel at
a l ui Lest at . O s mi cor eze vol umul dac l {i nea t r eaz. Nu pr ea se
omor a ea dup cnt r e{i i de r ock, dar acest a i pl cea.
Spune-i c t r ebui e neapr at s-i vor besc! zi se el br usc, de par c
i -ar fi r eveni t di nt r -un l ei n.
Bi ne, t at , dac aa vr ei t u. Se-nt oar se s st i ng l ampa de pe
nopt i er . Acum, cul c-t e.
S nu r enun{i pn nu dai de ea. Spune-i ... gemenel e! Le-am
vzut pe gemene.
Er a n pr agul camer ei cnd o mai chem cu unul di n gemet el e
acel ea neat ept at e, car e-o sper i au de fi ecar e dat . Di n hol ul l umi nat ,
l vzu cum ar at cu deget ul cr{i l e de pe r aft ur i l e de pe per et e.
Adu-mi -o, i spuse.
Se chi nui a s se r i di ce n capul oasel or .
Car t ea, t at ?
Despr e gemene, pozel e...
Lu de pe r aft vechi ul vol um i i -l aduse, i -l puse n poal . i pr opt i
per nel e mai sus i apr i nse i ar i vei oza.
I se st rngea i ni ma s-l si mt at t de uor cnd l r i di ca, s-l vad
chi nui ndu-se s i pun ochel ar i i cu r ame de ar gi nt pe nas. El i
l uase cr ei onul n mn, s-l aj ut e l a ci t i t, gat a s i a not e, cum fcuse
di nt ot deauna, dar apoi l sc, i ar ea l pr i nse i -l puse l a l oc pe
mas.
Tu du-t e i sun-o! i zi se.
Afi r m di n cap. Dar r mase acol o, n caz c ar mai avea nevoi e de
ea. Di n camer a ei muzi ca se auzea acum i mai t ar e, er a unul di nt r e
cnt ecel e n car e vocea er a mai met al i c, mai r gui t . Dar el nu
r ea s bage de seam. Cu mar e gr i j i deschi se car t ea i ddu
pagi ni l e pn l a pr i ma pl an dubl n cul or i .
Cunot ea foar t e bi ne t oat e fot ogr afi i le ast ea, i ami nt ea cum, mi c
fi i nd, ur case pant a l ung a munt el ui Cr mei mpr eun cu el , pn l a
gr ot . Acol o o ghi dase pr i n nt uner i c i pr af, l umi nnd cu l ant er na n
sus, i -i ar t ase desenel e scr i j el i t e pe st nc.
Acol o, cel e dou si l uet e, l e vezi ? Vezi femei l e acel ea cu pr r ou?
La nceput i fusese gr eu s desl ueasc, n l umi na chi oar a
l ant er nei , si l uet el e r udi ment ar e, scr i j el i te cu vr eun b{. Fusese mul t
mai si mpl u s st udi eze mai t r zi u ceea ce r evel au magni fi c fot ogr afi i l e
nr i t e.
Dar n-avea s ui t e ni ci odat acea pr i m zi , cnd el i ar t ase
fi ecar e mi c desen, unul dup al t ul : gemenel e dansnd n pl oai a car e
cdea sub for m de mi ci Uni i di nt r -un nor abi a schi {at ; gemenel e n
genunchi de-o par t e i de al t a a cat afal cul ui pe car e er a nt i ns un cor p
cufundat n somn sau n moar t e; gemenel e fcut e pr i zoni er e i
at ept nd j udecat a n fa{a unui t r i bunal fi or os; gemenel e evadnd.
Apoi ct eva fi gur i apr oape t er se, di n car e nu se mai put ea r ecuper a
ni mi c; i -n fi ne, o si ngur femei e, pl ngnd, cu l acr i mi l e car e cdeau
n mi ci l i ni i , nt ocmai ca pl oai a, di n ochi car e, l a r ndul l or , nu er au
dect dou l i ni i negr e.
Toat e desenel e fuseser scr i j el i t e pe st nc i col or at e apoi cu
di veri pi gmen{i : por t ocal i u pent r u pr , cr et al b pent ru hai ne, ver de
pent r u pl ant el e di n j ur , chi ar i al bast r u pent r u cer ul de deasupr a
capul ui . Tr ecuser ase mi i de ani de cnd fuseser fcut e n gr ot a
ast a nt unecat .
Nu er au mai noi ni ci desenel e pr act i c i dent i ce, descoper i t e nt r -o
al t pet er foar t e pu{i n pr ofund, apr oape de vr ful st ncos al l ui
Huayna Pi cchu, l a capt ul cel l al t al pmnt ul ui .
l nso{i se i de dat a aceea pe t at l ei , l a un an dup pr i ma
clt or i e. Tr aver saser r ul Ur ubamba i nai nt aser pr i n j ungl a
per uvi an. Desenel e r epr ezent au acel eai dou gemene, dar st i l ul ,
foar t e asemnt or , pr ezent a t ot ui unel e deosebi r i .
Pe per et el e net ed de st nc er au desenat e acel eai scene: pl oai a,
gemenel e dansnd vesel e. Apoi , scena di n fa{a cat afal cul ui , n car e
t oat e amnunt el e er au zugr vi t e cu dr agost e. Acol o er a nt i ns cor pul
unei femei , i fi ecar e fat avea n mi ni ct e un mi nuscul pl at ou foar t e
bi ne desenat . Cer emoni a er a nt r er upt de ni t e sol da{i narma{i cu
sbi i . Gemenel e, n l acr i mi , er au fcut e pr i zoni er e. Ur ma j udecat a i
evadarea. n al t desen, apr oape t er s, dar par{i al nc vi zi bil , gemenel e
aveau nt r e el e un copi l , un bal ot mi nuscul cu dou punct e n l oc de
ochi i cu un mo{ de pr r ou; n ur mt or ul l ncr edi n{au ca pe o
comoar al t or per sonaj e, cci di n nou apr eau ameni n{t or i c{i va
sol da{i .
In cel di n ur m, er a r epr ezent at una si ngur di nt r e el e, pr i nt r e
copaci i fr unzoi ai j unglei , cu br a{el e nt i nse, de par c o cut a pe sor a
ei , i ar pi gment ul r ou fol osi t pent r u pr er a snge uscat .
i ami nt ea foar t e bi ne ce emo{i onat fusese. mpr t i se ext azul
t at l ui ei l a i deea c a gsi t gemenel e n dou l ocur i at t de
ndepr t at e unul de al t ul , r epr ezent at e de acel eai desene pr i mi t i ve,
ascunse n pet er i l e acel ea, una di n mun{i i Pal est i nei i ceal al t di n
Per u.
Lor l i se pr ea eveni ment ul i st or i c cel mai i mpor t ant , ni mi c nu-l
put ea egal a. Dup vr eun an, se descoper i se nt r -un muzeu di n Ber l i n
un vas pe car e er au r epr ezent at e acel eai fi gur i , cu pl at our i l e n
mi ni , n fa{a cat afal cul ui de pi at r . Er a nc o r epr ezent ar e
r udi ment ar i fr ni ci un fel de i ndi ca{i e document ar . Dar ce
i mpor t an{ avea ast a? I se st abi l i se vechi mea dup cel e mai moder ne
met ode, l a 4000 de ani .Hr ., i ar pe vas, n l i mba sumer i an de cur nd
desci fr at , fr ur m de ndoi al , se gseau cuvi nt el e car e cont aser
at t de mul t pent r u ei t o{i :
"Legenda gemenel or "
Da, t oat e acest ea l i se pr user nespus de nsemnat e. Er au baza
unor cer cet r i de-o vi a{. Ast a pn l a pr ezent ar ea r ezul t at el or .
I se r sese n nas. Sau nu fusese bgat n seam. O ast fel de
l egt ur nt r e Lumea veche i Lumea nou er a de neconceput . Hai de,
hai de, desene fcut e acum ase mi i de ani ! l cl asaser pr i nt r e
"savan{i i nebuni ", l aol at cu cei ce vor beau de ci ne t i e ce st r vechi
ast r onau{i . Sau cu cei car e cr edeau n At l ant i da sau n r egat ul Mu
di spr ut .
Di scut ase n cont r adi ct or i u, {i nuse confer i n{e, i i mpl or ase s-l
cr ead, s vi n cu el s vad pet er i l e, s vad t ot ul cu ochi i l or ! Le
pr ezent ase eant i oane de pi gmen{i , r apoar t e de l abor at or , st udi i
amnun{i t e al e pl ant el or pr ezent e n desene sau al e hai nel or al be
pur t at e de gemene.
Al t ul ar fi r enun{at . Toat e uni ver si t {i l e i t oat e funda{i i l e i
nt or seser spat el e. Nu avea bani ni ci pent r u copi i . Accept ase un post
de pr ofesor , ca s i ct i ge exi st en{a, i ar sear a scr i a scr i sor i
muzeel or di n l umea nt r eag. n fel ul acest a mai fuseser i dent i fi cat e
o pl cu{ de ar gi l l a Manchest er i al t a l a Londr a, amndou cu
desene r epr ezent ndu-l e pe gemene! Lund bani cu mpr umut , se
dusese s l e fot ogr afi eze. Scr i sese despr e el e i ar t i col el e fuseser
publ i cat e de ni t e r evi st e necunoscut e. Cont i nuase s caut e.
Apoi apr use ea, aceast femei e t cut i st r ani e, car e l ascul t ase,
se ui t ase l a mat er i al e i -i fcuse cadou un papi r us, descoper i t l a
nceput ul secol ul ui nost r u nt r -o pet er di n Egi pt ul Super i or i car e
con{i nea unel e di nt r e acel eai desene i cuvi nt el e "Legenda
gemenel or ".
V-am adus un cadou, spusese.
Apoi cumpr ase vasul de l a Ber l i n pent r u el . Si -i ob{i nuse t abl et el e
de ar gi l di n Angl i a.
Pe ea o fasci nau mai cu seam descoper ir i l e l ui di n Per u. i ofer i se
sume de bani nel i mi t at e pent r u a se nt oar ce n Amer i ca de Sud s i
cont i nue cer cet r i l e.
Ani i ani n i r cer cet ase pet er dup pet er pent r u a gsi pr obe
supl i ment ar e, vor bi se cu st eni i despr e mi t ur i l e i povet i l e cel e mai
vechi , exami nase or ael e n r ui n, t empl el e, pn i vechi l e bi ser i ci
cr et i ne, pent r u a descoper i dac nu aveau n const r uc{i e pi et r e l uat e
di n st r vechi l e t empl e pgne.
Dar t r ecuser zeci de ani i nu mai gsi se ni mi c.
Pn l a ur m, di n el nsui nu mai r nsese dect o r ui n. Pn
i ea, pr ot ect oar ea l ui , i spusese s r enun{e. Nu voi a s-l vad
consumndu-i t oat vi a{a pent r u ast a. S l ase cer cet r i l e ast ea
unor a mai t i ner i . Dar el se nc{nase. Er a descoper i r ea l ui !
Legenda gemenel or ! Aa c ea cont i nuase s-i t r i mi t bani , i ar el i
cont i nuase cer cet r i l e pn ce, de bt r ne{e, nu mai fusese n st ar e s
ur ce pe munt e sau s i cr oi asc dr um pr i n j ungl .
n ul t i mi i ani ni ci confer i n{e nu mai {i nea dect ar ar eor i . Nu
r euea s l e t r ezeasc t i ner i l or st uden{i int er esul pent r u acest mi st er ,
ni ci chi ar ar t ndu-l e papi r usul , vasul sau t abl et el e de ar gi l . La
ur ma ur mel or , obi ect el e ast ea nu-i gseau ni ci er i l ocul pot r i vi t , nu
{i neau de o per i oad cl ar defi ni t . Iar gr ot el e, oar e ar mai fi fost ci neva
n st ar e s l e gseasc?
Dar ea, pr ot ect oarea l ui , i r nsese fi del . i cumpr ase casa ast a
l a Ri o i fcuse un depozi t n banc pe numel e l ui , car e ur ma s-i
r evi n fi i cei dup moar t ea l ui . Cu bani i ei fuseser pl t i t e st udi i le fet ei
i at t ea alt el e. Er a ci udat c t r i au at t de fr gr i j i . Er a ca i cum el
ar fi at i ns cul mi l e succesul ui n cel e di n ur m.
Sun-o, r epet el .
Iar ncepuse s se agi t e, pi pi a cu mini l e goal e fot ogr afi i l e. De
fapt , fi i c-sa nu se mi case di n l oc. Rnsese l ng el , pr i vi nd pest e
umr ul l ui fot ogr afi i l e, si l uet el e gemenel or .
Bi ne, t at .
Si -l l s n compani a cr{i i .
Tr ecu pe l a el s-l sr ut e abi a t r zi u a doua zi dup-mas.
Infi r mi er a i povest i c pl nsese ca un copi l . Cnd l st r nse de mn,
el deschi se ochi i .
Acuma t i u ce l e-au fcut , i spuse. Am vzut t oat scena! Un
sacr i l egi u, ast a a fost .
Fi i ca ncer c s-l pot ol easc. i spuse c a t el efonat . C femei a
venea.
Nu mai er a l a Bangkok, t at . Se mut ase n Bi r mani a, l a
Rangoon. Dar am dat de ea acol o i s-a bucur at mul t s ai b t i r i de
l a t i ne. Mi -a spus c n ct eva or e por net e ncoace. Vr ea s t i e t ot
ce-ai vi sat .
Ce fer i ci r e. Venea. nchi se ochi i i nt oar se capul pe per n.
Cum se l as sear a, o s vi sez di n nou, opt i el . O s r enceap
t oat t r agedi a.
Odi hnet e-t e, t at , spuse ea. Pn l a sosi r ea ei .
n t i mpul nop{i i mur i . Cnd fi i c-sa i nt r n camer a l ui , er a dej a
r ece. Infi r mi er a at ept a i ndi ca{i i . El r nsese cu ochi i pe j umt at e
deschi i , cu o pr i vi r e oar b, ca or i ce mor t . Pe cuver t ur er a cr ei onul ,
i ar n mn {i nea o bucat de hr t i e mot ot ol i t r upsese pagi na de
gar d de l a pr e{i oasa l ui car t e.
Ea nu se puse pe pl ns. Pent r u un moment r mase compl et
nemi cat . i ami nt ea de pet er a di n Pal est i na, de l ant er n. "Le vezi ?
Le vezi pe cel e dou femei ?"
i nchi se cu un gest bl nd ochi i i l sr ut pe fr unt e. Desfcu
deget el e r eci i {epene i ci t i cel e ct eva cuvi nt e pe car e l e scr i sese cu
o mn t r emur t oar e:
"N JUNGL MERGE."
Ce sens put eau s ai b?
Acum er a pr ea t r zi u s o mai aver t i zeze pe femei e. Pr obabi l c-
avea s aj ung chi ar n sear a aceea. Dup t ot dr umul acel a l ung...
Ei bi ne, o s-i dea hr t i a, poat e c o i nt er esa, i o s-i povest easc
ce-i spusese t ai c-su despr e gemene.
2
SCURTA VIAT FERICIT A LUI BABY JENKS SI A BANDEI CU
COLTI
Aici se poate cumpura
un hamburger mortal.
La ce bun su pndeti
la por;ile cereti
o moarte sunutoasu?
Po;i su cazi grumadu
chi ar l a col ; de stradu.
Un strop de maionezu
i, peste carne, ceapu.
Vrei su munnci bine
mai pui i de l a tine.
"Pof tete, i-altudatu
O s-o f acem i mai l atu!"
STAN RICE
di n "Texas Sui t e"
Some Lamb (1975)
DESI i nghe{aser mi ni l e de l a vnt ul r ece, Baby Jenks mr i
vi t eza mot oci cl et ei Har l ey Davi dson pn pest e sut . mpl i ni se
pai spr ezece ani var a t r ecut cnd i -o fcuser , cnd deveni se un
cadavr u vi u i n-avea dect vr eo pat r uzeci de ki l ogr ame n t ot al . De-
at unci ni ci nu se mai pi ept nase, nu era ni ci o nevoi e, i ar codi {el e ei
bl onde fl ut ur au n vnt pest e j achet a de pi el e neagr . Apl ecat pe
ghi don, ncr unt at i cu gur a mbufnat , avea un aer r ut ci os i
i nt el i gent . Ochi i ei mar i i al bat r i er au i nexpr esi vi .
In ct i i ur l a Vampirul Lestat, aa nct nu per cepea ni mi c
al t ceva dect vi br a{i a mot oci cl et ei enor me de sub ea i nnebuni t oarea
senza{i e de si ngur t at e car e o nso{i se de cnd prsi se or aul Gun
Bar r el , cu ci nci nop{i n ur m. Mai er a i un vi s car e o t ot sci a, un
vi s car e se r epet a cu r egul ar i t at e n fi ecar e noapt e, nai nt e de-a se
t r ezi di n somn.
n vi sul acel a er au dou r ocovane gemene, dou per soane
ar t oase, apoi ncepeau t oat e acel e l ucr ur i or i bi l e. Nu-i pl cea del oc
vi sul acest a i , n pl us, si m{ea c nnebunet e de at t a si ngur t at e.
Banda cu Col {i nu-i i ei se n nt mpi nar e l a sud de Dal l as, aa
cum se n{el eseser . Dou nop{i i at ept ase l ng ci mi t i r , apoi i
dduse seama c ceva, foart e, foar t e gr av se nt mpl ase. N-ar fi por ni t
ei spr e Cal i for ni a fr ea. Mer geau s-l vad pe Vampi r ul Lest at n
concer t , dar aveau t ot t i mpul . Nu, ceva er a, cu si gur an{, n ner egul .
Aa si m{ea ea.
Chi ar pe vr emea cnd er a mur i t oar e, Baby Jenks avea t ot fel ul de
pr esi m{i r i .
Iar acum, c fcea par t e di n r ndul mor {i l or , dar ul ei spor i se de
vr eo zece or i . St i a c Banda cu Col {i e n mar e pr i mej di e. Ki l l er i cu
Davi s n-ar fi prsi t -o ni ci odat . Ki l l er i spusese chi ar c o i ubet e.
De ce nai ba ar fi t r ansfor mat -o dac n-ar fi fost aa? Fr el i -ar fi
gsi t moar t ea l a Det r oi t .
Snger a cumpl i t , doct or ul fcuse bi ne t r eaba i ft ul nu mai
exi st a, dar i ea avea s moar , cci i t i ase ceva pe di nunt r u,
numai c ei ni ci nu-i psa, di n cauza her oi nei l uat e. Apoi se-
nt mpl ase chest i a aceea ci udat . Se r idi case pn l a t avan i i
pr i vi se cor pul r mas j os! Si nu er a di n cauza dr ogul ui . Avea i mpr esi a
c o mul {i me de l ucr ur i noi aveau s i se nt mpl e.
nt r e t i mp, j os n camer , apr use Ki l l er , i de sus, unde pl ut ea ea,
ii dduse seama c er a un Mor t . De bun seam c pe at unci habar
n-avea cum i zi cea. St i a doar c t i pul acel a nu er a n vi a{. Pur t a
bl ugi negr i , avea pr ul negr u i ochi negr i enor mi . Pe spat el e
bl uzonul ui de pi el e scr i a "Banda cu Col {i ". Se aezase pe mar gi nea
pat ul ui , l ng cor pul ei , i se apl ecase pest e ea.
Ce dr gu{ po{i s fi i , mi t i t i co! i zi sese.
Exact vor bel e pr oxenet ul ui car e o pusese s i mpl et easc pr ul
n codi {e i s l pr i nd cu agr afe col or at e nai nt e de-a o t r i mi t e s fac
t r ot uar ul .
Si -apoi , vr uuum! Er a napoi n cor pul ei i se umpl use de ceva mai
fi er bi nt e i mai bun dect or i ce dr og i -l auzi se spunndu-i :
N-o s mor i , Baby Jenks, n-ai s mai mor i ni ciodat ! Iar ea avea
di n{i i nfi p{i n gt ul l ui i , ah, par c er a n par adi s!
Dar cum r mnea cu par t ea despr e nemur i r e? Acum nu mai er a
at t de si gur .
Cnd o t er sese di n Dal l as val vr t ej , abandonnd defi ni t i v
sper an{a de a r egsi Banda cu Col {i , vzuse cum ar sese pn-n
t emel i e casa de pe Bul evar dul El ve{i an, unde l e er a adpost ul . Toat e
geamur i l e er au spar t e. La fel se pet r ecuser l ucr ur i l e i l a Okl ahoma
Ci t y. Si cu t o{i Mor {i i di n adpost ur i l e acel ea ce se-nt mpl ase? Er a
vor ba de but or i i de snge di nt r -un mar e or a, de cei mecher i car e
ii zi ceau vampi r i .
Se pr di se de r s cnd i povest i ser Ki l l er i cu Davi s despr e
Mor {i i acei a, cum se mbr cau n cost ume l a t r ei pi ese i se duceau l a
concer t e de muzi c cl asi c i i zi ceau vampi r i . Baby Jenks ar fi
put ut s moar de r s. Si Davi s gndea c avea haz chest i a ast a, dar
Ki l l er o t ot aver t i za. i spunea s se fer easc de ei ca de nai ba.
Ki l l er i cu Davi s, mpr eun cu Ti m i cu Russ, o duseser l a
adpost ul di n Bul evar dul El ve{i an cu pu{i n nai nt e de pl ecar ea ei spr e
Gun Bar r el .
S {i i mi nt e unde-i casa ast a, i spusese Davi s. Si s t e fer et i de
ea.
i ar t aser unde se afl au adpost ur i l e de vampi r i di n t oat e or ael e
mar i pr i n car e t r ecuser. Dar i spuseser t oat povest ea nc de cnd
i -l ar t aser pe pr i mul , pe cel de l a St . Loui s.
Fusese nt r -adevr fer i ci t cu Banda cu Col {i de cnd pl ecaser de
l a Det r oi t , hr ni ndu-se pe seama br ba{i l or pe car e-i ademenea de
pr i n cr ci umi l e de l a mar gi nea osel ei . Ti m i cu Russ er au si mpat i ci ,
dar Ki l l er i Davi s er au pr i et eni i ei special i , ei er au i efi i Bandei cu
Col {i .
Di n cnd n cnd mer geau n ct e-un or a i gseau ct e-o cas
rsi t , n vr eun l oc r et r as, i ar ct eodat gseau n ea vr eo doi -t r ei
vagabonzi car e semnau cu bt r nul ei , cu epci n cap i cu mi ni l e
lit or i t e de munc. At unci i ofer eau un adevr at chi ol han pe
seama l or . Ni ci o pr i mej di e, i spusese Ki l l er , de t i a nu-i pas
ni mnui . Sr eau pe ei , hop! i l e sor beau i ut e sngel e, pn l a ul t i ma
pi ct ur , pn l a ul t i ma bt ai e a i ni mi i . N-avea ni ci un haz s chi nui
ni t e fi i n{e ca ast ea, spunea Ki l l er . Tr ebui a s {i se fac mi l de ei .
Fceai ce fceai i -apoi ddeai foc l a barac sau i duceai afar , spai
o gr oap adnc i -i ar uncai nunt r u. Dac n-apucai s faci ni mi c
di n t oat e ast ea, ca s maschezi t ot ul , r ecur geai l a o mi c mecher i e: t e
ii ai l a un deget i l sai s cad vr eo dou pi ct ur i de snge pe
ur mele de muct ur , pe unde l e supsesei sngel e, i ca pr i n mi r acol
cel e dou ur me de di n{i , cl i c! di spr eau. Ni meni n-avea cum s
ghi ceasc ceva, pr ea s fi e vor ba de un acces de apopl exi e sau de-o
cr i z de i ni m.
Baby Jenks se di st r ase pe ci nst e. Er a n st ar e s conduc o
enorm Har ley Davi dson, put ea r i dica un cadavr u cu o si ngur mn,
er a capabi l s sar pest e capot a unei mai ni , ce mai , er a fant ast i c. Si
pe at unci nu o ur mr ea vi sul st a bl est emat , vi sul pe car e l avusese
pr i ma dat pe cnd er a l a Gun Bar r el cu gemenel e acel ea r ocat e i
cu un cor p de femei e de pe un cat afal c. Ce f uceau acol o?
Ce-avea s se fac ea dac nu r egsea Banda cu Col {i ? Acol o n
Cal i for ni a, Lest at avea s apar pe scen pest e dou zi l e. Si t o{i Mor {i i
de pe l ume o s vi n s-l vad, cel pu{in, aa pr esupunea ea, aa se
gndi se t oat Banda cu Col {i , deci er a de pr esupus c o s fi e cu t o{i i
mpr eun. Si -at unci , pe ea ce nai ba o apucase s se pi ar d de Band
i de ce o l uase spr e St . Loui s ca nebuna?
Ceea ce dor ea er a ca t ot ul s se pet r eac i ar ca nai nt e, fi r -ar s
fi e! Ah, sngel e er a bun, s t e l i ngi pe buze, chi ar i acum, de cnd
er a si ngur i avea nevoi e de un cur aj nebun ca s i -l pr ocur e, ca n
noapt ea ast a, cnd l ademeni se pe bt r nul acel a de l a st a{i a de
benzi n n spat el e cl di r i i . Bi ne, desi gur , cnd i r upsese gt ul cu
mi ni l e i i supsese sngel e, t ot ul fusese super b, de par c se ndopa
cu chi ft el u{e i cu car t ofi pai , cu si r op de cuni , cu ber e i cu
nghe{at de ci ocol at . Er a ca o doz de dr og, ca o pr i z de cocai n
sau ca haiul . Er a mai gr ozav dect or i ce amor ! Le {i nea l ocul l a
t oat e.
Dar t ot ul fusese mai gr ozav cnd er a cu Banda cu Col {i . Ei o
n{el eseser cnd i se fcuse l ehami t e de t o{i hodor ogi i acei a seci ,
cnd i se fcuse poft s gust e ceva t nr i cr ud. Ni ci o pr obl em.
Ehei , zi sese Ki l l er , t i u eu ce-{i t r ebui e, vr eun copi l fugi t de-acas.
nchi de ochi i i dor et e-{i -l . Nu t r ecuse mul t i ui t e-aa, pe osea
apr use un copi l andr u, pe numel e de Par ker , car e fcea aut ost opul .
Se afl au l a vr eo opt ki l omet r i de un mar e or a di n nor dul r egi uni i
Mi ssour i. Un bi e{andru dr gu{, cu pr zbur li t , l ung i negru, doar de
vr eo doi spr ezece ani , dar dest ul de nal t pent r u vr st a l ui i cu ct eva
fi r e n bar b, se l uda c ar avea aispr ezece ani . Se ur case pe
mot oci cl et a ei i o l uaser pr i n pdur e cu t o{i i . Apoi Baby Jenks se
nt i nsese j os, l ng el , foar t e dr gu{, pe ur m, cr an{! se t er mi nase cu
Par ker .
Fusese nt r -adevr del i ci os, zemos, acest a ar fi cuvnt ul . Dar nu
ii ddea seama dac fusese cu adevr at mai bun dect hodor ogi i
acei a. Cu ei par c er a mai amuzant . Snge de bt r i or ci nst i t , aa-i
zi cea Davi s.
Davi s er a un Mor t negr u, dar un negr u al nai bi i de fr umos, cel
pu{i n, aa-l vedea Baby Jenks. Avea pi el ea uor aur i e, l uci ul or i cr ui
Mor t , numai c pe al bi ast a-i fcea s par t ot t i mpul c st au n
l umi n fl uor escent . Pe deasupr a, Davi s avea i gene super be,
i ncr edi bi l de l ungi i de dese. Se mai i mpodobea cu t ot aur ul pe
car e l gsea. Le l ua vi ct i mel or t oat e obi ect el e de aur , i nel e, ceasur i ,
l an{ur i .
Si ct de mul t i pl cea l ui Davi s s danseze. Tut ur or l e pl cea s
danseze. Dar Davi s i nt r ecea pe t o{i . Se duceau n ci mi t i r e s
danseze, apr oxi mat i v pe l a t r ei noapt ea, dup ce se hr ni ser i i
ngr opaser vi ct i mel e i t ot r est ul . Puneau enor mul r adi o-caset ofon pe
un mor mnt i ddeau vol umul l a maxi m, l ascul t au pe Vampi r ul
Lest at ur l nd. "Mar el e Sabat ", acest a er a un cnt ec nemai pomeni t
pent r u dans. Ah, fr {i oar e, ce mi nun{i e s t e r sucet i i s t e-
nvr t et i , i s {opi pr i n aer sau, pur i si mpl u, s t e ui {i l a Davi s n
mi car e, sau l a Ki l l er n mi car e, sau la Russ car e se-nvr t ea pn
cdea j os. Acest a mai zi c i eu dans al Mor {i l or vi i .
Dac but or i i de snge di n mar il e or ae nu apr eci au aa ceva,
er au nt r -o ur eche.
Doamne! Ce n-ar fi dat s-i poat povesti l ui Davi s vi sul pe car e-l
t ot avea de cnd se dusese l a Gun Bar r el . Cum i veni se bum-bum!
cnd r nsese n car avana mai c-si i s o at ept e pr i ma dat . Un vi s
at t de cl ar , cu gemenel e r ocat e, i ar nt r e el e cadavr ul acel a nnegr i t ,
cu pi el ea pr l i t i cr pat . Si ce nai ba er a pe pl at our i l e acel ea di n
vi s? Ah, da, pe unul er a o i ni m i pe cel l al t un cr ei er , sfi nt e
Hr i st oase! Si -n j ur ul cadavr ul ui , i al pl at our i l or t o{i i oameni i acei a n
genunchi . I se fcea pi el ea de gi n. Iar vi sul o t ot ur mr ea de at unci .
l avea, fi r -ar s fi e, doar ce-nchi dea ochi i i -apoi nc o dat chi ar
nai nt e de a se r i di ca de unde se pi t i se pest e zi .
Ki l l er i cu Davi s ar n{el ege. Ei ar t i dac nsemna ceva. Er au
dor ni ci s o nve{e t ot ul .
Cnd t r ecuser pr i ma dat pr i n St . Loui s, n dr um spr e sud,
Banda prsi se bul evar dul i o l uase pe una di nt r e st r zi l e acel ea
mar i st r j ui t e de por {i de fi er , car e sunt numi t e l a St . Loui s "dr umur i
pr i vat e". i spuseser c acel a er a car t i er ul Cent r al West End. Baby
Jenks apr eci ase gr ozav copaci i aceia mar i . Cci n sudul Texasul ui nu
sunt ni ci odat sufi ci ent de mul {i copaci mar i . n sudul Texasul ui nu
er a mai ni mi c, n general . Iar ai ci copaci i er au at t de nal {i , c fceau
bol t deasupr a capul ui . Pe st r zi se-auzea fi i t ul fr unzi ul ui n vnt ,
i ar casel e er au mar i , cu acoper i ur i {ugui at e i cu mul t e l umi ni
nunt r u. Adpost ul de vampi r i er a o cas de crmi d cu ar cade
maur e, cum zi cea Ki l l er .
Nu t e duce mai apr oape, i spusese Davi s.
Ki l l er r sese. El nu se t emea de Mor {i i di n or ael e ast ea mar i .
Ki l l er mur i se de ai zeci de ani , er a bt r n. St i a t ot .
Vor ncer ca s {i fac r u, Baby Jenks, spusese el t ot ui ,
mpi ngndu-i mot oci cl et a nc un pi c pe st r ad.
Er a un bi at cu fa{a l ung, pur t a un cer cel de aur l a o ur eche i
avea ochi mi ci , gndi t or i .
Vezi t u, st a e un adpost vechi , se gset e l a St . Loui s nc de
l a sfr i t ul secol ul ui t r ecut .
Dar de ce-ar dor i s ne fac r u? nt r ebase Baby Jenks.
Chi ar c-i t r ezea cur i ozi t at ea casa aceea. Cu ce se ocupau Mor {i i
car e l ocui au n case? Ce fel de mobi l e posedau? Ci ne pl t ea fact ur i l e,
Doamne sfi nt e?
I se pr use c vede un candel abr u, pr i n per del e, nt r -una di n
camer el e de l a i nt r ar e. Un mar e candel abr u el egant . Pi da, ast a zi c i
eu vi a{!
S nu {i faci gr i j i pent r u ei , spusese Davi s, ci t i ndu-i gndur i l e.
Nu cr ezi c veci ni i i consi der absol ut nor mal i ? Ui t -t e l a mai na
aceea de pe al ee, t i i ce e? E un Bugat t i , baby. Ceal al t de l ng ea e
un Mer cedes-Benz.
Si ce nai ba-i r u de-ar fi un Cadi l l ac r oz? Ei ast a i -ar face pl cer e
s ai be, o decapot abi l car e pap benzi n cu gr mada, dar pe car e
po{i s o conduci cu o sut opt zeci l a or pe dr um dr ept . Ast a er a
chi ar cauza t ut ur or necazur i l or de car e dduse, car e o fcuser s
aj ung l a Det r oi t , o scrb car e conducea un Cadi l l ac r oz. n defini t iv,
dac fceai par t e di nt r e Mor {i nu-nsemna c t r ebui e neapr at s
conduci o Har l ey i s dor mi n {r n zi de zi !
N-ai dect , dr gu{, i spusese Davi s, ci t i ndu-i i ar gndul . Nu-{i
dai seama? Cnd t r i et i ca ei , nt r -un mar e or a, umbl i cu o gr mad
de bagaj e dup t i ne. Expl i c-i t u, Ki l l er. Pe mi ne nu m bagi nt r -o
cas ca ast a pent r u ni mi c n l ume, s dor m nt r -un coci ug, n
pi vni {.
Izbucni se n r s. La fel i Ki l l er. O cupr i nsese i pe ea r sul .
Tot ui , cum er a oar e nunt r u? Puneau i ei t el evi zor ul sear a t r zi u s
se ui t e l a fi l mel e cu vampi r i ? Davi s se tvl ea de-a dr ept ul pe j os de
at t a r s.
De fapt , noi nu sunt em dect ni t e vagabonzi pent r u ei , Baby
Jenks, spusese Ki l l er , ei vor s conduc t ot ul . De pi l d, consi der c
noi n-avem ni ci mcar dr ept ul s facem par t e di nt r e Mor {i . Sau, de
pi l d, or gani zeaz adevr at e cer emoni i cnd fac un nou vampi r , cum
i zi c ei .
Ce fel ? Ca o nunt ? Aa ceva?
Cei doi r seser di n nou.
Nu chi ar . Mai degr ab ca o nmor mntar e!
Fceau pr ea mul t zgomot . Desi gur c Mor {i i di n casa ast a aveau
s-i aud. Dar l ui Baby Jenks nu-i er a fr i c dac l ui Ki l l er nu-i er a.
Russ i Ti m unde er au? Se duseser l a vnt oar e?
Chest i a e, mai spusese Ki l l er , c ei se conduc dup t ot fel ul de
r egul i , i dac vr ei s t i i , mpr t i e peste t ot zvonul c-l vor pedepsi
pe Lest at n noapt ea concer t ul ui , cnd, de fapt , t i i ceva, ni meni nu
ci t et e car t ea l ui cu mai mul t sfi n{eni e dect ei , de par c ar fi Bi bl i a.
Fol osesc cu t o{i i t er meni i fol osi {i de el , Dar ul nt unecat , Smecher i a
Magi c, cum s-{i spun, e chest i a cea mai i di oat pe car e am vzut -o
vr eodat , vor s-l pun pe r ug, dar , n acel ai t i mp, fol osesc car t ea l ui
dr ept manual ul l ui Emi l y Post , domni oar a Bune Mani er e...
N-o s pun ei ni ci odat mna pe Lestat , mr i se Davi s. Ni ci n
r upt ul capul ui ! Lest at nu poat e fi di st rus, e, pe bune, i mposi bi l ! Au
mai ncer cat i al {i i , vezi mat al e, i n-au r eui t ! Ti pul e absol ut i
t ot al ment e nemur i t or .
Pe t o{i dr aci i , se duc cu t o{i i l a concer t, ca i noi , spusese Ki l l er ,
doar c noi vr em s-l sus{i nem, n caz de nevoi e.
Baby Jenks nu pr i cepuse chi ar t ot ul . Habar n-avea ci ne er a Emi l y
Post sau domni oar a Bune Mani er e. Nu se pr esupunea c er au cu
t o{i i nemur i t or i ? De ce i -ar veni l ui Lest at poft a s se f{i e pr i n l ume
cu Banda cu Col {i ? Ce nai ba, doar el er a o adevr at st ea a r ockul ui !
Pr obabi l c avea pr opr i a l ui l i muzi n! Si ct de fr umos, mor t sau vi u,
ce cont eaz! Un pr bl ond, s mor i , nu al t a, i un zmbet de pi ci pe
spat e i l l ai s-{i nfi g col {i i n gt !
ncer case i ea s ci t easc l ucr ar ea l ui Lest at t oat i st or i a
Mor {i l or de l a nceput ul nceput ur i l or dar con{i nea pr ea mul t e
cuvi nt e gr el e, aa c, buf, ador mea.
Ki l l er i Davi s i spuseser c avea s i dea seama c put ea s
ci t easc mul t mai r epede acuma, doar s n-ar unce car t ea di n mn.
Ei aveau n per manen{ ct e un exempl ar di n car t ea l ui Lest at asupr a
l or , pl us ct e unul di n pr i ma car t e, aceea car e avea un t i t l u de nu-i
venea ni ci odat exact pe l i mb, par c se numea "Conver sa{i i cu
Vampi r ul " sau "Di scu{i e cu Vampi r ul ", sau "nt l ni r e cu Vampi r ul ", n
fi ne, ceva de genul st a. Davi s ci t ea di n ea ct eodat cu gl as t ar e, dar
Baby Jenks t ot nu r euea s r mn t r eaz, hor -hor -hor ! Mor t ul
acel a, Loui s, sau cum nai ba l chema, deveni se Mor t l a New Or l eans,
i ar car t ea er a pl i n de t ot fel ul de descr i er i , cu banani er i , por t icur i di n
fi er for j at i muchi ver de.
Baby Jenks, t i a vechi di n Eur opa au o exper i en{ fant ast i c,
l e t i u pe t oat e, i spusese Davi s. Ei t i u cum a fost l a nceput , ei t i u
c put em s cont i num t ot aa dac ne {i nem bi ne, s t r i m i o mi e
de ani i s ne t r ansfor mm n st at ui de mar mur .
Nemai pomeni t , ce s zi c, Davi s, spusese Baby Jenks. E dest ul
c nu po{i s i nt ri nt r -un l ocal bi ne l uminat fr s se zgi asc t o{i l a
t i ne. Ci ne mai vr ea s i ar at e ca o st at ui e de mar mur ?
Baby Jenks, nu mai ai ni ci o nevoi e s i nt r i n l ocal ur i de-ast ea,
i spusese Davi s fr s se ener veze, dar n{el esese foar t e bi ne ce-avea
ea de zi s.
D-l e ncol o de cr{i . Muzi ca l ui Lest at i pl cea gr ozav, i ar
cnt ecel e l ui nu ncet au de a-i ofer i ceva, mai cu seam acel a despr e
Cei Ce Tr ebui e Pzi {i r egi na i r egel e di n Egi pt dei nu n{el esese
boab di n el pn nu-i expl i case Ki l l er .
Sunt pr i n{i i t ut ur or vampi r i l or , Baby Jenks, Mama i Tat l .
Pr i cepi , const i t ui m cu t o{i i un l an{ nent rer upt de r ude de snge, de l a
r egel e i r egi na di n Egi pt ul vechi , pe car e i numi m Cei Ce Tr ebui e
Pzi {i . Iar mot i vul pent r u car e t r ebuie pzi {i e c, dac-i di st r ugi pe ei ,
i di st r ugi n acel ai t i mp pe t o{i cei de un neam cu noi .
Ce de pr ost i i , i se pr use ei .
Lest at i -a vzut , cont i nuase Davi s. I-a descoper i t ascuni pe o
i nsul gr eceasc, aa c t i e despr e ce vor bet e. Despr e ast a t ot
povest et e n cnt ecel e l ui i st a-i adevr ul .
Iar Mama i Tat l nu se mi c, nu vor besc i nu mai au nevoi e
s bea snge, copi l ul e, i mai spusese Ki l l er . Ddea i mpr esi a c er a
dus pe gndur i , c er a apr oape t r i st , pe bune. St au acol o i se ui t n
gol , cum au fcut de mi i de ani . Ni meni n-ar e ni ci cea mai mi c i dee
despr e t ot ce t i u ei .
Pr obabi l c ni mi c, r spunsese Baby Jenks dezgust at . Pe
cuvnt ul meu, ce haz mai ar e s fi i nemur i t or ! Si ce vr ei s zi ci , c
Mor {i i acei a de l a or a ne-ar put ea di st r uge? Ce ne-ar put ea face?
Focul i soar el e sunt mi j l oacel e cel e mai si gur e, r spunsese
Ki l l er , uor ener vat . Ti -am mai povest i t ast a. Acum t e r og s fi i at ent
l a mi ne. Po{i or i cnd s t e ba{i cu Mor {i i de l a or a. Tu et i o dur .
Adevr ul e c i l or l e e fr i c de t i ne, cum {i -e i {i e fr i c de ei . Or i cum,
cel mai snt os e s o t er gi cnd dai de unul pe car e nu-l cunot i .
Ast a-i r egul a pe car e o r espect or i ce Mor t .
Dup ce pl ecaser di n pr eaj ma adpost ul ui , avusese par t e de nc
o sur pr i z di n par t ea l ui Ki l l er : i povest i se despr e bar ur i l e pent r u
vampi r i . Local ur i mar i , el egant e, l a New Yor k i l a San Fr anci sco sau
l a New Or l eans, unde Mor {i i i ddeau nt l ni r e n sal oanel e di n
spat e, n vr eme ce sl i l e di n fa{ er au pl i ne de t ot fel ul de mur i t or i
cr et i ni veni {i s bea sau s danseze. n l ocur i l e ast ea ni ci un Mor t nu
ii per mi t ea s t e di st r ug, chi t c er ai vr eun mecher de l a or a,
vr eun eur opean or i vr eun mr l an, ca ea.
Te gr bet i s i nt r i ct mai r epede n vr eun bar de-acest a, i
spusese el , dac pune ochi i pe t i ne vr eun Mor t di nt r -un mar e or a.
Dar l a vr st a mea nu pot s i nt r u nt r -un bar , r epl i case Baby
Jenks.
Ast a chi ar c er a bun. Si el , i Davis se pr di ser de r s.
Rdeau de cdeau pe j os de pe mot oci cl et e.
Gset e t u bar ul acel a, ppu, zi sese Ki l l er , apoi t e ui {i ni {el
ur t l a ei i l e spui doar : "Deschi de{i ua!"
Ce-i dr ept , se mai ui t ase ea ur t l a uni i i r eui se s ob{i n ce
voi a, ast a-i mer gea ca pe r oat e. Iar adevr ul er a c nu vzuser
ni ci odat vr eun bar pent r u vampi r i . Doar auzi ser despr e el e. Habar
n-aveau pe unde se gseau. Cnd prsi ser , n fi ne, St . Loui s, ea
avea n gnd o gr mad de nt r ebr i .
Dar acum, nai nt nd spr e nor d, n dr um spr e acel ai or a, nu-i
mai psa dect de-un si ngur l ucr u: s aj ung nai bi i mai r epede l a
adpost ul acel a. Sal ut , vampi r i l or , i at -m! Avea s o i a cu t ot ul r azna
dac er a obl i gat s mai r mn de una si ngur .
n ct i se opr i muzi ca. Se t er mi nase caset a. Nu put ea supor t a
l i ni t ea ast a pe fondul muget ul ui vnt ului . i r eveni vi sul ; l e vzu di n
nou pe gemene, apoi apr ur ni t e sol da{i . Doamne! Dac nu fcea
ceva s opr easc t ot comar ul st a, o l ua i ar de l a nceput , ca o caset
muzi cal .
Ti nnd ghi donul cu o si ngur mn, o bg pe ceal al t l a pi ept ,
sub bl uzon, s deschi d caset ofonul . nt oar se caset a.
Cnt , bt r ne! spuse cu o voce ascu{i t , dar i mper cept i bi l n
muget ul vnt ul ui , ni ci ea nsi nu i -o auzi .
De Cei Ce Trebuie Puzi;i
Ce am putea su tim
Ce desluire ne-ar salva?
Aha, acest a er a cel car e-i pl cea cel mai mul t . Pe acest a l ascul t a
i cnd ador mi se, at ept nd-o pe mai c-sa s vi n de l a ser vi ci u,
acolo, l a Gun Bar r el . Nu cuvi nt el e o t ul bur au, ci fel ul n car e l e cnt a,
suspi nnd l a mi cr ofon ca Br uce Spr i ngst een, de {i se r upea i ni ma, nu
al t a.
Cnt ecul semna cu un i mn. Avea genul acel a de sonor i t at e, dar
n mi j l ocul sunet el or acel or a er a Lestat cnt ndu-i doar ei , i ar
r egul ar i t at ea bii l or bat er i ei o pt r undea pn l a os.
Bi ne, bt r ne, bi ne, numai t u mi -ai mai r mas di nt r e t o{i Mor {i i ,
Lest at , zi -i nai nt e!
La ci nci mi nut e nai nt e de-a aj unge l a St . Loui s, i ar o apucau
gndur i l e despr e mai c-sa i despr e ct de ci udat i de or i bi l se
pet r ecuse t ot ul .
Baby Jenks ni ci mcar nu l e spusese l ui Ki l ler i l ui Davi s de ce se
ducea pe-acas, dar ei bnui ser , n{el eseser de ce.
Baby Jenks si m{i se nevoi a s-o fac, t r ebui a s t r eac pe l a pr i n{i i
ei nai nt e ca Banda cu Col {i s por neasc spr e vest . Ni ci acum nu
si m{ea ni ci un r egr et . Cu excep{i a moment ul ui bi zar , cnd mai c-sa
t r gea s moar acol o j os.
E adevr at c Baby Jenks n-o putuse nghi {i pe mai c-sa
ni ci odat . O consi der a de-a dr ept ul t mpi t , s se ocupe ct er a zi ua
de l ung de fabr i cat cr uci di n scoi ci t r andafi ri i i buc{el e de st i cl, pe
car e l e ducea apoi l a t al ci ocul de l a Gun Bar r el , s l e vnd cu zece
dol ar i bucat a. Er au at t de ur t e, bune numai s fi e dat e l a gunoi ,
ni t e poci t ani i cu un mi c Ii sus r suci t n sus, pus n mi j l oc, fcut di n
nr gel u{e r oi i i al bast r e i al t e t mpeni i .
Nu er a numai ast a, t ot ce fcea mai c-sa o ener va l a cul me i o
fcea s o det est e. Nu er a dest ul c se ducea t ot t i mpul l a bi ser i c,
dar mai i vor bea oameni l or nt r -un anume fel , cu un gl as mi er os, i ar
n pr i vi n{a br bat ul ui ei , se fcea c nu bag de seam c-i be{i v i
zi cea numai dr gleni i despr e t oat l umea.
Baby Jenks nu se l sase ni ci odat prost i t . Obi nui a s st ea
nt i ns pe banchet a ei di n r ul ot i se t ot nt r eba ce-o fcea oar e pe
femei a ast a s se poar t e aa? Cnd avea s expl odeze t ot ui , ca un
bat on de di nami t ? O fi oar e pr ea pr oast ? Mai c-sa n-o mai pr i vea n
ochi de ani de zi l e. Cnd mpl i ni se doi sprezece ani se dusese l a mai c-
sa i -i spusese: "St i i c-am fcut -o, nu-i aa? Sper c nu-{i t r ece pr i n
cap c a mai fi vi r gi n!" Iar mai c-sa nu scosese ni ci o vor b, se
ui t ase n al t par t e cu ochi i ei enor mi , fr expr esi e i i di o{i , i i
r el uase t r eaba l a cr uci l e di n scoi ci , ngnnd un cnt ecel , cum fcea
de obi cei .
Odat ci neva i mpor t ant de l a or a i spusese mai c-si i c er a o
adevr at ar t i st popul ar .
Vezi -{i de t r eab, i bat e j oc de t i ne, i spusese Baby Jenks. Nu-
{i dai seama? Ni ci mcar n-au cumprat vr eo ur {eni e de-ai a, nu-i
aa? St i i cu ce seamn chest i i l e ast ea dup pr er ea mea? Cu nit e
cer cei enor mi car e se vnd pe ni mi ca t oat pr i n bazar ur i !
Iar nu zi sese ni mi c. Ba mai nt or sese i obr azul cel l al t .
Vr ei s mnnci ceva, scumpo?
Er a ca un pr oces deschi s i -nchi s apoi i medi at , se l mur i se pn
l a ur m Baby Jenks. Aa c pl ecase devr eme di n Dal l as, spr e Cedar
Cr eek Lake, unde i aj unsese n mai pu{i n de-o or , i dduse pest e
panoul bi ne cunoscut car e anun{a mi nunat ul ei or a de bat i n:
BINE-ATI VENIT LA GUN BARREL. NICIODAT NU VETI
REGRETA.
i ascunsese i medi at mot oci cl et a n dosul r ul ot ei , nu er a ni meni
acas, aa c se cul case ni {el i medi at , cu muzi ca l ui Lest at n ct i i
cu fi er ul de cl cat l a ndemn. Cnd avea s i nt r e mai c-sa, mul {am,
madam, t r onc, o s-i dea una cu el .
Apoi apr use vi sul . Ni ci nu ador mi se bine cnd ncepuse. Ca i
cum vocea l ui Lest at s-ar fi est ompat i -n l ocul l ui , t r osc, vi sul o
t r sese pe al t l ume.
Se gsea nt r -un l oc foar t e nsor i t . O poi eni { l a munt e. Si -n
poi an er au gemenel e ast ea, dou femei fr umoase cu pr ul r ou
ondul at , n genunchi amndou, ca nit e nger i pi ct a{i n bi ser i c, cu
mi ni l e mpr eunat e ca nt r -o r ugci une. De j ur mpr ej ur er a o
mul {i me de oameni , t o{i mbr ca{i n vemi nt e l ungi , ca per sonaj el e
di n Bi bl i e. Se auzea i muzi c, ni t e bii nfundat e, cam
nfr i cot oar e, i un cor n, par c er a un pr ohod l ugubr u.
Dar par t ea cea mai si ni st r er a cadavr ul , cor pul nnegr i t al unei
femei , nt i ns pe un soi de cat afal c de piat r . Par c fusese scos di nt r -
un cupt or ! Iar pe pl at our i se gseau, pe unul o i ni m l uci oas, pe
cel l at un cr ei er . hm, absol ut , er a vor ba de-o i ni m i de un cr ei er .
n cl i pa aceea se t r ezi se nspi mnt at . Duc-se nai bi i de vi s! n
pr ag er a mai c-sa. Baby Jenks sr i se n pi ci oar e i -o l ovi se cu fi er ul
de cl cat pn nu se mai mi case. i dduse n cap ct put use de t ar e.
Ar fi t r ebui t s fi e moar t dup asemenea l ovi t ur i , dar nu er a nc, i -
at unci veni se moment ul acel a absol ut nebun.
Mai c-sa zcea pe podea, mai mul t moart dect vi e, dar o pr i vea
fi x, l a fel cum avea s se nt mpl e mai t r zi u i cu t ai c-su. Baby
Jenks edea n fot ol i u, cu un pi ci or at rnndu-i pest e un un br a{ al
acest ui a, spr i j i ni ndu-se nt r -un umr i r suci ndu-i o codi { cu
mna, dar er a nc cu gndul l a gemenel e di n vi s, l a corpul moar t ei i
l a l ucr ur i l e de pe pl at our i , ce nai ba nsemnau t oat e ast ea? At ept a
t ot ui s o vad complet moar t . Mor i odat , pr oast a nai bi i , hai , mor i ,
nu cont a pe mi ne s-{i mai dau una!
Baby Jenks nu t i a bi ne ni ci acum ce se-nt mpl ase. Er a ca i cum
gndur i l e mai c-si i se t r ansfor maser , se di l at aser , se mr i ser .
Poat e c i ea pl ut ea acum spr e t avan, cum i se nt mpl ase i l ui Baby
Jenks cnd fusese pe punct ul de a mur i , nai nt e de-a fi sal vat de
Ki l l er . Or i car e ar fi fost cauza, gndur i l e er au, pur i si mpl u,
ui mi t oar e. S t e fac pr af, nu al t a! De par c mai c-sa t i a di nt r -o dat
t ot ! Despr e bi ne i despr e r u, i ct de i mpor t ant er a i ubi r ea,
i ubi r ea adevr at , cum er a mai i mpor t ant dect t oat e r egul i l e di n
l ume, s nu bei , s nu fumezi , s t e r ogi l ui Hr i st os. Nu semna cu o
pr edi c pr eo{easc. Er a ceva nenchi pui t de cupr i nzt or .
Mai c-sa, nt i ns pe j os, se gndea cum l i psa de dr agost e di n
i ni ma fi i cei ei , Baby Jenks, er a l a fel de ngr ozi t oar e ca o boal
genet i c, dat or i t cr ei a ar fi veni t pe l ume fr veder e sau fr vr eo
mn, sau vr eun pi ci or . Dar nu ast a er a i mpor t ant . Tot ul avea s se
ar anj eze. Baby Jenks avea s se r i di ce deasupr a exi st en{ei ei act ual e,
aa cum apr oape c se-nt mpl ase cnd i dduse Ki l l er sr ut ul acel a
mor t al , i avea s n{el eag i ea t ot ul . Ce nai ba nsemnau chest i i l e
ast ea? Er a ceva despr e t ot ce ne-nconjoar ca par t e di nt r -un mar e
nt r eg, i fi br el e di n covor , i fr unzel e copacul ui di n fa{a fer est r ei , i
apa car e pi cur a l a chi uvet sau nor i i car e se mi cau pest e Cedar
Cr eek Lake i copaci i desfr unzi {i , car e ni ci nu er au chi ar at t de ur {i
cum consi der a Baby Jenks. Nu, t ot ul pr ea di nt r -o dat at t de
fr umos, c ni ci nu se put ea descr i e. Iar mama l ui Baby Jenks t i use
di nt ot deauna de exi st en{a acest ei fr umuse{i ! Aa per cepuse ea t ot ul .
Mama l ui Baby Jenks o i er t a pent r u t oat e. Bi at a Baby Jenks, car e nu
t i a ni mi c, car e nu se mi nunase de fr umuse{ea fi r el or ver zi de i ar b
sau a l uci ul ui scoi ci l or l a l umi na l mpi i .
Apoi mama ei mur i se. Sl av domnul ui ! Dest ul ! Dar Baby Jenks se
pusese pe pl ns. Apoi t r se cor pul afar di n r ul ot i l ngr opase n
spat e, fcuse o gr oap adnc, fi i nd fer i ci t c face par t e di nt r e Mor {i
i c ar e at t a for {, nct s n-o oboseasc at t ea l ope{i de pmnt .
Apoi sosi se acas i t ai c-su. Cu el fusese o adevr at di st r ac{i e!
l ngr opase chi ar nai nt e s fi e compl et mor t . N-o s ui t e ni ci odat ce
expr esi e i se zugr vi se pe fa{ cnd i nt r ase pe u i -o vzuse acol o cu
t opor ul n mn.
Ce-i cu t i ne, t e consi der i dr ept Li zzi e Bor den?
Ci ne dr acu mai er a i Li zzi e Bor den ast a?
Apoi , cu br bi a mpi ns nai nt e, r i di case pumnul s o l oveasc,
at t er a de si gur pe el .
Soi r u ce et i !
i cr pase fr unt ea n dou cu t opor ul . Ce-i dr ept , ast a fusese
gr ozav, cnd vzuse c-i despi c {east a:
N-ai dect s cr pi , t i cl osul e!
i acoper i se fa{a cu {r n, n vr eme ce el o fi xa nc. Par al i zat ,
i ncapabi l s mai fac vr eo mi car e, se gndea c-i di n nou copi l , i
nchi pui a c-i l a o fer m sau ceva de genul st a, pe undeva pr i n New
Mexi co. Bol bor osea, ca un {nc. Nenorocitule, am tiut eu cu aveai
rahat n loc de creieri. Acum se si mte i putoarea!
Dar , nai nt e de t oat e, ce nai ba o apucase s se nt oar c acol o? De
ce se despr{i se de Banda cu Col {i ?
Dac nu s-ar fi despr{i t de Ki l l er i de Davi s, ar fi acuma cu ei l a
San Fr anci sco, n at ept ar ea concer t ul ui l ui Lest at . Poat e c ar fi
i nt r at mpr eun nt r -un bar de-al vampi r i l or . Ast a dac ar fi aj uns
ncar pn acol o. Dac nu cumva se nt mpl a ceva foar t e, foar t e
gr av.
Si -acum ce nai ba o apucase s o i a napoi ? Poat e ar fi t r ebui t s se
duc di r ect spr e vest . Nu mai r mneau dect dou nop{i , ast a-i t ot .
Pe t o{i dr aci i , n defi ni t i v, n sear a concer t ul ui o s-i i a o camer
l a vr eun mot el , s-l ur mr easc mcar l a t el evi zor . Dar nai nt e de
ast a, voi a cu t ot di nadi nsul s dea mcar de un Mor t de l a St . Loui s.
Nu put ea s cont i nue de una si ngur .
Pr obl ema er a cum gsea ea car t i er ul Cent r al West End. Unde
nai ba er a?
Bul evar dul acest a i se pr ea cunoscut . nai nt a ncet i or , sper nd
s nu dea de vr eun pol i{i st mai zel os car e s o ur mr easc. Fi r et e, ar
fi mai r api d dect el , aa se nt mpl a nt ot deauna, dar ce n-ar da s-i
i as vr eunul n cal e pe vr eun dr um mai dosni c. Chest i a e c n-avea
chef s fi e al ungat di n St . Loui s.
Iar acum, chi ar c r ecunot ea l ocur i l e. Da, da, st a er a Cent r al
West End, sau cum nai ba i zi cea, aa c o l u l a dr eapt a i medi at i
cont i nu pe o st r ad veche, pl i n de copaci umbr oi i r mur oi . i
r eapr u n mi nt e mai c-sa, i ar ba ver de, nor i i . De-abi a i st pni un
suspi n.
Mcar de nu s-ar si m{i at t de si ngur ! Apoi vzu por {i l e, da, da,
ast a er a st r ada. Ki l l er i spusese c Mor {i i nu ui t ni ci odat ni mi c. C
i cr ei er ul ei o s fi e ca un mi c cal cul at or . Poat e c er a adevr at . Chi ar
ast ea er au por {i l e, por {i mar i de fi er , lar g deschi se i acoper i t e de
i eder sl bat i c. Pr obabi l c genul acest a de "dr um pr i vat " ni ci nu se-
nchi dea vr eodat .
ncet i ni t r ept at , apoi opr i t ot al mot or ul . Fcea pr ea mul t glgi e
pe al eea ast a nt unecat unde se ni r au numai case mar i . N-ar fi
excl us ca vr eo scr b s cheme pol i {i a. Cobor i se apuc s-mpi ng
mot oci cl et a. N-avea pi ci oar el e sufi ci ent de l ungi ca s fac al t cumva.
Dar ast a n-o der anj a. i pl cea s mear g pe covor ul gr os de fr unze
moar t e. i pl cea st r ada ast a l i ni t i t .
Doamne, dac-a fi i eu un vampi r di nt r -un mar e or a, t ot pe-ai ci
mi -ar pl cea s l ocuiesc, se gndi ea, apoi vzu, mai ncol o, n capt ul
st r zi i , casa-adpost a vampi r i l or , per e{i i de crmi d i ar cadel e
maur e. Ini ma i bt ea ca nebuna n pi ept .
Tot ul er a ar s!
La nceput nu-i veni s cr ead. Apoi vzu c er a adevr ul gol -
gol u{, crmi zi l e er au pl i ne de dr e negr e, fer est r el e er au spar t e, nu
se mai vedea ni ci un geam nt r eg pe ni ci er i . Sfi nt e Hr i st oase! Si m{ea
c nnebunet e. Se apr opi e i mai mul t , mpi ngndu-i mot oci cl et a i
mucndu-i o buz at t de t ar e, c-i ddu sngel e. Ce por cr i e! Ci ne
nai ba fcea chest i i l e ast ea? Er au ci obur i de st i cl pn i pe pel uz,
pn i -n copaci , aa c t ot ul scl i pea de j ur mpr ej ur , dar pr obabi l c
nu i pent r u ochi i de mur i t or . Ei i se pr ea c-s or nament el e unui
pom de Cr ci un di nt r -un comar . Si put ea t er i bi l a l emn ar s. Mi r osul
mbcsea t ot aer ul .
Doar n-avea s se pun pe pl ns! Ni ci s ur l e! Dar n cl i pa aceea
auzi ceva. Nu er a un sunet r eal , ci o chest i e pe car e o nv{ase de l a
Ki l l er : si m{ea pr ezen{a unui Mor t acol o!
Nu-i venea s cr ead n nor ocul st a i pu{i n i psa de ce-o s
ur meze, er a hot r t s i nt r e. Da, er a ci neva acol o. Dar semnal ul er a
foar t e sl ab. Se mai apr opi e c{i va met r i , cl cnd cu t ot di nadi nsul cu
zgomot pe fr unzel e moar t e. Nu se vedea ni ci o l umi n, dar se mi ca
ceva nunt r u, ceva car e si m{ea pr ezen{a ei . Cum st t ea i ndeci s, cu
i ni ma bt ndu-i ca un ci ocan, n acel ai t i mp nspi mnt at , dar i
dor ni c s i nt r e, pe t er asa di n fa{a casei apr u ci neva, un Mor t car e
se ui t a dr ept l a ea.
Mul {umescu-{i {i e, doamne! opt i ea. Si nu er a ni ci vr eun scl i fosi t
n cost um l a t r ei pi ese. Nu, er a un bi at t nr , poat e nu avusese dect
vr eo doi ani mai mul t dect ea cnd i -o fcuser , dar ar t a
nemai pomeni t . n pr i mul r nd c avea pr ul ar gi nt i u, un pr scur t
ar gi nt i u i numai bucl e, ceea ce er a super b l a un t nr . Si -apoi , er a
t ar e nal t , cam un met r u opt zeci , er a zvel t i foar t e el egant mbr cat ,
dup pr er ea ei . Avea o pi el e at t de al b, c j ur ai c-i de ghea{, i
pur t a un pul over pe gt , mar o nchi s, car e i se mul a pe pi ept , i hai n
i pant al oni di n pi el e mar o, cu o cr oi al moder n, car e-i venea
nnu, ni mi c de-a face cu cost umel e de pi el e al e mot oci cl i t i l or .
Ar t a for mi dabi l t i pul , er a mai fr umos dect t o{i cei di n Banda cu
Col {i pui l a un l oc.
Int r ! spuse el nt r -o sufl ar e. Iut e.
Ni ci nu i ddu bi ne seama cnd zbur n sus pe t r ept e. Pr i n aer
mai pl ut ea nc cenu, ncepur s o ust ur e ochi i i -o apuc t usea.
Jumt at e di n t er as se pr bui se. i fcu dr um cu gr i j pn n hol .
Mai r nsese o par t e di n scar a i nt er i oar , dar , deasupr a, acoper i ul
nu mai exi st a del oc. Candel abr ul czuse, er a spar t i pl i n de
funi ngi ne. Par c er a o cas bnt ui t de st afi i , {i se fcea pi el ea de
gi n.
Mor t ul er a n sal on, adi c n ce mai r nsese di n el , ddea cu
pi ci or ul n di ver sel e r est ur i ar se de pe jos i -n mobi l el e scor oj i t e, de
par c ar fi cut at cu fur i e ceva.
Ti se zi ce Baby Jenks, nu-i aa? spuse el , adr esndu-i un ci udat
zmbet fal s, car e-i descoper i di n{i i per l a{i i col {i i mi t i t ei i -i fcu ochi i
cenui i s st r l uceasc. Te-ai r ici t , mi se par e...
E-n r egul , nc unul car e ci t et e gndur i l e, ca Davi s. Acest a mai
ar e i -un accent st r i n.
Da, i ce-i cu ast a? r spunse ea.
Spr e sur pr i nder ea ei , i per cepu i ea numel e, l chema Laur ent .
Acest a er a un nume di st i ns, un nume cu sonor i t at e fr an{uzeasc.
Rmi pe l oc, Baby Jenks, spuse el . Pr obabi l c i accent ul er a
fr an{uzesc. Er am t r ei ai ci n cas i doi au fost di st r ui de foc. Pol i {i a
n-o s deosebeasc ni mi c n cenu, dar t u o s-{i dai seama ce e pe
j os; fi i at ent s nu cal ci pe ceva... n-o s-{i fac ni ci o pl cer e.
Doamne! Nu spunea del oc pr ost i i , avea dr ept at e, er a unu chi ar n
fundul hol ul ui , ai fi cr ezut c-i un cost um de hai ne pe j umt at e ar s,
nt i ns pe j os, pst r nd vag for ma unui om, si gur c da, se si m{ea i
dup mi r os, n cost umul acel a fusese un Mor t , r nseser i nt act e
doar mneci l e i cr ci i pant al onul ui , i pant ofi i . n mi j l oc se nt i ndea
un soi de bal t cenui e, gr e{oas, par c er a un amest ec de gr si me cu
o pul ber e, nu cu cenu. Car aghi os, cum i eea manet a cni i ,
i mpecabi l , di n mnec. Acest a fusese un cost um l a t r ei pi ese, mai
mul t ca si gur .
i venea s vomeze. Ti se mai put ea nt mpl a aa ceva cnd er ai
Mor t ? Voi a s o t ear g de-ai cea. Dac se nt orcea acel a car e-i
di st r usese? Hal al nemur i r e!
Nu t e mi ca, i spuse Mor t ul , i -o s pl ecm amndoi de-ai ci
i medi at ce se poat e.
Cu ct mai i ut e, cu-at t mai bi ne, spuse ea.
Tr emur a ca fr unza, fi r -ar s fi e. Va s zi c ast a-nsemna s t e i a
sudor i l e r eci !
El gsi se o cut i e de met al i scot ea di n ea t o{i bani i car e nu
ar seser .
Hei , ami ce, eu m car , l aver t i z ea.
Si m{ea c pl ut ea ceva n j ur , nu bl t oaca de pe j os o ngr i j or a. Se
gndi l a adpost ur i l e di n Dal l as i di n Okl ahoma, ar se i el e, i l a fel ul
n car e nu mai dduse del oc de cei di n Banda cu Col {i . El i capt ase
dej a gndur i l e ast ea, se vedea. I se ndul ci r t r st ur i l e fe{ei , i ar pr ea
nespus de fr umos. Ar unc pe j os cut i a i veni spr e ea at t de r api d, c
o sper i e i mai t ar e.
Da, ma chere, spuse el cu o voce ext r em de pl cut , t oat e
adpost ur i l e au ar s. Pe t oat Coast a de Est au di spr ut t oat e, ca un
i r de l umi ni cnd se pr oduce un scur t ci r cui t . Ni ci l a Par i s nu
rspunde ni meni , ni ci l a Ber l i n.
O l u de br a{ i o conduse spr e i ei r ea di n fa{.
Ai i dee ci ne nai ba face chest i a ast a? ntr eb ea.
Ci ne nai ba ar put ea t i , cherie? Sunt di st r use i casel e, i
bar ur i l e vampi r i l or , i t o{i cei car e-i i es n cal e. Tr ebui e s pl ecm de-
ai ci . Hai , pune mot oci cl et a n mi car e.
Dar ea se opr i se br usc. Ceva ddea t r coal e pe-afar . Rmase
nemi cat l a mar gi nea t er asei . Er a ceva. i er a t eam i s nai nt eze,
i s se nt oar c n cas.
Ce-i cu t i ne? o nt r eb el n oapt .
Ce nt uner i c er a pe-ai cea, cu copaci i t i a i meni i casel e ast ea
mar i , car e par c er au t oat e bnt ui t e de fant ome, i ar ea auzea ceva,
ceva foar t e uor ... ca o r sufl ar e. Ceva de genul acest a.
Baby Jenks! Gr bet e-t e!
Dar unde ne ducem? l nt r eb ea.
Acum per cepea ceva apr oape ca un sunet .
n uni cul l oc unde put em mer ge. La el , dr aga mea, l a Lest at . El e
acol o, l a San Fr anci sco, ne at eapt , el n-a p{i t ni mi c!
Daaa? spuse ea, ui t ndu-se l a st r ada nt unecat ce se
deschi dea n fa{. Bun, mer gem n cut ar ea l ui Lest at . Pn l a
mot oci cl et nu mai er au dect zece pai . Sr i pe ea, Baby Jenks.
Al t fel , el pl eac fr t i ne. S nu faci una ca ast a, t i cl osul e, nu t e
at i nge de mot oci cl et a mea!
Dar acum sunet ul acel a se auzea cl ar , Baby Jenks nu mai auzi se
n vi a{a ei ceva asemnt or . E dr ept c deveni t Mor t , auzeai o
gr mad de chest i i . Auzeai t r enur i l e l a nu t i u c{i ki l omet r i sau
auzeai ce i spuneau oameni i n avi oanel e car e zbur au pe deasupr a
capul ui .
Mor t ul cel l al t auzi i el zgomot ul . Nu, auzi gndul ei despr e
sunet ul acel a.
Ce-i ast a? opt i el .
Ii suse, i el er a sper i at . Iar acum i el auzi .
O t r ase dup el pe t r ept e. Ea se pot i cni i apr oape czu, dar el o
r i di c i o puse pe mot oci cl et .
Zgomot ul se nt e{i se. Er a sacadat , ca o muzi c. Acum devenea at t
de asur zi t or , c nu mai auzea ni ci ce-i spunea Mor t ul de l ng ea.
Por ni mot or ul , r suci mner el e ghi donul ui ca s-i dea mot or ul ui
benzi n, i ar cel l al t er a dej a ur cat pe locul di n spat el e ei . Doar c
zgomot ul er a at t de put er ni c acum, Ii suse, c ni ci nu mai put ea
gndi . Ni ci mot or ul mot oci cl et ei nu se mai auzea!
Se ui t n j os, ncer cnd s vad ce nai ba se-nt mpl a, dac
ncepuser s mear g, deoar ece ni ci mcar de ast a nu i mai ddea
seama. Apoi se ui t n sus i pr i cepu c se ui t a di r ect spr e sur sa
vacar mul ui . Er a di ncol o de copaci , n nt uner i c.
Mor t ul sr i se de pe mot oci cl et i bol bor osea ceva l a adr esa Fi gur i i
acel ei a, de par c o vedea. Ni ci gnd, se ui t a de j ur mpr ej ur , ca un
nebun car e vor bet e de unul si ngur . Dar ea n-auzea ce spune. Ea
si m{ea doar o pr ezen{, si m{ea c-i pr ivet e ci neva i c bi at ul i
rcea gur a de poman!
Sr i i ea de pe mot oci cl et , car e czuse pe o par t e. Zgomot ul se
opr i . Apoi i r sunar t i mpanel e.
... t ot ce dor et i ! spunea Mor t ul de l ng ea, or i ce, doar spune
ce, o s facem t ot ce dor et i ! Sunt em sl ugi l e t al e...!
Apoi fugi de l ng Baby Jenks, apr oape s o dea j os, i ndr ept
mot oci cl et a.
Hei , st r i g ea, dar n cl i pa n car e por nea spr e el , l vzu cum
i zbucnet e n fl cr i i cum ncepe s {i pe.
Apoi fu r ndul ei s {i pe. Ur l a i i ar ur l a. Mor t ul , n fl cr i , se
zvr col ea n cer curi pe pmnt . n spat el e ei , expl od adpost ul. Si m{i
cl dur a pe spat e. Vzu cum sr eau n aer t ot fel ul de chest i i . Cer ul se
l umi nase de par c er au n pl i n zi .
Ah, sf inte Iisuse, f u su rumn n vi a;u, f u su rumn n vi a;u!
Un cr mpei de secund se gndi c-i crpase i ni ma. Avu i nt en{i a
s se ui t e n j os s vad dac i se cr pase pi ept ul i dac i ni ma i
scui pa sngel e afar , ca o l av t opi t dint r -un vul can, dar vpai a di n
ea i aj unse pn n cap i -apoi , zbr r ! o l uase n sus.
Se r i di ca t ot mai sus pr i nt r -un t unel nt unecat , apoi pl ut i n
nl{i mi , pr i vi nd de-acol o nt r eaga scen.
Da, exact ca mai nai nt e. Acum vedea i ce-i uci sese, se vedea o
si l uet al b chi ar n pl cul de copaci . n cur t e fumegau hai nel e
cel ui l al t Mor t . Iar cor pul ei er a consumat de fl cr i .
Ce-o ui mi cel mai mul t er a si l uet a alb. Par c er a o st at ui e,
semna cu Feci oar a Mar i a nt r -o bi ser i c cat ol i c. Se ui t cu at en{i e l a
r azel e ar gi nt i i , st r l uci t oar e, car e pr eau c por nesc de l a ea n t oat e
di r ec{i i l e, ca o l umi n mi ct oar e. Pe msur ce se r i di c t ot mai sus,
vzu cum r azel e se nt i ndeau i se uneau cu al t el e, compunnd un soi
de pl as ur i a car e acoper ea nt r eaga lume. n i nt er i or ul pl asei er au
pr i ni o mul {i me de Mor {i , ca ni t e mut e nt r -o pnz de pi anj en.
Er au ca ni t e gnl i i de l umi n, pul sau i se uneau cu si l uet a al b,
er a un spect acol apr oape fr umos, dac n-ar fi fost at t de t r i st . Ah,
bi et el e sufl et e al e t ut ur or Mor {i l or acest or a, nchi se n cor pur i di nt r -o
mat er i e i ndest r uct i bi l , i ncapabi l i s mbt r neasc or i s moar .
Dar ea er a l i ber . Pl asa se afl a acum l a o mar e di st an{ de ea. Si
descoper ea at t de mul t e l ucr ur i .
I se pr ea c mi i i mi i de al {i oameni mor {i pl ut eau acol o sus ca
nt r -un st r at cenui u de cea{. Uni i i cut au dr umul , al {i i se bt eau
nt r e ei , i ar al {i i se ui t au cu-at t a t r i st e{e n j os, unde mur i ser , de
par c nu t i au sau r efuzau s cr ead c er au mor {i . Er au chi ar uni i
car e ncer cau s se fac vzu{i sau auzi {i de cei n vi a{, dar acei a nu
r eueau.
i ddea seama c er a moar t . I se mai nt mpl ase o dat . Tr ecea,
pur i si mpl u, pr i n st r at ul acest a de oameni t r i t i car e nt r zi au pe
dr um. Ea ns i ur ma cal ea! Exi st en{a ei mi zer abi l de pe pmnt o
umpl ea de t r i st e{e. Dar nu ast a er a i mpor t ant acum.
Lumi na st r l ucea di n nou, l umi na aceea nenchi pui t de fr umoas
pe car e o nt r ezr i se dej a cnd fusese pe punct ul de-a mur i pr i ma
dat . nai nt spr e ea, pt r unse n ea. Iar ast a er a o mi nun{i e.
Ni ci cnd nu mai vzuse asemenea cul or i , at t a l i mpezi me, ni ci odat
nu mai auzi se o muzi c de o asemenea pur i t at e. Nu exi st au vor be car e
s l e descr i e; nu exi st a ni ci o l i mb capabi l de aa ceva. Iar de dat a
ast a ni meni n-o mai aducea napoi !
Cci fi i n{a car e i venea n nt mpi nar e, s o i a de mn i s o
aj ut e er a... mama ei ! Si n-avea s o mai l ase s pl ece.
Ni ci odat nu si m{i se at t a dr agost e pent r u mama ei , dar ai ci
dr agost ea er a pest e t ot ; l umi n, cul or i , dr agost e nu se mai
deosebeau.
Ah, bi at a Baby Jenks, se gndi ea, ui t ndu-se o ul t i m dat spr e
mnt . Dar acum ea nu mai er a Baby Jenks. Nu, del oc.
3
ZEITA PANDORA
Odi nioaru stupneam cuvntul.
Bou i uliu. Bruzdar.
Era atta li mpezi me pe-atunci
Sulbatici ca nite coarne
usuci te,
locui am n case de pi atru.
Ne atrnam pletele pe f ereastru su se ca;ere
Iurba;ii
n dosul urechii, grudinu de bucle.
Pe oricare deal un rege
al dealului. Noaptea f irel e erau smulse
din ;esuturu. Destruma;i, burba;ii url au.
To;i atrii se dezvuluiau. Noi stupneam
cuvntul.
STAN RICE
di n "The Wor ds Once"
Whiteboy (1976)
FPTURA car e st r lt ea pot eca abr upt i nzpezi t at t de
r epede, nct ni meni n-ar fi put ut {i ne pasul cu ea, er a nal t i
mbr cat n vemi nt e negr e car e nu-i l sau l a veder e dect ochi i .
Cer ul nst el at n-avea apr oape ni ci un nor n aer ul r ar efi at al
nl{i mi l or Hi mal ai ei , i ar n fa{, depar t e ni ci cu put eri l e ei nu put ea
cal cul a di st an{a se cont ur a, n t oat spl endoar ea sa, ver sant ul
masi v, gofr at , al Ever est ul ui , deasupr a unei cor oane de nor i al bi
t ur bul en{i . De ct e or i se ui t a l a el i se t i a r espi r a{i a, nu numai
pent r u c er a at t de fr umos, dar i pent r u c pr ea s pst r eze
n{el esur i pr ofunde car e, bi nen{el es, nu acol o se gseau.
Er a oar e vor ba de vener a{i e pent r u acest masi v? Da, l put eai
vener a fr gr i j , cci munt el e n-avea s-{i vor beasc ni ci odat .
Vnt ul ui er t or car e i nghe{a pi el ea nu er a vocea cui va i nu
expr i ma ni mi c. Dar mr e{i a aceast a nt mpl t oar e i t ot al i ndi fer ent
o i mpr esi ona pn l a l acr i mi .
Aceeai senza{i e i -o ddea i i magi nea pel er i ni l or car e ur cau
coast a, mul t mai j os, ca ni t e fur ni ci naint nd pe pot eca i ncr edi bi l de
ngust . Cr edi n{a l or oar b o umpl ea de t r i st e{e. Dar i ea mer gea t ot
spr e acel ai t empl u ascuns n mun{i . Se ndr ept a spr e acel ai zeu
abj ect i amgi t or .
Sufer ea de fr i g. Fa{a i pl eoapel e i er au acoper i t e de chi ci ur . I se
l i pi se i de gene, n mi nuscul e cr i st al e. Fi ecar e pas pr i nt r -un vnt de o
asemenea for { er a di fi ci l pn i pent r u ea. N-ar fi put ut s-i pr oduc
chi ar dur er e sau moar t e, er a pr ea vr stni c pent r u ast a. Sufer i n{a ei
i zvor a di n ceva ment al . Se t r gea di n nemai pomeni t a t r i ni ci e a
for {el or nat ur i i , di n i magi nea neschi mbat , de or e nt r egi , a zpezi l or
i macul at e, or bi t or de al be.
N-avea i mpor t an{. Acum ct eva nop{i o t r ecuse un fi or pe cnd
st r lt ea una di n st r zi l e pl i ne de l ume i pl i n de mi r osur i
pest i l en{i al e di n vechi ul Del hi , i ar de-at unci se r epet a obsedant , cam o
dat pe or , de par c se cut r emur a mi ezul pmnt ul ui .
n unel e moment e avea i mpr esi a cl ar c Mama i Tat a se t r ezeau
l a vi a{. Undeva, depar t e, n cr i pt a n car e-i i nst al ase i ubi t ul ei
Mar i us, Cei Ce Tr ebui e Pzi {i , n fi ne, se mi caser . Numai o r envi er e
de nat ur a ast a put ea s pr opage un semnal at t de put er ni c i n
acel ai t i mp confuz: t r ebui e c Akasha si Enki l se r i di caser di n
or i bi l a l or nemi car e de pe t r onul pe care l mpr{eau de ase mi i de
ani .
Dar , fr ndoi al , t oat e ast ea er au doar pur i magi na{i e, ca i
cum ai fi cer ut munt el ui s-{i vor beasc. Cci pent r u ea acet i
st r vechi pr i n{i ai t ut ur or but or i l or de snge nu er au doar o
l egend. Ea i vzuse cu ochi i ei , nu ca numeroi al {i ur mai ai l or . Ea
deveni se nemur i t oar e chi ar pe pr agul sanct uar ul ui l or ; se t r se n
genunchi i -o at i nsese pe Mam; st r punsese supr afa{a aceea
scl i pi t oar e i net ed ce fusese cndva piel ea ei i supsese di n uvoi ul
de snge sacr u. Ce mi nune i se pr use chi ar i at unci acest fl ui d vi u
car e {anea di n cor pul fr vi a{, pr ecum i vi ndecar ea i medi at a
ur mel or muct ur i i .
Dar pe-at unci , cu secol e nai nt e, cnd cr edea n ei di n t oat e
put er ni l e, mpr t i se cu Mar i us convi nger ea c Mama i Tat a nu
fceau al t ceva dect s doar m n pace, c avea s vi n ns cl i pa
cnd se vor t r ezi i l e vor vor bi di n nou.
La l umi na l umnr i l or , ea i cu Mar ius i nt onaser i mnur i n
ci nst ea l or , cu mi ni l e ei pusese t mi e l a ar s i l e adusese fl or i ; de
asemenea, j ur ase s nu dezvl ui e ni ci odat al t or but or i de snge
unde se afl a sanct uar ul , ca nu cumva acei a s-l ni mi ceasc pe
Mar i us, s-i duc de-acol o pe pr i n{i i cei di nt i i s se hr neasc
nest i ngher i {i cu sngel e l or or i gi nar i at ot put er ni c.
Dar t oat e ast ea se-nt mpl aser cu mul t t i mp n ur m, cnd l umea
er a mpr{i t n t r i bur i i i mper i i , cnd er oi i i mpr a{i i er au
nscuna{i dr ept zei de pe o zi pe al t a. Pe vr emea aceea o pr eocupau
i dei l e fi l ozofi ce cel e mai subt i l e.
Acum n{el egea ce-nseamn s t r i et i veni c. Mun{i i t i au.
Primejdie. Fi orul i st rlt u i ari t ot cor pul , ca un cur ent el ect r i c.
Apoi pi er i . Dup ast a avu vi zi unea unui l oc pl i n de ver dea{ i
must i nd de umezeal , unde pmntul er a moal e i veget a{i a
sufocant . Dar i i magi nea ast a pi er i i medi at .
Se opr i , or bi t o cl i p de st r l uci r ea zpezi i n l umi na l uni i , i
r i di c ochi i spr e st el el e ce scl i peau di ncol o de pnza r ar efi at a unui
nor . ncer c s capt eze voci l e al t or nemur i t or i . Dar nu per cepu ni mi c
l i mpede, ni mi c vi t al , doar un zumzet nedesl ui t veni nd de l a t empl ul
spr e car e se ndr ept a, i ar di n ur ma ei , ur cnd di n or aul mur dar i
supr apopul at , muzi ca de pe di scur i l e nregi st r at e de {i cnit ul acel a, de
lut or ul acel a de snge, "i dol ul r ockul ui ", Vampi r ul Lest at .
Er a dest i nat s pi ar ur maul acest a moder n, i mpet uos car e
ndr zni se s i fasoneze cnt ecel e por ni nd de l a adevr ur i
t r unchi at e. C{i t i ner i de genul st a nu vzuse ea aj uni n cul mea
gl or i ei i -apoi ui t a{i .
Tot ui , cur aj ul l ui o i nt r i ga i , n acel ai t i mp, o scandal i za. Se
put ea oar e ca st r i gt ul de al ar m pe car e l per cepuse s fi e cumva
l egat de cnt ecel e l ui t ngui t oar e i r gui t e?
Akasha, Enkil ,
Apleca;i urechea l a copiii votri!
Cum de ndr znea s r epet e numel e sacr e n fa{a l umi i
mur i t or i l or ? I se pr ea i mposi bi l , contr a r a{i uni i , ca un ast fel de
i ndi vi d s nu fi e el i mi nat i medi at . Monstr ul acest a, car e se bucur a de
o i ncr edi bi l cel ebr i t at e, ddea pe fa{ secr et e pe car e numai Mar i us
ar fi put ut s i l e fac cunoscut e. At unci unde er a Mar i us, car e-i
pur t ase pe Cei Ce Tr ebui e Pzi {i de l a un sanct uar secr et l a al t ul t i mp
de dou mi i de ani ? Nu t r ebui a s se mai gndeasc l a Mar i us, l a
di sensi uni l e car e-i separ aser de at t a vr eme, nct si m{ea c i se
spar ge i ni ma de dur er e.
nr egi st r ar ea voci i l ui Lest at di spr use acum, acoper i t de al t e
nr egi st r r i , de vi br a{i i l e ce emanau di n or ae i sat e, de veni cel e
st r i gt e di st i nct e de dur er e al e mur it or i l or . Cum se nt mpl a adesea,
dei dot at cu un auz put er ni c, nu put ea di st i nge semnal e i zol at e.
Fl uxul enor m de sunet e fr for m, ngr ozi t or o copl eea, aa c
nu mai per mi se ni ci unui sunet s-i par vi n. Er a di n nou doar cu
vnt ul .
Ah, ce nsemnau oar e pent r u Mama i Tat a t oat e voci l e acest ea ce
veneau de pe t ot pmnt ul , cci put er ea l or nu fcuse dect s
cr easc n mod i nevi t abi l de l a nceputur i l e i st or i ei ncoace. Oar e ei
mai aveau posi bi l i t at ea s pun un ecr an nt r e ei i fl uxul acest a
nencet at ? Sau s sel ect eze, di n cnd n cnd, doar ceea ce voi au s
aud? Poat e c i n pr i vi n{a ast a er au l a fel de i ndi fer en{i ca i n
cel el al t e, poat e c vacar mul acest a nent r er upt i fcea s r mn
mpi et r i {i , i ncapabi l i de a r a{i ona, cr ei er ul fi i ndu-l e l uat cu asal t de
nesfr i t el e pl nger i al e mur i t or i l or i al e nemur i t or i l or di n l umea
nt r eag.
Pr i vi ur i aul vr f col {ur os di n fa{. Tr ebui a s cont inue, i st r nse
i mai t ar e gl uga car e-i acoper ea fa{a. Rel u ur cuul .
Cum pot eca o scoase l a un mi c pr omont or i u, vzu n fi ne i l ocul
spr e car e se ndr ept a. Templ ul se r i di ca di ncol o de un i mens ghe{ar ,
pe o st nc nal t . Er a o const r uc{i e de pi at r al b apr oape i nvi zi bi l
pe fondul al b, i ar t ur nul cl opot ni {ei i di spr ea n vlt uci i de zpad
car e t ocmai r encepeau s cad.
Oar e ct t i mp i va t r ebui ca s aj ung acol o, chi ar l a vi t eza ei ?
St i a ce avea de fcut , dar avea or oar e de ast a. Tr ebui a s r i di ce
mi ni l e, s nfr ng l egi l e nat ur i i i pr opr i a ei r a{i une i s t r eac
pest e gol ul car e o separ a de t empl u, cobor nd bl nd doar dup ce
aj ungea de par t ea ceal al t a cani onul ui nghe{at . Ni ci o al t a di nt r e
mul t i pl el e ei put er i n-o fcea s se si mt at t de l i psi t de sens, at t
de i numan, at t de depar t e de fi i n{a de r nd, mur i t oar e, car e fusese
ea cndva.
Dar voi a s aj ung l a t empl u. Er a necesar . Aa c r i di c br a{el e
ncet , cont i ent de gr a{i a mi cr i i . nchi se ochi i o cl i p, i mpunndu-
i s se r i di ce, i i si m{i cor pul ndr eptndu-se n sus, de par c nu
avea ni ci o gr eut at e, ca o si mpl for {, nei ncomodat de mat er i e,
clt or i nd pe coama vnt ul ui doar gr a{i e pr opr i ei voi n{e.
Ls vnt ul s o poar t e ndel ung; cor pul i se r suci , o l u n
di r ec{i a n car e er a mpi ns. Se r i di c di n ce n ce mai sus, l snd
mnt ul n ur m, t r ecu pr i nt r e nor i cu fa{a l a st el e. Ct de gr el e i se
r eau vemi nt el e; nu er a oar e pe punctul de a deveni i nvi zi bi l ? Nu
er a aceast a et apa ur mt oar e? Un fi r de pr af n ochi ul Domnul ui , se
gndi .
Si m{i o dur er e n pi ept . Ce or oar e, s nu mai fi i l egat de ni mi c... I
se umpl ur ochi i de l acr i mi .
Ca nt ot deauna n asemenea moment e, t r ecut u-i ndepr t at de
mur i t oar e, de car e se ag{a, i apr u, mai mul t ca or i cnd, un mi t
demn de a fi pr e{ui t , n vr eme ce t oat e cel el al t e cr edi n{e o l sau r ece.
Am trui t, am iubit, am avut un trup f ierbinte. l vedea pe Mar i us, cel ce
o cr ease, nu aa cum er a n pr ezent , ci cum er a l a nceput , cnd de-
abi a deveni se nemur i t or i -l ar dea secr et ul acel a supr anat ur al :
"Pandor a, i ubi t a mea... Pandor a, vi no cu mi ne, s cer em
bi necuvnt ar ea Mamei i a Tat ei . Vi no n sanct uar ."
Despr i ns de t ot ul , di sper at , ar fi put ut s ui t e ce dest i na{i e avea.
S-ar fi put ut l sa pur t at pn l a soar e. Dar per cepu di n nou
semnal ul acel a t cut , sub for m de pul sa{i e, Primejdie, car e-i r eami nt i
scopul clt or i ei , nt i nse br a{el e, i i mpuse s o i a di n nou spr e
mnt i vzu cur t ea t empl ul ui , cu r ugur i l e fumegnde. Da, acolo.
Vi t eza cu car e cobor a o ui mi ; pe moment , fu chi ar dezor i ent at . Se
t r ezi n cur t e, avu o senza{i e scur t c o doar e pest e t ot , apoi se si m{i
doar nfr i gur at , dar cal m.
Ur l et el e vnt ul ui er au est ompat e. Muzica di n t empl u st r lt ea
pr i n per e{i ca o pul sa{i e hal uci nant , pr odus de t ambur i ne i t obe, n
car e se amest ecau voci , for mnd mpr eun o i ncant a{i e l ugubr i
r epet i t i v. n fa{a ei se r i di cau r ugur i le car e t r osneau i scot eau
scnt ei , unde se nnegr eau cadavr el e ngr ndi t e pest e gr mezi l e de
l emne. Duhoar ea er a t er i bi l . Tot ui , r mase ndel ung s se ui t e l a
fl cr i , s l e obser ve cum consumau car nea car e sfr i a, membr el e
nnegr i t e, smocur i l e de pr , di n car e i eeau br usc vlt uci de fum al b.
Se sufoca de duhoar e; aer ul pur de munt e nu pt r undea pn ai ci .
Pr i vi ua di n depr t ar e pe car e se i nt r a n i nci nt a t empl ul ui . Avea
s i fol oseasc di n nou put er i l e, cu amrci une. Aa. Se t r ezi
cl cnd pest e pr ag, di ncol o de ua car e se deschi sese. Fu zci t de
l umi na di nunt r u, ca i de aer ul cal d i de i ncant a{i i l e asur zi t oar e.
"Azi m! Azi m! Azi m!" r epet au r i t mi c cr edinci oi i ; er au cu spat el e l a
ea, cci se nghesui au cu t o{i i spr e cent r ul sl i i l umi nat e de l umnr i ,
cu mi ni l e n sus, agi t ndu-i -l e n acel ai r i t m cu capet el e. "Azi m!
Azi m! Azi m-Azi m-Azi m! Aaaaa-Zi i i i i m!" Di n cdel ni {e se r i di ca fum i
nenumr at el e si l uet e se-nvr t eau n cerc, bit or i nd par doseal a cu
pi ci oar el e goal e, nedndu-i ni ci o at en{i e. i {i neau ochi i nchi i ,
t r st ur i l e de pe fe{el e msl i ni i er au calme, doar buzel e l i se mi cau,
r epet nd numel e vener at .
i fcu l oc pr i nt r e cei nghesui {i , femei i br ba{i zdr en{r oi , sau
cu hai ne bogat e de mt ase col or at i cu bi j ut er i i de aur bt ndu-l e
pi ept ul , cu t o{i i r epet nd, cu or i bi l monot oni e, aceeai i nvoca{i e.
Si m{i n nr i i zul de febr , de foame, de cadavr u, cci numer oi er au
cei cl ca{i n pi ci oar e, nebga{i de ni meni n seam n acest del i r . Se
cr ampon de o col oan, ca i cum ar fi ar uncat o ancor n acel fl uvi u
t umul t os de mi car e i zgomot .
Apoi l zr i pe Azi m n mi j l ocul mul {i mi i . Pi el ea l ui ar mi e er a
umed i scl i pi t oar e n l umi na l umnr i l or , avea pe cap un t ur ban de
nt ase neagr , i ar l unga l ui r ob br odat er a pt at de un amest ec de
snge de mur i t or i de nemur i t or . Ochi i l ui negr i , machi a{i cu cr ei on
negr u, er au enor mi . Dansa cu mi cr i ondul at or i i n r i t mul sur d al
t obel or , ar uncndu-i br a{el e nai nt e, apoi r et r gndu-l e, de par c
ddea cu pumni i nt r -un zi d i nvi zi bi l . Cu papuci i di n pi ci oar e bt ea
r i t mul fr enet i c pe par doseal a de mar mur . Pe l a col {ur i l e gur i i i
cur gea snge. Pe fa{ i se ci t ea cea mai pr ofund beat i t udi ne.
Tot ui , i dduse seama de pr ezen{a ei . Fr s se nt r er up di n
dans o pr i vi dr ept n ochi , i ar ea i vzu buzel e mnj i t e de snge
for mnd un zmbet .
Pandora, f rumoasu, nemuritoare Pandora...
Er a ghi ft ui t de pe ur ma fest i nul ui , se umfl ase i er a congest i onat
de at t a snge, cum r ar eor i mai vzuse un nemur i t or . i ddu capul
pe spat e, se r ot i , apoi scoase un st r i gt ascu{i t . Ser vi t or i i l ui se
apr opi ar , pur t nd cu{i t e cer emoni ale, i -i fcur t i et ur i l a
nchei et ur i l e mi ni l or .
Cr edi nci oi i se nghesui r s sug cteva pi ct ur i di n sngel e
sacr u car e {anea di n vene. Incant a{i i l e er au i mai asur zi t oar e, mai
nfocat e, acoper i nd ur l et el e cel or car e l nconj ur au. Deodat l vzu
l uat pe sus, cu t ot cor pul nt i ns pe umer i i sui t ei l ui , cu papuci i aur i i
ndr ept ndu-i vr ful ascu{i t spr e t avanul acoper i t de mozai cur i , i ar
cu{i t el e i fcur di n nou i nci zi i l a gl ezne i l a nchei et ur i l e mi ni l or ,
unde r ni l e pr ecedent e se i nchi seser .
Mul {i mea del i r ant par c devenea i mai dens pe msur ce
mi cr i l e er au mai fr enet i ce, cor puri l e i r oi nd de sudoar e o
nghesui au, fr s i dea seama de. r ceal a i n{epeneal a cor pul ui
ei at t de vr st ni c, pr i n hai nel e moi , di forme, de l n. Nu se mi c. Se
ls nconj ur at , t r as spr e cent r u. l vzu di n nou pe Azi m, depus
di n nou pe pr opr i i l e pi ci oar e, dup ce i se fcuser at t ea t i et ur i n
car ne, dup ce i cur sese sngel e, se vi cr i se, dar cu r ni l e dej a
vi ndecat e. O mbi e s se apr opi e. n t cer e, l r efuz.
l pr i vi cum nt i nde apoi br a{ul i apuc l a nt mpl ar e o vi ct i m, o
femei e t nr cu ochi i machi a{i i cu cer cei mar i de aur , cr ei a i
sfsi e gt ul sub{i r e.
Mul {i mea nu mai scanda per fect si l abel e i ncant a{i ei de mai
nai nt e; di n pi ept ur i l e t ut ur or se r i di c n cl i pa aceea un st r i gt .
Cu ochi i i ei{i di n or bi t e, n apar en{ or ipi l at de pr o-pr i a-i put er e,
Azi m i supse t i ner ei sngel e pn l a ul ti ma pi ct ur di nt r -o si ngur
sufl ar e, apoi ar unc t r upul pe pi et r el e di n fa{, unde r mase st r i vi t ,
r epede nconj ur at de cei l al {i cr edi ncioi , car e nt i ndeau mi ni
r ugt oar e spr e zeul l or , nesi gur acum pe pi ci oar e.
Se nt oar se cu spat el e; i ei n aer ul r ece de afar , ndepr t ndu-se
de cl dur a r ugur il or . Mi r osea cumpl it a uri n, a mr unt aie. Se spr i j ini
de per et e, pr i vi nd n sus, gndi ndu-se l a munt e, nednd ni ci o at en{i e
ser vi t or i l or car e t r ecur pe l ng ea t r nd t r upur i l e noi l or vi ct i me i
ar uncndu-l e n fl cr i .
Se gndi i l a pel er i ni i pe car e i zr i se pe cr ar ea ce ducea l a
t empl u, i r ul acel a nesfr i t car e ur ca l ent , zi i noapt e, st r lt nd
mun{i i pust i i ct r e l ocul acest a fr nume. C{i mur eau oar e fr s
aj ung mcar pn l a pr past i a aceast a? C{i pi er eau n fa{a por {i l or ,
n at ept ar e cl i pei cnd l i se per mi t ea s i nt r e?
Ce or oar e! Si t ot ui , nu avea i mpor t an{. Er a o or oar e ce dur a de
mi i de ani . Rmase n at ept ar e. Apoi si m{i chemar ea l ui Azi m.
Se nt oar se i t r ecu di n nou de u, t r ecu apoi de o al t a i aj unse
nt r -o ant i camer pi ct at super b unde, aezat pe un covor cu r ubi ne
pe mar gi ni , o at ept a Azi m, t cut , nconj ur at de comor i l e sal e, obi ect e
de aur i de ar gi nt ofer i t e l a nt mpl ar e, n vr eme ce di n sal se auzea
n sur di n o muzi c l angur oas, dar nfr i cot oar e.
Iubi t a mea, spuse el .
i l u fa{a n mi ni i o sr ut . Di n gur i t r ansmi se un uvoi de
snge cal d, aa c, pent r u o cl i p, Pandor a fu una cu ext azul
i ncant a{i i l or , al dansul ui i al st r i gt el or cr edi nci oi l or . Suvoi ul
fi er bi nt e al ador a{i ei mur i t or i l or . Abandon t ot al . Dr agost e.
Da, dr agost e. O cl i p avu i magi nea l ui Mar i us. Deschi se ochi i i se
ddu cu un pas napoi . Ti mp de un moment vzu doar per e{i i pe car e
er au pi ct a{i puni , cr i ni ; apoi vzu gr mezi l e de aur l uci t or . n fi ne,
pr i vi r ea i r mase pe Azi m.
Imagi ne fi del a neamul ui di n car e se t r gea, nu er a supus
schi mbr i i , cum nu er au ni ci sat el e din car e veneau ador at or i i l ui ,
pest e mun{i i nzpezi {i , doar pent r u a sfr i n acest mod or i bi l i
absur d. Azi m i ncepuse domni a n t empul acest a cu vr eo mi e de ani
n ur m, de unde ni ci un cr edi nci os nu mai pl ecase vi u vr eodat .
Pi el ea l ui moal e, aur i e, hr ni t de nesecat ul uvoi de snge al
sacr i fi ca{i l or , pl i se doar pu{i n, pe cnd a Pandor ei nu mai avea
aspect uman de cel pu{i n vr eo ci nci secol e. Poat e doar ochi i i pr ul
negr u mai aveau ceva de-a face cu vi a{a. Er a fr umoas, o t i a, dar el
poseda o vi goar e enor m, car e o depea cu t ot ul . Puterea ruului.
Idol at r i zat de cr edi nci oi , nvl ui t n l egend, domnea, fr
pr eocupar ea t r ecut ul ui sau a vi i t or ul ui , l a fel de eni gmat i c cum fusese
di nt ot -deauna n ochi i ei .
Nu dor ea s-nt r zi e pe acol o. Locul o dezgust a mai mul t dect ar fi
vr ut s ghi ceasc cel l al t . i comuni c n t cer e scopul veni r i i ei , i
povest i de semnal ul de al ar m pe car e-l capt ase. Er a ceva n ner egul
pe undeva, se pr oducea o schi mbar e, ceva ce nu se mai nt mpl ase
ni ci odat ! i povest i i de t nr ul but or de snge di n Amer i ca, cel
car e i mpr i mase di scur i i car e cnt a despr e Mam i despr e Tat , i
cr or a l e zi cea chi ar pe nume. Nu fcea dect s i deschi d
gndur i l e n fa{a l ui , fr s fac vr eo dr am.
l obser v pe Azi m cu at en{i e, si m{i ndu-i i mensa put er e pe car e o
avea de a-i ci t i gndur i l e cel e mai nt mpl t oar e, fr ca el s l ase s-i
scape ni ci cel mai mi c secr et .
Scumpa mea Pandor a, spuse el di spr e{ui t or . Ce-mi pas mi e de
Mam i de Tat ? Pent r u mi ne nu r epr ezi nt ni mi c. Si ce-mi pas de
nepr e{ui t ul t u Mar i us i de nencet at el e l ui st r i gt e de aj ut or ? Nu m
pr i vet e ct ui de pu{i n!
Fmase ncr emeni t . Mar i us st r i ga dup aj ut or . Azi m se puse pe
r s.
Expl i c-t e, i zi se ea.
El r se di n nou. Apoi i nt oar se spat el e. Ea nu put ea face al t ceva
dect s at ept e. Cel car e o fcuse fusese Mar i us. To{i cei l al {i put eau
s-i per ceap vocea, numai ea nu. Pr obabi l c ce capt ase ea er a doar
ecoul i ndi st i nct al st r i gt ul ui l ui , per ceput de cei l al {i ! Spune-mi tot,
Azim. De ce su f aci din mine un duman?
Cnd o pr i vi di n nou, er a dus pe gnduri , i ar fa{a-i pl i -nu{ avea o
expr esi e apr oape uman, aa cum se ui ta l a ea, cu mi ni l e dol ofane,
pl i ne de gr opi {e, mpr eunat e i pr opt i t e de buza de j os, umed. Voi a s
ob{i n ceva de l a ea. Nu se mai vedea ni ci ur m de di spr e{ sau de
mal i {i e.
E un aver t i sment , spuse el . Apar e t ot t i mpul , t r ece ca un ecou
pr i nt r -un l an{ de r ecept or i -t r ansmi {t or i car e-l per cep fi i nd mai
apr oape de l ocul de unde i zvort e, depar t e de-ai ci . Zi ce c sunt em cu
t o{i i n pr i mej di e. Apoi e ur mat de un st r i gt de aj ut or , car e e mai
sl ab. Cer e aj ut or ca s ncer ce s ndepr t eze pr i mej di a. Dar acest
st r i gt nu ar at c ar fi pr ea si gur de el . Ti ne mai cu seam ca
aver t i sment ul s fi e l uat n seam de noi t o{i .
Si car e sunt cuvi nt el e?
El r i di c di n umer i .
Nu l e-am ascul t at . Nu m i nt er eseaz.
Ah! excl am ea i -i nt oar se spat el e.
l auzi cum se apr opi a de ea, i si m{i mi ni l e pe umer i .
Acum t r ebui e s-mi r spunzi t u l a o nt r ebar e, spuse el . O
nt oar se spr e el . Ceea ce m pr eocup pe mi ne e vi sul despr e gemene.
Ce sens ar e vi sul acest a?
Vi sul despr e gemene. Nu avea rspuns l a nt r ebar ea l ui .
nt r ebar ea nu avea ni ci un sens pent r u ea. Nu avusese ni ci un vi s ca
acest a.
El o pr i vea n t cer e, de par c o cr edea mi nci noas. Apoi vor bi di n
nou, foar t e l ent , pndi ndu-i r eac{i i l e.
E vor ba de dou femei cu pr r ou. Li se nt mpl l ucr ur i
or i bi l e. mi apar n vi s chi ar nai nt e de-a m t r ezi . Le vd vi ol at e n
fa{a unei mul {i mi , nt r -o adunar e. Nu t i u ni ci ci ne sunt , ni ci unde ar e
l oc vi ol ul . Si nu sunt si ngur ul car e i pune nt r ebr i . Pr i n l umea
nt r eag sunt i al {i zei ai nt uner i cul ui car e au vi sul acest a i car e ar
vr ea s t i e de ce.
Zei ai nt uner i cul ui ! Nu sunt em ni ci un fel de zei , gndi ea cu
di spr e{.
El zmbi . Locul n car e se gseau nu er a oar e un t emplu? Oar e nu
aj ungeau pn l a ea gemet el e cr edi nci oi l or ? Nu si m{ea i ea
par fumul sngel ui l or ?
Nu t i u ni mi c despr e femei l e acest ea, i spuse ea. Gemene cu
r r ou. Nu. i at i nse deget el e cu un gest apr oape seduct or . Azi m,
nu m chi nui . Eu vr eau s-mi vor bet i despr e Mar i us. De unde vi ne
st r i gt ul l ui ?
Si m{ea ct de t ar e l -ar ur i medi at dac nu-i spunea acest secr et .
De unde? o nt r eb el pr ovocat or . Tocmai ai ci e mi ezul
pr obl emei , nu-i aa? Cr ezi c ar ndr zni s ne spun unde e
sanct uar ul Mamei i al Tat ei ? Dac a cr ede ast a, i -a r spunde, cum
s nu, i medi at , zu c da. Mi -a l sa i t empl ul ca s m duc s-l
caut . Doar c nu poat e pcl i pe ni meni . St i u bi ne c mai degr ab s-
ar l sa ni mi ci t dect s comuni ce unde e sanct uar ul .
De unde pr ovi ne st r i gt ul ? nt r eb ea di n nou cu r bdar e.
Ce-i cu vi sel e ast ea? spuse el , nnegr i ndu-se de fur i e. Vi sul
despr e gemene, ast a vr eau s mi se expl i ce!
Ti -a expl i ca ci ne sunt i ce vor dac a t i ceva.
Se gndi l a cuvi nt el e cnt ecel or l ui Lestat . Cnt ece despr e Cei Ce
Tr ebui e Pzi {i i despr e cr i pt el e di n subsol ur i l e or ael or eur opene,
cnt ece despr e cut r i i t r i st e{e. Ni mi c despr e gemenel e r ocat e,
ni mi c...
Fur i os, i fcu semn s se opr easc.
Lest at ! spuse el cu dezgust . Nu-mi ami nt i de t i pul acest a i nfam.
De ce n-a fost nc di st r us? Sunt oar e t o{i zei i nt uner i cul ui cufunda{i
n somn, ca Mama i Tat a? O pr i vi , pl i n de bnui el i . Iar ea at ept .
Bi ne, t e cr ed, spuse el , n fi ne. Mi -ai spus t ot ce t i i ?
Desi gur .
Eu mi nchi d ur echi l e l a t ot ce vi ne de l a Mar i us, {i -am zi s.
Ho{ul Mamei i al Tat ei . N-ar e dect s ur l e pn l a sfr i t ul l umi i .
Dar pent r u t i ne, Pandor a, pent r u, t i ne, ca nt ot deauna, nut r esc numai
dr agost e, aa c o s m mur dr esc bgndu-m n t oat e chest i i l e
ast ea. Tr eci mar ea n Lumea Nou. Ia-o spr e nor dul nghe{at , di ncol o
de ul t i mel e pdur i , spr e mar ea de l a apus. Acol o o s-l gset i pe
Mar i us, pr i zoni er nt r -o ci t adel de ghe{ur i veni ce. Spune c nu se
poat e mi ca. Iar n pr i vi n{a aver t i sment ul ui , e t r ansmi s fr cl ar i t at e,
dar cu nc{nar e. Sunt em n pr i mej di e. Tr ebui e s dm o mn de
aj ut or , ast fel nct el s poat pune capt t ut ur or acest or a. Ca s
poat mer ge l a Lest at .
Aha! Deci t nr ul e cel car e-a decl anat t oat e ast ea! O st r lt u
un fi or vi ol ent , dur er os. Vzu cu ochi i
mi n{i i fe{el e l i psi t e de vi a{ al e Mamei i Tat ei , mont r i
i ndest r uct i bi l i sub for m uman. l pr i vi , nel mur i t , pe Azi m. El se
opr i se o cl i p, dar nu t er mi nase. l at ept s cont i nue.
Nu, spuse el cu voce sczut , fr fur i e de dat a ast a. Dar
pr i mej di a exi st , Pandor a, e si gur . O mar e pr i mej di e, dar n-aveam
nevoi e de Mar i us ca s ne-o anun{e. Ast a ar e de-a face cu gemenel e
r ocat e. Er a acum neat ept at de si ncer , par c ui t ase de or i ce r e{i ner e.
Ast a o t i u, cont i nu el , pent r u c eu er am dej a vr st ni c cnd a fost
cr eat Mar i us. Gemenel e, Pandor a. Las-l pe Mar i us. Mai degr ab fi i
at ent l a vi se.
Ea r nsese fr gl as, ascul t ndu-l . El o pr i vi ndel ung, apoi
par c i se mi cor ar ochi i, par c se t r anfor mar n pi et r e. l si m{i cum
se r et r age, cum se despr i nde de ea i de t oat e l ucr ur i l e despr e car e
vor bi ser . n cel e di n ur m, ni ci n-o mai vzu.
i auzea ador at or i i gemnd i nsi st ent ; i er a di n nou set e; dor ea s-
aud i mnur i i dor ea snge. Se-nt oar se s i as di n camer , apoi pr i vi
napoi .
Vi no cu mi ne, Pandor a! Rmi cu mi ne mcar o or ! Avea o voce
necl ar , ca de om beat .
Invi t a{i a o l u pe nepr egt i t e. Se gndi o cl i p. Tr ecuser ani de
cnd nu mai cut ase aceast subl i m plcer e. Nu se gndea numai l a
snge n si ne, dar i l a uni unea moment an cu un al t sufl et . Br usc,
aceast vol upt at e i er a l a ndemn, pr i nt r e pel er i ni i car e ur caser pe
munt el e cel mai nal t di n l ume pent r u a mur i n fel ul acest a. Se gndi
i l a dr umul car e o at ept a pent r u a-l gsi pe Mar i us, l a sacr i fi ci i l e pe
car e l e i mpl i ca aceast cut ar e.
Vi no, i ubi t a mea.
l l u de mn. Se l s condus afar din camer , pn n cent r ul
sl i i agl omer at e. Iar i o sur pr i nse st r l uci r ea l umnr i l or ; i , di n
nou, sngel e. Mi r osul mur i t or i l or o mpr esur a, o chi nui a.
St r i gt el e cr edi nci oi l or er au asur zi t oar e. Bt eau at t de t ar e di n
pi ci oar e, c se zgudui au per e{i i , se cut r emur a t avanul aur i t . Fumul de
imi e i ddea ust ur i mi l a ochi . i ami nt ea vag de sanct uar , cu-at t a
vr eme n ur m. l r evedea pe Mar i us {i nnd-o n br a{e. Azi m, n fa{a ei ,
i scoase pel er i na, descoper i ndu-i fa{a, br a{el e goal e, t r upul acoper i t
doar de o r ochi e si mpl de st of neagr , pr ul negr u, bogat . i vzu
i magi nea r efl ect at n mi i de per echi de ochi .
Zei {a Pandor a! st r i g el di n t oat e put er il e, cu capul pe spat e.
Izbucni r i medi at ur al el e cr edi nci oi l or , acoper i nd dudui t ul
t obel or . Nenumr at e mi ni o mngi au. "Pandor a! Pandor a! Pandor a!"
Incant a{i a aceast a se amest eca cu st r i gt el e de "Azi m!"
n fa{a ei dansa un br bat cu pi el ea msl i ni e, cmaa al b de
nt ase i se l i pi se de t r up, di n cauza t r anspi r a{i ei . Ochi i l ui negr i ,
scl i pi nd sub spr ncenel e negr e, i ar uncau o nfl cr at pr ovocar e. Eu
voi f i victima ta, zei ;u! Br usc, n l umi na aceea l i cr i t oar e nu mai vzu
ni mi c al t ceva n afar de ochi i , de fa{a l ui . l mbr {i, st r i vi ndu-i
coast el e di n gr ab, apoi i nfi pse di n{i i n gt ul l ui . Viu. Sngel e i se
rspndi n t r up, i aj unse l a i ni m, i i nund compar t i ment el e i ni mi i ,
apoi i t r i mi se fi er bi n{eal a n t oat e mdul ar el e-i nghe{at e. Ui t ase de
senza{i a ast a nenchi pui t de vol upt uoas i si m{ea di n nou poft ,
dor i n{! Moar t ea br bat ul ui o zgudui , i t i e r espi r a{i a. O si m{i pn
n cr ei er i . Er a or bi t , gemea de pl cer e. Apoi , i nst ant aneu, veder ea i
deveni at t de acut , nct r mase mpi et r i t . Col oanel e de mar mur
par c t r i au, r espi r au. Ar unc cor pul, apoi apuc un al t t nr br bat ,
gol pn l a br u, pe j umt at e l ei nat de foame, dar de o vi goar e n fa{a
mor {i i car e o fcea s i pi ar d mi nt ea.
Bndu-i sngel e, i r upse gt ul del i cat i i ascul t pr opr i a i ni m
car e se di l at a, si m{i fl uxul de snge pn l a supr afa{a pi el i i . nai nt e
de-a nchi de ochi i , i pr i vi pr opr i i l e mi ni pr i nznd cul oar e, da, par c
er au mi ni de om, i ar t nr ul r ezi st a mor {i i , o nt r zi a, apoi ced
br usc, n vr eme ce ea per cepea di n nou l umi na i zgomot ul di n j ur .
Viu.
"Pandor a! Pandor a! Pandor a!"
Doamne, nu exi st ni ci o dr ept at e? Ni ci un sfr i t ?
Se l egna n r i t m cu mur i t ori i car e dansau n fa{a ei , cu fe{e
di scr et e sau si ni st r e. Sngel e i fi er bea n vi ne de par c voi a s i se
i nfi l t r eze n fi ecar e cel ul a cor pul ui .
Ur mt oar ea vi ct i m se l i pi de ea, er a un al t t nr cu br a{e sub{i r i ,
car e o mbr {i, mngi nd-o cu pr ul lui moal e; pe br a{e avea un fel
de puf, oasel e i er au fr agi l e i uoar e. Avea i mpr esi a c fi i n{a
mur i t oar e er a ea, i ar ei nu er au dect r oadel e pr opr i ei ei i magi na{i i .
i r upse ceafa pe j umt at e i se ui t l a oasel e al be car e i eeau di n
col oana r upt , apoi supse moar t ea i nst ant anee o dat cu sngel e ce
{anea vi ol ent di n ar t er a sfsi at . Dar ini ma, i ni ma car e bt ea nc,
voi a s o vad, s o gust e. Pr opt i t r upul pe br a{ul dr ept , i ar cu mna
st ng despi c st er nul , desfcu coast el e i cut n cavi t at ea fi er bi nt e
i nsnger at s degaj eze i ni ma.
Ini ma nu ncet ase nc s bat . Lucea ca un ci or chi ne de st r ugur i
nr our a{i . Cr edi nci oi i o st r i veau di n t oat e pr{i l e, i ar ea r i di c i ni ma
deasupr a capul ui , ca pe un t r ofeu, i ncepu s o st oar c ncet i or ,
lsnd s-i cur g pe deget e, apoi n gur fl ui dul vi u al vi e{i i . Ce
vol upt at e supr em, de-ar put ea dur a l a nesfr i t !
"Zei {! Zei {!"
Azi m o ur mr ea cu pr i vi r ea, zmbi nd. Dar ea nu-l pr i vi . Se ui t l a
i ni ma aceea zbr ci t , st oar s de ul t i ma pi ct ur de snge. Cnd i
ddu dr umul s cad, i vzu mi ni le pl i ne de vi a{, mnj i t e de
snge. Si m{ea vi a{a, cu fi er bi n{eal a ei n{ept oar e, i n muchi i fe{ei .
O ameni n{a un fl ux de ami nt i r i , un val de vi zi uni fr sens. l al ung.
De dat a ast a, nu voi a s mai devi n scl ava memor i ei .
Apuc vemnt ul negr u. Si m{i cum e acoper i t , at t ea mi ni se
nt i nseser s o aj ut e s t r ag gl uga pest e pr , s i acoper e par t ea
de j os a fe{ei . Apoi , nel und n seam ova{i i l e fi er bi n{i ce-i er au
adr esat e, se nt oar se i i ei afar , at i ngndu-i i , di n cnd n cnd,
acci dent ndu-i pe cr edi nci oi i car e-i st t eau n cal e.
n cur t e, r coar ea o nvi or . i ddu uor capul pe spat e ca s
r espi r e aer ul cr est el or adus de r afal el e de vnt , car e a{i{au fl cr i l e
r ugur i l or i -apoi pur t au cu el e n depr tar e fumul acr u. Lumi na l uni i
cdea l i mpede pe mun{i i acoper i {i de zpad.
Fmase acol o ascul t nd ci r cul a{i a sngel ui pr i n vene, i se mi r ,
cu mni e i di sper ar e, c nc o mai nvi or a i -i ddea put er e.
Nenchi pui t de t r i st , ndur er at , se uit n j ur l a super bul pei saj
deer t i c car e nconj ur a t empl ul , apoi l a fsi i l e t r ect oar e de nor i . Ce
cur aj i ddea acest snge. Ce senza{i e, chi ar t r ect oar e, c t ot
uni ver sul er a ar moni os dei pr ovenea di n act ul ei abomi nabi l , de
nei er t at .
Acol o unde r a{i unea nu put ea ofer i nici o expl i ca{i e, o fceau
si m{ur i l e. N-ai ncot r o, cr eat ur nenor oci t , pent r u ast a t r i et i .
Se depl as pn l a cel mai apr opi at r ug i , at ent s nu i
pr l easc hai nel e, l s fl cr i l e s-i cur e{e mi ni l e, s ar d sngel e i
r est ur i l e i ni mi i sfsi at e de pe el e. Fl cr i l e nu er au ni ci pe depar t e l a
fel de fi er bi n{i ca sngel e di n venel e ei . Cnd si m{i , n cel e di n ur m, o
uoar dur er e, un vag semnal c se pr odusese cur {i r ea, se ndepr t
de foc i i pr i vi mi ni l e al be, i macul at e.
Dar t r ebui a s prseasc l ocul acest a. Se si m{ea cupr i ns de
fur i e, de noi r esent i ment e. Mar i us avea nevoi e de ea. Primejdie.
Semnal ul de al ar m i par veni di n nou, mai put er ni c dect nai nt e,
cci sngel e pe car e-l absor bi se o t r ansfor ma nt r -un r ecept or mai
put er ni c. Se pr ea c semnal ul nu venea de l a o si ngur per soan.
Er a ca o mpl et i r e de voci , ca ecoul unor cunot i n{e comune. I se fcu
t eam.
Cu ochi i mpi enj eni {i de l acr i mi , i gol i mi nt ea de or i ce gnd.
Ri di c del i cat br a{el e, numai br a{el e. Ascensi unea ncepu. Fr ni ci
un sunet , r api d, i nvi zi bi l pent r u ochi i mur i t or i l or , l a fel ca vnt ul .
Sus, deasupr a t empl ul ui , t r upul i t r ecu pr i nt r -un fui or sub{i r e de
cea{. Gr adul de l umi nozi t at e o ui mi . Pest e t ot al b scl i pi t or . Iar j os,
pei saj ul cr enel at al vr ful ui de munt e i al ghe{ar ul ui or bi t or ,
cont i nund cu pet el e nt unecat e al e pdur i l or i al e vi l or . Cui br i t e
i ci i col o se zr eau ci or chi ni de l umi ni i se desenau l a nt mpl ar e
sat e i or ae. Ar fi put ut s r mn or e nt r egi s pr i veasc acest
spect acol . Dar n ct eva secunde un al t nor acoper i t ot ul . Si i ar er a
si ngur n fa{a st el el or .
St el el e dur e, scl i pi t oar e pr eau s o mbr {ieze de par c ar fi
fost de-a l or . Dar , de fapt , st el el e n-aveau nevoi e de ni meni i de
ni mic. Se si m{i t er or i zat . Apoi fu cupr i ns de o pr ofund t r i st e{e car e
semna, n defi ni t i v, foar t e bi ne cu bucur i a. Gat a cu l upt a, gat a cu
chi nur i l e.
Par cur gnd cu pr i vi r ea t oat e const el a{i i l e n spl endi da l or defi l ar e,
ii ncet i ni ascensi unea i ndr ept amndou br a{el e spr e apus.
Fsr i t ul soar el ui er a cu nou or e n ur ma ei . Ast fel , i ncepu
clt or i a, mpot r i va sensul ui de nai nt ar e a soar el ui , gal opnd n
acel ai t i mp cu noapt ea, spr e ceal al t par t e a gl obul ui .
4
ISTORIA LUI DANIEL,
IUBITUL DIAVOLULUI,
SAU TNRUL DIN I N T E R V I U C U U N V A M P I R
Ce sunt aceste umbre pe care le-ateptum,
creznd cu ntr-o searu vor cobor din ceruri
cu limuzina?
Trandaf irul ,
dei el tie,
nu are li mbu
su poatu vorbi
Partea muri toare din mine rde.
Nu e tot una codul cu mesajul.
Si ce e al tceva un nger
de nu-i nulucu travestitu?
STAN RICE
di n "Of Heaven"
Body of Work (1983)
ERA un t nr nal t , zvel t , cu pr bl ond-cenui u i ochi vi ol e{i .
Pur t a doar o cma gr oas gr i , cam j egoas, i bl ugi , i -i er a fr i g n
vnt ul nghe{at car e bi ci ui a st r ada Mi -chi gan l a or a ci nci .
Se numea Dani el Mal l oy. Avea t r ei zeci i doi de ani , dei pr ea mai
t nr , dei ddea i mpr esi a c e un venic st udent , cci avea genul de
fa{ car e nu mbt r net e ni ci odat . Mer gnd, mor mi a n bar b, de
unul si ngur : "Ar mand, am nevoi e de t i ne. Ar mand, concer t ul ar e l oc
mi ne sear . Si o s se nt mpl e ceva t er i bi l , ceva ngr ozi t or ..."
i er a foame. Tr ecuser vr eo t r ei zeci i ase de or e de cnd
mncase ul t i ma oar . Nu mai er a ni mi c n fr i gi der ul di n cnr u{a l ui
mur dar de l a hot el i , n afar de asta, fusese dat afar de acol o
chi ar n di mi nea{a aceea, cci nu pl t ise chi r i a. Ce gr eu er a s i
ami nt easc de t oat e deodat .
Br usc i ami nt i vi sul car e-l obseda, vi sul car e-i r evenea de ct e or i
nchi dea ochi i , i ast a-i t i e di n nou or i ce poft de mncar e.
n vi s i apr eau gemenel e. Si t r upul ar s de femei e di n fa{a l or , cu
r ul pr l i t i pi el ea cr ocant . Ini ma ei , l uci oas, ca un fr uct enor m,
er a pe un pl at ou al t ur i . Iar cr ei er ul de pe cel l al t pl at ou ar t a exact
ca un cr ei er r asol .
Ar mand t i a ce-nsemnau t oat e ast ea, t r ebui a s t i e. Nu er a un vi s
de r nd. Avea pr eci s ceva de-a face cu Lest at . Si Ar mand avea s
apar n cur nd.
Doamne, er a at t de sl bi t , del i r a de-a dr ept ul . Avea nevoi e s
nghi t ceva, mcar vr eun l i chi d. n buzunar e n-avea ni ci un ban, n-
avea dect un cec vechi , o par t e di n drept ur i l e l ui de aut or pent r u
car t ea pe car e-o scr i sese sub un pseudoni m cu vr eo doi spr ezece ani
mai nai nt e, Interviu cu un vampir.
Al t a er a l umea pe vr emea aceea, cnd nu er a dect un t nr
r epor t er , cut r ei er nd bar ur i l e cu magnet ofonul dup el , n cut ar ea
unui ct de mi c adevr i nt er esant di n gur a pet r ecr e{i l or noct ambul i .
Ei bi ne, nt r -una di n nop{i , l a San Fr anci sco, gsi se un subi ect de
i nvest i ga{i e absol ut nemai pomeni t . Si br usc, l umi na vi e{i i de zi cu zi
se dusese pent r u t ot deauna.
Acum er a o r ui n car e mer gea pr i n Chi cago cu un pas pr ea i ut e,
sub cer ul j os de oct ombr i e. Cu o dumi ni c n ur m fusese l a Par i s, i ar
n vi ner ea di nai nt e l a Edi nbur gh. nai nt e de Edi nbur gh fusese l a
St ockhol m, i ar nai nt e de ast a nu-i mai ami nt ea. Cecul r epr ezent nd
dr ept ur i l e de aut or l aj unsese di n ur m l a Vi ena, dar nu mai avea
i dee cnd se nt mpl ase ast a.
Pr i n t oat e l ocuri l e pe unde t r ecea i bga n sper ie{i pe cei pe car e-i
nt l nea. Lest at fol osi se o fr az foar t e convenabi l pent r u ast a n
aut obi ogr afi a l ui : "Un mur i t or pl i ct i si t or , di nt r e cei car e au vzut
spi r i t e..." Acest a sunt eu!
Unde pusese car t ea aceea, Vampirul Lestat? Ah, t r ebui e c i -o
fur ase ci neva n par c, chi ar n dup-ami aza aceea, cnd Dani el
ador mi se pe o banc. N-ar e dect s o pst r eze. Dani el o fur ase l a
r ndul l ui i o ci t i se dej a de t r ei or i .
Dar , dac ar mai fi avut -o, ar fi r eui t , poat e, s o vnd, ca s
poat cumpr a mcar un pahar de coni ac, s se dezghe{e ni {el . Ce
val oar e net r epr ezent a el n acest moment , vagabondul car e se t r a
nghe{at i nfomet at pe st r ada Mi chi gan, pur t nd o ur nespus
vnt ul ui car e-l pt r undea cu sufl ar ea l ui nghe{at pr i n hai nel e uzat e
i mur dar e? Zece mi l i oane? O sut de mi l i oane? Habar n-avea.
Ar mand ar fi t i ut , bi nen{el es.
Vrei bani, Daniel? O su f ac eu rost. Ni mic mai simplu.
La o mi e ci nci sut e de ki l omet r i mai l a sud, Ar mand l at ept a pe
i nsul a l or , pr opr i et at e par t i cul ar , i nsula car e, de fapt , i apar {i nea
doar l ui Dani el . Dac ar fi posedat o fi s n moment ul acel a, mcar o
fi s, ar fi put ut s o bage nt r -un t el efon i s-i spun l ui Armand c
voi a acas. Di n nal t ul cer ul ui ar veni s-l i a. Veneau nt ot deauna. Or i
cu avi onul cel mar e, unde avea i nst al at un dor mi t or n cat i fea, or i cu
cel mai mi c, cu pl afonul j os i fot ol i i de pi el e. I-ar mpr umut a oar e
ci neva pe t oat st r ada ast a o fi s n schi mbul unei pl i mbr i cu avi onul
pn l a Mi ami ? Pr obabi l c nu.
Armand, te rog! Vreau su f iu n siguran;u lngu tine cnd o su urce
pe scenu Lestat mine searu.
Ci ne i -ar put ea pr eschi mba cecul n bani ? Ni meni . Er a apt e
sear a, i ar magazi nel e el egant e de pe st rada Mi chi gan er au mai t oat e
nchi se, n pl us n-avea cu el ni ci mcar vr eo car t e de i dent i t at e, cci
nu t i a cum, por t ofel ul i di spr use de al al t i er i . Ce si ni st r u er a
apusul cenui u de i ar n, ai fi zi s c cerul t cut , acoper i t de nor i j oi ,
met al i ci , er a n fi er ber e. Pn i magazinel e aveau un aer neobi nui t
de l ugubr u, chi ar dac aveau fa{ade de mar mur sau de gr ani t , i ar n
vi t r i ne numai bog{i i ce scl i peau ca r el i cvel e ar heol ogi ce, pr ot ej at e de
geamur i , l a muzeu. i bg mi ni l e n buzunar e s l e mai
ncl zeasc, apoi vr br bi a n pi ept n fa{a r afal ei de vnt car e-l i zbea
cu fur i e, aducnd pr i mi i st r opi de pl oai e.
Pu{i n i psa de cec, de fapt . Ni ci nu se put ea i magi na formnd un
numr de t el efon. Ni mi c nu-i pr ea r eal , n defi ni t i v, ni ci mcar fr i gul .
Doar vi sul , sent i ment ul c ur ma s se pr oduc un dezast r u, l
decl anase cumva Lest at , car e ns n moment ul de fa{ er a i ncapabi l
s i nt er vi n.
Dac er a obl i gat , mnca i r est ur i de l a gunoi, put ea dor mi i nt r -
un par c. Ce cont a. Dar , dac se mai nt i ndea n aer l i ber , pe fr i gul
st a nghe{a i r i sca s ai b i ar vi sul acel a.
Cum nchidea ochi i, cum l vi sa. Si de fi ecar e dat er a i mai l ung,
cu i mai mul t e amnunt e. Gemenel e r ocat e er au de-o fr umuse{e
emo{i onant . Nu voi a s l e mai aud ur l nd.
Pr i ma dat , n camer a de hot el , ni ci nu dduse vr eo at en{i e
vi sul ui . N-avusese ni ci un sens pent r u el . Luase i ar i n mn
aut obi ogr afi a l ui Lest at , ner i di cnd ochi i di n ea dect cnd pe ecr anul
mi cul ui t el evi zor al b-negr u, car act er i st i c pent r u un asemenea hot el ,
apr ea vr eun fi l m vi deo cu Lest at .
Fusese fasci nat de ndr zneal a l ui Lest at; ce si mpl u i fusese s se
dea dr ept cnt r e{ de r ock, cu ochi i l ui st r pungt or i , cu cor pul svel t ,
dar zdr avn, i cu zmbet ul acel a de mecher . Nu put eai t ot ui s
ghi cet i . Sau poat e c put eai . Dar el nu dduse nc ni ci odat ochi i cu
Lest at .
El er a exper t n ce-l pr i vea pe Ar mand, i st udi ase n amnun{i me
i cor pul de adol escent i fa{a. Ah, ce plcer e del i r ant i pr oduseser
pagi ni l e despr e Ar mand di n car t ea l ui Lest at , n pl us, se-nt r ebase t ot
t i mpul dac i nsul t el e n{ept oar e i anal iza pasi onat nu-l umpl user
pe Ar mand de fur i e.
nmr mur i t , Dani el se ui t ase l a fi l mul dat pe MTV, car e-i fcea
por t r et ul l ui Ar mand ca mar e ef al vampi r i l or , ce se adunau n
ci mi t i r ul par i zi an, cel ce pr ezi da cer emoni i l e demoni ace pn l a
sosi r ea l ui Lest at , i conocl ast ul secol ul ui al opt spr ezecel ea, car e
rst ur nase t oat e r egul i l e st r vechi .
Cu si gur an{ c Ar mand det est ase faptul c nt r eaga l ui povest e
fusese t r ansfor mat n ct eva i magi ni i ndecent e, cu mul t mai
schemat i ce dect pr ezent ar ea fcut cu gr i j n car t e. Ar mand, car e
nu ncet a de a se fer i de fi i n{el e umane i car e r efuza pn i s
vor beasc despr e nemur i t or i . Dar er a i mposi bi l s nu fi e l a cur ent .
Toat glgi a ast a doar pent r u mul {i me asemnt oar e publ i cr i i
r apor t ul ui unui ant r opol og de cur nd nt or s di n cer cul r est r ns
st udi at i car e vi nde secr et el e t r i bul ui , doar pent r u a se pl asa ct mai
sus n cl asament ul cel or mai bune vnzr i .
Dar n-au dect s se r zboi asc nt r e ei zei i i nfer nal i . Mur i t or ul
acest a a ur cat pn n vr ful munt el ui unde ncr ucieaz ei sbi i le. Si
s-a nt or s. A fost r espi ns.
n noapt ea ur mt oar e vi sul se r epr odusese cu l i mpezi mea unei
hal uci na{i i . i dduse seama c nu put use s fi e i nven{i a l ui .
Ni ci cnd nu mai vzuse oameni ca acei a, ni ci ast fel de or nament e di n
os i l emn.
Vi sul se pr odusese i ar i pest e t r ei nop{i . Se ui t ase l a t el evi zor , l a
un fi l m cu Lest at , pent r u a ci nci spr ezecea oar , poat e cel despr e
Tat l i Mama vampi r i l or , di n Egi pt , numi {i Cei Ce Tr ebui e Pzi {i :
O, Akasha! O, Enkil,
Copii vu suntem noi,
dar ce-avem de l a voi?
Tucerea voastru are
un pre; ncu mai mare chiar dect adevurul?
Apoi Dani el vi sase. Gemenel e se pr egt eau pent r u cer emoni a
osp{ul ui . Aveau s mnnce or ganel e de pe pl at our i l e de ar gi l . Una
cr ei er ul , ceal al t i ni ma.
Se scul ase cu o senza{i e de gr oaz, de imi nen{ a unui dezast r u.
Ceva ngr ozi t or ur ma s se nt mpl e, ceva ngr ozi t or pent r u noi t o{i ...
At unci fcuse pr i ma dat l egt ur a nt r e vi s i Lest at . Voi se s
t el efoneze pe l oc. La Mi ami er a pat r u di mi nea{a. De ce nai ba n-o
fcuse? Ar mand se gsea, cu si gur an{, pe t er asa vi l ei , pr i vi nd fl ot i l a
de br ci al be nt r -un du-t e vi no nent r er upt nt r e coast i Insul a
Nop{i i . "Al o, da, t u et i Dani el ? i -ar fi r spuns Ar mand cu vocea aceea
senzual car e-l hi pnot i za. Cal meaz-t e, Dani el , i spune-mi unde t e
afl i ."
Dar Dani el nu t el efonase. Tr ecuser ase l uni de cnd pl ecase de
pe Insul a Nop{i i , i ar de dat a ast a se pr esupunea c pl ecase defi ni t i v.
Prsi se o dat pent r u t ot deauna l umea covoar el or , a l i muzi nel or i a
avi oanel or per sonal e, a bar uri l or cu et aj er el e pl i ne de but ur i r ar e i a
dul apur i l or pl i ne de hai ne cr oi t e pe msur , a pr ezen{ei t cut e, dar
copl ei t oar e a amant ul ui su nemur i t or car e i mpl i nea or i ce dor i n{
mnt ean.
Dar acum er a fr i g, i ar el nu mai avea ni ci camer , ni ci bani i er a
nspi mnt at .
Tu tii unde mu af lu, demone. Stii ce-a f ucut Lestat. Si tii cu vreau
su mu ntorc acasu.
Ce-ar r spunde Ar mand l a ast a?
Dar nu-i aa, Daniel, nu tiu. Ascul t. ncerc su af lu. Dar nu sunt
Dumnezeu, Daniel.
Las ast ea. Vi no, Ar mand. Vi no. La Chi cago e nt uner i c i fr i g.
Mi ne, Lest at o s cnt e pe o scen la San Fr anci sco. Si o s se
nt mpl e ceva r u. Mur i t or ul st a, car e sunt eu, t i e.
Fr s ncet i neasc pasul, Dani el bg mna sub cma i pi pi
medal i onul gr eu, de aur de car e nu se despr{ea ni ci odat amul et a
l ui , cum i zi cea Ar mand, cu pasi unea l ui pent r u dr amat i c, pe car e n-o
r ecunot ea, dar car e n-avea l i mi t e n car e se gsea un fl acon
mi nuscul ce con{i nea ct eva pi ct ur i de snge di n venel e l ui Ar mand.
Dac n-ar fi gust at ni ci odat di n sngel e acel a, ar mai avea oar e
vi sul acest a, vi zi unea ast a, pr esent i ment ul acest a funest ?
Se-nt or cea l umea s se ui t e dup el ; cu si gur an{ c i ar i vor bea
de unul si ngur . Iar vnt ul l fcea s suspi ne cu zgomot . Pent ru pr i ma
oar de at {i a ani , si m{ea t ent a{i a s deschi d medal i onul i apoi
fl aconul i s si mt cum i ar dea l i mba sngel e acel a. Ar mand, vi no!
La pr nz vi sul se r epet ase di n nou, mai nfi or t or dect or i cnd.
Er a aezat n scuar ul de l ng Pi a{a Tur nul ui de Ap. Ci neva i
lsase zi ar ul pe o banc, i ar el l deschi sese i ci t i se anun{ul : "Mi ne
sear : Vampi r ul Lest at n concer t l a San Fr anci sco."
La Chi cago se t r ansmi t ea concer t ul n di r ect , pr i n cabl u, l a or a
zece. Ce pl cut pent r u cei car e aveau l ocui n{, car e put eau s i
pl t easc chi r i a i el ect r i ci t at ea, i venea s r d de t oat e ast ea n
hohot e, ce sur pr i z l e r ezer va Lest at l a t o{i ! Dar si m{i i ar un fi or de
ghea{, de-a dr ept ul dur er os.
Si dac Ar mand nu t i a ni mi c? Dar magazi nel e de di scur i de pe
Insul a Nop{i i expuneau desi gur n vi t r ine di scul Vampirul Lestat. In
bar ur i l e el egant e r suna fr ndoi al muzi ca l ui hi pnot i c,
obsedant .
n moment ul acel a l ui Dani el i veni se chi ar i i deea de a se duce
de unul si ngur n Cal i for ni a. Nu er a i mposi bi l s se nt mpl e o
mi nune, s gseasc paapor t ul l a hot el i s poat s se l egi t i meze
cu el n or i ce banc. Er a bogat , ah, at t de bogat , acest bi et bi at
mur i t or ...
Dar cum de-i veni se s i a o hot r r e? Soar el e i ncl zi se fa{a i
umer i i , cum er a nt i ns pe banc. Di n zi ar ul mpt ur i t i fcuse o
per n.
Iar avusese vi sul acel a, car e par c at t a at ept a...
Er a mi ezul zi l ei n l umea gemenel or ; soar el e scl da n l umi n
poi ana. Er a l i ni t e, nu se auzea dect cnt ecul psr el el or .
Gemenel e st t eau ngenuncheat e una l ng al t a, di r ect pe sol .
Er au foar t e pal i de, ochi i l e er au nemai pomeni t de ver zi , i ar pr ul l or
l ung i ar mi u l e cdea numai bucl e pe umer i . Pur t au vemi nt e fi ne,
fcut e di n i nul cel mai al b, cumpr at e t ocmai de l a t r gul di n Ni neveh
de st eni i car e voi au s l e onor eze pe put er ni cel e l or vr j i t oar e, de
car e ascul t au spi r i t el e.
Osp{ul funer ar er a gat a. Crmi zi l e cupt or ul ui fuseser di sl ocat e
i duse de acol o, i ar di n t r upul fr i pt , r mas pe pi at r a pl at , i eeau
abur i i zemur i gal bene, acol o unde pi el ea cr pase. Car ne nnegr i t ,
acoper i t doar cu fr unzel e n car e fusese pus l a copt . Pe Dani el l
umpl ea de si l .
Dar pr i nt r e cei pr ezen{i ni meni nu si m{ea aa ceva, ni ci gemenel e,
ni ci st eni i car e st t eau n genunchi de j ur mpr ej ur , at ept nd s
nceap osp{ul .
Osp{ul er a dr ept ul i obl i ga{i a gemenel or . Pe piatra aceea era
mama lor, trupul nnegri t era al mamei lor. Si ceea ce fusese omenesc,
t r ebui a s r mn cu oameni i . Poat e c avea s fi e nevoi e de o zi i o
noapt e pent r u a consuma t ot ul , dar t o{i aveau s r mn de veghe
pn l a sfr i t .
Br usc, un val de agi t a{i e cupr i nde mul {i mea di n poi an. Una
di nt r e gemene r i di c pl at oul pe car e se afl cr ei er ul i ochi i , i ar
ceal al t d di n cap i -l r i di c pe cel l al t , pe car e se afl i ni ma.
Ast fel mpr{eal a e fcut . Se aud bii l e unei t obe, dar Dani el nu-
l vede pe cel car e bat e n ea. Bii l ent e, r i t mat e, br ut al e.
"S-nceap osp{ul !"
Dar deodat se aude un {i pt de gr oaz, exact cum Dani el t i a
dej a c o s se nt mpl e. Opri;i solda;ii! Dar el n-ar e ni ci o put er e.
Toat e ast ea s-au nt mpl at cndva, undeva, acum e si gur de ast a. Nu
e un vi s, e o vi zi une. Iar el nu e acol o. Sol da{i i i au cu asal t poi ana,
st eni i se mpr t i e, gemenel e l as di n mi ni pl at our i l e i se ar unc
pest e t r upul di n car e i es abur i . Dar ast a e o nebuni e!
Sol da{i i l e smul g de acol o fr ni ci un efor t , pi at r a pl at e
rst ur nat i t r upul cade pe j os, se sfr m n buc{i , cr ei er ul i
i ni ma pi c n {r n. Gemenel e ur l l a nesfr i t .
Ur l i st eni i , fugi nd s se sal veze, dar sol da{i i i doboar l a
mnt . Crr i l e de munt e sunt pl i ne de mor {i i de r ni {i . Ochi i
mamei moar t e au czut de pe pl at ou, aa c sunt cl ca{i n pi ci oar e.
Tot ast fel se nt mpl cu i ni ma i cu cr ei er i i .
Una di nt r e gemene, cu br a{el e i mobi l i zate l a spat e, i nvoc spi r i t el e
s l e r zbune. Acest ea vi n, i fac si m{i t pr ezen{a sub for ma unui
vr t ej de vnt , dar nu e dest ul .
De s-ar sfr i odat . Dar Dani el nu se poat e t r ezi .
Acum t ot ul e i ar i cal m. n aer pl ut et e un fum gr os. Ni mi c n-a
mai r mas n pi ci oar e di n sat ul unde oameni i acet i a au t r i t de
secol e. Crmi zi l e sunt mpr t i at e, oal el e de l ut spar t e, t ot ce put ea
s ar d a ar s. Copi i cu gt ul t i at zac goi pe pmnt , pr ad mut el or .
Ni meni nu l e va mai fr i ge t r upur i l e, ni meni nu se va mai nfr upt a di n
aceast car ne. Put er ea i mi st er el e l or nu vor mai face par t e di nt r -un
al t t r up. Sacal i i se apr opi e. Sol da{i i au pl ecat . Unde sunt gemenel e?
Le aude pl ngnd, dar nu l e gset e. O fur t un gr ozav s-a abt ut
pest e dr umul ngust i nt or t ocheat ce coboar pn l a val e i spr e
deer t . Spi r i t el e aduc t unet ul . Spi r i t el e fac s cad pl oai a.
Deschi se ochi i . Chi cago, st r ada Mi chi gan, or a pr nzul ui . Vi sul
di spr use, ca i cum s-ar fi st i ns o l amp. Rmase acol o t r emur nd,
t r anspi r nd.
De undeva, de apr oape, se-auzea vocea l ui Lest at l a r adi o. Cnt a
despr e Cei Ce Tr ebui e Pzi {i .
Mamu, Tatu,
Nu vorbi;i,
Taina n-o dezvului;i
Dar voi gl asul nu;u;i,
Cntecele su-mi cnta;i.
Voi copii
Ai umbrelor
Strnge;i-vu to;i n cor.
Cntul nostru su tot creascu nspre bol ta cea cereascu.
Ni meni su nu ne dezbine,
Fra;ilor, surorilor,
Veni ;i cu to;i la mine.
Se r i di case, ncepuse s mear g. Spr e pia{a Tur nul ui de Ap, car e
semna at t de t ar e cu Insul a Nop{i i , pl i n de enor me magazi ne, de
muzi c i de l umi ni , de st i cl scl i pi t oar e.
Acum er a apr oape or a opt sear a i mer sese fr ncet ar e ca s nu
mai adoar m, ca s nu mai vi seze. Er a depar t e de or i ce muzi c, de
or i ce l umi n. Dat a vi i t oar e ct o s dur eze oar e? O s afl e dac r mn
n vi a{ sau dac mor ? Fr umoasel e mel e, bi et el e mel e fr umoase...
Se opr i , se-nt oar se o cl i p cu spat el e l a vnt , s ascul t e dac bt ea
vr eun or ol ogi u pe undeva, apoi descoper i o pendul mur dar
deasupr a unei t ej ghel e de cr ci um, da, Lest at t ocmai se t r ezea pe
Coast a de Vest . Ci ne er a cu el ? Poat e Loui s? Si concer t ul , nu mai er au
dect douzeci i pat r u de or e pn l a concer t . Ce dezast r u! Armand,
te rog.
Izbucni o r afal de vnt car e l mpi nse c{i va pai pe t r ot uar ,
fcndu-l di n nou s t r emur e di n t oat e mdul ar el e. Avea mi ni l e
nghe{at e. Oar e i mai fusese vr eodat at t de fr i g? nc{nat ,
t r aver s st r ada Mi chi gan o dat cu mul {i mea adunat l a semafor i
rmase n fa{a vi t r i nei unei l i br r i i , unde se vedea expus car t ea,
Vampirul Lestat
Desi gur c Ar mand o ci t i se, devor nd fi ecar e cuvi n{el , n fel ul
acel a st r ani u n car e ci t ea el , nt or cnd pagi ni l e una dup al t a fr
ni ci o nt r er uper e, ful ger nd cu ochi i cuvi nt el e pn ce t er mi na car t ea,
pent r u ca apoi s o ar unce deopar t e. Cum se put ea ca o fi i n{ s fi e
de o fr umuse{e at t de st r l uci t oar e, i tot ui s i nspi r e o asemenea...
ce er a oar e, r epul si e? Nu, nu si m{i se ni ci odat aa ceva fa{ de
Ar mand, ca s fi e si ncer . Ceea ce si m{i se di n-t ot deauna se numea
dor i n{ nest vi l i t , ar zt oar e.
O t nr fat di n l i br r i e l u n mn un exempl ar di n car t ea l ui
Lest at , apoi se ui t l a el pr i n geam. Sufl ar ea l ui fcuse o poj ghi { de
abur pe geam. Nu fi ngrijoratu, drugu;o, sunt un om bogat. A putea su
cumpur tot magazi nul usta, cu toate cu;ile din el i su ;i-l f ac cadou.
Sunt domnul i stupnul unei insule ntregi, sunt iubi tul Di avolului,
care-mi mplinete orice dorin;u. Vrei su vii su mu iei de bra;?
Se fcuse noapt e de mul t n Fl or i da. Insul a Nop{i i er a dej a pl i n
ochi de vi zi t at or i .
Magazi nel e, r est aur ant el e, bar ur i l e i deschi seser l ar g ui l e l a
apusul soar el ui , pe cel e ci nci ni vel ur i al e hol ul ui cu covoar e pe j os.
Scr i l e r ul ant e ar gi nt i i i ncepuser zumzet ul obi nui t . Dani el
nchi se ochi i i i i magi n per e{i i de st i cl de deasupr a t er asel or
por t ul ui . Apr oape c auzea zgomot ul asur zi t or al fnt ni l or al e cr or
ape dansau pr i n aer , apr oape c vedea l ungi l e br azde de nar ci se i de
l al el e car e er au veni c n fl oar e, chi ar n afar a sezonul ui , apr oape c
auzea muzi ca hi pnot i c al e cr ei bii r i t mi ce semnau cu cel e al e
unei i ni mi ascunse.
Ar mand r icea, pr obabi l , pr i n camer el e vag l umi nat e al e vi l ei , l a
numai c{i va pai de t ur i t i i de cl i en{i i di n magazi ne, dar t ot ui
compl et i zol at , cu ui de o{el i per e{i al bi un ur i a pal at , cu
fer est r e di n t avan pn l a podea i cu t er ase nt i nse, coco{at deasupr a
pl aj ei de ni si p al b. Si ngur at i c, dar foar t e apr oape de agi t a{i a
nencet at , avea un sal on i mens car e ddea di r ect spr e l umi ni l e scl i pi -
t oar e ce veneau di n Mi ami .
Sau poat e i ei se di r ect pe cul oar el e gal er i ei comer ci al e, pe vr euna
di n ui l e car e nu se vedeau de-afar . "S t r i esc i s r espi r pr i nt r e
mur i t or i ", cum numea el aceast ac{i une n uni ver sul acel a si gur i
l i ber pe car e l i nvent aser el i cu Dani el . Ct de mul t i ubea Ar mand
br i za cl du{ di nspr e Gol f, nesfr i t a pr i mvar de pe Insul a Nop{i i !
Ni ci o l umi n nu se st i ngea pn n zor i .
"Tr i mi t e pe ci neva dup mi ne, Ar mand, am nevoi e de t i ne! St i i bi ne
c vr ei s vi n acas."
Er a aceeai veni c povest e. Nu er a nevoi e s ai b vi se ci udat e sau
s r eapar Lest at , ur l nd ca Luci fer , n fi l me i pe caset e.
Tot ul mer gea bi ne cu l uni l e cnd Dani el se si m{ea obl i gat s o i a
r azna di n or a n or a, s bat cal dar mul l a New Yor k sau l a
Chi cago, sau l a New-Or l eans. Apoi , br usc, ni mic nu mai er a n r egul .
Se pomenea c nu se mai mi case de pe scaun de vr eo ci nci or e. Sau
se t r ezea br usc nt r -un pat nu t ocmai cur at , sper i at , i ncapabi l s i
ami nt easc n ce or a se afl a sau pe unde fusese n zi l el e pr ecedent e.
Apoi venea dup el mai na, l ua avi onul i aj ungea acas.
Dar oar e nu Ar mand er a l a or i gi nea acest ui scenar i u? Nu el er a
acel a car e-i pr ovoca l ui Dani el acest e accese de nebuni e? Nu el er a
acel a car e, pr i n ci ne t i e ce mal efi c magi e, fcea ca or i ce pl cer e s-i
devi n nesufer i t , fcea ca or i ce mi j l oc de subzi st en{ s di spar , ca
s se bucur e doar l a veder ea chi pul ui fami l i ar al ofer ul ui car e-l
conducea l a aer opor t , acest om nefi i nd ni ci odat i mpr esi onat de fel ul
n car e se pr ezent a sau se compor t a Dani el , cu o bar b de ct eva zi l e,
cu hai nel e mur dar e?
Cnd, n fi ne, aj ungea pe Insul a Nop{i i , Ar mand nega or i ce
amest ec.
Ai veni t napoi l a mi ne, pent r u c aa ai vr ut t u, Dani el , i
spunea cal m Ar mand, cu o fi gur r adi oas i l i ni t i t , dar cu ochi i
pl i ni de dr agost e. St i i bi ne c-n afar de mi ne nu mai ai pe ni meni .
Afar nu t e-at eapt dect nebuni a.
O {i i pe-aceeai coar d, r spundea i nvar i abi l Dani el .
Si t ot l uxul acel a l cupr i ndea di n nou n mr ej el e sal e, cu cat i fel el e
pat ur i l or , muzi c, pahar e de vi n car e-i at er i zau dr ept n mn.
Camer el e er au veni c pl i ne de fl or i , i ar mncr ur i l e car e-i pl ceau
soseau de-a gat a pe t vi de ar gi nt .
Ar mand se r st ur na n enor mul l ui fotol i u negr u de cat i fea, un
adevr at Gani mede n pant al oni al bi i cma al b de mt ase,
ui t ndu-se l a t el evi zor i nfor ma{i i , caset e pe car e se nr egi st r ase pe
si ne ci t i nd poezi e cu gl as t ar e, nesufer i t el e emi si uni de plvr geal ,
pi ese de t eat r u, fi l me muzi cal e, fi l me mut e.
Vi no ncoace, Dani el , aaz-t e. Nu m at ept am s t e vd at t
de cur nd.
Ti cl os ce et i , r spundea Dani el . St i i bi ne c ai vr ut s fi u ai ci ,
c t u m-ai fcut s vi n. Nu mai mncam, nu mai dor meam, nu mai
fceam ni mi c al t ceva dect s umbl u de col o pn col o cu gndul l a
t i ne. Tu ai ar anj at t ot ul .
Ar mand zmbea. Uneor i chi ar r dea. Ar mand avea un r s fr umos,
bogat , car e expr i ma nt ot deauna gr at i t udi ne i umor . Cnd r dea,
ar t a i suna ca un mur i t or de r nd.
Cal meaz-t e, Dani el . {i bat e ngr ozi t or i ni ma. Mi se face fr i c.
i apr ea o cut pe fr unt e, i ar vocea i devenea mai gr av, de mi l .
Spune-mi ce {i -ar face pl cer e, Dani el , i -l vei avea. De ce t ot
fugi de-acas?
Mi n{i , t i cl osule. Recunoat e mai bi ne c voi ai s r evi n. O s m
chi nui et i l a nesfr i t , nu-i aa, apoi ai s t e ui {i l a mi ne cum mor i o
s {i se par i nt er esant . E adevr at ce spunea Loui s. Ast a vr ei de l a
scl avi i t i mur i t or i , s-i vezi cum mor , nu cont eaz ni ci at t i ca pent r u
t i ne. O s t e ui {i l a cum m schi mb l a fa{ cnd o s-mi t r ag sufl et ul .
Recunosc l i mbaj ul l ui Loui s, spunea cu rbdar e Ar mand. Te r og
nu-mi mai ci t a di n car t ea aceea. Mai degr ab a vr ea s mor eu dect
s t e vd pe t i ne mur i nd, Dani el .
At unci , d-mi -o, pe t o{i dr aci i ! D-mi odat nemuri r ea! E-at t de
apr oape de mi ne, l a fel ca br a{el e t al e.
Nu, Dani el , t ot acest a e r spunsul , mai degr ab mor eu dect s
fac ast a.
Dar chi ar dac nu Armand er a l a or i ginea nebuni ei a-cest ei a car e-l
aducea mer eu acas, er a si gur c Ar mand t i a t ot t i mpul pe unde se
afl . Si auzea nt ot deauna cnd er a chemat de Dani el . Sngel e i unea,
er a obl i gat or i u acel e pi ct ur i pr e{i oase de snge fi er bi nt e de
nemur i t or pe car e l e sor bea di n cnd n cnd. Ni ci odat at t de mul t ,
nct s-i pr oduc l ui Dani el al t ceva dect vi se i set ea de et er ni t at e,
s fac s-i danseze n fa{a ochi l or fl or i l e de pe t apet . n or i ce caz, n-
avea ni ci un dubi u, Ar mand l r egsea nt ot deauna.
N PRIMII ani , chi ar nai nt e de a fi fcut vr eun schi mb de snge,
Ar mand l ur mr i se pe Dani el cu abi l i t at ea unui vr j i t or . Nu exi st ase
vr eun l oc pe pmnt unde Dani el s poat s se ascund.
Ct de nspi mnt t or i , t ot odat , mbit or , fusese nceput ul , cu
doi spr ezece ani n ur m, l a New Or l eans, cnd Dani el fcuse pr i mul
pas nt r -o cas drnat di n Car t i er ul Gr di ni l or i pr i cepuse c
er a n br l ogul l ui Lest at !
Pl ecase de l a San Fr anci sco de vr eo zece zi l e, dup ce o noapt e
nt r eag st t use de vor b cu Loui s, vampi r ul , i avusese confi r mar ea,
t er i bi l pent r u el , c t ot ce i se povest i se er a adevr at . Loui s l l uase
br usc n br a{e i -i demonst r ase put er i l e sal e supr anat ur al e, gol i ndu-l
apr oape t ot al de snge, l sndu-l apr oape mor t . Ur mel e de> pe gt i
di spr user , dar ami nt i r ea cl i pel or acel or a l adusese n pr agul
nebuni ei . Febr i l , uneor i del i r nd, clt or ea ct e o sut -dou de
ki l omet r i pe zi . Se opr ea l a mot el ur i i eft i ne, se si l ea s i a ceva n gur ,
se ocupa de copi er ea benzi l or i nt er vi ul ui pe car e l e t r i mi t ea apoi l a un
edi t or newyor kez, ast fel nct car t ea er a apr oape gat a nai nt e chi ar ca
el s fi aj uns mcar l a poar t a l ui Lest at .
Dar publ i car ea r omanul ui n-avea dect o i mpor t an{ secundar ;
er a un eveni ment l egat de val or i l e unei l umi de-acum ndepr t at e i
est ompat e pent r u el .
nai nt e de or i ce, voi a s dea de Lest at . Tr ebui a s-l scoat di n
mnt , di n i ar b ver de, pe cel car e l fcuse pe Loui s, pe cel ce
supr avi e{ui a undeva n acest or a umed, decadent , fr umos t ot ui ,
car e poat e er a doar n at ept ar ea l ui Dani el ca s i as di n amor {eal ,
ca s fi e adus napoi n snul acest ui secol ce l nspi mnt ase at t de
t ar e i -l fcuse s se ascund.
Er a cu si gur an{ ceea ce ur mr i se Loui s. Al t fel , de ce s-i ofer e
acest ui emi sar mur i t or at t ea i ndi ca{i i cu pr i vi r e l a l ocul unde ar
put ea fi gsi t Lest at ? Tot ui , unel e amnunt e se dovedeau i nexact e.
Er a oar e semnul unei dupl i ci t {i di n par t ea l ui Loui s? La ur ma
ur mel or , ce i mpor t an{ avea. La ser vi ci ul de ar hi ve al or aul ui , Dani el
dduse de act ul de pr opr i et at e, l a numr ul i pe st r ada i ndi cat , pe
numel e ce nu put ea fi confundat , Lest at de Li oncour t .
Por {i l e ni ci mcar nu er au nchi se i , o dat ce i t i ase dr um
pr i nt r e blr i i l e di n gr di n, r eui se s spar g l act ul de l a ua de
i nt r ar e apr oape fr ni ci un efor t .
N-avea cu el dect o l ant er n mi c de buzunar cnd i nt r ase. Dar
l una er a sus pe cer , st r l ucea n t oat spl endoar ea ei cu o l umi n al b
ce se st r ecur a pr i nt r e cr engi l e st ej ar ul ui . Vzuse foar t e l i mpede t oat e
et aj er el e cu cr{i car e acoper eau per e{i i apr oape n nt r egi me, pn l a
t avan, n fi ecar e camer . Ni ci un mur i t or n-ar fi umpl ut r aft ur i l e de
cr{i cu at t a met odi c nebuni e. Apoi , n dor mi t or ul de l a et aj ,
apl ecndu-se n genunchi n pr aful de pe covor ul apr oape put r ed,
gsi se pe j os ceasul de aur pe car e er a gr avat numel e l ui Lest at .
Ah, moment ul acel a nfi or t or n car e pendul ul se opr i se di n
bal ansul l ui spre o demen{ di n ce n ce mai gr av ca s se fi xeze pe o
nou obsesi e avea s-i ur mr easc pn l a capt ul pmnt ul ui pe
acet i nemur i t or i pal i zi i aduct or i de moar t e, a cr or exi st en{ de-
abi a i fusese r evel at .
Ce ur mr i se n pr i mel e spt mni ? Sper ase s aj ung n posesi a
adevr ur i l or super be al e vi e{i i nsi ? Nu er a ni ci cum si gur c t i i nd
t oat e ast ea avea s gseasc un scop al exi st en{ei pr opr i i car e er a at t
de ncr cat de dezi l uzi i . Nu, ceea ce dori se fusese s scape de t ot ce
ndr gi se mai nai nt e. Ducea dor ul l umi i vi ol ent e i senzual e a l ui
Loui s.
Huul. Nu-i mai er a fr i c.
Se gsea n pozi {i a expl or at or ul ui pi er dut n j ungl car e d br usc
de zi dur i l e l egendar ul ui t empl u, cu t oate basor el i efur i l e acoper i t e de
pnze de pi anj eni i vi { sl bat i c; nu mai ar e i mpor t an{ dac va
mai t r i ca s povest easc ce a vzut ; ceea ce cont eaz e adevr ul di n
fa{a l ui .
De-ar r eui mcar s mpi ng nc ni {el poar t a, s vad t oat
spl endoar ea. De l -ar l sa s i nt r e! Poat e c ce dor ea er a doar
nemur i r ea. Ar put ea ci neva s-i r epr oeze ast a?
Se si m{i se foar t e bi ne i n si gur an{ si ngur n casa drnat a
l ui Lest at , unde mceul i st r ecur a fl or i l e pe fer est r el e spar t e, i ar
pat ul cu bal dachi n nu mai er a dect un schel et cu per del el e put r ede.
Aproape de ei, de ntunericul pe care-l pref erau, de triste;ea lor
devorantu. Ct de mul t i pl cuse decaden{a acest ei case, scaunel e
apr oape put r ede* cu t api {er i a sfsi at , r est ur i l e de cat i fea, covor ul
mncat de mol i i .
Dar r el i cva gsi t . Ah, r el i cva nsemna t ot ul , ceasul de aur car e
pur t a pe el numel e unui nemur i t or !
Dup o vr eme deschi sese dul apul de hai ne. Redi ngot el e negr e se
fcuser pr af l a pr i ma at i nger e. Pe et aj er el e de cedr u se al i ni au ghet e
scor oj i t e, cur bat e.
Eti aici, Lestat. Scosese magnet ofonul, l pusese j os, pusese pr i ma
band i dduse dr umul voci i bl nde a l ui Loui s n camer a aceea
pl i n de umbr e. Or e n i r , se auzi ser .
Apoi , chi ar nai nt e de veni r ea zor i l or , vzuse o si l uet n hol . Er a
l i mpede c si l uet a voi se s fi e vzut . Obser vase fa{a aceea
copi l r oas n l umi na l uni i i pr ul cast ani u. I se cut r emur ase
mnt ul sub pi ci oar e i -l cupr i nsese nt uner i cul . Ul t i mul cuvnt
r ost i t fusese numel e Ar mand.
Ar fi t r ebui t s moar at unci . Oar e ce capr i ci u al sor {i i l sal vase?
Se t r ezi se nt r -o cel ul nt unecoas i umed. Pe per e{i i r oi a ap.
Pi pi nd pr i n nt uner i c, dduse de o fer east r zi di t i de o u
bl i ndat .
Dar car e-i er a r spl at a c dduse de un al t zeu al pant eonul ui
secr et de Ar mand, cel mai vr st ni c di nt r e nemur i t or i i descr i i de
Loui s, Ar mand, cpet eni a vampi r i l or di n Par i sul secol ul ui al
nouspr ezecel ea, cel ce condusese Teat r ul Vampi r i l or , car e i
comuni case l ui Loui s t er i bi l ul secr et c nu se t i a ni mi c despr e
or i gi ni l e l or .
Dani el zcuse n aceast nchi soar e t i mp de vr eo t r ei zi l e i t r ei
nop{i . Imposi bi l de pr eci zat . Fusese foar t e apr oape de moar t e, ast a er a
si gur , ngr e{oat de mi r osul pr opr i i l or excr ement e i nnebuni t de
i nsect e. Dar er a ani mat de o fer voar e de-a dr ept ul mi st i c. Se apr opi a
di n ce n ce mai mul t de adevr ur i l e sumbr e i pal pi t ant e pe car e i l e
dezvl ui se Loui s. n aceast st ar e de semi cont i en{, l vi sase pe
Loui s, Loui s vor bi ndu-i n cnr u{a aceea mur dar di n San
Fr anci sco, spunndu-i din totdeauna au existat f iin;e ca noi, din
totdeauna, Loui s mbr {indu-l , Loui s cu ochi i l ui ver zi br usc
nt unecndu-se cnd l l sase pe Dani el s-i vad cani ni i t i oi .
A pat r a noapt e Dani el se t r ezi se i n{el esese c nu mai er a si ngur
n cel ul . Ua deschi s ddea spr e un cul oar . De undeva se auzea
cur gnd ap, de par c er a vor ba de un adnc canal subt er an. ncet ul
cu ncet ul ochi i i se obi nui ser cu l umi na ver zui e car e venea di nspr e
u i apoi r emar case o fi i n{ pal i d spr i j i ni t de zi d.
Pur t a un cost um negr u i mpecabi l , o cma al b apr e-t at er a
i mi t a{i a per fect a unui om di n secol ul al douzeci l ea. Pr ul cast ani u
er a t uns scur t , doar unghi i l e i scl i peau uor , chi t c l umi na er a
sl ab. Ca un cadavr u numai bun de pus n coci ug, at t de bi ne er a
ar anj at , pr egt i t .
Vocea fusese bl nd, cu o ur m de accent . Nu pr ea eur opean;
mai dur i mai mngi et or n acel ai t i mp, ceva mai degr ab ar besc
sau gr ecesc, cam ast a er a mel odi a i nt ona{i ei . Vor bel e er au spuse cu
gr i j , fr mni e.
Pl eac. Ia-{i i benzi l e de magnet ofon. Sunt acol o, l ng t i ne. Am
afl at de car t ea pe car e o scr i i . Ni meni n-o s cr ead ni ci o vor b. Acum
pl eac i i a t oat e ast ea.
Deci n-ai su mu omori. Si nici nu mu transformi n unul de-al vostru.
Gndur i i di oat e, di sper at e, dar nu er a n st ar e s i l e {i n n fr u.
Vzuse ce-nseamn put er ea l or ! Nu ncpeau ai ci ni ci mi nci uni , ni ci
mecher i i . Si i dduse seama c pl nge, ca un copi l , at t er a de
sl bi t de fr i c i de foame.
S t e t r ansfor m n unul de-al nost r u? Accent ul se ngr oase,
vor bel e er au cnt at e. De ce a face-o? i ngust ase ochi i . N-a face
ast a ni ci mcar unui a pe car e l -a consider a cel mai mar e duman, pe
car e a vr ea s-l vd pr pl i ndu-se n i ad! De ce i -a face-o unui bi et
i di ot i nocent ca t i ne?
Pentru cu o vreau. Vreau su truiesc venic. Dani el se r i di case,
st t ea acum pe pi ci oar el e pr opr i i , chi nui ndu-se s-l vad mai bi ne pe
Ar mand. Undeva n j osul hol ul ui ar dea un bec sl ab. Vreau su rumn
cu Louis i cu tine.
Rsese, adnc, bl nd. Dar bat j ocor i t or .
n{el eg acum de ce t e-a al es confi dent . Et i nai v i super b. Dar
t i i , s-ar put ea s t e fi al es doar pent r u fr umuse{e. Tcer e. Ai ochi de o
cul oar e neobi nui t , apr oape vi ol e{i . Si , n mod bi zar , par i a fi n
acel ai t i mp i ar ogant i pl ngr e{.
Fu-mu nemuri tor. Te i mplor!
Rsese di n nou. Cu pu{i n t r i st e{e. Apoi se l sase i ar t cer ea, se
auzea di n nou apa aceea car e cur gea din bel ug undeva, l a di st an{.
Camer a se vedea mai bi ne acum, er a o mi zer abi l pi vni { mpu{i t .
Si l uet a pr ea mai uman. Pi el ea aceea net ed par c pr i nsese o uoar
nuan{ r oz.
Er a adevr ul cur at t ot ce {i -a povest i t . Dar ni meni n-o s cr ead
vr eodat aa ceva. Si , t i i nd ce t i i , pn l a ur m, ai s nnebunet i .
Aa se nt mpl nt ot deauna. Dar t u n-ai nnebuni t nc.
Nu. Ce se ntmpl u acum e real. Tu eti Armand i stai de vorbu cu
mine. Iar eu nu sunt nebun.
Aa e. Si mi se par e chi ar i nt er esant ... i nt er esant c-mi cunot i
numele i c et i nc n via{. Nu mi -am spus ni ci odat numele cui va
car e s mai fi e pe l umea ast a. Ar mand ezi t ase. Nu {i n s t e uci d. Nu
chi ar acum.
At unci i se fcuse fr i c l ui Dani el pent r u pr i ma oar . Dac t e ui t ai
mai at ent l a cr eat ur i l e ast ea, {i ddeai seama ce er au. La fel se
nt mpl ase i cu Loui s. Nu, nu mai er au vi i . Er au si ni st r e i mi t a{i i al e
cel or vi i . Iar aceast a di n fa{a l ui , un manechi n de adol escent cu pi el ea
l uci oas!
Am s t e l as s pl eci de-ai ci , i mai spusese Ar mand cu o voce
bl nd, ext r em de pol i t i coas. Vr eau s t e ur mr esc, s vd unde t e
duci . Ct vr eme t e voi gsi i nt er esant , n-o s t e uci d. Pe de al t
par t e, s-ar put ea s nu m i nt er esezi del oc, aa c n-am s-mi dau
ost eneal a s t e uci d. Ast a e or i cnd cu put i n{. n ast a s {i pui
sper an{a. Se poat e, de asemenea, dac ai nor oc, s-{i pi er d ur ma. n
defi ni t i v, i put er i l e mel e au l i mi t e. Ai t oat l umea l a di spozi {i e ca s
t e ascunzi , n pl us, ai avant aj ul c po{i s umbl i n t i mpul zi l ei . Acum
pl eac. Ia-o l a goan. Vr eau s vd ce faci , s afl u ci ne et i .
Acum pl eac. Ia-o l a goan!
Luase pr i mul avi on di n di mi nea{a aceea spr e Li sabona, {i nnd
st r ns n mn ceasul l ui Lest at . Dar , dup dou nop{i , l a Madr i d,
nt or cnd capul nt r -un aut obuz, l vzuse pe Ar mand aezat l a c{i va
cent i met r i de el . Dup o spt mn, afl ndu-se l a Vi ena, se ui t ase-pe
fer east r a cafenel ei i -I vzuse pe Ar mand ur mr i ndu-l di n st r ad. La
Ber l i n, Ar mand se sui se n acel ai t axi cu el i r nsese acol o
pr i vi ndu-l pn ce Dani el se hot r se s sar di n mai n n mi j l ocul
ci r cul a{i ei i s o i a l a goan.
Dup ct eva l uni , acest e nt l ni r i t cut e i zgudui t oar e fcuser
l oc unor at acur i mai ser i oase.
O dat , nt r -un hot el di n Pr aga, se t r ezi cu Ar mand scut ur ndu-l
cu vi ol en{, ur l nd l a el .
Acum vor bet e, {i or don! Scoal -t e i vor bet e cu mi ne. Vr eau
s vi i cu mi ne l a pl i mbar e, s-mi ar {i oraul st a. Ce t e-a fcut s vi i
ai ci ?
Pe cnd mer gea cu un t r en pr i n El ve{i a, r i di case ochi i di n car t e i
dduse de Ar mand aezat n fa{a Iui , pr i vi ndu-l cu i nsi st en{ pe
deasupr a gul er ul ui de bl an. Ar mand i smul sese car t ea di n mn i
i nsi st ase s-i expl i ce de ce o ci t ea, ce era, ce-nsemna desenul de pe
coper t ?
La Par i s, Ar mand l ur mr i se noapt e de noapt e pe bul evar de i pe
st r zi l e dosni ce, doar r ar eor i nt r ebndu-l despr e l ocur i l e pe unde se
ducea, despr e l ucr ur i l e pe car e l e fcea. La Vene{i a, se ui t ase pe
fer east r di n hot el ul Dani el i i -l vzuse pe Ar mand pr i vi ndu-l de l a o
fer east r de vi zavi .
Apoi t r ecuser ct eva spt mni fr s mai fi e vi zi t at . Dani el
t r ecuse de l a gr oaz l a o ci udat st ar e de at ept ar e, nt r ebndu-se
dac nu cumva i pi er duse mi n{i l e. Dar , l a aer opor t ul di n New Yor k,
ci ne-l at ept a, dac nu Ar mand? n noapt ea ur mt oar e, l a Bost on,
Ar mand er a dej a n r est aur ant ul Copl ey cnd Dani el i fcuse
apar i {i a. Dduse i comanda pent r u Dani el . Te r og s i ei l oc. Est e oar e
Dani el l a cur ent c Interviu cu un Vampir apr use n l i br r i i ?
Tr ebui e s mr t ur i sesc c aceast mi c cel ebr i t at e m umpl e de
pl cer e, i spusese Ar mand cu o pol i t e{e desvr i t i cu un zmbet
per ver s. Ceea ce m ui met e e c t u ocolet i cel ebr i t at ea! Nu {i -ai pus
numel e pe coper t ca aut or , ceea ce vr ea s zi c or i c et i pr ea
modest , or i c et i un l a. Or i cum, amndou concl uzi i l e sunt l a fel de
pl i ct i coase.
Nu mi -e foame, hai s pl ecm de-ai ci, spusese Dani el cu voce
sl ab.
Cu t oat e ast ea, pe mas ncepuser s apar t ot fel ul de
mncr ur i , una dup al t a; t oat l umea se ui t a l a ei .
Nu t i am ce {i -ar face pl cer e s mnnci , aa c am comandat
t ot ce-aveau pe l i st .
Cr ezi c ai s m sco{i di n mi n{i , nu-i aa? i -o nt or sese Dani el .
Ei bi ne, n-ai s r euct i . S-{i spun de ce. De ct e or i t e vd, mi dau
seama c nu eu t e-am i nvent at , c, pr i n ur mar e, sunt n t oat e mi n{i l e!
Apoi se pusese pe mncat , cu poft , cu fur i e un pi c de pet e, un
pi c de muchi de vac, un pi c de vi {el , ni t e pr j i t ur el e, un pi c de
br nz, un pi c di n t oat e cel e, t oat e l a un l oc, ce-i psa, i ar Ar mand se
di st r ase de mi nune, nu se mai st ur a r znd, st t ea acol o ca un col ar
i -l pr i vea cu br a{el e ncr uci at e pe pi ept. Rsul acel a bogat , misos,
at unci i -l auzi se Dani el pr i ma dat . Er a at t de seduct or ! Avusese
gr i j s se mbet e n vi t eza cea mai mar e.
nt l ni r i l e deveneau di n ce n ce mai l ungi . Conver sa{i i , meci ur i
ami cal e, ver i t abi l e cer t ur i ast a er a acum r egul a. O dat , Ar mand l
scosese di n pat pe Dani el l a New Or l eans i {i pase l a el :
Pune mna pe t el efonul acel a, vr eau s faci un numr l a Par i s,
vr eau s vd dac se poat e nt r -adevr vor bi cu Par i sul .
Pe t o{i dr aci i , n-ai dect s o faci singur , {i pase i Dani el . Ai
ci nci sut e de ani i nu et i n st ar e s t e ser vet i de un t el efon? Ci t et e
modul de nt r ebui n{ar e. Doar nu et i t u nemur i t or ul cel mai i di ot de
pe l ume? N-am de gnd s-o fac n l ocul t u!
Ct de ui mi t fusese Ar mand!
Bi ne, dac vr ei , fac numr ul . Dar t u plt et i not a.
Fi i fr gr i j , spusese candi d Ar mand. Scosese de pr i n buzunar e
zeci de hr t i i de ct e o sut de dol ar i , l e mpr t i ase pe t ot pat ul .
Di scut au di n ce n ce mai mul t fi l ozofi e cnd se nt l neau. O dat ,
sco{ndu-l di nt r -un t eat r u l a Roma, Armand l nt r ebase ce cr edea el
despr e moar t e. Pr esupunea c cei car e sunt nc n vi a{ t i au
l ucr ur i l e ast ea! St i a oar e Dani el de ce-i er a cel mai fr i c l ui Ar mand?
Cum t r ecuse de mi ezul nop{i i i er a beat , i ext enuat , i ar l a t eat r u
ador mi se t un n l oj a l ui cnd l descoper i se Ar mand, l ui Dani el nu-i
sa ct ui de pu{i n de chest i i l e ast ea.
Am s-{i mr t ur i sesc de ce mi -e mai mul t fr i c, spusese
Ar mand, pasi onat ca un st udent . C dup moar t e nu e dect haos, c
e un vi s di n car e nu t e mai po{i t r ezi . I-magi neaz-{i c et i veni c n
der i v nt r e cont i ent i i ncont i en{, c ncer ci n zadar s-{i
ami nt et i ci ne et i sau ci ne er ai . Imagi neaz-{i c t e chi nui veni c s
r egset i l uci di t at ea cel or vi i .
Dani el fusese nspi mnt at . Ceva di n ce spunea el suna adevr at .
Nu exi st au oar e i st or i i despr e ct e un medi u car e pur t a conver sa{i i cu
spi r i t e i ncoer ent e, dar ext r em de pr ezent e? Nu t i a. Cum nai ba s
t i e? Poat e c dup moar t e nu mai er a dect vi dul cel mai compl et .
Ast a-l chi nui a pe Ar mand car e ni ci mcar nu ncer ca s i
ascund sufer i n{a.
Cr ezi c pe mi ne nu m ngr ozet e? l nt r ebase Dani el ,
scr ut ndu-i fa{a pal i d. C{i ani mai am de t r i t ? Po{i t u s-mi spui
doar pr i vi ndu-m? Spune-mi .
Al t dat , cnd l t r ezi se di n somn l a Port -au-Pr i nce, Ar mand avea
chef s di scut e despr e r zboi . Ce gndeau r eal ment e despr e r zboi
oameni i acest ui secol ? St i a oar e Dani el c pent r u Ar mand t oat
povest ea ast a cu nemur i r ea ncepuse foar t e devr eme, cnd nu er a
dect un bi e{an-dr u? Sapt espr ezece ani avea, i ar pe vr emea aceea
ast a nsemna foar t e, foar t e pu{i n. La apt espr ezece ani n secol ul al
douzeci lea bi e{i i er au adevr a{i mont r i ; l e cr et ea bar b, aveau pr
pe pi ept , dar t ot copi i er au. Pe vr emea l ui nu fusese aa. Iar copi i i
munceau pe-at unci ca i cum ar fi fost adul {i .
Dar se ndepr t a de subi ect . Pr obl ema er a c Ar mand nu cunot ea
sent i ment el e pe car e l e r esi m{ea un br bat . Nu l e cunoscuse
ni ci odat . Fi r et e, cunoscuse pl cer i l e t r upet i , ast a fcea par t e di n
mor avur i l e t i mpul ui . Pe at unci ni meni nu-i nchi pui a c pe copi i nu
i -ar i nt er esa pl cer i l e t r upul ui . Dar cunot ea foar t e pu{i n vi ol en{a
ver i t abi l . Dac uci dea, er a pent r u c deveni se vampi r ; pent r u c
sngel e^ er a at t de gust os. Dar de ce er au br ba{i i at t de fasci na{i
de r zboi ? De unde l e venea pasi unea ast a de a se nfr unt a nt r e ei cu
o ar m n mn? Ce er a nevoi a ast a fi zi c de a di st r uge?
Ct eodat Dani el i ddea si l i n{a s-i rspund: pent r u uni i er a
vor ba de nevoi a de a-i afi r ma pr opr i a exi st en{ pr i n ext er mi nar ea
cel ui l al t . Desi gur c Ar mand cunot ea t ent a{i a ast a.
St i u! St i u! Ce cont eaz c t i i , dac nu n{el egi ? r spunsese
Ar mand cu febri l i t at e i cu un accent mai mar cat di n pr i ci na agi t a{i ei .
Dac nu po{i s l egi o per cep{i e de al t a? Nu vezi , eu ast a nu r euesc
s fac.
Cnd se dusese dup Dani el l a Fr ankfur t , l fr mnt a nat ur a
i st or i ei , i mposi bi l i t at ea de a pune pe hr t i e o expl i ca{i e coer ent a
eveni ment el or fr s nu pr oduci o ni r ui r e mi nci noas.
Imposi bi l i t at ea de a const r ui adevr ur i pr i n gener al i t {i ,
i mposi bi l i t at ea de a nv{a fr a face apel l a el e.
Di n cnd n cnd acest e nt l ni r i nu er au compl et egoi st e. nt r -un
han di n Angl i a, l scul ase di n somn vocea l ui Ar mand car e i spunea
s i as di n cl di r e i medi at . n mai pu{i n de o or hanul fusese mi st uit
de foc.
Al t dat , afl ndu-se nt r -o pucr i e newyor kez, unde aj unsese
pe mot i ve de be{i e i vagabondaj , fusese scos de acol o de Ar mand car e
pl t i se cau{i unea i car e ar t a l a fel de uman ca or i ci ne, cum se
nt mpl a nt ot deauna, dup ce se hr nea. Se dduse dr ept un t nr
avocat , mbr cat nt r -o hai n de t weed i pant al oni de st of. l dusese
apoi pe Dani el nt r -o camer l a hot el ul Car l yl e, unde l l sase s
doar m pn l a t r ezi r ea di n be{i e, fcndu-i cadou o val i z pl i n de
hai ne noi i l sndu-i un por t ofel pl i n de bani ascuns nt r -unui di n
buzunar e.
n fi ne, dup vr eun an i j umt at e de exi st en{ del i r ant , Dani el
ncepuse l a r ndul l ui s-i pun nt r ebr i l ui Ar mand. Cum er a de
fapt vi a{a l a Vene{i a pe vr emea l ui ? Ui t -t e l a fi l mul st a, car e se
pet r ece n secol ul al opt spr ezecel ea, spune-mi ce nu-i cor ect .
Dar Ar mand, n mod ci udat , r mnea mut .
Nu pot spune ni mi c di n t oat e ast ea, cci n-am ni ci un fel de
exper i en{. Vezi t u, eu am ext r em de pu{i ne capaci t {i de si nt ez; m
descur c n pr ezent cu vi t eza ful ger ul ui . M-nt r ebi cum er a Par i sul ? Eu
i{i pot event ual r spunde dac a pl ouat sau nu l a Par i s n noapt ea de
5 i uni e 1793.
Tot ui , n al t e moment e vor bea cu fr aze r api de despr e ceea ce-l
nconj ur a, de i ncr edi bi l a cur {eni e di n acest secol , de or i bi l a vi t ez a
schi mbr i l or .
Ui t -t e l a t oat e i nven{i i l e ast ea fant ast i ce, cum ar fi vapor ul cu
abur i sau dr umul de fi er , car e devi n nefol osi t oar e sau car e cad n
desuet udi ne chi ar nai nt e de sfr i t ul secol ul ui . Dar {i po{i t u i magi na
ce nsemnau el e dup ase mi i de ani de gal er e cu scl avi i
par cur ger ea dr umur i l or pe cal ? Acum, fet el e de l a bor del i pr ocur
chi mi cal e cu car e di st r ug smn{a cel or cu car e se cul c i t r i esc
pn l a apt ezeci i ci nci de ani n camer e pl i ne de t ot fel ul de aparat e
t r zni t e car e r cor esc aer ul sau nghi t l i ter al ment e pr aful . Si cu t oat e
c se fac fi l me de epoc i l i br r i i l e sunt pl i ne de cr{i i eft i ne de
i st or i e, publ i cul nu pst r eaz ami nt i r i pr eci se despr e ni mi c; fi ece
pr obl em soci al e st udi at n func{i e de nor me car e, de fapt , n-au
exi st at ni ci odat , oameni i se consi der pr i va{i de vr eun l ux sau al t ul ,
sau de pace i l i ni t e, cnd, de fapt , ast ea n-au fost ni ci odat n
posesi a vr eunui popor .
Dar Vene{i a de pe vr emea t a? Povest ete...
Ce s povest esc? Ct er a de mur dar ? Ct er a de fr umoas? S-
{i spun c oameni i umbl au n zdr en{e, c aveau di n{i st r i ca{i i
rsufl ar ea mpu{i t , c se pr deau de r s l a o execu{i e? Vr ei s t i i
car e-i di fer en{a esen{i al ? Indi vi dul e t er i bi l de si ngur n zi ua de azi .
Zu, ascul t -m. Noi t r i am nghesui {i ase sau apt e nt r -o camer ,
cnd er am eu vi u. St r zi l e or aul ui erau pl i ne de l ume; acum, n
cl di r i l e ast ea nal t e t ot fel ul de sufl et e se bucur de i zol ar ea l or
l uxoas, i di ot i zat e de pr i vi t pr i n ecr anul t el evi zor ul ui l a un uni ver s cu
car e n-au ni ci un cont act , unde se pup i se mbr {ieaz al {i i . E
nor mal ca o ast fel de vi a{ de si ngurt at e s pr oduc o uni for mizar e a
cunot i n{el or , un nou ni vel de cont i i n{, un cur i os scept i ci sm.
Dani el er a adesea fasci nat de t ot ce spunea Ar mand, avea chi ar
chef s pun t ot ul pe hr t i e. Dar Ar mand cont i nua s-l nspi mnt e.
Dani el er a veni cul fugar .
NU-SI mai ami nt ea bi ne ct vr eme mai t r ecuse pn ce se opr i se
di n hoi nr i t , dei noapt ea r espect i v er a de neui t at .
Poat e c t r ecuser vr eo pat r u ani de cnd ncepuse j ocul acest a.
Dani el pet r ecuse o var l ung i cal m n It al i a i -n t ot t i mpul acel a
nu-l vzuse ni ci mcar o dat pe demonul su per sonal .
Locui a nt r -o pensi une modest , l a o ar unct ur de b{ de r ui nel e
vechi ul ui or a Pompei , i pet r ecuse zi ua ci t i nd, scr i i nd, ncer cnd s
defi neasc t r ansfor mr i l e pe car e i l e adusese cunoat er ea fugi t i v pe
car e o poseda cu pr i vi r e l a supr anat ur al i ceea ce ar fi t r ebui t s
nve{e de l a capt , dor i n{a, i magi nar ea, vi sar ea. Acum se l mur i se c
er a posi bil nemur i r ea pe pmnt . Acum t i a ast a fr ni ci o ndoi al ,
doar c l a ce-i fol osea dac nu o poseda el nsui ?
Zi ua se pl i mba pe st r zi l e excavat e al e vechi ului or a r oman. Cnd
er a l un pl i n, t ot pe-acol o se pl i mba i noapt ea. I se pr ea c
r ect ase snt at ea ment al . C i r evenea cheful de vi a{. Cnd
st r i vea fr unze ver zi nt r e deget e, par fumul de pr oaspt er a mbit or .
Cnd se ui t a l a st el e, nu mai er a pl i n de r esent i ment e, ci mai degr ab
de t r i st e{e.
Al t eor i ar dea de ner bdar e s-l r evad pe Ar mand, ca un
mur i bund car e nu poat e t r i fr eli xi r ul pr escr i s. Ener gi a l ui
nvl ui t oar e, n car e se scl dase de pat r u ani , i l i psea. Vi sa c
Ar mand e l ng el ; se t r ezea pl ngnd pr ost et e. Apoi venea di mi nea{a
i r mnea cu t r i st e{ea n sufl et , dar cal m.
Apoi Ar mand r eveni se.
Er a t r zi u, spr e zece sear a, i ar cer ul , cum se-nt mpl a adesea n
sudul It al iei , er a de o si neal scl ipi t oar e. Daniel se pl i mbase si ngur pe
dr umul di nt r e Pompei pr opr i u-zi s i Vi l a Mi st er el or , cu sper an{a de a
nu da de vr eun pazni c car e s-l al unge.
Cnd aj unsese n fa{a vechi i vi l e, si m{i se cum pogoar n j ur ul l ui
un soi de l i ni t e. Nu er a ni ci un pazni c. Ni ci un sufl et de om. Doar c
br usc i fcuse apar i {i a Ar mand n fa{a i nt r r i i . Iar i Ar mand.
Se despr insese fr ni ci o vor b di n umbr ca s i nt re n cer cul de
l umi n al l uni i , se pr ezent a ca un adol escent n bl ugi mur dar i i geac
uzat , i st r ecur ase un br a{ pe sub al l ui Dani el i -l sr ut ase pe fa{.
Avea pi el ea cal d,
de-abi a supsese ni t e snge pr oaspt . Lui Dani el i se pr use chi ar
c-i si m{ea mi r osul , c par fumul cel ui ce fusese vi u r nsese ag{at
de hai nel e l ui Ar mand.
Vr ei s i nt r i n casa ast a? opt i se Ar mand.
Lui Ar mand nu-i r ezi st a ni ci odat vr eun l act . Dani el si m{i se
br usc cum l apuc un t r emur , par c-i venea s pl ng. De ce oar e
emo{i a ast a? Er a at t de fer i ci t s-l vad, s-l si mt al t ur i , fi r -ar s
fi e!
Pt r unseser n camer el e acel ea nt unecoase, cu t avanul j os, i ar
pr esi unea br a{ul ui l ui Ar mand pe spat el e l ui Dani el er a ci udat de
pl cut . Ah, i nt i mi t at ea ast a, cci , n defi ni t i v, despr e ast a er a
vor ba.... Ah, t u et i ... secr et a mea...
Secreta iubire.
Da.
Apoi Dani el n{el esese n t i mp ce st t eau mpr eun n mi j l ocul
sufr ager i ei unde se ghi ceau, pi ct at e pe per e{i , cel ebr el e fr esce
r epr ezent nd fl agel r i l e r i t ual e, c Ar mand n-avea s-l uci d, l a ur ma
ur mel or . N-avea s o fac. N-o s-l fac vampi r , dar ni ci n-o s-l
omoar e. Dansul nu se t er mi na aa.
Dar cum de nu {i -ai dat seama? spusese Ar mand, ci t i ndu-i
gndur i l e. Si gur c t e i ubesc. Dac nu m-a fi ndr gost i t de t i ne, de
mul t t e-a fi uci s, po{i s fi i si gur .
Razel e de l un se st r ecur au pr i nt r e j al uzel el e de l emn, fcnd s
danseze si l uet el e senzual e de pe per e{i , det andu-se de pe fondul
r ou, de cul oar ea sngel ui .
Dani el exami nase at ent fi i n{a di n fa{a l ui, cr eat ur a ast a car e ar t a
ca un om, vor bea ca un om, dar nu er a om. O schi mbar e or i bi l i se
pr odusese n cont i i n{: avea n fa{ un soi de i nsect gi gant i c, o
sl bt i ci une monst r uoas car e devor ase mi l i oane de oameni . Tot ui ,
el er a ndrgost it de aceast fpt ur. i i ubea pi el ea al b, net ed, ochi i
negr i enor mi . l i ubea nu pent r u apar en{a l ui de adol escent gndi t or i
bl nd, ci t ocmai pent r u c er a o fi i n{ nfi or t oar e, abomi nabi l ,
r espi ngt oar e, i , n acel ai t i mp de o fr umuse{e fr seamn. l i ubea
aa cum uni i i ubesc r ul , car e l e d fi or i pn n adncul sufl et ul ui .
Cnd t e gndet i c put ea uci de aa, cnd i venea, c l ua vi a{a doar
st r pungnd cu di n{i i car nea cui va, iar apoi nsui ndu-i t ot ce
poseda vi ct i ma.
Ui t -t e ce hai ne avea pe el . Cmaa cea mai banal , de un
al bast r u deschi s, geac cu nast ur i de met al . De unde l e avea? De l a o
vi ct i m, e l i mpede, face ca vnt or i i car e scot cu{i t ul i j upoai e
vnat ul ct e cal d. Ni ci o mi r ar e c mi r oseau a snge i sar e, dei nu
se vedea ni ci o pat . i t i ase cu gr i j pr ul , de par c n-avea s-i
cr easc l a l oc, pn l a umr , n douzeci i pat r u de or e! Acest a er a
rul n car ne i oase. O hi mer . Iar eu vreau su f iu ca el, de-asta nu
suport su-l examinez.
Ar mand schi {ase un vag zmbet t andr u. Apoi ochi i i se abur i ser.
Se apl ecase spr e Dani el cu ochi i nchi i i i l i pi se buzel e de gt ul l ui .
Si de dat a ast a, ca at unci , n cnr u{a de pe st r ada Di vi sader o, l a
San Fr anci sco, cu Loui s, si m{i cum di n{i ascu{i{i i st r pung pi el ea
gt ul ui . O dur er e br usc l nvl ui se, nso{i t de un val de cl dur .
Pn l a ur m, t ot m uci zi ? l cupr i nsese un fel de t or opeal i o
fi er bi n{eal enor m, nu mai si m{ea dect cum se t opet e de dr agost e.
Da, f-o.
Dar Ar mand nu supsese dect ct eva pi ct ur i . i dduse dr umul
i -l mpi nsese bl nd, punndu-i mnil e pe umer i , for {ndu-l s
ngenuncheze. Dani el se ui t ase n sus i vzuse cum {anea sngel e
di n nchei et ur a l ui Ar mand. Fusese cut r emur at de gust ul acel or
pi ct ur i . nt r -o cl i pi t par c t ot or aul Pompei se t r ezi se n j ur ul l ui ,
se auzeau oapt e, pl nset e, pul sa{i i l e unei sufer i n{e st r vechi , al e
mor {i i . Mi i de oameni pi er eau n fum i cenu. Mur eau cu mi i l e
mpr eun. mpreunu. Dani el r nsese ag{at de Ar mand. Sngel e
ncet ase s mai cur g. Avusese par t e doar de-o gur nu mai mul t .
Acum et i al meu, i ubi t ul meu neasemui t de fr umos, spusese
Ar mand.
n di mi nea{a ur mt oar e, cnd se t r ezi se, er a l a hot el ul Excel si or
di n Roma. At unci i dduse seama c nu avea s mai fug ni ci odat
de Ar mand. Nu t r ecuse ni ci mcar o or dup asfi n{i t cnd Ar mand
r eveni se. Pl ecau l a Londr a acum, i atept a j os mai na s-i duc l a
avi on. Dar aveau t i mp dest ul , nu-i aa, pent r u nc o mbr {iar e,
nc un mi c schi mb de snge.
Vi no, sr ut -m ai ci , pe gt , opt i se Ar mand, sus{i nndu-i
capul cu o mn.
Ce dul ce cut r emur ar e t cut . Lumi na becur i l or se nzeci se par c,
er a i mai st r l uci t oar e, camer a ni ci nu se mai vedea.
Er au aman{i . Da, t r i au un amor pl i n de ext az, mbit or .
Tu-mi et i pr ofesor . Tu ai s m nve{i t ot ul despr e secol ul
acest a. Am nv{at dej a l ucr ur i car e-mi scpaser nc de l a nceput .
Po{i s dor mi cnd se nal { soar el e, dar nop{i l e t al e mi apar {i n mi e.
Se ar uncaser dr ept n vi i t oar ea vi e{i i . Ar mand er a un act or
nnscut , i ar fapt ul c i gsea o vi ct i m devr eme sear a l fcea s
t r eac dr ept uman or i unde ar fi mer s. Avea pi el ea fi er bi nt e n pr i mel e
or e, fa{a l ui expr i ma o enor m cur i ozi t at e pasi onat , mbr {ir i l e l ui
er au febr i l e, r api de.
Ar fi t r ebui t s fi i l a fel de nemur i t or ca el s-i po{i {i ne pasul .
Dani el se pomenea mo{i nd l a concer t ele, l a oper el e sau l a sut el e de
fi l me unde-l t r a Ar mand. Si -apoi , er au pet r ecer i l e nesfr i t e,
zgomot oasel e adunr i l a Chel sea sau Mayfai r , unde Ar mand di scut a
pol i t i c sau fi l ozofi e cu st uden{i i , sau cu femei l e de l ume, sau cu or i -
ci ne st t ea s-l ascul t e. I se umezeau ochi i de emo{i e, i -n voce nu i se
mai si m{ea r ezonan{a aceea supr anat ur al , cci i mi t a l a per fec{i e
accent ul uman al cel or l at i t i ner i di n camer .
Er a fasci nat de t oat e fel ur i le de hai ne, nu neapr at pent r u c er au
fr umoase, dar pent r u ce nsemnau. Pur t a bl ugi i cni gr oase, ca
Dani el ; pur t a pul over e mpl et i t e de mn i bocanci de munci t or ,
j achet e de pi el e cu fer moar i ochel ar i negr i cu ogl i nd, r i di ca{i pe
vr ful capul ui . mbrca i cost ume pe msur, hai ne de sear, fr ac cu
papion al b sau or i ce al t ceva i t r ecea pr i n cap; o sear umbla cu pr ul
scur t , ca or i ce t nr st udent de l a Cambr i dge, n al t a i -l l sa l ung i
ondul at pe umer i , ca pl et el e unui nger .
Lui Dani el i se pr ea c sear de sear ur cau ct e pat r u et aj e pe
ci ne t i e ce al t scar nt unecoas spr e apar t ament ul vr eunui al t
pi ct or , scul pt or sau fot ogr af, sau ca s vad vr eun fi l m nedat pe pi a{
nc, dar r evol u{i onar . Pet r eceau or e nt r egi n apar t ament el e
nencl zi t e al e fr umoasel or cu ochi focoi car e cnt au muzi c r ock i
car e pr epar au ceai ur i de pl ant e, veni c l sat e neat i nse de Ar mand.
At t femei l e ct i br ba{i i se ndr gost eau de Ar mand, car e,
bi nen{el es, er a "i nocent , pasi onat i nespus de i nt el i gent !" Ce s zi c!
De fapt , put er ea de seduc{i e a l ui Ar mand ac{i ona fr ca el s i dea
ncar ost eneal a. n msur a n car e l ucr ur i l e se put eau ar anj a,
sar ci na de a se cul ca cu t oat e fi i n{el e ast ea nefer i ci t e i r evenea l ui
Dani el , n vr eme ce Ar mand pr i vea i nst alat nt r -un fot ol i u pe-apr oape,
zmbi nd t andr u i apr obat or , ca un Cupi don cu ochi de cr bune.
Er au t ar i scenel e ast ea, epui zant e pent r u ner vi i l ui Dani el car e
accept a acest exhi bi {i oni sm cu t ot abandonul i nspi r at de dubl ul scop
al fi ecr ui gest i nt i m pe car e-l avea pent r u cel l al t cor p. Tot ui , o dat
act ul consumat , r mnea gol i t de or i ce sent i ment , ui t ndu-se fi x l a
Ar mand, cu r ceal , i r i t at .
LA NEW YORK fcuser t ur ul ver ni saj el or , a cafenel el or , a
bar ur i l or , ba adopt aser chi ar un t nr dansat or cr ui a i pl t eau
cur sur i l e l a coal a de cor eogr afi e. Se inst al au pe t er asel e j oase al e
cafenel el or di n Soho sau Gr eenwi ch Vi l lage, omor ndu-i t i mpul cu
or i ci ne accept a s se aeze l a masa l or . Ur mau cur sur i ser al e de
l i t er at ur , de fi l ozofi e, de i st or ia ar t ei sau de pol i t i c. St udi au bi ol ogi a,
ii cumpr au mi cr oscoape i col ect au speci mene. St udi au cr{i de
ast r onomi e i mont au t el escoape gi gant i ce pe acoper i ur i l e l ocui n{el or
l or de ct eva zi l e sau de ct eva l uni . Se duceau l a meci ur i de box, l a
concer t e r ock, l a spect acol e pe Br oadway.
Apoi pe Ar mand ncepuser s-l obsedeze i nven{i i l e t ehnol ogi ce,
una dup al t a. Mai nt i , fuseser r obo{ii de bucir i e, cu car e fcea
cel e mai si ni st r e combi na{i i , bazndu-se mai cu seam pe cul oar ea
i ngr edi ent el or ; dup aceea veni se r ndul cupt oarel or cu mi cr ounde, n
car e fr i -gea gndaci i obol ani . Dispozi t i vel e pent r u gunoi l
ncnt aser ; bga n el e er ve{el e de hr ti e i pachet e nt r egi de {i gr i .
Ur maser t el efoanel e. Tel efona n l umea nt r eag, vor bi nd or e nt r egi
cu t ot fel ul de mur i t or i di n Aust r al i a sau di n Indi a. n cel e di n ur m,
fusese cucer i t de t el evi zi une, apar t ament ul l or se umpl use r api d de
di fuzoar e put er ni ce i de ecr ane car e cl i peau n per manen{.
Or i ce fi l m car e ar t a un cer al bast r u l fer meca. Si t r ebui a
ngur gi t at e bul et i ne de t i r i , ser i al e, document ar e, pn l a ur m
pr i vea or i ce fi l m nr egi st r at pe o caset , or i car e i -ar fi fost val oar ea.
n fi ne, ar t a un i nt er es deosebi t pent r u anumi t e fi l me. Pr i vea l a
nesfr i t fi l mul l ui Ri dl ey Scot t , Blade Runner, er a fasci nat de act or ul
cu o st at ur monument al di n fi l m, Rut ger Hauer , car e j uca r ol ul
eful ui andr oi zi l or i car e, aj uns fa{ n fa{ cu cr eat or ul su, l
sr ut a, apoi i cr pa capul . Scena ast a l fcea nt ot deauna s r d
fr gr ab, apr oape ca un spi r i du, ce-l amuza er a zgomot ul oasel or
car e er au st r i vi t e i pr i vi r ea di n ochi i l ui Hauer , al bat r i ca o{el ul .
Ui t e, ai ci par c-i ami cul t u, Lest at , i opt i o dat l ui Dani el .
Lest at ar avea cu si gur an{... cum se zice?... t upeul , s fac una ca
ast a!
Dup Blade Runner fusese r ndul unei comedi i engl ezet i ct se
poat e de st upi de, Time Bandits, n car e ci nci pi t i ci fur o "Har t a
cr ea{i ei " i , ghi da{i de ea, clt or esc n t i mp, pr i n gur i l e di n r e{eaua
l ui . Pi c di nt r -un secol n al t ul , fur , fac scandal , t oat e ast ea n
compani a unui bi e{el , pn ce at er izeaz cu t o{i i n br l o-gul
di avol ul ui .
Apoi o anumi t scen deveni se favor i t a l ui Ar mand: nt r -un t eat r u
n r ui n, di n Cast i gl i one, pi t i ci i i cnt l ui Napol eon "Eu i umbr a
mea", ceea ce l fcea s-i pi ar d cal mul l ui supr anat ur al i devenea
compl et uman: cdea pe j os n hohot e de r s, r dea pn i ddeau
l acr i mi l e.
Dani el er a obl i gat s r ecunoasc c numr ul cu "Eu i umbr a
mea" avea un far mec macabr u, pi t i ci i se ddeau pest e cap, se bt eau,
pn l a ur m ncur cau t ot ul , i ar muzi ci eni i di n fosa or chest r ei ,
oameni ai secol ul ui al opt spr ezecel ea, nu n{el egeau ce-aveau de fcut
cu cnt ecul acest a di n secolul al douzecel ea. Napol eon er a l a nceput
t ot al nedumer i t , apoi r dea n hohot e! Ce geni u comi c avea nt r eaga
scen! Dar de ct e or i put ea un mur it or s o t ot r evad? Numai
Ar mand nu se mai st ur a.
Tot ui , dup ase l uni , l sase deopar t e fi l mel e i l uase un vi deo cu
car e i fcea pr opr i i l e fi l me. l t r a pe Dani el pest e t ot pr i n New Yor k,
l ua i nt er vi ur i t ut ur or noct ambul i l or . Ar mand t ur na, de asemenea,
fi l me nt r egi n car e fi gur a numai el , r eci t nd poezi i n i t al i enet e sau
n l at i net e, sau doar pr i vi nd dr ept nai nt e cu br a{el e ncr uci at e pe
pi ept , o pal i d si l uet opal escent a cr ei imagi ne er a cnd net , cnd
mai necl ar , nt r o l umi n sczut , veni c aur i e.
Apoi r eal i zase cum i n ce l oc, Dani el nu t i a o nr egi st r ar e
vi deo car e-l ar t a pe el , cul cat nt r -un coci ug n t i mpul somnul ui su
cat at oni c de pest e zi . Lui Dani el i er a i mposi bi l s se ui t e l a caset a
ast a. Ar mand ns r mnea cu or el e s o pr i veasc, pus cu
ncet i ni t or ul , obser vndu-i pr ul t i at , sear a, cum cr et ea t r ept at , n
vr eme ce el er a nt i ns ca un mor t , cu ochi i nchi i i cu capul pe per na
de sat i n.
Ur maser cal cul at oar el e. Umpl ea di schet dup di schet cu
scr i er i l e sal e secr et e. nchi r i a apar t ament e pest e apar t ament e n
Manhat t an, ca s-i ncap t oat e pr ocesoar el e de t ext i t oat e mai ni l e
cu j ocur i vi deo.
Fi nal ment e, se ndr gost i se de avi oane.
Dani el fusese di nt ot deauna un hoi nar for {at , fugi se de Ar mand n
t oat e col {ur i l e l umi i , i ar apoi , mpr eun cu Ar mand, l uase nenumr at e
avi oane. Ni mi c nou n ast a. Dar acum expl or ar ea avea un scop preci s;
t r ebui a s i pet r eac t oat noapt ea n aer . Pl ecau l a Bost on, de-acol o
l a Washi ngt on, t r eceau pr i n Chi cago i -apoi se nt or ceau l a New Yor k,
ast a deveni se l ucr u de r ut in. Ar mand er a a-t ent l a t ot , l a pasageri , l a
st evar dese, vor bea cu pi l o{i i , se afunda n fot ol i i l e adnci de cl asa nt i
ascul t nd mot oar el e. Cel mai mul t l ncnt au avi oanel e cu r eac{i e cu
dou ni vel ur i . La pu{i n vr eme dup ast a voi se s ncer ce par cur sur i
i mai ndr zne{e: pn l a Por t -au-Pr i nce sau San Fr anci sco, sau l a
Roma, Madr i d sau Li sabona, nu cont a, i mpor t ant er a ca Ar mand s
at er i zeze n t oat si gur an{a spr e di mi nea{.
n zor i Ar mand, pr act i c, di spr ea. Dani el nu descoper i se ni ci odat
unde se cul ca Ar mand, E dr ept c n zor i Dani el nsui er a fr nt de
pi ci oar e. Dani el nu mai vzuse l umi na soar el ui n mi ezul zi l ei de ci nci
ani .
Adesea Ar mand se gsea dej a n camer cnd se t r ezea Dani el .
Mi r osea a cafea pr oaspi, se auzea muzi c Vi val di sau pi ani n
mecani c, cci l ui Ar mand i pl ceau la fel amndou, i ar Ar mand
fcea du-t e vi no pr i n camer , at ept ndu-l pe Dani el s se scoal e.
Hai , i ubi t ul meu, mer gem l a un bal et ast -sear . Vr eau s-l vd
pe Bar i ni kov. Dup bal et cobor m pn n Vi l l age. Ti -aduci ami nt e
de gr upul acel a de j azz car e mi -a pl cut ast -var ? S-a nt or s. Hai ,
t r ebui e s m hr nesc, i ubi t ul meu. Tr ebui e s i ei m.
Dac Dani el er a l ene, Ar mand l mpi ngea sub du, l spunea, l
l i mpezea, l scoat ea de sub du, l t er gea bi ne, i r dea bar ba cu
dr agost e, ca un br bi er demodat , n fi ne, l mbr ca, dup ce-i al egea
ceva di n gar der oba pl i n de l ucr ur i mur dar e sau l sat e n prsi r e.
Dani el ador a s-i si mt mi ni l e acel ea tar i , de cul oar ea opal ul ui ,
at i ngndu-i pi el ea, par c er a mngi at cu mnui sat i nat e. Ochi i
acei a cpr ui pr eau s-l st r pung; ah, ce del i ci oas dezor i ent ar e, ce
super b cer t i t udi ne c er a l uat n br a{e, scos n afar a cont ext ul ui
mat er i al , i c l a ur m avea s si mt deget el e acel ea fi ne
nconj ur ndu-i bl nd gt ul , i di n{i i car e-i st r pungeau pi el ea!
nchidea ochi i , i se nfier bnt a t ot t r upul , apoi l ua de-a dr ept ul foc
cnd buzel e i er au at i nse de sngel e l ui Ar mand. Auzea di n nou
suspi nel e ndepr t at e, auzea pl nset e, veneau oar e de l a sufl et el e
cel or pi er du{i ? Avea n cl i pel e acel ea senza{i a c t ot ul er a l egat i
l umi nos, ca i cum t oat e vi sel e l ui er au puse n l egt ur i expr i mau
ceva ext r em de i mpor t ant , apoi t ot ul se est ompa...
O dat l apucase pe Ar mand, l {i nuse str ns, di n t oat e put er i l e i
ncer case s-i st r pung pi el ea de pe gt . Ar mand fusese r bdt or , i
fcuse si ngur r ana, apoi i per mi sese s i apr opi e gur a de ea pent r u
un moment foar t e l ung, mai l ung ca ni ci odat , da, da, ca apoi s-l
ndepr t eze cu bl nde{e.
Dani el nu mai er a n st ar e s i a ni ci o hot r re. El t r i a pendul nd
nt r e dou st r i : di sper ar e sau ext az nt r e car e dr agost ea er a t r st ur a
de uni r e. Nu t i a ni ci odat n ce moment o s i se dea o por {i e de
snge. Nu avea i dee dac l ucr ur i l e di n j ur aveau un al t aspect di n
cauza acest ui a gar oafel e par c l pr i veau i nsi st ent di n vaz, zgr i e-
nor i i ddeau i mpr esi a c er au ni t e pl ant e hi doase {ani t e pest e
noapt e di n semi n{e de o{el sau dac nu cumva i pi er dea, pur i
si mpl u, mi n{i l e.
Apoi , nt r -o noapt e, Ar mand i spusese c se si m{ea pr egt i t s
i nt r e n secol ul acest a pe ua di n fa{, c-l n{el egea acum sufi ci ent .
Voi a s posede bog{i i "i ncal cul abi l e". Voi a o l ocui n{ pl i n cu t oat e
acel e l ucr ur i pe car e ncepuse s l e pr e{ui asc. Voi a s ai be i aht ur i i
avi oane, i mai ni voi a mi l i oane de dol ar i . Voi a s-i cumper e l ui
Dani el t ot ce i -ar put ea dor i vr eodat .
Ce vr ei s spui , mi l i oane! r sese de el Dani el . Nu por {i hai nel e
dect o dat , apoi l e ar unci , nchi r i ezi apar t ament e de car e ui {i i pe
unde sunt . Ai i dee mcar ce-i acel a un cod t er i t or i al sau o t r an de
i mpozar e? Eu sunt cel car e cumpr t oat e afur i si t el e al ea de bi l et e de
avi on. Auzi , mi l i oane! Cum s facem noi mi l i oane? Mai bi ne mai fur
un Maser at i i r enun{ l a i deea ast a, pent r u numel e l ui Dumnezeu!
Dani el , t u et i dar ul meu de l a Louis, i spusese cu dr agost e
Ar mand. Ce m-a face fr t i ne? n{el egi tot ul pe dos. Deschi sese ochi i
l ar gi , ca un copi l . Vr eau s fi u n cent r ul l ucr ur i l or , cum er am cu ani
n ur m l a Par i s, l a Teat r ul Vampi r i l or . Ti -aduci ami nt e. Vr eau s fi u
zbenghi ul di n fr unt ea omeni r i i .
DANIEL fusese zci t de vi t eza cu car e mer seser l ucr ur i l e.
Tot ul ncepuse cu descoper i r ea unei comor i n apr opi er e de
coast el e Jamai ci . Ar mand angaj ase un vapor ca s-i ar at e l ui Dani el
unde s nceap oper a{i i l e de r ecuper ar e, n numai ct eva zi l e fusese
t r as l a supr afa{ un gal i on spani ol cu o ncr ct ur enor m de aur i
bi j ut er i i . Dup ast a ur mase o descoper i r e ar heol ogi c ni t e
nepr e{ui t e fi gur i ne de Ol mec. Rapi d fuseser r eper at e al t e dou epave.
Un t er en cumpr at pe ni mi ca t oat n Amer i ca de Sud se dovedi a fi o
fost mi n de smar al de de mul t ui t at .
i cumpr ar o cas ur i a n Fl or i da, i aht ur i , br ci cu mot or , un
avi on mi c, dar ext r em de bi ne echi pat .
De-acuma er au obl i ga{i s se mbr ace ca ni t e pr i n{i n or i ce
ocazi e. Ar mand supr aveghease el nsui edi n{el e de l uar e a msur i l or
i de pr ob pent r u t oat e cost umel e l ui Dani el , pent r u cni pe
nsur , pent r u pant ofi . Al egea {est ur i l e pent r u o col ec{i e i ncr edi bi l
de hai ne spor t , pant al oni , hal at e de cas, ful ar e de mt ase. Fi r et e,
Dani el avea nevoi e de i mper meabi l e cu cpt ueal de bl an de nur c
pent r u cl i mat ul mai r ece i cost ume de sear pent r u cazi nour i l e de l a
Mont e Car l o, de but oni de aur cu pi et r e pr e{i oase, pn i de o
pel eri n l ung i neagr de pi el e de cpr ioar , car e se pot r i vea per fect ,
cu st at ur a l ui de om al secol ul ui al douzeci l ea.
La asfi n{i t , cnd Dani el se t r ezea, hai nel e i se i puseser l a
ndemn. Fer easc Dumnezeu s schi mbe vr eun amnunt , bat i st a
de i n sau oset el e negr e de mt ase. Ci na l at ept a n i mensa
sufr ager i e cu fer est r el e deschi se spr e pi sci n. Ar mand se gsea dej a l a
bi r oul l ui di n ncper ea al t ur at . Er a at t a t r eab de fcut : t r ebui a
s consul t e hr{i , s mai adune ni t e bog{i i .
Dar cum r euct i s l e descoper i ? ntr ebase Dani el , pr i vi ndu-l
cum i not a t ot ul , cum i ndi ca di r ec{i i noi , pent r u al t e achi zi {i i .
Dac po{i s ci t et i n mi n{i l e oameni l or , po{i ob{i ne t ot ce vr ei , i
rspunsese r bdt or Ar mand.
Ah, vocea ast a at t de dul ce i de cal m, chi pul acest a deschi s, de
adol escent , uvi {a de pr cast ani u veni c al u-necndu-i negl i j ent
pest e ochi , t r upul di n car e par c emana numai seni nt at e, numai
bunst ar e fi zi c.
D-mi i mie ce vr eau eu, pr et i nsese Dani el .
{i dau t ot ce-ai put ea s dor et i vr eodat !
Da, dar nu ce ;i-am cer ut eu, nu ceea ce vr eau!
Rmi n vi a{, Dani el . Nu er a dect o oapt sl ab, ca un sr ut .
D-mi voi e s-{i spun, di n t oat i ni ma, c e mai bi ne s fi i vi u dect
mor t !
Nu vr eau s fi u vi u, Ar mand, eu vr eau s t r i esc veni c i -o s-{i
spun dac-i mai bi ne s fi i vi u dect mor t .
Adevr ul e c t oat e bog{i i l e ast ea l nnebuneau i mai t ar e, l
fceau s i si mt i mai acut condi {ia de mur i t or . O dat , cnd
navi ga cu Ar mand n apel e cal de al e Gol fst r eamul ui , sub un cer cu mi i
de st el e, si m{i cu di sper ar e nevoi a de-a poseda pe veni ci e cer ul acel a.
l pr i vea cu un amest ec de dr agost e i de ur pe Ar mand car e er a l a
cr m. Oar e chi ar avea Ar mand s-l l ase s moar ?
Jocul de-a acumul at ul comor i l or cont i nuase.
Tot fel ul de t abl our i , Pi casso, Degas, Van Gogh, consi der at e a fi
fost fur at e, er au r ecuper at e de Ar mand fr ni ci o expl ica{i e i dat e l ui
Dani el pent r u r evnzar e sau pent r u ncasar ea r ecompensel or pr omi se.
De bun seam c cei car e l e pst r aser acunse nu ndr zneau s se
dea pe fa{, ast a n cazul n car e supr avi e{ui au si l en{i oasei vi zi t e
noct ur ne a l ui Ar mand n sanct uar el e n car e fuseser expuse
comor i l e r espect i ve. Uneor i i dent i t at ea posesor i l or t abl our i l or ni ci nu
er a cunoscut . La l i ci t a{i e aduceau mi l i oane. Dar ni ci ast a nu er a de
aj uns.
Per l e, r ubi ne, smar al de, t i ar e de di amant , i soseau pe t av l ui
Dani el .
N-avea gr i j , fuseser fur at e, nu va veni ni meni s l e pr et i nd
napoi .
Pe fer oci i t r afi can{i de dr ogur i di n Mar ea Car ai bi l or Ar mand i
j efui a de t ot ce-aveau: ar me, val i ze pl ine cu bani , l e l ua pn i
lr ci l e.
Dani el se t ot ui t a l a t eancur i l e de bi l et e ver zi n vr eme ce
secr et ar ele l e numr au i l e mpachet au n Europa, pent r u a fi depuse
pe di ver se cont ur i ci fr at e n di ver se bnci di n Eur opa.
Adesea Dani el asi st a l a pl ecar ea l ui Ar mand l a vnt oar e n apel e
cal de al e sudul ui , de unul si ngur , nt r -o bar c cu mot or , fr ni ci o
l umi n l a bor d, un adol escent mbr cat n cma neagr de mt ase
i pant al oni negr i , cu pr ul l ung, castani u n bt ai a vnt ul ui . Ce
adver sar mor t al ! Undeva pe-acol o, n depr t ar e, nevzu{i de pe {r m,
sunt t r afi can{i i , i ar el l e pi ca dr ept n spi nar e, ca un pi r at si ngur at i c,
ca moar t ea nsi . Se ui t au oar e n sus, nai nt e de-a se scufunda n
apel e adnci , cu pr ul r sfi r at pe ap, s-l vad cu o ul t i m pr i vi r e pe
cel ce l e aducea moar t ea? Un bi e{andr u! Si ei car e cr edeau c
nt r uchi peaz r ul ...
N-a put ea s vi n cu t i ne? N-a putea s t e pr i vesc cnd i
omor i ?
Nu.
n cel e di n ur m, adunaser sufi ci ent capi t al ; Ar mand er a gat a s
t r eac l a ac{i une.
i cer u l ui Dani el s cumper e or i ce i se pr ezent a, fr s cear
vr eun sfat i fr ni ci o ezi t ar e: a fl ot i l de vase de cr oazi er , un l an{
de r est aur ant e sau hot el ur i . Acum aveau l a di spozi {i e pat r u avi oane
par t i cul ar e. Ar mand fol osea opt t el efoane.
n cel e di n ur m, r eal i zar vi sul cel mar e: Insul a Nop{i i , cr ea{i a
per sonal a l ui Ar mand, cu ci nci et aj e n car e se adpost eau t eat r e,
r est aur ant e i magazi ne. El concepuse t oat e pl anur i l e pent r u
ar hi t ec{i . Le dduse l i st e i nt er mi nabi l e cu mat er i al el e pe car e l e dor ea,
{est ur i l e, scul pt ur i l e pent r u fnt ni , pn i fl or i l e sau copaci i n oal e
pe car e i voi a.
Pr i vi {i , Insul a Nop{i i ! De l a asfi n{i t pn n zor i er a i nvadat de
t ur i t i , vapor dup vapor venea ncr cat de l a Mi ami . n sal oane
muzi ca nu ncet a ni ci odat , n sl i l e de dans l a fel . Ascensoar el e cu
per e{i de st i cl n-aveau odi hn, ur cau veni c spr e cer . Bazi nel e,
pr ai el e, cascadel e l uceau nt r e mal ur i acoper i t e de fl or i l e cel e mai
pr oaspet e i mai fr agi l e.
Put eai cumpr a or i ce pe Insul a Nop{i i : di amant e, Coca-col a, cr{i ,
pi ane, papagal i , hai ne fcut e de cr oi t ori i cei mai l a mod, ppui de
por {el an. Aveai l a di spozi {i e cel e mai fi ne mncr ur i di n l ume. n
ci nemat ogr afe se ddeau ci nci fi l me pe noapt e. Gseai ai ci t weed
engl ezesc i pi el r i e spani ol , misur i i ndi ene, covoar e chi nezet i ,
ar gi nt r i e, cor net e cu nghe{at i vat de zahr , por {el anur i fi ne i
pant ofi i t al i enet i .
Sau put eai s t r i et i al t ur i de l umea ast a, n cel mai secr et l ux,
i nt r nd i i ei nd di n vr t ej dup cum aveai chef.
Toat e sunt al e t al e, Dani el , spusese Ar mand, mi cndu-se l ent
pr i n camer el e spa{i oase, aer i sit e, di n pr opr i a l or Vi l a Mi st er el or , car e
se-nt i ndea pe t r ei et aj e pl us pi vni {e int er zi se l ui Dani el . Fer est r el e
er au deschi se i de l a el e se vedea ghi rl anda de l umi ni a coast ei l a
Mi ami i nor i i al bi ci oi sus pe cer .
Er a sompt uos amest ecul acest a de nou i vechi . Ui l e
ascensoar el or se deschi deau fr zgomot di r ect n sal oanel e
dr ept unghi ul ar e pl i ne de t api ser i i medi eval e i de candel abr e ant i ce;
enor me ecr ane de t el evi zor se apr i ndeau n t oat e camer el e.
Apar t ament ul l ui Dani el avea per e{i i pl i ni de pi ct ur i r enascent i st e, i ar
pe j os er au covoar e per sane. Tot ce er a mai fr umos di n coal a
vene{i an se gsea n bi r oul l ui Ar mand, cu covoar e al be pe podel e,
dar t ot acol o er au i ur i ael e cal cul at oar e, i nt er comur i , ecr anel e
moni t oar el or . Pr i meau cr{i , r evi st e i zi ar e di n l umea nt r eag.
Ast a e casa t a, Dani el .
Si aa fusese, Dani el o i ubi se, t r ebui a s o r ecunoasc, i ar ceea ce
i ubea chi ar mai mul t er a l i ber t at ea, puter ea i l uxul car e-l at ept au
or i unde mer gea.
mpr eun cu Ar mand fusese n adncul jungl ei cent r -amer i cane l a
mi ezul nop{i i , s vad r ui nel e mai ae; ur caser pe ver sant ul
Annapur nei s vad di n depr t ar e piscul sub l umi na l uni i . Se
pl i mbaser mpr eun, l a nt mpl ar e, pe st rzi l e agl omer at e di n Toki o,
di n Bangkok i Cai r o sau di n Damasc, Li ma, Ri o i Kat mandu. Zi ua,
Dani el se l fi a n l uxul cel or mai bune hot el ur i l ocal e; noapt ea o l ua
r azna, fr fr i c, l ng Ar mand.
Di n cnd n cnd, i l uzi a vi e{i i ci vi l i zat e er a r upt . Uneor i , ci ne t i e
pr i n ce col { de l ume, Ar mand i nt ui a pr ezen{a al t or vampi r i . i expl i ca
l ui Dani el c-l acoper ea cu un scut nevzut , dar er a t ot ui ngr i j or at .
i or dona s st ea numai pe l ng el .
F-m ca t i ne i n-o s mai ai a t e t eme pent r u mi ne.
Nu-{i dai seama ce spui , r spundea Ar mand. Acum et i doar o
fa{ anoni m, ca or i car e al t a, pr i nt r e mil i ar del e de mur i t or i . Dac ai
face par t e di nt re noi , ai st r l uci ca o l umnar e n nt uner ic. Dani el nu
put ea s accept e. Te-ar r eper a fr ni ci un efor t , cont i nua Ar mand. Se
nfur i ase, dar nu cont r a l ui Dani el . Adevr ul e c nu-i fcea ni ci o
pl cer e, ni ci odat , s vor beasc despre mor {i i n vi a{. Nu-{i dai
seama c cei st r vechi i di st r ug si st emat i c pe cei noi ? i pusese el
nt r ebar ea. Pe ast a nu {i -a expl i cat -o dr agul t u Loui s? Ast a fac chi ar
i eu pr i n t oat e l ocur i l e pe unde ne i nst al m cur { t er enul de t oat
vi er mui al a ast a, i ext er mi n pe t o{i cei t i ner i . Dar ni ci eu nu sunt
i nvi nci bi l . Se opr i se par c nehot r t dac s mai cont i nue. Iar apoi :
M por t ca or i ce ani mal de pr ad. Am i eu dumani i mei , car e sunt
mai vr st ni ci i mai put er ni ci i car e m-ar di st r uge i medi at dac ast a
ar pr ezent a vr eun i nt er es pent r u ei , sunt convi ns.
Mai vr st ni ci dect t i ne? Dar eu cr edeam c t u et i cel mai
vr st ni c, spusese Dani el .
Nu mai vor bi ser de ani de zi l e despr e Interviu cu un Vampir. De
fapt , nu di scut aser despr e det al i i l e di n car t e ni ci odat .
Nu, ni ci gnd, nu sunt eu cel mai vr st ni c, r spunsese Ar mand.
Pr ea uor st nj eni t . Sunt doar cel mai bt r n di nt r e cei pe car e i -a
cunoscut ami cul t u Loui s. Mai sunt i al {i i . Nu l e cunosc numel e,
r ar eor i i -am vzut l a fa{. Dar l e si mt pr ezen{a di n cnd n cnd. Ai
put ea zi ce c fi ecar e l si mt e pe cel l al t . Si fi ecar e semnal i zeaz: "Nu
t e-apr opi a de mi ne."
n noapt ea ur mt oar e i ofer i se medal i onul , amul et a, cum i zi cea
el . nt i , depusese pe el un sr ut , apoi l fr ecase cu mna, ca i cum
ar fi vr ut s-l ncl zeasc. St r ani u r i t ual ! Si mai st r ani u er a chi ar
obi ect ul n si ne, cu l i t er a "A" scr i j el i t pe el , pur t nd nunt r u mi cul
fl acon cu sngel e l ui Ar mand.
Ui t e, deschi zi capacul dac se apr opie de t i ne. Spar gi fl aconul
i medi at . Vor si m{i put er ea car e t e pr ot ej eaz. Nu vor ndr zni ...
Or i cum, o s-i l ai s m uci d. O t i i bi ne, spusese cu r ceal
Dani el . Lsat pe di nafar . Mai bi ne d-mi put er ea s m apr si ngur .
De at unci ncol o nu se mai despr{i se de medal i on. Exami nase cu
at en{i e, l a l umi na becul ui , acel "A" i t oat e gr avur i l e di n j ur , doar
pent r u a descoper i c r epr ezent au ni t e si l uet e t or si onat e, unel e
mut i l at e, al t el e chi nui ndu-se n agoni e, unel e zcnd moar t e. De-a
dr ept ul or i bi l . Dduse dr umul l an{ul ui sub cma, si m{i se
medal i onul r ece pe pi ept , or i cum, nu mai er a l a veder e.
Tot ui , Dani el nu avea s mai vad sau s mai si mt vr eodat
pr ezen{a unei al t e fi i n{e supr anat ural e. i ami nt ea doar ca pr i n vi s de
Loui s, de par c fusese o hal uci na{i e din cauza febr ei . Ar mand er a
si ngur ul i uni cul su or acol , zeul su di abol i c, i ubi t or i nemi l os.
Amrci unea sa se adncea zi dup zi . Via{a mpr eun cu Ar mand
l mi st ui a, l nnebunea. Er au ani de cnd ni ci mcar nu se mai
gndi se l a fami l i a l ui , l a pr i et eni i cu car e obi nui a s se vad. Se
ocupase de t r i mi t er ea r egul at a unor cecur i pent r u r ude, dar el e nu
mai r epr ezent au acum pent r u el dect ni t e nume pe o l i st .
Tu n-ai s mor i ni ci odat , dar st ai s t e ui {i l a mi ne cum mor ,
noapt e de noapt e.
Ce cer t ur i ur t e, ce cer t ur i t er i bi l e, dup car e Ar mand se
pr bui se, sfr i t , cu ochi i mpi enj eni {i de mni e, punndu-se apoi
pe un pl ns i ncont r ol abi l , de par c i -ar fi ami nt i t emo{i i ui t at e, car e
ameni n{au s-l di st r ug.
Nu o fac, nu pot s-o fac. Cer e-mi s t e uci d, mi -ar fi mai uor
dect ast a. Nu t i i ce pr et i nzi , habar n-ai . Nu n{el egi c nu e dect o
nemai pomeni t gr eeal ? Nu vezi c or i car e di nt r e noi ar da or i ce
numai s t r i asc o vi a{ nor mal de mur i t or ?
S r enun{i l a nemuri r e pent ru o vi a{ nor mal ? Nu t e cr ed. Ast a
e pr i ma dat cnd aud di n gur a t a o mi nci un at t de ner ui nat .
Cum ndr znet i s spui aa ceva?
Nu da n mi ne. S-ar put ea s m omor i. Et i at t de put er ni c!
Eu a r enun{a. Dac n-a fi un l a nenor oci t , cnd deci zi a e de
l uat n ser i os, dac nu mi -ar fi n cont i nuar e cumpl i t de fr i c de
moar t e, chi ar i dup ci nci sut e de ani pet r ecu{i n acest vr t ej .
Nu, n-ai r enun{a. Fr i ca n-ar e nimi c de-a face cu ast a.
Imagi neaz-{i c ai fi obl i gat s t e nt or ci n secol ul t u s t r i et i
vi a{a nor mal de mur i t or . Ai accept a s pi er zi t oat exper i en{a
act ual ? Acest vi i t or n car e t e bucur i de o put er e i de un l ux cum
ni ci Gi ngi s Han n-ar fi vi sat ? Si chi ar dac l ai de o par t e pr ogr esel e
t ehni ce. Te-ai r esemna s n-ai i dee de dest i nul l umi i ? Ah, nu-mi
spune c-ai put ea.
Scenel e ast ea nu ddeau ni ci odat ni ci un r ezul t at . Se t er mi nau
cu mbr {iar ea obi nui t , cu sr ut ul fi er bi nt e pr i n car e fceau
schi mbul de snge, cu pnza de vi se care l acoper ea ca o mar e pl as,
cu set ea aceea de nest i ns! Te i ubesc! Mai d-mi ! Da, mai i a. Dar
ni ci odat dest ul .
N-avea ni ci un r ost .
Ce-i pr oduseser n defi ni t i v n t r up i n sufl et t r ansfuzi i l e
acest ea? Fapt ul c vedea cu mai mul t at en{i e cder ea unei fr unze?
Ar mand n-avea de gnd s-i ofer e ni ci cnd nemur i r ea!
Ar mand l obser va pe Dani el pl ecnd di n cnd n cnd,
expunndu-se r i scur i l or vi e{i i de zi cu zi , dar pr efer a r i scul n l oc s o
fac. Dani el nu put ea face ni mi c, nu put ea ofer i ni mi c.
Fici r ea, fuga, r encepuse, dar Ar mand nu-l mai ur mr ea.
Ar mand at ept a de fi ecar e dat pn cnd Dani el l i mpl or a s-l aduc
napoi acas. Sau pn cnd Dani el nu mai er a ni ci mcar n st ar e s-
l cheme, cnd er a pe moar t e. At unci , i numai at unci , se ducea
Ar mand s-l aduc.
PLOAIA l ovea t r ot uar el e l ar gi al e st r zi i Mi chi gan. Li br r i a se
gol i se, l umi ni l e se st i nseser . Undeva un or ol ogi u bt ea or a nou. Se
spr i j i nea de vi t r i n, ui t ndu-se l a ci r cul a{i a di n fa{. N-avea unde s
se duc. Ce-ar fi s bea pi ct ur a de snge di n fl acon? De ce nu?
Lest at er a n Cal i for ni a, por ni se l a vnt oar e dej a, poat e chi ar n
cl i pa ast a i gsi se o vi ct i m. Pr egt i r ea scenei pent r u concer t
ncepuse, nu-i aa? Mur i t or i car e i nst al au r efl ect oar el e, mi cr ofoanel e,
scaunel e, fr s ai b i dee de mesaj el e secr et e car e se t r ansmi t eau n
j ur , de si ni t r i spect at or i car e aveau s se ascund n mi j l ocul
mul {i mi i i ndi fer ent e i car e, i nevi t abi l , aj ungea l a o i st er i e t ot al . Ah,
poat e c Dani el fcuse un cal cul absol ut gr ei t . Poat e c Ar mand er a
acol o!
La nceput aceast i pot ez i se pr use compl et i mposi bi l , apoi
deveni o cer t i t udi ne. Cum de nu-i dduse seama mai nai nt e?
Si gur c acol o er a Ar mand! Dac n ceea ce scr i sese Lest at er a
ncar o ur m de adevr , Ar mand se dusese s r ecunoasc t er enul , s
fi e mar t or al eveni ment ul ui , s-i caut e poat e pe cei cr or a l e pi er duse
ur ma pest e secol e, car e veni ser s-l vad pe Lest at , ascul t nd de-
aceeai chemar e.
Ce i mpor t an{ put ea s mai ai b amant ul su mur i t or ,
0 fi i n{ uman car e-i ser vi se de j ucr i e t i mp de vr eo zece ani ? Nu.
Ar mand se dusese fr el . Iar de dat a ast a nu-l mai sal va.
Se si m{ea nfr i gur at , mi c, st nd acol o. Se si m{ea nfi or t or de
si ngur .
Nu-i mai psa de pr esi m{i r i , de vi sul acel a cu gemenel e, de
ngr i j or ar ea pe car e i -o pr ovocase. Toat e l ucr ur i l e ast ea i apr eau
acum ca ni t e ar i pi mar i , negr e, car e-l at i ngeau n t r eact . Ca vnt ul
i ndi fer ent car e sufl a acum. Ce cont a er a c Ar mand se ducea fr el
spr e o soar t pe car e Dani el n-avea s o n{el eag ni ci odat pe depl i n.
l umpl ea de or oar e i de o amrci une pr ofund. De par c i se
nchi deau n fa{ t oat e ui l e. ngr i j or ar ea pe car e i -o pr odusese vi sul
se unea cu o fr i c bol nvi ci oas. Aj unsese l a capt ul fi r ul ui . Ce mai
avea de fcut ? St ul de t oat e, i nchi pui c de-acum i Insul a Nop{i i
i er a i nt erzi s, i r epr ezent a n mi nt e vil a cu per e{i i ei al bi , coco{at
sus, deasupr a pl aj ei , i naccesi bi l . i i magi n c i vi i t or ul
1 se dusese o dat cu t r ecut ul . Moar t ea nu nsemna dect
n{el eger ea moment ul ui pr ezent : c, l a ur ma ur mel or , nu mai ur meaz
ni mi c al t ceva.
Mai mer se c{i va pai ; nu-i mai si m{ea mi ni l e. Pl oai a i udase
cmaa l eoar c. i venea s se nt i nd pe t r ot uar i s l ase di n nou
vi sul cu gemenel e s-l cupr i nd. I se pl i mbau pr i n cap fr azel e l ui
Lest at . Moment ul r enat er i i er a numi t de el Smecher i a Magi c. Iar
aceast l ume, car e permi t ea exi st en{a unor mont r i at t de per fec{i ,
da, chi ar aa, fusese bot ezat Gr di na Sl bat i c.
Las-m s t e i ubesc n Gr di na Sl bat i c, i ar l umi na car e a
di spr ut di n exi st en{a mea o s r evi n ca o i mens expl ozi e de
fr umuse{e. A prsi t r upul st a mur i t or . Si a i nt r a di r ect n
et er ni t at e. A fi de-al vost r u. Er a compl et ame{i t . Se mpi edi case?
Ci neva i vor bea. Ci neva l nt r eba cum se si mt e. Nu, nu m si mt bi ne.
De ce m-a si m{i bi ne?
Apoi si m{i o mn pe umr .
Daniel.
Ri di c pr i vi r ea.
Ar mand er a pe acel ai t r ot uar .
La nceput nu-i veni s cr ead, er a dor i n{a l ui cea mai fi er bi nt e,
apoi i ddu seama c nu vi sase. Ar mand er a chi ar acol o. Se ui t a l a
el n t cer e, cu acel cal m pe car e pr ea s-l posede nt ot deauna, cu o
fa{ mpur pur at pe car e pal oar ea nenat ur al apr oape nu se mai
di st i ngea. Ct de nor mal pr ea, dac fr umuse{ea put ea fi socot i t ceva
nor mal . n acel ai t i mp, cum se demar ca de l ucr ur i l e mat er i al e car e-l
at i ngeau, n cazul de fa{ de hai na al b uor mot ot ol i t i de
pant al oni i pe car e-i pur t a. n spat el e lui se pr ofi l a i mensa capot
cenui e a Rol l s-ul ui , ca o vi zi une de pe al t l ume, cu pi ct ur i l e de
pl oai e car e {opi au pe acoper i ul ar gi nt i u.
Haide, Daniel . De data asta mi-ai dat de furcu, nu jucurie.
De ce si m{ea at t a ner bdar e n or di n, cnd mna car e-l spr i j i nea
er a at t de put er ni c? Er a r ar s-l vezi pe Ar mand cu-adevr at fur i os.
Ah! Dar ct de t ar e ador a Dani el aceast fur i e! I se nmui ar
genunchi i . Si m{i cum e l uat pe sus. Apoi si m{i cat i feaua moal e a
banchet ei di n spat e a mai ni i . Se pr bui n fa{, pe br a{e, i nchi se
ochi i .
Dar Ar mand l r i di c spr e el cu bl nde{e i l l u n br a{e. Ct er a
de pl cut s dor mi, n fi ne, n br a{el e l ui Ar mand! Dar avea at t ea s-i
spun l ui Ar mand, despr e vi s, despr e car t e...
Nu cr ezi c t i u? i opt i Ar mand. i j uca n pr i vi r e o l umi n
ci udat , ce mai er a i ast a? Ar mand pr ea fr agi l , vul ner abi l , i se
dusese t ot cal mul . Ri di c l a buzel e l ui Dani el un deget ar pl i n de
coni ac.
Iar t u pi er dut n l ume, adug, fugi nd de mi ne de l a
St ockhol m l a Edi nbur g, de-acol o l a Par i s. Dr ept ci ne m i ei de-{i
i magi nezi c sunt capabi l s t e ur mez l a vi t eza ast a n at t ea di r ec{i i ?
Tocmai cnd pr i mej di a...
i si m{i di nt r -o dat buzele sr ut ndu-l pe fa{, ah, acum mi -e mai
bi ne, mi pl ace s m sr u{i . mi pl ace s m cocol oesc n br a{el e
unui mor t , ah, st r nge-m mai t ar e. i ascunse fa{a n umr ul l ui
Ar mand. Sngele tuu.
Nu acum, dr agost ea mea.
Ar mand i puse deget el e pe buze, ndepr t ndu-l . Vocea cal d,
cont r ol at , er a br usc pl i n de emo{i e.
Ascul t bi ne ce am s spun. De j ur mpr ej ur ul gl obul ui cei di n
neamul meu sunt pe cal e de a fi di st r ui .
Distrui. Fu cupr i ns de pani c, cor pul nt r eg i se ncor da, dei er a
moft de oboseal . ncer c s i concent r eze at en{i a asupr a l ui
Ar mand, dar i apr ur di n nou n fa{a ochi l or gemenel e cu pr ul
r ou, sol da{i i , cor pul nnegr i t al mamei r st ur nat n cenu. Dar car e
er a sensul ? Car e er a ur mar ea?... De ce se-nt mpl au t oat e ast ea?
Nu t i u ce s spun, r spunse Ar mand.
Se r efer ea l a vi s cnd vor bi , pent r u c i el l avusese. Ri di c
coni acul l a buzel e l ui Dani el .
Ah, ce cl dur mi nunat ! Avea s l ei ne dac nu fcea un efor t .
nai nt au acum fr zgomot , n vi t ez, pe aut ost r ad, i ei ser di n
Chi cago, i ar pl oai a bt ea n geamur i , er au nchi i ai ci , n acest cui b de
cat i fea, doar ei doi . Dar Ar mand se depr t ase, cu un aer absent , de
par c ascul t a o muzi c ndepr t at , {i nndu-i buzel e gat a s
r ost easc ceva.
Sunt Ungu tine, sunt n siguran;u Ungu tine.
Nu, Dani el, nu et i n si guran{, i r spunse el . Poat e ni ci mcar
t i mp de o noapt e, poat e ni ci chi ar pent r u o or .
Dani el ncer c s gndeasc, s for mul eze o nt r ebar e, dar er a
pr ea sl bi t , pr ea ador mi t . Mai na er a at t de confor t abi l , mi car ea ei
at t de l i ni t i t oar e... Iar i gemenel e.
Super bel e gemene i se st r ecur au i ar i n mi nt e. nchi se ochi i t i mp
de-o cl i pi t i se l s pe umr ul l ui Ar mand, si m{i nd br a{ul acest ui a
cum i cupr i nde spat el e.
Di n depr t ar e i veni vocea l ui Ar mand:
Ce m fac eu cu t i ne, dr agost ea mea? Tocmai acum, cnd eu
nsumi sunt at t de nfr i coat ?
Di n nou nt uner i c. ncer c s se agat e de gust ul coni acul ui de pe
l i mb, de at i nger ea br a{ul ui l ui Ar mand, dar ncepuse s vi seze.
Gemenel e mer geau pr i n deer t ; soar el e er a sus pe cer . Le ar dea
br a{el e al be, l e bt ea pe fa{. Li se cr paser buzel e de set e. Aveau
hai nel e pt at e de snge.
Face{i s cad pl oai a, opt i Dani el , voi t i {i cum se face, face{i s
cad pl oai a!
Una di nt r e gemene czu n genunchi , sor a ei se apl ec i o
cupr i nse cu br a{el e. Pr r ou pest e pr r ou.
Undeva, n depr t ar e, auzi di n nou vocea l ui Ar mand. Ar mand
car e spunea c er au n i ni ma deer t ul ui . C acol o ni ci mcar spi r i t el e
nu er au n st ar e s aduc pl oai a.
Dar de ce? Spi r i t el e nu put eau face or i ce dor eau?
Si m{i cum Ar mand l sr ut a di n nou bl nd.
Gemenel e i nt r acum pe o pot ec ngust nt r e st nci . Ni ci ai ci nu
e umbr , soar el e e chi ar deasupr a capet el or l or , i ar povr ni ur i l e
st ncoase sunt pr ea nel t oar e ca s fi e ur cat e. i cont i nu mer sul .
N-ar put ea ci neva s l e aj ut e? Se mpi edic i cad l a fi ecar e pas acum.
St nci l e par pr ea fi er bi n{i pent r u a se spr i j ini de el e. n cel e di n ur m,
una di nt r e el e cade cu fa{a l a pmnt , iar ceal al t se apl eac asupr a
ei , fcndu-i umbr cu pr ul .
Ah, de-ar veni noapt ea mai i ut e, cu vnt ul ei r ece.
Deodat fat a car e o pr ot ej eaz pe cea czut nal { capul . Se
mi c ceva nt r e st nci . Apoi e i ar l i nit e. Cade o pi at r , i ar ecoul
r epet sunet ul sl ab i cr i st al i n pr i nt r e vi . Apoi Dani el vede oameni
car e coboar coast a pr past i ei , oameni ai deer t ul ui , car e ar at l a fel
de mi i de ani , cu pi el ea nchi s l a cul oar e, cu vemi nt e gr el e, al be.
Gemenel e se r i di c n genunchi mpr eun n vr eme ce oameni i se
apr opi e. Ei l e ofer ap. Le st r opesc pe amndou cu ap r ece. At unci
gemenel e ncep s r d i s vor beasc agi t at e, at t de uur at e se
si mt , dar oameni i nu n{el eg ni mi c. Apoi el e t r ec l a gest ur i , car e
expr i m at t de uor t ot ul , una ar at pnt ecul cel ei l al t e i , ducndu-
i br a{el e l a pi ept , face gest ul uni ver sal al l egnat ul ui unui copi l . Aha,
da. Oameni i o r i di c pe vi i t oar ea mam. Si por nesc cu t o{i i spr e oaz,
n j ur ul cr ei a sunt cor t ur i l e l or .
n fi ne, l ungi t e l ng un foc n fa{a cor t ur i l or , gemenel e dor m, sunt
n si gur an{ pr i nt r e oameni i deer t ul ui, pr i nt r e bedui ni . Er a oar e
posi bi l ca i st or i a bedui ni l or s fi e at t de st r veche, s dur eze de mi i
i mi i de ani ? n zor i , una di nt r e gemene se r i di c, e cea car e nu
poar t un copi l n pnt ece. Sub pr i vi r ea sur or i i ei , se duce ct r e
nsl i ni i oazei . Ri di c br a{el e, i ar l a nceput d i mpr esi a c sal ut
soar el e car e r sar e. Cei l al {i s-au t r ezi t i ei ; se adun s se ui t e l a ea.
Apoi se r i di c un vnt , l a nceput bl nd, abi a mi cnd fr unzel e
nsl i ni l or . Dup aceea vi ne pl oai a, ncepe s cad o dul ce pl oai e
uoar .
At unci el deschi de ochi i . Se gsea n avi on.
RECUNOSCU mi cul dor mi t or i medi at , dup per e{i i al bi de pl ast i c
i dup cal i t at ea l i ni t i t oar e a l umi ni i glbui . Toat e mat er i al el e fol osi t e
er au si nt et i ce, t ar i i scl i pi t oar e, ca i mensel e coast e al e cr eat ur i l or
pr ei st or i ce. S-a nchei at oar e cer cul ? Tehnol ogi a moder n a r ecr eat
cnr u{a l ui Iona di n pnt ecul bal enei .
Er a nt i ns pe pat ul car e nu avea ni ci capet e, ni ci cadr u, ni ci
pi ci oar e. Ci neva l spl ase pe fa{ i -i r sese bar ba. Ah, ce pl cut er a!
Zumzet ul mot oar el or cr ea un soi de i mens l i ni t e, bal ena r espi r a,
st r pungnd supr afa{a oceanul ui . I se desl ui r t oat e l ucr ur i l e di n
j ur . O car af cu Bour bon. I-ar pl cea s bea ni {el . Dar er a pr ea
ext enuat pent r u a face cea mai mi c mi car e. Ceva nu er a n r egul ...
Ri di c o mn, cut l a gt . Amul et a nu mai er a l a l ocul ei ! Dar ce
i mpor t an{ mai avea ast a. Doar l avea al t ur i pe Ar mand.
Ar mand er a i nst al at l a msu{a de l ng fer east r a ca un ochi de
bal en i t r sese pn j os pl eoapa al b de pl ast i c. i t i ase pr ul . Er a
mbr cat n hai ne negr e de st of fi n acum, ca un cadavr u gat a de
nmor mnt ar e, nu-i l i pseau ni ci mcar pant ofi i negr i bi ne l ust r ui {i . Ce
si ni st r u! Nu mai l i psea dect s vi n ci neva s ci t easc Psal mul al
douzeci i t r ei l ea. Schi mb-t e n al b, t e r og.
Et i pe moar t e, i spuse Ar mand cu voce st i ns.
Si n val ea mor {i l or , de ni mi c nu mi -e team, cci sunt cu t i ne...
i aa mai depar t e, opt i Dani el . Avea gt ul compl et uscat . l dur ea
capul. Ce r ost mai avea s spun l a ce-i er a gndul . Tot ul fusese spus
i r spuns de mul t .
Ar mand comuni ca di n nou cu el , de data ast a n t cer e, t r i mi sese
ca o r az l aser spr e cr ei er ul l ui Dani el :
Are vreun rost su ne mai necujim cu toate amununtele? Ai scuzut la
nici aizeci.de kilograme. Alcool ul te consumu pe dinuuntru. Ti-ai
pierdut pe jumutate min;ile. Ni mic pe lume nu te mai bucur u.
n afar de convor bi r i l e cu t i ne di n cnd n cnd. Ce uor aud
t ot ce spui !
Dacu o f i su nu mu mai vezi nici pe mine, lucrurile se vor nruutu;i i
mai tare. Dacu continui n f elul acesta, n cinci zile nu mai eti n vi a;u.
Ce per spect i v i nsupor t abi l ! Dar , dac aa st au l ucr ur i l e, de ce-
am r ici t de col o-col o?
Tcer e.
Ct de cl ar devenea t ot ul . Nu er a numai zgomot ul mot oar el or ,
cont r i bui a l a st ar ea ast a i cur i oasa l egnar e a avi onul ui , nencet at a
mi car e ner egul at ondulat or ie, de par c t r ecea pest e hr t oape n aer ,
apoi cot ea sau ur ca l a deal . Bal ena i urma dr umul ei de balen, cum
i zi cea Beowul f.
Pr ul l ui Ar mand er a pi ept nat cu gr i j pe o par t e. Avea ceasul de
aur l a mn, o mi nune a t ehni ci i , cum i pl cea l ui . Ce car aghi os
t r ebui e s fi fost mi nut ar ul acel a fosfor escent n coci ugul unde se
lga pest e zi . Cost umul er a uor demodat , cu r ever el e ngust e. Vest a
neagr de l a cost um er a, cu si gur an{, di n mt ase, aa ddea
i mpr esi a, n or i ce caz. Dar fa{a, ah, ar t a bi ne, er a cl ar c se hr ni se,
di n bel ug chi ar .
I;i mai aduci aminte ce ;i-am spus mai devreme?
Da, spuse Dani el . Adevr ul er a ns c se chi nui a s i aduc
ami nt e. Apoi br usc i r eveni t ot ul n mi nte, dur er os. mi povest eai ceva
despr e di st r uger ea t ot al . Si c eu sunt pe moar t e. Ei mor , eu mor . Ei
mor pent r u c sunt nemur i t or i ; eu doar pent r u c sunt n vi a{. Vezi
c n-am ui t at ni mi c! Da, i -acum mi -aduc ami nt e c voi am s beau i
ni t e bour bon.
Nu pot f ace ni mic care su te f acu su vrei su truieti?
Te i mpl or , n-o l ua de l a capt ; or i sar di n avi on! Atunci vrei s-
ascul;i ce am de spus? Su-;i dai silin;a su ascul;i?
Cr ezi c-a put ea s m mpot r i vesc? Nu pot scpa de vocea t a
dac t u ai hot r t c t r ebui e s ascul t . Par c am un mi cr ofon n
mi ni at ur i nst al at di r ect n cap! Ce-s ast ea? Lacr i mi ? Ai de gnd s
n pl ngi ?
Pr e{ de o cl i p Ar mand pr u ext r em de t nr . Ce t r ansfor mar e!
S t e i a nai ba, Dani el , spuse el , de data ast a cu vor be.
Pe Dani el l t r ecu un fi or . Nu supor t a s-l vad c sufer . Dani el
icu.
St i i c ceea ce sunt em noi est e o aber a{i e a nat ur i i , spuse
Ar mand, c n-ar t r ebui s exi st m. Nu er a nevoi e s ci t et i car t ea l ui
Lest at ca s-{i dai seama de ast a. Or i car e di nt r e noi ar fi put ut s-{i
expl i ce c ce s-a nt mpl at a fost abomi nabi l , c a fost o fuzi une
di abol i c...
Deci ce-a scr i s Lest at e adevr at .
Int r ase un demon n t r upul r egi nei i al r egel ui di n Egi pt . n fi ne,
un spi r i t r u. Pe vr emea aceea i zi ceau demon.
N-ar e i mpor t an{ dac e adevr at sau nu. Ni ci nu mai e
i mpor t ant cum a nceput t ot ul . Impor t ant e cum se va sfr i , cci
sfr i t ul s-ar put ea s fi e pe apr oape.
Iar i sent i ment ul de pani c, at mosfer a vi sul ui , {i pet el e ascu{i t e
al e gemenel or .
Fi i at ent , spuse Ar mand r bdt or , aducndu-l napoi di n vi s.
Lest at a t r ezi t pe ci neva sau ceva...
Pe Akasha... pe Enki l .
Se poat e. S-ar put ea s fi e mai mul t de unu-doi . Ni meni nu t i e
exact . Se t ot aude vag un aver t i sment despr e o pr i mej di e i mi nent ,
dar ni meni nu t i e exact de unde vi ne. Ceea ce se t i e e c sunt em
ur mr i {i si di st r ui , c t oat e adpostur i l e, l ocur i l e de nt l ni r e,
et cet er a, s-au t r ansfor mat n fum.
Si eu am auzi t aver t i sment ul despr e pr i mej di e, opt i Dani el .
Uneor i foar t e put er ni c, n t oi ul nop{i i , apoi , n al t e moment e, doar ca
un ecou. Le vzu di n nou pe gemene. Avea cat egor i c o l egt ur cu
gemenel e. Dar de unde t i i t oat e ast ea, despr e adpost ur i , despr e...
Dani el , nu m pune l a ncer car e. Nu ne r mne pr ea mul t t imp.
Pur i si mpl u, t i u. Si cei l al {i t i u. E ca un cur ent car e t r ece pr i n fi r el e
unei enor me pl ase.
Aha.
De ct e or i gust ase di n sngel e vampi r i c, Dani el avusese o vi zi une
l i mpede a acest ei {est ur i i mense de cunot i n{e, de l egt ur i , de
i magi ni pe j umt at e nen{el ese. Deci er a adevr at , {est ur a ncepuse
cu Mama i Tat l ...
Cu ani n ur m, l nt r er upse Ar mand, nu mi -ar fi psat n ni ci
un fel de t oat e ast ea.
Ce vr ei s spui ?
Dar acum nu vr eau acest sfr i t . n acel ai t i mp, nu vr eau s
mai cont i nue comar ul st a dac t u nu... Se schi mb vi zi bi l l a fa{.
Par c er a el nsui sur pr i ns. Nu pot accept a ca t u s mor i .
Dani el nu-i r spunse.
O ci udat t cer e pl ut i un moment n aer . Pn i avi onul l uneca
fr ni ci un obst acol pr i nt r e cur en{ii de aer . Ar mand, al e cr ui vor be
dezmi n{eau cal mul voci i sal e, er a aezat acol o, at t de r bdt or , at t
de st pn pe si ne.
Mi e nu mi -e fr i c, de vr eme ce t u et i l ng mi ne, spuse br usc
Dani el .
Dovad n pl us c et i nebun. Dar l as-m s-{i spun par t ea cea
mai mi st er i oas.
Car e?
Lest at n-a p{i t ni mi c. i cont i nu pl anur i l e. Iar cei car e s-au
adunat n j ur ul l ui nu p{esc ni mi c.
St i i si gur ?
Rs scur t , cat i fel at .
Iar ncepi ? Ct de uman t r st ur . Or i m supr a-apr eci ezi , or i
n subest i mezi . Rar eor i ni mer et i adevr ul .
Ce s fac? Sunt echi pat cu i nst r ument e defect uoase. Cel ul el e
t r upul ui meu sunt supuse unui pr oces de det er i or ar e per manent ,
numi t mbt r ni r e...
S-au adunat l a San Fr ancisco. Se nghesuie n sal onul di n spat e
al unei t aver ne numi t Fi i ca l ui Dr acula. Poat e c t i u ce se nt mpl ,
deoarece o t i u al {i i , fi ecar e mi nt e put er ni c cul ege i magi ni de l a al t el e
i l e t r ansmi t e, cont i ent sau i ncont i ent . Poat e c unul di nt r e mar t or i
t el egr afi az i magi nea spr e cei l al {i . N-a put ea s spun exact cum se
nt mpl . Gndur i , sent i ment e, voci , sunt , pur i si mpl u, pr ezent e.
Ci r cul pe r e{ea. Unel e sunt cl ar e, al t el e est ompat e. Di n cnd n cnd
aver t i sment ul l e nt r ece pe t oat e. Primejdie. Ca i cum or i ce t r ansmi si e
di n l umea noast r s-ar nt r er upe pent r u o cl i p. Apoi cel el al t e voci i
r ei au di scur sul .
Dar ce-i cu Lest at ? Unde e Lest at ?
N-a fost dect zr i t i ci i col o. Ni meni n-a r eui t s-i pr i nd
ur ma pn l a br l og. E pr ea i nt el i gent s permi t aa ceva. Dar i
t achi neaz pe t o{i . Tr aver seaz nt r -o vi t ez nebun San Fr anci sco
nt r -o mai n Por sche neagr . S-ar put ea ca el ni ci s nu t i e ce se
nt mpl .
Cum expl i ci ast a?
Put er ea de comuni car e var i az. Cnd ascul {i gndu-r i l e
cel or l al {i , po{i , l a r ndul t u, s fi i ascul t at . Lest at se ascunde. Poat e a
ii at or i ce cont act cu noi cei l al {i .
Dar gemenel e? Femei l e di n vi s, el e ci ne sunt ?
Ast a nu t i u. Nu t o{i au avut vi sel e ast ea. Dar mul {i au afl at de
el e i cu t o{i i par s se t eam de el e, cu t o{i i sunt convi ni c, nt r -un
fel sau al t ul , Lest at e de vi n. C Lest at e l a or i gi nea a t ot ce se
nt mpl .
Un adevr at demon pr i nt r e demoni , r se ncet i or Dani el .
Dnd uor di n cap, Ar mand se ar i de acor d, cu t r i st e{e, cu
gl uma l ui . Apr oape c l s s-i scape un zmbet .
Iar t cer e. Zgomot de mot oar e.
n{el egi ce-ncer c s spun? Pest e t ot n l ume, cei di n neamul
nost r u au fost at aca{i , n afar de acol o.
Acol o unde se afl Lest at .
Exact . Doar c di st r ugt or ul se depl aseaz cam l a nt mpl ar e.
Se par e c t r ebui e s se afl e n apr opi er e de ceea ce vr ea s di st r ug.
S-ar put ea s at ept e moment ul concer t ul ui pent r u a t er mi na ce a
nceput .
Pe t i ne nu t e poat e di st r uge. Al t fel , ar fi fcut -o dej a...
Rsul acel a scur t , uor bat j ocor i t or , apr oape i naudi bi l . Poat e
comuni ca i r sul pr i n t el epat i e?
ncr eder ea t a n mi ne m emo{i oneaz, ca de obi cei , dar nu e
moment ul s cazi n admi r a{i e pent r u mi ne. Aceast for { nu poat e
chi ar t ot ul . Nu se mi c chi ar cu vi t eza lumi ni i . Tr ebui e s n{el egi ce
am hot r t . Ne ducem dup Lest at , pent r u c ni ci un al t l oc nu e
si gur n moment ul de fa{. Vampi r i i izol a{i au fost descoper i {i n
l ocur i l e cel e mai ascunse i t r ansfor ma{i n cenu...
Si pent r u c vr ei s fi i cu Lest at . Ni ci un r spuns. St i i bi ne c
ast a vr ei , de fapt . De-abi a at ep{i s-l revezi . Vr ei s fi i pe-apr oape
dac ar e nevoi e de t i ne. Dac cumva i zbucnet e o bt ai e... Ni ci un
rspuns. Iar dac Lest at e l a or i gi ne, poat e c t ot el va r eui s i
opr easc t ot ul .
Ar mand t ot nu r spunse. Pr ea ncur cat .
E mul t mai si mpl u dect at t , spuse el, n sfr i t . Si mt obl i ga{i a
s m duc.
Avi onul pr ea s fi e un obi ect ce pl ut ea pe o spum de zgomot .
Dani el se ui t a somnor os l a o pat de l umi n car e se depl asa pe t avan.
O su-l vadu, n f ine, pe Lestat. i ami nt i de vechea cas a l ui Lest at
di n New Or l eans. La ceasul pe car e l cul esese di n pr aful de pe j os. Iar
acum se nt or cea l a San Fr anci sco, unde ncepuse t ot ul , napoi l a
Lest at . Doamne, dor ea bour bonul acel a. De ce nu voi a Ar mand s i -l
dea? Se si m{ea at t de sfr i t . O s mearg amndoi l a concer t , o s-l
vad i el pe Lest at ...
Dar l cupr i nse di n nou sent i ment ul acel a or i bi l , di n ce n ce mai
put er ni c, i nspi r at de vi se.
Nu m l sa s l e mai vi sez pe femei l e ast ea, mur mur el br usc.
I se pr u c Ar mand zi sese da.
Deodat l si m{i pe Ar mand l ng pat . Umbr a l ui l acoper ea.
Pnt ecel e bal enei pr ea mai mi c, se l i mi t a par c doar l a l umi na car e-l
nconj ur a pe Ar mand.
Ui t -t e l a mi ne, dr agost ea mea, spuse el .
nt uner i c. Apoi por {i l e nal t e se deschi deau, i ar l umi na l uni i
nt ur a gr di na. Ce e locul acesta?
Ah, er a n It al i a, ast a t r ebui a s fi e, aerul er a cl du{, nvl ui t or i
l una l umi na i r ur i l e de ar bor i i de fl or i , i ar acol o, nu-i aa, er a Vi l a
Mi st er el or , l a doi pai de vechi ul Pompei .
Dar cum am aj uns ai ci ?
Se nt oar se spr e Ar mand, car e er a l ng el , mbr cat n ni t e
ci udat e hai ne demodat e, de cat i fea neagr . Pr e{ de o cl i p nu fu n
st ar e s fac ni mi c al t ceva dect s se hol beze l a Ar mand, l a hai na
l ung de cat i fea pe car e o pur t a i l a ghet r e, l a pr ul l ung i ondul at ,
de cul oar e cast ani e.
Nu sunt em ai ci n r eal i t at e, spuse Ar mand. St i i bi ne c nu
sunt em.
Se nt oar se i i nt r n gr di n, ct r e vi l, t ocur i l e l ui fcnd un
mi c zgomot pe pi et r el e uzat e de pi at r .
Dar t ot ui er a r eal ! Ui t -t e l a per e{i i drna{i i l a fl or i l e
for mnd br azdel e l ar gi, ui t e, se vd pn i ur mele pai l or l ui Ar mand
pe pmnt ul r eavn! Si st el el e de pe cer , ah, st el el e! Se nt oar se i
r upse di n l mi ul di n spat e o fr unz par fumat .
Ar mand se-nt oar se i el , l l u de br a{. Di n pmnt se r i di ca
par fumul br azdel or spat e de cur nd. Ah, aici a putea su mor.
Da, spuse Ar mand, ai put ea. Si chi ar ast a o s se nt mpl e.
Dup cum t i i , n-am mai fcut ast a ni ci odat . Ti -am mai spus, dar nu
m-ai cr ezut . Acum ai ci t i t despr e ast a n car t ea l ui Lest at . N-am fcut -
o ni ci odat . Pe el l -ai cr ezut ?
Si gur c t e-am cr ezut . Ai fcut un l egmnt , mi -ai expli cat t ot ul .
Dar , Ar mand, nt r ebar ea mea e cui i -ai fcut l egmnt ul st a?
Rs.
Sunet ul voci l or l or r suna n gr di n. Ce t r andafi r i , ce cr i zant eme,
ce fl or i enor me! Di n Vi l a Mi st er el or se r evr sa l umi n. Se auzea
muzi c? Doamne, nt r eaga r ui n er a l umi nat sub cer ul i ncandescent
de st el e.
Deci o s m faci s-mi r up l egmnt ul . O s cape{i ceea ce cr ezi
c vr ei . Dar ui t -t e bi ne l a gr di na ast a, cci o dat ce am fcut -o n-o
s-mi mai auzi ni ci odat gndu-r i l e i n-ai s mai vezi ce vd eu
vr eodat . Un val de t cer e va cdea nt r e noi .
Dar vom fi ca ni t e adevr a{i fr a{i , nu-{i dai seama? nt r eb
Dani el .
Ar mand er a at t de apr oape, c par c se sr ut au. De j ur mpr ej ur
er au nconj ur a{i de enor me dal i i gal bene i gl adi ol e al be, pl i ne de un
par fum mbit or . Se opr i ser sub un copac uscat i nvadat de gl i ci ne
sl bat i ce; ci or chi ni i del i ca{i de fl or i t r emur au n adi er e, cr ci l e al be
scl i peau ca ni t e oase. Iar n depr t ar e, di n vi l , se-auzeau voci . S-ar
fi zi s c er au nunt r u oameni car e cnt au.
Dar unde ne afl m, de fapt ? nt r eb Dani el . Spune-mi !
Ti -am spus. Sunt em nt r -un vi s. Dac vr ei cu t ot di nadi nsul un
nume, po{i s-i spui pr agul di nt r e vi a{ i moar t e. Am s t e t r ec
pr agul acest a. De ce? Pent r u c sunt un l a. Si pent r u c t e i ubesc
pr ea mul t ca s t e pi er d.
Ce bucur i e pe Dani el , ce t r i umf r ece i spl endi d! Sosi se, n fi ne,
moment ul mul t at ept at . Nu avea s mai fi e ant r enat n i nfer nal a
goan a t i mpul ui . Nu avea s mai fac par t e di nt r e mi l i oanel e de
anoni mi car e dor meau sub pmnt ul acest a spongi os i mi r osi t or , sub
fl or i l e vet ej i t e, fr s mai t i e de ceva, or bi pent r u veni ci e.
N-am ce s pr omi t . Cum a put ea? Ti -am spus ce ne at eapt .
Nu-mi pas. De vr eme ce sunt cu t i ne.
Ochi i l ui Ar mand er au nr oi{i , obosi {i , mbt r ni {i . Si ce hai ne
mi nunat e avea, cusut e de mn, dar pr fui t e de par c apar {i neau
unei fant ome. Oar e aa ar t au spi r i t el e cnd r enun{ai l a efor t ul de a
l e mai chema?
Nu pl nge! Nu-i ci nst i t , spuse Dani el . Cum po{i s pl ngi cnd
pent r u mi ne ast a nseamn r enat er ea. E oar e cu put i n{ s nu t i i
ce-nseamn ast a pent r u mi ne, s nu-{i fi dat seama ni ci odat ?
Se ui t br usc n sus, s cupr i nd cu pr i vi r ea t ot nt i nsul pei saj ul ui
ncnt t or , vi l a di n depr t ar e, col i nel e ce se desl ueau n j ur . Apoi
nt oar se capul spr e cer , car e l umpl u de ui mi r e. Nu mai vzuse
ni ci odat at t ea st el e.
Par c cer ul nsui se pr el ungea l a nesfri t , i ar st el el e er au at t de
pl i ne i de st r l uci t oar e, c desenul const el a{i i l or se pi er dea. Nu se
mai vedeau. N-aveau ni ci un sens. Doar vi ct or i a subl i m a ener gi ei
pur e, a mat er i ei . Apoi r ecunoscu Pl ei adel e const el a{i a pr efer at a
gemenel or condamnat e di n vi s i zmbi . Le vzu pe gemene
mpr eun pe un vr f de munt e, er au fer i ci t e, i fu i el bucur os pent r u
el e.
Spune doar o vor b, dr agost ea mea, zise Ar mand, i o voi face.
Pn l a ur m, mer gem n i ad mpr eun.
Dar nu-{i dai seama? spuse Dani el , t oat e deci zi i l e pe car e l e i au
oameni i se fac l a fel . Cr ezi c mama ar e i dee ce o s i se nt mpl e
copi l ul ui pe car e l poar t n pnt ece? Doamne sfi nt e, sunt em
pi er du{i , ascul t -m pe mi ne. Ce i mpor tan{ ar e dac mi faci acest
dar i se dovedet e c-i o gr eeal ! Nu exi st gr eeal ! Exi st numai
di sper ar e, i ar eu numai ast a mi doresc! Vr eau nemur i r ea ca s t r i esc
veni c cu t i ne.
Deschi se ochi i . Tavanul cabi nei avi onul ui , cu l umi ni l e sal e gl bui
r efl ect at e de per e{i i cal zi , mbr ca{i n l emn, i -n j ur gr di na,
par fumul , mi r acol ul fl or i l or apr oape pr bui ndu-se sub pr opr i a
gr eut at e.
St t eau mpr eun sub copacul uscat din car e at r nau ci or chi ni i
st acoj i i de gl i ci n. Fl or i l e i mngi au fa{a, l e si m{ea pet al el e cer ui t e
pe fa{. i r eveni ceva n mi nt e, ceva ce t i use cndva c n l i mba
unui popor st r vechi exi st a un si ngur cuvnt pent r u fl oar e i pent r u
snge. Si m{i br usc cum i e pt r uns pi el ea gt ul ui de di n{i ascu{i{i .
Ini ma i fu br usc st r ns ca nt r -o menghi n. Pr esi unea er a
i nsupor t abi l . Tot ui , pest e umr ul l ui Ar mand vedea cum noapt ea
al uneca n j ur ul l ui , cum st el ele cr et eau i t ot cr et eau, er au l a fel de
mar i ca ci or chi ni i de fl oar e. Ast a er a, zbur au spr e st el e!
nt r -o fr nt ur de cl i p l vzu pe Lest at l a vol anul unei mai ni
negr e. Avea un aer l eoni n, cu pl et el e bt ut e de vnt , cu pr i vi r ea
vesel .. Se nt oar se spr e Dani el i -i ar unc o pr i vi r e, apoi i zbucni n
r s.
Si Loui s er a acol o. Loui s er a n pi ci oar e, ui t ndu-se pe fer east r a
camer ei de pe st r ada Di vi sader o, at ept nd, apoi i adr es l ui Dani el
ct eva vor be:
Da, vi no, Dani el , dac st a e dest i nul tu!
Ei nu pr eau s t i e de adpost ur i l e ar se! Sau de gemene! Ni ci de
st r i gt ul de al ar m!
Acum se gseau cu t o{i i nt r -o camer pl i n de l ume, de fapt , er au
n Vi l a Mi st er el or , i ar Loui s, mbr cat nt r -un fr ac, se spr i j i nea de
emi neu. Er au cu t o{i i pr ezen{i ! Chi ar i gemenel e!
Sl av Domnul ui , et i ai ci ! spuse Dani el i l sr ut i pe-un
obr az, i pe cel l al t pe Loui s. Ui t e, i pi el ea mea e l a fel de al b ca a
t a!
Scoase deodat un st r i gt cnd i ni ma i fu l sat n pace, i ar aer ul
i umpl u pl mni i . Iar i gr di na. De j ur mpr ej ur er a i ar b. Gr di na,
cu i ar b cu t ot , l acoper eau. Nu mu l usa;i aici, ntins pe pumnt!
Bea, Dani el !
Pr eot ul r ost i vor be n l at i net e cnd i ddu vi nul de sfnt a
cumi nect ur . Gemenel e i l uar pl at our i l e sacr e pe car e er au
i ni ma i cr ei er ul .
Acest a e cr ei er ul , aceast a e i ni ma mamei noast r e i l e voi mnca
n onoar ea spi r i t ul ui mamei ...
Doamne, mai d-mi !
Fst ur nase pot i r ul pe par doseal a de mar mur a bi ser i ci i , ct de
nendemnat i c put ea s fi e, dar , Doamne, ct de mul t dor ea sngel e
acel a!
Se r i di c, st r i vi ndu-l pe Ar mand, sor bind cu fur i e, cu sor bi t ur i
l ungi . Se r st ur naser mbr {ia{i pe patul moal e de fl or i . Ar mand er a
nt i ns al t ur i , el avea gur a l i pi t de gtul l ui , i ar sngel e cur gea ca
di nt r -o fnt n nesecat .
Int r n Vi l a Mi st er el or , i spuse Loui s. Loui s l at i ngea pe umr .
Te at ept m!
Gemenel e er au mbr {iat e, se mngi au pe pr ul r ou, l ung i
cr l i on{at .
De-afar se auzeau {i pet el e t i ner i l or aduna{i n fa{a audi t or i ul ui ,
pent r u c nu mai er au bi l et e. Aveau s se i nst al eze pe t er enul de
par car e de vi zavi pn n sear a ur mt oar e.
Noi avem bi l et e? nt r eb el . Ar mand, bi l et el e! Primejdie. Ghea{.
St r i gt ul vi ne de l a ci neva car e e pr i ns sub ghe{ur i !
Ceva l l ovi , cu put er e. Acum pl ana.
Dor mi , dr agost ea mea.
Vr eau napoi n gr di n, l a vi l !
ncer c s deschi d ochi i . l dur ea pnt ecel e. Ce dur er e ci udat , ce
depar t e er a!
St i i c e pr i ns sub ghe{ur i ?
Dor mi, spuse Ar mand, acoperi ndu-l cu pt ur a. Cnd t e vei t r ezi ,
o s fi i nt ocmai ca mi ne. Mor t .
SAN FRANCISCO. nai nt e chi ar de a deschi de ochi i , i ddu
seama c er a acol o. Avusese un vi s or i bi l , ce bi ne c scpa de el se
sufoca, se t r ezea apoi n nt uner i c i er a pur t at de cur ent ul fur i os al
nr i i ! Dar vi sul se est ompa. Un vi s n car e nu se vedea ni mi c, se-
auzea doar apa, se si m{ea doar apa! Un vi s n car e mur i se de fr i c.
Fusese femei e n vi s, neaj ut or at , fr l i mb, nu put ea s {i pe.
Duc-se!
Er a ceva fami l i ar n vnt ul car e-l bt ea di n fa{, o pr ospe{i me
i macul at cr ei a apr oape c-i si m{ea gust ul . Desi gur , er a l a San
Fr anci sco. Si m{ea fr i gul nfur ndu-i t ot t r upul ca un vemnt , dar
nunt r u pur t a o cl dur del i ci oas.
Nemuritor. Pentru venicie.
Deschi se ochi i . Ar mand l adusese ai ci . Pr i n obscur i t at ea vscoas
a vi sul ui , l auzi se t ot ui pe Ar mand spunndu-i s r mn acol o.
Ar mand i spusese c acol o er a n si gur an{.
Ai ci .
Ui l e de st i cl car e ocupau t ot per et el e opus er au l ar g deschi se. Iar
camer a n si ne, bogat , bi ne mobi l at , er a unul di nt r e l ocur i l e acel ea
mi nunat e pe car e numai Ar mand t i a s l e descoper e i pe car e l e
i ubea at t de mul t .
Er a sufi ci ent s t e ui {i l a per del el e t r anspar ent e de dant el sufl at e
de vnt . Sau l a mot i vul de pene al be cr l i on{at e, scl i pi t oar e, di n
covor ul de Aubysson. Se r i di c n pi ci oar e i i ei pe t er as.
O {est ur de r amur i se r i di ca nt r e el i cer ul umed, scl i pi t or .
Fr unzi ul {eapn al un chi par os. Iar acol o, j os, pr i nt r e r amur i , se
zr ea podul Gol den Gat e. Pe l ng i mensel e t ur nur i , ca un fum gr os,
al b, pl ut eau fui oar e de cea{, car e ncer cau s nghi t pi l oni i ,
cabl ur i l e, apoi se di sper sau, i ar podul , pe car e ci r cul a{i a nu se opr ea
ni ci odat , scl i pea di n nou cu t oat e l umi ni l e l ui , ce pr eau s consume
cea{a.
Ce spl endoar e, t ot spect acol ul acest a! Si cont ur ul nt unecat al
col i nel or di n depr t ar e, acoper i t e cu o mant i e de l umi ni . Ah, dar er a
sufi ci ent s se ui t e l a ct e un amnunt acoper i ur i l e ude car e se
nt i ndeau nspr e val e sau r amur i l e nodur oase di n fa{a ochi l or . Er a ca
o pi el e de el efant coaj a ast a de copac, ca pi el ea unei vi e{ui t oar e.
Nemuritor... pentru venicie.
i t r ecu deget el e pr i n pr i si m{i o fur ni car e pl cut . Si m{ea
ur ma deget el or pe cr et et chi ar i dup ce ndepr t ase mna. Vnt ul l
n{epa mi nunat . i ami nt i de ceva. Bg mna n gur s i pi pi e
cani ni i . Aha, er au mi nunat de l ungi i de ascu{i{i .
Ci neva l at i nse. Se nt oar se at t de i ut e, c apr oape i pi er du
echi l i br ul . Tot ul er a fant ast i c de di fer i t ! Se cont r ol a, apoi , cnd l vzu
pe Ar mand, si m{i c-i vi ne s pl ng. Chi ar i n cea mai depl i n
umbr , ochi i l ui Ar mand scl i peau cu o lumi n vi br ant . Pe fa{ pur t a
expr esi a dr agost ei cel ei mai pr ofunde. nt i nse mna cu gr i j i -i at i nse
genel e. Si m{ea dor i n{a s-i at i ng l i ni i le fi ne car e i se desenau pe
buze." Ar mand l sr ut . ncepu s t r emur e. Cont act ul cu gur a
aceast a, at t de r ece, de misoas, pr ea un sr ut schi mbat n
mi nt e, avea pur i t at ea el ect r i c a unui gnd!
Hai nunt r u, novi cel e meu, spuse Armand. Avem l a di spozi {i e
mai pu{i n de-o or .
Dar cei l al {i ...
Ar mand fusese pl ecat pent r u a afl a ceva i mpor t ant . Despr e ce er a
vor ba? Lucr ur i l e gr oazni ce car e se-nt mpl au. Adpost ur i le di st r use de
foc. Tot ui , n moment ul acel a ni mi c nu cont a mai mul t pent r u el
dect cl dur a pe car e o si m{ea n cor p, senza{i a de fur nict ur i cnd se
mi ca.
Se adun n gr upur i , compl ot eaz, spuse Ar mand. Vor bea oar e
cu gl as t ar e? Pr obabi l c da. Dar ce cl ar i se auzea vocea! Se t em cu
t o{i i de di st r uger ea t ot al , dar l a San Fr anci sco nu s-a nt mpl at nc
ni mi c. Uni i zi c c Lest at e cel car e a fcut t oat e or or i l e ast ea, ca s-i
adune pe t o{i l ng el . Al {i i spun c e oper a l ui Mar i us sau chi ar a
gemenel or . Sau a Cel or Ce Tr ebui e Pzi {i , car e dau l ovi t ur i l e ast ea
chi ar de-acol o de unde au sanct uar ul , fi i nd foar t e put er ni ci .
Gemenel e! Si m{i i ar cum l nvl ui e bezna vi sul ui , t r upul de
femei e, l i psa l i mbi i , si m{i di n nou cea mai pr ofund t er oar e. Numai c
acum ni mi c nu-l mai put ea at i nge. Ni ci vi sel e, ni ci i nt r i gi l e. Er a copi l ul
l ui Ar mand.
Dar t oat e ast ea vor t r ebui s at epte, spuse bl nd Ar mand.
Tr ebui e s vi i cu mi ne i s faci ce spun eu. Tr ebui e s nchei em ce
am nceput .
S nchei em?
Se t er mi nase. Se si m{ea r enscut .
Ar mand l aduse nunt r u di n vnt . Vzu r efl exel e bar el or de
al am de l a pat , o vaz or nament at cu dr agoni aur i i i pr u ani mat .
Pi anul cu coad par c zmbea di n t oat e cl apel e. Da, pune mna,
si mt e fi l deul , si mt e ci ucur i i de cat i fea de l a abaj ur ul l mpi i ...
Si muzi ca, de unde venea muzi ca asta? Se auzea o t r ompet
cnt nd o bucat mel ancol i c de j azz. Se opr i capt i vat de mel odi a ast a
t r i st , n car e not el e se t opeau unel e n al t el e. Er a i ncapabi l s se
mi t e n cl i pa aceea. Ar fi dor i t s-i spun l ui Ar mand c n{el egea
t r ansfor mr i l e pr i n car e t r ecea, dar nu put ea face al t ceva dect s se
l ase pt r uns de sunet el e acel ea fr nt e.
ncer c s-i mul {umeasc pent r u muzi c, dar i ar i , pr opr i a l ui
voce i pr u neat ept at de ci udat er a mai ascu{i t , dar mai
rsunt oar e. Pn i l i mba i -o si m{ea al t fel , i ar afar , cea{a, ui t -t e
l a ea, mt ur a acum t er asa, t er gea noapt ea cu t ot ul !
Ar mand avea r bdar e. Ar mand n{el egea. Ar mand l conduse ncet
pr i n camer a nt unecat .
Te i ubesc, i spuse Dani el .
Et i si gur ? r spunse Ar mand.
Ast a l fcu s r d.
Iei r pe un cor i dor l ung. O scar se pi er dea n umbr a de j os.
Bal ust r ada er a l ust r ui t . Ar mand l ndemna s nai nt eze. Iar l ui i
venea s se ui t e l a covor ul de sub pi ci oar e, er a un i r nt r eg de
medal i oane cu cr i ni . Ar mand l mpi nse nt r -o camer l umi nat ca
zi ua.
Int ensi t at ea l umi ni i i t i e, pur i si mpl u, r espi r a{i a. Canapel e de
pi el e j oase, scaune, st r l uceau. Ah, dar t abl oul de pe per et e!
Ct de vi i pr eau si l uet el e di n t abl ou, fi gur i cu o for m nedefi ni t
car e, de fapt , er au doar i mense pet e de cul oar e, gal ben i nt ens, r ou.
Tot ce pr ea vi u er a chi ar vi u, t ot ul er a per fect cu put in{. Dac pi ct ai
fi i n{e fr br a{e, not nd nt r -o mar e de cul or i , aa l e er a dat s exi st e
pent r u t ot deauna. Oar e t e put eau i pr i vi cu ochi i acei a mi ci ,
mpr t i a{i ? Sau vedeau doar r ai ul i i adul pr opr i ul ui l or t r m
st r l uci t or , at r nat e pe per et e cu o bucat de sr m r suci t ?
Doar l a gndul acest a, l a auzul pl nger i i gut ur al e a t r ompet ei , i -i
venea s pl ng, dar t ot ui nu pl ngea. nai nt nd, si m{i se n nr i o
ar om put er ni c, exci t ant l a cul me. Doamne, ast a ce mai er a? Tot
cor pul i se ncor da i nexpl i cabi l . Br usc i ddu seama c dr ept n fa{a
l ui er a o copi l .
St t ea pe un scaun aur i t , pr i vi ndu-l , avea gl eznel e ncr uci at e, i ar
r ul cast ani u i l ucea n j ur ul fe{ei pal i de. Er a mbr cat pr ea
sub{i r e, i ar hai nel e er au cam mur dar e. Pr obabi l fugi se de-acas doar
n bl ugi i gur i {i i -nt r -o cma mur dar . Ce t abl ou ncnt t or de
fugar , nu-i l i pseau ni ci pi st r ui i de pe fa{, ni ci r ucsacul negr u sl i nos
de l a pi ci oar e. Dar ce for m super b aveau br a{el e mi cu{e, ce del i cat e
i er au pi ci oar el e! Si ochi i , ce ochi cprui avea! Rdea apr oape fr
zgomot , dar nu er a un r s vesel , par c venea de l a un nebun. Avea i
un sunet si ni st r u, ce ci udat ! i ddu seama c-i l uase fa{a nt r e
mi ni , i ar ea i sus{i nea, zmbi t oare, pr i vi r ea, obr aj i i fi er bi n{i
col or ndu-i -se uor di n t i mi di t at e.
Sngel e, acel a er a mi r osul ! i ar deau deget el e. Doamne, i vedea
pn i venel e de sub pi el e! Iar zgomot ul i ni mi i , i pe acel a l auzea.
Er a di n ce n ce mai put er ni c, suna... l i chi d. Se ddu napoi .
Du-o, du-o de-ai ci ! st r i g el .
E pent r u t i ne, opt i Ar mand. Ia-o i medi at .
5
KHAYMAN, KHAYMAN AL MEU
Nu stu ni meni su ascul te.
Acum e potrivit su cn;i,
ua cum f ace pasurea,
nu pentru o pal mu de loc
ori pentru a-i i mpune puterea,
ci pentru propri a mplinire.
Su l usum su se nascu ceva
din ni mic.
STAN RICE
di n "Texas Sui t e"
Body of Work (1983)
PN n noapt ea ast a, noapt ea ast a ngr ozi t oar e, zi sese despr e
si ne, n gl um, c nu t i e ni ci ci ne e, ni ci de unde vi ne, dar c t i e ce-i
pl ace.
Iar ce-i pl cea se gsea de j ur mpr ej ur ul l ui : t ar abel e de fl or i de l a
col {ur i , cl di r i l e ur i ae de o{el i st i cl , l umi nat e pent r u sear cu
becur i l pt oase, copaci i , desi gur , i ar ba de sub pi ci oar e. Si , de
asemenea, t oat e obi ect el e di n pl ast i c i met al e l uci oase pe car e i l e
cumpr a l a nt mpl ar e: j ucr i i , cal cul at oar e, t el efoane. i pl cea s l e
desl ueasc sensul , s l e mani pul eze l a per fec{i e, apoi s l e st r i veasc
pn deveneau mi ngi mul t i col or e cu care put ea s j ongl eze sau s l e
ar unce pe fer est r el e l ar gi cnd nu er a ni meni pr i n j ur .
i pl cea muzi ca pent r u pi an, ci nemat ogr aful i poezi i l e pe car e l e
descoper ea n cr{i .
Iubea i aut omobi l el e car e consumau, ca l mpi l e, pet r ol ul di n
mnt . Si i mensel e avi oane cu r eac{i e car e mer geau dup acel eai
pr i nci pi i t ehni ce, doar c pe deasupr a nor i l or .
Se opr ea nt ot deauna di n mer s cnd t r ecea vr eunul pe deasupr a
l ui , pent r u a ascul t a voci l e i r set el e cel or car e clt or eau.
Conducer ea unei mai ni er a una di nt r e pl cer i l e cel e mai
ext r aor di nar e. nt r -o noapt e condusese un Mer cedes ar gi nt i u fr ni ci
o opr i r e, pe dr umur i l e net ede, de l a Roma l a Fl or en{a i apoi l a
Vene{i a. i pl cea, de asemenea, t el evi ziunea t ot pr ocesul el ect r i c
l egat de ea, cu mi l i oanel e de punct e mi cr oscopi ce de l umi n. Fi gur i l e
acel ea pr i et enoase de pe ecr an, spl endi d machi at e, i {i neau compani e,
vor bi ndu-i n cea mai mar e i nt i mi t at e.
i pl cea i r ockul . Or i ce muzi c i pl cea. i pl cuse foar t e mul t
cnt ecul l ui Lest at "Recvi em pent r u mar chi z". Nu ddea pr ea mar e
at en{i e cuvi nt el or . Mel ancol i a, sunet el e nfundat e al e bat er i ei i al e
t al ger el or l emo{i onau. Si -i venea s danseze.
i pl ceau i mensel e mai nr i i gal bene car e r epar au dr umur i l e
noapt ea pe l ng mar i l e or ae, nconj urat e de nenumr a{i munci t or i
n uni for m; i aut obuzel e cu et aj de l a Londr a i desi gur c-i pl ceau
oameni i t o{i mur it or i i acet i a i nt el i gen{i de pr et ut i ndeni .
i pl cea s se pl i mbe noapt ea pr i n Damasc i s-i apar n mi nt e
scene di spar at e di n vi a{a ant i c a acest ui or a. Pe st r zi se pl i mbau
r omani , gr eci , per i , egi pt eni .
i pl ceau bi bl i ot eci l e unde gsea fot ogr afi i l e monument el or ant i ce
pr i n cr{i l e mar i , cu coper {i l uci oase i cu mi r os pl cut . Fcea el
nsui fot ogr afii al e or ael or noi di n j ur i uneori r euea s supr apun
pest e el e i magi ni car e-i apr eau n mi nt e. De pi l d, pest e i magi nea
Romei de azi supr apusese fi gur i de r omani n t uni ci scur t e i sandal e,
n l ocul cel or moder ni , mbr ca{i n hai nel e ast ea gr el e i di zgr a{i oase.
Ah, er au nt ot deauna foar t e mul t e l ucr ur i pl cut e n j ur muzi ca
pent r u vi oar de Bar t ok, fet i {el e mbr cat e n r ochi i al be ca neaua,
i ei nd di n bi ser i c l a mi ezul nop{i i , dup ce cnt aser l a sl uj ba de
Cr ci un.
De bun seam c-i pl cea i sngel e vi ct i mel or . Se-n{el egea de l a
si ne. Ast a ni ci nu fcea par t e di n gl uma despr e pl cer i l e l ui . Moar t ea
nu i se pr ea amuzant . i pndea vi ct i mel e n t cer e; nu voi a s l e
cunoasc. Doar de-i vor bea vr eunul i scpa cu vi a{ i medi at . Nu er a
fr umos, dup pr er ea l ui , s l e vor bet i fi i n{el or acest or a dul ci , cu
ochi bl nzi , pent r u ca apoi s l e hi sngel e, s l e r upi oasel e i s
sugi mduva, s l e st r i vet i t r upul pn nu r mnea ni mi c di n el .
Cci aa se hr nea el acum, n modul acest a vi ol ent . Nu pr ea mai
si m{ea nevoi a de a bea snge; dar i fcea pl cer e. Iar dor i n{a er a mai
put er ni c dect voi n{a, l devor a ca un foc pur i fi cat or , neavnd ni mi c
de-a face cu set ea. Ar fi put ut s omoar e chi ar doi -t r ei pe noapt e.
Tot ui , er a si gur , dar absol ut si gur , c i el fusese o fi i n{ uman
cndva. C se pl i mbase i el n mi ezul zi l ei , cnd bt ea soar el e, da, da,
fcuse ast a cndva, dei acum er a si gur c nu put ea s o mai fac. Se
vedea pe si ne st nd l a o msu{ si mpl de l emn i t i nd o pi er si c cu
un cu{i t mi c de ar am. Ce fr umos er a fr uct ul di n fa{a l ui ! Si -i t i a
gust ul . St i a i gust ul pi ni i i al ber i i . Vedea cum scl i pea soar el e pest e
t oat nt i nder ea de ni si p gal ben car e se nt i ndea pe zeci de ki l omet r i
afar . "nt i nde-t e l a umbr i dor mi cnd bat e soar el e!" i spusese
ci neva nt r -o zi . Fusese aceea oar e ul t ima zi di n vi a{a l ui de om?
Odi hnet e-t e, da, cci ast sear , r egele i r egi na vor aduna t oat
cur t ea i se va nt mpl a ceva gr oazni c, ceva...
Dar nu-i ami nt ea cu pr eci zi e ce.
Fr s t i e cum, aa t i use, adi c aa st t user l ucr ur i l e pn n
sear a aceea. Sear a aceea...
Ni ci auzi nd cnt ecel e l ui Lest at , nu i ami nt i se. Per sonaj ul er a
fasci nant , cam ast a er a t ot . Ce povest e! Un cnt r e{ de r ock car e se
luda c ar fi but or de snge. Chi ar dac ar t a de par c venea de pe
al t l ume dar cam l a fel ar t au cu t o{i i l a t el evi zor . Foar t e mul {i
oameni di n l umea ame{i t oare a r ockul ui art au ca de pe al t l ume. Iar
n vocea l ui Lest at er a at t a emo{i e omeneasc.
Nu doar emo{i e; mai er a i o enor m ambi {i e, de asemenea,
omeneasc. Lest at voi a s devi n er ou. nt r -unui di n cnt ece spunea
pr i nt r e al t el e: "Desl ui{i -mi r ost ul : r ol ul meu e r ul / Dac l j oc bi ne,
bi ne-i t ot ce fac."
Fasci nant . Numai o fi i n{ uman put ea s i nvent eze un ast fel de
par adox. St i a el ast a foar t e bi ne, de bun seam, cci i el fusese o
fi i n{ uman.
E-adevr at c acum avea o per cep{i e supr anat ur al a l ucr ur i l or .
Ast a aa er a. Fi i n{el e umane n-aveau capaci t at ea l ui de a pr i vi numai
un mecani sm ca s-i i n{el eag pr i ncipi ul . De asemenea, t ot ul i se
r ea "cunoscut " ast a {i nea t ot de put er i l e l ui supr anat ur al e. n
defi ni t i v, ni mi c nu-l supr i ndea vr eodat . Ni ci fi zi ca cuant i c, ni ci
t eor i i l e evol u{i oni st e, ni ci pi ct ur i l e l ui Picasso, ni ci pr ocesul i ni {i at de
i nocul ar ea mi cr obi l or l a copi i t ocmai pent r u a-i pr ot ej a cont r a vr eunei
bol i . Nu, i se pr ea c avusese cont i i n{a acest or l ucr ur i chi ar nai nt e
de or i ce ami nt i r e despr e si ne. nai nt e de-a fi put ut spune: "Gndesc,
deci exi st !"
Dar l snd de o par t e t oat e ast ea, se put ea l uda t ot ui c-i
st r eaz un unghi de veder e uman. Ast a n-o put ea nega ni meni .
Si m{ea sufer i n{el e umane cu o acui t at e ci udat i nfi or t oar e.
n{el egea ce nseamn dr agost ea i si ngur t at ea, ah, da, t i a ast a mai
bi ne dect or i ce, o si m{ea i mai pr ofund cnd ascul t a cnt ecel e l ui
Lest at . De aceea se si l ea s nu dea at en{i e vor bel or .
Mai er a ceva. Cu ct bea mai mul t snge omenesc, cu at t mai
omenesc ar t a el nsui .
Cnd apr use mai nt i n aceast epoc, nu avea del oc o
nf{iar e fi r easc. Er a un schel et r espi ngt or , se afl a n Gr eci a pe o
osea spr e At ena, oasel e i er au acoper i t e de vene de cauci uc, i ar pe
deasupr a avea un st r at de pi el e l ivi d. ngr ozea pe or i ci ne l -ar fi vzut .
To{i se ndepr t au nspi mnt a{i . Dar el ci t ea n mi n{i l e cel or l al {i se
vzuse pe si ne aa cum er a vzut n{el egea i i pr ea r u.
La At ena fcuse r ost de mnui , de un vemnt l ar g de l n cu
nast ur i de pl ast i c i de pant ofi moder ni . Se bandaj ase, ast fel nct s
nu i se zr easc dect ochi i i gur a. Pest e pr ul negr u, ncl i t , i
t r nt i se o plr i e cenui e de fet r u.
Oameni i t ot mai cscau ochi i l a el , dar nu o l uau l a goan {i pnd.
La l sar ea nop{i i se st r ecur a pr i n mul {i mea adunat n pi a{a Omni a,
acol o nu-i ddea ni meni ni ci o at en{i e. Ce mi nunat er a agi t a{i a
moder n a or aul ui st r vechi , un cent r u unde veneau di n l umea
nt r eag cei dor ni ci s nve{e fi l ozofi a i ar t a. Pr i vea spr e Acr opol e i
vedea Par t enonul aa cum fusese odi ni oar , nt r eg, per fect , o
adevr at cas a zei {ei . Nu r ui na de azi .
Gr eci i r nseser oameni mi nuna{i , bl nzi i ncr ezt or i , dar
r ul i chi pur i l e er au ceva mai nt unecat e di n pr i ci na amest ecul ui cu
sngel e t ur cesc. Nu l e psa l or de hai nel e l ui ci udat e. Er a ador abi l
cnd l e vor bea l i mba cu vocea l ui cal d, cal m, dei uneor i cu gr eel i
car e-i fceau s se pr deasc de r s. Cor pul i se nt r ema ncet ul cu
ncet ul . Tot mai er a t ar e ca pi at r a. Dar se schi mba. nt r -o noapt e,
sco{ndu-i cr pel e de pe fa{, vzuse c de-acum avea o fa{ ca t o{i
oameni i . Deci aa ar t a el .
Avea ochi mar i i negr i , cu l i ni i fi ne pe l a col {ur i i pl eoape cam
pr ea net ede. Gur a pl cut , zmbi t oar e. Nasul dr ept , desenat cu
del i cat e{e, nu-i di spl cea. Spr ncenel e i pl ceau mai mul t , dr ept e,
negr e, fr vr eo l i ni e fr nt , fr s fi e st ufoase or i pr ea nal t e. O
expr esi e agr eabi l i o pr i vi r e de cont i nu mi r ar e car e i nspi r a cel or l al {i
ncr eder e. Da, da, er a fa{a foar t e fr umoas a unui t nr br bat .
Dup aceast const at ar e, nu-i mai acoper i se fa{a i ncepuse s
poar t e hai ne moder ne, pant al oni i cni . Er a t ot ui obl i gat s se
{i n deopar t e. Pr ea er a net ed i al b.
Cnd l nt r ebau cum l cheam, r spundea Khayman. Habar n-
avea de ce. Cndva, avusese i numel e de Benj ami n, i ast a o t i a.
Avusese i al t e nume... dar cnd? Khayman! Er a pr i mul su nume,
numel e secr et , cel pe car e nu-l ui t ase ni ci odat . St i a s deseneze dou
mi ci i magi ni car e nsemnau Khayman, dar , de unde mot eni se
semnel e ast ea, nu avea ni ci cea mai mi c i dee.
Put er ea pe car e i -o descoper ea l ui mea pest e msur . Put ea s
st r bat zi dur i l e, s r i di ce un aut omobi l i s-l ar unce ct col o pe
cmp. Cu t oat e ast ea, er a sub{i r e i pr ea fr agi l . i put ea st r punge
mna cu l ama unui cu{i t i ast a i ddea senza{i i nemai pomeni t e!
Tanea sngel e. Apoi r ana se ast upa; ca s scoat cu{i t ul , t r ebui a s o
r edeschi d.
Ni ci un obst acol nu-i st t ea n cal e. De par c nu avea gr eut at e o
dat ce se hot r a s se ca{er e undeva. nt r -o noapt e, dup ce se
ur case pe o cl di r e nal t di n mi j l ocul or aul ui , se l sase se cad ca
ful gul n st r ad.
Ce senza{i e mi nunat ! Avea cont i i n{a dist an{el or enor me pe care
l e-ar fi put ut par cur ge, dac ar fi avut cur aj ul . Cndva se r i di case
pn l a nor i , er a si gur . Dar poat e c nu...
Avea i al t e put er i . Cnd se t r ezea, sear de sear , auzea un
concer t nt r eg de voci de pr i n l umea nt r eag. Zcea n nt uner i c,
scl dat de sunet ul voci l or . Auzea vor be gr ecet i , engl ezet i , r omnet i ,
hi ndi . Auzea r set e, {i pet e de dur er e. Dac er a nemi cat , auzea i
gndur i l e un t or ent confuz, dement , car e-l nspi mnt a. Nu i
ddea seama de unde veneau voci l e. Or i cum se fcea c o voce se
r i di ca pest e cel el al t e. Er a ca i cum ar fi fost Dumnezeu i ascul t a
r ugci uni l e cr edi nci oi l or .
Di n cnd n cnd, di st i ngndu-se per fect de cel el al t e, i aj ungeau
l a ur echi i voci de nemur i t or i . Al {i i ca el , pr i n j ur , car e gndeau,
si m{eau, t r i mi t eau semnal e de al ar m. Ti pet el e l or put er ni ce,
ndepr t at e, ar gi nt i i , er au uor de separ at di n vacar mul uman.
Dar ast a i pr ovoca doar sufer i n{. i aducea ami nt e nedesl ui t c
ar fi fost nchi s nt r -un l oc nt unecat , unde n-avusese dr ept t ovri e
dect voci , t i mp de foar t e mul t vr eme. De spai ma si m{i t at unci nu
dor ea s i ami nt easc. Sunt l ucr ur i pe car e vr em s l e ui t m. Ca de
pi l d c ai fost ar s or i ngr opat de vi u. Sau s-{i ami nt et i t ot ce {i s-a
nt mpl at i s t e pui pe pl ns, s ver i l acr i mi fi er bi n{i de amar i
chi n.
Da, da, i se nt mpl aser t ot fel ul de nenor oci r i . Mai fusese pe
mnt n al t e epoci , cu al t e nume. Dar avusese veni c car act er ul
acest a bl nd i opt i mi st , veni c i ubi se t ot ul . Er a oar e un sufl et
mi gr at or ? Nu, avusese veni c acel ai t r up. De ast a er a at t de uor ,
at t de put er ni c.
Inevi t abi l , se bar i cada cont r a voci l or . De fapt , i ami nt i se de-un
vechi sfat : Pe cei car e nu nva{ s se i zol eze de zgomot e i pndet e
nebuni a. Acum i er a si mpl u. Le fcea s nu se mai aud, r i di cndu-
se i deschi znd l ar g ochi i . De fapt , ascul t at ul devenea un efor t .
Cont i nuau l a nesfr i t i se t r ansformau nt r -un si ngur zgomot
i r i t ant .
Di ncol o de el e l at ept a spl endoar ea fi ecr ui moment . Qt i pr i vea
pe mur i t or i, er a at t de si mpl u s est ompeze glgi a gndur il or l or . Se
apuca s cnt e, de pi l d, sau i fi xa at en{i a pe ceva l a ndemn. Ce
l i ni t e bi necuvnt at ! La Roma di st r ac{i il e se pr ezent au l a t ot pasul .
Ce mul t i pl ceau casel e acel ea r omane zugr vi t e n cul or i r oi et i ce,
mnt i i sau ver de nchi s. Si st r zi l e ngust e, pi et r uit e. Era capabi l s
conduc foar t e r api d or i ce mai n pe bul evar del e pl i ne de mur i t or i
neat en{i sau put ea s se pl i mbe pe Vi a Venet o pn gsea o femei e de
car e s se ndr gost easc pent r u ct va t i mp.
Iar oameni i secol ul ui acest ui a, at t de det ep{i , l ncnt au. Aveau
cunot i n{e enor me, dei nu er au dect ni t e si mpl i mur i t or i . Dac, s
zi cem, er a asasi nat un ef de st at n Indi a, nt r -o or t ot pmnt ul
{i nea dol i u. Tot fel ul de cat ast r ofe, de i nven{i i i de mi r acol e al e
medi ci nei mbog{eau mi n{i l e cel or mai umi l i oameni . Real i t at ea exi st a
cot l a cot cu fant ezi a. Exi st au chel ner i {e car e noapt ea scr i au r omane,
deveni nd cel ebr e. Munci t or i i l uau cu mpr umut caset e vi deo i se
ndr gost eau de r egi nel e goal e di n fi l me. Cei boga{i se mpodobeau cu
bi j ut er i i fal se, i ar cei sr aci i ofer eau ct e un di amant mi nuscul .
Pr i n{esel e ver i t abi l e se avnt au pe Champs El ysees mbr cat e n
zdr en{e decol or at e cu mar e ar t .
Ah, ct ar fi vr ut s fi e fi i n{ uman. La ur ma ur mel or , el ce er a?
Iar cei l al {i cum ar t au? Cei cr or a nu voi a s l e aud vocea. Nu
fceau par t e di n Pr i ma Gener a{i e, de ast a er a si gur . Cel or di n Pr i ma
Gener a{i e nu l e er a del oc cu put i n{ s i a cont act pr i n t el epat i e. Dar
ce nai ba nsemna Pr i ma Gener a{i e? Ni ci ast a nu-i ami nt ea! l
cupr i nse o mi c pani c. Nu t e mai gndi l a aa ceva. Scr i a poezi i nt r -
un cai et , poezi i moder ne, si mpl e, dar al cr or st i l i se pr ea cumva
cunoscut .
Se mut a fr ncet ar e di n Eur opa n Asi a Mi c, uneor i mer gnd,
al t eor i r i di cndu-se n aer i dor i nd s at er i zeze nt r -un anume l oc.
Cei car e ar fi vr ut s i se amest ece n vi a{ sucombau far mecul ui su,
i ar zi ua se ascundea n l ocur i nt unecat e fr s i i a pr ea mul t e
pr ecau{i i . La ur ma ur mel or , soar el e nu-l mai put ea di st r uge. Dar n
l umi na zi l ei nu put ea face ni mi c. I se nchi deau ochi i i medi at ce se
vedea l umi na zi l ei . Voci , t oat e voci l e acel ea, cei l al {i but or i de snge
car e ur l au de dur er e, apoi ni mi c. Se tr ezea sear a, gat a s i r ei a
pr i vi t ul l a st el e, veni c aezat e n acel eai for ma{i i .
Pn l a ur m, pr i nse cur aj ul de-a r ennoi exper i en{el e de zbor . O
dat , l a Ist anbul , se r i di c dr ept n sus, ur cnd ca un bal on pest e
acoper i ur i . Fcea t umbe, r dea n hohot e, apoi i al ese dr ept
dest i na{i e Vi ena, unde aj unse nai nt e de sosi r ea zor i l or . Nu-l vzuse
ni meni . Se mi ca mul t pr ea r epede ca s fi e mcar nt r ezr i t . Pe de
al t par t e, nu se apuca de ast fel de exper i en{e dac r i sca s fi e vzut .
Mai avea o cal i t at e i nt er esant . Put ea clt or i doar cu spi r i t ul ,
lsndu-i cor pul n ur m. Bun, nu er a chi ar o clt or i e de-
adevr at el ea. Er a ca i cum ar fi put ut s vad l a di st an{, de par c s-
ar fi ui t at l a l ucr ur i de depar t e, nt i ns l i nit i t , se gndea de pi l d l a un
l oc anume, ndepr t at , pe car e voi a s-l vad, i br usc er a chi ar acol o.
E dr ept c exi st au i mur i t or i car e put eau face ast a, or i n vi s, or i
cnd er au t r ej i , dar numai dup ce se concent r au cu mar e gr i j .
Uneor i t r ecea pe l ng cor pur i l e l or ador mi t e i -i ddea seama c
spi r i t ul l or clt or ea. Dar de vzut acel e sufl et e, nu l e vedea ni ciodat .
Nu vedea ni ci fant ome sau vr eun soi de spi r i t e, de al t fel ....
Dar t i a de exi st en{a l or . Existau n mod obl i gat or i u.
i ami nt ea vag c, pe cnd er a mur i t or , pr eo{i i de l a t empl u i
dduser s bea o po{i une foar t e put er ni c gr a{i e cr ei a fcuse o
clt or i e de acel ai gen, i ei se di n cor pul l ui i ur case spr e fi r mament .
Apoi pr eo{i i l chemaser napoi . El nu voi se s r evi n. Se gsea
pr i nt r e cei dr agi car e mur i ser. Dar t i use c er a obl i gat s se
nt oar c. Ast a se at ept a de l a el .
Er a adevr at , fusese fi i n{ uman. Cat egor i c. i ami nt ea nc ce
senza{i e i dduse sudoar ea de pe pi ept ul gol cnd se nt i nsese n
camer a aceea pl i n de pr af, i ar pr eo{i i i aduseser po{i unea. i fusese
fr i c. Dar pe at unci er a obl i gat or i u pent r u t o{i s t r eac pr i n
exper i en{a ast a.
Poat e er a mai bi ne c acum er a ce er a, ca s fi e n st ar e s zboar e
cu cor p cu t ot .
Fapt ul c nu t i a, c nu i ami nt ea, c nu n{el egea de ce acum
put ea face ast fel de l ucr ur i i de ce se hr nea doar cu snge uman l
t or t ur a pr ofund.
La Par i s se ducea s vad fi l mel e cu "vampi r i ", nt r ebndu-se ce
er a adevr at di n el e i ce er a fal s. Tot fel ul de l ucr ur i i se pr eau
fami l i ar e, dar mul t e al t el e er au st upi de. Lest at se i nspi r ase pent r u
cost uma{i e di n fi l mel e ast ea vechi , n al b i negr u. Maj or i t at ea
"cr eat ur i l or nt uner i cul ui " pur t au acel ai cost um: pel er i na neagr ,
cmaa al b cu pl ast r on, super bul fr ac negr u, pant al oni i negr i .
Ce pr ost i e, dar fi l mel e acel ea l consol au. La ur ma ur mel or , er a
vor ba de but or i de snge, car e se pur t au fr umos, car e i ubeau poezi a
i car e sugeau sngel e mur i t or i l or .
i cumpr ase t oat e benzi l e desenat e despr e vampi r i i t i ase di n
r evi st e pozel e unor fr umoi but or i de snge, ca Vampi r ul Lest at .
Poat e c ar t r ebui s ncer ce i el un cost um di n acel ea; ast a l -ar
consol a. I-ar da i mpr esi a c face par t e di nt r -un gr up, chi ar dac ar fi
unul fi ct i v.
La Londr a, i nt r nd dup mi ezul nop{i i nt r -un magazi n cufundat
n nt uner i c, i gsi se cost umul de vampi r . Hai n, pant al oni , pant ofi
de l ac, o cma apr et at ca o foai e de papi r us, o cr avat al b. Ah, da,
i o super b pel er i n neagr de cat i fea, cu cpt ueal de sat i n al b; i
at r na pn l a podea.
Se r suci se cu gr a{i e n fa{a ogl i nzi i . Ce l -ar fi i nvi di at Vampi r ul
Lest at ! Si cnd t e gndet i c el , Khayman, nu er a un mur i t or
deghi zat n vampi r pe scen; el er a ver i t abi l , i pi ept nase pr ul
negr u pent r u pr i ma oar . Gsi se par fumur i i unguent e n vi t r i nel e de
st i cl i se ar anj ase cum se cer ea pent r u o sear excep{i onal n or a.
Descoper i se undeva ct eva i nel e i but oni de aur .
Ei , da, acum ar t a bi ne, cum fusese cndva n al t e vemi nt e. Si
deodat , cei de pe st r zi l e Londr ei l ador au! Fcuse deci ceea ce
t r ebui a. l ur mau pest e t ot n pl i mbr i l e sal e i ar el zmbea i sal ut a pe
t oat l umea i l e fcea i cu ochi ul din cnd n cnd. Chi ar cnd
uci dea er a mai pl cut . Vi ct i ma r mnea vr j i t , ca i cum r ecunot ea
spect r ul car e o at aca, ca i cum n;elegea. Se apl eca, aa cum fcea
Vampi r ul Lest at n fi l mel e de l a t el evi zor i bea mai nt i cu bl nde{e
di n ar t er a de l a gt , nai nt e de a-i face vi ct i ma buc{el e.
Desi gur c t oat e ast ea nu er au dect o gl um. O mascar ad
banal , car e n-avea ni mi c de-a face cu exi st en{a r eal a unui but or
de snge, cu gr oazni cul secr et de car e i aducea vag ami nt e di n cnd
n cnd i pe car e se gr bea s-l ui t e di n nou. Or i cum, pent r u moment
er a amuzant s fi e "ci neva" sau "ceva".
nt r -adevr , moment ul er a spl endi d. Iar el nu avea ni mi c al t ceva
dect moment ul . La ur ma ur mel or , i per i oada aceast a avea s-i i as
di n mi nt e, nu-i aa? Nop{i l e ast ea, cu t oat e amnunt el e at t de cl ar e
acum, se vor vol at i l i za; i ar nt r -un vi i t or , poat e mai compl ex i mai
ost i l , se va t r ezi di n nou fr s i mai aduc ami nt e de al t ceva, n
afar de pr opr i ul nume.
Se nt or sese n fi ne acas, l a At ena.
Ficea pr i n muzeu noapt ea, cu un muc de l umnar e n mn, se
ui t a l a pl ci l e de mor mnt pe car e er au scul pt at e si l uet e ce l fceau
s pl ng. Femei a moar t er a aezat mor {i i aveau nt ot deauna
aceast pozi {i e i nt i ndea br a{el e spr e copi l ul l sat n ur m, n
br a{el e br bat ul ui . i r eveneau n mi nt e nume, de par c-l at i ngeau
ni t e l i l i eci i . Pleacu n Egipt; acolo o su-;i aminteti. Dar nu se put ea
hot r . Er a pr ea cur nd pent r u a dor i di n nou nebuni a i ui t ar ea. La
At ena se si m{ea n si gur an{, r ici nd pr i n vechi ul ci mi t i r de l ng
Acr opol e, unde nu mai er a ni ci o st el pe mor mi nt e; nu-i psa de
zgomot ul ci r cul a{i ei di n apr opi er e, pmnt ul er a super b ai ci . Si
apar {i nea nc mor {i l or .
i pr ocur ase o gar der ob nt r eag de vampi r . i cumpr ase pn
i un coci ug, dar nu-i pl cea s se bage nunt r u. Mai nt i , pent r u
ca nu avea for ma t r upul ui omenesc cociugul st a, apoi , pent r u c pe
capac nu er a ni ci o fa{ scul pt at i ni ci i nscr i p{i i car e s ghi deze
sufl et ul cel ui mor t . Nu er a cuvi i nci os. Ast a er a mai degr ab un soi de
cufr pent r u bi j ut er i i , dup pr er ea l ui . Dar pent r u c er a vampi r , se
gndea el , e mai bi ne s-l ai b, mcar de haz. Mur i t or i i car e er au
i nvi t a{i acas l ador au. Le ser vea vi n rou ca sngel e n pahar e de
cr i st al . Le r eci t a "Bal ada bt r nul ui mari nar " sau l e cnt a cnt ece n
l i mbi ci udat e, necunoscut e l or , pe car e l e ador au, de asemenea.
Uneor i l e ci t ea pr opr i i l e l ui poezi i . Ce mur i t or i si mpat i ci ! Coci ugul
ser vea de banchet de ezut n apar t ament ul n car e nu mai er a ni ci o
al t mobi l .
ncet ul cu-ncet ul , cnt ecel e cnt r e{ul ui amer i can, car e-i zi cea
Vampi r ul Lest at , ncepuser s-l t ul bur e. Nu-l mai di st r au. Ni ci
fi l mel e vechi nu-l mai di st r au. Iar Vampi r ul Lest at chi ar l der anj a. Ce
lut or de snge i -ar per mit e s vi seze act e de pur it at e i de cur aj ? Si
pe ur m, t onul cnt ecel or er a at t de t r agi c.
Dut or de snge... Uneor i , cnd se t rezea, si ngur pe podeaua
apar t ament ul ui nci ns i neaer i si t , o dat cu ul t imel e l i cr i r i al e zi l ei
nc vi zi bi l e pr i n per del el e de l a fer est r e, si m{ea cum prset e un vi s
apst or , n car e nu se auzeau dect gemet e i scncet e de dur er e.
nt r -un pei saj noct ur n fant omat i c, ur mr i se dou femei cu pr ul r ou
car e sufer i ser o nemai pomeni t nedr eptat e, dou super be gemene pe
car e ncerca n zadar s l e aj ung di n urm. Dup ce sol da{i i i t i ser
l i mba, r ocat a di n vi s l e-o smul sese din mini i o nghi{i se. Cur ajul ei
i ui mi se...
Ah, nu t e mai ui t a l a aa ceva!
l dur eau obr aj i i , de par c pl nsese i el , de par c avusese
senza{i a de sufer i n{. Fr gr ab, r edevenea cal m. Ui t -t e l a l amp.
Ui t -t e l a fl or i l e gal bene. Ni mi c al t ceva n j ur . Doar At ena, cu
ki l omet r i i ei de st r zi pe car e se-ni r ui au cl di r i i dent i ce, or nament at e
cu st ucat ur i , apoi i mensul t empl u n r ui n de pe deal , domi nnd
t ot ul , n ci uda aer ul ui mbcsi t . Sear . Or a di vi n l a car e t oat l umea
se gr bea, i eeau cu mi i l e de l a l ucr u, se nghesui au pe scr i l e
r ul ant e, cobor au l a met r ou. Pi a{a Synt agma er a pl i n de l enei i
lut or i de vi n sau de uzo, sufer i nd di n cauza cl dur i i per si st ent e
chi ar i sear a. Acol o er au i chi ocur i l e car e vi ndeau r evi st e i zi ar e
veni t e di n l umea nt r eag.
ncet s mai ascul t e muzi ca Vampi r ul ui Lest at . Nu se mai ducea
pr i n bar ur i l e amer i cane unde se auzeau cnt e-cel e l ui . Cnd se-
nt l nea cu vr eun st udent car e pur t a l a br u un mi c caset ofon
por t abi l , se-ndepr t a de el .
Apoi , nt r -o sear , n i ni ma pi e{i i Plaka, pr i nt r e l umini l e i
zgomot el e de l a r est aur ant e, vzu c{i va but or i de snge car e se
gr beau pr i n mul {i me. I se opr i i ni ma n pi ept . Si ngur t at ea i fr i ca l
copl eeau. Rmase par al i zat . Apoi se l u dup ei pe st r zi l e abr upt e,
i nt r nd si i ei nd di n di ver se sl i de dans, unde ur l au megafoanel e. i
st udie cu at en{i e cum se st r ecurau n gr aba l or pr i nt r e t ur i t i , fr s-
i si mt .
Doi br ba{i i o femei e n cost ume uoar e de mt ase neagr .
Femei a avea n pi ci oar e sandal e i ncomode cu t oc nal t . Pur t au ochel ar i
cu ogl i nd, ar gi nt i i ; opt eau nt r e ei , apoi i zbucneau n r set e ascu{i t e;
pl i ni de bi j ut er i i i parfuma{i , i exhi bau st r l uci r ea supr anat ur al a
t enul ui i a pl et el or .
Cu excep{i a acest or amnunt e nensemnat e, er au foar t e deosebi {i
de el . Cor pul l or nu pr ea s fi e pr ea dur , ni ci nu aveau pi el ea aa de
al b. Er au fcu{i nc di n foar t e mul t e {esut ur i umane, er au ni t e
cadavr e ani mat e nc. Un r oz nel t or i fr ni ci o put er e. Si ce mar e
nevoi e aveau de snge. Chi ar n moment ul acel a sufer eau cumpl i t , i
t or t ur a set ea de snge. Pr obabi l c ast a l e er a soar t a n fi ece noapt e.
Cci sngel e t r ebui a s i cont i nue l ucrul asupr a t ut ur or {esut ur i l or
acel or a moi . Nu doar s l e nsufl e{easc, dar s l e i t r ansfor me n
al t ceva, pr i nt r -un pr oces foar t e l ent .
n ce-l pr i vea, {esut ur i l e l ui se t r ansfor maser de mul t vr eme. Nu
mai avea ni ci ur m de {esut omenesc. Dei poft a de snge i r nsese,
nu mai avea nevoi e de el pent r u mar ea schi mbar e. i ddu seama c
pe el sngel e doar l nvi or a, i spor ea capaci t {i l e t el epat i ce, dar ul
zbor ul ui sau put er ea de a clt or i n afar a cor pul ui , or i acea for {
fi zi c pr odi gi oas. Ah, acum n{el egea! Deveni se o gazd per fect
pent r u aceast ener gi e fr nume car e i t r ansfor ma pe t o{i .
Da, exact aa er a. Ei er au cu mul t mai t i ner i , ast a er a. Ei de-abi a
ii ncepuser clt or i a spr e nemur ir ea vampi r ic. Oar e nu-i ami nt ea
i el ...? Ei bi ne, nu pr ea i ami nt ea, dar ti a c er au novi ci , poat e n-
aveau ni ci mcar o sut sau dou de ani ! Er a vr st a cea mai
pr i mej di oas, cnd put eau cdea pr ad nebuni ei , dac nu cumva
er au di st r ui de al {i i mai put er ni ci, dac nu er au fer eca{i n cr i pt e sau
ar i , sau ceva de genul acest a. Foar t e mul {i nu t r eceau de vr st a ast a.
Dar el de cnd exi st a oar e, el car e er a di n Pr i ma Gener a{i e? Doar l a
gndul acest a i i se fcea ame{eal !
Se opr i l ng zi dul vr ui t al unei gr di ni , nt i nse mna n sus i
apuc o cr eang, fr unzel e r cor oase i at i nser fa{a. Br usc, se si m{i
i nvadat de un val de t r i st e{e, o t r i st e{e mul t mai t er i bi l dect fr i ca.
Apoi auzi pe ci neva {i pnd, nu n j ur , ci n capul l ui . Ci ne er a? St op!
Ei bi ne, el nu avea de gnd s l e fac vr eun r u copi i l or st or a fr agi l i !
Nu, ar fi dor i t doar s-i cunoasc, s-i mbr {ieze. La ur ma ur mel or ,
sunt em di n aceeai fami l i e, but or i de snge, i voi , i eu!
Dar pe msur ce se apr opi a, t ot t r ansmi {ndu-l e n t cer e sal ut ul
l ui exuber ant , i vzu nt or cndu-se spr e el i pr i vi ndu-l cu fe{e
ngr ozi t e. O l uar l a goan. Cobor r pe ni t e st r du{e nt or t ochi at e de
pe coast a deal ul ui , se ndepr t ar de pi a{a Pl aka, ni mi c di n ce l e-ar fi
spus, ni mi c di n ce-ar fi fcut nu-i put ea opr i .
Fmase pe l oc, t cut , ndur erat cum nu mai fusese ni ci odat . Apoi
se nt mpl ceva ci udat i t er i bi l. Se l u dup ei pn i vzu di n nou.
Se nfur i ase, se nfur i ase foar t e t ar e. Su fi;i blestema;i Su f i;i pedepsi;i
cu m-a;i f ucut su suf ur! Br usc, si m{i cum por net e ceva di n el , chi ar
di n fr unt e, avu un fel de spasm nghe{at chi ar sub osul fr un{i i .
Inst ant aneu, aceast r az, ca o l i mb i nvi zi bil , l i zbi pe cel di n ur m
di nt r e cei t r ei , pe femei e, i ar cor pul ei i zbucni n fl cr i .
Fmase st upefi at . Tot ui , n{el egea ce se-nt mpl ase. O pt r unsese
cu o ener gi e di r ec{i onat pr eci s. Pr odusese o scnt ei e n sngel e ei
put er ni c, snge combust i bi l , ca i al l ui , i ar scnt ei a se pr opagase n
t ot cor pul pr i n ci r cui t ul sangvi n. Mer gnd pn l a mduva spi nr i i ,
fcuse ca nt r egul t r up s expl odeze. n ct eva secunde ncet ase s
mai exi st e.
Doamne! El fcuse ast a! ndur er at i t er or i zat , r mase ui t ndu-se
l a hai nel e fr con{i nut , near se, dar nnegr i t e i pt at e de o mat er i e
vscoas. Rnsese doar ni t e pr pe pi et r e, dar i acel a ar dea cu un
fum gr os.
Poat e c l nel au ochii . Dar nu, er a cl ar c el o fcuse. Si m{i se ce
face. Iar ei i fusese ngr ozi t or de fr i c!
Socat , se r ent oar se n t cer e acas. St ia c nu mai fol osi se for {a
ast a ni ci odat , c ni ci nu fusese cont i ent c o ar e. O avea oar e numai
de pu{i n vr eme, dat or i t met amor fozei de secol e, car e-i uscase t ot al
cel ul el e, car e-l fcuser l a fel de al b i de t ar e ca al veol el e unui cui b
de vi espi ?
Si ngur n apar t ament , cu be{ioar e de t mi e i l umi nr i apr i nse
spr e consol ar e, i pt r unse i ar mna cu l ama de cu{i t , s vad cum
{anet e sngel e. Er a gr os i fi er bi nt e, se fcuse o bal t st r l uci t oar e
pe mas l a l umi na l mpi i , de par c er a ceva vi u. De fapt , chi ar er a!
Se st udi e apoi n ogl i nd, i ddu seama c, dup at t ea
spt mni de vnt oar e nc{nat i de hr an i mpus, t enul l ui
r ea br onzat . Obr aj i i aveau o nuan{ gl bui e, buzel e pr eau r oz. Cu
t oat e ast ea, er a ca o pi el e de ar pe abandonat nt r e pi et r e: er a mor t ,
uor i t ar e, doar c pr i n el ci r cul a fr ncet ar e snge. Snge bl est e-
mat . Dar cr ei er ul , ah, cr ei er ul , cum ar t a oar e acum? Er a t r ansl uci d,
ca o bul de cr i st al pr i n car e se vedeau vi ni oar el e de snge mer gnd
pr i n t oat e compar t i ment el e? Put er ea acolo r ezi da, nu-i aa, put er ea i
ar ma l ui i nvi zi bi l .
Pl ecnd di n nou, i exer sa aceast nou descoper i r e pe ani mal e,
mai cu seam pe pi si ci , pe car e, nu t i a di n ce mot i v, nu put ea s l e
sufer e er au ni t e cr eat ur i al e r ul ui i pe obol ani , de car e t o{i
oameni i sunt dezgust a{i . Nu se mai pr oducea acel ai fenomen. Le
omor a cu r aza aceea ca o l i mb i nvi zi bi l de ener gi e, dar nu l uau foc.
Le cr pa i ni mi l e i cr eier ul, dar sngele l or nu er a combust i bi l . Aa c
nu ar deau.
Er a fasci nat , dar , n acel ai t i mp, or i pi l at de exper i en{el e ast ea.
"Ce super b subi ect de st udi u a put ea fi !" mur mur el , cu ochi i br usc
pl i ni de l acr i mi . Mant al el e, cr avat el e al be, fi l mel e cu vampi r i , ce
put eau nsemna t oat e ast ea pent r u el ? El cine era, n definitiv? Era
bufonul zei l or , un vagabond et er n, car e nu-i ami nt ea dect de di ver se
moment e al e veni ci ei ? Apoi vzu nt r -o vi t r i n un afi enor m
r epr ezent ndu-l pe Vampi r ul Lest at , car e par c r dea de el ; se
nt oar se i medi at pe cl ci e, dar o r az de ener gi e di st r usese dej a
vi t r i na.
Ah, ce fr umos, ce fr umos! Da{i -mi pdur ea, st el el e. n noapt ea
aceea se r i di case fr zgomot deasupr a pmnt u-l ui i zbur ase pn
l a Del phi . Cobor nd pe i ar ba umed, por ni pe j os spr e l ocul unde
fusese cndva or acol ul , spr e r ui nel e t empl ul ui .
Dar nu se put ea deci de s prseasc At ena. Tr ebui a s-i
gseasc pe cei doi but or i de snge, s l e expl i ce c i pr ea r u, c
nu va mai fol osi ni ci odat , ni ci odat put er ea aceea mpot ri va l or . Avea
nevoi e de un r spuns de-al l or ! Tr ebui a s r mn cu el ! Er a hot r t .
n noapt ea ur mt oar e, nc de l a t r ezi r e ncer c s l e capt eze
voci l e. Dup vr eo or i auzi r i di cndu-se di n mor mi nt el e l or .
Adpost ul l e er a nt r -o cas di n pi a{a Plaka, l a par t er ul cr ei a se afl a
un r est aur ant zgomot os, pl i n de fum. Ei dor meau n pi vni {el e de acol o
pest e zi , i ddu el seama, i ar noaptea se r i di cau s se ui t e l a
mur i t or i i car e veneau l a r est aur ant s cnt e i s danseze.
Rest aur ant ul se numea Lami a, vechi ul cuvnt gr ec car e nsemna
vampi r , chi t ar el e el ect r i ce i nt onau muzi c veche gr eceasc, t i ner i i
lr ba{i dansau nt r e ei , mi cndu-i oldur i l e seduct or , ca femei l e,
i ar vi nul cur gea. Pe per e{i se gseau fot ogr afi i di n vechi l e fi l me cu
vampi r i Bel a Lugosi i nt er pr et ndu-l pe Dr acul a, pal i da Gl or i a
Hol den n r ol ul fi i cei l ui dar i afi e r ecent e r epr ezent nd un bl ond
cu ochi i al bat r i , Vampi r ul Lest at .
Deci aveau i ei si m{ul umor ul ui , i zi se el . Dar cei doi vampi r i ,
nnebuni {i de dur er e i de fr i c, st t eau mpr eun cu ochi i a{i nt i {i l a
i nt r ar e n cl i pa n car e i fcu el apar i {i a. Ct de neaj ut or a{i pr eau!
Nu se mi car cnd apr u n u, cu spat el e l a st r ada l umi nat
put er ni c. Oar e ce l e t r ecu pr i n mi nt e vzndu-i mant i a l ung? C er a
un monst r u cobor t de pe afi el e l or , doar ca s l e aduc moar t ea
cnd apr oape ni mi c pe l ume n-o put ea face?
Vin spre voi n pace. Nu doresc dect su vu vorbesc. Nimic nu mu va
mai mni a. Vin spre voi..cu dragoste.
Per echea pr ea t r ansfor mat n st an de pi at r . Apoi br usc, unul
di n cei doi se r i di c de l a mas, i amndoi scoaser br usc ni t e {i pet e
i nfer nal e. Focul l or bi , cum i or bi i pe mur i t or i i di n j ur , car e se
r epezi r ca nebuni i s i as di n ncper e n st r ad. Cei doi but or i de
snge er au n fl cr i , mur eau, par c fceau un dans macabr u,
mi cnd br a{el e i pi ci oar el e. Toat casa l uase foc, br nel e scot eau
fum, st i cl el e expl odau, scnt ei por t ocal i i se r i di cau pn l a cer ul
pl umbur i u.
El fcuse ast a? El aducea moar t ea cel or l al {i , cu sau fr i nt en{i e?
Lacr i mi de snge i {ani r di n ochi , cur gndu-i pe cmaa al b
apr et at . Ri di c un br a{ pent r u a-i prot ej a fa{a cu mant i a. Er a un
gest de r espect fa{ de or oar ea car e se pet r ecuse sub ochi i l ui , fa{ de
sufer i n{a al t or but or i de snge.
Nu, nu put use s o fac el . Se l s mpi ns i dat l a o par t e de
mur i t or i i di n j ur . Vai er ul si r enel or pompi er i l or i spr gea ur echi l e.
Cl i pi di n ochi , ncer cnd s vad ceva, n ci uda far ur i l or gi r at or i i
or bi t oar e.
Apoi avu un moment de n{el eger e br usc: nu el er a acel a car e
fcuse ast a. Pent r u c vzuse fi i n{a car e o fcuse! Er a acol o. O si l uet
nvl ui t nt r -o mant i e cenui e de st of, apr oape i nvi zi bi l pe fondul
unei st r du{e nt unecat e, l pr i vea cu i nsi st en{.
n cl i pa n car e l i se nt l ni pr i vi r ea, ea i pr onun{ ncet numel e:
Khayman, ah, Khayman al meu!
Lui i se gol i t ot al mi nt ea. Nu mai er a ni mi c n ea. Ca i cum ar fi
fost pt r uns de o l umi n al b, or bi t oare, car e mi st ui se cu focul ei
t oat e amnunt el e. Ti mp de o cl i p r mase seni n, fr s mai si mt
ni mi c. Nu mai auzea ni ci zgomot ul cel or car e se ocupau de foc, nu mai
si m{ea ni ci mbr ncel i l e cel or car e fugeau.
Fmase cu ochi i fi xa{i l a aceast si l uet , l a aceast cr eat ur
spl endi d i del i cat cum fusese nt ot deauna. l cupr i nse o
i nsupor t abi l gr oaz. i r evenea t ot ul n mi nt e, t ot ceea ce vzuse, ce
fusese i ce t i use vr eodat .
Secol el e i se deschi deau n fa{. Mi l eni i l e se nt i ndeau l a nesfr i t ,
ducndu-se napoi , t ot napoi , pn l a nceput ul nceput ul ui . Pr i ma
Gener a{i e. Acum i ddea seama de t ot. Tr emur a. Pl ngea. Apoi se
auzi excl amnd cu mni a unei acuza{i i :
Tu!
Deodat , fu st r lt ut de un ful ger i nst ant aneu, si m{i ndu-i
nt r eaga for {. Cl dur a aceea l i zbi dr ept n pi ept i -l ddu cu c{i va
pai napoi .
Pe to;i zeii, vrei su mu distrugi i pe mine! Dar ea nu-i put ea auzi
gndul ! Se si m{i azvr l i t pn l a zi dul vr ui t . Si m{i c l dur ea capul
nfi or t or .
Dar cont i nua s vad, s si mt , s gndeasc! Iar i ni ma i bt ea l a
fel de r egul at ca nai nt e. Nu l uase foc!
Apoi , concent r ndu-i i nst ant aneu for{a, i r spunse acest ei
ener gi i i nvi zi bi l e cu o r az pr opr i e, de o ext r em vi ol en{.
Iar vr ei s-mi faci r u, Mai est at e! st r i g el n l i mba st r veche.
Ct de uman i suna vocea!
Degeaba ns. St r du{a er a goal . Ea di spr use.
Sau mai bi ne zi s i l uase zbor ul , r i di cndu-se dr ept n sus, cum
fcuse i el adesea, dar at t de i ut e, c ni ci un ochi n-o put ea vedea.
Dar el o si m{i se bt nd n r et r ager e. Se ui t n sus i o vzu fr efor t
nu mai er a dect o t r st ur de cr ei on mi cndu-se pr i nt r e fsi i l e
de nor i al bi -ci oi ct r e apus.
Zgomot el e di n j ur l r eaduser l a r eal i t ate: se auzeau si r ene, voci ,
t r osnet ul casei car e ar dea, st r uct ur a de l emne car e cdea. Mi cu{a
st r ad er a pl i n de l ume; n cel el al t e r est aur ant e muzi ca ni ci nu se
opr i se. Se r et r ase, pl ec di n pi a{, pl ngnd, ar uncnd o ul t i m
pr i vi r e l ocul ui unde se adpost i ser but or i i de snge acum mor {i . Ah,
t r ecuser at t ea mi i de ani , ni ci nu-i put ea numr a, i se pur t a ace-
l ai r zboi .
ORE n i r r ici pe st r du{e dosni ce i nt unecat e.
At ena se cal ma. Oameni i dor meau di ncol o de per e{i i de l emn.
Pavaj el e er au l uci oase de l a r ou car e cdea ca o pl oi ci c. Ist or i a i se
ghemui a n spat e ca o i mens cochi l i e de mel c, l nfunda n pmnt
cu gr eut at ea ei de nedescr i s.
Ur c, n fi ne, pe un deal i i nt r nt r -un r est aur ant r cor os i
el egant di nt r-un hot el fcut numai di n o{el i st i cl . Tot ul er a n al b i
negr u, cum er a i el , pn i sal a de dans avea par doseal a n car our i
al be i negr e, mesel e er au negr e, i ar banchet el e er au mbr cat e n
pi el e neagr .
Fr s se fac obser vat , se aez pe o banchet , n penumbr i -
i ddu fr u l i ber l acr i mi l or . Pl nse ca un pr ost , cu capul cul cat pe
br a{.
Nu l cupr i nse nebuni a; ni ci nu-l nvl ui ui t ar ea. Se pl imba pr i n
secol e, r evi zi t nd l ocur i l e pe car e l e cunoscuse pe vr emea cnd nu-i
ami nt ea de ni mi c. Pl nse pent r u t o{i cei pe car e-i cunoscuse i -i
i ubi se.
Ceea ce l fcea s sufer e mai pr esus de or i ce er a si m{mnt ul
sufocant al nceput ul ui , al adevr at ul ui nceput , car e avusese l oc
chi ar nai nt e de acea zi de demul t cnd st t use nt i ns n casa l ui de
l ng Ni l l a or a si est ei de pr nz, t i i nd c sear a t r ebui a s se pr ezi nt e
l a pal at .
Adevr at ul nceput se pr odusese cu un an nai nt ea acest ui
moment , at unci cnd r egel e su i por unci se: "De n-a avea r espect ul
pe car e-l am pent r u r egi na mea, eu nsumi m-a bucur a de acest e
dou femei . A demonst r a c nu sunt vr j i t oar e t emut e. Tu ai s-o faci
n l ocul meu."
Ret r i a acel moment ; st i ngher eal a car e i cupr i nsese pe t o{i
cur t eni i aduna{i s pr i veasc; br ba{i i femei cu ochi negr i , mbr ca{i
n cel e mai fi ne fust anel e de i n, cu peruci el abor at e, uni i pi t i ndu-se
dup col oanel e scul pt at e, al {i i apr opi i ndu-se mndr i de t r on.
Gemenel e r ocat e er au n fa{a l ui , super bel e l ui pr i zoni er e, de car e se
ndr gost i se n t i mpul capt i vi t {i i l or . Nu pot s-o fac. Dar o fcuse.
Sub ochi i cur t eni l or , ai r egel ui i ai r egi nei , i pusese n j ur ul gt ul ui
mar el e col an de aur al r egel ui , ca s-l r epr ezi nt e pe r ege. Cobor se
t r ept el e podi umul ui , ur mr i t de pr i vi r ea gemenel or , i l e neci nst i se,
una dup al t a.
Nu er a cu put i n{ s mai si mt dur er ea ast a.
S-ar fi t r t s se ascund n mi ezul pmnt ul ui de-ar fi avut
put er ea. Ce fer i ci t fusese fr memor i e, ar fi dor i t s ui t e t ot ul i ar . S
se duc l a Del phi , s r iceasc pr i n iar ba par fumat . S cul eag
fl or i cel e sl bat i ce. Ah, s-or deschi de oar e pent r u el , cum se
deschi deau l a soar e, dac l e {i nea l a l umi na l mpi i ?
Apoi i ddu seama c nu mai voi a s ui t e. Se schi mbase ceva;
ceva t r ansfor mase moment ul acest a n ceva cu t ot ul speci al . Ea se
r i di case di n somn! O vzuse cu pr opr i i i l ui ochi pe o st r ad n At ena!
Tr ecut ul i pr ezent ul se confundau.
St pni ndu-i l acr i mi l e, se spr i j i ni de spt ar , ascul t , se gndi .
n fa{a l ui se zvr col eau per echi l e, dansnd pe par doseal a ca o
t abl de ah. Femei l e i zmbeau. Le prea oar e un fr umos Pi er r ot de
por{el an cu fa{a l ui al b i cu obr aji i mnj i {i de pet e r oi i ? Ri di c ochi i
spr e i mensul ecr an de t el evi zi une car e er a i nst al at pe un per et e, l a
nl{i me. Gndur i l e i deveneau l a fel de pt r unzt oar e ca put er ea
emanat de t r up.
Acum er a l una oct ombr i e, di nt r -un an de pe l a sfr i -t ul secol ul ui
al douzeci l ea dup nat er ea l ui Hr i st os. Doar cu vr eo ct eva nop{i
mai nai nt e l e vzuse pe gemene nt r -un vi s! Nu, nu put ea da napoi .
Pent r u el adevr at a sufer i n{ de-abi a ncepea, dar nu mai cont a. Er a
mai vi u dect or i cnd.
i t er se fa{a l ent cu o bat i st mi c de pnz. i spl deget el e n
pahar ul de vi n di n fa{, ca i cum i l e-ar fi bi necuvnt at . Cnd r i di c
ochi i di n nou, pe ecr an er a Vampi r ul Lest at , cnt nd o mel odi e cu
i nt ona{i i t r agi ce.
Demon cu ochi al bat r i , cu pr ul bl ond fl ut ur ndu-i n j ur ul
capul ui , cu br a{e zdr avene, cu t or sul de br bat t nr . Se mi ca n
r i t mul acel a si ncopat cu el egan{, avea buze seduct oar e, i ar vocea
expr i ma, cu ngr i j i t e modul a{i i , t oat t r i st e{ea cnt ecul ui .
Iar tu mi vorbeai tot timpul acesta, nu-i aa? Mu chemai! i repetai
numele!
Imagi nea vi deo pr ea c i se ui t dr ept n ochi , c-i r spunde, c
numai pent r u el cnt , cnd er a cl ar c ni ci nu-l vedea. Cei Ce Trebuie
Puzi;i! Regele i regi na mea. Ascul t de dat a ast a cu at en{i e fi ece
si l ab ar t i cul at cu gr i j , pe deasupr a sunet ul ui al mur i l or i t obel or .
Doar cnd i magi nea i sunet ul se st i nser , se r i di c i prsi
r est aur ant ul , mer se ca un or b pe cor i doar el e r cor oase de mar mur
al e hot el ul ui i i ei n nt uner i cul de-afar .
l chemau voci l e, voci al e but or i l or de snge di n l umea nt r eag,
t r ansmi {nd semnal ul . Voci car e exi st aser di nt ot deauna. Vor beau de
necesi t at ea de a se aduna pent r u a pr eveni or i bi l ul dezast r u. Mama
cutreieru l umea. Vor beau i de vi sul cu gemenel e, pe car e nu-l n{e-
l egeau. Iar el fusese or b i sur d l a t oat e ast ea!
"Sunt at t ea l ucr ur i pe car e ni ci t u nu l e n{el egi , Lest at ", opt i el .
Se ur c pe un pr omont or i u i pr i vi spr e Or aul Sfnt cu t empl el e
sal e di n depr t ar e, r ui ne de mar mur l uci nd n l umi na sl ab a
st el el or .
"Fi i bl est emat , r egi na mea! opt i . Iadul s t e nghi t pent r u ce ne-
ai fcut l a t o{i !"
Condamna{i l a veni ci e, umbl nd nc pe pmnt pn i n
secol ul acest a al o{el ul ui i al benzi nei , al zgomot oasel or si mfoni i de
sunet e el ect r oni ce i a l i ni t i i ci r cui t el or i nt egr at e al e cal cul at oar el or .
Br usc i ami nt i de un al t bl est em, cu mul t mai nfi or t or dect al
l ui . Fusese r ost i t l a un an dup gr oazni cul moment al vi ol ul ui cel or
dou fet e, fusese bl est emul ur l at n cur tea pal at ul ui nt r -o noapt e cu
st el e l a fel de ndepr t at e i i ndi fer ent e ca i acum.
"Iau t oat e spi r i t el e de mar t or i , cci el e cunosc vi i t or ul , at t ceea
ce va fi ct i ce voi fi eu: Et i r egi na damna{i l or i ast a vei fi n veci i
veci l or ! Ai dest i nul de a face numai r u. Dar n ceasul n car e vei
aj unge l a apogeul put er i lor t al e, eu t e voi nvi nge. Ui t -t e bi ne l a mi ne,
cci eu t e voi r st ur na!"
De ct e or i , n pr i mel e secol e, i adusese ami nt e oar e de bl est emul
acel a? n ct e l ocur i , pr i n deer t i pr i n mun{i i pr i n vi l e fer t i l e al e
nur i l or , l e cut ase pe cel e dou sur or i cu pr ul r ou? Pr i nt r e bedui ni ,
car e l e adpost i ser cndva, pr i nt r e vnt or i i car e nc mai pur t au
pi ei de ani mal e, pr i nt r e l ocui t or i i or aul ui Ier i hon, cel mai vechi or a
di n l ume! Deveni ser nc de pe at unci o l egend.
Apoi fusese at i ns de bi necuvnt at a nebuni e; i pi er duse compl et
memor i a, nu mai pur t a r anchi un ni mnui , nu mai si m{ea ni ci o
sufer i n{. Er a Khayman i nu r esi m{ea dect dr agost e pent r u t ot ce
er a n j ur ul l ui , er a o fi i n{ car e n{el egea sensul bucuriei.
Veni se oar e ceasul r zbunr i i ? S fi r ezi st at i gemenel e cumva
pr i n secol e, ca i el ? i r eveni se oar e memor i a t ocmai n veder ea
acest ui moment ?
Ah, gndul mi nunat , copl ei t or , c a sosi t or a r ent l ni -r i i cel or di n
Pr i ma Gener a{i e, c a bt ut ceasul vi ct or i ei l or .
Apoi , cu un zmbet amar , se gndi l a set ea de gl or i e, at t de
omeneasc, a Vampi r ul ui Lest at . Da, f rate, i artu-mi dispre;ul! Si eu
tind spre glorie, i eu aspir su f iu bun. S-ar purea nsu cu pentru noi nu
se af lu nici iertare, nici vii tor. Nu ne ateaptu dect ceea ce vud acum,
cnd privesc ruinele seculare: natere i moarte, i suf erin;e
nenchi puite pentru noi to;i.
Mai ar unc o ul t i m pr i vi r e or aul ui cupr i ns de somn, or aul ui
moder n, ur t i r os de gr i j i , unde fusese at t de fer i ci t , pr i nt r e
nenumr at el e mor mi nt e st r vechi .
Apoi ur c dr ept n sus i n ct eva secunde fu deasupr a nor i l or .
Acum venea puner ea l a adevr at a ncer car e a dar ul ui mi nunat pe
car e-l avea, i ar sent iment ul c avea un {el l umpl ea de bucuri e, or i ct
de nel t or ar fi fost acest a. O l u spr e apus, ct r e Vampi r ul Lest at ,
ct r e voci l e car e l i mpl or au s l e expl i ce vi sul cu gemenele. O l u spr e
apus, t ot aa cum fcuse ea cu pu{i n nai nt e.
Mant i a i se umfl ca ni t e ar i pi , aer ul pl cut , r cor os, l nvl ui ,
i ar el i zbucni n r s, de par c pent r u o cl i p r edeveni se fer i ci t ul ui t uc
de mai nai nt e.
6
ISTORIA LUI JESSE,
A MARII FAMILII
SI A ORDINULUI TALAMASCA
Nimic nu mpart mor;ii.
Chi ar dacu din morminte
spre noi ntind (vu jur,
ua el) nu ini ma ;i-o-ntind,
doar hrcile i le ntind,
partea cu care scruteazu.
STAN RICE
di n "Thei r Shar e"
Body of Work (1983)
Acoperu-i chipul; mi arde privirea; a muri t tinuu.
JOHN WEBSTER
TALAMASCA
Cercetutori ai Paranormalului Suntem cu ochii n patru Si niciodatu
absen;i.
Londr a Amst er dam Roma
JESSE gemea n somn. Er a o femei e cu t r st ur i del i cat e, de vr eo
t r ei zeci i ci nci de ani , cu pr r ou l ung i bucl at . Se ghemui se n
pat ul de l emn cu sal t ea de puf car e era at r nat de t avan cu pat r u
l an{ur i r ugi ni t e.
Undeva n casa aceea mar e bt ea o pendul . Tr ebui e s se scoal e.
Nu mai er au dect dou or e pn l a concer t ul l ui Lest at . Dar nu put ea
s l e l ase pe gemene.
Er a un epi sod nou, car e se desfur a foar t e r epede, dup ce t ot
vi sul fusese gr oazni c de necl ar , ca t oat e cel el al t e n car e-i apr user
gemenel e. Tot ui , n{el esese c gemenel e er au di n nou n r egat ul
deer t i c. Le nconj ur a o mul {i me ameni n{t oar e. El e ar t au al t fel
acum, er au foar t e pal i de. Poat e c l ust r ul acel a fosfor escent er a doar o
i l uzi e, dar ddeau i mpr esi a c st r lucesc n semi nt uner i c, i ar
mi cr i l e l e er au l ent e, par c ur mau r i t mul unui dans. Oameni i di n
j ur pur t au t or {e, i ar el e se {i neau una de al t a; ceva nu er a del oc cum
t r ebui a, del oc. Una di n el e er a acum oar b.
Avea pl eoapel e nchi se, pi el ea moal e fi ind r i dat i nfundat n
or bi t e. Da, i se scoseser ochi i . Ceal al t , de ce scoat ea oar e sunet el e
acel ea gr oazni ce? "Li ni t et e-t e, nu t e mai zbat e", spunea cea oar b,
n l i mba aceea veche pe car e o n{el egea nt ot deauna n vi s. De l a
ceal al t venea un geamt or i bi l , gut ur al. Nu put ea vor bi . I se t i ase
l i mba!
Nu mai vr eau s vd ni mi c, vr eau s m t r ezesc. Dar sol da{i i i
fceau l oc pr i n mul {i me, ur ma s se nt mpl e ceva or i bi l , cci
gemenel e se pot ol i r br usc. Sol da{i i l e l uar i l e despr{i r .
Nu l e separ a{i ! Nu v da{i seama ce nseamn ast a pent r u el e?
ndepr t a{i t or {el e. Nu l e da{i foc! Nu l e ar de{i pr ul !
Oar ba nt i ndea mi ni l e dup sor a ei , st r i gnd-o pe nume:
"Mekar e!" Mekar e, cea fr l i mb, car e nu put ea r spunde, gemea ca
un ani mal r ni t .
Mul {i mea se ddu l a o par t e, fcu l oc pur t t or i l or unor br ancar de
gr el e, pe car e er au aduse dou sar cofage i mense de pi at r . Er au di n
pi at r ci opl i t i capacul ami nt ea for ma uman, fa{a, membr el e. Ce
fcuser gemenel e ca s mer i t e s fi e nchi se n acest e sar cofage? Nu
pot s supor t ast a, br ancar del e puse pe pmnt , gemenel e t r t e
ct r e el e, capacel e r i di cat e. Nu face{i una ca ast a! Cea oar b se l upt
de par c ar vedea scena, dar e bi r ui t , e l uat pe sus i pus {i
sar cofagul de pi at r . Mut , t er or i zat , Mekar e pr i vet e, dei ea nsi
e t r as spr e cel l al t sar cofag. Nu pune{i capacul sau {i p eu n l ocul l ui
Mekar e, ur l u eu pent r u amndou!
Jesse se r i di c cu ochi i l ar g deschi i . Ea {i pase.
Si ngur n t oat casa, fr ni meni car e s o aud, {i pase di n t oat e
put er i l e, nc se mai auzea ecoul . Nu se nt mpl ni mi c; l i ni t ea se
r eat er nu n j ur ul ei , doar pat ul scr {i a uor , l egnndu-se pe
l an{ur i . Se-auzea doar cnt e-cul psrel el or de-afar , di n pdur ea
deas; i -avea cont i i n{a, n mod ci udat , c pendul a bt use or a ase.
Vi sul se est ompa r api d. Cu di sper ar e, ncer c s-l mai pst r eze, s
r evad unel e amnunt e car e i scpaser , cum er au mbr ca{i oameni i
aceei a ci uda{i , ce ar me pur t au, ce chi p aveau gemenel e. Dar nu
rmase dect vr aj a vi sul ui i o cont i i n{ ci udat a cel or nt mpl at e, o
dat cu cer t i t udi nea c Lest at er a l egat nt r -un fel de vi sel e ast ea.
nc somnor oas, nt inse mna dup ceas. Nu mai er a vr eme dac
voi a s fi e chi ar l ng scen, n mar el e audi t or i u, l a i nt r ar ea l ui
Lest at .
Avu t ot ui o ezi t are, pr i vi nd buchet ul de t r andafi r i al bi de pe masa
de l ng pat . Afar , pe fer east r a deschi s, vzu cer ul col or at n
por t ocal i u spr e sud. Ri di c foai a car e se gsea l ng fl or i i o mai ci t i
o dat .
Dr aga mea,
Tocmai am pr i mi t scr i soar ea t a, cci sunt depar t e de cas i a
dur at ceva t i mp pn m-a aj uns di n urm. n{el eg ce fasci nant {i se
par e fi i n{a ast a, Lest at . Muzi ca l ui e cnt at i l a Ri o. Am ci t i t dej a
cr{i l e pe car e mi l e-ai t r i mi s. Cunosc i cer cet r i l e pe car e l e-ai
nt r epr i ns n pr i vi n{a fi i n{ei acest ei a, pent r u Or di nul Tal amasca. Ct
despr e vi sel e cu gemenel e, o s vor bi m cnd ne vedem. Au o mar e
i mpor t an{. Cci i al {i i au avut vi se asemnt oar e. Te conj ur , ba mai
mul t , {i or don s nu t e duci l a acest concer t . Tr ebui e s r mi l a
Sonoma pn ce sosesc eu. Pl ec di n Br azi l i a i medi at ce pot .
At eapt -m. Te i ubesc.
Mt ua t a, Mahar et
"Mahar et , mi par e r u", opt i ea. Nu put ea concepe s nu se duc.
Si dac er a ci neva pe l ume car e s o poat n{el ege, aceea er a
Mahar et .
Or di nul Tal amasca, pent r u car e l ucr a de doi spr ezece ani l ungi , n-o
s o i er t e ni ci odat pent r u nesocot i rea or di nel or . Dar Mahar et
cunot ea mot i vul , Mahar et er a mot i vul . Mahar et avea s o i er t e.
Ce ame{eal ! Comar ul t ot n-o l sa n pace. Obi ect el e di n camer
nu se mai vedeau bi ne n nt uner i cul di n camer , dar apusul er a at t
de l i mpede, c pn i col i nel e par c r efl ect au l umi na. Iar t r andafi r i i
r eau apr oape fosfor escen{i , ca pi el ea al b a gemenel or di n vi s.
Tr andafi r i al bi , ncer c s i aduc ami nt e ce se spunea despr e
t r andafi r i i al bi . C se t r i mi t l a nmor mnt r i . Doar c Mahar et nu
i nt en{i onase aa ceva, nu er a cu put i n{.
nt i nse mna dup o fl oar e, dar t oat e pet al el e se despr i nser
br usc. Ce ar om! Le duse l a buze i di nt r -o dat i r eveni n mi nt e o
scen di nt r -o var de demul t , cnd o sur pr i nsese pe Mahar et nt r -o
camer l umi nat doar de l umnr i , nt i ns pe un pat pl i n de pet al e de
t r andafi r i , al be, r oz i gal bene, pe car e l e aduna cu mi ni l e i i l e
pr esr a pe fa{ i pe gt .
Chi ar vzuse Jesse scena ast a? Mul t e di nt r e pet al el e de t r andafi r i i
se amest ecaser n pr ul bogat , r ou. Exact ca al l ui Jesse. Exact ca
cel al gemenel or di n vi s, bogat , ondul at , unel e uvi {e pr nd aur i i .
O scen di nt r e sut el e de mi ci fr agment e de ami nt i r e pe car e nu le
put ea pune del oc cap l a cap pent r u a reconst i t ui un nt r eg. Dar nu
mai cont a ce-i ami nt ea i ce nu-i mai ami nt ea di n var a aceea de
demul t . O at ept a Vampir ul Lest at : dac nu aj ungea s capet e un
rspuns, aj ungea or i cum l a o nchei er e, asemnt oar e cu nchei er ea
vi e{i i pr i n moar t e.
Se r i di c. i puse j achet a uzat , car e-i deveni se ca o a doua pi el e
n ul t i ma vr eme, pest e cmaa br bt easc deschi s l a gt i pest e
bl ugi i de t oat zi ua. Se ncl{ cu ci zmel e de pi el e uzat e. Ddu cu
per i a pr i n pr .
Acum t r ebui a s i i a l a r eveder e de l a casa ast a n car e dduse
buzna di mi nea{. Pl ecar ea o fcea s sufer e. Dar i mai t ar e o fcuse
s sufer e fapt ul c veni se.
AJUNSESE l a mar gi nea poi enei n zor i i se mi nunase n t cer e c,
dup ci nci spr ezece ani , casa er a neschi mbat , c er a aceeai
st r uct ur ner egul at , spat n buza munt el ui , cu acoper i ur i l e i
col oanel e t er asel or mbr cat e n zor ele al bast r e. Sus de t ot , pe
j umt at e ascunse n ver sant ul acoper i t de i ar b, se vedeau ct eva
fer est r ui ci car e r efl ect au l umi na di mi ne{i i .
Se si m{i se ca un spi on, ur cnd t r ept el e, cu vechea chei e n mn.
Dup t oat e apar en{el e, ni meni nu mai t r ecuse pe ai ci de vr eo ct eva
l uni bune. Or i unde t e ui t ai doar pr af i fr unze moar t e.
Tot ui , pe mas o at ept au t r andafi r i i n vaza de cr i st al , i ar pe
u, pr i ns cu o pi onez, gsi se un pl i c con{i nnd scr i soar ea i chei a
cea nou.
Or e nt r egi r ici se de col o pn col o pr i n cas, r evi zi t ase
camer el e, expl or ase. Ni ci gnd s i vad de oboseal , de fapt ul c
umbl ase t oat noapt ea n mai n. Se si m{i se obl i gat s i a l a r nd
cor i doar el e nt unecat e, s se mi t e pr i n camer el e acel ea spa{i oase i
copl ei t oar e. Ni ci odat nu i se pr use n msur a ast a c-avea de-a face
cu un pal at bar bar , al e cr ui t avane er au fcut e di n enor me br ne pe
car e se spr i j i neau scndur i t i at e gr osol an i al e cr ui emi neur i
r ot unde, de pi at r , aveau hor nur i enor me, r ugi ni t e, deasupr a.
Pn i mobi l el e er au masi ve, mesel e di n pi et r e de moar ,
scaunel e i banchet el e nefi ni sat e di n l emn, ncr cat e de per ne moi ,
et aj er el e pent r u cr{i , n ni e scobi t e di r ect n per e{i i nevr ui {i , de l ut .
Casa ast a avea mr e{i a unui pal at medi eval . Di ver sel e obi ect e de
ar t mai ae, cupel e et r usce, st at uet el e hi t i t e, pr eau l a el e acas n
decor ul domi nat de per vazur i l e l at e al e fer est r el or i de podel el e de
pi at r . Er a ca o for t r ea{. Te si m{eai n si gur an{ nunt r u.
Doar cr ea{i i l e l ui Mahar et aduceau cul oar e, de par c i -ar fi
ext r as-o di n copaci i i di n cer ul de afar . Nu l e exager ase del oc
fr umuse{ea n memor i e. Pest e t ot er au at r nat e covoar e de l n, moi
i gr oase, n car e pr edomi nau mot i vel e de i ar b i fl or i sl bat i ce, de
par c fi ecare er a paj i t ea nsi . Erau i nenumr at e per ne mat l asat e,
fcut e di n pet i ce, cr end for me ci udat e, si l uet e sub{i r i i si mbol ur i
cur i oase. Si , n fi ne, enor mel e cuver t ur i mat l asat e ag{at e pe per e{i ,
adevr at e t api ser i i moder ne, cu mot i ve nai ve, pr ai e i cmpur i ,
mun{i i pdur i , cer ur i pe car e apr eau n acel ai t i mp i soar el e, i
l una, nor i magni fi ci , chi ar i pl oai e. Er au i mpr egnat e de magi a pi ct ur i i
pr i mi t i ve, mi l i ar del e de buc{el e de pnz fi i nd cusut e cu gr i j una
l ng al t a pent r u a cr ea amnunt el e, de pi l d st r opi i cascadei sau
fr unza n cder e. Jesse se si m{i se foar t e t ul bur at r evzndu-l e.
N JURUL pr nzul ui , cam nfomet at i uor ame{i t dup l unga
noapt e nedor mi t , i fcuse cur aj s t r ag zvor ul de l a ua di n
spat e, car e conducea n camer el e secr et e, fr fer est r e, di n i ni ma
munt el ui . Pi er zndu-i r sufl et ul , al er gase pe cor i dor ul spat n
pi at r . i bt use put er ni c i ni ma cnd gsi se nencui at ua bi bl i ot eci i
i apr i nsese l umi ni l e.
Ah, acum ci nci spr ezece ani , pet r ecuse aici , pur i si mpl u, cea mai
fr umoas var di n vi a{a ei . Toat e avent ur i l e mi nunat e pe car e l e t r i se
dup aceea, vnt oar ea de fant ome n cadr ul Or di nul ui Tal amasca,
nu-nsemnau ni mi c pe l ng var a aceea magi c, de neui t at .
Ea i Mahar et se afl au chi ar n aceast bibl i ot ec, unde duduia un
foc n emi neu. Ct de t ar e o ui mi ser i o ncnt aser vol umel e
nenumr at e cupr i nznd i st or i a famil i ei ! Er a acol o t oat spi {a "Mar i i
Fami l i i , cum o numea nt ot deauna Mahar et , fi r ul de car e ne {i nem
pr i n l abi r i nt ul numi t vi a{". Cu ct dr agost e dduse j os de pe r aft ur i ,
pent r u Jesse, t oat e vol umel e acel ea i deschi sese t oat e cui er el e car e
con{i neau vechi per gament e!
n var a aceea Jesse nu r eui se s accept e t oat e i mpl i ca{i i l e cel or
afl at e. Se i nst al ase cu ncet ul o t ul bur ar e n ea, cur sul r eal i t {i i
obi nui t e par c fusese suspendat , ca i cum papi r usur i l e acoper i t e de
o scr i er e pe car e n-o put ea cl asi fi ca apar {i neau mai degr ab unui vi s.
nc de pe vr emea aceea Jesse er a un ar heol og cu exper i en{. Fcuse
st ur i n Egi pt i l a Ier i hon. Tot ui , nu put use desci fr a scr i er ea
aceea ci udat . Pentru numele lui Dumnezeu, de cnd datau lucrurile
acelea?
Ani nt r egi dup aceea ncer case s i aduc ami nt e ce al t e
document e mai vzuse. nt r -o di mi nea{, er a si gur , i nt r ase n
bi bl i ot ec i descoper i se o camer secr et , n spat e, cu ua deschi s.
Mer sese pe un cor i dor l ung, t r ecuse pe l ng al t e camer e
nel uminat e. n cel e di n ur m, descoper i se un nt r erupt or i se t r ezi se
nt r -o sal i mens, un fel de depozi t , pl in cu t abl et e de ar gi l pe car e
er au desene mi nuscul e! Nu er a ni ci o ndoi al , l e {i nuse n mn!
Se mai nt mpl ase ceva; ceva ce nu avea del oc chef s i
r eami nt easc. Fusese pe-acol o i o al t sal ? Ce t i a si gur er a c
dduse de o scar de met al n spi r al , pe car e cobor se pn l a ni t e
ncper i ce er au spat e di r ect n pmnt . Pe per e{i er au ct eva becur i
mi cu{e fi xat e n vechi fasungur i uoar e de por {el an. Tr sese de ct e
un l n{ior ca s l e apr i nd.
Er a si gur de ast a. Apoi deschi sese, n mod si gur , o mar e u di n
l emn de sequoi a...
Ani nt r egi dup aceea i t r ebui se ca s i aduc ami nt e ct e ceva,
n-avea dect cr mpei e de ami nt i r e: o camer l ar g, cu t avanul j os,
mobi l at cu scaune de st ej ar , o mas i ct eva banchet e car e pr eau
s fi e fcut e di n pi at r . Si ce mai er a pe-acol o? Ceva ce i se pr use l a
nceput nespus de fami l i ar . Iar apoi ...
Apoi , n aceeai noapt e, ui t ase t ot ul , n afar de scar . Se fcuse
br usc or a zece sear a, ea de-abia se t r ezise, i l ng pat er a Mahar et n
pi ci oar e. Mahar et se apr opi ase i o sr ut ase. Ce sr ut mi nunat , pl i n
de cl dur; i t r i misese un fi or pr i n t ot cor pul. Mahar et i spusese c o
gsi ser afar l ng pr u, ador mi t n poi an i c pe l a apusul
soar el ui o aduseser n cas.
Lng pr u? Ct eva l uni bune i ami nt i se cum ador mi se acol o.
De fapt , ami nt i r ea er a chi ar mai bogat : i ami nt ea de pacea i de
cal mul pdur i i , de cnt ecul apei t r ecnd pest e pi et r e. Dar de bun
seam c l ucr ur i l e nu se nt mpl aser aa, acum er a convi ns.
Ni ci n zi ua de azi , dup ci nci spr ezece ani , nu descoper i se car e
di nt r e ami nt i r i er au cel e cor ect e. Acum camer el e er au ncui at e. Pn
i vol umel e ngr i j i t e con{i nnd i st or i a fami l i ei se gseau n dosul unor
vi t r i ne ncui at e, pe car e n-avea cur aj ul s l e for {eze.
Tot ui , ni ci odat nu avusese mai mul t ncr eder e n ce-i ami nt ea.
Da, t abl et e de ar gi l acoper i t e de desene cunei for me r epr ezent nd
per soane, copaci , ani mal e. Le vzuse, l e l uase de pe r aft ur i i l e
r i di case l a l umi na sl ab. Scar a i camer a car e o nspi mnt ase, mai
mul t , car e o umpl use de gr oaz, da...fuseser acol o.
Cu t oat e ast ea, ai ci cunoscuse un adevr at r ai , mai cu seam n
zi l el e i -n ser i l e cal de de var , cnd st t use or e n i r de vor b cu
Mahar et , cnd dansase cu Mahar et i cu Mael l a l umi na l uni i . Dat
ui t r i i er a dur er ea r esi m{i t dup aceea, cnd ncer case s n{el eag
de ce o t r i mi sese Mahar et napoi acas, l a New Yor k, pent ru a n-o mai
lsa s r evi n ni ci odat n casa ast a.
Dr aga mea,
Adevr ul e c {i n pr ea mul t l a t i ne. Vi a{a mea ar nghi {i -o t ot al pe-
a t a dac r mnem mpr eun. {i t r ebui e l i ber t at e, Jesse, ca s-{i faci
pl anur i l e t al e, s {i r eal i zezi ambi {i i l e, vi sur i l e...
Nu se nt or sese ca s scape de vechea t r i st e{e, ci pent r u a
cunoat e di n nou, mcar pent r u ct eva or e, bucur i a r esi m{i t n
t r ecut .
LUPTNDU-SE cu somnul dup-ami az, o l uase pe al eea l ung
pr i nt r e st r ej ar i . Vechi l e pot eci er au uor de gsi t pr i nt r e ar bor i i de
sequoi a. La fel ca i poi ana, nconj ur at de fer i gi i de t r i foi , pe mal ul
abr upt al pr ul ui ce cur gea nvol bur at pr i nt r e pi et r e.
Ai ci o condusese o dat Mahar et pr i nt r -un nt uner i c t ot al ,
i nt r aser n ap i apoi ur maser o pot ec di n pi et r e. Mael l e aj unsese
di n ur m. Mahar et i t ur nase ni t e vi n i cnt aser mpr eun un
cnt ec pe car e Jesse nu fusese n st ar e s i -l mai ami nt easc dup
aceea, dei , di n cnd n cnd, se t r ezea fr edonndu-i mel odi a ci udat
cu o i nexpl i cabi l exact i t at e, pent r u ca apoi , i medi at ce devenea
cont i ent de ce cnt a, s nu mai ni mer easc ni ci o not .
Ar fi put ut s adoar m pe mal ul pr ul ui , l egnat de sunet el e
dul ci veni nd di n pdur e, ca n aa-zi sa ami nt i r e de ani i ani n ur m.
Ver del e vi u al ar {ar i l or t e or bea cnd capt a r ar el e r aze de soar e.
Ar bor i i de sequoi a pr eau monst r uoi n l i ni t ea aceea nent r er upt .
Ca ni t e mamu{i , i ndi fer en{i , r i di cndu-i cor ol el e l a sut e de met r i ,
at i ngnd cer ul cu dant el el e nt unecat e al e fr unzel or l or .
Si t i a ct de obosi t or va fi concer t ul l ui Lest at ast -sear , n
ur l et el e admi r at or i l or . Dar i er a fr i c s nu r enceap comar ul cu
gemenel e dac se cul ca.
PN l a ur m, se nt or sese acas i l uase t r andafi r i i i scr i soar ea
cu ea. Se dusese n vechea ei camer . Er a or a t r ei . Ci ne r sucea
ceasur i l e n casa ast a, de msur au n cont i nuar e t i mpul ? Vi sul cu
gemenel e o pndea. Dar er a pr ea obosi t ca s se mai l upt e cu
somnul . Locul i pr ea mi nunat . Ai ci nu er au fant ome de genul cel or
cu car e avusese de-at t ea or i de a face n munca ei . Doar pace. Se
nt i nsese n vechi ul pat at r nat de t avan, pest e cuver t ur a pe car e ea
nsi o fcuse n var a aceea cu aj ut or ul l ui Mahar et . Si somnul
veni se i o dat cu el , vi sul .
ACUM i mai r mneau dou or e ca s aj ung l a San Fr anci sco,
dar t r ebui a mai nt i s pl ece di n cas, poat e i ar i pl ngnd. Se
cut n buzunar e. Avea paapor t ul , act el e, bani i , chei l e.
i l u poet a de pi el e, i t r ecu bar et a pe umr , apoi se gr bi pr i n
l ungul cul oar ct r e scar . nt uner i cul se l sa i ut e, i ar cnd cupr i ndea
dur ea, nunt r u nu se mai vedea ni mi c.
n hol ul cel mar e de l a i nt r ar e nc mai pt r undea un pi c de soar e
cnd aj unse acol o. Pr i n fer est r el e di nspr e apus i nt r au ct eva r aze
l ungi n car e pl ut ea pr aful i i l umi nau mar ea t api ser i e de pe per et e.
Jesse i {i nu r espi r a{i a, ui t ndu-se nc o dat l a ea. Er a t api ser i a
ei pr efer at , di n cauza compl exi t {i i , a mr i mi i , nt i ddea i mpr esi a
c nu er a dect o mas de pet e nt mpl t oar e, apoi , ncet ul cu ncet ul ,
se di st i ngea un pei saj mpdur i t . O cl i p-l vedeai , apoi nu. Aa i se
nt mpl ase de o mi e de or i i n var a aceea cnd, ame{i t de at t a vi n,
se t ot pl i mbase pr i n fa{a ei ; ba pi er dea desenul , ba l r egsea: mun{i i ,
dur ea, mi cul sat di n val ea ver de.
"mi par e r u, Mahar et ", opt i ea di n nou. Tr ebui a s pl ece.
Clt or i a ei se apr opi a de sfr i t .
Dar cum nt oar se pr ivi r ea, ceva di n cuver t ur a fcut di n pet i ce i
at r ase at en{i a. Se ui t di n nou, st udi e di n nou t ot ul . Nu er au acol o
ni t e si l uet e pe car e nu l e mai observase ni ci odat ? Iar nu mai vedea
dect o gr mad de pet i ce cusut e unul l ng al t ul . Apoi , ncet ,
r eapr u coast a munt el ui , msl i ni i , n fi ne acoper i ur i l e casel or di n
sat , car e nu er au dect ni t e coli be gl bui mpr t i at e pr i n fundul
net ed al vi i . Dar si l uet el e? Nu l e mai gsea. Dar cnd nt oar se capul
di n nou l e zr i i ar cu coada ochi ul ui : dou femei mi nuscul e cu pr ul
r ou, mbr {iat e!
Lent , apr oape cu pr uden{, se nt oar se cu fa{a l a t api ser i e, i
st t ea i ni ma n l oc. Da, acol o. Nu cumva er a t ot o i l uzi e?
Tr aver s camer a pn ce aj unse chi ar l ng per et el e cu t api ser i a.
nt i nse mna i o at i nse. Da, fi ecar e di nt r e mi ci l e ppui de cr p
avea nast ur i ver zi dr ept ochi , ct e un nas cusut cu gr i j i ct e o gur
r oi e! Iar pr ul , pr ul er a di n fi r r ou, cznd n val ur i ondul at e pe
umer i i al bi .
Se ui t a l a el e fr s-i vi n s cr ead. Si t ot ui , l e avea n fa{,
er au chi ar gemenel e! Cum st t ea mpi et r i t n fa{a t api ser i ei , camer a
ncepu s se nt unece. Ul t i mel e r aze alunecaser di ncol o de or i zont .
Cont ur ur i l e di n t api ser i e se est ompau sub ochi i ei , nu se mai put ea
desci fr a ni mi c.
Ca pr i n vi s, auzi pendul a bt nd sfer t ul de or . S t el efoneze l a
Tal amasca. S vor beasc cu Davi d l a Londr a. S-i spun mcar o
par t e di n t oat e ast ea, mcar ceva... Dar er a cu neput i n{, t i a bi ne
ast a. Si m{i cum i se fr nge i ni ma de ci ud c or i ce i s-ar nt mpl a ei
n sear a ast a, cei di n Tal amasca n-o s cunoasc ni ci odat nt r eaga
povest e.
Se for { s pl ece, s ncui e ua n ur m i s t r aver seze ver anda
l ar g, s por neasc pe al ee.
Nu r euea s i n{el eag bi ne pr opr i i l e sent i ment e, de ce er a at t
de zdr unci nat , de ce-i venea s pl ng. I se confi r mau suspi ci uni l e,
se confi r ma t ot ce cr ezuse c t i e. Cu t oat e ast ea, er a nspi mnt at .
De fapt , chi ar pl ngea.
Ateapt-o pe Maharet.
Dar nu put ea face ast a. Mahar et ar fi vr j i t -o, i -ar fi ncur cat t oat e
i dei l e, ar fi convi ns-o s l ase deopar t e t ot mi st er ul de dr agul ei . Aa
se-nt mpl ase i -n var a aceea de demult . n schi mb, Lest at n-avea
ni mi c de ascuns. Vampi r ul Lest at er a pr i nci pal a pi es di n acest
puzzl e. Dac r euea s-l vad i s-l at i ng, avea s ai b o confi r mar e
a t ut ur or suspi ci uni l or .
Mer cedes-ul ei r ou por ni de l a pr i ma chei e. mpr t i i nd pi et r i ul
de pe al ee, nt oar se mai na i por ni pe dr umul ngust , nepavat .
Capot a er a r i di cat ; chi ar dac ar fi nghe{at pn l a San Fr anci sco,
n-avea i mpor t an{. Ador a vnt ul r ece pe obr aj i , ador a vi t eza.
Dr umul se cufund br usc n bezna pdur i i . Ni ci mcar r azel e l uni i
nu pt r undeau pr i n desi . Mr i vi t eza. Br usc, t r i st e{ea i se pr u i
mai i nsupor t abi l , dar l acr i mi l e nu mai veneau. n cur nd aj ungea l a
Vampi r ul Lest at .
Cnd, n fi ne, aj unse l a dr umul de {ar , mr i i mai mul t vi t eza i
se puse pe cnt at , dar ni ci mcar o si l ab nu-i aj ungea l a ur echi , di n
cauza vnt ul ui . Er a t ot al nt uner i c cnd t r aver s or el ul Sant a Roa
i o l u pe Aut ost r ada 101, spr e sud.
Di n l ar gul oceanul ui venea cea{a mar i n. Col i nel e di nspr e est i
vest pr eau fant omat i ce. Tot ui , oseaua er a l umi nat de pangl i ca
nent r er upt a l umi ni l or di n spat e ale mai ni l or . Nu mai avea r bdar e.
nc o or pn l a Gol den Gat e. Dar nu mai er a t r i st . Toat vi a{a ei
fusese si gur de ea i nor ocul i sur sese; ct eodat chi ar i pi erduse
rbdar ea cu oameni i mai pr uden{i pe car e-i cunoscuse, n ci uda
sent i ment ul ui de fat al i t at e de ast -sear , n ci uda cont i i n{ei acut e c
se-ndr ept a spr e o mar e pr i mej di e, avea i mpr esi a c i de dat a ast a
st eaua ei nor ocoas veghea asupr a ei . Nu-i er a fr i c n adevr at ul
sens al cuvnt ul ui .
DE CND se nscuse, avusese nor oc, dup pr er ea ei . La ct eva
mi nut e numai dup acci dent ul de mai n car e o cost ase vi a{a pe
t nr a ei mam nsr ci nat n l una a apt ea, fusese descoper i t pe
mar ginea osel ei un nou nscut expul zat spont an de cor pul moar t ei
i car e ur l a di n t o{i pl mni i l a sosi r ea ambul an{ei .
Ti mp de dou spt mni , ct st t use l a r eani mar e l a spi t al ul
r egi onal , ni ci nume nu avusese, condamnat or e nt r egi s n-ai b
par t e dect de r ceal a asept i zat a mai ni l or ; dar i nfi r mi er el e o
ndr gi ser , i dduser chi ar por ecl a "vrbi u{a" i o mngi au sau i
cnt au or i de ct e or i put eau.
Ani dup aceea i scr i ser , t r i mi {ndu-i pozel e pe car e i l e
fcuser , povest i ndu-i mi ci i st or i i , l ucr u car e cont r i bui se l a
sent i ment ul c fusese i ubi t .
Pn l a ur m, fusese r ecunoscut de Mahar et , car e o i dent i fi case
dr ept uni ca supr avi e{ui t oar e a fami l i ei Reeves di n Car ol i na de Sud; o
l uase cu ea l a New Yor k i o pl asase n fami l i a unor ver i de depar t e,
car e aveau al t nume i car e veneau din al t r egi une. Ast fel , Jesse
cr escuse nt r -un apar t ament sompt uos car e se nt i ndea pe dou et aj e,
nt r -o cl di r e de pe bul evar dul Lexi ngt on, cu Mar i a i Mat t hew
Godwi n dr ept pr i n{i , car e-i ofer i ser nu numai dr agost ea l or , dar i
t ot ce-i put ea dor i . Pn l a doi spr ezece ani dor mi se n camer cu o
ddac engl ezoai c.
Nu-i ami nt ea cnd afl ase c mt ua ei , Mahar et , i ofer i se o
aver e, c put ea mer ge l a or i ce uni ver si t at e i put ea s i al eag or i ce
car i er ar fi dor i t . Mat t hew Godwi n er a doct or , Mar i a fusese
dansat oar e i pr ofesoar de dans; amndoi er au foar t e si ncer i n
i ubi r ea pent r u ea, n dor i n{a de a fi mpr eun. Er a fi i ca l or , fi i ca pe
car e i -o dor i ser di nt ot deauna; ani i scur i mpr eun fuseser fer i ci {i ,
boga{i .
Mahar et ncepuse s-i scr i e nc de cnd de-abi a nv{a s
ci t easc. Scr i sor i l e ei er au mi nunat e, adesea pl i ne de i l ust r at e col or at e
i de bancnot e ci udat e veni nd di n {r i l e pe unde t r i a Mahar et . Jesse
avea un ser t ar pl i n de r upi i i de l i r e i t al i ene nai nt e de-a mpl i ni
apt espr ezece ani . Ce er a mai i mpor t ant er a c avea o pr i et en n
Mahar et , car e-i r spundea l a or i ce r nd pe car e-l scr i a cu dr agost e i
deosebi t at en{i e.
Mahar et i i ndi ca ce s ci t easc, o ncur aj a s fac muzi c i s
pi ct eze, i ar anj a vacan{e de var n Eur opa i , n cel e di n ur m,
nscr i er ea l a Uni ver si t at ea Col umbi a, unde Jesse ncepuse s st udi eze
l i mbi l e i ci vi l i za{i i l e vechi .
Mahar et i ar anj a vi zi t e l a ver i i eur openi de fi ecar e Cr ci un: n
It al i a, l a fami l i a Scar t i no, bancher i ce l ocui au nt r -o vi l de l ng
Si ena; l a Par i s, l a fami l i a Bor char dt , ceva mai modest , unde er a
pr i mi t cu ur al e de t r i bul numer os, dar vesel .
n var a cnd mpl i ni se apt espr ezece ani mer sese l a Vi ena s
cunoasc r amur a de r ui emi gr a{i di n fami l i e, t i ner i i nt el ect ual i i
muzi ci eni pl i ni de ent uzi asm pe car e i ador ase. Apoi mer sese n
Angl i a, pent r u a-i cunoat e pe cei din r amur a engl ez a fami l i ei
Reeves, ver i di r ec{i ai cel or di n Car ol i na de Sud, car e prsi ser Angl i a
cu secol e n ur m.
La opt spr ezece ani i vi zi t ase ver i i Pet r al ona, gr eci boga{i , cu fi gur i
exot i ce, n vi l a l or de pe i nsul a Sant or i ni . Acet i a t r i au nt r -un l ux
apr oape feudal , nconj ur a{i de ser vi t or i {r ani . La veni r ea ei ,
or gani zaser , cu spont anei t at e, o cr oazi er pe i aht ul l or per sonal , ca
s-o pl i mbe l a Ist anbul , Al exandr i a i n Cr et a.
Jesse apr oape c se-ndr gost i se de t nr ul Const ant i n Pet r al ona.
Mahar et o anun{ase c b cst or i e nt r e ei ar fi bi ne vzut de t oat
l umea, dar c ea er a cea car e hot r a. Jesse i dduse un sr ut de adi o
i ubi t ul ui ei i l uase avi onul pent r u Amer i ca, se-nt or sese l a
uni ver si t at e ca s pr epar e pr i ma expedi {i e de st ur i ar heol ogi ce n
Ir ak.
Dar chi ar ocupat l a uni ver si t at e n acei ani , r nsese foar t e
apr opi at de fami l i e. Toat l umea er a foar t e dr gu{ cu ea. Ast a er a,
de fapt , r egul a n fami l i e: t o{i er au dr gu{i cu t o{i cei l al {i . To{i cr edeau
n fami l i e. Vi zit el e nt r e di fer i t el e r amur i er au moned cur ent ;
cst or i i l e di nt r e membr i i di ver sel or r amur i cr easer o pnz de r el a{i i
ext r em de compl i cat e; fi ecar e cas fami l i al avea camer e veni c
pr egt i t e pent r u r udel e car e-ar fi put ut veni n vi zi t . Ar bor i i
geneal ogi ci par c nu se mai t er minau, mer gnd pn n t r ecut ul cel
mai ndepr t at ; se povest eau t ot fel ul de anecdot e despr e di ver i
membr i ai fami l i ei mor {i de t r ei sau pat r u secol e. Jesse se si m{ea
l egat enor m de t o{i oameni i acet i a, or i ct de deosebi {i ar fi pr ut .
La Roma fusese cucer i t de ver i i car e o pl i mbau cu mai ni l e l or
Fer r ar i l a vi t eze neper mi s de mar i , cu r adi our i l e dat e l a maxi mum, i ar
sear a o aduceau acas, adi c nt r -un ador abi l i vechi pal at , unde
{evi l e er au st r i cat e i i nt r a pl oai a pr i n acoper i . Ver i i evr ei di n sudul
Cal i for ni ei for mau o nemai pomeni t echip de muzi ci eni , decor at or i i
pr oduct or i car e de ci nci zeci de ani ncoace aveau de a face cu
ci nemat ogr aful i cu t oat e mar i l e st u-diour i de fi l m. Vechea l or cas
di nt r -o st r ad car e ddea n bul evar dul Hol l ywood sl uj ea de adpost
pent r u vr eo duzi n de act or i n omaj . Jesse put ea s l ocui asc n
camer el e di n pod dac voi a; masa se ser vea l a or a ase t ut ur or cel or
car e l ocui au sau t r eceau pe-acol o.
Dar ci ne er a femei a aceast a, Mahar et , car e fusese di n-t ot deauna
ment or ul ei ndepr t at , dar pl i n de at en{i e, car e i ser vi se de ghi d n
t i mpul st udi i l or , cu scr i sor i l e ei fr ecvent e, pl i ne de sfat ur i , ce-i ofer i se
aut or i t at ea l a car e ea r eac{i onase at t de r odni c, de car e n secr et avea
at t a nevoi e?
To{i ver i i pe car e-i vi zi t ase vr eodat Jesse o cunot eau pe Mahar et ,
car e er a pent r u ei o pr ezen{ pal pabi l , dei vi zi t el e ei er au at t de
r ar e, nct deveneau un eveni ment . Ea {i nea ar hi vel e Mar i i Fami l i i ,
adi c t i a t ot ul despr e di ver sel e r amur i , cu nume at t de di fer i t e, de
pr i n at t ea l ocur i di n l ume. Ea er a aceea car e or gani za adesea r eu-
ni uni l e de fami l i e, ba chi ar ar anj a cst or i i l e n scopul de a uni unel e
r amur i , ea er a cea car e nu ezi t a ni ci odat s-i aj ut e l a nevoi e,
ct eodat ast a nsemnnd di fer en{a di nt r e vi a{ i moar t e.
nai nt ea ei , acest a fusese r ol ul mamei ei , numi t acum Bt r na
Maharet , i ar nai nt e fusese Mt ua cea Mar e Mahar et , i t ot aa, pn
depar t e n t r ecut , de cnd i ami nt ea fi ecar e. "Va fi nt ot deauna o
Maharet " se zi cea di n bt r ni n fami l i e, n i t al i an sau n ger man, n
r us sau n i di , sau n gr eac. Adi c, n fi ecar e gener a{i e o
descendent de sex femi ni n l ua numel e de Mahar et i obl i ga{i a de a se
ocupa de ar hi ve sau cam aa se pr ea, cci numai Mahar et cunot ea
amnunt el e.
"Eu cnd pot s t e vd?" i scr i sese de mul t e or i , pest e ani , Jesse.
Col ec{i onase t oat e t i mbr el e de pe scr i sor i l e t r i mi se di n Del hi , Ri o,
Mexi c, Bangkok, Toki o, Li ma, Sai gon, Moscova.
Fami l i a nt r eag er a foar t e devot at acest ei femei i fasci nat de
ea, dar nt r e ea i Jesse exi st a nc o l egt ur , put er ni c i secr et .
Di n pr i ma copi l r i e Jesse t r ecuse pr i n exper i en{e "neobi nui t e"
t ot al di fer i t e de cel e al e oameni l or di n j ur .
De exempl u, Jesse put ea ci t i gndur i l e oameni l or , fr s t i e
exact cum, fr s poat da vr eo expl i ca{ie ver bal . St i a, cnd oamenii
nu o i ubeau sau cnd o mi n{eau. Avea un t al ent deosebi t pent r u l i mbi
st r i ne, cci n mod fr ecvent n{el egea "esen{i al ul " chi ar dac nu
cunot ea vocabul ar ul .
Si vedea fant ome, oameni sau cl di r i car e nu put eau fi acol o.
Cnd er a foar t e mi c, vedea adesea, de l a fer east r a ei di n
Manhat t an, cont ur ul necl ar , cenui u, al unei case el egant e. St i a c nu
er a adevr at i ast a o fcea s r d l a nceput , er a car aghi os cum
apr ea i di spr ea, uneor i er a t r anspar ent , al t eor i er a l a fel de cl ar
ca t oat st r ada, cu l umi ni l e apr i nse pe dup per del el e de dant el .
Tr ecuser ani i ani pn afl ase c acea cas-fant om fusese cndva
pr opr i et at ea ar hi t ect ul ui St anfor d Whi t e. Fusese demol at de foar t e
mul t vr eme.
For mel e umane pe car e l e per cepea nu er au l a nceput pr ea cl ar e.
Di mpot r i v, er au doar apar i {i i r api de, ful gert oar e, car e adesea se
combi nau cu o i nexpl i cabi l nepl cer e pe car e o r esi m{ea, t r ecnd
pr i n anumi t e l ocur i .
Pe msur ce cr escuse, acest e fant ome deveniser mai cl ar e i mai
per si st ent e. O dat , nt r -o dup-ami az pl oi oas, si l uet a t r ansluci d a
unei femei n vr st avansase ncet spr e ea, apoi o t r aver sase de-a
dr ept ul . Ist er i zat , Jesse i nt r ase n goan n magazi nul cel mai
apr opi at , de unde vnzt or i i i chemaser pe Mat t hew i pe Mar i a l a
t el efon. Jesse ncer case de nenumr at e or i s o descr i e pe femei a
aceea, s-i descr i e fa{a t ul bur at , pr i vi rea fi x car e pr ea s i gnor e
r eal i t at ea di n j ur .
Adesea pr i et eni i nu-i ddeau cr ezar e l ui Jesse cnd l e povest ea
ast fel de l ucr ur i . Tot ui , er au fasci na{i i o r ugau s cont i nue. Jesse
rmnea cu un sent i ment acut de vul ner abi l i t at e. Aa c ncer ca s
nu mai spun ni mi c despr e fant ome, dei pe l a unspr ezece-
doi spr ezece ani vedea di n ce n ce mai des ast fel de sufl et e pi er dut e.
Pn i n mi j l ocul mul {i mi i de pe Bul evar dul 5, n mi ezul zi l ei ,
zr i se cr eat ur i di n acest ea pal i de, r icit oar e. Pe l a ai spr ezece ani ,
pl i mbndu-se pr i n Cent r al Par k nt r -o di mi nea{, vzuse desl ui t un
t nr aezat pe o banc nu depart e de ea. Parcul er a pl i n de l ume, er a
glgi e; dar t nr ul ddea i mpr esi a c est e compl et det aat , c nu
face par t e di n r eal i t at ea di n j ur . Jesse ncepuse s nu mai per ceap
sunet el e, de par c fi i n{a aceea l e absorbea. Fcuse o r ugci une, s
pi ar fant oma. n l oc de ast a, el se nt or sese spr e ea i o pr i vi se cu
i nsi st en{. ncer case chi ar s-i vor beasc.
Jesse o {i nuse nt r -o goan pn acas. Int r ase n pani c.
Cr eat ur i l e ast ea o cunot eau acum, l e spusese ea Mr i ei i l ui
Mat t hew. De fr i ca l or nu mai voi a s i as di n cas. n cel e di n ur m,
Mat t hew i dduse un cal mant i -i spusese c va put ea s doar m. Si -
i l sase ua de l a dor mi t or deschi s, ca s nu-i fi e fr i c.
Cum st t ea n pat , nt r e somn i t r ezi e, n camer i nt r ase o fat .
Jesse i dduse seama c o cunot ea pe fat a ast a; de bun seam,
fcea par t e di n fami l i e, fusese di nt ot -deauna acol o, chi ar l ng Jesse,
st t user mul t vr eme de vor b, nu-i aa, nu er a del oc sur pr i nzt or
c er a at t de dr gu{, at t de i ubi t oar e, at t de fami l i ar . Er a o
adol escent , de aceeai vr st cu Jesse.
Se aezase pe pat ul l ui Jesse i -i spusese s nu-i fac gr i j i , c
duhur i l e nu put eau s-i fac ni ci un r u. Fant omel e nu at acau
ni ci odat pe ni meni . Nu aveau ni ci o put er e. Er au doar demne de
mi l . "Scr i e-i mt ui i Mahar et ", i spusese fat a, apoi o pupase pe Jesse
i -i dduse l a o par t e pr ul di n ochi . Cal mant ul i fcuse efect ul .
Jesse nu-i mai put ea {i ne ochi i deschii . Avea pe l i mb o nt r ebar e pe
car e-ar fi vr ut s i -o pun, despr e acci dent ul de mai n de l a nat er ea
ei , dar n-o put use for mul a at unci . "Adi o, scumpo", zi sese fat a, i ar
Jesse ador mi se nai nt e ca ea s i as di n camer .
Cnd se t r ezi se, er a or a dou di mi nea{a. n cas er a nt uner i c.
ncepuse scr i soar ea pent r u Mahar et i medi at , povest i n-du-i t oat e
i nci dent el e st r ani i de car e-i aducea ami nt e.
De-abi a spr e or a mesei de sear t r esr i se br usc, ami n-t i ndu-i de
fat a aceea. Er a i mposi bi l ca o ast fel de fi i n{ s t r i asc sub acel ai
acoper i , s-i fi e at t de fami l i ar , s fie veni c pe-apr oape. Cum de
accept ase o ast fel de i dee? Pn i n scr i soar e r epet ase: "Bi nen{el es,
Mi r i am a fost pe-ai ci , Mi r i am a zi s..." Dar ci ne er a Mi r i am? Un nume
pe cer t i fi cat ul de nat er e al l ui Jesse. Er a mama ei .
Jesse nu mai povest i se ni mnui despr e cel e nt mpl at e. Dar se
si m{ea nconj ur at de o cl dur pl cut . Si m{ea c Mi r i am er a pe-
acol o; er a convi ns de ast a.
Scr i soar ea de l a Mahar et sosi se dup ci nci zi l e. Mahar et o cr edea.
Acest e apar i {i i al e duhur i l or nu er au del oc sur pr i nzt oar e. El e exi st au
cu si gur an{, i ar Jesse nu er a uni ca per soan car e l e vedea:
De-a l ungul t i mpului , n fami l ia noast r au exi st at mul t e per soane
car e vedeau duhur i . n epoci de mul t t r ecut e, dup cum t i i , oameni i
de genul acest a er au consi der a{i vr aci i vr j i t oar e. Adesea ast ei de
cal i t {i apar l a per soane car e {i se aseamn fi zi c: cu ochi i ver zi ,
pi el ea al b, pr ul r ou. S-ar pr ea c acest e car act er e er edi t ar e sunt
compat i bi l e. Poat e c nt r -o zi se va gsi un savant car e s expl i ce
acest fenomen. Pent ru moment , po{i s fi i si gur c put er i l e pe car e l e
ai sunt absol ut nat ur al e.
Ceea ce nu vr ea s zi c, or i cum, c ar fi const r uct i ve. Dei
duhur i l e sunt r eal e, el e nu pr oduc apr oape ni ci un fel de efect asupr a
r eal i t {i i ! Pot fi puer i l e, vi ndi cat i ve, per fide. Nu ai cum s aj u{i acest e
ent i t {i car e ncear c s comuni ce cu t i ne, i ar uneor i ceea ce vezi nu-i
dect o fant om fr vi a{, adi c un ecou vi zual al unei per sonal i t {i
di spr ut e.
S nu {i fi e fr i c de el e, dar ni ci nu l e l sa s-{i consume t i mpul .
Cci el e ador ast a, i medi at ce t i u c l e per cepi . n pr i vi n{a l ui
Mi r i am, s-mi spui dac mai apar e. Dar de vr eme ce ai fcut ceea ce
i{i r ecomanda, adi c mi -ai scr i s, nu cr ed c va mai consi der a necesar
s r evi n. Dup t oat e pr obabi l i t {i l e, ea e deasupr a t r i st el or bufoner i i
pr i n car e se manifest cel mai adesea cel el al t e. Scr i e-mi despr e
l ucr ur i l e ast ea or i de ct e or i t e si m{i nspi mnt at . Dar ncear c s
fi i di scr et cu cei l al {i . Cei car e nu l e vd nu t e vor cr ede ni ci odat .
Scr i soar ea aceast a se dovedi o comoar nepr e{ui t pent r u Jesse.
Ani de-a r ndul o pst r n poet , o l u cu ea pest e t ot unde se
ducea. Nu numai c Mahar et o cr edea, dar i i expl i case cum s
n{el eag i s se acomodeze cu put er i l e acest ea car e o st nj eneau.
Tot ce-i scr i sese Mahar et avea sens.
Jesse se mai speri e i dup aceea di n cnd n cnd de duhur i; i se
nt mpl a chi ar s l e mai povest easc nc cel or apr opi a{i despr e ast a.
Dar , n gener al , fcu ce-i spusese Mahar et i nu se mai si m{i opr esat
de acest e mani fest r i . Er a ca i cum se r et r seser nt r -o st ar e de
veghe. Er au per i oade cnd i ui t a de el e.
Mahar et i scr i a di n ce n ce mai des. Er a confi dent a i pr i et ena ei
cea mai bun. Cnd i nt r l a col egi u, i ddu seama c mt ua ei i
deveni se pr i n scr i sor i mai apr opi at dect or i ci ne al t ci neva. Si
aj unsese de mul t l a concl uzi a c nu se vor cunoat e ni ci odat n
per soan.
Dar nt r -o sear , pe cnd er a n anul t r ei l a Uni ver si t at ea
Col umbi a, nt or cndu-se acas, gsi se l umi ni l e apr i nse, focul ar znd
n emi neu, i ar n fa{a l ui , cu un vt rai n mn, o femei e svel t ,
nal t , cu pr ul r ou.
Ce fr umuse{e! Pr i ma i mpr esi e copl ei t oar e ast a fusese. Pudr at i
machi at cu mi est r i e, fa{a avea o expr esi e or i ent al , dezmi n{i t
i medi at de i nt ensa st r l uci r e a ochi l or ver zi i de pr ul r ou bogat
cur gndu-i n val ur i pe umer i .
Scumpa mea, spusese femei a, eu sunt Mahar et . Jesse se
r epezi se s i se ar unce n br a{e. Dar Mahar et i
opr i se el anul , o {i nuse cu bl nde{e l a di st an{, ca s o pr i veasc
mai bi ne. Apoi o acoper i se de sr ut r i , de par c nu ndr znea s o
at i ng n al t mod, o {i nea l a di st an{, de br a{e, cu mni le nmnuat e.
Jesse i ami nt ea de moment ul acel a cu mar e dr ag. Jesse o mngi ase
l a r ndul ei pe pr ul acel a moal e i des. Semna at t de t ar e cu al ei .
Tu et i copi l ul meu, opt i se Maharet . Et i t ot ce mi -am dor i t mai
mul t vr eodat . Ni ci nu po{i s ai i dee ce fer i ci t sunt .
n sear a aceea Maharet i se pr use fcut di n ghea{ i foc. Avea o
per sonal i t at e ext r em de put er ni c, dar pur t a n ea o i mens cl dur .
Deopot r i v supl i st at uar , cu t al i a mi nuscul , cu fust el e ei
vapor oase, cu pel er i na l ung de st of mar o car e par c pl ut ea n j ur ul
ei l a fi ecar e mi car e, Mahar et poseda o gr a{i e mi st er i oas i t ul -
bur t oar e, avea o aur ci udat , ca acele femei -manechi n, car e i -au
t r ansfor mat cor pul nt r -o oper de ar t .
Pet r ecuser o noapt e l ung n or a; fcuser t ur ul gal er i i l or de
ar t , i nt r aser l a un t eat r u, apoi mer seser l a un r est aur ant , t r zi u de
t ot , dei Mahar et nu voi a s i a ni mi c. i spusese c er a pr ea
emo{i onat . Ni ci mcar mnui l e nu i l e scosese. Voi a numai s
ascul t e ce-i povest ea Jesse. Iar Jesse i vor bi se fr ncet ar e, despr e
Uni ver si t at ea Col umbi a, despr e l ucrr i l e ei de ar heol ogi e, despr e vi sul
de a face st ur i n Mesopot ami a.
Aceast nt l ni r e fusese compl et deosebi t de i nt i mi t at ea r el a{i i l or
epi st ol ar e. Se pl i mbaser pn i pr i n Cent r al Par k, pr i n nt uner i cul
cel mai absol ut , Mahar et expl i cndu-i lui Jesse c nu aveau ni ci cel
mai mi c mot i v s se t eam de ceva. Si , nt r -adevr , t ot ul i se pr use
foar t e nor mal l ui Jesse. Pl i mbar ea fusese mi nunat , de par c umbl au
amndou pe pot eci l e di n pdur ea fer mecat , fr t eam de ni mi c,
cont i nundu-i cu voce sczut conver sa{i a ani mat . Ce i mpr esi e
di vi n de si gur an{! Spr e zor i i zi l ei , Mahar et o condusese napoi
acas, pr omi {ndu-i c o va i nvi t a n Cali for ni a foar t e cur nd. Avea o
cas acol o, n mun{i i Sonoma.
Tr ecuser doi ani pn l a sosi r ea i nvi t a{i ei . Jesse t ocmai i
ob{i nuse di pl oma. Ur ma s pl ece n Li ban, n i ul i e, pent r u a l ucr a pe
un ant i er de st ur i ar heol ogi ce.
"Tr ebui e s vi i pent r u dou spt mni ", i scr i sese Mahar et .
Scr i soar ea con{i nea i bi l et ul de avi on. La aer opor t ur ma s o
at ept e Mael , "un foar t e bun pr i et en".
DESI l a vr emea aceea nu r ecunoscuse ast a, se-nt mpl a-ser
l ucr ur i ci udat e nc de l a nceput ul vacan{ei .
Mael , de pi l d, ce per sonaj ! Er a un br bat foar t e nal t , cu pr ul
l ung i bl ond czndu-i n bucl e, cu ochi al bat r i , adnci {i . Er a ceva
apr oape t ul bur t or n fel ul n car e se mi ca, n fel ul n car e vor bea, n
ext r ema pr eci zi e cu car e conducea mai na spr e nor d, spr e {i nut ul
Sonoma. Ai fi zi s c poar t cost umul obi nui t al t ut ur or cr esct or i l or
de vi t e de pe-acol o, di n pi el e nt oar s, cu ci zmel e de al i gat or t i pi ce,
doar c pe mi ni avea mnui fi ne de pi el e neagr , i ar l a ochi ochel ar i
cu r am de aur i l ent i l e al bast r e.
Tot ui , fusese bucur os s o cunoasc, i ar ea l pl cuse pe l oc. i
spusese t oat povest ea vi e{i i ei nc di nai nt e de a fi aj uns l a Sant a
Roa. Avea un r s mi nunat . De vr eo dou or i pe Jesse o apucase, pur
i si mpl u, ame{eal a pr i vi ndu-l . De ce oar e?
Vi l a n si ne er a ceva de nei magi nat . Ci ne const r ui se oar e aa ceva?
Mai nt i , se gsea l a capt ul unui dr um nepavat , foar t e gr eu de
par cur s; apoi , camer el e di n spat e fuseser const r ui t e spnd n
munt e, par c se l ucr ase cu ni t e excavat oar e gi gant i ce. Ur ma
acoper i ul . Fusese oar e fcut di n cher est ea t i at di n t r unchi ur i de
sequoi a de vr st mat usal emi c? Br nel e de sus{i ner e pr eau s ai b
ci r cumfer i n{a de ct e t r ei met r i i j umt at e. Per e{i i di n l ut nevr ui t
ddeau i mpr esi a c ar fi mi l enar i . Tr ecuser oar e pr i n Cal i for ni a ni t e
eur openi at t de demul t , nct s... dar ce cont a, l a ur ma ur mel or ?
Casa er a magni fi c, sub t oat e aspect el e. Ador a emi neur i l e enor me de
met al , covoar el e di n pi ei de ani mal e, i mensa bi bl i ot ec i obser vat or ul
pr i mi t i v, cu un t el escop ant i c, di n al am.
i pl cuser i ser vi t or i i vesel i car e soseau n fi ecar e di mi nea{ de
l a Sant a Rosa s fac cur at , s spel e r ufel e, s gt easc fel ur i de
mncar e sompt uoase. Nu-i psa c er a l sat at t de mul t si ngur .
Ador a pl i mbr i l e pr i n pdur e. Se ducea l a Sant a Rosa dup zi ar e i
r omane. St udi a t api ser i i l e di n pet i ce. Pr i n cas er au t ot fel ul de
obi ect e vechi , necl asi fi cabi l e, pe car e l e st udi a cu enor m pl cer e.
Vi l a avea t ot confor t ul . Ant enel e enor me mont at e pe munte
aduceau t el evi zi unea n cas, emi si uni di n l umea nt r eag. La subsol
se gsea un adevr at ci nemat ogr af, cu pr oi ect or , ecr an i o col ec{i e
i mpr esi onant de fi l me. n dup-ami ezi l e cl dur oase put ea s noat e
n pi sci na amenaj at pe par t ea sudi c a vi l ei . Pe l a asfi n{i t , cnd
cdea br usc r coar ea cal i for ni an, n t oat e emi neur i l e ar deau focur i
gi gant i ce.
Fi r et e, l ucr ul cel mai i mpor t ant pent ru ea fusese s descoper e
i st or i a fami l i ei ei , pe car e o cupr i ndeau nenumr at el e vol ume
mbr cat e n pi el e, car e t r asau or i gi ni l e t ut ur or r amur i l or Mar i i Fami l i i
cu secol e n ur m. Fusese emo{i onat s descoper e al bumel e cu sut e
de fot ogr afi i i cufer el e pl i ne cu por t r et e pi ct at e, unel e doar mi ni at ur i
oval e, al t el e pnze mar i , pl i ne de pr af.
ncepuse pr i n a st udi a i st or i a pr opr i ei ei fami l i i , Reeves, di n
Car ol i na de sud car e fuseser foar t e boga{i nai nt e de Rzboi ul Ci vi l
i apoi se r ui naser . Fot ogr afi i l e l or o nt or seser compl et pe dos. n
fi ne, i vedea st r buni i cu car e semna; i r egsea pr opr i i l e t r st ur i
pe fe{el e l or . Aveau pi el ea al b ca i ea, aveau aceeai expr esi e! Dou
di nt r e femei aveau acel ai pr r ou, ondul at ! Pent r u Jesse, car e fusese
adopt at , t oat e l ucr ur i l e acest ea ct au o semni fi ca{i e foar t e
speci al .
De-abi a ct r e sfr i t ul vacan{ei ncepuse Jesse s r eal izeze
i mpl i ca{i i l e ar hi vel or fami l i ei , pe msur ce cer cet a sul ur i l e scr i se n
l at i na pr i mi t i v, n gr eac, pn i n hi er ogl i fe egi pt ene. Pe ct de
necl ar i er a n mi nt e moment ul descoper i r i i t bl i {el or de ar gi l di n
sal a subt er an, pe at t de l i mpede i er a ami nt i r ea conver sa{i i l or cu
Mahar et . Vor bi ser or e n i r despr e cr oni ci l e fami l i al e.
Jesse o i mpl or ase s-i dea voi e s se ocupe de i st or i a fami l iei . Voi a
s r enun{e l a pr opr i i l e st udi i pent r u bi bl i ot eca aceast a. Voi a s
t r aduc i s adapt eze t ext el e vechi , i s l e bage pe cal cul at or . De ce
n-ar publ i ca i st ori a Mar i i Fami l i i ? O ast fel de geneal ogi e er a ext r em de
neobi nui t , ca s nu zi cem uni c. Ni ci mcar capet el e ncor onat e
eur opene nu mai gseau ur ma st r moi l or l or di nai nt e de evul medi u.
Mahar et supor t ase cu r bdar e excesel e ei de ent uzi asm,
ami nt i ndu-i doar c o ast fel de sar ci n cer ea un t i mp enor m fr s
ofer e mar i r ecompense. La ur ma ur mel or , nu er a dect evol u{i a unei
fami l i i de-a l ungul secol el or ; uneor i cr oni ci l e nu nr egi st r au dect
ni t e l i st e de nume sau scur t e descr i er i a unor vi e{i pani ce,
enumer r i de dat e de nat er e i de deces sau nscr i sur i dovedi nd
emi gr ar ea.
Conver sa{i i l e acel ea pur t at e l a l umi na dul ce di n bi bl i ot ec, unde
se amest ecau at t de pl cut mi r osur i l e de pi el e veche, de per gament ,
de l umi nr i i de foc n emi -neu, i r nseser gr avat e n mi nt e.
Mahar et , mai est uoas ca nt ot deauna, aezat l ng foc, cu ochi i ei
ver zi acoper i {i de ochel ar i mar i cu l ent i l e uor col or at e, o punea n
gar d pe Jesse c aceast munc r i sca s-i consume t ot t i mpul , s-i
i nt er zi c r eal i zar ea unor l ucr ur i mai i mpor t ant e. Ceea ce cont a er a
exi st ent a Mar i i Fami l i i , nu ar hi vel e ei , vi t al i t at ea fi ecr ei gener a{i i ,
cunoat er ea i i ubi r ea di nt r e neamur i . Cr onol ogi a nu fcea dect s
aj ut e l a nfpt ui r ea acest or {el ur i .
Dar Jesse nu mai si m{i se n vi a{a ei ceva asemnt or cu dor i n{a
de a se ocupa de aceast munc. Mahar et avea s-i per mi t s
rmn, nu-i aa? Avea n fa{ ani pe car e put ea s-i dedi ce acest ei
bi bl i ot eci , pent r u a descoper i , n cel e di n ur m, or i gi ni l e fami l i ei !
Doar mai t r zi u i dduse seama c acest e or i gi ni const i t ui au un
mi st er pr ofund, unul doar di n nenumrat el e mi st er e car e o ui mi ser
n var a aceea. Doar mai t r zi u ncepuser s o t ul bur e t ot fel ul de
amnunt e.
DE PILD, Mahar et i Mael nu-i fceau ni ci odat apar i {i a nai nt e
de cder ea ser i i , i ar expl i ca{i a c-i pet r ecuser zi ua dor mi nd nu
er a, de fapt , o expl i ca{i e. Unde dor meau, n defi ni t i v? Camer el e l or
rmneau goal e t oat zi ua, cu ui l e dat e de per et e, i ar di n dul apur i se
r evr sau cel e mai nst r uni ce vemi nt e. Pe l a apusul soar el ui apr eau
br usc, de par c s-ar fi mat er i al i zat di n aer . Jesse r i di ca, de pi l d, ochi i
di nt r -o car t e. Mahar et er a n camer , l ng emi neu, per fect
machiat , mbrcat par c pent ru un r ol , pur t nd bi j ut er i i super be n
ur echi i l a gt , car e st r l uceau l a l umi na t r emur t oar e a focul ui .
Mael , mbr cat ca de obi cei n j achet a i pant al oni i l ui de pi el e, se
spr i j i nea de un per et e.
Cnd Jesse i nt r eba despr e or ar el e acest ea ci udat e, Mahar et i
ddea r spunsur i car e o convi ngeau pe loc! Er au amndoi ni t e fi i n{e
foar t e pal i de, det est au soar el e i se cul cau foar t e t r zi u! Ceea ce er a
adevr at . Chi ar aa, pe l a pat r u di mi nea{a er au nc nt r -o di scu{i e
nfocat pe t eme pol i t i ce sau i st or i ce, fi ecar e asumndu-i o per spec-
t i v ext r em de bi zar i de gr andi oas, numi nd vechi l e or ae pe
numel e l or ant i ce, uneor i pur t nd conver sa{i a nt r -o l i mb st r ani e, cu
un r i t m r api d, pe car e Jesse ni ci mcar n-o put ea cl asi fi ca, ce s mai
vor bi m de n{el es. Bucur ndu-se t ot ui de put er i l e ei par anor mal e,
aj ungea uneor i s ghi ceasc sensul cel or spuse; dar nu r ecunot ea
ni ci unul di n cuvi nt el e acel ea ci udat e.
De asemenea, n mod evi dent , Mahar et avea o nemul {umi r e cu
pr i vi r e l a Mael . Er a sau nu amant ul ei ? Nu s-ar fi zi s.
Si -apoi , o i nt r iga fel ul n car e-i vorbeau Mael i Mahar et , de par c
ii ci t eau gndur i l e unul al t ui a. Br usc, Mael zi cea, de exempl u: "Doar
{i -am spus s n-ai ni ci o gr i j !" cnd, de fapt , Mahar et nu-i adr esase
ni ci o vor b. Uneor i er a i Jesse i mpl i cat n genul acest a de comuni -
car e. Er a si gur c o dat Mahar et o chemase, i cer use s coboar e n
sal onul pr i nci pal , dar Jesse put ea s j ure c-i auzi se vocea numai n
mi nt e.
Bi ne, ea nsi avea aceast put er e t el epat i c. Dar o aveau oar e i
Mael , i Mahar et ?
Mesele al t eni gm. Apr eau n fa{a ei numai mncr ur i le car e-i
pl ceau. Nu er a ni ci o nevoi e s l e spun ser vi t or i l or ce-i pl ace i ce
nu. Ei t i au! Mel ci , st r i di i umpl ut e, fet t uci ne al i a car bonar a, muchi
Wel l i ngt on, t oat e fel ur i l e ei favor i t e i er au ser vi t e sear de sear .
Vi nur i l e er au de o cal i t at e excep{i onal , ni ci odat nu mai gust ase aa
ceva. Tot ui , Mahar et i Mael nu se prea at i ngeau de ni mi c, par c
ci ugul eau ca ni t e psr el e. Cel mai adesea st t eau l a mas fr s i
scoat mcar mnui l e.
Dar vi zi t at or i i ci uda{i car e veneau di n cnd n cnd? Sant i no, de
exempl u, un i t al i an br unet car e veni se pe j os nt r -o sear , nso{i t de
un t nr ami c ce se numea Er i c. Sant i no o pr i vi se ndel ung pe Jesse,
de par c avea de a face cu un ani mal exot i c, apoi i sr ut ase mna i -i
ofer i se un super b i nel cu smar al de, car e di spr use l a ct eva ser i dup
aceea fr ni ci o expl i ca{i e. Si el di scutase t i mp de vr eo dou or e n
l i mba aceea ci udat cu Mahar et , i apoi pl ecase fur i os, nso{i t de
t ovar ul l ui , Er i c, uor i nt i mi dat .
Mai er au apoi pet r ecer i l e ext r avagant e di n unel e nop{i . Nu se
t r ezi se Jesse de dou or i pe l a t r ei sau pat r u di mi nea{a ca s vad
casa pl i n de l ume? Pr i n t oat e camer el e se auzeau voci i r set e. To{i
oaspe{i i aveau un aer comun. Er au foar t e pal i zi i aveau ochi
nemai pomeni {i , l a fel ca Mael sau Mahar et . Dar n unel e ocazi i l ui
Jesse i fusese foar t e somn. Ni ci mcar nu-i ami nt ea cnd se ur case
n pat . Pst r ase ami nt i r ea unui moment doar , cnd se t r ezi se
nconj ur at de c{i va br ba{i t i ner i ext r em de fr umoi , car e-i
umpl user un pahar cu vi n r ou, ur mt or ul l ucr u pe car e i -l ami nt ea
fi i nd c, br usc, se fcuse di mi nea{. Era n pat . Soar el e se st r ecura pe
fer east r . Casa er a goal .
Auzi se, de asemenea, di ver se zgomot e ci udat e, l a or e i nsol i t e.
Hur ui t ul unui el i copt er sau al unui avi on mi c, de pi l d. Dar ni meni
nu sufl a o vor b despr e ce se-nt mpl ase.
n schi mb, ni ci odat nu fusese mai fer i ci t ! Bi zar er i i l e ast ea nu
mer i t au s o pr eocupe! nt ot deauna ct a r spunsur i de l a Mahar et ,
car e i t er geau i nst ant aneu di n mi nt e or i ce ndoi al . Jesse se mi r a
t ot ui c-aj ungea s i schi mbe aa de i ut e pr er i l e. De obi cei , er a
foar t e si gur de opi ni i l e ei . Sent i ment el e i l e cunot ea pe dat . De
fapt , avea o fi r e nc{nat . Tot ui , i acum, l a or i ce vor b a l ui
Mahar et avea i medi at o ezi t ar e nt r e dou at i t udi ni : or i "Ce t ot spui e
compl et r i di col !" or i "De bun seam!"
Dar Jesse se di st r a pr ea bi ne ca s i fac pr obl eme. Di n pr i mel e
ser i di scut ase cu Mael i Mahar et despr e ar heol ogi e. Mahar et er a un
i zvor nesecat de i nfor ma{i i , dei uneor i avea i dei foar t e ci udat e.
De exempl u, sus{i nea c agr i cul t ur a apr use pent r u c unel e
t r i bur i , dei t r i au foar t e bi ne fcnd doar vnt oar e, aveau nevoi e n
per manen{ de pl ant e hal ucinogene pent r u anumi t e r i t ual ur i
r el i gi oase. Sau pent r u c voi au s fabr ice ber e. Pu{i n i psa c nu
exi st au mr t ur i i ar heol ogi ce car e s confi r me aa ceva. Mai sap t u
pu{i n. O s l e gset i .
Mael ci t ea super b, cu voce t ar e, poezi i; Mahar et cnt a ct eodat l a
pi an, not e l ent e, medi t at i ve. Er i c r eapr use n ct eva ser i i cnt aser
mpr eun.
Adusese cu el ct eva fi l me di n Japoni a i di n It al i a, pe car e l e
pr i vi ser cu ncnt ar e. Fusese vor ba de Kwaidan, un fi l m j aponez
i mpr esi onant , dei cam nspi mnt t or , i de Julieta Spiri telor, car e-o
fcuse pe Jesse s i zbucneasc n l acr i mi .
To{i acet i oameni o gseau pe Jesse foar t e i nt er esant . De fapt ,
Mael i punea nt r ebr i nemai pomeni t de ci udat e. Fumase vr eodat n
vi a{a ei o {i gar ? Ce gust avea ci ocol at a? Cum de avea cur aj ul s
ci r cul e n mai n cu vr eun t nr sau s i nt r e n apar t ament ul l ui ?
Nu-i ddea seama c ar put ea s o omoar e? Ea apr oape c i zbucni se
n r s. Nu, ser i os, i nsi st ase el , ast a se put ea nt mpl a. El , unul , se
ener va chi ar numai l a gndul acest a. Ui t -t e n zi ar e. n mar i l e or ae
femei l e er au t r at at e de br ba{i ca ni t e cpr i oar e l a vnt oar e.
Er a mai bi ne s schi mbe subi ect ul , s-l r oage s-i povest easc
despr e clt or i i l e l ui . S-i descr i e l ocur i l e pr i n car e umbl ase
povest ea at t de mi nunat . Tr i se mul {i ani n j ungl el e amazoni ene.
Dar r efuza cat egor i c s se ur ce nt r -un "aer opl an". Er a pr ea
pr i mej di os. Dac expl oda? Hai nel e "de st of" nu-i pl ceau, pent r u c
nu er au sufi ci ent de sol i de.
Un i nci dent cur i os avusese l oc nt r e ei . Vor bi ser despr e una i
al t a l a mas. Ea i expl i case despr e fant omel e pe car e l e vedea di n
cnd n cnd, i ar el se r efer i se cu ci ud l a acest ea dr ept duhur i al e
mor {i l or car e-i pi er duser mi nt ea, al e mor {i l or nesnt oi , ceea ce o
fcuse s r d fr s vr ea. Dar el avea dr ept at e; fant omel e nu se
pur t au oar e ca i cum n-aveau mi nt e? Chi ar ast a er a, de fapt ,
nspi mnt t or l a el e. Oar e ncet m t ot al s mai exi st m cnd mur i m?
Sau mai r mnem ct va t i mp sub o form non-cer ebr at , apr nd n
fa{a oameni l or n cel e mai nepot r i vi t e moment e i ndr ugnd numai
pr ost i i cel or car e au cal i t {i de medi u? Cnd a spus vr eo st afi e ceva
i nt er esant cui va?
Nu sunt dect cel e nc l egat e de pmnt , spusese Mael . Ci ne
poat e t i ns unde mer gem dup ce ne dezl egm n fi ne de t r up i de
pl cer i l e sal e?
La or a aceea Jesse er a ame{i t zdr avn i si m{ea cum o cupr i nde
gr oaza l a ami nt i r ea casei -fant om a l ui St anfor d Whi t e i a duhur i l or
apr oape i nvi zi bi le pe car e ea l e vedea n mi j locul mul {i mi i l a New Yor k.
i concent r ase br usc t oat at en{i a asupra l ui Mael , car e pent r u pr i ma
oar nu pur t a ni ci mnui l e, ni ci ochel ar i i fumur i i . Super bul Mael ,
cr ui a i scl i peau ochi i al bat r i , cu pupi l a neagr ca t ci unel e.
n afar de ast ea, cont i nuase Mael , mai exi st i al t e duhur i ,
pr ezent e di n t ot deauna. Sunt cel e car e n-au avut ni ci cnd t r up i
sunt fur i oase di n pr i ci na ast a.
Ce i dee cur i oas!
De unde t i i ? l nt r ebase Jesse, pr i vi ndu-l dr ept n ochi .
Mael er a neasemui t de fr umos. Fr umuse{ea l ui r ei eea di n suma
mi ci l or defect e nasul pu{i n cor oi at , maxi l ar ul cam pr oemi nent , fa{a
osoas ncadr at de coama de pr de cul oar ea pai ul ui . Pn i ochi i
er au cam pr ea adnci {i , dar cu at t mai vi zi bi l i . Da, er a fr umos, {i
venea s-l mbr {iezi , s-l sr u{i , s-l chemi n pat ... De fapt , at r ac{i a
pe car e o si m{i se de l a nceput pent r u el i pr u br usc copl ei t oar e.
Apoi avusese o i l umi nar e. Nu era o fiin;a umanu. Pr et i ndea doar
c-i fi i n{ uman. Er a foar t e l i mpede. Dar , n acel ai t i mp, ce
car aghi os di n par t ea ei s gndeasc aa ceva! Dac nu er a om, ce
nai ba put ea s fi e? Cci duh sau fant om nu er a. Si ast a er a l i mpede.
Mi se par e c nu put em t i unde se despar t e r eal ul de i r eal ,
adugase ea fr s vr ea. Dac t e ui {i sufi ci ent de mul t vr eme l a
ceva, br usc {i se par e monst r uos.
n r eal i t at e, chi ar nt or sese capul de l a el i pr i vea fi x vaza cu fl or i
de pe mas. Er au n ea t r andafi r i car e-i pi er deau pet al el e i r amur i
de fer i g i de cl opo{ei r oi i . Pr eau de pe al t l ume, ca i nsect el e
pr i vi t e pr ea ndel ung, par c ddeau fi or i ! Ce er au, n defi nit i v? In cl i pa
aceea vaza se spr sese n buc{i , i ar apa se r spndi se de j ur
mpr ej ur . Mael , cu o spont an si ncer i t at e, r ost i se:
Ah, i ar t -m, n-am vr ut .
Vaza se spr sese cu adevr at , nu er a ni ci o ur m de ndoi al. Fr
ni ci un mot i v, fr vr eo l ovi t ur . Mael pl ecase s se pl i mbe pr i n
dur e i , nai nt e de a i ei di n camer , o sr ut ase pe fr unt e, i ar mna
i t r emur ase br usc cnd ncer case s o mngi e pe pr , aa c
r enun{ase.
E-adevr at c, de dat a aceea, Jesse buse cam mul t . De fapt , pe
t ot t i mpul vacan{ei acel ei a Jesse buse cam mul t . Dar ni meni nu
r ea s bage de seam.
Di n cnd n cnd, mer geau mpr eun i dansau n poi an, cnd
er a l un. Dansau spont an, fi ecar e si ngur , mi cndu-se n cer cur i ,
pr i vi nd n sus spr e cer . Mael fr edona sau Mahar et cnt a cnt ece n
l i mba aceea necunoscut .
n ce st ar e de spi r i t er a oar e pe-at unci de-i pet r ecea or e n i r n
fel ul acest a? Cum de nu-i pusese ntr ebr i , ni ci mcar n gnd,
despr e veni cel e mnui pe car e Mael l e pur t a pn i n cas sau
despr e ochel ar i i negr i pur t a{i noapt ea l a pl i mbar e?
Apoi , nt r -o noapt e, Jesse se dusese l a cul car e pr act i c beat , chi ar
nai nt e s se cr ape de zi u, i avusese un vi s cumpl i t . Mael i Mahar et
se t ot cer t au. Mael spunea t ot t i mpul : "Dar dac moar e? Dar dac o
omoar ci neva, sau d pest e ea o main? Dar dac... dar dac..."
Zgomot ul deveni se i nsupor t abi l .
Ct eva nop{i mai t r zi u se decl anase cat ast r ofa aceea or i bi l i
deci si v. Mael fusese pu{i n pl ecat , apoi se nt or sese. Ea buse vi n
r ou t oat sear a i st t use cu el pe t er as, el o sr ut ase, i ar ea
l ei nase, dar i ddea t ot ui seama ce se nt mpl . O st r ngea n
br a{e, i sr ut a sni i , dar ea si m{ea cum o cupr i nde o bezn cumpl i t .
Si -i apr use di n nou fat a di n vi sul avut l a New Yor k, pe car e o vzuse
at unci cnd i fusese fr i c. Mael n-o put ea vedea, dar Jesse t i a foar t e
bi ne ci ne er a, er a mama ei , Mi r i am, i -i ddea seama c, de dat a
ast a, Mi r i am er a cea nfr i coat . Mael i dduse br usc dr umul .
Unde e? st r i gase el fur i os.
Jesse deschi sese ochi i . Apr use Mahar et i l l ovi se at t de t ar e pe
Mael , c-l r st ur nase pest e bal ust r ad. Jesse ncepuse s ur l e i ,
gr bi ndu-se s se ui t e n j os, o mpi nsese, fr s vr ea, pe fat a di n vi s.
l vzuse pe Mael j os de t ot , n poi an; nu p{i se ni mi c. Er a
i mposi bi l , dar ast a er a. Se r i di case dej a n pi ci oar e i -i fcea l ui
Mahar et o pl ecci une cer emoni oas. Er a l umi nat de l a fer est r el e de l a
par t er ; pe vr ful deget el or i t r i mi t ea un sr ut l ui Mahar et . Aceast a
r ea t r i st , dar i zmbi se. Rost i se ct eva vor be cu gl as sczut , acom-
pani at e de un gest ct r e Mael , de par c voi a s-i comuni ce c nu e
supr at pe el .
Lui Jesse i fusese gr oaz c Mahar et ar fi put ut s se super e pe
ea, dar , cnd o pr i vi se n ochi , i dduse seama c n-avea ni ci un
mot i v de ngr i j or ar e. Apoi , pr i vi ndu-se, vzuse c t ot pi ept ul r ochi ei i
er a sfsi at . Acol o unde o sr ut ase Mael si m{ea o dur er e ascu{i t , dar ,
cnd se nt or sese spr e Mahar et , par c fusese cupr i ns de un del i r ,
nu-i mai auzea ni ci pr opr i i l e vor be.
Sedea pe pat ul ei , spr i j i ni t de per ne i -mbr cat cu o cma
l ung de noapt e. i povest ea l ui Mahar et c o vzuse i ar i pe mai c-
sa, c fusese pe t er as. Dar nu er a dect o mi c par t e di n t ot ce
povest i se, pent r u c i se pr use c st t eau de vor b amndou de or e
nt r egi . Despr e ce oar e? Mahar et i spusese c o s ui t e t ot ul .
Of, Doamne, ct si l i n{ i dduse apoi ca s i ami nt easc.
Ami nt i r i l e acel ea t r unchi at e o chi nui ser ani de zi l e. Mahar et i
lsase pe spat e pr ul bogat i l uci os. Se pl i mbaser mpr eun pr i n
casa nt unecat ca dou fant ome, Mahar et o st r nsese n br a{e, di n
cnd n cnd o sr ut ase, i ar l a r ndul ei , o l uase n br a{e pe Mahar et .
Cor pul l ui Mahar et par c er a o pi at r t ar e car e r espi r a.
Ur caser nt r -o camer secr et car e se gsea t ocmai n vr ful
munt elui . Erau acol o ni t e cal cul at oar e enor me car e bzi au i t ot fel ul
de l umi ni r oi i car e cl i peau i ci i col o. Pe un ecr an dr ept unghi ul ar ce
se nt i ndea pe t ot per et el e st r l uceau l umi ni {el e unui enor m ar bor e
geneal ogi c pr efi gur at el ect r oni c. Acest a er a ar bor el e Mar i i Fami l i i , al e
cr ui r amur i mer geau cu ct eva mi l eni i n t r ecut . Tot ul por nea di nt r -o
si ngur i uni c r dci n! Fi l i a{i a l uat n consi der a{i e {i nea de
mame, aa cum se fcuse nt ot deauna l a popoar el e vechi : l a egi pt eni ,
de pi l d, descenden{a se fcea pr i n pr i n{esel e de snge r egal . La fel se
pet r ecuse i cu t r i bur i l e ebr ai ce pn n zi l el e noast r e.
n moment ul acel a Jesse n{el esese t oate amnunt el e, numel e de
l ocur i st r vechi , nceput ur i l e omeni r ii ! Doamne, oar e chi ar
cunoscuse punct ul de unde ncepuse t otul ? Avusese n fa{ sut el e de
gener a{i i mat er i al i zat e sub for m gr afi c n fa{a ochi l or ? Obser vase
evol u{i a fami l i ei pr i n {r i l e ant i ce di n Asia Mi c i Macedoni a, apoi n
It al i a, n nt r eaga Eur op, pe ur m n Lumea Nou! Aceast a put ea fi ,
n defi ni t i v, ar bor el e or i cr ei fami l i i !
Ni ci odat dup aceea nu mai fusese n st ar e s i r eami nt easc
det al i i l e acest ui i mens ar bor e el ect r oni c. Mahar et i spusese doar c o
s ui t e t ot ul . Er a mi r acul os c t ot ui i mai ami nt ea ct e ceva.
Ce al t ceva se mai nt mpl ase? Car e fusese obi ect ul l ungi i l or
conver sa{i i ?
Mahar et pl nsese, ast a i -o ami nt ea. Pl nsese, sco{nd mi ci l e
sunet e femi ni ne pe car e l e scoat e or i ce femei e cnd pl nge. Ni ci odat
nu i se pr use at t de fr umoas; cu t r st ur i l e br usc ndul ci t e, t ot ui
l umi noase, cu pu{i nel e r i dur i ext r em de fi ne abi a vi zi bi l e. Or i cum,
er au nt r -un l oc pu{i n l umi nat , Jesse nu vedea ni mi c di st i nct . i
ami nt ea de fa{a aceea ar znd ca un cr bune apr i ns n nt uner i c, cu
ochi i ver zi nr our a{i , dar at t de emo{i onan{i , cu genel e bl onde l uci nd
de par c ar fi fost pudr at e cu aur fi n.
Er au apr i nse l umi nr i n camer . n fa{a fer est r el or se r i di ca
dur ea. Jesse o i mpl or ase, apoi pr ot estase. Dar , Doamne sfi nt e, car e
fusese subi ect ul di scu{i ei ?
O su ui;i totul. Nu-;i vei aminti ni mic.
Cnd deschi sese ochi i a doua zi l a l umi na soar el ui , t i use c t ot ul
l uase sfr i t , c pl ecaser . n pr i mel e cl i pe nu-i ami nt i se chi ar de
ni mi c, dect c se spusese ceva i r evocabi l .
Apoi gsi se pe msu{a de noapt e o scr i soar e:
Dr aga mea,
Nu-{i pr i et e s t e afl i n j ur ul nost r u. Mi-e t eam c ne-am at aat
pr ea mul t cu t o{i i de t i ne, c t e i nfl uen{m mul t pr ea mul t i c t e
mpi edi cm s-{i cont i nui car i er a pe car e {i -ai al es-o.
Te r og s ne i er {i c t e-am l sat si ngur at t de br usc. Sunt
convi ns c pent r u t i ne e mai bi ne aa. Am l sat vor b s t e duc
mai na l a aer opor t . Avi onul t u pl eac l a or a pat r u. Mat t hew i Mar i a
t e vor at ept a l a New Yor k.
Fi i si gur de dr agost ea mea car e nu ncape n vor be. Cnd aj ungi
acas, o s gset i o al t scr i soar e de l a mi ne. Cndva, nt r -o noapt e,
pest e c{i va ani , o s r edi scut m despr e i st or i a fami l i ei . Poat e c vei
put ea at unci s devi i aj ut oar ea mea pentr u {i ner ea ar hi vel or , dac vei
mai dor i . Pent r u moment ns nu t r ebui e s t e l ai acapar at de
aceast sar cin. Nu t r ebui e s-{i sacr i fi ci cei mai fr umoi ani di n vi a{a
t a.
Cu t oat dr agost ea, a t a pent r u t ot deauna, Mahar et
JESSE n-o mai r evzuse ni ci odat .
Scr i sor i l e soseau cu aceeai r egul ar i t at e, pl i ne de afec{i une, de
i nt er es, de sfat ur i . Dar n-avea s mai fi e ni ci o vi zi t . Jesse nu mai
pr i mi ni ci o i nvi t a{i e n casa di n pdur ea Sonoma.
n l uni l e ur mt oar e Jesse fusese copl ei t de dar ur i , nt r e al t el e o
cas veche n pi a{a Washi ngt on di n Gr een-wi ch Vi l l age, a mai n
nou, o subst an{i al sum n pl us l a veni t ul ei l unar , fr s mai
vor bi m de obi nui t el e bi l et e de avi on pent r u a face vi zi t e di ver i l or
membr i ai fami l i ei di n l umea nt r eag. La moment ul cuveni t Mahar et
i fi nan{ase chi ar o bun par t e di n mi siunea ar heol ogi c nt r epr i ns
de Jesse l a Ier i hon. De fapt , n t o{i i ani i car e ur maser , Jesse ni ci nu
apuca s for mul eze o dor i n{, c ea i er a mpl i ni t .
Tot ui , Jesse r nsese pr ofund mar cat de var a aceea. O dat , l a
Damasc, l vi sase pe Mael i se t r ezi se pl ngnd.
TRIA l a Londr a i l ucr a l a Br i t i sh Museum cnd ncepur s-i
r evi n n for { ami nt i r i l e. Nu-i dduse ni ci odat seama ce anume
pr ovocase acest fenomen. Poat e c, pur i si mpl u, ceea ce spusese
Mahar et O su ui;i nu mai avea efect . Dar s-ar fi put ut s fi e
al t ceva l a mi j l oc. nt r -o sear , t r ecnd pr i n pi a{a Tr afal gar l vzuse pe
Mael sau poat e er a ci neva car e semna per fect cu el . Br bat ul , l a o
di st an{ buni ci c de ea, o pr i vi se cu i nsi st en{ cnd r i di case i ea
ochi i i -l vzuse. Tot ui , cnd ea i fcuse cu mna, el i nt or sese
spat el e i pl ecase fr s dea vr eun semn c o cunot ea. Fugi se dup
el , ncer case s-l aj ung, dar el di spr use fr ur m.
Fnsese j i gni t , decep{i onat . Dup tr ei zi l e ns pr i mise un
cadou anoni m, o br {ar di n ar gi nt bt ut . Er a o veche bi j ut er i e
cel t i c, descoper i se ea apoi , pr obabi l c fcea o aver e. Er a oar e cu
put i n{ ca Mael s-i fi t r i mi s obi ect ul acel a super b i nepr e{ui t ? Ea
aa voi a s cr ead.
De fi ecar e dat cnd st r ngea n mn br {ar a, i si m{ea pr ezen{a.
i ami nt ea de sear a aceea de demul t , cnd vor bi ser de fant omel e
fr mi nt e. Zmbea fr s vr ea. Er a ca i cum ar fi fost l ng ea, ca
i cum ar fi st r ns-o n br a{e i ar fi sr ut at -o. i povest i se l ui Mahar et
n ur mt oar ea scr i soar e de cadoul pr i mi t . Nu se mai despr{i se
ni ci odat de br {ar .
Jesse {i nea un j ur nal n car e-i not a ami nt i r i l e ce-i r eveneau. De
asemenea, vi sel e i amnunt el e de car e-i ami nt ea pr i n ct e o
st r ful ger ar e. Dar despr e ast a nu-i sufl a ni ci o vor b l ui Mahar et n
scr i sor i .
Fusese i ndr gost i t l a Londr a, dar povest ea se t er mi nase pr ost
i se si m{ea si ngur . At unci al esese Or di nul Tal amasca moment ul de
a i nt r a n cont act cu ea, i ar vi a{a ei i schi mbase defi ni t i v cur sul .
JESSE l ocui a nt r -o cas veche de l ng Chel sea, nu depar t e de
casa unde l ocui se cndva Oscar Wi l de. Tot pe-acol o t r i se l a un
moment dat i James McNei l l Whi st l er , apoi Br am St oker , aut or ul
r omanul ui Dracul a. Jesse i ubea car t i er ul . Fr s fi t i ut , nchi r i ase o
cas bnt ui t de mul t vr eme de fant ome. Vzuse di n pr i mel e l uni
ct eva l ucr ur i ci udat e. Apar i {i i sl abe, osci l at or i i , adesea pr ezent e pr i n
ast fel de l ocur i ; ecour i , cum l e zi sese Mahar et , al e unor per soane car e
t r i ser acol o cu mul {i ani nai nt e. Jesse l e l sa n pace.
Tot ui , fi i nd opr i t pe st r ad nt r -o dup-ami az de ct r e un
j ur nal i st car e i expl i case c scr i a un ar t i col despr e acea cas
bnt ui t , Jesse i povest i se fr ni ci un ascunzi despr e l ucr ur i l e pe
car e l e vzuse. Ni t e fant ome obi nui t e l a Londr a: o femei e bt r n
car e i eea di n bucir i e cu o can de ap n mn, un br bat n
r edi ngot i cu j oben car e apr ea ct eva cl i pe pe t r ept el e scr i i .
Ar t i col ul i ei se dest ul de mel odr amat i c. Er a evi dent c Jesse
vor bi se pr ea mul t . I se at r i bui au put er i "par anor mal e" i er a
consi der at dr ept un "medi u nnscut ", car e vedea ast fel de l ucr uri t ot
t i mpul . Ci neva di n r amur a di n Yor kshi r e a fami l i ei Reeves i dduse
t el efon s o t achi neze pe t ema ast a. Si Jesse consi der ase c er a
amuzant . Dar , n afar de aceast at i t udi ne, nu-i pr ea psa de t oat e
ast ea. Er a cufundat n st udi i l e ei l a Br i ti sh Museum. Pent r u ea, ceea
ce scr i sese j ur nal i st ul acel a nu cont a n ni ci un fel .
Doar c, ci t i nd ar t i col ul , o sunase ci neva de l a Tal amasca.
Aar on Li ght ner , un domn n vr st , cu aspect demodat , cu pr ul
al b i cu mani er e i mpecabi l e, o i nvi t ase s i a masa cu el . O mai n
Rol l s Royce, veche dar nt r e{i nut cu gr i j , i dusese l a un mi c cl ub
par t i cul ar de o desvr si t el egan{.
Pent r u Jesse fusese una di nt r e cel e mai ci udat e nt l ni r i . De fapt ,
i ami nt ea de var a aceea de demul t , nu pent r u c i -ar fi semnat , ci
pent ru c er a o experi en{ l a fel de deosebi t ca i aceea, nesemnnd
cu ni mi c di n t ot ce i se mai nt mpl ase vr eodat .
Li ght ner er a un adevr at dandy, dup pr er ea l ui Jesse, cu pr ul
l ui al b, bogat i excel ent ngr i j i t , i -mbr cat nt r -un cost um cr oi t
i mpecabi l , de t weed Donegal . Er a si ngur ul om pe car e-l vzuse
vr eodat umbl nd cu un bast on de ar gi nt .
Fr s pi ar d vr emea i nt r -un mod foar t e pl cut i expl i case l ui
Jesse c r ol ul l ui er a acel a de descoper i tor de par anor mal i i c l ucr a
pent r u un "or di n secr et , numi t Tal amasca", al cr ui uni c scop er a
acel a de a col ect a dat e i de a pst r a ar hi ve despr e mani fest ar ea
fenomenel or par anor mal e. Tal amasca se i nt er esa de oameni i car e
aveau put er i par anor mal e. Cel or car e aveau cal i t {i put er ni ce de
medi u l i se ofer ea apoi chi ar posi bi l i t at ea de a deveni membr i i de a
face o adevr at car i er n domeni ul "i nvest i ga{i i l or psi hi ce". Er a
vor ba mai degr ab de a ur ma o voca{i e, cci Tal amasca i mpunea
devo{i une t ot al , l oi al i t at e i r espect ar ea r egul i l or Or di nul ui .
Jesse apr oape c i zbucni se n r s. Dar se pr ea c Li ght ner er a
pr egt i t pent r u ast fel de scept i ci sme. i ar i i medi at ct eva
"i r et l i cur i " pe car e l e ut i l i za n ast fel de o-cazi i . Spr e ui mi r ea l ui
Jesse, r eui se s mi t e ct eva obi ect e de pe mas fr s l e at i ng.
Er a un t al ent si mpl u, spusese el , car e i ser vea dr ept car t e de vi zi t .
Cu ochi i hol ba{i , fr s poat r ost i vr eun cuvnt , Jesse se ui t ase
l a sol ni {a car e se pl i mba pe mas, de par c er a nzest r at cu o voi n{
pr opr i e. Cnd Li ght ner i povest i se c t i a t ot ul despr e ea, sur pr i za
fusese t ot al . St i a de unde venea, unde-i fcuse st udi i l e. St i a c di n
cea mai fr aged copi l r i e vzuse duhuri . Or di nul de{i nea i nfor ma{i i
dat or i t sur sel or obi nui t e, exi st a de-acuma un dosar nt r eg despr e
Jesse. Mai cu seam nu t r ebui a s se si mt ofensat .
Tr ebui a s n{el eag c Tal amasca i fcea anchet el e cu cel mai
mar e r espect pent r u i ndi vi dul r espect i v. Dosar ul con{i nea excl usi v
ceea ce comuni case chi ar ea veci ni l or , pr ofesor i l or sau col egi l or de
cl as. Jesse l avea l a di spozi {i e cnd voi a. Aa se pet r eceau
nt ot deauna l ucr ur i l e l a Tal amasca. Event ual se ncer ca o l uar e de
cont act cu per soanel e st udi at e. Per soanei r espect i ve i se ddeau t oat e
i nfor ma{i i l e, car e al t fel er au st r i ct confi den{i al e.
Jesse l bombar dase pe Li ght ner cu ntr ebr i l e. n{el esese foar t e
r epede c, dei t i a mul t e l ucr ur i despr e ea, nu avea n ni ci un fel
i nfor ma{i i despr e Mahar et sau despr e Mar ea Fami l i e.
Ceea ce o t ent ase pn l a ur m fusese acest amest ec de pr eci zi i i
de l acune. Dac Mahar et ar fi fost pomeni t o si ngur dat , ar fi
nt or s spat el e, pent r u t ot deauna, Or di nul ui Tal amasca, cci l oi al i t at ea
ei fa{ de Mar ea Fami l i e er a de nezdr unci nat . Dar Tal amasca nu er a
i nt er esat dect de capaci t {i l e ei par anor mal e. n ci uda sfat ur i l or l ui
Mahar et , Jesse er a i nt er esat de acest e capaci t {i .
Ist or i a Or di nul ui se dovedea nemai pomeni t de pasi onant . Spunea
adevr ul omul acest a? Un or di n secr et , a cr ei nfi i n{ar e se si t ua pr i n
anul 758, un or di n car e nc de pe at unci acumul ase document e
despr e vr aci i vr j i t oar e, despr e medi i i vzt or i de duhur i ? Er a
ext r em de i mpr esi onat , l a fel cum fusese cndva de ar hivel e Mar ei
Fami l i i .
Li ght ner r eui se s i as nvi ngt or i dup al doi l ea t ur de
nt r ebr i . Er a evi dent c-i cunot ea subi ect ul pe t oat e pr{i l e.
Vor bi se cu mul t pr eci zi e de per secu{i a cat ar i l or , de desfi i n{ar ea
Or di nul ui Templ i er i l or , de execut ar ea l ui Gr andi er i de al t e zeci de
ast fel de "eveni ment e" i st or i ce. Jesse nu r eui se ni ci mcar o dat s-l
nfunde. Di mpot r i v, el fcea al uzi e l a vraci i magi ci eni ant i ci de car e
ea n-auzi se ni ci odat .
n sear a aceea, cnd aj unseser l a sedi ul Or di nul ui , undeva n
afar a Londr ei , soar t a l ui Jesse er a apr oape hot r t . Nu mai pl ecase
di n vi l a aceea dect dup o spt mn i at unci doar pent r u a prsi
defi ni t i v apar t ament ul di n Chel sea i a se i nst al a l a sedi ul Or di nul ui
Tal amasca.
Aceast vi l er a o cl di r e ur i a const r ui t pr i n 1500, pe car e
Or di nul o achi zi {i onase "numai " cu vr eo dou sut e de ani n ur m.
Dac bi bl i ot eci l e i sal oanel e el egant e, mbr cat e n l ambr i ur i ,
fuseser amenaj at e i or nament at e dup moda di n 1800, cu st ucat ur i
i fr i ze, sal a de mese i mul t e di nt r e dor mi t oar e er au nc de pe
vr emea epoci i el i sabet ane.
Jesse fusese i medi at cucer it de at mosfer a acest ui l oc, de mobi l el e
aust er e, de i mensel e emi neur i di n pi at r i de podel el e l ust r ui t e de
st ej ar . Fusese, de asemenea, ncnt at de pr i mi r ea pe car e i -o
r ezer vaser membr i i Or di nul ui , car e i adr esaser ct eva cuvi nt e
pr i et enet i , pent r u a se r ent oar ce apoi l ini t i {i l a di scu{i i l e l or sau l a
l ect ur a zi ar el or n vast el e sal oane l umi nat e ca zi ua. Sur pr i nzt oar ea
bog{i e a acest ei case nu fcea dect s confi r me decl ar a{i i l e l ui
Li ght ner . Iar at mosfer a er a at t de pani c, at t de seni n. Te si m{eai
bi ne fi zi c. Oameni i de ai ci nu pr et i ndeau a fi al t ceva dect er au.
Fusese mai cu seam subj ugat de bi bl i ot eci , car e i ami nt eau de
acea var t r agi c i de un l oc asemnt or , a cr ui bi bl i ot ec pl i n de
comor i st r vechi i fusese r efuzat . Ai ci , nenumr at e vol ume
consemnau pr ocesel e vr j i t oar el or , apar i {i i l e de fant ome,
mani fest a{i i l e de spi r i t i sm, cazur i l e de posesi une di abol i c, de
t el eki nezi e, de r encar nar e, i aa mai depar t e. n subsol ur i l e cl di r i i
er au amenaj at e muzee, pl i ne de obi ect e mi st er i oase asoci at e
fenomenel or par anor mal e. Exi st au anumi t e ncper i n car e nu
put eau i nt r a dect membr i i seni ori ai Ordi nul ui . Per spect i va de a avea
acces l a acest e secr et e nt r -o bun zi o ncnt ase.
E veni c mul t de l ucr u, i spusese Aar on fr s i nsi st e. Vezi ,
t oat e ar hi vel e sunt n l at i net e, dar nu put em pr et i nde cel or mai t i ner i
car e i nt r n Or di n s cunoasc l at i na. n zi l el e noast r e ni ci nu se
poat e pune pr obl ema, n acest e depozi te, vezi , document a{i a pr i vi nd
mar e par t e di n obi ect e n-a fost adus l a zi de pat r u secol e...
Aar on er a, bi nen{el es, l a cur ent c Jesse cunot ea nu numai
l at i na, dar i gr eaca, vechea l i mb egi ptean i l i mba sumer i an, de
asemenea. Dar habar n-avea c Jesse gsi se un subst i t ut pent r u
comor i l e pi er dut e al e acel ei ver i ndepr t at e, c-i gsi se o al t "Mar e
Fami l i e".
Chi ar n aceeai sear o mai n fusese t r i mi s l a vechea adr es a
l ui Jesse n Chel sea, s-i aduc l ucr ur i l e de car e avea nevoi e. Noua ei
camer , pe un col { or i ent at spr e sud-vest al cl di r i i , er a o ncper e
confor t abi l i pl cut , cu un t avan fcut n chesoane i cu un
emi neu st i l Tudor .
Jesse nu mai voi a s prseasc ni ci cnd aceast cas, i ar Aar on
er a cont i ent de ast a. n vi ner ea acel ei ai spt mni , l a numai t r ei zi l e
dup i nst al ar ea ei , fusese pr imi t ca novi ce n Or di n. I se acor dase o
i mpr esi onant bur s l unar , un bi r ou alt ur at camer ei sal e, un ofer
per sonal , or i cnd l a di spozi {i a ei , i un aut omobi l vechi , dar ext r em de
confor t abi l . Demi si onase de l a Br i t i sh Museum fr ni ci o nt r zi er e.
Regul ament ul er a si mpl u. Avea l a di spozi {i e doi ani pentr u a fi
for mat , t i mp n car e t r ebui a s fi e t ot deauna di sponi bi l pent r u a
nso{i pe al {i membr i n or i ce col { al l umi i cnd er a nevoi e. Avea voi e
s vor beasc despr e Or di n or i cui di n fami l i a ei sau pr i et eni l or . Dar
per soanel e st udi at e, anchet el e i dosar ele r mneau confi den{i al e. Si
i er a i nt er zi s s publ i ce ceva despr e Tal amasca. De fapt , or i ce
"men{i onar e publ i c" a Or di nul ui er a int er zi s, or i ce al uzi e pr i vi nd
mi si uni l e speci fi ce t r ebui nd s r mn vag, fr a fi dat e n vi l eag
numel e per soanel or sau a l ocur i l or i mpl i cat e.
Ea ur ma s se ocupe mai cu seam de ar hi ve, de t r aducer i i de
"adapt ar ea" vechi l or cr oni ci i pr ocese-ver bal e. O zi pe spt mn
t r ebui a s se consacr e cl asi fi cr i i di ver sel or pi ese adunat e n muzeel e
di n sl i l e subt er ane. Or i cum, munca de t er en cer cet r i l e di r ect e
l egat e de casel e bnt ui t e de st afi i i de al t e fenomene de genul acest a
avea s t r eac pe pr i mul pl an or i cnd er a necesar .
Nu-i scr i sese l ui Mahar et despr e hot r rea l uat dect dup vr eo
l un. n scr i soar e i dduse fr u l i ber tut ur or sent i ment el or . i i ubea
pe oameni i acet i a, i ubea munca pe car e o fcea. De bun seam c
bi bl i ot eca de ai ci i ami nt ea de ar hi vel e fami l i ei de l a Sonoma i de
vr emea cnd fusese at t de fer i ci t . Mahar et o n{el egea, desi gur .
Fspunsul mt uei ei o ui mi . Mahar et cunot ea exi st en{a
Or di nul ui Tal amasca. De fapt , Mahar et pr ea de-a dr ept ul
fami l i ar i zat cu i st or i a l ui . i spusese fr ni ci un pr eambul ct de
mul t apr eci ase efor t ur i l e acest ui or di n de a scpa de l a r ug pe mul {i
i nocen{i n per i oada per secu{i i l or cont r a vr j i t oar el or di n secol ul al
ci nci spr ezecel ea i al ai spr ezecel ea.
Ti -au vor bi t cu si gur an{ de "fi l i er a de evadar e" gr a{i e cr ei a
nenumr a{i nefer i ci {i acuza{i de vr j it or i e au fost l ua{i di n sat el e i
ct unel e unde se afl au, unde r i scau s fie ar i pe r ug, i adpost i {i l a
Amst er dam, un or a l umi nat , unde mi nci uni l e i absur di t {i l e cu
pr i vi r e l a vr j i t or i e nu gseau cr ezar e.
Jesse nu avusese cunot i n{ despr e aa ceva, dar cur nd ur ma s
ver i fi ce exact it at ea amnunt el or . Tot ui , Mahar et emi t ea unel e r ezer ve
cu pr i vi r e l a Tal amasca:
Pe ct de mul t admi r umani smul l or fa{ de cei per secut a{i de-a
l ungul secol el or , t ot pe at t a consider c cer cet r i l e l or n-au r ezul t at e
i nt er esant e. S speci fi c de ce: fr ndoi al c duhur i l e, fant omel e,
vampi r i i , vr col aci i , vr j i t oar el e, ent i t {i ce nu pot fi defi nit e, pot s
exi st e nt r -adevr i c Tal amasca i poat e dedi ca nc un mi l eni u
st udi ul ui l or , dar nt r ebar ea e ce fol os aduce ast a omeni r i i ? n ce
nsur e i nfl uen{at dest i nul ei ?
De bun seam, nt r -un t r ecut ndepr t at , cei car e vedeau
duhur i l e, cei car e vor beau cu el e, au exi st at . Poat e c vr j i t oar el e i
amani i i aveau r ol ul i nsemnt at ea l or n cadr ul t r i bur i l or . Pe
baza exper i en{el or acest or a ext r em de simpl e s-au const r ui t adevr at e
r el i gi i , s-au dat nume mi t i ce unor ent i t {i de un vag absol ut i ast fel
s-a aj uns l a un mod i mpr esi onant de expr i mar e a combi na{i i l or de
cr edi n{e super st i {i oase.
n i st or i a omeni r i i t oat e acest e r el i gi i n-au avut mai cur nd un r ol
negat i v dect pozi t i v?
D-mi voi e s-{i suger ez c, or i cum am i nt er pr et a i st or i a, noi am
depi t st adi ul l a car e cont act ul cu duhur i l e poat e s ne fi e de vr eun
fol os. Scept i ci smul maj or i t {i i i ndi vi zi l or cu pr i vi r e l a fant ome, l a medi i
i l a t ot r est ul , est e t ot al j ust i fi cat . Supr anat ur alul , sub or i ce for m ar
exi st a, nu ar trebui s se amest ece n ni ci un fel n i st or i a umani t {i i .
Pe scur t , eu sus{i n c, n afar de mngi er ea adus vr eunui
sufl et t ul bur at i ci i col o, Tal amasca st r nge document e despr e
fenomene car e nu au i nu t r ebui e s ai b ni ci o i mpor t an{.
Tal amasca est e o or gani za{i e i nt er esant . Dar nu poat e s r eal i zeze
l ucr ur i i mpor t ant e.
Eu t e i ubesc. {i r espect deci zi a. n acel ai t i mp, sper c o s-{i
t r eac aceast pasi une, c ai s t e nt orci l a l umea adevr at ct de
cur nd.
Jesse cuget ase ndel ung nai nt e de a-i r spunde. Fapt ul c
Mahar et nu apr eci a ceea ce hot r se o chi nui a. Tot ui , i er a l i mpede
c, dac l uase aceast hot r r e, o fcuse i di n vi na l ui Mahar et , car e
i i nt er zi sese s se ocupe de secr et el e fami l i ei , pe cnd Tal amasca o
adopt ase.
Cnd, n sfr i t , i scr i sese, o asi gur ase pe Mahar et c membr i i
Or di nul ui nu-i fceau ni ci o i l uzi e cu pr i vi r e l a semni fi ca{i a munci i
l or . i spuseser l ui Jesse c t ot ul r mnea secr et , c n cel e mai
mul t e cazur i nu t r ebui a s se at ept e ni ci l a gl or i e, ni ci l a vr eo
sat i sfac{i e pal pabi l . Si c ei er au pr i mi i car e s cr ead, exact ca
Mahar et , n l i psa de i mpor t an{ a medi i l or , duhur i l or i a fant omel or .
Dar oar e nu exi st au mi l i oane de oameni car e cr edeau c
descoper i r i l e ar heol ogi l or n-aveau ni ci o i mpor t an{? Jesse o
i mpl or ase pe Mahar et s n{el eag ce mul t cont au t oat e acest ea
pent r u ea. n fi nal , spr e pr opr i a sur pri nder e, scr i sese ur mt oar el e
r ndur i :
N-am s povest esc ni ci odat ni mi c ai ci despr e Mar ea Fami l i e i
despr e casa di n Sonoma sau despr e l ucrur i l e mi st eri oase car e mi s-au
nt mpl at acol o. Ar fi foar t e dor ni ci s afl e un ast fel de mi st er . Eu {i
sunt l oi al {i e. Dar , nt r -o zi , t e r og s-mi per mi {i s m nt or c n
Cal i for ni a, s-mi dai ocazi a s vor besc despr e l ucr ur i l e pe car e l e-am
obser vat . n ul t i ma vr eme mi -au r eveni t n mi nt e di ver se moment e
pet r ecut e acol o. Am avut ct eva vi se sur pr i nzt oar e. Or i cum, mi pun
t oat ncr eder ea n j udecat a t a. Ai fost att de gener oas cu mi ne. Nu
n ndoi esc ni ci o cl i p de dr agost ea ta. Te r og, de asemenea, s
n{el egi ct de mul t t e i ubesc i eu.
Mahar et i r spunsese doar cu ct eva r ndur i :
Jesse,
Eu sunt o per soan nc{nat i pl i n de bi zar er i i : apr oape
nt ot deauna am ob{i nut t ot ce voi am. Di n cnd n cnd, nu-mi dau
seama exact ce conseci n{e pot avea act ele mel e asupr a cel or l al {i . N-ar
fi t r ebui t s t e i nvi t ni ci odat n casa mea di n Sonoma; a fost un act
egoi st di n par t ea mea, pent r u car e n-am ni ci o scuz. Aa c t e r og s
n aj u{i s-mi mpac cont i i n{a i ui t cu desvr i r e c vi zi t a aceea
a avut l oc. Nu-{i face gr i j i cu pr i vi r e l a ami nt i r i l e t al e, dar ni ci nu t e
chi nui s l e desci fr ezi . Tr i et e-{i vi a{a ca i cum vacan{a aceea t ul -
bur t oar e n-ar fi exi st at ni ci odat . Cndva am s r spund l a t oat e
nt r ebr i l e, dar n-am s mai ncer c ni ci odat s-{i modi fi c dest i nul. Te
fel i ci t pent r u noua t a voca{i e. Iubi r ea mea pent r u t i ne r mne veni c
neschi mbat .
Ur maser cadour i sompt uoase. Val i ze din pi el e pent r u clt or i i l e
l ui Jesse i un i mper meabi l dubl at cu bl an de nur ci , ca s-i t i n de
cal d n cl i mat ul abomi nabi l di n Angl i a, {ar pe car e "numai dr ui zi i o
ndr geau", cum scr i sese Mahar et .
Jesse fusese ncnt at de hai n, pent r u c bl ana er a pe di nunt r u
i nu at r gea at en{i a. Val i zel e i er au foar t e ut i l e. Mahar et cont i nua
s-i scr i e uneor i i de dou-t r ei or i pe spt mn. Rmnea l a fel de
pl i n de at en{i i ca nt ot deauna.
Dar , pe msur ce t r eceau ani i , Jesse deveni se mai di st ant ,
scr i sor i l e ei er au mai scur t e i mai spor adi ce, fr ndoi al di n cauza
car act er ul ui confi den{i al al munci i ei n cadr ul Or di nul ui Tal amasca.
Pur i si mpl u, nu put ea s-i descr i e l ui Mahar et l ucr ur i l e de car e se
ocupa.
Jesse i cont i nua vi zi t el e l a cei l al {i membr i ai Mar i i Fami l i i de
Cr ci un i de Pat i . Cnd ver i i ei t r eceau pe l a Londr a, se vedeau ca
s i a masa sau s se pl i mbe mpr eun. Toat e cont act el e acest ea er au
ns super fi ci al e i de scur t dur at . Vi a{a l ui Jesse er a acapar at de
Tal amasca.
UN NOU uni ver s i apr u l ui Jesse l ucr nd l a t r aducer ea di n l at i n
a ar hi vel or : descoper i r apor t ur i despr e fami l i i sau i ndi vi zi dot a{i cu
put er i par anor mal e, despr e cazur i "evident e", de vr j i t or i e, despr e
far mece "adevr at e" car e pr oduceau cat ast r ofe, n fi ne, despr e
pr ocesel e vr j i t oar el or , veni c asemnt oar e i veni c fasci nant e,
i mpl i cnd cel mai adesea i nocen{i fr ni ci o put er e de apr ar e.
Muncea zi i noapt e, t r aducer ea o fcea di r ect pe cal cul at or , r eui nd
s ext r ag un mat er i al i st or i c i nest i mabi l di n per gament el e uzat e.
Dar i se deschi sese nc o l ume, i mai fer mect oar e, l egat de
acest domeni u. Ni ci l a un an dup pr i mi r ea ei n Or di n, Jesse fusese
mar t or l a apar i {i i de st afi i sufi ci ent de nspi mnt t oar e ca s-i
scoat di n casel e l or pn i pe cei mai echi l i bra{i di nt r e oameni . nt r e
al t el e, vzuse un copi l cu put er i t el eki net i ce r i di cnd o mas de st ej ar
i ar uncnd-o pe fer east r . Comuni case n cea mai depl i n t cer e cu
ci t i t or i i de gndur i car e pr i meau t oat e mesaj el e t r i mi se. Vzuse st afi i
cu mul t mai pal pabi l e dect i -ar fi nchi pui t . Fusese mar t or l a t ot
fel ul de fenomene psi homet r i e, scr i er e aut omat , l evi t a{i e, t r ansel e
medi i l or l e vzuse, l uase not i {e, dar r mnea nt r -o cont i nu
mi r ar e.
Avea oar e s se obi nui asc vr eodat cu el e? S l e i a de bune?
Pn i cei mai vechi membr i ai Or di nul ui mr t ur i seau c i ei er au n
cont i nuar e zgudui {i de fenomenel e l a car e asi st au.
Pe de al t par t e, pr opr i a ei put er e de a vedea er a excep{i onal . Iar
fol osi r ea const ant i -o dezvol t a i mai mul t . n doi ani de cnd er a l a
Tal amasca, Jesse vi zi t ase case bnt ui t e de st afi i pr i n t oat Eur opa i
n St at el e Uni t e. Fi ecar e dou zi l e de calm pet r ecut e n bi bl i ot ec er au
ur mat e de cel pu{i n o spt mn pet recut n vr eun hol pl i n de
cur ent , unde apar i {i a i nt er mi t ent a vr eunui spect r u t cut i umpl use
de spai m pe cei l al {i .
Rar eor i t r gea nv{mi nt e ns di n acest e apar i {i i . Aj unsese i ea
l a concl uzi a t ut ur or cel or l al {i membr i ai Or di nul ui : c nu se put ea
al ct ui ni ci o t eor i e coer ent despr e fenomenel e ocul t e car e s descr i e
absol ut t oat e ci ud{eni i l e de car e aveau par t e n munca l or . Munca
er a pasi onant , dar absol ut fr r oade. Jesse nu er a si gur pe si ne
cnd se adr esa acest or "ent i t {i neodi hnit e", sau duhur i l or fr mi nt e,
cum l e zi sese cndva Mael at t de bi ne. Tot ui , Jesse l e r ecomanda s
se mut e spr e sfer e "mai nal t e", s i caut e l i ni t ea i , ast fel , s-i l ase
i pe mur i t or i n pace.
Er a uni ca at i t udi ne posi bi l , dei o nspi mnt a i deea c n acest
mod l e for{a poat e s prseasc si ngur a for m de exi st en{ pe car e l e
mai er a dat s o ai b. Dar dac l a capt nu er a dect moar t ea, i ar
apar i {i i l e se pr oduceau doar cnd vr eun duh mai t enace nu voi a s o
accept e? Er a pr ea cumpl i t acest gnd er a or i bi l s i i magi neze
l umea duhuri l or doar ca un fel de st r l uci r e a l emnul ui put r ed nai nt e
de bezna t ot al .
Or i cum, Jesse r euea s goneasc fant omel e di n case. At unci er a
ncnt at de uur ar ea pe car e o r esi m{eau cei ce vi e{ui au n acel e
case. ncepuse s ai b sent i ment ul pr ofund c vi a{a ei avea un sens
excep{i onal . Er a o vi a{ pl i n de avent ur i . N-ar fi schi mbat -o pent r u
ni mi c n l ume.
n fi ne, apr oape. Dac ar fi apr ut n pr ag Mahar et cer ndu-i s
r evi n n casa di n Sonoma i s se ocupe de ar hi vel e Mar ei Fami l i i , ar
fi l sat t ot ul n ur m fr ni ci o ezi t ar e. Dar poat e c ni ci at unci , n
fond.
Tot l ucr nd l a ar hi vel e or di nul ui , Jesse dduse pest e unel e
document e car e o si l i ser s i pun mul t e nt r ebr i n pr i vi n{a Mar i i
Fami l i i .
Tr anscr i i nd document el e pr i vi nd vr j i t or i a, Jesse descoper i se c
de secol e Tal amasca {i nea sub obser va{i e di ver se "fami l i i de vr j i t oare"
car e posedau aver i consi der abi l e, n apar en{ dobndi t e pr i nt r -o
evi dent i nt er ven{i e supr anat ur al . Or dinul nc mai st udi a ast fel de
fami l ii ! Fi ecar e gener a{i e n fami l ii l e de genul acest a avea "o vr j i t oare"
car e put ea, dup cum spuneau r apoart el e, s at r ag i s mani pul eze
di ver se for {e supr anat ur al e, pent r u a asi gur a acumul ar ea const ant
de bunur i de ct r e fami l i e, asi gur ndu-i succesul n t oat e domeni i l e
de act i vi t at e uman. Se pr ea c put er i l e acest ea se t r ansmi t eau
er edi t ar , adi c pe baza unor car act er i st i ci fi zi ce, dar , de fapt , ni meni
nu t i a ceva exact . n pr ezent unel e di nt r e acest e fami l i i i i gnor au
t ot al pr opr i a i st or i e i nu-i ddeau seama c aveau n mi j l ocul l or o
"vr j i t oar e" chi ar n secol ul al douzeci lea. De r egul , Tal amasca i
ddea ost eneal a s i a cont act ul cu asemenea per soane, dar adesea
amest ecul Or di nul ui er a r efuzat . Alt eor i se l ua hot r r ea de
neamest ec, r el a{i a fi i nd consi der at dr ept pr ea "per i cul oas", deoar ece
i ndi vi zi i vi za{i r eal ment e put eau face far mece cu r ezul t at e nefast e.
Mai mul t e spt mni l a r nd, t ul bur at , dar nencr ezt oar e, Jesse
nu ac{i onase n ni ci un fel . Dar nu-i i eea di n mi nt e model ul
or gani zr i i unor ast fel de fami l i i . Semna pr ea mul t cu st r uct ur a Mar i i
Fami l i i , aa cum i fusese ea expl i cat de Mahar et .
Apoi se apucase s fac uni cel e cer cet r i pe car e l e put ea
nt r epr i nde fr s t r deze pe ni meni . Tr ecuse at ent n r evi st t oat e
dosar el e fami l i i l or de vr j i t oar e di n posesi a Or di nul ui . Cont r ol i
rscont r ol t ot ul . Cut ase cel e mai vechi cr oni ci i l e st udi ase cu
l upa.
Nu exi st a ni ci o men{i une despr e Mahar et . Ni ci o i nfor ma{i e despr e
ci neva di n vr eo r amur a Mar i i Fami l i i , ni ci un nume pr opr i u de car e
Jesse s fi auzi t vr eodat . Ni ci mcar cea mai mi c not i { car e s-i
t r ezeasc suspi ci uni .
Se si m{i se ext r em de uur at , dar , n cel e di n ur m, nu fusese
pr ea ui mi t . Inst i nct ul i spusese c nu er a pe pi st a cea bun.
Mahar et nu er a vr j i t oar e. Nu n sensul acel a al cuvnt ul ui . Lucrurile
erau mul t mai complicate.
E adevr at , de asemenea, c Jesse nu ncer case ni ci odat n mod
ser i os s cl ar i fi ce aceast si t ua{i e. Nu voi a s emi t ni ci o t eor i e cu
pr i vi r e l a aceast pr obl em, aa cum nu voi a ni ci n al t e domeni i . Si
nu numai o dat i veni se i deea c, dac se si m{ea bi ne n snul
Or di nul ui Tal amasca, er a i pent r u c, avnd at t ea mi st er e n j ur ,
ui t a de mi st er ul car e o pr i vea per sonal. nconj ur at de fant ome i
spect r e, i copi i poseda{i , nu se mai gndea dect r ar eor i l a Mahar et i
l a Mar ea Fami l i e.
CND pr i mi se r angul de membr u pl i n, Jesse er a dej a o somi t at e n
pr i vi n{a r egul i l or Or di nul ui , a pr ocedur i l or i a pr ot ocol ul ui
anchet el or . n pl us, t i a per fect cnd i cum s aj ut e pol i {i a n cazur i l e
de cr i m i n ce fel s evi t e cont act ul cu pr esa. Aj unsese, de
asemenea, s poar t e un r espect deosebi t Or di nul ui , car e nu er a o
or gani za{i e dogmat i c. Nu i mpunea membr i l or s cr ead n vr eo
dogm, ci doar s fi e ci nst i {i i ext r em de pr uden{i n mnui r ea
fenomenel or pe car e l e st udi au.
Tal amasca er a i nt er esat de r epet i {i i , de si mi l i t udi ni , de model e.
Exi st a o abunden{ de t er meni , dar nu un vocabul ar r i gi d. Dosar el e
er au cl asat e n aa fel , nct s se poat e face l egt ur i nt r e el e n t oat e
di r ec{i i l e cu put i n{.
Cu t oat e acest ea, i t eor et i ci eni i er au st udi a{i . Jesse ci t i se t oat e
cr{i l e semnat e de mar i i det ect i vi ai supr anat ur al ul ui , de medi i sau
cer cet t or i n domeni ul al i enr i i ment ale. St udi ase t ot ul i cer cet ase
t ot ce er a l egat de pr obl emel e ocul t i smul ui .
Adesea i r eveneau n mi nt e sfat ur i l e l ui Mahar et . Ceea ce-i
spusese er a adevr at . Fant omel e, spect r el e, cei car e ci t eau gndur i l e
al t or a i car e mi cau obi ect e fr s l e at i ng er au fasci nan{i doar
pent r u obser vat or i i i medi a{i . Pent r u omeni r e ns, n sensul cel mai
l ar g al cuvnt ul ui , t oat e acest ea nu nsemnau mar e l ucr u. Ist or i a
omeni ri i nu avea s fi e zguduit de vr eo mar e descoper i r e n domeni ul
ocul t ul ui ni ci acum, ni ci cndva n vi i t or .
Or i cum, Jesse n-ar fi r enun{at n r upt ul capul ui l a munca ei .
Pr i nsese gust ul acest or emo{i i , acest or secr et e. Se afl a n pnt ecel e
Or di nul ui i , dei se obi nui se cu l uxul di n j ur ul ei dant el el e vechi ,
pat ul cu bal dachi n, t acmu-r i l e di n argi nt cur at , mai na cu ofer ,
ser vi t or i i devenea di n ce n ce mai sobr i mai r ezer vat .
La t r ei zeci de ani er a o femei e pal i d, fragi l , cu pr ul ca vpai a
despr{i t n dou de o cr ar e i l sat sufici ent de l ung pe umer i , nct
s n-o der anj eze. Nu se machi a, nu se par fuma i nu pur t a ni ci o
bi j ut er i e, n afar a br {r i i cel t i ce. Cost umul ei obi nui t se compunea
di nt r -o j achet de cami r , pur t at cu pant al oni de st of sau cu bl ugi ,
dac se gsea n Amer i ca. Er a cu t oat e acest ea o per soan
at r gt oar e, car e i cucer ea pe br ba{i pr ea uor chi ar cnd n-avea
ni ci o i nt en{i e. Avea avent ur i cu uni i di nt r e ei , dar acest ea nu dur au
mul t . Si r ar eor i aveau i mpor t an{.
Cel mai mul t cont au pr i et eni il e pe car e l e l egase cu cei l al {i membr i
ai Or di nul ui ; t o{i i er au ca ni t e fr a{i sau sur or i . Er au ext r em de
at aa{i uni i de al {i i . At mosfer a de comuni t at e di n j ur ul ei o ncnt a. La
or i ce or di n noapt e se put ea cobor n sal onul veni c l umi nat , unde
se gseau nt ot deauna ct eva per soane t r eze, car e ci t eau sau st t eau
de vor b, nfr unt ndu-se pe vr eo t em sau al t a fr s r i di ce gl asul .
Sau se put ea t r ece pe l a bucir i e, unde buct ar ul de noapt e {i put ea
pr epar a pe l oc or i ce, un mi c dej un l uat cu noapt ea n cap sau o ci n
t r zi e, or i ce {i dor eai .
Jesse ar fi put ut r mne acol o pn l a sfr i t ul zi l el or . Ca i
or di nel e cat ol i ce, Tal amasca se ngr i j ea de membr i i n vr st sau
deveni {i i nfi r mi . A mur i n snul Or di nului nsemna a mur i nconj ur at
de t ot l uxul i de t oat e ngr i j i r i l e medi cal e i magi nabi l e, a pet r ece
ul t i mel e cl i pe aa cum dor eai , si ngur n pat ul t u sau n mi j l ocul
pr i et eni l or car e t e {i neau de mn, t e mngi au, t e sus{i neau. Dac
voi ai , put eai s t e duci s st ai cu fami l ia. Dar cei mai mul {i pr efer au
s r mn acol o pn l a moar t e. nmor mnt r i l e er au demne i
fast uoase. La Tal amasca moar t ea fcea par t e di n vi a{. La fi ecar e
nmor mnt ar e par t i ci pa un mar e numr de br ba{i i femei n dol i u.
Da, Jesse i gsi se ai ci o fami l i e. Dac t ot ul s-ar fi der ul at nor mal ,
ar fi r mas cu ei pent r u t ot deauna.
Doar c, pe l a nchei er ea cel ui de-al optul ea an, se nt mpl ceva
car e avea s-i schi mbe i ar i t ot cur sul vi e{i i , ceva ce pr oduse n cel e
di n ur m r upt ur a di nt r e ea i Tal amasca.
Real i zr i l e l ui Jesse de pn at unci er au i mpr esi onant e. Dar n
var a anul ui 1981 nc mai l ucr a sub di rec{i a l ui Aar on Li ght ner i nu
avusese dect r ar eor i ct e-un cont act cu membr i i consi l i ul ui
Or di nul ui sau cu pu{i ni i r eal i r esponsabi l i ai Tal amasci .
Aa c fu sur pr i ns n moment ul n car e Davi d Tal bot ,
conduct or ul Or di nul ui , o i nvi t l a bi r oul l ui di n Londr a. Davi d er a un
lr bat pl i n de ener gi e, pe l a vr eo ai zeci i ci nci de ani , cu pr ul
cr unt , bi ne fcut , cor di al . i ofer i un pahar de vi n de Xer es i i vor bi
vr eun sfer t de or despr e una i al t a nai nt e de a i nt r a n subi ect .
i pr opunea l ui Jesse s se ocupe de o mi si une compl et di fer i t . i
puse n mn un r oman ce se gsea pe pi a{, i nt i t ul at Interviu cu un
vampir. Apoi i spuse s-l ci t easc.
Jesse r mase ncur cat .
De fapt , spuse ea, l -am ci t i t . De c{i va ani . Dar ce-ar e de-a face
cu noi o car t e ca ast a?
Jesse i cumpr ase cndva un exempl ar nt r -un aer opor t i l
ci t i se pe ner sufl at e n t i mpul unui l ung zbor i nt er cont i nent al .
Povest i r ea, chi pur i l e spus de un vampi r unui t nr gazet ar di n San
Fr anci sco, o l sase cu o i mpr esi e nepl cut , ca un vi s ur t . Nu ar fi
put ut spune c o apr eci ase. De fapt , pr efer ase s ar unce car t ea l a
gunoi dup aceea dect s o l ase pe o banc, de fr i c s nu-i cad n
mn vr eunui a capabi l s cr ead t oat e pr ost i i l e acel ea.
Per sonaj el e pr i nci pal e di n car t e ni t e nemur i t or i t er i bi l de
i nt er esan{i , dac st t eai s t e gndet i for maser o mi c fami l i e
di abol i c n New Or l eans-ul di nai nt ea Rzboi ul ui de Secesi une, unda
ii vnaser vi ct i mel e t i mp de mai bi ne de ci nci zeci de ani . Lest at er a
capul r ut {i l or i eful gr upul ui . Loui s, subal t er nul l ui , chi nui t de
ndoi el i , er a er oul cr{i i i n acel ai t i mp povest i t or ul . Cl audi a,
mi nunat a l or "fi i c" vampi r i c, er a o fi gur t r agi c, mi nt ea i se
mbog{ea, i ar cor pul i r mnea cel al unei et er ne fet i {e de ase ani .
Cut r i l e dear t e al e l ui Loui s pent r u pr i mi r ea i zbvi r i i for mau, de
fapt , subi ect ul cr{i i , dar ceea ce o i mpr esi onase mai cu seam pe
Jesse fusese ur a Cl audi ei fa{ de cei doi vampi r i car e o cr easer i , n
cel e di n ur m, o di st r useser .
Povest ea di n car t ea ast a nu est e fi c{i une, se mul {umi s-i spun
David. Dar nu e cl ar cu ce scop a fost publ i cat . Publ i car ea ei , pn i
sub for ma unui r oman, ne-a al ar mat .
Cum adi c nu e fi c{i une? nt r eb Jesse. Nu n{el eg.
Aut or ul a semnat sub un pseudoni m, cont i nu Davi d, i ar
cecur i l e r epr ezent nd dr ept ur i l e de autor sunt adr esat e unui t nr
car e vagabondeaz pr i n l ume i nu se l as cont act at de noi . Er a t ot ui
r epor t er nai nt e, ca gazet ar ul di n r oman. Dar nu ast a ne i nt er eseaz
pent r u moment . Mi si unea pe car e {i -o ncr edi n{m const n
depl asar ea l a New Or l eans i ver i fi car ea document ar a eveni ment el or
descr i se n car t e, car e au avut l oc nai nt e de Rzboi ul de Secesi une.
O cl i p, o cl i p. De fapt , mi spune{i c exi st vampi r i ? C
acest e per sonaj e Loui s i Lest at , i fet i {a Cl audi a sunt fpt ur i
r eal e?
Da, exact , r spunse Davi d. Fr a-l ui t a pe Ar mand, ment or ul
Teat r ul ui Vampi r i l or de l a Par i s. {i ami nt et i de Ar mand, nu-i aa?
Jesse i ami nt ea pr ea bi ne de Ar mand i de t eat r u. Ar mand,
nemur i t or ul cel mai vr st ni c di n r oman, avea cor pul i chi pul unui
adol escent de apt espr ezece ani . Ct pr i vet e t eat r ul , acest a fusese
descr i s ca un l oc de gr oaz, n car e sear de sear er au masacr at e,
chi ar pe scen, fi i n{e umane, n fa{a unui publ i c ncr ezt or car e-i
i magi na c e vor ba doar de un spect acol .
Cal i t at ea de comar t i pi c nt r egi i cr{i i r evenea cl ar n mi nt e l ui
Jesse. Mai al es pr{i l e despr e Cl audi a. Cl audi a mur i se l a Teat r ul
Vampi r i l or . Fusese di st r us de ansambl ul de vampi r i condus de
Ar mand.
Davi d, t r ebui e s n{el eg ad l i t er am ce-mi spune{i ? C ast fel de
fpt ur i exi st cu adevr at ?
Absol ut , r spunse Davi d. nc de l a nfi i n{ar ea Or di nul ui ne-am
ocupat de obser var ea acest ui t i p de fptur . De fapt , Tal amasca s-a
cr eat t ocmai pent r u st udi er ea l or , dar ast a-i al t povest e. Dup t oat e
pr obabi l i t {i l e, r omanul acest a nu con{ine ni ci un per sonaj i nvent at ,
t ocmai acest a e scopul mi si uni i t al e: s aduni pr obe despr e exi st en{a
casei de l a New Or l eans descr i s n r oman i despr e cel e t r ei per soane
Cl audi a, Loui s, Lest at .
Jesse i zbucni n r s. Nu se put u st pni . Real ment e, r se di n
t oat i ni ma. Expr esi a pl i n de r bdar e a l ui Davi d o fcu s r d i
mai t ar e. Dar el nu fu sur pr i ns, l a fel cum nu fusese sur pr i ns ni ci
Aar on Li ght ner cnd i nt r ase n cont act cu ea cu opt ani n ur m.
At i t udi nea t a est e excel ent ! coment Davi d, cu un uor zmbet
i r oni c. N-am vr ea s ai pr ea mul t i magi na{i e sau s fi i pr ea
ncr ezt oar e. Doar c acest gen de st udi u cer e foar t e mul t at en{i e,
Jesse, i r espect ar ea st r i ct a r egul i l or . Cr ede-m cnd spun c e un
domeni u foar t e pr i mej di os. Fi r et e, ai l i ber t at ea de a r efuza mi si unea
chi ar de l a nceput .
Nu m face{i s r d di n nou, v r og, r epl i c Jesse. Cuvnt ul
"pr i mej di e" nu se pr onun{a dect r ar eor i sau
apr oape ni ci odat l a Tal amasca. Ea l vzuse doar sub for m
scr i s pe dosar el e despr e fami l i i l e de vr j i t oar e. E dr ept c aj unsese s
cr ead n exi st en{a acest or fami l i i fr s i pun mar i pr obl eme.
Vr j i t oar el e er au t ot oameni , i ar duhur i l e put eau fi mani pul at e, dup
ct se pr ea. Dar s cr ead n vampi r i ?
Bun, hai s-o l um al t fel , spuse Davi d. nai nt e de a t e hot r , hai
s exami nm ct eva obi ect e depozi t at e l a noi n magazi i , car e au
apar {i nut acest or fpt ur i .
Ideea er a i r ezi st i bi l . n subsol ur i l e sedi ul ui Or di nul ui er au
nenumr at e ncper i n car e Jesse nu avusese ni ci odat voi e s
t r und. N-avea de gnd s pi ar d aceast ocazi e.
Pe cnd cobor a scr i l e mpr eun cu David, i r eveni n mi nt e br usc
i ext r em de cl ar at mosfer a casei di n Sonoma. Acel ai cor i dor l ung cu
becur i chi oar e di n l oc n l oc, ca n subsol ul casei l ui Mahar et . O
cupr i nse o febr i l i t at e i mai mar e.
Mer gea n spat el e l ui Davi d n t cer e, t r ecnd de ui ncui at e una
dup al t a. Vzu cr{i , pe un r aft nt r ezr i o hr c, nt r -un col {, pe j os,
un vr af de hai ne, n al t e camer e er au mobi l e, pi ct ur i n ul ei , cufer e i
case de fi er , i , mai cu seam, pr af pest e t oat e cel e.
Toat e obi ect el e ast ea di spar at e, spuse Davi d cu un gest
di spr e{ui t or , sunt l egat e nt r -un fel sau al t ul de ami ci i not r i but or i
de snge i nemur i t or i . De fapt , for meaz o spe{ foar t e mat er i al i st .
Las n ur ma l or t ot fel ul de gunoai e. Nu r ar eor i , cnd se pl i ct i sesc de
un anumi t l oc sau de o i dent i t at e, l as n prsi r e ct e o cas
nt r eag, cu mobi l e, hai ne, chi ar i cu coci ugur i foar t e or namen-
t at e i chi ar i nt er esant e. Dar exi st cteva l ucr ur i deosebi t e pe car e
vr eau s {i l e ar t . Cr ed c vor fi sufi ci ent de convi ngt oar e.
Convi ngt oar e? Exi st a ceva convi ngt or n domeni ul n car e l ucr au
ei ? Ce dup-ami az pl i n de sur pr i ze!
Davi d o conduse n ul t i ma ncper e, foar t e mar e i cu per e{i i
dubl a{i de pl ci de cosi t or , unde apr i nse l umi ni put erni ce car e veneau
di n pl afon.
Pe per et el e di n fund er a spr i j i ni t un t abl ou de foar t e mar i
di mensi uni . Imedi at i ddu seama c {i nea de Renat er e, poat e di n
coal a vene{i an. Er a pi ct at cu t emper a pe l emn. Si avea super bul
l ust r u al pi ct ur i l or de fel ul acest a, o st r l uci r e pe car e ni ci un mat er i al
si nt et i c n-o put ea cr ea. Jos, n col {ul di n dr eapt a, se vedea t i t l ul scr i s
n l at i n, cu l i t er e mi ci r omane, i numel e ar t i st ul ui .
"Tent a{i a l ui Amadeo"
de Mar i us
Se ddu c{i va pai napoi s-l st udi eze.
Un cor de nger i super bi , cu ar i pi negre, pl anau deasupr a unei
si l uet e ngenuncheat e, un adol escent cu pr ul at en-a-r mi u. Cer ul
de cobal t di n spat el e l ui , vzut pr i nt r -o ser i e de ar cade, er a semnat
cu nor i aur i {i . Par doseal a de mar mur di n fa{a per sonaj ul ui avea o
per fec{i une fot ogr afi c, i si m{eai r coar ea, vedeai vi ni oar el e pi et r ei .
Dar fr umuse{ea pi ct ur i i venea mai cu seam de l a fel ul n car e
er au t r at at e per sonaj el e. Fe{el e nger i l or er au model at e cu o ext r em
pr eci zi e, hai nel or l or n cul or i past el at e i ar i pi l or negr e nu l e l i psea
ni ci un det al i u. Iar bi at ul , bi at ul er a, pur i si mpl u, vi u! n ochi i l ui
cpr ui st r l ucea o l umi n car e t r ecea di ncol o de pnz! Pi el ea pr ea
uor umed. Ddea i mpr esi a c avea s se mi t e sau s vor beasc n
cl i pa ur mt oar e.
De fapt , t abl oul er a pr ea r eal i st pent ru a apar {i ne Renat er i i .
Fi gur i l e er au speci al e, nu i deal i zat e. Unii nger i pr eau c se amuz,
al {i i c se nt r i st eaz. Mat er i al ul hai nei i al j ambi er el or bi at ul ui er a
pr ea r eal i st r edat . Se put eau vedea pn i unel e cr pi t ur i , o mi c
r upt ur i pr aful de pe o mnec. Si nc al t e amnunt e de acel ai
gen: pe par doseal , i ci i col o, se vedeau fr unze uscat e, i ar nt r -o par t e
er au abandonat e pe j os, fr ni ci o mot i va{i e, dou pensul e.
Ci ne est e acest Mar i us? opt i ea.
Numele nu-i spunea ni mi c. Ni ci odat nu mai vzuse un t abl ou di n
coal a i t al i an cu at t ea el ement e t ul bur t oar e. nger i cu ar i pi negr e...
Davi d nu-i r spunse. i ar i cu deget ul adol escent ul .
Pe bi at a dor i s-l obser vi mai at ent , spuse el . Nu el est e
adevr at ul subi ect al st udi ul ui pe car e l vei nt r epr i nde, dar
r epr ezi nt o i mpor t ant l egt ur .
Subi ect ul ? Legt ur a... Er a pr ea capt i vat de t abl ou.
Pr i vi {i , sunt acol o n col { i ni t e oase, oase de om pe car e s-a
depus pr aful , de par c l e-ar fi mt ur at ci neva di n cal e. Dar ce vor s
nsemne t oat e ast ea?
Da, mur mur Davi d. Cnd se fol oset e cuvnt ul "t ent a{i e" e de
obi cei vor ba de di avol i car e nconj ur un sfnt .
nt ocmai , r spunse ea. Iar met eugul ar t i st ul ui est e
excep{i onal . Cu ct se ui t a mai mul t l a t abl ou, cu at t se si m{ea mai
t ul bur at . De unde ave{i t abl oul acest a?
Or di nul a fcut achi zi {i a aceast a cu ct eva secol e n ur m.
Emi sar ul nost r u de l a Vene{i a l -a sal vat di nt r -o cas ar s car e ddea
spr e Canal Gr ande. Vampi r i i sunt veni c asoci a{i cu i ncendi i l e,
apr opo. Est e ar ma l or obi nui t cnd se rzboi esc nt r e ei . Tot deauna
au l oc i ncendi i . n Intervi u cu un vampir sunt descr i se ct eva, dac {i
ami nt et i . Loui s d foc unei case di n New Or l eans cnd ncear c s-l
di st r ug pe cr eat or ul i ment or ul l ui , Lest at . Mai t r zi u, acel ai Loui s
d foc Teat r ul ui Vampi r i l or l a Par i s, dup moar t ea Cl audi ei .
Moar t ea Cl audi ei ... Jesse si m{i fi or i pe ir a spi nr i i i se sur pr i nse
t r esr i nd.
Dar pr i vet e cu at en{i e acest adol escent , spuse Davi d. Despr e el
di scut m acum.
Amadeo. Numel e nsemna "cel ce l i ubet e pe Dumnezeu". Er a de
o fr umuse{e r ar , ni ci vor b. Sai spr ezece, poat e apt espr ezece ani , cu
o fa{ cu t r st ur i r egul at e, bi ne pr opor{i onat , car e, n mod cur i os,
avea o expr esi e de i mpl or ar e.
Davi d i puse ceva n mn. Ea i despr i nse cu gr eu pr i vi r ea de l a
t ablou i nt oar se ochi i spr e obi ect . Avea n mn un dagherot i p de pe
l a sfr i t ul secol ul ui al nouspr ezecel ea. Dup ce l pr i vi un moment
excl am:
Dar e aceeai per soan!
Exact . Pe deasupr a, r epr ezi nt o adevr at per forman{ t ehni c.
Por t r et ul a fost r eal i zat apr oape pe nt uner i c, dup asfi n{i t , cnd un
al t subi ect ni ci n-ar fi put ut fi fot ogr afi at . Po{i obser va c apr oape
ni mi c nu e vi zi bi l n afar de chi pul l ui .
Aa er a, si ngur a deosebi r e fa{ de t abl ou er a pi ept nt ur a l a
mod.
Ai put ea ar unca o pr i vi r e i ai ci , spuse Davi d. De dat a aceast a, i
ar i o r evi st di n secol ul al opt spr ezecel ea, cu col oane ngust e, l i t er e
mi ci i i l ust r a{i i n peni {. Acel ai bi at cobor a di nt r -o cal eaca er a
o schi { r api d, dar se vedea c bi at ul zmbea. Ar t i col ul se r efer l a
el i l a t eat r ul lui , Teat rul Vampi ri l or. E vor ba de un zi ar englezesc di n
1789. Adi c, vr eo opt zeci de ani nai nt e de dagher ot i p, dup pr er ea
mea. E i o descr i er e a t eat r ul ui , pr ecum i a acest ui t nr .
- Teat r ul Vampi r il or ... Se ui t at ent l a adol escent ul ngenuncheat
di n t abl ou. Bi ne, dar acest a e Ar mand, e per sonaj ul di n r oman!
nt ocmai . Se par e c pr efer acest nume. E pr obabi l c numel e
er a Amadeo cnd er a n It al i a, dar i l -a t r ansfor mat n Ar mand n
secol ul al opt spr ezecel ea i l -a fol osi t de-at unci ncoace.
Nu m l ua{i aa de r epede, v r og, spuse Jesse. Vr e{i s-mi
spune{i c exi st document e despr e exi st en{a Teat r ul ui Vampi r i l or ?
Descoper i t e de oameni i not r i ?
Bi nen{el es. Dosar ul e enor m. Nenumr at e cr{i de memor i i
descr iu acest t eat r u. Posedm pn i copii l e act el or de pr opr iet at e. Si
ai ci aj ungem l a o al t l egt ur di nt r e dosar el e noast r e i r omanul
Interviu cu un Vampir. Pr opr i et ar ul t eat r ul ui est e un anume Lest at de
Li oncour t , car e l -a cumpr at n 17,89. Iar cl di r ea, nc exi st ent n
Par i sul act ual , nu i -a schi mbat pr opr i et ar ul ni ci n zi ua de azi .
S-a ver i fi cat i ast a? nt r eb Jesse.
Tot ul se gset e n dosar , spuse Davi d, c6pi i al e act el or vechi i
al e cel or r ecent e. Po{i st udi a i semnt ura l ui Lest at dac vr ei . El ar e
mani a gr andor i i . Semnt ur a l ui acoper ct e o j umt at e de pagi n.
Avem copi i dup mai mul t e document e. Vr em s {i l e ncr edi n{m. S
pl eci cu el e l a New Or l eans. Mai exi st i un ar t i col de zi ar despr e
i ncendi ul car e a det er i or at t eat r ul , car e seamn ca dou pi ct ur i cu
descr i er ea fcut de Loui s. Dat a cor espunde cu cea pomeni t n
r oman. Fi r et e, t r ebui e s r ever i fi ci t ot ul . Si t r ebui e s ci t et i di n nou
r omanul , cu mar e at en{i e.
LA sfr i t ul spt mni i Jesse l u avi onul pent r u New Or l eans.
Avea sar ci na s adnot eze i apoi s caut e dovezi pent r u t ot ce apr ea
n r oman: pr opr i et {i , vnzr i cumprr i , ar t i col e n zi ar e i r evi st e
di n epoca aceea, or i ce put ea sus{i ne t eor i a c per sonaj el e i
eveni ment el e di n r oman er au r eal e.
Dar l ui Jesse t ot nu-i venea s cr ead. Fr ndoi al c er a ceva n
t oat chest i a ast a, dar er a undeva o chi chi {. Chi chi {a const a,
pr obabi l , n fapt ul c un scr i i t or i nt el igent i mecher dduse pest e
ni t e document e i nt er esant e i {esuse n j ur ul l or o fi c{i une nt r eag.
La ur ma ur mel or , bi l et el e de t eat ru, t i t l ur i l e de pr opr i et at e,
pr ogr amel e i t ot r est ul nu dovedesc neapr at exi st en{a unor
nemur i t or i but or i de snge.
Ct pr i vea r egul ament ul pe car e Jesse t r ebui a s-l r espect e, acest a
er a de-a dr ept ul gr ot esc.
Nu avea voi e s r mn l a New Or l eans dect de l a r sr i t ul
soar el ui pn l a pat r u dup-ami aza. La pat r u t r ebui a s pl ece cu
mai na l a Bat on Rouge, or aul cel mai apr opi at , unde ur ma s i
pet r eac nop{i l e n si gur an{, nt r -un hot el moder n de ai spr ezece
et aj e. Dac i se pr ea cumva c ar fi spi onat sau c ar ur mr i -o
ci neva, t r ebui a s se r efugi eze i medi at n mi j l ocul unei mul {i mi . De-
acol o, di nt r -o cabi n bi ne l umi nat , cu agl omer a{i e n j ur , t r ebui a s
t el efoneze i medi at l a sedi ul di n Londr a al Or di nul ui .
Nu avea voi e, n ni ci un caz, s nt r epr ind "apr opi er ea fi zi c" de
vr eun vampi r . Par amet r i i put er i l or vampi r i l or nu er au cunoscu{i l a
Tal amasca. Se t i a ns un l ucr u si gur : {i ci t eau gndur i l e. Si
semnau confuzi e n spi r i t . Exi st au mul t e pr obe car e dovedeau c
put er ea l or fi zi c er a enor m. Cu si gur an{ c put eau s omoar e.
De asemenea, uni i di nt r e ei cunot eau, fr ni ci o ndoi al ,
exi st en{a Or di nul ui Tal amasca. De-a l ungul secol el or di spr user
c{i va membr i , l a un moment sau al tul , n cur sul unor mi si uni
asemnt oar e cu a ei .
Jesse t r ebui a s ci t easc cu at en{i e, n fi ecar e zi , j ur nal el e l ocal e.
Tal amasca avea mot i ve s cr ead c n moment ul pr ezent nu se
gseau l a New Or l eans ni ci un fel de vampi r i . Al t fel n-ar fi t r i mi s-o
acol o pe Jesse. Dar Lest at sau Ar mand, sau Loui s put eau apr ea n
or i ce cl i p. Dac Jesse ddea pest e vr eun ar t i col descr i i nd vr eun
deces mi st er i os, avea or di n s prseasc i medi at or aul i s nu se
mai nt oar c acol o.
Lui Jesse t oat e pr ecau{i i l e acest ea i se pr eau de t ot hazul . Nu o
i mpr esi onaser i ni ci n-o nfr i coaser t i et ur i l e di n zi ar el e acel ea
vechi despr e di ver se di spar i {i i mi st er i oase.
n defi ni t i v, poat e c di spr u{i i acei a fuseser vi ct i mel e unui cul t
sat ani c. Or i cum, pr eau s fi fost mul t pr ea umani .
n pl us, Jesse i dor ea mi si unea aceast a.
Pe dr um spr e aer opor t Davi d o nt r ebase de ce.
Dac nt r -adevr nu po{i accept a ceea ce spun eu, cum se face
c accep{i s faci cer cet r i n l egt ur cu car t ea?
Nu r spunsese pr i pi t .
E ceva ce m der anj eaz l a r omanul acest a. Tr ansfor m n ceva
at r gt or vi a{a unor mont r i . La nceput ni ci nu-{i dai seama; e un
comar de car e nu t e po{i debar asa. Apoi , br usc, t e si m{i bi ne n
at mosfer a aceea. Vr ei s r mi . Ni ci t ragedi a Cl audi ei nu r upe far -
mecul .
Si ...?
Vr eau t ocmai s dovedesc c nu-i dect fi c{i une, spusese Jesse.
Tal amasca se mul {umi se cu expl i ca{i a aceast a, mai cu seam c
venea de l a un cer cet t or exper i ment at .
Dar n cur sul l ungul ui zbor pn l a New Yor k, Jesse n{el ese c
mai exi st a un mot i v, pe car e nu put ea s i -l spun l ui Davi d. De-abi a
dac l r ecunot ea n si nea ei . Interviu cu un vampir i aducea ami nt e
de vacan{a de var l a Mahar et , habar n-avea de ce. Se t ot opr ea di n
ci t i t , gndi ndu-se l a var a aceea. i r eveneau n mi nt e t ot fel ul de
amnunt e. Ba chi ar ncepuse s ai b i vi se despr e ast a. Pur
coi nci den{, i zi cea. Cu t oat e acest ea, exi st a o l egt ur , er a ceva n
at mosfer a cr{i i , n pur t ar ea i t oanel e per sonaj el or , er a ceva car e
fcea ca l ucr ur i l e s par una i s fi e cu t ot ul al t a. Dar nu-i ddea
seama ce. n mod cur i os, i se bl ocase j udecat a, l a fel ca i memor i a.
PRIMELE zi l e pet r ecut e l a New Or l eans fuseser cel e mai ci udat e
di n exper i en{a ei de cer cet t or al par anor mal ul ui .
Or aul avea o fr umuse{e car e ami nt ea de Car ai be, er a umed, pl i n
de par fumur i t ar i , fu pe l oc cucer i t . Dar pe or i unde se ducea, "si m{ea
l ucr ur i ci udat e". Par c t ot or aul er a bnt ui t de fant ome. Casel e
i mpozant e de di nai nt e de r zboi t e cucereau cu t cer ea i cu mi st er ul
l or . Pn i st r zi l e di n Car t i er ul Fr ancez, pl i ne de t ur i t i , pst r au o
at mosfer deopot r i v senzual i si ni st r, car e o ndemna t ot t i mpul
or i s o i a r azna, or i s se opr easc pe ct e o banc, n vi sar e, n pi a{a
Jackson.
Nu put ea s sufer e fapt ul c er a obl i gat s prseasc or aul l a
or a pat r u. Hot el ul nal t 4i n Bat on Rouge er a un monument al
confor t ul ui i al l uxului moder n car e-o ncnt a dest ul de mul t . Dar nu
se put ea scut ur a de ambi an{a l enevoas, mol at ec, a New Or l eans-
ul ui . n fi ecar e di mi nea{ se t r ezea pe j umt at e Cont i ent c avusese
vi se despr e vampi r i . Si despr e Mahar et .
Apoi , dup pat r u zi l e de cer cet r i , fcu o ser i e de descoper i r i car e
o det er mi nar s al er ge i medi at l a un t el efon. Exi st ase mai mul t ca
si gur un Lest at de Li oncour t nscr i s pe r ol ul de i mpozi t e di n
Loui si ana. De fapt , n 1862 deveni se pr opr i et ar ul unei case de pe
St r ada Regal , pus pe numel e l ui de ct r e asoci at ul su n afacer i ,
Loui s de Poi nt e du Lac. Acest a posedase apt e pr opr i et {i di ver se pr i n
Loui si ana, una di nt r e el e fi i nd pl ant a{i a descr i s n Interviu cu un
vampir. Jesse r mase cu gur a cscat . De asemenea, ncnt at .
Dar mai fcu i al t e descoper i r i . Ci neva cu numel e de Lest at de
Li oncour t poseda, i n pr ezent , di ver se case pr i n t ot or aul . Iar
semnt ur a l ui , vi zi bi l pe act e di n 1895 i 1910 er a i dent i c cu cea
di n secol ul al opt spr ezecel ea.
Ah, er a pr ea fr umos! Jesse se di st r a de mi nune.
Imedi at se duse s fot ogr afi eze pr opr i et {i l e l ui Lest at . Dou di nt re
el e er au vi l e cu por {i r ugi ni t e n Car t i er ul Gr di ni l or , l sat e n prsi r e
i , cl ar , nel ocui t e. Dar cel el al t e, i ncl usiv casa de pe St r ada Regal ,
dobndi t n 1862, er au n gr i j a unei agen{i i l ocal e, car e l e nchi r i a i
t r i mi t ea sumel e ob{i nut e unui avocat par i zi an.
Jesse nu mai put ea supor t a. i t el efon l ui Davi d s-i t r i mi t bani .
Voi a s r scumper e cont r act ul de nchi r i er e de l a chi r i ai i de pe
St r ada Regal , cci er a cu si gur an{ casa n car e l ocui ser Lest at ,
Loui s i Cl audi a. Vampi r i sau nu, l ocui ser acol o!
Davi d t r i mi se r api d bani i , dar i i nst r uc{i uni foar t e st r i ct e: s nu
se apr opi e n ni ci un caz de vi l e n r ui n. Jesse i r spunse i medi at c
examinase dej a cel e dou l ocuri . Nu t r ecuse ni meni pe-acolo de ani de
zi l e.
Casa di n or a o i nt er esa ns. Pe l a sfr i t ul spt mni i er a
t i t ul ar a cont r act ul ui . Fot i i chi r i ai prsi r casa ncnt a{i , cu
buzunar el e pl i ne de bani . Aa c l uni de di mi nea{a, di n zor i , Jesse
i nt r n apar t ament ul gol de l a et aj .
Casa mbt r ni se super b. Vechi l e emi neur i , t avanel e de st uc,
ui l e, t oat e er au l a l ocul l or !
Jesse se puse i medi at pe t r eab n camer el e car e ddeau spr e
st r ad, cu o ur ubel ni { i o dal t . Loui s descr i sese un i ncendi u car e
avusese l oc n acest e saloane, n car e Lest at fusese gr av at i ns. Ei bi ne,
Jesse avea de gnd s vad dac focul acel a l sase ur me.
Dup numai o or , scoase l a i veal ct eva br ne car e pur t au ur me
de foc! Cnd fuseser r epar at e str i cci uni l e, zugr avi i fi e
bi necuvnt a{i umpl user gur i l e cu zi ar e vechi , dat at e di n 1862.
Tot ul se pot r i vea de mi nune cu povest ea l ui Loui s. Er a anul n car e
pusese casa pe numel e l ui Lest at , fcnd pl anur i de pl ecar e l a Par i s,
apoi avusese l oc i ncendi ul , dup car e, el i Cl audi a fugi ser di n or a.
Desi gur , Jesse nu voi a s r enun{e l a scept i ci smul ei , dar
per sonaj el e di n r oman pr i ndeau n mod foar t e cur i os vi a{. Vechi ul
t el efon negr u di n hol avea acum l i ni a t iat . Er a obl i gat s i as di n
cas pent r u a-i t el efona l ui Davi d, i ast a o ener va. Voi a s-i
povest easc t ot ul i medi at .
Dar nu i ei . Di mpot r i v, r mase pe gndur i n sal on or e n i r ,
si m{i nd fi er bi n{eal a r azel or de soar e car e bt eau pe par chet ,
ascul t nd cum scr {i a nt r eaga cl di r e. O cas de vr st a ast a nu
poat e fi l i ni t i t ni ci odat , nu n cl i mat ul acel a umed. Ddea i mpr esi a
c t r i et e. Pe-ai ci fant ome nu er au, or i cum, nu vedea ni ci una.
Tot ui , n-avea ni ci i mpr esi a c ar fi si ngur . Di mpot r i v, par c o
nconj ur a o cl dur . Ci neva par c o mpi nse br usc, s o t r ezeasc.
Nu, i se pr use numai . Nu-i ni meni pe-ai ci n afar de ea. O pendul
lt nd or a pat r u....
A doua zi nchi ne o mai n de dezl i pi t t apet ul l a abur i se puse pe
l ucr u n cel el al t e camer e. Voi a s dea de t apet ul or i gi nal pent r u a
det er mi na dat a, dar , de fapt , cut a ceva anume. De undeva, di n
apr opi er e, se auzea cnt ecul unui canar , poat e di n vr eun al t
apar t ament , poat e di n vr eun magazi n, t r i l ur i l e l ui i di st r geau
at en{i a. Er au mi nunat e. Nu ui t a de canar , c al t fel o s moar . Di n
nou, ador mi .
Se t r ezi t r zi u, dup cder ea nt uner i cului . Auzea de undeva de pe
apr oape acor dur i l e unui cl aveci n. Rmase ndel ung s l e ascul t e
nai nt e de a deschi de ochi i . Er a Mozar t , cnt at foar t e r api d. Pr ea
r api d, dar ce mi est r i e! O cascad de note, o vi r t uozi t at e ui mi t oar e. n
fi nal , se for { s se r i di ce, s apr i nd lumi na de sus i s bage di n
nou n pr i z mai na de dezl i pi t .
Mai na er a gr ea; st r opi i de ap fi er bi nt e i se pr el i ngeau pe br a{. n
fi ecar e camer r eui se s smul g ct e o fi e de t apet pn l a per et ele
de or i gi ne, apoi t r ecuse l a ur mt oar ea. Dar bzi t ul monot on al
mai ni i o ener va. Par c di st i ngea gl asur i n bzi t ul acel a oameni
car e r deau, car e vor beau nt r e ei , ci neva par c i nsi st a, opt i nd ceva
n fr an{uzet e, se auzea i pl nsul unui copi l sau poat e er a o
femei e?
Opr i mai na. Nu se mai auzea ni mi c. Er a o i l uzi e audi t iv pr odus
de zgomot ul acel a car e se pl i mba pr i n camer el e goal e.
i r el u l ucr ul fr s ai b cont i i n{a t i mpul ui t r ecut sau a
fapt ul ui c nu mncase, sau c i se fcea i ar somn. Cont i nu l ucr ul l a
t apet cu mai na aceea gr ea pn ce ddu br usc de ceea ce cut ase: n
dor mi t or ul di n mi j l oc er a pi ct at o fr esc di r ect pe per et e.
Un moment r mase nemi cat de emo{i e. Apoi cont i nu s l ucr eze
cu fr enezi e. Da, er a chi ar fr esca cu "pdur ea fer mecat " pe car e o
comandase Lest at pent r u Cl audi a. Cu mi cr i r api de, r eui s scoat
l a i veal al t e i al t e pr{i di n ea.
"Inor ogi i psr i aur i i , i copaci ncr ca{i de fr uct e, cu cr engi l e
apl ecat e deasupr a pr ai el or st r l uci t oar e." Er a exact cum o descr i sese
Loui s. n cel e di n ur m, r eui s scoat l a l umi n o mar e par t e di n
fr esca aceea car e se nt i ndea pe t o{i per e{i i . Aceast a fusese camer a
Cl audi ei , fr ni ci o ndoi al . O apuc ame{eal a. Nu se mai {i nea pe
pi ci oar e di n cauza foamei . Se ui t l a ceas. Unu noapt ea.
Or a unu! Rnsese ai ci j umt at e di n noapt e. Ar t r ebui s pl ece
i medi at ! Er a pr i ma dat n t o{i acet i ani c nu r espect a o r egul !
Dar nu se put u hot r s se mi t e. Se si m{ea ext r em de obosi t ,
chi t c emo{i a er a i mens. Er a spr i j i ni t de pl aca de mar mur a
emi neul ui , i ar l umi na de l a becul di n pl afon er a l ugubr , i o. dur ea
at t de t ar e capul . Tot ui , cont i nu s st ea cu ochi i a{i nt i {i l a psr i l e
aur i t e, l a fl or i cel el e desenat e cu pr eci zi e, l a acei copaci mi nuna{i .
Cer ul er a pi ct at nt r -o cul oar e r oi et i c, dar er a l un pl i n, soar el e
fi i nd absent , i pe cer er a o puzder i e de st el u{e. La vr fur i l e st el el or
nc se mai di st i ngeau buc{el e de ar gi nt fasonat .
Tr ecnd n r evi st i magi ni l e, aj unse s vad i un zi d de pi at r
pi ct at nt r -un col {. n spat el e l ui se zr ea un cast el . Ce pl cut ar fi fost
s o i ei l a pl i mbar e pr i n pdur e pn l a cast el i s i nt r i pe poar t a de
l emn! Ca o t r ecer e pe un al t t r m. Auzea n cap o mel odi e, ceva
apr oape ui t at , ceva ce obi nui a s cnt e Mahar et .
Apoi , di nt r -o dat , deosebi o r eal deschizt ur n per et e, mascat
de poar t a pi ct at !
Se apl ec. Se ui t at ent l a l i ni i l e de pe per et e. Da, avea n fa{ o
deschi zt ur pt r at , pe car e n-o obser vase sub abur i i de l a mai na
de dezl i pi t . Se aez n genunchi l ng ea i o at i nse. Er a o ui{ r eal
de l emn. Lu i medi at ur ubel ni {a i -ncer c s o deschi d. Degeaba.
Aps pe o l at ur , apoi pe ceal al t . Nu reuea dect s st r i ce pi ct ur a
de pe per et e, fr ni ci un r ezul t at .
Apoi se l s pe cl ci e i se ui t cu at en{i e. O poar t pi ct at ce
acoper ea o ui{ de l emn. n dr ept ul mner ul ui por {i i un punct mai
uzat . Aha! nt i nse mna i at i nse punct ul acel a. Ui{a se deschi se
si ngur . Ct se poat e de si mpl u.
Ri di c l ant er na. O ni mbr cat n l emn. Si nunt r u, ct eva
obi ect e. Un car ne{el l egat n pi el e! Un i r ag de mini i , aa pr ea, i o
pu, o ppu foar t e veche, cu cap de por {el an.
Un moment ezi t s l e at i ng. Avea senza{i a c vi ol eaz un
mor mnt . Di nunt r u venea un par fum uor . Doar nu vi sa, nu-i aa?
Nu, o dur ea pr ea t are capul ca s fi e vi s. Bg mna n ni i l u mai
nt i ppua.
Cor pul er a r udi ment ar compar at cu model el e moder ne, t ot ui
membr el e fcut e di n l emn se mbi nau cor ect i er au fr umos ci opl i t e.
Rochi {a al b i pangl i ca l at de cul oar ea l evn{i ci i di n t al i e er au
put r ede, se r upeau n buc{el e. Dar capul de por {el an er a super b,
ochi i al bat r i , di n bi l e gr el e, er au per fec{i , per uca de pr bl ond er a
i nt act .
"Cl audi a", opt i ea.
Pr opr i a voce o fcu s-i dea seama ce l i ni t e er a n j ur . Nu se mai
auzea ni ci un zgomot de ci r cul a{i e l a or a ast a. Doar t r osnet ul
scndur i l or vechi . Pe o msu{ de l ng ea o l amp cu pet r ol
mpr t i a o l umi n dul ce. Si i ar i cl aveci nul , de dat a ast a ci neva
cnt a Chopi n, Val sul mi nut el or , cu acel ai t al ent nemai pomeni t .
Fmase pr i vi nd n t cer e ppua di n poal . i venea s-i pi ept ene
r ul , s-i ar anj eze pangl i ca.
i r eveni r n mi nt e moment el e cul minant e di n Interviu cu un
vampir, di st r uger ea Cl audi ei l a Par i s. Cl au-di a, pr i ns de l umi na
uci gt oar e a soar el ui nt r -un pu{ de aer i si r e di n car e nu avea cum s
i as. Jesse si m{i o dur er e sur d, apoi i auzi i ni ma bt nd r api d.
Cl audi a pi er i se, n vr eme ce cei l al {i cont i nuau s exi st e. Lest at , Loui s,
Ar mand...
Cu o t r esr i r e i ddu br usc seama c mai er au i al t e l ucr ur i n
ni . nt i nse mna dup car net .
Un j ur nal ! Pagi ni l e er au fr i abi l e, pl i ne de pet e de vechi me. Dar se
vedea nc scr i sul desuet n cer neal sepi a, mai cu seam c acum
er au apr i nse t oat e l mpi l e cu pet r ol i t oat camer a er a pl i n de o
l umi n st r l uci t oar e. Ci t i di r ect n fr ancez, fr ni ci o gr eut at e. Pr i ma
not er a dat at 21 sept embr i e 1836:
Loui s mi -a ofer i t car net ul acest a de zi ua mea. S fac cu el ce vr eau
eu, mi -a spus. Poat e o s-mi fac pl cer e s copi ez ai ci ver sur i l e car e
mi se par pe gust ul meu i apoi o s i l e ci t esc i l ui .
Nu pr ea n{el eg bi ne ce nseamn c e zi ua mea. E oar e zi ua de 21
sept embr i e, dat a l a car e m-am nscut sau cea l a car e m-am despr{i t
de t ot ce e uman pent r u a deveni ceea ce sunt acum?
Domni l or pr i n{i l or mei nu l e convi ne ni ci odat s-mi cl ar i fi ce
acest l ucr u. S-ar zi ce c nu se face s abor dezi un subi ect ca acest a.
Loui s i i a o expr esi e de nedumer i r e, apoi de nefer i ci r e t ot al , pent r u
ca, n fi nal , s i r ei a ci t i t ul zi ar ul ui . Iar Lest at mi zmbet e, mi
cnt o bucat de Mozar t , apoi mi r spunde, r i di cnd di n umer i : "E
zi ua n car e t e-ai nscut pentru noi".
Fi r et e, mi -a ofer i t o ppu, ca de obi cei , o copi e a mea, car e, ca
nt ot deauna, poar t hai ne i dent i ce cu ul t ima mea t oal et . Comand n
Fr an{a ppui l e ast ea, aa {i ne s-mi comuni ce. Si ce s fac cu ea? S
n j oc, ca i cum a fi copi l ?
"Vr ei s spui ceva cu ast a, scumpul meu t at ? l -am nt r ebat ast -
sear . C o s r mn o ppui c pe veci ?" Mi -a ofer i t vr eo t r ei zeci de
pui de-ast ea an dup an, dac m aj ut memor i a. Or i memor i a
numai l a ast a mi fol oset e. Ident i ce. n cur nd n-a mai avea l oc de
el e n dor mi t or dac l e pst r am pe t oat e. Dar nu o fac. Le pun pe foc
mai devr eme sau mai t r zi u. Si l e spar g capet el e cu vt r ai ul . M ui t
cum focul l e consum pl et el e. N-a put ea zi ce c-mi pl ace s o fac. n
defi nit i v, ppui l e sunt fr umoase. Si seamn nt r -adevr cu mi ne. Cu
t oat e ast ea, mi se par e a fi si ngur ul gest pot r i vi t . Ppua se i
at eapt l a ast a. Ca i mi ne. Acum mi -a mai adus una i a r mas n
u, ui t ndu-se l a mi ne dup ce mi -a dat -o, de par c nt r ebar ea mea
l -ar fi r ni t . Pe fa{ ar e o expr esi e at t de sumbr , c br usc mi zi c,
acest a nu e Lest at al meu.
Ce n-a da s-l ur sc. S-i ur sc pe amndoi . Dar m dezar meaz
cu sl bi ci uni l e l or , nu cu put er ea pe car e o au. Sunt at t de i ubi t or i !
Si at t de pl cu{i l a veder e. Mon Di eu, cum se l as pr i nse n mr ej el e
l or t oat e femei l e!
Cum st t ea i se ui t a l a mi ne, exami nnd ppua, l -am nt r ebat
sec:
{i pl ace ceea ce vezi n fa{a ochi l or ?
Nu-i aa c nu l e mai dor et i ? a opt i t el .
Tu l e-ai mai dor i , l -am nt r ebat eu, dac ai fi n l ocul meu?
Expr esi a l ui a deveni t i mai sumbr . Ni ci odat nu l -am mai vzut
aa. Par c i -a l uat chi pul foc, par e-mi -se c a cl i pi t ca s m vad. El ,
car e ar e o veder e per fect . M-a l sat i s-a nt or s n sal on. Eu m-am
dus dup el . Adevr ul e c nu supor t am s-l vd n hal ul acel a, dar
am cont i nuat : Ti e {i -ar mai pl cea, l -am nt r ebat , dac ai fi n l ocul
meu? S-a ui t at l a mi ne cu ochi de om sper i at , el un br bat de un
met r u opt zeci , i ar eu ni ci mcar j umt at e. Nu-i aa c m consi der i
fr umoas? l -am nt r ebat . A t r ecut pe l ng mi ne, spr e hol , i a dat s
i as pe ua di n spat e. Dar l -am aj uns di n ur m. L-am apucat de
mnec pe pal i er . Rspunde-mi ! i -am zi s. Ui t -t e l a mi ne. Ce vezi ?
Er a foar t e t ul bur at . Am cr ezut c o s se despr i nd, c o s r d i
o s-mi fl ut ur e obi nui t el e di scur sur i . n l oc de ast a, s-a l sat n
genunchi n fa{a mea i m-a st r ns l a pi ept cu amndou br a{el e. M-a
sr ut at br ut al pe gur .
Te i ubesc, a opt i t . Te i ubesc!
Par c-mi ar unca un bl est em, aa a vor bi t , apoi mi -a r eci t at ct eva
ver sur i :
Acoperu-i chipul;
mi arde privirea;
a muri t tnuu.
Cr ed c-s di n Webst er , sunt apr oape si gur . Di nt r -una di n pi esel e
pe car e l e ador Lest at . M-nt r eb... oar e l ui Loui s or s-i pl ac
ver sur i l e ast ea? De ce nu? Doar t r ei , dar ncnt t oar e.
JESSE nchi se l ent j ur nal ul . i t r emur a mna. Ri di c ppua i o
{i nu l a pi ept , Iegnnd-o, r mnnd spr i j i ni t cu spat el e de per et el e
pi ct at .
"Cl audi a", opt i .
O dur ea capul ngr ozi t or , dar ast a n-avea ni ci o i mpor t an{.
Lumi na l mpi l or cu pet r ol er a at t de dul ce, at t de deosebi t de
aspr i mea l umi ni i el ect r i ce. Rmase nemi cat , mngi nd ppua cu
deget el e cum pi pi e or bi i l ucr ur i l e, s-i si mt pr ul misos, r ochi {a
apr et at . Se auzi di n nou cum bat e pendul a, sunet ul r sun pr i n
t oat e camer el e. Nu t r ebui e s l ei ne ai ci . Tr ebui e s fac efor t ul de a
se r i di ca. S i a car ne{el ul , ppua i mini i l e i s pl ece.
Fer est r el e fr per del e par c er au ogl i nzi , i ar di ncol o de el e era
noapt ea. ncl case r egulament ul . Da, t r ebui a s-i t el efoneze l ui Davi d,
t r ebui a, chi ar acum. Dar suna t el efonul . Ce i dee, l a or a ast a. Davi d n-
avea numr ul de-ai ci, pent r u c l i ni a... ncer c s nu-l bage n seam,
dar el cont i nua s sune. Ei bi ne, at unci o s r spund!
Sr ut ppua pe fr unt e.
"M-nt or c i medi at , i ubi t o", i opt i .
Unde nai ba er a t el efonul n casa ast a? n ni a di n hol , evi dent .
Apr oape c aj unse l a el cnd obser v pe j os fi r ul t i at , nfur at n
j ur ul apar at ul ui . Nu er a conect at . Vedea bi ne c t el efonul nu er a n
pr i z. Si t ot ui , el suna, l auzea, nu era ni ci o hal uci na{i e audi t i v,
emi t ea sunet e ascu{i t e, unul dup al tul ! Dar l mpi l e cu pet r ol ?
Doamne sfi nt e, nu er au l mpi cu pet r ol n apar t ament !
Bi ne, l ucr ur i de ast ea mai vzuse ea. N-ai de ce s i nt r i n pani c,
pent r u numel e l ui Dumnezeu. St ai i t e gndet e! Ce e de fcut ? De
fapt , i venea s ur l e. Tel efonul acela nu voi a s ncet eze! Dac i nt ri n
panic nu t e mai po{i cont r ola n ni ci un fel . Tr ebui e s st i ngi l mpi le,
s faci s t ac t el efonul ! Dar l mpi l e n-au cum s fi e r eal e. Iar n
sal onul di n fundul hol ul ui mobi l el e nu pot fi adevr at e! Focul di n
emi neu i r eal ! Si per soana car e se pl i mb pe-acol o, ci ne e, un
lr bat ? Nu t e ui t a l a el ! nt i nse mna i mpi nse t el efonul di n ni
afar . Recept or ul se r ost ogol i . Di n el se auzi o voce sub{i r i c, de
femei e:
"Jesse?"
Cupr i ns de gr oaz, se nt oar se n goan n dor mi t or , se mpi edi c
de un scaun i czu pest e dr aper i i l e apr et at e al e unui pat cu
bal dachi n. Dar ni mi c nu er a r eal . Nu ai ci . Ia ppua, car net ul ,
nini i l e! nghesui ndu-l e n poet a ei de pnz, se r i di c i fugi di n
apar t ament pe scar a di n spat e. Apr oape czu, al unecnd pe t r ept el e
de met al l unecoase. Gr di na, pu{ul ... Dar t i i bi ne c, de fapt , pe-ai ci
nu-s dect bur ui eni . i st t ea n cal e o poar t de fi er for j at . Il uzi e.
Tr eci pr i n ea! Fugi !
Ca nt r -un comar , auzea zgomot de tr sur i i de cai n ur echi n
vr eme ce al er ga pe cal dar mul de pi at r. Fi ece gest , nendemnat i c,
par c dur a o veni ci e, nu r eui s scoat di n geant chei a de l a
mai n, ni ci s descui e ua, apoi mai na r efuz s por neasc.
Qnd r eui s i as di n Car t i er ul Fr ancez, pl ngea cu suspi ne i er a
ud l eoar c de t r anspi r a{i e. Cont i nu drumul pe st r zi l e srcci oase,
dar i l umi nat e {i pt or , al e or aul ui , ct r e aut ost r ad. Bl ocat l a
i nt r ar ea pe aut ost r ad, nt or sese capul . Pe banchet a di n spat e nu er a
ni meni . Bun, n-o ur mr ea ni meni . Geant a de pnz er a n poal .
Si m{i capul de por {el an al ppui i pe pi ept . Pn l a Bat on Rouge
accel er n di sper ar e.
Cnd aj unse l a hot el , er a bol nav. De-abi a se {i nu pe pi ci oar e
pn l a Recep{i e. Aspi r i n, t er momet r u. Aj ut or , nu pot s mer g pn
l a l i ft !
Cnd se t r ezi , dup vr eo opt or e, er a ami az. Tot mai avea geant a
de pnz n br a{e. Avea febr , spr e patr uzeci , i t el efon l ui Davi d,"
dar l egt ur a er a ngr ozi t oar e. Apoi o sun el ; dar l egt ur a er a t ot
pr oast . Cu chi u cu vai , ncer c s se fac n{el eas. Jur nal ul er a al
Cl audi ei , absol ut si gur ; t ot ul se confi r ma! Iar t el efonul , acest a avea
l i ni a t i at , dar auzi se vocea de femei e! Si l mpi l e, acest ea ar deau n
cont i nuar e cnd fugi se ea di n cas. Apart ament ul er a pl i n de mobi l e;
er au apr i nse focur i n emi neur i . Nu s-ar put ea s se pr oduc vr eun
i ncendi u? Cu t oat e l mpi l e acel ea i cu focur il e? Davi d t r ebui a s fac
ceva! El i r spunse ceva, dar ea nu-l pr ea auzi . i r epet c avea cu ea
poet a, s nu se ngr i j or eze.
Cnd deschi se di n nou ochi i , er a nt uner i c. O t r ezi se dur er ea de
cap. Ceasul cu ci fr e fosfor escent e ar t a or a zece i j umt at e. Ce set e,
i er a o set e t er i bi l , i ar pahar ul de pe nopt i er er a gol . Mai era cineva
n cameru.
Se nt oar se cu fa{a n sus. Se st r ecura l umi n pr i n per del el e
sub{i r i . Da, acol o. Er a un copi l , o fet i {. St t ea pe scaunul de l ng
per et e.
Jesse i vzu per fect cont ur ul capul ui, pr ul l ung, bl ond, r ochi a cu
mneci bufant e, pi ci oar el e car e at r nau, car e nu at i ngeau podeaua.
ncer case s i concent r eze pr i vi r ea. Un copi l ... nu er a cu put i n{.
Fant om. Nu. Ceva car e ocupa spa{i ul . Ceva r uvoi t or . Pl ut ea n aer o
ameni n{ar e... Copi l ul o pr i vea.
Claudi a.
Se r i di c cu gr eu di n pat , apr oape cznd, cu geant a bi ne st r ns
l a pi ept , i se st recur spre u, pe l ng peret e. Fet i {a se r i di c i ea.
I se auzeau l i mpede pai i pe covor . Senza{i a de pr i mej di e cr et ea.
Copi l ul se mi c n dr ept ul l umi ni i de l a fer east r , nai nt nd spr e
Jesse, i -i deveni r vi zi bi l i ochi i al bat r i , obr aj i i r ot unzi , br a{el e mi ci
goal e.
Jesse scoase un ur l et . St r ngnd geant a l a pi ept , se r epezi or bet e
spr e u. Se ag{ de mner i de l an{ul de si gur an{, ngr ozi t , fr
s-ndr zneasc s pr i veasc pest e umr . Ur l a fr s i mai dea
seama ce face. Ci neva o st r i ga de pe part ea ceal al t a ui i , n sfr i t ,
r eui s deschi d ua i s i as, mpl et i ci ndu-se, pe cul oar .
Er a mul t l ume n j ur , dar ni meni n-o put use mpi edi ca s fug
di n camer . Apoi ci neva o aj ut s se r i di ce, cci i ar i czuse.
Al t ci neva i aduse un scaun. Se puse pe pl ns, si l i ndu-se s nu mai
{i pe, t ot ui i ncapabi l s se opr easc, i cont i nu s st r ng cu
amndou mi ni l e poet a n car e se gseau ppua i car net ul .
Cnd sosi ambul an{a, r efuz s-i dea dr umul di n br a{e. La spi t al i
ddur ant i bi ot i ce, sedat i ve, t ot fel ul de medi cament e capabi l e s
nnebuneasc pe or i ci ne. St t ea n pat ghemui t ca un copi l , cu
poet a l ng ea, sub cuver t ur . Dac i nfi r mi er a o at i ngea mcar , se
t r ezea i medi at .
La sosi r ea l ui Aar on Li ght ner , dup dou zi l e, i -o ddu l ui . Nu se
si m{ea bi ne cnd se ur c n avi onul de Londr a. El fu acel a car e {i nu
poet a pe genunchi i l ui i car e o nconj ur cu at t a bunt at e,
cal mnd-o i ngr i j i nd-o pe t ot t i mpul zbor ul ui spr e cas n vr eme, ce
ea dor mea sau se t r ezea di n cnd n cnd. Doar cu un pi c naint e de a
at er i za i ddu seama c-i pi er duse super ba ei br {ar de ar gi nt .
nchi se ochi i i pl nse n t cer e. Pi er duse br {ar a de l a Mael .
I SE r et r ase mi si unea.
St i a ce-o s se nt mpl e nc di nai nt e de a i se spune. Er a pr ea
t nr pent r u munca ast a, i zi ser , n-avea sufi ci ent exper i en{.
Fapt ul c o t r i mi seser fusese gr eeal a l or . Pur i si mpl u, dac
cont i nua er a n pr i mej di e. De si gur c ceea ce r eal i zase er a de o
"i mens val oar e". Spi r i t ul cu car e se confr unt ase, di spunea de o
put er e fant ast i c. Spi r i t ul unui vampi r di st r us? De ce nu, per fect
posi bi l . Tel efonul car e sunase, ei bi ne, exi st au mul t e r apoar t e car e
semnal au acest gen de fenomen duhur i l e aveau l a di spozi {i e t ot fel ul
de mi j l oace de "comuni car e" sau de i nducer e a fr i ci i . Mai bi ne s se
odi hneasc acum, s nu se mai gndeasc l a ni mi c. Aveau s
cont i nue al {i i mi si unea.
n pr i vi n{a j ur nal ul ui , mai con{i nea ct eva not e, dar ni ci una mai
semni fi cat i v dect ceea ce ci t i se ea nsi . Psi homet r i t i i car e
st udi aser ppua i mini i l e nu descoper i ser ni mi c. Toat e l ucr ur i l e
acest ea aveau s fi e puse cu gr i j l a pst r ar e. Dar Jesse er a obl i gat
s i mut e gndul de l a el e i medi at .
Jesse cut ar gument e. Se r ug de ei s o l ase s cont inue. Fcu
i o scen, n cel e di n ur m. Dar er a ca i cum s-ar fi adr esat
Vat i canul ui . nt r -o bun zi , pest e vr eo zece ani sau, poat e, pest e
douzeci , avea s i se per mi t di n nou s se ocupe de domeni ul
acest a. Ni meni nu zi cea c ar fi i mposi bi l , dar , n pr ezent , r spunsul
er a nu. Jesse t r ebui a s se odi hneasc, s se fac bi ne, s ui t e de t ot
ce i se nt mpl ase.
S ui t e ce i se nt mpl ase...
Fu bol nav spt mni n i r . Pur t a t ot t i mpul l ungi cni de
noapt e al be i gr oase i sor bea veni c ceai ur i fi er bi n{i . Se aeza pe
per vazul l at al fer est r ei . Se ui t a l a ver dele cal d al pel uzei di n par c, l a
st ej ar ii bt r ni . Obser va i nt r ar ea i i ei r ea mai ni l or car e pr eau ni t e
j ucr i i col or at e mi cndu-se fr zgomot n depr t ar e, di ncol o de
pel uz, pe al eea de pi et r i . Ce mi nunat er a, ce l i ni t e! I se aduceau
l ucr ur i del i ci oase de mncar e, de but . Davi d venea i -i povest ea t ot
ce cu gndul n-ai gndi , dar ni mi c despr e vampi r i . Aar on i umpl ea
camer a de fl or i . Veneau i al {i i .
Ea vor bea cu zgr ceni e sau del oc. Nu put ea s l e expl i ce ct de
j i gni t se si m{ea, ct de t ar e i ami nt ea i nt er di c{i a ast a de o al t a,
di nt r -o var cnd i se i nt er zi seser al t e secr et e, al t e mi st er e, al t e
document e nchi se n subsol ur i . Er a aceeai povest e. nt r ezr i se ceva
de o i nest i mabi l i mpor t an{, doar pent r u a i se nchi de ua n nas.
Aa c n-avea cum s mai n{el eag vr eodat ce vzuse sau pr i n ce
t r ecuse. Tr ebui a s r mn nchi s ai ci n t cer e, doar cu r egr et el e.
De ce nu l uase r ecept or ul acel a, de ce nu vor bi se, de ce nu ascul t ase
vocea de l a capt ul cel l al t ?
Iar copi l ul , ce dor i se spi r i t ul copi l ul ui ? Jur nal ul sau ppua? Nu,
Jesse fusese meni t s l e gseasc i s l e i a! Tot ui , i nt or sese
spat el e spi r i t ul ui fet i {ei ! Ea car e se adr esase at t or spi r i t e fr nume,
car e avusese cur aj ul s vor beasc unor spect r e apr oape i nvi zi bi l e n
t ot fel ul de camer e nt unecoase, cnd al {i i o l uaser l a goan! Ea car e
l e adusese al t or a mngi er e povest i ndu-l e c, or i ce ar fi , duhur i l e nu
l e pot face ni ci un r u!
Mai da{i -mi o ans, i i mplor . Le povesti cu gr i j di n nou t ot ul de
l a nceput . Tr ebui a s se r ent oar c n casa de l a New Or l eans. Davi d
i Aar on o ascul t ar n t cer e. Apoi Davi d se apr opi e i o cupr i nse pe
dup umer i :
Scumpa mea Jesse, i spuse el , dac ai t i ct {i nem l a t i ne. Dar
n domeni ul acest a, mai mul t dect n or i car e al t ul , nu e voi e s nu
r espec{i r egul ament ul .
Noapt ea o vi sa pe Cl audi a. O dat se t r ezi pe l a or a pat r u
di mi nea{a, se scul i se duse s se ui t e pe fer east r , ncer cnd s
st r pung nt uner i cul di ncol o de benzi le de l umi n pr oveni nd de l a
et aj ul i nfer i or . Sub copaci se gsea un copi l, o si l uet mi nuscul , cu o
pel er i n r oi e cu gl ug, o fet i { car e se ui t a n sus l a ea. O l uase l a
goan pe scr i , doar pent r u a se t r ezi singur pe pel uza pust i e, nt r -o
di mi nea{ r ece i cenui e.
N PRIMVARA aceea fuse t r i mi s l a New Del hi .
Ur ma s se ocupe de cer cet r i n domeni ul r encar nr i i , s caut e
nr t ur i i despr e copi i i i ndi eni car e i ami nt eau vi e{i pr ecedent e. Se
fcuser pr ogr ese enor me n acest domeni u gr a{i e unui cer cet t or cu
numel e de Ian St evenson. Jesse avea sar ci na de a nt r epr i nde, pent r u
Tal amasca, cer cet r i i ndependent e car e s ai b, deopot r i v, r ezul t at e
l a fel de bune.
La Del hi fu nt mpi nat de doi membr i vr st ni ci ai Or di nul ui .
Acet i a o fcur s se si mt ca acas n vechea vi l n st i l br i t ani c,
unde l ocui au. Pn l a ur m, deveni pasi onat de munca ei ; dup
pr i mul oc i t r ecnd de di fi cul t {i l e or i cr ui nceput , ncepuse s
i ubeasc i {ar a. Pe l a sfr i t ul anul ui er a chi ar fer i ci t di n nou...i
ut i l .
Se mai nt mpl i al t ceva, un l ucru mr unt , dar car e i se pr u de
bun augur . Regsi br {ar a de ar gi nt de l a Mael nt r -un buzunar
i nt er i or al vechi i ei val i ze, aceea pe car e i -o t r i mi sese de mul t Mahar et .
Ah, ce fer i ci r e!
Dar nu ui t a ni mi c di n cel e nt mpl at e. Uneor i , noapt ea, i
ami nt ea at t de cl ar i magi nea Cl audi ei , c se scul a di n pat i apr i ndea
t oat e l umi ni l e. Al t eor i , i se pr ea c nt rezr et e pe st r ad ct e vr eun
per sonaj cu fa{a pal i d, asemnt or cel or di n Interviu cu un vampir. Se
si m{ea spi onat .
De vr eme ce nu put ea s-i povest easc l ui Mahar et despr e t oat
avent ur a aceast a, scr i sor i l e ei deveni r mai scur t e i super fi ci al e.
Tot ui , Mahar et er a l a fel de fi del . Cnd vr eun membr u de-al fami l i ei
venea l a Del hi , t r ecea s o vad pe Jesse. ncer cau s o pst r eze
pr i nt r e ei . Cont i nuau s-i t r i mi t i nvi t a{i i l a nun{i , bot ezur i , decese. O
r ugau s vi n n vi zi t pe l a ei n vacan{. Mat t hew i Mar i a i scr i au
di n Amer i ca, i mpl or nd-o s se nt oar c acas ct de cur nd. Le er a
dor de ea.
JESSE pet r ecu n Indi a pat r u ani fer i ci {i . Fcu cer cet r i n
l egt ur cu pest e t r ei sut e de cazur i i ndi vi dual e car e ofer eau pr obe
ui mi t oar e al e r encar nr i i . Lucr mpr eun cu uni i di nt r e cei mai buni
par apsi hol ogi . Munca i ofer i zi l ni c r ecompense, fer i ci r e. Nu semna
del oc cu vnt oar ea de fant ome di n pr i mi i ani .
n t oamna cel ui de al ci nci l ea an ced n fi ne r ugmi n{i l or l ui
Mat t hew i al e Mr i ei . Avea s vi n acas, n Amer i ca, pent r u o l un.
Ei er au fer i ci {i de vest ea cea bun.
Rent l ni r ea nsemn pent r u Jesse mul t mai mul t dect s-ar fi
at ept at . Se si m{ea at t de bi ne n vechi ul ei apar t ament de l a New
Yor k. Si l a mesel e pet r ecut e pn sear a t r zi u mpr eun cu pr i n{i i ei
adopt i vi . Ei nu-i puneau nt r ebr i despre act i vi t {i l e di n ul t i mi i ani .
Li ber t oat zi ua, i nvi t a t ot fel ul de fot i col egi l a mas sau se pl i mba
pr i n or aul agi t at car e-i fusese decor ul tut ur or vi sur i l or , sper an{el or ,
dur er i l or di n copi l r i e.
LA DOU spt mni dup nt oar cer e, Jesse obser v n vi t r i na
unei l i br r i i r omanul Vampirul Lestat. Pr e{ de o cl i p cr ezu c nu
vzuse bi ne. Nu er a cu put i n{. Dar ast a vzuse. Vnzt or ul i vor bi i
despr e exi st en{a di scul ui cu acel ai nume i despr e concer t ul ce
t r ebui a s ai b l oc n cur nd. Jesse i cumpr i medi at un bi l et ,
chi ar n dr um spr e cas, dup ce t r ecu pe l a magazi nul unde i
cumpr di scul .
Tot r est ul zi l ei r mase si ngur n camer a ei i ci t i cart ea. Er a ca i
cum se r epet a comar ul di n Interviu cu un vampir, i ar ea nu r euea s
se t r ezeasc. Dar i ar i nu se put u nt r er upse pn n-o t er mi n. Da,
da, sunt e{i cu t o{i i r eal i . Povest i r ea se rsucea n t i mp, mer gea pn
n Roma ant i c, l a gr upul l ui Sant i no, pn l a r efugi ul const r ui t de
Mar i us pe o i nsul , l a poi ana n car e se adunau dr ui zi i l ui Mael . n
fi ne, er au pomeni {i Cei Ce Tr ebui e Pzi {i , car e er au nc n vi a{, dei
aj unseser ca ni t e st at ui dur e de mar mur al b.
Ah, Doamne, ea pusese mna pe aceast de pi at r ! Se ui t ase n
ochi i l ui Mael ; si m{i se st r mger ea mi ni i l ui Sant i no. Vzuse t abl oul
semnat de Mar i us n depozi t ul de l a Tal a-masca!
Cnd nchi se ochi i l a cul car e, o vzu pe Mahar et pe mar gi nea
bal conul ui casei di n Sonoma. Luna st r l ucea deasupr a cor oanei
ar bor i l or de sequoi a. Noapt ea cal d di n jur par c pr omi t ea t ot fel ul de
mi nun{i i , dar i pr i mej di i . Er i c i Mael er au pr ezen{i . Pr ecum i al {i i
pe car e nu-i vzuse, dar despr e car e ci t i se n car t ea l ui Lest at . To{i
fceau par t e di n acel ai t r i b: aveau ochi i ncandescen{i , pr
st r l uci t or , pi el ea ca o subst an{ l uci oas i fr por i . Pe br {ar a de
ar gi nt de l a Mael ur mr i se de o mi e de or i , cu bur i cel e deget el or ,
si mbol ur i l e secul ar e car e r epr ezent au divi ni t {i l e cel t i ce i mpl or at e de
dr uizi n pdur i ca aceea n car e fusese {i nut pr i zoni er Mar i us. Ce al t e
l egt ur i mai voi a nt r e fi c{i unea aceea ezot er i c i vacan{a ei de neui -
t at ?
nc una, ni ci vor b. Voi a s-l cunoasc pe Vampi r ul Lest at , s
mear g l a San Fr anci sco i s-l vad cu ochi i ei , s-l at i ng cu mna
ei , ast a er a ul t i ma pr ob de car e avea nevoi e. Avea s se l mur easc o
dat pent r u t ot deauna, pr i n cont act ul acel a fi zi c, avea s ob{i n
rspuns l a t oat e nt r ebr i l e.
Ceasul t i ci a. Loi al i t at ea ei fa{ de Tal amasca i t r i a ul t i ma
sufl ar e n l i ni t ea aceea cal d. Pent r u c t ocmai l or nu l e put ea
nr t ur i si ni mi c. Er a o adevr at t r agedi e, cci ei i -ar fi acor dat , cu
si gur an{, aceeai i ubi r e i ar fi mani fest at aceeai gener ozi t at e; ar fi
cr ezut -o fr s se ndoi asc ni ci o cl i p.
Gndul i r eveni i ar i l a acel e dup-ami ezi ndepr t at e. Di n nou
acol o. Cobor a n subsol ul casei l ui Mahar et pe scar a n spi r al . Oar e
n-ar put ea nchi de ua l a l oc? Pr i vet e! Ui t -t e l a ce t e-ai ui t at at unci .
Ni mi c or i bi l l a pr i ma veder e doar c acol o er au cei cunoscu{i i
dr agi , dor mi nd n bezn, da, dor mi nd. Doar c Mael er a nt i ns pe
podeaua r ece, de par c ar fi fost mor t , i ar Mahar et er a aezat , cu
spat el e spr i j i ni t de per et e, {eapn ca o st at ui e. Si cu ochi i deschi i !
Se t r ezi , t r esr i nd, sngel e i nvl i n cap, camer a i se pr u r ece i
nt unecat .
"Mi r i am!" r ost i cu voce t ar e.
ncet ul cu-ncet ul se cal m.
Se apr opi ase, t emt oar e. O at i nsese cu mna pe Mahar et . Er a
r ece, er a ca de pi at r . Iar Mael zcea mor t ! n r est , doar bezn.
New Yor k. St t ea nt i ns n pat cu cart ea n mn. Mi r i am nu
veni se. Cu gr i j , se r i di c i se apr opi e de fer east r .
Vi zavi , pr i n l umi na cenui e a dup-ami ezi i , se nl{a casa fant om
a l ui St anfor d Whi t e. O fi x cu pr i vi r ea pn ce i magi nea se di zol v
t r ept at .
De pe coper t a di scul ui , pr opt i t pe msu{a de t oal et , zmbea
Lest at .
nchi se ochi i . i r epr ezent a n mi nt e per echea t r agi c, pe Cei Ce
Tr ebui e Pzi {i . Indest r uct i bi l i i r ege i r egi n pe t r onul l or egi pt ean,
cr or a Lest at l e cnt a i mnur i l e sal e. Apoi vzu chi pul l ui Mahar et
scl i pi nd n nt uner i c. Fcut di n al abastr u. Pi at r a car e poar t veni c
n ea l umi n. Sear a se l sa r api d, cum se nt mpl nt ot deauna
t oamna, dup-ami aza cenui e se t r ansfor ma n sear scl i pi t oar e.
Zgomot ul ci r cul a{i ei de pe st r ada agl omerat i t r i mi t ea ecour i pr i nt r e
cl di r i . Unde pe l ume mai face oar e ci r cul a{i a mai ni l or at t a zgomot
ca l a New Yor k? i l i pi fr unt ea de geam. Cu coada ochi ul ui vzu i ar i
casa fant om a l ui St anfor d Whi t e. nunt r u se desl ueau ct eva
si l uet e n mi car e.
JESSE pl ec de l a New Yor k a doua zi , l und vechea mai n
decapot abi l a l ui Mat t hew. i l s bani pent r u ea, mpot r i va dor i n{ei
l ui . St i a c n-o s o mai aduc napoi .
Apoi i mbr {ia pr i n{i i fr s fac pr ea mul t caz de pl ecar ea
aceast a i l e comuni c n cel e mai si mpl e cuvi nt e t oat i ubi rea pe car e
o avusese di n t ot deauna pent r u ei .
n aceeai di mi nea{ i t r i mi se o scr i soar e expr es l ui Mahar et ,
mpr eun cu cel e dou r omane despr e vampi r i . i povest i c avea de
gnd s prseasc Or di nul , c se ducea l a concer t ul l ui Lest at pe
Coast a de Vest i c ar dori s fac popas n casa di n Sonoma. Er a de
o i mpor t an{ capi t al pent r u ea s-l cunoasc pe Lest at . Chei a pe
car e o a-vea se mai pot r i vea oar e l a ua de l a i nt r ar e? Si -i per mi t ea
Mahar et s doar m acol o?
nc di n pr i ma noapt e, pet r ecut l a Pi t t sbur gh, i apr ur n vi s
gemenel e. Vzu dou femei ngenuncheat e l ng un cat afal c. Vzu
t r upul copt , gat a s fi e consumat . Vzu c una avea n mn pl at oul
cu i ni ma; pe cel l al t pl at ou vzu cr ei er ul . Apoi ur m veni r ea sol da{i l or
i nfpt ui r ea sacr i l egi ul ui .
Pn s aj ung l a Sal t Lake Ci t y, avu de t r ei or i acel ai vi s. Revzu
vi ol ul gemenel or . Apoi cnd una di n el e nscuse. Vzu cum fusese
ascuns copi l ul cnd gemenel e fuseser i ar i descoper i t e. Fuseser
el e oar e uci se? Nu put ea spune. Pr ul r ou. Dar nu l e vedea fe{el e,
ni ci ochi i ! Pr ul r ou o chi nui a.
Doar cnd i t el efona l ui Davi d di nt r -o cabi n de pe dr um afl c i
cei l al {i aveau vi sul acest a t o{i par apsi -hol ogi i , t o{i cei car e aveau
cal i t {i de medi u di n l umea nt r eag. To{i l egau ast a de mani fest ar ea
l ui Lest at . Davi d i or don s se nt oar c i medi at acas.
Jesse ncer c s-i expl i ce cal m c se ducea l a concer t ul l ui Lest at
ca s-l vad cu ochi i ei . Ti nea l a ast a. Er au i al t e l ucrur i pe car e ar fi
vr ut s i l e spun, dar nu mai avea vr eme. Davi d t r ebui a s ncer ce s
o i er t e.
S nu faci ast a, Jessi ca, i spuse David. Ceea ce se nt mpl n
pr ezent nu mai {i ne de dosar e, ni ci de ar hi ve. Tr ebui e s t e nt or ci
acas, Jessi ca. Adevr ul e c avem mar e nevoi e de t i ne ai ci . O nevoi e
di sper at . E absol ut de negndi t s ncer ci s i nt r i "n cont act di r ect"
cu el de una si ngur . Jesse, d-mi ascul t ar e, pent r u numel e l ui
Dumnezeu.
Nu m pot nt oar ce, Davi d. V-am i ubi t di n t ot deauna. Pe t o{i v-
am i ubi t . Mai am o si ngur , o ul t i m nt r ebar e de pus. Cum se poat e
s nu fi {i ai ci chi ar voi ?
Jesse, nu vr ei s m ascul {i !
Davi d, vr eau adevr ul . Ai cr ezut vr eodat cu adevr at n
exi st en{a l or ? Sau n-a fost vor ba dect de obi ect e puse l a pst r ar e, de
dosar e, de t abl our i , de l ucr ur i ce pot fi vzut e i pi pi t e? St i i bi ne l a ce
n r efer , Davi d. Ia exempl ul pr eot ul ui car e bi necuvnt eaz sfnt a
cumi nect ur l a l i t ur ghi e. Cr ede sau nu c e pr ezent Hr i st os n fa{a
l ui ? Or i e vor ba doar de pot i r e i de vi n, i de i mnur i cnt at e n cor ?
Ah, ce mi nci noas put use s fi e, ascunzndu-i at t de mul t e
l ucr ur i i ncol {i ndu-l at t de t ar e. Dar r spunsul n-o dezamgi se.
Jesse, ai n{el es t ot ul pe dos. Eu t i u ci ne sunt cr eat ur i l e ast ea.
Am t i ut di n t ot deauna. N-am ni ci un fel de ndoi al cu pr i vi r e l a
exi st en{a l or . Tocmai de aceea ni mi c pe l ume nu m-ar put ea convi nge
s fi u pr ezent l a concer t . Cea car e nu accept adevr ul et i t u. Vr ei s
vezi i s cr ezi . Jesse, pr i mej di a e r eal . Lest at e chi ar ce decl ar el c
est e, i vor fi pr ezen{i i al {i i , mai pr i mej di oi , car e pot s ghi ceasc
ci ne et i i s {i fac r u. n{el ege i ascul t -m. Vi no acas i medi at .
Ce moment cumpl i t ! Se ddea pest e cap s o convi ng, i ar ea i
l ua, de fapt , adi o. El i nsi st a n cont i nuar e, i pr omi se s-i spun
"nt r eaga povest e", s-i dea pe mn t oat e dosar el e, c er a necesar l a
Londr a n moment ul acel a t ocmai pent r u ast a.
Dar nu-l mai ascul t a. Ea nu-i put ea spune "nt r eaga ei povest e",
ast a er a nenor oci r ea. O pndea i ar i mol eeal a, avea s adoar m cu
t el efonul n mn, o pndea i ar i vi sul . Vzuse pl at our i l e, cor pul
nt i ns pe cat afal c. Mama l or . Da, er a mama l or . E vr emea de cul car e.
Vi sul vr ea s nceap. Si apoi s cont i nue.
AUTOSTRADA 101. Or a apt e i t r ei zeci i ci nci de mi nut e. Mai
er au douzeci i ci nci de mi nut e pn l a nceper ea concer t ul ui .
Tocmai i ei se di n t r ect oar e i i nt r ase pe Wal do Gr ade cnd avu n
fa{ acel ai vechi mi r acol : apr u l a or i zont San Fr anci sco, pest e
coast el e deal ur i l or , di ncol o de l uci ul negr u al apei . Se vedeau
t ur nur i l e podul ui Gol den Gat e, i ar vnt ul r ece di n gol f i nghe{
mi ni l e pe vol an.
Lest at o s apar l a or a exact ? Ce car aghi os, s vor bet i despr e
or e n l egt ur cu un nemuri t or ! Ei bi ne, ea o s fi e acol o l a or a
exact ; clt or i a ei se apr opi a de sfr i t .
Nu mai si m{ea dur er ea de a-i pi er de pe Davi d, pe Aar on i pe t o{i
cei l al {i pe car e i i ubi se. N-o mai dur ea ni ci pi er der ea Mar i i Fami l i i . Le
er a ns l a t o{i r ecunosct oar e. Tot ui , Davi d avea, pr obabi l , dr ept at e.
Poat e c ea er a aceea car e nu accept a adevr ul cr ud i nfr i cot or
despr e t oat e acest ea, car e se l sa pur t at de ami nt i r i i de fant ome,
car e er a pr i ns n mr ej el e pal i del or cr eat ur i car e for mau mat er i al ul
vi sel or si al nebuni ei .
Par c nai nt a spr e casa fant om a l ui St anfor d Whi t e, fr s-i
pese ci ne o l ocui et e. St i a c-avea s fi e bi ne veni t . n defi ni t i v, de
cnd se t i a, ncer cau s o fac s pr i ceap ast a.
Khayman
FIICA lui Maharet. Jessi ca. Khayman fu l uat pe nepr egt i t e de
acest mesaj . Protec;ie pentru f iica lui Maharet. Trebuie su plece din sal a
aceasta cu orice pre;.
Se scut ur, i ascu{i si m{ur i l e. Pn acum l ascul t ase di n nou pe
Mar i us, car e ncer ca n cont i nuar e s-i dest upe ur echi l e l ui Lest at ,
ocupat acum cu machi at ul n fa{a unei ogl i nzi spar t e, n cul i se. Dar ce
put ea s-nsemne acest mesaj ? Fi i ca l ui Mahar et ? Jessi ca?
Un mesaj car e se r efer ea n mod cl ar l a o mur i t oar e.
l per cepu di n nou, venea pe neat ept at e de l a un spi r i t ext r em de
put er ni c car e nu-i voal ase ns gndur il e: Ai griju de Jesse! Re;ine-o
pe Mamu... Dar cuvi nt el e nu er au, de fapt , r ost i t e er a doar o i magi ne
ful gur ant , o pl oai e de l umi n.
Khayman i pl i mb pr i vi r ea l ent pe l a bal coanel e de vi zavi , pe
deasupr a par t er ul ui agl omer at . Undeva depar t e, nt r -un col {
ndepr t at al or aul ui , r icea un vr stni c cr ui a i er a cumpl i t de
fr i c de r egi n, dar car e dor ea t ot ui s o vad cu ochi i l ui . Veni se ai ci
cu gndul c avea s di spar , dar voi a s-i cunoasc fa{a n acea
ul t i m cl i p.
Khayman nchi se ochi i , ca s goneasc i magi nea aceast a.
Auzi di n nou mesaj ul . Jessica, Jessica mea. Si di ncol o de acest
vai er , cont i i n{a c venea de l a Mahar et ! O vzu br usc, cu un ni mb de
dr agost e n j ur , scl i pi t oar e, l a fel de al b ca el nsui . Si m{i o dur er e
absol ut i nsuport abil . Se r ezem l a l oc de spt ar ul de l emn i -i pl ec
o cl i p capul . Apoi i pl i mb i ar i pr i vir ea pest e t avanul di n bar e de
o{el , unde se ncol ceau t ot fel ul de cabl ur i el ect r i ce i pr oi ect oar el e
ci l i ndr i ce di n fi er . Unde eti?
PARTEA A DOUA
NOAPTEA DE HALLOWEEN
Pu;ine lucruri sunt azi
mai vrednice de pre;
dect n;elesul
rostului Substan;ei.
nsu o albinu, o albinu vie,
ncercnd su scape prin f ereastra-nchi su,
nu are habar de aa ceva.
STAN RICE
Poem fr t i t l u
di n
Pig's Progress (1976)
Dani el
UN LUNG hol ci r cul ar ; mul {i mea se i zbea ca o mas vscoas de
zi dur i l e nevopsi t e. Adol escen{i n cost ume de st r i goi nvl eau pe ui l e
di n fa{; se for mau cozi l a cumpr at per uci bl onde, cape negr e de
sat i n; "Cani ni , ci nci zeci de cen{i per echea de cani ni !" Pr ogr ame
l uci oase. Or i unde se ui t a, fe{e dat e cu pudr al b. Ochi machi a{i , gur i
vopsi t e. Si i ci -col o, gr upur i de femei i de br ba{i mbr ca{i n
ver i t abi l e cost ume di n secol ul ai nouspr ezecel ea, cu machi aj e i
per uci de t oat fr umuse{ea.
O femei e mbr cat n r ochi e de cat i fea ar unc n aer o pl oai e de
boboci usca{i de t r andafi r . Pe fa{a al bi t i pi ct ase i r ur i de l acr i mi
snger i i . Rset e.
Per cepea mi r osur i st r i ne acum pent r u el , i z de put r egai ; far dur i
gr ase, ber e. Ini mi l e car e bt eau n pi ept ur i l e di n j ur i pr ocur au o
del i ci oas senza{i e n t i mpanel e l ui ul t r asensi bi l e.
Pr obabi l c r sese t ar e, cci Ar mand l ci upi de br a{.
Dani el !
Scuz-m, efu', mur mur el .
Or i cum, ni meni nu-i bga n seam; t o{i mur i t or i i di n j ur er au
deghi za{i ; i ar Ar mand i Dani el nu se deosebeau n ni ci un fel de ei ,
doi t i ner i pal i zi pr i nt r e cei l al {i , n pul over e negr e, cu bl ugi , cu pr ul
apr oape compl et acoper i t de ber et e al bast r e de mar i nar , cu ochel ar i
negr i l a ochi .
Si -n defi ni t i v, car e-i pr obl ema? N-am i eu voi e s r d, mai al es
acum c t ot ul e at t de amuzant ?
Ar mand er a pr eocupat ; ascul t a di n nou. Lui Dani el nu-i i nt r a
del oc n cap c avea de ce s-i fi e fr i c. Acum ob{i nuse ceea ce dor i se.
Ni ci unul di nt r e voi nu mi est e fr at e i sor !
Ar mand i spusese mai devr eme:
nve{i dest ul de r epede.
Ast a fusese n t i mpul vnt or i i , a seduc{i ei , a uci der i i , fl uxul de
snge hr ni ndu-i i ni ma nes{i oas. Dar se adapt ase i ut e, si t ua{i a ast a
nenat ur al i venea ca o mnu, nu-i aa, dup pr i ma cr i m, cnd se
ar t ase nendemnat i c i t ul bur at l a cul me i cnd t r ecuse n ct eva
secunde de l a sent i ment ul cut r emur t or de vi nov{i e l a ext azul
subl i m. S bei vi a{ cu nghi {i t ur i l acome. Se t r ezi se nset at .
nai nt e cu o j umt at e de or i ofer i ser o per eche de super be
adol escent e n cl di r ea abandonat a unei col i de l ng par c. n
camer el e acel ea cu scndur i bt ut e l a fer est r e se adpost eau t ot fel ul
de copi i fugi {i de acas car e aveau cu ei doar ct e un sac de dor mi t i
ct eva zdr en{e i car e se hr neau cu r est ur i al i ment ar e cul ese de l a
cent r ul de st r nger e a gunoai el or de l a Hai ght -Ashbur y, pr epar at e n
gamel el e l or fcut e di n cut i i de conser ve. De dat a ast a, nu-l mai
must r ase del oc cont i i n{a. Nu mai exi st a dect set ea, senza{i a di n ce
n ce mai l i mpede c uci der ea er a un act per fect i i nevi t abi l i magi a
ami nt i r i i gust ul ui subl i m al sngel ui . Gr bet e-t e! Cu t oat e ast ea,
Ar mand or chest r ase cu nespus mi est r i e oper a{i a, ni ci vor b de
gr aba de cu o sear mai nai nt e, cnd el ement ul pr i nci pal fusese
t i mpul .
Ar mand se opr i se n fa{a cl di r i i , o r adi ogr afi ase, cut ndu-i pe cei
ce-i dor eau moar t ea. Aa i pl cea s pr ocedeze. Ii chemi apoi n
icer e i ei i es. Ast fel moart ea l e aduce seni nt at ea. ncercase cndva,
de mul t , s-l nve{e pe Loui s t act i ca ast a, dar Loui s n-o gsi se pe
gust ul l ui .
Si , cum pr evzuse, i ei ser dou fet e n bl ugi pe o u l at er al , ca
hi pnot i zat e de un fl ui er fer mecat .
Da, a{i veni t , t i am c ve{i apr ea...
El e i conduseser pe scr i , fuseser sal ut a{i n dr um de
mor mi t ur i necl ar e, pt ur i sol d{ct i er au nt i nse pe ni t e fr nghi i
pent r u a del i mi t a spa{i ul unui soi de sal on. S mor i n mpu{eni a ast a,
nt r e per e{i i t i a spar {i , pr i n car e pt r undeau l umi ni l e far ur i l or de l a
mai ni l e ce t r eceau pe st r ad.
Dani el si m{i se br a{el e sl bu{e i j egoase cupr i nzndu-l ; mi r osul de
hai di n pr apr oape i nsupor t abi l ; i -apoi dansul , ol dur i l e l i pi ndu-
se de el ; i nfundase cani ni i n gt ul ei . "M i ubet i , nu-i aa?" l
nt r ebase. Iar el r spunsese c da, cu cont i i n{a cur at . Oar e avea s
fi e l a fel de bi ne nt ot deauna? O apucase de br bi e cu mna ceal al t ,
i mpi nsese capul spr e spat e, apoi si m{i se apr opi i ndu-se moar t ea, ca
un pumn, o si m{i se n gt , n bur t , cldur a i se r spndea n cap, i
i nvada al el e, cr ei er ul .
i dduse dr umul . Pr ea mul t i pr ea pu{i n n acel ai t i mp. Se
ag{ase de zi d o cl i p, i magi nndu-i c i zi dul er a fcut di n car ne i
oase i c, dac ar fi aa, ar put ea s-i soar b i l ui vi a{a. Apoi fusese
de-a dr ept ul ocat s const at e c br usc i di spr use compl et set ea. Se
si m{ea pl i n i compl et , i ar noapt ea l at ept a, fcut par c di nt r -o
mat er ie pur i l umi noas; i ceal alt put oai c er a moar t , ghemuit
ca un copi l ador mi t pe podea, i ar Ar mand, st r l uci t or n nt uner i c, se
ui t a doar l a el .
Cel mai gr eu fusese s ascund cor pur i l e. Cu o sear nai nt e
oper a{i a se fcuse fr par t i ci par ea l ui , cnd el se pusese pe pl ns.
Pr i vi l egi ul novi cel ui . Dar , de dat a ast a, Ar mand i spusese "ni ci o ur m
nseamn ni ci o ur m". Deci se duseser mpr eun s l e ngr oape n
fundul pi vni {ei , n fost a camer a cazanelor , avnd gr i j s pun l a l oc
t oat e pi et r el e podel ei cu mul t at en{i e. Ast a nsemna munc, nu
j ucr i e, chi ar dac acum er a dot at cu o for { mul t mai mar e. Ce
r espi ngt or er a s l e mai at i ngi cor pur i l e. O cl i p i pusese chi ar i
nt r ebar ea ci ne er au? Dou epave. Nu mai aveau un pr ezent , i ar
pr obl ema vi i t or ul ui l or nu se mai punea acum. Dar fat a di n noapt ea
t r ecut ? O cut a oar e ci neva? l podi di ser br usc l acr i mi l e. i auzi se
hohot el e, apoi r i di case mna s i pi pie l acr i mi l e car e-i {aneau di n
ochi .
Dar t u ce cr edeai ? l nt r ebase Ar mand, punndu-l s-l aj ut e l a
t r eab, c-i vr eun r oman de gr oaz de dou par al e? Nu t e hr net i
dac nu et i n st ar e s faci cur at dup t i ne.
Cl di r ea er a pl i n de nai vi adol escen{i car e ni ci nu obser vaser c
fur aser hai nel e pe car e l e pur t au acum, uni for ma t ut ur or t i ner i l or i
c se fofi l aser pe o u l at eral car e ddea nt r -o st r ad dosnic. Ni ci
unul di nt r e voi nu-mi mai est e fr at e sau sor . Pdur i l e fuseser
di nt ot -deauna pl i ne de vnat cu ochi bl nzi , cu i ni mi bt nd n pi ept ,
at ept nd doar ar cul , doar gl on{ul , doar l ancea. Iar eu mi dau pe fa{
adevr at a nat ur : di nt ot deauna am fost vnt or .
Et i mndr u de mi ne acum? l nt r ebase pe Ar mand. Et i
mul {umi t ?
Sapt e i j umt at e, st r ada Hai ght . Ci r cul a{i e i nt ens de mai ni ,
dr oga{i car e ur l , ncol ci {i pe t r ot uar . De ce nu se duceau di r ect l a
concer t ? Ui l e t r ebui e c er au dej a deschi se. Nu mai supor t a
at ept ar ea ast a.
Dar exi st a pe apr oape un adpost al vampi r i l or , o cas mar e n
r ui ne, l ng par c, i ar acol o mai er au nc uni i di nt r e ei , pl nui nd cum
s-l di st r ug pe Lest at . Ar mand voi a s t r eac pr i n apr opi er e, doar un
moment , s afl e ce se nt mpl .
Cau{i pe ci neva? l nt r ebase Dani el . Spune-mi , et i sau nu
mul {umi t de mi ne?
Ce vzuse n ochi i l ui Ar mand? Un ful ger de i r oni e, de dor i n{?
Ar mand l mpi nsese gr bi t pe t r ot uar el e mur dar e, pe l ng bar ur i ,
cafenel e, magazi ne pl i ne cu hai ne vechi mpu{i t e, cl ubur i el egant e cu
l i t er e aur i t e pe ui l e de st i cl gr oas, cu vent i l at oar e cu pal e de l emn
aur i t e, n t avan, pent r u al ungar ea fumului , cu fer i gi nal t e n ghi vece,
mur i nd l ent di n cauza cl dur i i i semi -nt une-r i cul ui . Un ul t i m gr up
de copi i mai t r ecuse pe l ng ei mbr ca{i n cost ume de t aft a cu
pai et e, st r i gnd: "Ce-al ege{i ? Bomboane sau bt ai e?"
Ar mand se opr i se i fusese i medi at nconj ur at de fe{el e mi t i t el e
acoperi t e de mt i cumpr at e st r i goi de pl ast ic, spi r i dui , vr j i t oare;
cu ochi i pl i ni de t andr e{e l e pusese n pungu{el e l or de bomboane
dol ar i l uci t or i de ar gi nt , apoi l l uase de br a{ pe Dani el i -i
cont i nuaser dr umul .
Et i dest ul de r eui t , opt i se el cu un zmbet ador abi l , n car e se
st r a o t andr e{e nespus. Et i pr i mul meu nscut . Apoi avusese n
gl as o t r emur t ur , ar uncase r epede o pr i vi r e de j ur mpr ej ur de par c
se si m{ea ur mr i t , ncol {i t . Se st pni se l a fel de r epede. Ai r bdar e. Si
{i ne mi nt e c mi -e fr i c acum pent r u amndoi .
Ah, o s at i ngem i st el el e mpr eun! Ni mi c nu ne poat e opr i .
St r i goi i car e ci r cul pe st r ad nu-s dect ni t e mur i t or i deghi za{i !
Apoi vi l a-adpost expl odase.
Auzi se det ona{i a nai nt e de a vedea fl cr i l e; apoi apr use o
col oan de foc i fum, nso{i t de sunete ascu{i t e pe car e nu l e-ar fi
det ect at nai nt e: er au {i pet el e nemur i t or i l or car e semnau cu
zgomot ul unei foi de pol ei al ce ar de. Br usc apr user i c{i va
mur i t or i , al er gnd, cu pr ul vl voi , cur i oi s pr i veasc i ncendi ul .
Ar mand l t r sese i ut e pe Dani el de pe st r ad, nt r -o pr vl i e
l i psi t de aer , unde se vi ndeau but ur i . Pr i vi r i gal bene; sudoar e i
put oar e de t ut un; mur i t or i i pr ezen{i , nednd ni ci o at en{i e i ncendi ul ui
de afar , st t eau cu nasul n r evi st e por no cu poze l uci oase. Ar mand l
mpi nsese pn n fundul magazi nul ui . O bt r n al egea cut i i de
mncar e pent r u pi si ci i ni t e st i cl e de l apt e di nt r -un fr i gi der . Pe-acol o
nu er a ni ci o i ei r e.
Dar cum t e-ai fi put ut fer i de l ucr ul car e t r ecea pe deasupr a
casel or , de zgomot ul asur zi t or pe car e mur i t or i i nu-l put eau auzi ? i
pusese mi ni l e l a ur echi , dar er a o pr ost i e, n-avea ni ci un r ost . Moar t e
acol o pe st r ad. Cr eat ur i asemenea l ui goneau pr i nt r e gunoai el e
di n cur t ea di n spat el e cl di r i i , er au aj uni di n ur m i ar i n pl i n
fug. Imagi ni l e acest ea i se pr ezent au ca ni t e scur t e ful ger e n mi nt e.
Apoi ni mi c. Li ni t e pr ofund. Doar zgomot el e cl axoanel or , scr {i t ul
pneur i l or di n l umea mur i t or i l or . Fusese pr ea ui mi t de senza{i i l e
acest ea noi ca s-i fi e fr i c. Fi ece secund pr ea o et er ni t at e, chi ci ur a
de pe ua de st i cl a fr i gi der ul ui pr ea o mi nune. Ochi i bt r nei cu
st i cl el e de l apt e n mn st r l uceau ca dou buc{el e de cobal t .
Ar mand er a i mai pal i d dect de obicei , cu ochi i ascuni de
ochel ar i i negr i , cu mi ni l e n buzunar e. Mi cul cl opo{el de l a u
scosese un cl i nchet l a i nt r ar ea unui t nr car e cumpr ase o si ngur
st i cl de ber e ger man i i ei se.
S-a t er mi nat , nu-i aa?
Pent r u moment , i r spunsese Ar mand.
Nu mai scosese ni ci o vor b pn ce nu se ur caser nt r -un t axi .
Ne det ect ase, ne auzi se i pe noi .
At unci cum de nu...
Nu t i u. St i u numai c t i a de pr ezen{a noast r . St i a chi ar
nai nt e s ne gsi m adpost .
IAR ACUM, d di n coat e ca s pt r unzi n sal ; ce pl cer e i mens,
s t e l ai pur t at de mul {i me spr e ui l e de l a i nt r ar e. Ni ci br a{el e nu l e
put ea r i di ca, at t de nghesui t er a; t ot ui , uni i l depi r , dnd di n
coat e, dndu-i l ovi t ur i n coast e, car e-l del ect au; r se di n nou l a
veder ea afi el or de pe per e{i , n car e Lest at er a nf{iat n mr i me
nat ur al .
Si m{i o mpunst ur n spat e di n par t ea l ui Ar mand; si m{i cum
acest a se cr i spase br usc. n fa{a l or , mai ncol o, er a o femei e cu pr
r ou car e er a nt oar s spr e ei i -i pr ivea cu i nsi st en{, nai nt nd,
mpi ns de-a-ndr at el ea spr e i nt r ar e.
Pe Dani el l t r aver s un fi or .
Ar mand, ar e pr ul r ou. Ce t ar e semna cu gemenel e di n vi s! Si
avea ochi i nfi p{i nt r -ai l ui , ochi ver zi , cnd el spuse: Ar mand,
gemenel e!
Apoi o pi er du di n veder e, fusese nt oar s i ar de mul {i me, i nt r ase n
sal .
Nu, opt i Ar mand.
Scut ur uor di n cap. Er a st pni t de o fur i e mocni t , Dani el o
si m{ea. Avea pr i vi r ea aceea r i gi d, st i cl oas, pe car e i -o cunot ea cnd
er a pr ofund j i gni t .
Tal amasca! mur mur el cu un r nj et ci udat .
Tal amasca. Sonor i t at ea numel ui i se pr u fr umoas l ui Dani el . l
descompuse, cut r dci ni l e l at i ne, n{el ese pr{i l e. Apoi i r eveni
memor i a: masc ani mal i er . Vechi ul nume dat vr j i t oar el or ,
amani l or .
Dar ast a ce nseamn, de fapt ? nt r eb.
nseamn c Lest at e nebun de l egat , r spunse Ar mand cu o
pr i vi r e ndur er at . Or i cum, nu mai cont eaz.
Khayman
KHAYMAN, de sub ar cad, pr i vi sosi r ea mai ni i l ui Lest at n
par car e. Khayman er a apr oape i nvi zi bi l , n ci uda cost umul ui moder n
de bl ugi pe car e i -l nsui se mai devr eme de pe un manechi n di nt r -o
vi t r i n. Nu avea ni ci o nevoi e de ochelar i i fumur i i car e-i acoper eau
ochi i . Iar pi el ea l umi ni scent nu cont a. Or i unde t e ui t ai , er au numai
nt i ar gi nt i i , vopsea al b pe fe{e, st r l uci r e, cost ume pl i ne de pai et e.
nai nt spr e Lest at , ca i cum ar fi not at pr i n fl uxul de t r upur i
t i ner e car e nconj ur au mai na. n fi ne, vzu coama bl ond i ochi i
vi ol e{i ai cr eat ur i i car e zmbea admi r ator i l or i l e sufl a sr ut r i pe
vr ful deget el or . Ce put er e de seduc{i e avea demonul acest a!
Conducea chi ar el mai na, mpi ngnd-o pr i nt r e t r upur i l e l or , dar nu
ncet a s l e fac semne, s l e adr eseze ocheade i zmbet e, de par c
pi ci or ul de pe accel er at or nu er a al unei a i -acel ei ai per soane.
Be{i e t ot al . Tr i umf. Ast a si m{ea Lest at n chi ar acel moment . Dar
ni ci mcar nso{i t or ul l ui r et i cent , Loui s, br unet ul aezat l ng el , n
mai n, car e-i pr i vea t i mi d pe copi i i acei a n del i r , nu ddea i mpr esi a
c ar pr i cepe ce se nt mpl a cu adevr at .
Ni ci unul di n ei nu t i a c r egi na se scul ase di n l ungul ei somn.
Ni ci unul nu avusese vi sul cu gemenel e. Net i i n{a l or er a
sur pr i nzt oar e. Mi n{i l e l or de t i ner i put eau fi ci t i t e cu uur i n{. Dup
t oat e apar en{el e, Lest at , car e se ascunsese at t de bi ne pn acea
sear , er a acum pr egt i t s dea pi ept cu or i ci ne. i afi a gndur i l e i
i nt en{i i l e ca t ot at t ea medal i i .
Por ni {i l a vnt oar e cont r a noast r ! Ast a l e spunea cu gl as t ar e
admi r at or i l or , dei nu-l auzeau. Uci de{i -ne. Noi nt r uchi pm r ul , noi
semnm numai nenor oci r i n cal e. E mi nunat c acum cnt a{i i
ur l a{i o dat cu noi . Dar , cnd o s v da{i seama car e-i mi car ea, va
fi pr ea t r zi u, o s-nceap t r ebur i l e ser i oase. O s v da{i seama c nu
v-am mi n{i t ni ci odat .
O cl i p l i se nt lni pri vi r ea. Nu doresc dect su f iu bun! A renun;a
i la nemurire pentru asta! Dar nu ddu semn c ar avea habar ci ne
sau ce pr i mi se acest mesaj .
Loui s, obser vat or ul , r bdt or ul Loui s, nu er a acol o dect , pur i
si mpl u, di n dr agost e pent r u Lest at . Se r ent l ni ser doar cu o sear
nai nt e, fusese o r eveder e ext r aor di nar . Loui s l ur ma pe Lest at
or i unde l -ar fi dus. Loui s voi a s pi ar dac pi er ea Lest at . Dar
t emer i l e i sper an{el e pe car e i l e puneau n aceast sear er au
ndui ot or de umane.
Ni ci nu-i i magi nau ct de apr oape er a ful ger ul mni ei r egi nei ,
cum i ncendi ase ni ci cu o or mai nai nt e vi l a-adpost di n San
Fr anci sco. Sau cum ar dea acum t aver na aceea i nfam de pe st r ada
Cast r o, n vr eme ce ea nc i mai ur mr ea pe cei ce i zbut i ser s se
sal veze.
De fapt , numer oi i but or i de snge r spndi {i pr i n publ i c nu
aveau ni ci ei i dee despr e ce se pet r ecea afar . Er au pr ea novi ci pent r u
a capt a mesaj el e de al ar m al e cel or vechi , pent ru a auzi ur l et el e cel or
car e pi er eau n fl cr i . Vi sul cu gemenel e nu r eui se dect s l e
semene i mai mul t t ul bur ar e n spi r i t e. Di n di ver se col {ur i , l fi xau
pe Lest at cu ur sau cu o fer voar e r el i gi oas. Uni i l -ar fi di st r us, al {i i l -
ar fi nscunat dr ept zeu. Ni ci nu-i i magi nau pr i mejdi a car e i pndea
pe t o{i .
Dar ce er a cu gemenel e? Car e er a semni fi ca{i a vi sel or ?
Khayman ur mr i cu pr i vi r ea mai na car e-i fcea dr um pr i n
mar ea de t r upur i spr e i nt r ar ea ar t i t i l or . Ri di c apoi ochi i spr e st el el e
de pe cer , spr e gnl i i l e de l umi n i {i ndu-se di ncol o de cea{a car e
at r na deasupr a or aul ui . I se pr u c ghi cet e pr ezen{a fost ei sal e
suver ane.
Se nt oar se spr e audi t or i u i -i fcu l oc cu gr i j pr i n nghesui al .
Dac n-ar fi {i nut cont de for {a l ui pr i n mul {i mea aceast a, ar fi fost un
dezast r u, ar fi l sat n ur m numai vnii i oase r upt e n j ur , fr
s i dea seama de ni mi c.
Mai pr i vi o dat cer ul , apoi i nt r n cl di r e i -l pcl i , fr ni ci o
gr eut at e, pe cel car e r upea bi l et el e, st r ecur ndu-se ca o nl uc spr e
cea mai apr opi at scar .
Sal a er a apr oape pl i n. Se ui t at ent n j ur , savur nd moment ul ,
l a fel cum savur a t ot ul . Sal a n si ne nu-i spunea ni mi c, er a ca o
cochi l i e pent r u l umi n i sunet , mul t pr ea moder n i de-a dr ept ul
ur t .
Dar mur i t or i i er au cu t o{i i super bi , crpau de snt at e, aveau
buzunar el e pl i ne de bani i cor pur i r obust e n car e ni ci un or gan nu
er a at i ns de boal i ni ci un os nu se r upsese vr eodat .
De al t fel , cur {eni a i pr osper i t at ea nt r egul ui or a l st upefi au pe
Khayman. E adevr at c vzuse bog{i e i n Eur opa, ceva de
nenchi pui t , dar ni mi c nu egal a per fec{iunea acest ui col { de pmnt
supr apopul at , pn l a fer mel e di n veci nt at ea or aul ui , adevr at e
vi l i oar e cu st ucat ur i i dot at e cu t oat e ar t i col el e de l ux i magi nabi l e.
Pe l ng fi ecar e cas al ei l e er au pl i ne de aut omobi l e super be. Sr aci i
scot eau bani di n aut omat el e de banc cu ni t e cr{ul i i magi ce de
pl ast i c. Nu exi st au magher ni {e. Or aul se mndr ea cu o sumedeni e de
t ur nur i i mense, cu hot el ur i fabul oase; nt i ns nt r e mar e i mun{i , cu
apel e gol ful ui scl i pi ndu-i n fa{, San Fr anci sco pr ea s fi e mai
degr ab o st a{i une bal near dect un mar e or a, un r efugi u mpot r i va
dur er i l or i ur {eni ei l umi i .
Ni ci o mi r ar e c Lest at l al esese ca s ar unce mnua, n
ansambl u, copi i i acet i a nu er au r i . Nu fuseser at i ni de pr i va{i uni ,
nu fuseser r ni {i . S-ar fi put ut dovedi adevr a{i combat an{i cont r a
rul ui . Di n moment ul n car e ar fi pr i ceput c si mbol ul i per sonaj ul
er a unul i acel ai l ucr u. Tr ezi {i -v, det ect a{i mi r osul de snge, copi i !
Dar mai er a oar e acuma t i mp de aa ceva?
Mar el e pl an al l ui Lest at , or i car e ar fi fost acest a, s-ar put ea dovedi
mor t n fa; cci cu si gur an{ r egi na avea un pl an al ei , de car e
Lest at nu t i a.
Khayman i fcu l oc pn sus l a bal con. Pn l a ul t i mul r nd de
scaune, unde se i nst al ase mai devreme. Se aez confor t abi l ,
mpi ngnd cu pi ci or ul cel e dou cr{i despr e vampi r i car e er au nc pe
j os, neobser vat e.
Devor ase t ext el e acel ea mai devr eme; t est ament ul l ui Loui s: "Nu va
mai fi dect neant ul ." Si povest ea l ui Lest at : "Vor be, vor be, vor be car e
nu-nseamn ni mi c." Mul t e l ucr ur i i er au acum mai cl ar e. Ceea ce
ghi ci se despr e i nt en{i i l e l ui Lest at se confi r ma pe depl i n. Dar despr e
mi st er ul gemenel or , de bun seam, cr{i l e nu vor beau.
n pr i vi n{a i nt en{i i l or r eal e al e r egi nei , r mnea n cont i nuar e
per pl ex.
Di st r usese sut e de but or i de snge pr i n l umea nt r eag, t ot ui pe
uni i i l sase neat i ni .
Chi ar i acum, Mar i us er a n vi a{. Di st r ugndu-i cr i pt a, l
pedepsi se pe Mar i us, dar nu-l uci sese, dei i -ar fi fost uor s o fac.
El er a cel car e l ansa ct r e cei vr st ni ci mesaj e di n nchi soar ea l ui de
ghea{, aver t i zndu-i de pr i mej di e, cer ndu-l e aj ut or ul . Fr ni ci un
efor t , Khayman si m{i se c l a chemr i l e l ui Mar i us r spunseser doi
nemur i t or i , dei unul ni ci nu-i per cepea chemar ea. Er a cazul
Pandor ei , cr ea{i a l ui Mar i us, o si ngur at i c cu put er i i mense. Cel l al t
er a Sant i no, mai pu{i n vi gur os, dar care auzea vocea l ui Mar i us i
car e ncer ca, bi et ul de el , s {i n pasul , cum put ea, cu ea.
Fr ndoi al , r egi na i -ar fi put ut di st r uge pe amndoi dac ar fi
vr ut . Tot ui , ei i vedeau nest i ngher i {i de dr um, nu se ascundeau,
nu-i mascau pr ezen{a i nu er au at aca{i .
Cum i al egea oar e r egi na vi ct i mel e? Pe cei di n sal , de pi l d, cu
ce scop i l sase nc n vi a{?
Dani el
AJUNSESER l a ui acum, nu l e mai r mnea dect s t r eac
punt ea ngust car e l ega hol ul de i mensa sal oval de j os.
Mul {i mea se mpr t i a n t oat e pr{i l e, ca pi et r el e n r ost ogol i r e.
Dani el nai nt spr e cent r ul sl i i , {i nndu-se cu deget el e ncl et at e de
cur eaua l ui Ar mand, s nu se pi ar d de el , fcnd ochi i r oat
pr i mpr ej ur pn l a t avanul unde se pi er deau ul t i mel e bnci . Mur i t or i i
mi unau pe scr i l e de ci ment , se ag{au de bal ust r adel e de fi er or i
i nundau par t er ul unde se afl a i el .
Br usc ni mi c nu se mai auzi di st i nct , zgomot ul se uni for mi z, de
par c venea de l a o mai nr i e ur i a. Apoi , pr i nt r -o st r ful ger ar e, i
per cepu pe cei l al {i . Vedea fr ni ci un efor t di fer en{a di nt r e cei vi i i
cei ca el. Er au dest ui , n t oat e di r ec{i i l e, ascuni de pdur ea uman,
dar st r l uci t or i , ca ochi i de bufni { n lumi na l uni i . Ni ci machi aj el e,
ni ci ochel ar i i negr i sau plr i i l e t r ase pe ochi i gl ugi l e mant al el or nu-i
put eau ascunde pe uni i de al {i i . Nu er a vor ba doar de l uci ul
nepmnt ean al fe{el or sau al mi ni l or , dar i de mi cr i l e l or
gr a{i oase i supl e, de par c er au mai mul t spi r i t dect t r up.
Ah, n f ine fra;ii i surorile mele!
Dar n aer se si m{ea doar ur . O ur per fi d! l ador au i , n
acel ai t i mp, l condamnau pe Lest at . Ador au pn i sent i ment ul de
ur , dor i n{a de a pedepsi . Br usc, nt l ni pr i vi rea unui cr eat ur i enor me
cu pr negr u, ul ei os car e-i ar i col {i i nt r -un r nj et or i bi l ,
dezvl ui ndu-i pl anul de a-l t i a n buc{i pe Lest at , de a-i r et eza capul
i de a-l ar de pe un r ug nl{at pe mal ul mr i i . Sfr i t ul monst r ul ui i
al l egendei sal e. Eti cu noi sau mpotriva noastru? Dani el i zbucni nt r -
un r s zgomot os.
N-o s-l uci de{i ni ci odat , spuse.
Dar r mase cu gur a cscat l a veder ea coasei pe car e cel l al t o
ascundea sub pel er i n, l a pi ept . Apoi br ut a se-nt oar se pe cl ci e i
di spr u. Dani el ncer c s pt r und cu pr i vi r ea pn l a bal con, pr i n
l umi na pl i n de fum. Era unul de-al l or acuma. Le cunotea toate
secretele! Er a ame{i t , n pr agul nebuni ei .
Si m{i st r nsoar ea mi ni i l ui Ar mand pe umr . Aj unser chi ar n
cent r ul par t er ul ui . Se st r ngea t ot mai mul t l ume, cu fi ece cl i p ce
t r ecea. Fet e super be n r ochi i negr e de mt ase i fceau l oc pe l ng
mot oci cl i t i cu mut r e bar bar e, mbr ca{i n hai ne r oase, de pi el e
neagr . Si m{i pe obr az mngi er ea dul ce de pene; apoi t r ecu pe l ng
el un enor m dr ac r ou cu coar ne i mense; apoi o fi gur osoas i
descr nat ca de schel et , cu bucl e aur i i i pi ept eni de si def. Sal a er a
st r puns de t ot fel ul de st r i gt e. Mot ocicl i t i i scot eau ur l et e de l up; o
voce asur zit oar e st r i g "Lest at !" i -n cl ipa ur mt oar e al {i i pr el uar
st r i gt ul n cor .
Ar mand avea di n nou aer ul acel a absent , car e cor espundea unei
i mense concent r r i , de par c ceea ce vedea n j ur i er a cu t ot ul
i ndi fer ent .
Sunt cel pu{i n t r ei zeci , i opt i l ui Dani el l a ur eche, nu-s mai
mul {i , dar vr eo doi di nt r e ei sunt at t de vr st ni ci , nct ne-ar put ea
di st r uge pe t o{i di nt r -o sufl ar e.
Unde, spune-mi unde sunt ?
Ascul t si ngur , i spuse Ar mand. Si ui t -t e n j ur . Imposi bi l s t e
ascunzi de ei ...
Khayman
FIICA l ui Mahar et . Jessi ca. Khayman fu l uat pe nepr egt i t e de
acest mesaj . Pr ot ec{i e pent r u fi i ca l ui Mahar et . Tr ebui e s pl ece di n
sal a aceast a cu or i ce pr e{.
Se scut ur, i ascu{i si m{ur i l e. Pn acum l ascul t ase di n nou pe
Mar i us, car e ncer ca n cont i nuar e s-i dest upe ur echi l e l ui Lest at ,
ocupat acum cu machi at ul n fa{a unei ogl i nzi spar t e, n cul i se. Dar ce
put ea s-nsemne acest mesaj ? Fi i ca l ui Mahar et ? Jessi ca?
Un mesaj car e se r efer ea n mod cl ar l a o mur i t oar e.
l per cepu di n nou, venea pe neat ept at e de l a un spi r i t ext r em de
put er ni c car e nu-i voal ase ns gndur il e: Ai gr i j de Jesse! Re{i ne-o
pe Mam... Dar cuvi nt el e nu er au de fapt r ost i t e er a doar o i magi ne
ful gur ant , o pl oai e de l umi n.
Khayman i pl i mb pr i vi r ea l ent pe l a bal coanel e de vi zavi , pe
deasupr a par t er ul ui agl omer at . Undeva depar t e, nt r -un col {
ndepr t at al or aul ui , r icea un vr stni c cr ui a i er a cumpl i t de
fr i c de r egi n, dar car e dor ea t ot ui s o vad cu ochi i l ui . Veni se ai ci
cu gndul c avea s di spar , dar voi a s-i cunoasc fa{a n acea
ul t i m cl i p.
Khayman nchi se ochi i , ca s goneasc i magi nea aceast a.
Auzi di n nou mesaj ul . Jessi ca, Jessi ca mea. Si di ncol o de acest
vai er , cont i i n{a c venea de l Mahar et ! O vzu br usc, cu un ni mb de
dr agost e n j ur , scl i pi t oar e, l a fel de al b ca el nsui . Si m{i o dur er e
absol ut i nsuport abil . Se r ezem l a l oc de spt ar ul de l emn i -i pl ec
o cl i p capul . Apoi i pl i mb i ar i pr i vir ea pest e t avanul di n bar e de
o{el , unde se ncol ceau t ot fel ul de cabl ur i el ect r i ce i pr oi ect oar el e
ci l i ndr i ce di n fi er . Unde et i ?
Undeva depar t e, l ng un zi d, vzu per soana de l a car e venea
mesajul . Er a cel mai vr st ni c di nt re t o{i cei pe car e-i nr egi st r ase pn
acum. Un nor di c but or de snge, de st at ur gi gant i c, t ot at t de
vi gur os pe ct er a de vi cl ean, mbr cat n hai ne aspr e de pi el e
nt oar s, cu o coam de pr de cul oar ea pai ul ui , cu spr ncene gr oase
i ochi i uor nfunda{i n or bi t e, car e-i ddeau o expr esi e de om czut
pe gndur i .
Necunoscut ul ur mr ea cu pr i vi r ea o femei e sub{i r e, o mur i t oar e
car e-i fcea dr um pr i n mul {i me ca s se apr opi e de scen. Jesse, fi i ca
mur i t oar e a l ui Mahar et .
nnebuni t , necr ezndu-i ochi l or , Khayman se concent r l a r ndul
l ui asupr a ei . Si m{i cum i vi n l acr i mi l e n ochi , vznd ct de ul ui t or
semna cu Mahar et .
Acel ai pr ar mi u bogat , numai i nele, aceeai fr agi l it at e de
pasr e, acei ai ochi ver zi i nt el i gen{i i pl i ni de cur i ozi t at e, pr i vi nd
scena, n vr eme ce se l sa mpi ns de cei di n j ur ul ei n t oat e
sensur i l e.
Avea pr ofi l ul l ui Mahar et . Si aceeai pi el e, car e avusese o anumi t
pal oar e l umi noas chi ar cnd Mahar et er a n vi a{, ca i nt er i or ul unei
scoi ci .
Ful ger t or , i r eveni n mi nt e aspect ul pi el i i l ui Mahar et vzut
pr i nt r e deget el e l ui mai nchi se l a cul oar e. Cnd i mpi nsese capul
nt r -o par t e n t i mpul vi ol ul ui , deget el e l ui at i nseser pl eoapel e
del i cat e. Doar cu un an mai t r zi u i se scoseser l ui Mahar et ochi i di n
cap, i ar el fusese i at uncea pr ezent, ami nt i ndu-i cu pr eci zi e acel ai
moment , avnd senza{i a cont act ul ui cu pi el ea aceea... Ast a se
pet r ecuse nai nt e ca el s se apl ece, s cul eag per echea de ochi de pe
j os i s...
l t r ecu un t r emur . Si m{i o dur er e cumpl i t n pl mni . Doar n-
avea s-i j oace i ar fest e memor i a. N-o s i -o pi ar d i ar i chi ar acum,
s fi e i ar i cl ovnul fer i ci t car e nu-i aduce ami nt e de ni mi c!
Fi i ca l ui Mahar et , fi e. Dar cum er a oar e cu put i n{? Pr i n ct e
gener a{i i se t r ansmi seser t r st ur i l e car act er i st i ce pn l a femei a
aceast a fr agi l , car e pr ea c se l upt di n r sput er i s aj ung chi ar
l ng scen?
Dac t e gndeai , nu er a i mposi bi l , i ddu el i ut e seama. Poat e
numai vr eo t r ei sut e de st r buni st t eau nt r e femei a aceast a di n
secol ul al douzeci l ea i dup-ami aza aceea de demul t , cnd el i
pusese n j ur ul gt ul ui col anul r egel ui i cobor se de pe podi um
pent r u a nfpt ui vi ol ul n l ocul r egel ui . Poat e ni ci at t . Ni ci mcar o
fr ac{i une di n mul {i mea aceast a, dac pr i veai n per spect i v.
Cel mai de necr ezut er a fapt ul c Mahar et i cunot ea ur mai i ! n
cazul femei i acest ei a, er a cl ar c Mahar et o cunot ea. Mi nt ea
lut or ul ui acel ui a nal t de snge i fur ni z r api d aceast i nfor ma{i e.
Cer cet di n nou gndur i l e nor di cul ui . Mahar et er a n vi a{.
Mahar et er a st r aj a fami l i ei ei de mur i t or i . Mahar et er a nt r uchi par ea
put er i i i voi n{ei fr de mar gi ni . Mahar et nu-i dduse bl ondul ui ei
ser vi t or ni ci o expl i ca{i e cu pr i vi r e l a vi sel e despr e gemene, dar l
t r i mi sese ai ci pent r u a-i ndepl i ni por unca, s o sal veze pe Jessi ca.
Deci Mahar et t r i et e, se gndi Khayman. Tr i et e, i ar dac ea
exi st nt r -un mod r eal , at unci exi st i sor a ei , amndou gemenel e
r ocat e t r i esc!
Khayman i cer cet mi nt ea cu i mai mul t at en{i e, cut nd ct
mai adnc. Dar nu mai capt dect nver unat a dor i n{ de pr ot ec{i e.
Tr ebui a s o sal veze pe Jesse, dar nu doar de pr i mej di a r epr ezent at
de r egi n, ci de t ot ce o nconj ur a ai ci , de sal a aceast a unde put ea s
i a cunot i n{ de l ucr ur i ce n-ar mai supor t a ni ci o expl i ca{i e.
Si ct ur pent r u Mam i se ci t ea n gndur i ! Ct ur n ur i aul
acest a nal t , bl ond, cu o {i nut de rzboini c i de mar e pr eot n acel ai
t i mp! O ur a c-i fcuse apar i {i a n cadr ul at empor al i dul ce al
exi st en{ei l ui . Ur a de asemenea, fapt ul c dr agost ea pe car e o nut r ea
pent r u femei a aceast a, pent r u Jessi ca, i exacer ba fr i ca pent r u pr opr i a
l ui per soan. El cunot ea di mensi uni l e dezast r ul ui , t i a de
di st r uger ea t ut ur or but or i l or de snge de pe t oat e cont i nent el e, n
afar de c{i va, maj or i t at ea afl ndu-se chi ar n sal i neavnd mcar
i dee de pr i mej di a car e-i pndea.
Cunot ea i vi sel e despr e gemene, dar nu l e n{el egea. La ur ma
ur mel or , el nu cunoscuse ni ci odat dou gemene r ocat e; una si ngur
i st pni se exi st en{a cu fr umuse{ea ei . Di n nou, l ui Khayman i apr u
Mahar et , o i magi ne r ici t oare, cu ochi obosi {i , foar e umani , decor nd
o fa{ ca o masc de por {el an: Mael, te i mplor, nu-mi mai pune
ntreburi. Fu ce ;i-am spus.
Li ni t e. Br usc, ur i aul i ddu seama c e sub obser va{i e. Cu o
t r esr i r e, i pl i mb ochi i n j ur ca s l ocal i zeze sur sa i nt r uzi uni i .
Pr onun{ar ea numel ui er a de vi n, cum se nt mpl adesea.
Nor di cul se si m{i se numi t , r ecunoscut . Khayman fusese i zbi t i medi at
de nume, fcuse r epede l egt ur a cu per sonaj ul Mael di n car t ea l ui
Lest at . Fr ndoi al c er a una i aceeai per soan: acest a er a
pr eot ul dr ui d car e-l at r sese pe Mar i us n poi ana sacr , unde zeul
sngelui l t r ansfor mase nt r -unui di n aceeai spe{ i l t r i mi sese apoi
n Egi pt s dea de Mam i de Tat .
Da, er a acel ai Mael . Car e acum er a fur i os c fusese r ecunoscut .
Dup acest pr i m spasm de fur i e, t oat e gndur i l e i emo{i i l e l ui
di spr ur . O ame{i t oar e demonst r a{i e de for {, fu obl i gat s admi t
Khayman. Se r el ax. Dar cr eat ur a nu r euea s-l descoper e.
Recunoscu cel pu{i n vr eo douzeci de fe{e pal i de n publ i c, dar nu pe
Khayman.
nt r e t i mp, nt r epr i nzt oar ea Jessi ca r eui se s aj ung l a
dest i na{i a dor i t . Apl ecndu-se, se st r ecur ase pr i nt r e mot oci cl i t i i
acei a ur i ai car e pr et i ndeau l ocur i l e din fa{a scenei , de par c t ot
spa{i ul acel a l e apar {i nea, i r eui se s se agat e de mar gi nea r ampei .
i scl i pi pe br a{ o br {ar de ar gi nt . Ful ger ul acel a l umi nos l
at i nse pr obabi l pe Mael dr ept n i ni m, c un pumnal , cci n cl i pa
aceea t oat dr agost ea pent r u ea i t oat e gndur i l e l ui r edeveni r
penet r abi l e.
Ti pul st a o s pi ar dac nu se n{el ep{ct e, se gndi Khayman.
Fusese, fr ndoi al , i nst r ui t de Mahar et , poat e c se i hr ni se cu
sngel e ei de o put er e ext r em, dar avea o i ni m i ndi sci pl i nat i un
t emper ament gr eu de st pni t , ast a er a l i mpede.
Apoi , l a c{i va pai n spat el e l ui Jesse, pr i nt r e zgomot el e i
cul or i l e ame{i t oar e, Khayman descoper i un al t per sonaj mi st er i os,
mul t mai t nr dect col osul de Mael , dar apr oape l a fel de put er ni c n
fel ul l ui .
Khayman i cut numel e, dar t i pul i ascundea per fect
gndur i l e;nu se put ea ci t i n mi nt ea l ui ni ci cea mai mi c ur m de
per sonal i t at e. Fusese doar adol escent l a moar t e, cu un pr l i ns, at en-
r ocat , cu ochi i par c pr ea mar i pent r u fa{a l ui . Dar , br usc, i det ect a
cu uur i n{ numel e, cul egndu-l di n gndur i l e l ui Dani el , novi cel e
abi a for mat , car e st t ea l ng el . Ar mand. Iar novi cel e, Dani el , de-abi a
mur i se. Toat e mol ecul el e cor pul ui su er au cupr i nse de fr enezi a
di avol easc a i nvi zi bi l el or t r ansfor mr i chi mi ce.
Khayman fu pe dat sedus de Ar mand. Cu si gur an{, er a acel ai
Ar mand despr e car e scr i seser at t Loui s ct i Lest at nemur i t or ul
cu t r up de adol escent Ast a nsemna c n-avea mai mul t de vr eo ci nci
sut e de ani , dar i fur i se o super b armur pent r u t oat e gndur i l e.
Er a i scusi t , cal cul at , dar i l i psea fl er ul o cut at e car e se vedea de l a
di st an{, dac exi st a. n moment ul de fa{, si m{i nd fr ni ci un dubi u
c er a obser vat , nt oar se ochi i acei a mar i i bl nzi n sus i
i nst ant aneu se ui t n cei ai l ui Khayman.
"Nu v vr eau r ul , ni ci {i e, ni ci novi cel ui t u, r ost i di n buze
Khayman, n aa fel nct ni ci un al t gnd pr opr i u s nu t r anspar ,
nu sunt un pr i et en al Mamei ."
Ar mand auzi , dar nu r spunse. Or i ct fusese de ngr ozi t c avea
de a face cu un vampi r at t de st r vechi , nu l s ni mi c s se vad. Ai
fi put ut cr ede c pr i vea zi dul di n spat el e l ui Khayman, c se ui t a l a
fl uxul nencet at de copi l andr i ce cobor au scr i l e, r znd i st r i gnd.
Apoi , i nevi t abi l , acest ci udat seduct or n vr st de ci nci sut e de
ani l det ect i pe Mael , n moment ul n car e mi nt ea acest ui a l sase
i ar i s-i scape un val de ngr i j or ar e pent r u fr agi l a Jesse.
Khayman avea sent i ment ul c-l n{el ege pe Ar mand. C-l n{el ege
i c-l i ubet e fr ni ci o r ezer v. Cnd l i se nt l ni r di n nou ochi i ,
avu i mpr esi a c t ot ceea ce ci t i se despr e aceast fi i n{ n cel e dou
cr{i er a i nfi r mat i , n acel ai t i mp, echi li br at de si mpl i t at ea nat ur al
a acest ui bi at . Si ngur t at ea pe car e o si m{i se l a At ena l copl ei
di nt r -o dat cu t oat for {a.
"Nu pr ea deosebi t de spi r i t ul meu si mplu, opt i i ar Khayman. Te
si m{i pi er dut n t oat povest ea ast a, cci cunot i pr ea bi ne t er enul .
Or i ce ai face, or i ct ai ncer ca s fugi , dai t ot de acei ai mun{i i de
acel eai vi ."
Ni ci o r eac{i e. Nor mal . Khayman r i dic di n umer i i zmbi .
Acest ui a i -ar da or i ce i -ar dor i . Pur t at de un val de ncr eder e, i fcu
cunoscut l ui Ar mand acest gnd.
Acum pr obl ema car e se punea er a cum s-i aj ut e pe acet i a doi ,
car e poat e i pst r au sper an{a de a mai dor mi somnul nemur i t or i l or
ncar pn l a ur mt or ul apus de soar e. Cel mai i mpor t ant l ucr u er a
s dea de Mahar et , cr ei a i er a at t de devot at Mael , cu t oat
mndr i a i l i psa l ui de ncr eder e n cei l al {i .
Ct r e Ar mand t r i mi se i ar o oapt : "Nu-s pr i et en cu Mama. Ti -o
r epet . Rmne{i n gl oat a de mur i t or i . Dac v despr i nde{i de ea, o s
v descoper e i o s v di st r ug i medi at . E si mpl u ca bun zi ua."
Pe fa{a l ui Ar mand nu se schi mb ni mi c. Lng el , novi cel e Dani el ,
pl ut i nd de fer i ci r e, savur a spect acol ul nconj ur t or . n ce-l pr i vea, ni ci
fr i c, ni ci pl anur i , ni ci vi se. In defi ni t i v, de ce nu? Avea l ng el
aceast fi i n{ cu put er i nemsur at e car e-i pur t a de gr i j . Er a cel mai
nor ocos di nt r e t o{i .
Khayman se r i di c n pi ci oar e. Sufer ea de si ngur t at e mai mul t
dect or i ce. Voi a s se apr opi e de unul di n ei , or i de Ar mand, or i de
Mael . Ast a voi se i l a At ena, cnd se pr odusese mi nunea aducer i i
ami nt e. Voi a s fi e l ng unul ca el . S-i vor beasc, s-l at i ng, n
fi ne... s ai b un cont act .
Se mi c de-a l ungul i nt er val ul ui si t uat pr act i c sub t avanul sl i i ,
car e for ma un cer c n j ur ul acest ei a, cu excep{i a por {i uni i de spa{i u
r ezer vat enor mul ui ecr an ce for ma fundul scenei .
Se mi ca cu gr a{i e uman, avnd gr i j s nu st r i veasc vr eun
mur i t or de car e se l ovea n cal e. De asemenea, voi a ca aceast
nai nt ar e s fi e l ent , ca s-i dea t i mp l ui Mael s-l vad.
i ddu i nst i nct i v seama c, dac i cdea br usc pe cap acest ui
i ndi vi d nespus de mndr u i de gl cevi t or , i nsul t a nu i -ar fi i er t at
ni ci odat . Pr oced deci ast fel , mi cndu-se mai r epede doar n cl i pa n
car e Mael i sesi z apr opi er ea.
Mael nu r eui s i ascund fr i ca l a fel de bi ne ca Ar mand. Mael
nu mai nt l ni se ni ci odat un but or de snge de vr st a aceast a, n
afar de Mahar et ; l pr i vea ca pe un duman pot en{i al . Khayman i
t r ansmi se acel ai cal d sal ut ca i l ui Armand car e-i obser va dar
ni mi c di n expr esi a bt r nul ui r zboi ni c nu se schi mb.
Sal a er a acum ar hi pl i n i ui l e fuseser nchi se; copi i i r mai
afar ur l au i bt eau n u. Khayman capt a sunet el e ascu{i t e al e
r adi our i l or por t abi l e al e pol i {it i l or .
Lest at i gr upul l ui pr i veau sal a pr i n gur i l e di n cor t i n.
Lest at l mbr {i pe Loui s, schi mbar un sr ut pasi onat , i ar
muzi ci eni i i nl n{ui r pe amndoi .
Khayman se opr i o cl i p s se l ase pt r uns de aceast at mosfer
fi er bi nt e.
Jessi ca se spr i j i nea n coat e de mar gi nea r ampei . St t ea cu br bi a
pe dosul mi ni l or . Br ba{i i di n spat el e ei , ni t e ur i ai n hai ne
l uci oase de pi el e neagr , o mpi ngeau cu br ut al i t at e, di n nepsar e
sau, poat e, sub i nfl uen{a al cool ul ui , dar nu r eueau s o dea l a o
par t e.
Ni ci Mael n-ar fi r eui t de-ar fi ncer cat .
Deodat , nc ceva i deveni cl ar t ot pr i vi nd-o. Un si ngur cuvnt :
Tal amasca. Femei a aceast a er a de-a l or ; apar {i nea Or di nul ui .
Nu e cu put i n{, se gndi el di n nou, apoi r se n bar b de pr opri a
l ui i nocen{ i di oat . E noapt ea t ut ur or sur pr i zel or , nu-i aa? Dar
r ea cu neput i n{ ca Or di nul s fi supr avi e{ui t de pe vr emea cnd,
cu secol e n ur m, el i fcuse o j oac di n a-i chi nui pe membr i i l ui ,
pent r u ca apoi s-i l ase n pace, de mi l pent r u nai vi t at ea i pent r u
pr ost i a l or .
Ah, ce t er ibi l gr ozvi e, s ai memor i e! Ce bi ne-ar fi ca t oat e vi e{i l e
l ui t r ecut e s di spar n ui t ar e! Mai vedea nc fe{el e acel or cl ugr i
vagabonzi apar {i nnd Or di nul ui Tal amasca, car e l ur mr i ser aa
cum put user pr i n t oat Eur opa, not nd cu gr i j , n cr{ul i i l e l or
l egat e n pi el e or i ce mr un{i pe car e aj ungeau s-l t i e despr e el , cu
penele l or car e scr {i au, pn noapt ea t r zi u. Se numea Benj ami n n
per i oada aceea de scur t cont i i n{ de si ne, i ar n cal i gr afi a l or l at i n
cu nfl or i t ur i , n scr i sor i l e l or pe per gament i cu si gi l i i de cear , pe
car e l e t r i mi t eau super i or i l or l or di n Amst er dam, l bot ezaser Di avol ul
Benj ami n.
Fusese j oac de copi l pent r u el s l e fur e scr i sor i l e i s adauge l a
el e pr opr i i l e l ui t ext e; s-i sper i e, s i as l a mi ezul nop{i i de sub pat ul
l or , s-i apuce de gt i s-i zgl {i e; ce haz fcuse! Dar , pe vr emea
aceea, fcea haz di n or i ce; cnd nu-l mai di st r a ceva er a pent r u c i
pi er dea di n nou memor i a.
Dar {i nea mi nt e c {i nuse l a ei ; ei nu er au exor ci t i , ni ci pr eo{i
vnt or i de vr j i t oar e, ni ci magi ci eni car e sper au s-l pun n l an{ur i
i s-i cont r ol eze put er i l e. O dat i venise chi ar i deea c ar put ea s
se r efugi eze n pi vni {el e l or mucegi t e cnd venea vr emea mar el ui
somn. Cu t oat cur i ozi t at ea l or bol nvi ci oas, nu l -ar fi t r dat
ni ci odat .
Si cnd t e gndet i c Or di nul supr avi e{ui se cu t enaci t at ea
Bi ser i ci i Romane. Si c femei uc aceea super b, cu br {ar a ei de
ar gi nt pe br a{, i ubi t de Mahar et i de Mael , fcea par t e di n pr ozel i {i i
Or di nul ui . Nu-i de mi r ar e c se bt use s fi e n r ndul nt i , de par c
s-ar fi apr opi at de ul t i ma t r eapt a unei cr i pt e.
Khayman se apr opi e i mai mul t de Mael , dar l a c{i va met r i se
opr i , er a at t a l ume car e t r ecea pr i nt r e ei . O fcu i di n r espect pent r u
sent i ment el e l ui Mael , mai cu seam r ui nea pe car e o sim{ea pent r u
c-i er a fr i c. Mael fu acel a car e se apr opi e i se opr i l ng Khayman.
Mul {i mea agi t at cont i nua s-i ocol easc, de par c for mau
mpreun un zi d. Mael se apl ec spr e Khayman, ceea ce er a, pr obabi l,
un semn de sal ut , o dovad de ncr eder e. Pr i vi n j ur pr i n sal , unde
nu se mai vedea ni ci un l oc l i ber , apoi spr e par t er ul car e er a ca un
mozai c de cul or i si de cl i de pr l uci os, i de pumni ndr ept a{i spr e
t avan. nt i nse mna i l at i nse pe Khayman, de par c nu se put ea
st pni s n-o fac. Cu vr ful deget el or i at i nse dosul mi ni i .
Khayman r mase l i ni t i t , per mi {ndu-i s i cont i nue expl or ar ea.
De ct e or i nu vzuse Khayman un ast fel de gest nt r e nemur i t ori
cel mai t nr ver i fi cnd di r ect t ext ur a i dur i t at ea cr ni i cel ui mai
vr st ni c. Nu fusese i pr i nt r e sfi n{i unul cr ui a nu-i fusese de aj uns
s vad r ni l e l ui Hr i st os, ci t r ebui se s l e i pi pi e? Al t e compar a{i i ,
mai banal e, l fcur s zmbeasc. Par c er au doi ci ni de o r ar
fer oci t at e, car e se mi r oseau, exami nndu-se unul pe cel l al t .
Jos, n depr t ar e, Ar mand nu-i pi er dea di n ochi , r mnnd n
apar en{ l a fel de i mpasi bi l . Cu si gur an{ c sur pr i nsese pr i vi r ea
di spr e{ui t oar e pe car e i -o adr esase Mael, dar ni ci at unci nu dduse
vr eun semn c ar fi bgat ceva de seam.
Khayman se nt oar se i -l mbr {ia pe Mael , zmbi ndu-i . Dar Mael
se ddu napoi t emt or , ceea ce-l r ni pr ofund. Cu mul t pol i t e{e i
ddu dr umul . O cl i p l cupr i nse di n nou cea mai mar e t r i st e{e. Se
ui t apoi l a Ar mand. Super bul Ar mand car e-i sus{i nu pr i vi r ea cu
t ot al pasi vi t at e. Dar er a moment ul s-i spun l ui Mael de ce se
depl asase.
Pr i et ene, t r ebui e s-{i nt r et i ar mur a gndur i l or , i expl i c
ncet i or l ui Mael . Nu da voi e dr agost ei tal e pent r u femei a aceea s t e
t r deze. Jesse nu ar e de ce s se t eam de r egi n dac evi {i s t e
gndet i l a ea i l a pr ot ect oar ea ei . Pn i numel e acest ei a i e
di nt ot deauna duman r egi nei .
Dar unde e r egi na? nt r eb Mael , fr i ca aj ungnd i ar i l a
supr afa{, o dat cu fur i a c t r ebui e s i -o ascund.
E pe apr oape.
Da, dar unde?
N-a put ea spune. A i ncendi at t aver na. E n ur mr i r ea ct or va
vampi r i car e n-au veni t l a concer t . Nu se gr bet e. Am afl at t oat e
ast ea ci t i nd gndur i l e vi ct i mel or .
Khayman l vzu pe cel de l ng el cutr emur ndu-se. i obser va
uoar el e schi mbr i n at i t udi ne, mar cnd cr et er ea fur i ei di n el . Cu
at t mai bi ne. At t a mni e avea s di zolve t oat fr i ca. Ah, dar ce fi i n{
i r asci bi l , i ncapabi l de a r a{i ona er a.
De ce ai veni t s m aver t i zezi n fel ul acest a, cnd ea ne poat e
auzi t oat e vor bel e, t oat e gndur i l e?
D-mi voi e s m ndoi esc de ast a, r spunse cal m Khayman. Eu
sunt di n Pr i ma Gener a{i e, pr i et ene. Bl est emul de a-i auzi pe cei l al {i
lut or i de snge aa cum i auzi m noi pe mur i t or i e apanaj ul ver i l or .
Eu nu i -a put ea ci t i ei gndur i le chi ar de-ar fi n fa{a mea; i ar mi nt ea
mea i e pe veci nchi s, po{i s fi i si gur . Aa se pet r eceau l ucr ur i l e cu
noi n pr i mel e gener a{i i .
Decl ar a{i a ast a l t ul bur vi zi bi l pe ur i aul bl ond. Deci Mahar et
nu-i auzea gndur i l e Mamei ! Si nu voi se s i -o mr t ur i seasc!
Nu! spuse Khayman. Mama nu poat e t i de exi st en{a ei dect
capt ndu-{i gndur i l e, aa c ai face mai bi ne s l e ascunzi . Vor bet e-
mi de-acum nai nt e aa cum vor besc oameni i nt r e ei , cci n or aul
acest a e o adevr at cacofoni e de voci omenet i .
Mael r mase pe gndur i , ncr unt ndu-se. Apoi se ui t at t de ur t
l a Khayman, de par c se pr egt ea s-l l oveasc.
Ast a va fi sufi ci ent ca s o nvi ng?
Ami nt et e-{i , spuse Khayman, c ce-i pr ea mul t nu-i ni ci odat
bun.
Se ui t di n nou spr e Ar mand n t i mp ce vor bea.
n cacofoni a pe car e o per cepe nencetat , poat e n-o s r eueasc
s di st i ng o voce anume. Iar dac va vr ea s i zol eze o anumi t voce,
va t r ebui s nu l e mai ascul t e pe cel el al t e. Tr i et i de at t a vr eme, c
nu se poat e s nu cunot i t act i ca ast a.
Mael nu r spunse cu voce t ar e. Dar er a cl ar c n{el esese. Dar ul
t el epat i ei fusese i pent r u el un adevr at bl est em, fi e c er a asedi at de
voci l e umane, fi e c er a vor ba de cel e al e but or i l or de snge.
Khayman apr ob, dnd di n cap. Dar ul t el epat i ei . Fr umoase vor be
pent r u nebuni a car e-l cupr i nsese cu mi i de ani n ur m, cnd
ascul t ase at t ea voci , st nd nt i ns, nemi cat , n sar cofagul l ui , cu
st r at ur i pest e st r at ur i de pr af acoper i ndu-l n ui t at ul su mor mnt
egi pt ean, ascul t nd pl nger il e omeni r i i, fr s t i e mcar ce er a cu el
i n ce st ar e se afl a.
Exact l a fel gndesc i eu, pr i et ene, spuse el . Si t u t e ba{i cu
voci l e ast ea de dou mi i de ani , i ar r egi na noast r a fost poat e compl et
necat de el e. S-ar pr ea c Lest at a r eui t s t r eac pest e ni vel ul
acest a de zgomot per pet uu; i -a pocni t di n deget e l ng coada ochi ul ui
i a r eui t s o t r ezeasc di n t r ans. Dar nu t r ebui e supr aest imat
ni ci ea, o cr eat ur car e a r mas nemi cat at t a vr eme. Nu-i de ni ci
un fol os.
Acest e ar gument e l sur pr i nser nt r uct va pe Mael . Dar
r ecunoscu l ogi ca l or . Jos, Ar mand r mnea pl i n de at en{i e.
Nu poat e ni ci ea s fac t ot , spuse Khayman, fi e c e cont i ent ,
fi e c nu. Er a nt ot deauna gat a s se msoar e pn i cu st el el e, ca
apoi s dea napoi ngr ozi t .
Cum aa? l nt r eb febr i l Mael , apl ecndu-se spr e el . Cum e ea
n r eal i t at e?
A fost di nt ot deauna pl i n de vi sur i i de i dealur i nal t e. Er a cum
e Lest at , ddu di n umer i Khayman. Fr umosul bl ond car e ar da or i ce
s fi e bun, s fac numai bi ne n j ur i s-i adune pe l ng el pe
ador at or i i l ui nevoi ai .
Un zmbet gl aci al , ci ni c se desen pe fa{a l ui Mael .
Dar ce-ar e de gnd s fac, pe t o{i dr aci i ? De acor d, Lest at a
t r ezi t -o cu cnt ecel e l ui abomi nabi l e. Acest a-i un mot i v s ne
ext er mi ne pe t o{i ?
Ar e ea un pl an, po{i s fi i si gur . Reginei noast r e nu i -au l i psi t
ni ci odat i dei l e. Nu ar put ea face ni ci cel mai mi c gest fr s fi e
mi nat de ci ne t i e ce pl anur i gr andi oase. Si , pr obabi l , t i i c ni ci
unul di nt r e noi nu-i schi mb cu ani i car act er ul ; semnm cu fl or i l e
car e se deschi d deveni m pe zi ce t r ece nc un pi c mai noi ni ne. Se
ui t di n nou spr e Ar mand. Iar n pr i vi n{a pl anur i l or ei , de dat a ast a
nu-{i pot ofer i dect specul a{i i ...
Tot ui , spune-mi .
Concer t ul va avea l oc, pent r u c Lest at {i ne l a ast a. Cnd se va
sfr i , ea o s cont i nue di st r uger ea neamul ui nost r u. Dar o s-i l ase
pe uni i n vi a{, c{i va car e i -ar put ea ser vi l a nfpt ui r ea pl anul ui ,
c{i va car e s fi e, poat e, mar t or i i mpl i ni r i i l ui .
Khayman l pr i vi pe Ar mand. Ct de mi nunat i se pr ea c fa{a l ui
fr expr esi e emana at t a n{el epci une, n vr eme ce a l ui Mael ,
pr eocupat , ener vat , ni ci gnd. Dar ci ne poat e spune car e di n ei
n{el egea mai mul t ? Mael r se uur el cu amrci une.
S fi e mar t or i ? nt r eb Mael . Nu cr ed. Eu cr ed c-i mul t mai
si mpl u. i l as n vi a{ pe cei pe car e-i iubet e Lest at , ast a-i t ot . Aa
ceva nu-i t r ecuse pr i n cap l ui Khayman. Da, da, mai gndet e-t e,
spuse Mael n aceeai engl ez pr onun{at ascu{i t . Loui s, nso{i t or ul
l ui Lest at , e nc n vi a{, nu-i aa? Si Gabr i el le, mama di avol ului , e i
ea pe ai ci at ept nd cu r bdar e s i r ent l neasc fi ul . Ct l pr i vet e
pe Ar mand, col o j os, l a car e {i face at t a pl cer e s t e ui {i , se par e c
i l ui Lest at i -ar pl cea s l r evad, aa c i el e n vi a{, l a fel ca i
r enegat ul car e-l nso{ct e, i ndi vi dul car e a publ i cat car t ea aceea
bl est emat i pe car e cei l al {i l -ar r upe n buc{el e de-ar ghi ci ci ne e...
Nu, cr ed c-i mai compl i cat . Tr ebui e s fi e mai compl i cat , spuse
Khayman. Pe uni i di nt r e noi ni ci ea nu-i poat e di st r uge. Iar cel or car e
se-ndr eapt acum spr e Mar i us, Lest at nu l e cunoat e dect numel e.
Mael se schi mb uor l a fa{; i se col or ar obr aj i i ca di nt r -o
t i mi di t at e uman, i se mi j i r ochi i . Lui Khayman i fu l i mpede c Mael
ar fi zbur at s-l sal veze pe Mar i us dac ar fi put ut . Ar fi fcut -o chi ar
n noapt ea aceea dac Mahar et s-ar fi depl asat n per soan s o aper e
pe Jessi ca. ncer ca acum di n r sput er i s el i mi ne numel e l ui Mahar et
di n comuni car e. Si -i er a fr i c de ea, t er i bi l de fr i c.
Da, vd, acum ncer ci s-mi ascunzi t ot ce t i i , spuse Khayman.
Exact cnd ar t r ebui s-mi spui t ot .
Dar nu pot s-o fac, spuse Mael . Se nconj ur ase de un zi d. Er a
i mpenet r abi l . Mi e mi se dau or di ne, nu r spunsur i , pr i et ene. Mi si unea
mea de azi e s supr avi e{ui esc n noapt ea ast a i s o pun pe Jessi ca
l a adpost , sco{nd-o de ai ci .
Khayman ar fi vr ut s i nsi st e, s-i cear r spunsur i l e. Dar nu fcu
ni ci una, ni ci al t a. Si m{ea o schi mbar e uoar , subt i l , n at mosfer a
di n j ur , o modi fi car e i nfi m, dar net , pe car e n-o put ea at r i bui ni ci
mi cr i i , ni ci sunet el or .
Venea r egi na. Se apr opi a de sal . Avu i mpr esi a c se det aeaz de
pr opr i ul cor p ca s ascul t e mai bi ne; da, ea er a. Toat e sunet el e nop{i i
se amest ecau t ul bur ndu-l , dar capt tot ui unda aceea sonor ; er a
i mposi bi l de deghi zat sunet ul acest a sczut , dar di st i nct , veni nd de l a
r espi r a{i a ei , de l a bii l e i ni mi i , de l a for {a pe car e o degaj a depl a-
sar ea ei ame{i t oar e pr i n spa{i u l a o vitez supr anat ur al , cauznd
col i zi unea i nevi t abi l a vi zi bi l ul ui i a i nvi zi bi l ul ui .
Mael o si m{i de asemenea; l a fel i Ar mand. Pn i novi cel e de
l ng Ar mand r esi m{i ceva, dei mul {i al{i i de pr i n j ur nu o sesi zar .
Si pr i nt r e mur i t or i er au uni i mai r ecept i vi car e pr eau s fi sim{i t ceva
ce-i t ul bur ase.
Tr ebui e s t e prsesc, pr i et ene, spuse Khayman. Ami nt et e-{i
sfat ul meu.
Er a cu neput i n{ de spus mai mul t .
Ea aj unsese foar t e apr oape. Fr ndoi al , cer cet a gndur i l e
t ut ur or ; ascul t a.
Si m{i o pr i m dor i n{ i r ezi st i bi l de a o vedea, de a cut a l a r ndul
l ui i magi nea ei n mi n{i l e nefer i ci {i l or de afar ai cr or ochi t r ecuser
pest e ea.
La r eveder e, pr i et ene, spuse eh E mai bi ne s ne separ m.
Mael l pr i vi const er nat . Mai ncol o, Ar mand l l uase pe Dani el pe
dup umer i i -i fcea l oc s i as di n mul {i me.
n sal se st i nser br usc t oat e l umi ni l e; o cl i p Khayman se gndi
c t ot ea er a de vi n, c or a j udec{i i sosi se.
Dar copi i i mur i t or i di n j ur ul l ui cunot eau r i t ual ul , ncepea
concer t ul ! Toat l umea i zbucni n ur l et e, n ur al e, t o{i bt eau di n
pi ci oar e. n fi ne, t ot ul se t r ansfor m nt r -un soi de muget col ect i v.
Si m{ea cum t r emur podel el e.
Mi ci fl cr ui {ani r di n nt uneri c, mur i t or i i apr i ndeau be{e de
chi br i t sau br i chet e cu gaz. Si , di n nou, n aceast i l umi na{i e di fuz se
pr ofi l au mi i l e de for me n mi car e. St r i gt el e se amest ecau nt r -un fel
de cor di n t oat e di r ec{i i l e.
Nu sunt un l a, opt i br usc Mael , de par c nu er a n st are s
rmn t cut .
l apuc pe Khayman de br a{, apoi i ddu dr umul , de par c t r i a
cr ni i l ui l ngr e{oa.
St i u, spuse Khayman.
Aj ut -m. Aj ut -o pe Jessi ca.
Nu-i mai pr onun{a numel e di n nou. Nu st a pe l ng ea, cum {i -
am spus. A r enceput r zboi ul , dr ui dul e. {i ami nt et i ? Lupt a t r ebui e
dus cu vi cl enie, nu cu fur i e. St ai pr i nt re mur i t or i. Am s t e aj ut dac
i cnd o s pot .
Avea at t ea al t e l ucr ur i de spus! Spune-mi unde-i Mahar et , de
pi l d! Dar acum er a pr ea t r zi u pent r u ast a. Se nt oar se i nai nt a
i ut e pe i nt er val ul di nt r e r ndur i pn aj unse l a un cer c l i ber , l a
capt ul unor t r ept e de ci ment .
Jos, pe scena nel umi nat , i fcur apar i {i a muzi can{i i mur i t or i ,
sr i nd pest e di fuzoar e i cabl ur i el ect r i ce i l undu-i i nst r ument el e
depuse pe j os.
Lest at i ei cu pai hot r {i de dup cor t i n, cu o cap neagr
fl ut ur ndu-i n j ur ul t r upul ui , i se apr opi e de r amp. La ni ci doi
met r i de Jesse, se opr i cu mi cr ofonul n mn.
Mul {i mea ur l a n ext az. Se auzeau apl auze, fl ui er t ur i , t r opi t ur i ,
er a un zgomot i nfer nal , aa cum Khayman nu mai auzi se ni ci odat .
Rse fr s vr ea de fr enezi a aceea absur d i de mi cu{a si l uet de-
acol o de j os, de pe scen, car e i ubea, di n t ot sufl et ul , nebuni a ast a i
car e, l a r ndul l ui r dea, o dat cu Khayman.
Br usc, mi ca scen fu bombar dat de t oat e pr oi ect oar ele. Khayman
rmase cu gur a cscat , nu at t l a si l uetel e pi t i ce de pe scen car e se
agi t au n cost umel e l or fr umoase, ci l a i mensul ecr an vi deo di n spat el e
l or , car e ur ca pn l a pl afon. Imagi nea l ui Lest at , nal t de zece met r i,
apr u br usc n t oat spl endoar ea. Zmbea cucer i t or ; i ar unc
br a{el e n sus, i scut ur coama de pr bl ond, i ddu capul pe spat e
i scoase i el un ur l et pr el ung.
Mul {i mea er a n pi ci oar e, n del i r ; t ot edi fi ci ul se zgudui a, dar
ur l et ul acel a asur zi pe t oat l umea. Vocea put er ni c a l ui Lest at
acoper ea vacar mul .
Khayman nchi se ochi i . n dosul ur l et ul ui monst r uos al l ui Lest at
ncer c s i zol eze cel l al t sunet , cel emi s de Mam, dar nu mai r eui .
Regi na mea, mur mur el , cut nd, mt ur nd cu mi nt ea t ot ul n
j ur , dei nu er a mar e sper an{.
Se gsea oar e afar , pe vr eo col i n acoper i t de i ar b, ascul t nd
muzi ca t r ubadur ului ei ? Si m{i vnt ul uor , umed, vzu cer ul cenui u,
fr st el e, l a fel ca or i ce mur it or . Lumi ni le di n San Fr anci sco, col i nel e
l ui scl i pi t oar e, t ur nur i l e l umi nat e car e-i ar uncau r azel e ca ni t e
far ur i n noapt e, t oat e acest ea i pr ur br usc nfi or t oar e, ca un
pei saj l unar , ca veni ca der i v a gal axi i l or .
nchise ochi i . O vzu di n nou cum fusese l a At ena, pe st r ada unde
i ncendi ase t aver na pl i n cu t i ner i vampi r i ; mant i a ei zdr en{ui t i
at r na pe umer i , cu gl uga dat pe spat e, i ar pr ul mpl et i t n zeci de
codi {e i nconj ur a capul . Ah, r egi na cer ul ui pr ea s fi e, aa cum i
pl cuse cndva s fi e consi der at , or chest r nd de secol e l i t ani a.
Pr i vi r ea ei absent scl i pea n l umi na el ect r i c, i ar gur a moal e er a pl i n
de i nocen{. Tot chi pul ei er a un mi racol de i nfi ni t fr umuse{e.
Aceast vi zi une l ar unc n ur m cu secol e, pn l a acel moment
obscur i nfi or t or , cnd veni se, cu ini ma bt ndu-i ca o t ob,
mur i t or fi i nd, s-i ascul t e dor i n{a. Regi na l ui , acum damnat i
obl i gat s sl uj easc ast r ul nop{i i , cu demonul di n ea cer nd t ot mai
mul t snge, r egi na l ui nu mai supor t a ni ci l umi na l mpi l or . Ct de
agi t at fusese, mer gnd de col o pn colo pr i n camera aceea cu podea
de l ut , st r j ui t de t cut el e sent i nel e pi ct at e pe per e{i .
Gemenel e ast ea, spusese ea, sur or i l e ast ea r ufct oar e sunt de
vi n, el e au pr onun{at for mul e vr j i t or et i .
Ai mi l de el e, l e apr ase el . N-au vr ut s {i fac r u, {i j ur c
au spus adevr ul . D-l e dr umul , Maj estat ea t a. Nu mai pot schi mba
ni mi c acum.
Ah, ce mi l -i fusese de el e! De gemene i de suver ana l ui chi nui t .
Poat e, dar t r ebui e s l e punem spusele l a ncercar e, ca s t i m
dac au mi n{i t , spusese ea. Vi no mai apr oape, supusul meu sl uj i t or ,
t u car e m-ai ser vi t nt ot deauna cu at t a devot ament ...
Regi na mea, i ubi t a mea r egi n, ce dor et i s fac?
Cu aceeai expr esi e dul ce pe fa{, i r i di case mi ni l e gl aci al e spr e
fa{a l ui i l apucase br usc de gt , cu o for { nemai pomeni t , car e-l
ngr ozi se. Sub i mpr esi a ocul ui i vzuse pr i vi r ea deveni nd di n ce n ce
mai fi x i gur a deschi zndu-se. i vzuse cei doi cani ni mi cu{i , dar
pr oemi nen{i cnd se r i di case pe vr fur i , cu o gr a{i e ci udat , ca nt r -un
comar . Nu mie. Nu-mi f ace mie asta! Regina mea, eu sunt Khayman!
Ar fi t r ebui e s fi pi er i t de mul t , cum se-nt mpl ase cu at {i al {i
lut or i de snge dup aceea. Di spr u{i fr ur m, ca at t ea popoar e
di zol vat e n {r na t ut ur or {r i l or i na{i i l or . Dar el nu pi er i se. Iar
gemenel e mcar una di n el e supr avi e{ui ser , de asemenea.
Ea t i a oar e de ast a? Cunot ea vi sel e acel ea t er i bi l e? i par veniser
i ei pr i n i nt ermedi ul mi n{i l or t ut ur or cel or l al {i car e l e avuseser ? Sau
ii pet r ecuse t ot t i mpul , de cnd se r i di case di n amor {eal , clt or i nd
n j ur ul gl obul ui fr ni ci un fel de vi s, fr ni ci o pauz, doar spr e
mpl i ni r ea unui scop anume?
El e sunt n vi a{, r egi na mea, cont i nu s vi e{ui asc, poat e doar
nt r -o si ngur fi i n{, dac nu n amndou. Amintete-;i de vechea
prof e;ie! Mcar dac ea i -ar auzi spusel e!
Deschi se ochi i . Se gsea di n nou n pr ezent , pr i zoni er al acest ei
car apace osi fi cat e car e-i er a t r up. Muzi ca aceea, al cr ei vol um cr et ea
nc, l copl eea cu r i t mul ei nendupl ecat . i bt ea ca un ci ocan n
ur echi . Lumi na st r oboscopi c l or bea.
Se nt oar se cu spat el e i at i nse cu mna per et el e. Ni ci cnd nu mai
t r i se o ast fel de be{i e de sunet e. Si m{ea cum i pi er de cunot i n{a,
dar vocea l ui Lest at l chem napoi .
Fer i ndu-i ochi i cu mna, Khayman pr i vi spr e scena car e pr ea
i ncandescent . l pr i vi pe demonul acel a cnt nd i dansnd, beat de
bucur i e. Khayman se si m{i emo{i onat , mpot r i va voi n{ei l ui .
Vocea put er ni c de t enor a l ui Lest at n-avea ni ci o nevoi e de
ampl i fi car e. n sal , r spndi {i pr i nt r e vi ct i mel e l or , pn i
nemur i t or i i cnt au o dat cu el , at t de mol i psi t or er a cnt ecul , at t
de pl i n de pasi une. n or i ce par t e se uit a, Khayman vedea publ i cul
nt r eg, mur i t or i i nemur i t or i l aol al t , cupr i ns de fr enezi e. To{i se
mi cau n acel ai r i t m cu muzi can{i i de pe scen. Voci l e se
amest ecau. Publ i cul fr emt a, cupr i ns val dup val de mi car e.
Fa{a l ui Lest at ocupa acum t ot ecr anul acel a i mens, cci camer a
de l uat veder i l l ua n gr os-pl an. Fi xat pe Khayman, pr i vi rea al bast r
i fcu un semn de compl i ci t at e.
"DE CE NU M UCIDETI? DOAR STITI CINE SUNT!"
Rsul l ui Lest at acoper i geamt ul ghi t ar el or .
"NU RECUNOASTETI RUL, NICI CHIAR VZND?"
Of, ct ncr eder e n bi ne, n er oi sm! Ast a vedea Khayman n ochi i
fi i n{ei acel ei a, er a o nuan{ de cenui u n ei , expr i mnd nevoi a l ui
t r agi c. Lest at i ddu capul di n nou pe spat e i scoase un al { ur l et ;
lt u di n pi ci oar e i {i p; pr i vi spr e pl afon de par c ar fi fost
fi r mament ul .
Khayman se si l i s se mi t e; t r ebui a s scape de acol o. i fcu cu
gr eu dr um spr e i ei r e, de par c l -ar fi sufocat sunet el e acel ea
asur zi t oar e. Pn i echi l i br ul i er a tul bur at . Muzi ca, n r afal e, l
ur mr i pe scr i , dar mcar acol o nu-l mai chi nui a l umi na.
Spr i j i ni ndu-se de zi d, ncer c s i l i mpezeasc pr i vi r ea.
Mi r os de snge. Cam mul {i vampi r i nfomet a{i n sal a ast a. Iar
vui et ul muzi ci i pt r undea pr i n per e{i , pr i n l emn, pr i n t encui al .
Se gr bi n j os pe scr i , i ncapabi l s i aud zgomot ul pr opr i i l or
pai , i se pr bui pe un pal i er pust i u. i nconj ur genunchi i cu
br a{el e i -i puse fr unt ea pe el e.
Muzi ca er a, n defi ni t i v, l a fel ca st r vechi l e mel odi i , cnd or i ce
cnt ec er a cnt at cu t ot t r upul , cnt ecel e mi n{i i nefi i nd nc
i nvent at e.
Se vzu pe si ne dansnd; l vzu pe r ege r egel e mur i t or pe car e l
ador ase sr i nd n sus i nvr t i ndu-se pr i n aer . Auzi bt ai a t obel or ;
not el e pl ngt oar e al e fl ui er el or . Regel e i pusese n mn cana de
ber e. Masa se pr buea de at t ea fel ur i de mncar e, de at t ea fr uct e,
de fr anzel el e scoase di n cupt or , fumegnde. Pur , seni n, r egi na er a
pe t r onul ei de aur , o mur i t oar e coafat cu gr i j , cu un mi nuscul con
de cear par fumat aezat pest e codi {el e spl endi d mpl et i t e, ca s
mpr t i e par fum n j ur , t opi ndu-se ncet i or de cl dur .
Apoi , ci neva i puse n mn sar cofagul , mi ni at ur a aceea car e
t r ecea di n mn n mn nt ot deauna n t i mpul pr azni cel or , pent r u a
l e ami nt i meseni l or c l a capt est e moar t ea, deci s se bucur e de
mas, de but ur .
l st r nse n pal m; er a cazul s-l t r ansmi t r egel ui ?
Si m{i deodat buzel e r egel ui l i pi ndu-i -se de obr az. "Danseaz,
Khayman. Bea. Mi ne por ni m spr e nor d, s l i chi dm ul t i mi i cani bal i !"
Regel e ni ci nu pr i vi sar cofagul pr el undu-l ; i -l st r ecur r egi nei n
pal m, i ar ea, fr ni ci o pr i vi r e, l ddu al t ui a.
Ul t i mi i cani bal i . Ce si mpl u pr use t ot ul , ce l ucr u mi nunat ! Pn
ce l e vzuse pe gemene ngenuncheat e n fa{a cat afal cul ui .
Tumul t ul t obel or acoper i vocea l ui Lest at . Pe l ng Khayman
t r eceau di ver i mur i t or i car e nu-i ddeau ni ci o at en{i e, cum st t ea
ghemui t acol o; t r ecu r api d pe l ng el i un but or de snge, ni ci
acest a nu-l obser v.
Vocea l ui Lest at se r i di c di n nou, i nt onnd cnt ecul despr e Copi i i
nt uner i cul ui , ascuni n Ci mi t i r ul Inocen{i l or , pl i ni de super st i {i i i
nfr i coa{i .
La luminu
Am ieit,
Fra;ilor, surorilor!
UCIDETI-NE! Fra;ilor, surorilor!
Khayman se r i di c, al ene. Se cl t i na pe pi ci oar e, dar i cont i nu
dr umul n j os pn aj unse n hol ul de la par t er , unde zgomot ul er a
uor esompat , i r mase acol o, vi zavi de ui l e mar i de l a i nt r ar e, nt r -
un cur ent de aer pr oaspt .
Cal mul i r evenea l ent cnd i ddu seama c t r ecuser pe l ng
el doi mur i t or i car e l pr i vi ser cu at en{i e cum st t ea spr i j i ni t de zi d,
cu mi ni l e n buzunar e, cu capul pl ecat .
Se vzu r efl ect at n mi n{i l e l or . Le si m{i ngr i j or ar ea, amest ecat cu
un sent i ment de vi ct or i e. Cei doi i cunoscuser spe{a, nu t r i ser
dect pent r u a t r ece pr i nt r -o cl i p ca aceast a, t emndu-se t ot ui i
nesper nd s o t r i asc nt r -o zi .
ncet , i r i di c pr i vi r ea. Er au l a c{i va met r i de el , n apr opi er e de
bar , unde se nghesui a mul {i mea, de par c ar fi vr ut s se ascund de
el ; er au adevr a{i gent l emani br it ani ci . Er au amndoi n vr st , de
fapt , cu fi gur i de savan{i , cu cut e adnci pe fa{, cu hai ne pr ot ocol ar e.
Tot al depl asat e, hai nel e l or fi ne de st of, cu gul er el e apr et at e al e
cni l or doar un pi c vi zi bi l e, cu cr avatel e de mt ase bi ne nnodat e.
Pr eau s fi e expl or at or i de l a cel l al t capt al l umi i , pr i nt r e t i ner i i n
hai ne de cul or i {i pt oar e, car e se mi cau fr ncet ar e de col o-col o,
dnd i mpr esi a e se si mt foar t e bi ne n zgomot ul acel a i nfer nal ,
compl et at de fr nt ur i l e de conver sa{i e.
l ur mr eau cu mul t demnit at e; ca i cum ar fi fost pr ea pol i t icoi
pent r u a se si m{i nfr i coa{i . Bt r ni ai Or di nul ui Tal amasca veni {i s
o caut e pe Jessi ca.
Ne cunoate;i? De bunu seamu. Nu vu vrem ruul. Nu trebuie su vu
ngrijora;i.
Cuvi nt el e sal e t r i mi se n t cer e ct r e unul di n ei , cu numel e de
Davi d Tal bot , l fcu pe acest a s se dea un pas napoi . Respi r a{i a i se
accel er , apoi br usc i apr u pe fr unt e i pe buza de sus o pnz de
sudoar e. Dar cu ct el egan{ i pst r au cal mul ! Davi d Tal bot i mi j i
ochi i de par c nu voi a s se l ase i mpresi onat de ceea ce vedea; de
par c voi a s vad fi r el e de pr af dansnd n r azel e de l umi n.
Ct de scur t i se pr u deodat o vi a{ de om; er a sufici ent s-l
pr i vet i pe br bat ul acest a fr agil , pe car e educa{i a i r afi nament ul nu-
l scut i ser n ni ci un fel de r i scur i . Ce si mpl u er a s-i schi mbi cur sul
gndur i l or , al sper an{el or . S l e spun oar e unde-i Jessi ca? La ur ma
ur mel or , ast a nu schi mba ni mi c.
Si m{i at unci c cel or doi l e er a l a fel de fr i c s pl ece sau s
rmn, c-i fi xase at t de mul t , c er au par c hi pnot i za{i . nt r -un fel ,
ceea ce i r e{i nea acol o, cu ochi i fi xa{i pe el nu er a dect r espect ul .
At ept au cumva un semn di n par t ea lui ca s se mi t e, mcar s
pun punct acest ei or i bi l e exami nr i .
Nu vu duce;i dupu ea. Ar nsemna o adevuratu nebunie. Sunt al;ii
ca mine acolo, gata s-o apere. Mai bine pleca;i. Eu asta a f ace, n locul
vostru.
Ha, ha, cum avea s fi e t r anscr i s oar e di scur sul acest a n ar hi vel e
Tal amasci ? O s afl e el nt r -o noapt e. n ce ascunzi moder n i
mut aser oar e document el e i comor i l e l or st r vechi ?
Demonul Benjamin. Acesta sunt. Nu mu cunoate;i?
Zmbi n si nea l ui . Ls capul n j os, pr i vi nd n podea. Nu-i
nchi pui se s fi e at t de vani t os. Br usc, i ddu seama c nu-i psa
ct ui de pu{i n ce-aveau s gndeasc despr e nt r eveder ea aceast a.
Se gndi di st r at l a epoca aceea de demult , cnd se amuzase s i
bat j oc de-ai l or . "Per mi t e-ne doar s vor bi m!" l i mpl or aser . Savan{i
pl i ni de pr af, cu ochi i veni c r oi i , cu hai ne de cat i fea uzat , deosebi {i
l a cul me de acet i doi oameni de l ume, pent r u car e supr anat ur al ul er a
un obi ect de st udi u, nu o fi l ozofi e. Absur di t at ea vr emur i l or acel or a l
nfi or br usc; dar i secol ul acest a er a, l a ur ma ur mel or , l a fel de
nfr i cot or .'
Pleca;i!
Fr s r i di ce ochi i , vzu cum Davi d Tal bot l apr oba. Pol i t i coi , el
i nso{i t or ul l ui se r et r aser . Ui t ndu-se napoi pest e umr , se
gr bi r s t r aver seze hol ul i s i nt r e n sal a de concer t e.
Khayman er a i ar i si ngur , doar n t ovri a r i t mul ui muzi ci i ce
venea de dup ui , si ngur i nt r ebndu-se ce nai ba cut a acol o, car e-
i er au dor i n{el e; j i ndui nd s poat ui t a t ot ul di n nou; s se t r ezeasc
nt r -un l oc mi nunat unde s bat o br i z uoar i s fi e nconj ur at de
mur i t or i car e s n-ai b habar ce er a el , un l oc car e s scl i peasc l a
l umi na el ect r i c sub nor i i vapor oi i unde s ai b l a di spozi {i e
t r ot uar el e nesfr si t e al e or aul ui ; ca s se pl i mbe pn-n zor i .
Jesse
LAS-m-n pace, mgar ule! spuse Jesse, cl cndu-l pe pi ci or pe
lr bat ul de l ng ea, car e o cupr i nsese pe dup mi j l oc cu un br a{ i
ncer ca s o smul g de l ng scen. Ti cl osul e!
ndoi t de dur er e, nu mai r eui s se fer easc de cea de-a doua
l ovi t ur a l ui Jesse. Pi c j os.
De ci nci or i fusese mpi ns de l ng scen. Se l sase pe vi ne, se
st r ecur ase pr i nt r e cei car e o dduser l a o par t e, l unecnd ca un
pet e pr i nt r e pi ci oar el e l or n pant al oni de pi el e, ca apoi s se r i di ce i
s se apuce i ar de mar gi nea r ampei de l emn, {i nndu-se cu o mn de
pnza car e at r na pn j os i pe car e o r suci se ca pe o fr nghi e.
n l umi na st r oboscopi c l vzu pe Lest at fcnd un sal t i ncr edi bi l
i cobor nd fr zgomot pe scndur i , n vr eme ce vocea l ui umpl ea
t oat sal a fr s fi e nevoi e de mi cr ofon, i ar chi t ar i i i {opi au n j ur ul
l ui ca ni t e spi r i dui .
Pe fa{a l ui al b se scur geau mi ci i r oaie de snge, ca de l a cor oana
de spi ni a l ui Hr i st os, i ar pr ul l ung i blond i zbur a n j ur ul capul ui
l a fi ecar e pi r uet . i sfsi ase cmaa, l sndu-i pi ept ul gol , cr avat a
neagr i se dezl egase i -i cdea, ochi i albat r i ca ni t e cr i st al e i er au
i nj ect a{i de snge, i ar di n gur ur l a t oat e ver sur i l e acel ea fr r ost .
Jesse si m{i cum i cr et e pul sul l a veder ea ol dur i l or acel or a n
per pet u undui r e, a muchi l or put er ni ci ai coapsel or , cont ur a{i de
pnza neagr , mul at a pant al oni l or . El fcu un nou sal t , se r i di c
fr ni ci un efor t , de par c voi a s aj ung pn l a t avan.
Da, e chi ar aa, doar vezi cu ochi i t i ! Nu poat e exi st a ni ci o al t
expl i ca{i e!
i sufl nasul . Iar se pusese pe pl ns. Tr ebui a s-l at i ng, fi r -ar
s fi e, or i ce-ar fi ! Ca pr i n vi s l vzu t er -mi nndu-i cnt ecul , cu bii
di n pi ci or pe ul t i mel e msur i , n mi j l ocul muzi can{i l or car e ncer cau
s {i n r i t mul cu el , mi cndu-se t ot t impul , agi t ndu-i capet el e i
r ul , cu voci l e acoper i t e de cea a l ui Lest at .
Doamne, l ui i pl cea l a nebuni e ce fcea! Nu ncer ca n ni ci un fel
s i di si mul eze pl cer ea. Se scl da n ador a{i a car e-i er a adr esat . O
absor bea de par c ar fi fost vor ba de sngel e cel mai fi er bi nt e.
Acum, pe not el e de nceput al e unui al t cnt ec, i despr i nse de pe
umer i capa neagr de vel ur , o nvr t i pr in aer i o ar unc spr e publ i c.
Mul {i mea ur l i se ar unc s o pr i nd, i ar Jesse si m{i un genunchi n
al e i o ci zm st r i vi ndu-i pi ci or ul , dar er a uni ca ei ans de a sr i pe
scen, n vr eme ce gr zi l e l ui Lest at sr eau n sal s-i pot ol easc pe
cei ce se bt eau pent r u cap.
Se spr i j i ni cu ambel e mi ni de r amp i t r ecu di ncol o de ea pe
bur t , sr i nd apoi n pi ci oar e. Se r epezi dr ept l a si l uet a car e dansa, ai
cr ui ochi se pr i vi r br usc nt r -ai ei .
Et i t u, ah t u! st r i g ea. Vzu cu coada ochi ul ui c se apr opi a o
gar d. Se ar unc cu t oat for {a spr e Lest at . Se ag{ cu amndou
mi ni l e de t al i a l ui . Si m{i i medi at ocul rcor i i pi ept ul ui acel ui a gol i
net ed, i ar pe buze si m{i un gust de snge!
Ah, Doamne, e adevr at ! opt i ea. Ini ma st t ea s-i cr ape, dar
nu sl bi st r nsoar ea. Da, er a aceeai pi el e ca a l ui Mael , ca a l ui
Mahar et , ca a t ut ur or cel or l al {i . Da, ast a er a! Er a r eal pi el ea ast a, dar
nu uman. Veni c. Si pr oba er a n br a{el e ei , n{el egea t ot ul i ni meni
n-avea cum s o mai zceasc acum!
nt i nse o mn n sus i apuc o uvi { di n coama de pr bl ond,
i ar cnd deschi se ochi i el i zmbi . Recunoscu fa{a opal escent , vzu
cei doi cani ni ascu{i{i .
Et i un demon! opt i ea.
Rdea, ca o nebun, pl ngea i r dea n acel ai t i mp.
Te i ubesc, Jessi ca, i opt i el l a r ndul l ui , zmbi nd de par c
voi a s o t achi neze, cu uvi {el e umede de pr bl ond czndu-i n ochi .
Spr e st upefac{i a ei , se si m{i nl n{ui t de br a{ul l ui , r i di cat pe
unul di n ol dur i , ant r enat nt r -o pi ruet ver t i gi noas. Imagi nea
muzi can{i l or n del i r nu-i par venea dect ca pr i n cea{, l umi ni l e er au
doar dungi vi ol ent e de al b i r ou. Gemea; dar nu-l scpa di n pr i vi r i ,
da, nu vi sa. Se ag{a cu di sper ar e de el , convi ns c avea s o ar unce
n sal pest e capet el e oameni l or . Dar apoi , cnd o l s j os i ncl i n
capul , pr ul l ui o at i nse pe obr az i -i si m{i gur a pest e a ei .
Muzi ca asur zi t oar e se est omp t ot al , ca i cum s-ar fi cufundat n
mar e. Se si m{i pt r uns de r espi r a{i a, de suspi nul l ui , apoi i si m{i
deget el e net ede pe ceaf. Sni i i er au st r i vi {i de pi ept ul unde-i si m{ea
lt nd i ni ma; n mi nt e i pt r unse o voce pur , asemnt oar e al t ei a
car e, al t dat , de demul t , i ddea t oat e r spunsur i l e, n{e-l egnd-i
nt r ebr i l e.
Da, Jesse, ntruchipum ruul, cum ai bunui t dintotdeauna.
Apoi mi ni de om o smul ser de l ng el . Ur l .
Sur pr i ns, el cont i nua s o pr i veasc. i sonda vi sur i l e n cut ar ea
unei scene despr e car e avea o vag ami nt i r e. Fest i nul funebr u.
Gemenel e r ocat e ngenuncheat e de o par t e i de al t a a cat afal cul ui .
Dar vi zi unea se est omp l a fel de repede; r mase sur pr i ns n
cont i nuar e. i zmbi di n nou, i mper sonal , un zmbet ca o r az veni nd
de l a pr oi ect oar el e car e o or beau.
Fr umoasa mea Jesse! spuse el i r i di c mna n semn de adi o.
O duceau n cul i se, o scot eau de pe scen.
Cnd o l sar j os r dea.
Cmaa ei al b er a pl i n de snge. Avea snge i pe mi ni ur me
decol or at e de snge sr at . i r ecunot ea gust ul . Ddu capul pe spat e
i r se n cont inuar e; ce er a curi os er a c nu-i auzea hohot ele de r s,
l e si m{ea doar t r aver sndu-i cor pul , t i a c r de i pl nge n acel ai
t i mp. Gar da o i nsul t n t er meni ur {i , ameni n{t or i . Dar nu-i mai
sa.
Er a di n nou nghi {i t de val ul de oameni car e o mpi ngea, o
nghesui a di n t oat e pr{i l e, o ndepr t a de cent r u. O gheat gr ea i
st r i vi pi ci or ul dr ept . Se mpi edi c, se nt oar se, se l s mpi ns cu i
mai mul t vi ol en{ spr e ui l e de i ei r e.
Acum t ot ul i er a egal. Acum t i a. St i a t ot . Er a compl et ame{i t . N-
ar fi put ut s st ea pe pi ci oar e dac n-ar fi spr i j i ni t -o umer i i cel or di n
j ur . Ni ci cnd nu mai si m{i se o dor i n{ at t de mar e de a se abandona,
o asemenea senza{i e de el i ber ar e.
Cacofoni a demen{i al a muzi ci i cont i nua fe{el e apr eau i
di spr eau nt r -o spum de l umi ni col or at e. n aer se si m{ea mi r os de
mar ij uana, de ber e. i er a set e. Da, ar fi but ceva r ece. Ce gr oaznic de
set e i er a! Ri di c o mn i l inse de pe ea sngel e, sar ea. Tr emur a di n
t oat e nchei et ur i l e, t ot cor pul i vi br a, cum i se-nt mpl a adesea cnd
er a pe punct ul s-adoar m. Un t r emur dul ce, del i ci os, car e anun{a
vi sel e. Cont i nu s l i ng sngel e de pe mn i nchi se ochi i .
I se pr u deodat c se afl nt r -un l oc mai degaj at . N-o mai
mpi ngea ni meni . Se ui t n sus i -i ddu seama c se afl a l ng ui ,
l ng pant a ncl i nat car e cobor a pn n mar el e hol , cu vr eo pat r u
met r i mai j os. Lsase n ur m mul {i mea, undeva mai sus, n spat e.
Ai ci put ea s se odi hneasc. Ai ci se si m{ea bi ne.
Se {i nu cu mna de zi dul unsur os, pi nd pest e pahar el e de
pl ast i c ar uncat e pe j os, ba chi ar pest e o per uc i eft i n cu bucl e
bl onde. i spr i j i ni i capul de zi d i r mase aa, odi hni ndu-se, cu
l umi na cr ud di n hol n ochi . Avea pe vr ful l i mbi i acel ai gust de
snge. Par c-i venea di n nou s pl ng, i se pr ea cel mai bun l ucr u
de fcut . Pent r u moment nu exi st a ni ci t r ecut , ni ci pr ezent , ni ci vr eo
obl i ga{i e; l umea nt r eag er a schi mbat , de l a cel mai si mpl u pn l a
cel mai compl i cat l ucr u. Pl ut ea nt r -o mi nunat st ar e de pace, de
det aar e, pe car e n-o mai cunoscuse ni ciodat . Ah, dac ar put ea s-i
povest easc l ui Davi d despr e t oat e ast ea; dac n vr eun fel sau al t ul ar
put ea s mpar t cu ci neva secr et ul acest a.
O at i nse ceva. Ceva ost il . Fr s vr ea, se nt oar se i vzu lng ea
o si l uet masi v. Ci ne er a oar e? Se st r dui s-l i dent i fi ce pe i nt r us.
Mdul ar e osoase, pr l i ns negru, r uj n j ur ul gur i i car e se st r mba
l a ea, dar pi el ea, er a aceeai pi el e. Si cani ni i . Nu er a uman... Er a unul
di nt r e ei !
Tal amasca?
Sunet ul aj unse l a ea ca un ui er at . O i zbi dr ept n pi ept . Inst i nct i v,
r i di c br a{el e, l e st r nse pest e pi ept , cu deget el e nfi pt e n umer i .
Tal amasca?
Nu se auzea ni ci un sunet , dar fur i a con{i nut n nt r ebar e o
asur zea.
Se ddu napoi , ns mna l ui o pr i nse, deget el e se ncl et ar pe
gt ul ei . ncer c s {i pe, dar fu r i di cat pe sus.
Apoi zbur pe deasupr a hol ul ui , {i pnd, pn ce se i zbi cu capul
de zi d.
nt uner i c. Vzu veni nd dur er ea. Un fulger gal ben i apoi unul al b,
t r aver sndu-i col oana ver t ebr al , r spndi n-du-se n mi i de r amur i
pr i n t ot cor pul . Nu i -l mai si m{i . Se pr bui j os, st r i vi ndu-i dur er os
fa{a i pal mel e de ci ment , apoi se r ost ogol i pe spat e.
Nu mai vedea ni mi c. Poat e c avea ochi i nchi i , dar er a car aghi os
c, dac er au nchi i , nu put ea s-i deschi d. Auzi voci , auzi oameni
car e {i pau. Se auzi un fl ui er at pr el ung sau, poat e, fusese un sunet de
cl opot ? Apoi un bubui t ca de t rznet , dar ast ea er au apl auzel e di n
sal . Lng ea di scut au ct eva per soane.
Ci neva, apr oape de ur echea ei , spuse:
Nu t r ebui e at i ns. Si -a r upt gt ul !
E r upt ? Se mai poat e t r i dac ai gt ul r upt ?
Ci neva i puse o mn pe fr unt e. Dar nu si m{i dect o vag
senza{i e de n{ept ur , par c ar fi fost foar t e nghe{at , par c mer sese
mul t pr i n zpad i nu mai si m{ea ni mi c. Nu mai vud.
Ascul t -m, dr gu{o. Er a vocea unui br bat t nr . O voce
oar ecar e, cum se put ea auzi l a Bost on, l a New Or l eans sau l a New
Yor k Ci t y. Put ea s fi e un pompi er sau un pol i {i st , n or i ce caz er a un
sal vat or . Ne ocupm de t i ne, dr gu{o. Ambul an{a va sosi di n cl i p n
cl i p. St ai acum nemi cat , dr gu{o, nu t e nel i ni t i .
Ci neva o at i ngea pe pi ept . Nu, cut a act e, o car t e de vi zi t . Da.
Jessi ca Mi r i am Reeves.
St t ea l ng Mahar et i pr i vea i mensa har t cu t oat e l umi ni {el e
apr i nse. Acum n{el egea. Jesse, fi i ca l ui Mi r i am, car e fusese fi i ca l ui
Al i ce, nscut di n Car l ot t a, car e fusese fi i ca l ui Jane-Mar i e, car e
fusese fi i ca l ui Anne, car e fusese fi i ca l ui Janet -Bel l e, car e fusese fi i ca
El i zabet h, car e fusese fi i ca l ui Loui se, car e fusese fi i ca l ui Fr ances,
car e fusese fi i ca Fr i edei , car e fusese fi i ca...
Per mi t e{i , v r og, sunt em pr i et eni i doamnei ... David.
O r i di cau; i auzi {i pt ul , dar nu avusese i nt en{i a s {i pe. Avu di n
nou n fa{a ochi l or i mensa har t cu ar bor el e geneal ogi c. "Fr i eda, fi i ca
l ui Dagmar , car e fusese..."
At en{i e, fi r -ar s fi e, fi {i at en{i !
Se schi mb cal i t at ea aer ul ui : er a mai r ece i umed, si m{i o br i z
pe fa{. Apoi nu mai si m{i ni mi c, ni ci n mi ni i ni ci n pi ci oar e.
Pl eoapel e i l e si m{ea, dar nu l e put ea mi ca.
i vor bea Mahar et . "...veni nd di n Pal est i na, t r ecnd pr i n
Mesopot ami a, apoi ncet ul cu ncet ul pr i n Asi a Mi c, pr i n Rusi a i
apoi pr i n Eur opa de Est . n{el egi ?"
Er a or i nt r -un dr i c, or i nt r -o ambul an{, dar par c nu pr ea fcea
mar e zgomot pent r u o ambul an{; si r ena, dei suna n mod r egul at ,
r ea pr ea est ompat , pr ea depart e. Ce se-nt mpl ase cu Davi d? Nu ar
fi abandonat -o dect dac er a moar t . Dar cum se fcea c Davi d er a
acol o? Davi d i spusese c ni mi c pe l ume nu l -ar face s vi n. Davi d
nu er a acol o. Pr obabi l c-i i magi nase. Ciudat l ucr u c ni ci Mi r i am nu
er a pr ezent . "Sfnt Mr i e, Mama l ui Dumnezeu... acum i n ceasul
mor {i i noast r e..."
Ascul t : st r lt eau n cea mai mar e vi t ez or aul ; si m{i vi r aj ul l a
col {ul st r zi i ; dar unde-i er a t r upul ? Nu-l mai si m{ea del oc. Gt ul
r upt . Ast a nseamn c-i cu si gur an{ moar t .
Dar ast a ce mai er a, l umi na car e se vedea pr i n desi ul j ungl ei ? Er a
un r u? Pr ea l at ca s fi e un r u. Si cum s-l t r eac? Dar nu er a
Jesse cea car e mer gea pr i n j ungl , pe mal ul r ul ui . Er a al t ci neva.
Vedea mi ni l e nt i nse n fa{, dnd l a o par t e l i anel e i fr unzel e ude,
de par c er au mi ni l e ei . Cnd se ui t n j os, vzu pl et e r ocat e, pr
l ung, cr l i on{at i r ou, pl i n de r est ur i de fr unze, de pmnt ...
M auzi , dr gu{o? Sunt em ai ci , ne ocupm de t i ne. Pr i et eni i t i
sunt n mai na di n spat e. S n-ai ni ci o gr i j .
Mai zi cea i al t el e. Dar ea pi er du fi r ul . Nu mai auzea ce spune,
avea n ur echi doar un t on, un t on pl i n de i nt er es i gr i j pent r u ea.
De ce i er a at t de mi l de ea? Doar n-o cunot ea. n{el egea oar e c
pe cmaa ei n-avea sngel e ei i ni ci pe mi ni ?
Vinova;i. Lest at ncer case s-i spun c er au r i , dar ei i se
r use at t de l i psi t de i mpor t an{, at t de i mposi bi l de a l ega
no{i unea aceast a de t ot r est ul . Nu c i -ar fi psat de ce er a bi ne i
cor ect ; n moment ul de fa{ pr obl ema se punea pe un pl an de
di mensi uni mul t mai mar i . Cunoaterea adevurului. El i vor bi se de
par c i -ar fi ghi ci t i nt en{i a de a face ceva, doar c ea n-avusese ni ci o
i nt en{i e de fel ul acest a.
De aceea moar t ea er a poat e cea mai bun sol u{i e. Doar dac
Mahar et ar n{el ege. Si cnd t e gndet i c Davi d er a pe-apr oape, n
mai na di n spat e. Davi d cunot ea o par te di n povest e, or i cum, pr eci s
c put ea s-i compl et eze dosar ul : Reeves, Jessi ca. Moar t ea ei ar
const i t ui o pr ob supl i ment ar : "Una di nt r e membr el e noast r e cel e
mai devot at e... vi ct i ma unui ... ext r em de pr i mej di os... n ni ci un caz
nu t r ebui e nt r epr i ns cont act ul di r ect ..."
Iar o mi cau. Iar i aer mai r ece, mi r os de benzi n i de et er . St i a
c di ncol o de aceast l i ps de si m{i r e, de acest nt uner i c, nu se gsea
dect dur er ea cea mai gr oazni c, er a deci mai bi ne s nu se mi t e
del oc, s nu ncer ce s t r eac di ncol o. N-au dect s o t r anspor t e ei ,
s mpi ng cr uci or ul cu t ar ga pe cul oar .
Pl ngea ci neva. O fet i {.
Jessi ca, m auzi? Vr eau s t i i c am aj uns l a spi t al i c facem
t ot ce ne st n put i n{ s t e sal vm. Pr i et eni i t i sunt afar . Davi d
Tal bot i Aar on Li ght ner . Le-am comuni cat c n-ai voi e s t e mi t i
del oc...
De bun seam. Cnd ai gt ul r upt , or i mor i i medi at , or i mor i l a
pr i ma mi car e. Ast a er a. Cu ani n ur m, nt r -un spi t al , vzuse o fat
cu gt ul r upt . Acum i aducea ami nt e. Cor pul fet ei fusese fi xat pe un
cadr u mar e de al umi ni u. Di n cnd n cnd i nfi r mi er a mi ca acel
cadr u ca s-i schi mbe pu{i n pozi {i a. Ast a o s-mi face{i i mi e?
i vor bea di n nou br bat ul acel a, dar , de dat a ast a, vocea venea
mai de depar t e. Ea nai nt a i mai i ut e pr i n j ungl , ca s se apr opi e,
s-i aud vor bel e acoper i t e de zgomot ul r ul ui . Si zi cea...
... desi gur , put em face t oat e ast ea, i anal i zel e, i r adi ogr afi i l e,
dar , t r ebui e s n{el ege{i ce v spun, se afl nt r -o st ar e di sper at .
Toat par t ea post er i oar a cut i ei cr ani ene e di st r us. Se vede cr ei er ul
i pe el se vede un i mens hemat om car e nu se va mai put ea r esor bi n
or el e ce ur meaz, dac mai put em vor bi de or e...
Ti cl osul e, m-ai uci s. M-ai ar uncat cu capul de per et e. De-a
put ea s-mi mi c mcar pl eoapel e, mcar buzel e. Dar sunt capt i v
ai ci nunt r u. Nu mai am cor p, dar sunt capt i v n el ! Cnd er am
mi c, aa mi i magi nam moar t ea. Et i capt i v n pr opr i ul cr ei er , n
mor mnt , fr ochi s vezi , fr gur s {i pi . Tr ec ani i ani pest e t i ne.
Sau r icet i nt r -o l ume cr epuscul ar , l aol al t cu fant omel e
acel ea pal i de; cr ezi c et i n vi a{ cnd, de fapt , -et i mor t . Doamne
sfi nt e, t r ebui e s t i u dac sunt sau nu moar t . Tr ebui e s t i u cnd
s-a nt mpl at ast a!
Buzel e. O senza{i e ext r em de sl ab. Ceva umed, fi er bi nt e. Ci neva i
desfcea buzel e. Dar nu-i ni meni ai ci , nu-i aa? Ei sunt di ncol o, n
hol , nu e ni meni n camer . Ar si m{i dac ar fi ci neva ai ci . Tot ui ,
acum si m{ea gust ul l i chi dul ui , al l i chi dul ui fi er bi nt e car e-i pt r undea
n gur .
Ce e? Ce-mi da;i? Nu vreau su-mi pierd cunotin;a.
Dormi, iubita mea.
Nu vreau su dorm. Vreau su tiu cnd mor. Vreau su tiu!
Dar l i chi dul i umpl ea gur a, i ar ea nghi {ea. Muchi i gt ul ui
r eac{i onau nc! Ce gust del i ci os, srat . Cunot ea gust ul acest a!
Cunot ea senza{i a aceast a de gdi l t ur n cer ul gur i i . Supse mai cu
for {. Si m{i cum i r evi ne vi a{ n obr aj i , si m{i aer ul di n j ur n mi car e.
Si m{i br i za car e t r aver sa camer a. Pe t oat l ungi mea col oanei si m{i
avansnd o und de cl dur . Aceast a i se mpr t i e apoi n pi ci oar e i
n br a{e, ur mnd exact cal ea pe car e o luase dur er ea, cor pul nt r eg i
r evenea l a vi a{.
Dormi, iubita mea.
Ceva o gdi l a n ceaf. Gdi l t ur a se r spndi pr i n r dci ni l e
r ul ui .
Avea vnii l a genunchi , dar pi ci oar el e nu aveau ni mi c r upt , o s
poat s mear g di n nou, i ar sub mn si m{ea cear aful . Voi a s se
r i di ce, ns er a pr ea devr eme pent r u ast a, pr ea devr eme pent r u or i ce
mi car e.
n pl us, er a r i di cat , pur t at .
Cel mai bi ne er a s doar m. Dac aa er a moar t ea... ei bi ne, er a
per fect . Auzea ca pr i n vi s voci , se cer t au br ba{i , dar ni mi c n-avea ni ci
o i mpor t an{. Par c o st r iga David. Ce voi a David de l a ea? S moar?
Doct or ul ameni n{a c cheam pol i {i a. Poli {i a nu mai put ea face ni mi c.
Scena er a de-a dr ept ul car aghi oas.
Cobor au i t ot cobor au scr i . Ce aer r cor os!
Se auzi di n ce n ce mai t ar e zgomot ul ci r cul a{i ei : un aut obuz
t r ecnd n goan. Ni ci cnd nu-i pl cuser zgomot el e ast ea, dar acum
er au l a fel de pl cut e ca vnt ul , l a fel de pur e. Er a i ar i l egnat
uur el , ca nt r -un l eagn de copi l . Si m{i por ni r ea mai ni i , o mi car e
br usc nai nt e, apoi doar mi car ea l i n, egal . Mi r i am er a cu ea,
Mi r i am voi a ca Jesse s se ui t e l a ea, dar Jesse er a pr ea obosi t .
Nu vr eau s pl ec, mam.
Jesse, t e r og. nc nu e pr ea t r zi u. Ai mai put ea s vi i .
Ca i Davi d car e o st r i gase:
Jessi ca.
Dani el
CAM PE LA j umt at ea concer t ul ui , Dani el pr i cepu manevr a.
Sur or i l e i fr a{i i cu fe{e pal i de aveau s se t ot st udi eze uni i pe al {i i pe
t oat dur at a concer t ul ui , ba chi ar s se ameni n{e nt r e ei , dar ni meni
n-avea s fac vr eo mi car e. Regul a de ur mat er a foar t e dur i
r api d: a nu se l sa ni ci o pr ob cu pr ivi r e l a nat ur a noast r , ni ci o
vi ct i m, ni ci o cel ul de {esut vampi r i c.
Lest at ur ma s fi e si ngur a vi ct i m, i ar di st r uger ea l ui t r ebui a s se
fac cu mar e pr uden{. Mur i t or i i nu t r ebui a s vad coasel e dect
dac ast a nu se put ea evi t a. Schema er a ur mt oar ea: mi zer abi l ul
t r ebui a nh{at cnd er a pe punct ul de a se r et r age, apoi fcut
buc{el e excl usi v n pr ezen{a conj ur a{i l or . Cu condi {i a ca el s nu se
aper e, cci , dac o fcea, t r ebui a s moar n fa{a admi r at or i l or , i ar
cor pul s fi e di st r us n nt r egi me.
Dani el r dea di n t oat i ni ma, gndi ndu-se cum ar put ea Lest at s
per mi t nfpt ui r ea unui ast fel de pl an.
Dani el l e r dea n nas l a t o{i gel oi i acet i a per ver i , cu fe{e ca
pet al el e l uci oase de or hi dee, car e umpl user at mosfer a sl i i cu ur a
l or , cu i nvi dia i l comia l or . Ai fi put ut cr ede c-l ur au pe Lest at doar
pent r u fr umuse{ea l ui i ncr edi bi l , n l i psa al t ui mot i v.
Dani el se ndepr t ase pu{i n de Ar mand, n cel e di n ur m. De ce
nu?
Ni meni nu-i put ea face ni ci un r u, ni ci chi ar cel cu chi p ca de
pi at r, pe car e-l vzuse n col {ul cel mai nt unecat , at t de st rvechi i
cu car nea at t de dur , c ar fi put ut r i val iza cu l egendar ul Gol em. Ce
i magi ne de comar , s-l vezi pe acel a, ci opl i t n pi at r , pr i vi nd-o pe
mur i t oa-r ea cu pr r ou car e zcea pe j os cu gt ul r upt , cea car e
semna ca dou pi ct ur i cu gemenel e di n vi s. Poat e c acci dent ul
fusese pr odus de vr eun i di ot de mur i t or . Iar vampi r ul acel a bl ond,
mbr cat n cost um de pi el e nt oar s, car e-i mpi nsese pe t o{i ca s
aj ung l ng bi et ul t r up st l ci t al femei i , i el pr ea o cr eat ur de
gr oaz, cu venel e umfl at e pe gt i pe dosul mi ni l or . Ar mand i
pr i vi se pe cei car e o duseser de acol o pe femei a cu pr ul r ou, cu o
expr esi e neobi nui t pe fa{, de par c ar fi fost cazul s i nt er vi n i el
n vr eun fel ; sau poat e c, de fapt , l neli ni t ea doar pr ezen{a acel ui a
t ar e ca pi at r a, Gol emul car e r nsese deopar t e fr s se amest ece.
n cel e di n ur m, l mpi nsese pe Dani el napoi n mul {i mea di n sal .
N-avea ni ci un r ost s-i fi e fr i c. Pent r u ei sal a ast a er a un adevr at
sanct uar , er a o cat edr al de sunet i de l umi n.
Iar Lest at j uca r ol ul l ui Hr i st os pe cr uce n aceast cat edr al . Cum
al t fel s expl i ci aceast aut or i t at e st r i vit oar e i i r a{i onal pe car e o
degaj a? Fa{a i -ar fi pr ut pl i n de cr uzi me dac t r st ur i l e n-ar fi
mbi nat ncnt a-r ea i exuber an{a copi l r easc. Bt nd aer ul cu
pumnul , zbi er a, i mpl or a, i nt er pel a puter i l e obscur e, cnt a despr e
pr bui r ea sa povest ea l ui Lel i o, act orul di n t eat r ul de pe bul evar d,
met amor fozat n cr eat ur a nop{i i , cont r a voi n{ei sal e!
Vocea l ui vi br ant de t enor pr ea c ni ci nu {i ne de cor p,
expr i mnd t oat e i nsuccesel e i r envi er i l e sal e, i set ea car e-l mna,
pe car e ni ci o cant i t at e de snge n-o put ea sat i sface. "Nu-i aa c sunt
demonul pe car e-l si m{i{i cu t o{i i n voi ?" ur l a el , nu l a adr esa
mont r i l or nscu{i l a l umi na l uni i , ci a mul {i mi i de mur i t or i car e l
ador a.
Pn i Dani el se apuc s {i pe, s ur l e, s sar n sus, apr obnd,
ca t o{i cei l al {i , cuvi nt el e i nt onat e car e, n defi ni t i v, nu nsemnau
ni mi c; fasci na{i a venea de l a for {a br ut a sfi dr i i pe car e-o ar unca
Lest at l umi i . Lest at bl est ema cer ul n numel e t ut ur or excl ui l or , a
t ut ur or cel or car e nu cunoscuser dect vi ol en{a i car e, si m{i ndu-se
vi nova{i sau nr i ndu-se, se nt or ceau mpot r i va semeni l or l or .
Lui Dani el i se pr ea, n moment el e cel e mai emo{i onant e, c
pent r u el er a un semn fapt ul c pr i mi se nemur i r ea chi ar n aj unul
acest ei gr andi oase l i t ur ghi i . Lest at er a Dumnezeu; sau ceva foar t e pe
apr oape. Ur i aul de pe ecr an ddea bi necuvnt ar ea sa t ut ur or
l ucr ur i l or pe car e Dani el l e dor i se vr eodat .
Cum put eau cei l al {i s-i r ezi st e? Fr enezi a vi i t oar ei l or vi ct i me nu-i
fasci na oar e i pe ei ? Mesaj ul fi nal car e se nt r evedea pe dup
cuvi nt el e cnt ecel or er a si mpl u: Lest at poseda dar ul car e fusese
pr omi s fi ecr ui a di nt r e ei ; Lest at er a i nvul ner abi l . Devor a sufer i n{el e
car e-i er au i mpuse i i eea mai put er ni c di n el e. A t e uni cu el
nsemna a t r i veni c:
Acest a est e Tr upul meu. Acest a est e Sngel e meu.
Tot ui , sal a fi er bea de ur a fr a{i l or i sur or i l or vampi r i . Pe msur
ce concer t ul se apr opi a de sfr i t , Dani el o si m{ea di n ce n ce mai
ar zt oar e un mi r os car e se degaj a din mul {i me, un mr i t ce se
pr el ungea sub not el e muzi cal e.
Uci de{i zeul . Fce{i -l buc{el e. Fi e ca admi r at or i i l ui mur i t or i s
fac ce-au fcut di nt ot deauna: s-l pl ng ca pe unul sor t i t mor {i i .
"Pl eca{i , l i t ur ghi a s-a sfr i t !"
n sal se apr i nser l umi ni l e. Admi r at or i i nvl i r pe scena de
l emn, r upnd fundal ul de pnz neagr , n ur mr i r ea muzi can{i l or .
Ar mand l apuc de br a{ pe Dani el .
Pe ua l at er al , spuse el . Si ngur a noast r ans e s aj ungem l a
el ct mai r epede.
Khayman
LUCRURILE se pet r ecur exact aa cum pr evzuse. Regi na l i zbi
i medi at pe cel car e se r epezi pr i mul s dea n Lest at . Lest at i ei se pe
ua di n spat e mpr eun cu Loui s i ncer caser s al er ge l a mai na
neagr Por sche cnd se npust i ser pe ei asasi ni i. Conj ur a{i i ncer cau
s-i pr i nd nt r -un cer c, dar , i medi at ce unul scoase coasa, se
consum n fl cr i . Mul {i mea i nt r n pani c, t i ner i i ngr ozi {i o l uar
l a fug n t oat e di r ec{i i l e. Un al t agr esor nemur i t or l u foc. Apoi un al
t r ei l ea.
Khayman se l i pi cu spat el e de per et e, n vr eme ce mur i t or i i , n
pani c, fugeau pe l ng el . Vzu o but oar e de snge bl ond, nal t ,
el egant , fcndu-i l oc neobser vat pr i n mul {i me i st r ecur ndu-se
l a vol anul mai ni i l ui Lest at , st r i gndu-i apoi pe Loui s i pe Lest at s
ur ce. Er a Gabr i el l e, mama demonul ui . Si , confor m l ogi ci i sal e, focul
nu o at i nse. Nu se put ea det ect a ni ci o fr m de fr i c n ochi i ei r eci ,
al bat r i , n vr eme ce, cu gest ur i pr eci se, fcea manevr el e pent r u a
pl eca.
n vr emea ast a Lest at se nvr t ea de col o-col o nt r -o adevr at
cr i z de fur i e. nnebuni t c i se fur posi bi l i t at ea de a se r zboi , se
ur c, n cel e di n ur m, n mai n, l a i nsi st en{el e cel or l al {i doi .
n vr eme ce mai na se st r ecur a cu di bci e pr i nt r e t i ner i i car e o
nconj ur au, but or i i de snge i zbucneau n fl cr i ca ni t e t or {e
apr i nse n t oat e di r ec{i i l e. Di n t r upur i l e l or se r i di cau, nt r -o t cer e
or i bi l , bl est eme, ur l et e, nt r ebr i fi nal e.
Khayman i acoper i fa{a. Mai na aj unsese l a j umt at ea dr umul ui
spr e por {i l e de i ei r e, cnd mul {imea o si l i s se opr easc. Ur l au
al ar mel e; ci neva ddea or di ne; mul {i t i ner i zceau pe j os cu membr el e
fr act ur at e. Mur i t or i i ur l au de dur er e i pani c.
Cset e-l pe Ar mand, se gndi Khayman. Dar l a ce bun? i vedea
cum ar d cu t o{i i n or i ce di r ec{i e s-ar fi ui t at , cu fl cr i por t ocal i i i
al bast r e, car e deveneau subi t al be cnd pr j ol ul er a l a cul me, ca apoi
s se vad pe asfal t r est ur i ar se de stof. Cum ar fi put ut s se
i nt er pun nt r e fl cr i i Ar mand? Cum ar fi put ut s-l sal veze pe
novi cel e Dani el ?
Se ui t nspr e col i nel e di n zar e, l a si l uet a mi nuscul car e l ucea pe
cer ul nt unecat , nevzut de cei car e ur l au i fugeau, i cer eau aj ut or
n j ur ul l ui .
n cl i pa aceea si m{i i el vpai a; l at i nse, ca l a At ena. O si m{i
j ucndu-i -se pe fa{, i fcu ochi i s lcr i meze. Fr s cl i peasc,
cont i nu s fi xeze sur sa aceea mi nuscul de l a di st an{. Si , fr s
t i e de ce, se hot r s nu r spund l ovi tur i i , mai degr ab s const at e
ce efect avea asupr a l ui . Toat e fi br el e cor pul ui i spuneau s dea o
r epl i c. Dar el r mase nemi cat , gol i t de or i ce gnd, si m{i ndu-i doar
sudoar ea i r oi nd. Vpai a l nconj ur , l mbr {ia. Apoi se ndepr t ,
lsndu-l n pace, nfr i gur at i mai r ni t n sufl et dect or i cnd. Rost i
n oapt o r ugci une: Fie ca gemenel e su te distrugu.
Dani el
FOC! Dani el r ecunoscu i zul de mat er i e gr as ar znd i , n acel ai
moment , avu i magi nea fl cr i l or car e se r i dicau i ci i col o pr i n
mul {i me. Gl oat a nu mai r epr ezent a o pr ot ec{i e acum. Fl cr i l e pr eau
s vi n de l a mi ci expl ozi i , i ar adol escen{i i , nnebuni {i , al er gau s
scape de el e, doar ca s se i zbeasc uni i de al {i i n pani c.
Zgomot ul . Dani el l per cepu di n nou. Se mi ca pe deasupr a l or .
Ar mand l t r ase napoi spr e zi dul cl di r i i . N-avea r ost s mai nai nt eze.
Nu mai put eau aj unge l a Lest at .
Si nu exi st a ni ci un fel de adpost . Tr gndu-l pe Dani el dup el ,
Ar mand se r et r ase di n nou n sal a de concer t e. La i nt r ar e t r ecu pe
l ng ei o per eche de vampi r i ngr ozi {i car e pu{i n dup aceea
expl odar .
Or i pil at , Dani el r mase cu ochi i l a cel e dou schelet e car e scl i peau
n fl cr i l e gal bene-al bst r ui , t opi ndu-se. n spat el e l or , n sal a goal ,
o al t si l uet fu l ovi t n pl i n goan de acel eai fl cr i cumpl i t e.
Fsuci ndu-se, nvr t i n-du-se, se pr bui pe ci ment , i ar di n hai nel e
car e nu mai con{i neau ni mic se r i dic fum. Pe ci ment se for m o mi c
ll t oac de mat er i e gr as, car e se usc apr oape i nst ant aneu, n vr eme
ce Dani el pr i vea nc.
Iei r i ar i afar , o l uar l a fug pr i nt r e mur i t or i , de dat a ast a
ndr ept ndu-se spr e por {i l e de i ei r e din par car e, l a zeci de met r i
di st an{.
Br usc, Dani el avu i mpr esi a c zboar , at t de r epede se mi cau.
Lumea nu mai er a dect un amest ec ci udat de cul or i . Pn i {i pet el e
nspi mnt at e al e mur i t or i l or se cont opeau nt r -un soi de zgomot
est ompat , el ast i c. Se opr i r br usc n dr ept ul por {i l or chi ar n cl i pa n
car e mai na l ui Lest at r euea s i as di n par care i t r ecea pe l ng ei ,
i nt r nd pe bul evar d. n ct eva secunde di spr use ca un gl on{, goni nd
ct r e aut ost r ada di n sudul or aul ui .
Ar mand nu fcu ni ci o ncer car e de a o ur mr i ; par c ni ci n-o
vzuse. Rmase nemi cat l ng unul di n st l pi i por {i l or , ui t ndu-se
spr e or i zont ul ndepr t at , pest e capet el e oameni l or , pest e cont ur ul
r ot und al acoper i ul ui cl di r i i . Sunet ul acel a or i bi l , t el epat i c, er a
asur zi t or acum. Acoper ea t oat e cel el al t e zgomot e al e l umi i ; nghi {ea
or i ce senza{i e.
Fr s vr ea, Dani el i puse mi ni l e l a ur echi i si m{i c i
t r emur au genunchi i . l si m{i pe Ar mand foar t e apr oape. Dar nu mai
vedea ni mi c. i ddu seama c, dac era s se nt mpl e, acum se va
nt mpl a, dar t ot nu-i er a fr i c; t ot nu r euea s cr ead c put ea pi er i .
Mi r ar ea, nel mur i r ea l par al i zau.
Tr ept at zgomot ul se di mi nua. nc par al i zat , si m{i c-i r evi ne
veder ea; vzu cum se apr opi a o enor m mai n r oi e cu pompi er i ,
car e st r i gau l a el s se dea l a o par t e di n poar t . Si r ena mai ni i i
par veni ca de pe al t l ume, ca un ac car e-i st r pungea t mpl el e.
Ar mand l mpi nse bl nd di n dr um. Oameni nnebuni {i de spai m
t r eceau ca vnt ul pe l ng ei . Si m{i cum cade. Dar Ar mand l pr i nse.
nghesui {i nt r e mur i t or i , t r ecur de gr i l aj , st r ecur ndu-se pr i nt r e' cei
st r ni s pr i veasc scena di n par car e.
Sut e de oameni fugeau nc. Si r enele, semnnd not el e l or
di scor dant e, l e acoper eau {i pet el e. Un i r nt r eg de ci st er ne de
pompi er i i nt r ar mugi nd pe por {i l e par cr i i , fcndu-i l oc pr i n
mul {i mea ce se di sper sa. Dar l ui i par veneau di fuz, necl ar , t oat e
zgomot el e ast ea, n cont i nuar e acoper i te de zgomot ul supr anat ur al
car e se ndepr t a. Ar mand se ag{ de gr i l aj , cu ochi i nchi i , cu
fr unt ea l i pi t de met al ul r ece. Gr i l aj ul vi br a de par c er a si ngurul car e
mai per cepea acel ai zgomot .
Br usc ncet .
Pogor o l i ni t e nghe{at . Li ni t ea de dup bombar dament ,
l i ni t ea vi dul ui . Dei nebuni a di n j ur cont i nua, pe ei nu-i mai afect a.
Se r egseau si ngur i , oameni i di n j ur se di sper sau, pl ecau. Dar
pr i n aer nc r sunau {i pet el e supr anat ur al e, zgomot ul asemnt or
ar der i i unor fi i de pol ei al ; nc mai er au di st r ui uni i , dar unde?
Se l i pi de Ar mand; t r aver sar bul evar dul . Fr gr ab, i
cont i nuar dr umul pe cal dar mul desfundat al unei st r zi l at er al e
nt unecat e, pe l ng case cu fa{ade cndva decor at e cu st uc, pe l ng
magazi ne amr t e de pe l a col {ur i , pe l ng fi r me de neon car e de-
abi a se mai {i neau l a l ocul l or .
Mer geau i t ot mer geau. Noapt ea devenea di n ce n ce mai r ece i
mai cal m n j ur ul l or . Di n depr t ar e se mai auzeau vag si r enel e,
par c sunau a nmor mnt ar e.
Int r nd pe un mar e bul evar d, i nundat de o l umi n cr ud, vzur
veni nd un t r ol ei buz enor m n car e scl i peau l umi ni ver zui . Par c er a o
fant om apr nd di n neant i apr opi i ndu-se de ei n t cer e. Doar
c{i va pasager i scr ut au nt uner i cul de dup fer est r el e mur dar e.
Sofer ul pr ea s doar m.
Ar mand r i di c pl i ct i si t ochi i spr e t r ol ei buz, de par c voi a s-l
pr i veasc cum t r ece. Spr e ui mi r ea l ui Dani el , se opr i l ng ei .
Ur car mpr eun, t r ecnd, fr s se opr easc, pe l ng
aut omat ul de bi l et e, apoi se pr bui r unul l ng al t ul pe o banchet
l at , de pi el e. Sofer ul ni ci mcar nu nt oar se capul . Li pi t cu spat el e de
fer east r , Ar mand pr ea absorbi t de cont empl ar ea podel ei acoper i t
cu l i nol eum negr u. Avea pr ul n dezor di ne i un obr az mnj i t de
funi ngi ne. Buza de j os i at r na pu{i n. Pier dut n gndur i l e l ui , pr ea
pr ea pu{i n pr eocupat de aspect ul ext er i or .
Dani el i st udi e pe mur i t or i i l i psi {i de str l uci r e di n j ur : o femei e
r i dat ca o pr un uscat , cu o gur ca deschi zt ur a unei pucul i {e,
car e-l pr i vi fur i oas; un be{i v car e sfor i a cu capul n pi ept ; o
adol escent cu un cap mi c, pr l {os i r i dur i l a col {ur i l e gur i i , car e
{i nea pe genunchi un copi l ur i a, a cr ui pi el e semna cu o gum de
mest ecat . Ce nai ba er a cu ei , par c er au t o{i mont r i . Si br bat ul mor t
de pe banchet a di n fund? Cu ochi i csca{i i sal i va uscat pe br bi e.
Ni meni nu-i ddea seama c er a mor t ? O bl t oac de ur i n se usca
sub el , emannd un mi r os i nfect .
Si pr opr i i l e mi ni al e l ui Dani el pr eau moar t e, aveau o cul oar e
cadaver i c. Semnnd l a r ndul l ui cu un cadavr u cu o si ngur
mn, ofer ul rsucea vol anul . Er a o hal uci na{i e? Tr ol ei buzul spr e
i nfer n?
Nu. Doar un t r ol ei buz ca mi i l e de t r ol eibuze n car e se sui se n
vi a{a l ui , n car e clt or eau l a or el e t r zi i di n noapt e doar cei mai
nenor oci {i , cei mai depr i ma{i di nt r e cet {eni . Se apuc, pr ost et e, s
zmbeasc. Er a pe punct ul de-a se pune chi ar pe r s, gndi ndu-se l a
cadavr ul di n fundul t r ol ei buzul ui , l a cei car e clt or eau fr s t i e de
mor t , l a fel ul n car e ar t au cu t o{i i di n cauza l umi ni i , dar l cupr i nse
di n nou un soi de gr oaz.
Tcer ea l nel i ni t ea. Legnat ul uor al t r ol ei buzul ui l nel i ni t ea;
par ada casel or nt unecat e di n dosul fer est r el or l sper i a; fa{a
nemi cat i pr i vi r ea goal a l ui Ar mand l scot ea di n mi n{i .
Cr ezi c se mai nt oar ce dup noi ? nt r eb el . Nu mai supor t a
st ar ea ast a.
A t i ut t ot t i mpul unde ne afl m, r spunse Ar mand cu un gl as
sczut , pst r ndu-i aceeai pr i vi r e l i psi t de expr esi e, dar ne-a ocol i t .
Khayman
SE DUSESE pe nl{i mi l e acoper i t e de i ar b al e col i nei car e domi na
oceanul r ece.
De-aici avea o vedere panorami c: moar t ea nc mai secer a vi e{i n
depr t ar e, n l umi ni l e di n val e, nc se mai auzeau vai er el e sub{i r i ca
un abur al e sufl et el or supr anat ur al e, nt r e{esut e pr i nt r e voci l e mai
j oase, mai pl i ne, al e oameni l or di n or a.
Demoni i se l uaser dup mai na l ui Lestat , fcnd-o s bascul eze
pest e mar gi nea aut ost r zi i . Lest at i ei se di n epav n per fect st ar e,
ar znd de ner bdar e s se bat ; dar focul i l ovi se di n nou pe cei ce-l
nconj ur aser , di st r ugndu-i sau punndu-i pe fug.
Fmas n cel e di n ur m si ngur cu Gabr i el l e i cu Loui s, accept ase
s se r et r ag, nefi i ndu-i del oc cl ar ce sau ci ne l pr ot ej ase.
Fr ca cei t r ei s t i e, r egi na cont inua s-i fugr easc pe
dumani .
Pest e acoper i ur i t r ecea r aza uci gt oar e, di st r ugndu-i pe cei ce
fugi ser , pe cei ce ncer cau s se ascund, pe cei ce r nseser
di sper a{i , nel mur i {i , pe l ng pr i et eni i czu{i .
At mosfer a nop{i i put ea de l a car nea ar s a acest or fant ome
gemnde, car e nu l sau ni ci o al t ur m n afar a hai nel or pr l i t e. Jos,
acol o, n l umi na pr oi ect oar el or par cr i i , oameni i l egi i cut au n zadar
cor pur i l e vi ct i mel or ; pompi er i i cer cet au n van pe pest e t ot s dea de
cei ce aveau nevoi e de aj ut or . Ti ner i i mur i t or i ur l au de {i se fcea mi l .
Fni l e uoar e er au t r at at e pe l oc; cei i st er i za{i pr i meau un cal mant
i er au expedi a{i de acol o cu bl nde{e. Ct efi ci en{ n t i mpur i l e
acest ea de bel ug. Fur t unur i i mense cur {au asfal t ul de zdr en{el e
ar se car e apar {i nuser cel or i ncendi a{i .
Fpt ur i mi nuscul e acol o, j os, pr ot est au i j ur au c fuseser
mar t or i i acest or sacr i fi ci i . Dar nu r nseser ni ci un fel de pr obe.
Mama i di st r usese compl et vi ct i mel e.
Acum se ndepr t a de sal a de concer t e s scot oceasc pr i n
col {ur i l e cel e mai ascunse al e or aul ui . Raza uci gt oar e t r ecea
col {ur i l e, i nt r a pe fer est r e i pe ui . Ct e o fl acr i zbucnea i ci i col o,
par c se apr i ndea un chi br i t ; apoi nu se mai vedea ni mi c.
Noapt ea se l i ni t ea. Rest aur ant el e i magazi nel e i nchi deau
ui l e, ul t i mel e cl i pi r i de l umi n l sau l oc nt uner i cul ui di n ce n ce
mai dens. Pe osel e ci r cul a{i a se r r ea.
Pe vr st ni cul car e voi se doar s o vad l a fa{ l di st r usese pe o
st r du{ di n Nor t h Beech; l ar sese l ent , l sndu-l s se t r i e pe
t r ot uar . Oasel e l ui se t r ansfor maser n cenu, cr ei er ul pr use o
mas de cr buni nci ni n ul t i mel e moment e. Un al t ul fu i zbi t pe un
acoper i pl at , nal t ; acel a czu ca o st ea pest e or a. Hai nel e l ui ,
t r ansfor mat e n sub{i r i foi {e negr e, i l uar zbor ul cnd combust i a se
t er mi n.
Lest at nai nt a spr e sud, spr e r efugi ul l ui di n Val ea Cr mei .
Jubi l nd, pl i n de dr agost e pent r u Loui s i Gabr i el l e, vor bea fr
ncet ar e de vr emur i l e de demul t , de vi sel e l ui cel e mai noi , compl et
i ncont i ent de mcel ul di n j ur .
Unde et i , Mahar et ? opt i Khayman.
Noapt ea nu-i aduse ni ci un r spuns. Dac Mael er a pe-apr oape,
dac-i auzi se chemar ea, nu-i ddu ni ci un semn. Bi et ul , di sper at ul de
Mael , car e i ei se n goan di n sal n cl i pa n car e fusese at acat
Jessi ca. Mael car e fusese poat e di st r us, de asemenea. Mael car e
pr i vea neput i nci os ambul an{a car e se ndepr t a cu Jesse.
Khayman nu ddea de el .
Scr ut deal ur i l e pr esr at e de l umi ni , vi l e adnci di n car e capt a
lii l e i ni mi l or ca un fel de t unet fcut di n oapt e.
"De ce a t r ebui t s fi u eu mar t or ul acest or l ucr ur i ? se-nt r eb el .
De ce m-au adus vi sur i l e pn ai ci ?"
St t ea, ascul t nd zgomot el e pmnt ene.
Radi our i l e plvr geau despr e cul t ul sat anei , despr e r evol t e i
i ncendi i acci dent al e, despr e un fenomen de hal uci na{i e col ect i v. Se
l ament au cu pr i vi r e l a act el e de vandal i sm al e hoar del or de t i ner i
i st er i za{i . Dei nu pr ea nt i ns geogr afi c, acest a er a un foar t e mar e
or a. Opi ni a publ i c di ger ase dej a eveniment ul i nu se mai ocupa de
el . Mi i de cet {eni ni ci nu bgaser ceva de seam. Al {i i ncer cau, cu
ser i ozi t at e, fr gr ab, s i r ecapi t ul eze ami nt i r i l e despr e l ucr ur i l e
i ncr edi bi l e pe car e l e vzuser . Vampi r ul Lest at nu er a dect un
cnt r e{ de r ock ca or i car e al t ul , i ar concer t ul dat de el fusese scena
unor r eac{i i i st er i ce compl et pr evi zi bi l e, dei i ncont r ol abi l e.
Poat e c i ast a fcea par t e di n pl anul r egi nei , s st ea cu del i cat e{e
n cal ea vi sur i l or de vi i t or al e l ui Lestat . S-i di st r ug compl et pe
conj ur a{i , nai nt e ca pnza de pr esupuner i umane s se sfsi e cu
desvr i r e. In cazul acest a, pe pr ot agoni st avea oar e s-l
pedepseasc mai t r zi u?
Ni ci un r spuns nu-i par veni l ui Khayman.
Cont i nu s mt ur e cu pr i vi r ea pei saj ul ador mi t . Cea{a di nspr e
ocean avansase, se fi xa n st r at ur i l at e, r oi et i ce n j ur ul col i nel or . O
dul cea{ feer i c se degaj a di n nt r egul pei saj n aceast pr i m or de
dup mi ezul nop{i i .
Se concent r a, dor i nd, pr ecum vagabondul ka al mor {i l or egi pt eni ,
s i prseasc cor pul i s cut r ei er e cu spi r i t ul n j ur , pent r u a-i
r eper a pe cei pe car e Mama i cr u{ase, pent r u a l i se al t ur a.
Ar mand, spuse el cu gl as t ar e.
Apoi l umi ni l e or aul ui se st i nser . Si m{i cl dur a i l umi na unui
al t l oc, i ar Ar mand er a acol o, n fa{a l ui .
El i novi cel e Dani el aj unseser nest ingher i {i n vi l a unde aveau s
doar m sub podeaua pi vni {ei , n depl i n si gur an{. Tnr ul Dani el
dansa ame{i t pr i n sompt uoasel e camer e al e vi l ei , cu mi nt ea l a
cnt ecei e l ui Lest at . Ar mand st t ea cu ochi i fi xa{i n noapt e, cu fa{a
l ui de adol escent l a fel de i mpasi bi l ca i nai nt e. l per cepu pe
Khayman! l vzu st nd nemi cat pe col i na ndepr t at de l ng
osea, dar l si m{i t ot ui sufi ci ent de aproape, l a o nt i nder e de mn.
n t cer e, i nvi zi bi l i , se st udi ar unul pe cel l al t .
Khayman er a copl ei t de sent i ment ul de si ngur t at e; dar ochi i l ui
Ar mand r maser fr ni ci o expr esi e nu i se ci t ea pe fa{ ni ci
emo{i e, ni ci ncr eder e, ni ci sal ut de bun veni t .
Khayman i cont i nu cer cet ar ea, concent r ndu-i i mai t ar e
put er i l e, r i di cndu-se i mai sus, at t de depar t e de cor pul su, c
ni ci nu-l mai put ea l ocal i za. O l u spr e nor d de dat a ast a, st r i gndu-i
pe nume pe Sant i no, pe Pandor a.
i vzu pe amndoi nt r -o cmpi e acoper i t de zpad i ghea{,
dou si l uet e negr e pe nesfr i t a nt i ndere al b. Pandor a avea hai nel e
sfsi at e de vnt i ochi i pl i ni de l acr i mi de snge, cut nd cont ur ur i l e
i mpr eci se al e ci t adel ei l ui Mar i us. Er a fer i ci t c Sant i no er a cu ea,
acest never osi mi l expl or at or mbr cat n hai ne de cat i fea neagr.
Noapt ea aceea l ung, fr odi hn, n care par cur sese apr oape un cer c
nt r eg n j ur ul gl obul ui , o sl ei se pe Pandor a, car e er a pe punct ul de a
se pr bui . Toat e cr eat ur i l e au nevoi e de somn; de vi se. Dac nu
r euea s se cul ce undeva n cur nd, ntr -un l oc nt unecos, n-avea s
mai fi e n st ar e s fac voci l e s t ac, s est ompeze i magi ni l e
i nvadat oar e, s {i n n fr u nebuni a. Nu voi a s mai zboar e, i ar
Sant i no ni ci nu er a n st ar e s o fac, aa c mer geau cot l a cot .
Sant i no se l i pea de ea, cont i ent doar de i mensa for { a t ovar ei
de dr um, cu i ni ma ndol i at de {i pet el e cel or pe car e-i uci sese r egi na.
Si m{i nd pr i vi r ea l ui Khayman, i t r ase gl uga pel er i nei negr e i mai
mul t pest e fa{. Pandor a ni ci nu-l bg n seam.
Khayman se ndepr t . l cupr i nse o vag dur er e vzndu-i cum se
at i ng; l dur ea c al {i i er au mpr eun.
n vi l a de pe deal Dani el t i e gt ul unui obol an car e se zbt ea
nc, l snd sngel e s cur g nt r -un pahar de cr i st al . "Si r et l i cul l ui
Lest at ", spuse el , st udi i nd pahar ul n l umi n.
Ar mand edea l ng emi neu, pr i vi nd r ubi ni ul sngel ui di n
pahar ul pe car e Dani el l ducea dr gst os l a buze.
Depar t e n noapt e Khayman i cont inu pl i mbar ea, r ici nd
i ar i pe sus, depar t e de or a, ca un sat el i t pe or bi t .
Mael , r spunde-mi . Las-m s afl u unde et i .
Or i l l ovi se i pe el r aza uci gt oare a Mamei ? Sau poat e bocea at t
de ndur er at pi er der ea Jessi ci de nu mai auzea ni mi c i pe ni meni ?
Bi at a Jesse, or bi t de at t ea mi r acol e, dobor t de un t nr vampi r
nt r -o cl i p, nai nt e ca or i ci ne s fi put ut i nt er veni .
Copilul lui Maharet, copilul meu!
Khayman er a ngr ozi t de ce-ar put ea vedea, de ceea ce nu-
ndr znea s-ncer ce s schi mbe. Dar poat e, pur i si mpl u, dr ui dul i
fur i se o ar mur put er ni c acum i nu-i mai put ea capt a gndul ;
dr ui dul se ascundea, mpr eun cu fi i n{a pe car e o avea n sar ci n, de
t o{i ochi i i de t oat e mi n{i l e. Or i ast a, or i r egi na r eui se s i r eal i zeze
pl anul si nu mai er a ni mi ca de fcut .
Jesse
LINISTE pe-ai ci . Er a nt i ns pe un pat car e er a i t ar e, i moal e,
i ar cor pul i -l si m{ea fr vl ag, de par c apar {i nea unei ppui de
cr p. Er a n st ar e s r i di ce mna, dar i cdea apoi si ngur , i ar de
vzut nu vedea nc dect foar t e vag, fant omat i c, l ucr ur i car e put eau
foar t e bi ne s nu fi e dect o i l uzi e.
De pi l d, l mpi l e apr i nse di n j ur ; opai {e st r vechi de ar gi l n
for m de pet i , pl i ne de ul ei . El er spndeau n camer un par fum
per si st ent . Er a cumva vor ba de un sal on de pompe funebr e?
Iar i o cupr i nse fr i ca de a fi moar t , de a fi pr i zoni er a cor pul ui ,
dar deconect at de el . Per cepu un sunet cur i os; ce put ea fi oar e?
Foar feci t i nd ceva. I se ar anj a pr ul . Senza{i a i se pr opag de l a
pi el ea capul ui pn n i nt est i ne.
I se smul gea un fi r r ebel de pr de pe fa{; fi r e de-ace-l ea fr r ost
pe car e femei l e l e ur sc di n t oat i ni ma. Er a di chi si t pent r u
nmor mnt ar e, pr obabi l . Al t fel , de ce s-ar ocupa ci neva cu at t a gr i j
de t oal et a ei , de manechi ur ? Ci neva t ocmai i r i di case mna i -i
exami nase unghi i l e.
Apoi dur er ea r eveni , ca un cur ent elect r i c pr opul sat n j osul
col oanei , i {i p. Ti p t ar e de t ot , n camer a ast a pe car e n-o prsi se
dect de ct eva or e, n acel ai pat , sus{i nut de l an{ur i car e scr {i au.
Auzi l ng ea un suspi n. ncer c s vad de l a ci ne venea, dar
i ar i per cepu numai l mpi l e. Apoi obser v o for m i ndi st i nct l ng
fer east r . Er a Mi r i am.
Unde e? nt r eb el .
Er a sur pr i ns, ncer ca l a r ndul l ui s per ceap fant oma. Nu mai
avusese l oc scena ast a?
De ce nu pot s deschi d ochi i ? nt r eb ea.
El put ea s se ui t e ct voi a, n-avea cum s o vad pe Mi r i am.
Ai ochi i deschi i , i r spunse el .
Ct de aspr i -n acel ai t i mp t andr i er a vocea!
Nu pot da mai mul t dect at t , dar at unci t r ebui e s mer g pn
l a capt . Noi nu sunt em t ndui t or i , ci uci gai . Ar fi cazul s-mi spui
car e {i est e deci zi a. Nu e ni meni pe-ai ci s m aj ut e.
Nu tiu ce doresc. Tot ce tiu e cu nu vreau su mor! Cu nu vreau su
ncetez su truiesc.
Ce l ai t at e di n par t ea noast r ! gndi ea. Ce de mi nci uni ! O fat al
t r i st e{e o nso{i se de cnd se t i a pn n sear a ast a, t ot ui nut r i se
veni c aceast sper an{ secr et ! C o s fi e i ea accept at , nu numai
s vad i s pr i ceap...
Ar fi vr ut s se expl i ce, s for mul eze dor i n{a ast a n cuvi nt e al ese
cu gr i j , dar o cupr i nse i ar dur er ea. Un fi er nci ns o at i nse par c n
spat e, dur er ea r spndi ndu-se apoi n pi ci oar e. Apoi , senza{i a
bi necuvnt at de par al i zi e. Camer a, pe car e n-o vedea, par c deveni se
i mai nt unecat , i ar fl acr a l mpi l or osci l a. Afar , pdur ea er a
numai mur mur . Pdur ea se agi t a n nt uner i c. St r nsoar ea mi ni i l ui
Mael sl bea, dar nu pent r u c el i -ar fi dat dr umul , ci pent r u c ea nu
i -o mai si m{ea.
Jesse!
O scut ur a cu ambel e mi ni , i ar durer ea er a ca o sui t de ful ger e
st r pungnd noapt ea. Ti p pr i nt r e di n{i i ncl et a{i . De l a fer east r, cu
ochi i fi ci , fr s scoat un sunet , Mi r i am pr i vea scena.
Mael , f-o! i cer u Jesse.
Se r i di c n ezut pr i nt r -un efor t t er i bi l . Dur er ea nu mai avea ni ci
for m, ni ci l i mi t e; ni ci mcar {i pt ul nu mai put ea fi ar t i cul at . At unci
deschi se i ochi i , i deschi se cu adevr at. n l umi na aceea nce{oat ,
desl ui expr esi a r ece, nemi l oas, a l ui Mi r i am. nt r evzu i si l uet a
ur i a a l ui Mael , apl ecat deasupr a ei . Se-nt oar se spr e ua deschi s.
Sosea Mahar et .
Mael nu t i a, nu-i ddea seama, pn ce nu-i ci t i ei gndul . Cu
pai uor i , neauzi {i , Mahar et ur ca scr i l e, r ochi a ei undui oas scot ea
un sunet foni t or , ca de fr unze uscat e r scol i t e de vnt ; er a pe
cor i dor .
Ah, dup t o{i acet i ani , acet i ani nesfr i t de l ungi ! Pr i nt r e
l acr i mi , Jesse obser v l a l umi na l mpi lor nai nt ar ea l ui Mahar et , i
vzu scl i pi r ea fe{ei , pr ul car e par c i r adi a l umi n ar zt oar e. Mahar et
i fcu semn l ui Mael s l e l ase si ngur e.
Apoi se apr opi e de pat . Ri di c br a{el e, cu pal mel e deschi se, nt r -un
gest de i nvi t a{i e; r i di c br a{el e, de par c ur ma s i a n br a{e un copi l .
Da, f-o, spuse Jesse.
At unci , i ubi t a mea, i a-{i adi o de l a Mi r iam pe veci .
N VREMURI st r vechi , n or aul Car t agi na exi st a o dat i n
cumpl it . Popul a{i a i ofer ea copi i i, n semn de sacr i fi ci u, zeul ui Baal ,
a cr ui st at ui e ur i a er a t ur nat n br onz. Tr upuoar el e l or er au
depuse pe br a{el e nt i nse n fa{ al e zeul ui , apoi decl anar ea unui ar c
l e fcea s se ndoai e, i ar copi i i cdeau n cupt or ul veni c apr i ns di n
pnt ecul zeul ui .
Dup di st r uger ea Car t aginei numai r omani i mai cr edeau n vechea
povest e, dar , pe msur ce secol el e se scur geau, oameni i nu mai
cr edeau n ea. Er a pr ea gr oazni c, dup t oat e apar en{el e, s ar zi ast fel
ni t e copi i . Dar cnd apr user ar heol ogi i , cu l ope{i l e l or si ncepuser
st ur i l e, ei aduseser l a supr afa{ nenumr at e oase mi ci al e
vi ct i mel or . Fuseser descoper i t e necr opol e nt r egi pl i ne doar de oase
de copi l .
Lumea nt r eag afl ase c vechea l egend nu mi n{ea; c br ba{i i i
femei l e di n Car t agi na r eal ment e i sacr i fi caser copi i i pent r u acest
zeu i asi st aser supui l a di spar i {i a pr ogeni t ur i l or l or pr i n foc. Pent r u
ei er a o r el i gi e.
Acum, cnd Mahar et o r i di c, cnd i si m{i buzel e pe gt , Jesse se
gndi l a vechea l egend. Br a{el e nt inse al e l ui Mahar et er au
asemenea br a{el or de met al al e zeul ui Baal , i -n cl i pa aceea cumpl i t
Jesse avu vi zi uni at r oce.
Nu pr opr i a moar t e i -o vedea, ci pe a cel or l al {i sufl et el e
nemur i t or i l or pr j ol i {i , r i di cndu-se di ncol o de gr oaz i dur er e fi zi c,
deasupr a cor pur i l or l or supr anat ur al e consumat e de foc. Le auzi
{i pet el e; l e auzi apel ur i l e; l e nt r ezr i chi pur i l e n cl i pa n car e
rseau pmnt ul , pst r nd nc pecetea umani t {i i n t r anzi {i a l or
l umi noas, l i psi t de subst an{; l e per cepu sufer i n{a t r ecer i i spr e
necunoscut ; auzi pr i mel e i nt ona{i i al e cnt ecul ui n car e avea s l i se
uneasc voci l e.
Apoi i magi nea se t er se ncet i or , pi er i cu t ot ul , ca o muzi c pe
j umt at e auzi t , pe j umt at e ami nt i t . Ea nsi se apr opi a de moar t e;
i se dusese or i ce senza{i e di n t r up, or i ce dur er e, or i ce si m{ al
per manen{ei sau al fr mnt r i i sufl et et i .
Se afl a n poi an, l a asfi n{i t , pr i vi nd-o pe mama nt i ns pe
cat afal c.
"Di n car ne, t oat n{el epci unea i zvor t e di n car ne, i spuse
Maharet . Fer et e-t e de ce n-ar e t r up. Fer et e-t e de zei , de idei, fer et e-
t e de di avol ."
Apoi si m{i gust ul sngel ui ; i pt r unse pr i n t oat e fi br el e cor pul ui ;
avea di n nou br a{e i pi ci oar e pe msur ce el se r spndea,
el ect r i zndu-i membr el e, dndu-i senza{i a c-i ar de pi el ea, set ea t ot
mai mar e fcnd-o s se zvr col easc, i ar i nfuzi a de snge cut nd
par c s-i ancor eze sufl et ul n subst an{ pent r u veci e.
Er au mbr {iat e, ea i Mahar et , i ar pi el ea ext r em de t ar e a l ui
Mahar et deveni se moal e, cal d, er au uni t e ca nt r -un si ngur t r up,
acoper i t e de sudoar e, cu pr ul amest ecat , Jesse avnd fa{a ngr opat
n gt ul l ui Mahar et , nfr upt ndu-se di n sur sa magi c, cut r emur at
val dup val de ext az.
Br usc, Mahar et se despr i nse i o cul c cu capul pe per n. i
acoper i ochi i cu o mn i , nt r -o cl i pi t , Jesse si m{i di n nou t i et ur a
ca de l am pe pi el ea gt ul ui ; di n nou i se sor bea t ot sngel e, di n nou
er a gol i t . Ca un ui er at de vnt si m{i cum e sect ui t , devor at ; cum
devi ne o coaj goal !
Bea di n nou, i ubi t o.
Deschi se ncet ochi i ; vzu gt ul i sni i al bi ; se nt i nse i at i nse
gt ul , de dat a ast a r upse ea nsi car nea, pt r unse pi el ea. n cl i pa n
car e si m{i pe l i mb pr i ma pi ct ur de snge, se pr bui pest e
Mahar et . Supus, doci l , Mahar et se l s domi nat ; sni i ei pest e ai
l ui Mahar et ; buzel e ei , i mens vent uz, l i pi t e l ng fa{a l ui Mahar et ,
i ar ea sugea, sugea cu avi di t at e. Acum eti a mea, acum mi apar;ii n
ntregi me. Toat e i magi ni l e, voci l e, vi zi uni l e, t oat e di spr ut e acum.
Fmaser mbr {iat e n somn, n somnol en{ mai degr ab. Par c
pl cer ea nu-i pi er duse nc st r l uci r ea; a r espi r a nsemna a t r i di n
nou; a t e r suci pe cear afur il e misoase sau l ng pi el ea misoas
a l ui Mahar et nsemna a l ua t ot ul de l a capt .
n camer se si m{ea o br i z par fumat . Di n pdur e par c se auzi
un mar e oft at col ect i v. Nu mai exi st a ni ci Mi r i am, ni ci al t e fant ome di n
ir mul umbr el or , pr i nse nt r e vi a{ i moar t e. i gsi se l ocul ; l ocul ei
pent r u et er ni t at e.
Cnd nchi se ochi i , vzu cr eat ur a di n j ungl opr i ndu-se br usc i
pr i vi nd-o. Cr eat ur a r ocat l e vzu pe ea i pe Mahar et mbr {iat e; l e
vzu pr ul r ou amest ecat pe per ne; dou femei cu pr r ou. i r el u
mer sul , nai nt nd spr e el e.
Khayman
CE RAI val ea Car mel ! Mi cul gr up di n cas, Lest at , Loui s, Gabr i el l e,
er a fer i ci t , ce mar e bucur i e s fi e mpr eun! Lest at se dezbr case de
hai nel e acel ea mur dar e i er a di n nou n pl i n spl endoar e nt r -un
st r l uci t or "cost um de vampi r ". i pusese pn i capa neagr de
vel ur , negl i j ent r i di cat pe un umr . Cei l al {i er au de asemenea, ct se
poat e de bucur oi , Gabr i el l e, de pi l d, i t ot despl et ea coada, pu{i n
absent , vor bi nd cu mul t pasi une i uur i n{. Loui s, cel at t de
uman, t cea, dei er a i el sur esci t at de pr ezen{a cel or l al {i doi , par c
se mi nuna de fi ecar e gest , de fi ecar e vor b di n par t ea l or .
n al t e condi {i i , ct de emo{i onat ar fi fost Khayman s fi e mar t or ul
unei asemenea fer i ci r i . Ar fi dor i t , cu si gur an{, s l e at i ng mi ni l e,
s l i se ui t e dr ept n ochi , s l e spun ci ne er a i ce vzuse, ar fi dor i t
doar s se afl e pr i nt r e ei .
Dar ea er a pe-apr oape. Iar noapt ea nu se t er mi nase nc.
Cer ul pl ea, o vag boar e cal d t r aver sa cmpia, anun{nd sosi r ea
di mi nea{i i . n l umi na di n ce n ce mai cl ar , nat ur a se t r ezea. Copaci i
t r emur au, fr unzel e se ndr ept au cu l ent oar e n sus.
Khayman se afl a sub un mr , obser vnd schi mbar ea cul or i l or
cer ul ui , ascul t nd zgomot el e di mi ne{i i . Ea er a pe-ai ci , er a absol ut
si gur .
Se ascundea, fol osi ndu-i t oat i scusi n{a, t oat for {a. Dar pe
Khayman nu-l put ea pcl i . El st t ea l a pnd, at ept a ascul t nd
cum r d i vor besc cei di n mi cul gr up.
Lest at i mai c-sa apr ur n pr ag i se mbr {iar , despr{i ndu-
se. Cu pai i u{i Gabr i el l e avans n l umi na di mi ne{i i , n acei ai
pant al oni kaki pl i ni de pr af, cu pr ul bl ond dat pe spat e, i magi ne vi e a
rici t or ul ui fr gr i j i . Br unet ul acel a fr umos, Loui s, o ur ma.
Khayman i pr i vi t r aver snd pel uza, femei a nai nt nd spr e cmpi a
deschi s di n fa{a pdur i i , unde avea s caut e cul cu di r ect n pmnt ,
lr bat ul i nt r nd nt r -o mi c cl di r e ext er i oar , r cor oas, cufundat
n nt uner i c. Ct de r afi nat pr ea acesta, chi ar st r ecur ndu-se sub
scndur i l e podel ei , chi ar l ungi ndu-se ca un mor t n mor mnt ; i
ar anj a mdul ar el e nt r -un anume fel , se l sa br usc cupr i ns de bezn.
Dar femei a: cu ce ui mi t oar e for { i pr egt ea cul cuul secr et
adnc sub pmnt , fr unzel e r eat er nndu-se deasupr a ei de par c
ni ci n-ar fi t r ecut pe-acol o. Pmnt ul o acoper ea pest e br a{el e nt i nse,
pest e capul pl ecat . Si -i apr eau apr oape i medi at n vi s gemenel e, er au
acol o i magi ni l e unei j ungl e i al e unui r u car e n-aveau cum s {i n
de pr opr i i l e ei ami nt i r i .
Pn acum e bi ne. Khayman n-ar fi vr ut s-i vad di st r ui , ar i .
Ost eni t , se r ezem de t r unchi ul mr ul ui i se l s nvl ui t de
par fumul acr i or al fr uct el or .
Ea de ce veni se oar e ai ci ? Si unde se ascundea? Cnd r enun{a s
ii voal eze mi nt ea, per cepea i medi at r adi a{i a sur d veni nd de l a ea,
undel e car e semnau cu cel e de l a vr eo mai n moder n, bzi t ul acel a
per manent i for {a mor t al ce se ghi cea di ncol o de el .
n fi ne, i ei di n cas i Lest at , gr bi ndu-se spr e cul cuul pe car e
i -l ar anj ase sub pl cul de sal cmi de l ng deal . Cobor pr i nt r -o
t r ap secr et , pe ni t e t r ept e de ar gi l , pn nt r -o ncper e umed.
Deci er au cu t o{i i n pace, aveau li ni t e pn sear a, cnd el o s l e
aduc vet i l e cel e nepl cut e.
Soar el e se r i di c l a or i zont ; apr ur pr i mel e r aze obl i ce, cel e car e-i
t ul bur au nt ot deauna l ui Khayman veder ea. Si -o concent r t ot ui
asupr a nuan{el or dul ci al e gr di ni i car e ct a t ot mai mul t vi a{, n
vr eme ce t ot r est ul l umi i se est ompa. nchi se ochi i o cl i p, dndu-i
seama c ar t r ebui s i nt re n cas, s caut e un l oc umbros i r cor os
unde s nu-l poat der anj a vr eun mur i t or .
Cnd soar el e va apune, o s-i at ept e pn se vor t r ezi . O s l e
povest easc t ot ce t i e; o s l e spun despr e cei l al {i . Cu o br usc
dur ere n i ni m, ca un pumnal , se gndi la Mael , l a Jesse, pe car e nu-
i mai per cepea, de par c i -ar fi nghi {i t pmnt ul .
Se gndi l a Mahar et i -i ddur l acr i mil e. Dar o l u acum spr e
cas. Si m{ea dej a r azel e soar el ui ncl zi ndu-i spat el e; avea mdul ar ele
gr el e. n sear a ur mt oar e, or i ce s-ar nt mpl a, n-avea s fi e i ar i
si ngur . Avea s fi e cu Lest at i cu ai l ui ; i ar dac nu-l pr i meau, se va
duce s-l caut e pe Ar mand. Sau o va l ua spr e nor d, dup Mar i us.
Mai nt i , auzi zgomot ul un t unet , un nceput de fur t un. Se-
nt oar se, pr ot ej ndu-i ochi i de soar e. O i mens col oan de {r n se
r i di c l a mar gi nea pdur i i . Sal cmi i se cl t i nau de par c i dobor a
fur t una, l e pocneau r amur i l e, r dci ni l e l e er au dezgr opat e di n sol ,
t r unchi ur i l e cdeau unel e pest e al t el e.
nvl ui t n hai ne neagr e umfl at e de vnt , r egi na se r i di c nt r -o
vi t ez ame{i t oar e, {i nnd n br a{e t r upul moal e al l ui Lest at , i o l u
spr e apus, nt or cnd spat el e r sr i t ul ui de soar e.
Khayman scoase un vai er pr el ung nai nt e de a se put ea cont r ol a.
Vai er ul l ui cut r ei er val ea nt r eag, st r pungnd t cer ea. Deci veni se
s i caut e i ubi t ul .
Ah, bi et ul i ubi t , bi et ul pr i n{ fr umos ca-n povet i , cu pr ul de aur ...
Dar nu mai er a vr eme de gndur i sau de vr eo ac{i une, sau de o
dor i n{ a i ni mi i sal e; se nt oar se spr e adpost ul r epr ezent at de cas;
r azel e soar el ui t i veau nor i i i or i zont ul par c er a focul i nfer nul ui .
DANIEL se agi t n somn. Par c voi a s-mpi ng somnul de pe el ca
pe o cuver t ur pr ea gr oas. Vzu scl i pi r ea di n ochi i l ui Ar mand i -l
auzi mur mur nd: "L-a l uat ."
JESSE scoase un geamt . Imponder abi l , pl ut ea pr i nt r e t enebr el e
si defi i . Vzu cel e dou si l uet e r i di cndu-se ca nt r -un dans, Mama i
Fi ul. Ca sfi n{i i r i di cndu-se l a cer ur i pe t avanul pi ct at al unei bi ser i ci.
Buzel e ei for mar cuvnt ul "Mama".
N cul cuul spat n ghea{, l a mar e adnci me, Pandor a si Sant i no
dor meau mbr {ia{i . Pandor a auzi zgomot ul . Auzi i vai er ul l ui
Khayman. II vzu pe Lest at , cu ochi i nchi i i cu capul dat pe spat e,
r i di cndu-se mbr {iat de Akasha. i vzu acest ei a ochi i de cr bune
fi xndu-l pe Lest at n somn. Pandor ei i se opr i o cl i p i ni ma n l oc, de
gr oaz.
MARIUS nchi se ochi i . Nu-i mai put ea {i ne deschi i . Deasupr a
ur l au l upi i ; vnt ul smul gea acoper i ul de met al al cl di r i i . Razel e
soar el ui se st r ecur au t ot ui pr i n vi for ni {, apr i nznd par c zpada
vi scol i t de vnt , i ar el l e si m{ea cl dur a pt r unznd st r at dup str at
ghea{a i mol ei ndu-l .
l vzu pe Lest at ador mi t , pur t at n br a{e de ea; o vzu r i di cndu-
se n aer . "Pzet e-t e de ea, Lest at , opt i nai nt e de a-i pi er de
cunot i n{a. Pr i mej di e."
KHAYMAN se nt i nse pe podeaua r cor oas acoper i t de covoar e
i -i ascunse capul sub un br a{. Imedi at ncepu s vi seze, un vi s
mi nunat : se fcea c er a o sear mi nunat de var , cu cer ul mai
l umi nos dect t oat e l umi ni l e or aul ui i c er au cu t o{i i mpr eun, el
i nemur i t or i i acet i a cr or a l e afl ase numel e i pe car e acum i i ubea
di n t oat i ni ma.
PARTEA A TREIA
CUM A FOST I NTRU NCEPUT,
A ESTE ACUM l AA VA
FI N VECI I VECI LOR..
Ascunde-mu
de mine nsumi
Umple cu o privire
aceste guuri
cuci ochii mei
m-au puusi t.
Ascunde-mu
cu trup i suf let
cuci de ni mic nu-s bun,
cadavru viu,
de-at; amar de vreme.
Fii aripu,
nu ocrotete
de pof ta de a f i
un pete prins n nadu.
Cum mi orbete
licoarea asta
fierbinte f iin;a!
Si ini ma
su mi-o ascunzi,
su nu cumva
su mu nf rupt
din ea odatu.
STAN RICE
"Canni bal "
Some Lamb (1915)
1
LESTAT:
N BRAELE ZEI EI
N-AS put ea spune cnd m-am t r ezi t , cnd mi -am veni t pr i ma oar
n fi r e.
Mi -ami nt esc doar c t i am c er am de mul t mpr eun, eu i ea, c
n hr ni sem cu sngel e ei cu o ui t ar e de si ne de ani mal , c Enkyl
fusese di st r us i c ea si ngur de{i nea put er ea or i gi nar ; i c m l sa
s vd i s n{el eg l ucr ur i car e m fceau s pl ng n hohot e, ca un
copi l .
Cu dou sut e de ani n ur m, cnd m adpasem di n ea, sngel e
n pt r unsese t cut , o l i ni t e mohor t . De dat a ast a, m mbt a cu
un fl ux ame{i t or de i magi ni mi r scol ise pn i mi nt ea, nu numai
t r upul ; afl am despr e t oat e eveni ment ele r ecent e; er am pr ezent t a
pi ei r ea cel or l al {i n fl cr i , unul dup al t ul .
Si -apoi , er au voci l e: se r i di cau i cobor au, n apar en{ fr scop,
ca mur mur ul unui cor nt r -o pet er .
S-ar pr ea c avusesem i un moment ful ger t or de l uci di t at e n
car e fcusem l egt ur a nt r e t oat e: concer t ul , casa di n Val ea Car mel ,
fa{a ei r adi oas l ng mi ne. mi ddeam seama c acum er am cu ea
undeva n nt uner i c i -n ni nsoar e. Eu o t r ezi sem. Sau, mai degr ab, i
ofer i sem un mot i v s se r i di ce di n somn, dup cum mi spusese.
Mot i vul s se r i di ce i s se ui t e pest e umr l a t r onul pe car e
ezuse, s fac pr i mi i pai nesi gur i car e o ndepr t au de el .
Ai idee ce-a putut su nsemne pentru mine su ridic mna i s-o vud
micndu-se n luminu? Ai idee ce-a-nsemnat su-mi aud brusc vocea
prinznd ecou n camera aceea de marmuru?
Dansasem oar e de-adevr at el ea mpr eun pr i n pdur ea
nt unecoas, ni ns sau doar ne mbr {iasem l a nesfr i t ?
Se nt mpl aser l ucr ur i t er i bi l e. Pr i n l umea nt r eag, adevr at e
or or i . Execu{i a cel or ce n-ar fi t r ebui t ni ci cnd s fi e adui pe l ume.
Celor din sumn;a blestematu. Masacr ul de l a concer t nu fusese dect
fi nal ul .
Dar eu m afl am n br a{el e ei , n nt uner i cul acel a nghe{at pl i n de
mi r osur i l e fami l i ar e al e i er ni i . Sngel e ei mi st t ea l a di spozi {i e i m
nct ua ca pe un scl av. Cnd nt r er upea t r ansfuzi a un pi c, i nt r am n
chi nuri l e agoni ei . Tr ebui a s-mi cl ar i fi c gndur i l e, s afl u dac Mar i us
er a sau nu n vi a{, dac Gabr i el l e, Loui s, Ar mand fuseser sau nu
cr u{a{i . Tr ebui a s m r egsesc, cumva, chi ar pe mi ne.
Dar voci l e, fl uxul enor m de voci ! Mur i t or i i de pe-apr oape i de
depar t e. Di st an{a n-avea ni ci o i mpor t an{. Nu cont a dect
i nt ensi t at ea. Auzul meu er a acum cam de un mi l i on de or i mai fi n
dect pe vr emea cnd m opr eam n mi j l ocul dr umul ui i -i ascul t am
pe cei ghemui {i n camer el e l or , n nt uner i c, vor bi nd nt r e ei ,
gndi ndu-se l a ct e ceva, r ugndu-se, or i ct de ndel ung aveam chef
i or i ct de amnun{i t voi am.
Br usc se opr ea or i ce cont act cu ext er i or ul cnd mi vor bea ea:
Ti -am mai spus, Gabr i el l e i Loui s sunt n per fect si gur an{.
Cum {i nchi pui c l e-a face r u cel or dr agi {i e? Acum ui t -t e n ochi i
mei i ascul t ce spun. Am l sat n via{ mul t mai mul {i dect e
nevoi e. Am fcut -o at t pent r u t i ne ct i pent r u mi ne, cci vr eau s-
mi vd i magi nea r efl ect at n ochi de nemur i t or i s-mi aud copi i i
vor bi ndu-mi . I-am al es pe cei pe car e-i i ubet i t u, pe cei pe car e-ai
vr ea s-i r evezi . Nu-{i put eam r pi aceast mngi er e. Dar acum et i
cu mi ne i t r ebui e s vezi i s n{el egi ce {i se va dezvl ui . Tr ebui e s
faci dovad de un cur aj egal cu al meu.
Nu put eam s mai supor t t oat e i magi ni l e pe car e mi l e comuni ca
mi cu{a Baby Jenks, n ul t i mel e ei moment e or i bi l e; cl i pa mor {i i fusese
pent r u ea doar un moment de di sper ar e, un fi l m pr oi ect at de cr ei er ul
ei mur i bund? Nu put eam s mai supor t . Si Laur ent , camar adul meu
de odi ni oar , consumat de fl cr i pe pavaj ; sau, pe par t ea ceal al t a
gl obul ui , l a Neapol e, Fel i x, pe car e-l cunoscusem nc de pe vr emea
Teat r ul ui Vampi r i l or , n fl cr i , mnat spr e mar e pr i n st r zi l e vechi
al e or aul ui . Si at {i a al {i i , pr i n l umea nt r eag; i -am pl ns pe t o{i ; am
pl ns pent r u t ot ce s-a-nt mpl at . Sufer i n{ absur d.
Ce vi a{ nenor oci t , am zi s n l acr imi , gndi ndu-m l a Baby
Jenks.
De aceea {i -am ar t at t oat e ast ea, a r spuns ea. De aceea l e-am
pus capt vi e{i i . Copi i i nt uner i cul ui nu mai exi st . De-acum o s fi m
nconj ur a{i doar de nger i .
Dar cei l al {i ? am nt r ebat . Ce s-a nt mpl at cu Ar mand?
Iar i auzeam voci l e, bzi t ul acel a care put ea s se ampl i fi ce,
deveni nd un zgomot asur zi t or .
Vi no acum, pr i n{ul meu, mi -a opt i t ea. Tcer e. A nt i ns mi ni l e
i mi -a at i ns fa{a. Ochi i ei negr i au deveni t par c i mai mar i , fa{a
al b ct nd br usc supl e{e i mol i ci une. Dac {i i cu t ot di nadi nsul ,
am s-{i ar t ce s-a nt mpl at cu cei car e sunt nc n vi a{, cei al e
cr or nume vor deveni l a fel de l egendar e ca al t u i al meu.
Legendare?
A nt or s ncet i or capul ; cnd nchi dea ochi i par c se pet r ecea un
mi r acol , cci vi a{a i di spr ea compl et de pe t r st ur i . Un l ucr u
per fect , dar mor t , gene fi ne, br une,, cur bat e el egant . I-am pr i vi t gt ul ;
ar t er a al bast r de sub pi el e er a apr oape i nvi zi bi l , br usc ns am
vzut -o at t de bi ne de par c voi a cu t ot di nadi nsul s o vd. Dor i n{a
pe car e-o r esi m{eam er a i nsupor t abi l . Zei {a, a mea! Am l uat -o n
br a{e br ut al , cu o for { car e ar fi fcut pr af or i ce mur i t oar e. Pi el ea
nghe{at pr ea i mpenet r abi l , dar di n{ii mei au st r puns-o i -nt r -o
cl i p i zvor ul fi er bi nt e cl ocot ea di n nou n mi ne cu fur i e.
Bezn. O pi vni { cu per e{i de crmi d. Un coci ug de st ej ar fi n
l ust r ui t . nchi zt or i de aur . Moment ul magi c: nchi zt or i l e se
deschi deau ca mpi nse de un ar c i nvi zi bi l . Capacul se r i di ca, dnd l a
i veal cpt ueal a de sat i n. Se si m{ea un uor par fum or i ent al . Pe
per na al b de sat i n, capul l ui Ar mand, chi pul l ui ser afi c nconj ur at de
bogat ul su pr cast ani u; i {i nea capul apl ecat nt r -o par t e i -n ochi
n-avea ni ci o expr esi e, de par c fi ecar e t r ezi r e er a o veni c nou
ui mi r e. L-am vzut r i di cndu-se di n coci ug cu gest ur i l ent e, el egant e;
gest ur i l e comune nou, cci sunt em si ngur i i car e ne r i di cm cu
r egul ar i t at e di n coci u-gur i . L-am vzut nchi znd capacul , t r aver snd
podeaua umed de crmi d, ducndu-se spr e al t coci ug. Pe acest a
l -a deschi s cu r espect , de par c er a un cufr pl i n cu r ar e bog{i i .
nunt r u er a un t nr car e dor mea; pr ea mor t , dar vi sa. Vi sa o
j ungl pe unde umbl a o femei e cu pr r ou, o femei e pe car e nu o
vedeam foar t e cl ar . Apoi o scen ct se poat e de bi zar , ceva ce
nt r ezr i sem i eu l a un moment dat , dar oar e unde? Dou femei
ngenuncheat e l ng un cat afal c. Adi c, eu cr edeam c-i un cat afal c...
Am si m{i t -o ncor dndu-se. Ca o st at ui e a Sfi nt ei Feci oar e, gat a s
n st r i veasc, i -a schi mbat uor pozi {i a. Am l ei nat ; mi s-a pr ut c
o aud r ost i nd un nume. Dar un nou uvoi de snge m-a fcut s m
cut r emur de pl cer e; nu mai exi st a ni ci pmnt , ni ci gr avi t a{i e, ni mi c.
Iar i pi vni {a cu per e{i de crmi d. Pest e t r upul t nr ul ui s-a
at er nut o umbr . Int r ase n pi vni { nc ci neva, car e a pus o mn pe
umr ul l ui Ar mand. Ar mand l cunot ea. Se numea Mael . Vino.
Unde-i duce oare?
Asfi n{i t vi ol et n pdur ea de sequoi a. Gabr i el l e umbl a cu mer sul ei
obi nui t , nepst or i r egul at , car e par c nu cunot ea obst acol e, cu
ochi i ca dou ci obur i de st i cl , cu o fa{ i mpasi bi l car e nu r efl ect a
ni mi c di n j ur , i ar Loui s nai nt a al t ur i , ncer cnd s {i n cu gr a{i e
pasul cu ea. Loui s er a emo{i onant de ci vi l i zat pent r u pdur ea ast a
sl bat i c, nu er a l ocul l ui acol o, cu gr a{ia l ui , cu si l uet a l ui r afi nat .
Renun{ase l a cost umul de vampi r cu o sear mai nai nt e; cu t oat e
ast ea, pr ea mai domn n hai nel e uzat e, poat e un domn cam sct at .
Tot al di n al t l ume dect a ei , dar ea t i e ast a oar e? Avea oar e de gnd
s-i poar t e de gr i j ? Doar cu amndurora le e f ricu, f ricu pentru mine!
Cer ul mi nuscul de deasupr a l ucea ca por {el anul ; copaci i par c
at r geau l umi na car e l e cur gea apoi pe t r unchi ur i l e masi ve pn
apr oape de r dci ni . Se auzea cum cur ge un pr u undeva n umbr .
Apoi l -am i vzut . Gabr i el l e a i nt r at n ap fr s i scoat ci zmel e
de pi el e mar o. Unde se duceau oare? Ci ne er a cel de-al t r ei l ea
per sonaj, car e a i nt rat n cmpul meu de veder e doar cnd Gabri el le a
nt or s capul spr e el ? Doamne, ce chi p, ct seni nt at e! Er a un i ndi vi d
foar t e vr st ni c i foar t e put er ni c, dar i l sa pe cei l al {i doi , cu mul t mai
t i ner i , s t r eac nai nt ea l ui . Pr i nt r e copaci am vzut o poi an, apoi o
cas. Pe o ver and nal t i at ept a o femei e cu pr ul r ou; femei a pe
car e o vzusem n j ungl ? Al t chi p st r vechi , o masc i mpenet r abi l ,
ca i chi pul cel ui di n pdur e car e t ocmai r i di case ochi i spr e ea, ca i
chi pul r egi nei mel e.
Cu-att mai bine dacu se adunu. Am oft at de pl cer e, si m{i nd cum
mi pt r unde sngel e n t ot cor pul . O su f ie cu att mai si mplu. Dar
ci ne er au ei , acest e fi i n{e cu chi pur i l a fel de cur at e ca al ei ?
Al t i magi ne. De dat a aceast a, voci l e ne asal t au ca ni t e col aci de
fum, er au numai mur mur e, numai pl nset e. O cl i p am dor i t s l e
ascul t , s despr i nd di n cor ul acel a monst r uos o voce, un cnt ec
veni nd de l a un mur i t or . Ima-gi na{i -v, voci l e veneau di n t oat e
di r ec{i i l e, de di ncol o de mun{i i Indi ei , de pe st r zi l e Al exandr i ei , di n
t ot fel ul de ct une de-apr oape i de depar t e.
Dar m l ua cu asal t o al t i magi ne. Mar i us. Mar i us ur ca di nt r -un
pu{ de ghea{ spar t , st r opi t cu snge, aj ut at de Pandor a i de
Sant i no. Tocmai r eui ser s aj ung l a ni vel ul subsol ul ui cu podeaua
spar t . Sngel e uscat for mase o cr ust car e-i acoper ea l ui Mar i us
j umt at e di n fa{; pr ea fur i os, amar , avea ochi i fr l uci u, pr ul l ui
l ung i bl ond er a mpsl i t de snge. Ur ca chi opt nd ni t e scr i n
spi r al , ur mat de Pandor a i de Sant i no. Par c ur cau pr i nt r -o {eav
de canal i zar e. Cnd Pandor a a ncer cat s-l aj ut e, a r espi ns-o fr
menaj ament e.
Vnt . Fr i g muct or . Casa l ui Mar i us er a vr ai t e, de par c ar fi
fost despi cat n buc{i de un cut r emur . Panour i nt r egi de st i cl
fuseser t r ansfor mat e n pr i mej di oase buc{i t i oase; pet i i exot i ci , de
o r ar fr umuse{e, zceau nghe{a{i pe fundul ni si pos al unui mar e
acvar i u di st r us. Er a zpad pe mobi l e, pe bi bl i ot eci , pe st at ui i pe
r aft ur i l e pl i ne de di scur i i benzi . Psr i le mur i ser n col i vi i . Pl ant el e
ver zi er au acoper i t e de chi ci ur . Mar i us se ui t a l a pet i i de pe fundul
acvar i ului pl i n de ghea{. Se ui t a l a al gel e moart e, car e zceau pr i nt r e
buc{i l e de st i cl .
Chi ar n pu{i nul t i mp de cnd l pr i veam, rni l e i se vi ndecau dej a.
Vnii l e pr eau s i se t opeasc de pe fa{. Chi pul i r ect a
t r st ur i l e nor mal e. Pi ci or ul i se vi ndeca. Acum put ea s se spr i j i ne
apr oape t ot al pe el . Fur i os, cont i nua s fi xeze pet i i al bat r i cu dungi
ar gi nt i i . Apoi i -a ndr ept at pr i vi r ea spr e cer , ncer cnd s pt r und
di ncol o de vi for ul car e t er gea l umi na st el el or . Si -a scut ur at cr ust el e
de snge di n pr i de pe obr aj i .
Mi i de pagi ni fuseser l uat e pe sus de vnt pagi ni de per gament
vechi , hr t i i vechi , fr agi l e. Ni ngea cu ful gi mar i acum di r ect n sal onul
di st r us. Mar i us i -a l uat un vt r ai de aram dr ept bast on i a pr i vi t
pr i n per et el e gur i t l a cuca n car e ur l au l upi i nfomet a{i . Nu mai
mncaser de cnd el , st pnul l or , fusese ngr opat sub ghe{ur i . Ah,
cunot eam bi ne ur l et ul l upi l or . L-am auzi t pe Sant i no vor bi ndu-i l ui
Mar i us, ncer cnd s-i spun c er au obl i ga{i s se gr beasc, er au
at ept a{i , i at ept a o femei e n pdur ea de sequoi a, o femeie de vr st a
Mamei , r euni unea nu put ea s nceap pn nu soseau i ei . Pr i n
mi ne a t r ecut un fi or de al ar m. Ce-nsemna r euni unea ast a? Mar i us a
n{el es, dar nu a r spuns. i ascul t a pe l upi . Pe l upi ....
Zpad, l upi . Eu vi sam l upi . M-am sim{i t pur t at n al t epoc,
napoi , pr i n pr opr i a mea mi nt e, n vi sur i le i ami nt i r i l e mel e. Hai t a de
l upi al er ga pe zpada pr oaspt at er nut .
M-am vzut t nr , cnd m l upt asem cu ei er a hai t a de l upi
car e, n t oi ul i er ni i , ncepuse s at ace sat ul t at l ui meu, cu dou sut e
de ani n ur m. M r evedeam, un muri t or ca or i car e al t ul , at t de
apr oape de moar t e de-i si m{eam mi r osul . Dar i dobor sem pe t o{i ,
unul dup al t ul . Ah, ce vi goar e t i ner easc, ce br ut al i t at e, ce vol upt at e
pur i zvor nd di nt r -o vi a{ net ul bur at de gndur i , i r ezi st i bi l ! Sau,
cel pu{i n, aa pr ea acum. Cci n moment ul acel a exper i en{a fusese
t er i bil , nu-i aa? Val ea nghe{at , cal ul i ci ni i mei sfsi a{i . Acum nu
put eam face ni mi c al t ceva dect s-mi ami nt esc, i ah, s r evd
zpada acoper i nd mun{i i , mun{i i mei , pmnt ul t at l ui meu.
Am deschi s ochi i . Mi -a dat dr umul i m-a mpi ns ni {el mai ncol o.
Pent r u pr i ma oar am n{el es unde ne afl am. Nu n vr eo noapt e
abst r act , ci chi ar nt r -un l oc r eal , un l oc car e-mi apar {i nuse cu
adevr at chi ar mi e.
Da, mi -a opt i t ea, ui t -t e bi ne n j ur .
Am r ecunoscut i medi at mi r osul aer ul ui iar na, i ar pe msur ce mi
se l i mpezea pr i vi r ea am nceput s di st i ng zi dur i l e drnat e i
t ur nul .
Ast a-i casa t at l ui meu, am opt i t . Cast el ul unde m-am nscut .
Tcer e. Al bea{a zpezi i pe vechi l e par dosel i . ncper ea n car e ne
gseam fusese hol ul cel mar e de l a i nt r ar e. Doamne, s-l vd aj uns o
r ui n; s t i u c er a aa de pust i u de at t a vr eme. Vechi l e pi et r e
r eau moi ca de ar gi l ; ui t e, ai ci fusese masa, masa cea mar e i
l ung, fcut pe vr emea cr uci adel or ; ai ci fusese gur a emi neul ui ,
acol o ua di n fat .
Ni nsoar ea se opr i se. M-am ui t at n sus i am vzut st el el e. Tur nul
ii pst r a for ma r ot und, nl{ndu-se l a vr eo ci nci zeci de met r i
deasupr a acoper i ul ui spar t , dei t ot r est ul er a un soi de coaj
despi cat . Casa t at l ui meu...
Cu pas uor , s-a ndepr t at de mi ne, t raver snd podel el e pe car e
scl i pea zpada, i a nceput s se nvrt easc l ent , nt r -un cer c, cu
capul dat pe spat e, de par c dansa.
mi vor bi se dej a mai devr eme de bucur i a de a se mi ca, de a at i nge
l ucr ur i l e, de a t r ece de pe t r mul vi sur i l or n l umea r eal . Mi e mi se
ii a r espi r a{i a pr i vi nd-o. Avea pe ea hai ne car e nu denot au vr eo epoc
anume, o pel er i n neagr de mt ase, o r ochi e cu fal dur i misoase,
car e i se umfl a uor n j ur ul cor pul ui ei sub{i r e cnd se mi ca. De l a
nceput ur i l e i st or i ei femei l e pur t aser ast fel de vemi nt e i l e mai
poar t i -n zi ua de azi n sl i l e de bal din l umea nt r eag. Am vr ut s
o i au di n nou n br a{e, dar nu m-a l sat , cu un gest bl nd. Ce a spus?
Po;i su-;i imaginezi ? Cnd mi-am dat seama cu el nu mu mai putea ;ine
acolo? Cu eu mu ridicasem de pe tron i cu el nici nu se clintise! Cu nu
avea nici cea mai micu reac;ie?
S-a nt or s spr e mi ne i ar i ; mi -a zmbi t ; l umi na pal id a st el elor i
desena cont ur ul ncnt t or al fe{ei , pome{i i nal {i , dul cea cur b a
lr bi ei . Ct de vi e pr ea, t ot al vi e!
Apoi br usc a di spr ut !
Akasha!
Vi no dup mi ne, mi -a spus.
Dar unde se afl a? Apoi am vzut -o depar t e, depar t e de mi ne, l a
capt ul cel l al t al hol ul ui . O fi gur i n l a i nt r ar ea n t ur n. Apr oape c
nu-i mai di st i ngeam t r st ur i l e acum, dar vedeam n spat el e ei
dr ept unghi ul nt unecos al ui i .
Am nceput s mer g spr e ea.
Nu, mi -a spus ea, e moment ul s-ncepi s fol oset i put er ea pe
car e {i -am dat -o. Hai !
Nu m-am mi cat . Aveam mi nt ea l i mpede. Aveam pr ivi r ea cl ar . Si -
n{el egeam ce-mi cer ea. Dar mi -er a fr i c. Di nt ot deauna mi pl cuse s
al er g, s sar , s fac scamat or i i . Vi t eza de depl asar e supr anat ur al ,
car e-i l sa cu gur a cscat pe muri t or i , nu-mi er a necunoscut . Dar
ea mi cer ea s fac un al t fel de exer ci {iu. Tr ebui a s prsesc l ocul
unde m afl am i s m pozi {i onez i nst ant aneu l ng ea, l a o vi t ez pe
car e eu nsumi nu o put eam ur mr i . Tr ebui a s t e abandonezi t ot al
or di nul ui dat pent r u a ncer ca o r eal i zar e de genul acest a.
Da, abandoneaz-t e, mi -a spus cu bl nde{e. Hai .
O cl i p am r mas ncor dat doar pr i vi nd-o, pr i vi ndu-i mna al b pe
cadr ul dr mat al ui i . Apoi am l uat hot r r ea s m afl u l ng ea.
Par c m-a l uat pe sus un ur agan, zgomot os, necr u{t or . Si acol o
er am! Am si m{i t cum t r emur di n cap pn-n pi ci oar e. mi ar deau uor
obr aj i i , dar ce cont a ast a! M-am ui t at n ochi i ei i am zmbi t .
Er a fr umoas, nespus de fr umoas. O zei { cu pr ul l ung i negr u,
mpl et i t n at t ea codi {e. N-am put ut s m st pnesc, am l uat -o n
br a{e i am sr ut at -o; i -am sr ut at buzel e r eci , l e-am si m{i t cednd o
cl i p i mpet uozi t {i i mel e.
Apoi mi -am dat seama de sacr i l egi ul pe car e-l fceam. Ca at unci
cnd o sr ut asem acol o, n cr i pt . Mi -a veni t s-i cer i er t ar e, dar , de
fapt , aveam ochi i t ot pe gt ul ei , mi -er a di n nou poft s beau. M
chi nui a i deea c a put ea s beau di n sngel e ei i c ea er a ci ne er a;
c ar fi put ut s m di st r ug nt r -o cl i pit , fr s fac al t ceva dect
s-mi dor easc di spar i {i a. Aa fcuse cu cei l al {i . Pr i mej di a m a{a{a i
mai t ar e. I-am cupr i ns br a{el e cu mi ni l e, i -am si m{i t car nea ceva mai
mal eabi l . Am sr ut at -o i ar i i i ar i. i si m{eam pe buze gust ul
sngel ui .
S-a t r as napoi i mi -a pus un deget pe buze. Apoi m-a l uat de
mn i am t r ecut de ua t ur nul ui . Ne l umi nau st el el e pr i n acoper i ul
spar t l a ci nci zeci de met r i deasupr a, pr i n podeaua par {i al di st r us a
unei camer e di n vr ful l ui .
Vezi ? m-a nt r ebat . Acol o sus e nc o camer . Tr ept el e nu mai
exi st . E i mposi bi l de ur cat . Dar nu pent r u noi , scumpul meu pr i n{.
Uur el a nceput s se r i di ce n aer . Fr s i i a ochi i de l a mi ne,
a l uat -o n sus, i ar mt asea r ochi ei s-a nvol bur at n j ur ul ei . Am pr i vi t
nmr mur i t cum se r i di c di n ce n ce mai sus, n vr eme ce pel er i na
er a par c doar agi t at de o br i z. A t r ecut pr i n gaur a di n t avan i s-a
opr i t pe mar gi ne.
Ci nci zeci de met r i ! Mi e nu-mi er a cu put i n{ s fac aa ceva...
Vi no l a mi ne, pr i n{ul meu, mi -a spus cu o voce l angur oas,
pur t at pr i n spa{i ul gol , ca un ecou. F di n nou cum {i -am expl i cat .
Lanseaz-t e i nu t e ui t a n j os, cum zi c adesea mur i t or i i .
Apoi i -a nbui t r sul .
S pr esupunem c m r i dicam cam o ci nci me di n dr um n sus o
sr i t ur i mpr esi onant , cam ct o cl di r e de vr eo pat r u et aj e, l ucr u
car e-mi st t ea n put i n{, dar mai ncol o? Pn i gndul m ame{ea.
Imposi bi l . Er am compl et dezor i ent at . De fapt , cum aj unseserm ai ci ?
Se-nvr t ea t ot ul cu mi ne. I-am vzut di n nou si l uet a, pr i n vi s, i ar
voci l e m i nvadau. Nu voi am s st r i c moment ul acest a. Voi am ca
t i mpul s se nl n{ui asc nt r -un i r de moment e coer ent e. Voi am s
n{el eg ce se nt mpl , aa cum fceam nt ot deauna.
Lest at , m-a chemat ea n oapt . Acum.
Ct t andr e{e n mi cul gest cu car e m ndemna s m gr besc!
Am fcut ca pr i ma dat ; m-am ui t at l a ea i m-am hot r t s m
gsesc i nst ant aneu l ng ea.
Am si m{i t i ar i ur aganul , aer ul ar zndu-m; am nt i ns br a{el e n
sus s nvi ng r ezi st en{a aer ul ui . Cr ed c-am obser vat gaur a di n br nel e
podel ei cnd am t r ecut pr i n ea. Apoi am r mas pe l oc, t ul bur at ,
ngr ozi t c-a put ea s cad.
Se auzea un r s, chi ar al meu. Dar cr ed c mai degr ab m
cupr i nsese un val de nebuni e, cci n r eal i t at e pl ngeam.
Cum e cu put i n{? am nt r ebat -o. Tr ebui e s afl u cum de am
r eui t .
Dar cunot i r spunsul , mi -a spus. Fl ui dul car e t e ani meaz ar e
cu mul t mai mul t for { acum dect nai nt e.
El t e pune n mi car e, cum o fcea nai nte. nt r e a face un pas sau
a t e avnt a n aer e numai o chest i une de gr ada{i e.
Vr eau s mai ncer c o dat , i -am spus. A r s uur el , cu t oat
spont anei t at ea.
Ui t -t e n j ur , n camer a aceast a, a spus. Ti -o ami nt et i ?
Am ncuvi i n{at di n cap.
Cnd er am adol escent veneam ai cea t ot t i mpul , i -am r spuns.
M-am ndepr t at de ea. Am vzut o gr mad de mobi l e det er i or at e
bnci l e gr el e, t abur et el e car e umpl user cndva camer el e
cast el ul ui , l ucr ur i veni nd di n epoca medi eval , nefi ni sat e, sol i de,
apr oape i ndest r uct i bi l e, ca i copaci i car e cad n pdur e i r mn
i nt ac{i cu secol el e, deveni nd podur i pest e pr ai e, cu t r unchi ur i l e
acoper i t e de muchi . Deci obi ect el e ast ea nu put r ezi ser . Ca i
cufer el e vechi , ca i ar mur i l e. Ah, da, vechi l e ar mur i , fant ome al e
t r ecut ul ui gl or i os. Pr i n pr aful gr os se nt r ezr ea ceva col or at . Tapi ser i i
car e, n schi mb, er au fcut e pr af.
Pr obabi l c n t i mpul r evol u{i ei l ucr ur i l e acest ea fuseser
nghesui t e ai ci l a pst r ar e, i ar apoi scr i l e czuser .
M-am dus l a o fer est r ui c i m-am ui tat afar . Undeva j os, n
depr t ar e, ca nt r -o ni spat n munt e, se zr eau i ci i col o
l umi ni l e el ect r i ce al e unui or el . Pe dr umul ngust nai nt a o mai n.
Ah, l umea moder n er a at t de apr oape, i t ot ui at t de depar t e.
Cast el ul nu mai er a dect fant oma cast el ul ui de al t dat .
De ce m-ai adus ai ci ? am nt r ebat -o. M doar e n sufl et s vd
t ot ul n r ui n, s vd t ot ce se-nt mpl , de al t fel .
Ui t -t e l a ar mur i l e acel ea, mi -a r spuns. Vezi ce-i pe j os, l ng
el e? Ti -aduci ami nt e ce ar me ai l uat cu t i ne cnd ai pl ecat s uci zi
l upi i ?
Da, mi -aduc ami nt e.
Ui t -t e di n nou. Eu o s-{i ofer al t e arme, i nfi ni t mai put er ni ce,
de car e s t e ser vet i ca s uci zi n numel e meu.
S uci d?
M-am ui t at di n nou l a ar mel e ascunse. Pr eau r ugi ni t e, i spr vi t e,
n afar de spada veche, car e fusese a t at l ui meu, car e-o pr i mi se de
l a t at l l ui , car e l a r ndul l ui o avusese de l a t at l l ui , i t ot aa
napoi , pn pe vr emea Sfnt ul ui Ludovi c. Spada seni or ul ui pe car e
eu, cel de al apt el ea fi u, o fol osi sem n di mi nea{a aceea cnd pl eca-
sem, ca or i ce pr i n{ di n evul medi u, s uci d l upi i .
Si pe ci ne s uci d?
S-a apr opi at de mi ne. Ce dul cea{ i zvora acum de pe chi pul ei ,
ct i nocen{ i st r l ucea pe fa{! Si -a apr opi at spr ncenel e; o cl i p,
nt re el e s-a for mat o cut ver t i cal. Apoi t oat pi elea a r edevenit l a fel
de net ed ca mai nai nt e.
Mi -ar fi fcut pl cer e s mi t e supui fr s pui nt r ebr i , a
r ost i t bl nd. Apoi ar fi ur mat i n{el eger ea pl anul ui . Dar t u nu et i n
st ar e de ast a.
Cam aa ceva, am mr t ur isi t . Nu pr ea am fost ni ci odat n st ar e
s m supun, n or i ce caz nu mul t vr eme.
Et i nenfr i cat , a spus apoi , zmbi nd.
Cu un gest gr a{i os, a nt i ns mna nt r -o par t e: i medi at i -a apr ut
n mn spada. Eu nu si m{i sem ni mic mai mul t dect un mic sufl u de
aer , spada par c se depl asase si ngur . Am r mas cu ochi i l a ea, l a
mi ner ul ncr ust at cu pi et r e pr e{i oase, l a gar da di n br onz masi v car e,
nor mal , avea for ma unei cr uci . nc mai at r na de ea cur eaua,
cur eaua de pi el e t ar e i fi r e de o{el mpl et i t e, pe car e eu o
cumpr asem, cndva, nt r -o var de demul t .
Er a o ar m monst r uoas, fcut s dea l ovi t ur i , s sfsi e, s
st r pung. Mi -am ami nt i t ce gr ea er a, cum m dur ea br a{ul cnd
ddusem n l upi cu ea n st nga i -n dr eapt a. n bil i i , caval er i i
{i neau adesea ast fel de spade cu ambel e mi ni .
Dar ce t i am eu despr e asemenea bil i i ? Eu nu fusesem caval er .
St r punsesem ani mal e cu spada ast a. Acest a fusese uni cul moment
de gl or i e di n vi a{a mea de mur i t or , i ce ob{i nusem de pe ur ma l ui ?
Admi r a{i a unei cr eat ur i damnat e, a unui but or de snge, car e a
hot r t s m t r ansfor me n mot eni t or ul l ui .
Mi -a pus spada n mn.
Acum n-o s {i se mai par gr ea, pr i n{ul meu, mi -a spus ea.
Acum et i nemur i t or . Cu adevr at nemur i t or . n t i ne cl ocot et e
sngel e meu. Si vei fol osi noi l e t al e ar me pent r u mi ne, l a fel cum ai
fol osi t cndva spada aceast a!
M-a t r ecut un cumpl i t fi or cnd am at i ns spada; par c pst r a n
ea o memor i e l at ent a fapt el or cr or a l e fusese mar t or ; am r evzut
nt r -o st r ful ger ar e hai t a de l upi ; m-am r evzut n pi ci oar e, n
nt uner i cul pdur i i nghe{at e, gat a s-i uci d.
Apoi m-am r evzut l a un an dup aceea l a Par i s, mor t , nemur i t or ;
un monst r u, gr a{i e l upi l or . "Uci gaul de Lupi ", aa-mi zi sese vampi r ul .
M al esese di n mul {i me pent r u c-i di str usesem pe nenor oci {i i acei a
de l upi ! Si -mi fcusem di n bl ana l or o mant i e, pe car e-o pur t am pl i n
de mndr i e pe st r zi l e ni nse al e Par i sul ui .
Cum de mai r esi m{eam nc at t a amrci une? Mi -ar fi conveni t
s fi u mor t i ngr opat n cimi t i rul sat ul ui ? M-am ui t at i ar pe fer east r
l a coast a ni ns a deal ul ui . Nu se r epet a oar e acum aceeai i st or i e?
Er am i ar i i ubi t pent r u vi t ej ia mea de pe vr emea cnd er am un t nr
mur i t or fr gr i j i . Si i ar am nt r ebat -o:
Pe ci ne s uci d?
N-am pr i mi t r spuns.
Mi -a r eveni t n mi nt e fet i {a aceea, Baby Jenks, nenor oci t a aceea
mi c, i t o{i cei l al {i but or i de snge di st r ui . mi dor i sem s m
rzboi esc cu ei , s l e decl ar mi cul meu r zboi . Iar ei er au cu t o{i i
mor {i . To{i cei car e r spunse-ser l a pr ovocar ea mea di spr u{i . Am
vzut adpost ul di n Ist anbul ar znd; am vzut un vampi r vr st ni c pe
car e ea l ur mr i se i -l di st r usese l ent ; un al t ul car e se apr ase i o
bl est emase. Iar m-am apucat s pl ng.
Aa e, {i -am fur at spect at or i i , mi -a spus. Am dat foc ar enei n
car e t e pr egt eai s st r l ucet i . Ti -am r pi t r zboi ul ! Dar nu n{el egi ?
{i ofer n schi mb ceva cu mul t mai de pr e{ dect ai vi sat vr eodat . {i
pun l umea nt r eag l a pi ci oar e, pr i n{ul meu.
Cum aa?
Nu t e mai smi or ci pent r u soar t a l ui Baby Jenks sau pent r u
soar t a t a. Gndet e-t e l a mur i t or i i car e mer i t s fi e pl ni . Gndet e-
t e l a cei car e au sufer i t secol e nt r egi vi ct i me al e foamet ei i al e
l i psur i l or , vi ct i mel e vi ol en{ei fr de sfr i t . Vi ct i mel e nedr ept {i l or
nencet at e, a bil i i l or nencet at e. Cum de-{i vi ne s pl ngi pent r u o
speci e de mont r i car e, fr s se ghi deze dup vr eun pr i nci pi u, fr
ni ci o mot i va{i e, a sacr i fi cat pe t o{i oameni i car e i -au i ei t n cal e?
St i u. n{el eg...
Oar e? Sau, poat e, n fa{a acest ei r eal i t{i t e dai l a o par t e, doar
ca s cont i nui j ocur i l e t al e si mbol i ce? Si mbol ul r ul ui sub for ma
unui cnt r e{ de muzi c r ock. Ast a nu nseamn ni mi c, scumpul meu
pr i n{, absol ut ni mi c.
De ce nu m-ai uci s i pe mi ne o dat cu cei l al {i ? am r epl i cat
agr esi v, dar si m{i ndu-m cumpl i t de nenor oci t .
Am apucat spada de mner cu mna dreapt . Mi -am nchi pui t c
nc mai avea snge de l up pe l am. Am scos-o di n t eaca de pi el e.
Aha, chi ar aa er a.
Ni ci eu nu sunt mai bun dect ei , am zi s. De ce uni i di nt r e noi
s fi e cr u{a{i ?
Br usc, m-a opr i t fr i ca. O t er i bi l fr i c, pent r u Gabr i el l e, Loui s,
Ar mand. Pent r u Mar i us. Chi ar i pent r u Pandor a sau pent r u Mael .
Fr i c pent r u mi ne nsumi . Nu exi st cr eat ur pe l ume s nu se bat
pent r u vi a{, chi ar dac vi a{a l ui n-ar e ni ci o j ust i fi car e. Iar eu voi am
s t r i esc; ast a voi sem nt ot deauna.
A vr ea s t e fac s m i ubet i , mi -a opt i t ea t andr u. Ce voce
mi nunat ! Semna un pi c cu a l ui Armand; o voce car e par c t e
mngi a cu cuvi nt el e r ost i t e. Par c t e vr j ea. Aa c am r bdar e cu
t i ne, a cont i nuat . Si -a pus mi ni l e pe br a{el e mel e, a r i di cat ochi i spr e
ai mei . Dor esc s n{el egi i s devi i i nstr ument ul meu. Acel ai l ucr u
se va nt mpl a i cu cei l al {i dac sunt n{el ep{i . Nu-{i dai nc seama.
Veni r ea t a i t r ezi r ea mea nu sunt doar ni t e nt mpl r i , er a fat al s
se nt mpl e aa. Acum se pot r eal i za t oat e sper an{el e mi l enar e. Ui t -t e
l a or el ul acel a, col o j os, pr i vet e cast el ul acest a drnat . Ar put ea
fi socot i t un nou Bet l eem, scumpul meu pr i n{, i ubi t ul meu sal vat or .
mpr eun vom r eal i za t oat e vi sel e cel e mai vechi al e omeni r i i .
Dar cum va fi cu put i n{? am nt r ebat -o.
Oar e i ddea seama ce fr i c mi er a? C vor bel e ei mi
t r ansfor mau fr i ca n t er oar e? De bun seam.
Tu et i at t de vi t eaz, al esul meu, mi -a spus. Mi -ai fost dest i nat ,
ast a e si gur . Ni mi c nu t e nfr nge. Ti -e fr i c, dar , de fapt , nu-{i e. Ti mp
de un secol t e-am ur mr i t sufer i nd, deveni nd di n ce n ce mai sl ab,
nfundndu-t e sub pmnt ca s dor mi , apoi t e-am vzut r i di cndu-
t e, i magi ne vi e a pr opr i ei mel e nvi er i .
Si -a pl ecat capul de par c voi a s ascul t e ceva veni nd de depar t e.
Se r i di cau voci l e. Si eu l e-am auzi t , poat e pr i n i nt er medi ul ei . Am
auzi t un mar e zgomot de fond. Apoi , ener vat , l e-am bl ocat .
Ct et i de put er ni c! mi -a r epet at . Nu t e pot copl ei ni ci voci l e,
dar nu l sa neexpl oat at acest dar ; e l a fel de i mpor t ant ca t oat e
cel el al t e pe car e l e ai . Voci l e {i nchi n rugci uni , i mpl or ndu-t e l a fel
cum de-o veni ci e m-au i mpl or at i pe mi ne.
Am n{el es ce voi a s zi c. Dar n-aveam chef s l e aud r ugi l e; ce-a
fi put ut face eu pent r u ei ? Ce-aveau r ugi l e l or de-a face cu monst r ul
car e er am?
Ti mp de secol e voci l e mi -au fost si ngura mngi er e, a cont i nuat
ea. Le ascult am cu or el e, cu spt mni le, cu ani i . n pr i mel e per i oade,
mi se pr ea c voci l e {esuser n j ur ul meu un fel de l i n{ol i u car e m
t r ansfor ma nt r -o mumi e nfur at i ngr opat . Apoi am nv{at s-
ascul t cu mai mul t at en{i e. Am nv{at s sel ect ez ct e o voce di n
mul {i me, ca i cum a fi al es un fi r di nt r -o puzder i e. Ascul t am deci
numai ct e o voce, afl am ast fel ce vi ct or i i i ce nenor oci r i er au
r ezer vat e ct e unui si ngur sufl et .
Am cont i nuat s o pr i vesc n t cer e.
Apoi , pe msur ce ani i t r eceau, am dobndi t o i mai mar e
put er e aceea de a m r i di ca di n t r upul meu, i nvi zi bi l , i de a m
st r ecur a n cel al per soanei a cr ei voce o ascul t am, de a pr i vi l umea
pr i n ochi i acel ui mur i t or . M pl i mbam ba n cor pul unui a, ba al
al t ui a. M pl i mbam i l a soar e, i n nt uner i c; sufer eam; mur eam de
foame; cunot eam dur er ea fi zi c. Uneor i m st r ecur am n cor pur i de
nemur i t or i , ca n cel al l ui Baby Jenks, de pi l d. Adesea pl ecam cu
Mar i us. Egoi st ul , vani t osul de Mar i us, car e confund poft a cu
r espect ul , car e nu ncet eaz s se l ase ncnt at de i nven{i i l e decadent e
al e unui secol l a fel de egoi st ca el nsui . Ah, t e r og, nu ncepe s-l
pl ngi . Eu l -am i ubi t . Si -l mai i ubesc nc; s-a ngr i j i t de mi ne ca
ni meni al t ul . A fost cel car e mi -a pst r at fi i n{a. Pr e{ de o cl i p i s-a
auzi t amrci une n gl as. Cel mai adesea am pr efer at s i nt r u n
cor pur i de oameni sr mani i necj i {i . Nzui am s cunosc vi a{a l or
dur .
S-a opr i t ; avea ochi i nr our a{i ; a r i di cat di n spr ncene i -n ochi i -
au apr ut l acr i mi . Cunot eam oar ecum i eu put er ea aceast a de car e
vor bea. At t de mul t a fi vr ut s o consol ez, dar cnd am nt i ns
br a{el e s o cupr i nd, mi -a fcut semn s st au cumi nt e.
Aj ungeam s ui t ci ne sunt , unde m afl u, a cont inuat . Er am
fi i n{a aceea, al eas dup voce. Uneor i ast a dur a ani de zi l e. Apoi
r eveneam l a or oar ea r eal i t {i i : nu er am dect o cr eat ur nemi cat ,
fr r ost pe l ume, condamnat s r mn veni c pe t r on, nt r -un
sanct uar aur i t ! Po{i s-{i nchi pui ce cumpl i t e s pr i cepi di nt r -o dat
aa ceva? C t ot ce ai vzut , t ot ce ai auzi t nu er a dect i l uzi e, dect
cont empl ar ea vi e{i i al t ui a? M nt or ceam n pr opr i ul meu t r up.
Redeveneam ceea ce ai n fa{. Un i dol cu sufl et i mi nt e.
Am ncuvi i n{at di n cap. Cu un secol n ur m, cnd o vzusem
pent r u pr i ma oar , mi i magi nasem exact aceast nespus sufer i n{
ngr opat n ea. mi i magi nasem t oat acea neput i n{. Si nu gr ei sem.
St i am c el t e r e{i ne acol o, i -am spus.
M r efer eam l a Enki l. Enki l, acum di spr ut i el , pr bui t . Un i dol
spar t . mi ami nt eam moment ul pet r ecut n cr i pt , cnd sor bi sem di n
sngel e ei , i ar el veni se, gat a s m di st r ug, s i pr et i nd so{i a.
Oar e t i use ce face? Sau si pi er duse mi n{i l e nc de pe at unci ?
Doar un zmbet dr ept r spuns. Si pr i vi r ea pi er dut n zar e, n
nt uner i c. ncepuse i ar s ni ng, ful gi i dansau mi r acul os, par c
pr i ndeau n ei l umi na st el el or i a l uni i i o mpr t i au pr i n l umea
nt r eag.
Tot ce s-a-nt mpl at a fost scr i s s se nt mpl e aa, a spus n
cel e di n ur m. Si cr et er ea put er i l or mel e n t o{i ani i acei a, i fapt ul
c, n cel e di n ur m, am deveni t at t de put er ni c, nct ... nct
ni meni nu m poat e egal a. S-a opr i t . Par c t i mp de o cl i p n-a mai
fost at t de si gur . Apoi i -a r ect i gat ncr eder ea. Pn l a ur m, n-a
fost dect un i nst r ument , i ubi t ul meu r ege, t ovar ul meu de sufe-
r i n{. Da, i pi er duse mi nt ea. Iar de di st r us, de fapt nu l -am di st r us.
Ceea ce mai r nsese di n el am l uat n mi ne. Ct eodat i mi e mi se
nt mpl a s fi u l a fel de gol i t ca el , l a fel de t cut , l a fel de
i ncapabi l de a vi sa mcar . Dar pent r u el nu mai exi st a posi bil i t at e de
r envi er e. Ni ci cea mai mi c i magi ne nu-i mai pt r undea n cr ei er . Nu
mai er a de ni ci un fol os. A mur i t ca un zeu, cci m-a fcut pe mi ne i
mai put er ni c. Tot ul a fost scr i s, pr i n{ul meu a-dor at . Tot ul , de l a
pr i ma pn l a ul t i ma cl i p.
Dar cum? De ci ne?
De ci ne? a spus ea, zmbi nd. Tot nu n{el egi ? Nu t r ebui e s mai
cau{i cauza l ucr ur i l or . Eu sunt mpl i ni r ea cel or scr i se i di n moment ul
acest a voi fi i cauza l or . Nu mai exi st ni mi c i ni meni car e s-mi
st ea n cal e, a mai spus, aspr i ndu-i -se o cl i p chi pul . A cont i nuat
apoi , dup o mi c ezi t ar e: Vechi l e bl esteme nu au ni ci un sens. In
i zol ar ea n car e m afl am, am dobndi t for {e pe car e ni meni de pe
l ume nu l e mai at i nge, ni ci o for { a nat ur i i nu m poat e di st r uge.
Pn i cei di n pr i ma gener a{i e sunt i ncapabi l i s o fac, chi ar dac
unel t esc mpot r i va mea. Er a scr i s s t r eac t oat e mi l eni i l e acest ea i -
apoi s apar i t u.
Dar cu ce am schi mbat eu st ar ea de l ucr ur i ?
S-a apr opi at un pas. M-a cupr i ns cu un br a{, car e n cl i pa aceea
r ea moal e, dei er a t ar e ca pi at r a. Semnm cu dou fi i n{e
obi nui t e, l i pi t e una de al t a, i ar ea mi se pr ea at t de nenchi pui t de
fr umoas, at t de pur i de det aat de l ume. Iar i m-a t r ecut un
fi or de dor i n{. S m apl ec, s o sr ut pe gt , s-i sor b sngel e, ca i
cum a i ubi mi i de femei mur i t oar e deodat , i ar ea er a zei {a, er a cea
car e poseda put er i nemsur at e. Dor i n{a ur ca n mi ne, m ar dea.
Iar i mi -a pus un deget pe buze, ca i cum mi -ar fi spus s st au
cumi nt e.
{i ami nt et i ani i copi l r i ei ai ci ? m-a nt r ebat . Adu-{i ami nt e
cnd {i r ugai pr i n{i i s t e t r i mi t l a coal a de l a mnst i r e. {i
ami nt et i ce t e nv{au cl ugr i i ? Rugci uni , i mnur i ... or e nt r egi l e
pet r eceai n bi bl i ot ec, or e nt r egi n capel , r ugndu-t e de unul
si ngur .
Si gur , mi -ami nt esc foar t e bi ne.
Iar mi ddeau l acr i mi l e. Vedeam at t de bi ne t ot ul , bi bl i ot eca
monahal , pe cl ugr i i car e m nv{au i car e cr edeau c o s fi u
pr eot . Mi -am r evzut i cel ul a r ece, cu pat ul de scndur i ; i bi ser i ca,
i gr di na nvl ui t n umbr e r oi et i ce; Doamne, n-aveam del oc chef
s-mi ami nt esc de ani i acei a! Dar sunt unel e l ucr ur i car e nu se ui t
ni ci odat .
Ti -ami nt et i de di mi nea{a cnd ai i nt r at n capel , a cont i nuat
ea, i ai ngenuncheat pe par doseal a de mar mur , ai nt i ns br a{el e n
for ma cr uci i i l -ai r ugat pe Dumnezeu s t e fac bun?
Da, bun...
Acum amrci unea se auzea n gl asul meu.
I-ai pr omi s s sufer i mar t i r i ul dac-i necesar ; or i ce chi nur i , nu
cont a, doar s fi i bun.
Da, mi ami nt esc.
Par c vedeam st at ui l e sfi n{i l or , par c auzeam i mnur i l e car e-mi
r upeau i ni ma. Mi -ami nt eam de di mi nea{a cnd veni ser dup mi ne
fr a{i i mei s m i a acas, cnd i r ugasem n genunchi s m l ase s
rmn.
Iar mai t r zi u, cnd {i pi er dusei i nocen{a, cnd ai por ni t l a
dr um spr e Par i s, acel ai l ucr u dor eai ; pn i cnd dansai , i cnt ai
pent r u publ i cul di n t eat r ul de pe bul evar d, t ot s fi i bun {i dor eai .
Aa e, am spus dup o mi c ezi t ar e. Er a un l ucr u bun s l e ofer
pu{i n pl cer e, o vr eme chi ar numai ast a am fcut .
Da, pl cer e, a opt i t ea.
Nu am fost ni ci odat n st ar e s-i expl i c pr i et enul ui meu,
Ni col as, t i i ... ce i mpor t ant er a s cr ezi n concept ul de bi ne, chi ar
dac e i nvent at de noi . De fapt , nu-l i nvent m noi . El exi st , nu-i aa?
Ah, da, exi st , a spus ea. El exi st pr i n voi n{a noast r .
Ct t r i st e{e! Ni ci nu mai put eam vorbi . M ui t am cum cdea
zpada. Am l uat -o de mn i i -am si m{i t buzel e pe obr az.
Tu pent r u mi ne ai veni t pe l ume, pr i n{ul meu, mi -a spus. Ai fost
pus l a ncer car e, t e-ai per fec{i onat . n pr i mi i ani , cnd ai i nt r at n
camer a mamei t al e i ai l uat -o cu t i ne n l umea mor {i l or vi e{ui t or i , n-
ai fcut dect o r epet i {i e gener al pent r u spect acol ul t r ezi r i i mel e l a
vi a{. Eu sunt adevr at a Mam pent r u t i ne, Mama car e nu t e va
abandona ni ci odat , eu sunt cea car e a mur i t i a r envi at . Toat e
r el i gi i l e de pe l ume, i ubi t ul meu pr i n{, povest esc despr e t i ne i despr e
mi ne.
Cum aa? am nt r ebat -o. Cum ar put ea s fi e aa?
Doar t i i cum. Stii!
Mi -a l uat apoi spada di n mn i i -a exami nat cur eaua veche,
fcnd-o s-i l unece pest e pal ma mi ni i dr ept e. Apoi a ar uncat -o pe
gr mada de l ucr ur i r ugi ni t e ul t imel e r ni{e al e vi e{i i mel e de
mur i t or . Toat gr mada a nceput s l unece pe podeaua pl i n de
zpad de par c ar fi fost sufl at de vnt , pn a di spr ut .
Renun{ l a vechi l e i l uzi i , mi -a spus. Ui t t oat e i nhi bi {i i l e. Nu
fol osesc mai mul t dect t oat gr mada aceast a de ar me vechi .
mpr eun vom t r ansfor ma n r eal i t at e mi t ur i l e omeni ri i . M-a t r ecut un
fi or de fr i g, un fi or nt unecat de nencr eder e, o t ul bur ar e; dar , cu
fr umuse{ea ei , a t r i umfat di n nou asupra mea. Dor eai s fi i un sfnt
cnd ai ngenuncheat n capel a aceea, mi -a mai zi s. Acum ai s fi i un
Dumnezeu al t ur i de mi ne.
Aveam pe buze vor be de pr ot est ; er am nspi mnt at ; m
cupr i ndeau t ot fel ul de pr esi m{i r i negr e. Ce voi a s zi c cu vor bel e
ast ea?
Br usc, i -am si m{i t br a{el e cupr i nzndu-m i ne-am r i di cat di n
t ur n pr i n acoper i ul spar t . Vnt ul er a at t de aspr u, c mi r nea
pl eoapel e. M-am nt or s spr e ea, am apucat -o pe dup t al i e i mi -am
spr i j i ni t fr unt ea de umr ul ei .
I-am auzi t vocea dul ce opt i ndu-mi l a ur eche s dor m. Aveau s
t r eac mul t e or e pn s apun soar el e n l ocul spr e car e ne
ndr ept am, acol o unde aveam s pr i mesc pr i ma l ec{i e.
Lec{i e. Pe neat ept at e i ar pl ngeam, l i pindu-m de ea, pl ngeam
pent r u c m si m{eam pi er dut , i ar ea era si ngur a de car e put eam s
n l i pesc. At ept am t er or i zat s afl u ce voi a de l a mi ne.
2
MARI US: REUNI UNEA
SE r egsi r l a mar gi nea pdur i i de sequoi a, cu hai nel e fcut e
zdr en{e, cu ochi i nr oi{i de vnt . Pandor a er a l a dr eapt a, Sant i no l a
st nga l ui Mar i us. Di n cas, t r a-ver snd pel uza cu pai mar i , se
ndr ept a spr e ei Mael .
Fr o vor b, l mbr {ia pe Mar i us.
Ah, pr i et ene, spuse acest a cu o voce obosi t . Tot al epui zat , se
ui t a pest e umr ul l ui Mael l a
fer est r el e l umi nat e al e casei . Ghi cea, di ncol o de st r uct ur a vi zi bi l
cu acoper i ul ei ascu{i t , o i mens l ocui n{ ascuns n i ni ma munt el ui .
Si ce-l at ept a n i nt er i or ul ei , ce-i at ept a pe ei t o{i ? De-ar fi fost
ncar n st ar e s se concent r eze, de-ar fi put ut mcar s se si mt
ct ui de pu{i n cel di nai nt e...
Sunt epui zat ... i spuse l ui Mael . Clt or i a ast a mi -a fcut r u.
D-mi voi e s mai r mn pu{i n ai ci . Pe ur m vi n i eu.
Mar i us nu avea ni mi c mpot r i va put er i i de a se depl asa pr i n zbor ,
cum t i a c avea Pandor a, dar , i nvari abi l , l obosea. n noapt ea
aceast a, mai mul t dect n or i car e al t a, fusese pus l a ncer car e ser i os;
avea acum nevoi e s si mt pmnt ul sub pi ci oar e, s t r ag pe nr i
mi r osul pdur i i , s cer cet eze de l a di st an{ casa aceast a, bucur ndu-
se de un moment de l i ni t e. Avea pr ul zbur li t de vnt i nc pt at de
snge. Cost umul si mpl u de st of gr i , pe car e-l mbr case l a pl ecar ea
di n adpost ul di st r us, nu pr ea l pr ot eja de fr i g. i adun n j ur ul
t r upul ui fal dur i l e mant i ei gr ele de st of neagr, nu pent r u c ar fi fost
r ece noapt ea ai ci , ci pent r u c el er a nc nghe{at i pt r uns de vnt .
Mael ddu semne c nu pr ea-i convenea aceast ezi t ar e, dar o
accept . Se ui t cu suspi ci une l a Pandor a, n car e n-avusese ni ci odat
ncr eder e, i -l t r at de-a dr ept ul cu ost i l i t at e pe Sant i no, car e i
scut ur a fr umoasel e l ui hai ne negr e i -i pi ept na pr ul negr u r ot unj i t
cu gr i j . O cl i p l i se nt l ni r ochi i ; ai lui Sant i no er au pl i ni de ur ,
aa c Mael nt oar se capul spr e cas.
Mar i us nc mai ascul t a, cufundat n gndur i . Si m{ea cum i se
nchi d i cel e di n ur m r ni ; er a apr oape ui mi t c er a di n nou nt r eg.
La fel cum mur it ori i afl an dup an c mbt r nesc i devi n di n ce n
ce mai sl abi , nemur i t or i i t r ebui e s nve{e c ei sunt di n ce n ce mai
put er ni ci , depi nd or i ce i magi na{i e. n moment ul de fa{ ast a l
exasper a.
Nu t r ecuse dect maximum o or de cnd fusese aj ut at de Sant i no
i Pandor a s i as di n pu{ul de ghea{, i ar acum par c ni ci n-ar fi
t r ecut pr i n aa ceva, par c n-ar fi fost st r i vi t i neaj ut or at t i mp de zece
zi l e i zece nop{i , doar di n cnd n cnd n compani a vi sul ui cu
gemenel e. Or i cum, ni mi c nu mai put ea s fi e ca nai nt e.
Gemenel e. Femei a r ocat er a n cas, n at ept ar e. Sant i no l
pr eveni se. Si Mael er a l a cur ent . Dar cine er a ea? Si de ce oar e nu
avea ni ci o dor i n{ s afl e? De ce er a or a ast a cea mai neagr di n t oat
vi a{a l ui ? Avea cor pul per fect vi ndecat , ast a nu pr ezent a ni ci o
ndoi al ; dar r ni l e di n sufl et cum aveau s se mai vi ndece vr eodat ?
Ar mand, pr ezent n casa ast a ci udat l a poal el e munt el ui ?
Ar mand, dup at t a vr eme? Sant i no i vor bi se i despr e Ar mand, i
despr e cei l al {i Loui s i Gabr i el l e car e fuseser cr u{a{i .
Mael l st udi a.
Amadeo al t u t e-at eapt , i spuse el r espect uos, fr cea mai
mi c ur m de ci ni sm sau de ner bdar e.
Di n nenumr at el e ami nt i r i al e l ui Mar i us, pe car e l e pur t a cu el
de-o veni ci e, {ani l a supr afa{ un moment de mul t negl i j at , cu o
pr eci zi e de necr ezut . Mael i fcuse o vi zi t n pal at ul l ui di n Vene{i a,
n acei ani fer i ci {i ai secol ul ui al ci nci spr ezecel ea, cnd Mar i us i
Ar mand cunoscuser at t a fer i ci r e; cu acea ocazi e Mael l r emar case
pe adol escent ul mur i t or car e l ucr a mpreun cu cei l al {i uceni ci l a o
fr esc pe car e Mar i us o l sase de cur nd pe mi ni l e l or mai pu{i n
exper i ment at e. Ci udat ce vi e i apr ea scena, si m{ea pn i mi r osul
de t emper a, de l umnar e, pe deasupr a i zul ui pt r unzt or del oc
nepl cut , acum n ami nt i r e al Vene{i ei vr emur i l or acel or a, i zul de
put r egai , de ape st t ut e n canal e.
L-ai al es deci pe acel a? l nt r ebase fr ocol i Mael .
Cnd va veni vr emea, r spunsese el evazi v, cnd va veni vr emea.
Nu t r ecuse ni ci un an dup ast a i gr eeal a er a fcut .
Vi no n br a{el e mel e, copi l e, nu mai pot s t r i esc fr t i ne.
Marius f ixa n continuare casa. Lumea mea se cutremuru, iar eu nu
nu gndesc dect l a el, l a iubitul meu Amadeo, la Armand. Emo{i i l e
pr i n car e t r ecea i pr ur br usc l a fel de dul ci -amr ui ca muzi ca,
par c t oat e mel odi i l e ul t i mel or secol e er au or chest r at e nt r -un uni c
amest ec, unde not el e t r agi ce al e l ui Br ahms se gseau al t ur i de cel e
al e l ui Sost akovi ci , pe car e l ndr gi se n ul t i ma vr eme.
Dar nu er a moment ul s se l ase copl ei t de i deea acest ei
r ent l ni r i . Nu er a vr eme s savur eze aceast pl cer e, s se bucur e i
s-i spun l ui Ar mand l ucr ur i l e pe car e-ar fi {i nut at t de mul t s i l e
spun.
Amrci unea nu nsemna ni mi c n compar a{i e cu ce si m{ea el
acum. Mai bine a f i f ucut su-i distrug i pe Mamu, i pe Tatu. Mai bine
u f i adus pieirea noastru, a tuturor.
Sl av Domnul ui c n-ai fcut -o, i spuse Mael .
Si pent r u car e mot i v? nt r eb Mar i us. Spune-mi , pent r u car e?
Pandor a se cut r emur . Br a{ul ei i cupr i nse t al i a. Se-nt oar se br usc
spr e ea; ar fi vr ut s o l oveasc, s o mping. Dar ceea ce vzu l opr i .
Er a cu ochi i n al t par t e; i pur t a pe fa{ o expr esi e at t de absent ,
at t de abt ut , c br usc i ddu seama i mai acut de pr opr i a
oboseal . Ar fi vr ut s pl ng. Di nt ot deauna fusese esen{i al pent r u
pr opr i a l ui supr avi e{ui r e s t i e c Pandor a o ducea bi ne. Nu avea
nevoi e s fi e pe l ng ea er a chi ar mai bi ne s fi e l a di st an{ dar
avea nevoi e s t i e c ea est e pe undeva, c i cont i nu exi st en{a i
c nt r -o zi s-ar put ea r ent l ni . Ceea ce vedea acum ceea ce vzuse
dej a mai devr eme l umpl ea de ngr i j or ar e. Dac el si m{ea
amrci une, Pandor a si m{ea di sper ar e.
Hai , l ndemn Sant i no, sunt em at epta{i .
Tot ul cu un gl as de cur t ean pol i t i cos.
St i u, spuse Mar i us.
Ah, ce mai t r i o for mm! opt i br usc Pandor a.
Er a ext enuat , fr agi l , moar t de somn, dor ni c s vi seze, dar nu-
i sl bi st r nsoar ea br a{ul ui n j ur ul t al i ei l ui Mar i us.
Pot s mer g i neaj ut at , mul {umesc, i spuse el cu o r ut at e car e
nu-i st t ea n car act er , t ocmai ei , cel ei pe car e o i ubea mai pr esus de
or i ce.
At unci , d-i dr umul , i r spunse ea.
Ti mp de o cl i p avu i mpr esi a c-i l ng el vechea. Pandor a, i ut e l a
mni e, pl i n de umor . Ea l mpi nse uor nai nt e, apoi o l u si ngur
spr e cas.
Ce acr u put ea s fi e! Numai acr eal n t oat e gndur i l e. N-avea
cum s l e fi e de vr eun fol os cel or l a{i nemur i t or i . Tot ui , por ni , nt r e
Mael i Sant i no, n l umi na ce venea de l a fer est r el e casei . Pdur ea de
sequoi a r mase n bezn; nu se mi ca ni ci o fr unz. Aer ul er a ns
dul ce pe-ai ci , cl du{, pl i n de ar ome pr oaspet e, nu n{epa ca cel r ece
di n nor d.
Ar mand. Iar i venea s pl ng.
Apoi vzu femei a apr nd n u. O ni mf cu bucl e r ocat e, car e
concent r au par c t oat l umi na di n hol . Er a l a fel de st r veche ca i
Akasha, cu si gur an{. Spr ncenel e i gur a nu mai aveau cul oar e,
pi er zndu-se n l umi ni scen{a nt r egul ui chi p. Iar ochi i ... nu er au n
r eal i t at e ochi i ei . Fuseser l ua{i de l a o vict i m, de l a un mur i t or , nu-i
mai ser veau apr oape l a ni mi c. Nu-l vedea foar t e bi ne, dei se ui t a l a
el . Er a una di n gemenel e di n vi s, cea cr ei a i se scoseser ochi i , ast a
er a. Si avea dur er i chi ar n cl i pa ast a, n ochi i acei a nsui{i .
Pandor a se opr i unde ncepeau t r ept el e.
Mar i us t r ecu pe l ng ea i ur c pe ver and. Se opr i l ng femei a
cu pr r ou, mi nunndu-se de nl{i mea ei er a ct el de nal t i
de r egul ar i t at ea fe{ei ei , at t de asemnt oar e cu o masc per fect .
Pur t a o r ochi e fl ui d de st of fi n, cu gul er nal t i mneci l ungi ,
br odat e. Rochi a er a st r ns sub sni , apoi cdea n fal dur i pn j os
i -i venea de mi nune. i punea per fect n val oar e fa{a r adi oas i
det aat de t ot ce se gsea n j ur , parc er a o masc l umi nat pe
di nunt r u, ncadr at de aur ul r ou al pr ul ui ei bogat .
Ea i ddu s n{el eag n t cer e, dac si m{ea nevoi a s t i e, c
exact aa st t eau l ucr ur i l e.
Dar nc i mai ui mi t oar e dect aceast fr umuse{e fi zi c cu
di ver sel e ei at r i but e, pe car e o poseda de mai bi ne de ase mi i de ani ,
er a vi goar ea ei i ncr edi bi l . Pr ea s fi e nemai pomeni t de fl exi bi l i
nspi mnt t or de pr i mej di oas. Ea er a oar e ver i t abi l a nemur i t oar e?
Cea car e nu se-ngr opase ni ci odat s doar m, car e nu se cufundase
ni ci odat n t cer e, car e nu fusese ni ci odat at i ns de nebuni e? Cea
car e cut r ei er ase t ot pmnt ul cu pai msur a{i i cu mi nt ea nt r eag
n decur sul t ut ur or mi l eni i l or de cnd se nscuse?
For {a ei i ncomensur abi l se nt r ezr ea ca o i ncandescen{; dar , n
acel ai t i mp, i ddu seama c nu {i nea l a for mal i t {i i c avea o
r ecept i vi t at e pe car e numai o i nt el i gen{ super i oar o put ea emana.
Cum put ea oar e s-i i nt er pr et eze expr esia? Cum s t i e ce si m{ea
ea cu adevr at ?
Di n t oat fi i n{a ei emana o femi ni t at e fr seamn, cu ni mi c mai
pu{i n mi st er i oas dect t oat e cel el al te at r i but e al e ei , o dul ce
vul ner abi l i t at e car e er a car act er i st i c doar femei l or , dei di n cnd n
cnd se mai nt l nea i l a ct e un br bat foar t e t nr . n vi se, fa{a ei
i r adi ase aceast t r st ur mai mul t dect or i ce; acum er a mai
i nvi zi bi l , dar nu mai pu{i n r eal . n al t ocazi e s-ar fi l sat cucer i t ;
acum l u doar not de acest far mec deosebi t al per soanei ei , cum
lg n seam unghi i l e aur i i , ext r em de fi ne, sau bi j ut er i i l e car e i
mpodobeau deget el e.
To{i i ani i acei a ai t i ut de mi ne, i spuse el cu pol i t e{e, vor bi ndu-
i n l at i n. Ai t i ut c er am pst rt orul Mamei i al Tat ei . De ce nu m-
ai cut at ? De ce nu mi -ai spus ci ne et i ?
Ea r mase pe gndur i un l ung moment nai nt e de a r spunde, cu
pr i vi r ea mut ndu-i -se de l a el l a cei l al {i car e apr user n spat el e l ui .
Sant i no se si m{ea ngr ozi t n pr ezen{a acest ei femei , dei o
cunot ea foar t e bi ne. Si l ui Mael i er a fr i c de ea, dei poat e mai
pu{i n. De fapt , se pr ea c Mael n acel ai t i mp o i ubet e i c-i e
cumva ndat or at . n ce o pr i vea pe Pandor a, ea er a doar nel i ni t i t . Se
t r ase mai apr oape de Mar i us, par c pent r u a demonst r a c e de
par t ea l ui , or i ce s-ar nt mpl a.
Da, t i am de exi st en{a t a, spuse br usc femei a.
Vor bea engl eza zi l el or noast r e. Dar , fr ur m de ndoi al , er a
vocea femei i di n vi s, sor a cea oar b car e-o st r i gase pe nume pe
ceal al t , pe mut a Mekare, n moment ul n car e i una, i al t a fuseser
nchi se n ct e un sar cofag de pi at r de ct r e mul {i mea fur i oas.
Voci l e nu ni se schi mb del oc, se gndi Mar i us. Vocea er a foar t
t nr, foar t e mel odi oas. Expr i ma o r e{i ner e pl i n de bl nde{e cnd
vor bi di n nou.
Dac a fi veni t , poat e a fi di st r us cr i pt a. I-a fi ngr opat poat e
pe amndoi n fundul oceanul ui . Sau, poat e, chi ar i -a fi di st r us,
st r pi nd ast fel t ot neamul nost r u. Nu dor eam ast a. Aa c n-am mai
fcut ni mi c. Ce ai fi vr ut s fac? Nu t e put eam el i ber a de povar . Nu
put eam s t e aj ut . Aa c n-am mai fcut ni mi c.
Er a un r spuns mai bun dect se at ept ase. Nu er a i mposi bi l s-i
pl ac fi i n{a ast a. Pe de al t par t e, er a doar nceput ul . Iar r spunsul pe
car e i -l dduse nu con{i nea nt r egul adevr .
Nu? l nt r eb ea. Se ncr unt o cl i p i , o dat cu r i dur i l e,
apr u ceva ce fusese cndva omenesc. Car e-i adevr ul ? nt r eb ea.
Adevr ul e c nu-{i er am dat oar e cu nimi c, n ni ci un caz s m fac
cunoscut {i e, i ar t u ai i mper t i nen{a de a suger a c ar fi t r ebui t s-mi
dau pe fa{ exi st en{a? Am cunoscut ct eva mi i ca t i ne, am t i ut cnd
au fost cr ea{i , am t i ut cnd au pi er i t . Ce l egt ur am eu cu t i ne? Ne
r euni m acum pent r u c sunt em obl i ga{i . Sunt em n pr i mej di e. Toat e
fi i n{el e de pe pmnt sunt n pr i mej di e! Cnd t ot ul se va sfr i , poat e
c ne vom i ubi i ne vom r espect a. Dar poat e c nu. Sau poat e c vom
fi cu t o{i i di st r ui .
Poat e, spuse el cu gl as sczut .
Nu se put ea ab{i ne s nu zmbeasc. Ea avea dr ept at e.i admi r a
st i l ul fr anc de a se expr i ma.
Obser vase adesea c t o{i nemur i t or i i er au i r emedi abi l mar ca{i de
epoca n car e se nscuser . Aa se pet r eceau l ucr ur i l e i cu aceast
nemur i t oar e st r veche, al e cr ei cuvi nt e er au de o si mpl i t at e bar bar
sub t onul bl nd.
Nu m si mt n apel e mel e, spuse el cu un pi c de ezi t ar e. De dat a
ast a, supr avi e{ui r ea m-a cost at ceva mai mul t . De bun seam c
t r upul s-a vi ndecat , cunoat em cu t o{i i mi r acol ul acest a, spuse, ceva
mai sar cast i c. Dar mi scap ceva di n i nt er pr et ar ea pr ezent ul ui . Si mt
o amrci une cumpl i t , sunt n...
Se opr i .
... bezna cea mai cumpl i t , compl et ea.
Exact . Ni ci odat nu mi s-a pr ut exi st en{a at t de l i psi t de
sens, adug el . Nu m gndesc neapr at l a noi . M gndesc pent r u
a fol osi cuvi nt el e t al e l a t oat e fi i n{el e de pe pmnt . Nu-i aa c-i un
fel de gl um pr oast ? S ai o cont i i n{, nu {i se par e o gl um
pr oast ?
Nu, i r spunse ea. Nu-i aa.
Nu sunt de acor d cu t i ne. Vr ei s m t r at ezi cu condescenden{?
S-mi povest et i ct e mi i de ani ai t r i t nai nt e ca eu s apar pe l ume?
S t e l auzi cu ceea ce t u t i i , i eu nu?
Iar i ami nt i de ghea{a car e-l st r i vi se, de dur er ea car e-i cupr i nsese
t oat e mdul ar el e. i ami nt i de gl asur i l e nemur i t or i l or car e-i
rspunseser l a apel , de cei car e por ni ser spr e el s-l sal veze i
fuseser di st r ui unul dup al t ul de Akasha. i auzi se n ul t i mel e l or
cl i pe, chi ar dac nu-i vzuse! Si cnd ador mi se ce nsemnase somnul ?
Vi sul despr e gemene.
Ea nt i nse br usc mi nil e i i -o l u pe-a l ui cu bl nde{e. Par c-i er a
st r ns nt r -o menghi ne; el nsui dduse aceast i mpr esi e al t or a, mai
t i ner i , n decur sul ani l or , dar i se pr ea ci udat s-i vi n r ndul s
si mt o ast fel de put er e copl ei t oar e.
Mar i us, avem nevoi e de t i ne acum, i spuse ea cu cl dur , ar
ochi i i scl i pi r o cl i p n l umi na gal ben car e venea pe ua di n spat el e
ei i de l a fer est r el e di n st nga i di n dr eapt a.
Pent r u numel e l ui Dumnezeu, de ce?
Nu gl umi , i rspunse ea. Int r . Tr ebui e s di scut m ct mai
avem t i mp.
Despr e ce s di scut m? i nsi st el . Despr e fapt ul c Mama ne-a
lsat n vi a{? Eu cunosc dej a r spunsul i m face s r d. E l i mpede
c pe t i ne nu t e poat e di st r uge, i ar noi ... noi sunt em cr u{a{i pent r u c
aa vr ea Lest at . Sper c-{i dai seama, nu-i aa? Am fost cel car e s-a
ocupat de ea de dou mi i de ani ncoace, car e a pr ot ej at -o, car e a
i dol at r i zat -o, i ar acum m-a l sat n vi a{ doar pent r u c e ndrgost it
de un novi ce car e n-ar e dect dou sut e de ani , doar pent r u c-l ador
pe Lest at .
Nu fi chi ar aa de si gur ! spuse br usc Sant i no.
Nu, spuse femei a. Nu e si ngur ul mot i v. Dar t r ebui e s l um n
consi der a{i e mul t e l ucr ur i ...
Sunt convi ns c ai dr ept at e, spuse el . Dar nu mai am i ni m
pent r u ni mi c. Mi s-au dus t oat e i l uzi i l e, cum s spun, i ni ci mcar
nu t i am c-s doar i l uzi i . Er am si gur c am dobndi t n{el epci unea!
Er a sur sa mea pr i nci pal de mndr i e. Er am de par t ea et er ni t {i i .
Cnd am vzut -o n cr i pt , am cr ezut c t oat e sper an{el e i t oat e
vi sur i l e mel e s-au r eal i zat ! Ea er a vi e sub apar en{a aceea de st at ui e.
Vi e, t ot t i mpul ct eu am j ucat r ol ul de ser vi t or , de scl av, de veni c
gar di an al mor mnt ul ui !
La ce bun s se expl i ce? Zmbet ul ei cr ud, vor bel e bat j ocor i t oar e,
ghea{a acoper i ndu-l . nt uner i cul nghe{at de dup aceea, gemenel e.
Da, vai , gemenel e. Ast a r epr ezent a mi ezul pr obl emei , l a fel ca i t oat e
cel el al t e l ucr ur i , i -i ddu br usc seama de vr aj a pe car e o r esi m{i se
vi snd. Ar fi t r ebui t s i pun nt r ebar ea ast a mai de mul t . O pr i vi ,
i ar vi sel e par c pr i nser vi a{ n j ur ul ei , par c o smul ser di n pr ezent
pent r u a o pl asa n epoca aceea at t de ndepr t at . Revzu r azel e
soar el ui , cor pul nt i ns al mamei , gemenel e apl ecndu-se deasupr a
moar t ei . Ct e nt r ebr i ...
Dar ce au de-a face vi sel e ast ea cu cat ast r ofa car e se pr oduce?
nt r eb el br usc.
Nu se put use sust r age n ni ci un fel vi sel or acel or a fr de sfr i t .
Femei a se ui t ndel ung l a el nai nt e de a-i r spunde.
O s povest esc despr e t oat e ast ea, n msur a n car e cunosc
rspunsur i l e. Dar , mai nt i , cal meaz-t e. Te compor {i de par c ai
avea i ar i ner bdar ea t i ner e{i i , ce bl est em pe capul t u.
El se puse pe r s.
N-am fost ni ci odat t nr . Ce vr ei s zici ?
Te nfur i i , o i ei r azna. Iar eu n-am cum se t e consol ez.
Dar , dac ai put ea, ai face-o?
Da.
Cont i nu s r d ncet i or .
Doar c ea, cu o gr a{i e de nedescr i s, i deschi se br a{el e spr e el .
Gest ul l ui mi , nu pent r u c ar fi fost ext r aor di nar , ci pent r u c o
vzuse at t de des n vi s mbr {indu-i n fel ul acest a sor a geamn.
M numesc Mahar et , spuse ea. Po{i s-mi spui pe nume i s
r enun{i l a or i ce nencr eder e. Int r , t e r og, n casa mea.
Se ncl i n spr e el , i l u fa{a n mi ni i -l sr ut pe obr aj i . Pr ul ei
bogat i at i nse pi el ea, i ar senza{i a l t ulbur . Si par fumul car e i se
degaj a di n hai ne l t ul bur. Er a un par fum or i ent al , car e-i ami nt ea de
imi e, i ar ast a l ducea cu gndul l a cr i pt .
Mahar et , r ost i el fur i os. Dac er a at t a nevoi e de mi ne, de ce n-
ai veni t s m sco{i di n pu{ul acel a de ghea{? Doar pe tine nu t e
put ea opr i .
Dar am veni t , Mar i us, spuse ea. De aceea et i acum pr i nt r e noi .
i ddu dr umul i i l s mi ni l e n j os, pr i nznd cu gr a{i e r ochi a.
Cr ezi c n-am avut ni mi c de fcut de-at t ea nop{i de cnd t ot neamul
nost r u ne e di st r us? n l umea nt r eag, a dat i -n st nga, i -n dr eapt a
n t o{i cei l a car e {i nusem, pe car e-i cunoscusem. Nu put eam fi pest e
t ot pent r u a-i pr ot ej a pe t o{i . St r i gt el e l or mi par veneau di n t oat e
col {ur i l e pmnt ul ui . Pe deasupr a, am i eu o obl i ga{i e per sonal , o
dur er e a mea...
Se opr i br usc.
Fa{a i se col or uor , ca a unei mur i t oar e; i r eapr ur mi ci l e
r i dur i nor mal e car e dau expr esi e or i crui om cu t r up fi er bi nt e. Er a
ndur er at at t fi zi c ct i psi hi c, i se mpi enj eneau ochi i de l acr i mi
snger i i . Ce l ucr u ui mi t or , fr agi l i t at ea acest or ochi nt r -un t r up
i ndest r uct i bi l ! Sufer i n{a pe car e o emana, l ui i er a i nsupor t abi l er a
ca vi sel e pe car e l e avusese. Iar i i t r ecur pr i n fa{a ochi l or t ot fel ul
de i magi ni , foar t e vi i , dar compl et di fer i t e. Apoi br usc i ddu seama
de ceva.
Nu-i aa c nu t u ne-ai t r i mi s vi sel e? opt i el . C nu t u et i l a
or i gi nea l or ? Nu-i r spunse. Dar , pe t o{i sfi n{i i , unde {i -e sor a? Ce
nseamn t oat e ast ea?
Ea avu un moment de t eam, de par c ar fi l ovi t -o dr ept n i ni m.
ncer c s i ascund de el gndur i l e, dar el fu pt r uns de dur er ea ei
nest i ns. Cont i nu s-l fi xeze n t cer e, i cer cet a cu pr i vi r ea fa{a, t ot
cor pul , de par c voi a s-l fac s n{el eag c nfpt ui se o i ndi scr e{i e
de nei er t at .
Per cepu n acel ai t i mp t eama pe car e o emanau Mael i Sant i no,
car e nu ndr zneau s scoat ni ci o vor b. Pandor a se l i pi i mai t ar e
de el i -i st r nse uor mna, pr e-veni ndu-l par c de o pr i mej di e.
De ce se expr i mase cu at t a br ut al i t at e, cu at t a i mpet uozi t at e?
Obli ga;i a mea, propri a mea durere... Fi r -ar s fi e!
O pr i vi cum nchi de ochi i , cum i -i apas cu deget el e, de par c
voi a s bl ocheze dur er ea pe car e o si m{ea n ei i nu put ea.
Mahar et , spuse el cu un suspi n dul ce, ci nst i t . Sunt em n pl i n
rzboi , i ar noi st m pe cmpul de bt ai e i ne adr esm cuvi nt e gr el e.
Recunosc c eu sunt cel car e gr ect e. Vr eau numai s n{el eg.
Ri di c pr i vi r ea spr e el , cu capul t ot ncl i nat , cu o mn nc l a
ochi . Pr i vi r ea er a ar zt oar e, apr oape r ut ci oas. Tot ui , el se pomeni
ui t ndu-se cu at en{i e l a cur bur a fi n a deget el or ei , l a unghi i l e
l uci oase, l a i nel el e cu r ubi ne i smar al de car e scl i peau n l umi n.
i veni n cap o i dee l a fel de st upi d pe ct de ngr ozi t oar e c, dac
nu i spr vea cu pr ost i i l e, n-o s mai apuce vr eodat s-l r evad pe
Ar mand. Ar put ea, n defi ni t i v, s-l al unge, poat e, i mai r u... Si
dor ea at t de t ar e, nai nt e ca t ot ul s se sfr easc, s-l r evad pe
Ar mand.
Int r acum, Mar i us, vor bi ea br usc, cu o voce pol i t i coas,
i er t t oar e. Int r cu mi ne i fi i al t ur i de copi l ul t u, apoi ne vom
aduna i cu cei l al {i , car e-i pun acel eai nt r ebr i . At unci vom ncepe.
Da, copi l ul meu... mur mur el .
Dor ul dup Ar mand l st r lt ea i ar ca o mel odi e, ca fr azel e pent r u
vi oar al e l ui Bar t ok, r sunnd nt r -o ncper e bi ne ascuns, depar t e,
unde-ar fi avut t oat et er ni t at ea pent r u a l e ascul t a. Tot ui , o ur a, i
ur a pe t o{i , se ur a pn i pe si ne. Ceal al t sor, unde er a ceal al t ? O
i magi ne de j ungl sufocant . De l i ane r upt e, de ar but i cl ca{i n
pi ci oar e. ncer c n zadar s se st pneasc. Veni nul l sugr uma.
De ct e or i nu obser vase l a mur i t or i aceast r espi nger e mor bi d a
vi e{i i . D