Sunteți pe pagina 1din 370

abandon v.t. 1. a abandona (nova,ncrctura etc.) 2. (asig.

) a ceda (o proprietate pierdere parial pentru a putea solicita o despgubire total) 3. a renuna la (o aciune judiciar) abandoned adj. abandonat ~ goods - mrfuri abandonate (far proprietar) ~ ship/vessel - nav abandonat abandonee s. (asig. mar.) agent de asigurare (cruia i se cedeaz un bun asigurat) abandonment s. abandon ~ clause - (asig. mar.) clauza abandonului - of action - renunare la o aciune judiciar abate v.t. 1. a reduce, a micsora (preuri, impozite etc.) 2. (dr.) a anula, a desfiina abattoir s. abater abbreviation s. abreviere abeyance s. (dr.) stare de suspendare; suspendare temporar; situaie neclar to be in ~ - a ft pendinte abeyant adj. (dr.) 1. vacant, far stpn (despre bunuri) 2. in suspensie, nerezolvat ability s. 1. capacitate, posibiliti, resurse 2. solvabilitate 3. (dr.) capacitate legal ~ to pay principle - principiul posibilitilor de plat (impozite proportionate cu veniturile) able adj. 1. capabil; competent, calificat 2. solvabil - (- bodied) seaman - marinar brevetat - in estate - avut, bogat ~ to pay - solvabil aboard adv. la/pe bord prep, la/pe bordul aboardship adv. (mar.) la bord, pe nav abode s. domiciliu, reedin above adv. deasupra prep, deasupra, peste adj. mai sus menionat/amintit, de mai sus ~ - mentioned - menionat/amintit mai sus ~ - named - sus-numit ~ par - (bur.) supra pan, peste paritate/valoarea nominal (despre aciuni) ~ the line - deasupra liniei (termen contabil care se refer la anumite articole din contul de profit i pierderi i care apar deasupra liniei profitului net n declaraia de profit i pierderi; pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuiete pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. frecare, lefuire ~ of coin - frecare/lefuire a monedei

asigurat

caz

de

(ca urmare a circulaiei, rezultnd o diminuare a greutii) abroad adv. n strintate abrogate v.t. a abroga (o lege) absence s. absen; lips absentee s. 1. absent 2. absenteist

16 ABS-ACC ~ landlord - absenteist (proprietar funciar care nu locuiete pe terenul pe care l-a dat n arend) -ownership - proprietate a unui absenteist absenteeism s. absenteism -rate - rata absenteismului (numrul de abseni la suta de muncitori ntr-o anumit zi; procentajul zilelor de munc pierdute din totalul zilelor lucrtoare pe o anumit perioad) absolute adj. absolut, total; necondiionat - advantage - avantaj absolut (deinut de o ar sau o regiune m raport cu altele datorit resurselor naturals, forei de munc etc., fapt care deter-min scderea costurilor deproducie) ~ endorsement - andosare necondi-ionat - interest - (dr.) drept absolut - liability - (dr.) obligaie necondi-ionat - majority - majoritate absolut - monopoly - monopol absolut - ownership - proprietate absolut - risk aversion - (fin.) aversiune fa de riscul absolut (sum de bani la care un investitor poate renuna ca alternative la o investiie cu rise ridicaf) ~ title - (dr.) titlu absolut de proprietate - total loss - (asig.) pierdere total real ~ value - valoare absolut/intrinsec (a unei monede, a unui produs) absolve v.t. a elibera, a absolvi, a dispensa de (datorii, obligaii) absorption s. absorbie, preluare (a unei societi de o alta mai mare) abstinence s. abstinen ~ theory - teoria abstinenei abstract s. extras; rezumat, sumar v.t. 1. a rezuma, a extrage esenialul din 2. a sustrage, a fura ~ of account - extras de cont abundance s. 1. abunden, belug; surplus 2. bogie, prosperitate aburton adv. transversal pe nav (mod de stivuire) abuse s. 1. abuz, ntrebuinare excesiv 2. abuz, practic ilegal v.t. a abuza de - of administrative authority - abuz de putere - of confidence/trust - abuz de ncredere ~ of office - abuz de functie acceleration s. accelerare, urgentare ~ clause - clauz de urgentare (care prevede c, dac o datorie nu este achitat la timp, toate plile viitoare devin imediat scadente) ~ premium - prim pentru mrirea produciei (acordat muncitorilor) -principle - principiul accelerrii (conform cruia nivelul unei investiii variaz proportional cu rata produciei) accept v.t. a accepta (o cambie, o ofert etc.) acceptable adj. acceptabil - quality level - nivel acceptabil de calitate acceptance s. 1. acceptare 2. accept

(cambie acceptat/andosat banco.) ~ account - cont de accepte

de

ACC 17 - against documents - acceptare contra documente ~ bank/house - banc/oficiu de scont -certificate - certificat de recepie - credit - accept ~ delivery test - prob de recepie-predare - for honour - acceptare pentru onoare - in case of need - acceptare rt caz de necesitate ~ in blank - acceptare n alb ~ market - piaa acceptelor - sampling - eantionare la recepie, control statistic de calitate - specifications - norme de recepie ~ supra protest - acceptare sub protest - trial - prob de recepie (a unei nave noi); prob de accept (al unei cambii de ctre tras) accepted adj. acceptat ~ bill - accept, cambie acceptat acceptor s. acceptant ~ for honour - acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest - acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. cretere, adaos, suplimentare; acumulare ~ rate - rata creterii (forei de munc, exprimat ca procent al numrului mediu de muncitori ntr-o perioad determinate de (imp) accident s. accident - frequency rate - rata frecvenei accidentelor (la un milion de ore-munc ntr-un an) - insurance - asigurare mpotriva accidentelor ~ prevention - norme de tehnica securitii muncii ~ - prone - predispus la accidente ~ - repeater - persoan care a avut multe accidente accidental adj. accidental - collision - (asig. mar.) coliziune accidental accommodate v.t. 1. a caza, a gazdui 2. a ajusta, a potrivi 3. a amenaja (o nav pentru o anumit clas de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4. a mprumuta (bani) accommodation s. 1. cazare; pi. amenajri (la bordul navei); loc (la hotel, pe o nav etc.); birou 2. ajustare, potrivire 3. mprumut ~ acceptance/bill/note - cambie de complezen - endorsement - andosare de complezen ~ train - (SUA) tren personal account s. 1. calcul, socoteal 2. cont 3. factur, not de plat 4. client 5.

siruatie, raport, dare de seam ~ balance - bilan ~ book - registru contabil ~ current - cont curent ~ day - (bur.) zi de lichidare ~ director - director de echip (unul dintre principalii manageri ai unei agenii de publicitate, care conduce echipa nsrcinat cu deservirea unui client) -holder - titular de cont - management - management al contului - manager - administrator de cont - of expenses - situaie a cheltuielilor

18 ACC-ACQ I ~ payee - n contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period - exerciiu financiar ~ reconcilement service - serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered - cont remis - sales - cont de vnzri ~ s department - contabilitate, serviciu contabil - s payable - (cont.) conturi de datorii; creditor ~ s receivable - (cont.) conturi de creane; debitor - s receivable financing - finanare prin conturile de creane ~ s receivable turnover - vitez de rotaie a debitorilor accountable adj. rspunztor, responsabil accountancy s. contabilitate accounting s. 1. eviden contabil 2. contabilitate ~ cost - pre de cost contabil ~ currency - unitate monetar de cont ~ department - contabilitate, serviciu contabil ~ equation - egalizare contabil ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine - main contabil de calcul; main de facturat i contabilizat ~ period/year - exerciiu financiar ~ standards - standarde contabile ~ system - sistem contabil accretion 5. cretere, acumulare (mrirea valorii unui activ prin cretere natural) accrual s. (cont.) 1. cretere (continu), acumulare 2. pi. posturi tranzitorii ~ basis/concept - metoda posturilor tranzitorii accrue v.i. a creste, a se acumula accumulation s. acumulare ~ of capital - acumulare de capital accumulative adj. cumulativ ~ dividends - dividende cumulative (ale aciunilor preferential care nu au fast achitate la scaden) accurate adj. corect, exact -description - descriere corect/exact (a unuiprodus ntr-o reclam) achiever s. realizator (categoric de consumatori) acid adj. acid ~ test ratio - (fin.) rata testului acid (raportul active lichide - pasive curente folosit pentru determinarea solvabilitii uneifirme) acknowledgement s. 1. confirmare (de primire) 2. recunoatere, acceptare 3. (dr.) declaraie autentificat; cer-tificat ~ of debt - recunoatere a datoriei (confirmare m scris de ctre un debitor a sumeipe care o datoreaz) ~ of receipt - confirmare de primire acquaintance s. cunotin; relaii (de afaceri) acquisition s. achiziie ~ cost - cost de achiziie (al unei societi) ~ management - managementul achiziiei acquisitive adj. acaparator, strngtor; animat de dorina de ctig

ADJ- AD V

21

ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s. dorin de acaparare, sete de ctig acquit v.t. a achita (o datorie, o persoan) acquittal v. acquittance acquittance s. 1. achitare, scoatere de sub acuzaie 2. achitare (de datorii); chitan de plat (integrate) acre s. acru (unitate de suprafa) acreage s. suprafa (calculat n acri) across prep, peste, deasupra ~ - the-board -general, pe toat linia ~ - the-board tariff reductions - reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleai procent a tuturor taxelor vamale ale rilor participante la o rund de negocieri comerciale) ~ - the-counter - oficial, legal; vndut n magazin/cu amnuntul ~ - the-counter sales - vnzri cu amnuntul act s. 1. act; aciune 2. act, document 3. lege ~ and deed - document juridic ~ in law - act legal ~ of God - for major; (mar.) cala-mitate natural (termen contractual de navlosire i conosament) ~ of grace amnistie; graiere - of Parliament - lege ~ of war - act de rzboi acting adj. interimar ~ manager - administrator delegat; director interimar ~ member - membru supleant ~ order - delegaie, mandat ~ partner - comanditat action s. 1. aciune 2. aciune judiciar, proces - at law - aciune judiciar ~ for damages - aciune judiciar pentru daune ~ in rem - (mar.) aciune real (pentru arestarea unei nave) active adj. activ ~ account - cont activ (de operaiuni) ~ assets - (fin.) active productive (care aduc dobnd) ~ balance - balan (comercial, de pli) activ - bond - obligaiune activ (CM dobndfix) ~ capital - capital activ (active pstrate sub forma de bani sou sub oricare alt forma care poate fi rapid transformat m numerar) ~ circulation - circulaie activ (bani aflai efectiv m circulate) ~ file - dosar activ/n folosin ~ income - venit activ/din salariu ~ law - lege m vigoare - market - (bur.) pia activ ~ money - bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner - comanditat ~ population - populaie activ ~ shares - aciuni active (frecvent tranzacionate) ~ trust - (dr.) tutel activ actual adj. real; efectiv s. pi. actuals, contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost - pre de cost efectiv ~ delivery - predare real/definitiv - loss - (asig.) pierdere real ~ possession - (dr.) posesie de fapt ~ price - (bur.) pre efectiv (de tranzacionare a actiunilor)

~ tare - tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss - (asig.) pierdere totala reala actuarial adj. actuarial ~ calculation - calcul/evaluare actuarial(a) actuary s. actuar, expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj. flexibil ~ expectations - perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile, estimatd in functie de mai multi factori) add v.t. 1. a adauga 2. (in) a include; a pune la socoteala 3. (up) a totaliza v.i. 1. a aduna, a face o adunare 2. (to) a se adauga la, a contribui la added adj. adaugat - value - valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax - taxa pe valoarea adaugata additional adj. aditional, suplimentar ~ duty - taxa vamala suplimentara ~ funds needed - fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance - asigurare suplimentara ~ postage - suprataxa postala/de francare ~ premium - prima suplimentara de asigurare ~ risk - (asig.) rise suplimentar ~ security - garantie suplimentara

address s. adresa v.t. a adresa ~ book - camet de adrese ~ commission - (mar.) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label - eticheta cu adresa addressee s. destinatar addresser s. expeditor adequate adj. adecvat, corespunzator ~ sample - mostra reprezentativa ~ security - garantie corespunzatoare adhesive adj. adeziv - label - eticheta colanta ~ stamp - timbru adeziv adjective adj. accesoriu, anex - law - (dr.) procedura adjourn v.t. a amana; a suspenda (o sedinfd) adjournment s. amanare; suspendare ~ sine die - amanare sine die adjudicate v.t. a judeca (un proces); a da (o sentintd) v.i. fupon) a da o sentinta cu privire la, a se pronun^a asupra adjudication s. judecare (a unui proces); sentinta, hotarare judecatoreasca ~ order - declarare m stare de faliment adjust v.t. 1. a aranja, a sistematiza 2. a ajusta, a adapta 3. a corecta, a rectifica 4. (asig.) a determina, a evalua (daunele) adjustable adj. ajustabil, variabil ~ currency - moneda elastica ~ rate mortgage - ipoteca cu dobanda variabila adjuster s. (asig.) specialist compensator; (asig. mar.) dispasor adjustments. 1. aranjare, sistematizare

2. ajustare, adaptare 3. rectificare (a

ADJ-ADV

21

unui cont) 4. (asig.) determinare, evaluare (a daunelor) 5. (asig. mar.) dispasa, regulament de avarie comuna ~ account - (cont.) cont de control/ rectificare ~ bond - (SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism - mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average - (asig. mar.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s. 1. administrare, conducere; gestionare; gerare 2. administratie; guvern ~ costs/expenses - cheltuieli administrative/de regie - of estates - (dr.) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order - (dr.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile, ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj. administrativ ~ control - control administrativ ~ data processing - informatica de gestiune ~ expenses/overheads - cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal - tribunal administrativ administrator s. 1. administrator 2. (dr.) executor testamentar; tutore; administrator admiralty s. amiralitate ~ court - tribunal maritim -jurisdiction - jurisdictie maritima ~ law - drept maritim ~ mile - mila marina engleza admission s. 1. intrare, acces 2. acceptare, admitere

- fee - taxa de intrare - to quotation - acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5. acceptare - curve - curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v.t. a falsifica, a contraface adj. falsificat, contrafacut adulteration s. falsificare, contrafacere - of coinage - falsificare/depreciere a monedei advance v.t. 1. a avansa (pe cineva) 2. a creste, a majora (preturi) 3. a avansa (bani) 4. a promova (interese) v.i. 1. a avansa (in functie) 2. a creste, a se majora (despre preturi) s. 1. avansare (in functie) 2. crestere, majorare (de prefuri) 3. avans; imprumut 4. acont, arvuna adj. (platit) in avans - against goods - avans in contul marfurilor - freight - navlu platit anticipat - money - acont, arvuna - on bottomry - avans de imprumut maritim adventure s. 1. intreprindere/afacere riscanta 2. (asig. mar.) rise adverse adj. advers, nefavorabil - balance of trade - balanta comerciala pasiva/deficitara - budget - buget deficitar - possession - (dr.) uzucapiune advertise v.t. a anunta (in ziar, la radio etc.) v.i. a face reclama/publicitate; a da un anunt advertisement s. reclama; anunt (in ziar etc.) ~ hoarding - panou publicitar

22 ADV-AGE ~ rates - tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s. 1. persoan care public un anun/o reclam 2. ziar/revist de anunuri/reclame advertising s. publicitate - agency - agenie de publicitate ~ agent - agent de publicitate - appropriation - alocare de fonduri pentru publicitate - budget - buget pentru publicitate ~ campaign/drive * campanie de publicitate ~ character - figur simboliznd marca de fabric sau produsul ~ directory - anuar de publicitate ~ manager - ef al departamentului de publicitate - media - mijloace publicitare ~ research - cercetri n domeniul publicitii ~ standards - standarde publicitare (ansamblu de norme etice i legale) advertorial s. advertorial (articol de fond, editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. aviz ~ note - (com., fin.) not/scrisoare de avizare ~ of credit - confirmare a creditului ~ of delivery - aviz de primire (la pot) ~ of dispatch - (com.) aviz de expediie ~ of shipment - (mar.) aviz de expediie adviser s. consilier; consultant advisory adj. consultativ ~ committee - comitet consultativ ~ service - serviciu consultativ advocate s. avocat (pledant) affair s. afacere, problem; pi. afaceri affidavit s. (dr.) afidavit, depoziie, sub jurmnt affiliate s. asociat, afiliat; filial v.t. a afilia, a primi ca membru; a recunoaste ca filial v.L a se asocia, a se afilia affix v.t. a pune, a aplica (tampila, semntura, timbrul) afforest v.t. a mpduri affreight v.t. (mar.) a navlosi, a afreta affreighter s. (mar.) navlosi tor affreightment s. (mar.) navlosire, afretare afloat adv. 1. pe mare (referitor la mrfurile n expediie) 2. fr datorii (despre o afacere) aforesaid adj. sus-numit after prep, dup ~ date - de la data

~ - hours dealings - tranzacii neoficiale/dup nchiderea bursei - - hours price - pre neoficial/dup nchiderea bursei ~ - sales service - service, serviciu postvnzare/de ntreinere - sight - dup prezentare ~ - tax profit - profit impozitat against prep, contra, mpotriva ~ all risks - (asig. mar.) contra tuturor riscurilor age s. vrst - admitted - (asig.) vrst admis (n cazul unei polite de asigurare de via) ~ allowance/relief - reduced fiscale pentru vrst ~ discrimination - discriminare de vrst (la angajare) ~ limit - limit de vrst (pentru pensionare)

AGE-AGR 23 ~ profile - structur a varstei (angajailor dintr-o firm, un sector industrial etc.) agency s. agenie; reprezentan; reprezentare ~ contract - contract de reprezenta ~ costs - costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea aciunilor administraiei pentru a verifica dac aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere, acionari i creditori) ~ fee - comision de repre/entare ~ problem - problem de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese ntre acionarii unei firme i conducerea acesteia sau ntre obligatari i acionan) agenda s. agenda, ordine de zi agent s. 1. agent; reprez.entant 2. agent, factor ~ bank - banc-agent (desemnat de un consoriu bancar s administreze un mprumut sindicalizat) ~ s of production - factori de producie aggregate adj. global, total analysis - macroeconomie ~ demand - cerere global ~ output - producie global/total ~ planning - planificare global ~ rebate - (com.) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiii) ~ supply - ofert global aggressive adj. agresiv; energic, activ ~ asset - (bur.) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare dect eel al pieei) ~ portfolio - portofoliu agresiv (aciuni pstrate n sperana creterii valorii lor pentru specularea ulterioar) ~ sales policy - politic agresiv de vnzri agio s. (fin.) agio agiotage s. (fin.) agiotaj agrarian adj. agrar s. adept al reformelor agrare - reform - reform agrar agree v.i. 1. a fi de acord, a consimti, a conveni 2. a corespunde, a se potrivi agreed adj. convenit, stabilit - and liquidated damages - (asig. mar.) avarii acceptate i evaluate - price - pre convenit/stabilit - terms - condiii convenite/stabilite, termeni contractuali agreement s. acord, convenie, nelegere - to sell - convenie de vnzare la

termen agricultural adj. agricol ~ area - zon agricol - bank - banc agricol - biology - agrobiologie - chemistry - agrochimie - cooperative - cooperativ agricol - credit - credit agricol ~ economics - agronomie - engineer - inginer agronom - engineering - agrotehnic - exhibition - expoziie agricol - machinery - utilaj agricol - unit of account - imitate agricol de cont agriculture s. 1. agricultur 2. agronomie agroindustry s. agroindustrie

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - mprumut de asisten ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurri, transporturi) air s. aer - cargo - ncrctur transportat cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - nav pe pern de aer ~ mail - pot aerian airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronav; avion; avioane airline s. 1. linie aerian 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) supratax de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentar, ntreinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinznd toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - banc universal ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit n ambele porturi (de operare) alliance s. alian allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilitilor allonge s. alonj (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcel, lot de pmnt (dat n arend uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vrsmnt la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaie pentru ncasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoan creia i se aloca/atribuie aciuni etc. allow v.t. 1. a ngdui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaie, rabat 2. alocaie, ajutor (bnesc) 3. indemnizaie 4. toleran (admis la greutatea monedelor) v.t. a raionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru sraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dan ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mrfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a aciunilor unei societi fr raportarea la indicele pieei bursiere) ~ shares - aciuni alfa (foarte sigure i rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tiv/combinat (cerere de produse ori factori deproducie interanjabili) ~ director nlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativ adj. alternativ ~ offer - ofert alternativ ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii n detrimentul alteia always adj. ntotdeauna, permanent ~ afloat - permanent n stare de plutire (condiie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau euat fr pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigur amalgamate v.t. a unifica (dou societi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La mbunti, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. mbuntire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. nlesniri, avantaje (acordate angajailor n afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza american ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o banc american n contul unor titluri de valoare strine) ~ option - (bur.) opiune american (care poate fi exercitat oricnd nainte de sfritul exerciiului) ~ ton - ton american/scurt amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabil) amount s. 1. sum, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sum reportat ampersand s. semnul & amusement 5. distracie ~ industry - industria distraciilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - aciuni ale societilor din industria distraciilor/spectacolelor analysis s. analiz, studiu analyst s. analist, specialist n analize anchor s. ancor v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei i a lantului ~ currency - valuta de referin (valuta forte n funcie de care se stabilete paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comer and conj. i - company - i compania ~ reduced - i cu capital redus (cuvinte care apar dup numele unei companii care, prin reorganizare, i-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in micare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anex v.t. a anexa, a alarura announcement s. anun, anunare ~ effect efectul anunrii (gradul m care consumatorul realizeaz c pltete un impozit care este Indus m preul de vnzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea general anual (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihn ~ percentage rate - rat procentual anual (a dobanzii) ~ premium - (asig.) prim anual ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaie anual (a unei societi, cerut de registrul comerului) ~ value - (fin.) valoare anual (a unui activ, luat ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuiti annuity s. anuitate ~ bond - obligaiune perpetu/far termen/scaden ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurri, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedat v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plat anticipat; avans 3. (dr.) exercitare anticipat (dreptul unei persoane, care trebuie s primeasc un venit la o data viitoare, de a-i exercita acest drept n avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabil/anticipat antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaionist ~ measures - msuri antiinflaioniste ~ trends - tendine antiinflaioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibil

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) n faa unei instane superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semntur) appendix 5. apendice, supliment, anex applicant s. solicitant (pentru o licen, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la aciuni - form - formular de subscriere - money - vrsmnt la subscrierea aciunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicat apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (ntr-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoan numit (ntr-o funcie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. ntrevedere, ntlnire 4. pi. amenajri, dotri; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporional) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, cretere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (cnd valoarea de pia a activelor unei societi este mat mare dect valoarea contabil) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, nsuire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaii bugetare) ~ in-aid -^subvenie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de burs, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist n operaii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauz de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafa; regiune, zon ~ manager - ef/responsabil de zon ~ of supply - (com.) zon deservit arrear 5. 1. datorie, restan; arierat 2. restan, rmnere n urm ~ s of wages - restane salariale ~ s of work - lucrri restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurtor asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri i plecri - s and sailings - (mar.) sosiri i plecri arson s. (asig., dr.) incendiere premeditat article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o nav comercial) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligen artificial ~ person - persoan juridic artisan s. artizan, meteugar as adv. la fel, tot att de prep, ca -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu ncepere de la data ~ loan - cu titlu de mprumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) n contrapartid ~ seen - (com.) dup cum se vede (far nici unfel de garanie pentru mrfurile vndute) ashipboard adv. la bord, pe nav ashore adv. la mal/rm; pe uscat

ask s. (SUA) pre cerut v.t. a cere ~ price - pre cerut (pre la care un dealer va vinde aciunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreios) ~ mark - marc de titru - master - expert (guvernamental) care declar un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a ntruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, ntrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producie n flux/pe band

ASS 29 ~ room - sal de ntruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabil ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, nsuire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilan ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe aciune (yaloarea contabil totl a activelor unei societi mprit la numrul de aciuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arat de cte ori activul net al unei societi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziionarea ieftin a unei societi fie pentru revnzarea activelor i nchiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile i realizarea de noi investiii nfirm) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vnzrile unei societi i activele ei) - s and drawbacks - avantaje i dezavantaje ~ s and liabilities - activ i pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. mputernicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcin) 3. a numi n (funcie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - crean cesionabil assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judector sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (n funcie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauz de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de crean assignor s. (dr.) cedent assistance s. asisten, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mrftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de via) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaie asimetric (cu distribute inegal ntre participanii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la i de la ~ arm's length - la distan/respect (despre o tranzacie care nu se realizeaz ntre dou pri nrudite, cum arfi o companie ifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun pre ~ call - la cerere (despre o sum depus n banc) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preul specificat sau la un pre mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominal ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, n timpul navigaiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arat c responsabilitatea armatorului fa de caric nceteaz cnd ncrctura poate fl descrcat)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preul pieei athwartships adv. transversal pe nav ~ stowage - stivuire transversal (pe limea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concuren atomistV perfect ~ test - testare fracionat (a elementelor individuale care intr m componena unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataat (diplomatic) -case - serviet-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezen; frecven 2. asisten, public 3. ngrijire; servicii ~ book - condic de prezen ~ time - timp petrecut la locul de munc attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiz comportamental (iniiat de conducerea unei ntreprinderi pentru a afla cauza relaiilor necorespunztoare dintre patronat i

salariai) attorney s. 1. avocat 2. mputernicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiie - - in-fact - mputernicit - special - avocat cu acces la o anumit instan attractive adj. atractiv (depre un pre, o ofert etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaie v.t. (i ~ off) a vinde la licitaie ~ room - sal de licitaie

AUC-AVA 31 ~ sale - vnzare la licitaie auctioneer s. licitator audience s. audien ~ research - studiu de audien (a emisiunilor de radio i televiziune) audit s. audit, revizie contabil v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabil ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politic de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competen 2. pi. autoriti, reprezentani ai puterii de stat ~ to sign - drept de semntur authorization s. autorizare, autorizaie ~ in writing - autorizaie scris authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semntur autorizat autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semntur original ~ signature - specimen de semntur automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automai (n teoria economic) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - aciuni ale societilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiie autonom (cheltuieli de investiie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

produciei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibiliti average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua n medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispa de avarie comun, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despgubire a pagubelor de avarie ca de obicei"

32 AVA-AX ~ bond - contribuie la avaria comun; compromis de avarie comun ~ certificate - certificat de avarie - clause - clauza avariei ~ collection period - (fin.) perioad medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creane exprimat m zile) ~ cost - cost mediu (pe unitatea de producie) ~ - cost pricing - determinate a preurilor de vnzare pe baza costurilor medii ~ (due) date - scaden medie ~ loss - pierdere in avaria comun ~ output - producie medie ~ price - pre mediu - propensity to consume - nclinaie -medie de a consuma ~ propensity to save - nclinaie medie de a economisi - quality - calitate medie ~ revenue - venit mediu (valoarea total a vnzrilor mprit la numrul de uniti vndute) ~ sample - prob medie ~ tare - tar medie ~ tax rate - rata medie a impozitului ~ value - valoare medie averaging s. (bur.) mediere (tranzacionare treptat/gradual prin cumprarea sau vnzarea de loturi de aciuni din acelai packet la date i preuri diferite) ~ down - cumprare de aciuni pe o pia n scdere -in - cumprare de aciuni pe o pia n scdere (dac scderea atinge un anumit nivel) ~ out - vnzare de aciuni pe o pia n cretere (dac creterea atinge un anumit nivel) ~ up - cumprare de aciuni pe o pia n cretere aviation s. aviaie ~ broker - agent de transporturi i asigurri aeriene ~ insurance - asigurare aviatic ~ shares - aciuni ale societilor din industria aviatic aviso s. (mar.) avizo avoid v.t. a anula, a rezilia (un contract) avoidable adj. evitabil, care poate fi nlturat - costs - costuri variabile avoidance s. anulare, reziliere ~ clause - clauz rezolutorie avoirdupois s. avoirdupois (sistem englez de uniti de msur pentru masa) award s. 1. premiu 2. sentin judectoreasc; decizie arbitral (a unui

tribunal de arbitraj) v.t. la acorda (un premiu) 2. a da (o sentin); a hotr (o penalitate, o plat); a arbitra awareness s. contientizare, cunoatere (a calitilor unui produs de ctre consumatori) ax(e) s. reducere drastic (a cheltuielilor); restricii bugetare severe v.t. a reduce drastic (cheltuieli, bugete)

B baby 5. copil ~ bonds - obligaiuni cu valaare nominal redus (maxim 100 de dolari) ~boomers - baby boomers (generatia de consumatori nscui n perioada urmtoare celui de-al doilea rzboi mondial) back s. verso adj. restant v.t. 1. a susine, a sprijini (financiar) 2. a andosa (un efect de comer) ~ charges - speze restante ~ freight - (mar.) navlu de napoiere ~ letter - (mar.) scrisoare de garanie ~ load - ncrctur de napoiere ~ orders - comenzi vechi/restante ~ pay - restan (de salariu) ~ - to-back loan - mprumut reciproc (aranjament financiar prin care dou companii se mprumut reciproc m vederea operaiilor de export-import) backdate v.t. a postdata backed adj. 1. susinut, sprijinit (financiar) 2. andosat ~ bill - cambie andosat - note - (mar.) bon de livrare backer s. 1. susintor; bancher, financiar 2. andosator, andosant (al unui efect de comer) backhaul s. transport retur (cu con trancrctur) backing s. 1. sprijin, ajutor 2. (fin.) acoperire - of currency - acoperire a monedei backlog,?. restan - of debts - datorii acumulate ~ of orders - portofoliu de comenzi neonorate backward adj. 1. invers 2. napoiat; ntrziat ~ integration - integrare vertical (integrarea produciei cu sursele de aprovizionare i cu pieele de desfacere) ~ letter - (mar.) scrisoare de garanie backwardation s. (bur.) deport backwardization v. backwardation bad adj. ru, prost ~ claim - reclamaie/pretenie nefondat ~ coin - moned falsa - debt - datorie neperformanta ~ debtor - debitor ru platnic ~ debts account - (cont.) cont de creane nerecuperabile ~ delivery - (bur.) transmitere/predare necorespunztoare (a actiunilor) ~ paper - efecte de comert necorespunztoare (care nu potfi onorate) ~ payer - ru platnic ~ stowage-- stivuire incorect/ne-

corespunztoare bag s. sac; pung v.t. a nscui cargo - caric/ncrctur n saci baggage s. bagaj ~ check - recipis de bagaj e ~ declaration - declaraie de bagaje (la vam) ~ policy - poli de asigurare a bagaj elor

34 BAG-BAN ~ room - casa de bagaje ~ sufferance - (mar.) permis vamal de bagaje bail 5. 1. cautiune; garantie 2. garant v.t. (i -out) 1. a elibera pe cautiune 2. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for - a chezasui, a garanta pentru bailable adj. care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s. portarel bailment s. 1. eliberare pe cautiune 2. depunere (de marfuri) pe baza de contract; act de depozit in garantie bailor s. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5. 1. balanta, cantar 2. (cont.) sold v.t. 1. a balansa (un cont) 2. a echilibra (un buget) ~ book - registru de solduri ~ brought forward - sold reportat ~ due - sold debitor ~ in/on hand - sold creditor ~ of accounts - balanta de conturi ~ of concessions - balanta concesiilor - of payments - balanta de plati ~ of trade - balanta comerciala ~ sheet - (cont.) bilant balanced adj. echilibrat ~ budget - buget balansat/echilibrat ~ fund - fond mutual echilibrat (care investete proportional in actiuni comune, actiuni preferential i obligafiuni) ~ growth - crestere echilibrata ~ (issue) load - caric/incarcatura complet(a) . ~ sample - selectie ponderata bale s. bal, balot v.t. a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic - capacitate in baluri (a novel) ~ cargo - caric/incarcatura in baluri - goods - marfuri in baluri ballast (mar.) s. balast v.t. a balasta (o nava), a incarca cu balast ~ declaration - declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught - pescaj in balast ~ passage/voyage - calatorie/voiaj in balast ballastage s. (mar.) 1. balastare, imbarcare de balast 2. taxa de balastare balloon s. balon ~ payment - plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui

imprumuf) ban s. interzicere, interdic|ie v.t. a interzice; a prohibi bank s. banca v.t. a depune la banca v.i. 1. a avea cont la banca 2. a fi bancher; a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill - accept/cambie bancar(a) ~ account - cont bancar ~ annuities - titluri de renta consolidata ~ balance - sold in banca ~ book - carnet/livret de banca - charges/commission - comision bancar ~ clearing - cliring bancar - clerk - easier (de banca) ~ credit - credit bancar ~ deposit - depozit bancar ~ discount - scont comercial ~ draft trata bancara 1

BAN-BAR

35

~ examination - control al gestiunii bancii ~ guarantee - garantie bancara ~ holiday - (SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays - sarbatori legale ~ insolvency - insolvabilitate bancara ~ interest - dobanda bancara ~ lending policy - politica de creditare a bancii ~ liquidity - lichiditate bancara ~ loan - tmprumut bancar ~ note - bancnota ~ of commerce - banca comerciala ~ of deposit - banca de depuneri ~ of issue - banca de emisiune ~ overdraft - depasire a contului din banca, credit prin cont descoperit ~ rate - taxa de scont ~ reserves - rezerve bancare ~ run - cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement - extras de cont ~ sweep arrangements - instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj. care poate fi acceptat de o banca ~ asset - activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. 1. bancher 2. director de banca ~'s acceptance/bill - accept/cambie bancar(a) ~s' bank - banca centrala

~'s cheque/draft - trata bancara ~'s clearing house - oficiu de cliring bancar ~s' deposits - depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount - scont comercial ~'s enquiry/reference - referin^a a bancii ~'s order - ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s. \. activitate bancara 2. afaceri bancare; servicii bancare -account - cont bancar ~ law - drept bancar; lege bancara; legislate bancara - structure - structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr, amplasare 51 dimensiune) - support - interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate - sindicat bancar -system- sistem bancar bankrupt s. falit; debitor insolvabil adj. falit, insolvabil v.t. a duce la faliment, a falimenta ~'s certificate - (dr.) concordat to go ~ - a da faliment bankruptcy s. faliment, bancruta ~ level - nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition - (dr.) cerere de declarare In stare de faliment bar s. 1. bara 2. lingou ~ code - cod de bare (pe un produs) bare adj. 1. gol, nud (despre o nova fora echipaj) 2. neasigurat, fara asigurare ~ boat - nava nuda (navlositd ford
echipaj)

36

BAR-BAS

~ - boat/- hull/- pole charter navlosire a navei nude; contract de navlosire a navei nude ~ trust - (dr.) imputemicire pasiva
(prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa)

bargain s. 1. afacere, tranzactie, targ 2. invoiala, targuiala 3. cumparare avantajoasa, chilipir v.t. 1. a negocia, a se targui pentru 2. (away) a vinde tn pierdere v.i. a mcheia un targ, a cadea la invoiala; a face o afacere - and sale - contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter - raion de solduri ~ hunter - persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker - intermediar, misit ~ prices - preturi de sold ~ sale - lichidare a stocului, soldare to be a ~ - a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s - a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard a se tocmi mult bargaining s. negociere ~ power - drept de negociere (a unui
contract)

barge s. slep, baria, mahona, salanda ~ derrick - slep cu biga; ponton cu biga de marfa ~ port - port cu alimbare ~ tank - slep-tanc petrolier bargee s. slepar, membru al echipajului unui slep bargeman v. bargee barometer s. barometru ~ stock - (bur.) actiuni - barometru barrator s. persoana vinovata de baraterie

barratry s. (asig. mar.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj, care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. 1. butoi, butoias 2. baril (unitate de capacitate) ~ cargo - caric/incarcatura in butoaie barrier s. bariera, restrictie ~ to entry - bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit - bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd, dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade - bariera comerciala barrister s. avocat (in instantele superioare) barter s. (corn.) barter ~ agreement/arrangement - acord de barter - transaction - tranzactie de barter/in contrapartida base adj. obisnuit, nepretios (despre metale); fals (despre monede) basic adj. banking fundamental, de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books - (cont.) evidente primare ~ earning power ratio - rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry - industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage - salariu tarifar/de baza basis s. 1. baza, punct de plecare 2. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation - baza de impunere

BAS-BEN

37

~ point - punct de baza (o sutime


dintr-un punct procentual)

~ price/rate - pret/tarif de baza basket 5. cos ~ of currencies - (fin.) cos valutar


(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s. partida, lot, serie (de mar/a)

~ production - productie in serie mica/discontinua baza(a)r s. 1. bazar (oriental) 2. magazin universal 3. bazar de binefacere bear (bur.) s. speculant a la baisse
(care mizeazd pe scdderea cursului)

~ shares - acfiuni la purtator bearish adj. de scadere, cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep. inainte de ~ - tax profit - profit neimpozitat beforehand adv., adj. anticipat beggar s. cersetor v.t. a saraci, a pauperiza ~ - my-neighbour policy - politica ,,cersetorul, vecinul tau" (acfiuni prin
care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import, devalorizare competitivd etc.)

belonger s. apar^inator (tip de


consumator)

adj. in scadere v.t. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) - account/position - acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack - campanie/ speculate a la baisse ~ market - pia^a in scadere ~ pool - cartel al speculantilor a la
baisse

below prep. sub ~ par - (bur.) sub pari, sub paritate/valoarea nominala (despre
acfiuni)

~ the line - sub linie (termen contabil


care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net; parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale, cu excepfia publicitdfii in mass media)

- run - presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze - constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire, obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction - tranzactie a la baisse bearer s. purtator ~ bond - obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper - efect de comert la purtator ~ scrip - certificat provizoriu (de acfiuni, obligafiuni) la purtator ~ securities - titluri de valoare la purtator

beneficial adj. profitabil, avantajos ~ interest -(dr.) uzufruct ~ owner - (dr.) uzufructuar beneficiary s. beneficiar benefit s. 1. beneficiu, castig, folos 2. indemnizatie; ajutor, alocatie v.t. a folosi, a aduce beneficii v./. a beneficia, a trage foloase/profit ~ association/club/society - societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio - (fin.) raport beneficiu-cost, indice de profitabilitate

38

BEN-BIL

~ in kind - beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.t. a testa, a lasa prin testament bequest s. 1. testament 2. mostenire berth s. 1. dana 2. cuseta v.i. a acosta la dana ~ cargo - caric de linie ~ charge - taxa de dana ~ charter - contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause - clauza danei/,,la rand" ~ freights/rates - cota navlurilor de linie ~ owner - proprietar de nava de linie ~ terms - conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic - transport de linie neregulat berthage s. 1. front de dane; spatiu de receptionare a marfurilor 2. taxa de stationare la dana bespoke adj. pe comanda (despre
haine)

best adj., adv. eel mai bun s. maxim ~ buy - eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort - (fin.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price - (bur.) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller - carte de mare succes; articol foarte cautat bet s. pariu v.t., v.i. a paria beta s. beta

- coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj. mai bun; superior ~ offer supraoferta betterment s. imbunata^ire, amelio-rare; dezvoltare ~ levy - taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s. oferta, licitare; pret oferit (la licitafie) v.t. 1. a da, a oferi (un pre{ la licitafie) 2. (over) a supralicita 3. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v.i. a licita, a participa la licitatie ~ -asked spread - plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie i preful cerut) -costs - costuri ale ofertei de pre^ - price - pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. ofertant, licitant -s'ring - coalitie a hcitan^ilor bidding s. oferta, licitare; pret oferit (la
licitafie)

~ ring - coalite a licitan^ilor bilateral adj. bilateral ~ contract - contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly - monopol bilateral ~ trade agreements - acorduri comerciale bilaterale bilateralism s. (corn.) bilateralism bill s. 1. proiect de lege 2. lista; inventar; declarable; certificat 3. factura; nota de plata 4. cambie 5. (dr.) cerere, petitie; reclamafie, plangere 6. (SUA) bancnota 7. afis, anun^ v.t. 1. a

BIL-BLA

39

inregistra, a trece pe o lista 2. a anunta (printr-un afi) 3. a factura ~ book - registru de cambii ~ - broker - agent de scont ~ market - piata de scont ~ of adventure - (mar.) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs - nota de cheltuieli de judecata - of credit - scrisoare de credit, acreditiv ~ of delivery - bon de livrare, factura - of entry - declaratie vamala la sosire - of exchange - cambie ~ of exchange in a set - set de cambii ~ of fare - meniu, lista de mancaruri ~ of goods - nomenclator de marfuri ~ of health - patenta/certificat de
sanatate

~ of lading - conosament ~ of materials - lista de materiale - of parcels - factura, act de insotire ~ of quantities - deviz estimativ ~ of sale - contract de vanzare ~ of sight/view - declaratie vamala provizorie ~ of store - autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani
mainte de data reimportului)

~ s for discount - cambii pentru scontare ~ s payable - cambii de platit ~ s receivable - cambii de Tncasat billboard s. avizier, panou de afise billing s. 1. facturare 2. aflsare, anuntare ~ clerk - facturier ~ machine - masina de facturat bimetallism s. (fin.) bimetalism bin s. lada, cutie (pentru unele alimente, produse) ~ card - fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.t. 1. a obliga, a lega (prin contract, angajamente Ie gale) 2. (out) a da la ucenicie 3. (over) a obliga, a determina, a constrange binder s. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. biodegradabil biotechnology s. biotehnologie black 5. adj. negru v.t. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) ~ - coated workers - functionari ~ economy - economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer - speculant pe piata neagra ~ money - bani murdari ~ payment - piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. spargator de greva blackmail s. santaj, extorcare v.t. a santaja, a extorca

~ of sufferance - (mar.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale


(pentru provizii)

~ poster - lipitor de afise ~ rate - taxa de scont ~ s for collection - cambii pentru Tncasare

40

BLA-BOG

blank adj. necompletat, in alb s. 1. spa^iu gol/necompletat 2. fbrmular, blancheta ~ acceptance/bill - cambie In alb ~ bill of lading - conosament la purtator ~ cheque - cec Tn alb ~ credit - acreditiv Tn alb (cu suma
nespecificata)

blockade s. blocada v.t. a supune unei blocade blue adj. albastru ~ chips - actiuni alfa (foarte sigure i rentabile) ~ - collar workers - gulere albastre
(muncitori manuali/industriali) ~ - sky laws - (SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare

~ endorsement - andosare Tn alb ~ signature - semnatura Tn alb ~ transfer - transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj. general; global ~ insurance - asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri
diferite)

~ mortgage - ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente); ipoteca generala/totala ~ order - comanda generala/nespecificata ~ price - pref; general/unic blister s. blister ~ pack - ambalaj transparent bloc s. bloc (economic); grupare
(politico)

block s. 1. bloc; (SUA) cvartal 2. (bur.) pachet de actiuni v.t. a bloca (un cont) ~ insurance - asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer - oferta Tn bloc ~ trading - tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote - vot reprezentativ (la adundrile
sindicale)

blurb s. prezentare - reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. 1. scandura, dulap 2. bord (al unei nave etc.) 3. consiliu, comisie; departament; minister 4. mancare, masa 5. panou; avizier v.t. 1. a urea la bord 2. a tine Tn pensiune ~ and lodging - masa si casa, pensiune ~ chairman - presedinte al consiliului de administratie - foot - picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors - consiliu de administratie - room - sala de consiliu body s. -organ, organizatie ~ copy - text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate - persoanajuridica ~ language - limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. fals; fictiv ~ cheque - cec fals ~ company - societate fictiva ~ signature - semnatura de complezenta

BOG-BOO

41

~ transaction - tranzac^ie necinstita bolshevism s. bolsevism bonanza s. 1. mina de aur 2. succes in


afaceri

bond s. 1. (fin.) obligatiune; pi. obligatiuni la purtator 2. garanfie; angajament formal de plata 3. (asig.) contract de garantie v.t. 1. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate - certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor - creditor garantat prin obligatiuni ~ dues - taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing - finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue - emisiune de obligatiuni, Tmprumut obligatar ~ loan - tmprumut obligatar ~ market - pia^a titlurilor de stat ~ note - permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating - clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate - sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. 1. garantat prin obligatiuni 2. in vama, depozitat in antrepozit vamal ~ carman - camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse - fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus

trial, taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods - marfuri in vama ~ stores - provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms - cu livrare din antrepozit vamal ~ value - valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults - pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s. detinator de obligatiuni bondsman s. (dr.) garant bondwashing 5'. spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. prima, bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares - actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme - sistem de prime book s. 1. carte, volum 2. registru (contabil) adj. 1. de carte 2. care rezulta din registrul contabil, contabil v.t. 1. a inregistra, a trece Tntr-un registru 2. a retine (locuri, bilete) 3. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. (off, out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost - pret de cost contabil ~ debt - creanta contabila ~ entry - inregistrare contabila ~ entry system - (cont.) sistem de evident a intrarilor ~ profit - profit contabil ~ s of account - registre/evidente contabile

42

~ s of first/original/prime entry jumal; jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -- trade - industria earth ~ value - valoare contabila ~ value weights - (cont.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric)

to keep the ~ s - a tine contabilitatea booking s. I. Tnregistrare, trecere in registru 2. retinere, rezervare (de
locuri, bilete) ~ clerk - easier (la casa de bilete)

~ hall - sala de vanzare de bilete ~ note - {mar.} aviz de angajament/ navlosire ~ office - casa de bilete bookkeeper s. contabil bookkeeping s. contabilitate booklet s. brosura bookmaker s. bookmaker, agent de pariuri bookseller s. librar bookshop s. librarie bookstall s. stand de carfi; chiosc de ziare bookstand v. bookstall boom s. 1. avant (economic), prosperitate, boom 2. perioada de succes (al unui produs) 3. crestere rapida, explozie (a preturilor) v.i. 1. a progresa, a prospera 2. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. 1. scurta perioada de avant economic; conjuctura economica favorabila 2. crestere temporara (a preturilor)

boost s. crestere, marire (a preturilor) v.t. 1. a creste, a mari (preturi) 2. a promova, a sus^ine intens (un produs, o marcd etc.) booth s. taraba; chiosc border s. frontiera, grani^a ~ station - gara de frontiera ~ tax adjustments - ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v.t. a Tmprumuta, a lua cu Tmprumut borrower s. persoana care ia cu imprumut, imprumutat; debitor boss s. sef, boss; patron bottleneck s. gatuire a productiei, timp mort tn fluxul tehnologic, gol de productie ~ inflation - inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. 1. fund, baza 2. (mar.) fund de nava, carena; nava adj. minim, eel mat scazut ~ price - pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. Tmprumut maritim (cu
ipotecarea navei)

~ bond - contract de Tmprumut maritim ~ lien - drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. 1. (dr.) obligat, constrans 2. (mar.) (for) cu destinatia, Tn drum spre bounty s. prima, subventie (de
incurajare a exporturilor)

boutique s. butic
boycott s. boicot v.t. a boicota

bracket s. clasa, categorie, grupa (de


salarizare, impozitare)

~ creep - alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de


inflafie)

BRA-BRI

43

brainstorming s. brainstorming branch s. 1. ramura, bransa; domeniu, sfera de activitate 2. filiala, sucursala v.i. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking - activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager - director de filiala/ sucursala ~ network - retea de sucursale brand s. marca ~ acceptance - acceptare a march (de
cdtre consumatori)

(down) a imparti, a diviza; a defaica; a clasifica; a analiza 6. (off) a tntrerupe (relatii); a incaica, a rupe (un contract) 7. (up) a ridica (o sedintd) v.i. 1. a da faliment 2. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ - even analysis - (cont. ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a
stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate, adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile)

~ development index - indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite
zone ale uneipiete)

~ image - imagine a marcii ~ loyalty - loialitate/fidelitate fata de marca ~ management - management al marcii ~ name - denumire a marcii - valuation - evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values - valori ale marcii branding s. branding, creare a marcii breach s. incalcare, nerespectare ~ of confidence/security - nerespectare a secretului - of contract - incalcare a contractului ~ of trust - abuz de Tncredere ~ of warranty - incalcare a unei clauze contractuale break v.t. 1. a rupe 2. a falimenta, a ruina 3. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. a lansa (o companie, un produs) cu multa publicitate 5.

~ - even chart - grafic al pragului de rentabilitate ~ - even point - punct critic al rentabilitatii breakable adj. fragil, casabil breakage s. 1. spargere, deteriorare 2. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. 1. avarie, defectiune 2. tmpartire, divizare; defalcare; clasificare3. analiza ~ clause - clauza ineficientei (navei) ~ of prices - analiza a preturilor ~ service - depanare brew V.L a fabrica bere brewer s. fabricant de bere brewery s. fabrica de bere bribe s. mita v.t. a mitui, a corupe bribery s. mituire, luare sau dare de mita bridge s. pod, punte - loan - imprumut-punte/de legatura, finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent)

44

BRI-BUL

brief adj. scurt, concis s. 1. rezumat 2. (dr.) dosar (aZ MHM' proces); prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de aprare) v.t. 1. rezuma, a expune pe scurt 2. a ncredina fMn caz unni
avocat)

mante cu intenia de a-i crete artifical valoarea)

~ chart - grafic cu baloane (n care


societile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporionale ca mrime cu puterea competitiv exprimat prin volumul vnzrilor, active sau cota de pia)

brisk aJ/. activ, viu ~ market - pia activ broken adj. 1. rupt, spart 2. nclcat, nerespectat 3. incomplet 4. falit, minat ~ amount/lot - (bur.) pachet incomplet de aciuni ~ lots. - articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage - (mar.) spaiu nefolosit/ mort (la stivuire); material de umplutur ~ time - program/timp (de lucru) cu ntreruperi broker s. broker, 'curtier; agent (de burs, asigurri etc.); intermediar ~'s lien - drept de retenie (a poliei de asigurare) de ctre agentul de asigurare ~ 's loan - credit acordat brokerului
(garantat prin titluri de valoare)

~ company - societate-fantom budget s. buget v.t. a aloca, a repartiza (din buget) v.i. a prevedea n buget ~ account - cont de buget (cont bancar din care se achit regulat plile curente); (com.) sistem de vnzri cu plata n rate ~ line - linie bugetar (grup de
produse pe care un consumator le poate cumpra n funcie de venitul propriu)

~'s order - (mar.) ordin al agentului de ncrcare ~'s return - (mar.) borderou al agentului de ncrcare brokerage s. brokeraj, curtaj brown adj. maro ~ goods - produse maro (bunuri de consum de folosin ndelungat care
se fabricau iniial n carcase de culoare maro - radiouri, televizoare etc.)

bubble s. 1. bul 2. (bur.) agitare a pieei (prin cumprarea masiv de aciuni ale unei societfi neperfor-

to pass the ~ - a aproba/a vota bugetul budgetary adj. bugetar ~ control - control bugetar ~ deficit - deficit bugetar - policy - politic bugetar budgeting s. ntocmire a bugetului buffer s. tampon ~ stock - stoc-tampon building s. construcie ~ contractor - antreprenor, constmctor ~ loan - credit (ipotecar) acordat pentru cumprarea sau construcia de locuine - society/and loan association - banc de economii i societate de construcii, societate ipotecar bulk s. grmad, vrac; marf m vrac ~ analysis - analiz global ~ cargo/freight - caric/ncrctur n
vrac

BUL-BUS

45

~ carrier/trader - vrachier, nav de mrfuri n vrac ~ container - container pentru marfa n vrac ~ dry cargo - caric/ncrctur uscat() n vrac ~ goods - mrfuri n vrac ~ - grain carrier - cerealier ~ - handling cargo dock - chei de mrfuri n vrac ~ lorry - autocistem ~ - oil carrier - tanc petrolier ~ - ore carrier - mineralier ~ pile - ncrctur amestecat, marf nesortat ~ production - producie n serie/de mas ~ storage - depozitare n vrac ~ weight - mas specifc n vrac; densitate n grmad to break ~ - a ncepe descrcarea, a dezarima bulkhead s. perete etan de compartimentare (al unei nave) bulky adj. mare, voluminos ~ goods - marfa voluminoas bull (bur.) s. speculant la hausse (care mizeaz pe creterea cursului) adj. n cretere v.t. a cuta s provoace o cretere (a cursului) - account/position - acoperire excedentar ~ campaign - campanie/speculatie la
hausse

~ transaction - tranzactie la hausse bulldog s. buldog ~ bonds - obligaiuni-buldog (emise de societi strine pe piaa Marii Britanii) bullet s. (fin.) glon (imprumut rambursat ntr-o singur tran la sfritul perioadei scadente) bullion s. lingou (de aur sau argint) ~ reserve - (fin.) rezerv metalic bullish adj. de cretere, cu tendin de cretere (desprepiaa bursier) bunkering s. (mar.) buncherare ~ agent - agent de buncherare ~ port - port de buncherare burden s. 1. sarcin, greutate; ncrctur 2. obligaie (contractual); rspundere, responsabiliate 3. (mar.) capacitate de ncrcare de marfa 4. (cont.) cheltuieli de regie v.t. a ncrca - of proof (dr.) sarcina probatiunii, onusprobandi burdensome adj. mpovrtor, oneros bureau s. birou, ofciu, agenie; departament bureaucracy s. birocraie bureaucrat s. birocrat burglary 5. furt prin efracie ~ insurance - asigurare contra furtului bursary s. burs (universitar, de
studii)

~ market - pia n cretere - pool - cartel al speculanilor la hausse ~ run - presiune a speculanilor la hausse

bushel s. buel, bani (unitate de capacitae) business s. 1. afaceri, activitate comercial 2. afacere; problem; proiect 3. firm, societate comercial 4. profesie, ocupaie, meserie adj. de afaceri, referitor la afaceri; comercial ~ agent - reprezentant comercial ~ card - carte de vizit

46

BUS-BUY

- centre - centru de afaceri ~ correspondence - coresponden comercial ~ cycle - ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune i recesiune
n activitatea economica)

mbuntirea condiiilor de munc i


via)

~ data processing - infbrmatic de gestiune ~ day - zi lucrtoare ~ economics - comert ~ failure - faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours - program/ore de lucru (n magazine i birouri) ~ house - cas de comert ~ interruption policy - poli de asigurare mpotriva ntreruperii afacerii (cauzat de un accident major) ~ law - drept comercial ~ management - managementul ntreprinderii ~ manager - director comercial ~ of the day - ordine de zi ~ plan - plan de afaceri ~ profit - profit din activitatea curent ~ risk - (/m.) risc de firm (riscul de baz inerent activitii de exploatare a firmei) ~ savings - economii/rezerve ale firmei ~ strategy - strategie de afaceri ~ term - termen comercial ~ - to - business advertising - publicitate industrial ~ unionism - (SUA) sindicalism de sistem (concepie sindcal de a accepta i susine sistemul capitalist, lupta sindicatelor limitndu-se la

to go into ~ - a intra n afaceri to travel on ~ - a cltori n interes de afaceri businesslike adj. de afaceri, referitor la afaceri; practic businessman s. om de afaceri buy s. cumprare; cumprrtur v.t. 1. a cumpra 2. fback) a rscumpra 3. (in) a stoca (materiale); a rscumpra (la licitaie) 4. finto) a cumpra (acfiuni ale unei societi) 5. (off, over) a mitui 6. (out) a cumpra (toate aciunile unei societi); a rscumpra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1. fturnover) a realiza (vnzri mari, ns cu profit minim) 8. (up) a cumpra (aciuni ae unei societi ncercnd s preia controlul acesteia)', a acapara (o marfd cu scopul de a
controla fumizarea ei) v.i. a face

cumprturi buyback s. 1. rscumprare (de ctre o societate a aciunilor pe care le-a vndut anterior) 2. cumprare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje accept contravaloarea acestora n bunuri produse cu instalaiile respective) buyer s. cumprtor - concentration - concentrare/limitare a cumprtorilor (pe o pia) ~ credit - credit cumprtor (acordat unui cumprtor strin de ctre banca exportatorului pentru mrfurile importate) ~ s no sellers - (bur.) cumprtori fr
vnztori

BUY-BY

-s' market - pia favorabil cumprtorilor

~'s monopoly - monopson ~'s option to double - (bur.) opiune care i d cumprtorului dreptul de a cumpra un pachet dublu de aciuni fa de cel convenit - s over - (bur.) cererea mai mare
dect oferta

~'s risk - risc al cumprtorului ~'s surplus - surplus al cumprtomlui/consumatorului (diferena dintre preul pe care cumprtorul intenioneaz s-l ofere pentru un anumit produs preul pe care l pltete n realitate)

~ s'strike - grev a cumprtorilor buygrid s. gril de aprovizionare


(model al activitii de aprovizionare industrial)

buying s. cumprare

~ cycle - ciclu de cumprare (frecvenu


cu care este achiziionat un produs)

~ forward - stocare, depozitare n stoc (de marf, materii prime) ~ long - (bur.) cumprare la hausse ~ power - putere de cumprare ~ round - cumprare far intermediari (direct de la productor sau importator) buyout s. cumprare/preluare a unei societi by adj. secundar, auxiliar ~ (e) - law - hotrre a administraiei locale; decizie a unei societi/corporaii (n completare la regulamentul existent) ~ - product - produs secundar/auxiliar, derivat ~ - work - munc suplimentar/accesorie

c
cable s. 1. cablu 2. cablogram; telegram v.i. a telegrafia ~ address - adres telegrafc ~ order - comand telegrafic ~ rate - curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer - transfer telegrafic cablegram s. cablogram cabotage s. (mar.) cabotaj cadaster v. cadastre cadastral adj. cadastral ~ map - hart cadastral ~ register - carte funciar ~ survey - ridicare cadastral cadastre s. cadastru calendar s. 1. calendar 2. (dr.) calendar de termene, rol 3. (fin.) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v.t. a nscrie n calendar, a nregistra ~ day - zi calendaristic ~ year - an calendaristic call s. 1. apel/convorbire telefonic 2. apel, cerere, solicitare (de plat a unei societi ai crei acionari sunt
solicitai s plteasc sumele restante pentru aciunile deinute) 3. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaiuni sau aciuni prefereniale nainte de scadena) 4. (bur.) opiune telefon v.i. (on, upon) a soma (un debitor); a face o scurt vizit (despre un agent comercial) ~ box - cabin telefonic

- deposit - depozit la vedere ~ feature - posibilitate/clauz de


revocare (care i permite emitenului s- rscumpere titlurile de valoare, la un pre specificat, nainte de maturitate)

~ letter - scrisoare de apel (adresat


unui acionar pentru a plti aciunile deinute)

~ loaq. - mprumut rambursabil la cerere ~ market - piaa mprumuturilor ramurbsabile la cerere ~ - of - more option - (bur.) opiune care i d drept cumprtorului s cumpere un pachet dublu de aciuni fa de cel convenit ~ on shares - solicitare de achitare a aciunilor ~ option - (bur.) optiune de apel
(ppiune de cumprare a unui activ la un pre de exerciiu specificat) - premium - prim de revocare (sum peste valoarea nominal care trebuie pltit de o societate cnd revoc o emisiune de titluri de valoare) ~ price pre de revocare ~ privilege - privilegiu de revocare (clauz ncorporat ntr-o obligaiune sau aciune preferenial care i d

de apel/cumprare, call 5. vizit


(profesional, de afaceri) 5. (mar.)

escal v.t. 1. a chema 2. a aduna, a convoca 3. (in) a cere plata (unei datorii); a scoate din circulatie (bani) 4. (oft) a anula, a contramanda 5. (mt) a chema la grev 6. (up) a chema la

CAL-CAP

49

emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un pre specificat) ~ provision - clauz de revocare - rate - dobnd pentru depozitele la vedere; (com.) numr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienilor sau potenialilor clieni) ~ s in arrears - restane la achitarea aciunilor callability s. (fin.) posibilitate/clauz de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. revocabil (nainte de scaden); pltibil (la cerere) ~ bond - obligaiune revocabil ~ preferred stocks - (SUA) titluri prefereniale revocabile camber s. cu (bazin portuar mic) cambist ^. l.agent de schimb (de cambii) 2. specialist n schimburile financiare 3. manual, ghid (care cuprinde unitile monetare, de msur ale mai multor ri) campaign s. campanie (publicitar, de pres etc.) can s. 1. cutie de conserve 2. bidon, canistr; can v.t. a conserva, a pune n cutii de conserve canal s. canal (artificial) ~ barge - lep de canal ~ boat - nav de canal . ~ bridge - pod-canal ~ dues/tolls - taxe de trecere prin canal ~ harbour/port - port de canal ~ lock - ecluz de canal ~ regulations - reguli de trecere prin canal cancel v.t. 1. a terge, a tia, a bifa 2. a anula, a realiza (un act, un contract)', a contramanda (o ntrevedere, o

comand); a anula, a radia (o datorie, o ipotec); a revoca (a hotrre) cancellable adj. anulabil ~ bookings - rezervri anulabile ~ contract - contract anulabil cannery s. fabric de conserve cannibalization s. canibalizare (situa-ie n care creterea volumului de vnzri pentru o marc provoac scderea cererii pentru o alta apari-nnd aceleiai linii de produse) canvass ^. 1. examinare, analiz 2. prospectare (a pieei) 3. propagand electoral v.t. 1. a examina, a analiza 2. a prospecta (piaa); a vizita, a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strngerea de voturi) v.i. 1 a cuta comenzi 2. a face propagand electoral canvasser s. 1. agent comercial; comis-voiajor 2. agent electoral cap s. (fin.) cap, capac, limit superioar (impus dobnzii, mai ales n cazul ipotecii cu dobnd variabila) capacity s. 1. capacitate, volum 2. productivitate, randament 3. (dr.) capacitate legal ~ factor - factor de capacitate/utilizare -- in bales - capacitate n baluri/ baloturi -- in bulk - capacitate n vrac ~ production - productivitate normal ~ to contract - (dr.) capacitate de a contracta to work at/to ~ - a lucra la capacitatea maxim capital s. 1. capital 2. capital (ora) 3. majuscul, liter mare adj. capital, principal, fundamental - account - (cont.) cont de capital

50

CAP

~ accumulation/formation - acumulare de capital ~ adequacy - capital adecvat


(capacitatea capitalului unei bnci de a face fa unei eventuale evoluii negative a activelor sale far a deveni insovabil)

~ equipment - fonduri fixe ~ expenditure/outlay - cheltuieli de investiie ~ flight - exod al capitalalui (n ale
ri)

~ allowances - faciliti fiscale de capitalizare ~ appreciation - cretere a valorii de pia a unei investiii ~ asset - activ de capital (activ pe termen lung deinut n special pentru
activitatea normal afirmei)

~ budget - buget de capital ~ budgeting - alocare a capitalului


(criterii de decizie pentru investiii n active fixe care implic compararea costnlui investiiei cu beneficiile sale viitoare)

~ gains - ctig de capital (profitul obinut din vnzarea activelor de capital) ~ gains tax - impozit pe ctigul de capital ~ gains yield - randament al ctigului de capital ~ goods - bunuri de capital, mijloace de productie ~ impairment - deteriorare a capitalului (situaia n care capitalul unei instituii financiare scade sub nivelul prevzut de reglementrile
legale)

~ charges - (cont., fin.) cheltuieli de capital ~ cost allowance - cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption - uzur a capitalului
fix (n procesul de producie)

~ intensity - intensitate a capitalului


(valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vnzri)

~ cut-off point - punct pn la care se poate obine capital (n mod rentabil) ~ decumulation - reducere a capitalului - deepening - cretere a productivitii (mijloacelor de producie prin cumprarea de utilaje performate, fra a urmri mrirea capacitii de producie)

~ depreciation - amortizare ~ employed/owned - capital angajat


(capitalul utilizat ntr-o afacSre, activul

~ -intensive - consumator de capital (despre ramurie i activitile industriale care necesit un volum mare de capital pentru afunciona) ~ - intensive industry - industrie cu investiii mari pe unitatea de produs ~ invested - capital investit ~ investment'- investiii n mijloace de producie - issue - emitere de aciuni ~ lease - locaie financiar/de capital, leasing financiar ~ levy - impozit pe capital ~ loss - pierdere de capital (la vnzarea activelor de capital)

~ market - pia de capital

net)

CAP

51

~ market line - linia pieei de capital (reprezentarea grafc a relaiei dintre risc i rata necesar a rentabilitii) ~ movements/transfers - transfer de capital (ntre dou ari) ~ - output ratio - raport investiie-producie ~ profit - profit de capital (obinut din vnzarea de fonduri fixe) ~ ratio - rat de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bnci i activele sale totale) ~ rationing - raionalizare a capitalului (destinat investiiilor') ~ redemption reserve fund - fond de rezerv de rambursare a capitalului (subscris de deintorii de aciuni prefereniale ai unei societi) ~ reduction - reducere de capital (dminuarea capitalului n aciuni al unei societi) ~ requirements - necesar de capital ~ reserves - rezerve de capital, profit nedistribuit (acionarilor) ~ resources - fonduri proprii ~ stock - capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale); (SUA) capital social ~ structure - structur a capitalului ~ sum - total al despgubirii (pltite asiguratului de societatea de asigurri) ~ tax - impozit pe capital (care reprezint un procent din totalul
activelor)

capitalist s. capitalist capitalization s. 1. (bur., fin.) capitalizare 2. structur a capitalului (unei societi) ~ of reserves - capitalizarea rezervelor (emisiune de aciuni gratuite pentru
acionarii existeni)

~ turnover - rotaia capitalului ~ value - valoare capitalizat ~ widening - extindere a fondurilor fixe (pentru mrirea capacitii de producie) capitalism s. capitalism

~ rate - rat de capitalizare/actualizare (utilizat pentru a calcula valoarea prezent a unei serii de ncasri viitoare n numerar) capitalize v.t. (bur.,fin.) a capitaliza capitation s. 1. calcul pe cap de locuitor 2. capitaie, impozit pe cap de locuitor ~ fee - tax/cotizaie individual (pltit de fiecare membru al unei societi) ~ grant - alocaie individual/pe cap de locuitor ~ tax - capitaie, impozit pe cap de locuitor captain s. comandant de nav (n marina comercial) -'s bounty - prim a comandantului ~'s copy - copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges - cheltuieli suplimentare de descrcare ~'s entry craft - mahon de urgentare ~'s (imperfect) entry - declaraie vamal preliminar/provizorie ~'s liability - rspundere a comandantului ~'s protest - protest de mare captive adj. captiv ~ audience - auditoriu/public captiv (obligat s asculte material publicitar n timpul recepionrii unor programe de radio i televiziune)

- market line - linia pieei de capital (reprezentarea grafic a relafiei dintre risc i rata necesar a rentabilitii) ~ movements/transfers - transfer de capital (ntre dou ri) ~ - output ratio - raport investiie-producie ~ profit - profit de capital (obinut din
vnzarea de fonduri fixe)

~ ^ratio - rat de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei


bnci i activele sale totale)

~ rationing - raionalizare a capitalului


(destinat mvestiiilor)

~ redemption reserve fund - fond de rezerv de rambursare a capitalului (subscris de deintorii de aciuni prefereniale ai unei societi) ~ reduction - reducere de capital
(diminuarea capitalului n aciuni al unei societi)

capitalist s. capitalist capitalization s. 1. (bur., fin.) capitalizare 2. stmctur a capitalului (unei societi) ~ of reserves - capitalizarea rezervelor (emisiune de aciuni gratuite pentru acionarii existeni) ~ rate - rat de capitalizare/actualizare (utilizat pentru a calcula valoarea prezent a unei serii de ncasri viitoare n numerar) capitalize v.t. (burfin.) a capitaliza capitation s. 1. calcul pe cap de locuitor 2. capitaie, impozit pe cap de locuitor - fee - tax/cotizaie individual (pltit de fiecare membru al unei
societi)

~ requirements - necesar de capital ~ reserves - rezerve de capital, profit nedistribuit (acionarilor) ~ resources - fonduri proprii - stock - capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale); (SUA) capital social ~ structure - structur a capitalului - sum - total al despgubirii (pltite asiguratului de societatea de asigurri) ~ tax - impozit pe capital (care reprezint un procent din totalul
activelor)

~ turnover - rotaia capitalului ~ value - valoare capitalizat ~ widening - extindere a fondurilor fixe (pentru mrirea capacitfii de producie) capitalism s. capitalism

~ grant - alocaie individual/pe cap de locuitor ~ tax - capitaie, impozit pe cap de locuitor captain s. comandant de nav (n marina comercial) ~'s bounty - prim a comandantului ~'s copy - copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges - cheftuieli suplimentare de descrcare ~'s entry craft - mahon de urgentare ~'s (imperfect) entry - declaraie vamal preliminar/provizorie ~'s liability - rspundere a comandantului ~'s protest - protest de mare captive adj. captiv ~ audience - auditoriu/public captiv (obligat s asculte material publicitar n timpul recepionrii unor programe de radio i televiziune)

52

CAP-CAR

~ market - pia captiv (grup de consumatori care nu pot evita activitile publicitare, de marketing sau nu au de ales ntre multe oferte) ~ outlet - magazin captiv (care i
poate desfura activitatea ntr-o cldire cu condiia de a vinde numai mrfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv)

~ girl/woman - femeie interesat de reuita profesional ~ planning - (man.) planificare a structurii profesionale (a personalului
unei companii)

car s. 1. automobil, autoturism 2. vagon (de tren, tramvai) ~ tax - impozit auto (mai ales la mainile de import) carat s. carat carcase v. carcass carcass s. carcas ~ weight - greutate a animalului tiat i curat card s. 1. cartel; fi 2. carte (de credi), card 3. camet de membru ~ - carrying - avnd calitatea de membru (al unui partid, al unui
sindicat)

careerism s. carierism, arivism cargo ^. 1. (mar.) caric 2. ncrctur; marfa ~ - and-passenger ship - nav mixt
(de marf ipasageri)

~ catalogue - catalog pe fie ~ index - cartotec, fiier ~ vote - vot prin delegat/mandat cardholder s. 1. membru (al unui partid, al unui sindicat) 2. posesor al unei crti de credit care s. 1. ntreinere; conservare 2. grij, bunvoin ~ and maintenance - ntreinere i
paz (a unui utilaj aflat n conservare)

~ of - prin grija/bunvoina - of general delivery - (SUA) post-restant career 5'. carier; profesie ~ counselling - (man.) consultan n sectoml promovrilor (ntr-ofirm)

~ barge - lep de marf ~ battens - fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel - cargou, cargobot, nav comercial de transport (de mrfuri) ~ book - registru de eviden a mrfurilor ncrcate - capacity - capacitate de ncrcare de marfa - carrier - cru, transportator; cargobot ~ coeffcient - coeficient de ncrcare ~ container - container de marf ~ covered by bill - caric ncrcat pe baz de conosament ~ damage report - raport de avariere/deteriorare a mrfurilor ~ deadweight - capacitate net/util de ncrcare - deadweight tonnage - tonaj net, capacitate de ncrcare de marfa ~ draft/draught - pescaj de ncrcare; coad de marfa ~ dues - taxe pe mrfurile operate - handling - manipulare de marfuri ~ in bulk - caric n vrac - in good condition - caric n stare bun (la sosirea navei n portul de destinaie)

CAR

53

~ insurance policy - poli de asigurare a caricului ~ liable to be broached - caric ce s-ar putea deplasa n magazie ~ lien - privilegiu de ncrcare; drept de retenie asupra mrfii ~ line -- linie de transport maritim (de
mrfuri)

~ turnover - trafic de mrfuri; cifr de


afaceri

~ underwriter - asigurtor al caricului ~ work - operare de mrfuri ~ - worthy clause - (asig. mar.) clauza navei apte de a transporta mrfuri carload s. (SUA) vagon (ca
ncrctur)

~ liner - cargou/nav de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizrii ncrcturii (n


magaziile navei)

~ loading manifold - manifold de ncrcare ~ movement - deplasare a caricului (n magazie) ~ owner - proprietar al mrfii ~ passage - voiaj al navei ncrcate ~ performance - volum de mrfuri transportate; trafic de mrfari ~ plan - cargoplan ~ reception - recepionare a mrfi ~ reefer space - magazie frigorific ~ sheet - fi de pontaj (pentru marfa
ncarcat sau descrcat)

~ lot - partid vagonal de mrfuri carman s. 1. ofer, camionagiu 2. vatman carriage s. 1. transport, cruie 2. cost al transportului 3. executare, aducere la ndeplinire; adoptare (a unei
propuneri), votare (a unui proi'ect de

lege) 4. administrare, conducere (a unei


afaceri)

~ docume^its - documente de transport ~ expenses - cheltuieli de transport ~ forward - cu plata taxelor de transport la livrare/destinaie ~ free - franco taxe de transport ~ paid - cu transportul pltit (pn la
punctul de livrare)

~ shift - deplasare a caricului (n


magazie datorit stivuirii i amarrii incorecte)

~ shipping - transport maritim; flot de transport ~ space - spaiu de ncrcare ~ sweat - sudaie a mrfii ~ syndicate - sindicat al asigurtorilor decaric ~ tank - tanc de marfa (la petroliere) ~ ton - ton de navlu/volum ~ tonnage - tonaj de ncrcare ~ train - tren de marfa

~ paid home - cu transportul pltit pn la domiciliul beneficiamlui carrier s. 1. cru, transportator 2. societate de transport ~ bag - pung (de plastic sau hrtie folosit la cumprturi) ~ nation - stat cu marin comercial
dezvoltat (care face transporturi pentru alte ri)

~'s agent - agent al cruului ~'s lien - drept de retenie al cruului ~'s risk - risc al cruului ~'s statement - declaraie a cruului (privind starea mrfii)

54

CAR-CAS

carry v.t. 1. a transporta 2. a ine, a avea de vnzare (despre un magazin) 3. a adopta (o propunere), a vota ('MH proiect de lege) 4. (forward, ovw) a reporta 5. (oft) a ctiga (unpremiu) 6. fon^ a conduce, a administra (o afacere); a continua (tratative, negocieri) 1. (out, through) a ndeplini, a realiza carry-forward v. carry-over carry-over s. (cont., bur.) report ~ day - zi de report cartage ^. 1. transport, cruie (cu traciune animal) 2. camionaj 3. cost al transportului ~ contractor - antreprenor de trans-porturi ~ note - permis de scoatere a mrfu-rilor din vam ~ port - port cu alimbare ~ service - camionaj cartel s. cartel cartelist s. 1. membm al unui cartel 2. adept al cartelrii cartelization s. cartelare cartelize v.t. a cartela cascade s. cascad ~ tax - impozit pe circulaia mrfurilor (perceput n fiecare etap a procesului de distribuie) cascading s. cascading (strategie de marketing prin care o companie ptrunde mai nti pe un segment mic de pia, lansndu-se apoi pe alte piee) case s. 1. cutie, lad 2. proces, caz v.t. a ambala n lzi/cutii ~ law - jurispmden ~ study - (man.) studiu de caz

cash s. numerar, bani lichizi v.t. a ncasa (un cec); a plti n numerar ~ account - cont de cas ~ accounting - contabilitate financiar ~ advance - avans n numerar ~ against (shipping) documents (mar.) plat n numerar pe baza documentelor de transport ~ - and-carry - (com.) cash-and-carry, pltit n numerar i transportat de cumprtor ~ assets - active lichide - at bank - disponibil de numerar n banc ~ balance - sold de cas - before delivery - plat n numerar nainte de livrare ~ bonus - (bur.) bonificaie n numerar; (asig.) prim n numerar ~ breakeven point - (fin.) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obinut cnd se scad elementele nemonetare - cele care nu reprezint ieire de numerar - din costurilefixe) ~ budget/forecast - buget de numerar (plan care prezint fluxurile de numerar) ~ capital/shares - aciuni emise pentru obinerea de lichiditi ~ conversion cycle - ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul n care o firm achiziioneaz materiie prime i cel al vnzrii produselor finite) ~ credit - credit de cas/descoperit ~ crop - recolt destinat vnzrii (,i
nu consumului personal)

~ customer - client care pltete n numerar

~ department - casierie - (- deposit) ratio - rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetar a unei bnci i obligaiile totale fa de depozitele clienilor)
~ desk - cas

- on delivery fee - tax de ramburs ~ order - (com.) ordin cu plata n numerar ~ outflow - flux de ieire de numerar ~ paid/received book - registru de
cas

~ discount - rabat comercial pentm plata n numerar ~ dispenser - bancomat ~ dividends - dividende n numerar - down - plata la livrare ~ equivalent - echivalentul numeramlui {investiie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate i scaden iniial sub trei luni) ~ flow/generation - flux de numerar (valoarea net real de numerar, deosebit de profitul contabil, care intr sau iese dinfirm ntr-o perioad determinat) ~ m hand - bani n cas - - in-transit policy - poli de asigurare a banilor n tranzit (pentru sumele transportate ntre dou bnci) ~ inflow - flux de intrare de numerar ~ issue - emisiune de aciuni prefereniale (destinate acionarilor existeni) ~ journal - registru de cas ~ keeper - casier ~ management account - cont administrat (cont bancar investit pe piaa financiar) ~ market - pia spot/cu plata n numerar ~ note - not de plat ~ office - cas, casierie ~ on delivery - (com.) plat n numerar la livrare, livrare contra ramburs

~ price - pre cu plata n numerar ~ purchase - cumprare cu plata n numerar ~ receipts journal - (cont.) jumalul ncasrilor n numerar ~ register - (com.) cas de nregistrare ~ reserve - rezerv lichid (disponibil pentru plasamente imediate) ~ sale - vnzare contra numerar ~ settlement - (bur.) lichidare n numerar ~ shorts and overs - plusuri i minusuri de cas ~ statement - (cont.) situaie de cas ~ surrender (value) - valoare de rscumprare (a unei polie de asigurare) ~ voucher - bon de cas - with order - (com.) plat n numerar la comand cashbook s. registru de conturi cashbox s. caset pentru bani cashier s. casier ~'s cheque - cec; trat bancar
~'s office - casierie

cashomat s. (SUA) bancomat casing s. nvelitoare; ambalaj - paper - hrtie de ambalaj cask s. butoi (folosit mai ales pentru bere i vin, avnd diferite msuri) cast v.t. 1. (dr.) a condamna la plata despgubirilor 2. (away) a arunca (ncrctura) n mare (n situaii critice) 3. (up) a aduna, a totaliza

56

CAS-CEN

casting adj. decisiv ~ vote - vot decisiv (al preedintelui unei adunri, cnd numrul voturilor pro i contra este egal) casual adj. ocazional, temporar 5'. persoan angajat temporar ~ labour - mn de lucru ocazional/ sezonier ~ leave - nvoire ~ profit - profit ocazional ~ vacancy - post liber temporar casualty s. (asig.) accident ~ insurance asigurare mpotriva accidentelor ~ loss - daun cauzat de accident catalog v. catalogue catalogue s. catalog; list (de preuri, produse etc.) v.t. a cataloga ~ buying cumprare pe baz de catalog ~ price - pre de catalog - store - magazin cu vnzare pe baz de catalog cataloguer s. catalogator cataloguist v. cataloguer catchcrop s. cultur altemativ/in-tercalat catchpenny adj. ieftin s. marf ieftin catchphrase s. slogan (publicitar) catchy adj. captivant, atrgtor ~ adverstisement - reclam atrg-toare category s. categorie, clas cater v.i. a fumiza alimente i servicii caterer s. fumizor de alimente i servicii cattle s. vite; bovine ~ breeding cretere a vitelor ~ dealer - negustor de vite ~ food - nutre pentru vite

~ lease - arend de vite ! ~ market - trg de vite ~ traffic/transport - transport de animale vii cattleship s. nav pentm transportul animalelor vii cattletruck s. camion sau vagonplatfonn pentru transportul animalelor vii cause s. 1. cauz, motiv 2. caz, proces v.t. a cauza, a pricinui ~ beyond control - fort major ~ list - list de procese, rol caution s. 1. prevedere, precauie 2. avertisment (dat unui lucrtor) v.t. a avertiza ~ money - garanie (sum cerut ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru ndeplnirea obligaiilor contractuale) cease s. ncetare, oprire, sistare v.t. a nceta, a opri, a sista v.i. a se opri ~ clause - clauz de sistare to ~ payments - a opri plile; a da faliment ceiling s. plafon, nivel maxim, limit superioar ~ price - pre maxim cellar ^. pivni; cram cellarage 5. 1. pstrare/depozitare n pivnie 2, plat pentru depozitare n pivnie census s. recensmnt central adj. central ~ bank - banc central/naional - business district - centru comer-cial/de afaceri Central European Time - Ora Europei Centrale - planning - planificare centralizat

CEN-CER

57

centralism s. centralism centralization s. centralizare (procesul


de concentrare a autoritii la centrul organizafiei respective) centre s. centru (comercial, financiar etc.)

~ of health/pratique - certificat/ patent de sntate ~ of incorporation - certificat de nregistrare (a unei societi comerciale)

~ of inscription - certificat de
nregistrare (a aciunilor nominale)

cereal s. cereale adj. cerealier, de cereale - carrier - cerealier, nav/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops - graminee, cultur de cereale certificate s. 1. certificat; adeverin; atestat 2. certificat de actiuni v.. 1. a certifica; a atesta 2. a elibera un certificat ~ of acceptance - certificat/proces-verbal de recepie (a unei lucrri) ~ of airworthiness - certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis - certificat de analiz (a unuiprodus) ~ of classification - certificat de clas
(al navei)

~ of insurance - certificat de asigurare ~ of inward clearance - (mar.) permis vamal de descrcare ~ of manufacture/origin - certificat de origine (a mrfurilor'de export) ~ of misfortune - certificat de accident/ghinion (acordat de instan
unui falit prin care se certific faptul c falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii, ci de un accident)

~ of clearance - certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage - (asig. mar.) certificat de avarie ~ of delivery - dovad de livrare (a mrfii) ~ of deposit - certificat de depozit ~ of enrollment - (SUA) certificat de
nregistrare (pentru navele de cabotaj ipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence - certificat de existen (certificat eliberat de un fond de pensii care atest ca beneficiarul stipulat n certificat este n via)

~ of quality - certificat de calitate ~ of registration/registry - certificat de naionalitate (al navei) ~ of seaworthiness - (mar.) certificat de navigabilitate ~ of shares - certificat de aciuni ~ of survey - certificat de expertiz ~ of transfer - (bur.) certificat de
transfer (de aciuni)

~ of weight - certificat de greutate (a mrfii) certified adj. atestat; autorizat;


verificat

~ accountant - contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt - falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instan, care certific faptul cfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a
afacerii, ci de un accident)

~ of guarantee/warranty - certificat de garanie

~ cheque - cec acceptat/vizat (de banc)

CER-CHA

~ copy - copie legalizat ~ financial statement - situaie financiar certificat de un contabil autorizat ~ invoice - factur legalizat ~ mail - (SUA) scrisoare recomandat ~ management accountant - (SUA) contabil managerial atestat (care hicreaz n sectorul afacerilor) - public accountant - (SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer - (bur.) transfer (de aciuni) autorizat certify v.t. a certifica; a atesta cess s. impozit cessation s. ncetare, oprire, sistare cesser s. (dr.) ncetare (a unei
rspunderi)

chairmanship s. preedinie chaldron s. chaldron (unitate de


capacitate)

cession s. cesiune, cesionare cessionary s. cesionar chafe s. (asig.) frecare; uzur/daune prin frecarea mrfurilor (n timpul transportului) chain s. 1. reea; sistem 2. lan (de
masurri topografice)

~ company - societate cu sucursale multiple ~ of command - (man.) conducere ierarhic ~ of distribution - (com.) linie/canal de distribuie ~ of endorsements - ir de andosri ~ store - magazin m reea chairman ^. preedinte (al unei adunri) ~ of the board of directors - preedinte al consiliului de administraie ~'s report - raport al preedintelui (despre activitatea anual a companiei)

chamber s. 1. camer 2. pl. birouri: I cabinet al judectorului - of commerce - camer de comert ~ of commerce and industry - camer de comer i industrie - of shipping - camer de navigaie - of trade - camera comerciantilor champerty s. (dr.) vnzare a unui proces (nelegere ilegal cu partea litigant prin care ofertantul suport cheltuielile de judecat i, n caz de ctig, primete o parte din suma disputat) chancellor s. cancelar Chancellor of the Exchequer -. (Anglia) ministru de finane chancellorship s. funcia sau demnitatea de cancelar chandler s. 1. lumnrar, fabricant de lumnri 2. negustor, comerciant change s. 1. schimbare 2. mruni, bani mmni; rest 3. schimb v.t. a schimba (bani) v.i. a se schimba, a se modifica channel s. 1. canal (natural)-, pas de navigaie; enal 2. canal, cale, mijloc; surs ~ captain - ef de reea (cel mai puternic membru al unei reele de distribuie) ~ conflict - conflict de reea (aprut ntre membrii unei reele de distribuie) ~ of distribution - canal de distribuie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s - a merge pe cale ierarhic

CHA

59

chapel s. atelier de tipografie; asociaie a muncitorilor tipografi charge s. 1. ncrctur 2. nsrcinare, rspundere; misiune 3. pre; cheltuieli, speze 4. sarcin; titlu de gaj 5. (cont.) debit 6. acuzatie (n dreptul penal) 7. discurs al judectorului (adresat jurailor) v.t. 1. a ncrca 2. a nsrcina 3. a cere, a fixa (un pre); a taxa 4. lcont.) a debita 5. a sftui, a ndemna (despre un judector care se adreseaz jurafilor) 6. (\v\th) a acuza (de) v.i. 1. a cere plata 2. a trece n cont - account - (SUA) cont n credit - hand - ajutor de maistru ~ s account - cont de cheltuieli ~ s forward - expedierea/transportul n contul destinatarului ~ s included - inclusiv cheltuielile ~ s on assets - sarcini pe active ~ s prepaid - expedierea/transportul n contul expeditorului chargeable adj. impozabil - gain - profit impozabil chart s. 1. hart marin 2. diagram, grafic v.t. 1. a trece/a reprezenta pe hart 2. a face graficul ~ of accounts - (cont.) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s. 1. decret; cart; lege; drept, privilegiu 2. (mar.) navlosire; contract de navlosire v.t. 1. a decreta; a acorda (un drept sau privilegiu) 2. (mar.) a navlosi, a afreta; a nchiria (un avion, o main) ~ by demise - contract de nchiriere a navei nude (fr echipaj i materiale) ~ commission - comision de navlosire ~ freight - navlu contractual

~ market - piaa navlosirilor i a nchirierilor ~ member - membru fondator (al unei organizaii) ~ money - navlu, pre al transportului pe mare ~ party - contract de navlosire ~ plane - avion charter ~ rate - tarif de navlu ~ tonnage - tonaj navlosit charterage s. 1. navlosire, afretare; nchiriere (a unui avion, a unei maini) 1. cost al navlosirii/nchirierii chartered adj. 1. confirmat, statuat (printr-un decret); privilegiat; autorizat 2. navlosit, afretat; nchiriat (despre un
avion, o main)

~ accountant - expert contabil ~ company - societate nfiinat prin decret regal ~ contractor - subarmator ~ freight - navlu contractual ~ owner - navlositor principal - ship/vessel - nav navlosit charterer s. (mar.) navlositor ~'s agent - agent al navlositorului ~'s freight - navlu contractual chartering s. navlosire, afretare; nchiriere ~ agent/broker - agent/curtier de navlosire ~ business - afaceri de navlosire - by demise - navlosire a navei nude
(fr echipaj i materiale)

~ market - piaa navlosirilor i a nchirierilor - order - ordin de navlosire ~ terms - condiii (contractuale) de navlosire

60

CHA-CHI

chartist s. analist al pieei bursiere


(care ntocmete grafice, tabele)

charwoman s. femeie cu ziua, servitoare chattel s. 1. bun mobiliar 2. acareturi ~ mortgage - ipotec mobiliar ~ mortgage bond - (SUA) obligaiune ipotecar mobiliar ~ s personal - bunuri mobiliare - s real - bunuri imobiliare cheap adj. 1. ieftin 2. devalorizat, cu putere redus de cumprare (despre o moned) adv. ieftin, la pre convenabil ~ labour - for de munc ieftin ~ money - credit ieftin/avantajos (cu
dobnd sczut)

~ quality - calitate inferioar ~ ticket - bilet cu pre redus cheapness s. ieftintate check s. 1. control, verificare 2. tampil de control; viz; bifare 3. chitan (la depunerea bagajelor); numr (la garderob)', contramarc, cotor 4. (SUA) cec adj. de control/verificare v.t. 1. (i ~ up) a controla, a verifica 2. (off) a reine (cotizaii sindicale) din salariu v.i. 1. ('m) a se nregistra (la hotel); a se prezenta (la aeroport, la serviciu) 2. (outJ a pleca (de la hotel etc. achitnd nota de plat); a face verificri; a ncasa un cec (la banc) 3. fup on) a controla, a face verificri 4. fwith^ a corespunde ~ list - list de control; borderou de cecuri ~ register - (cont.) registru de cecuri ~ sample - mostr de control, prob-martor checkbook s. (SUA) camet de cecuri

checking s. 1. control, verificare 2. nregistrare ~ account - (SUA) cont curent checkoff s. reinere din salariu (pentru sindicat) checkout s. 1. or de plecare (de la hotel) 2. control, verificare 3. calcul i plat la cas (ntr-un magazin) checkroom s. garderob, vestiar checkup s. control, verificare cheque .v. cec ~ account - cont curent ~ book - camet de cecuri ~ cashing machine - terminal de decontare a cecurilor ~ clearing - compensare a cecurilor ~ crossed generally - cu barare general ~ crossed specially - cu barare special ~ form - formular de cec ~ rate - curs al cecului (n tranzacfiile
cu devize)

~ signer - persoan cu semntur autorizat pe cec ~ to bearer - cec la purttor ~ to order - cec la ordin chief^. efadj. principal ~ clerk - ef de birou ~ contractor - antreprenor general ~ debtor - debitor principal ~ designer - proiectant-ef ~ engineer - inginer-ef ~ executive offcer - (SUA) director executiv ~ mate/offcer - ofier secund, ofier maritim nti (de nav comercial) ~ operating offcer - (SUA) director operativ

CHI-CLA

61

~ ship surveyor - inspector-ef de registru (naval) child s. copil ~ allowance - reducere a impozitului pe venit pentru susintorii de copii ~ benefit - alocaie pentru copil ~ labour - munc a copiilor, folosire a copiilor n activiti productive Chinese adj. chinezesc ~ auction - licitaie chinezeasc (lictaie la care se coboar preul pn se gsete un cumprtor) ~ walls - ziduri chinezeti (bariere interne pe care instituiile financiare le instaleaz ntre diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaii i apariia conflictelor de interese) choice s. 1. alegere, selecie 2. asortiment adj. ales, selecionat; superior ~ brand - marc superioar/de calitate circular adj. circular s. circular ~ flow - flux circular (transferul continuu, n ambele sensuri, de pli i ncasri ntre consumatori i productori) ~ letter - circular ~ letter of credit - scrisoare de credit circular ~ ticket - bilet n circuit ~ tour - cltorie n circuit circularize v.t. a trimite circulare circulate v.t. a pune n circulaie (bani etc.)', a rspndi, a difuza v.i. a circula; a avea rspndire circulating adj. circulant ~ assets - active circulante/curente ~ capital - capital circulant/de lucru

~ medium - mijloc de plat/schimb; unitate monetar circulation s. 1. circulaie (monetard, de mrfur) 1. rspndire, difuzare; tiraj ~ and readership - tiraj i grad de citire citizen s. cetean citizenship s. cetenie city s. ora ~ article - articol/rubric economic() (n ziar) ~ council - consiliu municipal ~ edition - edii^ de diminea (a unui cotidian pentru dstribuia local) ~ editor - redactor economic (al unui ziar); (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall - primrie ~ planning - urbanism civil adj. civil ~ case - proces civil ~ code - cod civil ~ commotion - (asig.) micare civil (care provoac daune) ~ court - tribunal civil ~ embargo - embargou civil ~ engineer - inginer constructor ~ engineering - constmcii civile ~ law - drept civil ~ list - list civil (alocaii bugetare pentru ntreinerea familiei regale) ~ rights - drepturi civile ~ servant - funcionar public/de stat ~ service - administraie de stat/ public ~ status - stare civil ~ year - an civil/calendaristic claim s. (asig.) 1. cerere (de despgubire) 1. (dr.) cerere

CVA-CLE

(ndreptit); drept (de a solicita ceva) 3. concesiune (minier) v.t. a cere, a pretinde, a revendica ~ for damages - (asig.) cerere de despgubire/daune ~ in return (dr.) cerere reconventional ~ -jumper - persoan care preia ilegal un teren ~ release and discharge - (asig.) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despgubire (n baza polielor de asigurare) ~ s and liabilities - creane i angaja-mente ~ s book - registru de reclamatii to jump a ~ - a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages - a cere/a pretinde despgubiri to meet a ~ - a contesta o actiune n revendicare to raise ~ s - a formula pretenii claimable adj. exigibil, revendicabil claimant s. solicitant; reclamant claimer v. clairnant class s. 1. clas, categorie 2. clas social v.t. a clasifica, a clasa - action - acionare n judecat m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare - lupt de clas classical adj. clasic ~ economics economie clasic ~ unemployment - omaj clasic classification s. clasificare ~ certificate - certificat de clas (a navei) ~ of ships - clasificare a navelor

~ society - societate de clasificare, registru naval/maritim ~ surveyor - inspector de registru/clasificare classified adj. clasificat ~ advertisement - mica publicitate ~ common stock - (SUA) aciuni cu sau fr drept de vot ~ document - document oficial secret ~ telephone directory - pagini naionale (anuar) classify v.t. a clasifica clause s. clauz, articol, prevedere, stipulaie (n contract) claused adj. cu clauze ~ bill of lading - (mar.) conosament cu rezerve/meniuni clean adj. curat, far rezerve/meniuni ~ 'acceptance - accept (cambie) curat/ far rezerve/meniuni ~ bill of exchange - cambie curat/far rezerve/meniuni ~ bill of health - patent de sntate curat/far rezerve/meniuni ~ bill of lading - (mar.) conosament curat/far rezeve/meniuni ~ cargo - caric/ncrctur de produse albe"; marf curat ~ charter - (mar.) contract de navlosire curat/far rezerve/meniuni ~ credit - credit deschis/fr garanie (fr documente nsoitoare pentru o cambie tras asupra nnei bncf) ~ receipt - recipis de livrare net ~ ship - nav curat (dup carantin); petrolier de produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. 1. curat; liber 2. net s. spaiu liber v.t. 1. a lichida (o nav) n vam 2. a lichida, a solda (mrfuri) 3. a

CLE-CLO

63

compensa (un cec printr-o cas de compensaie) 4. a realiza un beneficiu net de 5. a plti (o datorie) 6. a defria (un teren) v.i. a face formalitile (vamale) de sosire sau plecare (despre o nav) - days - zile libere (fr prima i ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecat ~ of debts - fr datorii ~ profit - profit net ~ tare - greutate real a tarei clearance s. 1. (mar.) lichidare n vam 2. lichidare, soldare (de mrfuri) ~ agent - agent de lichidare n vam ~ certifcate - certificat de lichidare n vam ~ iirwards - lichidare n vam \a sosire ~ outwars - lichidare n vam la plecare ~ papers - documente de lichidare n vam ~ sale - lichidare a soldurilor, soldare clearing s. 1. (fin.) cliring, compensaie 2. (mar.) lichidare n vam 3. defriare ~ account - cont de cliring ~ agent - agent de lichidare n vam ~ agreement - acord de cliring ~ bank - banc de cliring ~ house cas de compensaie, ofciu de cliring ~ - out sale - lichidare a soldurilor, soldare ~ system - sistem de cliring ~ transactions - tranzacii n cliring clerical adj. de birou ~ error - greeal de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work - munc de birou

clerk s. 1. fimcionar (de birou) 2. (SUA) vnztor ~ of the court - grefier ~ (of the court)'s offce - grefa ~ of (the) works - efde antier client s. client ~ account - (cont.) cont al clientului clientage v. clientele clientele s. clientel ~ effect - (fin.) efect de clientel (atragerea unui anumit tip de investitori n funcie de politica de dividende) clinch v.t. a ncheia (o afacere) cloakroom s. 1. garderob 2. cas de bagaje clone s. clon (produs identic cu altul) close adj. L nchis 2. slrns, apropiat s. ncheiere, sfrit v.t. 1. a nchide; a ncheia 2. (down) a nceta (activiatea); a reprima, a lua msuri represive mpotriva 3. (out) a lichida, a solda (mrfuri) v.i. fwith^ a accepta (o ofert), a ncheia (o afacere) ~ company - societate nchis (controlat de cinci sau mai puini acionari) ~ price - (bur.) pre strns (cnd ntre preul cerut i cel oferit este o diferen mic) ~ substitute - nlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj. nchis ~ company - societate nchis (conlrolat de cinci sau mai puini acionari) ~ economy - economie nchis/ autarhic ~ - end fund - fond mutual nchis (care emite un numr limitat de

64

CLO-COA

aciuni, tranzacionate prin burs, pe care nu le mai rscumpr) ~ market - pia nchis ~ sea - mare nchis/interioar ~ shop - ntreprindere nchis (care nu
angajeaz muncitori nesindicalizai)

~ union - sindicat nchis (care accept n condiii restrictive noi membri) ~ - up fund - fond mutual nchis (care nu mai emite achmi, ci le rscumpr pe cele deja vndute) closedown s. ncetare a activitii; ntrerupere a lucrului (ca unnare a nchiderii ntreprinderii) closely adv. strns, nchis ~ held corporation - (SUA) corporaie uchis (deinut de un numr mic de persoane) closeout s. lichidare, soldare (de mrfuri) closing s. nchidere; ncheiere, sfrit ~ bid - ultimul pre oferit (la licitaie), ultima licitare ~ date - termen final ~ declaration - declaraie vamal final ~ - down sale - lichidare a stocului naintea nchiderii (unei ntreprinderi) - entry - (cont.) articol de nchidere ~ price - pre la nchiderea bursei, ultimul curs ~ stock - (con.) stoc la inventariere ~ time - (com.) or de nchidere cluster s. gmp ~ analysis - analiz de grup ftehnic de analiz statistic prin intermediul creia o mostr este ncadrat ntr-o serie de grupuri cu anumite trsturi comune) ~ sample - eantion concentrat

coal s. crbune v.i. a face plinul de crbuni, a bunchera (despre o nav) ~ basin/field bazin carbonifer, zcmnt de crbuni ~ mine/pit - min de crbuni - ship - nav de crbuni, carbonier coaler s. nav sau tren pentru transportul crbunilor coast s. coast, litoral v.i. a naviga de-a lungul coastei coastal adj. costier, de coast; de cabotaj ~ fleet - flot de cabotaj - freight - mrfuri de cabotaj; navlu pentru mriuri de cabotaj ~ hovercraft - nav de coast pe pem deaer ~ line - linie de cabotaj ~ ship/vessel - nav de cabotaj, cabotier ~ shipping - cabotaj; transport de cabotaj; nave de cabotaj ~ tonnage - tonaj de cabotaj - trade - comer de cabotaj ~ traftc - cabotaj, trafic maritim costier ~ waters - ape costiere coaster s. nav de cabotaj, cabotier coasting s. navigaie costier, cabotaj - barge - lep maritim costier ~ cargo - caric/ncrctur de cabotaj ~ certificate - certificat de cabotaj - fishery - pescuit costier ~ ship/vessel - nav de cabotaj, cabotier ~ trade - comert de cabotaj - voyage - voiaj de cabotaj coastwise adj. costier, de cabotaj adv. de-a lungul coastei

COA-COL

65

~ fleet - flot de cabotaj ~ freighter - cargou de cabotaj ~ sea lane - drum maritim costier, linie de cabotaj - ship/vessel - nav de cabotaj, cabotier ~ shipping - cabotaj; transport de cabotaj; nave de cabotaj - trade - comer de cabotaj ~ voyage - voiaj de cabotaj code s. l. cod, corp de legi 2. cod; cifru; sistem de semnalizare ~ s of conduct - coduri de conduit (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s. coeficient, indice, factor coemption s. acaparare a mrfii (n vederea controlrii preurilor) coffer-y. seif coin s. moned v.t., v.i. a bate (moned) ~ and bullion - (fin.) rezerve metalice n monede i lingouri ~ circulation - circulaie monetar/a monedelor ~ of legal fneness - moned cu titlu legal coinage s. 1. fabricare/batere de monede 2. sistem monetar coiner s. falsificator de bani coinsurance s. coasigurare cold adj. rece s. frig ~ carrier - agent frigorific ~ room - camer frigorific ~ storage - conservare prin frig - storage trade - industria frigului ~ store - antrepozit frigorific collapse s. colaps; faliment v.i. a intra n colaps; a da faliment

collateral adj. colateral, secundar, auxihar s. garanie colateral, colateral (pentru un mprumut) ~ acceptance - accept/cambie de garanie colateral (pentru un mprumut) ~ loan - mprumut cu garanie colateral ~ note - (fin.) bilet la ordin de garanie colateral ~ security - garanie colateral (pentru un mprumut) ~ trust bond - (SUA) obligaiune cu garanie colateral detinut de un
depozitar

collect v.t. 1. a strnge, a colecta (impozite, taxe) 1. a coleciona adj. cu tax invers (despre o convorbire
telefonic)

collection s. 1. strngere, colectare (a impozitelor, a taxelor); ncasare 2. colect, chet 3. colecjie ~ advice - aviz de ncasare ~ and delivery - serviciu de ridicare i livrare la domiciliu - department - serviciu de ncasri ~ of payments - incaso ~ of samples - colecie de mostre ~ on delivery - cu ramburs ~ order - dispoziie de ncasare - pattern - model al ncasrii debitorilor collective adj. colectiv ~ agreement - acord colectiv ~ bargaining - negociere a contractului colectiv de munc ~ contract - contract colectiv ~ farm - gospodrie agricol colectiv ~ farmer - colectivist - housing unit - imobil cu locuine

66

COL-COM

~ labour agreement - convenie colectiv de munc ~ ownership - proprietate colectiv ~ policy - poli de asigurare colectiv collectivism s. colectivism collectivize v.t. a colectiviza collector s. 1. agent fiscal, perceptor; ncasator 2. colectionar ~ of customs - vame ~ of taxes - agent fiscal collier s. 1. miner (din minele de crbuni) 2. nav de crbuni, carbonier colliery s. min de crbuni collision s. coliziune, ciocnire; (mar.) abordaj ~ clause - (asig. mar.) clauza abordajului ~ damage - avarie de abordaj ~ risk - risc de abordaj collusion s. coluziune, coniven (cooperare ntre firme independente pentru a influena concurena) collusive adj. stabilit prin coluziune ~ oligopoly - oligopol instituit prin coluziune ~ tendering - oferte stabilite prin coluziune (care simuleaz o fals concuren) colonial adj. colonial ~ market - pia colonial ~ trade - comert colonial colonialism s. colonialism colony s. colonie column s. 1. (cont.) coloan 2. rubric, articol (de ziar) columnar adj. cu coloane ~ cash book - registru de cas cu coloane combative adj. combativ

~ advertising - publicitate combativ/ persuasiv combination s. 1. uniune, asociaie 2. fuzionare; absorbie, preluare (a unei societi de o alta mai mare) combined adj. combinat ~ carrier - vrachier combinat (minereu - petrol sau crbune - minereu i minereu - marf n vrac petrol) ~ oil-bulk-ore - nav combinat tip OBO (pentru petrol marf n vrac - minereu) come v.i. 1. a veni; a ajunge 2. (do\vn) a se ieftini; a fi n criz/jen fmanciara; a-i merge ru afacerile 3. (in) a intra ntr-o funcie, a ocupa un post 4. (into) a intra n (vigoare, posesie etc.) 5. (mt) a aprea, a fi publicat (despre cri, ziare); a intra n grev 6. (to) a se ridica la, a se cifra la comfort s. sprijin, recomandare ~ letter - scrisoare de recomandare (pentru nlesnirea unui mprumut) command s. comand, ordin v.t. 1. a comanda, a ordona 2. a aduce (un ctig; despre o marf) 3. a dispune de (bani, resurse etc.) ~ economy - economie centralizat/ planificat commerce s. comer commercial adj. comercial s. 1. reclam, anun publicitar (la radio i televiziune) 2. pl. aciuni ale societilor cu profil comercial - agency - agenie comercial ~ assets - active comerciale/de exploatare ~ agent - agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor - ataat comercial

)M

67

aviation - aviaie civil bank banc comercial bill - cambie comercial car/vehicle - vehicul comercial/ alitar, utilitar cause - litigiu comercial code cod comercial correspondence coresponden Mnercial court - tribunal comercial credit - credit comercial credit company - societate de credit Mnercial custom/usage - uzan comercial directory - anuar al societtilor xnerciale dock - doc comercial fleet - flot comercial geography - geografie comercial grade - calitate comercial harbour/port - port comercial house cas de comer invoice - factur comercial hw - drept comercial tetter of credit - scrisoare de credit nmercial load - ncrctur comercial lanager director comercial ;Barine - marin comercial lonopoly - monopol comercial yaper - efect de comert fprecint - (SUA) zon/spaiu comer-

cial()
risk - risc comercial school - coal comercial Services - servicii comerciale set - (mar.) set de documente comerciale ship/vessel - nav comercial

~ shipping - flot comercial; comert maritim ~ speed - vitez comercial ~ traffc - trafic comercial - traveller - comis-voiajor ~ treaty - tratat comercial ~ value - valoare comercial/la preul pieei comercialism s. 1. spirit comercial, mercantilism 2. practic/uzan comercial 3. expresie folosit n limbajul comercial commercialize v.t. a comercializa commission s. 1. comisie 2. mputemicire, delegare; mandat, delegaie 3. comision 4. armare (a unei nave) v.t. 1. a mputemici, a delega, a mandata; a numi ntr-o funcie 2. a arma (o nav) ~ agent - comisionar ~ broker - (SUA) agent de burs ~ contract - contract de comision ~ house - cas/firm de brokeri ~ merchant - comerciant comisionar ~ past us - comision pentru terti ~ sale - vnzare pe baz de comision to carry out a ~ - a ndeplini un mandat to do ~ business - a face afaceri pe baz de comision to put a ship out of ~ - a scoate o nav din exploatare to sell on ~ - a vinde pe baz de comision commissionaire s. curier, comisionar comipissioner s. 1. membru al unei comisii (guvemamentale, parlamentare) 2. comisar; delegat, mputemicit ~ s of inland revenue - fisc committee s. comitet, comisie ~ of management - comitet de direcie

68

COM

~ of supply - (SUA) comisie financiar ~ of ways and means - (SUA) comisie bugetar commodity s. marf, produs, bun (de
larg consum)

~ cost - (cont.) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.) ~ customs tariff - tarif vamal comun
(n CEE)

~ agreements - acorduri privind schimbul de mrfuri ~ broker - broker la bursa de mrfuri ~ capital - capital-marf ~ circulation - circulaie a mrfurilor ~ dollar - dolar-marf ~ exchange - burs de mrfuri - futures - operaii la termen cu mrfuri ~ market - pia de mrfuri (mai ales de alimente i materii prime) ~ money - moned-marf ~ paper - (SUA) documente comerciale pentru schimbul de mrfuri
(instrumente negociabile inute drept garanie pentru mprumuturile destinate finanrii importurilor)

~ external tariff - tax vamal comunitar (aplicat de o pia


comunitar sau o uniune vamal)

-labour - fort de munc necalificat - law - drept cutumiar Common Market - Piaa Comun ~ ownership - proprietate social/obteasc

- prices system - sistem de preuri comune ~ pricing - stabilire de preuri comune


(pentru a evita concurena); oferte comune (stabilite pentru coluziune,

~ production - producie de mrfuri ~ rates - (mar.) navlu difereniat (pentru mrfuri care se transport regulat n cantiti mari) ~ standard - (fn.) etalon-marf common adj. 1. comun; general 2. obtesc, public s. drept de folosin comun/obteasc (a pmntului, a punilor); pmnt/pune comun() ~ adventure - (asig. mar.) risc comun (attpentru nav, ct i pentru caric) ~ average - (asig. mar.) avarie particular ~ business oriented language - limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier - cru comun

simulnd ofals concuren) ~ seal - tampil a firmei ~ shares/stock - aciuni comune ~ stock fund - fond mutual care administreaz aciuni comune commonage s. drept de folosin n comun (a pmntului, a punilor); pmnt/pune comun(); devlmie commonwealth s. comunitate de naiuni, federaie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanic de Naiuni Commonwealth preference faciliti vamale pentm statele-membre ale Comunitii Britanice de Naiuni communal adj. 1. comun, obtesc, colectiv; comunal 2. comunitar ~ agricultural organization - coope-rativ agricol communication s. 1. comunicare, transmitere; informaie, mesaj; legtur 2. pl. telecomunicaii 3. pl. ci de comunicaie (ciferate, osele etc.)

COM

69

- activity - trafic de informaii, telecomunicaii ~ line - linie de telecomunicaii ~ service telecomunicaii ~ strategy - strategie comunicaional (metode prin care comercianii realizeaz comunicarea cu pieele lor) ~ way - cale de comunicaie communism s. comunism community s. 1. comunitate 2. comu-nitate, posesiune n comun ~ chest - (SUA) fonduri de binefacere ~ investment - investiie comunitar/ obteasc ~ of interest - comunitate de interese commutation s. 1. nlocuire (a unui tip deplat cu altul) 1. (SUA) navet ~ ticket (SUA) abonament (la tren, autobu?.) company s. societate, companie ~ car main de serviciu ~ director - membru al consiliului de administraie ~ equity - capital propriu (al unei societ) ~ formation - constituire/nfiinare a unei societi ~ law - legislatia societilor comerciale ~ meeting - adunarea acionarilor ~ officer - funcionar din conducerea unei societi ~ promoter - fondator al unei societi ~ reserves - rezerve ale societii (constituite din profit) ~ seal - tampil a firmei ~ store - magazin al unei ntreprinderi (pentru angajaii acesteia) ~'s risk - risc al cruului

~ town - ora dependent de o ntreprindere (pentru locuri de munc, furnizare de cldur etc.) ~ union - sindicat pe societate; sindicat controlat de patronat comparative adj. comparativ ~ advantage - avantaj comparativ (principiu care consider c o ar sau o regiune ar trebui s se specializeze n producia i exportul acelor bunuri pentru care eficiena este relativ crescut, n comparaie cu alte bunuri i servicii) ~ advertising - publicitate compara-tiv ~ economics - economie comparat ~ statistics - statistic comparat compassionate adj. plin de compasiune, comptimitor - leave nvoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v.. 1. a compensa 2. a despgubi compesation s. compensaie; desp-gubire ~ deal - tranzacie n compensaie ~ fund (bur.) fond de compensare ~ stocks aciuni de compensare (aciuni ale statului oferite n compen-saie acionarilor de la unele societai naonalizate) ~ trade - comert n compensaie compensatory adj. compensator, compensatoriu ~ damages - daune compensatorii ~ fnance - finanare a deficitului bugetar ~ tariff reductions - reduceri de compensaie ale taxelor vamale

70

compete v.i. a concura, a fi n concuren competence s. 1. competen, pricepere, calificare 2. (dr.) competen 3. situatie material bun competition s. concuren ~ policy - politic concurenial (impus de guvern pentru a combate
monopolurile)

competitor s. concurent ~ analysis - analiz a concurenei (de


ctrefirmele rivale)

complaint s. reclamaie ~ book - registm de reclamaii ~ section - serviciu de reclamaii complementary adj. complementar ~ demand - cerere complementara
(cerere de dou produse care se folosesc mpreun)

to face ~ - a face fa concurenei competitive adj. competitiv, concurential ~ advantage - avantaj competitiv (ideea conform creia punctele forte i slabe ale unei societi se pot determina numai prin comparaie cu
concurena)

~ balance - echilibrul concurenial (ntr-un sector industrial) ~ bidding - licitaie competitiv ~ demand - cerere concurenial (situaie n care dou sau mai multe produse concureaz pentru satisfacerea cererii pieei)

~ supply - ofert complementar (ofert de dou sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiai proces de produc-ie) complete adj. complet; total v.. a ncheia, a termina , ~ breakdown - scoatere complet/ definitiv din funciune ~ disability - invaliditate total ~ markets - (fin.) piee complete (portofolii care cuprind orice tip doril
de ctigur)

completely adv. complet, n ntregime ~ built up - complet asamblat (despre


utilaje care, la vdm.are, sunt gata de folosin imediat)

- examination - concurs, examen prin concurs (pentru ocuparea unui post


vacant)

~ market - pia concurenial ~ need - nevoie de bunuri competitive ~ pricing - stabilire a preurilor prin concuren ~ situation - situaie concurenial - strategy - strategie de lupt mpotriva concurenei - supply - ofert concurenial (situaie n care mijloacele de pro-ducie sunt limitate, iar productorii a dou sau mai multe mrfuri concureaz pentru utilizarea lor) competitiveness s. competitivitate

~ knocked down - complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s. conformitate, acord, consimmnt, aprobare ~ examination - inspectare/verificare a respectrii legislaiei n vigoare comply v.i. (with) a se conforma (cerinelor, regulilor etc.); a consimi s/la, a-i da consimmntul la composite adj. compozit, compus; mixt, combinat s. combinaie, amestec; pl. date compuse (care grupeaz

COM-CON

71

informaii din mai multe sectoare, domeni)

~ cargo - caric/ncrctur mixt() ~ demand - cerere combinat/ alternativ (cerere de produse ori factori deproducie interanjabili) ~ supply - ofert combinat (ofert a unui produs care provine din dou sau mai multe surse ori metode de fabricaie; ofert de dou sau mai multe produse care satisfac acelai tip de cerere, fiind nlocuitori apropiai unul pentru cellalt) ~ train - tren mixt (de cltori i
marf)

comptroller v. controller compulsion s. constrngere compulsory adj. obligatoriu; fortat, silit, impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence - licen obligatorie (asupra
unui brevet de invenie)

composition s. 1. compoziie; stmctur alctuire 2. (dr.) convenie, concordat (acord ntre un debitor i creditorii si privitor la lichidarea datoriilor prin
plata unei sume mai mici dect

ntreaga datorie angajat); sum achitat (n baza unei asemenea nelegeri) compound adj. compus, mixt s. compus v..l. a combina; a compune, a alctui 2. a retrage (o acuzaie n schimbul unei compensaii materiale) 3. a achita partial (o datorie) v.i. a ajunge la un compromis (cu creditorii), a ncheia un concordat ~ bonus - (asig.) prim compus ~ entry - (cont.) articol recapitulativ ~ interest - dobnd compus ~ tariff - tarif compus/mixt (combinaie ntre taxa ad valorem i o tax vamal specific) comprehensive adj. cuprinztor ~ offer - ofert cuprinztoare/ amnunit ~ policy - poli de asigurare general

~ sale - vnzare/executare silit (la licitaie) ~ winding-up - lichidare judiciar compute v.t., v.i. a calcula; a evalua, a estima computer s. calculator, computer - - aided/- assisted manufacture fabricare asistat de calculator ~ - aided/assisted trading - (bur.) tranzactii asistate de calculator computerize v.t. a computeriza concealment s. ascundere, disimulare (a activelor de catre un falit, a adevrului de ctre un asigurat etc.) concentrated adj. concentrat - segmentation - segmentare concentrat, marketing al nielor de pia
(identificarea i exploatarea unui segment ngust de pia)

concentration s. concentrare (proces


prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de cteva firme mari)

~ account - cont de concentrare (cont de depozit n care se vireaz periodic sume de bani) ~ bank - banc de concentrare (a fondurilor din alte bnc) ~ of industry - concentrare a industriei
(concentrarea unor sectoare industriale n anumite zone n funcie de

72________________________

sursele de materii prime, profilul pieelor etc.) ~ ratio - rat de concentrare (care arat procentul n care un sector industrial este dominat de cteva mari societi sau msura concurenei pe pieele bancare) concept s. concept, idee ~ testing - (com.) testare a conceptului concern s. 1. legtur, relaie 2. interes, participare (ntr-o afacere) 3. concem; ntreprindere, societate concession s. 1. concesie 2. concesiune concessionaire s. concesionar concessionary adj., s. concesionar conciliation s. conciliere, arbitraj ~ board - consiliu de arbitraj conciliator 5'. arbitru, mediator conclude v.. 1. a termina, a sfri 2. a ncheia (o afacere); a semna (un contract) 3. a conchide, a deduce conclusion s. 1. terminare, sfrti 2. ncheiere (a unei afaceri); semnare (a unui contract) 3. concluzie; decizie fmal condition s. 1. condiie 2. stare, situaie 3. poziie social 4. clauz, prevedere, stipulatie (a unei convenii) v.t. 1. a condiiona 2. a prevedea, a stipula v.i.a pune condiii, a stipula o condiie ~ of cargo - stare a caricului/ ncrcturii - of contents unknown - starea coninutului necunoscut (despre o
marf ambalat)

~ subsequent - (dr.) condii^ rezolutorie ~ s agreed upon - condiii convenite ~ s of contract - condiii contractuale ~ s of membership - conditii di adeziune ~ s of sale - condiii de vnzare (i contractele de vnzare de mrfuri) conditional adj. conditional ^ ~ acceptance - (com.) acceptai^ conditional (a unei oferte de ctri cumprtor dac primete unelt
faciliti) '

~ of the market - situaie pe pia, conjunctur ~ precedent - (dr.) condiie suspensiv

~ bond - obligaiune condiional/dubl ~ endorsement - andosare condiio nal ~ sale - vnzare condiional conduct s. conducere, dirijare; administrare v.t. a conduce, a dirija; l administra ~ money - (dr.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s. 1. director; administrato) 2. taxator; conductor 3. ghid, nsoitor conference s. 1. conferin; congres convenie 2. cartel maritim ~ call - conferin telefonic ~ carrier - cru asociat (la un cartd maritim) ~ rates - navluri de linie ~ ship/vessel - nav de cartel maritim ~ terms - condiii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. confidenial ~ clerk - funcionar de ncredere - report - raport confidenial confidentiality x. confidenialitate ~ clause - clauza confidenialiti
(ntr-un contract de angajare)

CON

73

confirm v.t. 1. a confirma; a atesta, a adeveri 2. a ratifica, a valida confrmed adj. 1. confirmat; atestat, adeverit 2. ratificat, validat ~ irrevocable credit - (com.) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit - acreditiv confirmat confiscate v.t. a confisca; a sechestra conflict s. conflict; contradiie; incompatibilitate v.i. a fi n conflict/ contradictie, a fi incompatibil - of interests - conflict de interese ~ of laws - conflict de legi, contradictie ntre legi congeneric adj. congener ~ merger - fuziune congener (ntre firme din aceeai industrie n care partenerii de fuziune nu sunt nici clienii, nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. conglomerat ~ amalgamation/merger - fuziune-conglomerat (ntre societi din industrii diferite) congress s. congres conjoint adj. asociat, combinat ~ analysis - analiz asociat (tehnic de lucru utilizat n dezvoltarea noilor produse) conscience s. contiin ~ money - bani de contiin (sum trimis anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniial s-a eschivat) consecutive adj. consecutiv, succesiv ~ days - zile consecutive/curgtoare finclusiv duminicile i srbtorile
legale)

~ contract - contract consensual ~ obligation - obligaie consensual consequential adj. care decurge/ rezult ~ damages - daune indirecte (oferite drept compensaie pentru. nerespectarea obligaiilor contractuale) ~ loss policy - poli de asigurare indirect a pierderii, poli de asigurare mpotriva ntreruperii afacerii (cauzat
de un accident major)

conservative adj. 1. conservator 2. prudent; moderat - accounting - contabilitate pmdent ~ estimate - evaluare pmdent ~ investment - investi-ie cu risc sczut conservator s. 1. custode, paznic 2. lichidator (numit de instan pentru a nchide ofirmfalit) 3. tutore consideration s. 1. consideraie, stim 2. considerare, studiere; considerent, motiv 3. remuneraie, plat; compensaie 4. (dr.) contraprestaie ~ for sale - pre de vnzare consign v.t. 1. a preda, a remite; a expedia (mrfuri); a trimite (mrfuri) m consignaie 2. a ncredina, a consemna 3. a depune (o sum) consignee s. consignatar, destinatar,
primitor (al mrfii)

~ voyage charter party - contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. consensual

~ 's risk - pe riscul destinatarului consigner v. consignor consignment s. 1. lot/ncrctur expediat(); partid de mrfuri 2. expediere (de marfa) n consignaie ~ account - (cont.) cont de consignaie ~ invoice - factur de consignaie ~ note - fraht, scrisoare de trsur ~ warehouse - antrepozit de consignaie

~ prices - preuri stabile construction s. 1. construire; construo| consignor s. consignator, expeditor (al ie, cldire 2. interpretare (a unei legi) mrfii) ~ industry - industria construciilor consolidate v.t. 1. a consolida, a ~ management - amenajare de antied unifica (societi); a aborda n grup (o ~ of ships - construcii navale societate-mam cu filialele ei n ~ policy - poli de asigurare a navei scopuri contabile) 2. a consolida (datoconstrucie ria public) ~ site - antier de construcie consolidated adj. consolidat ~ time - termen de execuie (a une^ -accounts - conturi consolidate lucrri de construcie) - annuities/stock - titluri de rent constructive adj. 1. constructiv 2 consolidat dedus, prezumat, estimat ~ balance sheet - bilan consolidat ~ possession - (dr.) posesie cu titk 1 (bilanzil unui grup, ntocmit prin legal unificarea bilanurilor tuturor filialelor - total loss - (asig. mar.) pierdert componente) total prezumat/interpretat ' - financial statpments - (cont.) situaii ~ trust - (dr.) tutel prezumatS financiare consolidate implicit consolidation ^. 1. fuziune, unificare (a consuetudinary adj. consuetudinar, unor societi); consolidare, abordare n cutumiar grup (a unei societi~ law - drept consuetudinar/cutumiar -mam cu filialele ei n scopuri consuls. consul contabile) 2. consolidare (a datoriei ~ general - consul general publice) 3. (dr.) consolidare (stingere consulage s. taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. consular ntrunirea, n aceeai persoan, a ~ agent - agent consular calitii de uzufructuar i de nud ~ certification - legalizare consular proprietar) ~ declaration - declaraie consular consols s. pl. titluri de rent conso~ fees - taxe consulare lidat - invoice - factur consular consortium s. consortiu - jurisdiction - jurisdicie consular ~ agreement - acord de consoriu ~ office - consulat ~ bank - banc de consortiu ~ passenger - pasager repatriat (prif conspicuous adj. ostentativ, vdit consulat) ~ consumption - consum ostentativ ~ visa - viz consular consulate adj. consulat (nemotivat de necesiti, slimulat de ~ general - consulat general dorina confirmrii unei poziii sociale
74 ________________________

superioare)

constant adj. constant; stabil ~ capital - capital constant - cost - cost constant/fix

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumprarea de bunuri' de consum i servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosin ndelungat ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffa de o marca) ~ non-durables - produse de folosin imediat - preference - preferin a consumatorilor ~ price index - indice de pre al consumatorului (wdicele preurilor cu afnnuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinelor consumatorilor ~ resistance - rezisten/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grev a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de ctre consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor ntr-o economie iber n funcie de preferinele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumprtorului (diferena dintre preu pe care cumprtorul intenioneaz s-l ofere pentru un anumit produs i preul pe care l pltete n realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/n materie de consum ~ rate - norm de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate n continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, nav portcontainere ~ cell - celul de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare n containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/ncrctur containerizabil() containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mrfuri) n containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiiofl minare (a caricului, n special cu ap eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amnarea achitrii ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaa unei dobnz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pn la urmtoarea lichidare; la bursa continurii de mrfuri, diferena dintre preul spot ~ day - zi de contango i preul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune nensemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instan) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disput, litigiu 2. celeritate uzual fr ntrempere concuren, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioad de funcionare nentrerupt continental adj. continental la o firma, folosit pentru calculan - cover - acoperire continental unor beneficii) (asigurare auto britanic oferit per~ (flow) production - producie m fli soanelor care se deplaseaz pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) mbuntii ~ port - port continental continu ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevzut, accident 2. ~ markets - piee continue (pie^ cheltuial neprevzut financiare care permit ca operaiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuae oricnd n decursul un de prevedere zile de tranzacionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevzut, accidental; condiionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei polie de (intr-o tranzacie cu titluri de valoare, asigurare de via, a crei plat este contraband s. contraband; mrfuri ( condiionat de producerea unui eveniment) contraband adj.de contraband ~ control - control vamal mpotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiionat dei {beneficiar ale crui interese sunt - goods - mrfuri de contraband ~ of condiionate de producerea unui eveniment) war - contraband de rzboi ~ expenses - cheltuieli neprevzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contraband contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. ancheia (un contract) 2. a contracta (o obligaie, un mprumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrnge (cheltuieli) v.i. a ncheia un contract - bond - scrisoare de garanie bancar de bun executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cru, transportator ~ date - dat contractual ~ department - raion cu vnzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antrepriz ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durat de execuie/derulare a unui contract ~ labour - mn de lucru angajat pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenie ~ note - (bur.) borderou (de cumprare sau vnzare de aciuni) ~ of agency - contract de agenie/comision ~ penalty - penalizare contractual ~ price - pre contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - vitez contractual ~ supplies - livrri contractuale - value - valoare contractual ~ work lucrare n antrepriz contraction s. 1. contractare, ncheiere pe baz de contract 2. contractare (a unei obligaii, a unui mprumut etc.) 3. reducere, restrngere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractant; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaii contractuale ~ rent - chirie contractual contrarian s. (SUA) contrarian (persoan care urmeaz o strategie contrar unor opiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenie contribution s. 1. contribuie 2. impozit, tax ~ margin - (fn.) maij de contribuie (contribuia la costurile fixe sau venitul rmas dup plata costuriorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuie la avaria comun contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revist, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acionar; acionar care contribuie la plata datoriilor (n
caz de lichidare a societii)

~ insurance - asigurri sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotec contributiv/colectiv (ipotec dat unui singur creditor, alctuit prin contribuiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijen culpabil ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acionarul sau grupul de acionari care deine mai mult de 50% din aciunile unei societi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marc de control ~ snrvey - expertiz contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se ntruni convenience s. nlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate i preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adreseaz clientelei dintr-o anumit zon i are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiiilor unui mprumut; emiterea de noi titluri pentru a nlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producie (manoper i cheltuieli indirecte) ~ loan - mprumut de conversiune ~ price - pre de conversie (preul efectiv pltit pentru aciunile comune atunci cnd sunt obinute prin
conversia aciunilor prefereniale sau a obligaiunilor convertibile)

prefereniale sau a unei obligai^


convertibile)

~ table - tabel de transformri {pevA uniti de msur aparinnd un sisteme diferite) convert v.. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaiune convertih
(care, la scaden, poate fi schimba cu alte titluri n loc s fie pltit)

~ currency - moned convertibil ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaiuni & aciuni prefereniale care pot
schimbate, la opiunea titularului,

aciuni comune ale societii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprieti)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregte^
actele n vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, band transp<


toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat n grup, s ncheie o asigurare individual cnd asigurarea colectiv expir) ~ rate/ratio - rat/raport de conversie (numrul de aciuni comune care poate fi obinut prin conversia unei aciuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile n acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativ de credit - farm - cooperativ agricol de pro-ducie - marketing - marketing comun (al unui grup de productori care colaboreaz pentru lansarea mrfurilor lorpepia)

core . interior, miez, inim ~ activity/business - activitate principal/de baz ~ competence - (man.) competen de baz (a unei societi) ~ equity - capital propriu esenial (al
unei societ)

~ shop/store - cooperativ de consum ~ society - societate cooperatist, cooperativ ~ system - sistem cooperatist, cooperaie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea n care
lucreaz)

~ workers - (man.) muncitori eseniali


(cu sarcini deosebite) i responsabiliti

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaie ~ of industry - acordare de aciuni angajailor (la societatea n care
lucreaz)

corkage ^. tax pentru buturile nfundate (servite n restaurant) corn s. 1. cereale, grne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - msur de capacitate pentm cereale i mrfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amnuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aram; moned de aram 2. pl. aciuni ale unei societi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hrtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar coninnd copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-i rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunuri)

~ exchange - burs de cereale ~ market - pia de cereale ~ trade - comer cu cereale corner 5'. acaparare (de mrfuri, aciuni pentru a exercita controlul asupra preurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mrfuri, aciuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formnd o corporaie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoan juridic ~ campaign - campanie organizaional (campanie publicitar menit s
cultive imaginea unei companii n ansamblu)

~ culture - (man.) cultur/sistem de valori a(l) corporaiei, cultur organizaional

so_________________
~ customer - persoan juridic (client al unei bnc) ~ identity - (man.) identitatea corporaiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societii ~ logo - logo(gram) de corporaie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativ ~ raider - (bur.) persoan fizic sau juridic ce ncearc s obin controlul asupra unei societi (prin cumprarea masiv i brusc de aciuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflect efectele unui proiect asupra riscului firmei, msurat ca efect asupra variabilitii profitului finnei) ~ seal - tapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (n economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativ/a corporaiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituie mandatat corporation s. 1. corporaie, persoan juridic 2. (SUA) corporaie (persoan juridic care funcioneaz separat i distinct de proprietarii i managerii si, avnd astfel avantajul unei existene nelimitate, transferabilitatea simpl a prilor sociale i rspundere limitat) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaie colectiv (cu mai muli membri) ~ sole - (dr.) corporaie exclusiv (titular, cu personaitate juridic, al uneia dintre anumite funcii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporah corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq pot 2. organizaie-corespoiMJ
(instituie financiar care prestf servicii pentru alt organia financiar)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondent ~ clerk - funcionar/secretar respoi bil cu corespondena ~ course - curs prin coresponden ~ department - serviciu de cores den correspondent s. 1. corespom (banc ce acioneaz ca agent penti
alt banc care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank banc - corespondent corruption s. corupie cost s. 1. cost; pre de cost 2. cheltuieli de judecat; cheltuieli v. evalua, a fixa preul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost i navlu ~ - benefit analysis - analiz c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um creia i se pot aloca nite cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu i comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu i diferen de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision i dobnd ~ leader - lider de cost (firm care
deinefa de concurenii ei un avantaj important n ceea ceprivete costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media


costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei compani)

~ of credit - cost al creditului


(dobndd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata


dobnzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de ntrempere a produciei ~ of labour - cost al forei de munc ~ of living - cost al vieii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieii ~ of new common equity - cost al noilor aciuni comune (rata rentabilitu lafondurile obinuteprin vnzarea de noi aciuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitii solicitate de acionari pentru capitalurile proprii obinute de firm prin reinerea i reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metod de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, asculttori etc.) ~ - plus method - metoda adugrii unei cote marginale fixe la preul de cost ~ price - pre de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocat de creterea preurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevzute ~ structure - structur a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, pete etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preului de cost costliness s. scumpete, preuri ridicate cottage s. cas rneasc ~ industry industrie artizanal cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaa bumbacului ~ mill fllatur de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - edin de consiliu ~ estate cartier de locuine aflat n administrarea autoritilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataat unui titlu valoare la purttor) 2. bon, tichet fi cartel) \ ~ bond obligamne cu cupoane f< dobnd) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificat a dobnzii unei obigaiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinare a cuponul (transformarea unei obigaiu obinuite ntr-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instan courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauz unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractant cover s. 1. (fond de) acoperire/garan (pentru un mprumut, o tranzacie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (tiri, evenimente; desp ziariti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacm la restaurant) - funds - fonduri de garanie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate pn emiterea poliei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghieu 2. contor (^e ap, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofert (la licitaie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenional v.i. a formula o cerere reconvenional counterfeit adj. contrafcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitane, cecuri, bilete); contramarc, talon, matc counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comand, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofert counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemntur v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemntur countertrade s. (com.) contrapartid countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ar, stat 2. regiune, zon; provincie ~ limit - (fin.) limit de ar (limita
riscului de tara)

~ of destination - ar de destinaie (a
mrfii)

~ of origin - ar de origine ( mrfii) ~ rating - rating de ar ~ risk - (fin.) risc de ar

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur fin.) acoperire, garanie 2. asigurare, acoperire (a unui risc) 3. public, acoperire (procentul de consumatori ai unei piee-int care au cel puin o ocazie de a recepiona un mesaj publicitar n timpul unei cwnpanii) 4. reportaje, comentarii (despre un eveniment) covered adj. acoperit, asigurat ~ bear - (bur.) speculant la baisse cu acoperire (care deine suficiente aciuni pentru a-i ndeplini obligaiile, nefiind obligat sa cumpere pe o pia n cretere) ~ interest arbitrage - (fin.) arbitraj cu dobnd acoperit ~ option - (bur.) opiune acoperit (contract de opiune garantat cu aciunile unui titlu de valoare suport) coverage s. 1. acoperire, asigurare; riscuri acoperite/asigurate 2. public (al unei staii de radio sau televiziune); cititori, asculttori etc. (ai unor reclame) 3. reportaj, comentariu covering s. acoperire (tranzacii de acoperire pe piaa bursier prin contracte la termen) ~ letter - scrisoare de nsoire craft s. 1. meteug, meserie 2. breasl, corporatie 3. ambarcaie; ambarcatii, nave 4. avion; avioane ~ clause - (mar.) clauz de alimbare ~ guild - breasl, corporatie ~ labour - mn de IUCBLI calificat ~ union - sindicat al muncitorilor/meseriailor din aceeai specialitate craftsman 5'. meseria, meteugar; artizan craftsmanship s. meteug, art

cranage s. tax de macara; drept de folosire a macaralelor (portuare) crane .y.macara; macara de chei sau bord crash 5-. crah, faliment crate s. crat (ldi/cutie din ipci) crating s. ambalare n crate crawling adj. care se mic ncet ~ P^ - (fif1-) crawling peg (rat de schimb prin care cursul de schimb al unei monede fluctueaz ntr-o marj restrns) creative adj. creator, inventiv ~ accounting - contabilitate creatoare credentials s. pl. scrisori de recomandare credit s. 1. credit; mprumut 2. reputaie de solvabilitate 3. scrisoare de credit, acreditiv 4. (cont.) credit (coloan n partea dreapt a fiecrui cont) v.t. 1. a credita, a mprumuta, a deschide un credit 2. (cont.) a credita, a nregistra n creditul unui cont ~ account - (com.) cont n credit - advice - aviz de creditare - agency/bureau - agenie/birou de verificare a solvabilitii (unui client sau a uneifinne) ~ balance - sold creditor ~ bank - banc de credit ~ card - carte de credit - ceiling/limit - limit a creditului, plafon de creditare ~ clearing - compensare {interbancara) a creditelor ~ control - control al creditelor ~ cooperative - cooperativ de credit - creation - creare de credite (in
economie}

~ department - serviciu de credite

84________________________

__________________CRE-CRI ~ standards - standarde de credit - structure - structur a creditului ~ terms - termeni (conractuali) d| creditare - union - cooperativ de credit creditor s. creditor ~ account - cont creditor ~ nation - ar creditoare ~ position - (cont.) poziie creditoare ~ s' meeting - adunarea creditorilor - s under commission of bankruptc? - creditori ai unui falit ~ s voluntary winding-up - lichidac voluntar a creditorilor creditworthiness s. bonitate, solvabili tate; reputaie de solvabilitate creeping adj. lent ~ control/takeover - preluare lenta treptat a controlului (asupra uru
societi)

~ freeze/squeeze - ngheare/blocare a creditelor ~ S^P ~ (com.) ecart de credit (formul care desemneaz conflictul dintre
interesul vnztorului de a-i primi banii ct mai curnd i cel al cumprtorului de a plti ct mai trziu)

~ history - evoluie n timp a creditului ~ insurance - asigurare a creditelor ~ instrument - instrument financiar/de credit ~ insurance - asigurare a creditelor (de ctre creditor) ~ line - (SUA) limit de credit; not care indic sursa unei ilustraii
(reproduse ntr-o carte)

~ losses - pierderi din credite neperformante ~ manager - manager de credit ~ market - piaa creditelor ~ memorandum/note - bilet de credit
(prin care clientul este ntiinat de ctre un furnizor c acesta i-a creditat contul, specificndu-se i suma respectiv)

~ offcer - inspector de credite ~ on mortgage - credit ipotecar ~ on personal property - credit mobiliar ~ on real estate - credit imobiliar - period - perioad de credit - rating/status/standing - evaluare a bonitii/solvabilitii ~ review - revizuire a creditelor (pentru stabilirea provizioanelor) ~ sale - vnzare pe credit ~ scoring - punctaj de bonitate - slip/voucher - borderou de plat ( la banc)

~ inflation - inflaie lent crew s. echipaj (de nav) ~ list - list de echipaj, rol de apel a navei ~'s customs declaration - declarai vamal a echipajului crisis s. criz ~ management - management de cria critical adj. critic ~ cargo - marf pretenioas f privina condiiilor de transport) ~ path analysis - analiza drumuli critic (analiza etapelor pentr
realizarea fiecrei activitfi succesh n vederea implementrii ntreg strategii)

crop s. 1. recolt 2. cultur agricol v. 1. a recolta 2. a cultiva v.i. a produc recolt (despre pmnt) ~ m rotation - sol

CRO-CUR

85

- rotation/succession - asolament cross adj. ncmciat, combinat; reciproc v.t. a bara (un cec) ~ effects - efecte reciproce ~ exchange/rate - curs de schimb ncmciat (stabilrea cursului dintre dou valute prin raportare la o ter moned) ~ holding - deinere reciproc de aciuni (de ctre dou sau mai multe societi) ~ liabilities - (mar.) rspunderi/ obligaii reciproce (ale armaorilor n
caz de (*oliziune)

~ capacity/content - capacitate volumetric (a navelor comerciale) ~ contents - cubaj ~ displacement - deplasament volumetric ~ measure - unitate volumetric ~ storage capacity - capacitate cubic de depozitare
cumprep. (bur.)cu

~ offer - ofert ncmciat ~ selling - vnzare mperecheat (plasarea produselor complementare unele lng altele n magazin) ~ -sectional analysis - analiz n seciune transversal (calculul ratelor financiare la doua momente diferite de timp) ~ subsidy - subvenie ncruciat crossing s. barare (a unui cec) crown 5'. coroan (regal) ~ debt - crean regal ~ jewels defence - aprarea bijuteriilor coroanei (pan de msuri adoptat de o societate ameninat cu preluarea controlului de ctre un investitor
nedorit)

~ all - cu toate beneficiile - capitalization - cu capitalizare ~ coupon - cu cupon ~ distribution - cu distribuire (de dividende etc.) ~ dividend - cu dividend ~ interest - cu dobnd ~ new/rights - cu drepturi (prefereniale la o nou emisiune de aciun) cumulative adj. cumulativ ~ average residuals - (fn.) valori reziduale medii cumulative (nsumarea n timp a excedentului de rentabilitate al unei aciuni sau al unui portofoliu) ~ dividends - dividende cumulative
(wracteristic deprotectik a aciunilor

~ land - domeniu regal/al coroanei crude adj. brut, neprelucrat ~ naphtha/oil/petroleum - iei, petrol brut ~ - oil carrier - petrolier (de iei) ~ ore - minereu bmt ~ product - produs brut cruise s. croazier cubic adj. cubic, volumefric

prefereniale care impune ca toate dividendele resante cuvenite acestei categorii de aciuni s fie pltite prioritar) ~ preference/preferred share aciune preferenial cumulativ ~ voting - vot cumulativ (metod de vot,care permite voturi multiple pentru un singur membru al unui consiliu de administraie) curb s. (bur.) pia neoficial v.t. a limita, a ine sub control (inflaia) ~ broker - broker neoficial - market - pia neoficial

S6___________________________

__________________CUR-CU ~ ratio - (fin.) rata lichiditii curefl (raportul dintre pasivele curente a unei afaceri i activee sale curente) ~ settlement - (bur.) lichidare curent ~ year - an curent ~ yield - (fin.) randament curei (venitul unei obligaiuni, egal i valoarea cuponului mprit la pre) curtail v.t. a reduce (cheltuieli) curve s. curb (a cererii) custody s. custodie ~ account - cont de custodie ~ bill of lading - (mar.) conosament d marf (n special bumbac) n custodie custom s. 1. uzan, convenie 1 clientel; vad 3. pl. vam; taxe vamal adj. fcut pe comand ~ - built/'make - fcut pe comand ~ of the port - uzan a portului ~ of trade - uzan contractual ~ s agency - agenie vamal ~ s agent agent de lichidare n vam ~ s and excise duties - taxe vamale 5 de regie ~ s area - zon vamal ~ s authority autoritate vamal ~ s bill of entry buletin zilnic 2 micrii navelor ia mrfurilor ~ s. bond - scrisoare de garani vamal (pentru plata taxelor vamale d import) ~ s broker - (SUA) agent de lichidar n vam ~ s classification - clasificare vamal (categoria din cadrul unui nomenclatc de taxe vamale n care este introdus u produs) ~ s clearance - formaliti vamali lichidare n vam

currency s. 1. valut; devize; instrument de plat 2. circulaie (monetar) 3. scaden (a unei cambii) ~ appreciation - apreciere a unei valute (n raport cu altele) ~ bill - cambie tras n devize ~ bond - obligatiune pltibil n moneda rii n care a fost emis; (SUA) obligaiune pltibil n devize ~ circulation - circulatie monetar ~ code - cod al valutei ~ deflation - deflaie monetar ~ depreciation - depreciere a unei monede (n raport cu altele) ~ devaluation - devalorizare ~ notes - bancnote (emise ntre 1914-1918 n Marea Britanie) ~ option - opiune (de vnzare sau cumprare) pentru devize ~ rate - rat de schimb ~ risk - risc al cursului de schimb (riscul de a nregistra pierderi cauzate defluctuaia ratelor de schimb) ~ swap - swap cu devize ~ union - uniune monetar current adj. curent ~ account - cont curent ~ assets - active curente/circulante ~ balance - sold curent al unui cont; sold al contului curent ~ capital - (SUA) capital curent/de lucru ~ cost - (cont.) cost curent ~ cost accounting - contabilitatea costurilor curente/de inflaie ~ debt - datorie curent ~ liabilities - pasive curente ~ money - moned curent ~ price - pre curent

CUS-CYC

87

- s debenture - certificat de restituire a taxelor vamale (pltite pentru mrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mrfurilor de export) ~ s declaration/entry - declaraie vamal ~ s drawback - restituire a taxelor vamale ~ s duty - tax vamal ' ~ s examination/inspection - inspecie/control vamal ~ s harmonization - armonizare a taxelor vamale (unifonnizarea nomenclatoarelor i a procedurilor vamale n rile care coopereaz) ~ (s) house - vam, punct vamal ~ s invoice - factur vamal ~ s nomenclature - nomenclatur vamal ~ s offce - birou de vam ~ s offcer - vame ~ s permit - permis vamal ~ s regulations - regulament vamal ~ s seal - sigiliu vamal ~ s tare - tar vamal ~ s tariff - tarif vamal ~ s territory - jurisdicie vamal ~ s union - uniune vamal

- s value - valoare n vam ~ s warehouse - antrepozit vamal ~ s warrant - recipis vamal ~ s waters - zon maritim special ~ s wharf - chei vamal customable adj. supus taxelor vamale customary adj. uzual, obinuit ~ delivery - livrare uzual ~ law - drept cutumiar ~ (quick) dispatch - celeritate uzual ~ tare - tar uzual customer s. client; cumprtor; consumator ~ profle - profil al clientelei ~ s' ledger - (cont.) registru de vnzri cut s. reducere, micorare v.t. 1. a reduce, a micora (preuri, salarii etc.) 2. foff) a tia, a ntrerupe (alirnentarea cu ap, gaze etc.) ~ price/rate - pre redus (drastic) ~ - price shop - magazin cu preuri reduse cutthroat adj. dur, acerb ~ competition - concuren dur/ acerb cycle s. ciclu cyclical adj. ciclic ~ fluctuations - fluctuaii ciclice ~ unemployment - omaj ciclic

D
daily adj. zilnic, cotidian adv. zilnic s. cotidian, ziar ~ consumption - consum zilnic ~ flow - prodsucie zilnic (in flux
continuu)

~ done/incurred - pagub produs ocazionat ~ report - raport de avarie ~ suit - proces de daune
~ survey - expertiz de avarie

~ loans / money - mprumuturi pentru o zi ~ output / production - producie zilnic ~ receipts / returns - ncasri zilnice, ctig pe zi ~ turnover - cifr de afaceri zilnic; volum de mrfuri operat zilnic dairy s. 1. lptrie; ferm de vaci de lapte 2. magazin de produse lactate ~ cattle - vaci de lapte ~ farm - ferm de vaci de lapte ~ lunch - lactobar ~ products - produse lactate dairying s. industria laptelui dairyman s. lptar; muncitor la o ferm de vaci de lapte damage s. 1. pagub, avarie, prejudiciu, daun 2. pl. (dr.) daune, despgubiri v.. 1. a avaria, a deteriora 2. a pgubi, a provoca pagube ~ by fire - pagub prin incendiu ~ by handling - pagub prin manipulare ~ by jettison - (mar.) pagub prin aruncarea peste bord (a bunurilor
navei)

~ certificate - certificat de avarie ~ chargeable to - avarie n sarcina ~ claim - cerere de daune/despgubiri

~ to persons - daun corporal ~ to property - daun material ~ to the goods - avariere a mrfurilor ~s at large - daune / despgubn necontractuale (stabilite de instan) to be liable for ~s - a fi pasibil d plata despgubirilor damaged adj. avariat, deteriorat ~ cargo - caric / ncrctui deteriorat() ~ goods - mrfuri avariate / deteriorah dandy s. (mar.) alup sau lep o arbore ~ note - permis de mrfuri antrepc zitate; permis vamal danger s. pericol, risc ~ money - spor de periculozitate dangerous adj. periculos cargo - caric / ncrctui periculo(a)s() ~ goods - mrfuri periculoase ~ oils produse petroliere periculoas (cu temperatura de aprindere su +23Q date s. 1. dat 2. termen, perioadi scaden v.t. 1. a data (o scrisoare etc 2. (back) a antedata v.i. a data ~ as postmark - data potei ~ of arrival - data sosirii ~ of delivery - data livrrii ~ of departure - data plecrii

DAT-DEA

89

~ of dispatch - data expedierii ~ of invoice - data facturrii ~ of loading - data ncrcrii ~ of maturity - data scadenei, scaden ~ of payment - data plii ~ of sailing - (war.) data plecrii ~ of shipment - (mar.) data expedierii ~ stamp - tampil cu dat ~ stamping - marcare a termenului de valabilitate (pe produsele perisabile)
dated adj. datat

~ securities - titluri de valoare (pbligaiuni, cambii etc.) la termen dateless adj. nedatat daughter ^. fiic ~ company - societate-fiic (filial a unui holding) dawn s. nceput ~ raid - {bur.) raidul din zori, cumprare la deschidere (cumprare neanunat a unui pachet mare de aciuni n primele momente ale
deschiderii bursei pentru a evita creterea cursului acestord)

day s. ziu, zi; pl. zile consecutive / curgtoare ~ book - (cont.) jumal ~ labourer - zilier ~ of demurrage - (mar.) zi de contrastalii ~ of entry - zi de depunere a declaratiei vamale ~ of 24 running hours - zi de lucru de 24 de ore consecutive ~ off - zi liber ~ orders - (bur.) ordine zilnice ~ plan - plan de activiti zilnice ~ rate - sistem de salarizare cu ziua ~ shift - schimb / tur de zi

~s after sight - zile dup prezentare (formul pe o cambie) ~s of grace - zile / termen de graie (pentru plata unei datorii scadente) ~ - to - day accomodation / loan (bur.) mprumut pentru o zi / de pe o zi pe alta ~ - to - day option - (bur.} opiune pentm o zi / de pe o zi pe alta ~ - to - day rate - dobnd la mprumutul pentru o zi / de pe o zi pe alta daywork s. lucru (pltit) cu ziua dead adj. mort, inactiv ~ account - cont inactiv ~ capital - capital inactiv / neproductiv ~ -end job - activitate fr perspectiv ~ freight - (mar.) navlu mort ~ load - ncrcare prin greutate proprie/moart; greutate proprie ~ loan - mprumut nerecuperabil ~ loss - pierdere net ~ market - pia inactiv ~ money - bani neinvestii ~ rent - chirie moart (pltit pentru
concesionarea unei mine, indiferent dac aceasta este n exploatare sau nu)

~ season - sezon mort ~ security - garanie nul (proprietate industrial ce nu poate servi drept garanie bancar dac nu este n exploatare) ~ time - timp mort deadweight s. greutate proprie (a unui vehicul), tar; (mar.) greutate moart (care nu aduce navlu); capacitate deadweight / brut / total {de transport
a nave)

~ capacity / all told - capacitate deadweight / bmt / total ~ cargo - mrfuri grele / deadweight

90

DEA-I

~ cargo capacity - capacitate util / net de ncrcare ~ cargo tonnage - tonaj net ~ charter - navlosire la greutate ~ debt - datorie neproductiv (component a datoriei publice cauzat mai ales de cheltuielile neproductive legate de rzboi) ~ loss - pierdere nerecuperabil (manifestare a ineficienei economice) ~ plan - plan de ncrcare complet a
navei

~ scale - diagram / grafic de ncrcare ~ ton - ton deadweight deadline s. termen-limit / final deadstock s. 1. inventar mort (utilaje i
construcii agricole) 2. (com.) stoc

nevandabil deal s. 1. afacere; tranzacie 2. (SUA) politic economic (specific unei anumite administraii) 3. ofert special (in scop publicitar) 4. scndur / dulap de brad (cu dimensiuni standard) v.t. 1. a da, a distribui 2. (at) a cumpra la, a fi clientul (unui magazin) 3. (between) a fi intermediar ntre 4. (in) a face comert cu 5. (together) a avea relaii cu 6. (with) a face afaceri cu, a avea legturi comerciale cu v.i. a face comert ~ on joint account - tranzacie n participaie ~ porter - docher cherestegiu dealer ,s. 1. comerciant, negustor; intermediar; detailist 2. (bur.) dealer ~ aids - material publicitar ~ buyer - telal ~'s brand - marca distribuitorului / de
comert (nume de marc atribuit unui produs de ctre un intermediar, de obicei un deailist important)

dealings s.pl. 1. raporturi/relaii coi ciale 2. tranzacii/operaii financiare ~ for a fall - (bur.) operaii la bais^ ~ for a rise - (bur.) operaii \ hausse \ ~ for cash - operaii n numerar \ dear adj., adv. scump ~ money - credite cu dobnzi ridicato ~ money policy - politic de credite < dobnzi ridicate dearness s. scumpete, preuri ridicatei ~ allowance - indemnizaie pent creteri de preuri dearth s. 1. lips, penurie 2. scumpeu ~ of liquidity - lips de lichiditi i death s. deces ~ beneft - (asig.) indemnizaie <
deces (pltit urmailor unui munciu decedat din cauw unui acciden { munca}

~ duty / tax - impozit succesoral /1 motenire ~ grant - ajutor de nmormntare ~ rate - rata mortalitii debase v.t. 1. a devaloriza, a deprec 2. a falsifica (monede, metale etc.) debasement s. devalorizare, deprecia ~ of the coinage - depreciere monedei debenture s. 1. titlu de crean; (5Z obligaiune general / negaranta (instrument de ndatorare pe terrrh lung care nu este garantat de o ipot& asupra unor active) 2. certificat i restituire a taxelor vamale ~ bond - obligaiune cu dobnd fix debit (cont.) s. debit v.t. a debita ~ account - cont de activ (cu so debitor) ~ balance - sold debitor ~ card - carte de debit

DEB-DEC

91

~ column - coloana debitului ~ entry / item - articol debitor ~ note - not de debitare ~ procedure - ncasare direct ~ side - debit to enter / to carry / to put to the ~ of an account - a trece (o suma) n coloana de debit a unui cont
debt s. datorie

~ buy back - rscumprare a creanelor (de ctre debitor) ~ capacity - (fin.) capacitate de
ndatorare (vaoarea maxim a datoriei n structura capitalulu)

~ ceiling / limit - plafon al datoriei ~ - collection / - recovery agency agenie de recuperare a datoriilor ~ collector - agent de recuperare a datoriiior ~ due - datorie exigibil ~ equity ratio - (fin.) raportul datorie - capital propriu ~ equity swap - (fin.) swap de datorii contra capitalul propriu ~ management - managementul / gestiunea datoriilor ~ of honour - datorie de onoare ~ of old standing - datorie veche ~ ratio - (fin.) rata de ndatorare (totalul datoriilor mprit la totalul activelor unei societ} ~ service - serviciul datoriei to be out of ~ - a nu mai avea datorii to get out of ~ - a se achita de datorii to run into ~ - a face datorii debtee A'. creditor debtless adj. far datorii debtor s. 1. debitor, datomic 2. pl. conturi active ~ account - cont de activ (cu sold
debitor)

~ age analysis - analiza vechimii debitorilor ~ in default - debitor n incapacitate de plat decade s. deceniu; decad decartelization 5. desfiinare a unui cartel decartelize v.t. a desfiina un cartel decentralization s. descentralizare decentralize v.t. a descentraliza decimal adj. zecimal, decimal ~ classifcation - clasificare zecimal ~ coinage - sistem monetar decimal ~ measure - msur metric / zecimal ~ system - sistem zecimal (de uniti de msur) decimalize v.t. a transforma n sistemul zecimal decision 5'. decizie, hotrre ~ beyond / past recall - decizie irevocabil ~ maker - factor de decizie making - luare de decizii; competen de decizie ~ - making costs - costuri ce influeneaz luarea deciziilor ~ - making under certainty - luare de decizii n condiii de certitudine ~ - making under risk - luare de decizii n condiii de risc ~ - making unit - (man.) unitate decizional ~ tree - (man.) arbore de decizie
(stabilirea grafic a tipului de relaie ntre deciziile manageriale i factorii probabilistici)

to make a ~ a lua o decizie deck A\ (mar.) punte ~ cargo - caric de punte ~ - cargo cover - prelat de protecie a caricului de pe punte

92

DEC-I

~ - cargo line - tubulatur de punte {la


petroliere)

~ - cargo space - spaiu de ncrcare pe punte ~ gear - instalaie de punte ~ - load capacity - capacitate de transport pe punte ~ stowage - stivuire pe punte declarant s. declarant (yama) declaration s. declaraie ~ day - (bur.) zi de declaraie (ultima
zi n care titularul unei opiuni poate decide dac o menine sau nu)

~ inwards - declaraie (vamal) la intrare ~ of bankruptcy - declaraie de faliment ~ of duty - declaraie vamal ~ of nullity - (dr.) declararea nulitii (unui contract) of solvency declaraie de solvabilitate ~ of the contents - declaraie (yamala) asupra continutului ~ of value - declaraie de valoare ~ outwards - declaraie (yamal) \a ieire ~ policy - poli de asigurare flotant / nenominalizat declared adj. declarat ~ value - valoare declarat (n vam) decline 5'. 1. scdere, diminuare 2. declin (al activitfii economice) v.t. a declina, a refuza v.i. a scdea, a diminua ~ in prices - scdere a preurilor ~ of the markets - restrngere a pieelor decontrol 5. eliberare de sub controlul statului v.t. a elibera de sub controlul statului

decrease s. reducere, scdere, nuare v.t., v.i. a (se) reduce, a scdea decree s. 1. decret; ordonan ( hotrre judectoreasc, sentin v.i decreta, a hotr i ~ in bankruptcy hotrre judeci reasc de declarare n stare de falima ~ law - decret-lege i deduct v.t. 1. a deduce, a scdeaj reine 2. a defalca; a deconta deductible adj. deductibil ~ space (mar.) spaiu deducti (spaiu impropriu ncrcrii cu marf. deduction s. 1. scdere, reinere defalcare; decontare ~s from pay - reineri din sala (pentni plata impozitelor, asigurrilor sociale etc.) deed s. act,. document; contract; ti (penru transferarea unui drep) ~ of arrangement / assignmenl concordat, acord cu creditorii ~ of conveyance act de transmil (a proprieti); act de cesiune ~ of gift - act de donaie ~ of partnership - contract de asocn ~ of property - act / titlu proprietate ~ of transfer - act de transfer i aciuni) ~ of trust - contract fiduciar ~ poll obligaie unilateral, simplu deep adj. adnc ~ discount bond - {SUA) obligaii cu reducere mare {a preului emisiune, dar care ofer dobi mica) ~ draft / draught - (mar.) pescaj mi ~ load mark - (mar.) marc de pesc ncrcare

DEE-DEF

93

~ - sea fishery / fishing - pescuit oceanic / de larg - - sea navigation - navigaie de curs hmg ~ - sea tug - remorcher maritim - stowage - stivuire n cal / magazia inferioar - - water line - linie de plutire la ncrcare maxim deface v.. a terge, a deteriora (faa unei bancnote, a unui cec) defalcate v.t. 1. a defalca 2. a delapida, a detuma (fonduri) v.i. a comite fraude defalcation s. 1. defalcare 2. delapidare; sum delapidat defalcator s. delapidator default s. 1. (a?r.) neprezentare, lips (din instan) 2. nendeplinire (a unui contract) 3. ncetare de plat v.t. 1. (dr.) a judeca n contumacie 2. a nu face fa (angajamentelor); a nu putea plti (datorit) v.i. 1. (dr.) a nu se prezenta {n instana) 2. a nu-i plti datoriile ~ risk - risc de ncetare de plat defaulter s. 1. (dr.) condamnat (m conumacie) 1. persoan care nu-i ndeplinete obligaiile / angajamentele; falit defeasance s. (dr.} 1. anulare, abrogare 2. clauz rezolutorie (care poate implica anularea unui contract) defeasible adj. anulabil, abrogabil defeat (dr.) s. anulare, abrogare v.t. a anula, a declara nul i neavenit defective adj. incomplet, imperfect ~ delivery - livrare defectuoas (de tiluri de valoare ale cror caracteristici nu corespund exigenelor bursiere sau contractuale)

~ title - (dr.) titlu (de proprietate) incomplet / imperfect ~ - title policy - poli de asigurare pentru o proprietate cu titlu incomplet / imperfect (incheiat de cumprtorul unei asemenea proprieti mpotriva unei eventuale contestri njustiie) defer v.t. a amna; a ealona defer(r)able adj. care poate fi amnat / ealonat deferred adj. amnat; ealonat ~ annuity - (asig.) anuitate amnat ~ bond - obligatiune cu dobnd ealonat (care crete gradua} ~ delivery - (bur.) tranzacionare amnat (a aciunitor cu acordul cumprtorului) ~ interest certificate / scrip / warrant - (bur.) certificat pentru dobnd ealonat ~ liabilities - datorii pe termen lung ~ payment account - cont de pli ealonate ~ payment agreement - (com.) acord de cumprare cu plata n rate (proprieatea asupra produsului devenind efectiv n momentul livrrii) ~ premium - (asig.) prim ealonat ~ rebates - (com.) reduceri cumulate (acordate de angrosist detailisului n anumite condiii) ~ shares - aciuni amnate (cw plata dividendelor dupd ce toate celelalte
tipuri de aciuni aufost achitate)

~ tax - impozit amnat deficiency s. 1. deficien, lips 2. deficit, manco ~ clause - clauza lipsei (de marf la predare) ~ in weight - lips la greutate defcient adj. defectuos; insuficient

94

DEF-DEl

~ packing - ambalaj defectuos ~ reserves - deficit de rezerve (rezervele unei bnci care scad sub
nivelul cerut de lege)

deficit s. deficit ~ financing / spending - fmanare a deficitului (bugetar) ~ spending unit - unitate economic cu deficit (care cheltuiete mai mult dect produce) definite adj. hotrt, ferm ~ order - comand ferm deflate v.t. a provoca deflaia
(monede)

deflation s. (fin.) deflaie deflationary adj. deflaionist ~ g3? - decalaj deflaionist ~ measure - msur deflaionist defraud v.t. a defrauda, a delapida defrauder s. defraudator, delapidator defray v.t. a plti, a achita; a rambursa (cheltuieli) defrayable adj. cu ramburs defrayal s. platire, achitare; rambursare (a cheltuielilor) defrayment v. defrayal defunct 'adj. inactiv; radiat (din registrul de comert) ~ company - societate radiat degressive adj. degresiv ~ tax - impozit degresiv dehoarding s. ncetare a tezaurizrii capkalurilor deindustrialization s. dezindustrializare delay s. ntrziere, amnare; prelungire (a termenulu) v.t. antrzia, a amna; a prelungi (un termen) del credere 5. (com.) del credere ~ agent - agent del credere ~ agreement - acord del credere

~ commission - comision al agentuli del credere delegate s. delegat v.t. a delega delinquency s. delict (fnanciar^ neplat a datoriilor la scaden delinquent adj. neachitat {despf impozite) ~ account - cont (de credit) ntrzii fa de scaden ~ tax certificate - (SUA) certificat d impozite neachitate (form d investiie) delisting s. eliminare/suspendare unor aciuni de pe lista de cota bursiere deliver v.t. 1. a livra, a distribui ( marfa) 2. a remite, a preda (o scrisoan
un act)

to ~ in full - a livra n ntregime delivered adj. 1. livrat, distribu (despre o marfa) 2. remis, predi
(despre o scrisoare, un act)

~ alongside ship - (mar.) livrare lng


nav / sotto palanco

~ at frontier - livrat la frontier ~ docks - (mar.) cu livrare n docuri ~ duty paid - livrat, taxele vamal pltite ~ duty unpaid - livrat, taxele vamai nepltite ~ free - livrare franco ~ measure - cantitate livrat / predat ~ price - pre de livrare (care inclwi toate cheltuielile de transport pn i punctul de livrare) ~ sound - livrat n bune condiii ~ weight - greutate predat delivery s. 1. livrare, distribuire (< marfa) 2. remitere, predare (de scrisoi acte); transfer (de aciuni, cambii etc.} ~ advice - aviz de livrare

DEL-DEM

95

~ alongside ship - (mar.) livrare lng nav / sotto palanco ~ bill / note - foaie / bon de livrare ~ book - registru de livrare ~ car / van - camionet, furgonet (pentru livrr) ~ charges - cheltuieli de livrare ~ clause - (mar.) clauza predrii (navei la expirarea perioadei de nchiriere) ~ date - data livrrii; termen de livrare ~ free domicile - livrare franco domiciliu ~ manifold - manifold de livrare ~ on acceptance - livrare la acceptare ~ on board - (mar.) livrare / predare la bordul navei ~ on payment - plata la livrare ~ order - ordin / bon de livrare; conosament fracionat ~ overside - (mar.) livrare / predare altei nave (prin ransbordare) ~ point - punct / loc de livrare ~ receipt - recipis de livrare ~ speed - (mar.) celeritate de livrare ~ terms - condiii de livrare
~ voyage '- (mar.) cltorie / voiaj de predare (a navei la expirarea termenului de navlosire)

~ loan - mprumut rambursabil la cerere ~ matching - echilibrare a cererii (cu nivelul producie} ~ note - aviz de plat ~ pass - permis de ridicare a mrfurilor
(din depozit)

~ price - pre cerut ~ - pull inflation - inflaie provocat prin cerere ~ schedule - graficul cererii ~ variaton - variaia cererii to be in great ~ - a fi foarte cerut / cutat demarcation s. demarcare, delimitare ~ dispute - conflict de delimitare
(dezacord aprut ntre sindicate cu privire la ce categorie de munciori ar

trebui s execute anumite tipuri de


lucrri)

to take ~ of the goods - a recepiona marfa demand s. cerere; comand v.t. a cere,
a solicita

demarketing s. demarketing (proces prin care cumprtorii sunt descurajai s cumpere un anumit produs) demerger s. divizare demise s. 1. transmitere (a averii) prin motenire 2. cesiune v.t. 1. a transmite (averea) prin deces / motenire 2. a cesiona ~ charter - (mar.) contract de navlosire a navei nude demonetize v.t. 1. a demonetiza, a devaloriza 2. a scoate din circulaie (o
moneda)

~ bill - cambie la cerere ~ charge tariff - pre de vnzare a energiei electrice ~ curve - curba cererii (ntr-un grafic') ~ deposit - depozit / depunere la vedere; (SUA) depozit / depunere la cerere (cont de cecur) ~ -induced /-pull inflation - inflaie datorat cererii

demotion ^. {man.) retrogradare (a unui salariat din cauza rezultatelor nesatisfctoare sau a comportamentului) demountable adj. demontabil - container - container demontabil demurrage s. 1. (mar.) contrastalii; plat a contrastaliilor; tax de amarare

96

DEM-DEP

2. (c./:) depozitare, magazinaj; tax de depozitare ~ charge - tax de stationare; locaie de vagoane ~ clause - clauza contrastaliilor ~ days - zile de contrastalii ~ incurred - contrastalii ocazionate ~ lien - drept de retenie pentru neplata contrastaliilor denationalize v.t. a privatiza denomination s. 1. denumire 2. clas / categorie de uniti (pentru bani, greuti etc.) ~ of the goods - denumire a mrfii department s. 1. minister 2. departament; serviciu 3. secie, sector; raion ~ store - magazin universal departmental adj. departamental ~ charges - cheltuieli speciale / directe ~ functions - funcii pe servicii ~ organization - organizare departamental / pe servicii ~ store - magazin universal departure s. .plecare ~ ballast - (mar.) balast la plecare ~ loading - (mar.) caric de plecare depletion s. 1. epuizare (a resurselor etc.) 1. (cont.) epuizare (alocarea sistematic i raional a costului de achiziie al resurselor naturale pentru perioada viitoare n care utilizarea acestor resurse contribuie la generarea profitulu) deposit s. depozit, depunere (n banc), cont de depuneri v.t. 1. a depune {la banc); a consemna 2. a da ca acont / avans; a da ca garanie ~ account - cont de depozit ~ at call - depozit la cerere

~ at long notice - depozit pe termen lung ~ at notice - depozit cu preaviz ~ at short notice - depozit pe termen scurt ~ bank - banc comercial / t depuneri ~ book - livret de depuneri ~ capital - capital vrsat ~ -cum -credit guarantee - garanit pe baz de depozit i credit ~ currency - (SUA) bani depui (H cont curent) ~ insurance - garantare a depunerilor ~ liabilities - pasiv sub form dc depozite ~ money - depozite bancare, bari depui n bnci ~ receipt - recipis de depunere (<& titluri la o banc depozitar); chitani de consemnare {in vam) ~ slip - (SUA) borderou de depuneri ~ taking business - activitate ck atragere de depozite ~ warrant - recipis warant depositary s. depozitar; consignatar depositor s. depuntor; consignator ~'s book - livret de depuneri depository v. depositary depot s. 1. depou; parc; garaj 2 depozit, magazie; antrepozit 3. (SUA\ gar depreciable adj. 1. depreciabil 2 amortizabil ~ assets - active amortizabile depreciate v.t. 1. a deprecia, i devaloriza 2. (cont.) a amortiza v.i. a 9 deprecia, a se devaloriza depreciation 5'. 1. depreciere, devalo rizare 2. (conf.) amortizare ~ account - cont de amortizare :

DEP-DEV

97

- accounting - contabilitate de amortizare - allowance - reducere fiscal pentru


amortizare

~ expenses - cheltuieli de amortizare ~ fund - fond de amortizare ~ methods - metode de amortizare depress v.t. a reduce activitatea depressed adj. n depresiune; n criz ~ area - zon afectat de criz (omaj,
srcie etc.)

~ market pia n depresiune (cnd


oferta este rnai mare dect cerered)

depression s. depresiune, stagnare;


criz (economica}

depute v.t. a delega, a mputemici, a numi deputy s. 1. delegat, reprezentant 2. adjunct 3. deputat ~ chairman - vicepreedinte ~ manager - director adjunct ~ member - membru supleant derate v.t. a scuti (industria) de impozite locale deration v.t. a vinde la liber (un articol care se vindea pe cartel) deregulation s. dereglementare, eliminare a reglementrilor, liberalizare (a
unui sector economic)

derelict (asig. mar.) adj. abandonat, prsit s. derelict, nav abandonat derivative adj. derivat ~ lease - subnchiriere; subarendare descriptive adj. descriptiv ~ economics - economie descriptiv design s. proiect, plan; desen, schi; model (industriat) ~ and development phase - faz de concepie industrial / n detaliu ~ institute - institut de proiectare designer s. designer, proiectant

desk s. 1. birou, mas de scris 2. cas (deplat) 3. pupitru / mas de comand ~ research - cercetare teoretic ~ training pregtire teoretic despatch v. dispatch destination s. destinaie destitute adj. srac, nevoia the ~ - sracii, nevoiaii destitution s. srcie, nevoie; lipsuri detail s. 1. detaliu, amnunt 2. pl. pri componente, elemente ~ drawing - desen tehnic de detaliu detailed adj. detaliat, amnunit ~ account - cont detaliat ~ audit - audit detaliat detinue s. (dr.) deinere ilegal a unui bun devaluate v.t. a devaloriza, a deprecia (moneda) devaluation s. devalorizare, depreciere (monetar) devalue v. devaluate devanning s. descrcare a unei furgonete develop v.t., v.i. a (se) dezvolta developing adj. care se dezvolt, m dezvoltare ~ country - ar n curs de dezvoltare - industrial model - model industrial supus ameliorrii development s. 1. dezvoltare 2. antier; lucrare, construcie 3. exploatare a zcmintelor de petrol etc. ~ area - zon special / de dezvoltare ~ economics economia dezvoltrii - mortgage - mprumut ipotecar pentru mbuntiri funciare ~ study - studiu / plan de dezvoltare ~ well - sond de exploatare
deviate v.i. a devia, a se abate (din drum)

98

DE'\

deviation s. (mar.) deviere (abaterea navei de la drumul de navigaie normal sau de la cursa contractata} ~ clause - clauza devierii devise s. (dr.) testare, dispoziie testamentar, v.t. {dr.) a testa, a lsa prin testament (im bun imobiliar) devisee s. (dr.) legatar, succesor, motenitor (al bunurilor imobiliare) devisor s. (dr.) testator diagram s. diagram, schem; grafic; organigram ~ of loading - grafic de ncrcare dicker s. 1. comert mmnt; colportaj 2. troc v.i. 1. a face comer mrunt 2. a face troc difference s. 1. diferen, deosebire 2. diferend, dezacord v.t. a diferenia, a deosebi ~ in price - diferen de pre ~ in quality - diferen de calitate ~ over or under - diferen n plus sau n minus ~ to pay - diferen de plat to split the ~ - a ceda i unul i altul differential adj. diferenial; distinctiv ~ duties - taxe vamale difereniale ~ pay - salariu diferenial ~ prices - (com.) preuri difereniale (pentru acelai produs pe piee diferite) ~ rent - chirie diferenial (mai mare dect este normal deoarece include plata pentru unele avantaje ifaciliti
speciale)

~ sampling - eantionare diferenial / ponderat ~ tariff - tarif diferenial ~ threshold - prag diferenial (pragul reaciei cumprtoruui la stimuleni)

~ voting - drept de vot difen (referitor la aciunile care ofer St drept de vot) differentiation s. diferentiere produselor) digest s. publicaie informativ; gt dilution s. diluare, reducere, scde ~ of equity - (bur.) diluai capitalului propriu (mrirea numa aciunilor existente fdr cre corespunztoare a profitului Si activelor societii respective) ~ of labour - diluare a fortei de rt (angajarea de muncitori necali pentru lucrri efectuate de obia personal calificat) diminish v.., v.i. a (se) diminua,! reduce diminution s. diminuare, reducere direct adj. 1. direct, personal, intermediar 2. clar, categoric v.t. adresa, a trimite 2. a conduce, a dii ~ action - aciune direct (pr< exercitate de muncitori a. patronatului prin greve etc.) ~ answer - rspuns clar / categorii ~ bill of lading - conosament obi ~ charges / expenses - chel directe ~ contact - relaie direct / person ~ contract - contract direct / intermediar ~ cost - cost direct / variabil ~ demand - cerere direct ~ exchange - schimb direct (intre
ri, valuta uneia fiind cotat n i[ cu valuta celeilalte r)

~ exporting - export direct ~ hand - participare direct ~ labour - munc direct (fabn unui produs sau oferirea unui ser\

MR-DIS

~ letter of credit - acreditiv direct - mail - reclam prin pot -- marketing - marketing direct ~ order (cow.) comand direct - placement - plasament direct {de
titluri de valoare, fr intervenia

mtermediarilor) ~ quote - curs direct (curs de schimb exprimat ca raport ntre moneda
naionala i una strin)

~ route - mt direct ~ sale / selling - vnzare direct / fr intermediari; marketing direct ~ services - servicii directe (altele
dect cele comerciale, ndeplinite de medici, avocai, funcionari etc.)

~ skip - (dr.) testare direct (testare n


favoarea unei persoane care este cu dou sau mai multe niveluri de generaie sub testator)

~ supply - livrare direct ~ taxation - impunere direct ~ trade - comer angro ~ trader - angrosist ~ -writing company - societate de reasigurare direction s. 1. dirijare, ndrumare 2. conducere, direcie 3. pl. instruciuni; ordine, directive directive 5. directiv, ordin director s. 1. director 2. membru n consiliul de administraie ~ general - director general ~s' report - raport al consiliului de administraie
-s' shares - aciuni statutare (numr obligatoriu de aciuni pe care o persoan trebuie s le dein pentru a candida ca membru n consiliul de administraie al societii respective)

~'s tally - jeton de prezen (al unui membru n consiliul de administraie) directorate s. 1. directorat, funcie de director 2. birou al directorului 3. consiliu de administraie directorship s. 1. directorat, funcie de director 2. perioad a directoratului directory s. carte de adrese; ghid; anuar dirty adj. 1. murdar 2. inferior, de jos (despre munc) ~ bill of lading - (mar.) conosament murdar (cu meniunea recepionrii mrfii n stare necorespunztoare / improprie) ~ cargo - (mar.) caric prfos (ciment, mangal ec.); caric de produse negre (iei, pcura) ~ cash - bani murdari (provenii din afaceri ilegale) ~ float - (fin.) fluctuaie dirijat (a cursurilor de schimb) ~ money / pay - plat pentru munca dificil -ship / tanker - petrolier de produse negre disability s. invaliditate; incapacitate de munc ~ pension - pensie pentru incapacitate de munc disabled adj. 1. invalid; incapabil / inapt de munc 2. scos din uz; avariat (despre aparate, instalaii etc.) ~ worker muncitor invalid / fr capacitate de munc disablement s. invaliditate ~ pension pensie de invaliditate disadvantage s. 1. dezavantaj; situaie nefavorabil 2. pagub, prejudiciu v.t. 1. a dezavantaja 2. a pgubi, a prejudicia

disagio s. (fin.) disagio disagree v.i. a diferi, a nu corespunde; a fi n dezacord, a nu nelege disagreement s. dezacord, diferend disallow v.t. a respinge, a refuza disallowance s. respingere, refuz disannul v.t. a anula; a abroga disburse v.t. a plti; a cheltui disbursement s. plat; cheltuial ~s account - decont de cheltuieli ~s insurance - asigurare a cheltuielilor extraordinare ~ warranty clause - clauz de asigurare a valorilor suplimentare discharge s. 1. descrcare (a unui vas etc.) 1. destituire, concediere 3. plat, achitare (a unei datori}; exonerare (de obigaii financiare); radiere (a unei ipoteci) 4. ndeplinire, executare (a unei obligai) v.t. 1. (c.f., mar.) a descrca; a goli 2. a destitui, a concedia 3. a plti, a achita (o (de obligaii datorie); a exonera financiare); a radia (o ipotec) 4. a ndeplini, a executa (o obligaie) ~ afloat - (mar.) descrcare n stare de plutire (a navei) ~ certificate - (mar.) certificat de descrcare / debarcare ~ of contract - ndeplinire / executare a contractului ~ of mortgage - radiere a ipotecii ~ overside - (mar.) predare peste bord ~ tonnage rate - nonn de descrcare a navei (fn tone) discharger 5. 1. persoan care descarc 2. descrctor, instalaie de descrcare discharging adj. de descrcare ~ berth dan de descrcare ~ contractor - agent de descrcare--primire

100

~ damage - avarie la descrcare ~ days - zile de descrcare (fixate contract) ~ permit - permis de descrcare ~ pipe - tubulatur de descrcan petroliere) ~ port - port de descrcare ~ quay chei de descrcare disclaim v.t. 'a abandona, a renua (un drept) disclaimer s. 1. persoan care ra la (un drept) 2. act de renunare disclosure s. 1. (.asig.) dezvl oferire de informaii com (obligaia persoanei care nche asigurare de a oferi asigurta toate informaiile referitoare bunurile sau interesele propuse pi asigurare) 1. (fin.) dezvluire, ol de date confidentiale (de ctre o b despre conturile unui client) discount s. 1. scont, discont; scoi actualizare 2. rabat comercial, redi v.t. 1. a sconta (un efect de comer vinde cu rabat v.i. a da cu mpc retinnd scontul ~ bank - banc de scont ~ bond - obligaiune cu discont ~ broker - agent de scont ~ credit - credit de scont ~ department - serviciu de scont ~ for cash reducere pentru pla numerar ~ house - cas de scont; magazi preuri reduse ~ market - pia de scorit ~ note not cu discont (imprum tennen scurt) ~ price - pre cu reducere / rabat ~ rate - tax de scont ~ store - magazin cu preuri redus

DIS

101

~ terms - condiii de scont to take on ~ - a sconta, a prelua spre scomare discounted adj. 1. scontat 2. actualizat ~ cash flow - flux de numerar actualizat (metod de evaluare a opiunilor de investiii) discounter 5. scontator discrepancy s. discrepan, eroare (ntr-o evden contabi) discretionary adj. discreionar ~ income - venit discreionar ~ order - (bur.) comand discreio-lar/la apreciere (ctre broker de a cumpra, n limita sumei la dispoziie, aciunilepe care acesta le alege) ~ service - (bur.) serviciu discreio-nar/la alegere ~ spending power - putere de cumprare discreionar ~ trust - (dr.) tutel discretionar discriminate v.t. a discrimina, a distinge, a deosebi discriminating adj. discriminatoriu (despre tarife, preuri etc.) ~ duty - tax vamal discriminatorie / multipl (la import nfuncie de ara de origine a mrfurilor) ~ monopoly - monopol discrimi-natoriu, discriminare n materie de preuri ~ restrictions - restricii discrimina-torii discrimination s. discriminare (comercial, tarifara) discriminatory v. discriminating diseconomy s. dezeconomie, neeconomicitate diseconomies of scale - dezeconomii la scar

disembargo v.t. a ridica embargoul de pe/la disembark v.t. a debarca, a descrca disencumber v.t. {dr.') a degreva (de sarcini ipotecare) disencumbrance s. (dr.) degrevare (de sarcini ipotecare), scoatere de sub ipotec disequilibrium s. dezechilibru - in the balance of payments -dezechilibru al balanei de pli to cure a -- - a elimina un dezechilibru dishono(u)r s. neachitare, neonorare (a unui cec, a unei cambii) v.t. a nu achita, a nu onora disincorporation s. desfiinare, dizol-vare (a unei corporai) disinflation s. (fin.) deflaie disinflationary adj. deflaionist ~ policy - politic defl^tionist disinherit v.t. a dezmoteni disinheritance s. dezmotenire disintermediation ^. (fin.) dezinterme-diere (procesul prin care intermediarii fnanciari, de exemplu bncile, sunt eliminai din lanul care transfer banii de la creditoml iniial ctre debitorul final) disinvestment s. investiie negativ dismiss v.t, 1. a concedia, a destitui 2. (dr.) a clasa (un proces); a respinge (un recurs) 3. a dizolva (o adunare) dismissal s. 1. concediere, destituire 2. (dr.) clasare (a unui proces); respingere (a unui recurs) 3. dizolvare (a unei adunr) ~ compensation / pay / wage indemnizaie / salariu de concediere dismortgage v.t. a elibera de o ipotec dispatch s. 1. expediere, trimitere (de mesaje, colete etc.) 2. depe, mesaj,

102

document oficial (trimis prin curier); dispoziie (pficial) 3. ntreprindere de transporturi rapide 4. (mar.) dispatch, timp economisit v.t. a expedia, a trimite (urgent) ~ boat - (mar.) avizo ~ box - valiz diplomatic ~ clerk - funcionar expeditor ~ days - (mar.) zile economisite (m operarea navei) ~ department - serviciu de expediii ~ discharging only - timp economisit numai n portul de descrcare ~ fees - cheltuieli de expediie a mrfurilor ~ free - (mar.) fr dispatch / timp economisit ~ loading only - timp economisit numai n portul de ncrcare ~ money - (mar.) indemnizaie de celeritate ~ note - buletin de expediie dispatcher s. 1. expeditor 2. dispecer displace v.t. 1. a deplasa, a strmuta, a transfera 2. a concedia, a destitui 3. {mar.) a avea un deplasament de displacement s. 1. deplasare, strmutare, transferare 2. concediere, destituire 3. (mar.) deplasament ~ mark - marc de pescaj / ncrcare ~ ton - ton de deplasament ~ volume - deplasament volumetric ~ weight - deplasament brut total display s. expunere, prezentare; expoziie v.t. a expune, a prezenta disposable adj. disponibil s.pl. produse de unic folosin ~ funds - disponibiliti, fonduri disponibile ~ goods - produse de unic folosin

~ income - venit disponibil (d achitarea impozitelor) disposal s. 1. aezare, dispunen dispoziie; drept de decizie 3. traa cedare; vnzare 4. nlturare, evaci eliminare disposition s. 1. dispoziie, ordin; d de decizie 2. reglementare, rezolva (dr.) legat, dispoziie testamentar dispossess v.t. a deposeda, a exprop dispossession s. expropriere ~ for public purposes - expropi pentm utilitate public dispute s. litigiu; conflict v.t. a conl ~ at law - ligitiu disqualification s. 1. descalifu pierdere de drepturi / caliti incapacitate, lips de calificare disqualify v.t. a descalifica, a lipa calitatea / dreptul de disseise v.t. (dr.) a deposeda ilegal disseisee s. (dr.) persoan depose ilegal disseisin s. (dr.) deposedare ilegal proprietate disseisor s. (dr.) persoan care i posesiune ilegal dissolution s. 1. dizolvare (a adunr}; lichidare (a unei societ^ reziliere (a unui contract) dissolve v.t. 1. a dizolva (o adunar\ lichida (o societate) 2. a rezilia contract} distance s. distan ~ freight - (mar.) navlu pe distan ~ learning - nvare la distan distant adj. deprtat, de proast cal ~ substitute - nlocuitor de pra calitate {al produsului autentic) distinctive adj. distinctiv, specific

DIS-DTV

1(B

~ competence - (wan.) competen distinctiv distrain (dr.) v.t. a exercita un drept de retenie (asupra bunurilor unui daomic); a aplica un sechestru, a sechestra v.i. (upon) a sechestra, a executa distrainee s. (dr.) debitor executat, persoan creia i se aplic un sechestm distrainer 5. (dr.) executor, persoan care aplic un sechestru distrainment s. (dr.) punere a sechestrului; sechestru distrainor v. distrainer distraint v. distrainment distress s. 1. sinistru, primejdie; naufragiu 2. (dr.) sechestru, retenie v.t. (dr.) a pune sechestru pe ~ call - (mar.) apel de sinistru ~ cargo - (mar.) caric n primejdie ~ freight - (mar.) navlu redus ~ goods - mrfuri n lichidare / ale unei firme falimentare ~ sale / selling - vnzare a bunurilor sub sechestru ~ warrant - ordin de sechestru distribute v.t. a distribui, a mprti; a repartiza distributee s. persoan creia i revine o parte {dintr-o motenire etc.) distributer s. distribuitor distribution s. 1. distribuire, mprtire; repartizare 2. (com.) distribuie ~ channel - canal de distribuie ~ mix - mix de distribuie (combinarea canalelor de distribuie) distributive adj. de distribuire / distribuie ~ costs - cheltuieli de distribuie ~ trades - sectorul distribuiei (de bunuri i servicii)

distributor v. distributer district s. district; regiune; sector ~ bank - banc regional ~ council - consiliu districtual / regional ~ court - tribunal districtual / regional ~ manager - director regional distringas s. (bur., dr.) decizie de sistare (temporar) a tranzacionrii aciunilor unei societi disutility s. lips de utilitate; inutilitate disvalue v.t. a deprecia, a subestima ditto s. 1. ditto, cele sus-mentionate 2. duplicat, lucru identic / similar adv. idem, la fel diversification s. diversificare (a liniei
de produse, a investiiilor n titluri de valoare etc.)

divestiture (bur.) separare (ndeprtarea unei pri a activelor n exploatare ale firmei prin vnzarea ctre o alt companie, prin emisiunea ctre acionarii existeni de aciuni ale noii firme alctuite din activele ndeprtate spinoff) divestment s. restrngere (a unei afaceri prin vnzarea sau nchiderea
unor active)

dividend s. 1. dividend 2. (dr.) sum repartizat ntre creditori (din bunurile


unui debitor insolvabil)

~ - bearing shares - aciuni purttoare de dividende ~ cover - acoperire a dividendelor (indicator care arat de cte ori pot fi pltite dividendele din profitul net al
unei societi)

~ equalization account - cont de egalizare a dividendelor (cnd se nregistreaz mari variaii ale profiturilor anuale)

104

DIV4

~ limitation / restraint - limitare / restrngere a dividendelor ~ mandate - mandat pentru plata dividendelor ~ off- (SUA) far dividende ~ on - (SUA) cu dividende ~ options - (asig.) opiuni pentru dividende (pentru ncasarea sau
reinvestirea dividendelor oferite de o poli de asigurare de via)

~ payout ratio - rata de plat a


dividendelor (procentul din prqfit pltit subformu de dividende)

~ poli'cy - politic de dividende ~ - price ratio - (SUA) rata dividend - pre (depia al unei aciuni) ~ reinvestment plan - plan de reinvestire a dividendelor (care permite
acionarilor reinvestirea automat a dividendelor primite n aciuni ale societii pltitoare)

~ basin - bazin portuar ~ company - companie de andocai ~ dues - taxe de cheiaj / andocare ~ pass - permis de ieire din doc intrare n doc ~ receipt - recipis de primh mrfurilor ~ rent - tax de depozitare a mrfii n doc ~ storage - depozit portuar ~ tonnage dues - taxe de chd andocare ~ traffc - trafic portuar ~ warrant - recipis de antrepozita ~ worker - docher dockage s. tax de cheiaj / andocan ~ penalty - penalizare pentru d
(cand se staioneaz la dan f tennenul stabilif)

~s per share - dividende pe aciune ~ stripping - lichidare a dividendelor (preluarea controlului asupra unei companii, exploatarea rezervelor / dividendelor i vnzarea aciunilor, operaii care duc adesea societatea la
falimen)

~ tax - impozit pe dividende ~ warrant - cupon de dividende ~ yield - randamentul dividendelor (raportul dintre dividendul actual i preul acttial al unei aciuni) division ^. 1. sector, secie; divizie 2. mprtire, repartizare; diviziune ~ of labour - diviziunea muncii divisionalization s. (man.) divizare (a unei companii n uniti distincte pentru a acoperi mai bine diferite sectoare alepiee) dock A'. doc, bazin portuar v.t. a andoca

docker s. docher docket s. 1. etichet, fi (indu coninutul unei partide de mrf foaie de expediie; extras coninutului unui document) 1. chi< de plat a taxelor vamale 3. (dr.) ro proceselor de judecat) v.t. 1. a etid a nregistra pe o fi {coninutul partide de mrfuri, al unui docun 1. (dr.) a trece pe rol (unproces) dockyard s. antier naval document s. document, act v., dovedi prin acte / documente ~ of title - titlu de proprietate ~s against acceptance - docunc contra acceptare -s-against - acceptance bill - cai pe baz de documente contra accep ~s against cash - documente c< plat n numerar ~s against payment - docun contra plat

DOC-DOO

105

~s - against - payment bill - cambie pe baz de documente contra plat ~s against presentation - documente contra prezentare ~s in proof / support - acte doveditoare documentary adj. documentar ~ collections - ncasri documentare / pe baz de documente ~ credit - credit documentar ~ draft - trat documentar / comercial ~ evidence - acte probante ~ letter of credit - acreditiv documentar documentation s. 1. documentare; documentaie 2. confirmare a unor documente 3. (mar.) nzestrare a navei cu documente dodge v.t. a evita (plata impozielor), a se sustrage (pbligaiilor fiscale) dodger s. evazionist (fisca) dog s. afacere sau produs far perspectiv pe pia {care implic reducerea investiiilor') do-it-yourself s. deprinderea de a face lucrrile i reparatiile casnice singur doldrums s. pl. calm, stabilitate (pe piaa bursier) dole s. ajutor de omaj dollar s. dolar ~ area - zona dolarului ~ stocks - titluri de valoare americane sau canadiene domestic adj. 1. domestic, casnic 2. national; intem s.pl. mrfuri fabricate n ar ~ bill - cambie intem (pltibil n
ara unde afost emisa}

~ credits - credite inteme ~ currency - moned naional ~ debt - datorie public / intem ~ industry - industria national; industria casnic ~ investments - investitii private ~ market - pia intem ~ policy - politic intem ~ port - port interior ~ rate - tarif casnic ~ science - economie domestic ~ shipment - (mar.) transport de cabotaj ~ subsidies - subvenii naionale (msuri prin care un guvern subvenioneaz un produs, o ntreprindere sau un sector economic) ~ trade - comert interior ~ voyage - (mar.) voiaj de cabotaj domicile s. 1. domiciliu; reedin 2. adres juridic 3. loc de plat (al unui efect de comer) v.t. 1. a stabili / a instala ntr-un domiciliu 2. a domicilia, a fixa locul plii (unui efect de comert) v.i. a se stabili cu domiciliul ~ of origin - domiciliu de origine domiciliate v.t. 1. a stabili / a instala ntr-un domiciliu 2. a domicilia, a fixa locul plii (unui efect de comer) v.i. a se stabili cu domiciliul domiciliation s. 1. stabilire / instalare ntrun domiciliu 2. domiciliere, fixare a locului plii (unui efect de comer) donatev.r. adona donation s. donaie ~ duty - impozit pe donatie donee s. {dr.) donatar donor s. (dr.) donator door s. u ~ money - tax de intrare

~ capital - capital autohton ~ consumption - consum intem

106_________________________

____________________DOO-Dl

~ - to - door service - serviciu din u n u" (serviciu de livrare a mrfii pn lafiecare destinatar) dormant adj. 1. inactiv; neproductiv (despre capital) 1. (dr.) nerevendicat (despre un bun) ~ accounts - conturi inactive ~ balance sold inactiv ~ deed - contract / document inactiv (in care nu au fost trecute numele) ~ execution - (dr.) sentin care i-a pierdut valabilitatea ~ law - lege neaplicat ~ partner - comanditar dot s. zestre double adj. dublu v.t. a dubla ~ bond obligaiune dubl / condiional ~ dealing - neltorie ~ -entry bookkeeping - contabilitate n partid dubl ~ figures - numere cu dou cifre (de la 10 la 99) ~ freight - (mar.) navlu dublu ~ insurance asigurare dubl ~ option - (bur.) optiune dubl, stelaj (care d drept deopotriv de cumprare i vnzare) ~ -page spread reclam pe dou pagini de ziar ~ pricing - (com.) stabilire de preuri duble (pe etichet, cel mai mare fiind tiat) ~ shift - schimb / tur cu efectiv dublu ~ standard - (fin.) etalon dublu / paralel ~ taxation relief - degrevare de dubla impunere (evitarea plii unui impozit pentru acelai venit n dou r) doubtful adj. 1. ndoielnic, nesigur 2. dubios, suspect

~ client - client dubios ~ debt - datorie nesigur dower v.dot down adv. 1. (n) jos 2. jos, pein, numerar (despre bani) adj. red^ cobort; m scdere 1 ~ market - pia n scdere \ ~ payment - acont; plat n numerar i ~ price clause - clauza scda preului \ to go ~ - a se ieftini; a se degra (despre calitate) downmarket s. downmarket downstream adv. n aval ~ dumping - dumping n aval / ( fumizare ~ loans - credite n aval (pbinute de societate-mam de la propriile filiale} downswing v. downturn downtime s. timp mort downtown s. cartier comercial al un ora, centru al oraului adv. n cartia comercial al oraului downtrend s. tendin de scdere ~ in living standards - tendin < scdere a nivelului de trai ~ in prices - tendin de scdere preurilor downturn s. scdere (a activit
economice)

downward adj., adv. descendent ~ curve - curb descendent (intr-\


grafic)

~ tendency / trend - tendin i scdere dowry v.dot dozen s. (com.) duzin draft s. 1. desen, plan 2. proie concept 3. trat, cambie 4. copie unui document) 5. reducere (acorda cumprtorului pentru pierderi o,

DRA-DUE

107

marfa vndut la greutate) 6. (mar.) pescaj; coad de marfa v.t. a concepe, a elabora (un plan); a redacta (un raport) ~ articles - proiect de statut - budget - proiect de buget ~ contract proiect de contract - law - proiect de lege ~ marks - scar de pescaj ~ terms - condiii de plat a tratei draftsman s. proiectant, desenator tehnic dram s. drahm (unitate de msur pentru greutate) draper s. comerciant de textile drapery s. 1. textile 2. comert de textile draught s. (inar.) pescaj draw s. 1. tragere la sori; loterie 2. ctig v.t. 1. a emite, a trage (o cambie); a completa (un cec) 2. a ctiga 3. a lua / a retrage (p sum) din (fonduri, economii) 4. (up) a redacta (un document) drawback s. 1. dezavantaj, inconvenient 2. rambursare (a taxelor vamale de impo^ atunci cnd mrfurile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri Ce vor fi exportae) 3. reducere (depre), rabat drawee s. tras (persoan asupra creia s-a emis o cambie) drawer s. trgtor (persoan care a emis o cambie) drawing s. 1. loterie; distribuire de ctiguri {la loterie) 2. emitere, tragere (a unei cambi); completare (a unui
cec)

~ rights - {fin.) drepturi de tragere (ae rilor-membre ale FMI) ~s account - cont personal (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) dreading s. (mar.) clauz de opiune pentru portul de ncrcare ~ at both ends - clauz de optiune pentru ambele porturi (de ncrcare i descrcare) droop s. scdere v.i. a scdea ~ in prices - scdere a preurilor drummer s. (SUA) comis-voiajor dry adj. uscat ~ bulk carrier - vrachier ~ cargo - caric / ncrctur uscat() ~ cargo charter - contract de navlosire pentru caric uscat ~ dock - doc uscat, bazin de radub ~ farming - cultivare a pmntului fr irigaii ~ goods - mrfuri uscate (grne, textile
etc.)

~ measure - msur de capacitate mrfuri pulverulente ~ trust - mputemicire pasiv (m care mandatarul nu are nici o sarcin activa) dual adj. dublu ~ banking system - (SUA) sistem bancar dual (cu reglementri federale
i de stat)

~ account - cont curent ~ authorization - autorizare de retragere (de sume din con)

~ capacity - (bur.) calitate dubl (a brokerilor de a lucra ca intennediari sau pe cont propriu) dud adj. far acoperire, fals ~ cheque - cec far acoperire ~ note - bilet de banc falsificat due adj. 1. datorat, exigibil; scadent 2. datorat, cauzat s. 1. datorie, drept

108

DUE-Dll

cuvenit 2. pl. taxe, impozite; cotizatie prep. (to) datorit, mulumit ~ bill - (SUA) (com.) not de confirmare / recunoatere a datoriei ~ date / day - scaden dull adj. inactiv ~ market - pia inactiv ~ season - sezon mort dullness s. inactivitate, stagnare (a pieei) duly adv. 1. corespunztor, n bun regul; legal 2. la timp, n timp util authorized representative reprezentant mputemicit legal dummy adj. fals, fictiv ~ name - nume fals dump v.t. 1. a descrca; a bascula 2. a face dumping cu dumping s. 1. dumping 2. descrcare; basculare ~ price - pre de dumping dun s. creditor insistent v.t. a presa (cernd bani) dunnage s. (mar.) material (lemnos) de protejare i separare a ncrcturii, fardaj ~ cargo - caric cu fardaj duopoly s. duopol duopsony s. duopson duplicate adj. duplicat, dublu s. duplicat, copie v.t. a duplica, a ntocmi (un act) n dou exemplare ~ copies - copii duplicat ~ of exchange - duplicat al unei cambii ~ sample - prob-martor durable adj. durabil s. pl. mrfuri de folosint ndelungat

~ goods - bunuri de consum < folosin ndelungat ' duration s. durat ~ of copyright - durat a dreptului ( autor ' duress s. (rfr.) constrngere, presia (exercitat pentru semnarea un contract) dust s. praf ~ allowance - prim de munc condiii de praf (la descrcan cerealelor, a cimentului etc.) ~ damage contaminare cu praf mrfurilor) Dutch adj. olandez ~ auction - licitaie olandez (licitd^ la care se coboar preul pn , gsete un ctimprtor) ~ bargain - afacere olandez (m ca una din pri obine toate avantajele) dutiable adj. supus taxelor vamal impozabil duty s. 1. datorie, atribuie ( serviciu) 1. impozit, tax; tax vamali ~ -free scutit de taxe vamale ~ -free importation - import cu scuti de taxe vamale ~ -free shop - magazin cu mrfi scutite de taxe vamale ~ -paid - vmuit, cu taxele vama achitate ~ -paid entry - declaraie penl achitarea taxelor vamale ~ -paid price - pre ce include tax vamale ~ -unpaid - nevmuit, cu tax< vamale neachitate

E
early adj. nti, prim; timpuriu adj. devreme ~ closing day - zi cu program scurt (cnd magazinele sunt nchise dup-amia.T.d) uneifirme atunci cnd asigur el nsui managementul acesteid)

~ vegetables - legume timpurii, trufandale ~ warning system - (fin.) sistem de prevenire timpurie (sistem de
dentificare a instituiilor financiare care pot dafaliment) earmark v.t. l.a marca (cu un semn distinctiv) 2. a aloca (resurse, fondur) earn v.t. a ctiga (prin munca} v.i. 1. a

~ per share - ctiguri pe aciune ~ - related pensions - pensii raportate la salarii ~ statement - declaraie de venituri ~ yield - randamentul profitului
(raportul dintre profitul net distribuibil i valoarea total a aciunilor comune la cursul piee) ease (bur.) v.z.(off, up) a se reduce, a

ctiga bani prin munc; a face o munc productiv earned adj. ctigat (prin munca) ~ income -venit din salariu; venit din activitatea curent ~ surplus - profit reinut/nedistribuit (acionarilor cu scopul formrii de fonduri de investiii) earner .s'.persoan care ctig bani (prin inunc); salariat earnest s. acont, avans; garantie ~ money - acont, avans earnings s.pl. 1. salariu 2. profit, ctig ~ after taxes - profit dup impozitare ~ available for commons - ctiguri disponibile pentru aciunile comune ~ basis - baza profitului (folosit la calcularea impozitulu) before taxes - profit nainte impozitare ~ of management - salariu pentru management (cuvenit proprietarului

se atenua, a se micora easement s. (dr.) servitute easy adj. 1. uor, simplu, facil 2. nstrit, avut 3. care nu are cutare; ieftin (despre o marfa) 4. avantajos, favorabil ~ market - pia calm ~ money - credit ieftin (cu dobnd sczut) ~ payment - faciliti de plat ~ terms - contract de vnzare n rate; faciliti de plat econometrician s. econometrician econometrics s. econometrie economic adj. economic ~ adaptiveness - flexibilitate economic ~ adviser - consilier economic ~ assistance - ajutor economic ~ batch/lot quantity - cantitate economic comandat pe lot ~ cost - cost economic (din perspectiva
economistulu) ~ crisis - criz economic

~ cycle - ciclu economic

110

ECO-d

~ development - dezvoltare economic ~ flow - flux economic ~ fluctuations - fluctuaii economice ~ geography - geografie economic ~ goods - bunuri economice ~ growth - cretere economic ~ history - istorie economic ~ imperialism - imperialism economic ~ indicators - indicatori economici ~ law - lege economic ~ man - omul economic, homo oeconomicus ~ ordering quantity - cantitate economic comandat (cantitate optim a stocurilor care trebuie comandat) ~ planning - planificare economic ~ policy - politic economic ~ profit - profit net ~ recovery - redresare economic ~ rent - rent economic ~ sanctions - sanciuni economice ~ self - sufficiency - autarhie, independen economic ~ space - spaiu economic ~ system - sistem economic ~ trends - tendine economice ~ union - uniune economic ~ value - valoare economic ~ warfare - rzboi economic economical adj. 1. econom, chibzuit 2. economic economics s. tiine economice, economie economist s. economist economize v.t. 1. a economisi 2. a valorifica v.i. a face economii; a reduce cheltuielile economy s. 1. economie; economisire 2. sistem economic; structur, organizare

~ class - clasa economic (cu cel ii sczut confort n transporturile aeriS i maritime de pasageri) economies of scale - economii 1 scar (creterea cantitii de bum sau servicii produse determi scderea costului unitar) economies of scope - economii < gam {diversificarea gamei de bum sau servicii oferite determin scder costului unitar) editor s. 1. redactor-ef (de zia editorialist 2. editor (de carte) ~ - inchief - redactor-ef; editoria}isl editorial adj. editorial; redacional editorial ~ board - comitet de redacie ~ office redacie ~ staff - colectiv de redacie editorialist s. editorialist editorship s. conducere redacional effects.l. efect, consecin, urmare efect, vigoare (a unei le-g) 3. sc( obiectiv 4. cuprins, coninut; sens 5. J 'efecte; bunuri, avere v.t. a efectua, realiza ~ s not cleared - fond necompen! (formul pe un cec) to come into ~ - a intra m vigoare effective adj. 1. eficace, util 2. efect real 3. activ, valabil, n vigoare (desf o lege) s.pl. lichiditi, numerar ~ cover - acoperire efectiv / re, (campanie publicitar care reia de < puinpatru ori un mesaj publicitar) ~ date - data intrrii n vigoare ~ demand - cerere real ~ load - ncrctur util/net ~ money - numerar ~ output producie efectiv ~ payload - sarcin util/efectiv

EFF-EME

111

~ rate of interest - rata efectiv a dobnzii ~ value - valoare efectiv/real ~ weight - ncrctur/sarcin efectiv to become ~ - a intra n vigoare effectual adj. 1. eficace, util 2. valabil,
n vigoare (despre un contract)

effectualness s. 1. eficacitate, utilitate 2. valabilitate, validitate efficiency s. 1. eficien, eficacitate; operativitate 2. pregtire, calificare; capacitate de munc 3. randament, productivitate ~ bonus - prim de eficien ~ of capital - randament al capitalului ~ of utilization - randament efficient adj. 1. eficient, eficace; operativ 2. capabil, competent; experimentat 3. productiv, care d randament ~ frontier - (fin.) frontiera eficienei
{indicatorii cei mai favorabili din punctul de vedere al riscului i al rentabilitii)

~ portfolio - (fin.) portofoliu eficient


(de pe frontiera eficienei) efflux s. scurgere (a capitalului)

elastic adj. elastic, flexibil ~ demand - cerere elastic elasticity s. elasticitate, flexibilitate (a
cererii etc.)

elect v.t. 1. a alege, a vota 2. a numi {ntr-o funcie) adj. ales, votat; desemnat electronic adj. electronic banking - activitate bancar electronic data interchange transfer electronic de date ~ funds transfer - transfer electronic de fonduri

~ mail - pot electronic ~ point of sale - punct electronic de vnzare eleemosynary adj. filantropic, caritabil, de binefacere eligible adj. 1. eligibil 2. acceptabil, admisibil ~ liabilities - pasive accepiabile (utilizate pentru a calcula Uchiditile uneibnc) ~ paper - efect de comer acceptabil (pentru reescontare la banca centra) embale v.t. a ambala, a mpacheta embargo s. embargo v.t. a institui un embargo asupra/pe to lay an ~ on/upon - a institui/a pune un embargo pe embark v.t.,v.i. a (se) mbarca embarkation s. mbarcare (pe o nav) ~ notive - aviz de mbarcare ~ order - ordin de mbarcare embarrassed adj. m jen financiar; cu datorii estate proprietate ipotecat embarrassment s. jen financiar, dificulti financiare embassy s. ambasad embezzle v.t. a delapida, a detuma (fondur) embezzlement s. 1. delapidare, detumare {de fonduri) 2. sum delapidat embezzler s. delapidator emboss v.t.l. a imprima (prin apsare cu sigiliul, tampild) 2. a bate (moned) emend v.t. a amenda, a mbunti (un text) emendate v. emend emergency s. eventualitate; caz neprevzut; urgen ~ measures - msuri de urgen

112

EME-EMP

~ reserves - fonduri de rezerv pentm cheltuieli neprevzute/urgente (la o banca) ~ tax - impozit extraordinar emission s. emisiune (de bancnote) emolument s. remuneraie, indemni-zaie employ s. slujb, serviciu v.t. 1. a folosi, a ntrebuina 2. a angaja, a da de lucru employable adj. 1. care poate fi folosit/ntrebuinat 2. capabiVapt de munc employee s. salariat ~ benefit plan - plan de beneficii al salariailor (participare la profit, pensii, asigurri de santate etc.) ~ buyout cumprare a pachetului majoritar de aciuni ale unei firme de ctre salariatii acesteia ~ counselling - activitate de consilier n problemele salariailor ~ involvement (man.) participare a salariailor (tennen general pentru a defini modalitile prin care angajaii pot participa la conducerea societii n care lucreaz'); cointeresare finan-ciar a salariailor (in performanele societii n care lucreaz) ~ participation - (man.) participare a salariailor (termen general pentru a defini modalitile prin care angajaii pot participa la conducerea societii n care lucreaz) ~ relations relaii cu salariaii representation reprezentare sindical/a salariailor ~ s'amenities - nlesniri/comoditti pentru salariai (transport gratuit, bonificaii etc.)

~ share option - participare opional a salariailor (metod prin care li se ofer angajailor unei societi posibilitatea de a cumpra aciuni ale fespectivei firme la un pre mai sczut dect cursul piee} ~ share/stock ownership plan - plan de vnzare de aciuni salariailor unei firme ~ shareholding - (fnan.) deinere de aciuni de ctre salariai {recompen-sarea salariailor cu aciun) ~ turnover fluctuaie a numrului de salariai employer s. 1. ntreprinztor, antre-prenor 2. patron ~ s' liability policy - poli de asigurare pentru rspunderea patronilor n caz de accidente de munc ~ s' organization sindicat patronal employment s. 1. folosire, ntrebu-inare 2. serviciu, ocupaie; angajare ~ agency/bureau oficiul forelor de munc, agenie de plasare ~ contract - contract de angajare ~ discrimination - discriminare a fortei de munc ~ exchange - birou de plasare ~ protection - protecia locurilor de munc {legislaia refertoare la pstrarea locurilor de munca) ~ report - {man.) raport (social) asupra locurilor de munc emporium s. 1. centru comercial 2. magazin universal empower v.t. amputemici, a autoriza empty adj. gol; neocupat; nencrcat ~ haul - parcurs gol / far ncrctur ~ nesters - singuri n cuib (familii an cror copii i-au luat zborul din cuib", stabilindu-se la propria lor

EMP-ENG

113

cas; reprezint un segment interesant depia) enabling adj. care permite / mputemicete payment (man.) plat / indemnizaie pentru cointeresare / stimulare (acordat conducerii unei societi) enact v.t. 1. a legifera; a promulga, a adopta (o lege) 1. a decreta, a hotr enactment s. 1. legiferare; promulgare, adoptare (a unei legi) 2. decret; ordonan 3. pl. prevederi (ale unei
legi)

encase v.t. a ambala (n lzi, cuti) encasement s. 1. ambalare (in lzi, cuti) 2. ambalaj encash v.t. a ncasa (un cec) enclose v.t. a anexa, a altura (intr-un
plic)

encumber v.t. a greva encumbrance s. datorie; sarcin; ipotec encumbrancer s. creditor ipotecar end s. 1. sfrit, terminare; expirare 2. obiectiv, scop v.t., v.i. a (se) sfri, a (se) termina ~ game - (man.) joc final (straegia final adoptat pentru un produs sau o unitate economic) ~of a risk - (asig.) terminare a unui risc ~ - of - season sale - vnzare / soldare/ la sfrit de sezon ~ product - produs final / fin^ ~ use - utilizare final (utilizarea unui
produs de ctre beneficiar)

~ -user - utilizator final, beneficiar, consumator endorsable adj. andosabil

endorse v.t. 1. a andosa (un efect de comerf) 2. a semna pe verso 3. (over) a transmite prin andosare endorsee s. andosatar endorsement s. andosare (a unui efect de comer) ~ in blank - andosare n alb ~ in full - andosare complet endorser s. andosant endow v.t. 1. a nzestra, a dota 2. a lsa ca motenire endowment s. 1. nzestrare, dotare 2. fdndaie, aezmnt ~ capital - capital de dotare (capital social pus la dispoziia unei sucursale de societatea-mam) ~ mortgage - ipotec asiguratorie '- of life insurance policy - dobndire a unei polie de asigurare de via (tip de contract de asigurare) enforce v.. 1. a aplica (o lege} 2. a executa (o garanie) enforceability s. (dr.) posibilitate de aplicare (a unei leg) enforceable adj. (dr.) executoriu ~ contract - contract executoriu ~ judgement - hotrre judectoreasc executorie enforcement s. 1. aplicare (a unei legi) 2. executare (a unei garani) engineer s. 1. inginer 2. mecanic, mainist v.t. a construi; a proiecta engineering s. 1. inginerie tehnic; tehnologie 2. industria constructiilor de maini ~ department - serviciu tehnic ~ education - nvmnt tehnic ~ insurance - (asig.) asigurare pentru sectorul tehnic ~ standards - standarde tehnice

114

ENG-EQU

~ works - uzin constmctoare de maini engross v.t. 1. a copia; a redacta {un document) 2. a acapara, a monopoliza
(piaa)

enter v.t. 1. a intra n 2. a nscrie, a nregistra 3. a depune (o declaraie vama), a nainta (im protest etc.) 4. a ncheia (o convenie) v.i. 1. (into) a stabili legturi cu; a deveni parte (la o afacere) 1. (upon) a intra n posesia to ~ inwards - a depune declaraia vamal de intrare to ~ outwards - a depune declaraia vamal de plecare enterprise s. 1. spirit ntreprinztor, iniiativ 2. ntreprindere, antrepriz 3. fabric, uzin ~ management - gestiunea ntreprinderii ~ zone - zon de dezvoltare entertainment s. distracie, amuzament; ospitalitate (pentru clieni i parteneri, n interes de afacerz) ~ allowance - (man.) indemnizaie de reprezentare ~ expenses - cheltuieli de reprezentare ~ shares - actiuni ale societilor din industria distraciilor / spectacolelor
(cinema, televiziune, teatru)

entrepreneur s. antreprenor entruck v.t. a ncrca ntr-un camion entrust v.t. a ncredina; a nsrcina entry s. 1. intrare 2. nregistrare,' nscriere; declaratie vamal 3. articol contabil 4. (dr.) intrare n posesie ~ inwards - declaraie vamal de intrare / sosire ~ of goods - declarare a mrfurilor (la vam); nregistrare, intrare ~ outwards - declaratie vamal de plecare ~ visa - viz de intrare ~ environment s. mediu nconjurtor environmental adj. ambiant; ecologic ~ audit - audit ecologic ~ design - design de mediu (designul fabricilor i al cldirilor administrative)

~ liability - obligativitatea de protectie a mediului nconjurtor ~ scanning - studiu de mediu {analiza


mediului economic pentru identificarea

entrance s. 1. intrare 2. (dr.) intrare n posesie ~ duty - tax vamal de import ~ fee - cotizaie de nscriere {intr-o
asociaie)

~ visa - viz de intrare entrepot s. antrepozit; d&pozit {de tranzit) ~ port - port de transbordare ~ trade - comert de tranzit; reexport ~ warehouse - depozit de tranzit

oportunitilor de marketing) environmentalist s. ecolog envoy s. trimis (diplomatic); reprezentant extraordinary and minister plenipotentiary - trimis extraordinar i ministru plenipoteniar equal adj. egal v.t. a egala, a fi egal cu ~ opportunities anse egale (pe piaa muncii) ~ pay - salariu egal equalitarianism s. egalitarism, princi-pii egalitare equality s. egalitate ~ of rights egalitate n drepturi ~ of sacrifice egalitatea sacrificiului (fn teoria impozitri)

EQU-ESS

115

equalization s. egalizare; regularizare; compensare - fund - fond de regularizare / compensare valutar equalize v.t. a egaliza; a regulariza; a compensa (fondul valutar) equate v.t. a egala, a egaliza equation s. egalare, egalizare ~ of payments - scaden comun (a mai multor titluri de valoare.) equilibrium s. echilibru ~ price - pre de echilibru equip v.t. a echipa, a dota; a utila equipment s. 1. echipament; utilaj; instalatii 2. (c./) material rulant ~ leasing leasing de echipament equitable adj. echitabil ~ lien - drept de retenie echitabil ~ mortgage - ipotec echitabil (ipotec nenscris pentru garantarea unui credit) ~ tax - impozit echitabil / progresiv equity s. 1. echitate 2. (dr.) drept natural 3. capital propriu, capitalul acionarilor (defintori de aciuni comune) 4. pl. titluri de valoare (care reprezint capitalul propriu) 5. valoare a unei proprieti imobiliare (minus suma ipotecilor) ~ capital - capital propriu ~ fund - fond mutual cu plasamente n aciimi comune ~ -linked policy - poli de asigurare de via condiionat de profitul aciunilor comune (pepiaa bursier) ~ of a company - capitalul acionarilor (deintori de aciuni comune) of redemptitfn - drept de rscumprare (al unui bun ipotecat) ~ of taxation - echitate a impozitrii ~ shares actiuni comune

~ to - Hxed assets ratio - raportul capital propriu - active fixe ergonometrics ^.ergonometrie ergonomics s. ergonomie erosion s. 1. eroziune (a solului) 2. eroziune (a capitalului) errand s. comision ~ boy - curier; comisionar error s. eroare, greeal ~s and omissions excepted - erorile i omisiunile sunt exceptate (formul pe o factur) escalate v.i. a crete, a spori escalator s. escalator, scar rulant ~ bond - obligaiune cu dobnd variabil ~ clause - clauza salariilor variabile; (com.) clauza variaiei preurilor contractuale escape s. degrevare v.t. a degreva ~ clause - (dr.) clauza degrevrii (de o obligaie contractual); (com.) clauz de salvare / siguran (prevedere a unui acord comercial care i permite unei ri semnatare s suspende concesiile vamale acordate atunci cnd nivelul importurilor afecteaz grav producia intem); (fin.) clauz de evadare (ntr-un conract de subscriere, care i permite bncii de investiii s se elibereze de rspunderea de a cumpra i distribui aciunile companiei) escrow s. (dr.) angajament scris (depus n custodia unei tere persoane care acioneaz conform une nelegeri prealabile) essence s. esen, fond ~ of a contract esena unui contract essential adj. esenial; indispensabil s. pl. articole de prim / strict necesitate ~ data - date eseniale

116

ES;

~ goods - mruri de prim necesitate establish v.t. 1. a stabili {relai) 2. a fonda, a nfiina (o societate) 3. a institui (o tax) 4. a instala, a numi (intr-o funcie) to ~ oneself in business - a se lansa n afaceri establishment s. 1. stabilire 2. fondare, nfmare (a unei societ) 3. instituie; sediu; ntreprindere 4. schem (de personal) 5. venit; salariu ~ charges cheltuieli generale estate s. 1. clas social; stare / poziie social 2. avere, bunuri; patrimoniu 3. proprietate funciar ~ agency / offce - agenie imobiliar ~ agent - agent imobiliar ~ duty / tax impozit succesoral / pe motenire free from encumbrances proprietate liber de sarcini / neipotecat ~ in tail - proprietate cu drept de motenire limitat ~ manager - administrator funciar estimate s. 1. estimare, evaluare 2. sum sau cantitate evaluat 3. deviz 4. pl. proiect de buget v.t. a estima, a evalua v.i. a alctui un deviz ~ of costs - deviz estimativ ~ of the risk - (asig.) evaluare a riscului estimative adj. estimativ ~ cost - cost estimativ / dup deviz estimator s. estimator, preuitor, calculator ethical adj. etic, moral ~ advertising publicitate etic ~ goods - produse (medicale) etice ~ investment - investiie etic

euro s. euro (unitate mone


european)

Eurobond s. euroobligaiune Eurocapital s. eurocapital Eurocard s. eurocard Eurocheque s. eurocec Eurocrat s. eurocrat (funcionai
organismelor europene)

Eurocurrency s. eurovalut Eurodollar s. eurodolar Euromarket s. europia Euromoney v. Eurocurrency European adj. european ~ Currency Unit - unitate mon< european ~ option - (bur.) opiune europ
{carepoatefi exercitat de cumpca numai la sfritul exerciiului)

Europort s. europort Eurosterling s. eurolir (sterlin) evade v.t. a eluda, a evita; a se susl
de la {ndeplinirea obligaiilor, {

impozitelor etc.) evaluate v.t. a evalua, a estima evasion s. evaziune ~ of tax - evaziune fiscal even adj. 1. egal 2. par, cu sc lichidat, ncheiat (despre socoteli ntreg, rotund (despre sume de 1 v.t. (up) a balansa (un conf) ~ deal - operaie far profit pierdere ~ money - sum rotund to break ~ - a atinge pl rentabilittii \
evict (rfr.) v.t. 1. a evacua 2. a rec

legal eviction (dr.) s. 1. evacuare 2, reu( n posesie ,


ex prep. 1. (bur fin.) fa- 2. (< (ynduf) din (despre mdrfw) \

EX-EXC

in
- CMk flow - flux de numerar suptnnextfar (pe care o societate l pocae ckdtmpentru dezvoltare) ~ clause - (asig.) clauza surplusului (prin care prana parte a daunei este suportat de asigurat} ~ demand - cerere excedentar ~ fare (c.f.) supliment de bilet ~ freight - (mar.) navlu excesiv ~ of assets over liabilities excedent al activului fa de pasiv ~ offer ofert excedentar ~ of free board - (mar.) surplus de bord liber ~ price - suprapre ~ profit - supraprofit ~ profits tax - impozit pe supraprofit ~ reserves - rezerve excedentare (ale uneibnc) ~ retention tax - impozit pe profitul excedentar nedistribuit (impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investiii financiare) ~ shares aciuni excedentare (aciuni prefereniale necumprate la emisiune de acionarii existen} ~ ticket - (c.f.) supliment pentru diferena de clas ~ weight - surplus de greutate exchange s. 1. schimb 2. burs v.t. (for) a schimba (pe, pentru) v.i. (for) a avea valoarea de, a valora {despre ban) ~ arbitrage - arbitraj valutar ~ at parity schimb la paritate ~ broker / dealer - agent de schimb valutar ~ clause - clauz valutar ~ contract borderou de schimb valutar

- all - far profit - bond - vmuit - bonus / capitalization / scrip - far capitalizare ~ claim / new / rights - fr drepturi
(prefereniale la o nou emisiune de aciuni)

~ coupon - far cupon ~ dividend - fr dividend ~ dock / quay / wharf - din doc / chei ~ factory / mill / works - din uzin ~ interest - fr dobnd
~ ship - din nav (in portul de livrare)

~ warehouse - din depozit


exact adj. exact v.t. a cere, a reclama (plata unei taxe etc.)

exactable adj. exigibil (despre un


impozif)

exacter s. ncasator (de impozite)', agent fiscal exaction s. 1. cerere, pretenie (de bani etc.) 2. pretentie nelegal (de bani)', impunere (fiscal) nejustificat exactor v. exacter exceed v.t. a depi (un ermen etc.) except prep. cu excepia, n afar de v.t. a excepta, a exclude exception s. 1. excepie 2. (dr.) rezerv, excepiune ~ principle - principiul excepiei, management prin eliminare (reinerea aspectelor critice n derimentul celor neeseniale de ctre manager) exceptional adj. excepional ~ clause - clauz excepional ~ items - (cont.) articole excepionale excess s. exces, excedent, surplus adj. excesiv, excedentar ~ capacity - capacitate excedentar

118

EXC-EXE

~ control - reglementare a schimbului valutar ~ department - serviciu valutar ~ economy - economie de schimb ~ equalization fund - fond de regularizare a schimbului valutar ~ fluctuations - fluctuaii ale cursului ~ for forward / future delivery operaii de schimb la termen ~ for spot delivery - operatii de schimb n numerar ~ fund - fond .mutual de schimb (al
titlurilor de valoare deinute de investitori pentru aciuni n fondul respectiv)

~ jobber - intermediar de schimburi valutare ~ law - drept de schimb; drept cambial ~ market - piaa devizelor ~ office - birou de schimb valutar ~ of ratifications - schimb de instrumente de ratificare ~ of shares - schimb / transfer de actiuni (intre dou sau mai multe companii care fuzioneaz) ~ order - ordin de burs ~ parity - paritate de schimb ~ premium - (fin.) agio ~ quotations - cotaii bursiere ~ rate - rat de schimb ~ rate exposure - expunere la riscul fluctuaiei unei valute, risc valutar ~ rate mechanism - mecanismul ratei de schimb ~ ratio - rat de schimb (inr-o fuziune, numrul de aciuni pe care socetatea achizitoare trebuie s e dea pentru fiecare aciune a firmei-int) ~ restrictions - restdcii valutare ~ risk - risc de schimb, risc valutar ~ value - valoare de schimb

exchangeability s. posibilitate de schimb exchangeable adj. care poate fi schimbat; de schimb ~ value - valoare de schimb exchanger s. agent de schimb valutar exchequer s. trezorerie excisable s. impozabil ~ goods - mrfuri supuse accizelor excise s. 1. acciz 2. organ nsrcinat cu colectarea accizelor v.t. a impune plata accizelor ~ duty / tax - acciz ~ permit - certificat de plat a accizelor exciseman s. accizar, agent de colectare a accizelor excited adj. (bur.) agitat, foarte activ (despre pia) exclusive adj. exclusiv; unic ~ agent - reprezentant unic ~ economic zone - zon economic exclusiv (in largul coastei maritime aparinnd unei ri) ~ jurisdiction -jurisdicie exclusiv ~ right - drept exclusiv ~ sales agreement - acord exclusiv de vnzri (intre furnizor i comerciantul
locat)

execute v.t. 1. a executa, a ndeplini {un contract) 1. a aplica (o lege) 3. a sanciona, a valida (un act, o lege) execution s. 1. executare, ndeplinire (a unui contract) 1. (dr.) sancionare, validare 3. (dr.) sechestru executor ~ creditor - creditor n favoarea cmia s-a dat o sentin executorie executive s. 1. organ executiv; conducere 2. director, administrator (al unei frme) adj. 1. executiv 2. administrativ

EXE-EXP

119

- agreement (SUA) acord prezidenial (incheiat de preedinte cu un stat strin, care nu necesit aprobarea senatulu} ~ authority - putere executiv ~ body - organ executiv ~ committee - comitet executiv ~ director / manager - director executiv ~ offcer - funcionar superior ~ order - decret-lege executor s. 1. executant 2. executor testamentar 3. agentjudectoresc ~ 's year - (dr.) anul executorului (perioada de un an n care executorul trebuie s execute testamentul) executory adj. 1. executiv 2. (dr.) executoriu ~ consideration - compensaie / contraprestaie executorie ~ contract - contract executoriu ~ trust - tutel executorie exemplary adj. exemplar ~ damages - (dr.) daune exemplare / agravate / punitive exempt adj. scutit; absolvit s. persoan scutit de impozite etc. v.t. a scuti ~ from taxation - scutit de impunere ~ personnel - personal care nu beneficiaz de vechimea n munc; personal care nu are dreptul la ore suplimentare exemption s. scutire; absolvire ~ clause - clauz de exonerare (de rspundere n cazul nclcrii obligaiilor contractuale) exercise s. exercitiu, exercitare v.t. a exercita ~ price - (bur.) pre de exerciiu {cursul la care cumprtorul unei opiuni de cumprare sau vnzare

poate dobndi sau ceda activul n

cauz) exhaust v.t. a epuiza (resurse, fonduri


etc.)

exhibit s. exponat v.t. a expune, a prezenta exhibition s. 1. expunere, prezentare 2. expoziie; trg de mostre ~ room - sal de expoziie ~ stand - stand expoziional exhibitor s. expozant existing adj. existent, actual ~ -use value - valoare n uz (yaloarea unui teren sau a unei cldiri pe pia dac se pstreaz aceeai destinaie i aceleai dotri ca n momentul
vinderi)

exonerate v.t. a exonera exoneration s. exonerare ~ clause - clauz de exonerare expand v.t., v.i. a (se) extinde, a (se) dezvolta expansion s. expansiune, dezvoltare expatriate s. expatriat (persoan trimis de firma unde este angajat s lucreze n strintate) expectancy s. (man.) expectativ, ateptare {nivel al efortului pe care un salariat consider c trebuie s-l depun pentru a-i ndeplini sarcinile i obiectivele de lucru) expectation s. 1. expectativ, ateptare 2. pl. ateptri, perspective (in economie) ~ of life - durata medie de via expel v.t. a exclude (dintr-o organizaie)

expendv.r. acheltui expendable adj. consumabil; nerecuperabil expenditure s. cheltuial; cheltuieli

120

EXP

~ capital plan - plan / program de investiii ~ tax - impozit pe consum expense 5. 1. cheltuial 2. pl. cheltuieli constante (ale unei ntreprinderi) ~ account - decont ~ ratio - (asig., com.) rata cheltuielilor (raportul dintre cheltuieli i volumul vnzrilor / profitulu) expensive adj. scump expensiveness s. scumpete; preuri ridicate expert adj., s. expert ~ advice / opinion aviz competent ~'s findings - concluzii ale expertului ~'s report - raport al specialistului, expertiz ~ workman - lucrtor specialist expertise s. expertiz expiration s. expirare (a unui temien) expire v.i. a expira expiry v. expiration exploit v.t. a exploata {un zcmnt) exploitation s. exploatare ~ engineer - inginer de exploatare exploration s. explorare, prospeciune ~ boring / drilling - foraj de prospeciune ~ lease - perimetru de explorare ~ licence concesiune / licen de prospeciune (pentru descoperirea zcmintelor de hidrocarburi) ~ work - lucrri de prospeciune explore v.t. a explora, a prospecta export s. 1. export; exportare 2. articol de export 3. pl. exporturi, total al exportului v.t. a exporta ~ agent / merchant - agent de export ~ bonus / bounty - prim de export ~ commission agent - comisionar de export

~ credit - credit la export ~ credit agency - agenie de garantare a creditelor de export ~ credit insurance - asigurare a creditelor de export ~ documents - documente de export ~ duty - tax de export ~ house - firm de export ~ incentives - stimulente / faciliti pentru export ~ invoice - factur de expediie ~ licence - licen de export ~ list - list a mrfurilor de export ~ manager - director al departamentului de export ~ packing - ambalaj de export ~ permit - autorizaie de export ~ price - pre de export ~ quota - cot de export ~ restrictions - restricii la export ~ sales - valoare a exporturilor ~ specification - declaraie de export ~ subsidy - subvenie de export ~ -tax relief - reducere a impozitului pe profitul obtinut la export ~ tonnage - (mar.) tonaj al navelor destinate exportului ~ trade - comert de export exporter s. exportator ~s declarations - declaraii vamale / ale exportatorilor exporting adj. exportator ~ country - ar exportatoare express adj. 1. expres, formal 2. expres, special 3. expres, accelerat s. 1. tren expres 2. expres, expediere rapid
(a unei scrisor) 3. (SUA) expediere

prin mesagerie adv. expres; cu expresul v.t. 1. a exprima, a formula 2. a trimite cu trenul expres 3. a expedia urgent (p

EXP-EXT

121

scrisoare) 4. (SUA) a expedia prin mesagerie ~ agreement - acord expres ~ company - companie de mesagerie ~ delivery - livrare expres / rapid ~ goods - mrfuri de mare vitez ~ mail - pot rapid ~ parcel - colet expres ~ service - serviciu expres ~ train - tren expres ~ trust - mputemicire expres ~ warranties - garanii exprese; clauze exprese expressage s. (SUA) 1. serviciu de mesagerie 2. tax de mesagerie expressman 5. (SUA) agent al unei companii de mesagerie expressway s. (SUA) autostrad expropriate v.t. a expropria expropriation s. expropriere ~ zone - zon de expropriere extend v.t. 1. a extinde 2. a prelungi; a amna (un termen) 3. a acorda
(privilegi) v. i. a se extinde

extendible adj. extensibil ~ bond - obligaiune extensibil (obligaiune pe termen scurt care i ofer deintorului opiunea de a o
schimba cu o cantitate similar de datorii pe termen lung, nainte de o dat specificata)

extension 5. 1. extindere; amploare 2. prelungire; amnare (a un^ termen) ~ of demand - extindere a cererii (ca
urmare a scderii preurilor)

extensive adj. extensiv ~ agriculture - agricultur extensiv extent s. 1. extindere, ntindere 2. msur, grad 3. (dr.) evaluare (a unei
averi funciare)

~ of business - volum de afaceri

~ of the damage - grad de avarie external adj. extem, exterior ~ audit - audit extem (efecuat de specialiti din afara instituie) ~ bill - (SUA) cambie extem (emis ntr-o ar ipltibil n altd) ~ convertibility - convertibilitate extem ~ debt - datorie extem deficit - deflcit al balanei comerciale ~ economies - economii exteme de scar (care vizeaz o ntreag ramur industrial) ~ financial statement - (con.) situaie financiar extem ~ liabilities - datorii exteme (datorii ale unei societi ctre instituii sau persoane, altele dect acionarii ei) ~ loan mprumut extem ~ payments - plti exteme surplus balan de pli excedentar ~ trade - comer exterior extinguish v.t. a stinge, a achita (o datorie) v.t. a extorca extort extortion s. extorcare extra adj. 1. suplimentar, aditional, extra 2. de calitate suplimentar, extra s. 1. plat suplimentar; pl. cheltuieli suplimentare 2. calitate superioar 3. ediie special (a unui ziar) adv. n plus, suplimentar ~ allowance / discount - bonificaie suplimentar / special ~ charge supliment de pre; supratax ~ cost - cost suplimentar / marginal ~ dividend - dividend suplimentar ~ freight - (mar.) navlu suplimentar

"1
_122__________________________________________________EX|

~ pay - spor de salariu; plat extractive adj. extractiv i suplimentar ~ industry - industria extractiv 1 premium (asig.) prim extraordinary adj. extraordinar suplimentar ~ expenses - cheltuieli extraordinare ~ price - pre special; pre suplimentar ~ general meeting - adunarea generali ~ profit - profit suplimentar extraordinar (a acionarior) ~ risk - (asig.) risc special / ~ items - (cont.) articole extraordinarc ~ reserve - rezerv extraordinar (a ~ weight - greutate suplimentar suplimentar, unei bnc) supragreutate extrinsic adj. extrinsec, extem ~ work - ore suplimentare ~ value - valoare extrinsec extract s. extras ~ of account - extras de cont

ft

F
fabricate v.t. 1. a produce, a fabrica; a prefabrica 2. a falsifica (M?I document)
face ^. fa

~ lift - cosmetizare (a unui magazin, a ambalajului unui produs, a unei situaii financiare) ~ value - (fin.) valoare nominal facilitate v.t. 1. a facilita, a uura 2. a promova, a ncuraja facilities s. pl. facihtti, nlesniri; privilegii, avantaje ~ for payment - faciliti de plat facsimile s. facsimil v.t. a reproduce n facsimil ~ signature - facsimil de semntur ~ stamp - facsimil de sigiliu factor s. 1. agent mijlocitor, intermediar; comisionar 2. (SUA) finn de factoring (societate financiar care acord mprumuturi garantate prin creane} 3. factor ~ analysis - analiz factorial ~ analysis chart technique - tehnica diagramelor de analiz factorial ~ comparison method - metoda comparrii factorilor (in evaluarea unei
activiti)

~ cost - cost al factorilor de producie ~ market - piaa factorilor de producie ~ of safety - coeficient de siguran ~ price - pre al factorilor de productie ~ s of production - factori de producie

factorage s. 1. intermediere (a unei afaceri, a unei tranzaci) 2. comision (de intermediere) factoring s. factoring {metod de fnanare a efectelor de comer de ncasat prin care o firm vinde creanele unei societi definanare) factory s. fabric; uzin ~ cost - pre de cost/fabric; cheltuieli de productie ~ expenses/overheads cheltuieli generale/de regie ~ farm - ferm industrial ~ hand - muncitor industrial ~ -made goods mrfuri de fabric/industriale ~ price - pre de fabric ~ process - procedeu/metod de fabricaie ~ railway - cale ferat uzinal ~ sale vnzare din fabric ~ ship/vessel - navuzin (pentru prelucrarea petelui la bord) facultative adj. facultativ ~ endorsement andosare facultativ ~ reinsurance reasigurare facultativ fail v.i. 1. a da faliment 2. a fi sub ateptri, a nu corespunde ateptrilor (despre o recolt) failure s. 1. faliment 2. nereuit, eec 3. lips; insuficien 4. pierdere, pagub 5. avarie, pan ~ of electricity - pan de curent ~ of the crops - recolte proaste ~ to pay - neplat

124

FAI-FAM

fair s. 1. trg; blci, iarmaroc 2. expoziie (de mostre) 3. bazar (filantropic) adj. cinstit, corect 2. convenabil, acceptabil (despre preuri) ~ average quality calitate medie bun (despre gru) ~ claim pretenie rezonabil ~ competition concuren loial ~ copy - exemplar corectat; copie exact ~ dealing - comportare corect (fn afacerf); tranzacii corecte ~ market value - valoare real de pia ~ price - pre convenabil ~ quality calitate acceptabil ~ quantity - cantitate suficient ~ rate of exchange - curs de schimb favorabil ~ terms - condiii (contractuale) acceptabile ~ - trade agreement - (SUA) acord de fixare a preurilor de revnzare (sistem de vnzare n care preurile la ultimul consumaor sunt stabilite de productor) ~ wear and tear - amortizare normal (a unui activfix) ~ yield - randament bun to make ~ profits - a realiza beneficii normale fairway s. canal/pas de navigaie; enal fake s. 1. falsificare, contrafacere 2. neltorie, escrocherie adj. fals, contrafacut v.t. (up) 1. a falsifica, a contraface 2. a. nela, a escroca fall s. scdere (a preului) v.i. 1. (away) a se diminua 2. (back) a scdea din nou (despre preuri etc.) 3. (back on/upon) a apela la, a cuta un sprijin

n 4. (in) a expira (despre un contract); a ajunge la scaden (despre o datorie); a deveni vacant (despre un post) 5. (in with) a fi de acord cu 6. (off) a scdea {despre ncasri etc.) 7. (through) a eua (despre negocieri) ~ - back pay - salariu de subzisten to ~ due - a fi scadent to ~ under the hammer - a fi vndut la licitaie to buy on a ~ a cumpra ntr-un moment de scdere (a preurilor, a cursuu) fallow s. teren/ogor necultivat, prloag adj. necultivat, nelenit v.t. a deseleni ground/land/soil teren/ogor necultivat, pdoag false adj. 1. fals 2. incorect, inexact ~ colours - (mar.) pavilion naional fals entry nscriere fals (in documentele vamale) ~ pretences - (dr.) identitate fals, impostur (pentru ncasarea unni cec) falsification s. falsificare ~ of accounts (cont.) falsificare a conturilor falsifier s. falsificator falsify v.t. afalsifica family s. familie ~ allowance - alocaie de familie (pentru copii) ~ business - afacere de familie ~ doctor medic de medicin general ~ frm asociaie familial ~ hotel - hotel ieftin pentru familii ~ life cycle - ciclu de via al familiei (divizarea pieei pe sectoare, n funcie de cheltuielile ocazionate de structura i evoluia n timp afamiliei)

FAM-FEE

125

~ planning - planificare familial ~ reunion fare - pre pentru vizitarea familiei (preu unui bilet ntors pe o linie aerian pentru cltorii care i viziteaz membri ai familiei dintr-o
ar ndeprtata)

famine s. foamete ~ prices - preuri mari ale alimentelor (datorit lipsei acestora) fancy adj. de calitate superioar; de lux ~ goods - articole de mod; mrfuri de lux fare s. 1. cost al unei cltorii/curse; bilet 2. cltor, pasager 3. mncare, mas farm s, ferm v.t. 1. a lucra, a cultiva (pmntul) 1. a arenda, a lua n arend v.i. a cultiva pmntul ~ equipment - utilaj agricol ~ hand - muncitor agricol ~ practices - agrotehnic ~ subsidies - subventii agricole farmer s. 1. fermier 2. arenda farming s. 1. cultivare a pmnului; agricultur 2. arendare; arend ~ lease - contract de arendare farmland s. teren agricol farmstead s. ferm (cu toate dependinele) farmyard v. farmstead fashion s. 1. fel, mod, chip, manier 2. mod; stil; gen; vog; 3. croial, fason, form v.t. a transforma, a schimba; a da o linie nou ~ designer - creator de modele de rochii ~ goods - mrfuri la mod (mai ales articole de vestimentaie) ~ magazine -jumal de mod

~ shares - (bur.) aciuni la mod (foarte cutate pentru o scurt perioad de timp) ~ show - parad de mod fashionable adj. la mod; modem fast adj. rapid ~ delivery - livrare rapid ~ foods - fast foods, alimente pentru consum rapid (alimente special ambalate i preparate pentru a fl consumate imediat) ~ freight line - (c./) linie/rut de transport de marfa de mare vitez ~ - moving consumer goods - bunuri de consum cu circulaie rapid fathom s. bra/stnjen marin (unitate de msur pentru lungime) fault s. defect; deficien ~ detection defectoscopie ~ detector / finder / locator -defectoscop faulty adj. defectuos, cu defect ~ product produs cu defect favorable adj. favorabil ~ balance - balan (comercial, de pli) activ / excedentar feasibility s. fezabilitate ~ study/survey - studiu de fezabilitate ~ test - prob de fezabilitate feasible adj. fezabil featherbedding s. 1. aciune a sindicatelor care se opun concedierilor i solicit patronatului meninerea unui personal supradimensionat 2. msuri guvemamentale de proejare a eco-nomiei naionale prin acordarea de subvenii sau tarife vamale protecio-niste fee s. 1. retribuie; onorariu 2. tax colar 3. cotizaie 4. (dr.) proprietate ereditar v.t. a plti un onorariu

126

FEE-F

~ income - venit din comisioane ~ simple - proprietate funciar absolut (cu drept de a o transmite
oricrui motenitor)

~ tail - proprietate funciar limitat (cu drept de a o transmite unei categorii limitate de motenitor) feedstock s. materie prim (m industria petrochimic) fence s. 1. tinuitor de lucmri furate 2. loc de pstrare a lucrurilor furate fiat s. decret; ordin, ordonan ~ money -moned fictiv ~ standard - (fin.) etalon fictiv fictitious adj. fictiv ~ assets - active fictive/nominale ~ name - nume fictiv ~ payee - beneficiar fictiv (al unei
pli)

feld s. 1. teren 2. domeniu < activitate); specialitate adj. 1. de tei 2. agricol ~ agent - agent pentru vnza -cumprare de terenuri ~ crop - cultur de cmp ~ experiments - experiment/probe scar natural ~ hand - muncitor agricol ~ personnel/staff - personal de teren ~ research - anchet de teren ~ sales manager - director responsal cu vnzrile pe teren ~ warehousing - (fin.) depozitl
extem / pe teren (metod de finantt a stocurilor prin care acestea si depozitate la sediulfirmei creditoar^

~ person - persoan juridic ~ sale - vnzare fictiv fidelity s. fidelitate; onestitate ~ insurance - asigurare (a patronulu) mpotriva pierderilor cauzate de eventuala lips de onestitate a unui angajat; asigurare mpotriva nerespectrii obligaiilor contractuale fiduciary adj. fiduciar ~ bond - garanie fiduciar (pentru un administrator fiduciar) ~ circulation circulaie fiduciar ~ issue - emisiune fduciar ~ loan - mprumut fiduciar/negarantat ~ money/note issue moned fiduciar ~ responsibility - responsabilitate fiduciar (a administrrii unui fond de pensii) ~ standard - etalon fiduciar

fight s. lupt ~ reaction - (man.) reacie rezisten/lupt (cauzat de stresul


locul de munc i manifestat JM

combativitate, contraargumente etc.) figure s. 1. cifr, numr 2. pre v.. 1 reprezenta (grafic) 2. a exprima cifre; a pune preul la 3.(m) a incla (costul) 4. (on) a pune la socoteala tine seama de 5. (out) a calcula, estima; a scdea (cifre) 6. (up) a adu a totaliza figureless adj. fr cifre ~ accounts - contabilizare fr ci {bazat pe simboluri, pentru tf
conducerii)

file s. 1. arhiv 2. dosare 3. fii cartotec v.t. a nregistra, a ch (documente ntr-o arhiv, un fiier\ fia filing s. nregistrare, clasare; fiare ~ cabinet - fiier, cartotec ~ clerk - funcionar / secretar pefl clasarea documentelor

FIL-FIN

127

~ system - sistem de clasare/clasificare fill v.t. 1. a umple 2. a executa (o comand, un comision) 3. a ocupa (wn po.s'r); a exercita (o funcie) 4. (out) a completa (unformular, un cec etc.) filler A". umplutur ~ cargo - caric / ncrctur de umplutur final adj. final ~ accounts - raport final/anual (al consiliului de administraie) ~ application - ultima somaie (adresatd unui datornic) ~ balance - sold net ~ consumption - consum de produse finite ~ date - ultimul termen ~ distribution - ultima distribuire (a profitului unei societi, sub forma dividendelor, fcut de obicei la sfrit de an) ~ goods - produse finite ~ invoice - factur definitiv ~ judgement - sentin definitiv / executorie ~ money - depozite sau credite bancare (transferabile prin cec) ~ notice - avizare final ~ port - port final de destinaie ~ sailing - (mar.) plecare definitiv (din port) ~ stowage plan - (mar.) cargoplan fnal, plan de ncrcare fnal ~ utility - utilitate marginal fnance s. 1. finane, tiina fmanelor 2. pl. finane, venituri v.t. a finana v.i. a se ocupa cu afaceri/speculaii financiare ~ bill - cambie financiar; cambie bancar

~ company/house - societate de credit (care finaneaz achiziionarea de bunuri cu plata n rate) ~ department - serviciu financiar ~ market - pia financiar; pia de capital rinancial adj. financiar ~ accounting - contabilitate financiar ~ analysis - analiz financiar ~ assets - active financiare ~ assistance - ajutor financiar ~ body - organ financiar ~ books - registre / evidene contabile ~ break - even point - prag de rentabilitate ~ discipline - disciplin financiar ~ engineering - inginerie financiar ~ futures - contracte financiare futures/la termen ~ incentive - cointeresare financiar ~ indicators - indicatori financiari ~ intermediation - intermediere financiar ~ investment - investiie fmanciar ~ leasing - leasing de finanare ~ liability - obligatie financiar ~ management - management financiar ~ markets - piee financiare ~ paper - (SUA) efect de comert de complezen pe termen scurt ~ policy - politic financiar ~ position/standing - situaie financiar ~ ratio - indice financiar ~ risk - risc financiar (riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fxe financiare - dobnzi, dividende prefereniale, fonduri de amortizare) statement raport financiar (raportul anual al consiliului de

128

FIN-FTR

administraie); {cont.) situaie financiar ~ structure - structur financiar; stmctur de finanare ~ year - an/exerciiu financiar financier ^. fmanciar, om de finane; bancher; om de afaceri v.t. a finana
' ' ' *. *^

~ offer - ofert ferm ~ order - comand ferm ~ prices - preuri fixe/stabile ~ seller - vnztor ferm frst s. 1. prim, nti 2. pl. mrfuri dc calitate superioar adj. prim, nti call - (bur.) prima solicitare (prirna

fine s. 1. amend 2. penalizare (impus tran pentru achitarea unui pachet de de sindicat membrilor care ncalc regulile acestuia) adj. pur, fin (despre metale) v.t. a amenda; a penaliza ~ bank/trade bill - cambie de clasa nti ~ bullion - lingou de aur sau argint pur ~ aciuni) rate - rata curent a dobnzii (pentru ~ class - clasa nti creditele acordate de bnci) fmeness s. 1. ~ class/-rate - de prima calitate, de titlu (al metalelor preioase) 1. calitate calitate superioar ~ come, first served - (mar.) primul superioar (a unui articol) finish s. 1. sfrit, terminare 2. fmisaj 3. sosit, primul operat (operat n ordinea cherestea superioar v.t. 1. a sfri, a termina sosirii) 2. a finisa finished adj. finit; finisat ~ goods ~ cost - pre de fabric; cost dc producie inventory - stocuri de produse finite ~ ~ - half year - (bur., cont.) primul product - produs finit fire s. incendiu ~ semestru goods - mrftu-i inflamabile ~ insurance - ~ - hand distribution - distribuie i asigurare mpotriva incendiilor mrfurilor fr intermediari ~ in, first out
~ loss adjuster - evaluator al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societi de asigurr) ~ risk - risc de incendiu irm s. fiYma, casa Ae come adj. \. ferm 2. fix, stabil ~ buyer - cumprtor ferm ~ commitment - angajament ferm (al subscriitorului fa de ntreaga emi-siune de titluri de valoare) ~ market - pia fenn

- (conr.) primul intrat primul ieit {metod de control a stocurilor care presupune c mrfuril cumprate mai demult vor fi utilizat prioritar n procesul de producie) ~ - line management primul ealo de conducere (imediat superic salariailor obinuii)
- -line manager - ef de echip ~ mortgage - ipotec prioritar; prin ipotec ~ - mortgage bond - (SU obligaiune cu ipotec prioritar - ot exchange - primul exemplar unei cambi) ~ open water deschidere a navig (w zone cu nghe i sloiuri) ~ outlays chdtuidi imia^ instalare

~ piece time - timp de fabricaie a primei piese (dinr-un lof) - premium - (asig.) prima prim ~ quality - calitate superioar, calitatea nti ~ refusal - drept de ofert prioritar fiscal adj. fiscal; financiar ~ drag - obstacol/piedic fiscal, excedent al bugetului fiscal ~ duties - taxe fiscale - monopoly - monopol fiscal/de stat ~ neutrality - neutralitate fiscal ~ period - exercitiu financiar ~ policy - politic fiscal/bugetar ~ stamp - timbru fiscal

~ -course rotation - asolament de cinci ani ~ -year plan - plan cincinal fix v.t. 1. a fixa, a consolida 2. a fixa, a stabili (preul, data etc.) 3. (mar.) a afreta, a navlosi fixed adj. 1. fixat, consolidal 2. fixat, stabilit ~ assets - active/mijloace fixe ~ assets turnover - rotaia activelor

fixe (raportul dintre vnzri i activele fixe care msoar utilizarea instalaiilor i a echipamentelor)
~ capital - capital fix ~ charge - sarcin/garanie fix

~ year - an fiscal/bugetar
fiscality s. fiscalitate fish s. pete v.i. a pescui ~ breedmg/culture/farming/husbandy - piscicultur ~ carrier - barcaz de pete ~ trawler - trauler de pescuit ~ trawling - pescuit prin traulare fishery s. 1. pescuit, activitate de pescuit 2. zon de pescuit 3. (dr.) drept de pescuit fishing s. 1. pescuit 2. zon de pescuit ~ boat - nav de pescuit ~ cutter/vessel - pescador ~ fleet - flot de pescuit ~ ground - zon de pescuit - harbour - port pescresc ~ licence - permis/licen de pescuit ~ scow - aland de pescuit ~ season - sezon de pescuit ~ trade - pescuit industrial; comert cu pete fishmonger s. negustor de pete - ' s shop - magazin de pescrie five num. cinci

(dreptul creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societi)


~ cost - cost fix ~ credit - credit fix ~ debenture - obligarune cu garantie fix - debt - (S[/A) datorie consolidat ~ deposit account - cont de depuneri

la termen
~ depreciation - amortizare fix ~ duty - tax f.x/specific ~ exchange rates - cursuri de schimb fixe ~ expenses - cheltuieli fixe/constante ~ income - venit fix ~ income mutual fund - fond mutual care ofer sume fixe investitorilor - interest securities - titluri de valoare cu dobnd fxa. ~ interval reorder system - sistem de comenzi la intervale fixe ~ investment - investiie fix (n infrastructur) ~ job contract - contract (de munc) pentru o anumit lucrare ~ laydays (mar.) stalii contractuale

130

FIX-FU

~ liabilities - datorii pe termen lung ~ order system - sistem de comenzi n cantiti fixe penalty bond - contract cu penalitate fix (in cazul cnd o obligaie contractua nu este ndeplinit) ~ price - pre fix/maxim (stabilit de guvern) ~ property - bunuri imobile ~ rate - curs {de schimb) fix ~ term contract - contract (de munc) pe termen fix ~ trust - societate de investiii financiare ntr-un sector fix/limitat ~ weight - greutate moart/proprie fixing s. 1. fixare, stabilire; (fin.) fixing (al cursurilor de schimb, al preului aurului la burs) 2. pl. accesorii ~ prices by trial and error - fixare a preurilor prin tatonri fixture s. dispozitiv de fixare/prindere; accesoriu 2. (mar.) navlosire, afretare 3. contract de navlosire 4. (dr.) dependine flag s. (mar.) pavihon ~ clause - clauza pavilionului ~ of convenience/necessity - pavilion avantajos ~ share - prima de pavilion ~ surtax - supratax de pavilion flanker s. persoan sau obiect aflat n flanc ~ brand - marc de flanc (marc nou lansat de o companie ce comercializeaz deja o alta n aceeai categorie de produs) flat s. apartament adj. 1. uniform 2. unic; invariabil 3. inactiv (despre o piay, fr dobnd capitalizat (pe

piaa de capita) 4. categoric, ferm ad\ far dobnd ~ cost - pre de fabric; cost d producie ~ market - pia inactiv ~ organization - organizaie orizontal (tip de organiwre n care autoritate. managerial nu se transmite pe scar
ierarhic)

~ price - pre unic ~ - rate tariff - tarif forfetar/uniform ~ tax - impozit uniform ~ yield - randament invariabil (rat dobnzii unui titlu de valoare c
dobndfixa)

flatcar s. (SUA) vagon-platform flaw s. 1. marf cu defect; rebut 2. (dr. viciu de form ~ detector - defectoscop flawless adj. fr defect; perfect fleet s. 1. flot 2. parc (d autovehicule) ~ rating - evaluare a flotei sau parcului (n vederea asigurrii) ~ terms - reduceri contractuale de pn pentru parcul de autovehicule (dac acestea sunt cumprate de la o singw firm) flexibility s. flexibilitate, elasticitate ~ of taxation - flexibilitate impozitrii flexible adj. flexibil, elastic ~ budget - buget flexibil ~ manning - ncadrare flexibil c personal ~ organization - (man.) organizai flexibil ~ tariff - tarif (yamal) flexibil i ~ trust - societate de investi( financiare flexibile (in orice sector) i

FLE-FLO

~ working hours - program de munc flexibil; norm flexibil flight s. 1. zbor 2. exod, scurgere (de fondur) ~ of capital - exod al capitalului {dintr-o anumit ar n strintate, cauzat de inflaie accentuat, instabilitate politic etc.) ~ reaction - (man.) reacie de cedare/plecare (cauzat de stresul la locul de munc i manifestat prin lips de interes, solicitare de concedii
etc.)

~ rate note - titlu de valoare cu curs fluctuant floor s. 1. 1. planeu; prag, nivel, limit inferioar {a preurilor, a salariilor etc.) 2. (fin.) floor {poli de asigurare care l protejeaz pe investitor de riscul scderii dobnzilor sub un anumit nivel) 3. etaj 4. sala principal (a unei burse) emisiun) ~ member - membru al bursei floater s. 1. muncitor ocazional 2. ~ plan - plan de amplasare (a poli de asigurare flotant 3. pl. suprafeelor de producie) obligaiuni guvemamentale la purttor; ~ space - spaiu comercial (la parterul titlu de valoare la purttor; obligaiune. unei cldir} municipal cu dobnd flotant floating adj. floorwalker s. ef de raion (ntr-un flotant ~ assets/capital - capital circulant; magazin universal) fond de rulment flotsam s. {mar.) ncrctur luat de ~ cargo - caric, ncrctur a unei nave valuri (aflat n stare de plutire) ~ charge - sarcin/garanie flotant flourish v.i. a nflori, a se dezvolta, a (dreptul creditorului extinzndu-se la prospera toate activele unei societ) flourishing adj. nfloritor, prosper ~ clause - (mar.) clauza permanent n ~ trade - comert nfloritor stare de plutire" flow ^. 1. flux 2. proces tehnologic ~ currency - moned fluctuant

float ^. sume flotante (cecuri aflate n procesul de transfer de la o banc la alta) v.t. 1. a lansa (un mprumut), a emite (o emisiune de obligaiuni) 2. a nfiina (o societate comercial) v.i. a pluti, a se menine pe linia de plutire (despre o nava) flo(a)tation s. 1. plutire; navigare 2. lansare (a unei emisiuni de titluri de valoare) 3. nfiinare (a unei societi comerciale) ~ cost - cost de lansare (a unei

~ debentare - obligaiune flotam (drepnd credttorului extinzndu-se a toate acrivele mprumutatulu) ~ debt - datorie flotant/public; datorie pe termen scurt ~ exchange rate - curs de schimb fluctuant ~ insurance - asigurare flotant ~ money bani flotani (deinui de bancheri i care nu pot f investii. din cauza lipsei oportunitilor de afaceri, decdt m depozte la banca central) ~ population - populaie flotant ~ prime - mpmmut cu dobnd variabil (in funcie de rata primar a
bnci)

132

FLO-FOB

chart/diagram - diagram a circulaiei fondurilor sau mrfurilor; diagram a procesului tehnologic ~ of funds - (cont., fin.) flux de numerar (valoarea net real de numerar, deosebit de profitul contabil, care intr sau iese din firm ntr-o perioad determinat') ~ production - producie n flux/pe band fluctuate v.i. a fluctua, a varia fluctuation s. fluctuatie, variaie ~ s in the rate of exchange - fluctuatii ale cursului de schimb ~ s of sales - fluctuaii ale vnzrilor ~ s of the market - fluctuaii ale pieei to undergo ~ s - a suferi fluctuaii fluid adj. lichid ~ dram - drahm lichid ~ ounce - uncie lichid flurry s. agitaie, micare ~ on the stock exchange - agitaie la burs fly v.i. 1. a zbura 2. a fugi ~ -by-night insolvabil; debitor care fuge de creditori (pentru a se eschiva de la plata datoriilor) ~ cruise - circuit turistic combinat zbor/croazier pe mare ~ - drive - circuit turistic combinat transport aerian/rutier ~ pitch - stand ambulant fob v.. (off) a nela, a pch (prin vnzarea de marf de calitate inferioara) fodder s. nutre, furaj v.. a hrni cu nutre ~ grain - cereale furajere ~ plant plant furajer ~ rotation - asolament furajer

t'oist v.t. (on) a face s cumpere (cev*


nefolositor sau mrfuri de calitaU inferioar)

fold v.i. (up) a da faliment folio s. 1. foaie numerotat numai p< fa 2. foaie (dintr-un registru dt contabilitate) 3. (dr.) pagin dactilogra
fiat (a unui document cu 72,90 sai

100 de cuvinte) v.t. a numerot (paginile unui registrii) follower s. companie secundar (can nu este lider ntr-un anumit domeniu) strategy (man.) strategii unnritorului (care o copiaz pe cea < companiilor-lider) food s. hran; alimente, produa alimentare ~ allowance - alocaie de hran ~ card cartel de alimente ' ~ colours colorani alimentari ~ industry - industria alimentar ~ products - produse alimentare foodstuff s. aliment, produs alimentar foolscap s. foolscap (format de hrie) foot s. picior (unitate de msur pentn lungime) v.t. (up) a aduna, a fao totalul; a totaliza, a nsuma footage s. 1. lungime exprimat i picioare 2. adncime forat (exprimah n picioare) footing s. total (a/ unei adunri, al unt coloane de cifre) for prep. pentru ~ account of - n contul ~ and on behalf of - din ordinul i i contul ~ and against - pro i contra ~ free gratuit ~ money - (bur.) pentru numerar ~ one's own account - pe cont propru

FOR

133

~ the account - (bur.) pentru ziua de lichidare - value - cu titlul oneros forage s. furaj, nutre force s. 1. fort 2. {dr.) valabilitate; vigoare v.t. 1. (down) a provoca scderea (preurior) 2. (on, upon) a impune condiii (economice) 3. (up) a provoca creterea (preurilor) ~ account - lucm n regie to come into ~ - a intra n vigoare forced adj. fortat; silit ~ currency - moned cu curs fortat ~ sale - executare silit ~ savings - economii fortate ~ selling - (bur.) vnzare fortat/ nedorit (a aciunilor n scopul
obinerii de lichiditi pentru plata unor datori)

forcible adj. forat, cu forta; ilegal ~ entry - (dr.) intrare n posesie prin
fort

forecast s. prognoz, previziune v.t. a prognoza, a prevedea foreclose v.t. (dr.) 1. a priva de dreptul de achitare a unei ipoteci 2. a exclude de la dreptul de folosin, a priva de dreptul de folosin foreclosure s. (dr.) privare de dreptul de a achita o ipotec foredate v.t. a antedata foreign adj. strin, din strintate; extem; exterior ~ agreement - (mar.) contract de mbarcare pe o nav strin ~ aid - ajutor extem ~ allowance - indemnizatie de munc n strintate ~ balance - balan de pli ~ bill - cambie extem (pltibil n strintate)

~ capital - capital strin ~ credit - credit extem ~ currency -valut; devize ~ currency account - cont n devize ~ direct investment - investiie strin direct ~ exchange valut; devize; schimb valutar ~ exchange broker/dealer - agent de schimb valutar exchange market piaa schimburilor valutare ~ exchange office - cas de schimb valutar ~ exchange regulations - regim al schimbului valutar ~ exchange risk - risc valutar, risc al fluctuaiei unei valute ~ exchange transactions - operatii de schimb valutar ~ general average - (asig. mar.) avarie comun n strintate ~ - going ship/vessel - nav oceanic/ de curs lung ~ goods - mrfuri strine/de import ~ investment - investiie strin ~ loan mprumut extem ~ market - pia extem ~ money order - mandat potal intemaional ~ order - comand extem ~ policy politic extem ~ shipping - (mar.) transport n strintate ~ trade - comert exterior; (mar.) cabotaj extem; navigaie de curs lung ~ (trade) zone - port liber foreigner 5'. strin, persoan de alt naionalitate 2. (mar.) nav sub pavilion strin 3. articol de import

134

FOR

foreman s. 1. maistru, efde echip 2. (dr.) prim-jurat ~ of development - maistru de exploatare ~ of production - maistru de producie forest s. pdure ~ economy - economie forestier ~ industry - industria forestier ~ code/laws - cod silvic, legislaie silvic ~ management - amenajare forestier ~ officer - agent silvic ~ worker - muncitor forestier forestall v.t. 1. a anticipa (un eveniment) 1. a nltura (un concurenf} 3. a acapara (mrfuri n scop speculativ) forester s. 1. brigadier silvic, pdurar; silvicultor 2. inspector sau administrator silvic forestry s. 1. silvicultur 2. pduri; regiune mpdurit forewoman s. supraveghetoare; ef de echip forfeit s. 1. pierdere a unui drept (prin nclcarea unui contract) 2. amend; penalitate, sanciune (pentru nclcarea unui contract) adj. pierdut (prin nerespectarea obligaiilor contractuale) v.t. a pierde dreptul la ~ clause - clauz de penalizare forfeiture s. 1. pierdere a unui drept (prin nclcarea unui contracf) 1. amend; penalitate, sanciune ~ of shares - confiscare de aciuni (subscrise i nepltite la termenul scadent) forge v.t. a falsifica; a plastografia forger s. falsificator; plastograf forgery s. fals; plastografie

form s. 1. form 2. formular v.t. 1. a forma, a nfiina (p societate) 2. a forma, a pregti, a instrui (personal) ~ of application - formular de cerere ~ of proxy - formular de procur ~ of receipt - formular de chitan ~ of return - formular de declaraie de venituri (pentru impunere) ~ of tender - formular de ofert (la licitaie) formal adj. formal; legal ~ contract - contract formal ~ notice - somaie; citaie ~ receipt - chitan contabil formality s. formalitate format s. format (al unei cr) formation s. fonnare, nfiinare (a unei
societti etc.)

~ expenses - cheltuieli de nfiinare fortnight s. dou sptmni; chenzin fortnightly adj., adv. bilunar s. publicatie bilunar fortuity s. (asig.) accident fortune s. avere to make a ~ - a face avere forward adj. 1. dinainte, din fa 2. la termen v.t. 1. a grbi, a accelera (dezvoltared) 2. a susine, a promova (unplan) 3. a expedia, a trimite ~ buying - stocare, depozitare n stoc (de marf, materii prime) ~ contract - contract la termen ~ cover - acoperire la termen ~ dealings - operaii/tranzacii la termen ~ delivery - livrare la termen exchange market - piaa schimburilor valutare la termen ~ freight (mar.) navlu pltit anticipat ~ integration integrare vertical ~ market - piaa tranzaciilor la termen

FOR-FRA

135

~ quotation - cotatie la termen ~ price - pre la termen ~ rate - curs de schimb la termen ~ sale - vnzare la termen forwarder s. 1. promotor (al unei afacer); susintor 2. expeditor (de
marfa)

forwarding s. expediere (de marf); expediie ~ agent - agent de expediie ~ agent's notice - aviz de expediere ~ department - serviciu de expediie ~ documents - documente de expediie ~ house - firm de expediii ~ station - staie de expediie foul adj. 1. murdar; nesntos 2. urt, neprielnic (despre vrerne) 3. necinstit, incorect ~ bill of health - patent de sntate nefavorabil ~ bill of lading - conosament murdar
(cu meniunea recepionrii mrfii n

stare necorespunztoare/improprie) ~ coast - coast periculoas (pentru navigaie) found v.t. a fonda, a nfima foundation s. 1. fundaie, temelie 2. fundatie, asociaie 3. fonduri, donaii (pentru instituii culturale) ~ member - membru fondator ~ school - coal subventionat prin donaii founder s. fondator ~ s' shares - aciuni ale fondatorilor (emise special pentru acetid) four num. patru ~ - plus cover - acoperire efectiv/ real (campanie de publicitate care reia de cel puin patru ori un mesaj
publicitar)

~ estate - a patra putere n stat, presa ~ market - (bur.) (SUA) a patra pia (piaa pe care aciunile necotate sunt tranzacionate ntre brokeri i clieni fr respectarea procedurilor obinu-ite) fractional adj. 1. fracionar 2. parial 3. mic, nensemnat ~ currency/money - moned divizio-nar ~ (deposit) banking - sistem bancar fracionar (prin care bncile menin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clienilor) ~ load - sarcin incomplet/partial ~ (share) certificate certificat partial de aciuni (pentru o parte de aciune, cnd, n cazul fuziunii a dou societi, aciunile sun inegale ca valoare) fragile adj. fragil ~ goods - mrfuri fragile franc s. franc ~ area - zona francului franchise s. 1. (com.) franiz 2. (asig. mar.) franiz (yaloare a pierderii sub care societatea de asigurri nu este obligat s acorde nici un fel de despgubire, dar peste care trebuie s ofere despgubiri complete) v.t. a acorda o franiz ~ clause - (asig. mar.) clauza franizei franchiser s. franizor, deintor al unei franize frank v.t. a franca fraud s. fraud ~ loss - pierdere din credite obinute fraudulos fraudulent adj. fraudulos ~ bankruptcy bancrut frauduloas ~ contract - (dr.) contract dolosiv

fourth num. al patrulea

136

FRA-FRE

~ conversion - delapidare, detumare


(defondur)

~ conveyance - (dr.) transfer fraudulos (de ctre un debitor falit al unei pri din proprietatea sa pentru a nela creditori} preference - (dr.) preferin frauduloas (price plat efectuat de ctre un debitor, n intervalul de trei luni la sfritu cruia e declarat falit, ctre unul dintre creditori n detrimentul celorlal) ~ settlement - decontare frauduloas ~ trading - activitate comercial frauduloas (activitate desfurat n timpul derulrii procedurilor de faliment nedeclarat la tribunal) free adj., adv. 1. liber 2. franco ~ access - acces liber ~ agent - mputemicit general (CM mandat general acordat de ej) ~ alongside quay franco pe chei/ soto palanco ~ alongside ship/vessel - franco de-a lungulnavei ~ and clear/unencumbered - liber i far sarcini ~ articles - mrfuri nevmuibile ~ border franco frontier ~ bunker - franco buncher ~ capital - capital liber/lichid ~ carrier franco cru ~ coinage - drept de a bate moned ~ competition - concuren liber delivered / domicile - franco domiciliu ~ delivery - distribuire/livrare gratuit ~ depreciation - amortizare liber ~ discharge - liber de cheltuieli la descrcare

~ dispatch - far indemnizaie de celeritate ~ dock - franco n bazinul portuar ~ entry - declaraie pentru mrfuri scutite de taxe vamale ~ exchanges rates - rate de schimb libere ~ from encumbrance - neipotecat ~ from liability - fr rspundere ~ from particular average - fr avarie particular ~ goods - bunuri libere (aa-numitele daruri ale naturii", precum aerul, cldura cosmic etc.) ~ house. - firm liber (s se aprovizioneze de la orice fumizor dorete) ~ in and out - liber de cheltuieli la ncrcare i descrcare; ncrcarea i descrcarea n contul navlositorului ~ in and out, stowed and trimmed -liber de cheltuieli la ncrcare i descrcare, inclusiv stivuirea i rujarea ~ in and stowage/stowed - liber de cheltuieli la ncrcare i stivuire ~ in excluding trimming - liber de cheltuieli la ncrcare, exclusiv rujarea ~ insurance - asigurare fr prim ~ into barge - franco lep ~ into store - franco depozit ~ labour muncitori nesindicalizai ~ lighterage liber de cheltuieli de alimbare ~ list - list liber (list de mrfuri care nu sunt supuse taxelor vamale de import) ~ loading certificate - certificat de liber ncrcare (la petroliere) ~ market - pia liber/deschis ~ of address commission fr comision de adres

FRE_______________________

~ of all average - far avarie de orice fel ~ of all charges - liber de orice cheltuieli ~ of all cranage - fr cheltuieli de folosire a macaralelor portuare ~ of all risk and expenses to the vessel - liber de orice risc i cheltuieli n contul navei ~ of breakage clause - clauza far rspundere pentu spargeri" ~ of capture and seizure - fr captur i sechestrare ~ of charges - liber de cheltuieli ~ of damages - fr rspundere pentru avarii ~ of duty - scutit de taxe vamale ~ of foreign capture - fr captur de ctre un stat strin ~ of general average - fr avarie comun ~ of freight brokerage - far comision de brokeraj ~ of income tax - {bur.) fr impozit pe venit ~ of losses - fr pierderi ~ of particular average - fr avarie particular ~ of particular average unless caused by - fr avarie particular, numai dac este cauzat de ~ offer - ofert fr angajament ~ on board - franco la bord ~ on board and stowed franco la bord i stivuit ~ on board and trimmed - franco la bord i rujat ~ on quay - franco la chei ~ on rail franco vagon ~ on truck - franco vagon; franco camion

out-1 overi

bord ~ port -porto-franco ~ stem - fr atq ncrcare sau descrcare ~ trade policy - politica schimb ~ trade zone - zon liber de comert ~ warehouse - depozit liber ~ zone - zon liber (fr taxe vamale); porto-franco freeboard s. (mar.) bord liber ~ certificate - certificat de bord liber ~ coefficient - coeficient al nlimii de bord liber ~ deck - punte de bord liber ~ depth - nlime de bord liber ~ draft/draught - pescaj de bord liber ~ length - lungime de bord liber ~ marks - marc de bord liber ~ ship/vessel - nav cu bord liber excesiv ~ zones - zone de bord liber (m care
navele de comer trebuie s navigheze cu un anumit pescaj)

freedom s. 1. libertate 2. drept; privilegiu ~ from tax - scutire de impozite ~ of action - libertate de aciune ~ of contract - libertate contractual freehold s. proprietate fanciar absolut freeholder s. proprietar absolut freely adv. liber ~ convertible currency - valut liber convertibil ~ floating exchange rates - cursuri de schimb cu flotatie liber freelance s. liber-profesionist

138

FRE

freeze v.t. 1 a nghea, a congela 2. a nghea (preuri, salari}; a bloca (conturi, credite) s. 1. ngheare, congelare 2. blocare freezer s. \. instalaie/camer frigorific, frigorifer 2. frigider ~ storage - depozitare n compartimente frigorifice freezing adj. de congelare/refrigerare ~ capacity - capacitate de congelare ~ mixture - amestec refrigerent ~ plant - instalaie de congelare freight s. 1. (mar.) navlu 2. (mar.) caric, ncrctur 3. (c.f.) fraht, scrisoare de trsur 4. transport (de mrfuri pe ap); (SUA) transport {de mrfuri pe ap, uscat sau calea aerulut) v.t. 1. a ncrca (o nava) 1. (mar.) a navlosi, a afreta 3. a transporta {mrfuri pe ap)\ (SUA) a transporta (mrfuri pe ap, uscat sau calea
aerului)

~ account - factur de navlu ~ ad valorem - navlu ad valorem ~ advance - avans din navlu - agent/broker - agent/broker de navlosire ~ agreement - contract de navlosire ~ and cost - navlu i cost ~ bill - factur de navlu boat/carrier/vessel cargou, cargobot ~ booking note - aviz de angajament (de spaiu pe nava} ~ by measurement - navlu la cubaj/volum ~ car/train - (SUA) tren de marf, marfar ~ clause - clauza navlului ~ collect/forward - navlu cu ramburs

~ conference - cartel maritim (de stabilire a navlurilor) ~ consolidation - completare de marfa ~ container - container de marf. cargocontainer ~ contract - contract de navlosire ~ contractor - navlositor principal ~ document - conosament; fraht. scrisoare de trsur ~ fleet - flot de transport de marfa ~ forwarder - agent de expediie, expeditor ~ handling - manipulare i transport de marfa ~ hatch - gur de ncrcare (la magazia navei) ~ home - caric de napoiere ~ house - (SUA) depozit de marf ~ index - indicator de navlu ~ in f'ull - navlu brut ~ insurance - asigurare a navlului ~ invoice - factur de navlu ~ locomotive - locomotiv pentru trenuri de marf ~ market - piaa navlurilor ~ note - factur de navlu; specificaie a ncrcturii ~ outwards - caric pentru strintate ~ paid - navlu pltit ~ paid pro rata - navlu pltit proportional ~ payable at destination - navlu pltibil la destinaie ~ pending - navlu nedeterminat ~ prepaid - navlu pltit anticipat ~ quotation - cotaie de navlu ~ rates - tarif de navlu ~ rebate - rabat la navlu ~ release - ordin de livrare; bon de livrare ~ shed - hangar portuar de mrfuri

FRE-FRU

139

~ space - spaiu pentru mrfuri (pe


nav)

fringe s. margine ~ benefits - ctiguri suplimentare


(acordate angajailor pe lng salariul obinuit)

~ storage area - platform de mrfuri ~ terminal - chei de operare ~ ton - ton de navlu/volum ~ tonnage - tonaj navlosit; capacitate de ncrcare de marf n tone de volum - traffic - trafic de mrfuri; volum de mrfuri transportate (in tone) ~ turnover - cifr de afaceri a navlurilor ~ underwriter - asigurtor de navlu ~ unit - unitate de navlu freightage s. 1. ncrcare (a unei nave) 2. {mar.) navlosire, afretare 3. transport
(de mrfur}

~ market - pia marginal front adj. din fa ~ -page advertisement - reclam pe prima pagin (a unui ziar) ~ - running - (bur.) concureni fruntai (concuren fdcut de brokerii care
tranzacioneaz aciunipe cont propriu folosindu-se de unele informau pe care le obin naintea clienilor lor)

freighter s. 1. (mar.) navlositor, armator 2. cargou, cargobot 3. (SUA) vagon de marfa ~ -ferry - feribot de mrfuri freightliner s. tren de marfa, marfar French adj. franuzesc ~ leave - absen franuzeasc (jar
nvoire)

fresh adj. 1. proaspt 2. recent ~ arrival - ultima noutate (despre


mrfuri, articole de magazin)

~ money - capital proaspt (in special


mprumutur)

~ water - ap dulce ~ water draft/draught - (mar.) pescaj n ap dulce ~ water loadline/mark - (mar.) linie de ncrcare n ap dulce ' frictional adj. de frecare, de fhctiune ~ unemployment - omaj de scurt durat (provocat de fluctuaii sezoniere)

frontier s. frontier, grani adj. referitor la frontier, de frontier; limitrof ~ station - gar de frontier ~ town - ora de frontier ~ trade traffc - comert limitrof/de frontier .- vessel - nav de cabotaj frozen adj. 1. ngheat, congelat 2. ngheat (despre preuri, salarii); blocat (despre conturi, credite) ~ assets - active blocate fruit s. fruct v.;'. a rodi, a da rod ~ bearing fruclifer ~ farmer/grower - pomicultor ~ farming/growing - pomicultur fittings - amenajri pentru transportul fructelor (die speciale) ~ garden - livad ~ show - expoziie de fiucte ~ tree - pom fructifer fruitage s. fructe, recolt de fructe fruiterer s. vnztor de fructe, fructar frustrate v.t. a mpiedica, a zdmici (planuri, proiecte) 2. (dr.) a anula, a declara nul frustration s. 1. mpiedicare, zdmi-cire 2. (dr.) nulitate

friendly adj. amical, prietenesc ~ arrangement - aranjament amical ~ society - societate de binefacere

140

FRU-FUL

~ clause - {asig. mar.) clauza zdmicirii voiajului ~ of contract - ncetare a obligatiilor contractuale fuel s. combustibil; carburant v.t. 1. a alimenta cu combustibil 2. (mar.) a bunchera ~ bill - factur de combustibil ~ charge/loading - (mar.) buncherare consumption consum de combustibil ~ oil - pcur ~ ship (tank) - petrolier, tanc petrolier ~ truck - vagon-cistem fulfil v.t. a ndeplini, a realiza (o obligaie, un contract etc.) full adj. plin; complet, ntreg ~ address - adres complet ~ and complete cargo - (mar.) caric plin i complet ~ and down - (mar.) cu ncrctur maxim, plin i la marc (despre o nav ncrcat) ~ - bodied currency - moned din aur sau argint ~ -cargo charter - (rnar.) navlosire total ~ -cost price - pre de cost integral (care include costul de producie i profitul productorului) ~ delivery - livrare complet ~ displacement - (mar.) deplasament brut ~ employment - folosire complet a forei de munc ~ fare ticket - bilet ntreg ~ freight - (mar. ) navlu ntreg ~ function wholesaler - intermediar n comerul angro ~ interest admitted - (asig.) admis asigurarea interesului total

~ load - sarcin total/nominal ~ -load condition - (mar.) stare de ncrcare complet (a navei) ~ -load draft/draught - (mar.) pescaj de plin ncrcare ~ -manned - (mar.) cu echipajul complet ~ name - nume i prenume ~ reach and burden - (mar.) ntreg spaiul de ncrcare (inclusiv punted) ~ premium - (asig.) prim integral ~ price - pre integral ~ rates - tarif ntreg ~ -service bank - banc ce efectueaz toat gama de operatii i servicii ~ -service broker - broker cu atribuii complete ~ - service leasing - leasing de echipament industrial cu plata integral a serviciilor de ntreinere i reparaii ~ size(d) drawing - desen tehnic n mrime natural ~ terms - (mar.) reduceri uzuale de navlu ~ - time employee - angajat cu norm ntreag ~ - time job/work - post/serviciu cu norm ntreag ~ value - valoare ntreag fully adv. integral, complet ~ diluted earnings per share ctiguri pe aciune complet diluate
(ctignl pe aciune recalculat pe baza ipotezei conversiei titlurilor convertibile i a exercitrii tuturor drepturilor de conversie)

~ insured - (asig.) asigurat integral ~ laden - (mar.) cu caric complet ~ managed fund - fond mutual (pe
care managerii l pot administra cum

doresc)

FUL-FUT_____________________

~ paid shares - aciuni achitate integral; capital subscris i vrsat ~ participating and cumulative preferred stock - aciune preferenial cumulativ i cu participare deplin ~ underwritten - subscris integral function s. 1. funcie; post, serviciu; pl. atribuii de serviciu 2. carier, profesie v.i. afunciona functional adj. funcional ~ discount - rabat funcional/comercial ~ quality - calitate funcional ~ responsibilities - responsabiliti funcionale (ale specialitilor dintr-o ntreprindere) structure (inan.) structur funcional functionary ^, functionar fund s. 1. fond 2. pl. fonduri, resurse financiare; capital (de lucru) v.t. 1. a consolida (o datorie) 2. a finana; a subveniona ~ fund - fond mutual {care face investiii n altefondur) ~ manager - manager al unui fond mutual ~ s -flow analysis - (cont., fin.) analiza fluxului de numerar ~ s matching - (fi.n.) aliniere a fondurilor (inetod de finanare a creditelor prin depozite cu scaden comun) fundamental adj. fundamental ~ terms termeni (contractuali) fundamentali funding s. (fn.) consolidare a datoriilor (proces de nlocuire a datoriilor pe tennen scurt cu titluri de valoare pe ermen lung) funk s. team, spaim

money capital transferat in strintate <din motive de instabilitae politico-econowS^ furlong s. furlong (unitatea de msur pentru lungime) furnish v.t. 1. a furmza. aproviziona 2. a prevedea, a nzestra cu (fonduri) 3. a oferi, a prezenta (explicani. referinte, probe etc.) 4. a amenaja, a mobila furnisher s. fumizor (mai ales de mobi) furniture s. mobilier, mobil ~ removers societate de transport de mobil ~ van - camion pentru transport de mobil fuse v.i. a fuziona (despre dou societi) fusion 5. fuzionare ~ process - proces de identificare (a salariatului cu obiectivele ntreprinderii) future adj. viitor; ulterior, urmtor s. 1. viitor 2. pl. futures, contracte la termen (contracte de vnzare sau cumprare de mrfuri ori active financiare la o dat viitoare prestabiit) ~ delivery - livrare la termen ~ estates - (dr.) bunuri viitoare ~ s contract - contract futures ~ s market pia futures ~ value - valoare viitoare (a unei sume de bani cu dobnd compus

G
gage s. gaj, garanie v.. a pune n gaj; a oferi ca garanie gain s. 1. (j7 p/.) ctig, beneficiu, profit 2. mrire, cretere; dezvoltare v.t. a ctiga; a obine, a dobndi v.'. a ctiga, a se mbogti ~ and loss account - (cont.) cont de profit i pierderi ~ in efficiency - cretere a eficienei ~ sharing - participare la ctig to ~ ground - a ctiga teren to ~ one's living/livelihood - a-i ctiga existena gainful adj. productiv, lucrativ, rentabil; profitabil, avantajos gainfulness s. 1. ctig, profit 2. rentabilitate gallon s. galon (unitate de msur pentru capacitate) galloping adj. galopant ~ inflation - inflaie galopant gamble s. 1. joc de noroc 2. afacere riscant v.t. 1. a pune n joc; a paria, a miza 2. (away) a pierdere la jocuri de noroc {bani, avere) v.i. ajucajocuri de noroc gambler s. juctor (de jocuri de noroc); cartofor game s. joc; partid v.t. (away) a pierde la joc v.i. a juca (jocuri de noroc) ~ of change - joc de noroc ~ theory - (man.) teoria jocului (teoria potrivit creia afacerile prezint o mare asemnare cu desfaurarea unui joc n care mutarea unui jucta influeneaz mutrile celorlali) gap s. 1. gol; lips, lacun 2. decala( dezechilibru; deficit ~ analysis - analiza breelor (idenS fcarea oportunitilor de marketing p
o pia)

garnishee (rfr.) s. 1. tert citat n justii 2. persoan creia i se sechestreaa bunurile (pentru plata unei datorii} v. 1. a cita n justiie (un ter) 1. a puc sechestru/poprire ~ order - ordin de sechestru garnishment 5. (dr.) 1. citare njustii (a unui ter) 2. sechestru, poprire gazette s. 1. ziar, gazet 2. moniti oficial v.t. a publica n monitorul ofici; gearing s. (fin.) efect de levier (rata c ndatorare n raport cu fonduri
proprii ale unei compani)

general adj. general ~ acceptance - acceptare necondiu


nat/fr rezerve (a unei cambii)

~ agent - (com.) reprezentant general ~ audit - audit general {la sfrit\


anului financiar) ~ average - (asig. mar.) avarie comur

~ average bond - compromis de avar comun ~ average condition - situaie ( avarie comun ~ average contribution - contribu la avaria comun ~ average deposit - avans ( contributie la avaria comun

GEN-GET

143

- average depositor - deponent extem pentru avaria comun ~ average loss - pierdere n avaria comun ~ average sacrifice - sacrificiu de avarie comnn ~ average statement - dispa de avarie comun ~ balance-sheet - (cont.) bilan general ~ bill of lading - (mar.) conosament
colectiv

~ meeting of shareholders - adunarea general a acionarilor ~ overhaul - revizie/reparaie general ~ partnership -societate n nume colectiv ~ reserve - rezerv general (pentru acoperirea necesarului de fond de
rulment)

~ store - magazin universal ~ strike - grev general ~ terms - condiii (contracuale)


generale

~ cargo - caric/ncrctur de mrfuri generale ~ cargo ship/vessel - cargobot ~ cargo rates - (mar.) cote de navlu pentru mrfuri generale ~ creditor- creditor general (fr drepturi prefereniale) ~ crossing barare general (a unui
cec)

~ union - sindicat de ramur genuine adj. autentic, original, veritabil; pur, curat, nefalsificat ~ and valid - autentic i valabil
(despre cecur)

~ damages - daune generale ~ dealer - comerciant de mrfuri generale ~ delivery - (SUA) post-restant ~ endorsenient - andosare general/n alb ~ equilibrium - echilibru general (al pieelor aflate n stare de interdependen)

~ article - articol garantat genuineness s. autenticitate (a unei mrci defabric etc.) geographical adj. geografic ~ filing - clasare/fiare dup criteriul geografic (clasarea documentelor n funcie de zonele geografice pe care le
vizeaz)

geographically adv. geografic ~ consolidated markets - piee consolidate geografic (tranzaciile


bursiere mondiale)

~ expenses - cheltuieli generale/de


regie

~ goods - mrfuri generale ~ insurance - asigurare general (contra tuturor riscurilor) ~ letter of credit - acreditiv colectiv ~ lien - drept de retenie general ~ management trust - societate de investiii financiare generale (in orice
sector)

~ manager - director general

~ fragmented markets - piee fragmentate geografic [tranzaciile bursiere realizate pe diferite piee geografice sunt combinate pe o pia centralizat prin computer) get v.t. 1. a obine 2. a primi 3. a procura, a face rost de 4. (back) a redobndi, a reintra n posesia 5. (in) a strnge, a colecta; a sotca, a face provizii; a aduna (recolta) to ~ dearer - a se scumpi to ~ rish - a se mbogi

144

GET-GOI

gift s. 1. dar, cadou 2. (dr.) donaie v.t. a drui, a face cadou ~ certifcate/coupon/token/voucher talon valoric gratuit (oferit de un magazin i cu care se pot achiziiona unele articole) ~ shop - magazin de cadouri/articole la mod ~ tax - impozit pe donaie gift-wrap v.t. a ambala special (cadouri) giftwrapping s. 1. ambalaj special pentru cadouri 2. serviciu de ambalare a cadourilor (oferit de unele magazine) gill s. gill (unitate de msur pentru capacitate) gilt-edged adj. de clasa nti ~ securities - titluri de valoare de clasa
A. .^.

to ~ security - a da garanie to ~ way - a scdea (despre preuri) giver s. 1. donator 2. (bur.) cumprtor a unei opiuni 3. (bur.) cumprtor care amn plata aciunilor {'ns ofer
dobnda)

intai gilts s. pl. titluri de valoare de clasa


A .^.

intai giro s. giro (sefviciu potal de transfer monetar) give v.t. 1. a da; a oferi; a dona 2. (away) a da gratis; a mpri (premii) 3. (back) a restitui 4. (on) (bur.) a reporta 5. (up) a demisiona din; a se retrage
(din afaceri, activitate)

global adj. global ~ brand - (com.) marc global globalisation s. globalizare glut s. excedent (de marf pe pia)', supraproducie v.t. a inunda (piaa cu o marfa) go v.i. 1. a merge 2. (between) a mijloci ntre 3. (down) a scdea (despre preuri) 4. (for) a avea valoarea de, a se vinde cu 5. (ofl, through) a se vinde bine, a avea cutare 6. (out) a demisiona 7. (up) a crete (despre preuri) ~ - ahead - dinamic, activ, ntreprinztor ~ -between - intermediar, mijlocitor ~ -go fund - fond mutual cu investiii speculative pe termen scurt ~ -slow - ncetinire a ritmului de lucru (form de protest a muncitorilor frd
declanarea efectiv a grevei)

to ~ a bear - (bur.) a specula la


baisse

~ -and-take - concesii reciproce, compromis ~ -away - produs oferit gratuit de frma productoare (in scop promoional)

~ -away show - emisiune-concurs cu premii (7a televiziune) to ~ bail - a depune garanie to ~ damages - a acorda daune to ~ effect to a law - a pune o lege n vigoare to ~ judgement - a da o sentin to ~ notice of - a aviza de

to ~ a bull - (bur.) a specula la hausse to ~ bankrupt - a da faliment to ~ one better - a oferi mai mult goal s. scop; obiectiv definition (man.) definirea obiectivelor going adj. 1. n aciune/funciune; n activitate 2. curent; actual ~ concern afacere rentabil ~ , going, gone - o dat, de dou ori, adjudecat (la licitaie)

GOI-GOO

~ prices - preuri curente ~ private - going private (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particular/nchis) ~ public - going public (transformarea unei companii particulare/nchise ntr-una public/deschis) gold s. aur adj. referitor la aur; din/de aur; aurifer ~ and foreign exchange reserves rezerve valutare i de aur - bar/ingot - lingou de aur ~ bond - obligaiune cu rscumprare n aur ~ bullion standard - etalon aur-lingouri ~ certificate - (SUA) titlu cu acopenre n aur ~ cover - (fin.) acoperire n aur ~ exchange standard - etalon aur-devize ~ field - teren/regiune aurifer(a) ~ mine - min de aur ~ parity - paritate aur/metalic ~ points - (jfin.) puncte de aur (limitele ntre care oscileaz rata de schimb a dou valute cu etalon aur, n condiiile circulaiei libere a aurului ntre ri) ~ reserve - rezerv de aur ~ shares - aciuni la o min de aur ~ standard - (fin.) etalon aur ~ tranche - trana/cota n aur (cot de participare, depus n aur, de ctre un stat-membru al FMI) golden adj. de aur ~ handcuffs - (man.) ctue de aur (avantaje financiare acordate de o frm angajailor importani pentru a evita ca acetia s fie ari de concuren)

~ handshake - (man.) strngere de mn de aur (plat generoas oferit de o firrn angajailor importani pentru a-i determina s plece fr zarv) ~ parachute - (man.) paraut de aur (un tip de contract de munc, redactat de unii manageri pentru ei nii, care prevede importante compensaii mate-riale n caz c arfi demi) ~ share - aciune de aur (aciune care i confer deintorului drept de control asupra societii respective) good adj. 1. bun; de bun calitate 2. valabil 3. solvabil s. pl. marf, mrfuri; articole, produse - debts - datorii sigure (care vor fi sigur achitate} ~ delivery - livrare bun (de titluri de valoare ale cror caracteristici corespund exigenelor bursiere sau contractuale) ~ receipt - chitan valabil ~ s in progress - (cont.) (Sl/A) produse n lucru/curs de fabricaie ~ s on approval - mrfuri de prob ~ s on commission - mrfuri n comision ~ s on consignment - mrfuri n consignaie ~ s on hand - mrfuri nevndute ~ s rates .- tarif pentru transportul de marf ~- s station - gar/staie de mrfuri ~ s traffic - trafc de mrfuri ~ s train - tren de marf, marfar goodwill s. fond comercial (active intangibile ale unei firme, calculate ca diferena dintre preul pltit pentru compania n funciune i valoarea activelor)

146

GOO-GRJ

~ payment - (man.) plat/indemnizaie pentru stimulare (acordat conducerii


unei societi)

govern v.t. 1. a guvema 2. a conduce, a administra (o ntreprindere) government s. 1. guvem 2. form de guvemmnt, regim 3. pl. (SUA) titluri de valoare guvernamentale ~ agency - agenie guvemamental ~ agent - funcionar de stat - bill - bon de tezaur ~ bond - obligaiune de stat ~ expenditure - cheltuieli bugetare ~ interference - intervenie a statului (in economie) ~ investment - investiie public/de
stat

~ loan - mprumut de stat ~ monopoly - monopol de stat ~ revenue - venit public/naional ~ securities - titluri de stat ~ security - garanie guvemamental ~ subsidy - subvenie de stat surplus - material/echipament nefolosit vndut de guvem/stat governor s. guvemator {al unei bnci) ~ general guvemator general grace 5'. amnare, psuire; termen de graie (pentru plata unei datorii scadente) grade s. 1. rang, treapt, demnitate 2. clas, categorie; fel, soi 3. ras de vite ameliorat (prin ncruciare) v.t, 1. a clasa; a sorta 2. a ameliora (o ras de vite prin ncruciare) ~ certificate - certificat de calitate grading s. 1. clasificare (a produselor dup calitae) 2. clasificare/ierarhizare a posturilor (m funcie de competena cerut i salarizarea corespunztoare)

graduate s. liceniat, absolvenl diplomat (al unui institut de nvmn superior) adj. 1. diplomat, titrat 2 calificat, cu calificare superioar v.(. ; grada, a proportiona (impozite) v.i. i obme un titlu universitar, a absolvi ui institut superior ~ nurse - infirmier calificat ~ recruitment - (man.) recrutare di absolveni (politic de recrutare i forei de munca) - school - sectie postuniversitar (pentru doctorat) graduated adj. 1. gradual; progresiv 2 titrat, cu titlu universitar ~ income tax - impozit progresiv proporional pe venit ~ payment mortgage - ipotec a amortizare gradual/progresiv ~ tariff - tarif diferenial ~ taxation - impunere proportional a venitul grain s. 1. cereale 2. grain (unitate d msur pentru greut) ~ capacity/cubic - capacitate d ncrcare de cereale ~ cargo certificate - certificat pentn transportul de cereale (se elibereaa
dac nava are dotrile corespun ztoare)

~ carrier/ship - cerealier ~ charter - (mar.) contract d transport pentru cereale ~ exchange - burs de cereale ~ fittings - amenajri {de magazi^
pentru cereale

~ market - piaa cerealelor ~ silo - siloz ~ tanker - petrolier-cerealier (navi


combinat)
i

~ tonnage - tonaj pentru cereale

GRA-GRO

147

~ trade - comert cu cereale grant s. 1. aprobare, admitere (a unei cerer); permisiune, autorizatie 2. alocare, acordare (a unui mprumut}', subvenie 3. (dr.) donaie; cesiune v.t. 1. a aproba, a admite (o cerere); a elibera (un act); a autoriza 2. a subventiona 3. (dr.) a dona; a cesiona ~ -aided - subvenionat de stat ~ -in-aid - subvenie guvemamental grantee s. (dr.) donatar; concesionar granter s. (dr.) donator; concesor grantor v. granter gratis adj., adv. gratis, gratuit gratuity s. gratificaie, prim
gray v. grey

great adj. mare ~ gross - (com.) 12 grosuri (1728 de buc) ~ hundred - (com.) 120 de buci green adj. verde ~ card - cartea verde {de asigurare auto internaional) ~ currencies - valute verzi (n cadrul politicii agricole comune a CEE) ~ product - produs ecologic greenfield s. gazon, spaiu verde ~ site - zon de investiii directe (pe un
teren viran)

greengrocer s. negustor de legume i fructe greengrocery s. 1. comer de legume i fructe 2. legume i fructe greenmail s. (bur.) greenmail (pachet mare de aciuni cumprate de o companie concurent prin care
foreaz societatea vizat s-i rscumpere aciunile la un curs mai ridicat dect cel real, pentru a evita preluarea e)

grey adj. cenuiu

~ market - (com., fin.) pia cenuie (pia cu activitate legal, ns cu preuri mari datorit ofertei sczute de mrfuri; pia n cadrul creia bncile dintr-un sindicat de garanie i plasament i intermediarii fnanciari cumpr titluri n bloc) grocer ^. bcan grocery s. bcnie gross adj. mare, voluminos 2. brut, global, total s. 1. gros, cantitate mare 2. (com.) 12 duzini {144 de buci) ~ amount - sum brut; cantitate total ~ average - (asig. mar.) avarie comun ~ capacity - capacitate brut ~ cash flow - flux brut de numerar ~ cost - pre de cost brut ~ deadweight - (mar.) capacitate total de transport ~ domestic product - produs intem brut ~ fixed assets - active fixe brute ~ -form charter - (mar.) contract de navlosire brut ~ freight - (mar.) navlu bmt ~ freight ton - (mar.) ton-registru ~ income - venit bmt ~ interest - dobnd brut ~ investment - investiie brut ~ loss - pierdere brut ~ margin - (com.) marj brut (diferena dintre preul de vnzare cu amnuntul i cel cu ridicata) ~ measurement - (mar.) tonaj-registm brut ~ misconduct - (man.) conduit extrem de rea (a unui angajat, care, n asemenea situaii, este demis imediaf) ~ national product - produs naional brut ~ premium - (asig.) prim global

148

GRO-GUI

~ profit - beneficiu brut ~ receipts ncasri brute ~ register ton - (mar.) tonregistru ~ register tonnage - (mar.) tonaj-registru brut ~ return - profit brut (obinut de un acionar din dividende i din creterea valorii de pia a aciunilor) ~ terms (mar.) condiii de linie ~ terms discharge descrcarea n contul armatorului ~ terms loading - ncrcarea n contul armatorului ~ ton - ton englez/lung ~ tonnage tonaj brut ~ value - valoare brut; pre brut al mrfii ~ wage - salariu brut ~ weight - greutate brut {marf cu ambalaj) ~ world product - produs mondial brut ~ yield - randament brut (al unei investiii) ground s. pmnt; teren adj. referitor la pmnt/teren; funciar ~ rent - rent funciar ~ tax - impozit funciar groundage s. tax portuar; tax de staionare n port grounding s. 1. euare 2. (bur.) atingere a pragului/cursului minim ~ clause - (asig. mar.) clauza eurii group 5'. grup; grup v.t. a grupa; a clasifica ~ accounts - (cont.) conturi de grup, situaii financiare consolidate (ale unui holding)

~ headquarters - sediu central (al unui holding) ~ insurance - asigurare colectiv ~ trading - aprovizionare n gmp (a detailitilor') ~ training - pregtire n gmp grow v.t. a crete, a cultiva, a produce v.i. a crete, a se dezvolta, a se extinde grower s. cultivator, productor; cresctor growth s. cretere, dezvoltare ~ fund - fond mutual de dezvoltare (cu
investiiipe termen lung)

~ industry - industrie cu perspective de dezvoltare ~ shares/stock - aciuni cu perspective de cretere


~ theory - teoria creterii (economice)

guarantee 5'. 1. garanie 2. garant 3.


creditor (care primete garanid) v.t. 1. a garanta 2. a asigura (impotrivd) v.i. a

fi garant; a depune o garanie ~ fund - fond de garanie ~ insurance - asigurare a garaniei ~ letter - scrisoare de garanie ~ payments - salarii garantate (care se
pltesc i n cazul ntreruperii temporare a activitii unei ntreprinderi)

~ period termen de garanie guarantor s. garant guaranty s. garanie guild s. 1. organizaie, asociaie (de ajutor reciproc) 2. corporaie, breasl ~ socialism - socialism corporatist

H
haberdash v.i. a face comer cu mruniuri haberdasher s. 1. negustor de mruniuri 2. (SUA) negustor de galanterie brbteasc haberdashery s. 1. mruniuri, articole de mercerie 2. mercerie, magazin de mruniuri 3. (SUA) magazin de galanterie brbteasc haggle s. tocmeal, trguial v.i. (about, over) a se tocmi (pentru) haggler s. client care se tocmete mult half s. 1. jumtate 2. (dr.) parte contractant adj., adv. (pe) jumtate ~ -and- ~ - jumtate-jumtate; n/din pri egale ~ -cargo condition - stare de ncrcare la jumtate din capacitate (despre
nav)

~ commission - (bur., com.) remiz ~ -commission man - (bur., com.) remizier ~ demurrage - (mar.) jumtate din contrastalii ~ -fare ticket - bilet cu pre redus 50% ~ -finished goods - semifabricate ~ -height container - semicontainer
(pentru mrfuri n vrac)

~ -height open top container semicontainer deschis/fr capac ~ time - jumtate de norm; omaj partial ~ -timer/-time worker - muncitor care lucreaz jumtate de norm; omer partial

halfpenny s. jumtate de penny (moned englezeasc) adj. 1. cu valoarea de o jumtate de penny 2. far valoare ~ goods - mrfuri far valoare hallmark s. 1. poanson de titlu (pe metale preioase) 2. marc de control v.t. amarca hammer s. ciocan v.t. (bur.} 1. a declara falit 2. a scdea preul (aciunilor) to bring/to put/to send to the ~ - a scoate la licitatie to come/to go/to fall under the - a se vinde la licitaie hand s. 1. mn 2. muncitor, lucrtor; pl. mn de lucm 3. pl. (mar.) echipaj 4. profit, ctig, beneficiu 5. conducere, autoritate; control, dirijare; rspundere 6. cantitate, lot (de marja) adj. manual; de mn v.t. 1. (down) a lsa motenire 2. (in) a prezenta (pentru acceptare) 3. (out) a da, distribui 4. (over) a preda, a transmite, a remite ~ -to-mouth - minim, de subzisten; de pe o zi pe alta to be short of ~s - a duce lips de mn de lucru to have a free ~ - a avea mn liber handbill s. flutura, anun (distribuit
trectorilor)

handbook 5. ghid, ndreptar, manual handicraft s. 1. meteug, meserie 2. artizanat, art meteugreasc 3. obiecte de artizanat

150

HAN-HAT

~ industry - productie meteugreasc; industrie meteugreasc handicraftsman s. artizan, meteugar, meseria handiwork s. 1. munc manual 2. lucm de mn; produs al industriei meteugreti handle v.t. 1. a mnui, a manevra; a manipula 2. a conduce; a administra, a gestiona 3. a face comert cu, a se ocupa cu comertul de handling s. 1. manipulare, manevrare; deservire (a instalaiilor); operaii la transportul de mrfuri (incrcare, descrcare, transbordare, stivuire) 2. conducere; administrare, gestionare adj. referitor la manipulare/manevrare ~ area zon de operare (incrcare, descrcare, transbordare) ~ mark - marc de manipulare (pentru mrfurile fragile) ~ rate - norm de operare (in tone) ~ time - timp de operare handmade adj. lucrat manual/de mn; meteugresc, artizanal handout s. 1. comunicat de pres; comunicat oficial 2. mostr gratuit (in scop promoional) 3. dar; poman handsel s. acont, avans v.t. a da cu avans harbour s. port; bazin portuar, rad v.i. a ancora, a arunca ancora; a se adposti n port/rad accommodation amenajare portuar ~ authorities - autoriti portuare ~ dues taxe portuare ~ master - cpitan de port ~ offce - cpetenie de port ~ regulations regulament portuar ~ traffic - trafic portuar

~ warehouse - antrepozit portuar harbourage s. bazin portuar, rad hard adj. 1. tare, solid 2. strict; ferm 3. greu, dificil 4. ridicat, mai'e (despre preur) ~ -and-fast - ferm, strict ~ bargain - acdrd far concesii/ compromisuri; negocieri dure ~ cash - numerar, bani lichizi ~ currency - valut forte ~ goods - produse de folosin ndelungat ~ loan - mprumut rambursabil n valuta rii creditoare ~ money - monede, bani metalici ~ sell(ing) - vnzare agesiv/n fort (insoit de publicitate agresiv/ zgomotoas) ~ work - munc grea harmonization s. armonizare (a politicilor i a practicilor naionale cu standardele intemaionale) harvest s. 1. seceri; recoltare 2. recolt, producie agricol v.t. a secera; a recolta ~ hand - zilier angajat la recoltat ~ home - vremea recoltei; srbtoarea' seceriului/recoltei ! to make ~ - a recolta harvester s. 1. secertor; culegtor 2. secertoare; main de recoltat harvesting s. recoltare, strngere ^ recoltei ; ~ strategy - (man.) strategie de recoltare (pbinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unid produs, naintea retragerii acestuia de pepia) hatch s. (mar.) gur de magazie/ hambar; tambuchi, bocaport

HAT-HEA

151

~ crew - echip de docheri la gura de magazie ~ foreman - ef de echip (in magazie) ~ hours - timp total de operare (la
magaz.ii)

~ speed - nonn per gur de magazie ~ tally - pontare la gura magaziei hatchway v. hatch haul s. 1. traciune, remorcare 2. transportator (rutier, feroviar sau pe canal de marfa} 3. curs, parcurs 4. cantitate de marf transportat; cantitate de pete prins cu nvodul v.t. 1. a tracta, a remorca 2, a transporta (prin cruie) haulage s. 1. traciune, remorcare 2. transport, cruie 3. cost al unui transport ~ contractor - antreprenor de transporturi ~ equipment/gear - instalaie/utilaj de remorcare haul(i)er s. 1. transportor, cru 2. firm de transporturi rutiere haven s. port mic/de adpost; rad hawk v.t. a face comert ambulant cu; a-i striga (marfa) cu voce tare hawker s. negustor ambulant hazard s. (asig.) risc, pericol hazardous s. riscant, periculos ~ goods - mrfuri periculoase ~ insurance - asigurare pentru mrfuri periculoase head s. 1. cap (de locuitor), persoan 2. director, ef, conductor 3. post de conducere; comand adj. principal; central v.t. a fi n fruntea (unei liste); a conduce v.i. a se ndrepta ctre ~ clerk ef de birou

~ lease - contract principal de nchiriere (pentru o proprieate ulterior subnchiriat) ~ manager - director general ~ mark - marc de identificare (a coletelor de marfa) ~ mortgage - ipotec principal ~ offce - sediu principal; directie, central ~ tax - capitaie, impozit pe cap de locuitor headhunter v. vntor de capete (agenie sau persoan specializat n gsirea i recrutarea de manageri cu experien sau personal cu nalt calificare) headline s. 1. titlu (n ziar) 2. pl. rezumat al principalelor tiri (la radio) headquarters s. sediu principal; administraie central health s. 1. sntate 2. sntate public ~ and safety - msuri de protecia i medicina muncii ~ bill - (mar.) patent de sntate ~ certificate - certificat medical ~ insurance - asigurri de sntate ~ offcer - agent sanitar; medic igienist ~ service - servicii de asisten medical heavy adj. 1. greu 2. mare; masiv, n cantitate mare; abundent, bogat 3. ridicat, exorbitant (despre preuri) 4.
grav

~ crop - recolt bogat ~ damage - avarie grav ~ -duty - de mare putere/capacitate ~ expenditure - cheltuieli mari ~ goods - mrfuri grele ~ grains - cereale grele (gru, porumb,
secar)

~ imports - importuri masive

152

HEA-HIG

~ industry - industria grea ~ loss - pierdere mare ~ market - (bur.} pia inactiv; (SUA) pia activ ~ of sale - greu vandabil ~ order - comand mare ~ percentage - procent ridicat ~ sales - vnzri masive ~ traffc - trafic intens/aglomerat ~ user - utilizator frecvent, mare cumprtor hectar s. hectar hedge s. acoperire, protecie v.t. a apra, a proteja ~ fund - fond mutual protejat (care acoper eventualele pierderi cauzate de scderea valorii unor titluri de valoare prin investiii n alte titluri cu perspective de cretere ~ ratio - (bur., fin.) rata de asigurare mpotriva riscurilor hedging s. (bur., fin.) hedging, acoperire (pperahme de contracarare a riscurilor ce pot decurge din fluctuaiile cursurilor la bursele de mrfuri, din variaiile preurilor n tranzaciile de comer exterior sau ale cursurilor de schimb) heel s. cotor (de chitan, cec), matc; contramarc heir s. motenitor, succesor ~ apparent - motenitor aparent; motenitor legal/direct ~ -at-law - motenitor legitim/de drept ~ general - legatar universal ~ presumptive - motenitor prezumptiv heirdom s. motenire; drept de motenire heiress s. motenire, succesoare

heirloom s. obiecte de familie (care se transmit din generaie n generaie) hereditament s. 1. proprietate care poate fi motenit/transmis prin succesiune 2. motenire, succesiune hidden adj. ascuns; secret ~ asset - activ subevaluat ~ damage - (mar.) avarie ascuns/ neobservat ~ economy - economie subteran ~ inflation - inflaie ascuns/mascat ~ reserve - (cont.) rezerv ascuns/ secret (delict de bilan care const n denaturarea nregistrrilor contabile prin subevaluarea activelor) ~ tax - impozit ascuns/indirect ~ unemployment - omaj ascuns/ mascat hierarchical adj. ierarhic ~ structure (man.) structur ierarhic high adj. 1. nalt; ridicat, mare 2. important, nalt (despre funcie, rang) 3. superior, de calitate superioar 4. scump, costisitor ~ commissioner - nalt comisar ~ -class de calitate superioar ~ farming agricultur intensiv ~ finance - marea finan ~ finish - finisaj superior ~ -geared - cu grad mare de ndatorare ~ -grade superior, de calitate superioar; cu coninut bogat (despre minereu) ~ -involvement product - produs cu implicare putemic (pe care cumpr-torul se hotrte cu greu s-l achiziioneze) ~ price - pre mare/ridicat ~ quality calitate superioar ~ road - dmm principal; osea

fflG-HOM

153

~ seas - largul mrii (apele intemaionale) ~ season - sezon turistic ~ technology - nalt tehnologie, tehnologie de mare performan ~ yielders "- aciuni cu profit mare - -yielding fund - fond mutual cu plasamente foarte avantajoase (,ns cu un grad de risc mai ridicat) highway s. dmm principal, osea; osea naional hire s. 1. nchiriere; locaie 2. chirie 3. angajare, tocmire (a unui lucrtor) 4. plat, leaf v.t. 1. a nchiria, a lua cu chirie 2. (on) a angaja {in slujb), a tocmi (pentru o treaba) 3. (out) a nchiria, a da cu chirie ~ -purchase agreement - contract de vnzare n rate (proprietatea asupra articolului devenind efectiv o dat cu achitarea ultimei rate) ~ -purchase company - societate de credit (care finaneaz achiziionarea de bunuri cu plata n rate) ~ -purchase price - pre pentru vnzarea n rate historical adj. istoric ~ cost - cost istoric (cost iniial al unui
activ)

to ~ good - a rmne valabil to ~ the market - a controla/a domina piaa holder s. deintor, posesor; titular (al unei licene, al unui cont) ~ for value - deintor (al unei cambii) pentru valori fumizate ~ in due course - ter deintor (al unei
cambi)

~ rate of return - (fin.) rata istoric a rentabilitii (unui titlu de valoare pe


un an daf)

hoard s. 1. stoc, rezerv, fond 2. tezaur v.t. 1. a stoca, a aduna 2. a tezauriza v.i'. a face rezerve/stocuri hoarding s. 1. stocare, adunare 2. tezaurizare hoist s. (mar.) coad (de marf) hold v.t. a deine, a poseda; a avea n proprietate to ~ an office - a deine un post/funcie

holding s. 1. deinere, posesie 2. ferm mic; mic proprietate agricol 3. (i pl.) pachet de aciuni ~ company - companie holding holiday s. 1. srbtoare; zi de odihn 2. (ipl.) vacan; concediu ~ s with pay - concediu cu plat holidaymaker s. vilegiaturist home s. cas, locuin; domiciliu adj. 1. casnic; domestic, referitor la cas/locuin 2. intem, interior 3. naional ~ address - adres privat ~ audit - audit casnic ~ banking - servicii bancare la domiciliu (sistem de tranzacii bancare prin computerul personal conectat la cele ale bncii} ~ bill - cambie intem (pltibil n tara unde afost emis) ~ consumption - consum intem ~ country - metropol ~ currency - moned naional ~ demand - cerere intem ~ economics - economie domestic ~ freight - (mar.) navlu de napoiere; mrfuri de import ~ industry industria casnic ~ loan - mprumut ipotecar ~ market - pia intem ~ news - tiri inteme

154

HOM-HOT

~ office - sediu central (al unei


societi)

~ port - port de domiciliu/ata/ nregistrare ~ products - produse de fabricaie intem ~ sales - valoare a vnzrilor pe piaa intem ~ trade - comert interior; (mar.) cabotaj naional ~ -trade ship/vessel - nav de cabotaj naional ~ value declaration - declaraie asupra valorii mrfii n ara de origine homestead 5. 1. gospodrie agricol, ferm 2. lot de teren acordat unui colonist ~ law - lege care protejeaz fermele de sechestru sau vnzare silit; lege care reglementeaz vnzarea terenurilor agricole homeward adj adv. (niar.) ctre/spre
ar

honour s. cinste; onoare v.t. 1. a onora, a plti (un cec) 2. a respecta, a ndeplini (o obligaie, un angajamenf) ~ policy - poli de onoare/fr obiect asigurat horizontal adj. orizontal ~ amalgamation/merger - fuziune orizontal (fuziunea a dou firme care produc acelai tip de bunuri sau
servici)

~ -bound - n drum spre ar (despre


nava)

cargo caric/ncrctur de napoiere; mrfuri de import ~ trip/voyage - cltorie/voiaj de napoiere homework s. munc la domiciliu homogeneous adj. omogen; similar expectations - (fin.) estimri omogene (estimri asemntoare ale riscului i ale rentabilitii de ctre toi investitorii) ~ products - produse similare/de substituie honorarium s. onorariu honorary adj. onorific, de onoare ~ debt datorie de onoare ~ member membm de onoare

~ combination/integration - combinare/integrare orizontal ~ expansion - expansiune orizontal (extinderea unei companii prin dezvoltarea unor produse vndute pe piee similare i cu profil asemntor sau mrirea suprafeei agricole) ~ reduction of tariffs - reducere orizontal/liniar a taxelor vamale (reducerea cu acelai procent a tuturor taxelor vamale ale rilor participante la o rund de negocieri comerciale} ~ trust - trust orizontal horse s. cal ~ power - cal-putere ~ trade - trguial, tocmeal; vnzare/ nego de cai horticulture s. horticultur holticulturist s. horticultor hosiery s. 1. galanterie de dam 2. tricotaje hostile adj. ostil ~ takeover - preluare ostil (achiziionarea printr-o ofer pe care conducerea societii vizate o respinge) ~ tariffs - bariere vamale hot adj. cald, fierbinte ~ bill - cambie fierbinte (cu scadena apropiat)

HOT-HYP

155

~ money - bani fierbini (capital atras din strintate de dobnzi ridicate sau de un climat politic sigur) hotel s. hotel ~ industry/trade - industria hotelier hour . or ~ zonie - fus orar hourly adj. orar, pe or ~ output - producie orar ~ rate - norm orar house s. 1. cas, imobil; locuin, domiciliu 2. societate, companie; cas de comert; oficiu adj. referitor la cas; casnic, domestic v.t. 1. a caza; gzdui 2. a depozita, a nmagazina ~ agent - agent imobiliar ~ bill - cambie tras asupra societtii
centrale (de ofilial din strintate)

~ brand - marc proprie/de comer (nume de marc atribuit unui produs de ctre un intermediar, de obicei un
detailist important)

~ flag - pavilion de- companie de navigaie -union - sindicat pe societate


(neafiliat)

household s. gospodrie, menaj adj. casnic, menajer ~ art - gospodrie, menaj ~ durables - articole casnice de folosin ndelungat ~ policy - poli de asigurare a locuinei householder s. cap de familie; gospodar housekeeper s. 1. intendent, administrator 2. gospodin housekeeping s. 1. gospodrie, menaj; gospodrire, administrare 2. economie domestic ~ money - bani de coni

housing A. 1. locuin; locuine 2. construcie de locume ~ development - ansambhi de locuine ~ estate - teren destinat construciei de locuine sociale hovercraft s. nav pe pem de aer huckster s. 1. vnztor ambulant; negustor de mruniuri 2. vnztor convingtor/abil 3. autor de emisiuni publicitare v.t., v.i. a face nego ambulant (de) hull s. (asig. mar.) corp de nav, coc ~ and machinery - corp i maini ~ and materials - corp i materiale ~ insurance asigurare casco ~ underwriters asigurtori casco human adj. uman ~ capital - capital uman ~ (-factor) engineering - ergonomie -resource management managementul resurselor umane hundredweight s. chintal husband s. 1. administrator; gospodar 2. (mar.) agent general al armatorului; administrator de nav v.t. a administra, a conduce; a economisi husbandry s. 1. administrare; gospodrie 2. agricultur hush s. tcere ~ money - mit, cumprarea tcerii unui martor hyperinflation s. hiperinflaie, inflaie galopant hypermarket s. supermarket (de obicei la periferia unui ora) hypothec s. ipotec hypothecary adj. ipotecar hypothecate v.t. a ipoteca

ice s. ghea ~ clause - clauza gheii (de predare a ncrcturii n cel mai apropiat port neblocat de gheuri) ~ risk - (asig. mar.) risc de gheuri idle adj. inactiv; neutilizat, nevalorificat; neproductiv, neoperativ v.t. a irosi; a nu folosi {la ntreaga capacitate) v.i. 1. a sta neutilizat 2. (over) a merge n gol; a avea timpi mori (despre maini, utilaje) ~ capacity capacitate neutilizat ~ capital - capital inactiv/ neproductiv ~ market - pia inactiv ~ time - timp mort; gol de producie ~ tonnage - (mar.) tonaj nefolosit (al navelor care staioneaz n rezerv) illegal ad]. ilegal, nelegal, ilicit illegality s. ilegalitate, act ilicit illegible adj. ilizibil, indescifrabil ~ signature semntur ilizibil/ indescifrabil illicit adj. ilicit, ilegal ~ commission - mit ~ trade - comert ilicit, contraband illiquid adj. care nu poate fi transformat n bani lichizi (despre active) illusory adj. iluzoriu ~ profit - profit iluzoriu imbalance s. dezechilibru (al balanei comerciale) immediate adj. imediat ~ availability disponibilitate ime-diat

~ posession - (dr.) luare imediat n posesie immigrant s., adj. imigrant ~ remittances - bani trimii de imigrani (familiilor rmase n ara de origine) immigrate v.i. a imigra immobilize v.t. 1. a imobiliza (capitalul circulant) . a retrage din circutaie {monede pentru ntrirea bancnotelor) immovable adj. 1. imobil; imobiliar 2. (dr.) inamovibil ^. pl. bunuri imobiliare, proprietate imobiliar ~ property - proprietate imobiliar immunity s. scutire (de taxe, impozite
etc.)

immunization. s. (fn.) imunizare (stabilizarea venitului unei obligaiuni) impact s. impact ~ effect - efectul impactului (creterea cererii atunci cnd nu este posibil creterea imediat a oferte) imperfect adj. imperfect, incomplet ~ competition - concuren imperfect/ monopolist ~ entry - declaraie vamal preliminar ~ market - pia imperfect (cu concuren imperfect) imperialism s. imperialism (economic) impersonal arf/'.impersonal accounts (cont.) conturi impersonale ~ ledger - (cont.) cartea mare impersonal / general

IMP-IN

157

~ payee - beneficiar impersonal (formul pe un cec) imperial adj. britanic, folosit n Marea Britanie ~ system - sistemul britanic de uniti de msur imperialism s. imperialism (economic) implement A\ unealt; instrument v.t. a implementa, a pune n aplicare implicit adj. implicit ~ contract - contract implicit/tacit ~ rent - rent (funciar) implicit implied adj. implicit ~ term.- clauz implicit ~ trust ~ mandat implicit (creat prin efectul legii) ~ warranty - (asig.) garanie implicit import s. 1. import 2. marf importat/ de import v.t. a importa ~ ban/prohibition interdicie a - importului ~ broker - broker de import ~ commission agent - agent comisi-onar de import (firm specializata) ~ deposit - depozit la import (form de restricie a importurilor prin care importatorul este obligat s depun temporar la banca central un procent din valoarea importului) ~ duty - tax vamal de import ~ entry - declaraie vamal de import ~ gold/specie point - (fin.) punct de aur la import ~ goods - mrfuri importate/de import ~ licence - licen de import ~ merchant importator independent ~ permit autorizaie de import ~ quota contingent/cot de import ~ restrictions restricii la import ~ substitution substituire a impor-tului {ncercarea unei ri de a reduce

importurile, ncurajnd de7.volta.rea industriilor inteme)

~ surcharge - supratax la import ~ surplus - excedent la import ~ trade - comert de import importable adj. importabil importation s. 1. importare, import 2. marf importat importer s. importator impose v.t. a impune, a stabili (taxe,
impozite)

impost s. impozit; tax vamal impound v.t. {dr.) a sechestra impoverish v.t. 1. a srci, pauperiza 2.
a epuiza (fertilitatea unui teren)

impresario s. impresar imprest s. avans, mprumut (acordat unei ntreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) ~ system - (cont.) sistem imprest (de plat n numerar a cheltuielilor mrunte) improve v.t. a mbunti, a ameliora; a perfeciona v.i. 1. a se mbunti, a se ameliora; a se perfeciona 2. a crete, a se mri (despre preur) to ~ on smb.'s offer - a oferi mai mult dect cineva improvement s. 1. mbuntire, ameliorare; perfecionare 2. progres, dezvoltare, modemizare 3. cretere, mrire (a preurilor) improver s. practicant, stagiar; ucenic ~ upon an offer - persoan care supraliciteaz impulse s. impuls ~ buyer - cumprtor impulsiv ~ goods - mrfuri cumprate sub pomirea impulsului in prep. n

158

IN-INC

~ - and-out - in-and-out (cumprarea i revnzarea imediat de titluri de


valoare)

~ - bond - depozitat n antrepozite vamale (despre mrfurile care urmeaz afi supuse taxelor vamale) ~ - bond price - pre n antrepozitele vamale (fnainte de vmuire) ~ cash - n numerar ~ - house - propriu; intem; autohton ~ - house training - pregtire/instmire n cadrul ntreprinderii ~ - the - money option - (bur.) opiune cu pre de exerciiu inferior cursului pieei ~ transit - n tranzit inactive adj. inactiv ~ account - cont inactiv ~ capital - capital inactiv/neproductiv ~ market - (bur.) pia inactiv ~ securities - titluri de valoare inactive/fr cutare inbound adj . (mar.) care se ntoarce din voiaj, pe drum de ntoarcere ~ cargo - caric/ncrctur de ntoarcere incalculable adj. incalculabil ~ risk - (asig.) risc incalculabil incapacitate v.t. (dr.) a priva de un drept/o capacitate legal, a face s decad (dintr-un drept) incapacity s. (dr.) incapacitate legal, decdere (din drepturi) incentive s. stimulent (material), stimulare, cointeresare adj. stimulativ ~ marketing - marketing de stimulare ~ premium - prim de stimulare ~ scheme - sistem stimulativ, plan de stimulare (m salarizare) ~ wage - salarizare progresiv (in
funcie de productivitate)

inception s. nceput (al perioadei pentru care o poli de asigurare este valabil) inch s. ol (unitate de mdsur pentru lungime) inchmaree s. nume al unei nave ~ clause - (asig. mar.) clauza neglijenei inchoate adj. incomplet ~ instrument - instmment de plat incomplet (cambid) incidental adj. ocazional, neprevzut; mrunt, nensemnat s.pl. cheltuieli neprevzute/diverse ~ expenses - cheltuieli neprevzute/ diverse inclusive adj. 1. total, general, global 2. (of) incluznd, inclusiv (despre preuri, tarife) adv. inclusiv ~ of all charges - inclusiv toate cheltuielile ~ price - pre total/care include toate cheltuielile ~ sum - sum global/forfetar ~ terms - condiii de preuri inclusive; pre n care sunt cuprinse toate serviciile ~ tour - circuit turistic complet/cu toate serviciile incluse m pre income s. venit; ctig, beneficiu ~ and expenditure account - (cont.) cont de venituri i cheltuieli ~ bond - obligaiune purttoare de venit (la care se pltete dobnd numai dac exist profit) ~ effect - efect asupra venitului (in
comportamentul comerciat)

~ elasticity - elasticitate a veniturilor ~ fund - fond mutual de ctig (care realizeaz cele mai avantajoase

INC-I<D

159

plasamente pentru a obine ctigul


maxim posibil)

~ group - grup de venituri ~ in kind - venit n natur ~ redistribution - redistribuire a veniturilor ~ statement - (cont.) (SUA) situatia veniturilor ~ tax - impozit pe venit ~ tax allowances - reduceri ale impozitului pe venit ~ value - valoare a venitului obinut ~ velocity - viteza transformrii banilor n venit incoming adj. 1. care sosete/vine 2. urmtor s. 1. intrare, sosire 2. pl. ctiguri, beneficii; ncasri ~ cargo - caric/ncrctur de import ~ invoice - factur de cumprare ~ mail - coresponden sosit ~ s and outgoings - ncasri i cheltuieli incompatible adj. incompatibil ~ cargo - caric incompatibil (care nu poatefi inut lng alte mrfuri) inconvertible adj. neconvertibil incorporate v.t. 1. a nregistra, a nfiina (o societate sau o corporaie) 2. a ncorpora; a unifica v.i. (SUA) a nfiina o corporaie adj. 1. constituit sub forma unei corporaii 2. ncorporat; unificat incorporated adj. 1. (SUA.) constituit sub forma unei corporaii 2. ncorporat; unificat ~ broker - agent/broker de asigurri (membru al unei asociaii profesionale) incorporation s. nregistrare, mfiinare a unei societi, a unei corporaii incorporeal adj. (dr.) incorporal

~ hereditament - drept incorporal (drept de uzufruct cu excluderea dreptului de nud proprietate) ~ possession - posesie incorporal (proprietate asupra unui drept legal) incorrect adj. incorect; defectuos ~ endorsement - andosare defectuoas increase s. mrire, cretere v.t., v.i. a crete, a (se) mri ~ of capital - mrire a capitalului social ~ of the risk - (asig.) cretere a riscului to be on the ~ - a fi n cretere increasing adj. crescnd, n cretere ~ demand - cerere n cretere increment s. 1. increment, cretere, mrire; spor; adaos 2. ctig, profit incremental adj. incremental ~ analysis - analiz incremental ~ cash flow - flux de numerar incremental (fluxul de numerar net care poate fi atribuit unui proiect de
investii)

~ cost - cost marginal ~ cost of capital - cost incremental al capitalului {costul mediu al capitalului suplimentar obinut n timpul unui an dat) incur v.t. a se expune (imui risc); a contracta (obligaii); a suferi (pierder) to ~ a penalty - a fi penalizat to ~ debts - a face datorii to ~ expenses - a avea cheltuieli indebted adj. dator, ndatorat indebtedness 5-. datorie, datorii; sum datorat indemnification s. 1. despgubire, compensaie 2. garanie; garantare, asigurare indemnify v.t. 1. a despgubi, a compensa 2. a asigura, a garanta

160

IND

indemnity s. 1. despgubire, indemnizaie, compensaie 2. asigurare, garanie 3. (dr.) imunitate ~ bond - scrisoare de garanie indent s. comand (de mrfuri) v.t. 1. a comanda (mrfuri) 1. a ntocmi (un act) n dublu exemplar 3. a angaja (ca ucenic) indenture s. 1. act/document oficial 2. contract sinalagmatic 3. contract de ucenicie (intre ucenic i meter) 4. contract de emisiune {acord formal ntre emitentul unor obligaiuni i deintorii acestord) v.t. a angaja prin contract (ca ucenic) indentured adj. angajat/legat prin contract ~ labour - mn de lucru angajat prin contract (pe termen lung) independent adj. independent ~ importer - importator independent means mijloace de trai independente (obinute din rente sau titluri de valoare) index s. L indice, indicator 2. index, repertorm, tabel alfabetic; tabl de materii v.t. a alctui un index; a trece n index, a clasa ~ arbitrage - (bur.) arbitraj de indici ~ card - fi (de cartotec) ~ fund - fond mutual raportat la un indice (fond mutual al crui portofoliu corespunde unui indice oficial) ~ (- linked) bond - obligaiune indexat/stabilizat/corelat cu inflaia ~ number - indice, indicator ~ word - cuvnt index indexation s. indexare indexing v. indexation indictment s. (dr.) inculpare, punere sub acuzare; rechizitoriu

indifference s. indiferen, pasivitate ~ curve - curba indiferenei (grafic care reprezint diferite combinaii ale mai multor mrfuri cu caliti identice i care i ofer consumatorului satisfacie egal) indigenous adj. indigen, intem ~ production - producie intem indirect adj. indirect ~ action - aciune (publicitar) indirect (care urmrete promovarea prestigiului unei firme sau al unei marci, i nu vnzarea propriu-zis de produse) ~ cost - cost indirect ~ damages - daune indirecte {oferite drept compensaie pentru nerespecta-rea obligaiilor contractuale) ~ exchange schimb valutar indirect (intre dou ri, folosindu-se valuta unei a treia ri) ~ labour - munc indirect {activitatea de administraie, ntreinere etc.) ~ parity paritate indirect (rata de schimb a don valute calculat prin raportare la o a treia) ~ production - producie indirect [care folosete diviziunea muncii) ~ quote - curs de schimb valutar indirect ~ sale - vnzare prin intermediar ~ tax impozit indirect individual adj. individual ~ demand - cerere individual ~ file dosar individual ~ producer - productor individual indorse v. endorse induction s. (man.) instalare (ntr-o funcie), angajare (intr-un post}

IND-INF

161

industrial adj. 1. industrial; de producie 2. de munc s. 1. industria 2. pl. aciuni ale unei societi industriale ~ accident - accident de munc ~ action protest de munc; grev ~ archaeology istoria tehnicii ~ bank - societate de credit (care finaneaz achiziionarea de bunuri cu plata n rate} ~ capital - capital industrial ~ carrier nav pentru materii prime (minereuri, iei etc.) ~ complex - complex industrial ~ crops - culturi tehnice/industriale ~ democracy - democraie industrial (participarea muncitorilor la luarea deciziilor n ntreprinderea unde care lucreaz) ~ design - design industrial ~ development bond - (SUA) obliga-iune (municipal) pentru dezvoltarea industrial ~ disease - boal profesional ~ dispute conflict de munc ~ district - regiune industrial ~ ecosystem - ecosistem industrial ~ effluents - ape reziduale industriale ~ espionage/spying - spionaj industrial ~ estate/park - zon de dezvoltare industrial ~ goods - produse industriale ~ health/hygiene - igiena muncii ~ inertia - inerie industrial (dezinteresul, unor proprietari de ntre-prinderi industriale de a-i muta societile n alte locuri mai propice desfurrii activitii) ~ injuries insurance - asigurare pentru accidente de munc ~ life cycle - ciclu de via industrial ~ medicine - medicina muncii

~ naphtha - solvent petrolier ~ nation - ar industrializat ~ plant - plant tehnic/industrial ~ policy - politic industrial ~ property - proprietate industrial (asupra brevetelor, mrcilor etc.) ~ psychology - psihotehnic ~ relations - relaii de munc {ntre patronat i salariai) ~ safety - tehnica securitii muncii ~ school - coal profesional/de
meserii

~ television - televiziune industrial / n circuit nchis ~ tribunal - tribunal de munc ~ truck - stivuitor, crucior de ridicat ~ union - sindicat pe ramur industrialism s. industrialism industrialist s. industria industrialization s. industrializare industrialize v.. a industrializa industry s. 1. industrie; ramur industrial 2. ntreprindere, fabric, uzin ~ structure - structur a unei ramuri industriale inelastic adj. neelastic (despre cerere, ofert etc.) inert adj. inert; inactiv ~ goods - mrfuri inerte (minereuri, nisip, bumbac, Idn etc.) inertia s. inerie ~ selling - vnzare inerial (metod de marketing prin care unele produse sunt expediate prin pot potenialilor clieni fr ca acetia s le fi comandat) inexpensive adj. ieftin, necostisitor inexpensiveness s. ieftintate infant adj. nou, recent, n dezvoltare ~ industry - industrie nou

162

INF-INL

inferior adj. inferior, de calitate inferioar ~ good - produs inferior (pentru care
cererea scade atunci cnd scad i preurile)

infringe v.t. a nclca (un contract, un


drept de autor etc.)

inflammable adj. inflamabil ~ goods - marf inflamabil materials materiale/substane inflamabile inflate v.t. 1. a mri (preurie) artificial 2. a provoca inflaia inflation s. inflatie ~ accounting - contabilitate de inflaie ~ premium - prim de inflaie (prim pentru inflaia anticipat sau estimat pe care investitorii o adun la rata pur a rentabilitii) inflationary adj. inflaionist ~ policy - politic inflaionist ~ pressure presiune inflaionist ~ spiral - spiral inflaionist/salarii -- preuri ~ trends - tendine inflaioniste inflationism s. inflaionism inflationist s. inflaionist, adept al inflaionismului inflow v. influx influx s. aflux (de capital, clieni, mrfuri etc.) information s. 1. informaie, infor-maii; informare 2. tiri, veti 3. cuno-tine, informaie; cultur ~ bureau/offce - birou de informaii ~ desk - ghieu de informaii ~ technology - tehnologie informaio-nal informative adj. informativ ~ advertising - publicitate informativ ~ price - pre informativ infrastructure s. infrastructur

ingot s. lingou ~ of legal fineness - lingou cu titlu legal inherent adj. inerent, propriu
~ vice - (asig.) viciu inerent (unei mrji)

inherit v.t. a moteni inheritable adj. transmisibil, care poate fi lsat motenire; succesoral inheritance s. 1. motenire, succesiune 2. motenire, proprietate motenit ~ tax - tax succesoral, impozit pe motenire inheritor 5. motenitor, succesor initial adj. iniial ~ capital - capital iniial ~ costs - cheltuieli iniiale, investiii; cost de baz ~ outlays - cheltuieli iniiale/de instalare ~ public offering - ofert public iniial (de aciuni comune) injure v.t. 1. a rni, a vtma 2. a
prejudicia, a leza (reputaia uneifirme) 3. a avaria, a deteriora

injury 5'. 1. ran, leziune 2. ofens, lezare 3. avarie, pagub; daun, prejudicii inland s. regiune / parte central; teritoriu situat departe de grani sau de mare adj. 1. situat nuntrul rii; departe de grani sau de mare 2. interior, intem; autohton, indigen adv. n interioml/centrul rii ~ bill - cambie intem (pltibil n ara
unde afost emisa)

~ commodities - produse indigene ~ duty - acciz, tax de consum; vam intem

INL-INS

163

~ harbour/port - port interior ~ invoice - factur intem (pentru


mrfuri vndute pe piaa interna)

~ mail - pot intem ~ marine/transit insurance - asigurri maritime pe cile navigabile interioare ~ navigation - navigaie interioar/ fluvial ~ payments - pli inteme ~ postage - tarif potal pentru corespondena intem ~ rate - tarif intem ~ revenue - venituri fiscale/provenite din impozite ~ route - rut fluvial ~ sea - mare interioar/continental ~ trade - comer interior; (mar.) cabotaj intem ~ waters - ape interioare/ continentale ~ waterways - ci navigabile interioare/fluviale inn s. han, popas inner adj. interior ~ dock - bazin portuar interior ~ harbour/port - port interior ~ reserve - (cont.) rezerv ascuns/ secret (delict de bilan care const n denaturarea nregistrrilor contabile
prin subevaluarea activelor)

insider s. iniiat, persoan bine informat (despre o afacere) ~ dealing/trading - (bur.) afaceri/ tranzacii ale iniiailor (directori de
societi, nali funcionari care posed informaii suplimentare despre anumite aciuni tranzacionate) inshore adj. costier, de coast adv. la

innkeeper s. hangiu ~ 's lien - drept de retenie al hangiului (asupra bagajelor unui client ca garanie a achitrii notei deplata) innovation s. inovaie inoperative adj. 1. inactiv, neoperativ 2. (dr.) inoperant, nevalabil, far efect ~ clause - clauz fr efect (intr-un
contract) inscribe v.t. a emite (aciuni nominale)

rm, aproape de rm/coast ~ fishery/fishing - pescuit costier ~ navigation - navigaie costier, mic cabotaj ~ trade- (mar.) cabotaj insolvency s. insolvabilitate practitioner profesionist specializat n lichidarea firmelor falimentare insolvent adj. insolvabil; falimentar s. debitor insolvabil; falit ~ act - legea falimentului ~ debtor - debitor insolvabil inspection s. inspecie, verificare, control ~ certificate - certificat de control ~ officer - inspector ~ stamp - tampil de control/garanie ~ tools - instrumente de control inspector 5'. 1. inspector 2. controlor de calitate ~ general - inspector general ~ of taxes inspector financiar ~ of weights and measures verificator de msuri i greuti instal(l)ment s. rat; plat n rate ~ credit credit rambursabil n rate ~ plan/system sistem de vnzri cu plata n rate institute s. institut; societate, asociaie v.t. 1. a institui, a stabili (o lege) 2. a nfiina, a fonda (o societate) 3. (dr.) a

insertion s. anun, informaie (intr-un


ziar)

164

INS

pune n posesie (ca motenitor etc.) 4. a intenta (o aciune judiciar') ~ cargo clauses - clauze de asigurare a mrfurilor (stabilite de Institutul Asigurtorilor Maritimi din Londra) ~ time clauses (hull and cargo) -clauze de asigurare n timp (a corpului i a mrfi) (stabilite de Institutul Asigurtorilor Maritimi din Londrd) ~ warranties - conditii de limitare a sectoarelor de navigatie pentm navele asigurate adj. instituional ~ institutional advertising - publicitate instituio-nal (a uneifirme, menit s sporeasc prestigiul acesteia) ~ economics - instituionalism ~ investor - investitor instituional (fonduri de pensii, societi de investiii financiare etc.) ~ market - pia instituional ~ monopoly - monopol instituional (instituit atunci cnd proprietarul unei mrci de fabric o folosete pentru a-i impune produsele prin publicitate i ambalaj special pentru a le diferenia cu orice pre de oferta concurenei) institutionalism 5. institutionalism instruct v.t. 1. a instrui, a pregti (ntr-un domeniu) 2. a da instruciuni/ dispoziii instruction s. 1. instrucie, pregtire 2. pl. instruciuni, dispoziii ~ book - manual de ntreinere; carte tehnic instrument s. 1. instrument, aparat, dispozitiv 2. instrument, act juridic; document oficial insurable adj. asigurabil ~ interest - interes asigurabil; obiect al asigurrii

~ risk - risc asigurabil insurance s. asigurare ~ against all risks - asigurare contra tuturor riscurilor ~ against total loss - asigurare contra pierderii totale ~ agent/broker - agent/broker de asigurri ~ carrier - asigurat ~ certificate - certificat de asigurare ~ club - club de asigurare mutual (asociaie de armatori care sunt n acelai timp asigurai i asigurtori) ~ commission comision de asigurare (pltit agentului de asigurr} ~ company - societate de asigurri ~ contract - contract de asigurare ~ free from particular average -asigurare fr avarie particular ~ fund - fond de asigurri ~ instructions - instmciuni de asigurare ~ note/slip - talon de asigurare ~ of cargo asigurare a caricului/ ncrcturii ~ of hull - asigurare casco (a corpului navef) ~ policy - poli de asigurare ~ premium prim de asigurare ~ rider - clauz suplimentar de asigurare ~ shares - actiuni ale unei societi de asigurri ~ surveyor - inspector de asigurri (n sectorul asigurrilor pentru accidente i incendi) ~ tariff - tarif de asigurare ~ value valoare de asigurare ~ with particular average - asigurare cu avarie particular insure v.t., v.i. a (se) asigura

INS-INT

165

insured s. asigurat insurer ^. asigurtor; societate de asigurri intangible adj. intangibil -- assets - active intangibile (brevete, licene, mrci defabric etc.) intellectual adj. intelectual ~ property - proprietate intelectual intensive adj. intensiv ~ agriculture - agricultur intensiv intercourse s. relaii, legturi {comerciale) interchangeable adj. interanjabil, interschimbabil ~ bond - obligatiune interanjabil interest s. 1. interes, avantaj, profit 2. dobnd 3. pl. gmp de persoane cu interese (economice) comune; actionari; proprietari 4. (in) investiii, sum investit (fn), participare (Id), cotparte (din)', (dr.) drept (asupra), interese materiale (m) ~ bond - obligaiune n contul dobnzii (pbligaiune oferit cnd dobnda nu poatefi achitat n numerar) cover acoperirea dobnzii {indicator care arat de cte ori pot fi pltite dobnzile unei ntreprinderi din profitul su brut) ~ expense - cheltuiala reprezentnd dobnda ~ in suspense - dobnd de ncasat de la clienii insolvabili ~ penalty - dobnd penalizatoare ~ rate - rata dobnzii ~ rate inflationary premium - prim de inflaie la rata dobnzii ~ warrant - cupon de dobnd to bear/to carry/to pay/to yield ~ - a aduce dobnd

interim s. inierimat adj. interimar; provizoriu ~ accounts - (cont.) contun provizorii ~ bond - certificat provizoriu de obligatiuni ~ committee - comitet interimar ~ dividend - dividend partial, acont asupra dividendului intermediary adj., s. intermediar ~ trade - comert intermediar intermediate adj. intermediar; mijlocit, indirect s. intermediar, mijlocitor v.i. a fi intermediar ~ goods/products - semifabricate ~ trade - comert intermediar intermediation s. intermediere, mijlocire intermittent adj. intermitent ~ demand - cerere intermitent internal adj. intem ~ audit - audit intem ~ debt - datorie public/de stat ~ financing - finanare intem ~ market - pia intem ~ navigation - navigaie interioar/ fluvial ~ rate of return -. rata intem a rentabilitii (rentabilitatea unei investiii exprimat ca proft anual
procentua raportat la investiia iniial)

~ regulations - regulament de ordine interioar ~ revenue - ncasri fiscale ~ trade - comert interior ~ waters - ape interioare international adj. intemaional ~ cheque'- cec turistic ~ company/corporation - societate/ corporaie intemational ~ currency - valut intemaional/forte

166

INT-INV

~ investments - investiii n strintate ~ law - drept intemaional ~ liquidity - lichiditate intemational ~ market - pia intemaional ~ money order - mandat potal internaional ~ trade - comert intemaional ~ waters - ape intemaionale interstate adj. interstatal ~ commerce - (SUA) comert interstatal intervention s. intervenie (a statului n economie, a bncii centrale pe piaa financiar-bancar etc.) interventionist s. intervenionist
{adept al interveniei statului n economie)

invalidity s. (dr) nulitate, lips de valabilitate/valoare; caracter inoperant invent v.. a inventa inventor s. inventator inventory s. 1. inventar 2. stoc (de mrfuri, materii prime) v.t. a inventaria, a face inventarul ~ book - registru de inventar ~ control - gestiune a inventarului ~ conversion period - perioad de conversie a stocurilor (timpul mediu
necesar pentru a converti materiile prime n produse finite i pentru a le vinde)

~ costing methods - (cont.) metode de evaluare a stocului (pentru alocarea


costului de achiziiepe stoc)

interview 5. 1. ntrevedere, ntlnire 2. interviu v.t. 1. a avea o ntrevedere cu 2. a intervieva intestacy s. (dr.) 1. deces al unei persoane care nu las testament, succesiune ab intestat 2. incapacitate de a-i testa bunurile intestate (rir.) adj. ab intestat, decedat fr testament s. persoan decedat fr testament ~ succession - succesiune ab inestat intrapreneurship s. intraprenoriat (promovarea calitilor de antreprenor
n interiorul marilor companii)

intrinsic adj. intrinsec ~ value - valoare intrinsec/absolut (a unei monede, a unui produs) intrust v. entrust invalid adj. (dr.) nul i neavenit, lipsit de valabilitate/ valoare, far valoare/
efect

~ clause - clauz nul/fr efect invalidate v.t. (dr.) a invalida, a declara nul i neavenit

~ pressure - presiune a stocurilor de mrfuri, stocuri supranormative turnover rotaia stocurilor (raportul dintre vnzri i stocur) ~ value - valoare de inventar to draw up an ~ - a face inventarul inverted adj. invers ~ takeover - (bur.) preluare invers {cumprarea unei societi anonime de ctre una cu rspundere limitat sau a unei societi mari de ctre una mai mic) invest v.t. a investi, a plasa investment s. 1. investiie; plasament 2. portofoliu de investiii ~ allowance - reduceri fiscale pentru investiii (inlocuirea mijloacelor fixe UT.ate) ~ analysis - analiza investitiei ~ analyst - analist de investiii ~ bank banc de investitii ~ bill - cambie de investiie ~ capital - capital de investiie

INV-INW

167

~ club - club de investiii (asocierea niai multor persoane cu scopul de a


constitui un portofoliu de investii)

~ credit - credit de investiie/pe termen lung ~ goods - mijloace de producie ~ grants / incentives - subvenii (guvemamentale) pentru investiii ~ income - venit nemuncit (rente, dobnzi, dividende) ~ list - list de valori recomandate
(list de titluri de valoare a cror cumprare este recomandata)

~ amount - sum facturat ~ book - facturier (camet) ~ clerk - facturier (funcionar care ntocmete facturi) ~ price - pre facturat ~ typist - dactilograf de facturi ~ value - valoare facturat involuntary adj. involuntar ~ absentee - absent involuntar (de la
locul de munca)

~ manager - director al unui fond de investiii ~ opportunity schedule - schema oportunitilor de investiii (grafic al oportunitilor de investiii ale frmei clasate n ordinea ratei rentabilitii proiectelor) performance requirements condiii la realizarea unei investiii (impuse investiiilor strine directe de ctre guvernul rii respective) ~ plan - plan de investiii ~ portfolio - portofohu de investiii ~ (trust) company - societate de investiii financiare ~ turnover - rotaia capitalului investor s. investitor ~ relations - relaii cu investitorii invisible adj. invizibil ~ balance - balana invizibil (a serviciilor) ~ exports - exporturi invizibile (export de servicii) ~ imports - importuri invizibile (import de servici) ~ trade - comert invizibil (sectorul serviciilor) invoice s. factur v.t. a factura

~ investment - investiie involuntar (in stocuri de marf, cauzat de producia pe stoc) ~ saving - economie involuntar (de
bani blocai n stocuri de marf)

~ unemployment - omaj involuntar (cnd patronii evit s faca noi angajri) involvement s. 1. implicare (a unui cumprtor n luarea unei decizii atunci cnd achiziioneaz un prodns) 1. complicaie fnanciar; acumulare de
datorii

inward adj. (mar. ) intem, interior; spre interior ~ bill of lading - conosament pentru mrfuri de import ~ - bound - n curs de efectuare a cltoriei de napoiere (despre nav) cargo caric/ncrctur de napoiere; marfa de import ~ charges taxe de intrare (in port) ~ clearance bill act de lichidare vamal la intrare/import ~ declaration - declaraie vamal la intrare ~ manifest - manifest de intrare/import inwards adv. nuntru, spre interior; pentru import ~ consignment - marfa sosit n port ~ entry - declaraie vamal la intrare

168

INW-ITI

ironmonger s. negustor de articole de fier/fierrie ironmongery s. nego de articole de fier/fierrie irrecoverable adj. nerecuperabil ~ debt - datorie nerecuperabil irredeemable adj. nerambursabil; neamortizabil s. pl. titluri de valoare neamortizabile ~ bond - obligaiune neamortizabil perpetu (care nu are scadena) ~ currency / money - moned neconvertibil

~ preference shares - aciuni prefereniale nerecuperabile (pe care societatea care le-a emis nu are dreptul s le rscumpere) irrevocable adj. irevocabil ~ letter of credit - acreditiv irevocabil issue 5'. 1. numr (al unui ziar); ediie (a unei car) 2. emisiune (de titluri de valoare) 3. eliberare (de bilete, facturi etc.) 4. (dr.) punct n litigiu; problem controversat v.t. 1. a emite, a pune n circulaie (titluri de valoare) 2. a edita, a publica (o carte, un ziar) 3. a elibera
(bilete, facturi etc.)

~ market - piaa emisiunilor ~ of fact - (dr.) punct litigios de fapt ~ of law - (dr.) punct litigios de drept ~ par - valoare nominal (a unei aciun) ~ power - privilegiu de emisiune ~ price - pre de emisiune ~ prospectus - prospect de emisiune ~ voucher - bon de ieire (din magazie) issuer s. emitent item ^. 1. paragraf, articol, punct (dintr-un contract}; articol contabil 2. chestiune, punct (de pe ordinea de zi) 3. informaie, material, articol (de ziar) v.t. a nota, a nsemna ~ s of tax preference - elemente de venit care se deduc nainte de stabilirea venitului impozabil ~ s on the agenda - puncte pe ordinea de zi itemize v.t. a specifica, a enumera (pe
puncte)

itemized adj. specificat, enumerat (pe


puncte)

~ bank - banc de emisiune ~ by tender - emisiune prin adjudecare ~ cost - cost de emisiune ~ house - firm/banc de intermediere (specializat n gsirea de cumprtori pentru aciunile etc. emise de clienii ei)

~ account - cont specificat ~ invoice - factur detaliat itinerant adj. ambulant ~ dealer - negustor ambulant

J
jerque v.t. (mar.) a face controlul vamal ~ note - certificat de control vamal jerry adj. de calitate inferioar; nerezistent (despre construcii i materiale de construci) ~ building - construcii de locuine din materiale proaste i nerezistente (pentru obinerea de profituri rapide) ~ - built - construit repede i prost jetsam s. (mar.) ncrctur amncat peste bord (de pe o nav n pericol,
care se scufunda sau este dus de valuri la mal)

~ dilution - divizare a unei activiti (in munci / sarcini cu grad egal de dificultate) ~ enrichment - extindere a domeniului unei activiti (prin mrirea rspunderii)

~ evaluation - evaluare a postului (pentru ncadrarea ntr-o categorie de


salarizare)

jettison (mar.) s. aruncare peste bord a ncrcturii (pentru salvarea navei n caz de pericol) v.t. a amnca {incrcturd) peste bord job s. 1. munc, lucru, activitate 2. slujb, serviciu; post, funcie 3. afacere (rentabil); specul; profit v.i. 1. a munci ocazional; a lucra n acord 2. a fi intermediar / misit; a specula, a trafica ~ analysis / study - analiza postului ~ breakdown - analiza / defalcarea componentelor postului ~ centre - oficiul fortelor de munc ~ classification - clasificare a activitilor / posturilor ~ classitication statistics - statistic a grupelor de activiti ~ cycle - (/nan.) ciclu de munc
(pentru ndeplinirea sarcinilor specifice postulu)

~ family - grup de activiti analoage ~ flow control - urmrire a secvenei linitilor de lucru n curs de operare ~ knowledge - cunoatere a sarcinilor / specificului unui post ~ line - solduri ~ lot - {bur.) pachet incomplet de aciuni; mrfuri (disparate) vndute angro, partid de solduri ~ order - dispoziie (scris) de lucru ~ (-order) costing - determinare a costului unei activiti (pentru fabricarea unui produs) ~ rate - norm de producie ~ requirements - cerine / exigene ale unei activiti ~ rotation - rotaie a sarcinilor / locului de munc ~ satisfaction - (man.) satisfacia muncii (satisfacia pe care un lucrtor o obine din activitatea sa) ~ sharing - partajare a postului (niodalitatea de a mpri o slujb cu norm ntreag ntre doi sau mai muli angajai cu norm redusa)

~ description - {man.) descriere a postului

170

JOB-JOI

~ specification - (man.) prezentare (amnunita) a sarcinilor i a cerinelor (specifice unui post) ~ step - etap de lucru ~ test - test profesional ~ ticket - fi de lucru (cu instruciuni pentru ndeplinirea unei anumite sarcini) ~ title - denumire a postului ~ training formare la locul de munc ~ wage - salariu n acord ~ work - munc n acord to be out of ~ - a oma to be paid by the ~ - a fi pltit n acord to lie down on the ~ - a lucra prost / de mntuial jobber s. 1. muncitor n acord 2. angrosist 3. jobber, agent de burs (care iniial fcea tranzacii numai cu brokerii) jobbery s. afacere necinstit (a unui funcionar public); abuz de ncredere jobholder s. 1. persoan angajat permanent 2. funcionar de stat jobless adj. far lucru, omer joint adj. comun ~ account - cont comun ~ and several - (dr.) solidar i individual ~ and several liability - rspundere solidar i individual ~ and survivorship - n comun i pentru supravieuitor (formul dintr-o poli de asigurare de via) ~ applicants cosolicitani (ai unui brevet de invenie) ~ benefciaries - (dr.) beneficiari n indiviziune ~ committee - comisie mixt (cu membri din camer i senat); comisie

comun (format din reprezentanii mai multor organizaii) ~ costs - costuri comune ~ creditor - cocreditor ~ debtor - codebitor ~ demand - cerere complementar ~ founder - cofondator ~ heir - comotenitor ~ life annuity - anuitate a poliei comune de asigurare de via ~ life and survivor annuity - anuitate a poliei comune de asigurare de via i pentru supravieuitor (cu anuitatea diminuat dup decesul unuia dintre cei doi asigura) ~ owner - coproprietar ~ ownership / tenancy - proprietate comun, indiviziune ~ partner - coasociat ~ purchase - coachiziie ~ shares - aciuni indivize ~ signature - semntur colectiv / social ~ stock - capital social ~ -stock banks - bnci comerciale ~ -stock company - societate pe aciuni ~ supply - ofert complementar (de produse) ~ survey - expertiz n contradictoriu ~ traffc - trafic combinat (feroviar i
rutier)

~ venture - joint venture, societate mixt (fonn de asociere ntre dou sau mai multe firme care i combin resursele pentru atingerea unui obiectiv specific) jointly adv. n comun ~ and severally - (dr.) solidar i individual

JOU-JL'S

171

journal s. 1. (cont.) jumal 2. revist; ziar, gazet journalize v.t. (cont.) a trece n jumal journey s. 1. cltorie, voiaj 2. traseu, parcurs, rut v.i'. a cltori, a voiaja ~ order - comand {adresat de detailist reprezentantului comercial cnd acesta viziteaz magazinul) journeyman s. 1. meseria, calf 2. zilier journeywork s. 1. lucru cu ziua 2. rutin, activitate cotidian judge s. judector, magistrat v.i. a judeca; a da o sentin ~ made law - jurispmden judg(e)ment s. 1. judecare, judecat 2. sentin, hotrre judectoreasc - absolute - hotrre defmitiv ~ by default - judecare n contumacie ~ creditor - creditor prin hotrre judectoreasc ~ debt - datorie insolvabil (confir-mat prin hotrre judectoreasc) ~ debtor debitor (declarat de instan) ~ for the plaintiff - sentin n favoarea reclamantului to pass ~ - a da sentina to reserve ~ - a amna pronunarea sentinei junior adj. 1. junior 2. secundar; subaltem, subordonat s. 1. junior; persoan mai tnr 2. subaltem, subordonat ~ capital - capital n aciuni comune ~ creditor - creditor general (fir drepturi prefereniale) ~ issue - emisiune de titluri de valoare secundare

~ partner - asociat secundar ~ securities - titluri de valoare secundare (cu drepturi mai mici asupra activelor i a veniturilor dect alte titluri de valoare considerate prioritare) junk s. vechituri; gunoi; deeuri adj. ieftin; far valoare, de proast calitate ~ bond - obligaiune cu risc mare {cu dobmi nalte oferite n compensaie pentru bonitatea adesea sczut a emitentului) ~ mail - pot murdar, gunoi (material publicitar care ajunge, nesolicitat, n cutia potala) ~ shop - magazin de vechituri juridic(al) adj. juridic; legal ~ address - adres legal jurisconsult s. jurisconsult jurisdiction s. jurisdicie jurisdictional adj. jurisdicional, de
jurisdicie ~ strike - (SUA) grev de delimitare

(grev cauzat de confictul aprut ntre sindicate cu privire la ce categorie de muncitori ar trebui s execute anumite tipuri de lucrr) juristic(al) adj. juridic ~ act - act juridic ~ person - persoan juridic just adv. tocmai, anume - -in-time - metoda n timpi reali (tehnic de control menit s diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profil de producie trebuie s le pstreze)

K
Kaffrs 5. pl. actiuni ale societilor din Africa de Sud (mai ales din sectorul extraciei de aur) Kangaroos s. pl. aciuni ale societilor din Australia {din sectorul minier, al prelucrrii tutunului, al exploatrii
agricole etc.)

keel s. (mar.) 1. chil 2. lep de crbuni 3. unitate de msur pentru crbuni (27, 54 tone) ~ draft / draught - pescaj maxim / de construcie keelage s. tax portuar keen adj. 1. intens, acerb 2. competitiv, sczut (despre preurl) ~ competition - concuren acerb keep s, ntreinere, subzisten; cheltuieli de ntreinere v.t. 1. a ine, a avea (un magazin) 2. a ine (mrfuri n stoc pentru vnzare) 3. a ine (contabilitatea, evidend) 4. (back) a reine (o sum dn) v.i. (up) a se menine ridicat {despre preur) keeper s. 1. paznic; custode 2. proprietar (al unui magazin) ~ of the records - arhivar; grefier keg s. butoia (5-70 galoane) kerb s. bordur, margine (a trotuarului) ~ exchange Bursa American de Valori

~ market - burs neoficial ~ prices - curs la bursa neoficial ~ (-stone) broker - broker neoficial ~ trade - comert stradal key s. cheie adj. important, esenial, de baz ~ currency - moned-cheie ~ industry - industrie-cheie / de baz ~ money - acont (pltit la semnarea
contractului de nchiriere)

kilogram(m)e s. kilogram kilderkin s. butoia (16-18 galoane) kind s. fel, categorie, calitate to pay in~ - a plti n natur kite s. cambie de complezen v.i. a folosi o cambie de complezen ~ flyng - folosire a unei cambii de complezen knitter s. 1. muncitor tricoter 2. main de tricotat knitting s. 1. tricotare 2. mpletitur, lucru de mn knitwear s. tricotaje knock s. lovitur; oc v.t. 1. a bate, a lovi 2. (down) a adjudeca (la Ucitaie); a reduce, a micora (preul) 3. (off) a nceta (lucrul); a scdea (preul) ~ for - knock agreement - acord prin care societile de asignrare acord despgubiri n caz de accidente autofard a delimita rspunderile

L
label s. 1. etichet 2. marca fabricii v.?. a eticheta labeller s. main de etichetat labo(u)r s. 1. munc (grea); munc fizic 2. mn de lucru, muncitori 3. clasa muncitoare v.i. a munci, a lucra ~ code - codul muncii ~ contract - contract de munc ~ dispute - conflict de munc ~ exchange - oficiul fortelor de munc ~ force - fort de munc ~ grading - ncadrare ntr-o categorie de salarizare ~ hoarding - angajare de fort de munc excedentar (pentru a evita
lipsa acesteia n viitor)

~ -intensive - consumator de fort de munc (despre ramurile i activitile industriale care necesit un volum mare defor de munc) ~ legislation - legislaia muncii ~ market - piaa fortei de munc ~ mobility - mobilitate a fortei de munc ~ of love - munc gratuit ~ protection - protectia muncii ~ relations - relaii de munc (intre
patronat i salariai sau sindicate)

~ safety rules - norme de securitatea muncii ~ - saving - care reduce forta de munc sau mrete productivitatea muncii ~ turnover - fluctuaie a forei de munc ~ union - sindicat muncitoresc

~ wastage pierdere de for de munc (din cauza angajailor care demisio-neaz din motive personale) labo(u)rer s. muncitor necalificat; muncitor laches s. (dr.) nerespectare a terme-nului legal; ntrziere nejustificat lade v.t. a ncrca (mrfuri) laden adj. ncrcat ~ draft/draught - (mar.) pescaj la plin ncrcare ~ in bulk - ncrcat m vrac (despre o nava) lading s. 1. ncrcare 2. ncrctur; caric lag v.i. (behind) a nregistra restane; a se dezvolta ncet lagan ^. (dr.) ncrctur/marfa aruncat m mare {balizat n vederea recuperri) laker s. nav de lacuri; nav (care navigheazpe Marile Lacuri) lame adj. chiop, infirm ~ duck - speculant care a pierdut (la burs) o sum mare de bani; societate falimentar (subvenionat de stat), barza chioar" land s. pmnt, teren; proprietate funciar v.t. a debarca; a descrca (mrfur} ~ act legea fondului funciar agent - agent imobiliar; administrator (al unei proprieti
agricole}

~ bank - banc agricol/de credit funciar

LAN-LAW

175

~ betterment/improvement - mbuntiri funciare ~ carriage - transport pe uscat ~ offce (SUA) - cadastru, carte funciar ~ reform - reform agrar ~ registry cadastru, carte fiinciar ~ rent - rent funciar ~ survey - ridicare topografic ~ tax - impozit funciar ~ use - agrotehnic ~ waiter - (mar.) controlor vamal landed adj. funciar ~ property - proprietate funciar landing s. descrcare (de mrfur) ~ book - registru al mrfurilor descrcate ~ certificate - certificat de descrcare ~ dues - taxe de descrcare ~ offcer controlor vamal ~ order - permis vamal de descrcare ~ stage - dan plutitoare; ramp de descrcare ~ weight - greutate (a mrfurilor) la descrcare landlord s. 1. proprietar de pmnt (care d teren n arenda) 2. proprietar al unui imobil (pe care l nchiriaz); patron de hotel, hotelier; hangiu landlordism s. sistem al marii proprieti funciare lapse s. 1. decdere din dreptun 2. pierdere a valabilitii v.i. 1. (dr.) a decdea din drepturi 2. a-i pierde valabilitatea; a expira, a se termina {despre o poli de asigurare) larceny s. (dr.) furt last adj. ultim s. last (unitate de msur pentru capacitate) ~ - in, frst-out - (cont.) ultimul intrat, primul ieit (metod de control al

stocurilor care presnpune c ultimele mrfuri cumprate vor f utilizate primele n procesul de producie) ~ sale - (bur.) ultima vnzare lastage (mar.) 1. ncrctur, balast 2. capacitate de ncrcare latent adj. latent; ascuns ~ defect - defect/viciu ascuns ~ partner - comanditar lateral adj. lateral, orizontal ~ integration - integrare orizontal laundering s. splare (a banilor) law s. 1. lege; legislaie 2. drept; jurispmden ~ adviser - consilierjuridic ~ case - proces civil ~ court - instan de judecat; tribunal ~ department - contencios ~ merchant drept comercial ~ of nations - drept intemaional ~ of property - legislaia privind proprietatea ~ of the sea - drept maritim to carry out/to put into force a ~ - a aplica o lege to evade the - - a eluda legea to hold good in - - a fi ntemeiat din punct de vederejuridic to give effect to a ~ - a pune o lege n vigoare to keep/to observe the ~ - a respecta legea to possess force of -a avea putere de lege lawful adj. legal, licit ~ merchandise mrfuri licite ~ money - moned legal ~ trade - comert licit lawfulness s. legalitate lawless adj. nelegal, ilicit lawsuit s. aciune judiciar, proces

176

LAW-LEG

lawyer s. 1. avocat 2. jurist lay v.t. 1. a impune, a fixa (preuri, impozite etc.) 1. (aside, by) a strnge, a acumula 3. a rezerva, a pune deoparte (mrfur) pn la achitarea sau solicitarea lor 4. (down) a formula, a stabili (reguli, principu) 5. (in, up) a strnge, a aduna (provizii); a depozita, a nmagazina (mrfuri} 6. (off) a concedia (temporar) 7. (out) a cheltui (bani); a expune (mrfur} 8. (over) a amna ~ days - (mar.) stalii layout s. plan, proiect; machet lead s. conducere; comand, directiv v.t. a conduce, a dirija ~ time - timp total (in gestiunea stocurilor, timpul scurs de la efectuarea unei comenzi i pn la ndeplinirea ei sau timpul necesar pentrn a determina un consumator s cumpere) leader s. 1. conductor, ef; lider 2. editorial, articol de fond (n ziar) 3. (com.) lider {articol vndut ieftin pentru a atrage clienteld) 4. (biir.) actiune atractiv (frecvent tranzacinata)

leading adj. principal, de prim importan s. conducere, dirijare ~ and lagging - anticipare i temporizare (indicatorii activitii economice naionale sunt fie previzionai, fie confrmai, dup producerea transformrilor) ~ article - editorial, articol de fond (in ziar) ~ hand - ef de echip; marinar brevetat ~ underwriter - asigurtor principal ~ vessel - nav-cap de convoi

leaflet s. prospect, brour; foaie volant leakage s. l.scurgere 2. (com.) reducere de pre acordat pentru pierderile prin scurgere ~ loss - pierdere prin scurgere lease s. 1. nchiriere; arendare; chirie; arend 2. contract de nchiriere sau arendare v.t. a nchira, a arenda to let out on ~ - a da cu chirie; a da n arend to take on ~ - a lua cu chirie; a lua n arend leas.eback s. leaseback (practica prin intermediul creia o firm vinde unei societi financiare sau imobiliare o proprietate care i aparfine i apoi o nchiriaz imediat de la aceastd) leasehold s. proprietate luat cu chirie sau n arend adj. nchiriat; arendat ~ mortgage - ipotecare a proprietii nchiriate; (SUA) ipotec prin nchiriere ~ property - proprietate nchiriat leaseholder s. chiria; arenda leasing s. leasing (sistem definanare a investiiilor prin care o fnn nchiriaz maini i utilaje moderne de la societi specializate) ledger s. (cont.) cartea mare, registru de partizi, maestru ~ account - cont din cartea mare legacy ^. motenire ~ duty - tax succesoral legal adj. 1. legal 2. juridic ~ access - (dr.) acces legal (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) ~ action - aciune n justiie ~ address - adres juridic ~ adviser - consilierjuridic

LEG-LET

177

- assets - (dr.) activ succesoral - capacity - capacitate legal ~ charge ipotec -- charges - onorariu al avocatului ~ constraint - restricie legal ~ day - zi legal (zi complet care dureaz pna la miezul nopii, moment pn cnd un debitor are termen legal pentru a-i achita datoria scadenta) ~ delivery - punere n posesie din punct de vedere legal/juridic ~ department - contencios ~ entity - persoanjuridic ~ estate - proprietate legal ~ expert -jurisconsult ~ holiday - srbtoare legal ~ investments - (SUA) investiii legale (titluri de valoare sub administrare fiduciar) ~ monopoly - monopol legal ~ mortgage - ipotec legal ~ notice - notificare ~ person - persoanjuridic ~ quay - chei vamal ~ remedy - compensaie, reparaie, despgubire ~ reserve - rezerv legal (yaloarea minim a lichiditii pe care o banca
este obligatprin lege s o deina)

~ settlement - (dr.) concordat ~ status - personalitatejuridic ~ tender - mijloace legale de plat ~ title - titlu legal de proprietate legalize v.t. a legaliza; a autentifica legate v.t. (dr.) a lega, a testa legatee s. (dr.) legatar legator s. (dr.) testator legislation s. legislaie leisure s. timp liber, rpaz adj. liber, neocupat ~ industry - industria timpului liber

lend v.t., v.i. a mprumuta, a da cu mprumut lendable adj. care poate fi mprumutat lender s. creditor ~ of the last resort - creditor n ultim instan (rol jucat de banca central a unei ri) less adj., adv. mai puin ~ developed countries/nations - ri subdezvoltate ~ - than-carload/truckload consign-ment - expediere subvagonal lessee s. chiria; arenda lessor s. persoan care d cu chirie sau n arend let s. nchiriere, dare cu chirie v.. (i ~ off, out) a hchiria, a da cu chirie letter s. scrisoare ~ ofadvice - scrisoare de avizare, aviz ~ of allotment - aviz de atribuire a aciunilor ~ of application - scrisoare/formular de cerere de subscriere la aciuni ~ of appointment - scrisoare de numire (intrun pos) ~ of attorney - procur ~ of comfort scrisoare de sprijin/ recomandare (pentfu obinerea unui mprumut) ~ of concern - scrisoare de preocupare (trimis de banc unui client cu dificulti fnanciare) ~ of credit - acreditiv, scrisoare de credit ~ of deposit - scrisoare/conventie de depunere (ca garanie) ~ of hypothecation - scrisoare de gaj ~ of indenmity scrisoare de garanie ~ of inquiry scrisoare de cerere de ofert; scrisoare de cerere de informaii ~ of intent - scrisoare de intenie

178

LET-LIE

~ of introduction/recommendation scrisoare de recomandare ~ of lien - scrisoare de acordare a dreptului de retenie ~ of procuration - procur; mandat ~ of regret - scrisoare de scuze (pentru
respingerea cererii de subscriere la aciuni)

liability s. 1. rspundere 2. obligaie, angajament 3. pl. (cont.) pasive ~ insurance - asigurare de rspundere civil ~ limit - despgubire maxim (pltit
de asigurtor)

~ of reminder - scrisoare de revenire ~ of renunciation - scrisoare de


renunare (la atribuirea de aciuni)

~ s of administration - procur de
administrare (a averii unei persoane

decedate)
~ s of credence - scrisori de acreditare

~ s patent - brevet de invenie letterhead s. antet; scrisoare sau hrtie cu antet letting s. proprietate nchiriat level s. nivel v.t. a egaliza, a uniformiza ~ of living - (SUA) standard de via ~ of prices - nivel al preurilor ~ payment amortization - amortizare n sume fixe ~ tendering - ofert secret/ilicit, coluziune {nelegere secret a mai
multor frrne care sunt oficial n

concuren) leverage s. (fn.) (SUA) efect de prghie (rata de ndatorare n raport


cu fondurile proprii ale unei companii)

leviable adj. impozabil ~ person - persoan impozabil ~ tax - impozit care poate fi perceput levy s. 1. percepere de impozite; sum impus 2. sechestru judiciar 3. cotizaie, contribuie v.t. a strnge, a
percepe (impozite) v.i. 1. a percepe impozite 2. a lua n posesie o proprietate (fn baza unei hotrri judectoret}

management managementul pasivelor (politica bncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobnzilor practicate) ~ reserve - fond de rezerv pentru datorii to incur a ~ - a contracta o obligaie to meet one's liabilities - a-i ndeplini obligaiile liable adj. 1. (for) rspunztor pentru/de 2. (to) obligat s; pasibil de liberalism s. liberalism liberalization s. liberalizare (a schimburilor comerciale internaionale prin nlturarea barierelor de natur economic sau politic ori a acordrii creditelor prin eliminarea controlului exercitat de stat asupra dobnzilor, cursurilor de schimb etc.) licence s. licen; autorizaie license v.t. a autoriza, a elibera o licen/autorizaie licensee s. deintor/titular al unei autorizaii/licene licenser s. persoan/autoritate care acord autorizaii/licene licensor v. licenser lien s. (dr.) drept de retentie ~ clause - clauza dreptului de retenie ~ holder - beneficiar al unui drept de retenie ~ on cargo - drept de retentie asupra mrfii - on shares - drept de retenie asupra aciunilor

UE-LIM

179

Benee s. debitor (supus unui drept de retenie) lienor s. creditor (beneficiar al unui drept de retenie) life s. 1. via 2. durat de functionare/ serviciu {a unui utilaj etc.) adj. pe via; viager ~ annuity - (asig.) anuitate viager ~ assurance/insurance - asigurare de via ~ assurance/insurance company societate de asigurri de via ~ cycle - ciclu de via (al produsulu) ~ - cycle costing - evaluare a costurilor exploatrii pe durata de via (a unui utilaj) ~ estate - proprietate n folosin pe via ~ expectancy - (asig.) speran de via ~ income - rent viager ~ interest - (dr.) uzufmct viager ~ office - societate de asigurri de via ~ pension - pensie viager ~ style - stil de via {corespunztor unui anumit segment depia) ~ tables - statistica speranei de via ~ tenant - (dr.) chiria sau arenda pe via ligan v. lagan light adj. uor ~ cargo - caric uor ~ cargo ship / vessel - cargou de mrfuri uoare ~ crude (oil) - iei uor / parafinos ~ displacement - deplasament al navei goale ~ draft / draught - pescaj de nav fr ncrctur ~ dues - taxe de far / balizaj ~ goods - mrfuri uoare

~ grain - cereale uoare {ovz, orz, semine de bumbac) ~ industry - industria uoar ~ lorry / truck - camionet ~ naphtha - benzin uoar ~ oils - produse petroliere albe ~ passage - cltorie n balast (a
petrolierelor i a mineralierelor)

~ - ship condition - far marf (stare


deplutire a naveifr marf i balast)

~ - ship displacement - deplasament al navei goale / fr marf ~ ship weight - greutate a navei goale lighter s. lep de alimbare; mahon; aland v.t. a transporta pe lepuri / mahoane ~ berth - dan pentru lepuri lighterage s. (mar.) 1. alimbare, mahonare 2. cheltuieli de alimbare / mahonare ~ policy - poli de asigurare a alimbrii ~ wharf - chei pentru mijloace de alimbare / mahonare lightning s. fulger adj. fulgertor, rapid ~ strike - grev - fulger / declanat spontan lightweight adj. uor ~ tonnage - (mar.) greutate a navei goale limit s. 1. limit 2. pre-limit v.t. a limita; a restrnge ~ of credit - limit de credit to keep within the ~s - a se menine ntre anumite limite limitation s. 1. limitare 2. restricie, rezerv, calificare 3. (rfr.) prescripie
(extinctiv')

~ of actions - prescripie extinctiv ~ of liability - limitare a rspunderii

180

LIM-LIQ

limited adj. 1. limitat 2. cu rspundere limitat ~ and reduced - cu rspundere limitat i capital redus ~ branching (SUA) ramificare limitat
(legi care Umiteaz nfiinarea sucursalelor bancare)

~ by guarantee - limitat la suma garantat de acionari (despre


rspunderea acionarilor}

~ by shares - limitat la capitolul subscris (despre rspunderea acionarilor)

~ cheque - cec cu limit de sum ~ legal tender - mijloace legale limitate de plat ~ letter of credit - acreditiv limitat ~ liability - rspundere limitat ~ (liability) company - societate cu rspundere limitat ~ market - pia restrns ~ monarchy - monarhie constitutional ~ order - (bur.) ordin limitat (de a cumpra sau de a vinde titluri de
valoare n limitele unei anumite fluctuaii a cursurilor) ~ partner - comanditar

~ partnership - societate m comandit ~ policy - poli de asigurare limitat (care asigur numai anumite riscur) ~ price - (bur.) curs limitat line s. 1. linie (de comunicaie) 2. domeniu, bran, ramur 3. linie, gam (de articole, mrfur} 4. (bur.) pachet (mare) de aciuni (cumprat sau vndut de un singur investitor) and staff management management de conducere i personal (grupul de manageri care organizeaz producia i serviciile ntr-o companie)

~ extension - extindere a liniei de produse ~ filling - diversificare a liniei de produse ~ of business - bran / ramur de afaceri ~ of command - (man.) linie de comand ~ of credit - linie de credit ~ production - producie n flux linear adj. liniar ~ reduction of tarifs - reducere liniar/orizontal a taxelor vamale (reducerea cu acelai procent a tuturor taxelor vamale ale rilor participante la o rund de negocieri comerciale) liner s. nav sau avion de linie / curse regulate ~ bill of lading - (mar.) conosament de linie ~ company - companie de nave de linie ~ conference - cartel al armatorilor de nave de linie ~ rates - (mar.) navluri de linie ~ shipping - navigaie regulat / de linie ~ terms condiii de linie ~ tonnage - tonaj al navelor de linie linertime s. (mar.) linertime (denumire de cod a contractului de navlosire pe timp) link s. verig (subdiviziune a lanului de msurri topografce) liquid adj. lichid ~ assets - active lichide / disponibile, disponibiliti ~ capital - capital lichid / circulant, fond de rulment ~ market - pia lichid

UQ-LOA

181

liquidate v.t. 1. a lichida, a achita (o datorie) 2. a lichida, a desfiina (o ntreprindere) v.i. 1. a-i plti datoriile 2. a intra n lichidare (despre o ntreprindere) 3. a-i desface mrfurile (fr a reface stocul) liquidated adj. lichidat, achitat; desfiinat ~ damages - daune contractuale ~ demurrage - (mar.) contrastalii contractuale liquidation s. 1. lichidare, achitare (a unei datorii) 2. desfiinare (a unei
ntreprinder)

~ price - pre de catalog listed adj. cotat, listat (la burs) ~ company - societate cotat ~ shares - aciuni cotate listless adj. (bur.) inactiv litigant adj. litigios, n litigiu s. parte litigiant ~ parties - prti n litigiu litigate v.i. a fi n litigiu, a se judeca litigation s. litigiu, diferend litigious adj. litigios
live adj. viu

~ broadcast - emisiune n direct ~ cattle - animale / vite vii (categorie


de marfa) ~ weight - greutate vie (a animalului nainte de tiere)

to be in - - a fi n lichidare to go into ~ - a intra n lichidare liquidator s. (dr.) lichidator liquidity s. (fm.) lichiditate ~ preference - preferin pentru lichiditi (dorina de a deine bani
lichizi)

livelihood s. mijloace de trai; subzisten, ntreinere


lively adj. (bur.) activ

~ ratio - coeficient de lichiditate


(raportul dintre activele Uchide i datoriile curente ale uneifirme)

~ risk - risc de lichiditate (incapacitatea intermediarilor financiari de a onora obligaiile financiare pe termen scurt)

~ market - pia activ / animat livestock s. eptel, inventar viu ~ dealer - negustor de vite ~ farm - ferm zootehnic living adj. viu s. 1. via, existen 2. mijloace de trai ~ debt - datorie (public) productiv (imprumut investit de stat n active
productive}

~ trap - capcana lichiditilor (situaie aprut atunci cnd dobnzile pentru obligaiuni sunt att de sczute, nct posibilii ihvestitori opteaz pentru deinerea de numerar) list s. list; tabel; inventar; borderou; registru, catalog v.t. a nscrie pe list, a nregistra; (bur.) a cota, a lista ~ of goods - list / nomenclator de mrfuri ~ of quotations - buletin bursier ~ of shortage - specificaie de lipsuri la predare (despre marfa)

~ essentials - articole de prim necesitate ~ standard - standard de via, nivel de trai ~ wage - salariu de subzisten to earn one's ~ - a-i ctiga existena load s. 1. sarcin; ncrctur; (mar.) caric 2. load (unitate de msura pentru capacitate) v.t. a ncrca v.i. a ncrca, a lua ncrctur ~ capacity - capacitate de ncrcare ~ coeffcient - coeficient de ncrcare

182

LOA

~ displacement - (mar.) deplasament de plin ncrcare ~ draft / draught - (mar.) pescaj de plin ncrcare ~ line / mark - (mar.) linie / marc de ncrcare ~ pack - bal, balot de iparf ~ per unit ncrcaf'e per unitate de spatiu ~ waterline - (mar.) linie de plutire de plin ncrcare ~ watermark - (mar.) marc de ncrcare / bord liber loaded adj. ncrcat ~ arrival - sosire cu ncrctur i cu plinurile consumate (despre nava) ~ condition - stare de ncrcare (a navei) ~ departure - plecare cu ncrctur i cu plinurile facute (despre nava) ~ passage / voyage - cltorie cu caric la bord (asig.) prim premium suplimentar ~ price - pre ncrcat / exagerat loader s. ncrctor, hamal; docher, muncitor portuar loading s. 1. ncrcare 2. ncrctur; (mar.) caric 3. (asig.) prim suplimentar ~ berth - dan de ncrcare ~ broker - agent de ncrcare ~ capacity - capacitate de ncrcare ~ charges / expenses - cheltuieli de ncrcare contractor - antreprenor de ncrcare ~ days - (mar.) stalii fixe, zile contractuale de ncrcare ~ facilities - mijloace / instalaii de ncrcare

~ gauge - gabarit de ncrcare ~ gear - instalaie de ncrcare ~ hand - ncrcare manual; echip de ncrcare manual ~ hatch - gur de magazie, bocaport ~ in bulk - ncrcare n vrac ~ in turn - ncrcare la rnd ~ order - ordin/dispoziie de ncrcare ~ rate - norm de ncrcare ~ time - perioad de ncrcare ~ turn - rnd la ncrcare loan s. dare cu mpmmut; mprumut, credit v.t. a mprumuta, a da cu mprumut ~ account - cont de credit ~ administrator / officer - inspector de credit ~ against security / on collateral mprumut pe baz de garanie ~ amortization schedule - program de amortizare a mprumutului ~ capital - capital n obligaiuni ~ club / society - societate de credit (cufonduri constituite din vrsmintele membrilor) ~ loss provision - provizion pentru pierderi de credite ~ market - pia financiar (a mprumuturilor pe termen mediu i lung); pia monetar (a mprumuturilor pe termenfoare scurt) ~ note / stock - titlu de crean ~ office - cas de mpmmut; cas de amanet ~ schedule - program de ealonare a creditului ~ shark - cmtar ~ submission - documentaie de credit - syndicate - sindicat de credit ~ value - valoare de rscumprare (a unei polie de asigurare)

LOA-LON

183

to float a ~ - a lansa un mprumut to grant a ~ - a acorda un mpmmut to issue a ~ - a emite un mprumut loanable adj. de mprumut, care poate fi mprumutat loaner s. creditor local adj. local; regional ~ agent - agent (comercial) local ~ authority / body / government administraie local ~ authority bond - obligaiune municipal ~ bank - banc regional, sucursal ~ board - consiliu de admimstraie regionil ~ budget - buget local / regional ~ director - membru al unui consiliu de administraie regional ~ financial co-operative - cooperativ de credit local ~ industry - industrie local ~ tax - impozite locale / municipale ~ time - ora local ~ trade - comert local / regional ~ union - comitet sindical (de ntreprindere) localization s. 1. localizare 2. descentralizare ~ of industry - localizare a industriei (proces opus globalizrii) location s. amplasare ~ theory - teoria amplasrii (factori i criterii care determin amplasarea capacitilor industriale ntr-o anumit
zon)

lockaway v. lockup lockout s. lockout, grev patronal (inchiderea fabricii de ctre patronat pe o anumit perioad pentru a nu satisface revendicrile salariailor) lockup s. 1. investiie pe termen lung 2. capital blocat / imobilizat lodge v.t. 1. a gzdui, a caza 2. a depune, a depozita, a ncredina spre pstrare (acte, valori) 3. a mputemici 4. a depune (o plngere); a oferi (informaii) 5. (despre vnt, ploaie) a culca, a dobor (holdele) v.i. a locui (cu chirie} lodger s. chiria, locatar lodging s. 1. gzduire, cazare 2. locuin, cas; pl. camere sau apartamente cu chirie / de nchiriat ~ house - cas cu apartamente sau camere de nchiriat logging v. lumbering logistics s. logistic long adj. 1. lung 2. (bur.) cumprat n sperana creterii cursului (despre pachete de aciuni, partizi de mrfur) s. 1. speculant la hausse 2. pl. titluri de valoare pe termen lung ~ -dated bill - cambie pe termen lung ~ day - zi de lucru cu ore suplimentare ~ dozen - (com.) duzin mare (cu 13
buci)

lock s. ecluz v.t. 1. (away, up), a bloca, a imobiliza (un capitat) 2. (out) a declara lockout lockage s. 1. ecluzare, trecere prin ecluz 2. taxe de ecluzare ~ tolls - taxe de ecluzare

~ hedging - hedging realizat prin cumprarea de contracte futures ~ hundred - (com.) 120 de buci ~ lease - concesionare pe termen lung ~ position - (bur.) acoperire excedentar (cumprarea unui numr mai mare
de titluri dect potfi vndute)

~ price - pre mare ~ rate - dobnd pentru cambiile pe termen lung

184

LON-LOW

~ -term investment - investiie pe termen lung ~ -term liabilities - datorii pe termen lung ~ ton - ton lung / englez to be ~ - (bur.) a specula la hausse longshoreman s. docher, muncitor portuar loose adj. 1. desfcut, neambalat (despre marfa) 2. mrunt (despre ban} ~ bulk cargo - caric / ncrctur n
vrac

~ leader - articol vndut n pierdere


(penru a atrage clientela)

~ cash / change / money - mmni, bani mmni ~ collected - risipiri colectate (marjd
scurs din ambalaje, dar nc vandabila)

~ maker - afacere / societate care produce pierderi ~ -of-profits policy - poli de asigurare indirect / contra pierderii profitului ~ ratio - rata pierderilor (raportul dintre primele ncasate i despgubirile pltite de o societate de asigurr) lost adj. pierdut ~ days - zile (de lucru) pierdute (din
cauza unui conflict de munca)

~ goods - mrfuri neambalate / desfacute ~ - leaf - cu foi libere / detaabile (despre calendare, registre etc.) ~ standard - norm nerigid loropron. loro ~ account - cont loro (cont deschis de o banc din strintate pentru
corespondentul sau dintr-o alt ar cu

~ or not lost - (asig. mar.) pierdut sau nepierdut ~ property - obiecte pierdute (intr-un loc public) ~ space - spaiu mort / pierdut {din
cauw stivuirii defectuoase)

scopul de nregistra sumele care se ncaseaz n folosul su) lorry s. 1. (auto)camion 2. vagon-platform; vagonet ~ tractor - tractor - remorcher ~ -trailer combination - tren rutier, ansamblu autocamion - remorc lose v.t., v.i. a pierde loser s. persoan care pierde, pguba loss s. pierdere; pagub; prejudiciu, daun ~ allowance - norm de pierderi admise ~ and gain / profit account - (cont.) cont de pierderi i profit

~ time - timp mort; ntrerupere a lucrului lot A'. 1. lot 2. parcel, lot (de teren) 3. cot, parte 4. {bur.) pachet (de aciuni); partid de (mrfur) 5. tax, impozit v.t. (i ~ out) a mprti n loturi; a parcela ~ money - comision per lot (yndut la licitaie) ~ of goods - partid de mrfuri ~ production - producie n serie ~ -quality cost - cost al calitii pe lot ~ -size inventory - inventar pe stocuri lottery s. loterie ~ bond - obligaiune cu ctiguri ~ sampling - eantionare prin tragere la sorti low adj. 1. sczut, redus (despre preuri, tarife) 2. inferior (despre caliate) 3. insuficient (despre stocuri, rezeve) adv. la pre sczut / redus, ieftin

LOW-LUX

185

~ -class / - grade - de calitate inferioar ~ -duty goods - mrfuri cu tarif vamal sczut ~ freight - (mar.) navlu sczut ~ - involvement product - produs cu implicare sczut (pe care cumprtorul se hotrte uor s-l achiziionei.e)

~ - measurement goods - mrfuri cu volum redus ~ offer - ofert la pre sczut ~ quality - calitate inferioar ~ season - sezon mort ~ stocks - stocuri insuficiente to buy ~ - a cumpra ieftin to run ~ - a se epuiza (despre rezerve,
stocur)

lower v.., v.i. a scdea, a (se) reduce (despre preuri, tarife etc.) lucrative adj. lucrativ, rentabil lull s. (bur.) acalmie lumber (SUA) s. cherestea; lemn de construcie v.;'. a tia lemne lumbering s. (SUA) 1. exploatare forestier 2. comert de cherestea lumberjack s. (SUA) muncitor forestier lumberman v. lumberjack

lumbermill s. (SUA) fabric de cherestea lumberyard s. {SUA) depozit de cherestea lump s. 1. mas, grmad 2. bulgre; minereu n bulgri 3. bloc de metal, lingou; pies brut 4. gabar, alup portuar adj. global; forfetar v.t. a aduna, a strnge; a cumula, a reuni ~ coal - crbune-bulgri ~ ore - minereu-bulgri ~ sum - sum global / forfetar ~ -sum charter - (mar.) contract de navlosire cu navlu global / forfetar ~ -sum freight - (mar.) navlu global / forfetar ~ -sum tax - impozit global/forfetar to sell by / in the ~ - a vinde angro lumper s. docher, muncitor portuar luncheon s. mas de prnz ~ voucher - bon / tichet de mas
(oferit salariailor de firma unde lucreaza)

luxury ^. 1. lux 2. articol de lux adj. luxos, delux ~ article - articol de lux ~ tax - tax somptuar ~ trade - comert cu articole de lux

M
machine s main; mecanism, dispozitiv v.t. a prelucra (mecanic), a uzina ~ components/elements/parts - piese/ organe de maini ~ - hour rate - cost orar de funcionare a mainii; cost orar de inere la dispoziie a mainii ~ idle time - timp de nefuncionare a mainii ~ industry - industria construciilor de maini ~ loading - alocare de sarcini specifice fiecrui utilaj (din cadrul fabricii) ~ man - mecanic; lctu mecanic ~ shop - atelier mecanic ~ tool - main - unealt ~ works - uzin constmctoare de maini machinery s. 1 pies/organ de main; mecanism 2. utilaj; instalaie de exploatare -certiHcate - (mar.) certificat de maini machinist s. mecanic; mainist macroeconomic adj. macroeconomic ~ analysis - analiz macroeconomic macroeconomics s. macroeconomie macromarketing s. macromarketing magnate s. magnat mail s. pot; coresponden adj. potal v.t. a expedia prin pot ~ - in-premium - prim / avantaj oferit() contra expedierii unui bon (care dovedete achiziionarea unor produse) ~ order - (com.) comand prin pot ~ - order catalogue - catalog de oferte pentm comenzi prin pot ~ order house - firm cu vnzare pe baz de comenzi prin pot ~ service - serviciu potal ~ transfer - transfer potal/letric mailable adj. care poate fi expediat prin pot mailshot s. material publicitar potal majority s. 1. majoritate 2. (dr.) majorat ~ interests - participaie majoritar (la o societate) make s. 1. marc (de fabric); tip, model; form, structur 2. produs 3. producie v.t. 1. a face 2. (out) a redacta (un contract); a elibera (un certificat); a emite (un cec) 3. (over) a transfera, a transmite 4. (up) a plti (o datorie); a acoperi (un deficif); a ncheia (un bilan
contabil)

~ - work - comenzi/lucrri inutile


(pentru a evita trecerea muncitorilor n omaj)

to ~ a market - a crea o pia to ~ an award - a da o sentin {de arbitraj) to ~ good a loss - a compensa o pierdere to ~ good use of - a valorifica to ~ payment - a plti to -protest of a bill - a protesta o cambie maker s. 1. fabricant, productor 2. emitent (al unui bilet la ordin)

MAK-MAN

187

~ 's name plate - plcua fabricii constructoare ~ 's price - pre de fabric/productor makeweight s. adaos/supliment la greutate maladministration s. proast administrare/conducere malfeasance s. infraciune man s. om v.t. a echipa, a arma (o nav) ~ - hour - or-om (unitate de msur a timpului de lucru) manage v.t. a conduce, a administra managed adj. administrat ~ currency/money - moned dirijat ~ exchange rate - curs de schimb dirijat ~ fund - fond mutual administrat (de
manageri profesionit)

management s. management, conducere, administraie ~ accounting - contabilitate managerial (date n baza crora se asigur conducerea, planificarea, sarcinile administrative)

~ accounts - (cont.) conturi manageriale ~ appraisal - evaluare a eficienei managerilor ~ buy-in - privatizarea unei societi
prin preluarea pachetului majoritar de aciuni de ctre o echip managerial din afara ei ~ buy-out - privatizarea unei societi prin preluarea pachetului majoritar de acuni de ctre conducerea existent

~ by exception - management prin eliminare (a datelor nesemnificative din bugete sau planuri n scopul unei coreci) ~ by objectives - management prin obiective (pentru o eficien sporit)

~ by principle - management bazat pe principiul rezultatelor (bune sau rele) ~ by walking about - management prin prezen -charges - cheltuieli de administraie i regie ~ company - societate de management (care administreaz mai multe fonduri mutuale) ~ consultant - consultant managerial ~ development - dezvoltare manage-rial ~ discretion - calitate/competen a conducerii de a lua decizii ~ engineering tehnologia manage-mentului, organizarea conducerii ntreprinderii ~ game -joc/simulare de management ~ information system - sistem informatic de gestiune ~ job description - descriere a sarcinilor de serviciu ale unui director sau specialist ~ ratio - rata managerilor (la 1000 de lucrtor); date (sub forma diverselor rate i raportur} la dispoziia condu-cerii ~ services - servicii inteme de consultan managerial ~ shares - aciuni manageriale ~ style - stil de conducere ~ threshold prag de trecere de la un post de specialitate la un post de conducere manager s. 1. manager, director 2. procurist, mandatar (imputernicit s conduc o afacere n interesul creditorilor) ~ s' shares - aciuni manageriale managerial adj. managerial ~ accounting - contabilitate manage-rial ~ economics economie managerial

188

MAN-MAR

~ finance - fnane manageriale ~ grid - gril managerial (sistem de evaluare a competenei manageriale) managership s. conducere; funcie de manager managing adj. de conducere ~ board - consiliu de administraie ~ director - administrator delegat ~ owaer - (mar.) armator - administrator ~ partner - asociat - administrator ~ staff- personal/cadre de conducere mandatary s. mandatar mandate s. mandat; procur, mputernicire ~ form - scrisoare cu semnturile autorizate mandatory adj. mandatat, mputemicit s. mandatar manhandle v.t. a manipula manual
(mrfuri)

manifest (mar.) s. manifest de mrfuri ncrcate, declaraie de expediie v.t. a nscrie (marfa) ntr-o declaraie de expeditie manifold s. manifold manning s. ncadrare cu personal ~ agreement - acord de angajare (de for de munc iiecesar pentru anumite lucrri, ncheiat ntre
conducere i sindicate)

manpower s. fort de munc, mn de lucru manual adj. manual ~ labour/work - munc manual mnufacture s. 1. fabricare, prelucrare 2. fabricat, produs 3. productie v.t. a fabrica, a produce manufacturer s. fabricant, productor; industria ~ 's agent - fi-anizat (beneficiar al unei licene defranizaj)

~ 's brand/mark - marca fabricii/ productorului ~ 's recommended price - pre recomandat de productor margin s. (bur., com cont.,fin.) marj ~ call/notice - (bur.) cerere de marj {garanie oferit de client brokerulu) ~ lending - credit marginal {mprumut oferit de o banc pe baza valorii aciunilor deinute de solicitant) ~ of safety - (fin.) marj de siguran (diferena dintre veniturile obinute din vnzrile curente i cee reulizate la pragul de rentabilitate) ~ requirement - (bur.) necesar de marj (suma minim solicitat n depozit tuturor deintorilor de contracte futures) ~ trading - (bur.) tranzacii marginale (cu plata jumtate n numerar, jumtatepe credit) marginal adj. marginal ~ analysis - analiz marginal ~ cost - cost marginal ~ cost producer - productor la costuri marginale ~ effciency of capital - randament marginal al capitalului ~ effciency of investment randament marginal al investiiei ~ land - sol marginal (a crui
producie este egal cu investiiile facute)

~ product - produs marginal ~ productivity of capital productivitate marginal a capitalului ~ productivity of labour productivitate marginal a muncii ~ propensity to consume - nclinaie marginal de a consuma ~ propensity to invest - nclinaie marginal de a investi

MAR

189

~ propensity to save - nclinaie marginal de a economisi ~ propensity to spend - nclinaie marginal de a cheltui - rate of substitution - rata marginal de substituire ~ revenue - venit marginal ~ revenue product - produs al ncasrilor marginale ~ seller - vnztor marginal (al crui cost de producie este egal cu venitul obinut din vnzri) ~ social product - produs social marginal ~ tax rate - rata impozitului marginal ~ unemployment - omaj marginal ~ utility - utilitate marginal mariculture s. maricultur marine adj. marin; maritim s. marin; flot maritim comercial ~ accident - accident maritim ~ adventure - risc maritim; expediie maritim ~ board - comisie de acordare a brevetelor, inspectorat maritim ~ engineer - ofier mecanic maritim; constructor de maini navale ~ engineering - proiectare i construcie de maini navale ~ fishery - pescuit maritim ~ insurance - asigurare maritim ~ insurance broker - agent de asigurri maritime ~ insurance clause - clauz de asigurri maritime ~ insurance company - societate de asigurri maritime ~ insurance policy - poli de asigurri maritime ~ insurance survey - expertiz de asigurri maritime ~ law - drept maritim ~ risk - risc maritim

~ superintendent - inspector al navelor de companie; inspector de navigaie ~ surveyor - inspector de registru/ clasificare ~ syndicate - sindicat de asigurtori maritimi - terminal - terminal maritim ~ transport - transport maritim ~ underwriter - asigurtor maritim maritime adj. maritim ~ adventure - risc maritim; expediie maritim ~ commerce/trade - comert maritim ~ country - ar maritim; putere maritim ~ court - tribunal maritim ~ exchange - camer de comert maritim ~ fleet - flot maritim ~ jurisdiction -jurisdicie maritim ~ law - drept maritim ~ lien - drept de retenie i privilegiu maritim ~ mortgage - ipotec maritim ~ navigation navigaie maritim ~ register - registru naval/maritim ~ risk - risc maritim ~ town - ora maritim ~ transport - transport maritim mark s. 1. semn; marc (defabric) 2. model, tip; calitate v.t. 1. a marca
(rnarfuri, produse) 2. a cota (aciuni) 3.

(down) a scdea preul 4. (up) a mri preul ~ of origin - marc de origine markdown ^. scdere a preului marked adj. marcat ~ cheque - cec marcat (de banc
mpotriva falsificrii)

~ notes - bancnote marcate (pentru organizarea unuiflagrant) ~ price - pre marcat/afiat

MAR

~ shares - aciuni marcate (al cror certifcat de aciuni poart dovada exercitrii drepturilor specifice) marker s. 1. semn, indicator 2. marcator; pontator market s. 1. pia; trg 2. debueu; cerere v.t. a vinde, a comercializa; a lansa pe pia v.i. a face piaa/ trguielile ~ analysis - analiz de pia ~ averages - preuri medii pe pia ~ capitalization - capitalizare bursier ~ condition - conjunctur a pieei ~ day - zi de trg ~ demand - cerere pe pia ~ economy - economie de pia ~ fluctuations - fluctuan ale pieei ~ garden - grdin de legume/
zarzavaturi

~ gardening - legumicultur ~ house - hal (n pia) ~ leader - lider pe pia ~ maker - (bur.) creator de pia, operator care face piaa ~ order - (bur.) ordin de a cumpra sau de a vinde la preul pieei ~ overt - pia publio ~ penetration - ptrundere pe pia ~ portfolio - portofoliu de pia (portofoliul tuturor oportunitilor disponibile de investiii) ~ potential - potenial al pieei ~ price - pre al pieei ~ rate (of discount) - tax de scont ~ report - buletin bursier sau financiar ~ research/survey - studiu de pia ~ risk - (fin.) risc de pia (parte a riscului unui titlu de valoare care nu poatefi eliminat prin diversificare) ~ risk premium - (fin.) prim de risc de pia ~ saturation - saturare a pieei

~ segmentation - segmentare a pieei ~ share - segment de pia ~ sharing - mprtire a pieei ~ structure - structur a pieei ~ - to-book ratio - raportul valoare de pia - valoare contabil (yaloarea de pia a aciunii mprit la valoarea contabilpe acfiune) ~ town - ora unde se in trguri ~ value - valoare de pia to capture the ~ a ctiga piaa to find a ~ - a gsi un debueu to find a ready ~ - a se vinde cu uurin to put on the ~ - a pune n vnzare marketability s. 1. vandabilitate 2. (fin.) grad de tranzacionare ~ premium - (fin.) prim de negociabilitate/lichiditate (prim adugat de investitori la rata dobnzii unui titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piee de tranzacionare a acestuid) marketable adj. 1. vandabil 2. (fn.) negociabil ~ output - producie-marf ~ value - valoare comercial marketeer s. partizan/susintor al unei piee marketer s. cumprtor sau vnztor pe o pia marketing s. marketing ~ audit - audit de marketing ~ budget - buget de marketing ~ concept - concepie de marketing ~ management - managementul marketingului ~ mix - mix de marketing (termen
general care cuprinde diversele elemente ale procesului de marketing)

~ plan - plan de marketing ~ policy - politic de marketing -

MAR-MEA

191

~ research - studiu de pia, cercetare/prospectare a pieei markup s. adaos comercial, sum/ procentaj cu care preul de vnzare depete preul de cost mart s. 1. pia; trg 2. centru comercial mass s. mas, mulime ~ market - pia global ~ inedia - mass media ~ production - producie n serie ~ transit - transport public to ~ - produce - a produce n serie master s. 1. stpn, proprietar; patron 2. director, administrator 3. maistru, meter 4. comandant de nav comercial, cpitan de curs lung ~ builder - antreprenor de construcii - copy - document original ~ mariner - comandant de nav comercial ~ of the hold - ofier responsabil cu ncrctura ~ porter - controlor de mrfuri - sample - mostr statistic ~ 's certificate/licence - brevet de cpitan de curs lung ~ 's entry - descrcare n contul altuia ~ 's mate - ofier secund ~ trust - fond mutual principal {care investete n altefondur) matched adj. echilibrat, compensat ~ order - ordin simultan (de cumprare de aciuni peste preul pieei i de vnzare imediat la acelai pre pentru a simula activitatea pe piaa bursier) matching s. 1. echilibrare, compensare 2. aliniere (procesul prin care o banc i coreleaz activul/creditele cu pasivul/depozitele ~ duty - tax vamal de compensaie

mate s. 1. ofer secund (in marina comercial) 1. ofier de punte (la


navele comerciale)

~ 's foul receipt - ordin de imbarco cu meniuni ~ 's receipt - ordin de imbarco, recipisa secundului material adj. material s. 1. material; materie 2. marfa; articol ~ damage - pagub material ~ man - magaziner ~ 's buyer - achizitor de materiale ~ 's control - gestiune a stocurilor ~ 's handling - manipulare a materialelor mathematical adj. matematic ~ economics - econometrie matrix^. matrice ~ management - matrice de conducere (metod de conducere a firmelor multinaionale care implic acordarea responsabilitilor pentru sectoare din activitatea companiei att organizaiei naionale, ct i diviziilor deproducie) ~ structure - structur matriceal mature adj. scadent v.i. a deveni scadent, a ajunge la scaden/maturitate maturity s. scaden, maturitate ~ yield - randament pn la maturitate (rata dobnzii obinute la o obligaiune dac aceasta este pstrat pn la
maturitate}

maximize v.t. a maximiza maximum s. maxim(um) adj. maxim(al) ~ price - pre maximal (stabilit de guvem) ~ tariff - tarif maximal ~ value - valoare maxim mean adj. mediu, mijlociu; mediocru s. 1. medie, valoare medie 2. (i pl.) mijloc, cale, metod 3. pl. mijloace, resurse, venituri, bani

MEA-MEE

~ draft/drught - (mar.) pescaj mediu ~ price - pre mediu ~ tare - tar comun ~ s of payment - mijloace de plat ~ s test control al veniturilor/averii (pentru a vedea dac se pot acorda unele faciliti fscale) measure s. 1. msur; unitate de msur 2. msur; metod v.t., v.i. a msura - analysis - analiz volumetric ~ goods mrfuri voluminoase/de cubaj ~ of damages/indemnity - cuantum al despgubirilor ~ s of retaliation - represalii measured adj. msurat, stabilit ~ day work - norm fixat zilnic (cu plata zilnic condiionat de ndepli-nire); sistem de salarizare pe baz de norme zilnice measurement s. msurare ~ capacity capacitate volumetric ~ cargo caric/ncrctur de volum/cubaj ~ certificate - (mar.) certificat de tonaj ~ goods - mrfuri de volum/cubaj ~ mark marc de dimensiuni (pentru mrfuri) ~ ot areas - planimetrie ~ rate - (mar.) navlu per volum ~ ton - (mar.) ton de navlu/volum ~ tonnage - (mar.) tonajregistru measurer s. 1. msurtor 2. dispozitiv de msurat meat s. came (ca aliment) ~ carrier/ship/vessel - nav frigorific (pentru transportul crni) ~ grower cresctor de vite (pentru tiere) ~ market hal de came

media s.pl. medii publicitare, mijloace de reclam ~ broker - media broker (agenie care cumpr cahipuri de spaiu n mediile publicitare pentru a vinde ulterior acest spaiu diverilor clieni) ~ buying cumprare de spain/timp n mediile publicitare mediate adj. intennediar v.t. a mijloci, a media v.i. a fi mediator/intermediar ~ possession - (dr.) posesie interme-diar mediator s. mijlocitor, mediator, intermediar medical adj. medical ~ certificate certificat medical ~ expenses policy poli de asigurare pentru cheltuielile medicale ~ insurance - asigurri de sntate medium s. 1. medie; cifr medie 2. mijloc, intermediu; metod, procedeu 3. pl. titluri de valoare pe termen mediu adj. mediu, mijlociu ~ - dated securities - titluri de valoare pe termen mediu ~ of exchange - (fin.) mijloc/ instrument de schimb ~ quality - calitate medie ~ - sized - de mrime medie meet v.t. 1. a ntlni, a se ntlni cu 2. a cunoate, a face cunotin cu 3. a corespunde, a fi n concordan cu 4. a onora (p cambie, un cec etc.); a ndeplini (o obligaie, un angajament)', a acoperi (un de.ficit) 5. a contesta (o reclamaie, o cerere) v.i. 1. a se ntlni 2. a se ntruni (despre o comisie) to ~ smb. half-way - a face concesii cuiva to ~ with approval - a primi aprobare to ~ with losses - a suferi pierderi

MEE-MER

193

meeting s. ntlnire, ntrevedere; adunare, edin ~ ofcreditors - adunarea creditorilor of shareholders adunarea acionarilor member s. 1. membru 2. participant, asociat; acionar ~ bank - banc membr a Casei de Compensaie (din Londra), banc de cliring; (SUA) banc membr a Sistemului Federal de Rezerv ~ card - camet de membru ~ country - ar-membr ~ fee cotizaie de membru ~ of a company acionar al unei companii ~ of the board - membru al consiliului de administraie -s' voluntary liqudation - lichidare voluntar a acionarilor membership s. 1. calitate de membru 2. numr de membri ~ rights - drepturi sociale (drepturi conferite de statutul de acionar) memorandum s. 1. memorandum, raport, not; convenie, minut 2. not diplomatic 3. sumar al articolelor (unui contract) ~ book - agend, camet ~ buying - achiziie condiionat ~ clause - (.asig.) clauz de memorandum (de limitare a rspunderu asigurtorului) ~ of agreement - memorandum al acordului (swnar al articolelor) ~ of association contract de societate ~ of satisfaction memorandum/not de achitare/ndeplinire a obligaiilor (de ctre o societate) mercantile adj. mercantil, comercial ~ agency - agenie comercial ~ agent agent comercial, comisionar ~ bank banc comercial

- exchange - burs de mrfuri ~ house cas de comert - law - drept comercial - marine - marin comercial - paper - efect de comer - port - port comercial mercantilism s. mercantilism mercer s. negustor de mercerie mercery s. mercerie merchandise s. marfa; mrfuri v.t. a vinde, a comercializa v.i. a face comert ~ broker - agent comercial, intermediar ~ mark - marca fabricii; marc de comert ~ traffc - trafc de mrfuri merchandiser s. merchandiser merchandising s. merchandising, (pre)comercializare, planificare a comercializrii unui produs (promovarea vnzrlor prin publicitate la punctele
de desfacere cu amnuntul)

merchant s. 1. comerciant angrosist


(mai ales cu strintatea) 2.

comerciant; detailist adj. comercial ~ bank - banc comercial ~ fleet - flot comercial ~ law - drept comercial - marine/navy - marin comercial ~ prince - mare comerciant ~ quantities - cantiti mari ~ shipper - armator-cumprtor ~ shipping - marin comercial; transport de mrfuri pe mare ~ shipping law - drept maritim comercial ~ tonnage - tonaj al navelor comerciale merchantable adj. vandabil ~ quality - calitate vandabil/ comercial merchantman s. nav comercial merge v.i. a fuziona

MER-MIN

merger s. fuziune ~ accounting - contabilitatea fuziunii ~ broker - intennediar al fuziunii ~ company - societate constituit prin fuziune merging v. merger messuage s. (dr.) cas cu dependine metal s. metal ~ exchange - burs de metale metallic adj. metalic ~ currency - moned metalic metallurgic(al) adj. metalurgic ~ industry - industria metalurgic metallurgy .y. metalurgie method s. 1. metod, procedeu 2. sistem, organizare ~ of financing - metod de finanare ~ s engineering - (man.) tehnica metodelor - s study - studiul metodelor (pentru obinerea unei eficiene sporite i reducerea costurilor) ~ s time measurement - msurare a timpului {in munca manual) me-too s. me-too (produs copiat dup un model concurent cu succes pe pia) metre .?. metru metric adj. metric ~ system - sistem metric ~ ton - ton metric metropolis s. metropol microeconomics s. microeconomie middle adj. mijlociu, mediu s. 1. mijloc; medie 2. marfa de calitate medie ~ class - clasa de mijloc ~ management - conducere la nivel mediu ~ (market) price - (bur.) curs mediu ~ - sized - de mrime mijlocie middleman s. intermediar, mijlocitor; comisionar

middling adj. mijlociu, mediu s.pl. produse de calitate medie/calitatea a doua migration s. migratie ~ of money - migraie a capitalului mile s. mil (unitate de msur pentru lungime) mileage s. 1. distan/parcurs m mile 2. tarif pe mil 3. indemnizatie de deplasare (pe numr de mile) ~ expenses - cheltuieli de deplasare (pe mil) milking s. mulgere (strategie de marketing pe termen scurt care urmrete
obinerea rapid deprqfit)

mill s. 1. moar 2. fabric; filatur 3. frez; laminor v.t. 1. a mcina 2. a prelucra, a freza miller s. 1. morar 2. main de frezat, frez3. frezor millwright s. 1. proiectant (al unei fabrici) 2. montator, montor milliner s. modist millinery s. 1. plrii de dam; galanterie 2. magazin de plrii de dam sau articole de mod millionaire s. milionar mine s. min v.t. a extrage, a exploata v.i. 1. a lucra n min 2. a efectua lucrri miniere ~ ore - minereu brut ~ survey - topografie minier miner s. miner minim s. minim {unitate de msur
pentru capacitate)

minimize v.t. a minimaliza minimum s. minim(um) adj. minim(al) ~ lending rate - rata minim a dobnzii (pentru creditele acordate de banca centrala) ~ margin requirements - (bur.) acoperire minim necesar

MIN-MOB

195

~ price - pre minim {stabilit de guvern) ~ reserve requirements - rezerv minim obligatorie ~ wage - salariu minim mining s. minerit; exploatare minier ~ and quarring - industria extractiv ~ engineer - inginer minier ~ fee - arend pentru concesiuni miniere ~ industry - industria minier/ extractiv ~ right - concesiune minier ~ shares - aciuni ale societilor miniere minister s. ministru ~ plenipotentiary - ministm plenipoteniar minstry s. minister minor adj. minor; secundar, auxiliar s. (dr.) minor ~ court - prima instan ~ expenses - cheltuieli minore minority s. minoritate ~ interests - participaie minoritar ~ shareholders - acionari minoritari mint s. 1. monetrie 2. sum mare {de
bani) v.t. a bate (moned), a fabrica (bani)

miscarrage s. pierdere, livrare greit


(a unei scrisori)

miscellaneous adj. amestecat, divers,


variat

~ Hne bars - lingouri monetare {de aur, argint) ~ mark - marca monetriei ~ par/parity of exchange - (fin.) paritate de schimb intrinsec / metalic ~ ratio - (fin.) raport bimetalic mintage s. 1. batere de moned, fabricare de bani 2. bani ai unei emisiuni 3. cost al unei emisiuni monetare 4. marc, imagine (imprimat
pemoneda)

misappropriation s. delapidare, detumare (defonduri}

~ contingencies - diverse i neprevzute (meniune la sfritul devizului unei construcii) ~ goods - mrfuri diverse / variate ~ income - venit din diverse surse misconduct s. administrare / conducere proast v.t. a administra / a conduce prost misdeliver v.t. a livra greit misdelivery s. livrare greit misenter v.. (cont.) a nregistra greit misentry s. (cont.) nregistrare greit misfeasance s. (dr.) abuz de putere; executare nelegal a unor drepturi legale misgovern v.t. a guvema prost misgovernment s. guvemare proast mismanage v.t. a administra greit mismanagement s. administrare gre-it / incompetent misrepresent v.t. a prezenta incorect / inexact (date), a dezinfoi-ma mix s. amestec; mrfuri diverse v.l. a amesteca, a combina mixed adj. mixt, amestecat, combinat ~ cargo - caric / ncrctur mixt() ~ cropping - cultur mixt ~ currency valut mixt (format din monede de diferite metale i bancnote) ~ economy economie mixt farming agricultur mixt (cultivarea pmntului i creterea animalelor) ~ ownership - form de proprietate mixt ~ policy - (asig. mar.) poli mixt ~ train - tren mixt (cw vagoane de marf i cltor) mobility s. mobilitate

196

MOB-MON

~ of capital - mobilitate a capitalului ~ of labour - mobilitate a fortei de munc mock adj. fals, simulat ~ auction - licitaie simulat (pentru a urca preul) moiety 5'. (rir.)jumtate moist adj. umed ~ goods - mrfuri umede moisture s. umezeal, umiditate ~ content - coninut / grad de umiditate ~ meter - umidometru ~ sampling - eantionare pentru msurarea umiditii monetarism s. monetarism monetary adj. monetar; pecuniar ~ aggregates - agregat monetar ~ assets - active monetare ~ base - baz monetar ~ circulation - circulaie monetar ~ deflation - deflaie monetar ~ economy - economie monetar ~ policy - politic monetar ~ standard - etalon monetar ~ system - sistem monetar ~ union - uniune monetar ~ unit - unitate monetar monetize v.t. 1. a bate moned din 2. a da valoare monetar {unui metal) money s. 1. bani; moned 2. pl. fonduri, capital adj. monetar; financiar ~ at/on call - mprumut rambursabil la cerere ~ at call and short notice - mpmmut rambursabil la cerere i cu preaviz ~ bill - proiect de lege financiar ~ broker - agent de intermediere a mprumuturilor; agent de schimb valutar ~ capital ~ capital lichid/n bani ~ circulation - circulatie monetar

~ economy - economie monetar ~ illusion - iluzie monetar (ideea fals c banii ar avea o putere fix de cumprare) ~ interest - interes pecuniar ~ laudering - splare a banilor ~ letter - scrisoare de valoare ~ manager - agent de investiii ~ market - pia monetar ~ multiplier - (fin.) multiplicator monetar {influenarea masei monetare
din economie prin modificarea necesarului de rezerv sau prin folosirea operaiunilor de pia deschis)

~ of account - unitate monetar de cont ~ of exchange - moned de schimb ~ - off coupon - cupon valoric (oferit
n scop promoional pentru obinerea

gratuit sau cu reducere de pre a unor


produse)

~ office - casierie ~ order - mandat potal; ordin de plat ~ pressure / scarcity - lips de bani, criz de lichiditti ~ rate of interest - dobnd nominal ~ supply - mas monetar ~ wages - salariu nominal ~ washing - splare a banilor moneychanger s. agent de schimb valutar moneyed adj. 1. bogat, cu bani 2. pecuniar; financiar moneygrubbing s. tezaurizare moneylender s. cmtar moneymaker s. 1. persoan care realizeaz ctiguri mari 2. afacere bnoas moneymaking adj. rentabil, profitabil; bnos s. ctig, profit moneyman s. 1. investitor 2. girant

MON-MOT

moneyspinner s. afacere / realizare de succes / bnoas (unfilm, o carte etc.)


monger s. (in cuvinte compuse)

negustor, vnztor monoculture s. monocultur monometallism s. (fin.) monometalism monopolist s. monopolist monopolistic adj. monopolist ~ competition - concuren de monopol monopolize v.t. a monopoliza monopoly s. monopol ~ contract - contract de monopol ~ power - (putere de) monopol ~ price - pre de monopol ~ proft - profit de monopol monopsonist .y. monopsonist monopsony s. monopson month s. lun monthly adj. lunar, mensual ~ account - (com.) cont lunar ~ statement - bilan lunar moonlighting s. moonlighting (practica de a avea dou servicii, a doua slujb avnd de obicei program noctum, veniturile suplimentare astfel obinute fiindfrecvent nedeclarate) moonshiner s. moonshiner (persoan care desfoar afaceri ilegale, mai ales noaptea); contrabandist moral adj. moral ~ hazard - risc moral (comportament necinstit sau neglijen a persoanelor care nu suport costurile actelor lor, situaie generat de existena unei asigurri etc.) moratorium s. moratoriu mortgage s. 1. ipotec 2. drept de ipotec v.t. a ipoteca ~ assumption - cesionare a ipotecii ~ - backed securities - titluri de valoare obinute prin titrizarea creditului ipotecar

~ bond - obligaiune ipotecar ~ by order of the court - ipotec judiciar ~ charge - sarcin ipotecar ~ credit credit ipotecar ~ creditor - creditor ipotecar ~ debt - datorie ipotecar ~ debtor - debitor ipotecar ~ duty - tax ipotecar ~ graduated payment - plat gradual a ipotecii ~ interest - dobnd ipotecar ~ loan mprumut ipotecar ~ market - pia ipotecar ~ note - nscris ipotecar ~ registry - birou (notarial) de ipoteci ~ rewrite programs - programe de reealonare a ipotecii ~ wraparound - ipotec nvluitoare (ipotec secundara) to be bound by ~ - a fi obligat ipotecar to raise a ~ - a face o ipotec mortgagee s. creditor ipotecar mortgager s. debitor ipotecar mortgagor v. mortgager mortmain s. (dr.) proprietate / avere inalienabil motel s. motel motion s. micare ~ study - studierea micrilor (pentru obinerea randamentului maxim cu efort minim n procesul muncii) ~ time analysis - analiza timpului necesar micrilor (in procesul muncii) motivational adj. motivaional ~ research - cercetare motivaional (pentru a descoperi factorii psihologici care determin comportamentul consu-matorilor) motor s. 1. motor 2. automobil 3. pl. aciuni ale societilor constructoare de

198

MOT-MUT

automobile adj. auto, referitor la automobile ~ hotel - motel ~ insurance - asigurare auto ~ lorry and trailer - autotren, autocamion cu remorc ~ repair shop / workshop - atelier de reparaii auto ~ ship / vessel - motonav ~ show - expoziie de automobile ~ truck - autocamion ~ vehicle - autovehicul motorcar x. 1. automobil 2. vagon automotor motorway s. autostrad mountain s. cantitate / rezerv mare
(de produse agricole considerate

excedentare n CEE) movable adj. 1. mobil; portabil, transportabil 2. (rfr.) mobiliar s. pl. valori mobiliare ~ property - bunuri mobiliare ~ assets - valori mobiliare multibranding s. multibranding {utilizarea mai multor mrci n cadrul
aceleiai linii de produse)

multilateral adj. multilateral ~ agreement - acord multilateral ~ trade - comert multilateral multilateralism s. (com.) multilateralism multinational adj. multinaional ~ corporation - corporaie multinaional multiple adj. multiplu ~ application - (bur.) subscriere multipl {la aciuni folosind nume
false)

~ division company - companie cu uniti de producie multiple / independente ~ peril insurance - asigurare mpo-triva unor riscuri multiple ~ pricing - fixare de preuri multiple {infuncie de specificul pieelor) ~ rates of exchange - cursuri de schimb multiple ~ shop / store - magazin m reea ~ tariff tax vamal multipl / discriminatorie ( n funcie de ara de origine a mrfurilor) ~ taxation - impozitare multipl / dubl ~ voting shares - aciuni cu drepturi multiple de vot municipal adj. municipal ~ bond - obligaiune municipal ~ bond fund - fond mutual de investih n obligatiuni municipale ~ planning urbanism ~ tax - impozit local / municipal municipality ^. municipalitate mural adj. mural ~ advertising - publicitate mural / pe faada cldirilor mushroom s. ciuperc ~ growth - dezvoltare rapid ~ organization - societate cu dezvol-tare rapid (prin afaceri dubioase) mutual adj. mutual, reciproc ~ agreement - acord mutual ~ benefit society - societate de ajutor reciproc ~ fund - fond mutual ~ insurance asigurare mutual ~ savings bank - (SUA) banc mutual de economii

~ business system - sistem comercial multiplu

N
naked adj. descoperit, gol ~ bond -contract negarantat ~ contract - contract unilateral; contract cu titlu gratuit/far contraprestaie ~ debenture - (dr.) obligaiune chirografar ~ options - (bur.) opiuni descoperite (yndute de un investitor fr a avea acoperire n aciun) ~ trustee - mandatar pasiv (fir sarcin activ de ndeplinit) name s 1. nume, denumire 2. reputaie, renume adj. cunoscut, faimos v.t. 1. a numi, a denumi 2. a fixa, a specifica (ziua, preul etc.) 3. (for) a numi (intr-o
funcie)

~ budget - buget de stat ~ consumption - consum naional ~ currency - moned naional ~ debt - datorie public / de stat ~ dividend/income - venit naional ~ economy - economie naional ~ expenditure - cheltuieli bugetare ~ insurance - asigurri de stat ~ product - produs naional (brut, net
etc.)

~ day - (bur.) ajun al lichidrii; ziua declarrii numelor (cumprtorilor) ~ of an account - titular al unui cont ~ of a frm - nume social ~ of the payee - nume al beneficiarului ~ -ticket - (bur.) bilet/formular din ziua declarrii numelor (prin care brokerul i ofera vnztorului informau despre cumprtor) narration s. (cont.) explicaie (a unui
articol din registru)

~ standard - standard / etalon naional ~ taxes - impozite de stat ~ wealth - avuie naional nationalize v.t. a naionaliza, a etatiza natural adj. natural ~ economy - economie natural ~ monopoly - monopol natural ~ person - persoan fizic ~ resources - resurse naturale ~ wealth - bogii naturale naval adj. naval, maritim ~ architect - inginer de construcii navale ~ court - tribunal maritim ~ prize law - drept maritim de priz navigable adj. navigabil ~ waters - ape navigabile
navigate v.i. a naviga

narrow adj. limitat, restrns ~ goods - galanterie ~ market - (bur.) pia restrns (cu puine tranzacii) national adj. naional; de stat ~ accounts - raport al bugetului de stat ~ advertising - publicitate la scar national

navigation s. navigatie ~ bounty/subsidy - subvenie de navigaie (acordat de stat unor compani) ~ company - companie de navigaie ~ dues - taxe de navigaie ~ laws - cod maritim ~ permit - permis de navigaie near adv. aproape

200

NEA-NET

~ money - cvasibani ~ trade - (mar.) mic cabotaj necessary adj. necesar s. 1. necesar 2. pl. articole de prim necesitate negative adj. negativ ~ cash flow - flux negativ de numerar ~ interest - dobnd negativ ~ investment investiie negativ ~ utility - lips de utilitate, inutilitate neglected adj. ignorat (despre aciuni puse n vnzare) negotiability s. negociabilitate, carac-ter negociabil negotiable adj. negociabil ~ certificates of deposit - certificate negociabile de depozit (pbligaiuni pe termen scur) ~ instruments/securities instrumente/titluri de valoare negociabile/ transferabile negotiate v.t. 1. a negocia (o afacere, un mprumu etc.) 2. a negocia, a transfera (o cambie prin andosare) v.i. a negocia, a duce tratative negotiation s. negociere ~ s in progress - negocieri n curs to be in ~ with smb. - a fi n negocieri cu cineva to carry on / to conduct ~s - a duce tratative to enter into / to open ~s - a ncepe negocieri negotiator s. negociator net adj. net, neto s. profit net v.t. a ctiga/a ncasa net; a produce net, a aduce un ctig net de ~ assets - activ net ~ asset backing/value - valoare a activului net ~ book value - valoare contabil net

~ capacity - capacitate net (de ncrcare de marf) ~ cash - numerar fr reducere ~ change - modificare net (a cursului unui titlu de valoare) ~ cost - pre de cost ~ current assets - active curente nete ~ debt - datorie net ~ domestic product - produs intem net ~ earnings/gains/profit - profit net ~ estate - proprietate net ~ fixed assets active fixe nete ~ hundredweight - chintal scurt ~ income - venit net ~ investment investiie net ~ liabilities - pasiv net ~ load - ncrctur/sarcin net ~ margin (com.) maij de profit net ~ material product - produs material net ~ national product - produs naional net ~ net weight - greutate net efectiv / real ~ present value - valoare actual net (pentru evaluarea viabilitii unui proiect de mvestiii) ~ price - pre net ~ profit profit net ~ quick assets - active circulante nete ~ realizable value - (cont.) valoare net realizabil ~ receipts - ncasri nete ~ register tonnage - (mar.) tonaj--registru net ~ rentable area - suprafa nchiri-abil a unei cldiri ~ sales - vnzri nete ~ sound value - (asig.) valoare net n stare bun

NET-NOM

201

~ tare - greutate net a tarei ~ ton - (mar.) ton scurt ~ tonnage - tonaj net ~ value - valoare net ~ wages - salariu net ~ weight - greutate net ~ working capital - fond de rulment net ~ worth - valoare net (valoarea unei societi reprezentnd activele totale minus pasivele totale) ~ yield - randament net netting s. rezultat net {calcularea profitului net) network s. reea (comercial, de drumuri etc.) ~ marketing - marketing n reea new adj. nou ~ issue market - (bur.) piaa noilor emisiuni (piaa aciunilor societilor devenite publice recent) news s. pl. tiri, informaii ~ agency - agenie de tiri ~ conference - conferin de pres newsagent s. vnztor de ziare, reviste
etc.

newspaper s. ziar, gazet ~ advertisment - anun n ziar, publicitate n ziar newsstand s. chioc / tonet de ziare next acf/.urmtor ~ account - (fin.) exerciiul urmtor niche s. ni ~ market - ni de pia ~ strategy - strategie de ni (pentru abordarea unui segment mic depia) night s. noapte adj. referitor la noapte, de noapte; care lucreaz noaptea ~ charge - tarif de noapte ~ safe - serviciu de depozitare peste noapte (a banilor in banc, mai ales de

ctre comerciani care evit astfel s pstreze sume mari n casa de bani pe timpu nopi) ~ shift - schimb/tur de noapte nightwork s. munc / schimb de noapte nil s. nimic, zero adj. nul ~ balance - sold nul no adj. nici un; nici o ~ account - fr cont (formul pe un cec) ~ advice / orders - neavizat (jbrmul pe un efect de comer) ~ bid - {bur.) nu se cere (despre aciuni) ~ - cargo condition - (mar.) nen-crcat, fr marf ~ - claim bonus - prim pentru neridicarea vreunei pretenii de plat (de ctre titularul unei polie de asigurare auto) ~ dealings - {bur.) lips de tranzacii ~ eft'ects / funds - fr acoperire (formul pe un cec) ~ goods exchanged - mrfurile cumprate nu se schimb ~ load draft / draught (mar.) pescaj de nav nencrcat ~ noting - fr protest (formul pe o cambie) - par value - fr valoare nominal (despre aciun) ~ quotation - (bur.) necotat nomenclature s. nomenclatur (ya-mal etc.) nominal adj. nominal ~ accounts - (cont.) conturi nominale ~ assets - (cont.) active nominale / fictive (in contabilitatea n partid dubla} ~ capital - capital nominal / social

202

NOM-NON

~ coupon/interest - dobnd nominal (rata dobnzii pltibil pentru un titlu la valoarea nominal) ~ damages - (dr.) daune nominale / minore ~ interest rate - rat nominal a dobnzii (rata dobnw contractate sau declarate) ~ market - (bur.) pia inactiv ~ partner - asociat nominal ~ price - pre nominal; curs nominal ~ quotation - (bur.) cotaie nominal ~ rent - chirie simbolic ~ value - valoare nominal / prescris / de referin ~ wages - salariu nominal nominate v.t. 1. a numi, a desemna (ntr-un post, o funcie) 2. a fixa (o data) 3. a prezenta, a propune (un candidat) nomination s. 1. numire (intr-un post, o funcie) 2. fixare (a unei date) 3. candidatur nominee s. 1. candidat propus (pentru un post, o funcie} 2. (bur.) persoan fzic sau juridic desemnat s administreze tranzaciile de aciuni ca titular (,astfel nct proprietarul real s rmn necunoscut) 3. titular (al unei polie de asigurare de via') 4. chiria; arenda ~ company - societate bancar care administreaz aciuni i titluri de valoare (oferite ca garanie pentru creditele acordate de banca) ~ shareholding - deinere de aciuni pentru administrare (de ctre o persoan fizic sau juridic, pentru ca proprietarul real s rmn necunoscut)

~ acceptance of a bill - neacceptare a unei cambii ~ -appearance - neprezentare (la proces) ~ - available - nedisponibil ~ - business day - zi nelucrtoare ~ - capital ship (mar.) nav de mic tonaj ~ - cash transactions - operaii n virament ~ - claim - (dr.) nedepunere a reclamaiei (in termen legal) ~ - completion risk riscul nen-deplinirii obligaiilor (n tranzaciile de comer exterior) ~ conference carrier - (mar.) cru/ armator independent / necartelat ~ conference rate - (mar.) rat de navlu necartelat ~ - conference ship/vessel - nav necartelat ~ - contributory pensions - pensii necontributive (la fondul de pensii, contribuia nefiind pltit de salariat, ci defirm) ~ cumulative clause - (asig. mar.) clauza necumulrii avariilor ~ cumulative preference share -actiune preferenial necumulativ ~ - delivery - nelivrare ~ durable goods - mrfuri care nu sunt de folosin ndelungat ~ - earning spaces (mar.) spaii nedestinate pasagerilor i mrfurilor ~ - execution / fulfilment / perfor-mance of a contract - neexecutare a unui contract ~ - executive director - director neexecutiv ~ - feasance - (dr.) nendeplinire a obligaiilor legale

non pref. ne-, non-

NON-NOT

203

~ - insurable risk - risc neasigurabil ~ -interest bearing account - cont fr dobnd ~ - liability clause - (.asig.) clauz de exonerare de rspundere ~ - listed securities - titluri de valoare necotate (la burs} ~ - market economy - economie planificat/centralizat ~ - member bank - (SUA) banc nemembr (a Sistemului Federal de Rezerve) ~ - monetary gold - aur nemonetar ~ - monetary investment - investiie n obiecte de valoare ~ par cheque - cec care nu poate fi ncasat la valoarea nominal ~ - participating share - aciune neparticipativ (care nu particip la profit, dar are un dividendfix) ~ paymenf - neplat, neachitare ~ - physical money - moned bancar/ scriptural, substitui ai banilor {depozite bancare etc.) ~ - price competion - (com.) concuren care nu se manifest prin preuri ~ - prime - care nu este de prim ordin (despre un efect de comer) ~ - productivity - neproductivitate ~ - professional - neprofesionist; neprofesional ~ - profit corporation - organizaie nonprofit ~ - profit marketing - marketing nonprofit ~ - quoted - (bur.) necotat ~ - reciprocity - far reciprocitate ~ - recoverable - nerecuperabil ~ - renounceable issue - emisiune de aciuni fr drept de nstrinare

(emisiune destinat acionarilor deja existeni ai unei societi) ~ - returnable/-reimbursable - nerambursabil ~ - suit - retragere a plngerii ~ tariff barriers - bariere netarifare (la import) ~ - taxable - neimpozabil ~ - trading association/partnership asociaie profesional ~ -union - nesindicalizat ~ -voting share - aciune far drept de vot (in adunarea general a acionarilor) ~ warranty clause - (.asig.) clauz de negaranie ~ - wasting assets - active inepuizabile norm s. norm, etalon, standard normal adj. normal ~ yield curve - (fm.) curb normal de randament (referitor la rata dobnzii titlurilor de valoare) nostro pron. nostro ~ account - cont nostro (cont deschis de o banc la corespondentul su din strintate, n care se nregistreaz toate operaiunile bncii titulare) notarial adj. notarial, de notariat ~ charges/fees - taxe notariale ~ deed - act notarial notarize v.t. a autentifica / a legaliza la notariat notary s. notar ~ public - notar public ~ 's deed - act notarial ~ 's offce - notariat note s. 1. not, nsemnare 2. efect, bilet; borderou, factur 3. bancnot, bilet de banc v.t. 1. a nota, a nsemna 2. a protesta (o cambie)

204

NOT-NUM

~ broker - broker care tranzacioneaz efecte de comert ~ circulation - circulais a bancnotelor ~ of expenses - borderou de cheltuieli ~ of fees - not de onorariu ~ of hand - bilet la ordin notice s. 1. aviz, preaviz; avizare, notificare, ntiinare 2. afi, anun 3. anun, not (intr-un z.iar) ~ -board - avizier ~ deposits - depuneri cu avizarea retragerilor ~ of abandonment - (mar.) declaraie de abandon ~ of a meeting - aviz de convocare (a
acionarilor)

~ to suspend payments - aviz de ncetare a pltilor notifcation s. notificare, ntiinare;


aviz

~ of appropriation - (mar.) notificare de individualizare a mrfurilor ~ of delivery/receipt - aviz de primire, confirmare a primirii ~ of dishonour - aviz de neonorare (a
unei cambii)

notify v.t. a notifica, a aviza, a ntiina notional adj. teoretic, imaginar ~ income - venit teoretic/imaginar novation s. (dr.) novaie, novatiune nude adj. gol, nud ~ contract - contract unilateral; contract cu titlu gratuit / far contraprestaie null adj. nul, nevalabil ~ and void - nul i neavenit to render ~ - anula nullification s. anulare, invalidare, abrogare nullify v.t. a anula, a invalida, a abroga nullity s. (dr.) nulitate, lips de valabilitate, caducitate (a unui
contract)

~ of dismissal - aviz de concediere ~ of dispensation - aviz de dispens


(not a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renun la dreptul de a primi extras de cont separat)

~ of interest declared - avizare a interesului asigurat ~ to pay - ayizare a scadenei; somaie de plat ~ to quit - somaie de evacuare

~ suit - aciune pentm declararea nevalabilitii; aciune n anulare number s. numr, cifr v.t. a numra; a numerota numbering s. numrare; numerotare ~ machine/stamp - tampil de numr curent nummary adj. monetar ~ weight - greutate monetar nummular v. nummary

0
oath s. (mar.) jurmnt (depus de comandanul unei nave sau de importator n faa organelor vamale din unele porturi) ~ of arrival - jurmnt/declaraie la sosire ~ of entry -jurmnt/declaraie asupra importului ~ on departure - jurmnt/declaraie la plecare object s. obiect de activitate (al unei
societi)

obligation s. obligaie (contractual) oblige v.t. a obliga; a lega prin contract obligee s. obligant, persoan fa de care alt persoan se oblig prin contract; creditor obligor s. obligat, persoan care se oblig prin contract; debitor obsolescence s. nvechire; uzur moral (a unui utilaj) obverse s. 1. avers (al unei monede) 1. fa, parte important (a unei cambii, a unui titlu de valoare) occasional adj. ocazional, temporar ~ customers - clientel ocazional ~ hand - muncitor temporar ~ sale - vnzare ocazional occupancy s. 1. ocupare, luare n posesie 2. stpnire/posesiune temporar; arend 3. perioad m care cineva este ocupant/posesor 4. (dr.) posesiune n virtutea dreptului primului ocupant 5. ocupare (a unuipost) ~ rate - grad de ocupare/folosire

occupant s. 1. ocupant/posesor tempo-rar 2. locatar; arenda 3. .titular, dei-ntor (al unui post) occupational adj. profesional ~ disease - boal profesional hazard - risc de accidente profesionale / de munc ~ health service serviciu de medicina muncii ~ medicine - medicina muncii ~ mobility mobilitate profesional {schimbarea structurii profesionale) ~ pension scheme - plan de pensionare dup criteriul profesional ~ psychology - psihologia muncii/ industrial ~ therapy - ergoterapie occupied adj. ocupat; activ, n munc ~ population populaie activ occupier s. ocupant; locatar; arenda occupy v.t. 1. a ocupa, a lua n pose-siune 2. a nchiria (o cas); a arenda 3. a ocupa (unpost} ocean 5'. ocean ~ bill of lading - conosament oceanc ~ freight - navlu oceanic ~ -going craft/ship/vessel - nav oceanic / de curs lung ~ - going fleet - flot oceanic ~ going tonnage - tonaj al navelor oceanice ~ line - linie de navigaie oceanic ~ liner nav oceanic de linie, trans-atlantic ~ navigation - navigaie oceanic/de curs lung

206

OCE-OFP

~ shipping - navigaie oceanic; transport oceanic ~ tramp - nav-tramp oceanic


~ voyage - voiaj oceanic

oceanic adj. oceanic ~ shipment - expediere transoceanic


(de mrfuri)

~ - board market - (SUA) pia neoficial/extrabursier ~ cover - far garantii/acoperire (despre o ar considerat ca avnd un risc crescut de creditare) ~ cuts - deeuri (de hrtie, cherestea
etc.)

odd adj. 1. impar 2. desperecheat,


dezasortat (despre un articol) 3. supli-

mentar, excedentar 4. ocazional,


temporar (despre munc)

~ - come-shorts - obiecte desperecheate / disparate; resturi, cupoane ~ - even pricing - stabilire de tip parimpar a preului ~ hand/man - persoan care face munci ocazionale ~ job - munc ocazional ~ lot - lot (de mrfuri) nereglementar; (bur.) pachet incomplet de aciuni ~ money - sum de completare; mruni, rest ~ months - lunile cu 31 de zile ~ number - numr impar / fr so ~ size - dimensiune special (la
confeci}

~ day - zi liber ~ duty - liber, n afara orelor de serviciu ~ - grade/'quality goods - mrfuri de calitate inferioar ~ - hire clause - (mar.) clauza ineficienei navei ~ hour - n afara orelor de serviciu; n afara orelor de vrf ~ - license - licen permind vnzarea buturilor alcoolice pentru consum la domiciliu ~ - market - special {despre rata unei
dobnzi, care este diferit de cele practicate curent pe pia)

~ work - munc ocazional; ore suplimentare oddments s. pl. articole desperecheate/ dezasortate; resturi / rmie de marf odorous adj. mirositor ~ goods - mrfuri cu miros specific odour s. miros ~ control - combatere a mirosurilor nedorite ~ removal - dezodorizare off prep. 1. departe de, dincolo de 2. alturi de, lng 3. de pe, din adv. departe; ncolo adj. 1. (n)deprtat 2. liber 3. inferior ~ - balance sheet - n afara bilanului

~ - peak - n afara orelor de vrf; care nu este maxim, redus ~ - peak hours - ore n afara perioadei consumului de vrf ~ - peak rate - tax normal / n afara orelor de vrf ~ - season/'time - sezon mort ~ - the-job training - formare n afara locului de munc ~ - the-record - neoficial, neconsemnat (n documentele oficiale)

~ - the-shelf - standard, far comand


special (despre un produs)

offal s. 1. resturi, rmie 2. mruntaie, organe 3. pete ieftin/de calitate inferioar 4. tre
offer s. ofert; pre (oferit) v.t. 1. a

oferi, a da (un pre) 2. a expune, a


prezenta (mrfuri pentru vnzare)

OFF-OIL

207

offeree s. persoan creia i se face o


ofert

offerer 5. ofertant offering s. ofert; prezentare (de mrfuri pentru vnzare) ~ price - (bur.) pre de ofert (preul la care sunt vndute publicuhii aciunile comune) offhand adj., adv. improvizat, nepregtit office s. 1. birou; sediu (al unei firme); oficiu (al unei administrai} 2. slujb, serviciu; funcie 3. departament; minister ~ action - notificare, comunicare ofcial ~ automation - birotic ~ bearer/holder - functionar ~ boy - comisionar; curier ~ building - cldire administrativ cu birouri/cu birouri ~ copy - copie legalizat ~ expenses - cheltuieli de administraie ~ form - formular administrativ ~ hours - ore de birou / serviciu ~ hunter - vntor de posturi / funcii, carierist, oportunist ~ management - managementul activitii de birou ~ staff - personal administrativ / de birou ~ stationery - fumituri de birou ~ work - munc de birou offcer s. 1. funcionar; inspector; persoan oficial, demnitar 2. ofer ~ of health - inspector sanitar ~ of state - ftincionar superior ~ of taxes - agent fiscal ~ of the court - executorjudectoresc offcial adj. oficial s. funcionar; persoan ofcial

~ discount rate - tax oficial de scont ~ hour - ora oficial ~ list - (bur.) list oficial (care
conine cursurile zilei)

~ rate of exchange - curs de schimb oficial ~ receiver - administrator judiciar (al averii falitulu); lichidator (ntr-un faliment) ~ strike - grev autorizat ~ test - prob de recepie offset s. compensatie, echilibrare; decontare adj. referitor la compensaie / echilibrare v.t. a compensa, a echilibra, a contrabalansa; a deconta ~ account - cont de compensaie offshore adj. offshore, deprtat de coast / litoral; din larg adv. n larg s. zon de ap din vecintatea coastei ~ discharge - descrcare n rad ~ fshery - pescuit pe platoul continental offtake s. vnzare; (cantitate de} marf vndut oil s. iei, petrol; produs petrolier adj. petrolier; petrolifer; de iei / petrol ~ actuary - expert n statistica petrolier ~ area / land / zone - sector / perimetru / teren petrolifer ~ -bulk-ore carrier - (mar.) vrachier combinat (minereu mrfuri solide n vrac - petrot) ~ car - vagon-cistern ~ carrier / ship / tanker / vessel petrolier, nav petrolier ~ company - companie petrolier ~ delivery - distribuire / livrare de petrol ~ dock - bazin pentru petroliere ~ drillboat - platform de foraj marin

208

OIL-ONE

~ field - teren petrolifer; schel petrolier ~ harbour / port - port petrolier ~ industry - industria petrolier - jetty - chei de petrol ~ market - piaa petrolului; piaa aciunilor petroliere ~ plant - plant oleaginoas "producing area perimetru petrolifer ~ production - extracie / producie de petrol ~ refinery - rafinrie de petrol ~ shares aciuni petroliere/ale companiilor petroliere ~ shipment - transport de produse petroliere cu nave petroliere ~ terminal staie de transbordare; staie de pompare final ~ trucking - transport de produse petroliere cu autocisteme ~ well - sond de petrol oiler s. petrolier, nav petrolier old aclj. 1. vrstnic, btrn 2. vechi ~ age pension - pensie pentru limit de
vrst

~ account and risk of shippers (asig. mar.) n contul i pe riscul ncrctorilor ~ account of general average - (asig. mar.) n contul avariei comune ~ -board bill of lading - (fnar.) conosament pentru mrfuri ncrcate ~ -carrier - cru ulterior ~ -cost charges - cheltuieli generale / de regie ~ credit - pe credit ~ -cycle - perioad de funcionare
efectiv

~ money - capital existent ~ share - aciune veche (care, la o eventual emisiune, va avea o valoare mai mic dect o aciune nou) ~ terms - condiii (contractuale) vechi/existente oligarchy s. oligarhie oligopoly s. oligopol oligopsony s. oligopson omnibus adj. colectiv ~ bill of lading - (mar.) conosament colectiv onprep. pe; la; n

~ delivery - la livrare ~ demand - la cerere ~ duty - de serviciu ~ joint account - n cont comun; n participaie ~ - lending - acordare de credite obinute din alt surs ~ license - licen permind vnzarea i consumul buturilor alcoolice n local ~ offer - oferit, n vnzare {despre marf) ~ order - comandat (dar nelivrat) ~ record - nregistrat (oficial) ~ sale - de vnzare ~ sale or return - de prob ~ -the-money option - (bur.) opiune cu pre de exerciiu identic sau apropiat cursului pieei one adj. \. unul; una 2. unic; singur ~ -crop system - monocultur ~ -dimensional - unidimensional ~ - sided/- way market - (bur.) pia specializat (pia pe care cotaiile sunt disponibile fie pentru ofert, fie pentru cumprare) ~ man company - societate controlat de o singur persoan

ONE-OPE

209

~ - man market - pia controlat / nchis ~ - name paper - bilet la ordin simplu/cu un singur nume (cel al
persoanei care se mprumut)

~ sided contract - contract unilateral onerous adj. oneros, mpovrtor (despre condiii) ~ contract - contract (cu titlu) oneros ~ property - proprietate care constituie o sarcin onerousness s. caracter oneros onflow s. aflux (de capital) onshore adj. de coast / litoral adv. spre coast onus s. rspundere, sarcin; obligaie oneroas open adj. deschis v.t. a deschide ~ account - cont deschis (m baza unui credit) ~ charter - (mar.) contract de navlosire deschis (fr indicarea anticipat
a porturilor i a ncrcturilor)

~ cheque - cec deschis / nebarat ~ contract - contract simplu / deschis ~ cover - poli de asigurare deschis ~ credit - credit deschis/nelimitat ~ depot - depozit n aer liber ~ discount market - (fin.) piaa scontului neoficial ~ - door policy - politica uilor deschise (politic care permite tuturor strinilor s desfaoare activiti economice sau s emigreze ntr-o anumit ar) ~ - ended - deschis, nedefinitivat (despre un contract) ~ - end fund - fond mutual deschis (care vinde un numr nelimitat de
aciuni pe care se oblig s le rscumpere la cerere)

~ general licence - licen general deschis (fdr restricii la import) ~ harbour / port - port deschis ~ indent - comand de mrfuri la alegerea expeditorului ~ insurance - asigurare flotant ~ letter of credit - scrisoare de credit deschis / fr condiii ~ market - pia deschis / liber ~ mortgage - ipotec deschis (a crei sum poatef mrita) ~ order - (bur.) ordin deschis (prdin de tranzacionare valabil pn cnd este executat sau anulat) ~ outcry - (bur.) licitaie deschis ~ policy - (asig. mar.) poli deschis / neevaluat ~ price - pre liber / nefixat ~ quarrying - exploatare (de carier) lazi ~ rates - tarif neunifonn ~ season - sezon deschis (de vntoare, pescnit) ~ shop - ntreprindere deschis (care angajeaz i muncitori nesindicalizai) ~ space - spaiu liber / nencrcat ~ -top container - container deschis / far capac ~ trade - (comer de) specul ~ union - sindicat deschis (care nu
impune condiii restrictive pentru primirea de noi membri) ~ vote - vot deschis

opening s. 1. deschidere; inaugurare 2. oportunitate, ocazie; debueu 3. post liber / vacant adj. de deschidere ~ balance - sold iniial ~ capital - capital iniial - price/rate - (bur.) curs de deschidere operate v.t. 1. a opera, a efectua (modificr} 1. a manipula, a aciona (o

210

OPE

main} 3. a conduce, a administra (o ntrepritidere) 4. a exploata (o ca/e ferat, o nav etc.) operating adj. 1. de exploatare; tehnic, de deservire 2. operaional ~ assets - active de exploatare ~ capital - capital de exploatare ~ company - companie operaional (filiala unei societi-holding) ~ conditions - condiii de exploatare / funcionare ~ costs/expenses - cheltuieli de ex-ploatare ~ cycle - ciclu operaional (intervalul de timp dintre cumprarea de materii prime pentru producia de bunuri i ncasarea numerarului dup vnzarea acestord) ~ data - parametri de exploatare ~ draft/draught - (mar.) pescaj de exploatare ~ efficiency - randamCTit; capacitate de producie ~ engineer - inginer de exploatai'e ~ income - venit din exploatare ~ leasing leasing/locaie operaio-nal() (locaie n care locatorul ntre-ine i finaneaz activulfix) ~ leverage - (fin.) levier operaional (msura n care sunt utilizate costurile fixe n exploatarea firme) ~ losses - pierderi de exploatare ~ merger fuziune operaional (fuziune prin care sunt integrate operaiunile a dou companii n sperana obinem unor avantaje sinergetice) ~ personnel / staff - personal tehnic / de deservire ~ plan - plan de producie ~ process - proces tehnologic

~ profits - beneficii de exploatare ~ repairs - reparaii curente / de ntreinere ~ risk - (fin.) risc operaional ~ speed - (mar.) vitez comercial / de exploatare ~ statement - (cont.) situaie a cheltuielilor de exploatare ~ trim - (mar.) asiet de exploatare operation s. 1. punere n funciune, manipulare, acionare (a unei main) 2. conducere, administrare (a unei ntreprmderi) 3. exploatare (a unei ci ferate, a unei nave etc.) 4. tranzacie, operaie (financiar) ~ breakdown - analiza componentelor unei activiti ~ chart - graflc de operaii ~ line - linie tehnologic ~ sheet - fi tehnologic ~ s management - management operaional to come into ~ - a intra n vigoare (despre o lege); a intra n funciune operational adj. operaional; de funcionare/exploatare ~ factors - parametri de funcionare ~ reliability - fiabilitate operaional, siguran n funcionare ~ research - (man.) cercetare operaional ~ speed - (mar.) vitez comercial / de exploatare operative adj. 1. operativ; eficace; activ 2. apt de exploatare; n bun stare de funcionare s. muncitor calificat; operator ~ mistake - (dr.) eroare operativ / activ (eroare foarte grav care
anuleaz un contracf)

~ obligation - obligaie executorie

OPE-ORD

21i

to become ~ - a intra n vigoare (despre o lege) operator s. 1. operator; muncitor; mecanic, mainist 2. telefonist; telegrafist 3. operator de burs, persoan angajat n operaii de burs 5. proprietar sau administrator (al unei
ntreprinderi etc.)

~ 's licence - licen de transport opinion s. opinie ~ leader - lider de opinie ~ poll - sondaj de opinie ~ survey - anchet / studiu de opinie; anchet statistic opportune adj. oportun oportuneness s. oportunitate, caracter oportun opportunity s. ocazie favorabil, oportunitate (de afaceri) . ~ cost - ( fin.) cost de oportunitate (rata rentabilitii celei mai bune investiii alternative disponibile) ~ set - (fin.) set de oportunitate (toate datele risc - rentabilitate referitoare la
o investiie)

~ money - acont (care asigur prioritate la cumprare sau vnzare n condiii prestahilite) ~ pool - cartel de opiuni ~ premium - prim de opiune (pltit de cumprtorul unei opiuni de cumprare) ~s exchange - burs de opiuni (pentru aciuni, obligaiuni etc.) ~ market - piaa (mrfurilor) cu livrare la termen ~ stock - titluri de valoare cu opiune ~ to double - opiune de dublare (opiune care i d drept vnztorului s vnd un pachet dublu de aciuni
fa de cel convenit)

oppressive adj. opresiv ~ contract - contract opresiv option s. 1. opiune,alegere 2. tranzacie cu opiune / prim; contract cu opiune (prin care aciuni sau
mrfuri sunt tranzacionate la o dat i un pre specificaf)

~ business / dealing - tranzacie cu opiune ~ contract - contract cu opiune ~ dealer / operator - agent de burs specializat n tranzacii cu opiuni ~ fund - fond de tranzactionare a opiunilor

optional adj. opional ~ equipment - echipament opional (livrat la comand) ~ extra - accesorii opionale oral adj. oral ~ agreement --acord verbal orange adj. portocaliu ~ goods - produse de culoare portocalie (bunuri de consum, precum articolele de vestimentaie, nlocuite n ritm moderat) order s. 1. ordine, succesiune; serie 2. comand; cerere 3. ordin de plat; mandat potal 4. ordin, clas, categorie; calitate 5. ordonan (juridic, financiara); decizie, decret, hotrre v.t. 1. a aranja; a sistematiza; a organiza 2. a ordona 3. (dr.) a dispune, a hotr 4. a comanda, a face o comand de ~ at best - (bur.) ordin de cumprare n condiiile cele mai avantajoase ~ bill of lading - (mar.) conosament Ja ordin ~ blank / form - formular de comand ~ book - registru de comenzi

ZV2.

ORD-ORG

~ cheque - cec la ordin ~ clause - clauz la ordin ~ clerk - recepioner de comenzi ~ for government account - comand de stat ~ for payment/to pay - ordin de plat, ordonanare ~ in hand - comand acceptat ~ in writing - comand scris ~ note - not de comand ~ of ports - succesiune a porturilor (la ncrcare sau descrcare) ~ of priority - ordine a prioritii ~ of the day - ordine de zi ~ paper - titlu de valoare la ordin; ordine de zi (prezentat n scris) ~ port port pentm instruciuni ~ to buy - ordin de cumprare ~ to sell - ordin de vnzare ~ to transfer - ordin de virament ~ s not to pay - dispoziii de suspendare a plii (unui cec) to ~ only - numai la comand ordinary adj. simplu; obinuit, comun ~ business - (asig.) afacere obinuit (asigurri de afaceri care nu sunt din sectorul industrial) ~ capital - capital obinuit (emis sub form de aciuni comune) ~ creditor - creditor general (jar drepturi prefereniale) ~ damages - daune generale ~ debt - crean neprivilegiat / neprioritar ~ dividend - dividend neprivilegiat / neprioritar ~ freight - marf de mic vitez ~ income - venit ordinar (pbinut din activitatea normal de exploatare) interest - ' dobnd simpl/ necapitaliza

~ partner - comanditat ~ partnership societate n nume colectiv ~ seaman - marinar stagiar/necalificat ~ shares - aciuni comune/neprivi-legiate ore s. minereu ~ bed/deposit - zcmnt de minereu ~ bulk-oil carrier - (mar.) vrachier combinat (minereu - mrfuri solide n vrac - petrol) ~ carrier/ship/vessel - mineralier, nav mineralier ~ - carrying fleet - flot de minera-liere ~ charter - (mar.) contract de transport pentru minereuri ~ - coal carrier mineralier - carbo-nier ~ - grain carrier - mineralier - cerea-lier ~ - oil tanker - mineralier - petrolier ~ yard - depozit de minereuri organic adj. organic, structural ~ growth - (man.) dezvoltare organic/ structural {a uneifirme) organization s. 1. organizare 2. organi-zaie, asociaie ~ and methods - (man.) organizare i metode ~ chart - organigram ~ planning planificare a structurii organizatorice organizational adj. organizaional ~ behaviour - comportament organi-zaional ~ buying - aprovizionare institutiona-lizat (m.odalitatea prin care diversele organizaii identific i evalueaz produsele pe care doresc s le achizii-oneze)

ORG-OUT

213

structure - (man.) stmctur organizaional organize v.t. a organiza organized adj. organizat ~ exchange burs oficial labour sindicat; muncitori sindicalizai ~ market pia organizat / oficial origin ^. origine (a mrf) original adj. 1. original, iniial 2. original, autentic s. original, exemplar prim ~ accumulative - acumulare primar / primitiv ~ cost - cost iniial/istoric ~ invoice - factur original ~ tare tar iniial ounce s. uncie (unitate de msur pentru greutate) out adv. (n) afar ~ and home freight - (mar.) navlu dusntors ~ freight - (mar.) navlu de plecare ~ ofcommission - scos din exploatare ~ -ofdate - nvechit; ieit din uz ~ -of-order defect, stricat ~ -of-place - omer ~ -ofstock - epuizat ~ -of-the-money option - opiune cu pre de exerciiu superior cursului pieei ~ -of-work - omer; oprit, decuplat outage s. 1. oprire a funcionrii (unui utilaj din cauza unei pene de curent); perioad de inactivitate 2. perisabilitate
(a mrfii)

~ time - timp de pan, durat a ieirii din funciune outbalance v.t. a cntri mai mult dect, a ntrece la greutate

outbid v.t. a supralicita, a oferi mai mult (la licitaie) outbidder s. supralicitant outbidding s. supralicitare outboard (mar.) adj. exterior, n afara bordului, de peste bord ~ delivery - predare de la bord outbound (mar.) adj. 1. cu destinaia n strintate; care pleac ntr-o cltorie ndeprtat (despre o nava) 2. de export; expediat ntr-un port strin sau ndeprtat (despre marf) ~ freight - caric / navlu de plecare / ieire ~ shipment - ncrctur expediat outcry s. 1. vnzare la licitatie 2. (bur.) negocieri cu voce tare / prin strigare outdoor adj. n aer liber; exterior, extem ~ plant - instalaie n aer liber / deschis ~ staff - personal cu serviciu exterior ~ storage - depozitare n aer liber outer adj. exterior, extem ~ harbour / port - port exterior ~ condition - stare exterioar {a mrfii ncrcate) outfit s. 1. echipament; instrumente, scule, ustensile; utilaj 2. armare (a navei) v.t. 1. a echipa, a nzestra; a utila 2. a arma (o nava) outftter s. 1. fumizor (de echipament) 2. comerciant, vnztor (de mbrcminte, echipamenf) outgo s. cheltuieli outgoing adj. de plecare; de expediere s. pl. cheltuieli ~ freight - (mar.) navlu de plecare ~ invoice - factur de vnzare ~ partner - partener care iese din firm

214

OUT

outlay s. cheltuieli v.t. a cheltui ~ tax - impozit indirect outlet s. pia de desfacere, debueu outlook s. (bur.) previziune (a cursului
uciunilor)

output s. 1. producie 2. productivitate, randament; capacitate de producie ~ area - sfer de producie ~ coeffcient / factor - coeficient de eficien, productivitate ~ level - nivel de productie ~ per man-hour - productivitate pe om-or ~ per man-shift - productivitate pe om-schimb ~ standard - norm de producie outsell v.i. a se vinde mai bine sau mai scump dect (o alt marfa) outside s. 1. exterior, parte exterioar 2. pl. hrtie defect (n comerul cu hurtie) adj. 1. exterior, extem 2. maxim; excesiv (despre preuri) ~ broker - broker neoficial ~ director - membru al consiliului de administraie neangajat permanent ~ financing - finanare extem ~ market - pia neoficial ~ port - avanport ~ price - pre / curs maxim ~ storage - depozitare n aer liber ~ worker - lucrtor la domiciliu outsider s. 1. outsider, strin (persoan care nu face parte dintr-un cerc, o mstituie etc.) 2. broker neoficial outsize s. numr / msur / talie foarte mare (/a mbrcminte) adj. de talie foarte mare outsized adj. de talie foarte mare outstanding adj. 1. remarcabil, important 2. neachitat, restant; neamortizat 3.

nesolutionat, litigios; pendinte s. pl. (cont.) conturi debitoare ~ claim / debt - crean / datorie restant ~ interest - dobnzi neachitate / restante ~ liabilities - angajamente neonorate / restante ~ payment - plat restant outstrip v.t. a ntrece, a devansa (un
concurent)

outturn n. 1. producie; randament 2. greutate net a caricului descrcat (la


sosirea nave)

~ report - raport de descrcare ~ sample - mostr din marfa preluat ~ weight - greutate descrcat / predat (de o nav) outvalue v.t. a valora / a costa mai mult dect outvote v.t. a obine mai multe voturi dect outward adj. exterior, extem; de
export

~ bill of lading - (mar.) conosament al mrfurilor de export ~ - bound - cu destinaie / n dmm spre un port strin (despre o nav) ~ cargo - (mar.) caric de plecare, marf de export ~ freight - (mar.) navlu de plecare ~ payment - plat efectuat ~ voyage - {mar.) voiaj n'strintate outweigh v.t. a cntri mai greu dect, a depi n greutate outwork s. lucru la domiciliu / n afara fabricii v.t. a lucra mai repede sau mai bine dect outworker s. lucrtor la domiciliu

OVE

215

over prep. peste, dincolo de; la, lng adv. deasupra; n plus; exagerat, excesiv s. surplus, excedent ~ or under - n plus sau n minus ~ ship's rail - (mar.) peste balustrada navei (formul dintr-un conosament care arat c responsabilitatea armatorului fa de caric ncepe cnd ncrctura trece de balustrada nave) ~ -the-counter drug - medicament care poate fi cumprat far reet medical ~ -the-counter market - pia neoficial / extrabursier ~ -the-counter securities - titluri de valoare necotate / vndute neoficial overall s. salopet; echipament de protecie adj. total, global, general; de gabarit ~ agreement - acord global ~ balance - (fin.) balan global (suma tuturor tranzaciilor autonome sau oficiale fnanate cu sau fara folqfirea rezervelor) ~ cost - pre global ~ dimension - dimensiuni de gabarit ~ output - producie total / global ~ size - gabarit overbalance 5. surplus, excedent (de greutate) v.t. a cntri mai mult dect, a ntrece n greutate overbid v. outbid overbidder v. outbidder overbidding v. outbidding overbought adj. supraevaluat, supraestimat ~ market - (bur.) pia supraevaluat overburden v.t. a suprancrca overbuy v.t. a cumpra m cantiti prea mari; (bur.) a cumpra m plus fa de

capacitatea de a oferi aciuni suplimen-tare n anumite situaii overcapacity s. capacitate excesiv (de producie fa de cerere) overcapitalization s. 1. supraevaluare 2. supracapitalizare overcapitalize v.. 1. a supraevalua (capitalul unei societi prin emiterea unui numr prea mare de aciuni n raport cu o politic fnanciar judici-oas sau cu activele nete ale companiei respective) 2. a supracapitaliza overcharge s. 1. suprancrcare 2. suprapre, pre excesiv v.t. 1. a supran-crca 2. a cere un pre prea mare pentru v.i. ancrca lapre overdraft s. 1. overdraft, depire a contului n banc; sum cu care s-a depit contul n banc; cont descoperit 2. neacoperire (a unui mandat de plat) overdraw v.t. 1. a depi {contul) n banc 2. a da dispoziii de plat far acoperire, a elibera (un cec) far acoperire v.i. a nu avea acoperire overdue adj. ntrziat, restant, depit ca termen ~ bill - cambie cu scadena depit ~ debts arierate ~ delivery - livrare ntrziat ~ payment - plat ntrziat overentry s. surplus de tax vamal ~ certificate - certificat vamal pentru rambursarea surplusului de tax vamal overestimate s. 1. supraevaluare, supraestimare 2. deviz exagerat v.t. a supraevalua, a supraestima overextended adj. supraextins (despre o afacere care ruleaz i produce mult mai muli bani dect valoarea activelor curene)

216

OVE

overfreight s. (mar.) supranavlu, navlu suplimentar overfund v.i. (fin.) a vinde surplusul de titluri de stat overhang s. (fin.) overhang (emisiune excedentar de titluri de valoare care poate determina o scdere accentuat a cursurilor sau sum mare de dolari SUA existent n afara rii, care, convertit n alt moned, poate antrena scderea cursului de schimb) overhaul s. 1. revizie general 2. reparaie capital v.t. 1. a revizui, a verifica (o main etc.) 1. a repara overhead adj. global (despre preur} s. (ipl.) cheltuieli generale/de regie ~ charges / costs / expenses cheltuieli generale/de regie ~ price - pre global / forfetar overinsurance s. supraasigurare overinsure v.t. a supraasigura overinvest v.t. a investi excesiv overinvestment s. investiie excesiv overinvoice v.t. a factura la preuri mrite (excesiv) overinvoicing s. facturare la preuri mrite overissue s. supraemisiune (de aciuni) overland adj. pe uscat ~ route - rut terestr overlend v.t. a credita excesiv (despre o banc) overload s. suprancrctur, suprasarcin v.t. a suprancrca overpay v.t. a plti prea mult pentru overpayment s. plat excesiv, sum pltit n plus overplus s. surplus, excedent overproduce v.t. a produce prea mult fa de (cerere sau cantitatea prevzut)

overproduction s. supraproducie ~ crisis - criz de supraproducie overrate v.t. a supraevalua, a supraaprecia overrule v.t. a respinge (reclamai); a anula (decizii) oversea(s) adj. de peste ocean, de peste mare; strin, de peste hotare; exterior (despre comer) adv. peste ocean, peste mare; n strintate, peste hotare ~ investment - investiie n strintate ~ market - pia extem ~ ship / vessel - nav de curs lung ~ shipping - transport pe mare ~ trade - comert exterior / maritim overseer s. supraveghetor oversell v.t. 1. a vinde mai mult dect se poate livra sau exist n stoc 2. a vinde folosind campanii promoionale agresive overside adj adv. {mar.) peste bord ~ delivery - livrare / predare peste bord ~ delivery clause - clauza livrrii/ predrii (marfi.) peste bord ~ port - port cu alimbare oversize s. supradimensiuni overspend v.i. a cheltui excesiv, a depi limita cheltuielilor overstock s. suprastoc, stoc excedentar/supranormativ v.t. a suprastoca; a aproviziona excesiv (piaa, un magazin
etc.)

overstowage s. (mar.) stivuire invers oversubscribe v.i. a subscrie excesiv / peste necesiti (un mprumut, o emisiune de aciuni) oversubscription s. suprasubscriere, subscriere excedentar oversuplly s. supraofert; supraproductie

OVE-OWN

217

overtax v.t. a supraimpozita, a impune excesiv overtaxation s. impunere excesiv overtime s. 1. ore suplimentare, munc suplimentar 2. plat pentru ore suplimentare adj. referitor la orele suplimentare adv. peste orele/programul obinuit de munc ~ ban - interdicie de a executa ore suplimentare ~ goods - mrfuri neridicate n termen ~ payment - plat pentru ore suplimentare ~ request - cerere de vmuire n afara programului ~ work - ore suplimentare, munc suplimentar overtonnage s. (inar.) tonaj excesiv {numrul navelor de transport depaete cu mult cererea) overtrade v.i. a desfura activiti comerciale peste disponibilitile de capital sau cerinele pieei overtrading s. desfaurare de activiti comerciale peste disponibilitile de capital sau cerinele pieei overvaluation s. supraevaluare, supraestimare overvalue v.t. a supraevalua, a supraestima overweight s. supragreutate; greutate excedentar, excedent de greutate adj. n surplus

overwork s. 1. ore suplimentare, munc suplimentar 2. munc excesiv / istovitoare v.t. a extenua, a istovi; a exploata v.i. a munci excesiv owe v.t. a datora v.i. a fi dator owing adj. datorat, restant, de plat own adj. propriu, personal s. proprietate, avere v.. a poseda, a stpni, a avea m proprietate ~ brand/label - marc proprie/de
comert (nume de marc atribuit unui

produs de catre un intermediar, de


obicei un detailist important)

to come into one's ~ - a intra n posesia bunurilor sale to work on one's ~ a lucra pe cont propriu owner s. 1. proprietar, posesor 2. {mar.) armator ~ and charterer - armator i navlositor ~ -manager - director-proprietar ~ 's agent - agent al armatorului ~ 's equity - (fn.) valoare net (valoarea unei societi reprezentnd
activele totale minus pasivele totale)

~ 's risk - (pe) riscul proprietarului sau al armatorului ownerless adj. far proprietar ownership s. 1. proprietate, posesiune 2. drept de proprietate ~ costs - cheltuieli de armare (a navelor comerciale)

P
pacemaker 5. muncitor care determin norma pacer v. pacemaker pacesetter v. pacemaker pack s. 1. pachet; balot, bal; ambalaj 2. cantitate de conserve (pete, fructe etc.) puse pe pia (intr-un sezon) adj. de ambalaj v.t. 1. a mpacheta, a ambala 2. a conserva; a pune n cutii de conserve ~ goods - mrfuri n baluri ~ paper - hrtie de ambalaj package s. 1. pachet, colet; balot; ambalaj 2. mpachetare, ambalare 3. cheltuieli de ambalaj 4. taxe vamale pe baloturile de mrfuri v.t. a mpacheta, a ambala ~ car - furgonet de coletrie, utilitar ~ cargo - caric de colete, coletrie ~ deal - acord / contract global ~ freight - (mar.) mrfuri generale; navlu pentru mrfuri generale ~ goods - mrfuri n ambalaj-tip ~ insurance - (SUA) asigurare global {care acoper mai multe riscuri sau asigur o proprietate n diverse locur} ~ machine - main de mpachetat ~ store - (SUA) magazin n care buturile alcoolice se vnd exclusiv n recipiente nchise ~ system - sistem de livrri complexe
(materiale, servicii, consultana)

~ tour - excursie cu itinerar prestabilit (de agenia turistica) packed adj. mpachetat, ambalat ~ weight - greutate cu ambalaj

packer ^. 1. mpachetator, ambalator; main de ambalat 2. angrosist sau exportator de conserve alimentare packet s. l.pachet; colet 2. nav potal mic v.t. a mpacheta ~ - boat - pachebot ~ station - gara de coletrie packing s. 1. mpachetare, ambalare 2. ambalaj ~ agent / material - material de umplutur ~ canvas / cloth / linen - pnz de ambalaj ~ cardboard - carton de ambalaj ~ case - lad de ambalaj ~ charges / expenses - cheltuieli de ambalare ~ extra - ambalajul facturat separat ~ included - ambalajul inclus n pre ~ industry / trade - industria conservelor ~ list / note / sheet / slip - inventar de lad ~ paper - hrtie de ambalaj ~ plant -fabric de conserve ~ press - pres de mpachetat / balotat packsack s. pnz de sac pentru ambalaj pallet s. (mar.) 1. palet, platform mobil (de ncrcare, stivuire) 2. marf paletizat ~ -carrying ship / vessel - nav pentru mrfuri paletizate ~ load - ncrctur pe palet ~ operation - paletizare palletization s. (mar.) paletizare

PAN-PAR

219

panic s. panic (pe piaa financiara} ~ price - curs de panic / foarte sczut paper 5'. 1. hrtie 2. document, act, pies 3. pl. acte de identitate; documente de serviciu 4. titluri de valoare 5. ziar adj. de hrtie v.t. a mpacheta n hrtie ~ blank - formular ~ company - societate de investiii ~ currency - bani de hrtie, bancnote ~ goods - articole de papetrie ~ industry industria hrtiei ~ mill - fabric de hrtie ~ money - bilet de banc; moned fiduciar ~ profit - profit scriptic/teoretic ~ standard - (fin.) etalon-hrtie ~ title titlu/certificat de proprietate par (/m.) s. 1. paritate 2. valoare nomi-nal adj. referitor la valoarea nominal ~ clause - clauz de paritate ~ of exchange - paritate de schimb ~ value - valoare nominal parallel adj. paralel ~ imports - importuri paralele (din ri cu preuri mai sczute dect cele din propria ara) ~ market - pia paralel (la preuri mai ridicate, cu livrare imediat} ~ rate (of exchange) - rat neoficial / paralel (de schimb) ~ standard - (fin.) etalon dublu parcel s. 1. parcel, lot (de pmnf) 2. pachet, colet; lot/partid de mrfuri v.t. 1. (i ~ out) a parcela; a mprti, a distribui 2. a face colet din, a mpacheta ~ car - vagon de coletrie / mesagerie ~ cartage - (c.f.) factaj ~ delivery / post / service - serviciu de mesagerie

~ delivery company - companie de factaj / mesagerie ~ of goods - lot / partid de mrfuri' ~ of shares - pachet de aciuni ~ office - birou de mesagerie ~ rates - tarifde coletrie / mesagerie ~ station - gar de coletrie/mesagerie ~ traffc - trafic de coletrie/mesagerie to ~ out goods - a mprti mrfuri n loturi to ~ up goods - a face colete de mrfuri parent s. printe ~ bank - banc central ~ company - societate-mam ~ house - firm / cas de comert central ~ store - magazin central (al unui lan
de ma.ga7.ine)

parity s. paritate ~ clause - clauz de paritate part s. 1. parte 2. parte, pies, element 3. parte, participare; sarcin, obligaie ~ cargo charter - (mar.) navlosire parial ~ delivery - livrare partial ~ owner - coproprietar; coarmator ~ payment - plat partial; acont ~ performance - ndeplinire partial (a obligaiilor contractuale, fapt care
atest existena contractului)

- -time employment / job - serviciu cu produs redus ~ -time worker - muncitor cu program redus / norm parial; omer partial ~ truckload - vagon incomplet ~ - truckload consignment - transport nevagonabil (cu vagon incomplet) partial adj. parial ~ delivery - livrare parial ~ loss - (asig.) pierdere paial

220

PAR-PAS

~ payment - plat partial; acont participating adj. participant ~ bond - obligaiune participant (la
benefici)

~ insurance - (SUA) asigurare mutual ~ policy - poli de asigurare cu participare (la benefici) ~ preference shares - aciuni prefereniale de participare participation s. participare; participaie ~ account - cont de participaie ~ loans - credite sindicalizate (ofert de fonduri fcut de mai multe bnci pentru a susine un credit mare) participator s. participant particular s. detaliu; caracteristic; specificatie adj. particular, special ~ average - (asig. mar.) avarie particular ~ partnership - societate n participaie ~ power - procur special ~ s of sale - caiet de sarcini particularize v.t. a specifica partner s. 1. partener, asociat 2. (dr.) parte v.t. a se asocia cu partnership s. 1. calitate de asociat/ partener; asociere, participare 2. participaie (form de asociere) ~ at will - asociere fr contract ~ capital - capital social ~ deed - contract de asociere/societate ~ firm - societate n nume colectiv ~ limited by shares - societate n comandid pe aciuni ~ share - participaie a asociailor, cot-parte la o asociaie to enter into ~ with smb. - a se asocia cu cineva

to take smb. into ~ - a lua pe cineva ca asociat party s. (dr.) parte ~ at fault - parte n culp ~ concerned - parte interesat ~ entitled - parte n drept ~ to a case - parte n cauz ~ to a contract - parte la contract ~ to a dispute - parte n litigiu pass s. 1. permis (de liber trecere), autorizaie; legitimaie 2. pas de navigatie, enal navigabil v.t. 1. a pune n circulaie (bani) 2. a vota (iin proiect de lege) 3. a trece (vama) 4. a pronuna (o sentin) v.i. 1. a face o nregistrare, a trece (n cont etc.) 2. a circula, a fi valabil (despre bani etc.) 3. a fi votat (despre un proiect de lege) ~ of goods - autorizaie / permis de ridicare a mrfurilor passable adj. 1. carosabil; navigabil 2. (fin.) n circulatie passage s. 1. trecere, pasaj; coridor 2. voiaj, cltorie; traversare (pe mare sau cu avionut) 3. transbordare 4. votare, aprobare (a unui proiect de lege) ~ boat - bac ~ days - (mar.) zile de traversad ~ home - cltorie de napoiere (a navei comerciale) ~ out - cltorie de ducere {a navei comerciale) passbook s. L livret de banc, camet de economii 2. registru de marf (luat pe credit) passenger s. pasager, cltor ~ aircraft / plane - avion de pasageri ~ and cargo ship - nav mixt (cltori i marfa) ~ and goods train - tren mixt (cltori i marja)

PAS-PAW

221

~ boat/carrier/ship/vessel - nav de
pasageri

~ list/manifest - list/manifest de pasageri (mharcai pe o nav sau ntr-un avion) ~ mile - pasager-mil (unitate de transport) ~ rates - tarifpentru cltori ~ shipping - transport de pasageri (pe mare) ~ service/transport - transport de pasageri ~ station - gar de cltori ~ tonnage - tonaj al navelor de pasageri ~ traffc - trafic de pasageri ~ train - tren de cltori ~ vehicle - autoturism, autovehicul de cltori passive adj. pasiv ~ balance - bilan pasiv / deficitar ~ bond - obligaiune pasiv (fr
dobnda)

~ commerce - (mar.} comert pasiv (transport al mrfurilor de export cu navele altei r) ~ debts - datorii pasive ~ income - venit pasiv ~ income generator - generator de venit pasiv ~ trade balance - balan comercial pasiv / deficitar ~ trust - mputemicire pasiv (m care mandatarul nu are nici o sarcin
activ)

passport s. paaport past adj. trecut; anterior ~ consideration - (dr.) compensatie anterioar ~ - due bill - cambie cu scadena depit

~ year - (fin.) exerciiu trecut patent s. brevet, patent adj. brevetat, patentat v.t. a breveta, a patenta ~ agent - agent pentru brevete ~ coverage - protecie prin brevetare ~ documents - literatur de brevete de invenii ~ fees / tax - tax de brevet ~ infringement - nclcare a drepturilor de brevet ~ law - legea brevetelor ~ letter - certificat de inventator ~ licence - autorizatie de brevet ~ life / period - termen de valabilitate a brevetului ~ office - oficiu de brevete ~ owner - titular al unui brevet ~ pool - cartel pentru schimbul de licene asupra brevetelor de inventie ~ rights - drepturi de brevet ~ specification - descrierea brevetului to apply for a ~ - a cere un brevet to be issued a ~ - a i se acorda un brevet to work a ~ - a exploata un brevet patentable adj. brevetabil patentee s. titular al unui brevet / patent patrimony s. (dr.) patrimoniu pattern s. 1. model; mostr, eantion 2. structur ~ book - caiet cu mostre ~ of prices - structur a preurilor pauperism s. pauperism, srcie extrem pauperization s. pauperizare, srcie pauperize v.t. a pauperiza, a srci pawn s. amanet, gaj; garantie v.t. a amaneta, a pune gaj pawnable adj. care poate fi amanetat pawnage s. amanetare

222

PAW-PAY

pawnbroker s. proprietar al unei case de amanet; cmtar, cel ce d mprumut pe gaj pawnee v. pawnbroker pawner . amanetator, cel ce d n gaj pawnshop s. cas de amanet, mimte de pietate pay s. plat; salariu; sold; onorariu; indemnizaie; dium adj. 1. productiv (despre zcminte, terenuri) 2. cu plat (despre aparate, mecanisme) v.t. 1. a plti, a achita 2. (back) a rambursa, a restitui 3. (down) a plti n numerar / pe loc 4. (in) a plti n cont curent 5. (off) a plti/a achita integral; a amortiza 6. (out) a plti / a achita n rate mici 7. (over) a plti mai mult (cu o anumit sum); a plti, a achita 8. (up) a lichida o datorie; a plti, a achita (la timp) v.i. 1. a plti 2. a aduce profit, a fi profitabil 3. (in) a plti cotizaiile regulat 4. (into) a plti n (cont curent) ~ as you earn - impozitare la surs a venitului ~ as you go - plat pe msura efecturii operaiilor sau din ncasrile curente ~ cash - plata n numerar (formul pe
un cec)

~ zone - zon (petrolifer) productiv payability s. (dr.) exigibilitate payable adj. 1. pltibil 2. productiv (despre zcminte, terenuri) 3. (dr.) exigibil ~ area - arie / zon (petroifer) productiv ~ as per endorsement - pltibil prin andosare ~ at maturity - pltibil la scaden ~ at sight - pltibil la vedere ~ by instalments - pltibil n rate ~ in advance - pltibil cu anticipaie ~ net cash - pltibil n numerar fr reducere ~ on delivery - pltibil la livrare ~ on demand - pltibil la cerere ~ on presentation - pltibil la prezentare ~ to bearer - pltibil la purttor ~ to order - pltibil la ordin paycheck s. (SUA) salariu pltit prin
cec

payday s. 1. (bur.) zi de lichidare 2. zi de plat (a salariului) payee ^. beneficiar, primitor {al unei pli, al unui efect de comerf) payer s. pltitor paygate s. turnichet (care funcioneaz
dupd plata taxei, introducerea cartelei)

~ desk - cas, casierie ~ freeze - ngheare a salariilor ~ gravel - zcmnt aluvionar cu coninut industrial de aur ~ offce - casierie, birou de pli ~ order issued - ordonanare de pli ~ rise - spor de salariu ~ scales - grile de salarizare . ~ television - televiziune cu tax / abonament ~ - through securities - titluri de valoare emise n baza creditelor ipotecare

paying adj. 1. care pltete; de plat 2. rentabil, profitabil ~ agent - domiciliatar (al unei cambii) ~ capacity - solvabilitate, posibilitate de plat ~ deadweight - (mar.) capacitate de ncrcare net / util ~ offce - casierie, birou de pli payload s. sarcin util / comercial; capacitate util paymaster s. casier

PAY-PED

223

~ general - casier-ef; ef al serviciului financiar paymastership s. funcie de casier payment s. plat; vrsmnt ~ after delivery - plat dup livrare ~ against documents - plat contra documente ~ at sight - plat la vedere ~ by instalments - plat n rate ~ by results - plat n funcie de producia realizat ~ by transfer - plat prin virament ~ countermanded - plat contramandat ~ for honour / supra protest - plat pentru onoare / sub protest (a unei cambii) ~ forward - plat contra ramburs ~ in advance / anticipation - plat anticipat ~ in arrear - plat restant ~ in cash / specie - plat n numerar ~ in driblets - plat fracionat ~ in due course - plat la termenul cuvenit ~ in full - plat integral ~ in kind - plat n natur ~ in part - plat partial ~ media - mijloace de plat ~ of balance - plat a soldului ~ on account - plat parial (a unei
datori)

~s received - pli primite ~ terms - (com.) condiii de plat ~ unit - unitate de plat payoff^. plat, retribuie; amortizare paypacket s. plic cu salariul n numerar (incluznd i fia de calctil a acestuid) payroll s. stat de salarii ~ clerk - functionar nsrcinat cu plata i evidena salariilor ~ deduction insurance - asigurare de via cu prime achitate / reinute din salariu payslip s. fi de calcul (net) al salariului {care nsoete plata
acestuid)

peaceful adj. panic ~ picketing - pichetare panic (de


ctre grevit) peak s. vrf

~ effciency - randament maxim; productivitate maxim ~ hours - ore de vrf ~ load - sarcin / ncrctur maxim ~ output - productie maxim ~ value - valoare maxim ~ year - an-record / de vrf peck s. peck (unitate de msur pentru
capacitate)

~ order - ordin de plat ~ patterns approach - abordare bazat pe scheme de plat (metod de monitorizare a creanelor, n care efeetele comerciale de primit sunt legate de vnzrile din luna de origine) ~ record - eviden a plilor (la un credif) ~(s) agreement - acord de pli

peculate v.t. a delapida, a detuma (fonduri publice) v.i. a defrauda statul peculator s. delapidator, defraudator pecuniary adj. 1. pecuniar, bnesc; financiar 2. pasibil de amend peddle v.t. a face comert ambulant cu v.'. a face comer ambulant peddler v. pedlar peddlery v. pedlary pedlar s. vnztor ambulant

224

PED-PER

pedlary s. 1. comert ambulant (de mruniur} 2. marf a negustorului ambulant peg s. curs de schimb susinut (de guvem) v.t. a susine, a stabiliza (piaa, preuri etc.) penal adj. penal ~ code - cod penal penalize v.t. a penaliza penalty 5. penalizare; daun penalizatoare; daune - interese ~ cargo - caric/ncrctur cu penalizare ~ clause - clauz de daune - interese dockage - penalizare pentru folosirea danei peste termenul stabilit ~ for nonperformance of contract -daune contractuale ~ interest - dobnd penalizatoare penetration s. penetrare ~ strategy strategie de penetrare (pe o pia) penny s. penny, peni (moned divizionar englez) ~ bank - banc / cas de economii (care accept depuneri mici} ~ -in-the-slot machine - distribuitor automat ~ stock - (SUA) titlu de valoare vndut la pre sczut (pentru mai puin de un dolar) pennyweight 5. pennyweight (unitate de msnr pentru greutate) pension s. pensie v.t. a pensiona; a acorda o pensie ~ fund fond de pensii ~ scheme - plan de pensii to grant a ~ to smb. - a pensiona pe cineva pensionable adj. 1. de pensie/pensio-nare {despre vrsta) 2. care are dreptul

la pensionare (despre persoane) 3. susceptibil de reinere pentru pensie


(despre venituri)

~ age - vrst de pensionare ~ emoluments - ctiguri supuse reinerilor pentru pensie ~ service - ani de munc (socotii la calcularea pensiei) pensionary s. pensionar adj. 1. de pensie 2. pensionat pensioner s. pensionar pent-up adj. controlat, reinut ~ demand - cerere controlat ~ inflation - inflaie controlat penury adj. penurie perprep. 1. pe; per 2. prin, cu ~ annum - pe an ~ capita - pe cap de om, de persoan ~ cent - la sut contra - (cont.) trecut pe contrapagin ~ day / diem - pe zi ~ manhour - pe om-or ~ medio - (bur.) cu lichidare la mijlocul lunii ~ messenger - prin curier ~ month / mensem - pe lun ~ post - cu pota ~ procuration / procurationem - prin procur ~ ton - pe ton ~ ultimo - (bur.) cu lichidare la sfritul lunii ~ weather working day - pe zi lucrtoare, n msura n care starea timpului o permite percentage s. procentaj; procente ~ analysis - analiz procentual ~ contributions - cote procentuale ~ of sales method - (cont.) metoda procentului din vnzri (inetod de

PER

previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferiteor posturi de bilan ca procent din vnzri i apoi nmulirea acestor procentaje cu vnzrile viitoare estimate pentru a realiza bilanuri pro foriia) perch s. prjin (ynitate de msur pentru lungime) perfect adj. 1. perfect, ireproabil; complet, intact 2. corect, exact v.t. 1. a perfeciona, a mbunti 2. a finaliza, a executa ~ competition - concuren perfect ~ entry - declaraie vamal definitiv ~ hedge - (bur., fin.) asigurare perfect mpotriva riscurilor ~ market - pia perfect (cu competiie perfect) ~ monopoly - monopol perfect / total ~ quality - calitate ireproabil ~ ream - top (de hrtie) perform v.t. a executa, a ndepiini (un contract, o obligaie etc.) performance s. 1. executare, ndeplinire (a unui contract, a unei obligaii etc.) 1. productivitate, randament ~ appraisal - apreciere a capacittii (unui salariat); apreciere a execuiei ~ bond - scrisoare de garanie bancar de executare (a contractului) ~ fund - fond mutual cu investiii pe termen scurt ~ guarantee - garanie de executare (a contractului) ~ index - indice de calitate ~ related pay - retribuie n funcie de performane ~ standard - standard de performan; standard de operare (controlul utilizdrii terenurilor industriale)

~ test - prob de exploatare / funcionare peril s. pericol; risc ~ point - (SUA) punct periculos (sub care reducerea tarifelor vamale la import prejudiciaz economia naional) ~s of the sea clause - (asig. mar.) clauza pericolelor mrii period s. perioad, durat, tennen ~ bill - cambie la termen
~ costs - costuri fixe

~ of service - durat de exploatare ~ under review - (fin.) perioad analizat, exerciiu trecut periodical adj. periodic; ciclic s. publicaie periodic ~ increment - cretere periodic ~ inventory - (cont.) inventar periodic ~ payments - pli periodice peripheral adj. periferic ~ service - serviciu periferic (care este oferit pe lng serviciile bancare de bazfr comision) ~ workers - (man.) muncitori periferici (mutai n interes de serviciu) perishable adj. perisabil, alterabil s. pl. mrfuri perisabile ~ goods / freight - mrfuri perisabile ~ traffc - trafic de mrftiri perisabile permanent adj. pennanent ~ address - adres pennanent ~ assets - active imobilizate, capital fix ~ customer - client permanent ~ debt - datorie consolidat ~ employees - salariai permaneni ~ income - venit permanent ~ investment - investiie pe termen lung ~ loan - mprumut consolidat

226

PER

~ medium - moned stabil; valut forte ~ output - producie continu ~ residence - domiciliu stabil permissible adj. admisibil, pennis ~ draft / draught - (mar.) pescaj admisibil ~ load - ncrctur permis permit ^. 1. permis, licen 2. autorizaie de liber circulaie (pentru marfa) v.. a permite, a autoriza ~ for home consumption - certificat de scutire de vam pentru o marfa de consum intem to take out a ~ - a obtine un permis / o licen perpetual adj. perpetuu; permanent ~ annuity - anuitate perpetu ~ bond - obligaiune perpetu ~ inventory - (cont.) inventar permanent (meninut la zi)

~ credit - credit personal (reputaia


unei persoane care i permite s obn mrfuripe credit)

~ equity plan - plan personal de investiii (m titluri de valoare) ~ estate / property - proprietate mobiliar ~ income tax - impozit asupra venitului personal ~ identification number - cod personal de identificare (al clientului
unei bnc)

~ investment - investiie personal/


financiar {investiie n valori mobiliare)

~ order - comand permanent (pentru aceeai mrfur) perpetuity 5'. 1. (fin.) perpetuitate (flux de pli viitoare egale estimat s continue venic) 2. (dr.) posesiune pe termen nelimitat perquisite s. 1. ctig suplimentar; ctig ntmpltor 2. indemnizaie special 3. beneficiu marginal; baci personal adj. 1. personal; particular, privat 2. (fifr.) mobiliar ~ accident and sickness insurance asigurare de persoane contra accidentelor i bolilor ~ accounts - (cont.) conturi personale ~ allowance / relief - reducere a procentului de impozitare ~ assets - active mobiliare ~ cheque - cec personal (al unei persoane fizice)

~ liability insurance - asigurare de rspundere personal ~ loan - mpmmut personal (acordat de o bancfr garani) ~ sector - sector privat (fn economie) ~ security - garanie personal; garanie mobiliar ~ shares - aciuni nominale personalty s. (dr.) proprietate mobili-ar, avere mobiliar personnel s. personal, efectiv, salariai ~ agency - oficiu de plasare a fortei de munc ~ department - serviciu de personal ~ director/manager - ef al serviciului de personal ~ files /records - dosare (individuale) ale salariailor management managementul resurselor umane ~ plans - programe ale salariatilor ~ policy - politic n materie de personal (a uneifirme) ~ specification - fia salariatului (de studii, experien, calificare etc.)

PER-PIE

227

persuasibility s. capacitate de a se lsa convins (de o reclam) persuasive adj. persuasiv ~ advertising - publicitate persuasiv petition s. petiie; cerere v.t. a nainta o petiie / cerere ctre sau pentru v.i. a face o cerere, a nainta o petiie ~ for respite - cerere de amnare (a pli) ~ in bankruptcy - cerere de declarare n stare de faliment to fle one's ~ in bankruptcy - a se declara n. stare de faliment petitioner s. 1. petiionar; solicitant 2. (dr.) reclamant petrocurrency s. petrovalut petrodollars s. petrodolari petrol s. benzin; gazolin ~ bulk lorry - camion-cistem de benzin ~ carrier - petrolier de benzin ~ -filling station - staie de benzin petroleum s. petrol, iei ~ carrier/ship/vessel - petrolier, tanc petrolier ~ crude - iei brut ~ deposit - zcmnt de petrol ~ drilling - foraj de sonde de petrol ~ engineering - tehnologie de prelucrare a petrolului ~ extraction - extracie de petrol ~ fuel oil - combustibil de petrol ~ industry - industria petrolier ~ mineral oil - ulei mineral; petrol lampant ~ naphtha - benzin grea ~ processing - prelucrare a petrolului ~ refinery - rafinrie de petrol ~ refining - rafinare a petrolului ~ (revenue) tax - impozit pe veniturile obinute din comercializarea petrolului

~ spirit - benzin ~ (tank) car - vagon-cistem ~ wharf - chei de petrol petty adj. mrunt, mic; minor s. pl. (cont.) cheltuieli mmnte ~ average - (asig. mar.) avarie minor ~ cash - cas mic; cheltuieli sau ncasri mrunte ~ dealer - negustor cu amnuntul pharmaceutical adj. farmaceutic s. produs farmaceutic, medicament physical adj. fizic ~ assets - active corporale ~ capital -capital fix, mijloace fixe distribution management managementul distribuiei fizice a mrfurilor (ambalaj, transport, depo'zitare etc.) ~ inventory/stocktaking - (cont.) inventar fizic ~ productivity - productivitate a capitalului fix picket s. pichet v.t. a picheta picketing s. pichetare (de ctre grevit) piece s. 1. bucat, parte 2. parcel (de teren) 3. pies 4. moned ~ fabric / goods - mrfuri textile cu metraj m bucat ~ rate system - sistem de munc n acord ~ wage - salarizare pentru munca n acord ~ work - munc n acord to do ~ work (to work by the ~) - a munci n acord piecemeal adv. cu bucata to work ~ - a lucra n acord piecework s. munc n acord ~ rates - tarif pentru munca n acord

228

PIE-PLA

pieceworker s. muncitor cu plata n acord pier s. mol; dig; chei; dan ~ barge - dan plutitoare ~ dues - taxe de cheiaj ~ master - responsabil de chei ~ - to-pier containerization - containerizare "chei la chei" pierage s. tax de cheiaj pilferage s. (asig.) pierderi cauzate de furtul mrfii n timpul transportului; fiirt de marf pilot s. pilot adj. experimental, pilot v.t. apilota ~ licence - brevet de pilot ~ plant - instalaie experimental/pilot ~ production - producie experimentala/pilot ~ study - studiu prealabil / pilot pilotage s. 1. pilotaj, pilotare 2. taxe de pilotaj ~ dues / rates - taxe de pilotaj ~ service - serviciu de pilotaj pint s. pint (unitate de masura pentrit
capacitate)

pipe s. eav, conduct v.t. a transporta prin conduct ~ conduit - tubulatur (pe un petrolier) ~ -line - pipe-line, oleoduc ~ -line run - cantitate de produs transportat prin conduct piscary s. 1. (dr.) drept de pescuit (in ape strine) 2. zon de pescuit pittance x. salariu derizoriu; venituri mici place 5. 1. loc 2. post, funcie; serviciu, ocupaie v.t. 1. a pune, a aeza; a amplasa 2. a numi (intr-un post) 3. a plasa, a investi (bani) 4. a fixa, a stabili (data, locul) 5. a ncheia (un contract) 6. a vinde, a plasa (mrfur}

~ of abode - (dr.) domiciliu ~ of call - loc de escal ~ of delivery - loc de livrare ~ of destination - loc de destinaie ~ of employment / work - loc de munc ~ of origin - loc de origine ~ of payment - loc de plat placement s. 1. punere, aezare; amplasare 2. plasament, investiie placing s. 1. (i pl.) plasare a unei emisiuni de aciuni (aparinnd unei societi cu rspundere limitat care intenioneaz s devin anonim) 2. ncheiere a unui contract de asigurare plaint s. (rfr.) plngere, reclamaie ~ note - not de reclamaie plaintiff s.(dr.) reclamant, parte civil plan s. plan; proiect; schi; diagram v.t. a planifica; a proiecta v.i. a face planuri, a planifica ~ manager - manager al unui plan de beneficii planned adj. planificat ~ economy - economie planificat/ centralizat ~ investment - investiie planificat ~ obsolescence - (com.) planificare a articolelor care se demodeaz uor ~ outage - ntrempere planificat m functionare ~ production - productie planificat ~ unit development - plan de dezvoltare zonal planner s. planificator; proiectant planning s. 1. planificare 2. sistematizare ~ and design work - studiu de proiect ~ horizon - orizont de planificare (pe
5-10 ani)

~ permission - aprobare a cadastrului

PLA-POL

_________________________229

studiu urbanistic/de siste~ survey matizare plant s. 1. plant 2. uzin; fabric 3. utilaj, instalaie; echipament v.t. a planta, a sdi ~ depot / yard - magazie / depozit de materiale i utilaje ~ -hire rate - tarif de nchiriere a utilajelor ~ layout - amplasare a uzinei ~ leasing - nchiriere (pe termen lung) a unei instalaii industriale sau cldiri complet echipate ~ practice - practic n producie; experien practic ~ stock - utilaj, echipament; inventar ~ unit - agregat plantation s. 1. plantaie 2. pl. aciuni ale companiilor care exploateaz plantaii (de tutun, cafea etc.) plastic adj. plastic ~ card - carte de credit ~ money - bani de plastic, mijloc de plat prin cartea de credit plate s. plac, tabl, foaie de metal v.t. a placa {cufoi de metal) ~ mark - marc (la metale prefioase) platform s. 1. platform 2. (c.f.) peron; ramp de ncrcare ~ container - container-platform ~ lorry - camion-platform ~ truck / waggon - vagon-platform player s. speculant la burs plea s. (dr.) pledoarie; argument ~ of nullity - argument pentru declararea nulitii (unui contract) pleasure 5'. plcere, agrement ~ boat / ship - nav de agrement ~ trip - cltorie turistic/de agrement pledge s. gaj, garanie v.t. a pune n gaj, a da ca garanie

~ of movables - garanie mobiliar ~ of real property - garanie imobilar to redeem a ~ - a scoate din gaj pledgee s. creditor gajist pledger v. pledgor pledgor s. debitor gajist plenary adj. plenar (despre edine, adunr) plenipotentiary adj. plenipotentiar, cu puteri depline s. ambasador plenipoteniar plot s. lot/parcel de teren v.t. a parcela plotting 5'. parcelare plough 5'. 1. plug 2. artur v.t. 1. a ara 2. (back) a reinvesti profitul ~ land - pmnt arabil; teren cultivat ploughman s. plugar; muncitor agricol plutocracy s. plutocraie poach v.t. 1. a acapara; a obine (in mod ilegal) 2. a nclca (proprietatea
cuiva)

pole s. prjin (unitate de msur pentru lungime) policy s. 1. politic 2. poli (de asigurare) ~ of deflation - politic deflaionist ~ of inflation - politic inflaionist ~ of insurance - poli de asigurare ~ of retrenchment - politic de economie / restricii bugetare ~ proof of interest - (asig. mar.) poli de onoare / far obiect asigurat reserves of life insurance companies - rezerve de polie ale societilor de asigurri de via (pri-mele acumulae sub forma depozitelor deintorului de prime de asigurare) policyholder s. titular al unei polie de asigurare political adj. politic ~ economy economie politic

230

POL-POR

~ risk analysis - analiza riscului politic (evalua de un investitor, referitor la politica guvernamental a unui stat) ~ uncertainty - instabilitate politic poll s. 1. list electoral; electorat 2. alegeri; votare 3. sondare a opiniei publice; sondaj electoral v.t. 1. a efectua alegeri n, a cere votul (unei regiuni) 2. a obine (yoturi) v.i. a vota, a-i da votul ~ tax - capitaie, impozit pe cap de locuitor polling s. 1. alegeri; votare 2. sondare a opiniei publice; sondaj electoral ~ station - secie de votare pollute v.t. a polua pollution s. poluare control bond - obligaiune (municipala) emis pentru finanarea controlului polurii aerului i a apei pool s. 1. fond comun 2. cartel, trust, pool 3. pronosport v.t. a comasa (benficii, fonduri, interese, riscur) v.i. a forma un cartel pooling s. 1. comasare (de beneficii, fonduri, interese, riscur) 2. formare a unui cartel ~ of interests - combinarea intereselor (metod contabil pentru combinarea situaiilor contabile a dou firme care fuzioneaz) poor adj. srac 2. nefertil, neproductiv (despre sol); slab, insuficient (despre recolt etc.) 3. nesatisfctor, necorespunztor; inferior (despre calitate) 4. mic, redus, modest (despre venituri, benefici) popular adj. 1. popular, cutat (despre unprodus) 2. accesibil (despre preuri) population s. populaie

~ census - recensmnt al populaiei port s. port ~ agency - agenie portuar ~ area - zon portuar ~ authorities - autoriti portuare ~ -bound - retinut n port (despre o nav) ~ capacity - capacitate de operare a portului ~ call - escal, intrare m port; notificare / avizare de nav "gata de operare" (ncrcare-descrcare) ~ charges / dues / duty - taxe portuare ~ clearance - eliberare a portului/ danelor portuare de mrfurile sosite ~ complex - complex portuar ~ days - zile de stationare n port (a unei nave n exploatare) ~ development - dezvoltare / extindere a portului ~ differential - tarif de navlu difereniat ntre porturi ~ effciency - eficien de operare a portului ~ equipment - utilaj portuar ~ facilities - instalaii portuare ~ mark - marc de port (pentru mrfuri) ~ of adjudication - port destinat navelor reinute pentm contraband ~ of arrival - port de sosire ~ of call - port de escal ~ of delivery - port de predare (a mrfi) ~ of departure / sailing - port de plecare ~ of destination - port de destinaie ~ of discharge - port de descrcare ~ of distress / necessity / refuge - port de refugiu ~ of embarkation - port de mbarcare

POR-POS

231

~ of entry - port de intrare / sosire; port vamal / de import ~ of intake / loading / shipment - port de ncrcare ~ of reference - port principal / de referin (pentru calculul mareei) ~ of registry - port de nregistrare / nmatriculare (a nave) ~ of transit - port de tranzit ~ of transshipment - port de transbordare ~ offce - direcie portuar ~ pay - retribuie (a echipajului) pentru timpul de staionare n port ~ personnel - personal portuar ~ policy - poli de asigurare n port ~ rates - taxe vamale portuare ~ regulations - regulament al portului '- risk policy - poli de asigurare pentru riscurile de port ~ shipping register - registru portuar de eviden a mrfurilor ncrcate ~ speed - vitez / celeritate / norm de operare a portului ~ terminal - terminal portuar ~ work - operaie portuar (incrcare, descrcare, transbordare) portability s. portabilitate (a planurilor de pensii) portable adj. portabil ~ pension - pensie la purttor portage s. 1. transport; cruie 2. taxe de transport; (c.f.) fraht; (mar.) navlu 3. transbordare de mrfuri sau vase mici de pe un ru pe altul; zon ntre dou ruri folosit n acest scop 4. salariu al marinarilor pe durata staionrii vasului n port v.t. a transporta / a transborda de pe un ru pe altul porter s. hamal; docher

porterage s. 1. manipulare (de mrfuri), hamalc 2. plat a hamalului / docherului portfolio s. 1. serviet, map 2. (fin.) portofoliu ~ analysis - analiz de portofoliu ~ investments - investiii de portofoliu ~ management - management de portofoliu position s. poziie (pe pia sub forma contractelor jdr acoperire) ~ building - (bur.) constmire a unei poziii (prin cumprarea treptat de aciuni pentru a evita creterea brusc a preului lor) possess v.t. a poseda, a avea n posesiune / proprietate possession s. 1. posesie, posesiune 2. pl. proprietate, posesiune; avere to come/to enter into ~ of a property - a intra n posesia unui bun to give ~ of sth. - a da ceva n posesie possessor s. posesor; proprietar possessory adj. de posesie / proprietate ~ lien - drept de retenie {dreptui creditorului de a pstra o proprietate a debitorului restantpn cnd acesta i achit ntreaga datorie) post s. 1. pot, oficiu potal 2. pot, coresponden 3. post, funcie; serviciu v.t. 1. a expedia (prin pot) 2. (cont.) a transcrie (in cartea mare) ~ code - cod potal ~ -free - franco, scutit de taxe potale ~ offce - oficiu potal ~ -offce box - csu potal ~ -offce order - mandat potal ~ -office receipt - recipis potal ~ -office savings bank - cas de economii la oficiul potal postage s. tarifpotal; francare

232

POS-PRA

~ book - registru de eviden a francrii ~ included - inclusiv costul expedierii prin pot ~ paid - francat ~ rates - tarifpotal ~ stamp - timbm potal postal adj. potal ~ address - adres potal ~ card - carte potal ~ charges - cheltuieh potale/de expe-diere prin pot ~ franking machine - main potal de francat ~ giro - serviciu potal de transfer giro ~ order - mandat potal ~ rates / tariff tarifpotal ~ receipt - recipis potal ~ service - serviciu potal; pot ~ trade comert prin pot ~ union - uniune potal postdate v.t. a postdata postentry s. 1. (cont.) nregistrare ulterioar 2. declaraie (vama) suplimentar poster s. poster, afi ~ advertising - publicitate prin postere posthaste adv. expres (despre scrisor) postman s. pota, factor potal postmark s. tampil potal v.t. a tampila {scrisori etc.) postmaster s. diriginte de pot postpaid adj., adv. francat potential adj. potential ~ customer - client potenial ~ market - pia potenial, debueu potenial pottery s. 1. olrie; ceramic 2. olrie (atelier, fabric) ~ industry - industria ceramic ~ ware - produse de olrie

poulterer s. negustor de psri de curte poultry s. 1. psri de curte 2. came de pasre de curte ~ farm - ferm avicol ~ farmer - avicultor ~ farming - avicultur pound s. 1. livr, funt, pfund, (unitate de msur pentru greutate) 1. lir ster-lin 3. lir v.i. (la monetrie) a verifica greutatea monedelor ~ -foolish - neglijare a administrrii sumelor mari de bani (ca rezultat al preocuprii excesive pentru fondurile mic) ~ sterling - lir sterlin poundage s. 1. greutate n livre 2. tax (yamal etc.) pe livr 3. procent calcu-lat pe lir sterlin (la salarii, profituri ec.) poverty s. srcie ~ level / line - prag de srcie ~ trap - capcana srciei (situaie n care se afl o persoan cu venituri mici, al crei ajutor social e diminuat nfuncie de ctigul obinut din munca siiplimentar i care nu are stimulente pentru a munci) power s. 1. putere, energie 2. autoritate; control 3. mputemicire, mandat ~ of attorney - procur ~ of sale - drept de vnzare (dreptul executorului testamentar de a vinde o parte din masa succesora) ~ plant - central electric practical adj. 1. practic; util, folositor 2. de drept ~ owner - proprietar de drept practice s. 1. practic 2. practicare, profesare, exercitare (a unei profesi) 3.

PRA-PRE

233

clientel (de medic sau avocat) 4. metod, procedeu 5. uzan ~ s of trade - uzane comerciale the ~ of the courts - (dr.) jurispruden practise v.t. 1. a practica, a profesa, a exercita (o profesie) v.i. a practica, a profesa practitioner s. 1. medic sau avocat practicant 2. practician; profesionist, specialist precalculated adj. antecalculat ~ cost price - pre de cost antecalculat precapitalistic adj. precapitalist precast adj. prefabricat (din beton) ~ unit - element prefabricat din beton precautionary adj. preventiv ~ balance - sold de numerar preventiv
(numerar pstrat pentm cheltuieli neprevzute)

precept s. ordin de plat (emis de o


persoan mputernicita)

precontract s. precontract predatory adj. acaparator ~ pricing - stabilire de preuri


acaparatoare (preuri sczute iniial pentru eliminarea concurenei i instituirea monopolului)

preempt v.t. 1. a ocupa (teren) pentru a dobndi dreptul de preempiune 2. a cumpra naintea altora; a lua n posesie naintea altora preemption s. (dr.) drept de preempiune preemptive adj. preemptiv bid - ofert avantajoas de cumprare (pentru descurajarea altor ofertani) ~ patenting - brevetare de blocare (brevetarea unui produs sau a unui

proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurenei) ~ right - drept de preemiune (clauz din contractul de societate i stalut care d acionarilor comuni dreptul de a cumpra proporional noi emisiuni de aciuni comune sau titluri de valoare convertibile n aciuni comune) prefabricate v.t. a prefabrica prefer v.t. 1. a prefera 2. a avansa, a promova (in servicui) 3. a nainta (o cerere, o plngere); a formula (o revendicare) preference s. 1. preferin 2. drept de prioritate; regim preferenial ~ capital capital al unei companii emis sub form de aciuni prefereniale -' shares - aciuni prefereniale ~ shareholder - acionar deintor de aciuni prefereniale preferential adj. preferenial; privile-giat ~ claim - privilegiu ~ creditor - creditor preferenial (ale crui creane sunt rambursate prioritar n caz de faliment) ~ debt - datorie preferenial (pltit integral, n caz de faliment, naintea altor datorii} ~ duty / tariff - tax / tarif vamal() preferenial() (la import) ~ payments (dr.) pli prefereniale (efectuate din averea unuifalit) ~ right - drept preferenial ~ shares - aciuni prefereniale (cu plata prioritar a dividendelor) ~ shop - ntreprindere care acord tratament preferenial (membrior de sindicat) ~ terms condiii prefereniale preferentialism s. sistem preferenial

234

PRE

preferment s. 1. avansare, promovare (n serviciu) 1. funcie superioar preferred v. preferential prejudice s. prejudiciu, pagub, daun v.t. a prejudicia, a cauza prejudicii preliminary adj. preliminar ~ design / plan / project - anteproiect ~ entry - declaraie vamal prelimi-nar ~ expenses - cheltuieli preliminare / de mfnnare (a unei societi)
~ hearing - audiere preliminar

~ work - lucrare pregtitoare premise s. 1. premis, punct de plecare


2. pl. (dr.) puncte sus-mentionate 3. pl.

(dr.) parte introductiv (a unui document) 4. pl. cladire, imobil (cu teren, instalaii etc.) premium s. 1. premiu, prim (de asigurare etc.) 2. (fin.) agio 3. tax de ucenicie ~ bonus - prim pentru economisirea timpului de lucru ~ for the call - (bur.) prim direct / pentru opiune de cumprare ~ for the put - (bur.) prim invers / pentm optiune de vnzare ~ on an issue / on shares - prim de emisiune a actiunilor ~ on gold - (fin.) agio asupra aurului ~ on redemption - prim de rambursare ~ pay - prim de stimulare ~ (savings) bond - obligaiune cu premii prin tragere la sori ~ wage system - sistem de salarizare cu prim preowned adj. de ocazie, la mna a doua prepack v. prepackage prepackage v.t. a preambala

prepay v.t. 1. a plti anticipat 2. a franca prepayment s. 1. plat anticipat 2. francare ~ privilege - privilegiu de plat anticipat (a unei datorii nainte de scadena) present adj. 1. prezent; actual 2. pre-zent, de fa s. 1. prezent; actualitate 2. cadou, dar v.t. a prezenta, a-i da (demisio), a prezenta, a depune (o cerere, un document etc.) ~ capital - capital disponibil ~ -day - actual, prezent ~ goods - mrfuri disponibile ~ month - lun curent ~ value / worth valoare actual ~ value method - metod de estimare la valoarea actual (a unei investiii) presentation s. prezentare (a unui efect de comer) ~ draft - trat la vedere president s. preedinte (al unei societ); director general press s. 1. pres; ziare 2. tipografe, imprimerie ~ advertising campaign - campanie de publicitate n pres ~ agency - agenie de pres / tiri ~ agent - agent de pres ~ conference - conferin de pres pressure s. 1. presiune, constrngere 2. greuti, dificulti (financiare, economice) ~ of demand - presiune a cererii ~ of taxation - sarcin / povar a impozitelor presume v.t. a presupune, a prezuma presumption s. prezumpie ~ of fact - (dr.) prezumpie de fapt ~ of law - (dr.) prezumpie legal presumptive adj. prezumptiv

PRE-PRI

235

~ heir - (dr.) motenitor prezumptiv ~ total loss - (asig.) pierdere total prezumat previous adj. anterior, precedent, prealabil ~ agreement - acord prealabil ~ design / project - anteproiect ~ endorser - andosator precedent ~ holder - titular precedent (al unor titluri de valoare) ~ quotation - (bur.) cotare anterioar price s. 1. pre, cost; valoare 2. (bur.) curs, cotaie v.t. 1. a fixa preul; a evalua, a estima 2. (out of) a cere un pre exagerat pentru ~ advance - majorare a preurilor ~ asked - pre cerut ~ boom - explozie a preurilor ~ ceiling - plafon al preurilor ~ clause - clauza preului ~ control - control al preurilor ~ current - mercurial, list de preuri ~ cutting - reducere a preurilor ~ determination - stabilire a preurilor ~ discretion - fixare a preurilor la discreie (de ctre intermediar) ~ discrimination - preuri difereniate ~ -earnings ratio - coeficient de capitalizare bursier (raportul dintre preul unei societi la burs i beneficiile ei) ~ effect - efect al preurilor ~ elasticity / sensitivity - elasticitate a preurilor ~ elasticity of demand - elasticitate a preului la cerere ~ elasticity of supply - elasticitate a preului la ofert ~ fxing - fixare a preurilor ~ floor - nivel minim al unui pre (controlat)

~ fluctuation/movement/wave - fluctuaie a preurilor ~ freeze/freezing - ngheare a preurilor ~ index - indice al preurilor ~ leader - lider de pre (firma care, acionnd ntr-un anumit domeniu, are iniiativa stabilirii preurilor) ~ leadership - fxare a preului n funcie de preul director ~ legislation - legislaia preurilor ~ level - nivel al preurilor ~ list - list de preuri, tarif ~ maker - cel care face preul ~ mechanism - mecanism al preurilor ~ of money - rat a scontului ~ -output policy - politic bazat pe raportul pre-producie ~ pattern/structure - structur a preurilor ~ quotation - (bur.) cotaie ~ reduction - reducere a preurilor ~ regulation - reglementare a preurilor ~ ring - coaliie a comercianilor pentru fixarea unor preuri (evitnd astfel concurena) ~ sensitive - sensibil n termeni de pre ~ shading - reducere mic/nesemnificativ a preurilor ~ stability - stabilitate a preurilor ~ stabilization - stabilizare a preurilor ~ support - subvenionare a preurilor ~ tag / ticket - etichet cu preul ~ taker - cel care preia preul ~ theory - teoria preurilor ~ war - rzboi al preurilor ~ s afloat - (mar.) preuri ale mrfurilor n expediie priced adj. cu indicarea preului, cu preul marcat; tarifat, evaluat

236

PRI

pricing s. fixare / stabilire a preului; evaluare ~ policy - politica preurilor ~ procedure - metod de determinare a preurilor primage s. (mar.) 1. cap 2. supliment la navlu pentru folosirea mijloacelor bordului ~ and average accustomed - cap i avarie conform uzanelor (clauz de
conosament)

primary adj. 1. primar, iniial 2. principal, fundamental ~ accumulation - acumulare primar / iniial ~ advertising - publicitate primar (reclam pentru un produs far precizarea mrci) ~ debtor - debitor principal ~ goods - mrfuri / produse de baz ~ industry - industria primar (care extrage i adun resursele natnrale prin activiti cum ar fi mineritul,
agricultura etc.)

~ issue - emisiune primar ~ liability - rspundere principal ~ markets - piee primare (pieele pe care sunt tranzacionate pentru prima
oar titlurile de valoare nou emise)

~ product - produs de baz; materie prim ~ production - producie primar / a materiilor prime ~ reserves - rezerve primare (rezerve
bancare care asigur lichiditi imediate, dar nu genereaz venitur)

~ resources - resurse de materii prime prime adj. 1. prim, nti 2. de prim calitate, de calitate superioar, excelent ~ bill - cambie de clasa nti ~ bond - obligaiune de clasa nti

~ condition - condiie / stare perfect ~ contractor - antreprenor general ~ cost - cost de producie; pre de fabric ~ entry - declaraie vamal preliminar ~ goods - mrfuri de prima calitate ~ (lending) rate - {fin.) rata dobnzii de baz; rata la creditele n alb acordate debitorilor cei mai solvabili; taxa scontului la cambiile de clasa nti ~ quality - calitate superioar ~ time - or de maxim audien (la radio i televiziune, pentru publicitate) principal adj. principal ^. 1. patron; ef, responsabil 2. (dr.) mandant 3. (dr.) debitor principal 4. capital de baz; capital iniial 5. ordonator (de pli} 6. sum a creditului (la care se calculeaz dobndd) 7. acionar majoritar ~ and agent - mandant i mandatar ~ and charges - totalitate a creanei ~ and interest - capital i dobnzi ~ offce - central (a unei case de comer, a uneifrme etc.) ~ sum - (,asig.) sum principal / total (care este pltit n caz de moarte accidental sau alte accidente majore) print s. 1. publicaie tiprit; tipritur, imprimat 2. tipar 3. estur imprimat, imprimeu v.t. 1. a tipri, a imprima; a publica, a edita 2. a imprima (pnzeturi) v.i 1. a tipri; a publica, a edita 2. a se tipri, a fi sub tipar ~ works - fabric de imprimeuri printable adj. care poate fi tiprit; bun de tipar printed adj. tiprit, imprimat ~ exchanges - buletin bursier (cuprinznd cursurile zilnice)

PRI

237

~ fabric / goods - imprimeuri, estur imprimat ~ form - formular ~ matter / paper - impnmate ~ work - tipritur printer s. 1. tipograf2. lucrtor care se ocup cu imprimarea esturilor 3. imprimant ~ 's error - greeal de tipar ~ 's proof - palt ~ 's ream - top (cantiate de hrtie) printing s. 1. tipar; tiprire 2. imprimare (de pnzeturi) ~ firm/house/office/works - tipografie, ntreprindere poligrafic ~ industry - industria poligrafic ~ plant / works - imprimerie, fabric de imprimat esturi prior adj. anterior, precedent ~ charges - sarcini prioritare (plata prioritar a dividendelor la aciunile prefereniale) ~ claim - cerere de despgubire cu drepturi prioritare; reclamaie anterioar ~ deposits - depozite bancare prealabile (cerute umii importator caform a barierelor comerciale nontarifare) ~ preferred stock - (SUA) titluri de valoare prefereniale (cu plata prioritar a dividendelor) ~ use - utilizare anterioar (a une
invenii brevetate)

priority s. prioritate; privilegiu ~ list - list de prioriti ~ of a creditor - privilegiu al unui creditor ~ of date - prioritate n ceea ce privete data ~ of invention - anterioritate a inveniei

~ of mortgage - privilegiu ipotecar ~ rights - drepturi de prioritate ~ schedule grafic de prioritate private adj. 1. privat, particular; personal 2. care nu deine o funcie public; neoficial ~ account - cont particular ~ arrangement - concordat, acord cu creditorii ~ bill - proiect de lege parlamentar privitor la persoane sau s&cieti particulare ~ brand - marc proprie/de comert (nume de marc atribuit unui produs de ctre un intermediar, de obicei un detailist important) ~ investment - investiie privat ~ law - drept privat ~ (limited) company - societate cu rspundere limitat ~ ownership - (regim de) proprietate particular ~ person - persoan particular, particular ~ placement - plasament privat ~ producer - productor particular ~ property - proprietate particular ~ (rate of) discount - rat de scont neoficial ~ sale - vnzare particular / pe baz de nelegere ~ sector - sector privat (m economie) ~ treaty - contract de vnzare-cumprare (intre dou persoane fizice) privatization s. privatizare privatize v.t. a privatiza privilege s. 1. privilegiu 2. (bur.) tranzactie cu opiune; drept de a efectua tranzacii cu opiune 3. autorizatie, patent 4. imunitate parlamentar v.t. 1.

238

PRI-PRO

a da / a acorda un privilegiu 2. a scuti, a elibera (de o sarcin etc.) ~ leave - concediu cu plat privileged adj. privilegiat ~ creditor - creditor privilegiat (ale crui creane sunt rambursate prioritar
n caz defaliment)

~ debt - datorie privilegiat (pltit


integral, n caz de faliment, naintea altor datori)

privity s. relaii juridice ~ in deed - obligaie contractual ~ in law - obligatie juridic ~ of contract - relaii contractuale directe privy adj. particular, privat, (de uz) personal s. parte interesat, contractant prize s. 1. premiu 2. ctig (la loterie) 3. priz maritim, captur; nav de captur v.t. 1. a evalua, a estima 2. a captura, a lua ca priz ~ bond - obligaiune cu ctiguri ~ bounty - prim de priz ~ court - tribunal de prize ~ money - prim de priz pro prep. pro, pentru ~ forma invoice - factur pro forma 1 de complezen ~ rata freight - (mar.) navlu p ro rata 1 proporional ~ tempore - temporar, provizoriu procedure s. 1. procedeu, metod 2. (dr.) procedur ~ in bankruptcy - procedur de faliment ~ of a court - procedur juridic ~ of customs - procedur vamal, fbrmalitti vamale proceeding s. 1. procedeu; modalitate de a proceda / a aciona 2. tranzacie 3.

pl. (dr.) procedur 4. pl. proces-verbal; dare de seam to institute / to take legal ~s against smb. - a deschide / a intenta proces cuiva proceeds s. pl. sum ncasat (dintr-o vnzare, afacere)', beneficiu, profit process s. 1. proces (tehnologic); operaie, procedeu 2. citaie, somaie; proces v.t. a prelucra, a supune unui procedeu tehnologic; a fabrica ~ chart - diagram a procesului tehnologic ~ costing - (cont.) determinare a costului total al fluxului tehnologic (pentru realizarea unui produs) ~ engineer - inginer tehnolog ~ industry - industria prelucrtoare ~ line - linie tehnologic ~ of manufacture - proces de fabricaie ~ properties - proprieti tehnologice ~ server - aprod processing s. prelucrare ~ department - departament pentm elaborarea proceselor tehnologice ~ float - (fin.) flotaie de procesare (flotaia cauzat de ntrzierile din
momentul cnd firma primete un cec pn cnd l depune la banc)

~ industry - industria prelucrtoare ~ properties - proprieti tehnologice ~ stages - faze / etape de fabricaie ~ tax - impozit asupra prelucrrii industriale a produselor procuration s. 1. administrare / conducere (a afacerilor) prin procur 2. procur; mputemicire, mandat 3. procurare, achizitionare 4. negociere (a
unei mputemicit)

PRO

239

~ fee - comision pltit pentru obinerea/intennedierea unui mpmmut ~ signature - semntur prin procur procurator s. (dr.) procurist, mputemicit, mandatar produce s. 1. produs; produse agricole 2. produs, rezultat v.. 1. a produce, a fabrica 2. a cuitiva, a crete 3. a produce, a aduce (un ctig) 4. a prezenta (acte, documene) v.i. 1. a produce, a fabrica; a cultiva, a crete 2. a produce, a fi productiv, a aduce ctig; a renta, a fi rentabil ~ advances/Ioans - credite pentm plata mrfiirilor achiziionate ~ broker - agent de marfa (la bursa de mrfuri) ~ exchange - burs de mrfuri ~ market - pia de produse producer s. productor, fabricant; fumizor; productor (de filme, spectacole, programe de radio i
televiziune)

~ price index - indicele preurilor productorilor ~ s' boards - comisii ale productorilor/de marketing ~ (s) goods - mijloace de producie; bunuri de investiie producible adj. care poate fi produs / fabricat producing adj. productor, de producie ~ capacity - capacitate de producie ~ centre - centru de producie product s. produs (arificial sau natural); articol, fabricat ~ abandonment/elimination - abandonare/eliminare a produsului (a producerii i a comercializrii acestud)

~ acceptance marketing - marketing pe baza acceptrii produsului (de ctre consumatori) ~ analysis pricing - stabilire a preului pe baza analizei produsului ~ class - clas de produse ~ costing - stabilire a costului de producie al produsului ~ design - concepere/proiectare a produsului ~ development - dezvoltare a gamei sortimentale ~ differentiation - difereniere a produselor ~ diversification - diversificare a produselor ~ engineering - tehnologie de fabricaie a unui produs ~ item - unitate de produs ~ liability - rspundere pentru calitatea produsului (prevzut de legislaia pentru protecia consumatorulu) ~ life cycle - ciclu de via al produsului ~ Une - linie de produse ~ management - managementul produsului ~ market - piaa produsului ~ mix / range - gam sortimental ~ placement test - testare a produsului prin plasare (temporar la un eventual cumprtor') ~ planning - planificare a sortimentului de produse ~ quality - calitate a produsului ~ research - sondare a cerinelor i a gusturilor consumatorilor privitor la un produs ~ strategy - strategie de produs ~ test - testare a produsului production s. producie

240

PRO

~ basis - baz de producie ~ bonus - prim de producie ~ budget - buget de producie ~ capacity - capacitate de producie ~ control - organizare i conducere a produciei ~ cost - cost de producie ~ credit association - (SUA) asociaia de credit cooperatist pentru producie ~ department - secie de producie / exploatare ~ estimate - fi tehnologic cu date de timp pentm procesul tehnologic ~ fotces - forte de producie ~ goods - mijloace de producie; bunuri de investiie ~ line - linie de producie ~ management - managementul produciei ~ manager - director de producie ~ - oriented company - companie orientat spre producia realizabil (i nu spre cea cerut) ~ plan / schedule - plan de producie ~ rate - ritm de producie ~ smoothing ~ nivelare a produciei ~ time - timp necesar pentru executarea operaiilor de producie ~ unit - unitate de producie productive adj. 1. productiv; fertil, rodnic (despre sol) 1. rentabil, bnos ~ assets - active productive ~ capacity - capacitate de producie ~ capital - capital productiv ~ debt - datorie (public) productiv (mprumut investit de stat n active productive) ~ equipment - echipament de producie ~ forces - forte de producie ~ investment - investiie productiv

~ potential - potenial de producie ~ rate - productivitate, randament ~ relations - relaii de producie ~ wages - salarii direct productive productivity s. productivitate; rentabilitate ~ agreement - acord de productivitate (intre sindicat i patronat, prin care mririle salariale sunt condiionate' de creterea productiviti) ~ bonus - prim de productivitate deal - acord de mrire a productivitii {n funcie de care se acord i creteri salariale) ~ of labour productivitate a muncii profession s. profesie, meserie, ocupaie professional adj. profesional; profesionist, de profesie / meserie s. expert, specialist, profesionist ~ corporation (SUA) corporaie profesional (care pltete impozite) ~ partnership asociaie profesional/ necomercial ~ practices - uzane ale profesiunii ~ risk risc profesional ~ school - coal de meserii ~ valuation - (cont.) expertiz profe-sional professionalism s. activitate profesio-nal; profesionalism profciency s. competen; experien proficient adj. competent, capabil; calificat profit s. 1. profit, beneficiu, ctig 2. venit net v.t. a fi profitabil pentru v.i. 1. (by) a profita, a beneficia (de) 2. a fi profitabil / avantajos ~ account - cont de beneficii ~ -and-loss account - (cont.) cont de profit i pierderi

PRO

241

~ balance - sold de beneficiu ~ centre - (man.) centru de profit, departament autonom (unitate n interiorul unei organizaii care este responsabil de propriul su profit) ~ -earning capacity - rentabilitate ~ expectations - beneficii scontate ~ forecast - prognoz a profitului ~ margin - (com., cont.) marj de profit ~ maximization - maximizare a profitului ~ mix - structur a produciei (totalitatea tipurilor de produse
realizate de o societate)

profitless adj. care nu aduce profit, nerentabil progress s. progres, dezvoltare v.i. a progresa, a se dezvolta ~ payment - plat progresiv progressive adj. 1. progresiv, treptat 2. progresist ~ assembly/manufacture - asamblare/ productie n flux continuu ~ consumer - consumator progresist (dispus s plteasc preuri mai
ridicate pentru produse mai bune)

~ motive - motivaie a obinerii profitului ~ rate - rat a profitului ~ sharing - participare (a salariailor) la profit ~ squeeze - presiune exercitat asupra beneficiilor; stoarcere a profitului ~ taking - (bur.) obinere de beneficii (prin vnzarea aciunilor al cror curs
a crescut)

~ tax - impozit progresiv ~ wages - salarii progresive prohibit v.t. a prohibi, a interzice prohibition s. prohibire, interzicere; (SUA) prohibiie (a vnzrii buturilor
alcoolice)

to issue / to publish a ~ - a interzice printr-un decret prohibitive adj. prohibitiv ~ duty - tax vamal prohibitiv ~ price - pre prohibitiv / inaccesibil project s. 1. proiect, plan 2. antier de
construcii; obiectiv (industrial) v.t. a

~ tax - impozit pe profit to bring in ~ - a aduce un profit to leave a ~ - a permite / a rezulta un profit to share in the ~s - a participa la beneficii profitability v. profitableness profitable adj. profitabil, avantajos; rentabil profitableness s. caracter profitabil; rentabilitate profiteer s. profitor; speculant v.i. a specula, a face specul proftgraph s. grafic al pragului de rentabilitate

proiecta ~ financing - finanare a proiectelor de investiii ~ management - managementul proiectului proletarian adj., s. proletar proletarianize v.t. a proletariza, a aduce la conditia de proletar proletariat s. proletariat promisee s. beneficiar, persoan care a primit un bilet la ordin; creditor promisor s. persoan care a emis un bilet la ordin; subscriitor, emitent; debitor promissory adj. care conine o promisiune sau o obligaie

242

PRO

~ note - bilet la ordin promote v.t. 1. a promova, a sprijini {iniiative, interese etc.) 2. a fonda (o societate) 3. a face reclam (unui produs) 4. a avansa (nfuncie) promoter ^. 1. promotor, iniiator (al unui proiecf) 2. fondator, ntemeietor (a unei societi) ~ 's shares/stock - aciuni de fondator promotion s. 1. promovare, sprijinire (de iniiative, interese etc.) 2. fondare, nfiinare (a unei societ) 3. avansare (n funcie} 4. publicitate, reclam (pentru un produs) ~ expenses - cheltuieli de constituire / nfiinare (a unei societi) ~ man - intennediar ~ matter - material publicitar ~ strategy - strategie de promovare (a
unui produs)

proof s. 1. (dr.) prob; titlu 2. ncercare, prob; verificare, control 3. trie normal (a alcoolului) ~ department - departament de control (unitatea central a unei bnci care verifc toate tranzaciile efectuate) ~ ot debt / indebtedness - (dr.) titlu de crean ~ of delivery - dovad de predare a mrfii ~ of origin - dovad a originii (unui produs) ~ of ownership - titlu de proprietate ~ sheet - palt propensity s. nclinaie (spre un
anumit comportament economic)

~ to consume - nclinaie spre consum ~ to import - nclinaie spre import ~ to invest - nclinaie spre investiie
(in mijloace de prodncie a investitorilor particular}

promotional adj. promoional, de promovare / reclam ~ advertising - publicitate / reclam pentru promovarea unui produs ~ budget - buget promoional (pentru publicitatea unui produs) prompt adj. 1. prompt, imediat 2. n numerar, pein (despre bani)', punctual (despre plat) s. scaden, termen de plat; contract cu scaden ~ cash against documents - numerar contra documente ~ date - scaden, termen de plat ~ day - zi de plat (a mrfurilor cumprate prin licitaie la bursa de
mrfur)

~ delivery - livrare / predare imediat ~ note - not de avizare a scadenei ~ tonnage - (mar.) tonaj disponibil

~ to save - nclinaie spre economie propertied adj. avut, bogat the ~ classes - clasele avute property s. proprietate (funciar, imobiliar)', bunuri, avere ~ company - societate care vinde, cumpr sau nchiriaz imobile, parcele ~ damage - pagub material ~ damage insurance - asigurare de rspundere civil ~ insurance - asigurare de proprietate ~ register - registru de cadastru ~ tax - impozit pe proprietate proportional adj. proportional ~ taxation - impunere proportional proprietary adj. 1. de proprietate (despre drepturi, acte etc.); particular 2. patentat, brevetat (despre produse) 3.

PRO

243

avut, bogat {despre clase) s. 1. proprietar 2. proprietate, avere ~ article/product - articol/produs patentat ~ company - holding; societate care deine teren minier; societate cu rspundere limitat (in Australia i
Africa de Sud)

~ insurance - asigurare efectuat de o societate comercial de asigurri (spre deosebire de o asigurare mutual) ~ rights - drepturi de proprietate proprietor 5'. proprietar, stpn proprietorship s. drept de proprietate; proprietate, posesiune prosecute v.t. a da njudecat, a urmri njustiie v.i. a intenta un proces prosecution s. 1. urmrire judiciar 2.
acuzare (parte ntr-un proces)

protectionist s. protecionist, adept al protecionismului protective adj. 1. protector, de protectie 2. protecionist ~ duty - tax vamal protecionist ~ inventory - stoc de siguran ~ system - sistem vamal protecionist ~ tariff - tarifvamal protecionist protest s. 1. protest; obiecie 2. protest
(al cambie) v.t. a protesta (o cambie) v.i. a protesta (mpotrivd)

~ for non-acceptance - protest pentru


neacceptare (a unei cambii)

~ for non-payment - protest pentru


neplat (a iinei cambi)

prosecutor s. reclamant prospect s. 1. (i pl.) perspective, posibiliti 2. cumprtor / client eventual 3. prospeciune (geologic)
v.t. a prospecta (un teren, o mina)

prospective adj. 1. n perspectiv, de viitor 2. eventual, probabil ~ buyer - cumprtor eventual ~ damages - daune probabile ~ obligation - obligaie viitoare prospector s. prospector prospectus s. prospect, brour, pliant; catalog; list de preuri prosper v.i. a prospera, a propi prosperity s. prosperitate, bunstare prosperous adj. prosper protection s. 1. protecie 2. protectionism, sistem vamal protecionist ~ tarifftarifvamal protecionist protectionism s. protecionism, sistem vamal protecionist

protester s. creditor care protesteaz cambia protestor v. protester provide v.t. 1. a nzestra, a prevedea 2. (dr.) a stipula, a prevedea v.i. a se ngriji de acoperire (financiara} provident adj. prevztor, precaut; econom ~ bank - cas de economii ~ fund - fond de asigurri sociale ~ scheme - sistem de prevederi sociale ~ society - asociaie de ntrajutorare (a muncitorilor) provider s. fumizor provision ^. 1. aprovizionare, fumizare 2. (cont.) provizion 3. rezerv (de capital) 4. pl. provizii, alimente 5. clauz, stipulaie (contractuala) v.t. a aproviziona ~ dealer / merchant - bcan ~ industry - industria alimentar provisional adj. provizoriu ~ account - cont provizoriu ~ insurance - asigurare provizorie ~ invoice - factur provizorie ~ liquidator - lichidator provizoriu

244

PRO-PUB

~ note - not de asigurare provizorie proviso s. clauz condiional (intr-un contracf) proximate adj. proxim ~ cause -'cauz proxim (a cererii de onorare a unei polie de asigurare) proximo adv. ale lunii viitoare on the 10111 ~ -pe 10 ale lunii viitoare proxy s. 1. mputemidre, mandat, procur; vot prin reprezentare {la adunarea acionarior) 2. mputemicit, mandatar, procurator ~ fight - lupta mputemicirilor (ncercarea unei persoane sau a unui grup de a ctiga controlul asupra unei societi convingnd acionarii s voteze o nou conducere) prudence^. (cont.) pmden, prevedere (concept de baz conform cruia cnd dou valori simt posibile trebuie s se rein cea mai sczut) psychographics s. psihografie public adj. public; de stat, al statului s. public ~ accountant - contabil public / autorizat ~ bill - proiect de lege de interes public ~ contract - contract de stat ~ corporation - corporaie public / de stat; regie autonom ~ credit - credit public / acordat de stat ~ debt / funds - datorie public / de
stat

~ department - serviciu public ~ disclosure - divulgare a unei invenii (naintea nregistrrii cererii de brevet) ~ domain - domeniu public ~ expenditure - cheltuieli publice ~ finance - finane publice ~ health - sntate public ~ holiday - srbtoare legal

~ issue - emisiune public de aciuni ~ law - drept public ~ lending right - drepturi pentru mpmmutul public (de cri, pltite autorilor) ~ liability insurance - asigurare de rspundere civil ~ limited company - societate pe aciuni ~ loan - mprumut de stat ~ monopoly - monopol de stat ~ offer - ofert public ~ offce - instituie de stat; funcie public ~ official - funcionar de stat ~ opinion - opinie public ~ ownership / property - proprietate public / de stat ~ procurement - comand guvemamental/de stat ~ records - arhivele statului ~ relations - relaii publice ~ revenue - venit public ~ sale - vnzare public, licitaie ~ sector - sector public / de stat ~ servant - funcionar public ~ service - serviciu de stat / public; servicii comunale ~ stores - antrepozite vamale ~ subscriber - abonat ~ subsidy - subvenie de stat ~ trading - comert de stat ~ trustee - administrator public / din oficiu ~ utilities - societate de servicii publice; actiuni ale societilor de servicii publice ~ utility company - societate de servicii publice ~ welfare - bunstare naional ~ works - lucrri publice

PUB-PUT

245

publicist s. 1. publicist, ziarist 2. agent de publicitate publicity s. publicitate, reclam ~ agency - agentie de publicitate . ~ agent - agent de publicitate ~ campaign - campanie de publicitate ~ department - departament / serviciu de publicitate ~ manager - ef al serviciului de publicitate ~ material - material publicitar ~ stunt - reclam ingenioas, tmc publicitar publicize v.t. 1. a face reclam pentru 2. a da publicitii v.i. a face reclam publish v.t. a publica, a edita publisher s. 1. editor 2. (SUA) director sau proprietar de ziar publishing s. activitate editorial; publicare, editare ~ agreement - contract de editare ~ house - editur ~ industry - industria editorial purchasable ad.j. achiziionabil, de vnzare purchase s. 1. cumprare, achiziie; cumprtur, lucm cumprat 2. venit anual (pbinut din exploatarea unui teren) v.t. a cumpra, a achiziiona ~ deed - act / contract de cumprare ~ for cash - cumprare cu plata n numerar ~ invoice - factur de cumprare ~ money / price - pre de cumprare ~ on commission - cumprare n comision ~ on credit - cumprare pe credit ~ order - ofert de cumprare (facut fumiwrului, angrosistului) ~ s account - (cont.) cont de achiziii ~ s book/journal - registru de achiziii

~ tax - tax de cumprare (pentru unele articole neeseniale) ~ trial - prob la cumprare ~ value - valoare de cumprare purchaser s. cumprtor, achizitor; client purchasing s. cumprare, achiziionare ~ agent - agent de cumprare (care achiziioneaz mrfuri pentru patronul su) ~ party cumprtor; parte adjude-catar (la licitai) ~ power - putere de cumprare ~ power bond - obligaiune cu valoarea nominal (eventual i cu dobndd} indexat n funcie de inflaie ~ power parity - paritatea puterii de cumprare ~ power risk - riscul puterii de cumprare pure adj. pur ~ competition - competiie pur/ perfect ~ economics - economie teoretic ~ interest - dobnd net purvey v.t. a fumiza, a aproviziona cu (alimente) to ~ for smb. - a fi fumizorul cuiva purveyance s. 1. fumizare, aprovizio-nare 2. provizii, rezerve purveyor s. fumizor push s. sprijin, susinere v.t. 1. a ex-tinde, a lrgi (comerul) 2. a face reclam pentru; a difuza, a rspndi 3. (forward) a accelera, a stimula (o activitate) 4. (off) a arunca, a scpa (de o marja) 5. (up) a mri (preur) ~ - and-pull-strategy - strategie altemativ / de naintri i retrageri put s. (bur.) opiune de vnzare, put v.t. 1. a pune 2. (aside, away, by) a

246

strnge, a economisi (bani) 3. (at) a evalua la 4. (down) a plti n numerar; a micora (preurile); a nota, a nsemna 5. (forward) a prezenta (wi /?Za etc.) 6. (ira) a introduce (o clauz) 7. (off) a amna (platd) 8. (out) a investi (bani) 9. (up) a ridica (preurile); a vinde la licitaie; a avansa {ban}, a investi; a fabrica, a produce ~ -and-call option - opiune dubl, stelaj (care d drept deopotriv de cumprare i vnzare) ~ -of-more option - opiune care i d drept vnztorului s vnd un pachet dublu de aciuni (fa de cel convenif) ~ option -optiune de vnzare pyramid s. piramid v.t. a mri (pre-uri, salarii etc.) piramidal/gradual v.i.
PUT-PYR

(bur.) a-i extinde operatiile printr-o serie de tranzacii bazate pe diferena de curs (utiliwndu-se profitul din twnzaciile n derulare ca marj pentru viitoarele operaii) debt datorie piramidal (contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anteriore) pyramiding s. controlarea unui numr mare defiliale cu un capitol total mare de ctre un holding cu un capital relativ micprin comparaie ~ selling - vnzri n sistem piramidal structure (man.) stmctur piramidal/ierarhic

Q
qualification s. 1. calificare, competen 2. calitate, proprietate caracteristic 3. restricie, rezerv, corectiv ~ shares - aciuni statutare (numr obligatoriu de aciuni pe care o persoan trebuie s le dein pentru a
candida ca membru n consiliul de

administraie al societii respective) ~ test - prob de recepie qualified adj. 1. calificat, competent 2. condiionat, cu rezerve ~ acceptance - acceptare special / cu
rezerve (a unei cambii)

~ accountant - expert contabil ~ audit report - raport de audit cu rezerve ~ bill of lading - conosament cu meniuni ~ endorsement - andosare restrictiv / cu rezerve ~ expert - expert autorizat ~ personnel - personal calificat ~ title - titlu de proprietate restrns ~ vote - vot cu majoritatea cerut (de dou treimi) qualify v.t. (for) 1. a califica, a pregti
(pentru) 2. a autoriza (s) v.i. (for, as)

~ grade - clas de calitate ~ guarantee - garanie de calitate ~ management - managementul calitii ~ manager - director pentru probleme de calitate ~ of bills of exchange - categorie / clas a cambiilor ~ production - producie de calitate superioar ~ requirements - condiii de calitate ~ specifcations - prescripii de calitate; condiii tehnice de calitate ~ survey - analiz a calitii ~ test - prob / control de calitate quantitative adj. cantitative ~ research - cercetare cantitativ
(studiu depiaa)

a se califica, a se pregti (pentru, ca); a dobndi calificare (pentru) qualitative adj. calitativ ~ analysis / research - analiz / cercetare calitativ (studiu depia) ~ restrictions - restricii calitative quality s. calitate ~ assurance - asigurarea calitii ~ control - control de calitate

~ restrictions - restricii cantitative quantity s. cantitate ~ available / on hand - cantitate disponibil ~ discount / rebate - rabat n fiincie de cantitate ~ index - indice al cantitii ~ production - producie de mas / n serie; producie n flux / pe band ~ surveyor - controlor / verificator al cantitii, normator (in construcii) quantum s. cuantum, volum, total quarry s. carier (de piatr) v.t. a exploata o carier ~ face - front de exploatare ntr-o
carier

~ stone - piatr de carier / constmcii quarrying s. exploatare de carier

248

QUA-QUO

quart s. sfert de galon (unitate de msurpentru capacitate) quarter 5'. 1. sfert 2. trimestru 3. pl. cartier, locuine (mai ales pentru militari) 4. sfert (de vit tiat), ciosvrt 5. sfert de dolar (american sau canadian; moned de 25 de cen) 6. sfert (unitate de msur pentru greutate, capacitate i lungime) ~ day - zi de plat trimestrial ~ of year - trimestru quarterage s. plat trimestrial quartering s. 1. mprtire m patru 2. ncartiruire, cantonare, staionare quarterly adj. 1. dintr-un / de un sfert 2. trimestrial ^. publicaie trimestrial adv. trimestrial quartern s. sfert (depint, uncie etc.) quash v.t. (dr.) a anula, a casa (o sentin) quasi- adj. cvasi-~ -contract cvasicontract ~ -money - cvasibani ~ monopoly - cvasimonopol ~ -partner asociat cu numele quay s. chei; debarcader ~ apron - (SUA) zon operativ / de margine a cheiului (pn la magazi) ~ berth - dan de acostare ~ dues - tax de chei, cheiaj ~ rate - tarif redus de cheiaj ~ "side worker - docher (pe chei) ~ terms condiii de operare la chei ~ warehouse depozit pe chei quayage s. 1. tax de chei, cheiaj 2. front al cheiurilor quayman s. muncitor portuar (pe chei) queue s. coad, rnd v.i. {i ~ up) a sta la coad, a forma o coad to stand in a ~ - a sta la coad quick adj. 1. rapid 2. (fin.) lichid

~ asset ratio - (fin.) rata testului acid (raportul active lichide - pasive curente folosit pentru determinarea solvabilitu uneifirme) ~ assets - active convertibile n numerar; lichiditi ~ liabilities - pasiv pe termen scurt ~ - pay mortgage - ipotec cu termen scurt de rambursare ~ returns - profit rapid ~ sale - vnzare rapid / uoar quiet adj. calm, linitit ~ market - burs calm (cu interes sczutpentru tranzaci) quintal s. chintal quire s. 1. top (cantitate de hrtie) 1. coal de tipar (faluit) quit adj. eliberat (de obligaii, datorii etc.) v.t. a abandona, a ceda (im drept) v.i. a demisiona quitclaim (dr.) s. act de renunare formal la un drept v.t. a renuna la (un drept) quitrent s. rent pltit de proprietarii funciari (pentru scutirea de alte obligai) quittance s. 1. chitan 2. achitare, stingere (a unei datori) quorum ^. cvorum, numr necesar de membri to form a ~ - a constitui un cvorum, a fi legal constituit to have a ~ - a fi n numr statutar quota s. 1. cot, cot-parte; dividend 2. contingent (de mrfuri); tax de contingentare 3. norm ~ restrictions - restricii de contingentare

~ sample - eantion reprezentativ ~ sampling - eantionare prin cote

QUO

249

~ subscription - subscriere a unei cote-prti ~ system - contingentare (la export sau


import)

quotable adj. cotabil (la burs) quotation s. (bur.) cotare, cotatie, curs ~ board - panou de cotaii (la burs) ~ for freight - cotare pentm navlu ~ for goods - pre cotat pentru mrfuri

~ of prices - cotare a preurilor, curs, preuri ~ of the day - curs al zilei quote v.t. a fixa, stabili (un pre)\ a
cota (la bursa)

~ sheet - list a cursurilor, cot a bursei quoteworthy v. quotable

R
rack v.t. a impune, a percepe (chirie sau arend excesiv) ~ - rent - arend sau chirie excesiv; valoare bmt {a chiriei sau a arendei pltit anual pentru o proprietate) ~ - renter - proprietar care percepe o chirie excesiv; chiria care pltete o chirie excesiv raid s. (bur.) speculaie pentm coborrea cursului prin vnzri masive de actiuni v.i. (bur.) a face s scad cursul prin vnzri masive de aciuni to ~ into the market - a provoca panic pe pia raider s. (bur.) persoan fizic sau juridic care ncearc s obin controlul asupra unei societi (prin
cumprare masiv i brusc de actiun)

rail s. 1. cale ferat; transport feroviar 2. pl. aciuni ale societilor feroviare v.t. a transporta pe calea ferat ~ carriage / transport - transport pe calea ferat ~ port - (mar.) sabord pentru vagoane; port de operatii directe din vagoane (fr depozitarea mrfii n port) ~ shares - aciuni ale societilor feroviare railage s. 1. transport pe calea ferat 2. plat pentru transportul feroviar railhead ^. cap de linie; staie terminus railman s. muncitor feroviar railroad (SUA) s. 1. cale ferat; transport feroviar 2. pl. aciuni ale societilor feroviare v.t. 1. a transporta pe calea ferat 2. a construi o cale

ferat ntr-o regiune v.i. 1. a cltori cu trenul 2. a lucra la cile ferate ~ bill of lading - scrisoare de trsur ~ demurrage - locaie de vagoane freight rates tarif pentru transportul pe calea ferat ~ system - reea feroviar railroader s. (SUA) feroviar, lucrtor la cile ferate railway s. cale ferat adj. feroviar v.i. 1. a cltori cu trenul 2. a constmi o cale ferat ~ advice - aviz de sosire (a mrfii} pe calea ferat ~ bill of lading - scrisoare de trsur ~ bond obligaiune feroviar ~ brotherhood - (SUA) sindicat al feroviarilor ~ car / coach - vagon de cltori ~ carriage - vagon de cale ferat transport feroviar ~ charges - cheltuieli / taxe feroviare ~ company - companie de ci ferate ~ concession - concesiune a unei ci ferate ~ ferry - feribot freight rates - tarif pentru transportul pe calea ferat ~ gauge - ecartament de cale ferat ~ network/system - reea feroviar ~ operating - exploatare a cilor ferate ~ pool - trust feroviar ~ rates/tariff - tarif feroviar shares - aciuni ale societilor feroviare ~ siding - linie ferat uzinal

RAI-RAT

251

~ station - gar; staie ~ terminal - cap de linie, gar terminus ~ traffc - trafic feroviar ~ transport - transport feroviar ~ truck - vagon de marfa ~ vehicles - material rulant ~ waggon - vagon descoperit de. mrfuri ~ works - uzin feroviar ~ yard - gar / staie de triaj railwayman v. railman raise s. mrire, sporire (de preuri, salarii etc.) v.t. 1. a mri, a spori (preuri, salarii, etc.) 2. a colecta, a aduna (taxe, impozite) 3. a lansa (un mprumut); a procura, a obine (capital, fondur) 4. a crete (animale domestice); a cultiva (legume, cereale) 5. a promova, a avansa (in grad,
funcie)

rally s. nviorare, revenire (a afacerilor); restabilire (a cursului aciunilor etc.) v.i. a se nviora, a reveni (despre afacen); a se restabili (despre cursul aciunilor) ranch (SUA) s. ranch, ferm, cresctorie de vite v.i. 1. a avea un ranch 2. a se ocupa de creterea vitelor rancher (SUA) s. 1. proprietar al unui ranch; fermier 2. lucrtor ntr-un ranch random adj. aleatoriu ~ sampling - eantionare prin sondaj range s. 1. linie / gam de produse 2. fluctuaie ransom s. rscumprare; pre de rscumprare v..t. 1. a rscumpra 2. a scoate de la amanet ratability s. posibilitate de evaluare / estimare

rat(e)able adj. 1. evaluabil, estimabi! 2. impozabil 3. proportional ~ contribution - contribuie proportional ~ ton - ton impozabil ~ value - valoare (locativ) impozabil; evaluare cadastral ratal s. cuantum al impozitelor locale rate s. 1. pre, tarif; curs 2. evaluare; calcul 3. rat (a plusvalorii etc.) 4. (pl.) taxe locale/municipale; impozit pe proprietate 5. coeficient, rat, procent 6. norm 7. rang, clas (a navelor) v.t. 1. a evalua, a estima; a cota; a stabili tariful 2. a impune 3. a clasifica (nave) ~ collector - perceptor de taxe comunale ~ of consumption - norm de consum ~ of discharge - norm de descrcare ~ of discount - tax de scont ~ of exchange - curs schimb ~ of interest - rata dobnzii ~ of loading - norm de ncrcare ~ of production - norm de producie productivitate ~ of return - rata rentabilitii (rata intern a rentabilitii unei investii) ~ of surplus value - rata plusvalorii ~ of taxation - rat/cot de impozitare ~ of technical substitution - rata substituiei tehnice {mrirea produciei prin fabricarea unui articol n locul altuia) ~ of transport - norm de transport ~ of turnover - ritm de circulaie a mrfurilor; dever ~ of work - norm de lucru ~s and taxes - taxe i impozite ~s rebate / relief - reducere a taxelor locale / municipale ~s schedule - sistem tarifar

252

RAT-REA

~ war - rzboi tarifar rated adj. 1. evaluat, estimat, calculat 2. nominal, normal, proiectat (despre
un utilaj etc.)

~ capacity - capacitate nominal ~ load - sarcin nominal ~ output - producie nominal; randament nominal ~ value - valoare nominal ratepayer s. contribuabil ratepaying s. plat a impozitelor sau a taxelor rater s. 1. evaluator, preuitor 2. taxator, funcionar care stabilete
tarifele

ratification s. ratificare ratify v.t. a ratifica (un acord etc.) rating s. 1. (asig., fin.) evaluare, estimare; rating (fonnularea unei calificri pe msura posibilului risc de nerambursare - parial sau total asumat de investitorul care a realiza plasamente n titluri financiare) 2. impunere, taxare; tarifare; taxe comunale 3. clasificare, clasare; categorie 4. randament, productivitate ~ system - regim tarifar ratio s. raport, rat, proportie; coeficient, indice ~ analysis - analiza proportiilor
(pentru detenninarea performanelor unui agent economic)

ration s. 1. raie 2. pl. provizii, alimente v.t. 1. a aproviziona cu alimente 2. a raionaliza ~ book / card - cartel (de alimente sau alte produse uzuale} ~ money - compensatie bneasc
(sum de bani dat n locul unei raii)

~ expectations - ateptri raionale (explicarea comportamentului econo-mic al indivizilor sau al companiilor n funcie de opiunea pentru una dintre previziunile realizate) rationalization s. 1. raionalizare, aplicare a metodelor de management tiinific 2. raionalizare (a alimentelor, a materiilor prime etc.) rationalize v.t. a raionaliza raw adj. brut, neprelucrat s. materie prim ~ goods - semifabricate ~ material materie prim ~ product - produs brut / nefinisat rayon 5'. mtase artificial, viscoz reach s. accesibilitate (numrul de indivizi care recepioneaz mesajul unei campanii publicitare) ready adj. gata ~ berth clause - (mar.) clauza danei pregtite ~ capital - capital circulant ~ cash / money - bani lichizi / ghea, numerar ~ made/-to-wear - de gata, gata confecionat ~ - made / - to-wear clothes -confecii ~ market - pia profitabil (imde mrfurile se vnd rapid i cu profit bun} ~ sale - vnzare rapid / uoar ~ -to-cook foods - semipreparate culinare ~ -to-eat / - to-serve Joods - (SUA) preparate culinare real adj. 1. real 2. (dr.) real, imobiliar, patrimonial 3. veritabil, autentic; natural, nefalsificat ~ accounts (cont.) conturi reale

rational adj. raional

REA-REC

253

~ agreement - contract de hchiriere sau arendare pe termen lung ~ aggregate demand - cerere global real ~ assets - active reale ~ capital - capital real ~ cost - cost real ~ estate / property - proprietate imobiliar ~ estate agent / broker / operator agent imobiliar ~ estate investment trust - fond de plasament n valori imobiliare ~ estate loan - mprumut ipotecar ~ estate market - pia imobiliar ~ estate register ~ cadastru ~ estate tax - impozit imobiliar ~ exchange rate ~ curs de schimb real ~ income - venit real ~ money - bani efectivi, moned efectiv ~ rate of interest - rata real a dobnzii ~ tare - tar real ~ value - valoare real / efectiv ~ wages - salariu real realignment s. (fin.) realiniere (a cursurilor de schimb) realizable adj. 1. realizabil 2. convertibil n numerar (despre active, titluri de valoare) 3. vandabil ~ assets - active convertibile n numerar; lichiditi ~ goods - mrfuri vandabile realization s. realizare (a unui plan, contracf) 1. obinere (a unui pre) 3. convertire n numerar (a activelor, a titlurilor de valoare) 4. vnzare {a mrfurilor) realize v.t. 1. a realiza (un plan, un contract etc.) 2. a converti n bani

(active, titluri de valoare) 3. a realiza, a obine, a scoate (un profit) realtor s. (SUA) agent imobiliar realty s. proprietate imobiliar ream s. top (canitate de hrie) reappraisal s. reevaluare reappraise v.t. reevalua reassess v.t. 1. a reimpune, a reimpozita 2. a reevalua reassessment s. 1. reimpunere, reimpozitare 2. reevaluare reassurance v. reinsurance reassure v. reinsure rebate s. rabat, reducere v.t. a reduce recapitalization s. recapitalizare recapitalize v.t. a recapitaliza recaption s. (dr.) reintrare n posesie (prin bun nelegere) recede v.i. a se deprecia receipt s. 1. primire 2. chitan, recipis 3. pl. ncasri, venituri v.t. (SUA) a da chitan pentru, a iscli de primire pentru ~ book - chitanier ~ for goods - recipis de primire a mrfii ~ for payment - chitan de plat ~ in duplicate - chitan n dublu exemplar ~ in full discharge - chitan de sold / lichidare ~ on account - primire n cont ~ stamp - timbru de chitan ~s and expenses / expendture ncasri i cheltuieli ~s and payments - ncasri i pli ~s tax - impozit pe ncasri / cifra de afaceri ~ to issue / to make out a ~ - a elibera o chitan / recipis

254

REC

receivable adj. de ncasat s.pl. sume de ncasat receive v.t. 1. a primi; a ncasa (ban) 2. a accepta, a admite received ari/. 1. primit; achitat; ncasat 2. acceptat, admis ~ bill of lading - (mar.) conosament de primire (mrfuri recepionate, ns nencrcate) ~ stamp - tampil primit" ~ tare - tar admis (pentru calcularea tarei ntregii partide de mrfuri) receiver s. 1. primitor, persoan care primete / recepioneaz; destinatar 2. (dr.^ tinuitor (de lucruri furate} 3. (com.) consignatar 4. (dr.) administratorjudiciar, judector sindic; lichidator ~ in bankruptcy - administrator judiciar; lichidator (intr-un faliment) receivership s. (dr.) 1. calitatea de administrator judiciar/judector sindic 2. regim de administrare judiciar (instituit cnd o firm nu-i mai poate ndeplini obligaiile financiare) receiving adj. de primire s. 1. primire; receptie; ncasare 2. acceptare, admitere ~ clerk - agent de primire ~ house / office - birou de mesagerie ~ note - (mar.) ordin de imbarco ~ order - ordonan de punere sub sechestm (in caz de faliment) reception s. primire, recepie; recepionare (de mrfurt) ~ clerk - recepioner ~ desk - birou de recepie; dispecerat (la hoel) receptionist s. recepioner, funcionar la recepie

recession

s.

recesiune,

cnz

(economica}

recessional adj. referitor la recesiune / criz recharter v.t. (mar.) a renavlosi; a subnavlosi rechartering s. (mar.) renavlosire; subnavlosire recipience s. primire, receptie, recepionare recipient s. primitor, destinatar; beneficiar (al unui cec etc.) reciprocal adj. reciproc; mutual ~ duty - tax vamal reciproc ~ shareholding - deinere reciproc de aciuni (de ctre dou sau mai mule societ) ~ trade agreement - acord comercial pe baz de reciprocitate (cu reducerea
taxelor vamale)

reciprocity s. reciprocitate; acord mutual (incheiat ntre dou sau mai multe state, care prevede faciliti de natur comercial) reckon v.t. 1. (i ~ up) a calcula, a socoti 2. a evalua reckoner s. 1. tabel de calcul 2. contor reckoning s. 1. calcul, socoteal 2. not de plat reclaim v.t. a ameliora {un teren) v.i. 1. a face mbuntiri funciare 2. (dr.) a face apel ~ days - termen de apel reclaimant .s'. (rfr.)-reclamant reclamation s. 1. reclamaie 2. mbuntiri funciare 3. {dr.) amendament recommended adj. recomandat ~ retail price - pre cu amnuntul recomandat (de productor)

REC-RED

255

reconcile v.t. a armoniza (diferitele. tipuri de^ registre contabile ale unei societ) reconversion s. reconversie (adaptarea unor industrii sau a unor sectoare industriale la necesiti no) reconvey v.t. (dr.) a retroceda (vechiului proprietar) record s. 1. registru; dosar; pl. arhive 2. act oficial, document 3. raport; proces-verbal 4. nregistrare, consemnare 5. record 6. (dr.) stpnire de drept v.t. a nregistra, a consemna ~ office - grefa; registratur ~ of service - stat de serviciu ~ output - producie-record to be on ~ - a fi nregistrat/consemnat to to enter on the ~ - a trece n raport / procesul-verbal recorder s. 1. arhivar; grefier; ftmctionar la serviciul de registratur 2. aparat de nregistrare recoup v.t. 1. a despgubi; a compensa 2. a defalca recoupment .'?. despgubire, compensaie recourse s. 1. resurs; recurgere, apelare 2. regres, recurs (practicat n cazurile de protest al cambiilor) recover v.t. 1. a recupera (pierder); a ncasa (creane); a primi ca despgubire 2. a exploata (zcminte) recoverable adj. recuperabil (despre o datorie) ~ unforeseen expenditures - cheltuieli neprevzute recuperabile recoverableness s. posibilitate de recuperare (a unei datori) recovery s. 1. recuperare (a pierderilor); ncasare (a creanelor) 1. despgubire, compensaie 3. redresare, refa-

cere (economic) 4. recuperare, revalorifcare; valorificare a deeurilor ~ charges - cheltuieli de recuperare / ncasare ~ cycle - ciclu de recuperare economic ~ in kind - despgubire m natur ~ of business - redresare a afacerilor ~ of damages - recuperare a daunelor, daune-interese ~ of prices - redresare / urcare a cursului; urcare a preurilor ~ of the market - redresare / nviorare a pieei ~ plant - instalaie de recuperare ~ share - aciune subevaluat (dar cu posibiliti de redresare) recruit v.t. 1. a recruta (personal) 2. (mar.) a aproviziona recruitment s. recrutare (de personal) rectify v.t. a rectifica (bugetul etc.) recuperate v.i. a se redresa (financiar) recurrent adj. recurent, periodic ~ costs - costuri recurente recycle v.t. a recicla (deeuri) red adj. 1. rou 2. debitor; deficitar s. debit; deficit ~ clause - clauza roie (prin care
vnztorul aflat n deficit poate obine un avans bancar)

~ country - ar debitoare ~ ensign - pavilionul flotei comerciale engleze ~ goods - (SUA) produse de culoare roie (bunuri de consum, precum cele alimentare, consumate i nlocuite
imediat)

~ tape / tapery / tapism - birocraie ~ tapist - birocrat; funcionar to be in the ~ - a fi n deficit; a fi debitor

256

RED-REF

to come out of the ~ - a se solda cu un beneficiu redeem v.t. 1. a recupera; a rscumpra, a scoate din gaj sau amanet 2. a amortiza 3. a restitui, a reda redeemability s. rambursabilitate redeemable adj. 1. rambursabil 2. amortizabil redeemer s. rscumprtor redeliver v.t. 1. a livra din nou 2. a restitui redemption s. 1. recuperare; rscumprare, scoatere din gaj sau amanet 2. amortizare; achitare, plat^ stingere (a
unei ipotec)

reduced adj. 1. redus, micorat, sczut 2. convertit, schimbat {despre valut) ~ goods - solduri reducible adj. reductibil, care se poate reduce ~ waste - deeuri prelucrabile (pentru
refolosire)

reduction s. 1. reducere, micorare, scdere 2. (cow.) rabat, bonificaie, remiz ~ factor - coeficient de reducere ~ m / of the price - reducere a preului ~ in turnover - scdere a cifrei de afaceri
reenter v.t. (cont.) a renscrie (un articol ntr-un cont)

~ fund - fond de amortizare ~ loan - mpmmut pentru amortizare ~ premium - prim de rscumprare ~ price - pre de rscumprare ~ quota - cot de amortizare ~ table - plan de amortizare ~ value - valoare de rambursare / amortizare ~ yield - randament pn la maturitate
(rata dobnzii obinute la o obligaiune dac aceasta este pstrat pn la maturitate)

redhibition s. (dr.) redhibiiune redhibitory adj. redhibitoriu rediscount s. 1. reescontare 2. pl. efecte de comert reescontate v.t. a reesconta ~ rate - tax de reescontare redistribute v.t. a redistribui (yenituri ec.) redraft s. contracambie reduce v.t. 1. a reduce, a micora, a scdea 2. a converti, a face schimb de
(yalut)

to ~ money - a face schimb de valut

reentry s. (dr.) repunere n posesie / drepturi reexport s. 1. reexport; reexportare 2. pl. mrfuri de reexport v.t. a reexporta ~ trade - comer intermediar / de reexport reexportation s. reexport; reexportare reexporter s. reexportator refer v.t. (to) a trimite la, a ndmma ctre/spre ~ to the drawer - adresai-v emitentului (formul pe un cec) referee s. 1. (dr.) arbitm 2. (man.) persoan care d referine ~ in case of need - avalist refgure v.t. a recalcula refinance v.t. a refinana refinancng s. refmanare ~ credit - credit de refinanare refinev.r. arafina refined adj. rafinat ~ product carrier - petrolier pentru produse albe" refinement s. rafinare

REF-REG

257

refnery s. rafinrie ~ port - port cu rafinarie reft s. 1. reparatie, revizie 2. (mar.) reechipare, rearmare, reutilare v.t. 1. a repara; a repune n funciune 2. (mar.) a reechipa, a rearma, a reutila reflate v./. (/w.) a produce reflaie reflation ^. (fn.) reflaie refloat v.t. 1. (mar.) a ranflua 2. a emite din nou (un mprumut) 3. a repune n activitate (o ntreprindere
etc.)

refloating s. 1. (mar.) ranfluare 2. nou emitere (a unui mprnmut) 3. repunere n activitate (a unei ntreprinderi) reform s. reform {economica) v.t. a refonna reforward v.t. a reexpedia refrigerant adj. refrigerent s. refrigerent, agent frigorific ~ fluid - agent frigorific lichid ~ mixture - amestec refrigerent refrigerate v.t. a refrigera, a congela refrigerated adj. refrigerat, congelat; frigorific ~ barge - lep frigorifc ~ cargo carrier/ship/vessel - nav fngorifc ~ container - container frigorific ~ fish carrier - nav frigorific de pete ~ room - compartiment frigorific ~ shipping - transport de mrfuri refrigerate; flot de nave frigorifce ~ truck - camion frigorific ~ waggon - vagon frigorific refrigerating adj. frigorific s. refrigerare, congelare ~ capacity - capacitate de refrigerare (a instalaiei) ~ chamber - camer frigorific

~ industry - industria frigului ~ machine - frigorifer ~ mixture - amestec refrigerent ~ plant - instalaie frigorifc ~ tonnage - tonaj al navelor frigorifice ~ trawler - trauler frigorific refrigeration s. 1. refrigerare, congelare 2. frigotehnic ~ ton - ton de refrigerare refuel v.i. a se (re)alimenta cu combustibil; (mar.) a bunchera refuge s. refugiu ~ dues - taxe de staionare n portul de refugiu ~ harbour / port - port de refugiu refugee s. refugiat ~ capital - capital refugiat (atras din strintate de dobnzi ridicate sau de
un climat politic sigur)

refund s. 1. rambursare; plat/despgubire pentru cheltuieli v.t. a rambursa; a despgubi pentru cheltuieli regain s. recuperare; reintrare n posesie v.t. a rectiga, a recupera to ~ possession of - a reintra n posesia register s. 1. registru, catalog; borde-rou, list 2. registru naval / maritim 3. (mar.) caric, ncrctur 4. contor, aparat de nregistrare v.t. 1. a nregistra, a trece n registru; a nmatricula (o societate, un automobil, o nav etc.) 2. a nzestra (nava) cu acte de identitate 3. a nregistra, a marca (despre contor) ~ book - carte de registru (cu date despre clasificarea navelor) ~ card - fi de eviden ~ of companies - registru de comert ~ of members - registru al acionarilor ~ of mortgages - registru de sarcini i ipoteci

258

REG

~ of shipping - registru naval / maritim ~ office - registratur ~ ton - ton - registru ~ tonnage - tonaj-registru registered adj. nregistrat, nscris; nmatriculat ~ address - adres social ~ bond obligaiune nominal ~ capital - capital nregistrat / nominal ~ certificate certificat nominal (de aciuni) ~ letter - scrisoare recomandat ~ name denumire nregistrat (a firme) ~ office sediu social parcel - colet potal cu valoare declarat ~ proprietor - proprietar cu titlu de proprietate nregistrat/nscris (n cartea funciara) ~ shares - aciuni nominale ~ title - titlu de proprietate nregistrat/ nscris (n cartea funciara) ~ tonnage - tonaj-registru ~ trade mark - marc de comert nregistrat, marc depus registering adj. nregistrator, de nre-gistrare s. 1. nregistrare, nscriere (in registrn) 1. expediere recomandat (a unei scrisori} 3. (rfr.) transcriere registrar s. 1. arhivar 2. grefier 3. notar ~ of companies - director al registrului de comert registration s. 1. nregistrare, nscriere (n registru) 2. expediere recomandat {a unei scrisori) 3. (rfr.) transcriere ~ countries ri n care o cerere de brevet de invenie poate f nregistrat

(beneficiind de prioritate convenional) ~ dues / fees - tax de nregistrare ~ number - numr de nregistrare ~ office - registratur ~of mortgage - nscriere / transcriere ipotecar ~ of trade marks - nscriere / depunere a mrcilor de comert registry s. 1. registratur; birou, oficiu 2. nregistrare, nscriere 3. registru, catalog 4. (mar.) pavilion ~ of shipping - registru naval/maritim ~ offce - registratur; oficiul strii civile; oficiu de plasare (a oamenilor
de serviciu)

regressive adj. regresiv ~ supply - ofert regresiv ~ tax - impozit regresiv regular adj. 1. regulat 2. obinuit, curent, normal 3. reglementar customer client obinuit/ permanent ~ employment - serviciu permanent ~ endorsement - andosare reglemen-tar / complet ~ grade - calitate obinuit ~ income venit obinuit / fx ~ line - linie regulat (de navigaie) ~ lot - (bur.) partid normal de mrfuri overtime - ore suplimentare obinuite / normale ~ price - pre obinuit / curent ~ recourse - (dr.) regres legal ~ salary - salariu permanent / regulat ~ size format obinuit ~ staff - personal permanent ~ trader - nav de linie ~ traffic - trafic regulat

REG-REL

259

~ travellers - cltori cu abonament; navetiti ~ way - (bur.) tranzacii care se lichideaz n ziua unntoare regularity s. regularitate; form reglementar (a unui act) regularize v.t. 1. a regulariza; a reglementa 2. a ordona, a aranja regulate v.t. 1. a regulariza; a reglementa 2. a adapta (cerine, condiii) regulation s. 1. ordin, ordonan 2. regularizare; reglementare 3. pl. regulament, statut 4. ordonare, aranjare adj. 1. stabilit (prin regulament) 1. reglementar ~ of monopoly - reglementare a monopolurilor ~ of the market - reglementare a pieei Regulation T - (SUA) lege federal care reglementeaz suma total a creditelor care pot fi acordate de brokeri clienilor pentru cumprarea de titluri de valoare Regulation U - (SUA) lege federal care reglementeaz suma total a creditelor care pot fi acordate de o banc pentru cumprarea de titluri de valoare to bring under ~ - a reglementa rehabilitation s. reabilitare, refacere ~ plan - plan de reabilitare / refacere reimbursable adj. rambursabil reimburse v.t. 1. a rambursa 2. a despgubi, a indemniza reimport s. 1. reimportare 2. pl. mrfuri reimportate v.t. a reimporta reimportation s. reimport; reimportare reinstatement s. restituire a unui bun (de ctre societatea de asigurri) reinsurance s. reasigurare

~ clause - clauz de reasigurare ~ exchange/pool - convenie/asociaie de reasigurare ~ policy - poli de reasigurare reinsure v.. a reasigura reinsurer s. reasigurtor reinvest v.t. a reinvesti reissue s. 1. reeditare, retiprire; ediie nou 2. emisiune nou (de aciuni, obligaiuni) v.t. 1. a reedita, a retipri 2. a emite din nou (aciuni, obligaiuni) relation s. relaie; raport ~s of production - relaii de producie release s. 1. a elibera, a descrca (de o datorie) 2. (dr.) act de transmitere, cesiune (a unei proprieti etc.) 3. (dr.) punere n libertate 4. eliberare, livrare (de mrfuri) 5. (com.) chitan, recipis 6. permis (de ncrcare, descrcare etc.) 1. autorizatie de publicare (n pres) v.t. 1. a elibera, a descrca {de o datorie etc.) 2. (dr.) a transfera, a ceda (o proprietate) 3. (dr.) a pune n libertate 4. a autoriza publicarea (n pres) ~ of goods against payment eliberare a mrfurilor (din vam) contra plat ~ of funds - deblocare de fonduri ~ of mortgage - scoatere de sub ipotec ~ on bail - eliberare pe cauiune releasee s. (dr.) cesionar releasor s. (dr.) cedent relevant adj. relevant ~ risk - (fin.) risc relevant (riscul unui titlu de valoare care nu poate fi diversificat sau riscul depia) reliability s. 1. bonitate, solvabilitate 2. fabilitate, siguran m exploatare (a
unuiprodus)

260

REL-REN

reliable adj. sigur; serios ~ bank - banc sigur / de ncredere ~ firm - firm serioas ~ guarantee - garanie solid relief s. 1. reducere; degrevare (de impozite etc.) 2. (a?r.) reparatie, despgubire; ctig de cauz 3. ajutor, asisten (pentru sraci, omeri etc.) ~ fund - fond de ajutor/asisten ~ works - asisten pentru omeri relieve v.t. 1. a degreva (de o obligaie etc.) 2. a ajutora, a ajuta (la nevoie) relieving adj. 1. de reducere 2. de ajutor ~ clause - clauz de exonerare reload v.t. a rencrca; a transborda relocation s. detaare remain v.i. a rmne to ~ in force - a rmne n vigoare to ~ on hand - a rmne disponibil remainder s. 1. rest, rmi 2. stoc de crti nevndute 3. (dr.) drept de motenire adj. rmas v.t. a vinde la solduri (stocul crilor nevndute) ~ sale - soldare (de cr) ~ shop - magazin de solduri [de cr} ~ value - valoare rmas remainderman s. (dr.) motenitor subsecvent; succesor (al unei moteniri) remedy s. 1. (dr.) reparatie, satisfacie; compensaie, despgubire 2. toleran (a titlului unei monede) reminder s. 1. memento; reamintire 2. scrisoare de rapel / revenire remission s. 1. scutire, degrevare (de datorii etc.) 2. (rfr.) renunare {la pretenii, drepturt) remit v.t. a remite, a transmite; a expedia (mrfuri); a trimite prin mandat (bani) 2. a plti, a achita 3. a

scuti, a degreva (de datori) 4. (dr.) a micora (p pedeaps, o amenda) remittal s. anulare (a unei datorii) remittance 5'. 1. expediere, transmitere (de bani, cecuri etc.) 2. bani expediai ~ man - persoan care triete (m strintate) cu bani expediati de acas remittee s. destinatar (al unei remiter) remitter s. remitent, expeditor al unei sume de bani remnant s. 1. rest, rmi 2. deeu, reziduu 3. cupon (de stofa) ~ sale - soldare de cupoane (de stofa) removable adj. detaabil, demontabil; mobil ~ parts - piese detaabile removal s. 1. deplasare, transportare 2. schimbare a domiciliului, mutare 3. destituire, demitere 4. transfer 5. ridicare (a restriciilor) 6. radiere contractor(s) - companie de transport de mobil ~ expenses - cheltuieli de mutare ~ van - camion de mutri remove v.t. 1. a muta, a transporta 2. a destitui, a demite 3. a transfera 4. a ridica (restrici) 5. a radia v.i. 1. a se muta (din cas') 1. a-i schimba serviciul remunerate v.t. a remunera, 'a retribui remuneration s. remuneraie, retribu-ie; salarizare remunerative adj. 1. remunerativ 2. rentabil, profitabil ~ business - afacere rentabil remunerativeness s. caracter remune-ratoriu remuneratory adj. lucrativ, rentabil renegotiatev.r. arenegocia

REN-REP

261

renew v.t. 1. a rennoi; a prelungi (un contrac); a relua (activitated) 2. a reface, a restaura; a recondiiona renewable s. care poate fi rennoit / refacut sau prelungit renewal s. 1. rennoire; prelungire (a unui contract)', reluare (a activiti) 2. refacere, restaurare; recondiionare ~ fund - fond de modemizare tehnologic ~ notice - not / ofert de rennoire (a contractului de asigurare) ~ premium - prim de rennoire {a contractului de asigurare pentru un an) ~ privilege of term insurance privilegiu de rennoire a termenului de asigurare ~ rate - tax pentru prelungirea creditului . rent s. 1. chirie 2. arend; rent funciar v.t. 1. a nchiria, a da cu chirie; a nchiria, a lua cu chirie 2. a arenda, a da n arend; a arenda, a lua n arend v.i. 1. a fi nchiriat 2. a fi arendat ~ control - reglementare a chiriilor ~ - free - scutit de chirie sau arend ~ freeza - ngheare a chiriilor (de
ctre. stat)

rental s. 1. .cuantum al chiriei sau al arendei 2. cas nchiriat 3. registru al arendailor sau al veniturilor din arenzi adj. referitor la nchiriere sau arendare ~ income - venit din nchirieri ~ tariff - tarif de nchiriere ~ value - valoare locativ renter s. 1. chiria 2. arenda reorder s. comand nou; reaprovizionare v.t. 1. a rearanja, a reordona 2. a comanda din nou; a reaproviziona reorganize v.t. 1. a reorganiza, a restructura 2. a asana (fnanele) repack v.t. a reambala repair s. 1 (i pl.) reparaie; ntreinere

2. pl. (cont.) chekuieli alocate pentm


ntreinerea mijloacelor fixe 3. pies de schimb v.t. a repara ~ parts / pieces - piese de schimb ~ service - serviciu de ntretinere ~ ship / vessel - atelier plutitor - work - lucrri de reparaie ~ yard - antier naval de reparaii reparation s. reparaie, reparare 2. pl. despgubiri, compensaii (de rzboi
etc.)

~ of land - arend; rent funciar ~ ower - chiria, persoan care datoreaz chiria; arenda, persoan care datoreaz arenda ~ restriction - plafonare a chiriilor (de
ctre staf)

~ - roll - registru al arendailor sau al veniturilor din arenzi ~ service - servicii (personale) care nlocuiesc sau suplimenteaz chiria ori arenda ~ tax - impozit pe chirii

repatriate v.t. a repatria (profitul) repay v.t. a plti, a achita, a rambursa v.i. 1. a plti, a-i achita datoriile 2. a acorda o rsplat / recompens repayable adj. rambursabil repayment s. 1. plat, achitare, rambursare 2. rsplat, recompens repeat s. 1. repetare 2. (com.) comand de mrfuri similare cu transportul anterior v.t. a repeta "(o comand, o cerere etc.) ~ order - comand repetat ~ purchase sales volume - volum de vnzri ale unor articole de consum obinuit

262

REP

repetitive adj. repetat ~ manufacturing - producie de serie replacement s. 1. nlocuire 2. pies de schimb; nlocuitor ~ age - vechime limit / de nlocuire (a unui utilaj) ~ cost - cost de nlocuire (al unui
activ)

representation s. reprezentan (comercial) representative adj. reprezentativ, caracteristic, tipic s. 1. reprezentant; delegat; 2. eantion reprezentativ. mostr ~ money - bani reprezentativi (hrtie - moned cu acoperire total n metale
preioase)

~ demand - (com.) cerere de nlocuire (a produselor defolosin ndelungat) ~ parts / pieces - piese de schimb replenish v.t. 1. a reumple 2. a completa; a reaproviziona replenishment s. 1. reumplere 2. completare; reaprovizionare ~ of stock - completare a stocului ~ of supplies - reaprovizionare ~ lead time - perioad de reaprovizionare {timpul dintre comand i livrare) replevin s. (dr.) recuperare a bunurilor inute sub sechestru; hotrre de scoatere de sub sechestru; aciune de scoatere a bunurilor de sub sechestru replevy v.t. (dr.) a scoate de sub sechestru; a recupera bunurile inute sub sechestru report s. 1. raport, dare de seam; proces-verbal 2. reportaj v.t. 1. a face un raport / o dare de seam asupra 2. a t'ace un reportaj despre v.i. 1. (on, upon) a prezenta un raport (asupra, despre) 1. a face un reportaj reportage s. reportaj reporter s. 1. raportor 2. reporter repository s. depozit, magazie, antrepozit repossess v.t. a repune n posesia; a reintra n posesia represent v.t. a reprezenta (o firm)

~ offce - reprezentan ~ sample - mostr reprezentativ, eantion-tip ~ sampling - eantionare reprezentativ

~ type - model-tip ~ value - valoare proprie repressive adj. represiv ~ tax - impozit represiv (pentru frnarea investiiilor, a consumului) reprieve .$. amnare, psuire v.t. a amna, a psui; a acorda un termen (unui debitor) reprisals s. pl. represalii reprises s. pl. impozit anual (pe o proprietate) reproductive adj. reproductiv ~ debt - datorie (public) reproductiv (imprumut investit de stat n active productive) repudiate v.t. 1. a repudia, a denuna {un contract) 2. a refuza (plata unei datorii, ndeplinirea unei obligaii) repudiation s. 1. repudiere, denunare (a unui contract) 2. refuz (de a plti o
datorie, de a ndeplini o obligaie)

repurchase s. rscumprare v.t. a rscumpra ~ agreement - acord de rscumprare


(a titlurilor de valoare)

reputed adj. 1. celebru, faimos 2. ipotetic, prezumtiv

REP-RES

263

~ owner - proprietar prezumtiv request s. 1. cerere, revendicare, pretenie 2. (com.) cerere v.t. a cere, a solicita; a revendica ~ for payment / to pay - cerere de plat ~ note - (mar.) permis vamal special {de descrcare a mrfurilor perisabile nainte de conrolul vamal) ~s book - condic de reclamaii ~ to insure - cerere de asigurare to be in good / great ~ - a fi foarte cutat / cerut to be in limited / little / poor ~ - a fi puin cutat / cerut to comply with a ~ - a admite o cerere to make ~ for - a cere, a solicita require v.t. 1. a cere, a solicita, a revendica 2. a necesita, a reclama, a avea nevoie de requirement s. 1. cerere, cerin, solicitare 2. necesitate, nevoie, trebuin requital s. 1. rsplat, recompens 2. descoperire, compensaie, indemnizaie requite v.t. 1. a rsplti, a recompensa 2. a despgubi, a compensa, a indemniza reroute v.t. a schimba ruta / relaia; a transporta pe alt rut rerouting s. schimbare a rutei / relaiei rerummage v.t. (mar.) a executa o contrarevizie vamal (la. ncrcarea mrfii de exporf) resale s. revnzare ~ price maintenance - fixare a preurilor de revnzare (sistem de vnzare n care preurile la ultimul consumator sunt stabilite de productor) ~ value - valoare de revnzare

rescheduling s. reealonare (a datoriilor) rescind v.t. a anula, a rezilia (un contract) rescission s. anulare, reziliere (a unui contract) research s. cercetare (tiinific'); studiu, investigaie v.i. a face cercetri (tiinifice) ~ and development - cercetare i dezvoltare ~ department - serviciu de cercetare ~ institute - institut de cercetri ~ work - munc de cercetare ~ worker - cercettor researcher s. cercettor {tiinifc) resell v.t. a revinde reservation s. 1. rezervare, retinere (de locuri) 2. (dr.) rezervare, pstrare (a unui drept) ~ fee - tax de rezervare {a locului) reserve s. 1. rezerv; stoc, provizii 2. (fin.) rezerv 3. rezerv, restricie; clauz limitativ adj. de rezerv v.t. 1. a rezerva, a reine (locur) 2. (dr.) a-i rezerva (un drept) ~ account - cont de fonduri de rezerv ~ against bad and doubtful debts fond (bancar) de rezerv pentru creane dubioase ~ bank - (SUA) banc federal de rezerve ~ capital - capital de rezerv ~ currency - rezerv valutar ~ deficiency - deficit de rezerv ~ deposit - depunere de acoperire ~ fund - fond acumulat/de rezerv (pentru investifii) ~ price - pre iniial / de strigare (la hcitaie); pre minim (acceptat de
vnztor)

264

RES

~ ratio - (fin.) rata de rezerv (raportul dintre rezerva monetar a unei bnci i obligaiile totale fa de depozitele clienilor) ~ requirements - rezerv minim obligatorie ~ stock - stoc de rezerv to build up ~s - a constitui rezerve to draw on the ~s - a retrage sume din fondurile de rezerv reship v.t. (mar.) a rencrca; a transborda reshipment s. (mar.) rencrcare; transbordare reside v.i. a locui, a domicilia residence s. 1. domiciliu, reedin 2.reziden ~ for tax purposes - domiciliu fiscal resident adj. domiciliat; rezident s. rezident ~ minister - reprezentant diplomatic, ministru plenipoteniar ~ population - populaie stabil / fix residential adj. rezidenial; referitor la locuine ~ area - cartier rezidenial / de locuine elegante ~ building - bloc de locuine ~ district - cartier de locuine ~ estate - teren parcelat pentru construcia de locuine ~ hotel - hotel - pensiune ~ mortgage - ipotec imobiliar residual adj. rezidual, restant ~ dividend theory - teoria dividendelor reziduale ~ unemployment - omaj rezidual (omaj care afecteaz fora de munc cu eficien sczut, necalifcat, fr
motivaie)

~ value - {cont.) valoare rezidual


(valoarea rmas a unui activ depreciabil)

residuary adj. (dr.) rezidual, restant ~ bequest / legacy - (dr.) motenire a unui legatar universal ~ clause - clauz rezidual / restanta
(privitoare la legatarul universal)

~ estate - motenire rezidual /


restant

~ legatee - (dr.) legatar universal residue s. 1. reziduu 2. (com.) rmi, excedent, sold 3. (dr.) motenire rmas (dup plata impozitelor i a datoriilor) resign v.t. a renuna la (un post, o funcie etc.) v.i. (from) a demisiona, a-i da demisia {din} resignation s. 1. demisie 2. renunare {la un drept) to hand / to send in one 's ~ - a-i da / a-i nainta demisia resistance s. rezisten ~ level - nivel de rezisten (al cursului aciunilor) resort s. 1. resurs, mijloc 2. staiune (climateric) resource 5'. 1. resurs 2. pl. resurse financiare, mijloace bneti ~ allocation - distribuire / repartizare a resurselor ~ audit - (man.) audit al resurselor (m vederea realizrii unei strategii economice) ~ dependence - (nian.) dependen de resurse (asisten financiar, furnizare de materii prime etc.) ~ industry - industria minier ~ management - managementul resurselor

RES

265

resourceless adj. lipsit de resurse/ mijloace / posibiliti resourcelessness s. lips de resurse / mijloace / posibiliti respectable adj. respectabil ~ bill - cambie de clasa nti respite s. amnare, psuire, rgaz v.i. a amna, a psui; a acorda un rgaz
(pentru achitarea unei datorii)

respondentia s. mprumut maritim cu angajarea mrfii ~ bond - contract de mprumut maritim cu angajarea mrfii rest s. 1. rest, rmi 2. fond de rezerv suplimentar (a unei bnci) restaff v.t. a angaja din nou personal pentru (o ntreprindere etc.) restaurant s. restaurant ~ car - vagon-restaurant restaurateur s. restaurator, patron de restaurant restitution s. 1. restituire, napoiere 2. reparare, compensare (a unei pagube) ~ of damage - reparare / compensare a daunei to make ~ - a repara / a compensa o daun restock v.t. a reaproviziona (un
magazin), a reface (un stoc de mrfur)

restorable adj. care poate fi restituit / napoiat restoration s. 1. restituire, napoiere (de bunuri, proprieti) 1. repunere n drepturi; reintegrare (ntr-o funcie anterioar) 3. restaurare, reparare ~ of goods taken m distraint - (dr.) ordin de ridicare a sechestrului restore v.t. 1. a restitui, a napoia 2. a repune n drepturi, a reintegra 3. a restaura, a repara

restrain v.t. a restrnge, a ngrdi (comerul) restraint s. 1. restricie, ngrdire 2. constrngere ~ and detainment - constrngere i reinere (a nave) ~ of authorities - constrngere aplicat de autoriti {asupra nave) ~ of trade - restricii comerciale restrict v.t. a restrnge, a limita restricted adj. restrns, limitat ~ endorsement - andosare restrictiv ~ liability - rspundere limitat ~ licenc'e - licen partial / cu clauze restrictive ~ market - pia restrns / limitat (pe care unul sau mai muli productori au decis s-i limiteze vnzrile) ~ ownership - coproprietate, indiviziune ~ publication - publicaie de uz intem ~ tariff - tarif forfetar ~ voting shares aciuni cu drept de vot restrictiv restriction s. restricie; restrngere, limitare (a creditelor) restrictive adj. restrictiv, limitativ ~ business/trade practices - practici comerciale restrictive (aciuni ale societilor private sau de stat care practic o concuren restrictiv
neoiala)

~ clause - clauz restrictiv ~ covenant - (dr.) acord contractual restrictiv (care interzice anumite aciun) ~ endorsement - andosare restrictiv ~ measures - msuri restrictive restructure v.t. a restructura, a reorganiza

266

RET

retail s. vnzare/comer cu amnuntul/bucata/n detaliu adj. referitor la vnzarea cu amnuntul/bucata/n detaliu adv. cu amnuntul/bucata/n detaliu v.t., v.i. a vinde cu amnuntul/ bucata / n detaliu ~ banks - bnci pentm activiti cu amnuntul (care acord credite consumatorilor ifirmelor mici)

~ dealer - comerciant cu amnuntul, detailist ~ distribution - distribuie / comer cu amnuntul ~ outlet - debueu pe piaa vnzrilor cu amnuntul ~ price - pre cu amnuntul ~ sale - vnzare cu amnuntul ~ shop - magazin cu amnuntul ~ trade - comert n detaliu / cu amnuntul retailer s. comerciant cu amnuntul, detailist retain v.t. 1. a reine 2. a angaja (un avocat etc.); a lua n serviciu 3. a pstra, a menine retained adj. reinut ~ earnings / profit - profit acumulat / nedistribuit (acionarilor cu scopul formrii defonduri de investiii) retainer s. arvun; avans, onorariu de angajare (pentru un avocat) retaliate v.i. (on) a aplica represalii (impotriva) retaliation s. represalii ~ tariff - tarif vamal de represalii retaliatory adj. de represalii, represiv ~ duty - tax vamal de represalii ~ measures - msuri represive, represalii ~ tariff - tarif vamal de represalii

retention s. 1. reinere 2. pl. profit reinut / nedistribuit {acionarilor cu scopul formrii defonduri de investiii) ~ money - penalizri (in cazul nendeplinirii obligaiilor contractuale) ~ ratio - rat de retenie (partea profitului nerepartiza din totalul profitului companiei) retire v.t. 1. a pensiona, a scoate la pensie 2. a retrage din circulaie (bani) 3. a achita (o cambie nainte de scadena) v.i. 1. a demisiona; a se pensiona 2. a se retrage (din afacer) retired adj. 1. pensionat 2. retras (din afaceri) ~ bill - cambie retras (inainte de scadena) sau nlocuit (cu alte cambii) ~ list - list a funcionarilor pensionai ~ pay - pensie (a unui funcionar sau
militar)

retiree s. pensionar, persoan retras din activitate retirement s. 1. pensionare 2. retragere din circulaie (a banilor) 3. achitare {a unei cambii nainte de scadena) 4. casare (a unui mijlocfix) ~ annuity - poli de asigurare cu plata unei anuiti din momentul pensionrii ~ benefits - beneficii de pensionare, pensii ~ funding - fonduri de finanare a pensionrii ~ on account of age / pension pensionare pentru limit de vrst ~ plan - plan de pensionare retiring adj. care iese la pensie, pensionat; referitor la pensionare ~ age - vrst de pensionare ~ fund - fond de pensii ~ pension - pensie pentru limit de
vrst

RET-REV

267

retoolv.?. areutila retractable adj. retractabil ~ bond - obligaiune retractabil (care ii ofer deintorului opiunea de a o revinde emitentului la valoarea nominal, nainte de maturitate) retraining s. recalifcare (profesional) retrench v.t. a reduce, a micora (cheluielile) v.i. a-i reduce cheltuielile, a face economii retrenchment s. reducere, micorare (a cheltuielilor)\ economie retroact v.i. a avea efect retroactiv, a aciona retroactiv (despre legi) retroaction s. putere retroactiv, efect retroactiv (al unei legi) retroactive adj. retroactiv return s. 1. ntoarcere, napoiere 2. rambursare, restituire, ristum 3. {i pl.) profit, beDeficiu; ncasri; randament, rentabilitate 4. refuzare, napoiere, reexpediere (de mrfuri necorespunztoare) 5. pl. mrfuri refuzate; stoc nevndut 6. recompens, rsplat 7. raport oficial; comunicat oficial; dare de seam, expunere 8. recensmnt (al populaie) adj. referitor la ntoarcere / napoiere v.t. 1. a rambursa, a restitui 2. a aduce, a produce (un venit) 3. a anuna, a declara (venitul) v.i. a se ntoarce, a reveni ~ address - adres a expeditorului ~ draft - contratrat ~ duty - tax vamal restituit ~ fare - pre al biletului dus-ntors ~ freight - (mar.) navlu de napoiere ~ load - ncrctur de napoiere ~ of charges - degrevare de taxe ~ of expenses - dare de seam asupra cheltuielilor ~ of income - declaraie de venituri

~ of premium - restituire a primei de asigurare ~ of shares - randament al aciunilor ~ of the year - rezultat al exerciiului financiar ~ on assets - rentabilitatea activelor
(raportul dintre profitul net i activul total)

~ on capital / investment - rentabilitatea investiiei - on (common) equity - rentabilitatea capitalurilor proprii (profitul disponibil pentru acionari mprit la capita-lurile propri) ~s inwards book - (cont.) registru al mrfurilor retumate / refuzate ~ ticket bilet dus-ntors returnable adj. retumabil - goods - mrfuri n consignaie returned adj. 1. restituit, napoiat 2. refuzat ~ cheque - cec refuzat ~ empty - restituit gol (despre un
container sau vagon)

reusable adj. refolosibil ~ materials - materiale refolosibile reuse v.t. a refolosi revalorize v.t. a revaloriza (moneda
etc.)

revaluation s. reevaluare ~ of assets - reevaluare a activelor ~ reserve - rezerv obinut din reevaluarea sau vnzarea unor active revalue v.t. a reevalua revenue s. 1. venit (anual); pl. beneficii, profit 2. bunuri care constituie surs de venit -- account - (cont.) cont de venituri / ncasri fiscale ~ assets - capital circulant / mobil ~ authority - autoritate fiscal, fisc

268

REV-RIG

~ bond - obligaiune cu ctiguri (obigaiune municipal susinut prin veniturile proiectului finanat) ~ collection - colectarea impozitelor ~ cutter - alup vamal ~ duties - taxe fiscale ~ earning capital - capital productiv ~ expediture cheltuieli de ntreinere i productie ~ flag - (mar.) pavilion vamal ~ from land - venit funciar ~ offce - administraie financiar ~ officer - administrator financiar functionar vamal ~ receipts ncasri fiscale ~ stamp - timbru fiscal; banderol (care atest plata taxei de timbru) ~ tariff - tarif fiscal ~ tax - impozit pe profit ~ ton - ton vamal reverse adj. invers s. revers; verso, contrapagin v.t. 1. a inversa 2. (dr.) a anula, a casa; a abroga ~ takeover - (bur.) preluare invers (cumprarea unei societi anonime de ctre una cu rspundere limitat sau a unei societi mari de ctre una mai mic) reversible adj. reversibil ~ days - (mar.) zile de operare reversibile ~ lay days - (mar.) stalii reversibile reversion s. (dr.) reversiune, reversie to come into ~ - a intra n posesia unui bun prin reversiune reversionary adj. referitor la reversiune ~ annuity - (asig.) anuitate prin reversiune ~ interest - (dr.) reversiune, reversie revictual v.t., v.i. a (se) reaproviziona

revival ^. 1. relansare (economic); reluare (a legturilor economice) 1. repunere/reintrare n vigoare (a unei


leg)

revocable adj. revocabil ~ post - funcie amovibil revocation s. revocare; anulare, abrogare revoke v.t. a revoca; a anula, a abroga
(o lege)

revolve v.i. a reveni periodic / cu regularitate revolving adj. care revine periodic / cu regularitate ~ credit agreement - acord de credit cu rennoire automat ~ fund - fond circulant (din care se mprumut bani i n care se rentorc creditele acordate cu dobnda aferent); (SUA) tbnd (guvernamental) circulant (destinat finanrii serviciilor publice} reward s. recompens, rsplat; premiu v.t. a recompensa, a rsplti; a premia ~ system - sistem de recompense rich adj. 1. bogat, avut 2. roditor, fertil to grow ~ - a se mbogi to strike it ~ - a se mbogi peste noapte rider s. 1. anex (la un document, o lege); alonj (la cambie) 2. clauz adiional (la un contract) rig v.t. a falsifica to ~ the market - a manipula piaa, a produce (n mod artificial) creteri sau scderi de preuri right adj. 1. drept 2. corect; exact s. drept ~ and true delivery - (mar.) predare
exact

RIG-RIS

269

~ of action - drept de a aciona n judecat ~ of angary - (mar.) drept de angarie ~ of entry - drept de (re)intrare n posesie (asupra umd teren) ~ of frst refusal - drept de prioritate asupra ofertei ~ of option - drept de opiune of pre-emption - drept de preempiune ~ of return - drept de retumare (a mrfurilor nevndute) ~ of search - (mar.) drept de control / vizit ~ of signature - drept de semntur ~ of way - drept de trecere / pasaj ~ s issue drept preferenial de subscriere (pentru acionarii existeni) ~ offing - drepturi n perspectiv (emisiune de titluri de valoare ctre acionarii existeni) ~ to enforce - drept de a executa (prin judecat) ~ to strike - drept la grev ~ to work drept de munc rightful adj. legal, legitim ring s. 1. cartel, sindicat patronal 2. grup, cerc (de persoane cu inerese economice comune susinute pe ci ilegale) 3. ring, loc de negociere (la burs) riot .y.revolt, rscoal ~s and civil commotions - (asig. mar.) rscoale i rzboaie civile riparian adj. riveran; de pe litoral / coast s. proprietar riveran rise s. cretere, ridicare, mrire (a preurilor) v.i. a crete, a se ridica, a Se mri (despre preur) to operate for a ~/to speculate on the ~ (bur.) a face speculaii la hausse

rising adj. n cretere / urcare ~ market - pia cu tendin de cretere (a preurilor) ~ price - pre n cretere risk s. (asig.) risc v.t. a risca ~ analysis - (fin.) analiza riscului ~ at sea - risc maritim / pe mare ~ aversion - aversiune fa de risc (a
investitorilor)

~ capital - capital de risc/pentru speculaii ~ coefficient - coeficient de risc ~ - free rate - (fn.) rat fr risc
(rentabilitatea unei investifii lipsite de risc)

~ insured - risc asigurat ~ management - managementul riscurilor ~ money - fond pentru manco de cas ~ of boats / craft - risc de transbordare ~ of breakage - risc de spargere ~ of capture and seizure clause (asig. mar.) clauza riscului de captur i sechestrare ~ of collision - risc de coliziune / abordaj ~ of seizure - (asig. mar.) risc de captur ~ portfolio - portofoliu de riscuri ~ premium - (fin.) prim de risc (diferena dintre rata necesar a rentabilitu unui activ riscant dat i rata rentabilitii unui activ lipsit de risc cu aceeai via estimata) ~ taker - persoan (investitor) care i asum riscul ~s and perils of the sea - riscuri i pericole ale mrii to incur a ~ - a se expune unui risc to lay off a ~ - a efectua o reasigurare

270

RIV-ROU

rival adj., s. rival v.t. a concura, a rivaliza cu v.i. a rivaliza, a fi n concuren rivalry s. rivalitate, concuren river s. ru; fluviu adj. de ru; fluvial ~ barge - lep fluvial ~ bill of lading - conosament fluvial ~ boat/ship/vessel - nav fluvial ~ - borne - transportat pe fluviu ~ charges / dues - taxe fluviale ~ fshery - pescuit fluvial ~ insurance - asigurare fluvial ~ navigation - navigaie fluvial ~ port - port fluvial ~ tonnage - tonaj al navelor fluviale ~ transportation - transport fluvial riverain adj., s. riveran road s. 1. dmm; osea 2. (SUA) cale ferat 3. (mar.) rad ~ board - administraia drumurilor ~ haulage / transport - transport rutier ~ haulier - transportator ~ network - reea mtier ~ officials - funcionari din serviciile drumurilor ~ ship / vessel - nav de rad roadbook s. ghid rutier roadhouse s. restaurant pe marginea unei osele roadman s. drumar roadstead s. (mar.) rad roadtax s. tax de drumuri, impozit rutier roadworks s.pl. lucrri de drumuri robber 5'. jefuitor, tlhar ~ economy - economie de jaf (care exploateaz la limit resursele naturale) robot s. robot; automat ~ distributor - distribuitor automat robotics s. robotic

rod s. prjin (unitate de msur pentru lungime i suprafata) ~ of brickwork - prjin de zidrie de crmid (unitate de msurd pentru suprafa) ~ rollback s. reducere general a preurilor, salariilor etc. {impus de
guvem)

rolling adj. rulant ~ stock - (c.f.) material rulant, parc de vagoane rollover s. rollover, prelungire; reealonare (a unor obligaii financiare); reinvestire (a unui titlu de valoare cnd acesta ajunge la scadena) rood 5'. prjin (unitate de mdsur pentru lungime i suprafaa) rook v.t. a nela, a escroca room s. camer; sal ~ service - serviciu de camer (intr-un hotel) rotation s. rotaie ~ of crops - asolament, rotaie a culturilor agricole ~ of directors - rotaie a directorilor ~ of jobs - rotaie a sarcinilor / locului de munc round adj. 1. rotund 2. rotund, complet, ntreg (despre cifre) 3. aproximativ, estimativ, n cifre rotunde (despre calcule) s. mnd (de negocieri) v.t. (off) a rotunji (calcule, cifre) ~ dozen - duzin complet ~ figure/number - cifr rotund, numr ntreg; cifr aproximativ / estimativ ~ lot - (bur.) pachet/lot complet de aciuni (de circa 100 de aciuni pe care un investitor dorete s le cumpere) ~ tour - cltorie n circuit

ROU-RUN

271

~ trip - cltorie dus-ntors; bilet de cltorie dus-ntors ~ - trip charter - (mar.) contract de navlosire dus-ntors ~ voyage - (mar.) cltorie / voiaj dus-ntors route s. rut; drum v.t. a dirija (mrfuri
etc.)

~ sheet - foaie de drum routine s. rutin; procedur adj. curent, normal; cotidian ~ business - afaceri curente ~ inspection - control tehnic la locul de producie ~ work - serviciu curent royal adj. regal Royal Exchange - Bursa din Londra Royal Mint - Monetria Regal royalty s. 1. drepturi / indemnizatii de autor sau inventator 2. redeven ~ fee - tax de redeven; tax anual pltit de franchiser pentru folosirea metodei i experienei franizor rubber s. 1. cauciuc 2. pl. aciuni ale fabricilor productoare de cauciuc adj. de cauciuc ~ stamp - tampil de cauciuc rule s. 1. regul, norm, prescripie 2. pl. regulament 3. ordonan, decizie 4. autoritate; conducere v.t. 1. (dr.) a decide, a hotr 2. a guvema, a conduce 3. (off) a ncheia (un cont) v.i. a cota, a se menine (despre un curs etc.) ~ of court - sentin / decizie a tribunalului ~s and regulations - statute i regulamente ~s of procedure - norme de procedur ruling adj. conductor, de conducere/ guvemmnt 2. curent, actual;

predominant s. 1. ordonan / decizie judectoreasc 2. conducere, guvemare ~ price - pre curent/al pieei/n vigoare rummage s. control vamal (la bord) v.i. a face controlul vamal (la bord) ~ sale - vnzare a mrfurilor neridicate la termen (din vama) run s. 1. lot, serie 2. (c.f.) parcurs, traseu 3. funcionare, regim de lucru (al unei main) 4. cerere, solicitare (a clientelei) 5. (bur.) list a cotaiilor (la cumprare sau vnzare) v.t. 1. a conduce, a administra (o afacere etc.) 1. a face, a ndeplini (un comision) 3. a introduce prin contraband, a face contraband de; a nclca prevederile vamale 4. a parcurge (p distana} 5. a exploata (p nav, un utilaj etc.) 6. (down) a reduce (activitatea unei ntreprinderi ca msur premergtoare nchiderii ei); a lichida (stocul de materii prime sau produse finite) 1. (up) a lsa s se mreasc (un cont); a urca (preurie); a lsa s se adune (datorii) v.i. 1. a fimctiona (despre mam} 2. a fi n vigoare, a-i pstra efectul / valabilitatea (despre legi, decrete) 3. (on) a se acumula (despre datorii); a decurge, a-i urma cursul (despre un contract) 4. (to) a atinge (o cifr, o sum) 5. (up) a crete, a se mri (despre preur) runaway adj. putemic, nestvilit ~ inflation - inflatie putemic/ nestvi-lit, hiperinflaie running adj. 1. curent 2. succesiv; continuu ~ account - cont curent

272

~ agreement - (mar.) contract de angajare a echipajului pentru mai multe cltorii ~ broker - agent de schimb de cambii ~ contract - contract n curs de demlare ~ costs - cheltuieli curente {de producie) ~ days - (mar.) zile curgtoare (m
contarea staliilor)

~ - down clause - (mar.) clauza coliziunii / abordajului ~ interest - dobnd curent ~ number mark - numr de ordine (al
coletului de marfa)

~ policy - poli de asigurare general / flotant


RUN-RYE

~ repair - reparaie curent ~ term - termen curent ~ work - funcionare continu ~ working days - (mar.) zile de lucru
curgtoare (m contarea staliilor)

rural adj. rural ~ credit society - societate de credit agricol ~ economy - economie mral/agricol rush 5-. afluen (de clientel) adj. 1. aglomerat 2. urgent
~ hour - or de vrf (de trafic)

~ order - comand urgent


~ season - sezon de vrf

rye s. secar ~ terms - (mar.) condiii -contractuale de livrare a secarei / grnelor

294

SMA-SOL

investitori cu experien; investitori cu experien smash s. faliment, crah v.i. a da faliment smuggle v.t. a face contraband cu 2. (in) a introduce sau a importa prin contraband 3. (out) a scoate sau a exporta prin contraband v.i. a face contraband; a fi contrabandist smuggler s. contrabandist smuggling s. contraband snake s. (fin.) arpe (monetar); principiul arpelui n tunel" {adoptat de CEE pentru a controla fluctuaiile
zilnice ale valutelor rilor-membre fa de dolar)

snap adj. neateptat, neprevzut v.t. (up) a prinde (un chilipir, o ocazie) ~ check - control neprevzut (la locul
de munca)

soar v.i. a crete/a urca putemic {despre preur) social adj. social; public ~ accounting - contabilitate social/ naional ~ audit - audit social (justifcarea costurilor i beneficiilor impuse societii de ntreprinderi) ~ balance sheet - bilan social (asupra locurilor de munca) ~ costs - costuri sociale ~ inflation - inflaie social (creterea primelor polielor de asigurare ale societilor de asigurare datorit unor procese etc.) ~ insurance - asigurri sociale ~ insurance fund - fond/cas de asigurri sociale - marketing - marketing social ~ (overhead) capital - infrastructur

~ overheads - servich edilitare/ municipale ~ responsibility - responsabilitate social (a firmelor pentru bunul mers al societii n genera) ~ security - asisten social; (SUA) asigurri sociale ~ security taxes - impozite de asigurri sociale ~ service - serviciu social ~ standing - poziie social ~ status - stare/condiie social ~ welfare - asisten social ~ work - (activitate de) asisten social ~ worker - asistent social socialism s. socialism socialist adj., s. socialist ~ economy - economie socialist society s. societate; asociaie socioeconomic adj. socioeconomic ~ grade - grup socioeconomic soft adj. moale ~ currency - valut neconvertibil ~ drink - butur nealcoolic ~ goods - msur de folosin scurt; produse textile (yndute ca material) - loan - credit preferenial (cu termeni
favorabili de rambursare)

~ market - pia cu preuri instabile (pentru c oferta este mai mare dect cererea) ~ money - bancnot, moned de hrtie ~ sell(ing) - vnzare neagresiv/prin reclam persuasiv soil s. sol, pmnt, teren ~ improvement - ameliorare a solului ~ science - pedologie ~ scientist - pedolog sola s. cambie ntr-un singur exemplar sole adj. singur, unic; exclusiv

SOL-SPA

295

-- agent - reprezentant exclusiv, agent unic (al unei companii ntr-o anumit zon) ~ of exchange - cambie ntr-un singur exemplar ~ exporter - exportator exclusiv ~ legatee - (dr.) legatar universal ~ owner/proprietor - proprietar unic, singur proprietar - right - drept exclusiv ~ trader - asociat unic ~ weight - greutate proprie solicitor s. 1. avocat consultant (care are voie s pledeze numai n instanele inferioare); jurisconsult 2. (SUA) agent comercial 3. solicitant, petitionar ~ general - ef al contenciosului ~ 's department - contencios ~ 's lien - drept de retenie al avocatului solvability v. solvency solvable v. solvent solvency s. (fin.) solvabilitate ~ ratio - indice de solvabilitate solvent adj. solvabil ~ debtor - debitor solvabil ~ demand - cerere solvabil sort s. fel, gen, categorie; sort, sortiment v.t. a sorta, a tria, a clasa sortable adj. sortabil, care poate fi
triat/clasat

sorter s. main de sortare, trior, sortator sorting s. sortare, triere, clasificare ~ by consignee - sortare a mrfurilor la destinaie ~ by marks - sortare a mrfurilor pe baza mrcilor de pe ambalaj sound adj. 1. intact, ntreg, n bun stare 2. solid, sigur, solvabil (despre o firma) 3. (dr.) legal, legitim, real

~ condition - stare bun (a mrfurilor) ~ currency - moned stabil ~ finance - politic financiar stabil ~ frm - frm solvabil ~ quality - calitate bun (a produselor) ~ title - titlu de proprietate legal to be a ~ man - a avea credit pe pia source s. surs (de aprovizionare etc.) ~ document - (cont.) document-surs (facturi, note deplat etc.) ~ s and uses of funds - (cont.) surse i utilizri ale fondurilor sovereign adj. suveran, independent ~ rating - (fin.) notare a riscului de ar ~ risk - risc de suveranitate (riscul exproprierii activelor unei filiale strine de ctre ara-gazd sau restricii neprevzute asupra fluxurilor de numerar ctre compania-mama} sow v.t., v.i. a semna, a nsmna sower s. semntor; semntoare sowing s. semnat, nsmnare ~ machine - semntoare ~ seed - smn ~ time - semnat, vremea semnatului spa s. 1. izvor de ape minerale 2. staiune balnear span s. capacitate ~ of control,- (man.) capacitate de control (numrul optim de subordonai asupra cruia managerul poate exercita un control eficient) space s. 1. spatiu 2. interval de timp v.t. (i ~ out) 1. a spaia, a aeza/a dispune din loc n loc 2. a ealona (plile) ~ saving - economie de spaiu spare adj. 1. de rezerv, de schimb 2. disponibil, liber, excedentar s. 1. surplus, excedent 2. pies de rezerv/schimb v.. 1. a economisi, a

s
sack s. sac; continut al unui sac v.t. a nscui, a pune n saci ~ - filling machine - main de umplut saci ~ packer - main de nscuit/ambalat n saci sackcloth s. pnz de sac sacking s. 1. nscuire, ambalare/ punere n saci 2. pnz de sac sacrifce s. sacrificiu, pierdere v.t. a vinde n pierdere ~ price - pre de sacrificiu/sub preul de cost ~ sale - vnzare n pierdere to sell at a ~ - a vinde n pierdere
saddle v.t. a mpovra (cu datorii, impozite)

~ procedure - tehnica securitii muncii, msuri de protecia muncii safeguard s. 1. garanie, siguran 2. dispozitiv de protecie v.t. a apra, a
proteja (o industrie)

safe adj. 1. sigur 2. intact, n bune condiii s. seif, cas de bani ~ and full delivery - (cow.) livrare complet n bune condiii ~ arrival - (mar.) sosire n bune condiii ~ - conduct - permis de liber trecere ~ custody - custodie/pstrare sigur
(serviciu bancar)

~ customer - client sigur/serios ~ deposit - seif, cas de bani ~ handling - manipulare sigur/far pericol ~ house - firm serioas ~ investment - investiie sigur ~ load sarcin maxim admis; ncrctur nepericuloas ~ port - port sigur (din punctul de
vedere al ncrcrii sau al descrcrii)

safeguarding s. aprare, protejare adj. de aprare/protejare ~ duties - taxe de protejare (a produselor indigene) safety s. siguran, securitate ~ coefficient - coeficient de siguran ~ education - pregtire de tehnica proteciei muncii ~ engineer - tehnician responsabil cu aplicarea msurilor de protecia muncii ~ factor - factor de siguran ~ margin - maij de siguran ~ prescriptions/regulations - norme de tehnica proteciei muncii ~ specifications - specificaii tehnice pentm asigurarea proteciei muncii ~ stock ~ stoc-tampon/de siguran (stocuri suplimentare pstrate ca rezerv n caz de ntrziere a produciei, a livrrilor etc.) ~ vault - camer/galerie de valori, tezaur (intr-o banca} sag s. scdere (a preurilor) v.i. a scdea {despre preur) sagging s. scdere, depresiune adj. n scdere ~ market - pia n scdere
sail v.i. a naviga

sailing s. navigaie ~ advice aviz de expediie pe mare ~ area - raion de navigaie

274

SAI-SAL

~ date - data plecrii (navei) ~ draft/draught - pescaj de plecare ~ permit - permis de plecare (a navei) sailor s. marinar ~ boy - elev-marinar, mus ~'s pass - camet de marinar salariat s. salariai, categoria salariailor salaried adj. salariat ~ employee/man - salariat salary s. salariu (mai ales de funcionar) v. t. a salariza ~ bracket - clas/categorie de salarizare ~ earner - salariat ~ savings insurance - asigurare de via cu prime achitate/reinute din salariu ~ scale - gril de salarizare ~ tax - impozit pe salarii sale s. 1. vnzare 2. licitaie 3. (co/n.) sold ~ and leaseback - vnzare i leaseback ~ as seen - vnzare imediat (far garanii privind starea mrfil) ~ book - facturier ~ by auction - vnzare la licitaie ~ by description - vnzare conform descrierii (fcute mrfii de vnztor) ~ by/on commision - vnzare n comision ~ by/on sample - vnzare pe baz de mostre ~ by order of the court - vnzare silit ~ by private treaty - vnzare pe baz de acord privat ~ by sealed tender - vnzare pe baz de ofert nchis

~ contract - contract de vnzare: (bur.) borderou de vnzare ~ for cash - vnzare cu plata n numerar ~ for future delivery - vnzare cu livrare la termen ~ for the account/settlement - (bur.) vnzare la termen ~ goods - solduri; mrfuri de calitate inferioar ~ invoice - factur de vnzare ~ note - borderou de vnzare ~ of work - vnzare de articole fcute sau aduse de acas (de ctre membrii unei asociaii pentru a colecta ondur) ~ on approval/approbation - vnzare condiionat ~ on arrival - vnzare la sosire (a mrfurilor) ~ on credit - vnzare pe credit ~ on trial - vnzare de prob ~ or return - cumprare de prob (cumprtorul putnd restitui marfa) ~ price - pre de vnzare; pre de sold ~ room - sal de licitaii ~ s account - (cont.) cont de vnzri ~ s agent/representative - agent de vnzri, reprezentant comercial ~ s analysis - analiz a vnzrilor ~ s apathy/resistance - apatie/ rezisten la cumprare (m ciuda reclamei) ~ s average - media vnzrilor ~ s book - registru de vnzri ~ s budget - buget/estimare a(l) vnzrilor ~ s campaign/drive - campanie de vnzri ~ s channels - canale de distribuie (a
mrfii)

~ s coverage - acoperire a posibilitilor de vnzare (raportul dintre

SAL

275

numrul estimat de clieni i numrul pe care l poate deservi un agent de vnzri) ~ s department - serviciu comercial/ de vnzri ~ s depth test - analiza vnzrilor n adncime (de la primirea comenzii pn la expedierea mrfii i a facturilor) ~ s exhibition - expoziie cu vnzare ~ s fnance company - societate de credite pentru vnzri n rate (ale bunurilor defolosin ndelungat) ~ s forecast - prognoz a vnzrilor ~ s incentive - stimulent pentru vnzri (oferit agentului de vnzri) ~ s leaflet - foaie de reclam, prospect ~ s letter - scrisoare de reclam ~ s literature literatur comercial (reclame, brouri, cataloage etc.) ~ s manager - director comercial; ef al serviciului de vnzri ~ s mix - asortiment n vnzare ~ s outlet - debueu, pia de desfacere ~ s potential - potenial de vnzare ~ s promotion - promovare a vnzrilor ~ s quota - cot de vnzri (a unui agent de vnzri) ~ s response function - funcia de stimulare a vnzrilor (relaia dintre activitatea de marketing i nivelul vnzrilor) ~ s returns book - (cont.) registru de mrfuri retumate/refuzate ~ s reyenue - ncasri din vnzri ~ s tax - impozit pe preul cu amnuntul; impozit pe circulaia mrfurilor (perceput n fiecare etap a procesului de distribuie)

~ territory/zone - arie a vnzrilor (de care rspunde un agent de vnzri) ~ value - valoare comercial; valoare la vnzare sal(e)ability s. vandabilitate sal(e)able adj. vandabil ~ value - valoare comercial saleless adj. nevandabil salesclerk s. vnztor, vnztoare salesgirl s. vnztoare saleslady s. (SUA) vnztoare salesman s. 1. vnztor; comerciant 2. comisionar, intermediar comercial; agent / reprezentant comercial 3. angrosist salesmanship s. tehnica/abilitatea de a vinde salespeople s. (SUA) personal care se ocup cu vnzrile, vnztori; comerciani saleswoman v. salesgirl salient adj. evident, caracteristic; predominant ~ atribute - atribut evident/ caracteristic (al unuiprodus) salvage s. 1. salvare (a unei nave), asisten maritim; ranfluare 2. mrfuri salvate, ncrctur recuperat; nav salvat 3. remuneraie/prim de salvare v.t. 1. a salva (o nav'); a ranflua 2. a recupera (o ncrctur prin salvare) ~ agreement - contract de salvare ~ award - hotrre judectoreasc de salvare ~ bond/lien - drept de retenie i privilegiu pentru remuneraia de salvare ~ charges/expenses - cheltuieli de salvare

276

SAL-SAV

~ claim - solicitare a remuneratiei de salvare ~ clause - clauza salvrii ~ company - companie de salvare ~ department/service - serviciu de salvare ~ loss - pierdere la salvare ~ money/remuneration - remuneraie/ prim de salvare ~ operations/works - operaii/lucrri de salvare ~ tug - remorcher de salvare ~ value - valoare a bunurilor salvate; valoare rezidual (yaloarea unui activ de capital la sfritul perioadei specificate; n problemele de alocare a capitalului, ea reprezint preul actual pepia al unui activ la mna a doud) ~ vessel - nav de salvare salvaging s. operaii/lucrri de salvare salvor s. salvator, persoan sau nav care particip la operaii/lucrri de salvare ~ 's lien - drept de retenie al salvatorului sample s. mostr, eantion, prob v.t. a eantiona, a preleva mostre din, a lua probe de ~ assortment/collection - colecie de mostre ~ book - album de mostre ~ card - carton/colecie de eantioane
(de materiale textile)

~ fair - trg de mostre ~ folder - map cu mostre ~ man - probagiu (la sonde) ~ of fabric/work - prob de lucm (in
industria textila)

~ post - mostr fr valoare (meniune pe un colet de mostre) ~ signature - specimen de semntur ~ survey - anchet prin sondaj sampler s. 1. aparat/sond pentru prelevare de probe 2. probagiu sampling s. eantionare, prelevare de mostre/probe * ~ device - aparat/dispozitiv de luat probe ~ error - eroare de eantionare ~ range extindere a prelevrii de mostre ~ works - laborator de probe sanction s. 1. sanctiune, pedeaps 2. sancionare, aprobare v.t. 1. a sanciona, a pedepsi 2. a sanciona, a aproba (o lege) sandwich s. sandvi ~ board - reclam pe pancarte (care se prind n faa i n spatele omului care le poarta) ~ man - om-reclam (care poart reclame) sanitary adj. sanitar ~ articles - articole sanitare ~ certificate - certificat sanitar ~ inspector - inspector sanitar satellite s. satelit adj. subordonat (unei autoriti centrale), dependent ~ office - birou/oficiusatelit (filial) ~ town - ora-satelit (dependent eco-nomic de un ora mai mare) saturation s. saturatie ~ point punct/limit de saturaie save v.t. a economisi, a face economie de ~ as you earn scheme - sistem de economisire din salariu (prin care se scade regulat o sum de bani din salariu)

~ offer - ofert nsotit de mostre ~ order - comand de prob ~ piece - model, eantion

SAV-SCH

277

saver s. 1. persoan econoam 2. economizor saving adj. 1. econom 2. restrictiv, care introduce o restricie (despre o clauz) s. economie; pl. economii, sum economisit ~ clause - clauz restrictiv ~ s account - cont de economii ~ s and loan association - (SUA) asociatie de economii i credite ~ s bank - banc de economii ~ s bond - obligaiune de economii ~ s book - libret de economii ~ s certificate - certificat (de titluri de valoare) de economii ~ s ratio - rata economiilor (din venitul personal disponibil) scale s. 1. scal, scar (a unui instrument) 2 pl. cntar, balan 3. tarif 4. nivel; scar, proportie v.t. 1. a reprezenta la scar (o hart) 2. a cntri 3. (down) a reduce (preuri) 4. (up) a ridica (preuri) ~ charge/rate - pre tarifar ~ of living - nivel de trai ~ of prices - gam de preuri ~ of production - nivel al produciei ~ ofwages - trepte de salarizare ~ test - verificare a cntarelor scalp v.t. (SUA) 1. a vinde sau a cumpra (aciuni) sub cursul oficial (in scopul unui proft mic i rapid) 2. a revinde (bilete) peste preul oficial scalper s. (SUA) speculant (de aciun) scarce adj. insuficient, redus, puin ~ currency - devize insuficiente (pe piaa de schimb) ~ goods - penurie de bunuri to be ~ of - a duce lips de scarcity s. 1. penurie, lips, insuficien 2. scumpete

~ of capital - lips de capital ~ of labour lips de mn de lucm ~ price/value - pre supraevaluat din cauza insufcienei mrfii ~ rent - arend suplimentar (pltit pentru terenuri cnd acestea sunt insuficiente) schedule s. 1. plan, schem 2. (com.) list, borderou; inventar; nomenclator 3. tarif 4. tabel, grafic; orar 5. (dr.) anex, not explicativ v.t. 1. a trece pe o list, a nregistra 2. a programa, a planifica 3. (dr.) a anexa, a aduga ca anex ~ approach - (cont.) abordare planifi-cat (pentru elaborarea situaiei fluxului de numerar) ~ of demand - structur a cererii ~ of prices - list de preuri ~ speed vitez comercial ~ tare - (SUA) tar conform tarifului vamal ~ tax - impozit conform categoriei de impunere ~ work - munc conform graficului to arrive on ~ - a sosi conform orarului scheduled adj. 1. programat, planificat 2. tarifar ~ investment - investiie planificat ~ payment - plat planificat/scadent la o dat precizat ~ price - pre tarifar ~ services - servicii regulate ~ tax - impozit conform categoriei de impunere scheduling s. programare (a obiecti-velor etc.); planifcare calendaristic scheme s. schem, plan; proiect; sistem ~ of composition / arrangement between debtor and creditors - (dr.)

278

SCH-SEA

concordat, aranjament ntre debitor i creditori (in caz defaliment) scientifc adj. tiinific ~ research - cercetare tiinific ~ researcher - cercettor tiinific scrap . deeu, rebut, material rebutat; fier vechi v.t. a da la rebut; a da la fier
vechi

~ iron - fier vechi ~ paper - maculatur screening s. {man.) screening, selectare, alegere (a celei mai bune
altemative)

scrip s. 1. certificat provizoriu (de aciuni, obligaiuni etc.)', chitan 2. aciune suplimentar emis n contul dividendelor 3. bon valoric ~ dividend - dividend pltit prin certificat provizoriu (care prevede plata n numerar la o dat ulterioar
specificat)

~ issue - emisiune de aciuni gratuite {ctre acionarii unei societi), capitalizarea rezervelor scripholder s. deintor de certificate
provizorii etc.

sea s. mare adj. maritim, referitor la mare ~ carriage - transport maritim ~ carrier - cru maritim ~ - damaged goods - mrfuri avariate de apa de mare ~ - damaged terms - clauza avariilor de mare" (n transporul de cereale) ~ farming - maricultur ~ fishery - pescuit maritim ~ fleet - flot maritim ~ freight - navlu maritim ~ harbour/port - port maritim ~ insurance - asigurare maritim ~ law - drept maritim

~ league - leghe marin (aproximativ trei mile marine) ~ mile - mil marin/nautic passage/transit traversad maritim ~ pay - remuneratie pentru serviciul pemare ~ pipe - conduct marin (pentru transportul produselor petroliere) ~ route - mt maritim ~ ship - nav maritim ~ shipping - navigaie maritim; transport maritim ~ trade - comert maritim ~ trading company - companie de navigaie maritim ~ traffc - trafic maritim seaboard s. litoral, coast maritim adj. litoral ~ markets - piee/debueuri pe coast ~ town - ora maritim/de coast seaborne adj. transportat pe mare; maritim -trade - comer maritim seagoing adj. maritim, de navigaie ~ freight - navlu; marf transportat pe mare ~ ship/vessel - nav maritim ~ tonnage - tonaj al navelor maritime seal s. 1. sigiliu, plomb/plumb de garanie 2. tampil v.t. 1. a sigila, a plumbui 2. a tampila, a autoriza, a confirma (prin aplicarea tampile) sealed adj. sigilat; tampilat ~ tender - ofert nchis/sigilat (la licitaie) seaman s. marinar; matelot ~ apprentice/boy - elev-marinar, mus ~'s free cargo - bunuri ale echipajului scutite de navlu seamen s. pl. echipaj de nav

SEA-SEC

279

~'s lien - drept de retenie i privilegiu al echipajului (asupra navei i ncrcttirii n cazul neplii salariilor) search s. cutare, cercetare 2. percheziie; control, inspecie v.t. 1. a cuta, a cerceta 2. a percheziiona; a controla, a inspecta ~ unemployment - omaj temporar (pn la gsirea unuiposf} ~ warrant - mandat de percheziie searcher s. perchezitor; vame seaside s. 1. litoral 2. statiune de coast/litoral adj. referitor la coast/litoral ~ resort - staiune pe litoral season s. sezon ~ ticket - (c.f.) abonament seasonal adj. sezonier, de sezon ~ articles - articole de sezon ~ demand - cerere sezonier ~ employment - serviciu sezonier ~ fluctuations/swings/variations fluctuaii/variaii sezoniere ~ port - port sezonier ~ prices - preuri sezoniere ~ trade - comer sezonier ~ unemployment - omaj sezonier ~ worker - muncitor sezonier seaworthy adj. n stare de navigabilitate, capabil s tin marea (despre o nav) ~ packing - ambalaj maritim second 1. num., adj. fal) doilea 2. s. pl. mrfuri de calitatea a doua best/-chop/-class/-rate - (de) calitatea a doua ~ bottom working - (mar.) operare n dan dubl ~ - class paper - efect de comer de clasa a doua ~ endorser - al doilea andosator

~ - half - referitor la a doua jumtate


(a anului financiar)

~ - hand - de ocazie, vechi, uzat ~ - hand dealer - comerciant de mrfuri de ocazie ~ - hand shop - magazin de mrfuri de ocazie ~ - hand tonnage - tonaj al navelor nvechite ~ - mortgage - a doua ipotec; reipotecare ~ via/of exchange - al doilea exemplar al cambiei secondary adj. secundar ~ bank - banc secundar, societate de credit (care finaneaz achiziionarea
de bunuri cu plata n rate)

~ earner - persoan care nu este singurul sau principalul salariat ntr-o familie ~ industry - industria secundar (care
utilizeaz resursele industriei primare)

~ liability ~ (asig.) rspundere condiionat/secundar ~ market - pia secundar (piaa pe care sunt tranzacionate aciunile dup ce aufost emise) ~ occupations - meserii din sectorul industriei secundare ~ production - producie secundar
(fabricarea de produse finite din materii prime i realizarea de construcii civile)

secret adj. secret ~ reserve - (cont.) rezerv secret/ ascuns (delict de bilan care const n denaturarea nregistrrilor contabile prin subevaluarea activelor) secretariat s. secretariat (serviciu, birou) secretary s. secretar

280

SEC-SEL

~ - general - secretar general secure adj. garantat, asigurat v.t. 1. a garanta, a asigura 2. a obine (comenzi,
beneficii etc.)

secured adj. garantat, asigurat - creditor - creditor cu garanie ~ debt - crean garantat ~ loan - mprumut garantat ~ note - not de debit garantat (prin care un bun prezentat drept garanie poate fi pretins de creditor ca plat a datoriei) securitization s. (fin.) conversia mpmmutului n titluri de valoare {tendina marilor societi de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credie bancare) security s. 1. securitate, siguran 2. garantie, gaj 3. garant, girant 4. pl. (fn.) titluri/ hrtii de valoare ~ capital - capital plasat n investiii sigure ~ exchange/market - burs de valori ~ holdings - portofoliu de titluri de valoare ~ interest - dobnd de asigurare (pe care creditorul o primete de pe urma proprietii debitorului pentru asigurarea plii unui credit) ~ means - tehnica securitii muncii ~ paper - hrtie pentru emisiuni de valoare/bancnote ~ printer - main de tiprit bancnote/ titluri de valoare ~ printing offce - tipografie de bancnote, monetrie ~ trust -. fond de plasare a titlurilor de valoare, societate de investitii seed s. smn ~ capital - capital iniial (necesar
pomirii unei afaceri)

segmentation >s'. segmentare (a piee) seigniorage s. profit obinut de stat din emiterea/baterea monedei seize v.t. a confisca; a sechestra seizin s. (dr.) 1. stpnire a unei proprieti funciare; act de posesiune a unei proprieti fanciare 2. proprietate fimciar seizure s. confiscare; sechestru, punere de sechestru ~ note - act de confiscare a ncrcturii ~ of movable property - sechestru asupra bunurilor mobiliare ~ of real estate/property - sechestru asupra bunurilor imobiliare ~ under a prior claim - sechestru n revendicare ~ under legal process - sechestru judiciar selective adj. selectiv ~ distribution - distribuire selectiv (a produselor, operat de productor ctre anumii detailiti) self pref. auto ~ - acting - automat ~ - assessment - autoevaluare a impunerii (sistem practicat n unele ri prin care contribuabilul i calculeaz singur cuantumul impozitelar) ~ - contained - independent, autonom ~ - employed worker - lucrtor pe cont propriu (in propria afacere) ~ - financing - reinvestire a profitului, autofinanare ~ - insurance - autoasigurare ~ - liquidating loan - mprumut cu autolichiditate (mprumut pentru finanarea activelor curente) ~ - service - autoservire

SEL

281

~ - sufficiency - autoaprovizionare; independen economic sell v.t. 1. a vinde, a desface (mrfuri) 2. (off) a vinde cu rabat 3. (out) a lichida, a vinde tot (stocul) 4. (up) a lichida, a vinde tot (stocuiy, a vinde la licitaie (averea unui falit) v.i. 1. a vinde, a face vnzare; a face comert 2. a se vinde, a avea cutare to ~ afloat - (mar.) a vinde mrfuri n expediie to ~ again - a revinde to ~ at best - a vinde la preul sau cursul cel mai avantajos to ~ at a discount - a vinde cu reducere to ~ at a loss - a vinde n pierdere to ~ at a premium/profit - a vinde cu profit to ~ at/by auction - a vinde la licitatie to ~ badly/heavily - a vinde greu, a nu avea cutare to ~ by/on sample - a se vinde pe baz de mostr to ~ by weight - a vinde la greutate to ~ cheap - a vinde ieftin to ~ dear - a vinde scump to ~ for a lump sum - vnzare global/n bloc (ynzare contra unei sume globale pentru mrfuri nedeterminate prin cntrire, volum, numrare etc.) to ~ for cash - a vinde contra numerar to ~ for delivery - a vinde cu acoperire to ~ for spot delivery - a vinde din disponibil to ~ forward - a vinde la termen to ~ in bulk - a vinde n vrac to ~ on commission - a vinde cu comision to ~ on credit - a vinde pe credit to ~ on trial - a vinde de prob

to ~ over the counter - a vinde n magazin to ~ readily/well - a se vinde bine, a avea cutare to ~ short - a vinde far acoperire to ~ to arrive - a vinde la sosirea (mrfurilor) seller s. 1. vnztor 2. marf cutat/ care se vinde bine ~ in possession - vnztor n posesia mrfii ~ 's lien - drept de retenie al vnztorului ~ s' market - piaa vnztorilor, pia cu cererea mai mare dect oferta ~ s' monopoly - oligopol ~ s no buyers - (bur.) lips de cumprtori ~ 's option - (bur.) la alegerea vnztorului (pperaie prin care vmtorul i poate alege data tranzacionrii efective a aciunilor ntr-un interval determinat de timp) ~ 's option to double - (bur.) opiune care i d drept vnztorului s vnd un pachet dublu de aciuni (fa de cel convenit) ~s over - ofert excedentar/care depete cererea ~'s prices - preuri ridicate/avantajoase pentru vnztor selling adj. 1. de vnzare/desfacere 2. vandabil ~ agent - agent de vnzari ~ brokerage/commission - comision de vnzri ~ campaign - campanie de vnzri ~ costs/expenses - cheltuieli de vnzare/desfacere

282

SEL-SER

~ in - prezentarea de produse sau servicii noi (reelei de distribuie nainte de lansarea pe pia) ~ licence - licen/autorizaie de vnzare ~ limit - limit de vnzare monopoly monopol asupra vnzrilor ~ order - ordin de vnzare ~ out - (bur.) vnzare integral (de aciuni care nu au fost achitate de cumprtor pn la data stabilit) ~ pressure - afluen a ofertelor de vnzare ~ price - pre de vnzare/desfacere ~ rate curs de vnzare ~ short - (bur.) vnzare fr acoperire (de aciuni, pe care vnztorul nu le deine nca} sellout s. lichidare, vnzare integral semiannual adj. bianual semidurables s.pl. produse cu durat medie de folosin semifinished adj. semifabricat ~ articles/goods/products - articole/ produse semifabricate semimanufactured v. semifinished semimonthly adj. bilunar; chenzinal semiproduct s. semifabricat semiskilled adj. semicalificat ~ worker muncitor semicalificat send v.t. 1. a trimite, a expedia; a remite, a adresa 2. (back) a retuma 3. (down) a reduce, a scdea (preuri) 4. (out) a expedia; a distribui v.i. (away for) a comanda prin pot 2. (for) a face o comand de sender s. expeditor senior adj. 1. senior, mai n vrst 2. superior (infuncie, n grad) ~ clerk - ef de birou

~ debt - datorie preferenial ~ executive - director executiv ~ lien - drept de retenie cu privilegiu ~ mortgage - ipotec preferenial ~ offcial - cadru mediu, funcionar mijlociu ~ partner - asociat principal ~ securities - titluri de valoare prefereniale ~ shares/stock - actiuni prefereniale seniority s. vechime m munc; funcie superioar ~ wages - spor de fidelitate sentimental adj. sentimental, subiectiv ~ damages - daune evaluate subiectiv sequential adj. succesiv ~ sampling - eantionare succesiv sequester v.t. (dr.) a sechestra sequestrate v. sequester sequestration s. (dr.) sechestru, punere sub sechestru serial adj. n serie ~ bond - obligaiune m serie (pache de obligaiuni care devin scadente m ani succesivi) ~ number - numr de serie/fabricaie ~ production - producie n serie series s. serie servant s. 1. servitor 2. funcionar serve v.. 1. a servi (un client); a deservi (popuaia); a aproviziona 2. a funciona la, a avea serviciu la service s. 1. serviciu, slujb; funcie 2. prestare de servicii; servire, deservire; pl. servicii 3. regim de exploatare i ntretinere (a unui utilaj) adj. de serviciu; de ntreinere v.t. 1. a servi, a deservi 2. a ntreine, a face revizia (unui utilaj)

SER-SET

283

~ agreement - contract de munc; garanie, serviciu de ntreinere ~ charge tax pentru servicii ~ contract - contract de colaborare (prin care o companie angajeaz o persoan ntr-o funcie de conducere) ~ department - sector de servicii ~ draft/draught - (mar.) pescaj de exploatare industry industria teriar/ serviciilor ~ instructions - instruciuni de folo-sire; regulament intem de funcionare {al unei ntreprinderi) ~ life - durat de funcionare/via (a unui utilaj) ~ passport - paaport de serviciu ~ regulations - regulament de serviciu ~ station - staie de ntreinere, service serviceman s. reprezentant al fabricii fumizoare servicing s. 1. efectuare a serviciului datoriei 2. ncasare a plilor la o ipotec servitude s. (dr.) servitute session s. sesiune (zi lucrtoare la burs) set adj. prestabilit, fixat dinainte; fix s. set; serie; colecie; gamitur v.t. 1. a pune, a aeza; a fixa, a stabili 2. (back) a opri dezvoltarea 3. (by) a pune deoparte, a economisi 4. (down) a nota, a nregistra 5. (forth) a explica, a expune, a lmuri; a specifica, a meniona (ntr-un contract) 6. (off) a compensa (o datorie) 7. (out) a delimita, a preciza; a expune (pentru vnzare) 8. (up) a ntemeia, a fonda (o firm etc.)', a organiza, a iniia ~ form of a letter - scrisoare-tip ~ of bills - set/serie de cambii

~ of samples - colectie/serie de mostre ~ of weights - gamitur de greuti ~ price pre fix ~ value - valoare prescris/cerut setback s. 1. oprire a dezvoltrii 2. (bur.) scdere a cursului (care urmeaz unei perioade de cretere) setoff s. 1. compensaie, compensare (a unor datorii) 2. daune, despgubiri settle v.t. 1. a stabili, a fixa (data, preul) 2. a soluiona, a reglementa; a ncheia, a lichida (o afacere, o tranzacie) 3. a achita, a plti (o datorie), a solda (un cont) 4. a aloca, a fixa (o rent, o chirie etc.) v.i. 1. a se stabili, a-i alege domiciliul 2. (up^ a achita ceea ce este de plat, a face socoteala, a ncheia socotelile settlement s. 1. stabilire, fixare (a datei, a preului) 1. soluionare, reglementare; ncheiere, lichidare (a unei tranzacii) 3. achitare, plat (a unei datorii); decontare; soldare (a unui cont) 4. (bur.) lichidare 5. acord, tranzacie 6. instalare (intr-o locum); domiciliu legal ~ account - cont de lichidare ~ by letter of credit - decontare prin acreditiv ~ by transfer - decontare prin virament ~ day - (bur.) zi de lichidare ~ discount - (com.) reducere pentru plata n numerar ~ of accounts - decontare ~ option - opiune de plat (pentru o poli de asigurare) ~ price/rate - curs la termen ~ terms (bur.) condiii de lichidare; (com.) plan de reduceri (acordate

284

SET-SHA

cumprtorului n funcie de termenul depat n numerar) settling s. (bur.) lichidare ~ day - zi de lichidare ~ room - sal de lichidare ~ room clerk - lichidator severable adj. separabil, divizibil ~ contract - contract divizibil (cu obligaii independente unele de altele) several adj. 1. mai muli, mai multe; civa, cteva; diveri, diverse 2. fiecare, diferit, separat 3. (dr.) individual ~ estate - proprietate individual/ particular ~ liability/responsibility - rspundere individual severally adv. separat, distinct; individual, personal severalty s. (dr.) proprietate individual/nesolidar severance s. 1. desprire, separare 2. desfacere a contractului de munc 3. (dr.) disjungere (a mai multor procese) ~ pay - compensaie pentru concediere/desfacerea contractului de munc severe adj. sever, strict; mare, serios, grav ~ competition - concuren acerb ~ loss - pierdere mare/grav ~ regulations - regulament strict shade 5. nuan v.t. a reduce puin
(preul)

~ allotment form - formular de repartizare a aciunilor ~ bonus - prim n aciuni ~ capital - capital social ~ certifcate - certificat de aciuni ~ index - indice al cursului aciunilor ~ list - buletin bursier ~ of market - poziie pe pia (a unei societi) ~ of the profits - cot-parte din beneficiu ~ option - tranzacie cu opiune (prin
care aciuni sunt tranzacionate la dat

i pre specificat) ~ premium - prim de aciune (diferena dintre preul aciunii i valoarea sa nominal) ~ prices - curs al aciunilor ~ repurchase - rscumprare de aciuni ~ split - divizare a aciunii (n alte
aciuni cu valoare mai mic)

~ price - pre puin sczut (pentru a atrage cumprtori) shamadj. 1. fictiv 2. fals, falsificat share s. 1. participatie (la capitalul unei societi pe aciuni); parte, cot-parte 2. aciune (titlu de valoare) v.t. 1. (i ~ out) a mprti, a diviza; a distribui 2. a participa la (cheltuieli)

~ transfer - transfer/vnzare de aciuni ~ s of no par value - aciimi far valoare nominal ~ s to bearer - aciuni la purttor to ~ alike - a mprti n mod egal to ~ jointly - a copartaja sharecrop v.t., v.i. a cultiva (pmntuV) ca dijma sharecropper s. dijma sharehawking s. (bur.) plasare de aciuni lipsite de valoare shareholder s. acionar ~ s'benefits - beneficii/avantaje ale acionarilor ~ s'equity - capital propriu, capitalul acionarilor (deintori de aciuni comune)

SHA-SHI

285

~ s'funds - fondurile acionarilor (m termeni contabili, valoarea activelor finnei minus pasivu) ~ s'meeting - adunarea acionarilor ~ s'register - registml acionarilor shareholding s. pachet de aciuni sharepushing v. sharehawking sharing s. 1. participare 2. mprire, divizare; distribuire shelfs. raft, poli, etajer ~ life - (com.) termen de garanie; durat de depozitare ~ space - spaiu comercial/de expunere (a produselor ntr-un magazin) shell s. nveli; carcas company societate fictiv/ neoperant (nfiinat cu scopul de a fi vndut) shelter s. refugiu; aprare, protecie v.t. a apra, a proteja ~ port - port de refugiu sheltered adj. protecionist; protejat ~ industry - industrie protejat (mpo-triva concurenei strine) shift s. 1. schimbare; variaie 2. schimb (de lucru), tur v.t., v.i. a (se) schimba ~ differential - prim de post ~ in the function - schimbare n coninutul unei funcii ~ labour - munc n schimburi/ture ~ of crops - asolament, rotaie a culturilor ~ of stowage - (mar.) dezarimare, deplasare a caricului shifting adj. mobil, schimbtor s. 1. schimbare, deplasare (a ncrcturii) 1. (mar.) manevr de schimbare a danei; plat pentru manevra de schimbare a danei ~ board - (mar.) iftingbord, separaie longitudinal (n magazia cu cereale)

~ damage - (mar.) avarie produs de deplasarea ncrcturii ship s. nav, vapor v.t. 1. a mbarca 2. a expedia, a transporta (pe cale maritim) v.i. 1. a se mbarca 2. a se angaja ca marinar ~ agent - agent maritim/de navlosire/al
navei

~ bill of lading - conosament pentru mrfurile ncrcate ~ brokerage - brokeraj/curtaj maritim ~ cargo manifest - manifest de marfa ncrcat ~ chandlery - fumituri maritime ~ channel - canal maritim/navigabil, pas de navigaie ~ delivery - franco bord ~ hour - (SUA) or-nav (unitate de msur a duratei de staionare a navei pentru operare) ~ in ballast - nav n balast (fr ncrctur) ~ in commission/service nav n serviciu/exploatare ~ in laden condition - nav ncrcat ~ list - list de echipaj ~ loader - ncrctor de nav ~ mortgage - ipotec maritim (pe
nava)

~ out of commission - nav dezarmat/scoas din exploatare ~ policy - poli de asigurare casco ~ receipt - ordin de imbarco, recipisa secundului ~ 's accomodation craft - nav de pstrare temporar a mrfurilor
(nencrcate n termen)

~ 's allotments - credite de exploatare a navei

286

sm
~ 's store bond - adeverin de vam pentru folosirea cu exclusivitate la bord a proviziilor ~ 's survey - expertizare a navei ~ 's surveyor - expert maritim/naval, inspector de registru/clasificare ~ - to - ship transfer - transbordare ~ - to - shore discharge - descrcare de pe nav pe chei to fit out a ~ - a arma o nav to lay up a - a scoate o nav din exploatare shipbroker s. broker/curtier maritim shipbuilder s. constructor naval shipbuilding s. constmcii navale ~ company - societate de construcii navale ~ dock - doc de construcii navale ~ establishment/yard - antier naval ~ facilities - antiere i uzine navale ~ lien - drept de privilegiu i sechestru

~ 's appropriation - repartizare a excedentului de mrfuri (pe partizi de


beneficiari)

~ 's articles - rol de echipaj, contract de angajare ~ 's certificate of registry - certificat de nregistrare a navei ~ 's chandler - agent de aprovizionare a navei, fumizor naval/maritim ~ 's class - clas a navei ~ 's classification - clasificare a navei ~ 's clearance - lichidare n vam ~ 's clearance inwards - lichidare n vam la sosirea navei ~ 's clearance outwards - lichidare n vam la plecarea navei ~ 's days - stalii ~ 's favour - metod de calcul a ncrcturii favorabil armatorului ~ 's husband - administrator al navei ~ 's ledger - list de echipaj, rol de echipaj -- 's manifest - manifest al navei ~ 's option - opiune a armatorului de calculare a navlului (in funcie de greutatea sau volumul mrfurilor) ~ 's papers - acte/documente ale navei ~ 's register - cartea tehnic a navei; societate de clasificarea navelor ~ 's registered tonnage - tonaj-registm al navei ~ 's registry - nregistrare/ nmatriculare a navei ~ 's registry offce - registru naval ~ 's release - ordin de livrare ~ 's side - nav ca parte contractant
(cu obligaii i dreptur)

asupra navei n construcie


~ port - port cu antier naval shipful s. caric complet shipload s. caric, ncrctur a navei shipmaster s. comandant de nav
(comercial)

~ 's speciHcation - caracteristici tehnice ale navei

~ 's lien - drept de retenie al comandantului (asupra mrfi) shipment s. 1. ncrcare (a navei) 1. caric, ncrctur de nav; partid de marfa 3. transport naval, expediere/ transport de mrfiiri (pe mare) shipowner s. proprietar de nav, armator ~ 's lien - drept de retenie al armatorului (asupra mrfii) shippable adj. transportabil pe mare (despre mrfuri) shipped adj. ncrcat pe nav; expediat

SHI

287

~ bill of lading - conosament pentru mrfuri ncrcate - quality - calitate la ncrcare ~ weight - greutate ncrcat shipper s. ncrctor de nav; expeditor de mrfuri ~ service - serviciu de expediie ~ 's export declaration - declaraie de export a ncrctorului ~ 's guarantee scrisoare de garanie a ncrctorului ~ 's load and account - ncrcare n contul ncrctorului ~ 's load and tally - ncrcare i pontare n contul ncrctorului ~ 's manifest - manifest al ncrctorului ~ 's option - opiune a ncrctorului ~ 's papers - documente de ncrcare ~ 's protest - protest al ncrctomlui ~ 's risk - risc al ncrctorului ~ 's weight - greutate stabilit de ncrctor shipping adj. maritim, naval s. 1. ncrcare, expediere, transport de mrfuri (cu nava); navigaie, trafic maritim 2. flot comercial maritim; tonaj global ~ agency - agenie maritim/de navigaie ~ agent - agent maritim/de expediie ~and forwarding agent - agent de ncrcare i expediie ~ and handling charges - taxe de ncrcare i manipulare ~ authority - autoritate maritim ~ availability - tonaj disponibil pentru transport ~ bid - ofert de transport maritim ~ bill - permis vamal de ncrcare; aviz de retumare a taxelor pentru mrfurile de reexport

~ business - afaceri maritime, transporturi maritime ~ case - tar ~ charges/expenses - cheltuieli de transport ~ company - companie de navigaie ~ conference/ring - cartel maritim (al armatorilor) ~ deficit - deficit de tonaj ~ department - serviciu/birou de expediie ~ depot - depozit al expeditorului de mrfuri ~ documents - documente de export ~ end - port/punct de descrcare ~ exchange - burs maritim ~ facilities - mijloace de transport; instalaii portuare de operare {incrcare-descrcare) ~ freight - navlu-tramp ~ industry - ntreprindere/companie de transporturi maritime; activitate de transporturi maritime ~ instructions - ordin de ncrcare; instruciuni de ncrcare sau expediere a mrfurilor ~ lane/route - drum de navigaie; drum maritim comercial ~ law/legislation - legislaia transporturilormaritime ~ line - linie de navigaie ~ list - list a navelor pregtite pentru ncrcare ~ manifest - manifest de marf ncrcat ~ note - aviz/not de ncrcare i expediie ~ offce - agenie de navigaie; oficiu de recepionare a mrfurilor ~ order - dispoziie de ncrcare

288

SHI-SHO

~ personnel - echipaj de nav comercial ~ pier - chei de ncrcare ~ port - port de ncrcare ~- rate - norm de ncrcare ~ receipt - dovad de mbarcare a mrfurilor ~ request - cerere de transport ~ room/space - spaiu de ncrcare (al
nave)

~ schedule - grafic de transport ~ season - sezon de navigatie ~ shares - aciuni ale unei companii de navigaie ~ specifications - declaratie de export ~ time - durat a transportului pe mare ~ ton - ton de ncrcare/transport ~ value - valoare a mrfurilor ncrcate (la plecare) ~ valuer - evaluator al ncrcturii ~ weight - greutate a caricului shipwreck s. 1. naufragiu 2. epav v.i. a naufragia, a eua shipyard s. antier naval shop s. 1. magazin; prvlie; debit (de tutun, buturi spirtoase) 2. atelier (de fabric) v.i. a face cumprturi ~ accident - accident de exploatare ~ assistant - vnztor, vnztoare ~ audit - analiz a vnzrilor cu amnuntul (debueuri, stocuri, publicitate
etc.)

~ bill - list de preuri ~ foreman - ef de atelier ~ front - galantar; vitrin ~ premises - local de atelier ~ - soiled - care i-a pierdut prospeimea (despre o marjd, dup
expunerea n magazin)

~ steward - delegat sindical de atelier ~ test - prob de atelier

shopgirl s. vnztoare shopkeeper s. negustor, comerciant {cu magazin) shopkeeping s. negustorie, comer shoplifting s. furt din magazin shopman s. 1. negustor, comerciant 2. vnztor shopper s. cumprtor, client shopping 5'. 1. cumprturi, trguieli 2. amplasamente comerciale; mrfuri adj. referitor la cumprturi, de cumprturi, comercial ~ centre - centru comercial ~ street - strad comercial ~ week - sptmn a vnzrilor promoionale to do one's ~ - a-i face cumprturile to go ~ - a se duce la cumprturi shopwalker s. supraveghetor (intr-un magazin universal); efde raion shopwindow s. vitrin shore s. rm, coast, litoral adj. costier, de coast - area - zon costier ~ fishery - pescuit costier shoreman s. 1. locuitor de pe coast 2. pescar de coast 3. docher 4. proprietar de pescador short adj. 1. scurt; redus 2. incomplet, insuficient, deficitar 3. far acoperire (despre aciuni, mrfuri, recolte care nu sunt disponibile n momentul vnzrii, mizndu-se pe obinerea lor pn la tranzacia efectiv) adv. 1. pe termen scurt 2. far acoperire s. 1. vnzare fr acoperire; titluri de valoare sau mrfuri far acoperire 2. persoan care vinde far acoperire 3. manco; lips, minus (dintr-o cantitate,
marfa)

SHO

289

~ account - cont al vnztorului/ vnzrilor far acoperire ~ bill - cambie la vedere ~ boards/ends - (mar.) scurtturi de
cherestea {marf de umplutura)

covering - (bur.), acoperire insuficient, poziie descoperit ~ dated pe termen scurt ~ day - program redus de lucru ~ delivery - livrare incomplet, lips la livrare ~ -handed - cu personal/mn de lucru insuficient() ~ haul - transport pe distan scurt; cabotaj ~ - haul ship/vessel - nav de cabotaj ~ hundredweight - chintal scurt ~ - landed - descrcat/predat n minus (fa de documente) ~ lease - concesiune scurt (yalabil pentru maipuin de 50 de an) ~ loan - mprumut pe termen scurt ~ of content - lips din coninut (in cazul recipientelor cu mrfuri Uchide) ~ of stock - {bur.} lips de aciuni/ acoperire ~ paid - francat insuficient (despre o scrisoare) ~ position - (bur.) pozitie descoperit (vnzarefar acoperire) ~ rate - dobnd la vedere (penru cecuri i cambii) ~ sale - (bur.) vnzare far acoperire (de aciuni sau mrfuri pe care vnztorul nu le deine nc) ~ - sea coaster/ship/vessel - cabotier, nav de cabotaj mic ~ - sea shipping - navigaie de cabotaj ~ sea trade - mic cabotaj (intre porturi naionale din aceeai mare)

~ shipment - (mar.) marfa rmas nencrcat (din lips de spaiu) ~ shipping - navigaie pe distan scurt ~ squeeze - inflaie de penurie (cnd oferta insuficient exercit presiuni de mrire aprefurilor) - - term - pe termen scurt; la vedere ~ - time working - program redus de lucru ~ ton - ton scurt/american ~ - trial balance - bilan de inventar ~ weight - lips la cntar; greutate n minus (la predare) to be ~ of hands - a duce lips de mn de lucru to be in ~ supply - a fi deficitar/n cantiti insuficiente to be on - time - a lucra cu norm parial/program redus to fall ~ in weight - a fi sub greutatea prevzut to fall ~ of the amount - a fi sub suma prevzut to give ~ weight - a da lips la cntar shortage s. criz, penurie, lips, deficit ~ cost - cost de penurie ~ in the cash - manco de cas ~ in weight - lips la cntar/greutate ~ materials - materiale deficitare -- of capital - lips de capital shortchange v.t. a nu da restul cuvenit (cuiva care a pltit cu bancnot sau moned mare) shortfall s. lips, defcit shorting s. (bur.) vnzare far acoperire (de aciuni sau mrfuri pe care vnztorul nu le define nca) show s. 1. spectacol 2. expoziie v.t. a expune, a prezenta ~ bill - afi publicitar

290

SHO-SIL

~ business - show business, industria spectacolelor ~ card - panou, reclam ~ of hands - vot prin ridicarea minii ~ window - vitrin showcase s. vitrin, galantar v.t. a expune, a prezenta showplace s. punct de atractie turistic showroom s. sal de expoziie shrink v.i. a se micora, a se contracta shrinkage s. 1. micorare, contractare; pierderi prin contractare/uscare (la
unele mrfur) 1. pierdere n stoc

shut adj. nchis s. nchidere v.t. 1. a nchide 2. (down) a nchide (o ntreprindere); a ntrempe (funcionarea, exploatarea); a decupla (o instalaie} 3. (off) a nchide, a tia (gazele, electricitatea etc.) 4. (out) a interzice (accesul, intrarea); a exclude, a nu ncrca (o parte din marfa) shutdown s. nchidere (a unei ntreprinder); ntrerupere (a funcionrii, a exploatri); decuplare (a unei
instalai)

shutout s. interzicere/oprire a accesului


(muncitorilor nfabric)

sick adj. 1. referitor la boal, de boal 2. neproductiv (despre sol) ~ allowance/benefit/pay - ajutor/ indemnizaie de boal ~ leave - concediu de boal sight s. vedere; prezentare ~ bill - cambie la vedere ~ deposit account - cont de depuneri la vedere ~ draft - trat la vedere ~ entry - declaraie vamal preliminar ~ rate - dobnd la vedere (pentru
cecuri i cambii)

sign s. 1. semn, marc 2. firm; reclam v.t. 1. a nsemna, a marca cu un semn 2. a semna, a iscli 3. (away) a semna transfeml sau renunarea la (o proprietate) 4. (off) a renuna la (un drept) 5. (up) a angaja (intr-o funcie); a nscrie {la un curs) v.i. 1. (for) a semna de primire pentru; a primi cu forme legale 2. (in) a se nregistra (la hote) 3. (off) a semna condica (la ieirea din serviciu) 4. (on, up) a se angaja, a fi angajat to ~ in blank - a semna n alb to ~ jointly - a semna n mod solidar to ~ on behalf of smb. - a semna n numele cuiva to ~ per pro - a semna prin procur signatory adj. semnatar s. semnatar, parte semnatar ~ power - mputemicire de a semna signature s. semntur ~ book - registru de semnturi autorizate ~ card - carte de vizit cu specimen de semntur ~ loan - mpmmut contra semntur (credit care nu necesit garanii
suplimentare)

~ of the firm - semntur social ~ stamp - tampil cu semntur signboard s. firm (la magazin) signed adj. semnat ~ personally/in own hand - semnat personal/manM propria signer s. semnatar signet s. 1. sigiliu 2. tampil v.t. a pune sigiliul pe; a tampila silent adj. tcut ~ partner - partener/asociat pum cunoscut (care nu ia parte activ la afacer); comanditar

SIL-SIT

291

silo s. siloz v.t. a nsiloza silver s. argint ~ bullion - argint n lingouri ~ certifcates - (SUA) titluri cu acoperire n argint ~ standard - (fn.) etalon-argint simple adj. simplu ~ arbitration - arbitraj valutar simplu
~ average - (asig. mar.) avarie

~ market - pia unic ~ option - opiune unic (care d drept


fie de cnmprare fie de vnzare)

particular ~ contract - contract verbal; contract sub semntur privat ~ credit - acreditiv simplu/neconfirmat ~ debenture - obligaiune chirografar ~ interest - dobnd simpl ~ reproduction - reproducie simpl (a capitalului) ~ share - aciune simpl/comun simulation s. simulare (tehnic prin care evenimentele viitoare probabile sunt simulate pe calculator) sinecure s. sinecur sinecurist s. sinecurist single adj. 1. singur, umc 2. simplu s. (c.f.) bilet pentru o singur cltorie ~ bill - exemplar unic al cambiei ~ bond obligaiune simpl/fr condiii (deplat) ~ chartering - navlosire simpl ~ cost - pre de cost pe unitate de marfa ~ - entry bookkeeping - contabilitate n partid simpl ~ fare - pre al biletului simplu/de dus ~ guarantee - garanie unic ~ liability - (asig. mar.) rspundere unic (in caz de colmune); (SUA) rspundere unic (in limita capitalului
investit)

~ payment - achitare ntr-o singur tran - -plant monopoly - monopol bazat pe o singur ntreprindere ~ standard - (fin.) etalon metalic unic, monometalism ~ tariff - tarif unic ~ tax - impozit unic ~ ticket - bilet simplu/de dus ~ -trip charter - (mar.) contract de navlosire pentru un singur voiaj ~ - trip container - container neretumabil ~ -use goods - mrfuri de folosin scurt sink v.t. 1. a scufunda (o nava) 2. a amortiza (un mprumut) 3. a investi, a plasa (fonduri) 4. a pierde (bani prin investiii nerentabile) 4. a determina scderea (nivelului de trai) v.i. 1. a se scufunda 2. a scdea, a se micora
(despre preuri); a se ieftini

sinking adj. care se scufund s. 1. scufundare (a unei nave) 2. amortizare (a unui mprumut) 3. pierdere (de bani prin investiii nerentabile), plasament dezavantajos ~ fund - fond de amortizare sister s. sor ~ company - societate - sor
(aparinnd aceluiai holding) ~ ship/vessel - nav de serie; nav

~ - line frm - firm specializat ntr-o singur gam/linie de produse

apartinnd aceluiai armator ~ -ship clause - (asig. mar.) clauza navei de serie sit v.i. 1. a sta, a edea 2. a se ntruni, a se reuni; a f n edin 3. (in, on) a face parte (din), a fi membru (n)

292

srrSLE
~ staff - personal redus skill s. pricepere, competen (tehnic); calificare (a muncitorilor) skilled adj. calificat ~ labour - munc calificat; mn de lucru calificat ~ personnel - personal calificat ~ trades - meserii care necesit o calificare ~ work - munc calificat ~ worker - muncitor calificat skimming s. luarea spumei/cremei (stabilire de preuri maxime pentru un produs nou care nu este nc afectat de
concuren)

~ -down strike - grev italian/la locul de munc ~ in - grev la locul de munc; protest social (CM ocuparea unui local etc.) site s. 1. poziie, loc, amplasament 2. antier; teren (de construcie) v.t. a amplasa (o construcie) ~ facilities - instalaii de antier ~ office - birou de antier ~ plan - plan de ansamblu/ amplasament - road - dmm de antier sitting s. edin, ntrunire, adunare situation s. 1. poziie, amplasare (a unui obiectiv) 2. situaie, stare (economic) 3. post, serviciu ~ rent - rent diferenial (rent funciar suplimentar obinut pentru un teren mai fertil, mai bine amplasat ec.) - report - raport de afaceri ~ s vacant - oferte de serviciu ~ s wanted - cereri de serviciu to be in a - - a fi angajat, a avea serviciu to be out of a - - a f far serviciu

skipper s. comandant de cabotier, comandant de pescador slack adj. slab (despre activiti economice) s. inactivitate, acalmie ~ business - lips de afaceri, stagnare economic ~ demand - cerere slab ~ season - sezon mort slacken v.i. a stagna (despre activitfi economice) slackening s. diminuare, reducere (a comenzilor) size s. 1. mrime, msur, dimensiune 2. slackness s. stagnare (economic) (com.) numr, msur, talie 3. format (de slash s. reducere drastic/substanial carte, hrtie etc.) v.t. a clasa, a sorta (dup (de preuri etc.) v.t. a reduce mrime, dimensiune) drastic/substanial (preuri) -of-the-firm effect - efectul dimenslaughter s. tiere, sacrificare (a siunii firmei (firmele mici nregistreaz vitelor) v.t. a tia, a sacrifica (vite) rate de rentabilitate mai bune dect ~ weight - greutate de sacrificare firmele mari) slaughterhouse s. abator sizing s. clasare, sortare (dup mrime, slavery s. sclavie dimensiune) sleeping adj. inactiv skeleton s. schelet; schem, structur ~ partner - partener/asociat puin adj.Tedus la elementele fundamentale cunoscut (care nu ia parte activ la ~ contract - contract-cadru afaceri); comanditar - law - lege-cadru

SLE-SMA

293

~ patent - brevet neutilizat (brevet al unui produs care nu este introdus n circuitul comercial) sliding adj. variabil, ajustabil - scale price - pre ajustabil ~ trend - (bur.) scdere accentuat a preurilor slight adj. uor, nensemnat ~ damage - avarie uoar ~ fluctuation - fluctuaie uoar sling (mar.) s. coad (de marja) v.t. a
coa

~ load/of cargo - coad de marfa slinging s. (mar.) 1. coare (a mrfurilor) 2. cheltuieli de coare slogan s. slogan (publicitar) slot s. orificiu (pentru introdus
monede)

~ machine - automat (pentru vnzarea de bilete, igri etc.) ~ meter - contor electric (care funcioneaz cu monede) slow adj. 1. lent, ncet 2. inactiv, stagnant (despre afaceri) v.t. a ncetini (dezvoltarea) ~ assets - active stagnante (care nu pot fi vndute rapid contra numerar) ~ goods - (c./) marfa de mic vitez ~ sale - vnzare lent ~ train - tren personal slowdown s. ncetinire a ritmului de lucru (form de protest a muncitorilor
fdr declanarea efectiv a grevei)

sluggish adj. inactiv; redus, lent, slab ~ demand - cerere redus ~ market - pia inactiv/cu activitate redus slump s. scdere brusc, prbuire (a cursurilor bursiere); criz, depresiune (economic) v.i. a scdea bmsc, a se prbui (despre cursuri bursiere)

~ in the dollar - scdere brusc a cursului dolarului slumpflation s. depresiune economic cu inflaie small adj. mic, redus ~ and medium - sized companies societi/ntreprinderi mici i mijlocii ~ business - ntreprindere mic ~ cattle - vite mici/mrunte ~ change/coin/money - bani mmni, mruni ~ (classifed) advertisement - mica publicitate ~ (- coast) trade - micul cabotaj (ntre porturile naionale din aceeai mare) ~ gross - mic gros (msur echivalent cu 12 duzini, 144 de obiecte) - holding - ferm mic ~ income - venit mic/redus ~ income relief - reducere a impozitelor pentru veniturile mici ~ industry - mica industrie ~ loan company - societate specializat n acordarea de credite rambursabile n rate (pentru achiziionarea unor bunuri defolosin ndelungat) ~ plant operation - ntreprindere mic; atelier meteugresc ~ sample - eantion, mostr ~ - scale production - producie n serie mic ~ - sized - mic, de dimensiuni mici ~ stowage - (mar.) marfa de umplere (a spaiului rmas gol dup stivuire) ~ tonnage - tonaj al navelor mici ~ ware - mercerie; articole de ferrie/menaj smart adj. inteligent, abil money despgubire pentru rezilierea contractului; bani plasai de

296

SPA-SPE

pune de o parte 2. a avea disponibil/n excedent 3. a ntrebuina, a gospodri cu economie/chibzuin 4. a ceda, renuna la v.i. a fi econom, a tri cu economie ~ capital - capital disponibil ~ cash - numerar disponibil ~ money - economii ~ part pies de rezerv/schimb ~ stowage - (mar.) spaiu liber pentru
arimare

~ time - timp liber sparer s. bun gospodar, persoan care tie s se gospodreasc sparing adj. econom, chibzuit s.pl. economii, bani economisii special adj. 1. special, particular 2. expres, urgent (despre coresponden, ordine, dispoziii) s. 1. ediie special 2. tren special ~ acceptance - acceptare special/cu rezerve (a unei cambii) ~ account - cont special/separat ~ bank credit plan - linie de credit bancar special ~ charges - cheltuieli speciale/ suplimentare ~ contract - (dr.~) contract sub sigiliu privat ~ correspondent - corespondent
special (al unui ziar, al unui post de televiziune etc.)

~ crossing - barare special (a unui


cec)

~ delivery - distribuire expres/urgent (a potei) ~ dividend - dividend suplimentar ~ drawing rights - (fin.) drepturi speciale de tragere (ale rilor-membre
ale FMI)

- edition - ediie special

~ endorsement - andosare special/ nominal interest grup de interese (corporaie, grup de oameni de afaceri care solicit faciliti, ndeosebi de natur legislativ) ~ offer - ofert special (pfert de produse la preuri sczute) ~ order - comand special -- partner - asociat n participaie (CM rspundere n limitele capitalului investit ntr-ofirm) partnership societate n participaie - power (of attorney) - procur special ~ price - pre special/de favoare ~ tax bond - obligaiune (municipal) garantat prin ncasarea unui impozit specialism s. specializare excesiv/ ngust specialist s. specialist, expert speciality s. 1. particularitate, caracteristic, trstur distinctiv 2. specialitate, domeniu principal de activitate; specialitate, produs principal ~ fund - fond mutual specializat (fn anumite tipuri de investii) ~ store - magazin specializat specialization s. specializare (fn cadrul diviziunii muncii) specialize v.t. a specializa, a restrnge la o specialitate/un domeniu (de studii) v.i. (m) a se specializa (m); a fi specialist (m), a avea ca specialitate specialty s. 1. particularitate, trstur distinctiv 2. specialitate, domeniu principal de activitate; specialitate, produs principal 3. {dr.) contract sub sigiliu privat specie s. moned metalic

SPE

297

~ points - (fin.) puncte de aur {limitele n tre care oscileaz rata de schimb a doua valute cn etalon aur, n condiiile circulaiei libere a aurului ntre r) specific adj. 1. specific 2. determinat, anumit ~ amount - sum determinat ~ capital capital fix specific (cu anumit ntrebuinare n procesul de producie) ~ consumption - consum specific ~ duty tax vamal fix (pe cantitatea de marja) ~ market - pia specific ~ tax - tax fix (pe cantitatea de marfa) ~ weight - greutate specific specification s. 1. specificare, menio-nare 2. specificaie, list; descriere precis; deviz descriptiv 3. clauz (contractual) 4. pl. specificaii/ prescripii tehnice; norme, conditii 5. pl. caiet de sarcini ~ conditions - caiet de sarcini ~ of charge - (dr.) cap de acuzaie ~ of the goods - specificare a mrfurilor ~ of weight - specificare a greutii ~ s for delivery - norme/condiii de livrare ~ s of quality - condiii tehnice de calitate specify v.t. a specifica, a enumera (amnunit); a preciza, a determina specified adj. specificat; precizat, determinat ~ account con detaliat/amnunit ~ load ,- ncrctur prevzut/ prescris specimen s. 1. pecimen; model 2. mostr, eantion

~ of cheque - model de cec ~ of signature specimen de semntur speculate v.i. a specula, a agiota, ajuca la burs to ~ for a fall - a specula la baisse to ~ for a rise - a specula la hausse to ~ in differences - a specula asupra diferenelor de curs to - on the stock exchange - a agiota, ajuca laburs speculative adj. speculativ, n vederea speculaiei; riscant, hazardat (despre operaii financiare) ~ balance - sold speculativ (sold de numerar pstrat pentru a permite unei firme sprofite de orice oportunitate) ~ buying - cumprri speculative ~ demand cerere speculativ ~ investments - investiii speculative (cumpdrarea de aciuni sau mrfuri n vederea revnzrii lor) ~ market - pia de speculaii ~ operations operaii/tranzacii speculative/riscante ' ~ risk - risc al speculaiei ~ selling - vnzri speculative speculator s. speculator; agiotor speed s. vitez v.t. (i ~ up) a grbi, a accelera (producia) ~ goods - mrfuri de mare vitez ~ - up - accelerare (a producie) spend v.t. 1. a cheltui; a ntrebuina 2. a epuiza, a consuma (m ntregime) v.i. 1. a cheltui; a fi cheltuitor 2. a se consuma; a se uza 3. a fi bogat, a produce mult (despre zcminte) spending adj. de cheltuial s. cheltuial; cheltuire ~ capacity/power - putere de cump-rare

298

SPE-SPO

~ money - bani de cheltuial/buzunar spendthrift adj., s. cheltuitor, risipitor spent adj. 1. consumat, epuizat 2. (mar.) n balast la sfrit de voiaj (cu
apa, combustibilul, materialele de ntreinere consumate)

societi rezultate din lichidarea companiei centrale spoil v.t., v.i. a (se) strica; a (se)

- condition - (mar.) cu magaziile goale/far ncrctur; cu ncrctur complet (dar cu rezervele de ap, combustibil, materiale de ntreinere consumate) spin-off s. 1. (SUA) proces de reorganizare a unei societi pe aciuni
prin care aciunile unei filiale sunt transferate companiei centrale fr participarea la capitalul acesteia din

urm 2. produs secundar, derivat spiral s. spiral (inflaionista} v.i. a crete sau a scdea n spiral (despre preuri) split s. mprire, divizare, adj. mprtit, divizat v.t. (i ~ up) a mpri, a diviza ~ order - (bur.) comand executat la preuri difereniale ~ - off - proces de reorganizare a unei societi pe aciuni prin care aciunile
unei filiale sunt ransferate companiei centrale contra participrii la capitalul acesteia din urm

~ prices - preuri difereniale (pentru


acelai produs pe piee diferite)

~ share - aciune divizat (m alte aciuni cu valoare mai mic) ~ shift - schimb de lucru divizat (in dou sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vrf) ~ -up - proces de reorganizare a unei societi pe aciuni prin care toate activele i aciunile sunt schimbate contra celor dou sau mai multe

deteriora to ~ the market - strica piaa spoilage s. 1. stricare; deteriorare, alterare 2. rebut, deeuri sponsor s. sponsor v.t. a sponsoriza sponsorship s. sponsorizare spontaneous adj. spontan ~ accounts - (cont.) conturi spontane (conturi din bilan i situaia venitului care se schimb o datd cu modificarea vnzrilor) ~ financing - finanare spontan (finanare, cum ar fi creditul comercial, rezultat din derularea normal a unei afacer) spot s. 1. spot, disponibil, marfa disponibil/cu livrare imediat 2. spot/anun publicitar (la radio i televiziune) adj. disponibil, cu livrare imediat ~ announcement/broadcast - spot publicitar ~ cash - plat n numerar la livrare ~ contract - contract spot/pentru disponibil deal/transaction operaie/ tranzacie cu plata m numerar la livrare; operaie/tranzacie cu marfa disponibil ~ delivery - livrare imediat ~ docking (mar.) punere imediat la dispoziie a navei ~ exchange - valut pentm derularea livrrilor imediate goods disponibil, mrfuri disponibile/cu livrare imediat ~ market piaa spot/disponibilului; pia cu plata n numerar la livrare

SPO-STA

299

~ price - pre spot/pentru livrarea imediat ~ quotation - cotare pentru disponibil ~ rate - tarif pentru mandat/transfer telegrafic ~ trader - comerciant cu livrarea imediat a mrfii spread s. 1. ntindere, rspndire; difiizare, propagare 2. spread, diferen (dintre preul pe care un dealer de valori mobiliare l ofer pentru titlurile de valoare i preul la care le revinde, dintre preurile pentru livrrile spot saufutures) 3. gama de clase diferite de titluri de valoare (incluse ntr-un portofoliu de investiii) 4. (bur.) (SUA) optiune dubl, stelaj cu preuri diferite (unul pentru put, altul pentru call) 5. pl. diferena de randament (dintre obligaiunile naionale i cele internaionale) 6. (asig.) repartizare, mprire (a unui risc), reasigurare v.t. 1. a ntinde, a rspndi; a difuza, a propaga 2. (/m.) a ealona 3. a repartiza, a mprti (un risc), a reasigura management - managementul operaiunilor de spread spreadsheet s. (cont.) desfaurtor ~ approach - metoda desfaurtorului (pentru elaborarea situaiei juxului de numerar) spurious adj. fals, falsificat, contra-facut squander s. risip v.t. a risipi (bani) squanderer s. risipitor, persoan risipitoare squatter s. (dr.) ocupant ilegal/abuziv (al unui teren sau al unui imobil) squeeze s. 1. constrngere; stoarcere, smulgere (de ban) 2. control al masei

monetare (exercitat de guvem pentru a limita inflaia) v.t. 1. a constrnge, a presa; a stoarce, a smulge (ban) 1. a controla, a restrnge (masa monetar) stability s. stabilitate (economic, politic) stabilization s. stabilizare ~ fund - fond de stabilizare (a
monedei naionale)

~ loan - mprumut n vederea stabilizrii ~ policy - politic de stabilizare stabilize v.t. a stabiliza (preur) stabilizers ^. pl. stabilizatori (economici)

stable adj. stabil ~ currency - moned stabil stack s. stiv (de marfa) v.t. a stivui, a aeza n stive stacker s. stivuitor; elevator staff s. 1. personal, salariai; cadre 2. conducere (a unei ntreprinderi) v.t. a ncadra cu personal ~ changes - schimbri de personal ~ costs - cheltuieli de personal; salarii ~ department - serviciu de personal; departament central/de coordonare ~ manager - director al serviciului de personal ~ - pattern - structur a personalului; model (optim) de utilizare a salariailor ~ recruitment - recrutare de personal ~ reduction - reducere de personal ~ restaurant - cantin ~ shares - aciuni ale salariailor staffng s. angajare de personal ~ schedule - plan de personal; stat de funcii stag s. speculant de burs v.i. a specula la burs (prin subscrierea la emisiuni

300

STA

noi pentru a vinde ulterior aciunile cu profit)

stagflation s. stagflaie stagger v.t. ealona, a repartiza staggered adj. ealonat ~ deliveries - livrri ealonate ~ working day - zi de munc cu program ealonat/la ore diferite (alc-tuit defirmepentru a evita aglomeraia pe mijloacele de transport) stagnancy s. stagnare (economic) stagnant adj. stagnant, inactiv - economy economie stagnant ~ market - pia moart/inactiv stagnate v.i. a stagna, a fi inactiv stagnation s. stagnare, inactivitate stake s. 1. miz (lajoc); (.ipl.) premiu, ctig (la cursele de cai) 2. bani riscai (inr-o afacere) v.t. 1. a miza, a pune n joc 2. a risca (bani ntr-o afacere) stakeholder s. 1. (dr.) depozitar (agent imobiliar sau mputernicit care deine banii cumprtorului unei proprieti pentru a-i transmte vnztorului) 2. persoan care ine mizele (la cursele de cai) stale adj. vechi, expirat ~ cheque - cec expirat ~ debt - datorie veche/cu termenul expirat stall s. stand (la o expoziie); tonet, tarab; chioc, prvlie ~ rent - tax de pia stallage s. tax de pia; tax pentru dreptul de a ine un chioc stallholder ^. vnztor la chioc; concesionar al unui chioc stamp s. 1. tampil 2. timbru, marc 3. tan (pentru btut monede) 4. marc, control (la metalele preioase); marc (afabricii) v.t. 1. a tampila 2. a

timbra, a franca 3. a bate (moned) 4. a marca (metalele preioase sau produsele unei fabrici) v.i. a plti taxa de timbru ~ charges - cheltuieli de timbrare ~ duty/tax - tax de timbru ~ note - (mar.) permis vamal de ncrcare ~ paper - hrtie timbrat stand s. 1. atitudine, poziie 2. (com.) (perioad de) stagnare, sezon mort 3. stand {la o expoziie); tarab 4. recolt {de pe o anumit suprafa de teren) 5. parcare, staie (de taxiuri etc.) v.i. 1. a fi valabil, a se menine (despre un contract) 2. a fi de, a atinge (un pre, o valoare) 3. (by) a susine, a sprijini; a fi de acord, a aproba 4. (in) a se altura, a se asocia; a costa 5. (off) a oma 6. (out) a refuza (s cedeze, s consimt) 7. (over) a fi amnat/n suspensie (despre o problem); a lsa conturi deschise/nesoldate ~ -by - auxiliar, de rezerv; de sprijin, disponibil ~ -by agreement/arrangement acord stand-by (ncheiat cu FMI) ~ - by cost - (SUA) cost fix (care nu variaz n funcie de volumul produciei) ~ -by credit - credit stand-by/de sprijin standard s. 1. standard, etalon, tip; norm, model 2. titru, titlu adj. standard; normal, curent ~ agreement - contract-tip ~ brand - marc de produse standard ~ bullion - lingouri de aur i argint monetar ~ charge - tax uniform/forfetar ~ coin - moned-tip

STA

301

~ commodity - marfa standard ~ costing - evaluare standard a preului de cost ~ deviation - abatere standard (concept
statistic care indic gradul de deviere a

unei serii de date fa de un etalon central) ~ gold - aur monetar/cu titlu legal ~ grade - calitate standard/curent ~ industrial classification - clasificare industrial standard ~ mark - marcaj standard (pe metalele
preioase)

~ metre - metru-etalon ~ money - unitate monetar oficial (a unei ri) ~ of alloy - titlu al aliajului ~ of coinage - titlu al monedei ~ of living - nivel de trai ~ of measurement - msur-etalon ~ of price - etalon al preului ~ of value - etalon de valoare ~ of weight - greutate-etalon ~ price - pre curent ~ production - producie de serie ~ quality - calitate standard - silver - argint monetar/cu titlu legal ~ specifications - specificaii standard, norme tehnice standardization s. standardizare; normare standardize v.t. a standardiza; a norma standing adj. 1. fix, stabil 2. permanent 3. necules; nesecerat ;?. situaie, reputaie (a uneifinne) ~ charges/expenses - cheltuieli fixe/ generale ~ committee - comitet permanent ~ crop - recolt nesecerat/n lan; fond forestier

~ order - ordin de plat la intervale regulate (din cont) ~ price - pre fix ~ timber - lemn netiat; fond forestier standstill s. ncetare, oprire ~ agreement - acord de reealonare a datoriei exteme; moratoriu staple s. 1. produs principal/de baz (al unei ar) 2. marfa de serie 3. materie prim 4. magazie, antrepozit; centru comercial adj. 1. principal 2. de larg consum ~ article - articol principal - exports - mrfuri de baz ale exportului ~ industry - industrie principal/de baz start s. nceput, debut v.t. 1. a ncepe (o afacere); a lansa (o subscripie) 2. a fonda, a nfiina (o companie) starting s. 1. nceput 2. fondare, nfiinare (a unei companii) adj. iniial, de pomire ~ price - pre iniial/de strigare (la
licitaie) state s. 1. stat 2. situaie, stare adj.

statal, de stat v.t. 1. a stabili, a fixa 2. a afirma, a declara - - aided - subvenionat ~ bank - banc de stat ~ bond - obligaiune de stat ~ capitalism - capitalism de stat ~ control - control al statului -- grant - subvenie de stat ~ - guarantee - cu garania statului ~ insurance - asigurri sociale de stat ~ interference - intervenia statului (m economie), dirijism ~ management - administraie de stat ~ monopoly - monopol de stat

302

STA

~ (-owned) enterprise - ntreprindere de stat statistical adj. statistic ~ paper - document oficial ~ data - date statistice ~ pensioner - pensionar de stat ~ department - serviciu statistic ~ planning - centralism/planificare statistician s. statistician economic() statistics s. statistic ~ property - proprietate de stat status s. 1. status, stare/condiie social stated adj. 1. stabilit, fixat 2. afirmat, 2. stare, situaie 3. statut legal declarat ~ enquiry agency - agenie de ~ capital - capital declarat informaii despre situatia financiar (a ~ salary - salariu stabilit/fixat uneifrme) statement s. 1. afirmaie, declaraie 2. ~ symbol - simbol de status (simbol al poziiei ocupate de o persoan sau un (cont.) extras de cont; situaie 3. (asig. grup n societate) mar.) dispa ~ balance - sold al extrasului statute s. statut; lege; regulament ~ - barred debt - datorie prescris de cont; ~ book - cod de legi sold final ~ of account - (cont.) extras de cont ~ of ~law -jurispruden affairs - (cont. ( bilanl,,;, bilan, de 'icfatlare ~ mile - mi.l terestr/en%lez ~ ol Tiimlaion^s) - \r7) legea prescripiei \dl unei societafi 'in^Tictiiare statutory adj. statutar; stabilit/ prevzut sau al unui debitor falit) de lege ~ of assets and liabilities - situaie a ~ company - societate de servicii publice activului i pasivului, bilan ~ of claim - (dr.) act de reclamaie; constituit printr-o lege special list de pretenii ~ dividend - dividend statutar ~ fee - tax ~ of costs - situaie a costurilor, cont al statutar (cost admi-nistrativ al lichidrii cheltuielilor (de producie) unui mprumut) ~ formality - formalitate ~ of goods - situaie a disponibilului de legal ~ funds - fond statutar ~ holiday mrfuri srbtoare legal ~ legacy - drept legal de stater s. (asig. mar.) dispaor motenire ~ meeting/report - adunare station s. 1. staie, gar 2. port, gar statutar (prima adunare general a maritim 3. staie, punct, loc; post aciona-rilor) ~ bill - (mar.) rol general al navei ~ order - ordonan cu putere de lege ~ ~ manager - efde gar reserve - rezerv legal (a unei bnc) static adj. static ~ sick pay - indemnizaie de boal ~ tenant ~ economics - economie static stationer s. papetar - arenda cu drept de a ocupa un teren i ~ 's shop - papetrie dup expirarea contractului stationery s. (articole de) papetrie statism s. economie planificat/dirijat statist 5'. 1. statistician 2. adept al economiei planificate/dirijate

STA-STI

303

~ undertaker - concesionar de servicii publice steady adj. 1. stabil, ferm 2. continuu, constant; regulat v.t. a stabiliza (piaa, fluctuaiile etc.) ~ demand - cerere constant ~ market - pia stabil ~ progress - progres continuu/susinut ~ shipments - (mar.) transporturi regulate steel s. oel adj. referitor la oel, din oel ~ concrete - beton armat ~ industry - industria oelului steelworks s. oelrie steelyard s. balan roman steep adj. exagerat, exorbitant (despre preur) stem (mar.) s. stem, rnd de operare v.t. a programa o nav (pentru intrare nport, andocare, operare etc.) ~ date - dat de ncrcare ~ note - avizare/notificare de nav gata de operare" ~ number - numr de rnd la operare step s. 1. pas; demers, msur 2. etap, faz, treapt v.t. 1. (down) a micora, a reduce 2. (up) a mri, a spori ~ action - aciune/intervenie n etape/trepte stepped adj. n trepte ~ cost - cost n trepte (cost fx pna ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comercial, cnd se fixeaz
alt cost)

- salary increase - spor de salariu n trepte stere s. ster (unitate de msur pentru
volum)

sterling adj. 1. referitor la lira sterlin 2. veritabil, pur; cu titlu legal (despre

metale preioase) s. 1. lir sterlin 2. standard de puritate (pentru monedele britanice din aur i arginf) ~ area / bloc - zona lirei sterline ~ balances - solduri' n lire sterline (pstrate n Marea Britanie) ~ gold - aur cu titlu legal ~ security - titlu de valoare pltibil n lire sterline ~ silver - argint cu titlu legal stevedore s. docher, muncitor portuar; stivator, stivuitor v.t. a stivui; a arima ~ equipment - utilaje de stivuire ~ foreman - ef stivator ~ service - serviciu de stivuire; companie de stivuire stevedoring s. stivuire, manipulri maritime; arimare ~ charges - cheltuieli de stivuire / manipulare ~ company - companie de stivuire steward s. 1. administrator (al unei proprieti funciare) 2. intendent, econom {al unui colegiu, al unui club) 3. steward (pe un tren, avion etc.) stewardess s. 1. stewardes (pe un tren, avion etc.) 1. fat de serviciu, menajer sticker s. 1. etichet (cu preul} 2. material publicitar colant ' sticky adj. relativ stabil, cu variaii mici {despre preurf) stiff adj. excesiv, piperat (despre preur) stipend s. stipendiu, salariu, leafa stipulate v.t. a stipula, a specifica v.i. (for) a stipula, a prevedea, a cere stipulated adj. stipulat, prevzut, convenit ~ quality - calitate stipulat / convenit

STI-STO

stipulation s. stipulatie, clauz, prevedere stipulator s. stipulator, contractant stock s.l. stoc, cantitate; rezerve, provizii 2. (packet de) aciuni; drept de acionar 3. titlu de valoare (emis de stat sau municipalitate) 4. eptel, inventar viu 5. materiale, unelte; inventar adj. 1. disponibil, n depozit (despre mrfuri, provizii) 2. referitor la actiuni sau titluri 3. referitor la creterea vitelor v.t. 1. a aproviziona, a fumiza 2. a avea, a ine (mrfur) 3. a stoca, a depozita ~ book registru de magazie ~ certificate certificat de aciuni ~ certificate to bearer - certificat de aciuni la purttor ~ clerk magaziner ~ company societate pe actiuni ~ control - gestiune a stocurilor ~ dividend - dividend-aciune (pltit n aciuni suplmentare i nu n numerar) ~ exchange - burs de valori ~ exchange list - buletin bursier ~ fair trg de vite ~ farm - ferm / cresctorie de vite / animale ~ fund - fond mutual de aciuni comune ~ index - indice bursier ~ -m-trade - stoc de mrfuri, mrfuri disponibile ~ issue - emisiune de aciuni ~ list - buletin al bursei; inventar ~ market - burs de valori; trg de vite ~ number - numr de fabricaie ~ of capital - rezerv de capital ~ of cash - rezerv de numerar ~ of orders - portofoliu de comenzi

~ option - titluri de valoare cu opiune (tranzacionate la dat i pre


specificat)

~ scrip - certificat provizoriu de aciuni ~ size - mrime obinuit / curent (de


articole de mbrcminte)

~ split - divizare a actiunilor (msur contabil de cretere a numrului de aciuni n circulaie fr emisiunea unor aciuni no) ~ ticker - telex pentm transmiterea automat a cotaiilor bursiere ~ turnover - circulaie/rulare a stocurilor ~ valuation - evaluare a stocurilor ~ warrant - (SUA) certificat de aciuni stockbreeder s. cresctor de vite stockbroker s. agent de schimb/burs, broker de titluri stockbroking s. brokeraj, curtaj stockholder s. acionar ~ of record - (SUA) acionar posesor de aciuni nominale ~ s'equity - capital propriu, capitalul acionarilor (deintori de aciuni comune) ~ s'meeting - adunarea acionarilor stockist s. angrosist (comerciant care se aprovizioneaz de la un anumit productor, pstrnd un anumit stoc de marf, n schimbul unor bonificai) stockjobber s. agent de burs (care iniial fcea tranzacii numai cu brokerii) stockjobbery s. intermedieri bursiere stockjobbing v. stockjobbery stockman s. 1. cresctor de vite 2. magaziner stockpile s. stoc; depozit de materiale v.t. a stoca, a depozita n stoc

STO

305

stockpiling s. stocare, depozitate n


stoc

stockroom s. magazie, depozit stocktaking s. inventariere, inventar ~ price - pre de inventar ~ sale - vnzare / soldare la inventar ~ value - valoare de inventar stockyard s. 1. arc de vite; obor de vite 2. teren de depozitare stone 5'. stone (unitate de masur pentru greutate) stop s. 1. oprire; retenie, sechestm (asupra marfii) 2. suspendare, sistare, ntrerupere (a livrrilor) v.t. 1. a opri; a reine, a sechestra (niarf) 2. a suspenda, a sista, a ntrerupe (livrrile') v.i. 1. a se opri, a se ntrerupe 2. (over) a face o (scurt) oprire (m timpul unui circuit turisic); a face o escal ~ for freight - (mar.) retenie a mrfii pentru navlu ~ - go policy - politic altemativ de frnare - accelerare (a dezvoltrii); (fin.) altemare rapid a inflaiei i deflaiei ~ loss - (bur.) oprire a pierderilor {prdin ctre broker de a vinde aciunile care scad sub o anumit valoare) ~ order - ordin (ctre banca) de ncetare a plilor (pentru un cec); ordonan judectoreasc de blocare a unor conturi, fonduri ~ payment -ordin (ctre banc) de ncetare a plilor (pentru un cec) ~ price - curs la care brokerul s-a angajat s vnd (pentru a evita
pierderi mai mari)

~ loan - mprumut (pe termen scurt) pentru msuri provizorii / temporare stoppage s.l. oprire, ntrempere; ncetare a lucmlui, grev 2. oprire, sechestrare (a mrf) 3. reinere (din salariu) ~ in transitu - oprire (a mrfi} n tranzit (de ctre furnizor dacd
cumprtorul este insolvabil)

stopgap s. msur provizorie / temporar; expedient adj. provizoriu, temporar

storage s. 1. depozitare, nmagazinare 2. depozit, magazie; rezervor ~ capacity - capacitate de depozitare ~ charges - cheltuieli de depozitare ~ factor - grad de utilizare / ocupare al depozitului ~ life - (com.) termen de garanie; durat de depozitare ~ losses - pierderi la depozitare ~ space - spaiu de depozitare ~ tank - rezervor ~ vessel - depozit plutitor ~ yard - depozit; teren de depozitare store s. 1. depozit, magazie, antrepozit 2. stoc, rezerv 3. materiale, bunuri 4. magazin, prvlie; i pl. magazin universal v.t. 1. a aproviziona 2. a depozita, a nmagazina; a ine n depozit sau magazin ~ book - registru de mrfuri ~ cattle - vite de came ~ clothes - confecii ~ ship/vessel - nav - baz stored adj. 1. aprovizionat 2. depozitat, nmagazinat ~ terms - livrat contra warant storehouse s. depozit, magazie, antrepozit storekeeper s. 1. magaziner 2. (SUA) proprietar de magazin, comerciant storeman s. magaziner storeroom s. magazie, depozit

STO-STR

stow v.t. \.(mar.) a stivui; a arima 2. a ambala, a mpacheta; a nmagazina stowable adj. stivuibil ~ cargo container - container stivuibil stowage s. l.(mar.) stivuire; arimare 2. spaiu de stivuire; magazie, cal 3. tax de stivuire 4. mrfuri stivuite 5. ambalare, mpachetare; nmagazinare ~ capacity - capacitate a magaziei ~ certificate - certificat de stivuire ~ diagram - schem de stivuire ~ factor - indice / factor de stivuire ~ order - instruciuni de stivuire ~ plan - plan de ncrcare, cargoplan ~ space - spaiu de stivuire stowaway s. pasager clandestin stower s. (mar.) stivuitor, stivator stowing ^. (mar.) stivuire; arimare ~ certifcate - certificat de stivuire ~ dimension - gabarit al mrfii stivuite straddle s. (bur.) opiune dubl / mixt, stelaj to ~ the market - a face speculaii pe piaa bursier (miznd pe scderea unor valori sau pe creterea altord) straight adj. 1. drept; direct 2. corect, cinstit 3. nominal 4.(com.) vndut la pre fix {indiferent de cantitate) ~ bill of lading - (mar.) conosament nominal ~ bond -obligaiune direct (fr opiuni de convertire) ~ dealing - afacere cinstit ~ letter of credit - acreditiv nominal ~ - line - liniar; cu productie n flux ~ - line method - (cont.) metoda amortizrii liniare ~ - line rate - tarif proporional cu consumul ~ loan - mprumut negarantat

~ - term mortgage loan - credit ipotecar cu rambursare integral la scaden strain s. tensiune, ncordare (pe pia) ~ on credit - limitare a creditului straits s.pl. jen fmanciar, situaie critic strap (SUA) s. (bur.) opiune tripl strategic adj. strategic ~ analysis - (man.) analiz strategic (analiza factorilor-cheie care po asigura succesul) ~ behaviour - comportament strategic
(al unei firme n vederea obinerii de profituri maxime)

~ business unit - (man.) unitate strategic de afaceri (cea mai mic unitate a unei corporaii care poate aplica o strategie independent) ~ Rt - {man.') armonizare strategic (corelarea dintre strategia companiei i resursele sale) ~ group - grup strategic (grup de societi cu pondere important n cadrul unei industrii care urmeaz o strategie comun) ~ piggybacking - povar strategic (domeniu de activitate care funcioneaz folosind resursele altui domeniu} ~ plan - plan strategic predisposition - predispoziie strategic (tendina unei societi de a urma o anumit strategie pe baza activitii trecute i a activelor sale) ~ raw materials - materii prime de importan strategic ~ stocks - rezerve strategice strategy s. strategie streamline v.. a accelera, a dinamiza (procesul deproducie) street s. strad

STR-SUB

307

~ loan - mprumut pe termen scurt (24 de ore, pentru agenii de burs) ~ market - burs neoficial ~ name - broker cu titlu neoficial (care deine aciuni nregistrate pe numele su, i nupe cel al clientului cu scopul de a uura tranzacia i ca garanie c
acesta se va realiza n limitele financiare prestabilite)

~ porter - comisionar ~ price - curs la bursa neoficial - trader - vnztor ambulant; vnztor de mruniuri strike s. 1. descoperire (a unui zcmnt) 1. succes, noroc, lovitur 3. grev 4. strike (unitate de msur pentru capacitate) v.t. 1. a descoperi (un zcmnt) 2. a face (o afacere); a reui (in afaceri) 3. a bate (moned) 4. (off) a reduce, a face un rabat / o reducere de 5. (out) a tia, a terge, a radia v.i. a face grev, a f n grev; a declara grev ~ benefit / pay - indemnizaie de grev ~ clause - clauza grevei ~ committee - comitet de grev ~ movement - micare grevist ~ picket - pichet de grev ~ price - (bur.) pre de exercitiu (cursul la care cumprtorul unei opiuni de cumprare sau vnzare
poate dobndi sau ceda activul n cauza)

~ struggle - aciune / lupt grevist to be on ~ - a fi n grev to come out on ~ - a intra n grev to go on ~ - a face grev to ~ a balance - a ncheia un bilan; a solda un cont to ~ it rich - a se mbogi brusc / rapid

to ~ work - a nceta lucml, a intra n grev strikebreaker s. sprgtor de grev striker s. grevist stringency s. 1. strictee, rigoare, severitate; restrngere, limitare 2. lips de bani, dificulti financiare 3. depresiune, criz (apiee) ~ of credit - restrngere a creditului / posibilitilor de creditare stringent adj. 1. strict, riguros, sever 2. puin, insuficient (despre bani, capitalun); restrns, limitat (despre piaa financiar) ~ market - pia restrns / limitat ~ regulations - dispozitii stricte / riguroase / severe strong adj. solid; ferm, stabil ~ market - pia ferm ~ measures - msuri energice ~ position - situaie solid (financiara) ~ prices - preuri stabile strongbox s. cas de bani, seif strongroom s. tezaur, camer de valori (ntr-o banc) structural adj. structural, de structur *~ analysis - analiz structural ( a unei ramuri industriale) change / transformation modificare / transformare structural ~ unemployment - omaj structural (datorat structurii economice) structure s. structur (economic, organizatoric etc.) stub s. cotor, talon, matc (de chitan, cec etc.) ~ - card - cartel cu talon style s. 1. stil, manier, mod 2. tip, model 3. mod 4. titlu, nume; nume comercial / social v.t. a numi, a denumi subaccount s. subcont

308

SUB

subagent s. subagent subaltern s. subaltem subcharter v.t. (mar.) a subnavlosi subcharterer s. (mar.) subnavlositor, navlositor intermediar subcommission s. subcomisie subcommittee s. subcomitet subcompany s. societate sub controlul altei societi subcontract s. subcontract, contract secundar v.t. a subcontracta programme - program de subantrepriz subcontractor s. 1. subcontractant, subantreprenor 2. subfumizor, fumizor intermediar subdirector .. subdirector, director adjunct subdivide v.t.,v.i. a (se) submpri; a (se) subdiviza subject adj. 1. supus; dependent 2. (to) supus/expus la; pasibil de prep. (to) sub rezerva; cu condiia s. subiect, tem; obiect de studiu, materie v.t. (to) a supune, a expune ~ goods - mrfuri rubricate (intr-un
document de transport)

~ to the foregoing - sub rezerva celor artate mai sus subjoin v.t. a aduga, a anexa subjoinder s. adaos; remarc adiional sublease s. subnchiriere; subarendare v.t. a subnchiria; a subarenda subleasing s. subnchiriere; subarendare sublessee s. subchiria; subarenda sublessor s. persoan care subnchiriaz sau subarendeaz sublet v.. 'd subnchiria; a subarenda sublettable adj. de subnchiriat; de subarendat subletting v. subleasing subliminal adj. subliminal, subcontient ~ advertising - publicitate subliminal submanager v. subdirector submortgage s. subipotec; reipotecare suboffice.y. sucursal subordinate adj. subordonat, secundar ~ debt - datorie secimdar (datorie
care se achit numai dupd ce au fost acoperite obligaiile fa de deintorii de aciuni prefereniale)

~ matter - subiect, tem; obiect,


materie

~ matter insured - obiect asigurat ~ nation - stat dependent ~ open - cu condiia ca nava s fie disponibil (clauz de navlosire) ~ to alteration - sub rezerva modificrilor ~ to approval - sub rezerva aprobrii ~ to quota restrictions - contingentat ~ to restrictions - supus restriciilor ~ to safe arrival - cu condiia sosirii sigure (clauz de navlosire)

subpoena (dr.) s. citatie {implicnd amend n caz de neprezentare) v.t. a cita subrogate v.t. (dr.) a subroga subrogation s. {dr.) subrogare ~ clause - clauz de subrogare subscribe v.t. 1. a semna, a iscli 2. a subscrie (o sum), a contribui cu v.i. 1. a semna, a iscli, a-i pune semntura 2. a subscrie, a contribui 3. a plti cotizaii, abonamente etc; a fi abonat subscriber s. 1. semnatar 2. abonat ~ capital - capital subscris the ~ - subsemnatul

SUB-SUC

309

subscription s. 1. semnare, isclire; semntur, isclitur 2. document / act semnat 3. subscriere; subscripie, sum subscris; cotizaie 4. abonament ~ certifcate - certificat provizoriu de aciuni ~ form - formular de subscriere ~ list list de subscripii ~ price - pre de subscripie ~ right - drept (preferenial) de subscriere (de aciuni) subsequent adj. urmtor; ulterior ~ claims - pretenii / revendicri ulterioare ~ endorser - urmtoml andosator ~ holder - urmtorul deintor ~ payment - plat ulterioar; plat suplimentar subsidiary adj. 1. subsidiar, auxiliar, complementar 2. mentinut / ntreinut prin subvenii s. filial ~ account - (cont.) subcont ledgers - (cont.) crti mari auxiliare/analitice ~ coin - moned divizionar ~ company - filial subsidize v.. a subveniona subsidy s. subvenie, subsidiu subsistence s.. subzisten, existen 2. mijloace de trai / existen; resurse ~ agriculture /farming agricultur de subzisten {destinata ntreinerii agricultorului ifamiliei sale) ~ allowance / money - indemnizaie de cltorie (in interes de serviciu) ~ crop recolt de subzisten (care nu este destinat comercializri) ~ level - nivel al minimului de existen ~ wages - salariu minim/de subzisten subsoil s. subsol

substitute s. 1. substitut, nlocuitor 2. schimb, nlocuire 3. surogat ~ ad interim - interimar ~ goods / products - nlocuitori, surogate; imitaii ~ material - material de nlocuire ~ money - substitui ai banilor substitution s. substituire, nlocuire ~ effect - efect de substituire (efectul asupra comportamentului cumprtorului cauzat de modificarea preului unui anumit produs)

~ (price) bond swap - (fin.) operaiuni de swap prin substituire de obligaiuni ~ product - produs de substituie substructure s. infrastructur subtenancy v. subleasing subtenant v. sublessee subtotal s. sum partial suburb s. suburbie suburban adj. suburban ~ area - zon suburban suburbanization .y. suburbanizare, extindere a zonei suburbane suburbanize v.t. a suburbaniza, a extinde zona suburban subvention s. subvenie succeed v.i. l.(to) a urma, succeda (Za); a moteni (o proprietate) 1. (in) a reui
(n afaceri)

to ~ to a business - a prelua conducerea afacerilor/firmei succeeding adj. 1. urmtor 2. succesiv ~ account/settlement - (bur.) lichidarea urmtoare ~ losses - pierderi succesive ~ planning - planificare succesiv (mai ales a sistemului de conducere i pregtire a cadrelor) successful adj. care are succes, ncununat de succes

310

SUC-SUP

~ tenderer - adjudecatar succession s. 1. succesiune; serie, ir 2. (dr.) succesiune; motenire duty - impozit succesoral/pe motenire ~ law - drept succesoral ~ of crops asolament, rotaie a culturilor successional adj. 1. succesiv 2. (dr.) succesoral successive adj. succesiv ~ endorsements andosri succesive successor adj. succesor, urma; motenitor sue v.t. 1. a da n judecat, a intenta proces 2. (out) a obine (o hotrre judectoreasc) v.i. a intenta proces; a cere daune/despgubiri ~ and labour clause - (asig. mar.) clauz de acionare i lucru; clauz de diminuare a pagubelor ~ charges - cheltuieli de judecat sufferance s. permisiune, autorizare; permis ~ wharf - dan de antrepozitare (pn la plata taxelor vamale) suit s. proces, urmrire judiciar ~ at law - proces/aciune civil() sum s. sum, total v.t. 1. a aduna, a calcula 2. (up) a totaliza; a rezuma, a recapitula ~ due/owning - sum datorat ~ insured - valoare a poliei de asigurare, sum asigurat ~ in words/at length - sum n litere ~ payable - sum de plat ~ total - sum total/global summary s. rezumat (al unui document) adj. sumar, scurt ~ dismissal - concediere disciplinar -jurisdiction'-jurisdicie sumar

~ proceeding (dr.) procedur sumar summit s. summit, conferin la nivel nalt adj. la vrf/nivel nalt ~ conference - conferin la nivel nalt ~ talks - tratative/negocieri la nivel nalt summons s. citaie; somaie; mandat sumptuary adj. somptuar ~ law - lege somptuar ~ tax - tax somptuar sundries s. pl. 1. articole diverse 2. cheltuieli diverse ~ account - (cont.) cont diverse ~ column - (conr.) coloan diverse ~ ledger - (cont.) registru diverse sundry adj. divers ~ account - (cont.) cont diverse ~ debtors - debitori diverse ~ expenses - cheltuieli diverse sunrise s. rsrit de soare ~ industry - industrie nou/emergent sunset s. apus de soare ~ industry - industrie n declin superannuate v.t., v.i. a (se) pensiona superannuation s. 1. pensionare 2. pensie ~ contribution - contribuie pentru pensie ~ fund - fond de pensii supercargo s. (mar.) supercargo (reprezentant pe nav al navlositorului
sau al proprietarului mrfi)

superdividend s. dividend suplimentar superfne adj. extrafin; de calitate superioar superfluous s. ineficient ~ diversifcations - (/m.) diversificare ineficient (selecia a 10 pn la 15
active ntr-un portofoliu)

superintend v.t. a supraveghea; a conduce, a administra

iiww^iiifflaafffiiiitiw.ii^i ihf i 'www'

SUP

superintendence s. supraveghere; conducere, administrare superintendent s. inspector, controlor; administrator; director tehnic ~ engineer - inginer-ef superior adj. superior; de calitate superioar s. superior; director ~ court - instan suprem ~ fnish - finisaj superior ~ goods - mrfuri superioare/de calitate superioar - quality - calitate superioar supermarginal adj. care depete limitele stabilite (despre un credit) supermarket s. supermarket, mare magazin universal (cu autoservire) supernumerary adj. supranumerar ~ income - venit supranumerar superprofit s. supraprofit superscribe v.t. 1. a nscrie (numele, meniuni) 2. a scrie, a meniona (adresa)', a pune adresa pe (un plic), a scrie n antet superscription s. 1. inscripie, meniune 2. adres (pe plic); antet (pe. documente) supersede v.t. a nltura, a elimina (un funcionar) supersession s. nlturare, eliminare
(dintr-un post)

supertare s. tar suplimentar supertax s. supratax; impozit pe supraprofit supervise v.t. 1. a supraveghea, a controla 2. a conduce, a dirija supervision s. 1. supraveghere, control 2. conducere, dirijare supervisor s. supraveghetor, controlor supervisory adj. de supraveghere/ control

~ personnel - personal de supraveghere ~ training - formare/pregtire a personalului de supraveghere supplement s. supliment v.t. a suplimenta supplementary adj. suplimentar ~ beneft - ajutor suplimentar de stat ~ charge - tax suplimentar ~ costs - costuri suplimentare entry (con.) nregistrare suplimentar ~ income - venit suplimentar ~ insurance asigurare suplimentar ~ policy - poli de asigurare suplimentar ~ taxation - supraimpunere ~ wage supliment de salariu supplier s. fumizor ~ concentration - concentrare a livrrilor (de materie prim ctre un sector industrial n mna ctorva fumizori) ~ credit - credit comercial (acordat cumprtorului de ctrefurnizor) ~ 's monopoly - monopol comercial supply s. 1. aprovizionare, fumizare, livrare 2. rezerv, stoc 3. credit, fond 4. ofert 5. nlocuire, suplinire 6. nlocuitor, suplinitor 7. alimentare {cu ap curent, energie electric etc.) v.t. 1. a aproviziona, a alimenta 2. a fumiza, a livra ~ and demand - cerere i ofert ~ base baz de aprovizionare, depozit ~ contractor - fumizor ~ -delivery service serviciu de aprovizionare - desfacere ~ depot - depozit de materiale ~ on hand rezerv/stoc disponibil() ~ plant - uzin fumizoare

312

SUP-SUR

~ price - pre de ofert support s. sprijin, susmere v.t. a sprijini, a susine (preuri) point - punct de intervenie/ susinere (cnd banca central intervine pentru susinerea cursulu) ~ price - pre susinut/subvenionat supporting adj. de sprijin/sustinere ~ document act/dotumentjustificativ ~ order - ordin de cumprare (penru a susine cursul) ~ purchases - cumprri de susinere (a cursului) supremacy s. supremaie, poziie dominant (pepia) surcharge s. 1. suprancrcare 2. supratax 3. (asig.) prim suplimentar 4. amend 5. surarj (pe un timbru) v.t. 1. a suprancrca 2. a suprataxa, a cere suprataxe pentru 3. a amenda 4. a suraija (un timbru) surety s. 1. garanie (pentru o datorie) 1. garant 3. aval 4. siguran, securitate ~ bond - obligaiune garantat ~ for a bill of exchange - aval ~ for a surety contragaranie to enter into a ~ bond - a se angaja printr-un act de garanie to stand ~ for smb. - a fi garant pentru cineva suretyship s. angajament de garanie surplus s. surplus,excedent adj. excedentar, n surplus ~ capacity - capacitate excedentar (de producie) ~ dividend - dividend suplimentar ~ earnings beneficiu suplimentar/ nedistribuit ~ fund - fond de rezerv ~ in the cash - plus de cas

~ labour - fort de munc excedentar; munc suplimentar ~ of receipts overs costs - excedent al ncasrilor fa de costuri ~ production - supraproducie ~ profit - supraprofit reserve - (fin.) rezerv general (obligatorie), capital de rezerv (al unei bnci) ~ sales - vnzri n surplus ~ spending unit - unitate economic cu cheltuieli mai mari dect veniturile ~ stock - solduri; excedent de stocuri ~ value - plusvaloare surplusage s. surplus; supraabunden surrender 1. cedare; remitere, transfer (de documente) 2. (dr.) cesionare 3. rscumprare (a unei polie de asigurare) v.t. 1. a ceda; a remite, a transfera (documente) 1. (dr.) a cesiona 3. a rscumpra (o poli de asigurare) ~ value - valoare de rscumprare (a unei polie de asigurare) surtax s. supratax v.t. a impune o supratax survey s. 1. examen, studiu, cercetare; anchet; sondaj 2. expertiz 3. ridicare topografic; releveu v.t. a examina, a studia, a cerceta 2. a expertiza 3. a msura (un teren); a trece n plan, a face releveul ~ certificate - certificat de inspecie (ehberat navei dup inspecia de registru) classification inspecie de clasificare ( a registrului navat) ~ expenses - cheltuieli de expertiz ~ report - raport de expertiz surveyor s. 1. controlor; inspector; expert 2. topometru, topograf; geodez ~ of customs - inspector vamal

SUR-SWO

313

~ of taxes - inspector de contribuii directe ~ of the port - (SUA) inspector vamal deport ~ of weights and measures - controlor de msuri i greuti suspend v.t. 1. a sista, a ntrerupe (livrrile, plile etc); a amna 2. a suspenda (un funcionar) suspense s. suspensie ~ account - (cont.) cont n tranzit (cont de ordine inut temporar n suspensie) ~ entry - (cont.) articol de ordine suspension s. 1. sistare, ntrerupere {a Hvrrior) ; amnare 2. suspendare (a unuifuncionar) sustainable adj. durabil ~ non-inflationary growth - cretere neinflaionist durabil swap s. 1. schimb n natur, troc 2. marf schimbat prin troc 3. swap, schimb fnanciar de creane (cedarea unor creane, deinitte de o banc, n schimbul unui alt activ sau schimbarea unei creane dintr-o anumit valut n alt valut ori transformarea unei datorii cu dobnd fix ntr-o datorie cu dobnd variabil) v.t. a face schimb/troc cu v. i. a face schimb/troc swapping s. schimb n natur, troc ~ terms - raport de troc swatch s. mostr (de material) sweat s. 1. munc grea, corvoad 2. (mar.) sudaie (in magaziile nave} v.t. a exploata (mna de lucru) v.i. a munci din greu, a trudi ~ damage - avarie produs prin sudaie sweated adj. extenuant i prost pltit {despre munca) ~ labour - fort de munc exploatat sweatee s. muncitor exploatat

sweater s. exploatator sweating adj. 1. extenuant i prost pltit (despre munca) 1. exploatator (despre un patron) s. 1. exploatare (a muncitorilor) 2. (mar.) sudaie ~ system - exploatare patronal sweatshop s. atelier (de fabrica) cu condiii grele de munc {salarii mici, program lung etc.) sweepstake s. loterie swindle 5'. escrocherie, neltorie; extorcare v.t. a escroca, a nela; a
extorca (ban)

swindler s. escroc swing 5'. 1. fluctuaie 2. plafon valoric/ descoperit (stabilit n cadrul operaiilor de ciring) v.i. a fluctua (despre preur) ~ credit - credit reciproc negarantat ~ producer - productorul cel mai activ (dintr-un cartel) ~ shift - schimbul de dup-amiaz {orele 16-24) swingeing adj. 1. exorbitant (despre impozite) 2. drastic, sever (despre reduceri bugetare) switch s. switch, operaie de arbitraj switch (operaie de schimb ntre o valut forte i una de cliring, transformarea nefcndu-se prin intermediul mrfi) ~ deal / transaction - comert triunghiular, tranzacie switch (la export, realizat n devize printr-o a treia ar pentru eludarea reglementrilor valutare)', speculaie valutar bazat pe diferena de curs switching ^. schimbare (de itluri de valoare prin vnzarea unora i cumprarea altord) swop s. troc v.t. a face schimb/troc de

314

SWO-SYS

sworn adj. 1. jurat, care a depus jurmnt 2. oficial, autorizat ~ broker - broker oficial/autorizat ~ statement - declaraie sub prestare dejurmnt -- surveyor - expert oficial/autorizat ~ weighter - cantaragiu oficial/
autorizat

symbiotic adj. simbiotic ~ marketing - marketing simbiotic (realizat prin acorduri ntre dou sau
mai multefirme)

sympathetic adj. solidar ~ strike - grev de solidaritate syndic 5. sindic syndical adj. sindical syndicalism s. sindicalism syndicate s. 1. sindicat (patronal); consoriu, cartel; grup de bnci de investiii (care se unesc pentru afaceri ce necesit mari resurse financiare) 2. trust de pres; agenie care achiziioneaz o producie jumalistic (articole, fotografii etc. i o distribuie mai multor ziare concomitenf) v.t. 1. a sindicaliza, a uni ntr-un sindicat (patronal); a forma un grup bancar (pentru afaceri ce necesit mari resurse financiare) 2. a vinde o producie jumalistic (articole, foto-grafii etc. mai multor ziare concomitent) ~ agreement - acord de constituire a unui sindicat ~ offer(ing) - ofert (de aciuni, obligaiuni) a sindicatului

syndicated adj. sindicalizat (despre un sindicat patronal) ~ loan - mprumut sindiclizat ~ research - studiu sindicalizat (studiu de pia de mare amploare efectuat independent de o frm specializat i oferit spre vnzare) syndicator s. membru al unui sindicat (patronal) synthetic adj. sintetic ~ loans - mprumuturi sintetice (ransformarea unui mprumut cu rat flotant ntr-unul cu rat fix prin folosirea ratelor dobnzii la tennen) ~ position - (bur.) poziie sintetic (obinut prin tranzacionarea opiunilor, ct i a instrumentelor car stau la baza acestord) ~ product - produs sintetic system s. 1. sistem 2. regim, ornduire
3. reea (feroviar, rutier, electric etc.)

~ s and procedures - (man.) organizare i metode (serviciu de consultan pe lng conducerea unei
firme)

systematic adj. sistematic ~ costs - cheltuieli de fabricaie ~ risk - risc sistematic/de pia (acea parte din riscul unui titlu de valoare care rezult din oscilaiile pieei bursiere i nu poate fi eliminat prin diversificare) systematize v.t. a sistematiza

T
table s. 1. mas 2. tabel, tabel, tabl, tablou; list; tarif; indicator ~ licence - licen pentm vnzarea buturilor alcoolice numai cu mncare ~ man - pontator ~ money - cheltuieli de reprezentare ~ of allowances - list de reduceri fiscale ~ of charges / fares - list de preuri (m transportur) ~ of interest - tabel de procente ale dobnzilor ~ of organization - organigram ~ of rates - tarif ~ of weights and measures - tabel de msuri i greuti to ~ a bill - a depune un proiect de lege (in parlament) tabular adj. tabular, sub form de tabel ~ bookkeeping - contabilitate tabular ~ book - registru tabular ~ data - date sub form de tabel tabularze v. tabulate tabulate v.t. a tabula, a pune n tabel tabulated v. tabular tabulation s. tabulare, punere n tabel tabulating adj. tabular ~ machine - tabulator ~ system - sistem tabular tabulator s. tabulator tag s. etichet {mobil'), tbli v.t. a ataa o etichet ~ day - (SUA) zi de colect public tagging s. etichetare, marcare tail s. (dr.) drept de motenire limitat; limitare a succesiunii numai la descendenii dintr-o anumit linie/un anumit sex adj. limitat din punctul de vedere al motenirii ~ female - linie succesoral femeiasc; proprietate transmisibil numai pe linie feminin ~ male - linie succesoral brbteasc; proprietate transmisibil numai pe linie masculin take v.t. 1. a lua 2. a cumpra 3. a nchiria, a reine (locuri) 4. a ncasa, a ctiga 5. a lua cu mpmmut, a mprumuta 6. (off) a scdea, a reduce (un pret), a elimina, a terge (de pe list) 7. (out) a obine, a scoate (un
certificat, un brevet etc.) 8. (over) a

prelua (afaceri, datorii etc.) 9. (up) a accepta, a plti (o cambie, un bilet la ordin) la scaden sau naintea scadenei; a percepe (impozite) ~ -home pay - salariu net to ~ effect - a intra n vigoare to ~ legal advice - a consulta un
avocat

to ~ oath - a depune jurmnt to ~ possession - a intra n posesie to ~ the chair - a prezida takeover s. preluare (de afaceri,
datorii etc.)

~ bid - ofert de preluare (a unei


societi fdcut acionarilor acesteid)

taker s. 1. primitor 2. antreprenor ~ of an option - (bur.) persoan care preia o opiune

316

TAK-TAR

~ s -in - (bur.) persoane care preiau angajamentele speculatorilor la


hausse

taking s. 1. luare, preluare 2. pl. ncasri, sume ncasate ~ frm - preluare ferm {a aciunilor
emise)

talk s. 1. convorbire, discuie 2. pl. negocieri, tratative to hold ~s - a purta tratative; a avea convorbiri tally s. 1. pontaj, pontare (de mrfuri) 1. copie, duplicat 3. etichet (ataat la mrfuri, bagaje etc.); talon de identificare 4. jeton (de prezen) v.t. 1. a ponta {mrfur) 2. a ataa o etichet / un talon la (mrfuri, bagaje) v.i. a face pontaj ~ clerk / keeper - pontator (de mrfur) ~ of discharge - pontaj la descrcare ~ of loading - pontaj la ncrcare ~ sheet - fi de pontaj (la recepia mrfurilor), borderou ~ shop - magazin care vinde n rate / pe credit ~ system / trade - comer n rate / pe credit tallyman s. 1. pontator (de mrfur) 2. comerciant care vinde n rate / pe credit talon s. talon, cupon (de la chitan) tamper v.i. (with) 1. a falsifica {conturi, registre ec.) 2. a deschide, a viola {corespondena) 3. a sustrage (ban) 4. a corupe, a mitui {martor) tamperer s. 1. falsificator (de conturi, registre etc.) 2. coruptor, mituitor (de martor) tampering s. 1. falsificare (de conturi, registre etc.) 2. corupere, mituire (de martori}

~ with the market - (bur.) operaii / speculaii de destabilizare a pieei tangible adj. tangibil, material, real s. pl. active tangibile ~ assets - active tangibile ~ property - bunuri materiale tank s. rezervor, cistem, tanc ~ barge - lep-tanc ~ capacity - capacitate a rezervorului ~ car - vagon-cistem; autocistem ~ container - container-tanc ~ lorry / truck - autocistem ~ ship / vessel - tanc petrolier, nav-cistem, petrolier ~ trailer - remorc-cistern ~ waggon - vagon-cistem tankage 5. 1. capacitate (a unei
cisteme, a unui tanc) 2. tancare 3.

cheltuieli de tancare ~ capacity - capacitate de tancare tanker s. 1. tanc petrolier, nav-cistem, petrolier 2. vagon-cistem 3. autocistem ~ berth - dan pentru petroliere ~ company - companie de petroliere ~ -container ship / vessel - petrolier-container ~ fleet - flot de petroliere ~ terminal - terminal pentru petroliere ~ tonnage - tonaj al petrolierului ~ trade - transport de mrfuri lichide tare s. 1. tar, dara 2. reducere a tarei v.t. acalculatara ~ allowance - reducere a tarei ~ and tret - regul aritmetic pentru a calcula tara ~ assumed by the customs - tar legal ~ weight - greutate brut, tar tarer s. colet cu tara calculat

TAR-TAX

317

target s. 1. int, referin 2. norm, plan ~ audience - audien-int (segment


de consumatori vizat de o campanie pubicitar) ~ firm - firm - int (companie pe care o alt firm dorete s o achiziioneze)

~ market - pia-int ~ price - pre-int (preul jxat periodic de CEE pentru produsele agricole) to smash the ~ - a sparge norma targeting s. orientare (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) tariff s. 1. tarif; tax vamal 2. list de preuri / tarife v.t. 1. a tarifa, a evalua 2. a include n tarif ~ agreement - acord tarifar ~ harmonization - armonizare a taxelor vamale ~ level - nivel al tarifelor ~ policy - politic tarifar / vamal ~ price - pre de referin ~ quota - contingent tarifar ~ rates - taxe tarifare / vamale; preuri tarifare ~ reform - reform a taxelor vamale; reform protecionist; (SUA) desfiinare a taxelor vamale ~ reformer - protecionist; (SUA') antiprotecionist ~ schedule - tabel tarifar ~ system - sistem / regim tarifar ~ union - uniune vamal ~ value - valoare n vam ~ wages - salariu tarifar ~ walls - bariere vamale ~ war - rzboi vamal ~ zone - zon vamal

tariffing s. tarifare taring s. calculare a tarei ~ regulations - reguli de calculare a tarei task s. sarcin; datorie; lucru, lucrare, munc v.t. a da de Jucru, a pune la munc; a fixa o sarcin / munc ~ bonus - (sistem de) prime n raport cu ndeplinirea normei ~ system of pay - sistem de salarizare pentru munca n acord ~ wages - salariu n acord ~ work - munc n acord ~ worker - muncitor n acord taskmaster s. 1. distribuitor de sarcini; conductor, ef2. normator; pontator tax s. tax, impozit, contribuie v.t. 1. a taxa, a impozita, a impune (fiscal) 2.
(dr.) a stabili (cuantumul daunelor, al amenzii etc.)

~ administration - administraie /
secie fnanciar

~ assessment - fixare a unui impozit; baz de calcul a impozitului ~ avoidance - evitare a impozitelor, facilitare fiscal (practic legal prin care se urmrete diminuarea impozitelor pltite) ~ base - baz de calcul a impozitului ~ bearer - contribuabil ~ break - faciliti de plat a impozitelor ~ burden - sarcini fiscale ~ collection - colectare a impozitelor ~ collector / gatherer - agent fiscal ~ consultant - consilier fiscal ~ deduction card - camet de plat / reinere a impozitului (pe salariu) ~ deposit certifcate - certificat de depozit pentru impunere (folosit pentru

318

TAX-TEA

plata impozitelor, certificatul oferind


dobnda)

~ disc / token - tax auto / de dmmuri ~ dodger - evazionist fiscal ~ efficiency - efcien / operativitate a investiiei (astfel nct impozitul pe profitul obinut sfie ct mai mic) ~ equalisation - egalizare fiscal ~ evasion - evaziune fiscal ~ -exempt / -free - scutit de impozite; neimpozabil ~ exemption - scutire de impozite ~ exile - exilat din motive fiscale (persoan care se expatriaz din cauza
regimului fiscat)

~ form - formular de impunere ~ franchise - imunitate fiscal ~ haven - paradis fiscal (ar care
ofer reducer importante de impozite)

~ holiday - perioad de scutire de impozite ~ impact / incidence - impact / inciden a(l) impozitului (care poate afecta unprodus depepia) ~ inspector - inspector financiar ~ levy - percepere de impozite ~ liabilities - obligaii fiscale ~ lien - drept de retenie pentru plata impozitelor ~ loss - pierdere deliberat / intenionat (pentru a evita plata
impozitului pe profit)

~ return - declaraie de impunere ~ revenue - venit fiscal, ncasri din impozite ~ es and dues - impozite i taxe ~ sale - vnzare (silit) pentru neplata impozitelor ~ schedules - categorii de impozite ~ shelter/shield - scutire de taxe - stamp - timbru fiscal ~ surcharge - supraimpunere fiscal ~ system - sistem fiscal ~ year - exerciiu fiscal / financiar taxability s. impozabilitate, caracter impozabil taxable adj. impozabil s. pl. 1. contribuabili 2. venituri sau proprieti impozabile ~ article - articol impozabil; obiect al impunerii ~ base - baz a impunerii ~ horsepower - putere fiscal (la
autovehicule)

~ point - punct / moment de impunere (cnd trebue achitat TVA) ~ proceeds / receipts - ncasri fiscale/ din impozite ~ rate - impozit; procent al impunerii ~ reduction / relief - reducere a impozitelor ~ reform - reform fiscal ~ refund - restituire a impozitului

~ income - venit impozabil ~ quota - cot impozabil ~ surplus - surplus / excedent impozabil ~ value - valoare impozabil ~ year - exerciiu financiar taxation s. 1. impunere (fiscal), impozitare 2. impozit, sum impus ~ authorities - administraie / secie financiar taxpayer s. contribuabil ~ identification number - (SUA) numr de identificare al contribuabilului team s. grup, echip teamster s. (SUA) ofer de autocamion teamwork s. munc m echip/colectiv

TEC-TEM

319

technical adj. tehnic s. pl. 1. terminologie tehnic 2. detalii / amnunte tehnice ~ adviser - consilier tehnic ~ assistance - asisten tehnic ~ conditions - condiii tehnice ~ control - control tehnic ~ crops - culturi tehnice ~ design - proiect tehnic ~ education - nvmnt profesional; calificare profesional ~ inspection / revision / supervision revizie tehnic ~ office - birou de proiectare ~ orders / specifications - prescripii / specificaii tehnice ~ personnel - personal tehnic ~ position - {bur.) poziie tehnic (referitor la situaia pe pia a unor
aciuni)

~ regulations - (cow.) regulamente tehnice- (care stipuleaz caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricaie, regulile de ambalare i etichetare, prevederile administrative ce trebuie aplicate, terminologia i abrevierile standard etc.) technicality s. 1. tehnicitate 2. pl. detalii / amnunte tehnice 3. pl. termeni tehnici, terminologie de specialitate technician s. tehnician technics s. pl. 1. tehnic, tehnologie, metode / procedee tehnice 2. tehnic, tiine tehnice technique s. tehnic, tehnologie, metode / procedee tehnice technocracy s. tehnocraie technocrat s. tehnocrat technological adj. tehnologic; tehnic ~ gsp - decalaj tehnologic ~ obsolescence - nvechire tehnologic

~ restraint - restricie tehnologic ~ unemployment - oniaj tehnic technologist s. tehnolog technology s. 1. tehnologie 2. tehnic, tiine tehnice / aplicate ~ transfer - transfer de tehnologie telecommunication s. telecomunicaii telegram s. telegram ~ form - formular de telegram telegraph s. telegraf ~ money order - mandat telegrafic telegraphic adj. telegrafic ~ address - adres telegrafic ~ money order - mandat telegrafic ~ transfer - mandat telegrafic; transfer telegrafic (al unei sume) telephone ^. telefon v.t., v.i. a telefona ~ book / directory - carte de telefon ~ exchange - central telefonic ~ interviewing - intervievare prin telefon (intr-o anchet sociologic) ~ line - linie telefonic ~ selling - (sistem de) vnzri prin telefon ~ service - serviciu telefonic telex s. telex teller s. casier (/a banca) temporary adj. temporar, provizoriu s. salariat temporar ~ admission - admitere temporar (a mrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) ~ committee - comitet provizoriu ~ current assets - active curente temporare {active circulante cu fluctuaii sezoniere sau ciclice) ~ exports - exporturi provizorii (de mrfuri folosite ca mostre la expoziii, fr plata taxelor vamale, ulterior reimportate)

320

TEM-TEN

~ incapacity - incapacitate temporar (de munc) ~ money - bani provizorii (cambii i bonuri de tezaur) ~ (nominal) accounts - (cont.) conturi temporare {nominale) tenancy s. 1. ocupare temporar (cu chirie sau arend'); nchiriere; arendare 2. proprietate ocupat temporar {cu chirie sau arenda) 3. termen pe care se nchiriaz sau se arendeaz o proprietate 4. calitate de chiria sau arenda ~ in common - ocupare n comun tenant s. chiria; arenda; locatar temporar v.t. a nchiria, a lua cu chirie; a arenda, a lua cu arend ~ at sufferance - chiria sau arenda abuziv (care continu s ocupe o proprietate dup expirarea contractului fr acordul proprietarului) ~ at will - chiria sau arenda fr contract ~ farmer - agricultor care lucreaz n parte, muncitor agricol ~ for life - chiria sau arenda pe via ~ for years - chiria sau arenda cu contract (valabil un amimit numr de
an)

to ~ upwards - a tinde s creasc (despre preur) tendency s. tendin (a pieei) tender s. 1. ofert, licitaie (pentru
furnizarea de mrfuri, servicii); ofert

~ from year to year - chiria sau arenda cu contract valabil un an ~ right - drept de a lucra pmntul n parte (la expirarea contractului) tenantable adj. 1. gata de a fi nchiriat sau arendat 2. locuibil tenantless adj. de nchiriat, liber, nelocuit tenantry s. chiriai, locatari; arendai tend v. i. a tinde, a avea tendina de to ~ downwards - a tinde s scad (despre preur)

(pentru cumprarea de aciun) 1. (dr.) sum depus, depozit (pentru plaa unei datori); mijloace de plat v.t. 1. a oferi, a licita (pentru furniwrea de mrfuri, servici} 2. a prezenta, a nmna (o cerere) ~ clause - clauza ofertei ~ guarantee - garantie (cerut exportatorilor) ~ of delivery - ofert de livrare ~ of payment - ofert de plat ~ offer - ofert de cumprare (de aciun) ~ sum - valoare contractual tenderer s. 1. (com.) ofertant 2. (dr.) sumisionar, persoan care se angajeaz n scris s respecte clauzele fixate tenement s. 1. proprietate (locativ, funciara} nchiriat saii arendat 2. cas de raport; apartament m locuin ieftin / cas de raport 3. {dr.) privilegiu permanent; posesiune permanent ~ district - cartier de locuine ieftine ~ house - cas de raport tenemental adj. care se poate nchiria; arendabil tenementary v. tenemental tenor s. 1. coninut, cuprins (al unui document) 2. copie, duplicat 3. perioad de maturitate (a unei cambi) tenure s. 1. (dr.) posesiune, drept de posesiune 2. ocupare, exercitare (a unei funcii) 3. termen de posesiune (al unui bun); durat a deinerii / exercitrii (unei funcii}

TER

321

term s. 1. termen, perioad, durat 2. termen, dat (imit), scaden 3. trimestru 4. sesiune judectoreasc 5. pl. condiii, clauze (contractuale) 6. pl. pre(uri), condiii materiale 7. pl. nelegere, acord; tranzacie 8. cuvnt, termen; pl. denumire, nume v.t. a numi, a denumi ~ day - zi de plat (trimestrial) ~ deposit depozit la termen ~ loan - mprumut la termen ~ of acceptance - condiie (a trasului) pentru acceptarea cambiei ~ of guarantee - termen de garanie ~ policy poli de asigurare de via pe termen ~ structure of interest rates -structura ratelor dobnzii n funcie de scaden (raportul dintre randamentele i maturitfile titlurilor de valoare) ~ s of an issue - (fin.) condiii ale unei emisiuni ~ s of trade - raport de schimb (raportul dintre indicele preului mediu de export i indicele mediu de import, pe ntreaga activitate de comer exterior) ~ s to trade - condiii de livrare {reduceri de preuri acordate de angrosist detailitilor) to come to ~s - a conveni asupra condiiilor to make ~s - a pune condiii terminable adj. 1. limitat n timp 2. reziliabil (despre un contract) ~ annuity - (asig.) anuitate pltit pentru o perioad limitat de timp . terminal adj. 1. terminal, final 2. referitor la un punct terminus (al unei linii ferate} s. 1. punct final / terminal 2. pl. (c.f.) cheltuieli de manipulare (in

staia terminus) 3. staie/gar terminus; (5t/A) cap de linie; terminal ~ charges / costs - (c.f.) cheltuieli de manipulare (in staia terminus) ~ contract - contract pentru tranzactii la termen ~ job - activitate far perspectiv ~ loss - pierdere pe ultimul an (reportul plii impozitelor datorate
pentru ultimul an, practica de fisc pentru o societate falimentar, prin raportarea la profitul obinut pe unul din ultimii trei ani)

~ market - pia la termen (la bursa de


mrfur)

~ port - port terminus ~ price - pre/curs pentru tranzacii la termen ~ products - produse finite ~ receipt - (c.f.) chitan de plat pentru manipulare sau depozitare n staia terminus ~ station - staie terminus ~ value - (/m.) valoare flnal (valoarea rmas a unuiproiect de capitat) ~ wages - indenmizaie de concediere terminate v.t. 1. a limita 2. a pune capt {unui angajament); a rezilia (un contract); a suspenda {un acord); a stinge (o obigaie) v.i. a se termina, a se ncheia termination s. 1. limit, capt, sfrit 2. ntrerupere (a unui angajament); reziliere (a unui contract); suspendare (a unui acord); stingere (a unei obligai) 3. terminare, ncheiere 4. mecanism / instalaie terminal() terminus s. staie / gar terminus; cap de linie termless adj. 1. nelimitat (m timp), far termen final, far dat fix (de

322

TER-THI

ncheiere) 1. necondiionat, fr condiii termor s. (dr.) deintor al dreptului de posesiune pe via sau pe termen territorial adj. 1. teritorial 2. funciar; cadastral ~ waters - ape teritoriale territory s. teritoriu; regiune tertiary adj. teriar industry industria teriar/ serviciilor ~ production - producie tertiar, servicii test s. test, prob; control, verificare; analiz v.t. a testa, a proba; a controla, a verifica; a analiza ~ car - automobil de prob ~ certificate - certificat de prob (a produselor) ~ market - pia de desfacere de prob ~ marketing - test de pia, comercializare experimental (pe o pia restrns') ~ procedure - metod de ncercare ~ weight - greutate-etalon testament s. testament testamental v. testamentary testamentary adj. testamentar ~ capacity - capacitate testamentar ~ trust - (dr.) tutel testamentar testate adj. testat, lsat prin testament s. testator ~ succession - (dr.) succesiune testat to die ~ - a muri lsnd testament testator s. testator testatrix s. testatoare testimonial s. 1. atestat, dovad, certificat 2. scrisoare de recomandare adj. doveditor, care atest testimony s. 1. depoziie (scris) 2. atestat, dovad, certificat

textile adj. textil s. pl. 1. materiale textile 2. (bur.) aciuni ale societilor care produc sau comercializeaz materiale textile ~ goods - produse textile ~ industry - industria textil ~ plant - plant textil theft s. furt ~ and pilferage - (asig.) furturi i furtiaguri ~ insurance - asigurare mpotriva furtului ~ risk - risc de furt thin adj. slab, restrns ~ market - (bur.) pia restrns (cu puine tranzaci) third adj. (al) treilea s. 1. treime 2. (dr.) tert, tert persoan 3. pl. mrfuri de calitatea a treia ~ best - de calitatea a treia, de proast calitate ~ -class - de clasa / categoria a treia (despre vagon, hotel, cambie etc.)', de calitatea a treia (despre mrfuri} ~ -hand - la mna a treia ~ -line forcing - vnzare forat a unui produs greu vandabil (impreun cu
unul solicitaf)

~ market - (SUA) (bur.) piaa teriar (pe care aciunile cotate sunt tranzacionate direct ntre broker i client) ~ of exchange - al treilea exemplar al cambiei ~ party / person - tert, tert persoan ~ -party insurance - asigurare contra prejudiciilor aduse unui ter; asigurare de rspundere civil ~ -party risk - risc de prejudiciu adus unui ter ~ -rate - de calitatea a treia, de calitate inferioar

THI-TIE

323

Third World - Lumea a Treia (trile subdezvoltate) threat s. ameninare; pericol ~ of entry pericol de intrare pe pia (risc pe care i-l asum o frm cnd ptrunde pe o pia noua) threshold s. limit ~ agreement - acord de indexri salariale (prevzut ntr-un contract de munc pentru situaia n care preurile cu amnuntul depesc un anumit nivel) ~ effect - efect de prag (punctul n care un mesaj publicitar devine eficient) ~ price pre-limit/-prag (pre minim) thrift s. economie, chibzuial, prevedere ~ account - (5't/A) cont de economii ~ box - puculi ~ plan - plan de economii thriftless adj. risipitor, cheltuitor thriftlessness s. risip, cheltuial thrifty adj. 1. econom, chibzuit, prevztor 2. bine administrat / gospodrit thrive v.i. a prospera; a face avere, a se mbogi thrivingness s. prosperitate throng s. multime; aglomeraie v.i. a se mbulzi, a se ngrmdi ~ hours - ore de vrf ~ season sezon plin through prep. prin; prin intermediul adj. direct (despre tren, bilet, rut etc.) ~ bill of lading - (mar.) conosament direct ~ freight - (mar.) navlu direct ~ rate condiii de plat pentru transport direct ~ ticket - bilet de tren direct ~ traffic - tranzit

throughput s. 1. materii prime / materiale introduse n procesul de fabricaie, materiale prelucrate 2. putere de trecere / tranzit (a unui calculator) ~ capacity - randament, capacitate de producie throwaway s. 1. flutura, anun (care se distribuie n magazine, pe strad etc.) 2. produs care se arunc dup ntrebuinare adj. de folosin imediat, care se arunc dup ntrebuinare (depre un produs) ticket s. 1. bilet (de intrare, ctorie) 2. bon, tichet 3. bilet de loterie, loz 4. etichet (cu preul) 5. legitimaie de comisionar autorizat 6. adeverin, dovad; recipis 7. ofert m plic nchis (la licitaie) v.t. 1. (i ~ up) a eticheta (o marf), a marca (preul) 2. a depune (o ofert) n plic nchis (la lictaie} ~ agency / offce - agenie / cas de bilete ~ clerk / collector - (c./) controlor de bilete, conductor ~ day - (bur.) ajun al lichidrii, ziua declarrii numelor (cumprtorilor') ~ inspector - controlor de bilete (in autobuz) ~ nipper - compostor de bilete ~ tout - speculant de bilete (la cinema,
competiii sportive)

~ window - (c.f.) ghieu / cas de bilete ticketing s. 1. etichetare (a mrfurilor), marcare (a preurilor) 2. ofert nchis
(la licitaie)

tie s. legtur v.t. 1. a lega 2. (up) a depune, a consemna (ban); a investi, a imobiliza (capital); a lega de anumite condiii (contractuale)

324

TIE-TIM

~ -in - (SUA) anun publicitar (al unui detailist publicat alturi de anunul fabricantului respectiv); vnzare condiionat (a unui articol solicitat mpreun cu alte produse greu vandabile); articol far cutare (impus consumatorului} ~ -in contract - contract cu clauze restrictive ~ -in sale - vnzare condiionat (de cumprarea altui produs) ~ -up - uniune, asociere (de firme); stagnare"(a afacerilor) tied adj. legat ~ loan - mprumut condiionat / cu clauze restrictive ~ shop - magazin obligat (prin contract) s se aprovizioneze de la un anumit fumizor tier s. ir, rnd, stiv (de marfa) v.t. a aranja n ir / stiv tight adj. 1. etan, ermetic 2. strns; compact 3. srac, deficitar (despre pia); n stare critic / de penurie, n criz de bani (despre piaa financiar) ~ bargain - tranzactie strns / cu marj redus de ctig ~ loading - ncrcare compact (jar
spaii libere)

~ money - bani scumpi (acordai cu


dobnv, foarte mari)

~ -money policy - politic de restrictii monetare ~ -packed goods - mrfuri ambalate strns ~ stowage - stivuire compact tighten v.t. (i ~ up) a ntri, a nspri (restriciile); a restrnge (creditele) tightness s. 1. etaneitate 2. densitate
(a stivuiri) 3. lips (defondur)

till s. sertar de bani, cas (n magazine, oficii potale) ~ book - registru de cas ~ money - ncasri, bani n cas tillable adj. arabil, cultivabil ~ land / soil - teren de cultur, sol arabil tillage s. 1. artur, pmnt arat 2. cultivare a pmntului, cultur ~ implements - unelte agricole ~ land - teren cultivat timber 5'. cherestea, material lemnos, lemn (de construcie} ~ assortment - sortiment de cherestea ~ carriage - remorc de transportat buteni lungi ~ carrier / ship / vessel - nav pentru transportul de cherestea ~ claim - concesiune forestier ~ deck cargo - caric/ncrctur de cherestea pe punte ~ dock - doc pentru cherestea ~ forest - pdure de arbori nali ~ freeboard - (mar.) bord liber pentru caric/ncrctur de cherestea ~ industry - industria forestier ~ land - teren forestier ~ line - limit climateric a pdurilor (cu arbori pentru cherestea) ~ merchant - negustor de cherestea, cherestegiu ~ mill - fabric de cherestea ~ trade - comert de cherestea, cheresteregie tree/wood arbore/lemn de construcie ~ truck - autocamion de transportat buteni lungi ~ waggon - vagon-platform de transportat buteni lungi ~ yard - fabric i depozit de cherestea

TIM-TIN

325

timbered adj. 1. de cherestea / lemn, lemnos 2. pduros, mpdurit timbering s. 1. mpdurire; bogie de pduri 2. lemnrie, cherestea, lemn de constructie timberwork s. construcie de lemn; lemnrie (a unei construci) time s. 1. timp; interval de timp, perioad 2. termen 3. or, timp v.t. 1. a fixa, a stabili (momentul); a fixa data 2. a fixa, a acorda (un termen) ~ and motion study - studiu de timp i micare (sistem de msurare a vitezei i
a eficienei cu care lucreaz un muncitor)

~ bargain - (bur.) tranzacie la termen ~ bill - cambie la termen ~ card/sheet/ticket - foaie de prezen; fi de pontaj ~ charter - (mar.) contract de navlosire pe termen ~ clerk - pontator (de prezen); cronometror (funcionar nsrcinut cu cronometrarea operaiilor industriale) ~ cost - cost pe unitatea de timp ~ deposit - depozit la termen ~ discount - reducere pentru achitare nainte de termen (a unei daori) ~ draft - trat la termen ~ freight - (c.f.) ncrctur / transport/ fraht de mare vitez; (mar.) navlu pe timp ~ insurance - asigurare la termen ~ lag - ntrziere, decalaj ~ limit - limit de timp; termen, scaden ~ line - (fin.) ax temporal
{instrument de analiz monetar prin care se abordeaz evenimentele dintr-o anumit conjunctur financiara}

management managementul timpului (individual) ~ -of-day tariff - tarif n afara orelor de vrf (despre consumul de gaze, curent etc.) ~ of delivery - termen de livrare ~ order (bur.) ordin de vnzare sau cumprare la termen ~ payment - (SUA) plat n rate ~ penalty clause - clauza penalizrilor pentru ntrziere ~ policy - (asig. mar.) poli de asigurare pe termen ~ purchase - cumprare la termen ~ rate - salariu calculat pe durata muncii prestate ~ sale - vnzare la termen ~ -saving bonus - prim pentru economisirea timpului de munc ~ -series analysis analiza seriilor cronologice (pentru elaborarea previ-ziunilor comerciale) ~ sharing - time sharing, mprire a timpului de folosire (nchiriere simultan de aparate i utilaje mai multor clieni n timp partajat) ~ standard norm de timp ~ study - studiere a timpului de munc ~ zone - fus orar ~ wages salariu pe unitatea de timp; plata cu ora sau cu ziua ~ yield - randament raportat la timp timetable s. 1. orar, program 2. mersul trenurilor timework s. munc pltit cu ora sau cu ziua timing s. (bur.) timing, coordonare n timp (alegere a momentului cnd trebuie operat o tranzacfie) tin s. cutie (de conserve etc.) v.t. a
conserva (in cutii}, a face conserve de

~ loan - mprumut la termen

326

TIN-TON

tinned adj. conservat (in cutii de conserve) ~ foods / goods - conserve tip s. 1. baci, ciubuc; mic cadou bnesc 2. pont, informaie confidenial (la burs, cursele de cai etc.) v.t. 1. a da baci; a face cadou o sum mic de bani 2. a vinde un pont, a informa discret (la burs, cursele de cai etc.) title s. 1. titlu (al unei cri) 2. titlu (onorific, nobiliar) 3. (dr.) titlu, drept, calitate; act / document doveditor (al unui drept/unei calit) 4. titlu, titru (al unui aliaj) v.t. a intitula, a numi ~ deed - act / titlu de proprietate ~ page - pagin de titlu ~ policy - poli de asigurare a titlului de proprietate (realizat de cumprtorul unui bun imobiliar mpotriva unei eventuale contestri n justiie, cnd vnztorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) ~ to property - titlu de proprietate tobacco s. 1. tutun 2. pl. (bur.) aciuni ale companiilor din domeniul afacerilor cu tutun token s. 1. semn, simbol, indiciu 2. jeton (care ine loc de moned) adj. simbolic ~ coin / money - moned divizionar/ de bilon ~ payment - plat simbolic (a unei mici pri dintr-o datorie pentru a demonstra c debitorul recunoate i se angajeaz s-i plteasc datoriile) ~ strike - grev de avertisment toll ^. 1. tax (rutier); impozit (perceput n piee, trguri etc.); tax pentm convorbire interurban 2. uium (la moara) v.t. 1. a percepe taxe /

impozite 2. a-i lua uiumul {despre morar) ~ bar/gate - barier unde se ncaseaz taxe de trecere (pe osele, poduri etc.) call convorbire telefonic interurban ~ collector / keeper - taxator (pentru drumuri, poduri etc.) ~ exchange - central telefonic interurban ~ road - osea cu tax ~ traverse - tax pentru trecerea unei proprieti particulare tollable adj. impozabil, supus la taxe / impozite tollage s. taxare; impozitare tommy s. alimente date muncitorilor ca plat, plat m alimente ~ shop - magazin alimentar m fabric ~ system - sistem de plat n alimente ton s. ton ~ -kilometre - ton - kilometru ~ mile - ton-mil ~s burden - (mar.) tone de capacitate tonnage s. (mar.) 1. tonaj; capacitate de ncrcare 2. taxe (infuncie de tonaj) ~ books - documente cu preuri de navlu ~ certificate - certificat de tonaj ~ coeffcient - coeficient de tonaj ~ deck - punte de tonaj ~ dues - taxe de tonaj ~ hatch/opening - deschidere de tonaj (in puntea de tonaj) ~ law - reguli de msurare a tonajului ~ mark - marc de tonaj ~ offer - ofert de tonaj ~ plan - plan al capacitii de ncrcare ~ regulations - reguli de calculare a tonajului

TON-TOU

327

~ scale - scal de tonaj / a capacitii de ncrcare ~ schedule - tarif al taxelor de tonaj ~ under deck - tonaj sub punte tonne s. ton metric tontine s. tontin tool s. unealt, scul; instmment v.t. a lucra cu o unealt / scul; a prelucra, a uzina ~ engineering - sculrie, uzinaj; fabricare a sculelor ~ house / room / shop - sculrie
(atelier)

~ kit / outfit / set - trus / set de scule toolmaker s. lctu, sculer toolman v. toolmaker tot s. sum; adunare v.t. (i ~ up) a aduna v.i. a nsuma, a totaliza total adj. total; global s. total, sum; ntreg v.t. 1. a aduna, a totaliza 2. a nsuma, a fi egal cu ~ account - (cont.) cont de control / rectificare ~ amount - sum total / global ~ assets turnover - rotaia activului total (raportu dintre vnzri i activul
total)

~ investment - investiie total / iniial (pentru pomirea unei afacer) ~ liabilities - total al pasivului ~ loss - (asig.) pierdere total ~ loss only - (asig.) numai pierderea total ~ ordering costs - cost total de comand (costul lansrii unei comenzi) ~ output - producie total / global ~ quality management - managementul calitii totale ~ receipts - ncasri totale ~ risk - (fin.) risc total (abaterea
standard a unui titlu de valoare)

~ capital - capital global -carrying costs - cost total de deinere (costurile meninerii unor stocur) ~ cost - pre de cost total ~ displacement - (mar.) deplasament bmt / total ~ expenses - sum total a cheltuielilor ~ exports - export global, total al exporturilor ~ imports - import global, total al importurilor ~ inventory costs - costul total al stocurilor (raportul dintre cosul total de deinere i costul total de comand)

~ tonnage - tonaj global ~ turnover - cifr de afaceri total / global ~ weight - greutate total totality s. totalitate; sum sau cantitate total / ntreag totalizev.f. atotaliza totting s. 1. adunare, socoteal; totalizare, adiiune; total; sum; punere la socoteal (a unor defece) 2. adunare a materialelor recuperabile / refolosibile (din deeur) touched adj. cu meniune ~ bill of health - (mar.) patent/ certificat de sntate cu meniune touchstone s. piatr pentru ncercat titrul aliajelor de metale preioase tour s. cltorie, voiaj, excursie, tur 2. rond, tur; tur (la serviciu) v.i. a cltori, a voiaja tourer s. 1. turist automobilist 2. autoturism touring s. turism; cltorii adj. turistic ~ car - autoturism ~ club - club / asociaie turistic tourism^. turism tourist s. turist

328

TOU-TRA

~ agency - agenie / oficiu de turism ~ centre - centru turistic ~ class - clasa turistic / a doua (ntr-un avion, o nav) ~ itinerary - itinerar turistic - passport - paaport turistic ~ ticket - bilet de excursie / n circuit ~ trade turism; industria turistic ~ traffic - trafic turistic ~ visa - viz turistic tout s. agent de reclam, comis-voiajor town s. ora ~ council - consiliu orenesc / municipal ~ councillor - consilier municipal ~ hall - primrie ~ management - gospodrie comunal; urbanism, urbanistic ~ planner - urbanist ~ planning - urbanism, urbanistic; sistematizare trade s. 1. comert; afacere, tranzacie comercial 2. ocupaie, meserie, ndeletnicire manual 3. (niar.) cltorie cu destinatie precis; rut/curs regulat; trafic comercial adj.' comercial; economic v.t. 1. a negocia 2. (down) a face un schimb dezavantajos de 3. (in) a cumpra un produs nou {automobil, frigider etc. prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs i achitarea unei diferene de pre) 4. (for, off) a face troc cu / schimb de; a negocia / a vinde n compensaie / contrapartid 5. (up) a face un schimb avantajos de v.i. 1. (down) (bur.) a scdea (despre curs) 2. (in) a face comert (de, cu) 3. (on, upon) a exploata, a profita (de pe urmd) 4. (up) (bur.) a crete, a urca (despre curs) 5. (with) a face comert /

afaceri (CM) 6. a transporta mrfuri (despre navele comerciale) ~ acceptance / bill / paper - cambie comercial ~ agency - agenie comercial ~ agreement - acord comercial ~ allowance - rabat ~ association - asociaie patronal ~ balance - balan comercial ~ bank - banc comercial ~ barrier - barier vamal ~ boom - perioad de dezvoltare economic ~ catalogue/directory - catalog / anuar comercial ~ combination - cartel ~ credit - credit comercial ~ custom / usage - uzan comercial ~ cycle - ciclu economic - deficit / gap - deficit al balanei comerciale ~ description - descriere comercial (a mrfurilor oferite spre vnzare) ~ discount - rabat comercial discrimination discriminare comercial ~ disease - boal profesional ~ disputes conflicte de munc ~ fair show - expoziie comercial, trg de mostre ~ fluctuations - fluctuaii economice ~ -in - cumprare a unui produs nou (automobil, frigider etc. prin restitu-irea celui vechi finnei care l-a produs i achitarea unei diferene depre) ~ investment - investiie comercial (investiia unei firme n aciunile unei companii din acelai sector de activi-tate cu cel al investitorului) ~ journal / paper - revist / publicatie economic

TRA

329

~ mission - delegaie economic ~ name - denumire a firmei; marc nregistrat (a imui produs) ~ policy - politic comercial ~ price - pre cu ridicata ~ protection society - societate / agenie specializat n recuperarea
datoriilor

trad(e)able adj. tranzacionabil, negociabil ~ instruments - (fin.) instrumente negociabile trademark s. marc nregistrat / a
fabricii

tradeoff s. compromis (realizat n


cadrul negocierilor)

~ recovery - redresare economic ~ references - referine comerciale ~ register - registrul comertului ~ relations - relaii/legturi comerciale ~ representation - reprezentan comercial ~ representative - reprezentant comercial ~ restrictions - restricii comerciale ~ route - rut comercial ~ sale - vnzare ctre un intermediar, intermediere ~ sanctions - sanciuni economice ~ school - coal profesional sau comercial; liceu industrial ~ secret - secret comercial / industrial ~ sign - firm (comercial) surplus balan comercial excedentar/activ ~ terms - condiii de livrare (rediiceri de preuri acordate de angrosist comercianilor cu ammintul); terminologie/nomenclator comercial() ~ town ora comercial ~ treaty - tratat comercial ~ union - sindicat (munciloresc) ~ union contributions - cotizaii sindicale ~ unionism - micare sindical, sindicalism ~ unionist - membru de sindicat, sindicalist ~ winds - vnturi alizee

trader s. 1. comerciant; angrosist 2. om de afaceri 3. (bur.) trader, operator pe cont propriu 4. (mar.) nav comercial / de transport (care face
curse regulatepe aceeai ruta)

tradesman s. 1. mic comerciant 2. fumizor 3. meseria, meteugar tradespeople s. 1. comerciani, negustorime 2. fumizori trading s. comert, activitate comercial; trafic comercial adj. comercial ~ account - (cont.) cont de calculare a profitului brut ~ association - sindicat patronal ~ bank - banc comercial ~ capital - capital comercial (yaloarea
combinat a activelor fixe i curente ale uneifimie)

~ currency - valut forte / comercial (folosit n schimburile comerciale internaionale) ~ down - vnzare de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) i nlocuirea lor cu altele de clas inferioar; vnzare de mrfuri ieftine i de calitate inferioar
(pentru a asigura volumul de vnzr)

~ estate - zon comercial/industrial; parc / complex comercial ~ fleet - flot comercial ~ house - cas de comert; magazin universal; antrepozit ~ partnership - societate comercial ~ port - port comercial

330

TRA

~ post - punct comercial ~ profit - profit brut ~ stamp - (com.) cupon / tichet (de reducere) oferit clientului de detailist ~ stock - stoc de mrfuri, mrfuri disponibile ~ up - vnzare de articole ieftine pentru introducerea lor ntr-o linie de produse scumpe ~ warranties clause - (asig. mar.) clauza limitrii zonelor de navigaie traffc s. 1. circulaie, trafic 2. comer, trafic comercial; navigaie comercial 3. trafic / comer ilegal v.i. 1. (in) a face comert (de, cu) 1. (with) a face comert / afaceri (cu) 3. a transporta mrfuri (despre navele comerciale) ~ and accident loss - (asig.) daune cauzate de circulaie i accidente ~ capacity - capacitate de circulaie ~ in transit - tranzit(are) ~ orders - (.c.f.) scrisoare de trsur ~ pool - cartel de companii de navigaie ~ rates - tarif de transport trafficker s. 1. comerciant, negustor 2. traficant trailer s. trailer train s. tren, gamitur v.t., v.i. a (se) pregti, a (se) forma, a (se) instrui ~ diagram - grafic al trenurilor ~ ferry - feribot ~ mile - mil - tren trained adj. pregtit, instruit; calificat -staff - personal calificat training s. pregtire, formare, instmire; calificare adj. referitor la pregtire / formare / calificare ~ allowance - indemnizatie de formare (fn meserie)

~ group - grup (de salariai) pentru pregtire / instruire profesional ~ school - coal profesional ~ within industry - pregtire / instmire n cadrul ntreprinderii tramp . (mar.) nav-tramp, nav comercial (afretat) pentru curse neregulate ~ freight - navlu-tramp ~ liner - nav-tramp i de linie ~ navigation - navigaie-tramp (pe
itinerarii neregulate)

~ owner - proprietar de nav-tramp ~ rate - pre al navlului-tramp ~ shipping - transport cu nave-tramp ~ tonnage - tonaj al navelor-tramp tramping s. (mar.) tramping, transport cu nave-tramp tranche s. tran (a unui mprumut) transact v.t. a negocia, a trata (o afacere) v.i. a face afaceri / tranzacii transaction s. 1. tranzacie; afacere; operaie comercial 2. conducere a afacerilor, gestiune ~ analysis - (cont.) analiza tranzaciei ~ balance - sold de numerar pentru tranzacii ~ cost - cost de tranzacie (axele
percepute de broker)

~ demand - cerere curent ~ loans - mprumuturi pentm tranzacii


(pentru acoperirea necesarului de fond de rulmenf)

~ risk - risc de tranzacie (riscul


valutar datorat diferenelor de curs n tranzaciile comerciale internaionale)

~s tax - impozit pe circulaia mrfurilor (perceput n fiecare etap a procesului de distribufie) ~ s velocity - vitez de rotaie a banilor transatlantic adj. transatlantic

TRA

331

~ line - linie transatlantic ~ liner - transatlantic, nav de linie transatlantic transcontainer s. transcontainer transfer s. 1. transfer, mutare; transbordare 2. (dr.) transmitere, remitere, cedare {a unei proprieti, a unui drept etc.) 3. virament v.t. 1. a transfera, a muta; a transborda 2. (dr.) a transmite, a remite, a ceda (o proprietae, un drept etc.) 3. a vira (o
sum de bani)

~ account - cont de virament ~ agent - (SUA) agent de transfer (care


nregistreaz transferul titlurilor de valoare)

~ bank - banc de virament ~ certificate - certificat de transfer (de aciuni) ~ cheque - cec n virament ~ deed - act de transfer / vnzare (de
aciuni)

~ earnings - cost de oportunitate (rata rentabilitii celei mai bune investiii alternative disponibile) ~ entry - (cont.) articol de virament ~ fee - tax de transfer (de aciun) ~ income / payments - venit / pli de transfer (pensii, ajutoare de omaj etc.) ~ of balance - transfer de sold ~ of debts - transfer de creane ~ of funds - virament ~ of ownership - transmitere a dreptului de proprietate ~ order - dispoziie de virament ~ price - pre intem / de transfer
(folosit n schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companii multinaionale etc.)

~ service - serviciu de legtur / transbordare (a pasagerilor) ~ ticket - (c.f.) bilet valabil/de coresponden transferable adj. 1. transferabil; transmisibil 2. care poate fi cedat / cesionat; care poate face obiectul unei tranzacii 3. transportabil ~ account - cont transferabil ~ bond - obligaiune transmisibil ~ property - bun transmisibil ~ securities - titluri de valoare negociabile transferee s. (dr.) cesionar transference s. transmitere, transferare (a unei creane) transferor s. 1. (dr.) transmitor 2. andosator transire s. (mar.) permis de cabotaj transit s. tranzit; tranzitare v.t. a tranzita ~ agent - agent de tranzitri ~ bill - permis de tranzit ~ bond - act de garanie pentru tranzit ~ charges - taxe de transport n tranzit ~ clause - clauza tranzitului ~ country - ar de tranzit ~ department serviciu (bancar') de decontare a cecurilor ~ dues / duties - taxe de tranzit ~ entry declaraie vamal de tranzit ~ goods marfa n tranzit ~ manifest - manifest de tranzit ~ passenger - pasager n tranzit ~ port - port de tranzit ~ station - gar de tranzit ~ storage - depozitare a mrfurilor n tranzit ~ tariff - tarif de tranzit ~ trade comer de reexport ~ traffc trafic de tranzit

~ register - registru de transfer (al


aciunilor)

332

TRA

~ transport - transport n tranzit ~ visa - viz de tranzit ~ warehouse - depozit pentm mrfuri n tranzit ~ zone - zon de tranzit transition s. tranzitie ~ period - perioad de tranziie transitory adj. trector, nepermanent ~ income - venit nepermanent translation s. translaie ~ loss - (fn.) pierdere de translaie (pierdere cauzat de transpunerea
situaiilor financiare din valuta filialei strine n valuta societaii-mama)

transnational adj. transnaional ~ corporation - corporaie transnaional transport s. 1. transport; transportare, cruie 2. mijloc de transport v.t. a transporta ~ agent - agent de transport ~ cafe - bufet pentru oferi ~ charges - cheltuieli de transport ~ company - societate de transport ~ facilities - mijloace de transport ~ insurance - asigurare contra riscului de transport ~ line - linie de transport service - serviciu de transport; serviciu de expediii ~ worker - muncitor din transporturi transportability s. transportabilitate transportable adj. transportabil transportation s. 1. transport; transportare; cruie 2. mijloc de transport 3. (SUA) cost / speze de transport 4. (SUA) foaie de drum; bilet de cltorie transporter s. transportator, antrepre-nor de transporturi

transship v.t. a transborda (mrfuri, pasageri) transshipment s. transbordare, transbord ~ bond note - transbord vamal ~ clause - clauz de transbordare ~ delivery order - permis de transbordare ~ entry - declaraie de transbord ~ port - port de transbordare ~ pricking note - ordin vamal de transbordare ~ risk - risc de transbordare ~ traffc - trafic combinat (feroviar, rutier etc.) travel s. cltorie, voiaj v.i. 1. a cltori 2. (for) a fi comis-voiajor pentru (o firma) 3. (in) a fi comis-voiajor n (o anumit bran) ~ agency / bureau - agenie / birou de
voiaj

allowance - indemnizaie de deplasare traveller s. 1. cltor, voiajor 2. comis-voiajor, agent comercial ~'s cheque - cec de cltorie ~'s letter of credit - scrisoare de credit de cltorie ~'s policy - poli de asigu'rare de cltorie (asigurare medical, mpotriva furtului etc.)

travelling s. cltorie, voiaj adj. 1. cltor, voiajor 2. ambulant, mobil ~ allowance - indemnizaie de deplasare ~ exhibition - expoziie ambulant ~ expenses - cheltuieli de cltorie / deplasare (m interes de serviciu /
afacer)

- salesman - comis-voiajor, agent comercial

TRA-TRI

333

trawl s. traul, nvod v.i. a pescui cu traulul trawler s. trauler ~ -factory - trauler de pescuit i prelucrare ~ fleet - flot de traulere trawling s. traulare, trauling, pescuit prin traulare treasure s. tezaur v.t. (up) a tezauriza, a acumula, a strnge ~ house - tezaur {ncpere) ~ -trove - (dr.) tezaur (far proprietar) treasurer s. 1. trezorier; administrator
2. casier (al unei societt)

~ analysis - analiz de trend (analiw


evoluiei situaiei financiare nregistrat de ofirm)

~'s report - raport financiar treasury s. 1. tezaur (de stat}; trezorerie 2. fonduri (publice sau private) 3. ministerul de finane Treasury bill - bon de tezaur Treasury bond - obligaiune de tezaur Treasury certificate - certificat de tezaur ~ management - management financiar (al unei societi cu activitate internaionala)

Treasury note - bancnot (emis dup 1914 n Marea Britanie); bon valoric Treasury shares/stock - (SUA') aciuni
de tezaur (aciuni comune rscum-

trespass (dr.) s. 1. delict, contravenie, nclcare a legii 2. violare, nclcare (a unei proprieti, a unei frontiere) v.i. 1. a nclca legea 2. a viola o proprietate, o frontier ~ to land - violare de proprietate trial s. 1. ncercare, prob, verificare 2. proces, judecat; dare n judecat ~ balance - {cont.) balan de verificare ~ lot - lot (de mrfur) de prob ~ offer - ofert de mostre gratuite ~ order - comand de prob ~ period - perioad de prob triangular adj. triunghiular ~ trade - comer triunghiular tribunal s. tribunal trilateral adj. trilateral ~ trade - comert trilateral/triunghiular trim (mar.) s. 1. repartizare a ncrcturii sau a balastului; rujare (a ncrcturi) 2. asiet, diferen de pescaj v.t. a repartiza ncrctura sau balastul; a ruja (incrctura)
trimmed adj. rujat (despre ncrctura)

prate de societatea emitent de la


acionar)

trimmer s. (mar.) rujar trimming s. (mar.) rujare (a ncrcturii)

Treasury tax and loan accounts (SUA) conturi de plat a impozitelor treaty s. tratat, convenie ~ obligations - obligaii convenionale ~ port - port deschis ~ reinsurance - convenie de reasigurare trend ^. trend, tendin; direcie, orientare

trip s. cltorie, voiaj; curs ~ charter - contract'de navlosire pe voiaj ~ charter tonnage - tonaj al navelor navlosite pe voiaj ~ leasing - nchiriere (a unui coneiner) pentru un singur transport triple adj. triplu v.t v.i. a (se) tripla

334

TRI-TRU

~ option - (bur.) opiune tripl (care este o opiune dubl plus alte operaiuni combinate) triplicate adj. triplu; n trei exemplare s. triplicat, al treilea exemplar v.t. a tripla; a redacta n trei exemplare tropical adj. tropical ~ products - produse tropicale trover s. (dr.) aciune n restituire (a
unui bun)

troy s. troy, carat ~ ounce - uncie ~ weight - sistem de uniti de greutate pentru metale preioase truck s. 1. troc, schimb de mrftiri 2. plat n natur (a salariilor) 3. vagon-platform 4. (auto)camion; remorc 5. legume, zarzavaturi (pentru pia) v.t. 1. a schimba (ceva pe altceva), a face schimb de 2. a face comer ambulant cu / de 3. a transporta cu vagonul-platform sau camionul v.i. 1. a face troc 2. a plti (salariile) n natur 3. a cultiva legume / zarzavaturi ~ and trailer - autotren ~ farm - legumicultor ~ farming / gardening - legumicultor ~ fleet - parc de autocamioane ~ haul(ing) - autotransport ~ hire - locaie (a vagoanelor) ~ house - magazie de mrfuri ~ shop -magazin pentru muncitorii pltii n natur ~ system - plat a salariilor n natur; mrfdri date muncitorilor ca plat ~ trailer - remorc de autocamion ~ -trailer combination - ansamblu de autovehicule, tren rutier; camion cu remorci ~ train - (c.f.) convoi de tragere ~ wages - salariu n natur

truckage s. 1. transport cu vagonul saii camionul; cruie 2. tax de cruie trucker s. 1. camionagiu 2. persoan care face afaceri n domeniul transporturilor (feroviare sau ruiere) trucking s. 1. transport cu vagonul sau camionul; cruie 2. afaceri n domeniul transporturilor truckload s. vagon plin / complet ~ consignment - expediere vagonal true adj. adevrat, real ~ bill - (dr.) decizie de inculpare / punere sub acuzaie ~ copy - copie fidel ~ interest - dobnd real ~ investment - investiie aductoare de profit (constant i sigur) ~ value - valoare real trust s. 1. ncredere 2. situaie de rspundere, responsabilitate, datorie 3. (ccm.) credit 4. depozit, sum depus; lucru dat spre pstrare; custodie 5. (dr.) tutel (asupra unui avut); mandat, mputemicire; administraie prin tutel / procur; fideicomis 6. trust adj. fiduciar, referitor la administraia prin tutel/procur v.t. 1. a avea ncredere n, a se ncrede n 2. a lsa n custodia / pstrarea 3. (com.) a face / a acorda credit, a da pe credit ~ account - evaluare fiduciar (a unei proprieti}', cont fiduciar ~ bank - banc specializat n girarea succesiunilor ~ company - societate de investiii financiare, fond mutual; (SUA) societate fduciar cost cost/comision pentru mandatare ~ deed/instrument - (dr.) contract fiduciar, procur

TRU-TUR

335

~ for sale - procur de vnzare ~ fund fond fiduciar, avere sub tutel receipt - (fin.) recipis de consemnare (mprumut n baza unei anumite garanii ce rmne la persoana mprumutat, dar care poate fi oricnd controlat de ctre cel care acord mprumutuT) ~ territory - teritoriu sub tutel / mandat ~ unit - aciune la o societate de investitii fnanciare to be held in ~, to be under ~ - a fi deinut n depozit fiduciar to hold in / on ~ - a avea n depozit fiduciar trustee s. 1. tutore 2. fiduciar; administrator; mandatar; depozitar 3. membru m consiliul de administraie (al unei societi) ~ account - cont fiduciar corporation societate care administreaz drepturile acionarilor (prin procura) ~ for sale - mandatar pentru vnzare ~ in bankruptcy - administrator judiciar ~ investments - investiii din fondul fiduciar Trustee Savings Bank - Casa de Economii prin Mandatari ~ securities - titluri de valoare obinute prin investiii din fondul fiduciar ~ status - statut / situaie legal a titlurilor de valoare obinute prin investiii din fondul fiduciar (risc sczut al investiiei) trusteeship s. 1. tutel 2. administrare fiduciar, fdeicomisiune ~ in bankruptcy - administrare judiciar

trustifcation s. cartelare, grupare ntr-un trust trustify v.t., v.i. a (se) cartela, a (se) grupa ntr-un trust trustless adj. nesigur, pe care nu te poi bizui; dubios trustworthiness A'. 1. ncredere 2. solvabilitate trustworthy adj. 1. demn de ncredere; cinstit 2. solvabil ~ customer - client solvabil ~ frm - firm solvabil ~ guarantee - garanie serioas ~ testimony - depoziie irecuzabil turn s. 1. schimbare 2. rnd; tur, schimb 3. ctig, profit (dintr-o afacere) v.t. 1. a ntoarce 2. a converti, a preschimba (m ban) 3. (down) a respinge (p ofert) 4. (off) a nceta lucrul, a intra n grev 5. (out) a produce, a fabrica 6. (over) a realiza, a ctiga, a avea o cifr de afaceri de v.r. (oneself about) a se redresa (financiar) to ~ bankrupt - a da faliment turnkey adj. n antrepriz; gata de operare, la cheie ~ contract - contract n antrepriz (prin care se ofer echipament complet i asisten pentru pornirea imediat a activiti) turnout s. 1. productie global 2. grev turnover s. 1. cifr de afaceri 2. fluctuaie {a minii de lucru) 3. vitez de circulaie a mrfurilor; vitez de rotatie a banilor 4. (bur.) valoare total a tranzaciilor (nregistrate ntr-o z,i) ~ job - reparaie capital ~ ratio - (cont.) rata circulaiei mrfurilor (raportul dintre vnzrile totale ale unei frme pe o perioad

336

determinat de timp i valoarea activelor fixe)

~ sales - vnzri, circulaia mrfurilor ~ tax - impozit pe circulaia mrfurilor (perceput n fiecare etap a procesului
de distribuie)

turnpike s. 1. barier (la intrarea pe autostrzile cu tax) 2. autostrad cu


tax

tutwork s. munc n acord (n mine) twin adj. geamn; dublu, pereche ~ -bedded - cu dou paturi (identice) alturate (despre o camer de hotel) ~ berth clause - (mar.) clauza danei/la rnd" ~ deficits - (fin.) deficite gemene ~ -engined - bimotor ~ shares - aciuni gemene (aciunile a dou societi independente din punct de vedere juridic care au aceiai acionarf)
~ ship - nav de serie
TUR-TYP

twinning s. mprtire, partajare (a iinui post cu norm ntreag ntre doi angajai cu norm redus) two num. doi; dou ~ -income family - familie cu dou salarii (n care ambii prini sunt
salaria)

~ -name paper - cambie comercial ~ -part tariff- tarif mixt ~ -sided accounts- (cont.) conturi pe dou mbrici ~ -sided market - pia cu cotaii bune (att la vnzare, ct i la cumprare) tycoon s. magnat (industrial, fmanciar) tying adj. (dr.) care leag / oblig, obligatoriu ~ contract - contract de exclusivitate type s. tip ~ sample - eantion - tip typographer s. muncitor tipograf typography s. tipografie; tipar nalt

U
ullage s. 1. (mar.) ulaj, spaiu gol (dintr-un tanc de marf lsat liber pentru a se asigura loc de expansiune n timpul ransportului) 1. (com.) cantitate de lichid necesar pentru completarea golurilor / scurgerilor din ambalaje v.t. (com.) 1. a calcula cantitatea de lichid care lipsete din (un buto) 2. a trage puin lichid (dintr-un butoi) 3. a reumple {un butoi cu nivel sczut) ~ foot / stick - picior de ulaj (unitate de msur)' ullaging s. msurare a ulajului ultimate adj. 1. ultim, final 2. defnitiv 3. maxim, extrem ~ consumer - consumator final ~ decision - decizie definitiv ~ destination - destinaie final ~ load - ncrctur maxim ~ output - producie maxim ultimo adv. din luna trecut s. (bur.) sfrit de lun; ultimele 10 zile ale lunii umpire s. arbitru unic, supraarbitru, mediator v.t. a arbitra (un diferend) v.i. a fi arbitru, a arbitra ~ analysis - analiz de expertiz / arbitraj unabsorbed adj. neabsorbit ~ cost - cost neabsorbit (cheltuieli de regie, alocate pentru asigurarea unei activiti de producie, neutilizate n
totalitate)

~ draft - trat neacceptat unacknowledged adj. 1. neconfirmat (depre vrsminte, pl) 2. fr rspuns, neconfirmat (despre scrisori) 3. neacreditat (despre diplomai) unadjudged adj. (dr.) nejudecat, n litigiu unadulterated adj. natural, nefalsificat (despre butur) unalienable adj. inalienabil ~ property - bun inalienabil ~ right - drept inalienabil unapplied adj. neaplicat; nefolosit, neutihzat ~ funds - fonduri neutilizate ~ law - lege neaplicat unappropriated adj. neutilizat, nealocat; nerepartizat, nedistribuit ~ earnings/profts - profit nerepartizat/ nedistribuit (acionarilor, n scopul
formrii defonduri de investiii)

unacceptable adj. inacceptabil ~ terms - condiii inacceptabile unaccepted adj. neacceptat

~ funds - fond neutilizat/fr destinaie special unapproved adj. neaprobat unascertained adj. neverificat, neconstatat; neidentificat ~ fact - fapt neconstatat ~ goods - mrfiiri neidentificate / neindividualizate (in contract) unassessed adj. neevaluat, neimpus ~ property - proprietate neevaluat / neimpus unassignable adj. inalienabil, netransferabil unassorted adj. neasortat, dezasortat unassured adj. neasigurat

338

UNA-UNC

unattested adj. neatestat ~ certificate - certificat nelegalizat unaudited adj. neverificat {de cenzor) unauthorized adj. neautorizat ~ signature - semntur neautorizat ~ trade - comer neautorizat / ilicit unavailability s. indisponibilitate; lips (de lichiditi) unavailable adj. indisponibil ~ capital - capital indisponibil/nelichid ~ goods - mrfuri indisponibile/ deficitare unavailableness v. unavailability unavoidable adj. obligatoriu, inevitabil ~ costs - costuri fixe / obligatorii unbalanced adj. neechilibrat; nesoldat ~ account - cont nesoldat ~ budget - buget deficitar unbale v.t. a despacheta baloturi (de marfa) unborrowed adj. nemprumutat ~ reserves - (SUA) rezerve proprii {rezervele bancare minus cantitatea mprumutat de bnci de la Banca Federal de Rezerv) unbox v.. a scoate din cutie; a despacheta din lzi unbundling s. (fin.) desprindere, disociere (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societi-mam n mai multe elemente componente pentru creterea probabilitii existenei unor fonduri n perioade de dificultate economica} unbusinesslike adj. 1. necomercial, contrar uzanelor comerciale 2. lipsit de spirit comercial, nepriceput n afaceri 3. incorect, necinstit (despre un procedeu) uncalled adj. nesolicitat, necerut

~ capital
- (bur.) capital n (pltibile n rate de aciuni

neachitate acionar) ~ for mesure - msur nejustificat uncancelled adj. neanulat uncase v.t. a scoate din lzi uncased adj. fr cutie uncatalogued adj. necatalogat ~ goods - marfa necatalogat / care nu figureaz n catalog uncertain adj. nesigur; schimbtor, variabil, fluctuant ~ amount - sum nedeterminat ~ market - pia fluctuant uncertainty s. (fin.) incertitudine (termen de risc) ~ of office / tenure - amovibilitate uncertified adj. necertificat, neatestat unchartered adj. (mar.) nenavlosit unclaimed adj. nerevendicat, neridicat ~ goods - mrfuri neridicate ~ right - drept nerevendicat unclean adj. murdar ~ bill of lading - (mar.) conosament murdar {cu meniunea recepionrii mrfii n stare nesatisfctoare/ improprie) uncleared adj. neachitat, nelichidat (despre datorii); nevmuit (despre mrfuri) ~ cheque - cec necompensat uncollected adj. neperceput, nencasat
{despre taxe, impozite)

uncollectibility s. imposibilitate de a ncasa (taxe, impoz.ite) unconditional adj. necondiionat ~ acceptance - acceptare necondiionat / far rezerve ~ endorsement - andosare necondiionat

UNC-UND

339

~ expected profts - beneficii scontate far rezerve ~ order - ordin (de plat) simplu / neconditionat unconfirmed adj. neconfirmat ~ letter of credit - acreditiv neconfirmat unconscionable adj. dezavantajos; n necunotin de cauz ~ bargain - (dr.) tranzacie dezavantajoas / n necunotin de cauz unconsolidated adj. neconsolidat ~ debt - datorie neconsolidat unconvertible adj. neconvertibil ~ currency - moned neconvertibil uncovered adj. neacoperit, far acoperire ~ circulation - circulaie (monetara) far acoperire ~ risk - (asig.) risc descoperit uncrossed adj. nebarat ~ cheque - cec nebarat uncustomed adj. 1. nevmuit 2. scutit de taxe vamale undamaged adj. neavariat undated adj. nedatat ~ bonds - obligaiuni perpetue/far termen / scaden undelivered adj. nelivrat under prep. sub adj. inferior; subaltem, subordonat ~ advice - cu aviz ~ article - conform articolului ~ bond - n garanie (despre mrfuri pstrate n antrepozit pn la plata taxelor vamale) ~ deed - cu contract ~ liner terms - n condiii de linie
(despre o nav)

~ protest - (dr.) cu protest (despre o


plata)

~ new ownership - cu alt proprietar ~ offer - de vnzare

~ ship's derrick - (mar.) sub palanc (formul dintr-un conosament care arat cd responsabilitatea armatorului fa de caric nceteaz cnd ncrctura poatefi descrcata} ~ -the-counter - pe sub tejghea / mn (despre vnzr); ilicit, ilegal ~ the date of - cu data de ~ will - cu testament underbid v.t. a face o ofert mai avantajoas dect (concurena); a oferi (mrfuri, servicii) sub preul (piee) s. ofert avantajoas / sub preul pieei undercapitalized adj. subcapitalizat undercharge v.t. 1. a socoti mai puin, a plti sub tarif2. a ncrca incomplet / insuficient s. 1. plat / socoteal n minus 2. ncrctur incomplet underclerk s. funcionar subaltem underconsumption s. subconsum undercut v.t. a vinde mai ieftin / sub pre underdealings s. pl. tratative neoficiale underdeck s. (mar.) punte inferioar ~ capacity - capacitate a spaiului de sub punte ~ tonnage - tonaj sub punte underdeveloped adj. subdezvoltat ~ country - ar subdezvoltat underemployment s. 1. folosire incomplet a forei de munc, omaj parial 2. folosire a fortei de munc sub calificarea ei ~ equilibrium - echilibru n condiiile utilizrii incomplete a fortei de munc underestimate v.t. a subestima, a subevalua s. subestimare, subevaluare underfreight v.t. (mar.) a subnavlosi underground s. metrou

UND

underinsurance s. asigurare partial, subasigurare underinsure v.t. a asigura partial, a subasigura underinvoicing s. facturare sub pre underlease v.t. a subnchiria; a subarenda s. subnchiriere; subarendare underlessee s. subchiria; subarenda underlessor s. persoan care subnchiriaz sau subarendeaz underlet v.t. 1. a nchiria say a subarenda sub valoarea real 2. a subnchiria; a subarenda underload v.t. a subncrca s. sarcin partial / incomplet underloading s. subncrcare undermentioned adj. menionat mai
jos

underpay v.t. a plti sau a salariza insuficient underprice v.t. a fixa un pre mai mic dect valoarea produselor sau dect cel practicat de concuren underproduce v.t. a produce sub randamentul normal underproduction ^. subproducie underquote v.t. a cota / a oferi mai ieftin / sub pre; a subevalua, a subestima underrate v.t. a subevalua, a subestima; a subimpune (un imobH) undersecretary s. subsecretar {de sta) undersell v.. a vinde mai ieftin / subpre; a vinde la un pre mai mic dect valoarea intrinsec (a mrfi) undersign v.t. a subsemna, a subscrie understaffed adj. cu personal insuficient understock v.t. a fumiza/a aproviziona insuficient

undertaker s. 1. antreprenor 2. antreprenor de pompe funebre undertaking s. 1. antrepriz; societate de servicii publice 2. (dr.) angajament/ promisiune ferm() 3. pompe funebre undertenancy s. 1. subnchiriere; subarendare; contract de subnchiriere sau subarendare 2. calitatea de subchiria sau subarenda undertenant s. subchiria; subarenda undertone s. (bur.) dispoziie, atitudine, impresie; atmosfer (care influeneaz tranzaciile) undervaluation s. subevaluare, subapreciere undervalue v.t. a subevalua, a subapre-cia underweight s. greutate redus / sub cea normal underwork v.t. 1. a executa (o lucrare) la repezeal / de mntuial 2. a lucra mai ieftin dect v.i. a lucra puin / insuficient; a lucra de mntuial s. munc necalificat / inferioar underwrite v.t. 1. a sprijini (financiar'), a finana 2. a asigura; a ncheia (un contract de asigurare maritim etc.) 3. (bur.) a subscrie (o emisiune de titluri de valoare) underwriter s. 1. asigurtor (maritim), agent de asigurare; societate de asigurri 2. (bur.') subscriitor ~ 's policy - poli de asigurare {maritim) underwriting s. 1. asigurare {maritim etc.) 2. (bur.) subscriere ~ agent - agent de asigurare ~ agreement / contract contract de subscriere commission comision de subscriere

UND-UNE

341

~ syndicate - sindicat de subscriere


(alctuit din bnci i societi de investiii pentru a acoperi riscul asociat lansrii i distribuirii unei noi emisiuni de tiluri de valoare)

undisbursed adj. nedebursat ~ balance - sold nedebursat undischarged adj. 1. nedescrcat 2. neachitat ~ bankrupt - (dr.) falit nereabilitat undisclosed adj. nedivulgat, nenominalizat ~ buyer - (bur.) cumprtor nenominalizat ~ partner - comanditar ~ seller - (bur.) vnztor nenominalizat undistributed adj. nedistribuit, nerepartizat

~ earnings / profits - profit reinut / nedistribuit (acionarilor, n scopul formrii defonduri de investii) undivided adj. nemprtit; nedistribuit ~ earnings / profits - profit nedistribuit (acionarilor, n scopul formrii defonduri de investii) ~ property - (dr.) proprietate indiviz undo v.t. a anula, a rezilia (un contract) undock v.t. a scoate (o nava) din docuri v.i. a iei din docuri (despre o
nava)

undue adj. 1. inexigibil; nescadent 2. ilegal ~ debt - datorie inexigibil ~ influence - (dr.) influen ilegal, presiune (pentru semnarea unui
contracf)

~ increment - cretere spontan a valorii (funciare, imobiliare nedatorat mbuntirilor) ~ premium - prim nectigat (restituit asiguratulni de societatea de asigurri cnd proprietatea acestuia nu afost ameninat de risc) uneconomic adj. neeconomic, neren-tabil unemployable adj. care nu poate fi angajat unemployed adj. 1. omer, far lucru 2. nefolosit, neutilizat; inactiv, neproductiv ~ capital - capital neutilizat / mort ~ fund fond inactiv / neproductiv unemployment s. omaj ~ benefit / compensation / dole / pay relief - ajutor / alocatie de omaj ~ equilibrium echilibm n condiii de omaj ~ exchange - birou de plasare ~ fund fond de asigurare de omaj ~ insurance asigurare de omaj ~ trap - capcana omajului (lipsa de motivaie a omerului de a cuta o slujb atta vreme ct primete ajutorul de omaj) unencumbered adj. negrevat (de sarcini ipotecare) unendorsed adj. neandosat unenforceable adj. neexecutoriu (despre un contract, o hotrre judectoreasca) unentered adj, nenregistrat, 'nedecla-rat ~ goods - mrfuri nedeclarate (in vama) unequipped adj. neechipat, neadaptat ~ port - port far vam i antrepozite vamale

unearned adj. nemuncit ~ income - venit nemuncit (rente,


dobnzi, dividende)

342

UNE-UNI

unexecuted adj. 1. neexecutat, nerealizat (despre un plan etc.) 1. nelegalizat, nevalidat (despre un act etc.) unexpected adj. neateptat, neprevzut ~ costs - cheltuieli neprevzute unfair adj. 1. nedrept, injust 2. necinstit, neloial; ilegal ~ competition - concuren neloial ~ dismissal - concediere / destituire ilegal ~ labour practice - folosire ilegal a minii de lucru ~ trade practices - practici comerciale neloiale unfavourable adj. nefavorabil ~ balance of trade - balan comercial pasiv / deficitar ~ terms - condiii (conractuale) nefavorabile unfinished adj. neterminat; bmt, neprelucrat ~ goods - semifabricate unfreeze v.t. a debloca (fondur) unfunded adj. neconsolidat ~ debt - datorie public neconsolidat unified adj. unificat bond obligaiune unificat/ consolidat uniform adj. uniform, omogen ~ cargo caric / ncrctur uniform() ~ charter (mar.) contract de navlosire tip ~ costing - calcul uniform al preului de cost ~ system of accounts - sistem de contabilitate uniform unilateral adj. unilateral ~ contract - contract unilateral ~ monopoly - monopol unilateral unincorporated adj. (SUA) 1. necon-stituit sub forma unei corporaii 2.

neconstituit sub forma unei municipaliti ~ association - asociaie nonprofit uninsurable adj. neasigurabil ~ risk - risc neasigurabil uninsured adj. neasigurat ~ parcel - colet fr valoare declarat union s. 1. uniune; asociaie 2. sindicat, uniune (profesiona) ~ agreement - acord pentru tarife vamale ~ card - camet de sindicalist ~ labour - muncitori sindicalizai ~ shop - ntreprindere sindicalizat (in
care sunt angajai muncitori nesindicalizai cu condiia ca ei s devin membri ai unui sindicat n termen de

30 de zile de la angajare)', contract


colectiv

unionism s. sindicalism unionist 5'. sindicalist unique adj. unic feature - particularitate (de fabricaie) proprie unui anumit model ~ selling proposition - (com.) caracteristic unic (trsturi specifice care difereniaz un produs de concuren i care pot fi transmise consumatorului prin intermediul unui mesaj publicitar simplu) unissued adj. neemis (despre aciuni, obligaiuni) ~ capital - capital n aciuni neemise unit ^.unitate ~ banking - sistem bancar unitar (in care nu se admit filiale) ~ cost - pre de cost pe unitate / unitar; pre de cost mediu ~ -holder - acionar al unei societi de investitii financiare

UNI-UNN

343

~ load - ncrctur pe unitatea de suprafa; pachet de marf, marfa pachetizat / containerizat ~ of account - unitate de cont ~ of measure - unitate de msur ~ of value - unitate de valoare ~ price - pre unitar ~ tax - impozit pe unitate / unitar ~ trust - societate de investiii financiare, fond mutual ~ type - mostr medie (din diferite
uniti de marf)

~ value - valoare unitar (coeficient care exprim valoarea total a unei anumite producii comerciale, ntr-o perioad determinat de timp, mprit la volumul acesteid) ~ weight - greutate specific / unitar unity s. unitate ~ of command and direction - unitate de emitere a ordinelor i de conducere (principiu managerial conform cruia un salariat trebuie s primeasc indicaii de la un singur superior) ~ of joint property - proprietate comun / n comun ~ of possession - (dr.) integralitate / consolidare a proprietii (prin eliberarea de servitui etc.) unlade v.t. a descrca unlawful adj. ilegal, ilicit unlawfulness s. ilegalitate unlicensed adj. 1. neautorizat 2. nepatentat, nebrevetat ~ premises - local far autorizaie de vnzare a buturilor alcoolice unlimited adj. nelimitat ~ company - societate cu rspundere nelimitat ~ credit - credit nelimitat ~ liability - rspundere nelimitat

~ securities - titluri de valoare necotate (tranzacionate pe piaa extrabursier) ~ tax liability - fiscalitate nelimitat unliquidated adj. nelichidat ~ damages - daune/despgubiri necontractuale (stabilite de instan) ~ debt - datorie nelichidat unlisted adj. nelistat, necotat (la burs) ~ company - societate necotat market pia neoficial/ extrabursier ~ securities - titluri de valoare nelistate (tranzacionate pe piaa extrabursier) ~ securities market - piaa extrabur-sier a titlurilor de valoare unload v.t. 1. a descrca 2. a vinde m cantiti mari, a inunda piaa cu (produse, titluri de valoare) unloaded adj. descrcat ~ displacement - (mar.) deplasament al navei goale / far marfa; greutate a navei goale ~ passage - (mar.) cltorie n balast (la petroliere i mineraliere) ~ weight greutate descrcat unloading s. descrcare ~ agent - agent de descrcare ~ berth - dan de descrcare ~ charges cheltuieli de descrcare ~ period - timp afectat descrcrii ~ priority - prioritate la descrcare ~ rate - norm de descrcare unmanufactured adj. neprelucrat; n stare brut, brut ~ materials - materii prime unmarketable adj. nevandabil unmatured adj. nescadent unmerchantable v. unmarketable unmortgaged adj. neipotecat unnavigable adj. nenavigabil

344

UNN-UNS

unnegotiable adj. nenegociabil unoffcial adj. neoficial ~ rate of exchange - curs neoficial de schimb ~ strike - grev neautorizat unpaid adj. nepltit ~ capital - capital nevrsat ~ -for - neachitat, luat pe credit unplaced adj. nevndut, neplasat unpriced adj. fr pre, neevaluat unproductive adj. neproductiv ~ capital - capital neproductiv / mort ~ consumption - consum neproductiv ~ labour - mn de lucru neproductiv ~ wages - salarii indirect productive unproductiveness s. neproductivitate unprofitable adj. neprofitabil, nerentabil unqualified adj. necalificat unquoted adj. necotat (la bursa) ~ securities - titluri de valoare necotate (ranzacionate pe piaa extrabursier) unrated adj. neevaluat; netaxat, neimpus unrealizable adj. nerealizabil ~ capital - capital nerealizabil/nelichid ~ goods - mrfuri nevandabile unreceipted adj. neachitat unregistered adj. nenregistrat unremunerated adj. neremunerat unrequited adj. nepltit, necompensat (despre exporturi etc.) unrivalled adj. far rival unsaleable v. unmarketable unsatisfed adj. nesatisfacut, neonorat (despre o cerere, o datorie etc.) unseaworthiness ^. (mar.) stare necorespunztoare de navigabilitate unseaworthy adj. (mar.) n stare necorespunztoare de navigabilitate

unsecured adj. negarantat, far garanie '- creditor - creditor fr garanie/ general/chirografar debenture - obligaiune chirografar ~ loan - mprumut negarantat / descoperit ~ note - not de debit negarantat ~ overdraft - descoperit m cont fr garanie unsettled adj. 1. nereglementat, nesoluionat 2. neachitat, nepltit, neonorat 3. instabil, fluctuant unship v.t. a debarca (pasageri); a descrca (mrfuri) unshipped adj. (mar.) neexpediat ~ contract - contract pentm mrfuri neexpediate unskilled adj. necalificat ~ work - munc necalificat ~ worker - muncitor necalificat unsocial adj. nesocial ~ hours - program de lucru la ore nepotrivite (care l mpiedic pe muncitor s aib o via social normal) unsold adj. nevndut s. pl. mrfuri retumabile (fumizorului), solduri unsorted adj. nesortat unspent adj. necheltuit unsteadiness s. instabilitate (a pieei
etc.)

unsubscribed adj. nesubscris (despre capital) unsubsidized adj. nesubvenionat unsuitability s. investitie necorespunztoare unsystematic adj. nesistematic ~ risk - risc nesistematic (riscul
diversificabil sau specific unei anumite companii, cauzat de factori caracte-

UNS-USE

345

ristici acesteia, i care poatefi eliminat prin pstrarea aciunilor companiei ntr-un portofoliu diversificat)

untaxable adj. neimpozabil unvalued adj. neevaluat ~ policy - poli de asigurare


neevaluat (care nu specific valoarea interesului asigurat)

uptrend s. tendin de cretere (economica) upturn s. cretere, mrire (a prenrilor


etc.)

~ shares - aciuni fr valoare nominal unvouched adj. negarantat unwarranted adj. negarantat, far garanie up adv. sus adj. crescut, ridicat; n cretere (despre preur) s. ridicare, mrire (a prenrilor) ~ -market - n cretere (despre un magazin cu tendin de vnzare a mrfurilor scumpe i calitativ superioare) ~ -price clause - clauza creterii preurilor ~ -to-date - modem, actualizat to go ~ in price - a se scumpi to send ~ prices - a provoca o cretere a preurilor upcoming adj. urmtor, care urmeaz; anticipat (despre ctiguri la burs) update v.t. a modemiza, a actualiza upkeep s. 1. ntreinere 2. cheltuieli de ntreinere ~ expenses - cheltuieli de ntreinere upset v.t., v.i. a (se) rstuma ~ price - (SUA) pre iniial / de strigare
[la licitaie)

upward adj. ascendent, de urcare ~ tendency / trend - tendin ascendent / de urcare usage s. 1. utilizare, folosire 2. uzan
{comerciala)

usance s. 1. utilizare, folosire 2. uzan


(stabilirea termenelor de plat pentru cambii ce trebuie achitate ntr-o ar strin, potrivit practicii uzuale

upstream adj. n amonte ~ subsidies - subvenii n amonte


(subvenii acordate furnizorului de materie prim pentru un produs)

upswing v. upturn

comerciale) ~ bill - cambie la termen conform uzanei use s. 1. utilizare, uz, folosire 2. utilitate, folos v.t. 1. a utiliza, a folosi 2. (up) a consuma (complet), a epuiza ~ and occupancy policy - (SUA) poli de asigurare indirect / contra pierderii profitului ~ factor - factor de utilizare ~ of undue authority - abuz de putere ~ tare - tar conform uzanei to be in ~ - a fi folosit to be out of ~ - a fi ieit din uz to come into ~ - a intra n uz, a fi introdus to fall out of ~ - a iei din uz used adj. 1. utilizat, folosit; consumat, epuizat 2. uzat, vechi; de ocazie ~ stamp - timbru tampilat / obliterat useful adj. util; uzual; net ~ capacity - capacitate util ~ deadweight - (mar.) capacitate util/ net de ncrcare ~ dispatch - celeritate uzual ~ life - durat de exploatare / funcionare / utilizare ~ load - sarcin / greutate util

346

~ weight - greutate util user s. 1. utilizator, beneficiar; consumator 2. (dr.) uzufructuar 3. (dr.) drept de uzufruct ~ -friendly - bine proiectat / conceput
(despre un produs)

usual adj. uzual ~ dispatch - celeritate uzual ~ tare - greutate uzual a tarei ~ terms - condiii (contractuale) uzuale usufruct 5. (dr.) uzufruct usufructuary adj., s. (dr.) uzufructuar ~ right - drept de uzufruct usurer s. cmtar usurious adj. cmtresc usury s. 1. camt 2. cmtrie ~ laws - legi mpotriva cametei ~ rate - dobnd uzurar to lend upon ~ - a mprumuta cu camt
USE-UTT

to practise ~ - a face cmtrie utensil s. ustensil, instrument, unealt utilitarianism s. utilitarism utility s. 1. utilitate, folos 2. serviciu public; gospodrie comunal / municipal 3. pl. aciuni ale societilor de servicii publice adj. utilitar ~ car/vehicle - furgonet, autoutilitar ~ magnate - (SUA) mare comerciant; capital investit ntr-o societate de servicii publice ~ refuse / waste - deeuri refolosibile utmost adj. maxim ~ good faith - (asig., dr.) maxim bun-credin (pbligaia persoanei care ncheie o asigurare de a oferi asigurtorului toate informaiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) utter v.t. a pune n circulaie (bani fali, documente false)

v
vacancy s. post vacant; loc vacant ~ rate - rata proprietilor nenchiriate (pe piaa imobiliar); rata camerelor libere (intr-un hotel) vacant adj. vacant, liber, neocupat ~ possession - (dr.) luare n posesie (a unei proprieti neocupate) ~ succession - (dr.) motenire vacant vacatable adj. 1. anulabil (despre un contract) 2. disponibil (despre un spaiu) vacate v.t. (dr.) a anula (un contract) 2. a-i da demisia din {serviciu) 3. a evacua (un spaiu) vacating adj. demisionar vacation s. 1. eliberare {a unui spaiu, a unui post) 1. vacan {colar, universitar, judiciar); concediu allowance - indemnizaie de concediu ~ pay - plat a concediului ~ shut-down nchidere (a firme} pe perioada concediilor valid adj. 1. valid; valabil, n vigoare 2. motivat, ntemeiat (despre obiecii, reclamaii etc.) ~ contract - contract n vigoare validate v.t. a valida, a legaliza validity s. validitate; valabilitate valorization s. (fin.) valorizare (meninere a preurilor prin subvenii de stat); stabilire a preurilor n mod arbitrar (,i nu ca rezultat al cereri i oferte) valorize v.t. a subveniona (preurile prin intervenia statului) valuable adj. valoros, de valoare s. pl. obiecte valoroase / de valoare ~ consideration - (dr.) titlu oneros ~ goods - mrfuri de valoare valuate v.t. a evalua, a estima, a preui valuation s. evaluare, estimare, preuire; valoare estimat ~ charges - cheltuieli de evaluare ~ clause - (.asig.) clauza evalurii ~ survey - expertiz de evaluare; taxare forestier valuator s. evaluator, preuitor; persoan care face un deviz value s. 1. valoare 2. pre, cost; tarif3. evaluare, preuire; deviz v.t. a evalua, a estima, a preui added valoare adugat (materialelor prin procesul de producie sau distribuie) ~ -added tax taxa pe valoarea adugat ~ analysis - analiza / tehnologia valorii (analiza componentelor i a operaiilor pentru obinerea unui produs n vederea realizrii aceleiai caliti la un cost mai redus) ~ chain - (man.) lanul valorii (totalitatea activitilor interdepen-dente desfurate ntr-o corporaie) ~ day of receipt valoare n ziua primirii ~ engineering - optimizare a valorii {studierea fiecrei etape din fabricarea unui produs n scopul reducerii costurilor de producie fr a afecta calitatea acestuia)

348

VAL-VEG

~ given - valoare fumizat ~ given clause - clauza valorii fumizate ~ goods - mrfuri de valoare ~ here and there - valoare compensat ~ in account - valoare n cont ~ in earning power - valoare de rentabilitate ~ in exchange - valoare de schimb (a unei mrfi exprimat prin pret) ~ in use - valoare practic (a unui produs raportat la utilitatea sa pentru
om)

~ judgement - opinie profesional/a unui specialist ~ letter - scrisoare de valoare ~ of money - valoare a banilor, putere de cumprare ~ received - valoare primit (formul pe o cambie) ~ to a going business - participaie la o societate n activitate / producie ~ work done - expertiz a unei lucrri to be good ~ - a fi avantajos / ieftin
to be of ~ - a avea valoare

~ ship - nav portcontainere variable adj. variabil ~ budget - buget variabil ~ capital - capital variabil ~ cost - cost variabil/direct ~ costing - (cont.) stabilire a preului de cost variabil / marginal ~ levy - tax (vamal) variabil (pentru produsele de import) ~ rate mortgage - (SUA) ipotec cu dobnd variabil variance s. varian ~ analysis - analiz dispersional/de
variant (analiza diferenelor dintre costurile i veniturile alocate i cele actuale) variation s. variaie, modificare (a preurilor)

variational adj. supus variaiilor variety s. 1. varietate, diversitate 2. asortiment ~ of patterns - asortiment de eantionare ~ reduction - reducere a gamei de
produse (fabricate sau comercializate)

to get ~ for one's money - a-i valorifica banii to make good the ~ of - a compensa valoarea valued adj. evaluat, estimat, preuit ~ policy - (asig. mar.) poli evaluat (care specific valoarea interesului asigurat) valueless adj. far valoare valuelessness s. lips de valoare valuer s. preuitor, evaluator, calculator; taxator van s. 1. furgon, furgonet; camion 2. vagon de marf (acoperit) v.t. a transporta (mrfuri) n furgoane sau
vagoane

~ shop / store - magazin general; magazin de mrfuri ieftine various adj. variat, divers, diferit vary v.t., v.i. 1. a varia, a (se) modifica, a (se) schimba 2. a (se) diversifica (despre ofert) varying adj. 1. variabil, care variaz 2. variat, divers s. variaie, modificare ~ terms - condiii (contractuale) variabile vault s. 1. camer de valori / tezaur {ntr-o banc); trezorerie 2. cas de bani, seif3. pivni ~ cash - rezerve n numerar vegetable adj. vegetal s. legum, zarzavat

VEG-VIA

349

~ garden - grdin de zarzavat ~ oil - ulei vegetal vehicle s. vehicul, mijloc de transport ~ ferry - feribot de automobile ~ fleet - parc de vehicule vehicular adj. vehicular, referitor la vehicule velocity s. vitez ~ of circulation - vitez de circulaie (a banilor n economie) vend v.t. 1. (dr.) a vinde 2. a vinde, a oferi spre vnzare (lucruri de mic
valoare)

vendee s. (dr.) cumprtor vender v.vendor vendibility s. vandabilitate vendible adj. vandabil vending adj. de vnzare ~ machine - automat (pentru vnzarea buurilor rcoritoare, a ziarelor etc.) vendor s. vnztor ~ 's lien - (dr.) drept de retenie al vnztorului (pn cnd cumprtorul achit integral preul proprietii) ~ s' shares - aciuni ale vnztorilor (pferite n loc de bani vnztorilor unei societi, iniial fondatorii ei) vendue s. (SUA) licitaie ~ master - persoan care conduce o licitaie venture s. 1. aciune (comercial} 2. speculaie 3. afacere comportnd multe riscuri; obiect al afacerii / speculaiei
v.t v.i. a risca

~ capital - capital de risc verbal adj. verbal ~ agreement - acord verbal ~ contract - contract verbal ~ offer - ofert verbal vertical adj. vertical

~ amalgamation/merger - fuziune vertical (achiziia unei finne de ctre unul dintre furnizori sau clien) ~ combination/integration - combinare/integrare vertical (integrarea producfiei cu sursele de aprovizionare i cupieele de desfacere) ~ expansion expansiune vertical (creterea produciei agricole prin mbuntrea productivitii terenului cultivat existenf) ~ restrictions - restricii verticale (impuse vnztorului sau cumpr-torului unui articol) ~ trust - trust vertical vessel s. nav; ambarcaiune ~ bond - ipotec maritim/pe nav ~ policy - poli (de asigurare) a navei ~ rating - clasificare a navei ~ 's documents / papers - acte ale navei (de registru i de companie) ~ stowage list - cargoplan, plan de ncrcare ~ ton - ton-registru ~ tonnage - tonaj al navei (in tone-registru) vest v.t. 1. (dr.) a nvesti, a mputemici (cu drepturi) 2. a plasa, a investi v.i. a-i plasa banii, a face investitii to ~ property in smb. - a pune pe cineva n posesie to ~ smb. with a function - a nvesti pe cineva ntr-o funcie vested adj. 1. investit, plasat {despre un capital) 2. legitim, legal; ntemeiat ~ interest - titlu / drept de proprietate ~ interests - grup de interese (economice) via prep. via, prin s. exemplar (al unei cambii)

350

VIC-VOL

vicarious adj. 1. delegat, mandatar 2. prin delegat / mandatar; facut pentru altul / n locul altuia ~ authority - autoritate delegat ~ liability - (dr.) obligaie cedat unui delegat / mandatar vice s. defect, viciu ~ propre - (asig.) viciu propriu/inerent (unei mrf) vice- pref. vice ~ -chairman - vicepreedinte (al unui comitet etc.) ~ -consul - viceconsul ~ -president - vicepreedinte victual s. pl. alimente, provizii v.t. a aproviziona cu alimente victualler s. 1. fumizor de alimente 2. crciumar victualling s. aprovizionare cu alimente ~ allowance - indemnizaie de alimente / hran; cot / raie de alimente ~ bill - (mar.) permis de aprovizionare (fr plata taxelor vamale) ~ house - bufet, birt vindictive adj. de penalizare ~ damages - despgubiri cu titlu de penalizare vine s. vi de vie ' ~ culture / growing - viticultur ~ grower - viticultor vineyard s. vie, podgorie vinicultural adj. vinicol viniculture s. vinicultur viniculturist s. viticultor vintage s. 1. cules al viilor 2. recolt, producie vinicol (a unui an) 3. vin de calitate ~ wine - vin de calitate ~ year - an cu vin de calitate

vintner s. 1. podgorean 2. comerciant de vinuri vintnery s. comert cu vinuri visa s. viz v.t. a viza {un paaport) visible adj. vizibil ~ balance - balan vizibil (care include exporturile i importurile
vizibile)

~ exports - exporturi vizibile (exportul


de mrfur)

imports ~ importuri vizibile (importul de mrfur} ~ reserve - (cont.} rezerv vizibil {menionat n bilanul contabl) vocation s. meserie, profesie; carier vocational s. profesional ~ counselling - ndrumare profesional ~ education / teaching nvmnt profesional ~ rehabilitation - readaptare profesio-nal ~ training - formare profesional void adj. 1. vacant, liber (despre un post) 2. (dr.) nul, far efect, lovit de nulitate v.t. (dr.) a anula, a rezilia (un contract) ~ clause - clauz nul ~ contract - contract reziliat voidable adj. anulabil, reziliabil voidableness s'. anulabilitate, reziliabilitate voidance s. anulare, reziliere voidness s. (dr.) nulitate, nevalabilitate volatile adj. schimbtor, instabil (despre piaa bursier) volume s. volum ~ business comert en gros ~ calculation - calculare a tonajului ~ capacity - capacitate de transport a mrfurilor de volum

VOL-VOY

351

~ chart - diagram volumetric de activitate (pe o anumit perioad) ~ discount - rabat de cantitate ~ index - indice de cantitate ~ of trade - volum al schimburilor comerciale voluntary adj. 1. voluntar, din proprie iniiativ 2. benevol, susinut prin contribuii voluntare 3. facultativ 4. (dr.) voluntar; intenionat ~ chains / groups - lan / asociaie voluntar() (de detailiti care au convenit s cumpere de la un singur angrosist, n schimbul unor faciliti i avantaje) ~ consequence / conveyance / disposition - (dr.) transmitere / cesiune voluntar / cu titlu gratuit ~ exports restraints - limitare voluntar a exporturilor (dintr-un anumit sector) - insurance - asigurare facultativ ~ liquidation / winding-up - (dr.) executare voluntar ~ organization - organizaie finanat prin contribuii benevole (ale membrilor ei) ~ sale - vnzare voluntar ~ saving - economie voluntar - stranding - (mar.) euare voluntar
(pentru salvare)

aproba (un bugef) 2. (down) a respinge (o moiune) 3. (in) a alege (ntr-un pos) 4. (into) a alege ca (preedinte) 5. (through) a aproba prin vot v.i. a vota ~ by ballot - vot secret ~ ofcensure - vot de blam ~ of confdence - moiune de ncredere ~ of no-confidence - moiune de nencredere to carry a ~ - a adopta o moiune to cast one's ~ - a-i da votul, a vota to take the ~ - a proceda la vot voteless adj. care nu particip la vot, far drept de vot ~ share - aciune fr drept de vot voter s. votant voting adj. votant; care are drept de vot s. 1. votare, scrutin; vot 2. participare la
vot

~ unemployment - omaj voluntar ~ waste - distrugere intenionat (pentru ncasarea asigurrii) 'vostropron. vostro ~ account - cont vostro (conturile bncilor - corespondent deschise la o banc dat) vote s. 1. vot; votare; scrutin 2. moiune, rezoluie v.t. 1. a vota, a

~ paper - buletin de vot ~ power / right - drept de vot ~ share - aciune cu drept de vot voucher s. 1. act / document justificativ; pies contabil 2. chitan, bon, recipis ~ for receipt - chitan de primire ~ system - sistem de actejustificative voyage s. cltorie, voiaj (pe mare) v.i. a cltori (pe mare) ~ book - registru de voiaje ~ charter party - contract de navlosire pe voiaj ~ freight - navlu pe voiaj ~ insurance - asigurare pe voiaj ~ policy - (asig. mar.) poli de asigurare pe voiaj ~ -to-voyage contract - contract de angajare pentru un voiaj voyageable adj. practicabil, navigabil

W
wad s. (SUA) teanc {de bancnote) wage s. (.ipl.) salariu, leafa; chenzin ~ adjustment - ajustare a salariilor ~ and price control - control al salariilor i al preurilor ~ assignment - retinere de salariu (n cazul nerambursrii unui credit) ~ ceiling - plafon a salariilor ~ claims - revendicri salariale ~ costs - cost al minii de lucru ~ cuts - reduceri salariale ~ determination - determinare a salariilor ~ differential - salariu diferential ~ drift - fluctuaie salarial ~ earner - salariat ~ floor - nivel minim al salariilor ~ freeze - ngheare a salariilor ~ fund - fond de salarii ~ incentives - stimulente salariale ~ increase - mrire salarial ~ labour - munc salariat ~ level - nivel al salariilor ~ level adjustment - corelare a nivelului de salarizare ~ market - (SUA) piaa salariilor ~ negotiations - negocieri salariale ~ policy - politic salarial ~ -price spiral - spiral inflaionist / salarii - preuri ~ push - efect asupra salariilor ~ rates - coeficieni de salarizare ~ restraint - limitare / restricie salarial ~ scale - plan / categorii de salarizare ~ slave - rob salariat (cu salariu foarte mic) ~ s and salaries - salarii (ale muncitorilor) i lefiiri (ale funcionarilor) ~ s clerk - funcionar nsrcinat cu plata i evidena salariilor ~ s index - indice al salariilor ~ s sheet - stat de salarii wager s. 1. pariu 2. obiect pe care se pariaz v.t. a paria pe v.t. a paria ~ policy - (asig.) poli de onoare / far obiect asigurat wageworker s. muncitor; salariat wag(g)on s. 1. cru, car 2. vagon de marfa 3. autocamion 4. remorc basculant ~ park / yard - parc de vagoane ~ works - uzin de vagoane wag(g)onage s. 1. transport; cruie 2. vagonaj wait s. ateptare, expectativ v.t., v.i. a atepta ~ -and-see policy - politic (comerciala) de expectativ to ~ and see - a adopta o atitudine de expectativ waiter s. 1. chelner, osptar 2. (bur.) comisionar (persoan care transmite mesaje, documente) waiting s. ateptare, expectativ adj. de ateptare ~ list - list de ateptare / solicitani ~ room - camer de ateptare ~ time - timp de ateptare (pentru
operarea navei)

WAI-WAR

waive v.t. 1. (dr.) a renuna la (un drept, o pretenie etc.) 2. a amna waiver s. (dr.) renunare la (un drept, o pretenie etc.)', declaraie de renunare ~ clause - (asig. mar.) clauz de renunare ~ of demand, notice and protest renunare la dreptul de a protesta o cambie ~ of premium - renunare la prime (de
asigurare)

walk s. 1. rond, tur; ieire, drum 2. ritm lent / sczut (al produciei) 3. domeniu, sfer, bran v. i. (out) a face grev ~ of life - poziie social; carier, profesie walkout s. grev wall s. zid, perete ~ advertising - publicitate mural (pe
faada cldirilor)

wallet .$. portofel (pentru bancnote, cri de credit etc.) want s. 1. lips, necesitate, nevoie; insuficien 2. (com.) cerere v.t. 1. a vrea, a dori; a cuta 2. a avea nevoie de; a necesita, a reclama, a cere v.;'. 1. a duce lips, a fi lipsit de mijloace 2. (for) a-i lipsi, a duce lips de ~ of balance - dezechilibru ~ of goods - lips de mrfuri ~ of title - (a?r.) lips de titlu de proprietate to be in ~ - a f strmtorat wantage s. lips, necesar; cerere war s. rzboi ~ clause - (asig. mar.) clauza rzboiului ~ contraband - contraband de rzboi ~ debts - datorii de rzboi ~ economy - economie de rzboi ~ loan - mprumut de rzboi

~ reparations - despgubiri de rzboi ~ risk insurance - asigurare mpotriva riscurilor de rzboi ware s. 1. (in cuvinte compuse) articole, fabricate, produse 2. pl. articole, mrfuri warehouse s. 1. depozit de mrfuri sau materiale; antrepozit, magazie 2. magazin mare v.. a depozita, a antrepozita, a nmagazina ~ bond - act de garanie de depozitare ~ charges - cheltuieli de depozitare ~ company - societate de depozite de mrfuri ~ entry - declaraie (yamal) de mrfuri depozitate floorage - suprafa util a depozitului ~ insurance - asigurare a mrfurilor depozitate ~ keeper - magaziner ~ keeper's certifcate / receipt -recipis de depozitare ~ keeper's order / release - permis (vamal) de scoatere a mrfi din depozit ~ loan - mprumut asupra mrfurilor depozitate ~ receipt - recipis de depozitare ~ receipt loan - mprumut garantat cu un stoc ~ storage area - platform de depozitare ~ -to-warehouse clause - clauza "de la depozit la depozit" ~ -to-warehouse insurance - asigurare "de la depozit la depozit" ~ warrant - recipis warant ~ withdrawal permit - permis (yamal) de eliberare a mrfi din depozit

354

WAR-WAS

warehouseman s. 1. comerciant angro-sist 2. proprietar de depozit 3. maga-ziner warehousing s. 1. depozitare, antrepozitare; magazinaj 2. (bur.} pre-luare a controlului asupra unei societi (prin acumularea treptat a aciunilor de la micii acionari) ~ charges - cheltuieli de depozitare ~ entry - declaraie de depozitare ~ system - sistem de depozitare warn v.t. 1. a preveni, a avertiza 2. a ntiina 3. (dr.) a cita; a notifica 4. (out) a concedia 1. prevenire, avertizare; warning s. 2. preaviz; somaie de procur, avertisment mandat 2. recipis warant 3. concediere mandat; certificat, chitan warrant s. 4. garanie; cauiune v.. 1. a autoriza, a mputemici 2. a garanta, a gira 1. ~ for payment ordonan de plat ~ of attachment - sechestru ~ of attorney procur ~ weight - greutate consemnat n warant ~ writer - garant, girant warrantee s. persoan care primete o garanie sau o mputemicire warranter v. warrantor warrantor s. garant, girant warranty s. 1. garanie, chezie; (cow.) garanie scris 2. clauz (contractual) 3. autorizaie, permis ~ clause - clauz de garanie ~ of attorney - mandat, procur ~ of quality - garanie de calitate ~ of seaworthiness - (mar.) garanie de navigabilitate ~ test - prob de recepie

wash s. splat, splare v.t. a spla, a smulge, a lua (despre valuri) ~ sale - (bur.) (SUA) vnzare sau cumprare fictiv (pentru a crea impresia c anumite aciuni sunt foarte cutate) washed adj. splat, smuls, luat ~ overboard - (mar.) smuls / luat de valuri (de pe punte) wastage s. 1. pierdere, risip; scurgere (a unui lichid); pierdere (a greuti) prin uscare 2. rebut(uri); deeu(ri) 3. uzare, uzur 4. pierdere de fort de munc (din cauza angajailor care demisioneaz din motive'personale) waste s. 1. pierdere, risip 2. rebut; deeu 3. maculatur 4. teren abandonat; pmnt necultivat 5. moloz, drmturi 6. hald de steril adj. 1. rebutat, de rebut 2. gol, pustiu; necultivat (despre terenur) 3. nefolosit 4. uzat; de aruncat v.t. 1. a pierde, a risipi (bani, timp etc.) 2. a distruge; strica, a deteriora ~ area - spaiu de descrcare ~ dump - hald ~ land - teren necultivat ~ paper - maculatur pipe conduct de ape reziduale/uzate ~ products - rebuturi, produse rebutate ~ recovery - recuperare / valorificare a deeurilor ~ space / stowage - spatiu nefolosit / pierdut (prin stivuire necorespunz-toare) ~ tonnage - tonaj pierdut / mort ~ utilization - utilizare a deeurilor ~ waters - ape reziduale / uzate wasteful adj. risipitor, cheltuitor; inutil wasting adj. cu durat limitat (de exploatare)

WAS-WEA

355

~ assets - active epuizabile / cu durat limitat de exploatare (mine, cariere etc. care se epuizeaz n timp) water s. 1. ap 2. (i pl.) ap mineral 3. (i pl.) mare; ape 4. aciuni fictive/diluate (emise prin supraevaluarea acivelor) adj. 1. de ap 2. hidrotehnic; hidraulic v.i. a emite aciuni fictive/diluate (prin supraevaluarea activelor) ~ bailage - taxe portuare ~ carriage / transport - transport pe ap ~ craft - nav; ambarcaie; mijloace plutitoare ~ haul - transport pe ap, cruie ~ -power plant - hidrocentral -power resources resurse hidroenergetice ~ -retaining - hidrofil (despre mrfur) ~ route - drum / rut pe ap ~ -supply engineering - hidrotehnic ~ -supply network / system - retea de alimentare cu ap waterage s. 1. transport pe ap 2. (mar.) navlu waterborne adj. transportat pe ap (despre mrfuri) watering adj. diluat ~ stock - aciuni fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) waterway s. cale / canal navigabil (); pas de navigaie ~ traffc - transport pe ci de ap interioare waterworks s. pl. 1. uzin de ap 2. instalaii hidraulice; sistem de alimentare cu ap
watt 5-. watt

~ consumption - consum de wai ~ -hour - wattor

~ -hour meter - wattormetru waybill s. borderou de expediie; scrisoare de trsur, fraht wayleave s. drept de trecere (pe o proprietate) weak adj. 1. slab (despre pia etc.) 2. sczut (despre preuri etc.) weaken v.t v.i. a scdea (despre preuri etc.) wealth s. 1. bogie, avere 2. abunden, belug ~ -owning classes - clasele bogate / avute ~ tax - impozit pe avere wealthy adj. bogat, avut; prosper wear s. 1. uzur 2. mbrcminte; confecii v.i. a se uza ~ and tear - uzur; (cont., fin.) amortizare ~ index - indice de uzur ~ life - durat de uzur wearing adj. 1. de purtat 2. care se uzeaz s. 1. purtare, purtat (al mbrcminte) 2. uzare, uzur ~ apparel - mbrcminte; confecii ~ limit - limit de uzur ~ parts - piese supuse uzurii ~ quality - rezisten la uzur weather s. l. vreme, timp, stare atmosferic 2. vreme rea; furtun ~ base / station - staie meteorologic ~ -beaten - avariat de condiii atmosferice nefavorabile (despre mrfuri) ~ -bound -. reinut / mpiedicat de vreme rea (despre avioane sau nave) ~ bureau - institut sau serviciu meteorologic ~ forecast / report - buletin meteorologic, prognoza timpului

356

WEA-WEI

~ insurance - asigurare pentru vreme rea ~ permitting - (mar.) "dac vremea permite" (condiie de operare a navei) ~ permitting clause - (mar.) clauza timpului nefavorabil ~ service - serviciu meteorologic ~ working day - zi lucrtoare "dac vremea permite" week s. sptmn weekday s. zi de lucru, zi lucrtoare; zi din sptmn (fr smbdta i duminic) weekdays adv. n zilele lucrtoare weekend s. week-end, sfrit de sptmn v.i. a petrece week-end-ul ~ ticket - (c./) bilet de week-end
(yalabil numai n aceast perioada) weekender s. turist de sfrit de

sptmn; client de sfrit de sptmn (la hotel) weekly adj. sptmnal, hebdomadar (despre publicai) adv. sptmnal s. revist sptmnal, sptmnal, hebdomadar ~ fixture loan / money - mpmmut pe apte zile ~ magazine - revist sptmnal, hebdomadar ~ payment - plat sptmnal ~ wages - salariu sptmnal weigh v.t. 1. a cntri 2. a evalua, a estima, a aprecia (consecinele etc.) 3. (out) a cntri; a mprti, a distribui
(dup cntrire) v.i. a cntri

greuti) 3. greutate, ncrctur, sarcin v.t. 1. a pondera 2. a ngreuna, a ncrca ~ account - specificaie de greutate (m documentele de transport) ~ allowed free - greutate netaxat ~ allowance - rabat la greutate ~ by volume - greutate volumetric ~ cargo / goods - marfa grea ~ carrying capacity - capacitate de ncrcare (a navei) ~ certificate - certifcat de cntrire ~ distribution - repartizare a greutii ~ draft/draught - corecie a pescajului ~ empty - greutate proprie / fr ncrctur ~ equalizer - contragreutate ~ factor - factor de pondere ~ feed - dozare n greutate ~ fraction - fractiune de greutate ~ holder - bra pentru greuti (la
cntar)

weigher s. cantaragiu weighing s. cntrire ~ charges - tax de cntrire ~ lever / machine - cntar, bascul weight s. 1. greutate {la cntar) 1. greutate (de metal pentru msurarea

~ indicator - indicator de greutate ~ loss - pierdere de greutate ~ note - buletin / not de ncrcare ~ of displacement - (mar.) deplasament brut / total ~ percent - procent n / de greutate ~ set - greuti pentm cntrit ~ slip - fi de greutate ~ stamp - tampil "cntrit" ~ ton - (mar.) ton lung / englez ~ , value and content unknown (mar.) greutate, valoare i coninut necunoscute (meniune ntr-un conosament) weighting s. 1. ponderare 2. potenial (al piee) 3. compensatie, spor de salariu weighted adj. 1. ponderat 2. ngreunat, ncrcat

WEI-WHI

357

~ average - medie ponderat ~ indexes - indici ponderai welfare s. 1. bunstare, prosperitate 2. asisten social; asigurri sociale ~ economics - economia bunstrii ~ fund - fond de asigurri sociale ~ legislation - legislaia asigurrilor sociale ~ state - ar cu sistem de asisten social ~ work - asisten social ~ worker - asistent social welfarism s. ansamblu de msuri i politici care caracterizeaz sistemul de asisten social well adv. bine ~ -balanced - echilibrat ~ -being - bunstare ~ -conditioned - n bun stare (despre mrfuri etc.) ~ -conducted - bine condus (despre o
flrma)

~ -equipped - bine dotat sau aprovizionat ~ -establish - solid ~ -experienced - experimentat ~ -informed - informat, documentat ~ "known - renumit, vestit ~ -made - bine lucrat ~ -maintained - ferm, stabil (despre
preur)

~ -managed - bine condus / administrat ~ -off / -to-do - avut, nstrit ~ -paid - bine pltit / retribuit ~ -practised - experimentat, cu mult practic ~ -stowed - bine stivuit ~ -timed - oportun

wet adj. 1. ud, umed 2. hidrofil 3. lichid v.t. 1. a uda, a umezi 2. a stropi, a iriga ~ dock - bazin portuar de maree (cu pori care menin acelai nivel al ape) ~ goods - mrfuri lichide wey 5. wey (unitate de msur pentru capacitate) whale s. balen ~ fshery - pescuit / vntoare de balene ~ -oil factory-vessel - nav-uzin de prelucrat untura de balen whaleboat s. balenier whaling s. pescuit / vntoare de balene wharf s. chei costier; chei fluvial; debarcader; platform de descrcare v.t. a descrca sau a depozita (mrfuri) pe chei ' demurrage locaie pentm mrfurile depuse pe chei ~ dues - taxe de chei, cheiaj wharfage s. 1. tax de chei, cheiaj 2. depozitare (a mrfurilor) pe chei and porterage - aducere a mrfurilor de la vagoane lng nav whariinger s. 1. administrator de chei 2. proprietar / antreprenor de chei ~ 's receipt / warrant recipis de depozitare pe chei wheat s. gru ~ pit - (SUA) bursa grului wherewithal s. mijloace necesare, banii necesari whiteac?/.alb ~ coal - energie hidroelectric ~ -collar workers - gulerele albe (clasa de mijloc) ~ goods - aparatur electrocasnic; pnzeturi, albituri

358

WHI-WIN

~ knight - cavaler alb (firm care cumpr o companie cu acordul acesteia pentru a mpiedica preluarea de ctre ofirm nedorit) ~ oil.- produs petrolier alb ~ paper - carte alb; efect de comert de prima clas ~ sale - vnzare de albituri/pnz de in whole adj. ntreg, tot; total, integral s. ntreg, tot; total, totalitate ~ banks - bnci mari (care acord mprumuturi comerciale i industriale) ~ cargo charter - (mar.) navlosire total / integral ~ flour - fin integral ~ -life insurance - asigurare pe via ~ milk - lapte integral ~ -time work - norm ntreag ~ timer - angajat cu norm ntreag wholemeal s. fain integral wholesale s. vnzare angro/cu ridicata adv adj. angro, cu ridicata v.t., v.i. a vinde angro/cu ridicata ~ banking - afaceri / tranzacii bancare de mare avengur (implicnd sume mari) ~ dealer / merchant - angrosist ~ manufacture - fabricaie n serie ~ markets - piee generale/angro ~ price - pre cu ridicata ~ sale - vnzare angro ~ store / warehouse - depozit angro ~ trade - comert angro to deal ~ - a face comer angro wholesaler s. angrosist wide adj. 1. larg, extins; mare, considerabil 2. instabil, fluctuant (despre preur) ~ price - (bur.) curs cu fluctuaie mare (fntre oferta de vnzare i cea de cumprare)

~ trade connections - legturi comerciale extinse widen v.t. a lrgi, a extinde (piaa de desfacere) v.i. 1. a se lrgi, a se extinde 2. a crete, a se amplifica (despre un
decalaj)

wildcat s. 1. ntreprindere riscant 2. sond de explorare/far prospeciuni prealabile adj. 1. riscant, nesigur 2. ilegal v.t. a prospecta (im teren) v.i. a face prospeciuni ~ company - societate care practic afaceri riscante ~ drilling - foraj de prospeciune ~ strike - grev neautorizat (de
sindicat)

~ well - sond de explorare wildcatter s. speculant care face afaceri riscante sau ilegale wildcatting s. 1. afaceri riscante; operaii ilegale 2. forare de explorare will s. 1. voin 2. testament, legat v.. a testa, a lsa prin testament to make one's ~ - a-i face testamentul win v.t. a ctiga v.i. (through) a reui, a-i atinge scopul s. ctig, profit wind v.t. (up) a lichida (o societate) windfall s. motenire neateptat; ctig neateptat / neprevzut ~ profit - profit neateptat / neprevzut winding up s. lichidare ~ by the court - lichidare judiciar ~ order - hotrre judectoreasc de lichidare ~ sale - (rfr.) executare silit window s. 1. fereastr 2. ghieu 3. vitrin ~ case - vitrin ~ dresser - decorator de vitrine

WIN-WOO

359

~ dressing - arta decorrii vitrinelor; falsificare, trucare (a situaiei financiare, a unui bilan etc.) ~ envelope - plic cu fereastr ~ shopper - persoan care se uit la vitrine (fr intenia de a cumpra) wine 5. vin v.t. a aproviziona cu vin ~ cellar - cram ~ cooper - degusttor de vinuri; chelar, pivnicer ~ district - regiune viticol ~ industry - industria viticol ~ merchant - negustor de vinuri ~ preparation - vinificaie ~ production - vinificaie, producere a vinului ~ vault - cram ~ vinegar -'oet de vin winegrower s. viticultor winegrowing s. viticultur winter s. iam adj. de iam v.t. a ngriji (plante, animale) pe timp de iam ~ cereals/corn/crop - cereale semnate toamna, culturi de toamn ~ draft/draught - (mar.) pescaj la linia de ncrcare de iam ~ freebord mark / loadline - (mar.) linie de ncrcare de iam ~ resort - staiune de iam ~ wheat - gru de iam wipe v.t. 1. a terge 2. (off, out) a lichida (o datorie) with prep. cu ~ average - (asig. mar.) cu avarie ~ effect from - n vigoare de la data ~ particular average - (asig. mar.) cu avarie particular withdraw v.t. 1. a retrage (depuneri, mrfuri etc.) 2. a anula (o comand, un

credit etc.); a ridica (restricii) v.i. a se

retrage withdrawable adj. care poate fi retras (despre depuner) withdrawal s. 1. retragere (de depuneri, mrfuri etc.) 2. anulare (a unei comenzi, a unui credit etc.)', ridicare (de restrici) ~ notice - aviz de retragere de fonduri / depuneri withhold v.t. a reine; a sista (plata, livrarea etc.) withholding s'. reinere; sistare ~ tax - impozit reinut la surs (pentru dobnzi sau dividende pltite unui investitor strin) without prep. far ~ benefit of salvage - (asig. mar.) fr prim de salvare ~ damage - (asig. mar.) fr avarie ~ engagement - (com.) fr angajament (din partea fumizorului de a menine un anumitpre la livrare) ~ further delay - fr a mai ntrzia ~ payment - fr plat; cu titlu gratuit ~ -profts policy poli de asigurare de via far beneficii suplimentare ~ recourse - far recurs/regres
(formul pe o cambie)

wood s. 1. pdure; regiune mpdurit 2. lemn, material lemnos adj. 1. de lemn, lemnos 2. de pdure, forestier ~ goods - materiale lemnoase ~ industry - industria lemnului / forestier woodenware s. obiecte / articole de lemn woodwork s. 1. piese / articole de lemn 2. tmplrie, parte de lemn (a unei
construci)

woodworker s. tmplar, dulgher

360

WOO-WOR

woodworking s. prelucrare a lemnului adj. de prelucrat lemnul ~ industry - industria de prelucrare a lemnului ~ machine - main de prelucrat lemnul wool s. ln adj. de ln ~ bearer - animal productor de ln ~ clip - recolt / producie de ln (pe
sezon)

zcmnf) v.i. 1. a munci, a lucra; a avea de lucru 2. a funciona, a merge 3. (out) a corespunde, a fi corespunztor: a fi realizabil (despre un plan etc.) 4. (out at / to) a se ridica la, a totaliza (o
cifra)

~ growing - creterea oilor ~ hall - pia pentru ln; bursa lnei ~ pack - balot de ln ~ sorter - sortator de ln ~ staple pia / trg de ln ~ stapler - negustor de ln wool(l)en adj. de ln s. pl. confecii din ln ~ cloth - postav ~ draper - postvar ~ goods - articole / stofe de ln ~ manufacture - industria lnii word s. cuvnt v.t. a exprima; a redacta, a formula ~ book - dicionar; glosar ~ -for-word quotation - citat textual ~s and figures do not agree cuvintele nu corespund cifrelor (formulpe un cec etc.) wording s. redactare, fonnulare (a unui contract); completare (a unui cec) work s. 1. munc, lucru, activitate 2. pies; produs 3. prelucrare 4. pl. uzin adj. de munc / lucru v.t. 1. a fabrica, a confeciona; a prelucra 2. a pune n micare, a aciona, a manipula 3. a executa lucrri n (o regiune) 4. a exploata, a abata (un zcmnf) 5. (out) a rezolva (o problem); a ntocmi (un plan); a redacta (un document); a mbunti, a revizui; a epuiza (un

~ area - suprafa de lucru ~ at piece rates / by the job - munc n acord ~ at time rates - munc (pltit) pe unitatea de timp ~ by contract - antrepriz ~ by the day - munc cu ziua ~ cycle - ciclu de activitate ~ in process/progress - (con.) active n curs de fabricatie ~ load - norm (a unui salariat, a unui
serviciu etc.)

~ permit - permis de munc (intr-o


ar strina)

~ report - raport de activitate ~ shift - schimb/tur de lucru ~ -to-rule - munc statutar, ncetinire a lucrului cu respectarea normelor (ca metod de presiune asupra conduceri) ~ s engineer - inginer de exploatare ~ s management - direcie de exploatare; administraie a uzinei; direcie a antierului, conducere a lucrrilor ~ s manager - director de uzin ~ s railway - cale ferat uzinal workability s. 1. aplicabilitate 2. utilitate, folos 3. capacitate de a fi prelucrat; uzinabilitate workable adj. 1. aplicabil, fezabil (despre un plan etc.) 1. prelucrabil; uzinabil 3. exploatabil (despre mine) workday s. zi de lucru / lucrtoare worked adj. prelucrat; exploatat worker s. 1. muncitor, lucrtor 2. pl. echip; efectiv, personal

WOR

361

~ director - ef (membru n consiliul de administraie) al serviciului de personal ~ participation coparticipare (participare a muncitorilor la beneficii sau la luarea deciziilor n ntreprinderea n care lucreaz) working adj. 1. muncitor, activ; n activitate 2. de lucru; de exploatare; de functionare 3. activ, n vigoare 4. care functioneaz, n funciune s. 1. munc, lucru, activitate 2. funcionare; prelucrare; exploatare 3. lucrare minier, abataj ~ account - (cont.) cont de calculare a profitului brut ~ agreement - acord de colaborare ~ capacity - capacitate util; capacitate de lucru / prelucrare ~ capital - capital de lucru, fond de rulment ~ cargo - caric / ncrctur de tranzit ~ class - clasa muncitoare ~ coeffcient - coeficient de exploatare ~ conditions - condiii de munc control - control operativ (decurgnd din deinerea a 51% din aciunile uneifirme} ~ costs - costuri de exploatare ~ day - zi lucrtoare; timp de lucru, ore de producie director director angajat permanent ~ effciency - productivitate a muncii ~ expenses - cheltuieli de exploatare / generale ~ hours - ore lucrtoare / de producie, timp de lucru ~ life - durat de fiincionare / exploatare; perioad de activitate ~ load - sarcin util de lucru

~ material - materie prim ~ partner - comanditat ~ party - comisie de lucru ~ population - populaie activ ~ season - campanie / sezon de lucru ~ service / time - durat de serviciu / exploatare / functionare ~ shift - schimb / tur de lucru ~ standard - etalon de lucru / verificare ~ week - sptmn de lucru - year - an de producie workman s. muncitor workmanship s. 1. calificare, abilitate profesional 2. execuie, executare workpeople s. muncitori workroom s. camer de lucru; atelier; laborator workshop s. 1. atelier; secie (intr-o uzin); atelier de reparaii 2. grup, seminar; atelier de lucru, cerc (de studii, discuii) 3. atelier, studio {de
teatru}

world s. lume adj. mondial, universal ~ commerce / trade - comert mondial -- economy - economie mondial ~ exhibition - expozitie universal ~ fair - trg universal ~ market - pia mondial ~ market prices - preuri mondiale ~ money - valut intemaional (yalut forte acceptat n schimburile internaionale) ~ shipping - (mar.) flot mondial; tonaj mondial ~ -wide - mondial, universal, rspndit n lumea ntreag worth adj. care valoreaz, valornd; care cost / are preul de s. valoare, pre to be ~ little - a valora puin to be ~ much - a valora mult

362

worthless adj. far valoare wrap v.t. (i ~ up) a mpacheta wrapper s. 1. nvelitoare 2. ambalator, mpachetator ~ sheet - foaie de hrtie de ambalaj wrapping s. 1. mpachetare 2. material de mpachetat ~ machine - main de mpachetat ~ paper - hrtie de mpachetat writ s. (dr.) citaie; somaie; ordonan ~ of attachment - ordin de sechestru ~ of execution - titlu executoriu ~ of summons - citaie, notificare de actiune judectoreasc write v.t. 1. a scrie; a redacta 2. a completa (un cec) 3. (down) (cont.) a subevalua (un activ); a scrie, a nota, a nregistra 4. (off) (cont.) a anula (o datorie), a trece (p datorie) la pierderi; a amortiza 5. (out) a scrie, a completa (un cec); a ntocmi (un raport) 6. (up) (cont.) a supraevalua (un activ) v.i. (in)
WOR-WRO

a se adresa unei firme (pentru o comanda) ~ -down - subevaluare (a unui activ) ~ -off - anulare (a unei datori); amortizare ~ -up - supraevaluare (a unui activ) writing s. 1. scriere; scris 2. document, nscris ~ -down allowance - (con.~) reducere (a impozitelor) prin amortizare ~ materials - rechizite de birou ~ paper - hrtie de scris / concept ~ set - gamitur de birou wrongful adj. nedrept; nejustificat ~ dishonour - refuz nejustificat de onoare (a unui cec, a unei cambii) ~ dismissal - concediere nejustificat/ injust wrought adj. 1. lucrat, fasonat 2. nflorat (despre esturi) 3. forjat ~ iron - fier forjat

x
xerography .s. xerografie
xerox ."?. xerox v.t. a xeroxa, a multiplica la xerox

Y
Yankees s. pl. aciuni ale societilor din SUA yard 5'. 1. curte; depozit, magazie 2. antier naval 3. (c.f.) depou; parc de vagoane; staie de triaj 4. yard, iard (unitate de msur pentru lungime) ~ craft - (SUA) ambarcaie portuar; rnijloc plutitor portuar ~ goods - mrfuri textile cu metraj n bucat ~ line - linie de depou ~ locomotive locomotiv de manevr ~ lumber - material lemnos depozitat /
uscat (CM umiditate normal)

~ repair ship / vessel - atelier plutitor de reparaii ~ track - cale ferat uzinal yardage s. 1. numr sau lungime exprimat n iarzi; metraj 2. cheltuieli de depozitare 3. plat n acord pe iard de naintare (in min) ~ indicator / recorder - indicator / contor de distan parcurs n iarzi yardman s. lucrtor n staia de triaj yardmaster s. ef de staie / gar; ef de triaj / manevr yardstick s. etalon, linie (rigl de msur de un iard) year s. an ~ bill - (SUA) cert