Sunteți pe pagina 1din 11

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

MASTER CONTABILITATE, AUDIT SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PROIECT ECONOMETRIE

Profesor coordonator:
Prof. conf. univ. dr. Eugenia Harja

Student :
Botezatu Mihaela- Madalina

Profit (mii
lei n
Ani
Profit ( IPC
preurile
mii lei) anuali
medii ale
anului
2010)
2001
354
1,345
823,1
2002
370
1,225
702,3
2003
399
1,153
656,8
2004
401
1,119
589,9
2005
490
1,090
661,3
2006
471
1,0656
596,5
2007
400
1,0484
483,2
2008
310
1,0785
347,2
2009
368
1,0559
390,4
2010
292
1,0609
292
TOTAL
X
X
5.542,7
Sursa: SC Ideal Auto Service SRL

Spor absolut

Indice de
cretere (%)

Ritm de cretere al
sporului (%)

i/0

i/i-1

Ii/0

Ii/i-1

Ri / 0

Ri / i - 1

-120,8
-166,3
-233,2
-161,8
-226,6
-339,9
-475,9
-432,7
-531,1
X

-120,8
-45,5
-66,9
71,4
-64,8
-113,3
-136
43,2
-98,4
-531,1

100,0
85,3
79,7
71,6
80,3
72,4
58,7
42,1
47,4
35,4
X

85,3
93,5
89,8
112,1
90,2
81
71,8
112,4
74,7
35,4

-14,7
-20,3
-28,4
-19,7
-27,6
-41,3
-57,9
-52,6
-64,6
X

-14,7
-6,5
-10,2
12,1
-9,8
-19
-28,2
12,4
-25,3
X

CALCULUL INDICATORILOR

I. INDICATORI ABSOLUI

1. SPORUL ABSOLUT
A.Sporul absolut cu baz fix : i / 0 = yi y0

2002 / 2001 = y2002 y2001 = 702,3 823,1 = - 120,8 mii lei


Interpretare: n anul 2002 profitul a sczut cu 120,8 mii lei fa de anul 2001..

2010/2001 = y2010 y2001 = 292 823,1 = - 531,1 mii lei


Interpretare: n anul 2010 profitul a sczut cu 531,1 mii lei fa de anul 2001.
2

B. Sporul absolut cu baz n lan : i / i 1 = yi y i 1

2002 / 2001 = y2000 - y1999 = 702,3 823,1 = - 120,8 mii lei


Interpretare: n anul 2002 profitul a sczut cu 120,8 mii lei fa de anul 2001.

2009 / 2008 = y2009 y2008 = 390,4 347,2 = 43,2 mii lei


Interpretare: n anul 2009 profitul a crescut cu 43,2 mii lei fa de anul 2008

2010 / 2009 = y2010 y2009 = 292 390,4 = -98,4 mii lei


Interpretare: n anul 2010 profitul a sczut cu 98,4 mii lei fa de anul 2009

Corelaii:
1. i / i 1 =

n/0

suma tuturor sporurilor cu baza n lan este egal cu ultimul

spor cu baz fix.

i / i 1 = -531,1 mii lei

n/0

2.

=
i/0

2010/2001 =

i-1/0

y2010 y2001 = 292 823,1 = - 531,1 mii lei

= i / i 1 - diferena dintre un spor cu baza fix i sporul cu baz

fix anterior este egal cu sporul cu baz n lan corespunztor.

2003/ 2001

- 2002 / 2001 = 2003 / 2002 = 656,8 702,3 = - 45,5 mii lei

II. INDICATORI RELATIVI

1. INDICELE DE CRETERE

A. Indicele de cretere cu baz fix

I i / 0 (%) = yi / y0 x 100
I 2002/2001 = y2002 / y2001 x 100 = 702,3 / 823,1 x 100 = 85,3 %
Interpretare: n anul 2002 fa de anul 2001, profitul a sczut de 0,85 ori sau a
reprezentat 85,3 % din profitul anului 2001 .

I 2010/2001 = y2010 / y2001 x 100 = 292 / 823,1 x 100 = 35,4 %


Interpretare: n anul 2010 fa de anul 2001, profitul a sczut de 0,354 ori sau a
reprezentat 35,4 % din profitul anului 2001.

B. Indicele de cretere cu baza n lan

I i / i 1 (%) = yi / yi - 1 x 100
I 2000/ 1999 = y 2002 / y 2001 x 100 = 702,3 / 823,1 x 100 = 85,3%
Interpretare: Profitul n anul 2002, a crescut de 0,853 ori sau a reprezentat 85,3% din
profitul anului 2001.

I 2005/ 2004 = y 2005 / y2004 x 100 = 661,3 / 589,9 x 100 = 112,1%


Interpretare: Profitul n anul 2005, a crescut de 1,121 ori sau a reprezentat 112,1% din
profitul anului 2004.
4

Corelaii:
n

1.

I i / i 1 = I n / 0 = yn / 0 / y0 produsul tuturor indicilor cu baza n lan este egal cu


i=1

valoarea

ultimului indice cu baza fix


Exemplu:
n

I i / i 1 = 35,4% ; I n / 0 = I 2010 / 2001 = 35,4%


i=1

2. I i / 0 / I i 1 / 0 = I i / i 1 raportul dintre un indice cu baz fix i indicele cu baz fix


anterior este egal cu indicele cu baz n lan corespunztor
Exemplu:

I 2010/ 2009 = 35,4 / 47,4 x 100 = 74,7 %

2. RITMUL DE CRETERE AL SPORULUI

A.Ritmul de cretere al sporului cu baz fix

Ri / 0 = i / 0 / y0 x 100 = I i / 0(%) 100


R2002/ 2001 = I 2000 / 1999 100 = 85,3 100 = - 14,7%.
Interpretare: Profitul din anul 2002 a sczut cu 14,7 % fa de anul 2001 ce a adus o
scdere de 120,8 mii lei.

R2010/ 2001 = I 2010 / 2001 100 = 35,4 100 = - 64,6%.


Interpretare: Profitul din anul 2010 a sczut cu 64,6 % fa de anul 2001 ce a adus o
scdere de 531,1 mii lei

B.Ritmul de cretere al sporului cu baz n lan

Ri / i 1 = i / i 1 / yi 1 x 100 = I i / i 1(%) - 100


R2005/ 2004= I 2005 / 2004 100 = 112,2 100 = 12,1 %.
Interpretare: Profitul din anul 2005 a crescut cu 12,1 % fa de anul 2004 ce a adus o
crestere de 71,4 mii lei.

R2010/ 20009= I 2010 / 2009 100 = 74,7 100 = - 25,3 %.


Interpretare: Profitul din anul 2010 a sczut cu 25,3 % fa de anul 2009 ce a adus o
scdere de 98,4 mii lei.

III. MRIMI MEDII

1. MEDIA TERMENILOR SERIEI

y = yi / n = 5542,7 / 10 = 554,27 mii lei / lun


n medie, n fiecare an profitul este de 554,27 mii lei n preurile medii ale anului 2010.
Sporul mediu nu este reprezentativ, deoarece sporurile cu baz n lan nu au acelai semn,
la fel i indicele mediu de cretere, datorit indicilor care sunt fie supraunitari, fie
subunitari.

AJUSTAREA SERIEI CRONOLOGICE DE TIMP I EXTRAPOLAREA


TENDINEI

Graficul seriei cronologice de timp este:

Grafic nr 1: Evoluia profitului


800

700

600

500

evolutia profitului

400

300

200
1

Ecuaia va fi de forma: Yti = a + bti .

10

PROFIT (mii lei


n preurile
ANII

ti 2

ti

curente ale

yi ti

Yti =554,27 26,9ti

anului 2010) (yi)


2001

823,1

-9

81

-7.407,9

796,3

2002

702,3

-7

49

-4.916,1

742,5

2003

656,8

-5

25

-3.284

688,7

2004

589,9

-3

-1.769,7

634,9

2005

661,3

-1

-661,3

527,3

2006

596,5

596,5

581,1

2007

483,2

1.449,6

473,5

2008

347,2

25

1736

419,7

2009

390,4

49

2732,8

365,9

2010

292

81

2.628

312,1

TOTAL

5542,7

330

- 8896,1

5542,7

ntruct ti = 0, valoarea parametrilor a i b se calculeaz astfel:

Extrapolarea profitului pentru anul 2011:


Y2011 = 554,27 26,9 x 11 = 554,27 - 295,9 = 258,3 mii lei.
Profitul n anul 2011 va fi de 258,3 mii lei.

DETERMINAREA ECUAIEI DE REGRESIE

Profit (mii lei


n preurile
ANI

curente ale
anului 2010)

Cheltuieli cu
ntreinerea
xi2

xi yi

(mii lei)

Yxi = 794,27 12,5 xi

(xi)

(yi)
2001

823,1

12

9.877,2

144

644,27

2002

702,3

23

16.152,9

529

506,77

2003

656,8

14

9.195,2

196

619,27

2004

589,9

16

9.438,4

256

594,2

2005

661,3

21

13.887,3

441

531,7

2006

596,5

23

13.719,5

529

506,7

2007

483,2

10

4.832

100

669,2

2008

347,2

30

10.416

900

419,2

2009

390,4

17

6.636,8

289

581,7

2010

292

26

7.592

676

469,2

TOTAL

5542,7

192

101.747,3

4.060

5.542

Alegem drept ecuaie matematic ce corespunde cel mai bine legturii dintre cele
dou fenomene, ecuaia dreptei. Astfel ecuaia de regresie va fi de forma:

Yxi = a + bxi

Calculnd, obinem a = 794,27 i b = - 12,5.


Ecuaia dreptei este: Yxi =794,27 12.5 xi

Interpretare: La fiecare cretere a cheltuielilor cu ntreinerea cu 1 mie, profitul va


scdea 12,5 mii lei.

10

11