Sunteți pe pagina 1din 27

Modelul IS-LM sau

sa intelegem cum
functioneaza economia
Seminar Moneda II, 2006
Preliminarii
• Modelul explica modul in care sunt determinate doua
dintre variabilele de maxim interes in economie: venitul
national (PIB-ul) si rata dobanzii.

 Preturile sunt considerate fixe.

 Echilibrul general se obtine atunci cand doua piete se afla


simultan in echilibru:
1. Piata bunurilor si serviciilor
2. Piata monetara
Seminar Moneda II, 2006
1. Piata bunurilor si serviciilor
• Echilibrul se atinge atunci cand cererea
agregata este egala cu oferta agregata

ad
CEREREA AGREGATA (Y ) este formata din:
• Consum privat (C)
• Consum guvernamental (G)
• Investitii (I)
• Export net ↔ Export (E) – Import (X)

Y ad
= C + G + I + (E − X ) Seminar Moneda II, 2006
CEREREA AGREGATA (Y ad )
Y = C + G + I + (E − X )
ad

• Consumul privat (C) e functie crescatoare de venitul


disponibil ( YD )
Unde Co = consumul autonom
C = Co + c ⋅ YD
c = inclinatia marginala spre consum

Venitul disponibil ( YD ) este egal cu venitul total (Y)


din care se scad taxele (T)
YD = Y − T T = t ⋅Y Unde t = rata taxarii

(1) C = Co + c(1 − t )Y
Seminar Moneda II, 2006
CEREREA AGREGATA (Y ad )
Y = C + G + I + (E − X )
ad

• Consumul guvernamental (G) este considerat constant


(exogen)

• Investitiile (I) sunt o functie descrescatoare de rata


dobanzii (r)

(2) I = Io − g ⋅ r Unde I=0 investitiile autonome


g = senzitivitatea investitiilor la rata dobanzii

Seminar Moneda II, 2006


CEREREA AGREGATA (Y ad )
Y = C + G + I + (E − X )
ad

• Exporturile (E) sunt considerate constante (exogene)

• Importurile (X) sunt o functie crescatoare de nivelul


venitului total (Y)

X = X o + m ⋅Y
(3) Unde X=0investitiile autonome
m = senzitivitatea importurilor la venit

Seminar Moneda II, 2006


Putina algebra….

Cererea agregata: Y ad = C + G + I + ( E − X )

(1), (2), (3) ⇒ Y ad = Co + c(1 − t )Y + G + I 0 − g ⋅ r + E − ( X 0 + mY )


Sau: Y ad = Co + G + I 0 + E − X 0 − g ⋅ r + [ c(1 − t ) − m]Y
>0
Cererea agregata (Yad ) este o functie liniara crescatoare
de venitul total (Y) produs in economie
Yad

Seminar Moneda II, 2006


Y
ECHILIBRUL pe piata bunurilor si serviciilor

Se realizeaza atunci cand cererea agregata (Yad) este egala cu


oferta agregata (Y), reprezentata de PIB, sau valoarea totala a
bunurilor produse in economie

Y ad
=Y
Prima
bisectoare

Yad B
4 A,B, puncte de echilibru
pe piata bunurilor si
A serviciilor
2

2 4 Y
Seminar Moneda II, 2006
Atunci cand cererea agregata creste, venitul de
echilibru pe piata bunurilor si serviciilor creste
Cerererea agregata
( Y ad = Co + G + I 0 + E − X 0 − g ⋅ r + [ c(1 − t ) − m])Y
creste atunci cand:
1. G↑, I ↑ si E ↑ si deci curba Yad se translateaza in sus;
2. t ↓ si deci creste panta curbei Yad.

Yad 2 1.Exemplu: G↑, deci


Yad B G2> G1, Yad 2 > Yad 1
Y2
Yad 1
A
Y1 Venitul a
crescut

Y
Y1 Y2 Seminar Moneda II, 2006
Atunci cand cererea agregata creste, venitul de
echilibru pe piata bunurilor si serviciilor creste

Cerererea agregata
( Y ad = Co + G + I 0 + E − X 0 − g ⋅ r + [ c(1 − t ) − m])Y
creste atunci cand:
1. G↑, I ↑ si E ↑ si deci curba Yad se translateaza in sus;
2. t ↓ si deci creste panta curbei Yad.

Yad 2 2.Exemplu: t ↓ ,deci


Yad B Yad 2 > Yad 1
Y2
Yad 1
A
Y1 Venitul a
crescut

Y
Y1 Y2 Seminar Moneda II, 2006
CURBA IS (Investment Savings)

• La echilibru pe piata bunurilor si serviciilor:


Co + G + I 0 + E − X 0 − g ⋅ r + [ c(1 − t ) − m]Y = Y ⇒
1
Y= ( Co + G + I 0 + E − X 0 − g ⋅ r ) IS
1 − c(1 − t ) + m
A
k
sau: Y = k( A − g ⋅ r) IS

• Curba IS reprezinta toate combinatiile dintre venit (Y)


si rata dobanzii (r) care asigura echilibrul pe piata
bunurilor si serviciilor. Are o panta negativa.
Seminar Moneda II, 2006
Reprezentarea grafica a curbei IS
Cand investitiile cresc de la I
Cand rata dobanzii scade de 1
la I , cererea agregata creste
r la r1 la r22, investitiile cresc de
si venitul de echilibru creste
Rata dobanzii la I1 la I2
de la Y1 la Y2,
r1
r2

I1 I2 Investitii
Yad 2
Yad
Yad 1
• Echilibrul pe piata
bunurilor implica
faptul o scadere a
ratei de dobanda
r
Y1 Y2 Y determina o crestere
r1 a venitului
r2
IS

Y1 Y2 Y Seminar Moneda II, 2006


2. Piata monetara

• CEREREA de BANI (L) are trei componente:


• Cererea de tranzactii (L1) → fct crescatoare de venit (Y)
• Cererea pt precautie (L2) → fct crescatoare de venit (Y)
• Cererea pt speculatie (L3) → fct descrescatoare de rata dobanzii (r)

L=L1+L2+L3
L = l1 ⋅ Y − l2 ⋅ r
unde l1 este senzitivitatea cerererii de bani la nivelul venitului
l2 este senzitivitatea cerererii de bani la rata de dobanda

u
Seminar Moneda II, 2006
ECHILIBRUL pe piata monetara

Se realizeaza atunci cand cererea de bani (L) este egala cu oferta


reala de bani (M/P), unde M este oferta nominala de bani, iar P
este nivelul preturilor.
M M, oferta de moneda,
L= este constanta sau
P exogena

r
A - punct de echilibru pe
piata monetara
A

Oferta reala de bani


M/P
Seminar Moneda II, 2006
Cererea de bani (L) creste atunci cand …

L = l1 ⋅ Y − l2 ⋅ r Rata de
1. Y↑, si deci curba L se translateaza in sus; dobanda a
crescut
2. r ↓ si deplasarea are loc in jos, pe curba L.

1.Exemplu: Y↑, deci


Y2> Y1, L2 > L1
r
r2 B
L2
A
r1
L1
Oferta reala de bani
M/P1
Seminar Moneda II, 2006
Daca oferta de bani creste … Cantitatea de
bani oferita a
crescut

1. M↑, deci curba ofertei de moneda se translateaza inspre


dreapta
2. rata de echilibru ↓.
2.Exemplu: M ↑ , deci
M2 > M1, r2 <r1
r L

A
r1 B
r2

Oferta reala de bani


M/P1 M/P2
Seminar Moneda II, 2006
CURBA LM (Liquidity Money)

• La echilibru pe piata monetara:


M M
L= ⇒ l1 ⋅ Y − l2 ⋅ r = LM
P P
l1 1 M
sau: r = ⋅Y − ⋅ LM
l2 l2 P

• Curba LM reprezinta toate combinatiile dintre venit


(Y) si rata dobanzii (r) care asigura echilibrul pe piata
monetara. Are o panta pozitiva.
Seminar Moneda II, 2006
Reprezentarea grafica Cand venitul creste de la Y1 la

a curbei LM Y2, cererea de bani creste de


la L1 la L2 si rata de echilibru
creste

r r
LM
r2 B L2 r2

r1 A r1

L1
M/P Y1 Y2 Y
M/P1

• Echilibrul pe piata monetara implica


faptul ca o crestere a venitului
determina o crestere a ratei de dobanda

Seminar Moneda II, 2006


ECHILIBRUL GENERAL

Se atinge atunci cand atat piata bunurilor si


serviciilor, cat si piata monetara se afla in
echilibru
a
r tarLM
e
Ech on
il ibru m
ta
pe pia
pia
(Y*,r*) – punctul de echilibru
r* ta b
pe unu
rilo
general
u
li br r
c hi IS
E

Y* Y

Seminar Moneda II, 2006


Efectele politicii fiscale asupra venitului si
ratei de dobanda de echilibru
Politica fiscala contractionista are ca scop reducerea
deficitului bugetar si se poate realiza astfel:
G ↓ sau t ↑

Politica fiscala expansionista duce la cresterea


deficitului bugetar si se poate realiza astfel:
G ↑ sau t ↓

Politica fiscala afecteaza doar curba IS, nu si curba LM.

Seminar Moneda II, 2006


Efectele unei politici fiscale contractioniste asupra
venitului si ratei de dobanda de echilibru
G↓, deci Yad ↓ si Y↓ O politica
fiscala
Yad 1
contractionista
Yad A are ca efect
Y1 Yad 2
reducerea
Y2 B venitului de
echilibru si
scaderea ratei
Y2 Y
Y1 LM de dobanda
r r de echilibru
IS1 r1 IS1
r2

IS2 IS2
Y2 Y1 Y Y*2 Y*1 Y
Y↓, deci IS se translateaza
Seminar Moneda II, 2006
in stanga
Efectele politicii monetare asupra venitului si
ratei de dobanda de echilibru
Politica monetara contractionista se realizeaza prin
scaderea ofertei de moneda
M↓

Politica monetara expansionista se realizeaza prin


cresterea ofertei de moneda
M↑

Politica monetara afecteaza doar curba LM, nu si curba


IS.
Seminar Moneda II, 2006
Efectele unei politici monetare contractioniste
asupra venitului si ratei de dobanda de echilibru
M↓, deci scade LM2 r↑, deci
oferta reala de bani
r r LM se
LM1 translateaza
r2 B
in sus

r1 A
L

M/P2 M/P1 M/P Y


r LM2
r2 LM1

r1
O politica monetara contractionista IS
are ca efect reducerea venitului de
echilibru si cresterea ratei de Y
Y*2 Y*1
dobanda de echilibru Seminar Moneda II, 2006
Efectele unui mix de politici
• Combinatia dintre politica monetara si cea fiscala este
cunoscuta ca mix-ul de politica financiar-monetara,
sau simplu, mix-ul de politica.
Tabel 1 Efectele politicii monetare si fiscale.
Deplasare Modificare Modificare
Deplasare IS LM venit Rata de
dobanda
Cresterea taxelor (t↑) stanga - scade scade
Scaderea taxelor (t↓) dreapta - creste creste
Cresterea ch. guv. (G↑) dreapta - creste creste
Scaderea ch. guv. (G↓) stanga - scade scade
Cresterea of. de bani (M↑) - jos creste scade
Scaderea of. de bani (M↓) - sus scade creste
Seminar Moneda II, 2006
Sursa: Blanchard 2003
Intrebari. Aplicatii
1. In ce coordonate de axe se reprezinta curbele IS si LM?
?
2. In ce mod credeti ca influenteaza asteptarile firmelor legate de viitor nivelul investitiilor?
3. De ce in expresia cererii agregate exporturile sunt considerate cu semnul ‘+’, iar
importurile cu ‘-’?
4. Explicati legatura care exista intre rata dobanzii si exportul net.
5. Ce se intampla cu nivelul venitului in cazul in care consumul autonom creste in aceeasi
masura in care creste nivelul taxelor incasate (T)?
6. Stiind ca toate punctele de coordonate (r, Y) care asigura echilibrul pe piata bunurilor si

?
serviciilor se afla pe curba IS, sa se explice in care din punctele A si B din graficul de
mai jos este exces de cerere si in care exces de oferta pe aceasta piata?

?
B

IS
A

Y Seminar Moneda II, 2006


Intrebari. Aplicatii
?
7. Stiind ca toate punctele de coordonate (r, Y) care asigura echilibrul pe piata monetara se afla pe curba LM, sa se explice in
care din punctele A sau B din graficul de mai jos este exces de cerere si in care exces de oferta pe aceasta piata?

r
LM
A
B

?
8. In cazul in care economia nu se afla initial intr-un punct de echilibru, exista
tendinta de a se indrepta spre echilibru? (Sa se discute toate cazurile posibile
in care se poate afla economia initial).
Y

?
9. Cum se modifica IS atunci cand creste consumul autonom? Dar cand scade m,
inclinatia marginala spre import?
10. Cum se modifica LM atunci cand creste cererea de moneda?
11. Explicati si reprezentati grafic efectele unei politici monetare expansioniste
asupra nivelului venitului si al ratei de dobanda de echilibru.
Seminar Moneda II, 2006
Intrebari. Aplicatii
12. Explicati si reprezentati grafic efectele unei politici fiscale expansioniste asupra
nivelului venitului si al ratei de dobanda de echilibru.
13. Se considera un model IS-LM simplificat in care nu exista sector guvernamental
si nici sector extern. Ecuatiile de comportament sunt urmatoarele:
?
C = 100 + 0.75 ⋅ Y
I = 600 − 2500 ⋅ r
L = 0.4 ⋅ Y − 3000 ⋅ r

?
Sa se determine nivelul
M venitului si al ratei de dobanda de echilibru.
= 560
P
14. In cazul in care inclinatia marginala spre consum c = 0.5, iar rata taxarii t =
0.16, cu cat trebuie sa creasca cheltuielile guvernamentale astfel incat nivelul
venitului de echilibru sa creasca cu 1000 u.m.?

15. In cazul in care cererea de bani este perfect inelastica in functie de rata dobanzii,
cum puteti caracteriza eficienta politicii monetare in a influenta punctul de
echilibru? Dar a politicii fiscale? ?
Seminar Moneda II, 2006