Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate Substante Etape de Observatii Concluzii/ ecuatia reactiei Importanta

experi si lucru chimice


mentala ustensile
1. -sol. -in eprubeta -solutiile initiale de
Actiunea diluata de cu NaOH, se NaOH si de Ca(OH)2 Identifica
bazelor NaOH introduc 3-4 sunt incolore rea
asupra Ca(OH)2 picaturi de -initial, sol. de mediului
Indica Mediu
indicatori in eprubete turnesol turnesol este violet, bazic
tor
lor acido- -sol. de - in alta iar cea de Neutru Bazic
bazici turnesol si eprubeta cu fenolftaleina este Turne violet Albas
fenolftalei Ca(OH)2 se incolora sol tru
-na introduc 3-4 -dupa adaugarea
picaturi de turnesolului, sol de Fenolf incolor rosu
-eprubete
fenolftaleina NaOH devine taleina
albastra, -dupa
adaugarea
fenolftaleinei, sol de
Ca(OH)2 are
culoarea rosie
2. Reactia -sol diluata - in eprubeta -sol initiala este -In
bazelor cu de care contine 2 incolora constructii
oxizii Ca(OH)2 ml apa de var, -dupa ce s-a suflat Ca(OH)2+ CO2CaCO3 +H2O , sta la
acizi -(apa de se sufla, cu prin pai, se observa baza
var) atentie, incet ca se obtine un intaririi
-eprubeta- precipitat de mortarului
tub de culoare alba; apa (obtinerea
sticla (pai de var se tulbura CaCO3)
pentru -Recunoas
bauturi terea CO2
racoritoare
3. Reactia -sol de HCl -in eprubeta -solutiile initiale -Reactia intre un acid si o baza se -obtinerea
bazelor diluat, care contine de NaOH si de numeste reactie de neutralizare sarurilor
cu acizii --NaOH, HCl se HCl sunt -Neutraliza
--turnesol,
adauga incolore NaOH + HCl NaCl + H2O rea unor
cateva -dupa daugarea acizi sau
- eprubete picaturi de turnesolului, baze
turnesol solutia de HCl a
--se dauga devenit rosie
treptat sol de - dupa daugarea
NaOH pana NaOH, culoarea
la aparitia amestecului
culorii violet devine violet, iar
daca continuam
sa adaugam
NaOH, culoarea
devine albastra
-temperatura
amestecului final
este mai mare
decat a solutiei
de HCl
4. Reactia -sol. de - in -in eprubeta care Ca(OH)2+CuSO4CaSO4+Cu(OH)2 Obtinerea
bazelor mai continea CuSO4 se
Ca(OH)2, epubetele observa aparitia unui bazelor
tari cu Fe SO4 + Ca(OH)2 CaSO4 + Fe(OH)2
CuSO4 care contin precipitat de culoare insolubile
sarurile albastra
provenite -FeCl3 CuSO4 si Obtinerea
- in eprubeta care
de la baze FeSo4 se continea FeSO4 se de zeama
mai slabe adauga sol observa aparitia unui bordeleza
pp.de culoare rosu-
Ca(OH)2 brun folosita ca
fungicid in
agricultura