Sunteți pe pagina 1din 38

IMPLEMENTAREA

MANAGEMENTULUI CALITĂȚII
TOTALE ÎNTR-O ORGANIZAȚIE

Kalamar Darina
Manta Georgiana
ARGUMENT

 După 28 de ani de la căderea comunismului, direcţia de dezvoltare a


României este una incertă, cu mult mai multe valori negative decât
pozitive, fapt pentru care în loc de performanţă s-a ajuns la
nonperformanţă. Managementul autohton este pecetluit de gandirea
invechită a conducătorilor din perioada comunistă, existând mai mult un
management operational decât unul strategic.
 Cu toate acestea există totuşi unele companii care au indrăznit să spere
într-un succes pe piaţă prin prisma unei gândiri creative, inteligente,
probabilistice şi mai ales având o atitudine pozitivă în relaţia cu mediul
înconjurător.
 Una dintre aceste companii este trustul Automobile Dacia S.A, care a fost
preluată de compania Renault şi care din anul 1999 afişează o
îmbunătăţire continuă a activităţii sale pe întreg mapamondul pământesc.
PREZENTAREA COMPANIEI
DATE DE IDENTIFICARE
 Denumire: Dacia
 Sediu: Mioveni, Argeș, România
 Profil de activitate: Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 Obiect de activitate: Producerea și comercializarea de automobile,
piese auto, mașini unelte și instalații pentru industria de automobile
(1)
 Printre aceste preparate se numară:
 autovehicule DACIA în variantele Logan Berlina, Logan MCV și utilitare pe
benzină și motorină;
 piese de schimb pentru autovehiculele produse;
 activități de studii și proiectare pentru industria de automobile.
SCURT ISTORIC
Construcţia Uzinei de Autoturisme Dacia a început în 1966, la Colibaşi, judeţul
Argeş. După semnarea unui contract de licenţă între Renault şi statul român în
1968, începe fabricaţia modelului Dacia 1100 sub licenţa R8, urmat în 1969 de
Dacia 1300 sub licenţa R12. Între anii 1970-1980, Dacia dezvoltă o întreagă gamă
de modele care va cuprinde mai multe tipuri de vehicule de persoane şi utilitare.
Începând din anul 1978, Automobile Dacia S.A continuă autonom producţia de
autoturisme derivate din gama Renault 12. Anul 1995 este marcat de lansarea
primului autoturism de concepţie sută la sută românească, Dacia Nova şi de
restructurarea întreprinderii într-o societate de producţie şi strategie şi şapte filiale
comerciale. În 1998, anul în care s-au aniversat trei decenii de la producerea
primului automobil Dacia, de pe porţile uzinei a ieşit autoturismul cu numărul
2.000.000. În acelaşi an întreprinderea a obţinut Certificatul de atestare a
Implementării Sistemului Calităţii ISO 9001 şi a înregistrat recordul de producţie
(106.000 unitati). (2)
Dacia şi Renault împreună de peste 42 de ani

La 2 iulie 1999, se semnează contractul de privatizare al societătii şi Dacia devine o


marcă a Grupului Renault, având ca principală misiune susţinerea dezvoltării Grupului
pe pieţele emergente. În 2000 are loc lansarea modelului Dacia SuperNova, prima
concretizare a colaborării franco-române, un autoturism echipat cu motor şi cutie de
viteze Renault. Renault şi Dacia au mai multe obiective pe termen mediu şi lung :
producerea unui vehicul nou destinat pieţelor emergente, mărirea productivitaţii,
producerea de automobile de calitate Renault la preţuri scăzute.
MISIUNEA
Principala misiune a organizaţiei este susţinerea grupului francez pe
pieţele emergente României.Cu alte cuvinte misiunea companiei este însăţi
raţiunea ei de a exista. Renault a reuşit şi reuşeşte în continuare să se dezvolte
acaparând noi pieţe de producţie şi de desfacere a produselor sale în tot mai
multe ţări din întreaga lume. Pe lângă acestea, Renault, prin modelul Dacia se
doreşte a fi o companie inovativă, competitivă, eficientă, care pune foarte
mare accent pe preţ şi pe habitaclul interior al maşinii.
(3)
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE
COMPANIEI

Principalele obiective cantitative pe care şi le impune compania privind


lansarea mărcii Dacia Duster pe piaţa românească sunt:
 Creşterea cifrelor de afaceri provenite din vânzarea de vehicule Dacia
Duster, accesorii, piese de schimb şi servicii de întreţinere şi post-vânzare.
 Creşterea ratei de reînnoire a vehiculelor Dacia în interiorul mărcii.
 Creşterea gradului de notorietate;
 Creşterea gradului de acoperire teritorială;(4)
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE ALE
COMPANIEI

Printre principalele obiective calitative se înscriu:


 Fabricarea Dacia Duster la cel mai înalt standard al calităţii.
 Crearea unei legături puternice între marca Dacia şi clienţii săi.
 Protejarea portofoliului de clienţi Dacia în faţa atacurilor concurenţei.
 Obiective legate de poziţionare.
 Standarde de calitate ISO.
 Obiective ce ţin de crearea şi menţinerea unei anumite imagini.
 Loializarea şi fidelizarea clientelei.(4)
să asigure un
comportament etic
de-a lungul lanțului
de producție,
inclusiv în rândurile
furnizorilor să asigure
respectarea
să sprijine drepturilor omului,
dezvoltarea egalitatea de șanse și
economică și socială bunăstarea
a comunităților în angajaților,
care operează încurajând
identificarea de noi
Obiective talente

ce țin de
CSR
să ofere soluții de să crească
mobilitate angajabilitatea,
inovatoare pentru prin oferirea unor
toate categoriile oportunități de
de consumatori dezvoltare
să reducă profesională
impactul
negativ al
activității
companiei
asupra mediului
PRINCIPII ȘI VALORI

Principalele valori care guvernează activitatea companiei sunt:


 Munca;
 Disciplina;
 Respectul;
 Responsabilitatea;
 Grija faţă de mediul înconjurător. (5)
MANAGEMENTUL SUPERIOR

 La nivelul managementului superior întâlnim următoarele persoane responsabile:


 Nicolas MAURE, Președinte - Director General
 Cornel OLENDRARU, Director Executiv Uzina Vehicule
 Philippe NOTTEZ, Director Executiv Uzina Mecanică și Șasiuri
 Stefan GAIBU, Director Executiv Logistică
 Jan PTACEK, Director Executiv Comercial
 Liviu BOCSARU, Director Executiv Financiar și Administrativ
 Antoine AOUN, Director Executiv Achiziții
 Dana OPRIȘAN, Director Executiv Resurse Umane
 Mihai ACSINTE, Director Executiv Juridic
 Gabriel SICOE, Director Executiv Afaceri Publice
 Anca OREVICEANU, Director Executiv Comunicare. (4)
ORGANIGRAMA

(6)
DIMENSIUNI ALE
MANAGEMENTULUI
ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE
DE COMPANIE
DIMENSIUNEA PREVIZIONALĂ
Această dimensiune presupune, așa cum știm deja, utilizarea unor instrumente
precum:
 studiile prospective,
 prognoza,
 strategia economică,
 politica economică,
 programul economic.
Evoluția previzibilă a companiei pentru următorii 3 ani se regăsește în cele 3
obiective menționate mai sus, pe care le reamintim:
 menținerea poziției de lider pe piața vehiculelor marca Dacia, ameliorarea
imaginii de marcă Renault ș i creș terea nivelului de satisfacție globală a clienților
pentru toată gama de vehicule produse;
 garantarea competitivității prin creșterea productivității industriale și prin noi
proiecte de investiții; - maximizarea rezultatelor în condițiile redresării pieței auto și
profitând de deținerea în România a tuturor meseriilor specifice industriei de
automobile. (9)
DIMENSIUNEA CREATIV-INOVATIVĂ

Dacia este o companie care s-a remarcat, de-a lungul istoriei, prin nenumăratele
soluții și strategii creative, care au ajutat-o să capete statutul de astăzi.
Credem că latura creativă a unei companii se observă poate cel mai bine din
momentul accesării site-ului oficial, pentru că succesul depinde de talentul cu care
produsele și serviciile oferite sunt prezentate. Site-ul Dacia nu face excepție de la
această regulă, întrucât acesta cuprinde, pe lângă informațiile cerute de lege, și detalii
interesante, inclusiv rubrica „Știați că…”. Din aceasta aflăm că motivarea angajaților nu
ține doar de majorarea salariilor, așa cum vom detalia în analiza SWOT, ci și de cele 23
de micro-cantine pe care le au pe platforma Mioveni, pentru ca fiecare lucrător să
beneficieze de o masă caldă, în același timp interacționând cu ceilalți, socializând.
Zilnic, în aceste cantine sunt servite peste 11.500 de porţii de hrană caldă din peste 8
tone de alimente gratuite.
De asemenea, angajații beneficiază și de ateliere „dojo” special amenajate, care
simulează situaţii din viaţa reală a uzinei, folosindu-se de o punere în scenă inedită, astfel
încât angajaţii să poată învăţa mai uşor şi mai eficient cum să evite anumite situaţii
riscante sau să adopte anumite comportamente benefice.(1)
DIMENSIUNEA FLEXIBILĂ

Fără doar și poate, compania Dacia este printre cele mai flexibile de pe
piața românească, aflându-se în subordinea paradoxului care presupune o
combinație între stabilitate și schimbare. Ca principale tipuri de flexibilitate,
dintr-o abordare funcțională, în Dacia regăsim:
 Flexibilitatea fabricației: extrem de bine pronunțată, deoarece compania
realizează, fără investiții suplimentare, o gamă largă de produse: mașini
unelte, motoare, utilaje, matrițe și,bineînțeles, autovehicule;
 Flexibilitate comercială: Cu vânzări cifrate la 511 465 de unităţi, Dacia a
reuşit în 2014 cea mai bună performanţă comercială din istoria sa. Marca
românească se alătură astfel clubului restrâns al constructorilor care vând
mai mult de jumătate de milion de maşini anual. Acest rezultat, superior cu
19% faţă de cel înregistrat în 2013, i-a permis mărcii Dacia să-şi sporească
prezenţa pe majoritatea pieţelor unde este comercializată. (2)
DIMENSIUNEA INFORMAȚIONALĂ

Dimensiunea informațională gestionează 500 de aplicaţii şi sisteme


informatice. La nivelul companiei, în cele cinci situri unde Renault îşi
desfăşoară activitatea în România (Bucureşti, Mioveni, Piteşti, Oarja şi Titu),
există 8.500 de posturi birotice, industriale şi staţii grafice, conectate prin peste
2.000 de km de reţea, şi 10.000 de posturi telefonice mobile și fixe. Direcţia
Sisteme Informaţionale Renault România a derulat şi continuă să deruleze și
activităţi la nivel internaţional, cum ar fi echiparea uzinelor Renault din Maroc,
Algeria sau Rusia. În plus, aceasta asigură asistenţă şi suport informatic pentru
utilizatori din 40 de ţări în care Grupul Renault este prezent.
(9)
DIMENSIUNEA INVESTIȚIONALĂ
În anul 2016, Dacia a investit:
429,49 milioane lei în:
 presaj • logistică
 caroserie • comercial
• POE utilaje furnizori
 vopsitorie • altele
 montaj general • mentenanță
• RIR
 informatică și tehnică de calcul • Matrițe Dacia
 inginerie, cercetare, dezvoltare produs • utilaje speciale UMD
• Mecanica Dacia (punți)
 turnătorie aluminiu • Presate Dacia
 motor, cutii de viteză • Calitate.
 1.092 mii lei pentru proiectul „Eficiență energetică”;

 378 mii lei pentru proiectul ”Creșterea capacității Automobile Dacia de a


răspunde noilor cerințe ale pieței prin produse inovative”;

 839 mii lei pentru proiectul „Pregătirea proiectelor – etapă esențială în


obținerea fondurilor nerambursabile”.
DIMENSIUNEA SOCIALĂ
 La ora actuală, Dacia produce vehicule constituite în proporție de 95% din
piese care pot fi ulterior reciclate și integrează deja piese din materiale
reciclate. 95% din piesele din plastic ale vehiculelor sunt marcate cu un semn
care permite identificarea principalului material din care sunt fabricate. Acest
marcaj permite optimizarea reciclării fiecăreia dintre ele. În plus, vehiculele
Dacia răspund exigențelor reglementărilor europene privind protecția mediului
înconjurător.
 Dezmembrarea vehiculelor scoase din uz este o fază importantă din procesul
de valorizare, iar acurateț ea cu care se face acest lucru determină
posibilitatea reutilizării pieselor și componentelor dezmembrate. În acest fel,
putem distinge 3 tipuri de valorizare:
 Reutilizare: pentru piesele de ocazie
 Valorizare materială: reutilizarea unui element ca materie primă sau ca piesă
de ocazie
 Valorizare energetică: pentru producere de energie.(1)
ANALIZA SISTEMULUI DE
MANAGEMENT AL
COMPANIEI
SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC

Analiza acestei componente manageriale se realizează după o


metodologie specifică, structurală în următoarele :
 analiza prin prisma posibilităţilor de realizare a obiectivelor
fundamentale şi derivate;
 analiza încadrării cu personal;
 analiza unor documente de formalizare a structurii organizatorice;
 analiza conceperii şi funcţionării unor componente primare a structurii
orgsnizatorice.(2)
SUBSISTEMUL DECIZIONAL
Componentă a managementului firmei, subsistemul decizional cuprinde atât
deciziile macroeconomice, cât şi mecanismele de adoptare a acestora.
În primul rând,deciziile sunt destul de dense, ele referindu-se la majoritatea
componentelor procesuale şi structurale ale firmei. De asemenea, se remarcă
orientarea decizională a conducerii acesteia spre o mai bună poziţionare a
întrepinderii în mediul concurenţial specific.
La firma DACIA se produc atât situații decizionale de certitudine, de incertitudine
cât și de risc. Apariția situațiilor de incertitudine și de risc și finalizarea lor în decizii este
inevitabilă și chiar necesară. Argumentele care stau la baza afirmației de mai sus sunt:
 angajarea de acțiuni da mare eficiență,legate în special de introducerea
progresului științifico-tehnic, de pătrunderea pe piețele internaționale, privatizare și
restructurare,implică ,prin natura lor, un anumit risc, dată fiind existența unor
importante variabile necontrolate sau dificil de controlat;
 perioada în care se poate lua o decizie eficace este limitata.in cazul în care
decizia nu s-a inscris în intervalul optim,conditionat de regula de factori din afara
zonei controlate de managmentul organizației, aceasta devine tardivă, fiind uneori
imposibil de aplicat.(2)
SUBSITEMUL INFORMAȚIONAL

Componentă majoră a managementului întreprinderii, prin care se


asigură pe de o parte, fundamentarea deciziilor şi, pe de altă parte,
fundamentarea acţiunilor necesare pentru aplicarea acestora, sistemul
informaţional este principalul furnizor de informaţii, fără de care nu pot exista şi
funcţiona celelalte subsisteme.
Analiza acestuia se axează pe aspectele metodologice, de analiză, unde se
prezintă ‘dosarul sistemului informaţional’ şi cuprinde:
a) informaţiile vehiculate în sistem
b) fluxurile şi circuitele informaţionale
c) procedurile informaţionale
d) mijloace de tratare a informaţiilor (2)
METODE ȘI TEHNICI DE MANAGEMENT

Schimbările produse în “zona”metodologică a managementului prin


promovarea și utilizarea managementului prin obiective, prin bugete, prin
proiecte, a tabloului de bord și a altor metode de management conduc la
modificari substanțiale în sistemul decizional firmei Dacia.
 Managementul prin obiective
Este o metodă de conducere bazată pe determinarea riguroasă a
obiectivelor până la nivelul executanților.
 Managementul prin bugete
Reprezintă o metodă de conducere prin care, practic, toate funcțiile
procesului de management (previziunea, organizarea, coordonarea,
antrenarea și control-evaluarea) sunt exprimate sub forma financiar-contabilă
folosind unități de măsură monetare. (2)
ANALIZA VIABILITĂȚII ECONOMICE
 PROFIT
În 2016, profitul rezultat din exploatare era în creştere cu 14,9%, de la 463 milioane de lei în
decembrie 2015, la 532 de milioane de lei în decembrie 2016.
 CIFRA DE AFACERI:
Dacia a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 4,6 miliarde de euro (20,765 milioane de lei), în
2016, în creştere cu 8,35% faţă de 2015, când a raportat o cifră de afaceri de 4,2 miliarde de euro
 COTA DE PIAȚĂ:
Dacia a încheiat anul 2016 cu o cotă de piață de
2,8% în UE, înmatriculările totalizând 413.523
automobile (+9,6%), cu 36.000 peste 2015 și
un nou record pentru marcă.(7)
ANALIZA MEDIULUI DE
AFACERI
RAMURA DE ACTIVITATE

Dacia este cel mai mare producător român de automobile, care din
septembrie 1999 aparține grupului francez Renault. Obiectul de activitate al
societății îl constituie producerea și comercializarea de automobile, piese
auto, mașini unelte și instalații pentru industria de automobile. (1)
COMPETITORI
MEDIUL LEGISLATIV
O opotunitate ar fi reducerea taxelor, privind activitățile de export a
produselor finite, având în vedere înlăturarea barierelor dintre statele membre,
care constau în taxe vamale și restricții cantitative la intrare și ieșire, tarife vamale
comune, politica comercială comună, măsuri privind libera circulație a
persoanelor, a mărfurilor și a capitalurilor.
Amenințare ar putea fi atitudinea legislativă favorabilă a guvernului privind
pătrunderea firmelor străine pe piața românească, fapt ce ne-ar putea afecta în
mod direct, clienții fiind mai interesați de produse străine decât cele românești, mai
ales în condițiile unui preț accesibil.
Toți angajații au carte de muncă și lucrează 8 ore/zi. De asemenea,
societatea își desfășoară activitatea în conformitate și cu normele codului fiscal,
plătindu-și toate datoriile față de bugetul statului. În ceea ce privește dreptul
mediului, societatea nu figurează pe lista celor care s-au confruntat cu astfel de
probleme, neavând vreun litigiu privind încalcarea normelor de protecție a
mediului. (8)
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
• poziţionează şi ţinteşte în tot mai multe ţări, aceasta
şi datorităfuziunii dintre Dacia şi Renault
• prima marca autohtona de automobile
• popularitate crescută: număr foarte mare de client •lipsa inovaţiei în ceea ce priveşte accesoriile
familiarizaţi cu produsele Dacia; maşinilor;
• gama de maşini lowcost • dotările opţionale sunt minime în comparaţie cu ale
• beneficiază de reprezentanta în aproape toate celorlalţi producători;
oraşele ţării, fiind astfel mai aproape declienţi; • unele costuri foarte ridicate (de ex. costuri mari de
• cultura şi structura organizaţionala bună; instruire (training) a personalului);
• calitatea şi siguranţă procedeului de fabricaţie;
• înaltă pregătire a personalului;
• management adecvat şi modern;
• strategii de marketing puternice;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
• achiziţionarea de către statul român a numeroase • recesiunea din perioada actuală, cu toate
vehicule destinate în special serviciului public; implicaţiile ei, în principal scăderea cererii;
• inaintarea programului rabla prin care scade preţul • modificări în preferinţele şi nevoile consumatorilor;
vehiculelor; • creşterea presiunilor salariale;
• oportunităţi pentru deschiderea de sedii Dacia pe • modificarea rapidă a preţurilor materiilor brute
întreg teritoriul ţării; (cauciuc, oţel, combustibil);
• extinderea pe pieţele internaţionale; • introducerea tazei de poluare obligatorii creşte
preţul vehiculelor Dacia
• fluctuațiile cursului euro;
IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI
CALITĂȚII TOTALE DE CĂTRE COMPANIA
DACIA
Pentru multă lume, şi mai ales pentru cei care lucrează în industrie sau
construcţii, calitatea reprezintă conformitatea cu specificaţia. În general, conceptul
de calitate ne duce cu gândul la activităţi de inspecţie, măsuri şi încercări de
laborator.
Pentru oameni, la modul general, calitatea poate reprezenta un superlativ sau
un sinonim pentru lux, prestigiu, ceva superior. Astfel, un automobil Mercedes este
considerat un automobil de calitate, un ceas Rolex este considerat un ceas de
calitate, un obiect din aur este de calitate etc.
În legătură cu acest mod de abordare apar două probleme: în primul rând s-ar
putea ca la un moment dat specificaţia tehnică de calitate să nu aibă nimic în
comun cu ceea ce doreşte clientul; în al doilea rând, termeni ca superior, luxos etc
sunt subiectivi, dificil de măsurat şi o astfel de abordare subînţelege costuri
suplimentare.
Compania Dacia are un sistem de management integrat calitate-mediu,
certificate de S.C. All Services Company S.R.L. Bucureşti, implementat pe calitate
conform ISO 9001:2001, iar pe mediu conform ISO 14001:2004.
CONCLUZII FINALE

Sub impactul unui dinamism al schimbărilor de pe piaţa auto, am încercat să


punem în evidenţă cele mai importante aspecte ale companiei multinaţionale
Automobile Dacia S.A. Realizată pe parcursul a nouă capitole, lucrarea
sintetizează evoluţia companiei către culmile succesului, beneficiind de cel mai
puternic factor motor şi anume preţul scăzut.
Lucrarea apare ca urmare a unei evoluţii spectaculoase ale companiei
analizate, care până în urmă cu zece ani era practit necunoscută, iar astăzi
râvneşte la premii internaţionale, concurând cu mărci aflate în portofoliul giganţilor
industriei auto. Conştienţi de problemele actuale românii îşi manifestă dorinţa
achiziţionării unor maşini care să consume cât mai puţin carburant concomitent cu
o reducere a gradului de poluare. Suntem intr-o competiţie morbidă, în care
criteriul costurilor joacă un rol hotărâtor, iar condiţiile de pe piaţa româneasca
definesc un aport pozitiv privind forţa de muncă ieftină pentru investitorii străini.Aşa
se explică de ce compania Renault a ales cumpararea acţiunilor piteştene Dacia,
toate demersurile fiind în favoarea acesteia din urmă, care a avut o politică clară
şi anume crearea unui automobil cu preţuri de low-cost.
PROPUNERI ȘI RECOMANDARI

O recomandare în ceea ce privește compania Dacia ar fi legată de


invenatarea unei mașini electrice deoarece, și aceasta va ajuta la reducerea
poluării care este așa de importantă în zilele noastre. Din ce în ce mai mulți
oameni o să opteze pentru mașini electrice lucru, care ar ajuta compania să
nu-și scadă cifra de vânzări. Totodată, ar putea scoate pe piață scaune de
mașină pentru copii care ar fi adaptate special pentru mașinile lor. Lucrul care
le-ar oferi familiilor care au copii, o siguranță în plus.
IDEI ÎN REZUMAT
Construcţia Uzinei de Autoturisme Dacia a început în 1966, la Colibaşi,
judeţul Argeş. După semnarea unui contract de licenţă între Renault şi statul
român în 1968, începe fabricaţia modelului Dacia 1100 sub licenţa R8, urmat în
1969 de Dacia 1300 sub licenţa R12. Între anii 1970-1980, Dacia dezvoltă o
întreagă gamă de modele care va cuprinde mai multe tipuri de vehicule de
persoane şi utilitare. Începând din anul 1978, Automobile Dacia S.A continuă
autonom producţia de autoturisme derivate din gama Renault 12. Anul 1995
este marcat de lansarea primului autoturism de concepţie sută la sută
românească, Dacia Nova şi de restructurarea întreprinderii într-o societate de
producţie şi strategie şi şapte filiale comerciale. În 1998, anul în care s-au
aniversat trei decenii de la producerea primului automobil Dacia, de pe
porţile uzinei a ieşit autoturismul cu numărul 2.000.000. În acelaşi an
întreprinderea a obţinut Certificatul de atestare a Implementării Sistemului
Calităţii ISO 9001 şi a înregistrat recordul de producţie (106.000 unitati).
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/economie/proiect-economic-sc-
automobile-dacia-sa-168911.html
2. http://www.rasfoiesc.com/business/management/Proiect-management-
Automobile-27.php
3. http://adevarul.ro/locale/ploiesti/romanului-readuce-viata-dacia-1300-reusit-
transforme-unmorman-fiare-intr-o-masina-valoreaza-garsoniera-
1_5a1d5d335ab6550cb8a09f28/index.html
4. https://www.4tuning.ro/marca/dacia/
5. http://www.gruprenault.ro
6. https://www.scribd.com/doc/294552636/SC-Automobile-Dacia-SA-Analiza-
SWOT
7. https://www.dacia.ro
8. https://ro.wikipedia.org/wiki/Automobile_Dacia_S.A.