Sunteți pe pagina 1din 10

ECOLOGIA ȘI

PROTECȚIA
MEDIULUI
AMBIANT
LA NIVEL
EUROPEAN

A elaborat: BUZA DANIEL


Europa-casa noastră comună
Europa reprezintă căminul a peste 800 de milioane de locuitori și acoperă o suprafață de aproximativ 5,85
milioane 𝑘𝑚2 . Cea mai mare parte, atît în ceea ce priveste populatia cît și suprafața de teren, îi revine Uniunii
Europene (UE), cu aproape 4 milioane 𝑘𝑚2 și 500 de milioane de oameni. Avînd o medie de 100 loc./ 𝑘𝑚2 ,
Europa este una dintre regiunile cele mai dens populate ale lumii, iar 75% din totalul populației trăiește în
zonele urbane.
UE aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume. Politica de mediu a UE
contribuie la ecologizarea economiei și la protejarea naturii și a sănătății și calității vieții persoanelor
care trăiesc pe teritoriul Uniunii.
Protejarea naturii
Natura este sistemul nostru de menținere a vieții , de care trebuie să avem grijă.
Apa, aerul, habitatele naturale și speciile pe care acestea le adăpostesc sunt resurse comune pe
care le protejăm cu ajutorul standardelor comune.
Europa depune eforturi pentru a menține aceste resurse naturale și pentru a stopa
declinul speciilor și habitatelor pe cale de dispariție.
Protejarea sănătății și bunăstării
persoanelor care trăiesc în UE
Apa, poluarea aerului și produsele chimice se numără printre principalele probleme de
mediu care îi preocupă pe cetățenii europeni. Pentru a-i proteja de presiunile exercitate
asupra mediului și de riscurile la adresa sănătății și bunăstării lor, UE a introdus măsuri
menite:
să garanteze furnizarea de apă potabilă și de îmbăiere curată
să amelioreze calitatea aerului și să reducă zgomotul
să reducă sau să elimine efectele nocive ale produselor chimice .
Provocări globale
Pe măsură ce populația lumii crește , odată cu aceasta crește și numărul perso
anelor care locuiesc la oraș, problemele de mediu devin din ce în ce mai string
ente. Sunt necesare mai multe acțiuni pentru a garanta că
 aerul, oceanele și alte resurse de apă sunt menținute curate
 solurile și ecosistemele sunt exploatate în mod durabil
 schimbările climatice se mențin în limite gestionabile.
Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim
atât la noi, cât şi la nevoile viitoarelor generaţii. În ultimii 20 de ani, Europa a
înţeles că trăieşte peste posibilităţile sale reale şi că modul nostru de viaţă pune
planeta la încercare. Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol si
stemele de mediu (apa, solul şi aerul). Aceasta nu poate continua la
nesfârşit, cu atât mai mult cu cât populaţia lumii continuă să crească. Dacă nu
schimbăm comportamentul acum, viitorul nostru va fi mai puţin sigur şi tot mai
mulţi oameni se vor lupta pentru resurse naturale din ce în ce mai reduse.
SCHIMBĂRILE CLIMATICE
De la începutul secolului XX şi până astăzi, temperatura a tot crescut cu repeziciu
ne. În Europa, numărul dezastrelor naturale legate de climă s-a dublat în anii ’90 î
n comparaţie cu deceniul anterior. Nivelul apei şi mărilor este în creştere – fapt al
armant pentru locuitorii zonelor joase, iar calota glaciară s-a redus cu 10% faţă de
mijlocul anilor 1960. Pe termen lung, schimbările climatice ar putea determina cat
astrofe majore, cum ar fi reducerea rezervelor de hrană şi de apă, ceea ce ar duc
e la apariţia conflictelor pe glob şi la dispariţia multor specii de animale şi de plant
e sălbatice, incapabile să supravieţuiască la temperaturi mai ridicate. Dacă nu acţ
ionăm pentru stoparea climei sau a încălzirii globale, lumea pe care o ştim se va s
chimba, făcând ca viaţa să devină mai grea pentru noi toţi.
APA
Apa este una dintre cele mai preţioase resurse naturale. Nu putem trăi fără ea, dar ne
comportăm de parcă ni se cuvine. Apa de la robinet este bună de băut aproape peste tot în
Europa, dar, înainte de a fi trimisă prin conducte, ea trebuie tratată. Acesta este un
Procedeu costisitor, dar necesar, deoarece apa poate fi contaminată de îngrăşăminte,
pesticide, substanţe chimice industriale sau de germeni de la gunoaiele umane sau animale.
Principalii poluanţi sunt îngăşămintele şi pesticidele. La contactul cu apal, ele sunt transportate
spre râuri şi fluvii şi de acolo în mare. Reducerea poluării este extrem de importantă, nu numai
pentru conservarea rezervelor de apă potabilă, ci şi pentru protecţia animalelor care trăiesc în
râuri, în lacuri şi în mări.
POLUAREA AERULUI
Aerul curat este esenţial pentru sănătatea noastră. Studiile arată că poluarea aerului, cauzată de
activităţile industriale şi de traficul rutier, are un impact semnificativ asupra stării de sănătate
a populaţiei. Aerul poluat este cauza unor numeroase tipuri de alergii şi a unor
Probleme respiratorii grave, precum astmul. Poluarea aerului este cauzată de industrie, de
transport, de sistemele energetice, de agricultură, dar şi de fiecare dintre noi. Printre cei mai
periculoşi poluanţi se numără gazele nocive şi aerosolii – particulele de praf sau de funingine,
emise de maşinile cu motoare disel, de uleiurile arse sau de solvenţii folosiţi la vopsele.
Acestea ne afectează plămânii.
A înţelege natura înseamnă a înţelege
viitorul, dar a face ceva pentru salvarea
naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă
să contribui la fericirea omenirii”
(Eugen A.Pora)