Sunteți pe pagina 1din 29

Tema 9.

ASIGURAREA DE TRANSPORT
Planul:
1.Asigurarea autovehiculelor
2.Asigurările CARGO în cadrul transporturilor internaţionale
3.Asigurările CASCO
4.Asigurarea aeronavelor
Asigurările auto a apărut pentru prima dată la începutul
secolului XX, fiind incluse în categoria accidente. În a doua
jumătate a secolului odată cu dezvoltarea transporturilor
rutiere, cu creşterea numărului de maşini şi cu diversificarea
acestora, asigurările de auto s-au desprins din grupa
asigurărilor de accidente devenind o categorie de asigurări de
sine stătătoare şi foarte vastă.
Deşi la început asigurările auto propuneau acordarea
protecţiei numai pentru vătămări corporale şi pagube materiale
produse terţilor odată cu trecerea timpului au apărut noi tipuri
de protecţie.
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI DIN REP.
MOLDOVA - SEMESTRUL 1 2017
100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

-100%

Prime brute subscrise S1 2017 mil. lei Prime brute subscrise S1 2016 mil. lei Prime brute subscrise Variatie % Despagubiri platite S1 2017 mil. lei
Despagubiri platite S1 2016 mil. lei Despagubiri platite Variatie % Cota de piata S1 2017 % Cota de piata S1 2016 %
Din punctul de vedere al utilizării autovehiculelor, asigurările ce
pot fi încheiate cuprind mai multe tipuri:
Asigurarea mărfurilor pe
timpul transportului

Asigurarea autovehiculelor
Asigurarea autovehiculelor

Asigurarea răspunderii
transportatorului;

Asigurarea pasagerilor,
asigurarea de accidente a
persoanelor legal
transportate în autovehicul

Asigurarea de răspundere
civilă
Asigurarea autovehiculelor
Asigurarea auto este cea mai frecvent întâlnită în asigurările non-viaţă. Ea se contractează cel mai uşor dintre toate asigurările
facultative şi este asigurarea cu cea mai mare rată a daunei.
Clasificarea riscurilor asigurabile în asigurarea de autovehicule ţine seama de tipurile de vehicule ce se asigură, datorită
varietăţii mari a acestora.
Clasele mai întâlnite sunt următoarele:

autovehicule vehicule
autovehicule
proprietate motociclete agricole şi auto speciale
comerciale
privată forestiere
Asigurarea de
avarii a Asigurarea
autovehiculelor autovehiculelor
pentru riscuri
speciale

Asigurarea de avarii a autovehiculelor
Riscurile pentru care se oferă protecţie sunt diferite de la o societate la alta, deoarece fiecare îşi stabileşte singură
politica de subscriere. Există totuşi anumite riscuri pe care le întâlnim la majoritatea societăţilor de asigurare, cum ar fi:
 avarii produse ca urmare a ciocnirii, lovirii sau izbirii cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile
aflate în afara ori în interiorul autovehiculului asigurat, răsturnări, derapări, zgârieturi, căderi,
 incendiu, precum şi pagubele produse din această cauză, cum ar fi: afumare, pătare, carbonizare sau alte distrugeri,
 trăsnet, explozie şi pagubele produse când acestea au avut loc la distanţă de autovehiculul respectiv,
 ploaie torenţială, grindină, inundaţie, apă rămasă pe sol, furtună, uragan, cutremur de pământ,
 prăbuşire sau alunecare de teren,
 greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă,
 avalanşe de zăpadă, căderea unor corpuri pe construcţia în care se află autovehiculul.
Asigurarea auto pentru riscuri speciale
 Asigurarea pentru riscul de furt la auto reprezintă o formă de asigurare specială care
acoperă riscul de furt al întregului autovehicul şi de cele mai multe ori al unor părţi
componente şi accesorii.
 Riscurile asigurate în baza acestei condiţii sunt:
furtul
autovehiculului
însuşirea sau al unor
arbitrară a componente şi
accesorii din
autovehiculului dotarea acestuia,
de către terţe prin efracţie sau
persoane prin acte de
violenţă

pagubele produse
autovehiculelor ca
urmare a furtului
sau a tentativei de
furt
Excluderile pentru această condiţie sunt:
dacă organele poliţiei nu confirmă furtul sau tentativa de furt, ori dacă la acestea nu s-a înregistrat o reclamaţie în
legătură cu furtul sau tentativa de furt

dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte persoane din familia asiguratului sau din serviciul acestuia,
în cazul în care aceste fapte rezultă din actele încheiate de organele de drept (poliţie)

dacă în timpul cât autovehiculul nu era folosit, iar conducătorul auto l-a părăsit, nu i s-a scos cheia din contact şi nu i s-
au încuiat uşile cu excepţia cazurilor când autovehiculul se afla într-o încăpere încuiată

dacă în momentul furtului sau al tentativei de furt, autovehiculul era desfăcut în părţile sale componente, cu excepţia
cazurilor în care furtul sau tentativa de furt s-au produs prin efracţie în încăperea în care se afla autovehiculul desfăcut în
părţile sale componente

pentru furtul integral al autovehiculului închiriat pe baza unei licenţe oficiale sau a cărui închiriere a fost menţionată
expres printre modurile de utilizare ale acestuia, în cazul în care furtul a avut loc în timpul perioadei de închiriere
Succesiunea faptelor pe care trebuie să le
îndeplinească asiguratul:
1. să înştiinţeze imediat organele poliţiei sau alte organe de cercetare mai apropiate
de locul producerii evenimentului, cerând întocmirea de acte cu privire la cauzele
şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele produse

2. să ia, pe seama companiei de asigurări şi în cadrul sumei asigurate,


potrivit cu împrejurările, măsuri pentru limitarea pagubei

3. să ia măsuri pentru salvarea bunurilor asigurate, pentru păstrarea şi paza


bunurilor rămase şi pentru prevenirea degradării ulterioare

4. să pună la dispoziţia societăţii de asigurare toate actele şi evidenţele necesare


pentru verificarea existenţei şi valorii autovehiculului asigurat, precum şi pentru
constatarea şi evaluarea pagubelor şi pentru stabilirea drepturilor la despăgubiri

5. să pună la dispoziţia societăţii de asigurare documentaţia privind


evenimentul asigurat, deoarece cuantumul despăgubirii se determină pe
baza acestei documentaţii
La asigurarea de tip CARGO, suma poate fi
formată din: valoarea
bunurilor
potrivit facturii;

alte tipuri de
costul
cheltuieli legate
transportului şi
cu transportarea
costul asigurării
mărfii

cheltuielile şi
taxele vamale
La înaintarea cererii de compensare a pagubei,
asiguratul sau beneficiarul mărfii este obligat să
confirme documental:

interesul său mărimea


producerea
pentru bunurile pretenţiilor sale
cazului asigurat
asigurate aferente pagubei
Documente de bază se consideră:

pentru confirmarea interesului în asigurarea încărcăturii:


pentru demonstrarea producerii cazului
bonurile de livrare, foile asigurat: pentru dovedirea
de însoţire şi alte mărimii pretenţiilor de
documente de asiguratul trebuie să despăgubire:
transportare, facturile şi prezinte documente de
confirmare, eliberate de procesul verbal de
conturile, dacă din constatare a pagubelor.
prevederile acestor organele competente
documente rezultă că
asiguratul este în drept să
dispună de încărcături
ASIGURAREA INTERNAŢIONALĂ DE
RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO CARTEA
VERDE
Republica Moldova a fost admisa de catre Asambleia Generala a Consiliului Interbirouri de la Londra ca
membru al sistemului international "Carte Verde" in anul 1997, iar de la 01.08.2001 a obtinut dreptul de a
emite propria polita de asigurare internationala "Carte Verde".

Prin asigurarea "Carte Verde" sunt protejate interesele tertelor persoane pentru pagubele produse vietii,
sanatatii si bunurilor lor in urma accidentelor rutiere, care au avut loc in afara hotarelor Republicii Moldova
(pe teritoriul tarilor membre ale sistemului "Carte Verde").

Contractele de asigurare se incheie pe un termen de la 15 zile pina la un an.


Cota primei de asigurare se determina in dependenta de tarile, in care pleaca asiguratul, tipul autovehicului
si termenul de asigurare. (tabela nr.1)

Limitele de raspundere ale Asiguratorului corespund prevederilor legislatiei tarii in care s-a produs
accidentul.
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT
POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017

700.00

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

-100.00

-200.00

TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Cota de piata S1 2016 %
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Cota de piata S1 2017 %
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Despagubiri platite Variatie %
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Despagubiri platite S1 2016 mil. lei
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Despagubiri platite S1 2017 mil. lei
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Prime brute subscrise Variatie %
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Prime brute subscrise S1 2016 mil. lei
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT POLITE CARTE VERDE - SEMESTRUL 1 2017 Prime brute subscrise S1 2017 mil. lei
ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE
CIVILĂ A TRANSPORTATORILOR FATĂ DE CĂLĂTORI
Asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori este aprobata prin Legea RM "Cu privire la
asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori" nr.1553 din 25 februarie 1998.
Asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor se aplica la transportarea organizata a calatorilor cu transportul

aerian auto feroviar fluvial


 Obiect al asigurarii este raspunderea civila a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vietii, sanatatii si bunurilor
calatorilor.
 Subiect al asigurarii poate fi persoana juridica, indiferent de tipul de proprietate si forma de organizare juridica, ori
persoana fizica care, in baza licentei, obtinute in ordinea cuvenita, efectueaza transportarea organizata a calatorilor cu
transport aerian, auto, feroviar si fluvial.
ASIGURAREA FACULTATIVĂ A MIJLOACELOR DE
TRANSPORT (CASCO)
 Asiguratii tipului respectiv de asigurare pot fi persoane fizice si juridice, precum
si cele straine, detinatori legitimi ai mijlocului de transport, care activeaza sau
locuiesc permanent in Republica Moldova, chiar daca mijlocul de transport este
luat in arenda, fapt certificat prin actul respectiv, dispun de mandat sau de
procura proprietarului, vizata de serviciul notarial in vederea detinerii, utilizarii,
girarii mijlocului de transport.
 Obiecte ale asigurarii facultative CASCO - toate mijloacele de transport auto,
remorci, semiremorci, pasibile de asigurat, adica dispun de numere aplicate pe
caroserii, motoare, nu prezinta deteriorari penetrante ale elementelor caroseriei,
fisurari ale geamurilor.
 Mijloacele de transport sunt protejate 24/24 ore (non-stop), indiferent de locul
parcarii.
În calitate de subiecţi (contractanţi) ai asigurării CASCO pot fi considerate:

persoanele fără
cetăţănie, care locuiesc
persoane fizice şi permanent în Republica
juridice, care Moldova, atunci când:
automobilelor, şi activează pe autovehiculul este
persoanele fizice, vârsta de 16 ani – teritoriul proprietatea lor;
care au atins vârsta în cazul asigurării Republicii autovehiculul este luat
de 18 ani în cazul Moldova în arendă în baza
asigurării mijloacelor de contractului de arendă;
transport moto ambasade, dispun de o procură
consulate, vizată notarial cu
întreprinderi mixte. dreptul de a deţine, a
utiliza sau a gira
autovehiculul dat.
Lista companiilor de asigurari care ofera
acest produs:
 1. AUTO-SIGURANTA
2. ASTERRA GROUP
3. ASITO
4. ARTAS
5. ACORD GRUP
6. DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP
7. EUROASIG GRUP
8. EXIM-ASINT
9. GALAS
10. GARANT
11. GARANTIE
12. GRAWE CARAT ASIGURARI
13. MOLDASIG
14. MOLDCARGO
15. MOLDOVA-ASTROVAZ
16. TRANSELIT
17. ALLIANCE Insurance Group
18. VITORIASIG
19. IDEEA ASIGURARI
20. KLASSIKA ASIGURARI
21. GENERAL ASIGURARI
ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ
PENTRU PAGUBE PRODUSE DE AUTOVEHICULE

 Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto este aprobată prin


Legea Republicii Moldova "Cu privire la asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule" din
22/12/2006 nr. 414 publicată la 09/03/2007 în Monitorul
Oficial nr.032.
 Asigurarea prevede recuperarea pagubelor produse vietii, sanatatii si
bunurilor tertelor persoane in urma accidentelor rutiere care au avut
loc pe teritoriul Republicii Moldova.
TOPUL COMPANIILOR DE ASIGURARI CARE EMIT
POLITE RCA - SEMESTRUL 1 2017
200.00

150.00

100.00

50.00

-50.00

-100.00

Prime brute subscrise S1 2017 mil. lei Prime brute subscrise S1 2016 mil. lei Prime brute subscrise Variatie % Despagubiri platite S1 2017 mil. lei
Despagubiri platite S1 2016 mil. lei Despagubiri platite Variatie % Cota de piata S1 2017 % Cota de piata S1 2016 %
Obligatiunile asiguratilor si asiguratorilor in cazul
asigurarii obligatorii de raspundere civila

Obligatiunile
Companiei de Obligatiunile
asigurari asiguratilor
În calitate de obiecte ale asigurării se consideră autovehiculele pentru
transporturi terestre care pot fi grupate în următoarele tipuri:
autovehicule destinate transporturilor de persoane

autovehicule destinate transporturilor


de bunuri
autoturisme,
autobuze, autovehicule speciale:
motociclete autocamioane,
autofurgoane,
autocisterne autovehicule pentru
autovehicule pentru
stingerea incendiilor;
gospodăria comunală
autosanitare;
autovehiculele cu
deteriorări ale
geamurilor, cu
avarieri sau
corozie evidentă
a detaliilor
autovehiculele la caroseriei
care lipseşte
numărul caroseriei
şi al motorului
Nu pot fi
obiecte ale
asigurării:
Obiectul asigurării aeronavelor:

pierderea şi
avarierea
navei

răspundere
a civilă
faţă de
terţi
răspunderea faţă
de pasagerii sau
bagajele
acestora şi
pentru mărfurile
transportate
Riscurile asigurate:
pierderea fizică directă sau pierderea totală constructivă ori
avarierea navei în timpul zborului, rulării la sol şi al staţionării
la sol.

dispariţia aeronavei

avariile pricinuite aeronavei de măsurile de salvare

cheltuielile făcute pentru salvarea şi conservarea


aeronavelor
Asigurarea • o călătorie
determinată
aeronavelor se
• o perioadă
poate încheia determinată de
pentru: timp
--În asigurarea pentru pierderea sau avarierea aeronavei, la asigurarea încheiată pentru o
perioadă de timp, răspunderea asigurătorului începe şi încetează la date precise stabilite în
poliţa de asigurare.
--La asigurările încheiate pentru o călătorie, răspunderea asigurătorului începe în
momentul începerii reparaţiilor de îmbarcare a călătorilor sau de încărcare a mărfurilor sau
în momentul pornirii motoarelor, în cazul unei călătorii fără pasageri sau mărfuri şi
încetează în momentul încheierii operaţiilor de debarcare sau descărcare a mărfurilor pe
aeroportul de destinaţie sau în momentul opririi motoarelor, în cazul călătoriilor fără
pasageri sau mărfuri.

S-ar putea să vă placă și