Sunteți pe pagina 1din 34

Elaborat: Bivol Nicolae

Verificat: Șestenco Natalia


1. Forța care acționează asupra
mărfurilor în procesul de transport.
2. Depozitarea și fixarea încărcăturii în
caroseriile vehicolelor.
3. Factorii care afectează încărcătura.
4. Cauzele pierderii de bunuri.
Păstrarea mărfurilor se face în spaţii de depozitare
mobile si fixe, special amenajate, pe perioade diferite de
timp, în funcţie de cerinţele pieţei.
Păstrarea mărfurilor constituie una dintre etapele
circuitului tehnic al produselor, cu rol important în
menţinerea caracteristicilor de calitate ale produselor şi
chiar în îmbunătăţirea acestora, sub influenţa factorilor
interni si externi care influenţeaza desfaşurarea unor
procese fizice, chimice, biochimice.
Păstrarea în condiții optime a mărfurilor presupune în
primul rând controlul și dirijarea permanentă a
perimetrilor atmosferici (temperatura,umeditatea
relativă a aerului,circulația aerului, compoziția aerului).
 Factori interni (ai produsului):
• stadiul de prelucrare tehnologică;
• starea de salubritate.
• proprietățiile fizice, biologice, chimice.
 Factori externi(ai mediului de
păstrare)
•Factori externi (ai mediului de
păstrare):
» Factori atmosferici - temperatura si umiditatea
aerului, compoziția aerului, circulatia aerului;
» Factori biologici - microorganisme,insecte;
» Factori mecanici - solicităriile mecanice;
» Ambalajul - tipul ambalajului și natura
materialului folosit;
» Starea de igienă - a depozitului sau a
mijlocului de transport;
» Respectarea vecinătații admise - deoarece sunt
unele produse care emană mirosuri sau cedeăza
apa,iar alte produse pot absorbi sau reține aceste
componete;
» Modul de aranjare a ambalajelor, care trebuie
sa permită controlul permanent al calității produselor.
Pentru optimizarea spaţiului de depozitare,
trebuie luat în calcul diverse instrumente, cum
ar fi rafturile auto sau alte dispozitive de
organizare a mărfurilor, dar este important să
reţinem că acestea să fie întotdeauna adaptate
tipului de marfă transportat.
Așadar, trebuie luat în calcul fiecare instrument
sau dizpozitiv care va putea fi util în organizarea
interioară a spaţiului, inclusiv covorasele anti-
derapante pentru europaleți, chingi,
limitatoare de marfă, plasă pentru asigurarea
mărfii, lanțuri de ancorat etc.
Lanțuri de ancorat
În cadrul activității obișnuite de condus care include și frânări
bruște, accelerări, manevre de evitare și condiții proaste de
drum, încărcătura este supusă la niște forțe enorme.

Exemplu: 0,5 G lateral înseamnă că încărcătura cu greutate


proprie de 10 tone poate apăsa pe prelată cu o sarcină de până
la 5 tone. 0,5 G = 50% din greutatea proprie.
Coeficientul de frecare µ (mü)
Atunci când încărcătura se află pe suprafața de încărcare, între
încărcătură și podeaua semiremorcii ia naștere o frecare, care
este exprimată prin coeficientul de frecare. Acest coeficient
servește la calcularea capacității de alunecare a încărcăturii și
la determinarea numărului necesar de chingi.
Chingile de fixare sunt utilizate în primul rând
pentru asigurarea sarcinii prin formă și aplicarea
forței în vehicul. Prin fixarea cu chingi este crescută
greutatea sarcinii și îmbunătățită siguranța ei. În
principiu se poate face diferența:
 Clichet cu manetă scurtă cu cca. 350 daN (kg)
forță de tensionare
 Clichet cu manetă lungă cu cca. 500 daN (kg)
forță de tensionare
Forța efectivă de tensionare depinde întotdeauna de
volumul de forță aplicat asupra centurii de fixare prin
intermediul clichetului. Acesta este motivul pentru care
forța de tensionare efectiv aplicată poate fi determinată
numai cu un aparat de măsură a forței de pretensionare.
Centură de fixare prin intermediul clichetului
Asigurarea corectă şi eficientă a încărcăturii este una
dintre responsabilităţile principale ale şoferului de camion.
Aceasta trebuie să ţină cont de anumite reguli care pot depinde
de tipul de marfă transportat dar şi de prevederile legislaţiei
sau de bunele practici din domeniu. Să nu uităm că de multe ori
marfa transportată este chiar mai valoroasă decât camionul
care o transportă. Printre obligaţiile legate de siguranţa
transportului care îi revin şoferului, se numără următoarele:
 Respectarea sarcinii totale admise
 Respectarea sarcinii maxim admise pe axa
 Respectarea dimensiunilor admise ale vehiculului,
inclusiv ale încărcăturii
 Controlul pe traseu al măsurilor de asigurare a
încărcăturii în ceea ce priveşte eficacitatea lor, de exemplu
restrângerea chingilor
 Nu este permis ca funcţiile vehiculului să fie afectate
 Un alt aspect este acela că firma de transport ar
trebui să-şi echipeze maşina corespunzător mărfii
pe care urmează să o încarce. Astfel şoferului nu
ar trebui să-i lipsească, de la caz la caz, chingile,
lanţurile, penele sau colţarele în număr suficient.
 Se cuvine să spunem câteva cuvinte şi despre
chingi şi lanţuri. Fiecare dintre acestea are o
etichetă pe care este înscrisă forţa pe care o poate
exercita şoferul pe clichet (SHF=forţa de acţionare
a pârghiei clichetului), nu are rost să lungiţi
pârghia pentru a strânge mai tare, căci se poate
distruge clichetul. Oricum, forţa de întindere a
chingii ajunge astfel la maximul înscris pe etichetă
(STF =forţa de întindere).
Un mod de
fixare a
încărcăturii
în
caroseriea
autovehicol
ului
Asigurarea și securitatea mărfii în caroseriea
autovehicolului
 Obiectivele urmarite in procesul de
încarcare și de aranjare a produselor ce
urmeaza a fi transportate sunt
urmatoarele: reducerea costurilor de
manipulare, utilizarea la maximum a
spatiului din autocamion, indeplinirea
anumitor factori de securitate pentru a
evita riscul unor accidente.
 Încărcarea marfurilor din spatiile speciale
de depozitare in camion are o importanta
benefica asupra costurilor de transport si
manipulare pe care le presupune.
Produsele ce urmeaza a fi incarcate si transportate
sunt preluate pe rand unul cîte unul ținînd cont de masa lor si
de posibilitatile de prindere.

Marfa va trebui așezată și fixată pe suprafata de


incarcare, astfel incat, sa se tina cont de specificatiile de
transport ale producatorului. Pe timpul transportului acestea
vor fi asezate si fixate in asa fel incat sa nu se poata misca in
autocamion pe timpul deplasarii.Obiectele grele vor fi asezate
direct pe suprafata de incarcare urmand sa suprapunem restul
incarcaturii in functie de greutatea acestora de la cel mai greu
la cel mai usor.

Încărcarea obiectelor se vor face in mod invers descarcarii,


astfel primul obiect incarcat va fi ultimul descarcat.
Moduri de
amplasare și
fixare a
diferitor
mărfuri
 Abordați curbele sau sensurile giratorii
cu viteză redusă, mai ales dacă aveți o
marfă grea. Țineți minte că atunci când
frânați brusc, încărcătura va exercita o
forță suplimentară asupra chingilor de
ancorare sau a elementelor de fixare.
 Pentru a evita eventuala rupere a
acestora, păstrați o distanță de
siguranță și adaptați viteza de drum
condițiilor de trafic.
Consecințele neglijării cerințelor de securitate
 Riscul poate desemna ansamblul evenimentelor care pot surveni
pe parcursul transportului (accidente, calamitati etc.). În plus, pot
sa se produca riscuri speciale, datorita unor fapte ca greve, revolta,
sabotaj, conflicte armate etc.
 Cauzele care duc la pierderea mărfii :
- forța majoră (evenimente imprevizibile și irezistibile);
- furtul pe traseu;
- viciul propriu al marfii;
- culpa expeditorului (ambalaj necorespunzator, încarcare
defectuoasă);
- culpa destinatarului (greseli de descarcare).
- culpa șoferului
- accidente rutiere
- calamități naturale
În practica asigurarii prezinta importanță noțiunile de avarie totala, avarie
particulara si avarie comuna.

AVARIA TOTALĂ presupune pierderea sau distrugerea totala a marfii


si este de 2 feluri:

- reală – marfurile distruse iremediabil sau disparute complet si definitiv;

- prezumtivă – mărfuri abandonate, deoarece pierderea lor totala este


inevitabila.

AVARIA PARTICULARĂ sau PARŢIALĂ - este vorba de deteriorări


sau pierderi de marfa, care se datoreaza unor evenimente majore, care survin în
timpul transportului (naufragiu, accident rutier, deraiere etc.), fie unor situatii
care privesc exclusiv marfa respectiva (cădere, pierdere etc.).
AVARIA COMUNĂ - este o notiune specifica transportului maritim si
fluvial si desemneaza pierderea rezultata în urma unei decizii conștiente a
căpitanului de a sacrifica o parte din marfa pentru a salva nava dintr-o situatie
dificila (ex. inundarea vasului, naufragiu) .
The End

S-ar putea să vă placă și