Sunteți pe pagina 1din 15

SITUAŢIA INTERNAŢIONALĂ

Imperiul Otoman începea să dea


semne de slăbiciune
Apar noi ameninţări la adresa Ţării
Româneşti, două mari puteri militare:
Imperiul Habsburgic (Austria) şi
Imperiul Ţarist (Rusia), care doreau
să se impună în estul Europei
Otomanii ajung să se lupte cu
austriecii şi cu ruşii chiar pe pământul
ţării noastre
CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
A făcut parte din marea boierime, familia
sa având o avere foarte mare
Ajunge domnitor în Ţara Românească
sprijinit fiind de marea boierime
Domneşte între anii 1688 – 1714, timp
de 26 ani
Plăteşte mult aur turcilor pentru a
rămâne domnitor – a fost supranumit
“Prinţul aurului”
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
BUN DIPLOMAT
- reuşeşte să păstreze independenţa ţării, în ciuda
faptului că cele trei mari imperii doreau să o ocupe;
- încheie un tratat de alianţă cu Rusia când Transilvania
este alipită Imperiul Habsburgic
MARE IUBITOR DE CULTURĂ
- sprijină dezvoltarea culturii prin construirea de biserici,
mănăstiri, şcoli, palate;
- se tipăresc numeroase cărţi în mai multe limbi-turcă
slavonă, greacă, arabă, română;
- a înfiinţat Academia din Bucureşti;
- în arhitectură a rămas cunoscut “stilul brâncovenesc”-
casele au balcoane înalte (foişoare) împodobite cu
motive populare româneşti, scări exterioare, şiruri de
coloane (colonade);
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
SFÂRŞITUL
- otomanii doreau să pună mâna pe averea
domnitorului;
- aflând de tratatul de alianţă încheiet cu ruşii, otomanii
hotărăsc să-l detroneze pe domnitor;
- Constantin Brâncoveanu este chemat la Istanbul şi
este arestat împreună cu familia sa;
- pentru a fi lăsat în viaţă, i se cere să spună unde şi-a
ascuns averea şi să renunţe la religia creştină;
- refuzând să se supună otomanilor, Constantin
Brâncoveanu este omorât împreună cu cei patru fii ai
săi;
- corpul său este înmormântat la Mănăstirea Sf.
Gheorghe Nou din Bucureşti
Moartea lui Brâncoveanu
Biserica Sf. Gheorghe
Nou, Bucureşti
Biserica Hurezu Palatul Mogoşoaia

Mănăstirea Sâmbăta de Sus


DIMITRIE

CANTEMIR
DIMITRIE CANTEMIR
Născut la 1673
A fost fiul lui Constantin Cantemir, domn
al Moldovei;
A fost ostatic la Poartă de la 15 ani, timp
de 17 ani;
La Istanbul studiază foarte mult,
ajungând unul dintre cei mai renumiţi
învăţaţi ai vremii;
DIMITRIE CANTEMIR
Ajunge domnitor în Moldova cu ajutorul turcilor;
Domneşte între anii 1710 – 1711
În anul 1711 încheie un tratat de alianţă cu ţarul
Petru cel Mare al Rusiei, prin care se obligă să ajute
Rusia în lupta împotriva otomanilor;
Se alătură trupelor ruseşti în bătălia împotriva
turcilor, ce are loc la Stănileşti, lângă Prut;
Ruşii au fost învinşi, iar Dimitrie Cantemir se
refugiază în Rusia împreună cu familia sa;
A ajuns consilier al ţarului Petru cel Mare;
A murit în Rusia în anul 1723
Actualmente, osemintele sale se odihnesc în
Biserica Trei Ierarhi din Iaşi.
DIMITRIE CANTEMIR
UN MARE ÎNVĂŢAT
- era cărturar, enciclopedist, etnograf, geograf, filozof,
istoric, lingvist, muzicolog, om politic şi scriitor român;
- vorbea 10 limbi
- a scris:
Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea –
prima lucrare filozofică românească
Descrierea Moldovei – face descrierea geografică şi
politică a Moldovei, a limbii folosite, obiceiurilor şi a
folclorului;
Istoria Imperiului Otoman
Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor -
cuprinde istoria noastră de la origini până la
descălecare;
Sistema religiae mahomedane
Cartea ştiinţei muzicii
Muzeu dedicat lui Dimitrie Biserica Trei Ierarhi din Iaşi
Cantemir la Istanbul

Monede bătute în 2003 cu


ocazia împlinirii a 330 de ani de
la naşterea lui Dimitrie Cantemir
URMĂRILE DOMNIILOR
LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU ŞI DIMITRIE CANTEMIR

Otomanii nu mai au încredere în domnitorii de


origine română
La conducerea celor două Ţări Româneşti au
fost puşi domni străini, de obicei de neam
grec;
Domnitorii puşi de turci au fost numiţi fanarioţi,
după numele cartierului Fanar, unde aceşti
locuiau la Istanbul;
Urmează o perioadă grea pentru Ţările
Româneşti
REALIZAT DE :

INSTITUTOR CIUPA CAMELIA


ŞC. “ION AGÂRBICEANU”
CLUJ-NAPOCA