Sunteți pe pagina 1din 19

TULBURARI L A LIMITA

C U N O R M A L I TAT E A
NEVROZE
P U N G A G E O R G I A N A ROX A N A
M G V I G R U PA 9
• Domeniul cel mai întins al psihopatologiei cu etiologie dominant psihogena îl reprezinta nevrozele.
Când vorbim despre psihogenii, ne referim la un grup polimorf de afectiuni psihice de intensitate si
coloratura psihopatologica variabila, cu etiologie în principal reprezentata de traume psihice care
interfereaza cu istoria individului, brutal sau trenant, depasindu-i capacitatile de adaptare si raspuns,
a caror aparitie si evolutie depind de durata si intensitatea psihotraumei ca si de particularitatile
psihologice si somatice ale subiectului. Cunoscute si ca "tulburari functionale", deoarece nu poate fi
identificat un substrat organic pentru justificarea simptomatologiei, psihogeniile au ca elemente
definitorii:

• prezenta evenimentului psihotraumatizant;

• terenul constitutional

• legatura inteligibila între continutul trairilor patologice si trauma.


NEVROZELE
• Definitie=potrivit concepțiilor contemporane, se determină ca o boală,
condiționată de situația conflictuală psihogenă acută sau cronică extraordinară
în urma tulburării interrelațiilor umane, ce se manifestă cu precădere prin
dereglarea funcțiilor sistemelor emotiv, vegetativ și endocrin.

• Nevroza se caracterizează prin reversibilitatea dereglărilor patologice,


independent de vechimea procesului, prin specificitatea manifestărilor clinice cu
dominarea perturbărilor emoțional afective și somatovegetative, prin păstrarea
atitudinii critice a pacientului față de boală. Particularitățile tabloului clinic al
nevrozei depind nu numai de caracterul situației conflictuale și emotive, dar și
de personalitatea individului, specificând diverse variante clinice.
ETIOLOGIA NEVROZELOR
• În prezent e acceptată concepția unei etiologii multifactoriale a nevrozelor.
Diversitatea factorilor etiologici se poate grupa în trei categorii: biologici,
sociali, psihogeni. Fiecare din factorii etiologici deține ponderea respectivă în
instalarea unui anumit tip de nevroză.

• Nevroza se consideră ca reacție la amploarea stresului psihosocial,


proporțională cu poziția socială a individului. Patogenitatea circumstanțelor
vitale se manifestă doar în combinare cu atitudinea individului față de ele. Astfel,
patogenia nevrozei este o reacție la stres a unui psihic vulnerabil, cu un conflict
interior dureros, la persoanele neantrenate sau depășite ca poziție socială și
pregătire, de răspunderile sociale mereu în creștere.
PATOGENIA NEVROZELOR

• Conceptul neurodinamic
• Conceptul neurochimic
CONCEPTUL NEURODINAMIC

• Conceptul neurodinamic al nevrozelor prezintă prima încercare de a explica


mecanismele de formare a nevrozelor, bazându-se pe conceptul lui I.Pavlov
despre tipurile activității nervoase superioare. Astfel, prin nevroză se
subînțelege dereglarea de lungă durată a activității nervoase superioare
provocată de supraîncordarea proceselor nervoase din scoarța cerebrală sub
acțiunea excitanților neadecvați ai mediului ambiant. Tipul activității nervoase
superioare deține rolul de substrat care fie că predispune, fie că împiedică
dezintegrarea proceselor nervoase (neurastenia apare la indivizii cu tipul slab
dezechilibrat sau puternic; isteria - la indivizii cu prevalarea subcortexului etc).
CONCEPTUL NEURODINAMIC

• Conform acestui concept, la baza activității nervoase superioare stă


corelarea a trei sisteme: subcortexul (instinctele), sistema de
semnalare corticală, care reflectă lumea înconjurătoare și sistema
de semnalare, care asigură interacțiunea individului cu sfera cocială.
Pentru nevroze este caracteristică dezintegrarea activității
sistemelor respective și a interrelațiilor dintre ele, ce își găsește
exprimare intr-o diversitate de forme clinice.
• În patogenia nevrozelor un rol important îl dețin două mecanisme
fiziopatologice: activarea sistemelor aferente și eferente ale creierului și
dezechilibrul activității integrative ale creierului, îndeosebi al complexului
limbico-reticular, ce posibil determină tipul nevrozei. Astfel, patologia
complexului hipotalamus – regiunea frontală a scoarței cerebrale induce
nevroza isterică sau cea obsesivă, pe când disfuncția complexului hipocamp
- amigdalar provoacă neurastenia.

• La baza formării nevrozelor experimentale drept factor patogenetic


servește următoarea triadă „informațională”:

• necesitatea prelucrării unui volum mare de informație;


• deficitul de timp predispus creierului pentru prelucrarea informației
respective;
• nivelul înalt al motivației.
CONCEPTUL NEUROCHIMIC

• Conceptul neurochimic al nevrozelor se bazează pe teoria lui H. Selye despre stres, îndeosebi
cel emotiv, determinând nevroza drept model de stres emoțional cronic. Examenul biochimic
relevă perturbări cantitative esențiale ale catecolaminelor, în special al adrenalinei și
noradrenalinei, la indivizii cu nevroze. Caracterul schimbărilor metaboliților și predecesorilor
acestora depinde de tipul nevrozei. Astfel, cel mai jos nivel al dopaminei a fost stabilit în
neurastenie, pe când la bolnavii cu obsesii nivelul catecolaminelor depășește cel normal.
• În patogenia nevrozelor se implică și structurile serotoninergice ale hipotalamusului și a
mezencefalului (nivelul serotoninei crește doar în stresul de scurtă durată, pe când în cel
îndelungat activitatea sistemei enterohromafine rămâne pe parcurs stabilă).

• În procesele de activare aferentă a scoarței paralel cu mecanismele adrenergice se implică


și cele colinergice. Experimental s-a determinat o disociere a mediatorilor in neurastenie:
nivelul ecscreției catecolaminelor crește, pe când cel al acetilcolinei se micșorează.
Nevrozele obsesive se caracterizează printr-un paralelism al activității cuplului
acetilcolină-adrenalină.

• Un rol determinant în patogenia reacțiilor vegetative în cadrul nevrozelor i se atribuie


histaminei - substanță cu acțiune preponderent parasimpatică, care se include în
mecanismele nervoase centrale și periferice. Histamina crește sinteza acetilcolinei,
concomitent inhibă activitatea colinesterazei.
CLASIFICAREA NEVROZELOR

• Se disting următoarele forme principale de nevroze: forma astenică (neurastenia, psihastenia),


isterică (isterio-neurastenia) și obsesivă.
NEVROZA ASTENICĂ
• Nevroza astenică (neurastenia) a fost descrisă de medicul american Gh. Bard ca o boală, ce
apare în urma unei lupte supraîncordate pentru existență. Actualmente neurastenia se
consideră una din formele fundamentale de nevroză. Ea apare mai frecvent la persoanele cu tip
nervos echilibrat în urma supraîncordării proceselor nervoase fundamentale (excitației sau
inhibiției), provocate de excitanți cu forță exagerată sau la acțiune îndelungată sau din cauza
alternării rapide a acțiunii factorilor excitativi și celor inhibitori (“ciocnirea” proceselor de
excitație și inhibiție).
• Baza clinică a sindromului neurastenic o costituie excitabilitatea exagerată și epuizare ușoară,
ce se manifestă prin impulsivitate, hipersenzitivitate la durere, lumină, excitanți tactili și auditivi,
percepere acutizată a impulsației din țesuturi și organe, care provoacă parestezii sau sinestezii
în cutia toracică, în abdomen sau în alte organe viscerale, fiind diagnosticate ca nevroze
cardiace cardiovasculare, intestinale etc. Este caracteristică și cefaleea cu caracter constrictiv
(“simptomul de cască” descris de Hipocrate), labilitatea emotivă și vegetativă, hiperreflexia,
dermografism modificat, hiperestezie totală, distragere, epuizare exagaretă, scăderea potenței
sexuale, frigiditate și dismenoree.
NEVROZA ISTERICĂ
• Manifestările isteriei survin atât în urma consolidării și amplificării diverselor tulburări
funcționale primare neisterice, cât și sub influența mecanismului de sugestie și
autosugestie conform închipuirilor bolnavului despre simptomele unei sau altei boli
imitate de el. Bolnavii au o “plăcere și dorință condiționată”. Caracterul acestor închipuiri
în limite mari poate condiționa o variabilitate neobișnuită a tabloului clinic al neurozei. Cu
toate acestea, isteria ce caracterizează și prin particularități specifice: bolnavii se poartă
demonstrativ și, în același timp, se creează impresia că pentru ei manifestările bolii sunt
neînsemnate. Ei se supun foarte ușor autosugestiei, ce condiționează diversitatea tabloului
clinic. Deseori, e posibilă și sugestia conștientă sau inconștientă, ce vine de la medic sau
de la cei ce-l înconjoară.
• Multitudinea manifestărilor clinice include dereglări vegetative, de motilitate, sensibilitate
și ale activității nervoase superioare. Accesele isterice se caracterizează printr-un
polimorfism deosebit și apar, de regulă, în prezența apropriaților, medicilor și niciodată nu
sunt precedate sau însoțite de traume esențiale, durata lor depinzând de
comportamentul celor din jur. Caracterul acceselor este diferit și se asociază frecvent cu
reacții emotive fulgerătoare și poze cu manierism.
NEVROZA OBSESIVĂ
• Nevroza obsesivă (obsesivo-fobică) apare în situații conflictuale la
persoanele cu trăsături de caractre alarmant ipohondrice, la care gândirea
logică predomină asupra sentimentelor. Bolnavii cu nevroză obsesivă nu
sunt siguri de acțiunile lor, fixează legăturile dintre unele împrejurări
inofensive pentru ei cu succesul sau insuccesul personal. Teama
insuccesului și îndoielile servesc drept cauză a nesiguranței sale în deciziile
luate, privind acțiunile proprii. La acești bolnavi pot apărea diferite fobii:
algofobia (teama de durere), claustrofobia (teama de spații închise),
agorafobia (teama de spații deschise), hematofobia (teama de sânge),
cardiofobia (teama de patologie cardiacă), cancerofobie (teama de cancer)
etc.
• Psihoterapia individuala ajuta persoana nevrotica sa constientizeze
impasul in care se afla si sa activeaze proprile resurse emotionale,
cognitive si motivationale.Utilizand metode si tehnici diverse (de
modificare a comportamentelor, a emotiilor si gandurilor
distructive/ Hipnoanalizadezadaptative) psihoterapia are ca si
finaliate dimnuarea sau disparitia simptomelor, a suferinte
psihosociale si/sau psihosomatice. Totodata, psihoterapia modifica
atitudinile ce perturba procesul de schimbare, incurajeaza
maturizarea, contribuind la dezvoltarea si sanatatea persoanei aflate
in tratament.
TRATAMENT
• Psihoterapia este forma cea mai eficienta de tratament si ameliorare
in cazul problemelor de natura psihologica. Persoana predispusa
catre Terapienevroza, pe langa unele vulnerabilitati biologice, prezinta
un deficit de maturizare psiho-afectiva (o nevoie crescuta de
dependenta interpersonala, capacitate decizionala scazuta in planul
vietii personale si sociale), o insuficienta identitate (o existenta
marcata de tensiuni interioare si conflicte intrapsihice prelungite).
• Persoanei nevrotice ii lipseste increderea in sine, in rolul sau social,
este agresiva fata de ceilaltii (ironie) sau fata de sine insusi
(tentativa de suicid), prezinta tulburari de somn (insomnie sau
hipersomnie), de sexualitate (frigiditate sau impotenta, abstinenta
sistematica sau masturbare) si pare a obosi exagerat de usor.
• Psihoterapia individuala ajuta persoana nevrotica sa constientizeze impasul in
care se afla si sa activeaze proprile resurse emotionale, cognitive si
motivationale.Utilizand metode si tehnici diverse (de modificare a
comportamentelor, a emotiilor si gandurilor distructive/
Hipnoanalizadezadaptative) psihoterapia are ca si finaliate dimnuarea sau
disparitia simptomelor, a suferinte psihosociale si/sau psihosomatice. Totodata,
psihoterapia modifica atitudinile ce perturba procesul de schimbare,
incurajeaza maturizarea, contribuind la dezvoltarea si sanatatea persoanei aflate
in tratament.

S-ar putea să vă placă și