Sunteți pe pagina 1din 7

ELEMENTE

SENZORIALE ȘI
COGNITIVE ÎN
FORMAREA
REPREZENTĂRILOR
Elemente cognitive în
formarea reprezentărilor

Alina GHEORGHE
Anul I
Grupa 1
„Reprezentarea este o entitate de natură
cognitivă care reflectă in sistemul mintal al
individului o fracţiune de univers exterior acestui
sistem.” (Denis , pp. 667, 1108)
Reprezentările și gândirea

Veriga cea mai importantă care face joncţiunea


între reprezentare şi gândire o constituie
„conceptele figurale”. Acestea reflectă sub formă
imagistică, intuitivă, determinaţiile spaţiale ale
lucrurilor şi le grupează în categoria figurilor
geometrice.

Apropierea dintre cele două este redată de:


 analiza;
 sinteza senzorială;
 operații intelectuale.
Reprezentările și imaginația
 Semnificativepentru această parte sunt
reprezentările despre obiecte și
fenomene care se manifestă într-o
formă sau într-o relație în care nu au
fost percepute vreodată.
Reprezentările și memoria
 Reprezentarea nu este un simplu fapt de
evocare din memorie, ci este generată
de construcții și reconstrucții mintale.
Reprezentările și limbajul
Funcții reglatoare ale cuvântului:
 construirea unei imagini mai bogate sau
schematice;
 organizării unei serii întregi de imagini;
 evocarea unei reprezentări deja formată;
 instrument de organizare și transformare a
imaginilor;
 integreză procese precum gândirea și
imaginația.
Bibliografie
 1. Cosmovici, A. (1996), Psihologia
generală, Iași, Ed. „Polirom”.
 4. Roșca, Al. (1975), Psihologie generală,
București, Ed. Didactică și Pedagogică.
 5. Sima, I., Sima, M., (2002), Psihologie –
partea I, Sibiu, Ed. Universitară „Alma
Mater”.
 6. Zlate, M. (1999), Psihologia
mecanismelor cognitive, Iaşi, Ed. „ Polirom”.