Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Conceptul de cultură
2. Componentele culturii
3. Cultura populară
4. Subculturile
5. Contracultura
1. Conceptul de cultură
Cultura = “cultivarea pământului”, a valorilor umane, dezvoltarea,
emanciparea spiritului uman

Voltaire sec. XVIII – cultivarea minţii, a raţiunii.


 Cultura – orice produs al gândirii şi activităţii umane, toate produsele
materiale şi nemateriale ale omului care au un sens dat de om, modul
fundamental de satisfacere a trebuinţelor umane, moştenirea trecutului,
creaţia prezentului, ansamblu de comportamente, credinţe, valori,
atitudini şi idealuri învăţate care ghidează persoana în viaţa socială.
Cultura nonmaterială
 abstractă: valori, credinţe, simboluri, norme, obiceiuri, instituţii

Cultura materială
 produse fizice, obiecte, computere, monede… ce formează o lume proprie fiinţelor umane
 societatea evoluează fără a fi nevoie de reluarea descoperirilor trecutului

Cultura este ca o hartă


îl ajută pe om să găsească unele răspunsuri în vederea integrării
Concepte
 „model cultural” – fizionomia proprie unui popor – “patern”
 „etos” – spiritul unui popor – „umorul la români”, „spiritul metodic la germani”
 “teme culturale” - principii care influenţează comportamentul “superioritatea bărbatului asupra femeii”
 “personalitate de bază” - configuraţie psihologică proprie membrilor unei societăţi, stil de viaţă
 “constantele universale ale culturii” - locuinţa, hrana, arta şi jocul, limba, religia, familia, educaţia
2. Componentele culturii

 Simbolul - orice obiect care exprimă un alt obiect


 Limba - sunete, cuvinte, propoziţii cu înţelesuri specifice
 Normele - reguli care determină ce comportament e corespunzător sau nu conform standardelor
 Obiceiurile - formă aparte a normelor
 Valorile sociale - realităţi abstracte cu privire la ceea ce este corect şi bun
 Tradiţiile - moştenirea culturală, patimoniul cultural al societăţii transmis pe durată lungă de timp.
3. Cultura populară

Modele culturale şi norme simbolice, expresia ideilor de grup


Formă de reprezentare a etniei, obiceiuri, tradiţii, mentalităţi, creaţii, obiecte de artă
populară cu valoare artistică, expresie a unui mod particular de civilizaţie ţărănească
4. Subculturile

 Specifice grupurilor etnice, religioase, de vârstă, ocupaţionale


 Prin studierea subculturilor descifram procesele de schimbare ale societăţii

Funcţii:
 integrarea
 comunicarea
 adaptarea
 socializarea
 inovarea
 conservarea
 crearea de noi valori
5. Contracultura
Realitate socială ce se opune valorilor dominante dintr-un grup

În anii 60 - proteste ale generaţiei tinere - hippy, au apărut ca reacţie la tendinţa de distrugere a mediului
înconjurător printr-o politică industrială haotică şi expansionistă (interes pentru ecologie)

Resping ştiinţa şi ordinea şi acceptă iraţionalul, misticul şi devianţa


Cultura

S-ar putea să vă placă și