Sunteți pe pagina 1din 1

Formular F 5

Aprobat,
Nr. din în şedinţa C.A. din data de ……..……
Preşedinte: Prof. EMANOIL REMUS CAZACU

……………………………………….

REFERAT,
pentru plata orelor efectuate în situaţia de concediu medical/fără plată, al unor cadre
didactice

Subsemnatul(a) ……………………………………………… profesor, specialitatea


……………………………………………la Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae
Vasilescu Karpen”, solicit plata orelor efectuate în luna …………………….. în regim de
”plată cu ora” în locul colegilor aflaţi în concediu medical/fără plată, după cum urmează:

Nr. Interval
Data Clasa Cadru didactic suplinit Disciplina Nr. ore
crt. orar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total ore :

Data: Semnătura:

S-ar putea să vă placă și