Sunteți pe pagina 1din 1

F45 Formular efectuare ore suplimentare

Aprobat Director

Nr _________ / _______________

Referat de necesitate privind efectuarea de ore suplimentare în afara orelor


programului normal de lucru

Subsemnatul/a, ________________________________________________________, având funcția de


________________________, solicit aprobarea pentru prelungirea programului săptămânal de lucru, având în vedere
necesitatea/ urgența de rezolvare a următoarelor probleme, urmând ca orele suplimentare lucrate să fie compensate
cu zile libere în conformitate cu Codul Muncii și Contractul Colectiv de Muncă.

Nr. Personalul Program suplimentar de lucru


Denumirea lucrărilor necesare (urgente)
crt. care efectuează lucrarea (data, interval orar)

Șef Compartiment,

______________________

S-ar putea să vă placă și