Sunteți pe pagina 1din 11

I.

INTRODUCERE ÎN
SOCIOLOGIE

Prof. Doiniţa Ciobanu

An şcolar 2018-2019
Ce studiază sociologia?

 cunoaşterea ştiinţifică a societăţii


 procesele şi schimbările sociale
 asimilarea valorilor democraţiei care permit
tinerilor inserţia activă, responsabilă şi armonioasă
în viaţa socială
 înţelegerea societăţii proprii dar şi a altor
societăţi şi culturi
 relaţia individ-societate
Din cuprins:

 I. Sociologia - ştiinţă a societăţii – apariţie, evoluţia,


orientări, metode de cercetare
 II. Organizarea vieţii sociale – cultura, socializarea
şi educaţie, structura socială, grupuri, organizaţii
 III. Instituţii sociale – familia, religia, educaţia,
economia şi sistemul politic
 IV. Schimbările sociale – comunităţile umane,
populaţia, comportamentul colectiv şi mişcările
protestatare
Problemele sociale în România:

 corupţia  violenţa
 funcţionarea justiţiei  diluarea solidarităţii
 agricultura intra şi intergeneraţii
 sărăcia  îmbătrânirea
 şomajul demografică

Pot fi controlate…!
Părintele sociologiei:

 Auguste Comte  Scopul societăţii:


(1798-1857) asigurarea unei vieţi
 primul care demne pentru toţi
foloseşte oamenii Planetei
“sociologie”. albastre!
SOCIOLOGIA – ŞTIINŢĂ A SOCIETĂŢII
1. De ce studiem sociologia?

curiozitate,pasiunea de a şti mai mult


din respect pentru profesori şi disciplină
trăim în societate, viaţa socială e ca aerul
să fim mai buni, mai cooperanţi, mai toleranţi, mai eficienţi
societatea să fie mai bine organizată, mai dreaptă, mai democratică
cunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor
ne ajută să înţelegem, să explicăm şi să acţionăm
în competiţia pentru resurse (materiale, financiare, putere, simbolice,
afective), să cunoaştem mijloacele de asociere, concurenţă, conflict
sau manipulare
Ce este viaţa socială?

Un complex de raporturi:
prietenie/duşmănie
putere/subordonare
bunăstare/sărăcie
dezvoltare/decădere
ordine şi siguranţă/insecuritate şi criminalitate
moralitate/imoralitate
2. Obiectul de studiu al sociologiei

Socius = camarad, trai laolaltă


logos = studiu
Ştiinţa societăţii umane
(zoosociologia, fitosociologia)
Este ştiinţa legată de realitate, teoria
generală a vieţii sociale, de la origini până în
prezent de pe tot Pământul.
3. Ramurile sociologiei

1. bunăstării şi 6. educaţiei 11. politică 16. urbană


sărăciei
2. consumului 7. familiei 12. religiei 17. vieţii
cotidiene
3. cunoaşterii 8. industrială 13. rurală

4. dreptului 9. mass-mediei 14. ştiinţei

5. economică 10 medicală 15. timpului liber


.
Sociologia studiază

 grupurile sociale (etnice, clasele sociale,


urbane/rurale)
 fenomenele şi procesele sociale (socializare,
formarea personalităţii, comportamentul colectiv,
controlul social, cooperarea, conflictul, mass-media,
excluderea şi includerea socială, integrarea socială)
 organizaţiile sociale şi instituţiile sociale (familia,
religia, armata, economia, justiţia, politica, statul).
Societatea

S-ar putea să vă placă și