Sunteți pe pagina 1din 1

F 4.

Nr. … ….… din …………

Avizat sef compartiment Aprobat director


…………………………. ………………………..

CERERE SOLICITARE CONCEDIU DE ODIHNĂ PENTRU ANUL 2018


PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/ PERSONAL NEDIDACTIC

Nume şi Funcţia
prenume

CONCEDIU DE ODIHNĂ CUVENIT ÎN ANUL 2018


Nr. zile CO conform Nr . zile CO suplimentar Nr. zile CO restanţe Ore suplimentare compensate Total nr. Zile CO
vechimii în muncă (pt didactic auxiliar) din 2017 cu zile libere 2018

PLANIFICARE EFECTUARE CONCEDIU ODIHNĂ PE ANUL 2018


Vacanţa de iarnă Vacanţa intersemestrială + Vacanţa de vară Vacanţa de iarnă
(3-12 ianuarie 2018) vacanţade primavara (16 iunie- 31 august (24-31 decembrie
Perioadele de CO
(3-11 februarie 2018=5 zile) 2018) 2018)
stabilite de Consiliul (31 martie- 10 aprilie 2018=
de Administraţie 6 zile)
8 zile lucrătoare 11 zile lucrătoare 54 zile lucrătoare 4 zile lucrătoare
Perioada CO
solicitată de angajat,
cu acordul şefului de
compartiment

Perioada de CO
efectuată
(se completează
de serviciul
secretariat
resurse umane)

Pentru activitatea neremunerată prestată în timpul anului, menţionată în tabelul de mai jos, solicit
compensarea cu zile libere, plătite, în număr de ……………………….
Nr. Crt. Descriere activitate Data prestării Nr. de ore

Data …………………….. Semnătura …………………..

DOMNULUI DIRECTOR AL COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAŢII


M.L./ 2 ex. „N.V.KARPEN” BACĂU

S-ar putea să vă placă și