Sunteți pe pagina 1din 14

II.

METODOLOGIA
CERCETĂRII SOCIOLOGICE
Din cuprins:

1. Rolul metodologiei în sociologie


2. Conţinutul metodologiei cercetării sociologice
3. Proiectarea cercetării sociologice
1. Rolul metodologiei în sociologie

Methodos = cale, drum


logos = ştiinţă

Modalităţi prin care se realizează


cunoaşterea ştiinţifică a vieţii sociale.

Există o diversitate de metodologii


compatibile sau care se exclud.

Societatea e văzută ca un tot, un întreg.


Contează obiectivele de cercetare:

 descrierea unui fenomen


 diagnoza unei situaţii
 testarea unor ipoteze şi explicarea unui fenomen
 identificarea de probleme
 elaborarea de soluţii de rezolvare a problemelor.
Există 3 tipuri de cercetare:

1. Fundamentală:
obţinerea de cunoştinţe noi şi dezvoltarea teoriei

2. Aplicativă:
analiza problemelor sociale şi identificarea de soluţii

3. Evaluativă:
aprecierea stărilor de fapt şi determinarea efectelor unei acţiuni.
2. Conţinutul metodologiei cercetării sociologice

 principii, reguli de desfăşurare


 instrumentar de lucru pentru culegerea şi analiza datelor
 criterii de certificare a rezultatelor
 strategiile construcţiei teoretice
Există 3 componente ale metodologiei:

1. Teoretică
 ghid al cercetării, explicaţii ştiinţifice, reguli de cercetare

2. Metodică
 instrumentarul de lucru, metode, tehnici, procedee

3. Epistemologică
 de cunoaştere, evaluare, reprezentativ, încredere în rezultate
Deontologia

 Ceea ce se cade, este necesar, respectarea demnităţii


umane, să nu se facă rău, să nu fie acţiuni imorale,
să nu se folosească informaţii împotriva celor de la
care s-au obţinut.
În sociologie, se folosesc 4 metode de cercetare:

1. Observaţia
2. Experimentul
3. Ancheta
4. Analiza documentară
Există metode:

 cantitative, numerice
(proporţia participării la vot, cota de audienţă TV)

 calitative
(caracterizări verbale

 combinate
Strategii:

 experimentale/ neexperimentale
 comparative/ noncomparative
 cu o singură metodă/ cu mai multe metode
 studii de caz/ stocastice (fenomene de masă)
 longitudinale/ transversale
 cu interacţiune/ fără interacţiune
 interactive/ noninteractive
3. Proiectarea cercetării sociologice

 Inventar al activităţilor de cercetare


 Intervin elemente prezente în orice tip de cercetare şi
elemente particulare în funcţie de natura domeniului
studiat (şansele de reuşită în viaţă a absolvenţilor de
liceu/consumul de droguri de către adolescenţi).
Etapele proiectării

1. Stabilirea temei şi a obiectivelor - ce vrem să cercetăm


2. Delimitarea universului cercetării - populaţia
3. Elaborarea cadrului teoretic - documentarea
4. Construirea ipotezelor de lucru - implicaţii
5. Definirea tipului de cercetare - sursele de informare
6. Definirea conceptelor studiate - se culeg date
7. Selectarea metodelor, tehnicilor, procedeelor
8. Elaborarea instrumentelor de cercetare şi a altor studii
9. Diseminarea rezultatelor - aplicarea soluţiilor
10. Evaluarea impactului aplicării acestora.
Metodologie

S-ar putea să vă placă și