Sunteți pe pagina 1din 6

PREGĂTIREA

PROFESIONALĂ,ANGAJAREA,
ROTAŢIILE ŞI CONCEDIEREA
PERSONALULUI ORGANIZAŢIEI
ÎN STARE DE CRIZĂ
AGENDA

 Criza organizaţională
 Pregătirea profesională a angajaţilor

 Angajarea şi concedierea personalului

 Rotaţiile
Criza organizaţională- reprezintă o perioadă în
dinamica unui sistem, caracterizată prin acumularea
accentuată a dificultăţilor, izbucnirea conflictuală a
tensiunilor, fapt ce face dificilă funcţionarea normală,
declasandu-se puternice presiuni spre schimbare.
Ea apare ca un ansamblu de evenimente, dezvăluiri,
declaraţii sau set de circumstanţe care ameninţă
integritatea, reputaţia unui individ sau a unei organizaţii.
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A
ANGAJAŢILOR

Pregătirea profesională este un proces de instruire, pe


parcursul căruia participanţii dobîndesc cunoştinţe
teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor
prezente,care reprezintă o cerinţă actuală pe piaţa muncii
şi joacă la fel un rol important în succesul organizaţiei.

În condiţiile de criză companiile dispun de mijloace


foarte limitate pentru pregătirea profesională a
personalului.
ANGAJAREA SI CONCEDIEREA
PERSONALULUI

Angajarea şi concedierea sunt unele dintre cele mai


importante laturi ale activităţii de gestiune a
personalului, nu numai pentru că se constituie într-o
condiţie esenţială a creării unei organizaţii.
Practica demonstrează, că o formă mai comodă de
concediere a colaboratorilor de prisos este reorganizarea
structurii organizaţionale, periodicitatea căreia nu este
limitată de către legislaţie. Aceasta permite, în termen de
2-3 luni, efectuarea cîtorva reorganizări ale structurilor în
segmentele organizaţiei aflate în criză şi, prin aceasta,
asigurarea bazei legislative pentru eliberarea de toţi
colaboratorii de prisos de toate nivelele ( de la muncitori
pînă la conducători).
ROTAŢIA POSTURILOR
Rotaţia posturilor este o modalitate de extindere a
cunoştinţelor şi capacităţilor personale prin succesiunea
unor îndatoriri temporare şi implică o sporire
permanentaă a răspunderilor deţinătorului unui post.
Are ca scop încurajarea şi promovarea angajaţilorpentru
a pătrunde în toate procesele din cadrul companiei,la fel
şi pentru a spori productivitatea.