Sunteți pe pagina 1din 7

Poluare

Definiţii pentru poluare


 Poluarea reprezintă contaminarea mediului
înconjurător cu materiale care interferează cu
sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția
naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul
în care trăiesc).
 Poluarea reprezintă răspândirea în aer, apă, pe
pământ de substanţe nocive, dăunătoare vieţii
Forme ale poluării
 Poluarea apei
 Poluarea solului
 Poluarea aerului
Tipuri de poluare
 Poluare naturală
 Poluare artificială
Surse de poluare
 Sursele naturale principale ale
poluării sunt erupţiile
vulcanice, furtunile de praf,
incendiile naturale ale pădurilor
sau descompunerea unor
substanţe organice.
 Din punct de vedere al felului
surselor de poluare, produse de
om (artificiale) se disting:
- poluare industriala -20 - 25%
- poluare casnica -50 - 60 %
- poluare datorata mijloacelor
de transport -20- 25 %
Materiale poluante - poluanţi
 Sunt două categorii de materiale poluante (poluanți):
 Poluanții biodegradabili sunt substanțe, (cum ar fi apa menajeră), care
se descompun rapid în proces natural. Acești poluanți devin o problemă
când se acumulează mai rapid decât pot să se descompună.
 Poluanții nondegradabili sunt materiale care nu se descompun sau se
descompun foarte lent în mediul natural. Odată ce apare contaminarea,
este dificil sau chiar imposibil să se îndepărteze acești poluanți din
mediu.
 Compușii nondegradabili cum ar fi diclor-difenil-tricloretan (DDT),
dioxine, difenili policrorurati (PCB) și materiale radioactive pot să
ajungă la nivele periculoase de acumulare și pot să urce în lanțul trofic
prin intermediul animalelor.
 De exemplu, moleculele compușilor toxici pot să se depună pe
suprafața plantelor acvatice fără să distrugă acele plante. Un pește mic
care se hrănește cu aceste plante acumulează o cantitate mare din
aceste toxine. Un pește mai mare sau alte animale carnivore care se
hrănesc cu pești mici pot să acumuleze o cantitate mai mare de toxine.
Acest proces se numește „bioacumulare”
Efectele poluării
 Poluarea aerului are un impact negativ asupra sanatatii organismului, cu
simptome minore gen tuse, lăcrimarea ochilor ajungând la probleme de
respiraţie si chiar moarte.
 In plus smog-ul reduce vizibilitatea, iar emisiile de chimicale in aer pot provoca
ploi acide care distrug vegetaţia, fauna si pot otrăvi sursele de apa potabila.
 Smog-ul este fumul gros încărcat de pulberi şi substanţe chimice, care stă pe
loc, nefiind mişcat de curenţii de aer un timp determinat, are un miros neplăcut şi
provoacă lăcrimarea.
 Efectele poluării apelor depind de substanţele chimice deversate sau de micro
orgnismele din apa, dar de obicei au ca finalitate distrugerea ecosistemelor
zonale, moartea pasărilor si peştilor.
 In cazurile grave oamenii sunt afectaţi, daca consuma fără cunoştinţa de cauza
apa din surse poluate sau daca mănâncă peşti proveniţi din zone contaminate.
In plus scăldatul in apele contaminate poate provoca boli ale epidermei.
 Poluarea pamatului nu afectează direct sănătatea organismului, dar prin
consumul de legume si fructe cultivate in zone poluate ne putem îmbolnăvi,
gravitatea depinzând de concentraţia si tipul poluantului, aşa cum se
regăseşte in plante