Sunteți pe pagina 1din 9

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚA

Activitate în grup

Educ: Ștefănescu Olimpia


Grădinița nr. 40
Craiova
JOC ”PLOAIA”

Modalitate de organizare:
Copiii stau unul lângă altul, în cerc, cu fața
spre interior (în picioare sau pe scăunele)

Mod de desfășurare :
Conducătorul jocului execută diferite acțiuni
utilizând palmele. Acțiunea respectivă trebuie
executată întocmai de copilul din dreapta, apoi
este preluată de următorul (cei anteriori
continuând să o execute în mod repetat), astfel
încât ea se transmite succesiv la fiecare copil, iar
intensitatea sunetului crește continuu.
Conducătorul de joc, introduce alte mișcări, așa
încât la un moment dat în cadrul cercului sunt
copiii ce execută mișcări diferite.
JOC ”CURENTUL”
Modalitate de organizare:
Copiii stau unul lângă altul, în cerc, cu fața spre interior , pe scăunele.

Mod de desfășurare :
Conducătorul jocului execută diferite
acțiuni utilizând mișcarea palmelor, lovind (o
dată sau de mai multe ori) genunchiul
partenerului din dreapta –transmite curent.
Acțiunea respectivă trebuie executată întocmai
de copilul din dreapta, apoi este preluată de
următorul (cei anteriori continuând să o execute
în mod repetat), astfel încât ea se transmite
succesiv la fiecare copil, fără a face zgomot.

Conducătorul de joc, introduce alte mișcări, așa


încât la un moment dat în cadrul cercului sunt copiii
ce execută mișcări diferite. La grupele mari palmele
nu se ating, fiind așezate încrucișat pe genunchiul
vecinilor: palma stângă pe genunchiul drept al
vecinului din stânga și palma dreaptă pe genunchiul
stâng al vecinului din dreapta, ”curentul”
transmițându-se la atingerea fiecărui genunchi.
JOC ”MINGEA”
Scop: -exersarea abilităților de comunicare nonverbală
Obiective:
- Să vizualizeze mișcarea unei mingi imaginare pentru a
executa acțiuni de aruncare-prindere
- Să delimiteze în spațiu prezența colegului căruia îi aruncă
mingea, deplasându-se spre el
- Să simuleze prinderea mingiei, concomitent cu identificarea
colegului la care o va arunca
- Să mențină un contact vizual cu colegul căruia se adresează

Modalitate de organizare:
Copiii stau unul lângă altul, în cerc, cu fața spre interior, în
picioare.
Mod de desfășurare:
Conducătorul jocului aruncă o minge imaginară spre un
copil căruia îi rostește numele și se îndreaptă spre el să-i ia
locul. Acesta ”prinde” mingea, dar, în același timp, se
îndreaptă spre colegul căruia urmează să-i ia locul,
rostindu-i numele. Jocul contuinuă, cu schimbarea locului
la fiecare aruncare-prindere
Valențe formative:
•Sociabilizare
• Exersarea tuturor canalelor de comunicare
• Coordonare motorie
• Exersarea calităților atenției: convergența,
divergența, stabilitatea
• Toleranța
• Autocontrolul emoțiilor
Știrea zilei ”Eu și frățiorii mei”
Scop: -exersarea abilităților de comunicare: dezvoltarea
conceptului de sine
Obiective:
- Să precizeze existența altor copii în familie, identificându-i
drept frați
- Să descrie prin câteva cuvinte trăsăturile specifice vârstei
fratelui
- Să stabilească ierarhia vârstelor, desemnând colegul cu ”cel mai
mic”, respectiv ”cel mai mare” frate.

Mod de desfășurare:
Copiii stau în cerc și într-o primă
etapă transmit colegilor știrea despre Valențe
existența fraților: fiecare copil, în formative:
ordinea acelor de ceasornic spune  Exersarea operațiilor
dacă are sau nu frați; în etapa a doua, și calităților gândirii
cei care au frați au sarcina de a  Exersarea tuturor
descrie (limbaj verbal, paraverbal, canalelor de comunicare
nonverbal) unul din frații lor, așa încât  Exersarea calităților
colegii care nu au frați să poată atenției: convergența,
deduce vârsta (mai mare, mai mic), divergența, stabilitatea
raportând trăsăturile semnalate la  Exprimarea afecțiunii
propriile trăsături de vârstă. Se alege față de membrii familiei
colegul cu cel mai mic și cel mai mare  Crearea unei imagini
frate (aceasta constituie ”știrea zilei”) de sine pozitive
Știrea zilei ”Invitaţie la aniversare”
Scop: -exersarea abilităților de comunicare
Obiective:
- Să precizeze ziua aniversării, făcând distincție între
aceasta și ziua când o sărbătorește
- Să descrie prin câteva cuvinte condițiile de
organizare a petrecerii: locație, ziua, invitați (alții
decât colegii), ”citind” .
- Să distribuie invitațiile

Mod de desfășurare:
Copiii stau în cerc și copilul
sărbătorit transmite ”Știrea zilei”
–este ziua lui și sărbătorește Valențe
împlinirea vârtei de 5 ani. Anunță formative:
locul unde va fi petrecerea și își  Întărirea coeziunii
invită toți colegii. Distribuie grupului
invitațiile. Ceilalți colegi îi  Petrecerea timpului
adresează întrebări referitoare la liber împreună
distracțiile ce îi așteaptă: pictură Comportamente
pe față, clovni, dans, etc adecvate situațiilor de
viață
JOC ”BUNĂ DIMINEAŢA, TOAMNĂ!”
Scop: -exersarea abilităților de comunicare
Obiective:
- Să denumească elemente specifice anotimpului
- Să asocieze fiecărui element o caracteristică
- Să mențină un contact vizual cu colegul căruia se adresează

Bună dimineața, Bună dimineața,


Vânt puternic! Frunză ruginie !

Bună dimineața,
Ploaie rece!
Modalitate de organizare:
Copiii stau pe scăunele, alternând (pe
cât posibil ) fată-băiat , în cerc, cu fața
spre interior. Bună dimineața,
Vânt puternic!

Mod de desfășurare:
Etapa I: Fiecare copil , precizează
ce element specific toamnei ar dori să
fie (stau pe scăunele și denumesc
printr-un singur cuvânt), având
sarcina de a reține cine este colegul
din dreapta .
Etapa II: Se ridică primii doi copii și rostesc salutul atribuind
fiecăruia o însușire
Modalitatea de a saluta are la bază regula ”stânga primește, drapta
transmite mai departe”
JOC ”GĂSEŞTE-ŢI NUCA!”
Scop: -dezvoltarea empatiei
Obiective:
- Să selecteze un element (nuca) dintr-o mulțime pe baza unei
caracteristici specifice
- Să ia decizii în funcție de reacțiile celor din jur, respectându-i
- Să denumească criteriul pe baza căruia și-au ales nuca și modul
cum au rezolvat conflictele cu cei care aveau aceleași preferințe.

Modalitate de organizare:
Copiii stau pe scăunele, cu fața spre
interior.

Mod de desfășurare:
Etapa I: Conducătorul jocului
aruncă în mijlocul cercului, pe
covor, un coș cu nuci, egale
numeric cu copiii prezenți. Copiii
fixează vizual o nucă, pe care și-o
doresc cel mai mult. La semnal,
toți copiii aleargă să-și găsească
nuca, luând-o în mână, apoi revin
pe scăunel.
Etapa II: Fiecare copil își prezintă nuca și explică de ce a ales-o. Dacă a
fost cazul precizează cum au procedat dacă nu și-a găsit nuca sau dacă alt
coleg a luat-o.
Răspunsuri: veselă, ochioasă, pătată, fină, delicioasă, tristă, țepoasă,
netedă, lemnoasă, necăjită, amărâtă, rea, fericită, jucăușă, pitică, delicioasă,
etc.
JOC ”Colorează-mi lumea”

Scop: -formarea unei imagini pozitive despre sine

Obiective:
- să asocieze colectivului un simbol
- să stabilească culoarea preferată a tuturor copiilor din grupă
- să discrimineze sunetele ce compun cuvântul respectiv
- să denumească o trăsătură a colectivului ce începe cu fiecare
sunet
- să dicteze silabic cuvântul, urmărind cum este scris.
- să precizeze frecvența cu care trăsătura respectivă îi
reprezintă.

Mod de desfășurare:
Conducătorul jocului solicită copiilor să aleagă un simbol al
grupei, care să fie lumea lor
 Se prezintă foi diferit colorate
 Copiii discută pentru a alege culoarea preferată
 Precizează sunetele ce compun cuvântul, în timp ce
educatoarea scrie la flipchard literele corespunzătoare, una sub
cealaltă
 Pentru fiecare literă, copiii denumesc o caracteristică
 Educatoarea antrenează copiii în discuții referitoare
clasificarea comportamentelor în pozitive sau negative
Exemplu:
ALBASTRU: Artiști, Liniștiți, Buni, Atenți , Sensibili,
Talentați, Rezistenți, Uimitori