Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de activitate

integrata

GPP LECHINTA
Grupa Dalmaţienilor- mică

5 martie 2014

Mama,
Te
iubesc!....

-1-
prof. .........................

Tema anuală:,, Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”


Proiectul tematic: ,,Vestitorii primăverii”
Subtema:,,E ziua ta, măicuţă dragă!”
Tema activităţii: ,,Cadoul pentru mama mea”
Forma de realizare: Activitate integrată(ADP+ADE+ALA)
Forma de organizare: Frontal, individual, pe microgrupuri
Tipul de activitate: predare-învăţare
Durata: o zi

Elementele componente ale activităţii integrate


I. Activităţi de dezvoltare personală (ADP)
1. Rutine- Întâlnirea de dimineaţă:”Gingasi ghiocei”( prezenţa, salutul, calendarul naturii,
impărtaşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, noutatea zilei);
-„Oferim cadouri” – deprinderea de a oferii cadouri;
-„Sunt aici”- deprinderea de a se anunta cand vrea sa raspunda;
2. Tranziţii- jocuri cu text şi cânt, recitative:”Primăvara a sosit”, „Vine , vine primăvara”,”Eu
locomotivă sunt”

II.Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)


1. Domeniul Limbă şi Comunicare- lectura educatoarei „Cadoul Danielei” de Florica Maria
Pop - comunicare de noi cunoştinţe
2. Domeniul Estetic si Creativ- „Ghiocei pentru mama” –dactilopictura (tulpina și frunza)

III.Activităţi liber alese


1.Centre de interes:
Ştiinţă- „Din jumătate-întreg”-joc de masă
Artă-„Cadou pentru mama”-lipire
Construcţii-„ Floare pentru mama”-floricele colorate din material mărunt
2.Joc de mişcare: „Lanț-lanț”

Scopul activităţii/obictiv general:


Informativ:Formarea capacitătii de a asculta o poveste, retinând ideile principale;
Formativ:Dezvoltarea abilităţilor practice și a gustului estetic;
Educativ:Cultivarea sentimentului de dragoste şi recunoştinţă pentru mama.

-2-
Obiective operationale:

 Activităţi de dezvoltare personală- Întâlnirea de dimineaţă


- să salute colegii de grupă și educatoarea;
- să participe efectiv și afectiv la întâlnirea de dimineaţă ascultând , punând întrebari , colaborând.

 Activităţi pe domenii experienţiale


1. Domeniul Limbă și Comunicare
-să urmarească firul poveștii, concomitent cu materialul concret-intuitiv;
- să redea cu ajutorul imaginilor şi al întrebărilor principalele momente ale poveştii;

2. Domeniul Estetic si Creativ


- să picteze tulpina și frunza ghiocelului folosind tehnica dactilopicturii;

 Activităţi liber alese


Știinţă- „Din jumatate-întreg”-joc de masă
- să îmbine corect jetoanele pentru a reface imaginea iniţială;
- să descrie imaginea obținută;

Artă- „Cadou pentru mama”-lipire


- să decoreze cutiile de cadouri pentru mama , liber-creativ;

Construcţii- „Floare pentru mama”-floricele colorate


- să îmbine materialul mărunt pentru a obţine flori colorate pentru mama;

Joc de mişcare-„Lanț-lanț”
-să respecte regulile jocului.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:
- lectura educatoarei, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, problematizarea,
mâna oarbă, jocul.

Mijloace de învăţământ:
- panoul cu calendarul naturii,cutia cu surprize, imagini reprezentative din poveste, medalioane cu
flori(ghiocei, lalele, zambile), acuarele, şerveţele, fişe, fişa model, jetoane, ornamente, cadouri , lipici,
panou, recompense, ghiocei .

Forme de evaluare: iniţială, formativă

-3-
3
Metode de evaluare:observarea curentă, aprecieri verbale, verificarea lucrărilor realizate

SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Activitatea va debuta cu întâlnirea de dimineață.


Intram in sala de grupă cu cântecul:
„Primăvara a sosit
Si câmpia a-nverzit
Iu, iu, iu și tra, la ,la
Cu toti ne vom bucura
Iu ,iu,iu și tra, la, la
Cu toţi ne vom bucura.
Copiii se vor aşeza în formă de semicerc , pentru a stabili un contact vizual cu toţi copiii
grupei.
→ Salutul:
Educatoarea:
„Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
În semicerc să ne adunam
Cu toți să ne salutam
Bună dimineața!
Ne bucurăm ca suntem aici
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!”
Copiii se vor saluta unii pe alții, pe rând utilizând formula de salut „Bună dimineaţa! Eu sunt
ghiocelul....”. Salutul începe de la educatoare şi se termină tot la ea.
→Prezenţa
- un copil va ieși la panou şi va aseza fotografiile copiilor prezenţi la rubrica de prezenţi , iar a
celor absenți în partea de jos a panoului , la rubrica de absenţi.
→Calendarul naturii
- copiii reactualizează „Calendarul naturii” amintind în ce anotimp suntem, în ce lună, în ce zi
a săptămânii şi în ce dată, marcând şi schimbările meteo, dacă este necesar.
→ Împărtășirea cu ceilalți
-voi desemna un copil ca fiind povestitorul zilei , care ne va povesti despre mama lui.
→Activitatea de grup
„Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic
Merg în pas alergător,
Sar apoi într-un picior.
Mă opresc , respir uşor
Întind braţele să zbor
Toată lumea e a mea
-4-
Când m-aşez jos la podea
Ăsta-i doar un început
Ia priviţi cât am crescut!

→Noutatea zilei
În continuare, voi anunţa copiii că m-am intâlnit în acea dimineaţă , venind spre grădiniţă , cu o
fetiță , pe nume Daniela, care mi-a dat o cutie de cadouri să v-o aduc vouă,copiilor din grupa mică.
Anunț tema zilei (Pentru că am primit o cutie de cadouri de la Daniela și am discutat că în această lună
o sărbătorim pe cea mai dragă ființă de pe pământ-mama- propun ca activitatea pe ziua de astăzi să se
numească „Cadoul pentru mama” , sunteţi de acord?” Desfacem cutia cu surprize şi găsim în interiorul
ei o poveste şi planșele poveştii. Voi enunţa obiectivele activității:” Daniela m-a rugat să vă citesc
povestea ei, şi pe voi vă roagă să o ascultaţi cu atenţie , să-i reţineţi titlul, autorul și momentele
principale ale acţiunii, deasemenea ea a mai pregătit ceva surprize pentru voi , dar pentru ca voi să
primiți acele surprize trebuie să pictam ghiocelul folosind tehnica dactilopicturii, să îmbinăm jetoane
pentru a forma imagini cu posibile cadouri pentru mămici,să realizăm flori pentru mama şi să
decoram cadouri pentru mame.
Tranziţie: „Primăvara a sosit”-joc cu text şi cânt.
Copiii se aşează apoi pe scăunele, în semicerc şi ascultă povestea„Cadoul Danielei”.
Citesc copiilor povestea clar , cursiv, expresiv, respectând tonul şi mimica şi le prezint imagini
sugestive din poveste.
Prin mimică şi gestică voi reda starea sufletească a personajelor. Prin intensitatea timbrului
vocal voi încerca să creez o atmosferă propice captării atenţiei copiilor asupra succesiunii
evenimentelor povestirii.
Voi explica sensul cuvintelor noi : cochetă= elegantă , îngrijită; neputincioasă=neajutorată.
Îi întreb:” Cum se numește povestea pe care v-am citit-o?’,”V-a plăcut povestea?”, “Ce v-a
plăcut cel mai mult? De ce?” Pe baza planşelor vor povesti cu cuvintele lor momentele principale ale
acţiunii.
Prin tranziţia:”Vine, vine primăvara
Se aşterne toată țara
Floricele pe câmpii
Hai să le pictăm co pii” , copiii se deplasează , aşezându-se în ordine la măsuţe,
pentru următoarea activitate. Intuiesc materialul de pe măsuţe şi activitatea ce urmează să o
desfășurăm.Voi descoperi planşa model şi le voi explica tehnica de lucru , urmată de enunţarea
obiectivelor operaţionale.
Se execută exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: salutul degetelor, învârtim
morișca, plouă, cântăm la pian.
Copiii încep să lucreze individual iar eu voi oferi sprijin acolo unde este nevoie.
În timp ce lucrează copiii vor cânta un cântecel despre mama.
După finalizarea lucrărilor, acestea vor fi expuse în sală. Voi face aprecieri verbale cu privire la
modul cum au lucrat.
Prin tranziţia „ Primăvara a sosit” copiii vor ieși la baie.
În acest timp aranjez mobilierul pentru sectoare.
Prin procedeul “ mâna oarbă” copiii primesc recompensele trimise de Daniela şi se vor împărți
pe sectoare.
Tranziție:“Eu locomotivă sunt
Voi sunteţi vagoane
Înşiraţi frumos în rând
Mergem la sectoare.”
-5-
Pentru a o bucura şi înveseli pe Daniela, prezint copiilor sectoarele de lucru, unde vom realiza
cadouri pentru mama:

→ Ştiinţă
 „Din jumătate-întreg”- diferite imagini reprezentând posibile cadouri pentru mama
- copiii de la acest centru vor îmbina jetoanele pentru a reface imaginea iniţială, iar la sfârşit
vor descrie ce reprezintă imaginea obţinută.
→ Arta
 „ Cadoul pentru mama”- lipire
- pentru decorare, copiii vor lipi diferite modele obţinute cu perforatoare

→ Construcţii
 „Floare pentru mama”-floricele colorate

- din material mărunt , copiii vor realiza flori pentru mamele lor.
După desfăşurarea activităţilor de la sectoare, voi face aprecieri generale asupra participării
copiilor la activitate. Lucrările vor fi expuse pentru completarea decorului tematic din grupă.
În încheierea activităţii se desfăşoară jocul de mişcare ,,Lanţ-lanţ”.Copiii vor forma un cerc şi
vor cânta versurile : „Lanţ- lanţ ce mai lanț
Lanţul e de ață
Pașii de mătase
Iute, iute să păşim
Şi pe..... să-l învârtim.
Copilul menţionat va fi învârtit cu spatele spre cerc, se va cânta iarăși cântecul şi un alt copil
va fi învârtit , tot aşa până când se va cânta ultimul vers „ Şi cu toţi să ne-nvârtim”.

-6-
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conţinutul ştiintific Strategii Evaluare


didactic didactice
Crearea condiţiilor necesare bunei
desfăşurări a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a
1.Momentul
activităţii;
organizatoric
-pregătirea materialului demonstrativ şi
distributiv;
-introducerea copiilor în sala de grupă.;

Se desfăşoară „Întâlnirea de conversaţia -observarea


2. Captarea dimineaţă” (salutul, prezenţa, comportamentului
atenţiei calendarul naturii, împărtaşirea cu verbal şi nonverbal;
ceilalţi, activitatea de grup, mesajul -evaluare frontală;
zilei).Captarea atenţiei se va face prin observaţia
descoperirea cutiei surpriză.

-7-
10
Evenimentul Conţinutul ştiintific Strategii Evaluare
didactic didactice
Odată cu citirea mesajului zilei anunţ
tema zilei « Cadoul pentru mama
mea » .
Voi anunţa copiii că prin activităţile pe explicaţia -observarea
care le vom desfăşura în întreaga zi comportamentului
vom face cadouri pentru mama.Tot pe verbal şi nonverbal
înţelesul copiiilor voi enunţa și al copiilor;
obiectivele acestei activităţi(vom asculta
3. Anunţarea în linişte o poveste, vom picta ghiocei
temei şi a pentru mama, vom lucra la sectoare și
obiectivelor nu în ultmul rând ne vom relaxa cu
jocul:”Lanţ-lanţ”)
Tranziţie:
Primăvara a sosit
Și câmpia a-nverzit
Iu , iu, iu şi tra, la ,la
Cu toți ne vom bucura
Iu , iu , iu şi tra , la, la, la
Cu toţi ne vom bucura.

-8-
Voi citi povestea „Cadoul Danielei” de
4. Dirijarea Florica Maria Pop.(Anexa 1).
învăţării Doi copii repetă titlul și autorul.
Citesc copiilor povestea clar, cursiv, lectura -observarea
expresiv, respectând tonul și educatoarei comportamentului
mimica.Prezint imagini sugestive din verbal şi nonverbal;
poveste.Prin mimică şi gestică voi reda
starea sufletească a personajelor. Prin
intensitatea timbrului vocal voi încerca
să creez o atmosferă propice captării
atenţiei copiilor asupra ordinii în care - evaluare frontală;
apar personajele în acţiunea desfăşurată
în povestire.Pe parcursul povestirii voi
explica cuvintele necunoscute:
cochetă=elegantă, îngrijită; explicația
neputincioasă=neajutorată.
Dupa ce amintim titlul poveștii (Cadoul
Danielei) îi voi întreba „V-a plăcut
povestea?”, „Ce v-a plăcut cel mai conversația -evaluarea
mult?”De ce?”iar cu ajutorul imaginilor individuală;
copiii vor reda momentele importante
ale povestirii, precizând ordinea
evenimentelor.
Tranzitie
Vine, vine primăvara
Se aşterne toată ţara
Floricele pe câmpii
Hai să le pictăm copii.
Copiii se aşează la măsuţe pentrru
urmatoarea activitate. Intuiesc
materialul didactic aflat pe măsuţe si
activitatea ce urmează a se desfăşura.
Introducerea în activitate o voi realiza
prezentând planșa model sub formă de
surpriză. Explicaţia și demonstraţia explicația
modului de lucru o voi face pe planşa demonstrația
panou..Se execută exerciţii de încalzire
a muşchilor mici ai mâinii.Copiii vor -observarea modului
începe să lucreze individual , iar eu voi cum realizează
interveni acolo unde este nevoie.În timp munca lucrarea folosind
ce lucrează, copiii vor cânta un cântecel independentă tehnica
despre mama. După finalizarea dactilopicturii
lucrărilor , acestea vor fi expuse în sala -aprecieri verbale
de grupă , iar eu voi face aprecieri
verbale cu privire la modul cum au
lucrat.
Prin tranziţia :” Primăvara a sosit”( joc
-9-
cu text si cânt) copiii plecă la baie , în
timp ce eu aranjez mobilierul pentru
următoarea activitate.

La întoarcere, în sala de grupă prin


procedeul „mâna oarbă” copiii vor fi
împărțiți pe trei centre, cu ajutorul
medalioanelor cu flori:ghiocel ,lalea și
zambilă. Prin tranziţia:
“ Eu locomotivă sunt
Voi sunteţi vagoane
Înşiraţi frumos în rând
Mergem la sectoare.”
Copiii se îndreaptă spre sectoare.
Preşcolarii care vor avea în piept ghiocel
se vor opri la sectorul Știintă , cei care
au în piept lalea vor merge la sectorul
Artă ,iar cei care au în piept zambilă
merg la sectorul Construcții.
Prezint copiilor sectoarele și cerinţele convorbirea
pentru fiecare sector în parte. Efectuăm
exerciții de încălzire a mușchilor mici ai
mâinii(salutul degetelor, învârtim
morişca, plouă-plouă).Urez copiilor spor
5. Obţinerea la lucru. În timp ce copiii lucrează îi
performanţei şi supraveghez şi ajut acolo unde este
realizarea nevoie.
feedback-ului Ştiinţă- „Din jumătate-intreg”- diferite exerciţiul -observarea
imagini specifice temei zilei interesului copiilor
- se prezintă modelul şi tehnica de lucru; pentru activitate;
- după finalizarea sarcinii, copiii vor
descrie imaginile obţinute;
Artă- „Cadou pentru mama”- lipire
- se prezintă modelul şi tehnica de lucru;
-copii vor lipi pe cutiile de cadouri munca -lucrarile copiilor;
decupajele avute pe măsuţe; independentă
Construcţii- „Floare pentru mama”
-din material mărunt copiii vor realiza
flori pentru mame;
- vor descrie ce au realizat.
Fiecare copil va trece pe la celelalte
centre pentru a observa şi aprecia
lucrările executate de colegi. Copiii
apreciază modul în care a fost realizată problematizarea -copiii analizează
tema: calitatea lucrării, respectarea obiectiv lucrările
temei. colegilor;

- 10 -
După ce au terminat de lucrat le voi
pune câteva întrebări cu privire la
activităţile desfăşurate:
„Care a fost tema zilei de astăzi?”
„Cum se numește povestea care am conversaţia -evaluare frontală si
6. Evaluarea
ascultat-o?” individuala;
performanţelor
„Ce am pictat noi astăzi?”
„Ce am realizat noi la sectoare?” problematizarea
Îi asigur că mamele lor vor fi mândre de
ei, aşa cum sunt și eu.

Se desfăşoară jocul de mişcare:Lanţ-


lanţ”. conversaţia -observarea
Copiii formează un cerc și se învârt jocul comportamentului
roată ţinându-se de mânuţe şi verbal şi nonverbal;
cântând:”Lanţ –lanţ ce mai lanţ/ Lanţul
7. Încheierea
e de aţa/ Pașii de mătase/ Iute , iute să
activităţii
păşim / Şi pe .......să-l învârtim.
Copilul menţionat va fi învârtit cu jocul - observarea
spatele spre cerc și din nou se va cânta , implicării copiilor la
iar un alt copil va fi învârtit până când activitatea de joc;
se va cânta ultimul vers”Și cu toţi să ne-
nvârtim”.
Se fac aprecieri finale privind
comportamentul copiilor pe parcursul
întregii zile. conversaţia - evaluare frontală şi
Ofer recompense tuturor copiiilor. individuală.
Prin tranziţia:”Eu locomotivă sunt”
copiii pleacă în sala de mese.

BIBLIOGRAFIE:
1 Curriculum pentru învăţământul preşcolar- prezentare şi explicitări, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2009;
2 Lolica Tătaru (coordonator)- „Educaţia timpurie- ghid metodologic pentru aplicarea
curriculumului preşcolar”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009;
3 Silvia Breben şi colaboratorii: „Metode interactive de grup – ghid metodic – 60 metode şi 200
aplicaţii practice pentru învăţământul preşcolar”, Editura Arves
4 http://www.didactic.ro

- 11 -
- 12 -
- 13 -