Sunteți pe pagina 1din 16

Implicații ale

digitalizării
muncii asupra
sănătății

Prof. univ.dr Delia virga


Organizarea și
managementul muncii
– Flexibilitatea, disponibilitatea și încețoșarea graniței dintre viață profesionala / viața
privată:
ICT-ETs pot permite oamenilor să lucreze în orice moment și oriunde – implicatii pentru sanitate
Disponibilitatea 24/7 - colegii dintr-un alt fus orar, dependență digitala, afectarea sanatatii –
cancer, diabet si boli cardiovasculare, stres si epuizare profesionala.
- Metodele digitalizate de management, inclusiv managementul algoritmic: munca devine
din ce în ce mai coordonată și supravegheată de algoritmi de calculator
- lucrătorii pot pierde controlul asupra conținutului muncii, ritmului și programului și a
modului în care își desfășoară activitatea
- stresul la locul de muncă, sănătatea și bunăstarea proastă, productivitate scăzută și
creșterea absentelor pe motiv medical
– Presiunea exercitată: nepotrivire între capacitățile fizice și / sau
cognitive ale muncitorilor și cerințele muncii atunci când aceștia
lucrează alături de roboți colaborativi, AI sau sisteme automate –
“biciul digital” – algoritmi de imbunatatire
– Monitorizare constantă: Dispozitivele de monitorizare digitală
mobile, portabile sau încorporate (în haine sau în corp) - aceștia nu
pot să interacționeze din punct de vedere social sau să ia pauze
atunci când doresc; sau intimitatea lor este invadată.
– Aceasta ar putea include monitorizarea locației exacte, a ceea ce
fac, a semnelor vitale și a indicatorilor de bunăstare mentală.
Angajatorii pot să solicite ca dispozitivele să fie purtate și în timpul
liber, pentru a măsura modelele de somn și cantitatea de exerciții
fizice - productivitatea și comportamentul sigur în materie de SSM.
– Supravegherea constantă poate provoca stres și anxietate, mai ales
dacă este combinată cu lipsa de control (reală sau percepută) a
ritmului și a programului de lucru sau a insecurității locului de
muncă și, în plus, atunci când nu există informații / înțelegere
asupra datelor colectate, cum sunt acestea utilizate și în ce scop.
– Etica deciziei AI: cu cât mai mulți oameni lucrează cu mașini
AI capabile să ia decizii autonome, cu atât mai importantă va
fi problema eticii.
– Astfel de sisteme iau întotdeauna decizii mai bune decât
oamenii, dacă sunt capabile să ia decizii etice? - dacă
muncitorul ar trebui să accepte deciziile și instrucțiunile de
la o mașină AI chiar și atunci când nu este de acord cu
acestea? – stress!
– Securitatea cibernetică: tendința spre procese și dispozitive
de lucru care sunt controlate și comunica între ele prin
intermediul internetului înseamnă că există un potențial
pentru hackeri să preia controlul asupra acestora
– un risc de securitate cibernetică, deoarece social media este
atacata în mod regulat
– https://www.ted.com/talks/james_lyne_everyday_cybercrime_and
_what_you_can_do_about_it/transcript?language=ro#t-42418
Structuri de afaceri, ierarhii și
relații

– Platforme on-line: diferite tipuri de locuri de muncă și multe forme de angajare


nestandardizată, de la o muncă de înaltă calificare efectuată online la servicii desfășurate în
casele oamenilor sau în alte locații și gestionate prin platforme (curățenie, bone, etc).
– Riscuri SSM:
– vârsta medie inferioară; niveluri scăzute de instruire;
– lucrează într-o varietate de contexte private; virtualizarea relațiilor și pierderea sprijinului reciproc;
– pierderea efectului protector al unui loc de muncă comun; solicitările de muncă emise în scurt timp
cu sancțiuni în ceea ce privește oportunitățile viitoare de muncă daca lucrătorul se declara a fi
indisponibil; presiunea timpului și ritmul rapid al muncii;
– fragmentarea locurilor de muncă în sarcini cu conținut redus; pierderea controlului postului;
evaluarea continuă și evaluarea performanțelor în timp real;
– concurența sporită, întrucât piața on-line a muncii online devine globală și accesibilă mai multor
lucrători; ore neregulate; venituri nesigure; plata pentru sarcinile efectuate, dar nu și pentru timpul
petrecut în căutarea unui loc de muncă, care poate prelungi ziua de lucrulimitele neclare dintre
muncă și viața privată;
– lipsa suportului adecvat al resurselor umane; statutul de angajare neclar; niciun fel de drepturi
sociale, cum ar fi plata salariilor și plata concediilor; reprezentarea slabă a lucrătorilor; și
responsabilități neclare pentru SSM
– Lucrătorii autonomi:utilizarea ITC-ET-urilor ar
putea permite structuri organizatorice mai
plate, cu mai puține posturi de conducere de
mijloc; muncitorii au mai multă autonomie și
control asupra muncii lor (cu excepția cazului
în care managerii de nivel mediu sunt înlocuiți
cu algoritmi pentru a optimiza
productivitatea, rezultând o mai mică
autonomie și mai multă presiune).
– Lucrătorii autonomi ar putea să nu aibă
abilitățile necesare pentru a-și putea gestiona
volumul de muncă într-un mod sigur și
sănătos. În plus, pierderea sprijinului colegilor
și a interacțiunii sociale generale la locul de
muncă ar putea avea un impact negativ
asupra sănătății mintale a lucrătorilor.
– Munca solitară: ar putea crește pe măsură ce colegii umani
vor fi înlocuiți de ITC-ET. Dezumanizarea muncii și a relațiilor
va face locurile de muncă mai puțin satisfăcătoare, întrucât
aspectele umane / sociale se pierd și sarcinile devin mai
puțin variate.
– roboții de serviciu să preia sarcini care implică contactul cu
clienții sau in domeniul medical
– oamenii ar putea lucra din ce în ce mai mult singuri, fără ca
cineva să știe sau să fie în măsură să asiste atunci când au un
accident sau suferă brusc în urma apariției unei probleme
grave de sănătate
– tehnologiile ITC pot fi utilizate pentru a reduce riscul, de
exemplu dispozitivele care pot fi purtate pot monitoriza
semnele vitale și locația GPS și pot fi utilizate pentru a
comunica cu serviciile de urgență, dacă este necesar
– Pierderea aptitudinilor sociale și agresiuni cibernetice:
creșterea dependenței de mediile sociale și de internet în
scop de lucru ar putea duce la creșterea numărului de
agresiunilor cibernetice din partea concurenței, a colegilor, a
părților interesate sau bătăuși cibernetici (cyber-trolls)

– lipsa de contact social poate duce la aptitudini sociale mai


puțin dezvoltate (de exemplu, abilități de lucru în echipă și
toleranță), ducând la un ton de comunicare din ce în ce mai
negativ care poate include limbaj ostil și un sentiment tot
mai mare de depersonalizare care s-ar putea simți ca
agresiune. Interfețele inovatoare și mai imersive pot
contracara acest efect cel puțin într-o oarecare măsură.
– Angajare în colaborare se referă la persoane
independente, persoane care desfășoară activități
independente sau microîntreprinderi care lucrează
împreună pentru a depăși limitele de mărime și izolare
profesională, de exemplu prin angajarea în comun a
lucrătorilor.
– Acest tip de angajare poate îmbunătăți starea de bine a
lucrătorilor individuali prin asigurarea unui loc de
muncă cu normă întreagă în cazul în care o singură
organizație ar fi fost în măsură să ofere doar o muncă
ocazională sau un contract cu normă parțială. De
asemenea, poate permite diversificarea, îmbunătățirea
interacțiunii sociale și furnizarea de rețele de sprijin.
– Modele noi de negociere colectivă: sindicatul – in
declin! ITC-ET-urile ar putea să faciliteze noi structuri
de negociere colectivă și modele care să reflecte mai
bine și să funcționeze alături de noile afaceri.
Implicații ale digitalizării în
raport cu sănătatea ocupațională

– Caracteristicile forței de muncă


– Forța de muncă dispersată: are potentialul de a experimenta izolarea profesională și socială, precum și
de a fi expuși riscurilor asociate muncii solitare.
– risc mai mare de afecțiuni cardiovasculare, depresie și anxietate, precum și afectarea raționamentului
și luării deciziilor, care ar putea avea implicații asupra SSM
– Forță de muncă diversificată: ITC-ET oferă acces la muncă, indiferent de locația geografică, fundalul
cultural, handicapul fizic și grupa de vârstă.
– ITC-ET-urile ar putea oferi o traducere instantanee pentru interfațarea vocală activă cu mașini sau alți
lucrători și să utilizeze AI pentru a încorpora contextul cultural – multinationale!
– Durata de viață extinsă: ITC-ET ar putea permite lucrătorilor să se
pensioneze la o vârstă mult mai înaintată, deoarece utilizarea vehiculelor
autonome, a bionicii și a exoscheletelor sau a activității on-line pe
platforme permite populației îmbătrânite să continue să lucreze.
– ar putea crește probabilitatea dezvoltării tipului de probleme de sănătate
cauzate de expunerea cumulativă la aceste tipuri de pericole
– Lucrătorii noi: platformele online pot permite lucrătorilor să-și schimbe
frecvent locurile de muncă și tipul de muncă pe care o desfășoară
– ar putea exista, în orice moment, mai mulți muncitori care să fie noi la locul
de muncă și care din punct de vedere statistic sunt mai predispuși la
accidente de muncă.
– Inegalitate: ITC-urile au potențialul de a genera inegalități crescute în forța
de muncă în ceea ce privește remunerarea și condițiile de muncă.
Antreprenorii digitali pot folosi tehnologiile ITC pentru a crea și dezvolta
rapid afacerile online cu cheltuieli de capital reduse.
– creșterea unei economii gri online a lucrătorilor neînregistrați care se află în
afara reglementării. Toate acestea ar putea duce la polarizare socială.
Riscuri pentru sanatate

– Obezitate
– Insomnii
– Astm - nanoparticule
– Probleme cu auzul
– Leziuni datorita miscarilor repetitive
– Afectiuni musculo-scheletice
Factorii de risc pentru stresul
asociat muncii
– includ:
– ■ Lucrul la viteză foarte mare şi termene limită prea strânse
– ■ Ritmul de muncă dictat de cerinţele externe sau ritmul de lucru dictat de maşină
– ■ Întreruperi neprevăzute la locul de muncă
– ■ Nepotrivirea între competenţe şi cerinţele postului
– ■ Intimidarea şi hărţuirea sexuală.
Strategii SSM

– ■ dezvoltarea unui cadru etic pentru digitalizare și coduri de conduită;


– ■ o abordare puternică de "prevenire prin design" care integrează o abordare de design centrat
pe utilizator / lucrător;
– ■ colaborarea între cadre universitare, industrie, parteneri sociali și guverne privind cercetarea
și inovarea în dezvoltarea tehnologiilor ITC / tehnologiilor digitale pentru a ține seama în mod
corespunzător de aspectele umane;
– ■ implicarea lucrătorilor în implementarea oricărei strategii de digitalizare;
– ■ evaluări avansate ale riscului la locul de muncă, utilizând oportunitățile fără precedent oferite
de ITC-uri;
– ■ un cadru de reglementare care să clarifice responsabilitățile SSM în ceea ce privește noile
sisteme și noi modalități de lucru;
– ■ un sistem educațional adaptat și formare pentru lucrători;
– ■ furnizarea de servicii eficiente de SSM lucrătorilor digitali.

S-ar putea să vă placă și