Sunteți pe pagina 1din 16

ANOMALII DENTARE

DANISIA HABA
Disciplina de Radiologie Generala si Dentara
FACULTATEA DE MEDICINA DENTARA
UMF “GR.T.POPA”IASI
ANOMALII DENTARE
CLASIFICARE
 anomalii de poziţie
 anomalii de sediu
 anomalii de număr
 anomalii de formă
 anomalii de volum
 anomalii de structură
ANOMALII DE POZIŢIE
Dinţii erup la locul lor normal pe arcadă, dar
prezintă:
• versii (înclinarea axului longitudinal al dintelui spre
mezial sau distal)
• vestibulo- sau oro-poziţie
• rotaţii
- cu incidenţă mai mare la incisivii laterali superiori
şi premolari.
ANOMALII DE SEDIU
• Incluzia = dinte situat în osul maxilar după perioada normală
de erupţie, a cărui sac folicular nu comunică cu cavitatea orală,
iar apexul este închis
• Anclavarea = dinte situat în osul maxilar după perioada
normală de erupţie, a cărui sac folicular comunică cu cavitatea
orală

• ectopia şi entopia = erupţia dintelui în dreptul locului său


normal de erupţie dar în afara continuităţi arcadei dentare

• heterotopia = dinte erupt într-un teritoriu anatomic


diferit (ovar, sinus maxilar, ram ascendent al mandibulei)
ANOMALII DE SEDIU
Transpoziţia = inversarea locului de erupţie a doi dinţi
vecini între ei
• se întâlneşte cel mai frecvent între caninul superior şi
primul premolar sau între caninul superior şi incisivul lateral
•poate fi - parţială/ totală
ANOMALII DE NUMĂR
Hiperdonţia = dinţi supranumerari = număr mai
mare de dinţi
- mai frecvent grup frontal superior
- la mandibulă mai frecvent în zona premolară
- pot fi: - dinţi eumorfi (au forma şi dimensiunile
celor din seria normală)
ANOMALII DE NUMĂR
- dinţi dismorfi (au volum redus şi forme atipice)
• dinţi sudaţi = fusiunea cel mai frecvent prin dentină a doi muguri dentari
în momentul formării
•congrescenţa = sudarea a doi dinţi prin cement
• dens in dente

Oligodonţia = anodonţie parţială întinsă-


anodonţia terminală care cuprinde şi caninul

= anodonţie parţială subtotală- 1-3


dinţi prezenţi pe arcadă

Anodonţia totală
ANOMALII DE NUMĂR
Hipodonţia = reducere totală sau parţială a numărului de dinţi ca
rezultat al ageneziei sau aplaziei unui mugure dentar
Hipodonţia= anodonţie parţială redusă- lipsesc mai puţin de patru
dinţi consecutivi
= anodonţie parţială întinsă- lipsesc mai mult de patru
dinţi consecutivi
ANOMALII DE FORMĂ
Anomalii coronare = cuspizi anormali, variaţii de formă ale
şanţurilor şi crestelor marginale sau accesorii şi modificări
morfologice ale coroanei dentare
Anomalii radiculare
- de număr: frecvent la premolarii superiori- rădăcini şi canale
suplimentare
- de formă:- frecvent la dintii maxilari
- rădăcini divergente se unesc la apex printr -o teacă
de cement
- dilaceraţii angulare - datorită unor traumatisme
ANOMALII DE FORMĂ
Anomalii radiculare
- de formă:- frecvent la dintii maxilari
- rădăcini divergente se unesc la apex printr -o teacă
de cement
- dilaceraţii angulare - datorită unor traumatisme
- taurodontismul- “dinte de rumegător”
ANOMALII DE FORMĂ

Anomalii corono-radiculare:
- perle de smalţ
-evaginaţia
- invaginaţia
- geminaţia
- fisiunea
- congrescenţa
ANOMALII DE FORMĂ
Perlele de smalţ = evaginaţia epiteliului
adamantin intern
-localizate la nivelul jocţiunii smalţ-cement sau
în vecinătatea furcaţiei
Evaginaţia = evaginaţia epiteliului adamantin
intern = cuspid ovoid în foseta centrală a
dinţilor laterali
ANOMALII DE FORMĂ

Invaginaţia = evaginaţia epiteliului


adamantin intern în papila dentară- “dens in
dente”

Geminaţia = clivarea incompletă a unui


mugure dentar în timpul morfodiferenţierii-
coroană bifidă cu o rădăcină
ANOMALII DE FORMĂ

Fusiunea= unirea a doi muguri dentari


(coroană/ rădăcină)

Congrescenţa = unirea a două unităţi dentare


doar la nivelul cementului
ANOMALII DE VOLUM
Microdonţia
- generalizată - reală (nanism dentar, cardiopatii congenitale,
sindrom Turner, Down)
- relativă- dimensiunea dinţilor e corelată cu cea
a maxilarelor
- localizată la unul sau mai mulţi dinţi (IL, Ms, supranumerari)
Macrodonţia
- coronară - generalizată - reală (sindrom Down)
- relativă (corelat cu
dimensiunea maxilarelor)
- localizată la un dinte/ o hemiarcadă
ANOMALII DE STRUCTURĂ
Amelogeneza imperfecta
*hipomineralizare a smalţului, uneori cu hipoplazie

Dentinogeneza imperfecta
*dinţi gri-albăstrui, cu smalţ dispărut şi dentină
remaniată (transmitere autosomal dominantă)
Odontodisplazia
*aspect bizar al dinţilor asociat cu întârzierea sau
absenţa erupţiei

S-ar putea să vă placă și