Sunteți pe pagina 1din 11

Substantivul

si
Adjectivul
Declinarea I

 Singular  Plural
 N. silva densa=pădurea deasă  N. silvae densae =păduri dese
 G. silvae densae=al pădurii dese  G. silvarum densarum= a pădurilor
 D. silvae densae= pădurii dese dese
 Ac. silvam densam= (pe)păduri
 D. silvis densis= pădurilor dese
dese  Ac. silvas densas=pe pădurile dese
 Abl. silva densa=în, la, din, de  Abl. silvis densis =în, la, din, de la
la, precum pădurea deasă pădurilor dese
 V. silva densa= o, pădure deasă!  V. silvae densae=o, păduri dese!
DECLINAREA II, GEN NEUTRU

 Singular  Plural
 N.bellum magnum  N. bella magna
 G. belli magni  G. bellorum magnorum
 D. bello magno  D. bellis magnis
 Ac. bellum magnum  Ac. bella magna
 Abl. bello magno  Abl. bellis magnis
 V. bellum magnum  V. bella magna
Declinarea II, GEN MASCULIN/FEMININ

 Singular  Plural
 N.medicus bonus  N. medici boni
 G. medici boni  G. medicorum bonorum
 D. medico bono  D. medicis bonis
 Ac. medicum bonum  Ac. medicos bonos
 Abl. medico bono  Abl. medicis bonis
 V. medice bone  V. medici boni
DECLINAREA a III-a imparisilabică, masculin

 Singular (păstor vioi)  Plural


 N.pastor alacer  N. pastores alacres
 G.pastoris alacris  G. pastororum alacrium
 D. pastori alacri  D. pastoribus alacribus
 Ac. pastorem alacrem  Ac. pastores alacres
 Abl. pastore alacre  Abl.pastoribus alacribus
 V. pastor alacer  V. pastores alacres
 Adjectivele de GRUPA a II-a sunt fie cu terminații
 –er,-is,-e,
 fie cu doua terminații –is,-e,
 fie cu o terminatie pentru toate genurile.
 Indiferent de nr. terminatiilor de la N.sg., toate
 adjectivele de grupa a II-a se declină după
 declinarea a III-a substantivelor cu tema în –i,
 având la Abl.sg. terminația –i.
 Tot în aceasta categorie intra si numele lunilor
 September,October,November,December.
Acer, acris, acre=ager
Alacer, alacris, alacre=sprinten
Campester, campestris, campestre=renumit
Celeber, celebris, celebre=iute
Equester, equestris, equestre=călăreț
Pedester, pedestris, pedestre=pedestru
Silvester, silvestris, silvestre=de pădure
Puter, putris, putre=putred
Saluber, salubris, salubre=sănătos
Terrester, terrestris, terrestre=terestru
Volucer, volucris, volucre=zburător
ADJ CU 2 TERMINATII
la N sg.-is(M.F) și -e (neutru)

Brevis (m,f), breve (n) =scurt


Fortis (m,f),forte (n) =puternic
Omnis (m,f),omne (n)=tot,fiecare
Vita,-ae brevis(m,f), breve (n)
 Singular (viață scurtă) Plural
 N.vita brevis N.vitae breves
 G. vitae brevis G.vitarum brevium
 D.vitae brevi D.vitis brevibus
 Ac.vitam brevem AC.vitas breves
 Abl.vita brevi ABL.vitis brevibus
 V. vita brevis V.vitae breves

factum,-i (n)faptă turpis,-e =rușinos,rușinoasă)
 Singular (factum turpe)
Plural
 Plural
 N. factum turpe
 N. facta turpia
 G. facti turpis
 G. factorum turpium
 D.facto turpi
 D.factis turpibus
 Ac.factum turpe
 Abl.facta turpi  Ac.facta turpia
 Abl.factis turpibus
 V. factum turpe
 V. facta turpia
Cu o singura terminatie sunt ADJECTIVELE CARE PREZINTA O SINGURĂ
FORMĂ PENTRU TOATE CELE 3 GENURI LA N,sg, și la G.sg.-IS

 Felix,-cis (M.F.N)
 Singular
 Exemple  N.felix
 Felix,-cis (M.F.N)  G.felicis
 N.sapiens  D.felici
 G.sapientis  AC.felicem, felix(n)
 N.vetus  ABL.felici
 G.veteris  V.felix
 N.pauper  Plural
 G.pauperis  N.Ac.V.felices/ felicia(n)
 G.felicium
 D./Abl.felicibus

S-ar putea să vă placă și