Sunteți pe pagina 1din 14

TEMA:

SISTEMUL CADASTRAL ÎN
RUSIA.
Pentru prima dată, omenirea sa gândit la înregistrarea și gestionarea clădirilor și a obiectelor
sale, chiar și în cele mai vechi timpuri. Această idee de gestionare a provenit, de exemplu, în
Rusia antică în jurul secolului al X-lea. În acel moment era deja cunoscută cartografia
științifică. dar înregistrarea proprietății terenurilor nu a fost efectuată până în acel moment.

Primele documente care confirmă acest lucru includ cronicile și cărțile, de exemplu, scribii,
topografii sau santinele. Astfel de cărți conțineau informații despre obiectele imobile,
proprietatea și monitorizarea solului. Pe baza acestor date, a fost perceput un impozit pe
teren.
La determinarea valorii impozitului a fost luată în considerare nu numai calitatea solului
sau monitorizarea clădirilor, ci și apropierea de corpul de apă, cantitatea și calitatea
obiectelor din zona desemnată. Sistemul a funcționat în decursul mai multor secole și a fost
destul de eficient. Dar până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Comisia de supraveghere a
terenurilor a înlocuit această structură.

Până la sfârșitul secolului al XX-lea, planurile cadastrale au fost formate într-o formă
modernă. Astfel de documente sunt folosite acum. Acestea includ:

    - Afișarea dimensiunii obiectului;


  -   Monitorizarea obiectelor;
  -  Monitorizarea tipurilor de teren.
Istoria sistemului cadastral din Rusia
cunoaste cinci perioade principale:

 
1960-1990
1992-
2001

2001-2008

2008-2018
În prezent
1960-
1990

O atenție deosebită a fost acordată terenurilor agricole,


precum și redistribuirii terenurilor, asigurarea dezvoltării forțelor de
producție (inclusiv a planificării administrative) și, într-o măsură
destul de mare, conservării fertilității terenurilor. Procesul de
înregistrare a terenurilor a fost sub controlul Ministerului Agriculturii.
Pentru a ține cont de terenul așezărilor rurale și a întreprinderilor
agricole, a fost folosită cartea funciară.
1992-2001

Autoritatile din domeniul cadastral din această perioadă s-au implicat de fapt in
sprijinirea procesului de privatizare a terenurilor din intreaga tara. În acea perioadă
cadastrul a îndeplinit atât funcțiile de înregistrare cadastrală, cât și înregistrarea
drepturilor. La începutul anilor 90 ai secolului XX. terenurile din proprietatea privată
au fost aproape izolate și claritatea cu privire la conținutul lor juridic și perspectivele
posibile a fost absentă din cauza unei lupte politice ascuțite. Astfel, necesitatea
reglementării legislative a cadastrului funciar de stat a apărut abia numai în a doua
jumătate a anilor 90 ai secolului trecut.
    2001 -
2008

S-a instituit două sisteme contabile în sistemul cadastral:


pentru terenuri - cadastrul funciar de stat (SLC), pentru
obiectele de construcție capitală (ACS) - organizarea unui
inventar tehnic (ITP) sau a unui birou de inventar tehnic
(ITO).
2008 – 2018

Dezvoltarea unui sistem unificat de înregistrare a


drepturilor și de înregistrare cadastrală.
În prezent

Începînd cu anul 2019 legislația Rusiei din domeniul


cadastral a suferit noi modificări.
Înregistrarea cadastrală a început să fie păstrată abia în 1991, iar astăzi,
conform estimărilor cele mai optimiste, doar o parte din teren, ca să nu mai
vorbim de clădiri și structuri se încadrează în cadastru. Principala problemă
este înregistrarea terenurilor în proprietatea atât a antreprenorilor, cât și a
cetățenilor. Pentru a obține dreptul de proprietate asupra unei terenuri sau a
unei case de țară, un cetățean rus trebuie să petreacă mai mult de o lună de
zile și să urce pragurile mai multor departamente.
Informațiile despre terenuri și imobile sunt colectate de două departamente - Agenția
Federală de Cadastru Imobiliar (Rosnedvizhimost) și Biroul de inventariere tehnică (ITO).
Cel mai interesant lucru este că, după ce a fost colectată toate actele necesare pentru
înregistrare, se poate depista faptul că informațiile deținute de cele două agenții de
contabilitate se contrazic reciproc și ca urmare cetățeanul poate primi ca răspuns refuzul
înregistrării bunului. În plus, descrierea bunurilor imobile, identificarea lor și legătura cu
terenul nu corespund adesea.

O astfel de răspândire a informațiilor reprezintă o mare problemă pentru cei care


lucrează cu bunuri imobiliare, deoarece nu posedă întotdeauna informații, ce restricții și
sarcini sunt însoțite de acest obiect. Toate acestea conduc la faptul că administrarea taxelor
funciare și de proprietate este complicată datorită multitudinii de furnizori și ambiguității
informațiilor. În plus, există o practică judiciară, atunci când terenul aparține unei singure
persoane, iar clădirea construită pe ea, alteia. Un astfel de litigiu greu de rezolvat a fost în
instanță de ani de zile.
Începînd cu noile modificări din anul 2019 pe care le-a suferit sistemul cadastral
din Rusia,toate obiectele care vor fi înregistrate în Rusia vor fi fuzionate într-un
singur cadastru imobiliar, conform Legii "Cu privire la Cadastrul imobiliar de stat"
intrată în vigoare la data de 1 martie.
Introducerea unui inventar unic va ajuta la rezolvarea acestor probleme,
deoarece cele două sisteme contabile vor fi combinate într-una. Experții în domeniul
terenurilor și experții ITO vor merge în trecut, iar inginerii cadastrali își vor lua
locul. Acesta este un nou tip de specialiști care vor fi angajați în topografie și
inventar tehnic al clădirilor și structurilor. Noul cadastru va crea o bază legală pentru
înregistrarea de stat a tuturor bunurilor imobile și va dezvălui conceptul de bază
pentru impozitare ca procent din valoarea cadastrală a terenului.
În ciuda faptului că legea a intrat deja în vigoare, cadastrul unificat al
obiectelor imobile nu va apărea în curând. Tranziția va avea loc treptat, pentru a
finaliza crearea cadastrului de stat imobiliare de stat este planificată la sfârșitul
anului 2011. Prevederea legii privind crearea unui sistem informațional federal
unificat care va include cadastrul de stat al proprietății imobiliare și registrul unic
de stat al drepturilor asupra imobilelor și tranzacțiile cu acesta pe mijloacele
electronice vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019.
A elaborat: Plămădeală Dumitru,
masterat, anul 1