Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR

la disciplina
„Dimensiunea juridică a parlamentarismului contemporan”

1. Teoria generală a statului ca formă superioară de organizare


socială.
2. Condiţiile politice și juridice de existenţă ale statului.
3. Exercitarea suveranităţii în statul de drept.
4. Trăsăturile specifice ale alegerilor.
5. Principiile organizării şi desfăşurării alegerilor.
6. Structura instituţională a procesului electoral.
7. Categorii de sisteme electorale.
8. Noţiunea, natura juridică şi caracteristicile mandatului parlamentar.
9. Statutul deputatului şi protecţia mandatului parlamentar.
10. Structura şi organizarea internă a Parlamentului.
11. Atribuţiile şi organizarea activităţii Parlamentului.
12. Procedura legislativă parlamentară.
13. Actele Parlamentului.
14. Procedura legislativă.