Sunteți pe pagina 1din 11

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

Catedra: Cmerţ, Merceologie, Tehnologie

Proiect la unitatea de
curs:Educaţia Civică
Tema: Dezvoltarea
personalului şi proiectarea
carierii
Elaborat: Robu Daniela

Chişinău 2019
Resursele personale şi succesul în carieră

  Principiile
oamenilor în ceea ce privește cariera se
conturează încă din copilărie. Atunci când sunt
întrebați, “Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, cei mici
răspund fără să știe că își doresc să urmeze meserii
fructuoase și bănoase (medic, pilot, inginer, etc.).
După terminarea ciclului de învățământ, oamenii intră
pe piața muncii, moment în care dorința efectivă de a
evolua devine tot mai puternică.
Ce înseamnă de fapt succesul în carieră?
Succesul reprezintă efectul produs de relația dintre
așteptările, obiectivele personale urmărite și rezultatele
obținute. În carieră, abilitățile personale și
compețentele profesionale utilizate eficient într-un
cadru predefinit, conduc la performanțele dorite. Acesta
este promotorul important pentru dezvoltarea carierei.
Procesul de autocunoaștere nu este nici cel mai simplu
nici cel mai ușor lucru. Pentru a face alegerile potrivite,
fie că ne aflăm la începutul drumului în construirea
propriei cariere, fie la o răscruce și ezităm să ne
îndreptăm într-o direcție sau alta, trebuie să trecem întâi
prin etapa autocunoașterii și autoevaluării, fapt care ne
va ajuta să identificăm acele resurse de care orice
persoană dispune și le poate utiliza- resursele personale.

Pentru a reuși acest lucru, este necesar să întreprindem


anumite acțiuni și anume
1. Adresarea întrebărilor (când am eșuat, ce
anume m-a împiedicat să-mi ating obiectivele?
care sunt punctele mele slabe? cât de sus pot
ținti? ș.a.);
2. Identificarea valorilor-cheie care ne motivează. Scoaterea
în evidență a valorilor care ne animă, nu a celor care ne sunt
sugerate ori impuse de familie, colegi, prieteni, societate. Dacă
familia ori prietenii vor ceva anume pentru tine, nu e obligatoriu
ca acest „ceva” să fie și cel mai bun lucru pentru tine.
3. Identificarea valorilor-scop. Întrucât nu ne punem suficiente
întrebări despre ce ne dorim, deseori putem rămâne la un nivel
superficial. De exemplu, la întrebarea „ce-mi doresc să obțin de la
un nou loc de muncă?” răspunsul spontan poate fi: „mai mulți
bani”. Putem trage, în mod eronat, concluzia că valoarea care ne
animă e pur materialistă. Dacă însă mergem mai departe, cu noi
întrebări de clarificare, putem afla că banii sunt doar un mijloc de
a obține altceva.
4. Dezvoltarea propriilor puncte forte, prin impunerea unui efort de
eliminare a punctelor slabe. Este o etapă de optimizare și dezvoltare personală
ce presupune acțiuni prin care ne activăm resursele descoperite în prima etapă.
De pildă, pot descoperi că dispun de calități pentru relaționarea interpersonală
(prezență plăcută, simțul umorului, comunicare verbală fluentă, spontaneitate
și autenticitate), dar am și unele puncte slabe: sunt cam sarcastic, ironic, uneori
cam impulsiv, ceea ce înseamnă că nu fac față foarte bine situațiilor de conflict.
5. În altă ordine de idei, exploatarea resurselor personale
(printre altele talentul și aptitudinile înnăscute sau dobândite) este
importantă nu doar pentru planificarea carierei, ci și pentru
îmbunătățirea calității vieții. Procesul în cauză poate constitui o
sursă gratuită de bucurie, de împlinire și de realizare a unor
aspirații mult dorite.
6. Cunoașterea propriilor limite este un alt factor important atât în
planul dezvoltării personale cât și profesionale. Cunoscându-te
suficient de bine pe acest segment, poți anticipa ce fel de job ți se
potrivește, ce cursuri de dezvoltare personală ar trebui să urmezi,
care ar fi stilul de lucru care te-ar mulțumi, ce tip de relație cu
viitorul șef ai putea accepta etc.
Concluzie

O carieră de succes depinde în mare măsura de


modul în care știm să utilizăm, să dezvoltăm și să
perfecționăm resursele cu care am fost, mai mult
sau mai puțin înzestrați.