Sunteți pe pagina 1din 7

Metoda Greedy si Trierii

Realizat: Darii Maxim


Profesor: Cebanu Liuba
Metoda Trierii
 Se numeşte metoda trierii o metodă ce
indentifică toate soluţiile unei probleme în
dependenţă de mulţimea soluţiilor posibile.  Toate
soluţiile se identifică prin valori, ce aparţin tipurilor
de date studiate: integer, boolean, enumerare,
char, subdomeniu, tablouri unidimensionale. 
Fie P o problemă, soluţia căreia se află printre
elementele mulţimii S cu un număr finit de
elemente. S={s1, s2 , s3 , ... , sn} . Soluţia se
determină prin analiza fiecărui element si din
mulţimea S. 
Necesitatea studierii metodei 
Metoda trierii trebuie să fie studiată la informatică în
contextul studierii algoritmilor, deoarece programele
respective sunt relativ simple, iar depanarea lor nu
necesită teste sofisticate. Complexitatea temporală a
acestor algorimi este determinată de numărul de
elemente k din mulţimea soluţiilor posibile S. În
majoritatea problemelor de o reală importanţă practică
metoda trierii conduce la algoritmiii exponenţiali.
Întrucît algoritmii exponenţiali sunt inacceptabili în
cazul datelor de intrare foarte mari,metoda trierii este
aplicată numai în scopuri didactice sau pentur
elaborarea unor programe al căror timp de execuţie nu
este critic.
Concluzie:
      Avantajul principal al algoritmilor bazați pe
metoda trierii constă în faptul că programele
respective sunt relativ simple, iar depanarea lor nu
necesită teste sofisticate. În majoritatea
problemelor de o reală importanță practică metoda
trierii conduce la algoritmii exponențiali. Întrucît
algoritmii exponențiali sunt inacceptabili în cazul
datelor de intrare foarte mari, metoda trierii este
aplicată numai în scopuri didactice sau pentru
elaborarea unor programe al căror timp de execuție
este critic. De obicei, algoritmii bazați pe metoda
Greedy sunt algoritmi polinomiali.
Metoda Greedy
Metoda de programare Greedy se
aplică problemelor de optimizare.
Aceasta metoda constă în faptul că
se construieşte solutia optimă pas cu
pas, la fiecare pas fiind selectat în
solutie elementul care pare „cel mai
bun/cel mai optim” la momentul
respectiv, în speranta că această
alegere locală va conduce la optimul
global.
Metoda Greedy se aplică problemelor pentru care se dă o mulţime A cu n
elemente şi pentru care trebuie determinată o submulţime a sa, S cu m elemente,
care îndeplinesc anumite condiţii, numite si conditii de optim. Algoritmul in limbaj
natural al metodei de programare Greedy are urmatoarea structura:

Algoritm Greedy:
 se dă o mulţime A
 se cere o submulţime S din multimea A care sa:
• să îndeplinească anumite condiţii interne (să fie acceptabilă)
• să fie optimală (să realizeze un maxim sau un minim).

Principiul metodei Greedy:


 se iniţializează mulţimea soluţiilor S cu mulţimea vidă, S=Ø
 la fiecare pas se alege un anumit element x∈A (cel mai promiţător element
la momentul respectiv) care poate conduce la o soluţie optimă
 se verifică dacă elementul ales poate fi adăugat la mulţimea soluţiilor:
• dacă da atunci
 va fi adăugat şi mulţimea soluţiilor devine S=S∪{x} - un element introdus în mulţimea S nu va mai
putea fi eliminat
• altfel
 el nu se mai testează ulterior
 procedeul continuă, până când au fost determinate toate elementele din
mulţimea soluţiilor
Diferenta dintre aceste 2 metode
Trierii Greedy
Se aplică numai în Se aplică mai des,
scopuri didactice sau cu condiţia că din
pentru elaborarea enunţul problemei
unor programe poate fi dedusă
simple; Algoritmii regula de selecţie
sunt exponenţiali » directă a
Necesită mai mult elementelor
timp; Tehnica Greedy necesare; Algoritmii
Metoda Trierii sunt polinomiali »
Necesită mai puţin
timp;

S-ar putea să vă placă și