Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE PRACTICĂ nr.

3
Descrierea procesului tehnologic
Nume Prenume Darii Maxim
Grupa DT181b
Verificat Burunsus Angela

3.1 Să se elaboreze descrierea procesului tehnologic pentru domeniul selectat

n/o Etapele procesului tehnologic Durata, minute


1 2 3

I Lucrări de control/ dezasamblare


Scoaterea rotii automobilui(1)
1 2
Descifrarea blocului cu sigurante
2 10

3 Dezasamblarea torpedoului 180

4 Dezasamblarea UEC 30

5 Controlul nivelelor de lichide 5

6 Dezasamblarea portierei(cartii portierei) 10

7 Controlul inaltimii suspensiei adaptive 20


Scoaterea pompei de combustibil
8 20
(joasa presiune)
9 Scoaterea senzorilor sistemului de injectie de combustibil 15

10

11

12

13

II Lucrări de remediere/ reparatie

14 Editarea softului UEC 80

15 Reparatia cablurilor fisurate 20

16 Schimbare amortizator adaptiv 50

17 Curatarea fiselor de contact a unui bloc/sensor 5

18

19

LP.3. VARIANTA
n/o Etapele procesului tehnologic Durata, minute
1 2 3

20

21

22

23

24

25

26

III Lucrări de asamblare

27 Asamblarea torpedoului 180

28 Asamblarea portierei 15

29 Asamblarea rotilor motoare(1) 2

30

31

32

33

34

35

36

37

38

IV Lucrări de verificare
Verificarea etansietatiii sist. Racier
39 20

40 Verificarea compresiei cilindri 20-60

41 Verificarea bujiilor incandescente 20

LP.3. VARIANTA
n/o Etapele procesului tehnologic Durata, minute
1 2 3
Verificarea presiuni in sistemul de ungere
42 30

43

44 Verificarea bateriei de acumulatoare 5

45 Verificarea sensor hall 10-30


Diagnosticarea computerizata a automobilului
46 10-30

47 Verificarea Presiunei combustibilului 20

48

49

50 Total, minute

3.2 Să se determine valoarea clădirii de producere, dacă prețul 1m 3 se stabilește în funcție de cota
de piață

n/o Indicatori Valori Relații de calcul


1 2 3 4
Suprafața încăperii de Date curente
1 88m2 88m2
producere, m2
Înălțimea încăperii de Date curente
2 4m 4m
producere, m
rd.1×rd.2
Volumul încăperii de
3 352m3 352m3
producere, m3

Date curente
2
Prețul de piață al 1m de
4 1010lei 1010lei
suprafață, lei

rd.4 / rd.2
3
Prețul 1m de clădire,
5 252.5lei
construcție, lei

rd.3×rd.5
Valoarea clădirii,
6 355520lei
construcției, lei

LP.3. VARIANTA

S-ar putea să vă placă și