Sunteți pe pagina 1din 8

Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

VERIFICAREA ȘI REGLAREA JOCURILOR TERMICE DIN


MECANSIMUL DE DISTRIBUȚIE

1. Fundamentare teoretică
Mecanismul de distribuție are rolul de a pune cilindrii motorului cu ardere internă în
comunicație cu mediul exterior în timpul perioadelor definite de ciclu, pentru a asigura
alimentarea lor cu aer sau amestec ”carburant + comburant” și evacuarea gazelor arse.
Distribuția pentru motoare în patru timpi folosește mecanismul de distribuție cu supape, care
pot fi acționate mecanic, pneumatic, magnetic sau hidraulic.
Una dintre cele mai importante operații ce trebuie efectuate este reglarea jocului termic.
Jocul termic este o distanță, de regulă de câteva zecimi de milimetru, între două dintre
componentele mecanismului de distribuție (de exemplu, între culbutor și tija supapei), având
rolul de a prelua dilatările termice din organele componente ale mecanismului de distribuție al
motorului. Jocurile sunt indicate de către constructor pentru fiecare tip de motor, verificarea
făcându-se fie la rece fie la cald (temperatura lichidului de răcire 90-100oC) iar reglajele se fac
cu motorul rece. Verificarea și reglarea jocurilor în mecanismul de distribuție se face la
intervale regulate specificate de fiecare constructor.

2. Tipuri de comandă a supapelor și reglajele jocului termic


Supapele în cap pot fi comandate de către un arbore cu came situat în carter (blocul
cilindrilor) (2.1) sau de către unul sau doi arbori cu came plasați în chiulasă (2.2., 2.3.). Pentru
măsurarea jocului se folosesc cale constituite din lamele de oțel de grosime determinată,
calibrate. Pentru o măsurare mai precisă se folosește comparatorul.

2.1. Mecanismul de distribuție cu arbore cu came în blocul motor


În figura 1 se prezintă schema mecanismului de distribuție cu arbore cu came în blocul motor.
Comanda supapelor (7) de către arborele cu came (1) situat în carter se face prin intermediul
tachetului (2), tijei împingătoare (3) și culbutorului (6).

Fig. 1 Mecanismul de distribuție cu arbore cu came în blocul motor


Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

Jocul termic se măsoară între tija supapei (7) și culbutor (6), iar reglajul se face prin
mecanismul montat la extremitatea culbutorului și format dintr-un șurub cu cap crestat sau
pătrat (4) și o piuliță de fixare (5):
- tachetul se află pe cercul de bază al camei (pistonul se află la pmi pe cursa de
comprimare);
- se slăbește piulița de blocare;
- se modifică poziția șurubului de reglaj astfel încât calibrul corespunzător unui joc termic
nominal să se miște cu ușoară frecare (următorul calibru în ordinea grosimii să nu poată trece)
între culbutor și tija supapei;
- se strânge apoi piulița de blocare menținându-se șurubul fix;
- în final se va reverifica jocul pentru că există posibilitatea modificării acestuia în timpul
strângerii piuliței.

2.2. Mecanismul cu arbore cu came în chiulasă și culbutor


În figura 2 se prezintă schema mecanismului de distribuție cu arbore cu came în chiulasă
și culbutor.

Fig. 2 Soluția cu arbore cu came în chiulasă și culbutor

Arborele cu came comandă supapa (7) prin intermediul culbutorului (6). Nu există
tachet și tije împingătoare.
Jocul termic se măsoară între culbutorul (6) și cercul de bază al camei (1), iar reglajul
se face cu ajutorul șurubului (4) înfiletat în chiulasă și a piuliței de fixare (5):
- culbutorul se află pe cercul de bază al camei;
- se modifică poziția șurubului de reglare, astfel încât calibrul corespunzător unui joc termic
nominal să se miște cu ușoară frecare între cercul de bază al camei și culbutor;
- în final se reverifică jocul.
Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

2.3. Mecanismul cu arbore cu came în chiulasă și tacheți cu pastile de reglare


În figura 2 se prezintă schema mecanismului de distribuție cu arbore cu came în chiulasă
și culbutor.

Fig. 3 Mecanismul cu arbore cu came în chiulasă și tacheți cu pastile de reglare

Arborele cu came comandă supapa (7) prin intermediul tachetului (2).


Jocul termic se măsoară între tachetul (2) și cama (1) și se reglează cu ajutorul unei șaibe
de reglaj (9) plasate în tachet, a cărei grosime poate varia între 1,5 - 4,25 mm prin intervale de
0,025 mm sau 0,05 mm:
- în condițiile în care tachetul în care se află șaiba de reglare se află pe cercul de bază al camei,
se determină cu ajutorul unor calibre plane jocul existent între șaiba de reglare și camă astfel
încât jocul să fie cel corect sau nominal;
- se determină jocul existent și se compară cu cel nominal; dacă diferă, se extrage pastila de
reglare, se măsoară cu micrometru și cunoscând jocul măsurat, jocul nominal și grosimea
pastilei se calculează grosimea necesară a noii pastile care să asigure un joc termic nominal sau
imediat mai mare decât cel nominal;
- se alege apoi șaiba cu grosimea calculată;
- se introduce în locașul ei din tachet;
- se verifică în final din nou jocul termic.

2.4. Mecanismul cu tacheți hidraulici


În figura 4 este prezentată compensarea automată a jocului termic dintre un tachet
hidraulic și cama sa, în cele două faze de funcționare.
Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

Fig. 4 Mecanismul cu tacheți hidraulici în coada supapei

Atunci când cama acționează tachetul, pistonașul din interiorul tachetului se află la o
distanță mică față de carcasa sa, ceea ce forțează cantități mici de ulei din camera de înaltă
presiune prin orificiul de scurgere, care se întorc în rezervor (b). La sfârșitul acestei faze se
stabilește un spațiu între arborele cu came și tachet, arcul separând pistonul din tachet de carcasa
sa până când jocul termic este ajustat. Supapa cu bilă unisens se deschide ca rezultat al diferenței
de presiune dintre camera de înaltă presiune și rezervorul de ulei (piston). Prin orificiul 10 curge
ulei din rezervor până la închiderea supapei unisens.
Un alt mecanism de reglare a jocului termic este în cazul distribuției cu ajutorul
culbutoarelor cu rolă (Figura 5). Aici reglajul se poate face cu ajutorul unui șurub de reglare
sau hidraulic, cel din urmă fiind prezentat tot în fazele descrise pentru mecanismul de mai sus.

Legendă
1) Culbutor
2) Orificiu de umplere cu ulei
Legendă
3) Clemă de reținere (opțional)
4) Suport de ghidare
5) Piston
6) Carcasă
7) Inel poligonal de reținere
8) Orificiu de ventilație
a) Deget urmăritor din tablă de oțel
b) Element pivotant
Fig. 5 Mecanismul hidraulic prin acționarea culbutorului cu rolă în chiulasă
Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

3. Aparatură folosită
Unelte, dispozitive, verificatoare: Trusă de chei tip Draper, set de calibre plane.

4. Modul de lucru

Se studiază mai multe soluții constructive ale mecanismului de distribuție. Se studiază


construcția mai multor componente ale sistemului, de exemplu: culbutoare, arbori cu came,
supape, tacheți etc.
Se realizează verificarea și, daca este nevoie, reglarea jocului termic pentru mecanismul
de distribuție cu arbore cu came în blocul motor. Măsurarea jocului constă în determinarea
acelui calibru a cărui grosime permite mișcarea lui cu ușoară frecare între cele două piese între
care se determină jocul.
Verificarea și reglarea jocului termic corespunzător unei supape se face atunci când
aceasta este închisă fiind eliberată de acțiunea camei. Pentru a respecta această condiție se
folosesc mai multe metode.
Verificarea și reglarea jocului în mecanism se face când pistonul de la cilindrul respectiv
se află la punctul mort interior (PMI) la sfârșitul compresiei (ambele supape sunt închise). Se
începe cu supapele cilindrului nr.1 la care aducerea pistonului la punctul mort interior se
urmărește prin una din metodele:
- cu ajutorul semnalizatorului acustic montat în lobul bujiei (dacă există);
- prin corespondența reperelor de pe volant și carcasa ambreiajului, respectiv fulia arborelui
cotit și capacul distribuției (sau blocul cilindrilor);
- prin corespondența poziției lamelei ruptor distribuitorului la contactul aferent fișei bujiei
montate la cilindrul citit.
- prin metoda forfecării culbutoarelor de la cilindrul al cărui piston se află la PMI, la fel ca
cel studiat, și este în momentul în care supapa de admisie începe să se deschidă iar cea de
evacuare este în mișcare spre poziția de închidere.
Pentru verificarea și reglarea jocului între culbutor și supapă se recomandă conform
manual de reparație metoda „supapa de evacuare deschisă”, efectuându-se operațiile:
- se aduce maneta de comandă a vitezelor pe poziția 'liber';
- se strâng șuruburile de fixare a suporților rampei culbutoare la un cuplu 1,5 la 1,7 daNm;
- se aduce supapa de evacuare a cilindrului nr.1 (cel de lângă volant) în poziția complet
deschisă;

Fig.6. Uzura culbutorului și a tijei supapei


Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

- se verifică gradul de uzură al suprafețelor de lucru la culbutorul și supapa de admisie de la


cilindrul nr. 3 și suprafețele de lucru la culbutorul și supapa de evacuare de la cilindrul nr. 4 și
se corectează, dacă este cazul, în vederea evitării erorilor de măsurare (fig. 6);
- se verifică distanța dintre culbutor și supapă; verificarea se face cu ajutorul unui calibru plan
de distanță (spion) la dimensiunea corespunzătoare jocului constructiv, acesta trebuie să
alunece între suprafețele de lucru cu ușoară frecare; pentru motorul autoturismului Dacia 1300,
jocurile sunt:
- la rece: admisie, 0,15 mm și evacuare, 0,20 mm;
- la cald: admisie, 0,18 mm și evacuare, 0,25 mm.
OBS. Valorile la cald sunt date pentru eventuale verificări punctuale. Reglajele la cald nu se
pot face corect pentru că regimul termic variază rapid în timp.

Fig.7. Reglarea jocului dintre supapă și culbutor


1- calibru de distanță; 2 – cheie fixă; 3 – șurubelniță; 4 – piuliță de blocare; 5 – șurubul de reglare; 6
– chiulasă; 7 – tija supapei; 8 – culbutor; 9 – arbore de distribuție; 10 – tachet

- se corectează (dacă este cazul) distanța dintre culbutor și supapă astfel (fig.7): după ce se
desface ușor contrapiulița 4 din capul culbutorului, folosindu-se de o cheie fixă sau specială
(MOT. 13), se introduce între culbutor și capătul tijei supapei un calibru 1, de grosime
corespunzătoare dimensiunilor prescrise, înșurubându-se ușor șurubul de reglare 5, până când
calibrul alunecă cu ușoară frecare între suprafețele de lucru. În această poziție, ținând șurubul
de reglaj 5 blocat, se strânge piulița 4 până la blocare;
- se continuă rotirea arborelui cotit cu 180° în ordinea de aprindere sau se utilizează metoda
forfecării prezentate anterior.

5. Înregistrarea și interpretarea rezultatelor

În cazul în care jocul termic este incorect stabilit, se pot realiza daune după cum
urmează:
- la un joc termic insuficient (joc termic mic), supapa se deschide mai devreme și se închide
mai târziu, fapt ce duce la o disipare insuficientă a căldurii dinspre chiulasă la scaunul supapei
iar chiulasa cu supapa de evacuare se încălzesc excesiv, până la rupere; de asemenea, se poate
întâmpla ca supapa să nu se închidă corespunzător (rămâne deschisă), rezultând un risc de
supraîncălzire și topire a supapei din cauza fluxului termic generat de gazelor de ardere flux ce
este întrerupt de lipsa contactului între talerul supapei și scaunul de supapă; mai mult, este
Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

compromisă etanșeitatea camerei de ardere și se reduc performanțele motorului și efortul


mecanic asupra supapei este crescut și produce un zgomot deranjant;
- în cazul unui joc termic excesiv de mare, supapele se deschid mai târziu și se închid mai
devreme, ceea ce înseamnă un timp mai redus disponibil pentru schimbul de gaze, o înrăutățire
a coeficientului de umplere și o accentuare a emisiilor poluante; tensiunile suportate de supapă
cresc și pot duce la ruperea supapei.
Valorile jocului recomandat pentru câteva modele de automobile sunt prezentate în tabelul
1.
Tabelul 1 Exemple de jocuri termice
Jocul [mm]
Tipul autoturismului
A E
3
Citroen ZX (mass 1550cm ) 0,20 0,40
Renault 21 0,10-0,15 0,20-0,25
Peugeot 0,20 0,40
Ford Mondeo Diesel 0,35 0,50
Peugeot 306 Diesel 0,15 0,30
Dacia 1310 0,15 0,20
Land Rover Defender 0,20 0,20

După o anumită uzare a motorului, jocurile sunt susceptibile de a se modifica: fie se


micșorează ca urmare a uzării scaunului supapei (Fig.1.) sau a alungirii tijei supapei (Fig.1,2,3)
datorită resortului, fie se mărește datorită uzării cozii supapei, tachetului (Fig.1,3), culbutorului
(Fig.1,2) și camei (Fig.1,2,3). În general creșterea jocului este predominantă.
Defecțiunile și modul de înlăturare a acestora se reprezintă în tabelul 2.

Tabelul 2 Defecțiunile și modul de înlăturare a acestora


Defecțiunea (PD) Cauza (PS) Mod de înlăturare
a) lipsesc jocurile în - se reglează jocurile în mecanismul
1. Compresie mecanism de distribuție
insuficientă b) arderea sau deformarea - se înlocuiesc supapele
supapelor
a) uzura excesivă a tijelor - se înlocuiesc supapele
2. Consum ridicat de supapelor
ulei b) uzura excesivă a - se repară chiulasa
ghidurilor de supape
a) came uzate - se verifică fazele de distribuție
b) diferența mare a presiunii - se verifică uzura segmenților
3. Funcționare de compresie între cilindri
instabilă cu oprire la c) uzura curelei (lanțului) de - se înlocuiește
mers în gol distribuție
d) deformarea sau arderea - se repară chiulasa și se înlocuiesc
supapelor supapele
4. Zgomot
a) jocuri prea mari la - se reglează jocurile
preponderent (bătăi)
mecanismul de distribuție
în capacul culbutorilor
b) uzura lanțului și a patinei - se reglează întinderea lanțului sau
și în partea anterioară
întinzătorului de lanț se înlocuiește întinzătorul și lanțul
a motorului
Departamentul Autovehicule Rutiere Diagnosticarea Sistemelor de Propulsie

Valorile jocurilor măsurate și reglate se trec în tabelul 3.

Tabelul 3 Valorile jocurilor măsurate și reglate


Jocul [mm]
Numărul măsurat Reglat
cilindrului supapa de supapa de supapa de supapa de
admisiune evacuare admisiune evacuare
1
2
3
4

6. Cerințe referat

Se introduce tabelul 3 completat (1 pct).


Se fac aprecieri/comentarii asupra valorilor măsurate inițial și a celor rezultate în urma
reglajelor (1 pct). Se specifică etapele necesare măsurării și reglării jocului termic pentru
cilindrii motorului autovehiculului Dacia (1 pct).
Se prezintă în referat câte o reprezentare grafică, realizată într-un program CAD
(Catia/Autocad etc.), a celor patru soluții generale de sisteme de acționare a supapelor
(incluzând variantele cu reglaj automat hidraulic), punând în evidență zona în care se măsoară
jocul termic (4 pcte). Se dau exemple de jocuri termice pentru supapele de admisie și evacuare
a 5 modele de autovehicule (1 pct.).

Cerințele de editare sunt următoarele:

1. Prima pagină cu numele, prenumele, grupa, subgrupa și titlul temei (0,5 pcte);
2. Aspect: textul scris în Times New Roman (0,5 pcte) cu mărimea de 12 (0,5 pcte),
formatul paginii să fie A4 cu margini de 2,5 cm la stânga și 1 cm la dreapta (0,5 pcte);
3. Conținut (8 pcte);
4. Trimise pe adresa de email dan.micu@upb.ro până cel târziu duminica ora 23:59
dinaintea următorului laborator;
5. Titlul fișierului și subiectul mail-ului vor fi de forma:
DIAG_840xy_Nume_Prenume_Lz.docx (sau pdf). (unde x este numărul aferent grupei,
y este litera corespunzătoare subgrupei, iar z este numărul laboratorului).

S-ar putea să vă placă și