Sunteți pe pagina 1din 38

Detectarea condițiilor de

mobilitate urbană utilizând


date de călătorie în timp real

Cadar Rodica Dorina,


Șef lucrări dr. ing., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Grupul de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport iit.utcluj.ro
Rodica.CADAR@cfdp.utcluj.ro

Boitor Rozalia Melania,


Asistent universitar dr. ing., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Grupul de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport iit.utcluj.ro
Melania.BOITOR@infra.utcluj.ro
Investigarea mobilității
urbane în Cluj-Napoca
INDICATORI GENERALI
● oferta rețelei de infrastructură
● oferta serviciilor de transport
● scopul deplasărilor,
● detalii despre activitățile urbane,

INDICATORI SPECIFICI
● indicele de mobilitate (deplasării in medie pe zi),
● procentajul modal, matrici OD generale și modale
● vitezele de deplasare medii (km/h),
● duratele deplasărilor (h), indicele duratei de deplasare (TTI/IDD)
Investigarea mobilității
Sistemul de management al mobilității de tip TrackGPS
Investigarea mobilității
DATELE OBȚINUTE SUNT
● colectate cu ajutorul tehnologiei GPS
● transmise prin GPRS într-o zonă comună de colectare de
tip „cloud”
● agregate într-o bază de date cu ajutorul aplicației AROBS
TrackGPS - accesibilă oricărui utilizator înregistrat pe
platoformă fără nici o limitare spațială
● analizate prin prisma indicatorilor de mobilitate specifici:
viteza de deplasare medie și viteza de deplasare maximă,
distanța parcursă, durata de deplasare, timpii efectivi în
mișcare și durata de staționare.
Investigarea mobilității
Viteza de deplasare medie a autovehiculelor test
Investigarea mobilității
Viteza de deplasare maximă a autovehiculelor test
Investigarea mobilității
Distanța parcursă de autovehiculele test
Investigarea mobilității
Zile cu activitate nulă a autovehiculelor test
Investigarea mobilității
Total ore funcționare ale vehiculelor test
Investigarea mobilității
Durata de funcționare și timpii efectivi în mișcare
Investigarea mobilității
Centralizarea indicatorilor de mobilitate urbană investigați
Investigarea mobilității
CONDUCĂTORI
Centralizarea indicatorilor de mobilitate urbană AUTO:
investigați
A1 A2
- categorie de vârstă:
40-50 ani, 26-30 ani
- sex:
feminin, masculin
- stare civilă:
căsătorit (copil), necăsătorit
- ocupație:
cadru didactic univ., inginer
- ultimul nivel de studii încheiat:
doctorat, studii superioare
- venit lunar net RON:
<2000, >2000
- vechimea de conducător auto:
10 - 20 ani
Investigarea mobilității
Durata de funcționare și de nefuncționare a autovehiculelor test în ore
Observații
Pentru o mai bună înțelegere a mobilității urbane :
● se impune studiul caracterisiticilor personale ale conducătorilor auto
și comportamentul lor în deplasare oferta serviciilor de transport ->
extinderea numărului de vehicule test cu o paletă mai largă de
conducători auto
● utilizarea datele care se transmit în mod direct și continuu oferind
detalii din diferite momente ale zilei și din diferite locații ale urbei, pot
fi utilizate la generalizarea informațiilor pentru un studiu extins al
mobilității -> implementarea la scară largă a unui sistem de tip
TrackGPS pe autovehiculele administrației publice ar conduce la
rezultate concludente despre indicatorii mobilității urbane și
caracteristii ale fluxurilor de trafic ce ar oferi posibilitatea de a
extrapola datele în vederea caracterizării mobilității urbane din
municipiul Cluj-Napoca.
Observații
● implicațiile utilizării acestui sistem depășesc nivelul de analiză a
mobilității urbane, ajungând în sfera managementului urban și a
economiei. Analiza datelor poate fi utilizată mai departe la stabilirea
unor strategii de dezvoltare justificate -> a fost arătat exemplul
importanței circulației pasive. Mai mult, prin analiza indicatorilor
specifici ai mobilității și conexiunea acestora cu costurile carburantului
și costurile de mediu se pot implementa politici de gestiune a
transportului și de îmbunătățire a calității mediului în Cluj-Napoca.
Vă mulțumesc!
Boitor Rozalia Melania,
Asistent universitar dr. ing., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Grupul de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport iit.utcluj.ro
Melania.BOITOR@infra.utcluj.ro

http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2011-12/financial-mobility-blueprint
Vă mulțumesc!
Boitor Rozalia Melania,
Asistent universitar dr. ing., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Grupul de Cercetare în Domeniul Sistemelor de Transport iit.utcluj.ro
Melania.BOITOR@infra.utcluj.ro

http://corporate.ford.com/microsites/sustainability-report-2011-12/financial-mobility-blueprint
Investigare
Analiza sistemelor de transport

Determinarea caracteristicilor rețelei de infrastructură și


facilități de transport
- Modurile de transport existente – interurban, intraurban
- Facilități existente pe moduri – gară, autogară, stații de
transport public, parcări
- Lungimea rețelei (km) pe
fiecare mod existent
- Densitatea rețelei (km/km2
sau km/1000 locuitori)

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html
Investigare
Regândirea mobilităţii urbane presupune optimizarea utilizării
întregii varietăţi a mijloacelor de transport şi organizarea unei
„comodalităţi” între diferitele mijloace de transport în comun
(tren, tramvai, metrou, autobuz, taxi) şi diversele mijloace de
transport individuale (autoturism, bicicletă, mers pe jos etc.).
Investigarea mobilității
urbane Cluj-Napoca
INDICATORI GENERALI
INDICATORI IMPORTANȚI
● oferta rețelei de infrastructură
● oferta serviciilor de transport

INDICATORI SPECIFICI
● vitezele de deplasare medii (km/h),
● duratele deplasărilor (h),
● indicele duratei de depalsare (TTI)
● timpii efectivi în mișcare (h),
● întârzierile totale (h)
● caracteristicile vehiculelor
● caracteristici ale utilizatorilor, comportamentul în deplasare
Investigare
Caracteristicile socio-economice ale comunității investigate:
 Demografie - număr de locuitori, dinamica (%) și densitatea populației

-se stabilește scopul analizei


pe gospodărie sau pe persoană individual
Investigare
Caracteristicile socio-economice ale comunității investigate:
 Determinare date despre PIB-ul localității/regiunii și evoluția
lui, date despre numărul de angajați pe ramuri și despre
cheltuieli/ investiții în transport
 Determinarea funcției localității – stabilirea tipului funcțional
al localității (nomograma profesiunilor)
Investigare
 Datele despre mobilitate și componentele acesteia pot fi
obținute din diverse surse oficiale:
 Datele publicate de INS – contra cost (cercetare)
 Date de la autorități – gratuite sau contra cost (fișa
localității)
 Rapoarte, studii, cercetări realizate de autoritățile
interesate sau companii de transport – sintetice,
disponibilitate redusă
 Analize experimentale - realizate de autoritățile
interesate sau companii de transport – sintetice,
disponibilitate redusă
Investigare
Următoarea etapă presupune stabilirea activităților principale, ca
de exemplu:

- muncă
- educație
- cumpărături/servicii
-culturale
- sociale
-petrecerea timpului liber
- acasă, altele

Apoi trebuie stabilit scopul analizei:


-model orientat pe deplasare
-model orientat pe activitate
Investigare
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, INDICATORI SPECIFICI

 Analiză plan de mobilitate existent, mobilitatea


(deplasări/persoană într-un an) și indice de mobilitate (km
sau deplasări efectuați de populația dintr-o zonă într-o
perioadă de timp raportat la numărul de locuitori)
Investigare
Plan de mobilitate existent la Cluj-Napoca

primăria Cluj-Napoca
Investigare
Procentajul modal

-General pe gospodărie sau individ


-Pe grupele de vârstă
-Pe sex
-Pe activități
- altele
Investigare
Procentajul modal în Cluj-Napoca
Investigare
3,56 deplasări în medie pe zi în Cluj-Napoca
Investigare
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, INDICATORI SPECIFICI

 Analize în puncte fixe și de traseu – performanțele


transportului generale și individuale pe vehicule: distanțe
parcurse – deplasări totale (persoane-km sau vehicule-km)
generale sau pe moduri și procentaj modal, viteze
instantanee și medii – artere congestionate frecvent, durate
de deplasare, timpi de întârziere la intersecții, perioade de
vârf, consum de carburant, calitatea serviciilor de transport
public – confort vehicule, respectare orar, siguranța
circulației: număr accidente
Investigare
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, INDICATORI SPECIFICI

 Investigații de traseu în Cluj-Napoca


Investigare
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, INDICATORI SPECIFICI

 Matrici origine-destinatie – generale, modale


Investigare
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, INDICATORI SPECIFICI

 Matrici origine-destinatie – generale, modale


Investigare
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, INDICATORI SPECIFICI

 Matrici origine-destinatie – generale, modale


 – zone de transport
Investigare
Date despre trafic pe rețeaua interurbană și intraurbană

- rutier
- pe șine
- aerian, pe apă
- transport public
-pietoni, bicicliși
Investigare
Utilizarea mijloacelor de transport este importantă, ca de
exemplu:

-Transport public – număr de linii, tipuri de vehicule, etc.


-Transport privat – grad de ocupare a vehiculelor, tip utilizator
-Interschimbul celor două
Investigare
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, INDICATORI SPECIFICI

Metode tradiționale
 Inventarierea infrastructurii rețelelor de transport și servicii,
 Numărători de vehicule,
 Măsurători de viteză și greutate vehicule
 Anchete origine-destinație

Metode moderne
 Ancheta deplasărilor online, senzori, apartură – performance
box, aplicații pe mobil, GPS, baze de date de pe rețelele de
socializare
Anchetele deplasărilor
 Modelul de mobilitate